Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC

Studiu privind posibilitatea de adancire a bazinului danelor 31 - 33


din Portul Constanta de la -11.50m la -13.50m

Descrierea amplasamentului si situatia actuala
Amplasamentul propus analizat este situate pe molul 1 din Portul Constanta, dana 31 si dana 33, ocupand jumatatea
sudica a molului.
Platforma cheului este marginita spere bazinul portuar de un cheu gravitational de 14.0m inaltime cu rezemare
continua la cota -11.50m si existent unei berne de piatra bruta in fata.Coronamentul cheului aflat la cota de circa
+2.50m fata de nivelul Marii Negre este din beton monolit turnat peste blocuri de beton prefabricate. Platforma
cheului are o latime de aproximativ 60m si lungimea de 674.10m.In zona cheului, apa are adancimea de circa -
11.50m iar diferenta de nivel intre platforma molului si fundul bazinului este de 14m.
Terminalul de cereale de pe molul 1 (danele 31-33), are capacitatea de a derula un trafic de pana la 6.0mil.t/an
PANAMAX la danele respective, dar datorit adancimii reduse (-11.5m) in bazinul portuar aferent danelor 31-33 (nave
de max.36000tdw) traficul care se va derula va fi mult mai mic.
As manager / owner for the port and quay belongs to Companiei Nationale - Administratia porturilor Maritime S.A.
Constanta.

Descrierea investitiei
Cresetea capacitatii de derulare a traficului consta in realizarea lucrarilor necesare pentru marirea adancimii de
acostare a navelor in bazinul aferent danelor 31-33 de la -11.50m la -13.50m.
Lucrarile constau in lucrari de dragaj si lucrari de consolidare a cheului pentru a asigura stabilitatea si siguranta
acestuia in expluatare.
Consolidarea consta in relizarea unui zid format din coloane tangente din beton armat cu diametrul de 880 mm.
La partea superioara la amenajarea cheului si imbinarea coloanelor sa prevazut o grinda de solidarizare.Coloanele
sunt dispuse din 1 in 1 cu lungimi diferite respectiv o coloana cu lungimea de 18m, prelungita pana la nivelul grinzii
de solidarizare si o coloana cu lungimea de 5.5m (subzidire) la piciorul cheului de la cota -11.0m.
Tinand seama de lungimea totala a cheului de la danele 31-33, rezulta ca sunt necesaare un numar de 374 coloane
cu lungimea de 18.0m si 375 coloane cu lungimea de 5.50m.
Suprafata estimate pe care urmeaza sa se adanceasca bazinul este de 194000mp., iar volumul de dragaj necesar va
fi de aproximativ 389000mc.

Necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei
Terminalul de la danele 31-33 din portul Constanta, cu posibilitati de incarcare de 2x1200 t/h si descarcare de 4000
t/zi reprezinta unul din cele mai performante Terminale de cereal din Europa.
Importul de srot de soia pentru Europa se face din America de Sud , respective Argentina si Brazilia , cu nve de mare
capacitate (PANAMAX).
Combinarea exportului de cereale cu importul de srot de soia pentru tarile din Europa Centrala riverine Dunarii
conduce la eficientizarea transportului fluvial, circulatia navelor aval-amonte si amonte-aval s-ar face plin, respectiv ar
adduce cereal in portul Constanta si duce din portul Constanta srot de soia.
Acest deziderat se poate realiza numai creand in portul Constanta facilitatiile necesare si conditiile pentru primirea si
operarea navelor de mare capacitate.
Marele dezavantaj al terminalul de la danele 31-33 il consta adancimea de numai -11.50m ceea ce permite accesul
navelor de pana la maximum 36000 tdw.
Corelarea performantelor tehnice si operationale ale Terminalului cu posibilitatile de primire a navelor PANAMAX
este o necessitate majora.
Prin realizarea lucrarilor care sa asigure accesul navelor mari, va creste traficul de cereale si srot de soia derulat prin
Terminal.

Date tehnice
Investitia este amplasata in portul Constanta Nord, la Sud de incinta Santierului Naval Constanta.
Amplasamentul se afla, conform Normativului P 100-2013, in zona E caracterizata de o valoare a acceleratiei
seismice orizontale a terenului ag=0.16g si o perioada de colt Tc=0.7 sec.
As manager / owner for the port and quay belongs to Companiei Nationale - Administratia porturilor Maritime S.A.
Constanta.
Pentru solutia de adancire a bazinului danelor s-au utilizat datele terenului rezultat din fisele de foraj ale coloanelor
care s-au executat pentru realizarea silozului de cereale.
Din datele geotehnice puse la dispozitie, terenul sub cota -11.50m este alcatuit din :
- argile intre cotele -11.0m si -13.50m
- calcar ca roca de baza

Costurile estimative ale investitiei
La stabilirea costului lucrarilor s-au avut in vedere cantitatile de lucrari determinate conform cu solutia tehnica
propusa.
Adancirea bazinului prin dragare si consolidare chei cu coloane tangente ete de .EURO inclusive TVA.
Evaloarea lucrarilor este artata in anexa.
Durata estimata de executie a lucrarilor este de 1 an.

Concluzii
Avand in vedere capacitatea de 200000t de stocare simultana a silozului din spatele danelor 31- 33 si dotarile cu
echipamente de manipulare la dane, exista premizele pentru derularea unui trafic de 5.0mil.t/an.
Pentru a derula traficul preconizat este necesar ca sa fie corelata capacitatea Terminalului cu capacitatea de
expluatare a danelor.
Acest deziderat se poate realiza numai daca expedierea cerealelor din Terminal se face cu nave mari de pana la
65000 tdw.
Pentru ca aceste nave sa aiba acces la danele Terminalului este necesar ca adancimea din bazin sa fie la cota -
13.50m.
Prin realizarea adancirii, capacitatea de operare a danelor creste cu pana la 1.6mil.t/an.