Sunteți pe pagina 1din 54

1

Asocia!ia de Metafizic" Geea Life Timi#oara - Material de uz internASTROLOGIA KARMIC!- vol.2.
Cuprins vol 2: PARTEA DOUA
12.- Karma Semnelor Cardinale, Fixe #i Mutabile, pag- 01
13.- Ereditatea Karmic" a Decanilor Astrologici, pag- 02
14.- Karma Caselor Oculte, Mistice: IV, VIII, XII, pag- 04
15.- Cele 12 Semne n Casa IV-a, pag- 06
16.- Cele 10 Planete n Casa IV-a, pag- 07
17.- Cele 12 Semne n Casa VIII -a, pag- 09
18.- Cele 10 Planete n Casa VIII -a, pag- 10
19.- Cele 12 Semne n Casa XII -a, pag- 12
20.- Cele 10 Planete n Casa XII -a, pag- 13
21. Interpretarea Semnul Solar, Karmic, pag- 15
22. Interpretarea Semnul Lunar, Karmic, pag- 19
23.- Ascendentul Karmic n cele 12 Semne, pag- 22
24.- Aspectele Ascendentului cu Planetele, pag- 52
Cuprins general al celor 3 volume pag- 53

"2.- Karma Semnelor Cardinale, Fixe #i Mutabile,
ntr-o tem" astrologic" prin pozi!ia planetelor (mai ales Soarele
#i Luna) #i vrfurilor caselor unghiulare (1, 4, 7, 10) poate
predomina unul sau dou" dintre cele trei calit"!i (sau s" existe un
echilibru numeric) prin Semnele Astrologice care g"zduiesc aceste
elemente. Un horoscop cu 7 planete n Semne Cardinale, va fi
destul de diferit ca mod de abordare #i mai ales folsire, dect unul
n care avem 7 planete n Semne Fixe. Sinteza din punct de vedere
a pozi!ion"rii doar n Semne a triadei Soare- Lun"- Ascendent, deja
ne d" foarte multe indica!ii despre modul de exprimare a
personalit"!ii nativului, posibilita!ile #i probe fire#ti pe care vrea s"
le st"pneasc".
Crucea Cardinal$ (Berbecul, Racul, Balan!a #i Capricornul)
este alc"tuit" din semnele care, pe Zodiac, ncep fiecare anotimp #i
sunt reprezentate la cele 4 puncte cardinale. Semnele Cardinale se
caracterizeaz" prin ini!iativ", influen!", autoritate, impulsuri spre
ac!iune, entuziasm, sim! al conducerii, spirit inovator, pionierat.
Soarele parcurge un semne Cardinal la nceputul fiec"ruia din cele 4
anotimpuri, deci n general un semn Cardinal este asociat cu
nceputul unei etape noi dintr-un ciclu natural, firesc. Semnele
Cardinale au tendin!a de a-#i crea alte karme noi, pentru c" au
calitatea de a iradia energie #i de a traduce pe plan terestru lec!iile
spirituale. Combinnd fluiditatea Semnelor Mobile cu organizarea
Semnelor Fixe, ele pot ac!iona mai simplu pentru a-#i aprofunda
propria lec!ie karmic", ini!ierea #i demararea de noi proiecte prin
curaj #i inspira!ie.
Crucea Fix$ (Taurul, Leul, Scorpionul, V"rs"torul) este
alc"tuit" din cele 4 semne care sunt amintite #i n Biblie, de pild" n
2
viziunile lui Enoh, despre cele 4 animale, taur, leu, vultur #i om
(Scorpionul are asociat" #i o veche simbolistic" a Vulturului, iar
V"rs"torul are ca simbol unui om care revars" n lume apa
cunoa#terii), #i ele apar #i n Sfinxul din Egipt, care reprezenta o
fiin!" cu trup de taur, gheare #i coad" de leu, aripi de vultur #i chip
de om. Se caracterizeaz", n general, prin sim!ul valorii #i armoniei
materiale, continuitate #i mult" nc"p"!nare. La mijlocul fiecarui
anotimp, Soarele parcurge un semn Fix, #i este perioada cnd
caracteristicile anotimpului respectiv sunt cel mai bine fixate, cel
mai bine eviden!iate, deci n general un semn Fix este asociat cu un
moment de stabilizare #i derulare constant" a lucrurilor din cursul
unui proces. Semnele Fixe au aparent cea mai grea #i dur" karm",
prin stabilitatea #i nc"p"!narea lor. Nativul are o mare cantitate de
vechi acumul"ri care trebuie eliberate, n!elese #i experimentate, de
multe ori prin metode drastice #i violente. Observ"m cum acestea
se men!in cu toate puterile #i persist" n acelea#i gen de eroare,
fatalismul materiei #i spiritul de posesivitate.
Crucea Mutabil$ (Gemenii, Fecioara, S"get"torul, Pe#tii) este
alc"tuit" din a#a-numitele semne duble, oscilante #i schimb"toare.
Gemenii sunt reprezenta!i ca doi copii gemeni. Fecioara este
simbolizat" ca o fat" cu un spic de gru, simbol al rela!iei strnse al
omului cu natura, S"get"torul este reprezentat ca un centaur,
jum"tate om, jum"tate cal (deci mai animalic), iar pe#tii grafic, sunt
doi pe#ti care noat" n sensuri contrare. Semnele Mutabile se
caracterizeaz", n general, prin mobilitate, dualitate, oscila!ii,
flexibilitate, inconsecven!", agilitate, instabilitate, caracter
schimb"tor. Soarele parcurge un semn Mutabil cnd se apropie de
sfr#itul unui anotimp, deci n general un semn Mutabil sugereaz"
schimbarea, nlocuirea unei condi!ii cu alta, ncheierea unei etape #i
preg"tirea pentru trecerea la alt" etap". Semnele Mutabile au genul
de karm" amnat", reprogramat", fentat", dus" n prelungiri, #i nici
acum nu sunt prea siguri ce vreau de fapt, oscileaz" #i se f!ie de
colo colo. Acestea fiind semne duble, au cum s"-#i umple timpul.
Ace#ti nativi au ns" #i marele avantaj de a ie#i cu foarte mare
u#urin!" din propriile mreje karmice, pentru c" sunt ntr-o
permanent" mi#care, analiz" #i mai ales c" au o extraordinar"
capacitate de adaptare.

"3.- Ereditatea Karmic$ a Decanilor Astrologici,
n tradi!ia #i experien!a astrologic" se atribuie Decanilor
astrologici (fiecare Semn, Zodie are 3 decani a cte 10 grade
fiecare) diferite grade de ereditate karmic" sau stadii de n!elegere
#i ac!iune, func!ie de preponderen!a planetelor, cuspidelor caselor #i
a altor elemente n aceste sectoare ale astrogramei. Activarea #i
dinamizarea acesor decani prin planetele #i casele astrologice, este
identic" cu modul de interpretare #i studiu a influen!elor #i
3
predispozi!iilor karmice create din timp, cu r"bdare pentru a putea
profita acum din plin de aceste condi!ii de evolu!ie spiritual".
Primul Decan al fiec"rui Semne este n analogie cu Marte,
ac!iunea, materia #i efortul mai sus!inut de men!inere ntr-o stare
de armonie #i construirea uneia mai superioare. Persoanele cu
multe planete n acest dean #i-au pus deoparte o karm" mai dificil",
vin cu o continuitate nc"p"!nat ca n aceast" via!" s" fac" la fel ca
n celelalte. S" duc" o lupt" #i un mod de via!" bazat pe reac!ii,
impulsuri rapide #i necontrolate, ca ntr-o competi!ie a celor mai
pu!in armoniza!i cu regulile planului fizic #i posibilit"!ile acestuia.
Confund" marfa cu ambalajul #i n continuare iau lucrurile la modul
brut, f"r" un ra!ionament abstract sau o lini#te sufleteasc"
necesar".
Al Doile Decan este n analogie cu Mercur, comunicarea,
transformarea, trecerea, punctele de referin!" deja cunoascute #i
intelectul dezvoltat ndeajuns prin experien!ele #i lec!iile din trecut.
Nativii care au o predominant" planetar" ereditar" n acest decan se
afl" ntr-un stadiu de tranzit #i particularit"!ile arat" deja
modalitatea aleas" de entitate de a merge mai departe #i de a pune
n practic" aici n planul fizic, cuno#tiin!ele acumulate din celelalte
planuri. Cei cu Neptun Retrograd care au cam a#teptat ceva pentru
a reveni simt aceast" nostalgie de a a#tepta cu r"bdare s" te po!i
potrivi cu o vibra!ie pe m"sur". n acest decan materialisml strict,
ca mod de lupt" este ntr-o bun" m"sur" eliminat #i apar alte
preocup"ri diferite de cele carnale, fizice #i lipsite de ra!iunea
practic" #i sensibilitate. Intensitatea trecutului ne-a f"cut s"
dep"#im anumite stadii de percepere a realit"!ii #i parc" ne vine mai
u#or s" ne integr"m n rndul persoanelor civilizate, n!eleg"toare #i
iubitoare la propriu.
Al Treilea Decan este n analogie cu latura impersonal" #i
influen!a cuplului Jupiter- Saturn. Deja prin organizare #i
n!elepciune avem direc!ia probabil" spre care s" ne ndrept"m,
func!ie de posibilit"!ile #i tr"irile noastre particulare. Persoanele care
au aici cele mai multe planete #i cuspide tr"iesc o perioad" de
tranzi!ie, de transcedere n urma lichid"rii unor datorii karmice din
trecut. ntelepciunea c"p"tat" pe parcursul acestei ncarn"ri vor
face diferen!a dintre experien!ele din tinere!ea fizic" si perioada de
maturitate. Activitate este intens", ra!ional", intuitiv" #i orientat"
spre viitor, are un sens #i nu doar un scop meschin prin tr"irea
armonioas" a prezentului. Poate nsemna #i o eventual" ie#ire din
aceast" roat" nesfr#it" a suferin!elor gratuite p"mntene #i
accederea spre o alt" treapt" vibra!ional" de credin!".
n sintez$, primul decan indic" un spirit mai pu!in evoluat,
destul de neexperimental n ale planului fizic #i cu o karm" mai
ap"s"toare, pentru c" se gnde#te la ea, nu o las" nici dac" l rogi
frumos #i are grij" de ea n mod autosuficient Ar avea o
4
reprezentare cu corpul fizic, mul!i se confund" cu el #i tr"iesc doar
pentru el #i tot degeaba dac" nu !in cu adev"rat la el.
n al doilea decan spiritul nc" nu a ajuns la st"pnirea deplin"
a impulsurilor #i st"rilor emo!ionale create n diverse experien!e.
Sensibilitate #i ra!iunea mai au cteva conflicte de solu!ionat #i n
fina rezult" acel control al formelor mentale, att de util n propria
stare de lini#te ct #i n ini!ierea unor ac!iuni sus!inute de vibra!ia
entit"!ii. Poate reprezenta intelectul (nu intelectualul cu care ne-am
cam obi#nuit deja) sau corpul mental, care deja ncepe s"
primeasc" #i s" dea semnale #i sugestii inteligibile entit"!ii n cauz".
Cnd avem o aglomerare a elementelor astrlogice n al treilea
decan, persoana poate st"pnii (dac" vrea #i #tie c" poate) propriile
impulsuri carnale, ra!ionale #i emo!ionale. Deja a ales calea #i se
adapteaz" la ea ntr-un mod subtil, dar foarte util desf"#ur"rii
experien!elor #i lec!iilor din planul fizic. Ar avea o reprezentare a
corpului spiritual, care urmeaz" s" intre n combina!ia general" de
evolu!ie, prin n!elegerea unit"!ii n diversitate #i a faptuli c" materia
#i spiritul una sunt, nu le puteam separa (dar le putem vedea sau
nu) dup" legi neuniversale.

"4.- Karma Caselor Oculte, Mistice: IV, VIII, XII,
Casa IV-a, a c"minului familial #i siguran!ei oferite de acesta,
este Poarta de intrare a spiritelor n aceast" lume, sau Eul
primordial din care se dezvolt" germenele vie!ii pentru a evolua,
are o karm" de uitare, de desprindere din via!a precedent" n care
#i are ancorat uneori sufletul. Este o cas" a str"mo#ilor, ce face
leg"tura pe linie matern" ntre to!i membrii familiei, #i n aceea#i
m"sur", a sfr#itului vie!ii. Fertilitatea, na#terea #i anii copil"riei se
afl" tot sub auspiciile acestei case. Este domiciliul de drept al zodiei
Rac #i al Lunii. Guverneaz" c"minul, rela!iile de familie #i, n special
Mama. Aici se pot afla date importante legate de procese, mo#teniri,
tranzac!ii imobiliare #i schimb"ri sau pierderi de domiciliu.
Amintirile acestei karme si impregnarea ei cu amintiri, poate fi
pozitiv" sau negativ". Persoana se str"duie#te s" duc" mai departe
tradi!iile pe care le-a mo#tenit servindu-se de ele ca un scut
mpotriva pericolelor exterioare. Poate g"si printre nainta#ii s"i un
model cu care se va identifica n vederea propriei sale evolu!ii.
Patrimoniul moral sau material al comunit"!ii sale i va fi de mare
ajutor n st"rile de criz". Este un sector care reprezint" tot ceea ce
denumim acas": p"rin!i, p"mnturile, casele, patrimoniu, mediu
originar, esen!a lucrurilor, originile #i sfr#itul, c"minul, via!a de
acas", mormntul, comorile, tradi!iile #i secretele. n plan abstract,
Casa 4-a este cea care acord" posibilitatea intui!iei adev"rurilor
prime.
Casa VIII-a, Moartea #i Rena#terea Spiritual", reprezint"
karma unui punct de moarte care trebuie nfruntat. Moartea unor
dorin!e distructive emotiv, psihic #i mental, a unor obiceiuri,
5
ata#amente #i leg"turi care ne mpiedic" drumul ascendent pentru a
ie#i la lumin", la cunoa#tere #i n!elegere. Este un fel de moment al
crizei karmice aflat la ntlnirea dintre cele dou" lumi, cea vizibil" #i
cea invizibil". Totdeauna doar capacit"!ile uneia dintre ele nu ne vor
ajunge, pentru c" ceea ce se !ese aici, ne sf#ie ntre cele dou"
chem"ri cu o singur" rezolvare. Apar angoasele, nemul!umirile #i
permanenta stare ocult" destul de greu de suportat.
Mai ofer" date legate de mo#teniri #i dona!ii #i, totodat",
nlesne#te accesul la banii altora, adica bani veni!i f"r" prea mult"
munc" sau o mbog"!ire rapid". Tot ceea ce are de-a face cu
sexualitatea #i energiile sexuale se afl" tot sub gra!iile Casei 8. Este
favorabil" facult"!ilor paranormale, prin receptivitate vie la
subtilit"!ile din jur #i din mentalul altor oameni prin informa!ii
discrete #i spionaj. Urm"rirea am"nuntelor aparent neimportante
ntr-un mod intuitiv #i de a le trata n sensul de a le afla logica.
Toate acestea sunt suficiente pentru a-i ghida personalitatea spre
siguran!" #i perceperea problemelor oculte. Se afl" sub guvernarea
Zodiei Scorpionului #i a planetelor Marte #i Pluton. De aceea,
interven!iile chirurgicale, boala #i mai ales modul de vindecare sau
nu, accidentele #i chiar moartea diferit" de cea natural", sunt
atribute #i reprezentate de aceast" Cas".
Aici apar presim!irile #i acea facultate animal" de a ghici
pericolele sau dedesubtul unei situa!ii. Aceste dispozi!ii sunt
adaptate perceperii obiectivelor neevidente la prima vedere. n cele
mai bune cazuri, acest realism duce la descifrarea enigmelor sau la
o ascu!it" con#tiin!" a mecanismelor secrete care leag" fenomenele
aparente. Aceast" clarvedere e posibil s"-i permite nativului s"
triumfe asupra unor mari crize existen!iale. n concluzie, este vorba
schimbare, modul n care survin marile crize, mo#teniri, c#tiguri
ob!inute prin capriciile sor!ii sau prin asocia!ii #i plasamente, averea
partenerului, triste!ea, adversarul pervers, sexualitate #i putere
mental".
Casa XII-a, sfr#itul unui ciclu, ultimele lucruri, ultima etap"
n procesul purific"rii karmice a sufletelor caracterizate de aspectele
care se desf"#oar" n acest sector. Proces care necesit" numeroase
probe, suferin!e eliberatoare #i pn" la sacrificiul final numit
credin!". Exist" karma credin!ei care trebuie manifestat", ns"
majoritatea devin exper!i n arta fugii sau a nv"luirilor filozofice. Se
poate da c#tig de cauz" unei probe prin reprogramarea ei n via!a
viitoare, rezultnd o karm" de care nu s-a putut elibera. Aceste
reprogram"ri se adun" #i #i urmeaz" cursul firesc indiferent de ceea
ce am vrea sau nu noi. nchisoarea, la propriu sau figurat, spitalul #i
suferin!ele sunt pericolele anun!ate de aceast" Cas", func!ie de
planetele care se afl" aici sau o tranziteaz".
Exist" ns" #i o parte bun" a acesteia care confer"
transcenden!a spiritual", nclina!ii c"tre ocultism sau schimb"ri de
c"min, emigrare n str"in"tate, schimb"ri ce pot crea o remodelare
6
karmic". Se afl" sub domina!ia zodiei Pe#tilor #i a planetelor Neptun
#i Jupiter. Apare nclina!ia spre tain", medita!ie, mai ales pe teme
metafizice, ne vorbe#te despre singur"tate, limit"ri, temeri, secrete,
du#manii ascun#i, irealitate, narcotice, institu!ii, bun"starea public"
#i acte de caritate. Este cunoscut" sub denumirea de casa
subcon#tientului.
Descrie ceea ce este ascuns sau necunoscut, intangibilul,
somnul, visele, simpatia, karma #i leg"turile spirituale. Persoana are
nevoie de o n!elegere senzitiv" a lucrurilor #i sufer" mai mult dect
al!ii pentru faptul de a nu putea sesiza ntregul dect prin f"rme de
intui!ie. Frecven!a lor mental" #i sensibilitatea este inadaptabil" la
normele #i practicile sociale #i l ndreapt" la o deschidere spre
nev"zut. Aceasta o pot sim!i sau manifesta ca pe o art" poetic" sau
o prezen!" ap"s"toare, u#or nefast" #i nen!eleas". Distan!area lor
vis-a-vis de valorile exterioare, risc" s"-i fac" nesociabili sau cel
pu!in greu de clasat sau n!eles. n general e vorba de probe morale
din trecut sau prezent, tradi!ii, intimit"!i, dureri, nchisoare, capcane
#i tot felul de ncerc"ri alienate, bolile cronice, lucrurile ascunse iar
n sens superior, este Casa ocultismului #i a vie!ii anterioare.

"5.- Cele "2 Semne n Casa IV-a,
BERBECUL N CASA IV-A
Tinde!i s" fi!i independent de familie #i mediu social, prefernd
s" v" descurca!i singur.
TAURUL N CASA IV-A
Sunte!i un membru de familie responsabil #i de ncredere.
Pre!ui!i casa #i familia, mai ales tradi!iile de familie. Casa v-ar putea
reflecta natura practic" #i senzual".
GEMENII N CASA IV-A
V" place s" vorbi!i #i s" schimba!i idei cu membrii familiei, dar
deseori v" sim!i!i agitat cnd sunte!i acas" sau cu familia. S-ar
putea s" v" trezi!i cu dou" c"mine.
RACUL N CASA IV-A
Familia este important". Ave!i nevoie s" sim!i!i c" apar!ine!i
familiei. Tradi!ia e de asemenea important" pentru anumite
]nelegeri. n copil"rie s-ar putea s" v" fi sim!it ocrotit n mediul
familial.
LEUL N CASA IV-A
Sunte!i mndru de cas" #i familie. V" place s" fi!i centrul
aten!iei n mediul familial.
FECIOARA N CASA IV-A
Vre!i ca familia #i casa s" fie curate #i ordonate. Membrii
familiei v-ar putea descrie drept prea grijuliu. S-ar putea s" fi!i de
asemenea critic cu familia.
BALAN%A N CASA IV-A
7
Prefera!i un mediu familial calm #i armonios. De asemenea v"
place o cas" decorat" artistic. S-ar putea s" fi!i mp"ciuitorul din
familie.
SCORPIONUL N CASA IV-A
Ave!i sentimente puternice fa!" de cas" #i familie. S-ar putea
s" fi ncercat emo!ii intense n copil"rie. Drept rezultat, s-ar putea
s" fi!i discret ca adult cu privire la propria via!" familial".
S!GET!TORUL N CASA IV-A
V" place s" v" discuta!i filosofia de via!" cu familia. S-ar putea
s" fi c"l"torit cu familia n copil"rie. Casa familiei ar putea fi
spa!ioas".
CAPRICORNUL N CASA IV-A
Ave!i o mare aten!ie pentru tradi!iile familiei. Sunte!i un
membru de familie practic #i de ncredere. n copil"rie s-ar putea s"
v" fi sim!it frnat de familia . Ca adult, s-ar putea s" deveni!i un
sprijin de n"dejde pentru ceilal!i membri ai familiei.
V!RS!TORUL N CASA IV-A
Via!a familial" e activ" #i imprevizibil". S-ar putea s" fi existat
schimb"ri majore n via!a familial" n perioada copil"rie.
PE&TII N CASA IV-A
Ave!i o viziune idilic" asupra familiei. S-ar putea s" nu vede!i
membrii familiei a#a cum sunt ntr-adev"r. Unul din p"rin!i s-ar
putea s" fi fost absent sau bolnav n copil"rie. Totu#i, ca adult, v"
aminti!i numai momentele frumoase. S-ar putea s" ncerca!i s"
recrea!i o via!" familial" idilic".

"6.- Cele "0 Planete n Casa IV-a,
SOARELE N CASA IV
Indic" succes #i siguran!" n a doua jum"tate a vie!ii, n!elegere
#i favoruri pentru p"rintele de sex opus cu nativul, sentiment acut al
familiei, realizarea ambi!iilor spre sfr#itul vie!ii, faim", onoruri,
b"trne!e mbel#ugat". Fire stabil" #i conservatoare, sentimental",
romantic", influen!at" puternic de p"rin!i, dar abil" n administrarea
averii, dornic" de confort #i securitate material". Capabil s" dea
familiei motive de mndrie.
LUNA N CASA IV
Mare atrac!ie pentru via!a de familie, cu desprindere dificil" de
sub influen!a p"rinteasc" #i matern". Ata#at de trecut #i tradi!ii, de
confortul casei proprii, va trebui s"-#i asume responsabilit"!i #i s"-#i
conduc" via!a n strns acord cu interesele #i sfaturile familiei sale,
dac" nu ndr"zne#te s"-#i manifeste pe deplin independen!a #i
spiritul de autoconducere. Dac" se desprinde de familie, poate avea
schimb"ri frecvente de domiciliu pn" cnd #i define#te n mod clar
ce reprezint" pentru sine c"minul s"u. Oricum, rela!iile cu membrii
familiei sale constituie mereu un fond important al vie!ii sale
afective.
MERCUR N CASA IV
8
Indic" instabilitate emo!ional", dependent" de lini#tea familial",
o fire agitat", nervoas", tenta!ie de a colec!iona #i aduna obiecte
utile #i inutile. Persoana va avea dificult"!i n rela!iile familiale #i va
avea schimb"ri de re#edin!". De#i are aptitudini pentru a studia nu
va avea succes dect spre finalul vie!ii.
VENUS N CASA IV
P"rin!ii #i familia influen!eaz" via!a sentimental" #i rela!iile
nativului, care poate fi prea dependent de opiniile #i aprobarea lor.
Rude feminine (mam", sor") pot avea un rol important n via!a lui.
C"minul propriu este locul unde se desf"#oar", de regul", nceputul
#i sfr#itul rela!iilor sale, #i unde se manifest" sim!ul s"u estetic #i
artistic. Atras de gospod"rie, de colec!ii de mod", de arta
tradi!ional" #i popular", sau de arte #i scrieri antice, nativul #i poate
g"si un refugiu intim n astfel de preocup"ri. Senzualitate bogat",
dar care se exprim" la momentul #i locul potrivit. Ata#ament pentru
locul s"u de origine, unde tinde s" r"mn" mult timp sau s" revin"
frecvent. Poate beneficia de mo#teniri materiale din partea familiei,
dar ntotdeauna se bucur" de amintiri #i beneficii din rela!iile sale
trecute.
MARTE N CASA IV
Indic" certuri cu p"rin!ii, dificult"!i n via!a familial", n special
spre sfr#itul vie!ii. Posibil" p"r"sire a locului de na#tere sau a
familiei sale, nativul avnd un caracter despotic manifestat asupra
familiei. Persoana dore#te independen!", i place s" acumuleze, este
dinamic, combativ, activ, putnd avea pierderi ale averii #i pericol
de accident cu foc.
JUPITER N CASA IV
Indic" via!" lini#tit", prosperitatea #i averea m"rindu-se odat"
cu naintarea n vrst", s"n"tate, atrac!ie spre via!a de familie,
confort, lux, fire ordonat", metodic", religioas", iubind achizi!iile.
Dac" Planeta este bine aspectat" de Soare sau Lun", poate schimba
n bine ntregul horoscop.
SATURN N CASA IV
nclinat s" renun!e la via!a de familie sau la confortul oferit de
patrimoniul p"rin!ilor, trebuie s" dep"#easc" limitele mediului din
care provine. Limitat de tradi!ii #i conven!ii, nva!" s" le nlocuiasc"
prin repunerea lor pe baze mai ra!ionale, #tiin!ifice. Responsabil fa!"
de evolu!ia celor apropia!i, trebuie s" le ofere exemplul #i sfatul s"u,
cu tact #i diploma!ie, cu r"bdare. Se desprinde greu de c"min, tinde
s"-#i asigure un loc retras #i lini#tit acas", cel pu!in atta vreme ct
consider" c" mai are responsabilit"!i fa!" de cei din familie. Poate
avea o con#tientizare profund" a trecutului #i sensului s"u #i a
rolului jucat n via!a familiei sau !"rii sale.
URANUS N CASA IV
Indic" o fire rebel", putnd avea schimb"ri de re#edin!", tr"ind
transform"ri n via!a familial", avnd o mare nevoie de siguran!"
emo!ional". Are atrac!ie spre domeniile progresiste, spre metafizic"
9
#i iube#te independen!a, mergnd pn" la abandonarea c"minului,
nesuportnd nici un fel de constrngere sau restric!ie.
NEPTUN N CASA IV
Indic" condi!ii ciudate de via!" n familie, avnd nevoie de
sentimentul de siguran!" #i stabilitate pentru a se realiza. Are noroc
#i #ans" #i poate s" se afirme n afaceri imobiliare, iube#te frumosul
#i decorativul, poate fi subiectul furtului, sau al unor fraude,
escrocherii, fiind nclinat spre o via!" de boem. Poate avea un final
de via!" nefavorabil, dramatic, putnd avea #i probleme mentale.
PLUTON N CASA IV
Nativul are tendin!a de a fi st"pn la el n cas", uneori dep"#ind
limitele #i putnd deveni despotic sau cic"litor fa!" de ceilal!i. El
trebuie s" nve!e s" coopereze cu cei din familie sau din mediul s"u
de via!", s" devin" mai tolerant #i s" nu impun" altora mai mult
dect pot face. Poate fi un reformator al vie!ii din propriul c"min,
dar trebuie s" de ast"zi dovad" de tact #i de o putere de convingere
care s" nu fie persuasiv". Poate tr"i drame legate de familie, sau
evenimente care transform" profund via!a familiei sale, ajutndu-l
s" se reg"seasc" #i s"-#i asume responsabilit"!i fa!" de al!ii.

"7.- Cele "2 Semne n Casa VIII -a,
BERBECUL N CASA VIII-A
Sunte!i dispus s" ini!ia!i proiecte de cooperare, atta timp ct
autonomia nu v" este amenin!at". Probabil ve!i lua ini!iativa n
rela!iile sexuale.
TAURUL N CASA VIII-A
V" place s" mp"rt"#i!i pl"ceri senzuale cu al!ii. Ave!i o
abordare tradi!ional" asupra bunurilor mp"r!ite.
GEMENII N CASA VIII-A
Sunte!i curios din punct de vedere sexual. Este posibil s" v"
vin" greu s" v" lega!i n proiecte de cooperare.
RACUL N CASA VIII-A
Proteja!i orice bunuri comune #i pute!i avea tendin!a s" le
aduna!i. G"si!i intimitatea sexual" nt"ritoare #i mngietoare.
LEUL N CASA VIII-A
Sunte!i entuziast cu privire la proiectele de cooperare, dar ave!i
unele dificult"!i cu mp"r!irea bunurilor.
FECIOARA N CASA VIII-A
V" place s" v" fie totul clar n privin!a bunurilor mp"r!ite, s"
#ti!i detaliile exacte ale oric"ror contracte. Sunte!i de asemenea
foarte scrupulos n leg"tur" cu nevoia de cur"!enie n rela!iile
sexuale.
BALAN%A N CASA VIII-A
Sunte!i corect cnd mp"r!i!i bunuri cu al!ii. V" plac proiectele
comune care v" reflect" nevoia de impar!ialitate. Pute!i fi
manipulator n rela!iile sexuale.
SCORPIONUL N CASA VIII-A
10
Sunte!i caracterizat de nfl"c"rare #i sexualitate. S-ar putea s"
fi!i ascuns cu privire la activit"!ile sexuale. S-ar putea s" fi!i
receptiv la orient"rile economice.
S!GET!TORUL N CASA VIII-A
Ave!i multe principii etice n leg"tur" cu proiectele comune #i
rela!iile sexuale. V" place s" v" aplica!i principiile n cazul bunurilor
mp"r!ite.
CAPRICORNUL N CASA VIII-A
Sunte!i responsabil cu bunurile altora. V" place s" fi!i ntr-o
pozi!ie de autoritate cu privire la proiectele de cooperare. S-ar
putea s" v" sim!i!i cumva inhibat sexual.
V!RS!TORUL N CASA VIII-A
Ave!i idei inovatoare despre proiecte #i bunuri comune. V"
place s" experimenta!i n via!a sexual".
PE&TII N CASA VIII-A
Nu v" este limpede chestiunea bunurilor mp"r!ite #i suferi!i din
cauza confuziei n leg"tur" cu ceea ce este personal #i ceea ce
apar!ine celeilalte persoane. Un proiect artistic comun ar putea fi o
desc"tu#are benefic". S-ar putea de asemenea s" ncerca!i o stare
de confuzie cu privire la dispozi!iile sexuale.

"8.- Cele "0 Planete n Casa VIII -a,
SOARELE N CASA VIII
Anun!" o via!" expus" la transform"ri profunde #i ncerc"ri de
purificare #i regenerare, perioada de la mijlocul vie!ii fiind, de
obicei, critic", dar dac" este dep"#it" prin acceptarea transform"rii,
poate urma o via!" plin" de nv"!"tur" #i n!elepciune. Nativul poate
fi beneficiarul unei mo#teniri, materiale sau spirituale, sau poate
l"sa el nsu#i celorlal!i o oper" important", ce poate deveni celebr".
n general, are ocazia s" beneficieze de resursele apropia!ilor sau
asocia!ilor s"i. nclinat spre domenii secrete, spre ocultism #i #tiin!e
esoterice, este permanent n c"utarea descifr"rii unor taine pe
m"sura preocup"rilor sale cotidiene. Poate avea un puternic instinct
erotic, sau o tendin!" de a se confrunta cumva cu moartea,
experien!e din care are de nv"!at cum s"-#i controleze emo!iile #i
atitudinea, dar n care nu trebuie s" se lase cople#it de instincte sau
de temeri.
LUNA N CASA VIII
Psihic tulbure, care poate fi fr"mntat de co#maruri #i vise
erotice, sau de tr"iri astrale care l conduc spre o continu"
transformare, regenerare #i purificare. Nativul poate tr"i experien!e
dureroase n familie, care l ajut" s" n!eleag" natura sufletului #i
posibilitatea vie!ii de dup" moarte, sau realitatea sexului.
Imagina!ia sa poate fi destul de nclinat" spre viziuni extreme, spre
dorin!a r"sturn"rii situa!iilor, spre crize interioare din care el poate
rena#te. Beneficiaz" de mo#teniri sau de controlul asupra banilor #i
11
bunurilor altora, trebuie s" nve!e s"-#i controleze emo!iile, mai ales
fa!" de sexul feminin.
MERCUR N CASA VIII
Indic" preocup"ri #tiin!ifice, atrac!ie spre cercetare, interes
pentru ocultism, misticism, studiul fenomenului mor!ii, spiritism.
Persoana este nervoas", tinde a avea secrete, are posibilitatea de a
primi mo#teniri, dar va trebui s" analizeze cu aten!ie orice act
nainte de a-l semna. Poate suferi de dezordine mental" care i
poate cauza moartea. Are o fire trist", pesimist", vis"toare #i
poetic".
VENUS N CASA VIII
Asocierile nativului sunt determinate de un puternic impuls
sexual, dar #i de impulsuri ascunse, adesea inexplicabile, dar legate
de sensurile mai ascunse ale vie!ii sale. Predispune la mo#tenire din
partea tovar"#ului de via!" sau a celor cu care se asociaz". Nativul
este capabil s" preia multe lucruri bune de la ceilal!i, chiar la mult
timp dup" ce ace#tia au disp"rut. Capabil s" treac" u#or prin
transform"ri radicale, pe care le suport" u#or, ajutat de o
afectivitate bogat" #i de o adaptabilitate emo!ional" deosebit". Se
poate bucura mult" vreme de propriile realiz"ri.
MARTE N CASA VIII
Nativul este nclinat s" ac!ioneze n secret din anumite motive,
#i poate ajunge s" afecteze averea sau resursele altora, fie din
neglijen!", fie pentru propriile interese. Exist" o predispozi!ie spre
accidente #i ntmpl"ri violente, care i solicit" nativului pruden!" #i
l pot face s" resimt" o team" nel"murit" n fa!a anumitor situa!ii.
Dorin!ele #i pasiunile snt puternice, #i pot avea o orientare sexual"
accentuat". Poate exista un interes pentru artele #i tehnicile oculte,
sau chiar spre magia sexual". Nativul tinde s"-#i limpezeasc"
atitudinea #i concep!ia fa!" de moarte, pentru a elimina teama #i a
putea rena#te la via!" chiar din situa!ii limit".
JUPITER N CASA VIII
Asigur" capacitatea de a avea c#tiguri din evenimente
dramatice, eventual prin mo#teniri, dar #i #ansa de a cunoa#te
cre#teri de orice natur" n urma unor transform"ri radicale ale
concep!iei #i situa!iei sale. Nativul este nclinat spre ocultism, studii
secrete sau ocupa!ii n care descifreaz" misterele celorlal!i sau ale
vie!ii #i mor!ii. Intuitiv #i vizionar, poate s" fie influen!at de
evenimentele tr"ite de cei din jur, sau poate determina ntors"turi
pozitive n via!a altora.
SATURN N CASA VIII
Predispune la ncerc"ri legate de via!a sexual", pe care nativul
trebuie s" #i-o controleze f"r" a se lipsi complet de ea, dar #i legate
de ideea mor!ii, pe care nativul va trebui s" o aprofundeze pentru a
descoperi #i recunoa#te atotputernicia vie!ii #i semnifica!ia real" a
proceselor de trecere de la o dimensiune la alta. Nu ar trebui s" se
apropie de banii altora, c"ci are dificult"!i n a-i administra, dac" nu
12
o face strict n interesul posesorilor. Exist" o atrac!ie pentru
cercetarea unor domenii oculte sau secrete, #i nativul poate intra n
posesia unor taine care mai mult l pun la ncercare dect l ajut"
s"-#i u#ureze traiul.
URANUS N CASA VIII
Indic" o natur" curioas" #i excentric", avnd calit"!i psihice
dezvoltate, idei neconven!ionale #i originale despre via!" #i moarte,
capabil" de impulsuri spre regenerare #i predispus" la accidente cu
finalitate constructiv", din care nativul iese eliberat de limit"ri vechi
sau determin" transform"ri profunde n cei din jur. Are nevoie de
cump"tare n ac!iune, #i de o n!eleapt" folosire a imagina!iei #i
libert"!ii de care dispune, mai ales n momentele de criz". Poate
g"si oricnd solu!ii neobi#nuite n asemenea momente, renun!nd la
aspecte aparent vitale #i nlocuindu-le cu elemente de natur" mai
spiritual". Nativul este atras de studiul ocultismului #i are
experien!e stranii.
NEPTUN N CASA VIII
Indic" aspecte favorabile pentru mo#teniri, atrac!ie spre
ocultism, calit"!i psihice puternice, intui!ie, premoni!ie, posibile
obiceiuri negative, vicii ascunse, pericol de moarte violent", nec.
Tendin!e spre sinucidere, mediumnitate, vise stranii, moarte ciudat"
#i subit", posibile accidente #i deregl"ri nervoase.
PLUTON N CASA VIII
Indic" puternic instinct erotic, atrac!ie spre ocultism, spre
studiul fenomenelor subtile ale vie!ii #i ale mor!ii, tentat spre
preocup"ri morbide, distructive, tr"ind crize periodice de factur"
divers", fiind capabil s"-#i transforme personalitatea ntr-un mod
radical. Posibilitate de accidente, necazuri cu legea, posibile boli
rare.

"9.- Cele "2 Semne n Casa XII -a,
BERBECUL N CASA XII-A
V" teme!i s" nu fi!i cople#it de sentimentele celorlal!i #i s" nu
v" pierde!i sim!ul identit"!ii. S-ar putea s" v" trezi!i c" lupta!i
b"t"liile altora #i v" trebuie timp liber s" reface!i #i s" v" nnoi!i
direc!ia spiritual".
TAURUL N CASA XII-A
Ridicarea c"tre n"l!imile spirituale se va face prin mijloace
ritmice #i senzuale. S-ar putea s" ave!i dificult"!i n a r"mne cu
picioarele pe p"mnt.
GEMENII N CASA XII-A
V" place s" cerceta!i t"rmurile subcon#tientului, de#i trebuie
s" nv"!a!i s" distinge!i care p"r!i este mai bine s" le evita!i. A!i
putea avea capacit"!i mediumnice.
RACUL N CASA XII-A
Probabil c" sunte!i puternic influen!at de sentimentele celor din
jur #i ave!i nclina!ii intuitive.
13
LEUL N CASA XII-A
S-ar putea s" ave!i dificult"!i n!"sirea propriei identit"!i #i v"
place s" juca!i rolul unor persoane bine cunoscute.
FECIOARA N CASA XII-A
S-ar putea s" ave!i tendin!a unor gnduri obsesive #i vicioase #i
v" teme!i s" v" da!i drumul ca nu cumva s" vi se dezv"luie
imperfec!iunile.
BALAN%A N CASA XII-A
S-ar putea s" fi!i prea sensibil la nevoile celorlal!i, ducnd la o
team" de conflict.
SCORPIONUL N CASA XII-A
S-ar putea s" v" teme!i de intensitatea sentimentelor
subcon#tiente #i s" ncerca!i s" le controla!i ndeaproape. S-ar putea
s" trebuiasc" s" v" exprima!i unele din aceste sentimente pentru a
le putea risipi.
S!GET!TORUL N CASA XII-A
S-ar putea s" sim!i!i c" sunte!i ntr-o c"utare spiritual" #i s-ar
putea s" ntlni!i mul!i nv"!"tori sau mae #tri n drumul. Inevitabil,
ve!i descoperi c" cea mai mare n!elepciune vine din interior.
CAPRICORNUL N CASA XII-A
Probabil c" v" ve!i inhiba #i ignora nevoile interioare #i a!i
putea chiar fi paranoic. Trebuie s" v" mp"ca!i cu acele p"r!i ale
comportamentului pe care vi le-a!i izolat.
V!RS!TORUL N CASA XII-A
S-ar putea s" v" plac" s" cerceta!i t"rmurile spirituale prin
mijloace metafizice, cum ar fi medita!ia, astrologia #i ocultismul.
PE&TII N CASA XII-A
Ave!i capacitatea de a sim!i semnifica!iile ascunse ale
ntmpl"rilor din jur. S-ar putea s" g"si!i medita!ia benefic" pentru
rennoirea spiritual". Cea mai mare fric", este cea de frica ns"#i.

20.- Cele "0 Planete n Casa XII -a,
SOARELE N CASA XII
Indic" tendin!a spre izolare, multe crize, decep!ii, poate fi
folosit de al!ii, complex de inferioritate, obiceiuri incon#tient
distructive, pesimism. Poate avea o ocupa!ie secret" sau o profesie
exercitat" departe de contactul cu publicul. Calit"!i psihice
dezvoltate, imagina!ie vie dar greu de controlat, tendin!" de visare
continu", influen!abil, naiv, credul, karma sa impunndu-i s"
lucreze pentru a-i servi pe ceilal!i. Are mari capacit"!i subtile,
mediumnitate #i poate s" ob!in" mult n ocultism, dar nu-#i
controleaz" aceste capacit"!i #i poate ajunge o marionet" n minile
altora. Trebuie s" nve!e #i s" exprime ncrederea n sine.
LUNA N CASA XII
Indic" preocupare pentru problemele celor din jur, tendin!a de
a-i ajuta pe cei slabi, nevoia de a se dedica unei cauze nobile, fire
izolat", retras", avnd o mare mediumnitate, sensibilitate, percep!ii
14
intuitive, imagina!ie foarte bogat", dar dificult"!i emo!ionale #i
nervoase. Are mari dificult"!i n exprimarea sentimentelor, tr"ie#te
st"ri de confuzie #i frustrare, este atras de misticism, ocultism,
poate avea manifest"ri contradictorii #i este capabil de multe lucruri
care ulterior se ntorc mpotriva sa.
MERCUR N CASA XII
Indic" imagina!ie foarte vie care tinde spre fantezie #i
exagerare, tendin!e de izolare, o fire nelini#tit" #i ngrijorat".
Trebuie s" fie ncurajat s"-#i foloseasc" abilit"!ile mentale aflate n
stare latent". Are dificult"!i n afirmare pentru c" este tipicar,
acordnd prea mult" aten!ie detaliilor, este prea independent #i
dornic de libertate #i este tentat de o via!" de vagabond.
VENUS N CASA XII
Natur" miloas" #i sensibil" la suferin!a altora, capabil" de
sacrificii pentru cei dragi, renun!nd la propriile sentimente sau
aspira!ii pentru a le fi al"turi. Se poate d"rui pe sine, fizic #i afectiv,
doar pentru a-i sprijini moral pe al!ii, ceea ce ar trebui f"cut cu
sentimentul unei d"ruiri totale, f"r" a a#tepta recuno#tin!" sau
reciprocitate n sentimente. Se imagineaz" ca salvator al sufletelor
celorlal!i, ceea ce aduce ncerc"ri prin izolare sau prin afectarea
reputa!iei sale. #i dezvolt" #i #i valorific" resursele lucrnd de unul
singur, n lini#te, strnind curiozitatea femeilor. Creator romantic #i
solitar, poate fi un artist cu o aur" de martir, de#i nu caut" a#a
ceva.
MARTE N CASA XII
Nativul tinde s"-#i iroseasc" energia fie n st"ri de suferin!"
inutile, n care se consider" victima celorlal!i sau a vie!ii, fie
punndu-se n serviciul celorlal!i, c"rora li se dedic" trup #i suflet,
ngrijindu-i pe cei suferinzi sau muncind n t"cere, uneori n tain",
pentru a rezolva problemele altora. El va trebui s" nve!e s"-#i
p"streze echilibrul energetic #i poten!ialul fizic pentru a putea
ac!iona cu randament maxim n scopurile propuse. Dorin!a sa este
de a veni n sprijinul celorlal!i #i de a le aduce pacea, dar are de
realizat acest lucru mai nti n sine #i pentru sine, ca s" poat" fi de
folos altora.
JUPITER N CASA XII
Filantrop #i generos, adesea oferind un ajutor discret #i ne#tiut
nici de cel care l prime#te, dezinteresat #i altruist, capabil s"
sesizeze nevoile altora #i s" le ofere ajutorul necesar f"r" a solicita
nimic n schimb, prilej de cre#tere spiritual" #i de con#tientizare a
propriilor capacit"!i. Meditativ #i intuitiv, capabil s"-#i extind"
viziunea asupra vie!ii prin studii solitare #i reflec!ii l"untrice, atras
de ocultism #i de #tiin!e secrete, de c"i ascunse, prin care #i poate
dezvolta #i valorifica talentele latente, adesea de natur" psihic". #i
poate face prieteni din du#mani, c"ci #tie s" vad" ajutorul pe care i-l
dau ace#tia prin probele la care l supun.
SATURN N CASA XII
15
Anun!" lec!ii prin crize de durat" #i pierderi care pot fi
dureroase, pentru ca nativul s" nve!e #i s" recunoasc" faptul c"
trebuie s" se fac" util celor din jur #i s" ajute prin tot ceea ce face
pe cei care sufer". El nsu#i nva!" din suferin!", ceea ce i permite
s"-#i dezvolte credin!a #i s" se decid" pe ce cale s" mearg" n via!".
Este o lec!ie a sacrificiului #i a iubirii aproapelui, prin care nativul
poate deveni con#tient de posibilit"!ile sale sporite atunci cnd
lucreaz" ca s"-i serveasc" dezinteresat pe al!ii.
URANUS N CASA XII
Indic" calit"!i psihice puternice, sensibilitate, fire excentric" #i
ciudat", nclinat spre misticism, putnd suferi decep!ii #i fiind n
situa!ia de a-#i pierde reputa!ia #i a fi n#elat de al!ii. Poate avea
experien!e neobi#nuite, unele chiar dramatice, ducnd la ruin" #i
faliment. Persoana va avea probleme cu sistemul nervos, va suferi
de oboseal" cronic" #i de boli neobi#nuite, putnd deveni cronice.
Datorit" intui!iei #i spiritului deductiv poate fi un bun poli!ist sau
detectiv, putnd ac!iona cu succes #i n munca de culegere de
informa!ii (spionaj), sau activit"!i contrainformative.
NEPTUN N CASA XII
Pozi!ie de re!inere n sentimente #i emo!ii, de pasiuni ciudate
sau secrete, ca #i de suferin!e tainice, legate de evenimente care nu
snt cunoscute de ceilal!i. Nativul dispune de o mare mediumnitate,
de vise #i viziuni bogate, care i pot da tr"iri puternice #i st"ri
neobi#nuite, mistice sau greu de n!eles de c"tre ceilal!i, dar care de
fapt l pun ntr-o leg"tur" mai strns" cu lumea interioar", putnd
avea rela!ii strnse cu entit"!i care nu snt ncarnate. Este capabil s"
se devoteze celorlal!i, s"-#i nchine via!a unui ideal care l oblig" la
retragere sau la mult" discre!ie, dar cu o mare putere de a iubi #i de
a se neglija pe sine pentru a fi de folos altora. nclinat spre
autoam"gire, trebuie s"-#i fondeze credin!a pe capacitatea sa de a
readuce pacea #i armonia n via!a tuturor.
PLUTON N CASA XII
Indic" hipersenzitivitate, fire sensibil", capabil" de tr"iri
emo!ionale intense, putnd fi acuzat de gelozie, considerndu-se un
nen!eles #i fiind mereu gata s" riposteze la cel mai mic afront.
Indica!ie de atrac!ie spre ocultism, domenii secrete (spionaj),
cercet"ri n domeniul psihic, posibile boli ciudate, cronice, atingere
cu spitalele.

2". Interpretarea Semnul Solar, Karmic,
Soarele n Berbec- karmic
O lec!ie n dezvoltarea propriului curaj #i a spiritului de ac!iune
n mod personal. De a fi cinstit cu sine nsu#i #i de a-#i dezvolta
puterea de convingere c"tre ceilal!i, aceasta bazat" pe capacitatea
extraordinar" conform c"reia, dac" se poate autoconvinge de ceva,
va fi capabili s"-i influen!eze #i pe cei din jur #i chiar s"-i
impresioneze prin propriile fapte. Nativul Berbec #i-a ales ca aspect
16
caracteristic ac!iunea n sensul dorin!elor de a-#i dezvolta propria
autonomie #i mai ales proba curajului. Exist" o capacitate de a
adopta aproape orice identitate cu care crede c" poate impresiona
anturajul. Problema este de a-#i ndrepta ac!iunile dintr-un punct de
vedere con#tient #i onest, f"r" s" se piard" n admira!ie fa!" de
sine.
Soarele n Taur- karmic
O lec!ie aleas" pentru a nv"!a propria valoare. Valorile #i
securitatea, att de mul rvnite sunt adesea exprimate prin
acumulare de bunuri materiale. Trebuie s" n!eleag" c" singura
posesiune real", pe care o avem oricare dintre noi este acumularea
de n!elegere, cunoa#tere #i capacitatea de a colabora cu ceilal!i la
nivel de egalitate. Nativii Taur, v-or adopta mecanisme de ap"rare
pline de nervi, pentru a se proteja de adev"rul, c" toate boga!iile se
g"sesc n ei n#i#i, n lumea spiritual". Pe m"sur" ce individualitatea
va nv"!a s" aibe ncredere n for!a sa imens" #i n spiritul de
gentile!e, dorin!a de a poseda #i st"pni bunurile terestre poate fi
armonizat". Se dore#te n!elegerea dimensiunilor lumii materiale,
integrarea #i hr"nirea cu aceasta.
Soarele n Gemeni- karmic
O lec!ie menit" de a nv"!a s"-#i stabileasc" !elurile, sensul de
evolu!ie #i concentrarea pe ceva anume. Mi#carea imaginilor
mentale n gndirea Gemenilor este foarte rapid" #i bogat". Foarte
adesea nu exist" nici un punct focal, de aceea imaginile parc" sunt
legate ntre ele. Nativii Gemeni, tind s" se amuze de toate aceste
gnduri disparate #i s" se comporte n consecin!", plini de ei dar la
un nivel mai aproape de ipocrizie, dect de realitatea practic".
Pe m"sur" ce se nva!" fixarea unui scop, eveniment sau
consecin!" direct" #i s" mai aib" #i hot"rrea de a-l urm"ri #i
respecta, ncepe s" se dezvolte gndirea profund" #i s" se
manifeste spiritul din adncurile fiin!ei sale. Se contureaz" o
mi#care de avansare, fa!" de mi#carea haotic" cu care s-a obi#nuit.
Apare dorin!a de n!elegere #i dezvoltare a propriei cunoa#teri prin
dezvoltarea inteligen!ei.
Soarele n Rac- karmic
O lec!ie pentru a nv"!a cum s" renun!e la predispozi!ia pentru
trecut. Influen!a Racului are un puternic impact emo!ional #i istoric.
Autoidentificarea sentimental" are loc n situa!ii independente de
reac!iile sale.Trebuie s" fac" o separare, un control asupra lumii
emo!ionale, s" identifice #i s" separe trecutul, prezentul #i viitorul
ca sens de nf"ptuire. Pentru ca mi#carea de progres #i cunoa#tere
s" continue, aceste lucruri trebuie administrate separat. Odat" ce
autoidentificarea este f"cut", apare posibilitatea de a renun!a la
lucrul etern #i s" re!in" doar noua identitate creat". Doar atunci
exist" libertatea de a merge c"tre pasul urm"tor, f"r" a sim!i c"
ceva este pierdut #i f"r" s" se mai aga!e sau s" se cramponeze n
trecut. Puternic" dorin!" de a explora domeniul leg"turilor de snge
17
#i de a medita asupra originilor vie!ii sau chiar a faptelor. Trebuie
s"-#i dezvolte propria sensibilitate.
Soarele n Leu- karmic
O lec!ie n scopul construirii autorit"!ii. Adev"rata autoritate
vine dintr-o securitate interioar", nu dintro surs" sau pozi!ie
extern". Predispozi!ia de a construi aceast" personalitate, atunci
cnd nu este n!eleas" se va exprima adesea ca o nevoie de a
ob!ine aten!ia #i supunerea celor din jur. n acest caz, se plaseaz"
nc" autoritatea n afara sa, dnd altora puterea de a hot"r pentru
el #i de al influen!a prin supunere sau lupt". Pe m"sur" ce va nv"!a
s" admit" c" #tie cu adev"rat cine este, va apare #i capacitatea de a
atrage simpatia #i aten!ia celorlal!i, s" fie sclavul reac!iei altora fa!"
de el. Manifest" dorin!a de a nv"!a cum trebuie s" foloseasc"
puterea, de a se afirma, de a fi permanent n top, de ai ap"ra pe cei
slabi #i de a exist" n ochii celorlal!i.
Soarele n Fecioar$- karmic
O lec!ie de a nva!a cum s" vad" lucrurile din perspectiv".
Modul de gndire al Fecioarei este de a analiza tot timpul. Cel mai
adesea exist" o mare iritare fa!" de orice imperfec!iune, mai ales
fa!" de cele personale. Aceasta iritare este cel mai adesea
ndreptat" spre cei din exterior, deoarece Fecioarelor le vine greu s"
admit" c" ar putea fi ei vinova!i de aceste imperfec!iuni, chiar dac"
le sare n ochi, eviden!a acestor lucruri. Atunci cnd va putea vedea
c" singura ra!iune a vie!ii este mi#carea, dinamica n sensul
perfec!iunii #i nu aceea de a fi deja perfect sau de a ajunge acolo
pentru o clip" #i apoi suferin!ele psihice de rigoare; atunci va exist"
#i pacea interioar" #i micile mul!umiri n mijlocul imperfec!iunilor.
Dorin!e de a n!elege #i de a analiza, nu doar lumea fizica, ci #i pe
cea vegetal", animal" #i de a g"si noi resurse #i metode de
mbun"t"!ire a condi!itilor de trai. ncearc" s"-i serveasc" pe al!ii,
ct mai precis, eficient #i perfect.
Soarele n Balan'$- karmic
O lec!ie pentru a nv"!a cum s" fie responsabili pentru deciziile
sale. Contrar p"rerii generale, nativi Balan!" nu se hot"resc greu, ci
ei au deja format" o p"rere despre aproape orice. Dificultatea lor
const" n aducerea deciziei respective n planul de manifestare unde
trebuie s" fie responsabili pentru ea. Pl"cerea de a se balansa, este
transformat" ntr-o stare de iresponsabilitate #i indecizie, motivat"
intelectual sau artistic, n care se complac aproape toat" via!a. Se
motiveaza prin dorin!a de armonie, de dreptate social" #i n
speran!a de a aduce n domeniul rela!iilor sociale umane ceea ce
percepe ca armonie #i ca contracte echilateral avantajoase.
Soarele n Scorpion- karmic
O lec!ie pentru a nv"!a s"-#i foloseasc" #i s"-#i controleze
puterea, mai ales cea mental". Exist" o puternic" dorin!" #i o mare
capacitate de a avea o puternic" influen!" asupra mediului. n
procesul de nv"!are a controlului acestei puteri, exist" adesea
18
gre#eli care mai degrab" distrug dect apropie dorin!ele de
realizarea sensului.
Atunci cnd un nativ Scorpion nva!" s"-#i controleze propria sa
minte, n loc s" ncerce permanent s" controleze min!ile altora,
ncepe pasul spre cunoa#tere #i mai ales autocunoa#tere. ncepe
n!elegerea faptului c" ndeplinirea arz"toarelor dorin!e care-l
macin" n lumea interioar" trebuie f"cute cu pa#i mici, dar siguri
prin r"bdare. n acest moment, nimic nu l mai poate opri. Dorin!ele
de ardere, de a cur"!a tot ceea ce nu este necesar, pentru a preg"ti
o rennoire. Apare sentimentul de distrugere n vederea
reconstruc!iei, f"r" compromisuri, are o karm" de renun!are la
bunurile materiale.
Soarele n S$get$tor- karmic
O lec!ie pentru a nv"!a c" el este cu adev"rat important. Visele
unui S"get"tor !intesc departe #i sunt ale unui vizionar, la un nivel
n care aproape ca nu mai vede nici o leg"tur" ntre scopurile sale
pe termen lung #i circumstan!ele actuale. Ca rezultat, nu reu#e#te
adesea s" fac" pa#ii necesari n direc!ia n care vrea s" mearg".
Atunci, devine un talent artistic al trasului pe sfoar" #i al
impostorului care taie frunze la cini. Face #i spune ceea ce crede
c" ar dori ceilal!i s" aud" de la el, spernd s" c#tige importan!a #i
aten!ia celorlal!i. Uneori modul jovial este doar pentru a fi pe placul
audien!ei. Pentru a folosi influen!a vibra!iei S"get"torului, persoana
ar trebui s" coreleze tot ceea ce face cu modul n care acel lucru
ajut" la construirea propriei sale identit"!i reale. Permanent este
mnat de dorin!a de a transmite un mesaj spiritual, de a-i da gata
pe ceilal!i, de a aduce bucuria #i fericirea n jurul s"u.
Soarele n Capricorn- karmic
O lec!ie pentru a nv"!a c" folosirea #i organizarea lumii fizice
este modul de construire a identit"!ii spirituale. Realiz"rile sunt
importante pentru un nativ Capricorn, atunci cnd el se va ntreba
de fiecare dat": de ce este acest lucru important pentru mine?,
atunci beneficiile personale ale unei realiz"ri pot lua o cu totul alt"
perspectiv". Identitatea care se constitue n acest fel, este o
adev"rat" comoar" permanent". Dorin!a de a nv"!a nseamna
r"bdare #i perseveren!". Nativul vrea s"-#i asume responsabilit"!i #i
s" continue urm"rirea unor obiective ncepute n trecut.
Soarele n V$rs$tor- karmic
O lec!ie de a nv"!a cum s" dai #i s" prime#ti dragoste.
Dragostea ncepe mai degrab" la nivel mental, dect la nivel
emo!ional. Modul de gndire al unui V"rs"tor poate recunoa#te
acest lucru #i chiar s"-l aplice. i place foarte mult s" ofere, s" de-a
informa!ii sau s" vorbeasc" mult prea mult, dar cnd vine vremea
s" primeasc" informa!ia sau s" asculte, devine nesigur,
neng"duitor #i pu!in iritabil. Identitatea sa de a revolu!iona #i de a
da umanit"!i adev"rul este amenin!at" de unele pasaje lips" sau de
improviza!ii originale. El uneori trebuie s" recunoasc" c" este o
19
autoritate numai n ceea ce #tie sau cunoa#te la propriu. A primi
piesele lips" de la altcineva nu nseamn" c"-#i pierde toate
meritele sau c" devine mai pu!in important. n acest moment nu
mai are nevoie de marea sa singur"tate. Mnat permanent de
dorin!a de a tr"i bucuria prieteniei, nativul vrea s" comunice propria
sa inspira!ie, propria sa dragoste #i imagine despre libertate. n
acela#i timp dore#te s" contribuie #i la libertatea semenilor s"i.
Soarele n Pe#ti- karmic
O lec!ie de a nv"!a s"-#i separe priorit"!iile #i s"-#i identifice
propriile sale gnduri #i sentimente de cele ale altora. Receptorii
mentali ai unui Pe#te sunt larg deschi#i, astfel nct suport" n mod
constant o rev"rsare de gnduri #i emo!ii de la toat" lumea din jurul
s"u #i de la totalitatea evenimentelor dintr-o perioad". Adesea nici
nu-#i d" seama dac" anumite idei sau gnduri sunt ale lui, i apar!in
sau vin de la altcineva. Pe m"sur" ce nva!" s" stabileasc" de unde
vin gndurile #i sentimentele, el #i va putea alege propria direc!ie.
Manifest" o dorin!" puternic" de a lichida o karm" veche prin
acceptarea suferin!elor #i limit"rilor de tot felul. Limit"ri datorate
obliga!iilor familiale, profesionale, rigidit"!ii din gndire, afec!iunilor
fizice sau chiar unor perioade de izolare.

22. Interpretarea Semnul Lunar, Karmic,
Karma Semnului Lunar, se studiaz" n cazul fiec"rei pozi!ii, dar
se ia n considerare, neap"rat #i aspectele Lunii cu celelalte
elemente ale Astrogramei respective, #i cu ansamblul celorlate
aspecte.
Luna n Berbec Karmic
Denot" c" nativul a tr"it o viat" de cuplu sau familial" foare
agitat" #i violent" n trecut, bazat" pe certuri #i conflicte. Rezultatul
a fost instabilitate emo!ional", psihic" #i lips" de ncredere. Acum
tr"ie#te la un nivel emo!ional instafil #i foarte fragil, prin care #i
creaz" condi!ii dificile n c"min #i n rela!iile cu ceilal!i; pn" cnd va
nv"!a lec!ia autocontrolului, st"pnirii de sine #i domolirea
impulsivit"!ii #i em!iilor sau instinctelor prea puternice.
Luna n Taur Karmic
Nativul simte din trecul influen!a unei vie!i ntr-o familie care i
asigur" confortul material, dragostea de care avea nevoie. Avea o
siguran!" deplin" #i libertate financiar". Acum resimte aceste nevoi,
este dependent de siguran!a respectiv" #i a dezvoltat un ata#ament
fa!" de bunurile materiale. Planul emo!ional este destul de bine
echilibrat, chiar dac" se exprim" printr-o manifestare mai posesiv".
Luna n Gemeni Karmic
n trecut nativul a tr"it n snul unei familii n care predominau
facult"!ile intelectuale, ra!ionale, vizavi de cele emo!ionale #i
sentimentale. E posibil ca gndirea s"-l fi ajutat s"-#i ontroleze
instabilitatea emo!iilr sau nu, crendu-i probleme nervoase #i
psihice. Acum trebuie s" experimenteze concentrarea #i controlul
20
emo!iilor; direc!ionarea gndurilor spre detalii practice utile #i
alegerea unui sens.
Luna n Rac Karmic
n existen!ele anterioare nu s-a acordat cam deloc importan!"
c"minului, intimit"!ii #i familiei. $i-a creat o situa!ie iluzorie, ideatic"
#i strict ra!ional" la nivel emo!ional, dar care nu era #i la nivelul
real, posibil datorit" posibilit"!ilor sale bune de a-#i controla
emo!ile. Aceste st"ri i-au l"sat sechele n incon#tien, acum apare
efectul c"ut"rii #i luptei pentru un c"min lini#tit, ideal #i armonios la
nivel real, practic.
Luna n Leu Karmic
n trecut s-a ocupat mai mult de propria voin!" #i de o latur"
idealist", creativ", artistic" a vie!ii. A adus cu el mult" toleran!",
putere de autocontrol mental #i iertare; pe care le folose#te cu
succes n continuare #i ast"zi. Dar, problema este c" se raporteaz"
mai mult la exterior dect la propria lume #i tr"ire interioar". Este
atent, vede, judec" defectele #i-i urm"re#te mai mult pe cei din jur,
emi!nd de multe ori judec"!i ideatice, concluzii eronate;
favorizndu-#i deziluziile personale. Trebuie s" nve!e s" vad" direct
realitatea #i pe ceilal!i exact a#a cum sunt ei.
Luna n Fecioar$ Karmic
Existen!a trecut" a fost marcat" de o via!" familial" rigid",
frustrant" #i posibil foarte calculat" #i terestr". Lipsea crea!ia, iar
ast"zi trebuie s" completeze #i s" asocieze imagina!ia cu ra!iunea.
Evitarea repet"rii unui c"min sau a unei st"ri suflete#ti pe care a
mai tr"it-o f"r" pl"cere, astfel nct c"minul s" devin" un loc de
joac" #i recreere, dincolo de stress-ul zilnic De multe ori refuz"
conflictele, doar pentru nu a afecta aceast" armonie. Trebuie s"
nve!e s" aleag", s" fac" concesii #i s" realizeze echilibrul real, dar
nu la un nivel de s"r"cie sufleteasc", religioas" sau material"; cum
ar fi fost posibil s" fi avut n trecut o ncarnare bazat" pe o
simplitate total".
Luna n Balan'$ Karmic
n trecut simbolul unirii; c"s"toria a fost un ideal de o puritate
dus" la extrem. Aceast" imagine a c"minului ideal persist" #i ast"zi,
dorindu-#i ceva ct mai asem"n"tor cu amintirile subcon#tientului
s"u. Datorit" acestui scop, de multe ori evit" sau nu vrea s"
recunoasc" conflictele actuale. Le menajeaj", se nvrte n jurul lor
#i sufer" n t"cere. Acum are de nv"!at lec!ia de a spune da sau
nu, din proprie hot"rre #i de a face doar concesii, f"r"
compromisuri. Posibil de a alege uneori latura mai artistic" #i
frumoas" a problemei.
Luna n Scorpion Karmic
Persoana a avut probleme sexuale, emo!iile nu reprezentau pe
deplin sentimentele reale #i confunda sexul cu dragostea.
Dezechilibrele l urm"resc #i n via!a actual", prin ntlnirile cu
propria mam" sau cu unele femei din via!a lui. Acestea pot fi destul
21
de dure cu el, la fel cum #i era el n trecut, la fel de dur #i posesiv
cu partenerele de via!". Acum #i refuz" tr"irile #i majoritatea
sentimentelor legate de sexul prin dragoste #i e posibil s" comit"
excese neexplicabile nici pentru el, dincolo de refularea unor energii
#i instincte, aparent de necontrolat. Trebuie s" se mp"rt"#easc" #i
s" se d"ruiasc" total celor pe care i iube#te, f"r" nici un gnd
preconceput.
Luna n S$get$tor Karmic
$i n trecut a oascilat ntre un c"min prea important sau
neglijarea total" a lui prin alegerea a#a ziselor c"l"torii de c"utare #i
cunoa#tere. Acestea fiind doar n exterior, a parcurs kilometrii #i
nimic nu s-a schimbat. Acum poate repeta scenariu, dar rezultatul
va fi acela#i, dac" nu pune accent pe lumea interioar". Sentimentul
de a nu fi destul de perfect, sau c" lumea este impur", poate bloca
evolu!ia nativului; dar tu ce faci?. Toleran!a #i acceptarea celorlal!i
a#a cum sunt, deschide noi perspective, al"turi de sim!ul practic #i
studiile analitice pe care le face entitatea, dint-o perspectiv" nou".
Luna n Capricorn Karmic
n trecut mediul familial a fost rece, posibil destul de dur #i cu
urm"ri traumatice asupra nativului. Posibila s"r"cie sau absen!a
unuia sau ambilor p"rin!i l mai marcheaz" #i ast"zi. Spiritul marcat
de aceste restric!ii sentimentale devine grav, controlat #i pesimist n
leg"tur" cu reu#ita sau c"ldura unui mediu familial #i se poate refula
prin reu#ite #i implic"ri stric sociale prin munc", studiu #i abnega!ie
n carier". Reprimarea sentimentelor #i emo!iilor se manifest" #i
acum, consecin!a este apropierea de femei sau persoane pe m"sura
lui; dure #i lipsite de sensibilitate. Doar ncrederea n sensul s"u,
n!elegerea propriei manifest"ri #i controlul emo!iilor spre eliberarea
acestora #i a ntregii vie!i dintr-o stare de carantin" conservatoare #i
nc"p"!nat".
Luna n V$rs$tor Karmic
Firea poate p"rea un pic cam distant", deoarece a nv"!at n
trecut s"-#i controleze emo!ile, prin spiritul ndreptat spre
independen!" #i originalitate. Nevoia de libertate personal" de multe
ori ncerca s" o plaseze la nivel de societate #i anturaj prin sfaturi #i
idei extravagante. Spiritul universal de care d" dovad" #i ast"zi i
creaz" un mediu propice de a da oferi foarte multe celorlal!i, dar nu
prea #tie s" accepte p"rerile celor din jur #i destinul social general al
societ"!ii actuale.
Luna n Pe#ti Karmic
Trecutul este marcat de rupturi sentimentale, team" de
propriile reac!ii, iluzii #i mult romantism. Nici azi nu vede
ntotdeauna lucrurile a#a cum sunt ele, via!a de cuplu #i integrarea
n societate i pot da de multe ori peste cap planurile, deoarece sunt
cam nerealiste: socoteala de acas" nu se potrive#te cu cea din trg.
Trebuie s"-#i dezvolte calit"!ile mentale #i intui!ia, astfel reu#ind s"
vad" via!a exact cum este, f"r" deform"rile pe#te#ti de rigoare.
22
Exprimarea talentelor artistice, plastice, muzicale, oculte #i
paranormale i sunt la un moment dat de real folos. Ra!inamentele
folosite cu suces de alte persoane se pare c" nu i aduc beneficiile
scontate sau confortul sentimental pe care-l dore#te. Credi!a joac"
un rol important.

23.- Ascendentul Karmic n cele "2 Semne,
ASCENDENTUL KARMIC N BERBEC
Ascendentul n Berbec reprezint" un punct unic al con#tiin!ei. El
indic" oportunitatea de a focaliza poten!ialul astrogramei printr-o
identitate singular". Opiniile #i atitudinile celorlal!i pot fi cu
siguran!" secundare n unicitatea min!ii nativului.
Dac" te identifici cu karma n mod impersonal, este firesc ca
aceast" credin!" s" func!ioneze reversibil. Nativul poate ncerca s"
se impresioneze mai mult pe sine dect s" exprime ceea ce eman"
din sufletul s"u. Este posibil" o anumit" frustrare, prin a se sim!i
inadecvat n lumea n care tr"ie#te, dar n acest fel, el #i dezvolt"
ntr-o mare m"sur" sim!ul competi!iei. Tot ceea ce realizeaz" nu
pare s"-l mul!umeasc", deoarece adev"ratele nevoi ale Eului s"u nu
se manifest".
Dorin!a de a fi primul l face pe nativ s" lupte f"r" odihn" ntr-o
lume care-i ofer" permanent nceputuri. Miile de oportunit"!i ale
exteriorului se ivesc mereu, putnd genera un sentiment al rat"rii
care poate atinge cu u#urin!" un nivel de satura!ie. n acest din
urm" caz, el va c"uta pacea min!ii, dar este foarte posibil s" n-o
g"seasc" niciodat" . n aceast" ncercare se afl" speran!a de a
caut" un !el care s"-l situeze pe un platou n care s"-#i g"seasc"
odihna. C"utnd din r"sputeri acest lucru, karma impersonal" se
confund" mai mult cu sinele.
Drept rezultat, nativul se simte n competi!ie cu toat" lumea,
f"r" s" realizeze vreodat" ca aceast" competi!ie o simte fa!" de
propriul sine, care este extrem de dispersat. Din aceasta cauz", el
poate deveni cu u#urin!" plictisit #i s" simt" permanent nevoia de a
schimba sursa de stimulare. El nu va putea termina lucrurile pe care
le ncepe, deoarece energia nu-i este suficient" pentru multitudinea
de oportunit"!i care polarizeaz" karma impersonal".
Ascendentul indic" o dificultate particular" atunci cnd se
identific" cu exteriorul, chiar #i atunci cnd posed" calit"!i
remarcabile. Exist" o mare frustrare ce apare n cazul n care nu
reu#e#te s" mplineasc" toate lucrurile pe care le dore#te de la el
nsu#i. Poate s" mplineasc" lucruri cu adev"rat deosebite, dar nu
simt" niciodat" c" a nceput s" fac" vreun pas pe calea spre
mplinire. Personalitatea exprimat" de acest Ascendent se afl" sub
guvernarea lui Marte.
Este imperativ s" exprime cu toat" personalitatea sa viteza
gndurilor, a emo!iilor #i a ac!iunii. Identificarea cu karma
impersonal" solicit" o vitez" n p"trunderea lucrurilor, nainte ca
23
ceilal!i s" o fac". Trebuie s" prinzi din zbor oportunit"!ile nainte ca
ele s" treac". Personalitatea poate ajunge s" se dezvolte n mod
egoist, ceea ce tinde s" genereze o no!iune fals" asupra eului.
Va tinde s" apeleze la resurse nainte ca acestea s" fie coapte
sau disponibile. Aceasta va conduce la faptul c" experien!ele nu mai
aduc mplinire sufleteasc". Nativul va trece de la un proiect la altul,
f"r" a avea mul!umire.
Calitatea Berbecului este rapiditatea, identificarea cu mediul
exterior, ce implic" un schimb de informa!ii rapid, f"r" ca nativul
m"car s" b"nuiasc". Personalitatea Semnului masculin este n
general adaptat" extrem de rapid la impulsurile exterioare. El caut"
s" se autoimpresioneze cu elementele din exterior, provocnd un
conflict interior ce genereaz" un stil de via!" discontinu. ntr-o
discu!ie cu o alt" persoan", poate s" treac" cu o anumit" grab" #i
chiar cu brusche!e la subiect.
Dac" ceilal!i sunt n centrul vie!ii sale, experien!ele de mplinire
i vor fi tulburate. Nativul se simte ofensat cu u#urin!" de
sensibilit"!ile celor de a c"ror dragoste are nevoie, instinctul s"u
fiind axat pe concuren!", pe ntrecere. Mai curnd #i desf"#oar" noi
#i noi posibilit"!i #i calit"!i pe care le are pentru a cuceri, dect s"
ncerce s" c#tige pas cu pas, pe nesim!ite, afec!iunea celor din jur.
i este foarte greu s" accepte sfaturile celor din jur.
Sentimentele de mnie, de r"zbunare, de invidie l pot abate sau
deturna cu u#urin!" de la drumul s"u. n consecin!", sare la o
experien!" pe care a nv"!at n trecut s" o st"pneasc". Poten!ialul
astrogramei face ca acelea#i nceputuri s" se repete la nesfr#it. Va
avea astfel experien!a cre#terii, nceperii #i a ini!ierii, dar n realitate
#i folose#te poten!ialul personalit"!ii pentru a se ntoarce la
nesfr#it n trecut.
n loc s" concureze cu lumea ntreag", el trebuie s"-#i dea
silin!a s" se ntreac" cu el nsu#i #i, s" fie din ce n ce mai bun. Dac"
rezultatul i dep"#e#te aviditatea, aceasta se ntmpl" deoarece n
karma impersonal" energia Berbecului este n exces. Nativul
percepe ntrecerea, concuren!a n mediul exterior, dar abia dac" o
accept" n interior. n loc s" lupte cu el nsu#i, ncepe mii de ac!iuni,
risipindu-#i inutil poten!ialul. Poate s" fie cu mult naintea
manifest"rii sale, dar nu-l deranjeaz" faptul c" situa!ia sa actual"
este n detrimentul s"u. Doar prin compara!ia cu ceilal!i poate s"
simt" singur"tatea unui anumit nivel al con#tiin!ei la care n-a ajuns
nimeni nc".
Singularitatea fiin!ei este ceea ce-i d" constan!" #i stabilitate n
g"sirea resurselor. Atunci cnd personalitatea se identific" cu
aceast" idee, poten!ialul pulseaz" ntr-un !el unic. Binen!eles,
motiva!ia poate s" se schimbe, la fel cum unele lec!ii ce sunt
nv"!ate pe parcurs sunt nlocuite de altele. El nu se va sim!i disipat
de lec!ii care sunt n armonie cu sufletul. Lec!ia pe care o poate
nv"!a Ascendentul n Berbec este c": nu ceea ce cred al!ii despre
24
tine este important, ci esen!a a ceea ce crezi tu despre tine. Chiar
mai important dect aceasta este s" fii tu nsu!i, dect s" sim!i c"
a#a ar trebui s" fii. Po!i s" ncepi mii de lucruri, f"r" s" ncerci s"
faci vreun pas pe calea sufletului t"u.
Nodul Nord poart" n sine calitatea #i simbolistica Semnului
Fecioarei, aceea de a c"uta perfec!iunea uman". Este vorba despre
idealul perfec!iunii, de Divinitatea cea mai nalt", care aduce
optimism #i veselie spiritului, pentru viitor. Atunci cnd speran!a
spiritului pentru o existen!" spiritual" mai bogat" direc!ioneaz"
poten!ialul, aceasta este direc!ionat de Nodul Nord n Fecioar", el
ncearc" s" descopere eliberarea. Nu este important s" excelezi n a
fi pe placul celorlal!i, ci doar dac" plasarea Nodului este n Casa VII-
a. Este foarte important s"-!i folose#ti poten!ialul la maximum. Po!i
avea un spirit pionieresc, dar aceasta nu nseamn" c" vrei sau, c"
ncerci s"-i impresionezi pe ceilal!i. Sim!ul expresiei eman" din
calitatea de a te deta#a de dualitate, n a#a fel nct s" ajungi la
izvorul con#tiin!ei care semnific" identitatea absolut".
Lec!ia spiritului acestui Ascendent este aceea de a nu te
compara niciodat" cu a#tept"rile celorlal!i. Trebuie s" fii capabil s"
controlezi ceea ce este esen!ial n tine nsu!i. Odat" capabil de acest
lucru, gndurile negative, sentimentele sau ac!iunile pe care le
tr"ie#ti pot doar s" fie dovada acestui mod n care !i folose#ti #i-!i
canalizezi energia. Adev"rata competi!ie este s" fii n interiorul
acestui punct al con#tiin!ei #i s" crezi n el. Acest lucru te protejeaz"
de decep!ii, te ndrum", ghidndu-te pe cale. Nu trebuie s" ai nici
un dubiu #i nici s" prive#ti napoi la soliditatea funda!iei pe care ai
cl"dit-o.
Ascendentul n Berbec poate constitui un punct focal extrem de
puternic pentru to!i cei care caut" exprimarea eului interior. Puterea
este puternic" doar atunci cnd este direc!ionat" cu o anumit"
semnifica!ie. Dac" po!i s" nve!i valoarea modestiei, nu vei crea
adversitate, ceea ce creaz" tensiuni, opozi!ie ntre ceilal!i #i eul t"u
interior. Po!i s" aduci regularitate #i constan!" n canalizarea
energiei tale printr-o rela!ie de echivalen!" ntre nevoile din mediul
nconjur"tor #i efortul pe care po!i s"-l faci pentru a mplini #i realiza
posibilit"!ile pe care le ai. Spiritul personalit"!ii Berbecului trebuie
s" se adapteze la lumina spiritului, este de la sine n!eles deci ct de
important este s" evi!i contradic!iile cu eul t"u, dac" dore#ti s"
cre#ti din punct de vedere spiritual.
Personalitatea Ascendentului acestui Semn indic" s" nu-i la#i
pe al!ii s" gndeasc" n locul t"u, ci s" fi drept, ncrez"tor #i sincer.
Numai astfel te vei putea men!ine ntr-un contact strns cu egoul
impersonal al lumii exterioare.
ASCENDENTUL KARMIC N TAUR
Ascendentul n Taur indic" un poten!ial natural cu resurse
deosebite. Un anumit sim! al afec!iunii #i al c"ldurii creaz" un flux
plin de sensibilitate cu mediul nconjur"tor. Nativul simte stabilitate
25
#i siguran!", nu este fragil, iar afinitatea mare cu natura l
determina s" fie mereu n armonie.
Deoarece r"d"cinile sale sunt n exterior, n sensul de a ncerca
s" nal!e sentimentele celorlal!i, poate foarte u#or s" decad" n
impulsuri instinctive. Poate fi preocupat obsesiv de bani, n a#a fel
nct s" fie convins c" ei reprezint" str"duin!a personal". Are
tendin!a de a se compara instinctiv cu bun"starea exterioar" #i a se
las" purtat de valurile rela!iei cu lumea. Se poate sim!i inadecvat,
f"r" s"-#i dea seama c" se identific" cu o lume mult prea mare
pentru el, pe care o percepe n mod instinctiv. Se ata#eaz" n mod
obsesiv de posesiunile care i-ar acorda siguran!".
El simte schimbarea lumii #i ncearc" s" se ancoreze prin
obiectele #i circumstan!ele care reprezint" pentru sine stabilitatea
att de mult dorit". Cu ct caut" mai mult acest lucru, cu att
devine mai dependent de lumea exterioar", n ce prive#te pacea
interioar". Este extrem de sensibil la factorul exterior, deoarece se
identific" n mod personal cu armonia sau cu dizarmonia.
Fiind guvernat de Venus, Taurul poate absorbi foarte mult din
mediul nconjur"tor. ntr-un fel, el poart" cu sine amprenta
nendur"toare a karmei vizavi de exterior. Ceea ce este asimilat,
r"mne oarecum deoparte, n pofida calit"!ii de a fi sau nu folositor.
Cu timpul, i este cu att mai dificil s" se scuture de experien!ele
anterioare, ns" acestea par s" se ndep"rteze de la sine. Energia
Taurului este nr"d"cinat" n influen!ele exterioare, de aceea
nativul, fiind gentil prin natura sa, absoarbe n sine problemele
celorlal!i. Dac" crede c" este posesiv, ncepe s" r"spund" n mod
fragmentar la nevoile celorlal!i, ac!ionnd ca #i cum ar fi propriile
sale probleme.
Din nefericire, este extrem de sensibil la acele elemente
karmice care sus!in aceste calit"!i. El se ncurc" n propria sa
urzeal", iar sim!ul de posesiune asupra obiectelor ncepe s"-l
posede. i vine greu s" elimine balastul care a devenit propria
identitate n vederea regener"rii, deoarece este prea sensibil la
modul n care i-ar afecta pe cei din jurul s"u.
C"utarea pl"cerii prin muzic", frumuse!e, bani sau sex poate
ajunge s" satureze stilul vie!ii sale. Pe aceste c"i nativul caut" s" se
reasigure de importan!a sa n lume. Poate s" fie convins c" posed"
informa!ia conform c"reia ac!ioneaz" ceilal!i, deoarece n mod
incon#tient absoarbe esen!a realiz"rilor lor, ncercnd s" se
conving" c" i-ar apar!ine. Prin aceasta devine lene# n ce prive#te
promovarea propriilor resurse. Ceea ce la origine este o
deconspirare a securit"!ii celorlal!i, ncepe s" semene cu o
trivialitate, cu o ru#ine ntr-o lume care are mai mult dect po!i s"
speri vreodat" s" ob!ii.
Exist" o diferen!" ntre a percepe lumea #i ncercarea de a fi
lumea. Atunci cnd !i pas" prea mult de ceea ce se ntmpl" lumii,
exist" o nevoie timid" de a-!i schimba ineficien!a bazei stilului de
26
via!". Ceea ce la nceput este o gelozie, devine cu timpul o fals"
senza!ie de stabilitate sau de securitate din cauza diviz"rii loialit"!ii
ntre eul impersonal (felul n care se consider") #i a celui personal
(real), care caut" mplinire. Pericolul identific"rii cu esen!a motiv"rii
siguran!ei celorlal!i sau fixarea asupra identit"!ii altora poate deveni
extrem de real" cu ct sper" ajutor ntr-o lume care se schimb"
prea repede pentru a c"uta vreun n!eles. Este interesant c", cu tot
efortul depus, nativul poate e#ua n scoaterea din laten!" a
propriilor resurse #i posibilit"!i. Astfel, dac" realizeaz" ceva, simte
c" nu i-ar apar!ine cu adev"rat, c" este mai degrab" mprumutat de
la karm", avnd sentimentul nereu#itei ntr-o zon" n care a c"utat
cu grij": rela!ia cu sine nsu#i.
Una dintre dificult"!ile cele mai mari prin care trece nativul este
identificarea total" cu con#tiin!a exterioar", el caut" s" vad" n
ceilal!i ceva ce ei nu sunt, identificndu-se mai degrab" cu fa!etele
unui mod de a fi pe care-l dore#te el. El #tie n mod incon#tient c"
gelozia, banii #i lipsa de siguran!" provin din con#tiin!a impersonal"
a lumii, dar are impresia c" to!i oamenii au acelea#i dorin!e ca el. El
ncearc" s" se pun" n pielea celorlal!i pentru a se convinge c" #i ei
cred la fel.
Cu ct face mai mult acest lucru, cu att rezisten!a din partea
celorlal!i este mai mare. Ceilal!i v"d n el un personaj nc"p"!nat
sau care refuz" cu obstina!ie s" realizeze diferen!a ntre modul n
care n!elege el exteriorul #i modul n care privesc ceilal!i acela#i
lucru. n acest caz, sensibilitatea nativului devine refulat", tinznd
s" se replieze n sine, deoarece nu #tie s"-#i foloseasc" poten!ialul
personal #i este prea obi#nuit s" se identifice cu resursele #i cu
sim!ul plenitudinii sau mplinirii din exterior.
Dac" nu-#i manifest" n exterior aceste tr"iri, nativul descoper"
totu#i c" via!a este diferit" de modul n care o prive#te el.
Identitatea sa devine strns legat" de exprimarea poten!ialului s"u.
Din energiile fine ale lui Venus prinde contur ntr-un mod armonios
elaborarea personalit"!ii #i odat" cu ea apare sim!ul mplinirii. Prin
gndurile, sentimentele #i ac!iunile din exterior, nativul simte pulsul
exteriorului, dar de aceast" dat" se simte capabil s" mplineasc" el
singur ceea ce #i-a propus ntr-un mod mai realist. Sim!ul siguran!ei
pe care-l caut" la ceilal!i se transform" n abilitatea de a folosi
talentele #i calit"!ile sale. n acest fel, lumea se poate schimba, iar
nativul #i caut" stabilitatea nu n exterior, ci de aceast" dat" n
interior. Valoarea iubirii de sine este nv"!at" n situa!ii diverse, n
circumstan!e care pot s" o certifice sau nu. Sentimentele #i calitatea
de a sim!i conduc la un mod de via!" plin de amabilitate #i de
gentile!e.
Posesia lucrurilor sau obiectelor, colec!ionarea lor sau achizi!ia
bunurilor nu este pentru a impresiona, ci se datoreaz" unei mari
aprecieri a frumosului. Orice ar de!ine nativul, important" este
27
iubirea sa gentil" #i practic", deoarece ea i confer" calitatea de a #ti
s" fac" un lucru #i de a face un lucru s" func!ioneze.
Nativul apreciaz" muzica, f"r" s" aib" studii tehnice care s"-l
ajute s" o n!eleag". Modul n care prive#te realitatea este #i el
esen!ial, deoarece poate s"-i permit" o dezvoltare extrem de ampl".
El de!ine capacitatea de a elimina memoria tuturor experien!elor
care nu-i sunt de un real folos n favoarea dezvolt"rii calit"!ilor
latente. Este posibil s" nu spun" tot ce #tie, ns" aceasta nu
nseamn" c" nu #tie. Din contr", are o adev"rat" abilitate de a se
descurca. Este extrem de sensibil la condi!iile climaterice, fiind
aproape clarv"z"tor, sim!ind prin intermediul vremii dac" va fi
mpiedicat sau va izbndi ceea ce este planificat.
Nativul are calitatea de a se organiza foarte bine, de a-#i pune
planul la punct, n a#a fel nct s"-l duc" la bun sfr#it. Dac" s-ar
identifica cu exteriorul, interferen!a cu celelalte planuri l-ar
mpiedica s" mplineasc" ceea ce #i-a propus, dar prin interiorizare,
el poate selecta circumstan!ele schimb"toare ale exteriorului,
izolndu-le #i orientndu-se astfel n mod continuu spre !elul
propus.
Are o generozitate nesfr#it". Personalitatea s" este de a#a
natur", nct #tie s" d"ruiasc". Se simte bine d"ruind celorlal!i ceea
ce pre!uiesc acesta. Semnul Taurului fiind semnul valorilor, nativul
are abilitatea instinctiv" de a cunoa#te nevoile celor pe care-i
iube#te. Dobndirea bun"st"rii #i mplinirea este doar pentru a
exprima mai mult" iubire #i frumuse!e n lume. Expresia sa este
plin" de consisten!" pentru a da semnifica!ie darului sau valorii
acelora cu a c"ror via!" vine n contact. Nativul se poate mplini
numai d"ruind cu sentiment #i cu dragoste.
ASCENDENTUL KARMIC N GEMENI
Este dotat cu mult" n!elegere #i are aptitudini pentru
literatur". Are o percep!ie profund" #i o abilitate de a exprima n
mod elocvent tot ceea ce simte n interiorul s"u. n!elege natura
dualit"!ii, dar este subcritic fa!" de ceilal!i, deoarece n!elege natura
conflictelor de idei, iar prin aceasta calitate poate ajunge deosebit
de popular.
Prin identificarea cu lumea exterioar", cade n capcana
curiozit"!ii. Trebuie s" #tie cu ce se identific", nv"!nd astfel mai
repede lec!ia nevoilor #i ideilor altor oameni. Prin aceasta absoarbe
o mare cantitate de informa!ii, mult mai mult" dect poate de fapt
s" proceseze. Drept rezultat, trece de la o personalitate la alta,
(rezultatul copierilor sale), evitnd s" se confrunte cu el nsu#i. Din
nefericire, aceasta provoac" nenum"rate compara!ii. Poate deveni
cu u#urin!" nemul!umit de condi!ia vie!ii sale atunci cnd se
compar" fa!" de al!ii cu invidie. dac" tr"ie#te un complex de
inferioritate, aceasta duce la ntreceri de limbaj cu ceilal!i, care nu
fac dect s"-l nsp"imnte sau s"-i adnceasc" frustrarea.
28
Una dintre cele mai mari dificult"!i ale nativului const" n teama
de puterea cuvintelor asupra subcon#tientului. O aten!ie din calea-
afar" asupra limbajului l face s" devin" extrem de sensibil la
limbaj, la cuvinte, la orice mod n care este perceput de ceilal!i. $i
deoarece este rapid n gndire se va ascunde de ceilal!i sau chiar de
el nsu#i. Acesta este proba datorat" dualit"!ii Semnului Gemenilor.
Nativul dore#te foarte mult s" fie luat n seam" de c"tre ceilal!i prin
ceea ce spune, ns" l sperie puterea pe care o au cuvintele asupra
sa.
Una dintre situa!iile obi#nuite ale nativului este angajarea s"
ntr-o miriad" de activit"!i, binen!eles avnd sentimentul ca nu face
ce ar trebui s" fac". Aceasta provine de la identificarea cu lumea
exterioar", care de#i este impersonal", nu poate ghida pe nimeni n
via!a personal". Cu ct caut" mai mult s" n!eleag" diferite idei, cu
att nativul devine mai schimb"tor #i mai nelini#tit, deoarece este n
rezonan!" cu ideile schimb"toare din con#tiin!a sa care i schimb"
sensul #i direc!ia.
Se conduce conform principiului c", a avea interes fa!" de
orice, este mai bine dect s" nu ai nici un interes. Nativul se poate
num"ra printre cei care se mndresc cu faptul c" cunosc multe
neologisme. Dar identificarea cu exteriorul nu-l ajut", chiar l
mpiedic" s" n!eleag" ca sunt #i alte lucruri mai bune dect s"-!i
explici diverse lucruri. Atrac!ia pentru cuvinte ncruci#ate, jocuri de
cuvinte, ghicitori #i mii de ntreb"ri i ocup" n fiecare minut mintea.
$i n tot acest timp eul interior dormiteaz", neputnd r"spunde,
deoarece mintea nativului este mult prea ocupat" cu exteriorul.
Odat" ce ncearc" s" realizeze leg"tura cu eul interior, tot
poten!ialul pe care l posed" ncepe s" formeze asocia!ii, calit"!ile au
leg"turi unele cu altele, astfel nativul cap"t" o cu totul alt"
percep!ie asupra lucrurilor. Devine posibil" percep!ia unui rezervor
imens al poten!elor sale care se revars" pur #i simplu printr-un
mecanism de activare pe care-l are asupra ideilor celorlal!i. Nu mai
este impresionat de comportamentul celorlal!i #i nici inspirat de
atitudinilor acestora. ncepe s" nve!e cum s"-#i compun" gndurile,
n a#a fel nct ele s" exprime ct mai bine ceea ce simte.
Sim!ul instinctiv al curiozit"!ii este bazat pe interes, nu pe
competi!ie sau pe compara!ie. n consecin!", va nv"!a mult din
ideile #i conceptele care sunt vehiculate n lume, ns" acestea nu-l
vor mai ndep"rta de cele ce-i apar!in. Conceptele lumii nu sunt
dect p"r!i ale unui ntreg integrat ce provine din poten!ialul
interior. Dezvoltndu-#i propriile idei, nativul n!elege nou"
semnifica!ie a acelora pe care dore#te s" le comunice. Cre#te
abilitatea de a se auto-educa, de a nv"!a #i de a experimenta o mai
mare n!elegere fa!" de sine nsu#i.
Ascendentul n Gemeni reprezint" unul dintre cele mai
complexe Ascendente ale Zodiacului, deoarece Gemenii sunt
simboliza!i de cei doi gemeni legendari: Castor #i Pollux. Dualitatea
29
este reprezentat" de cele dou" calit"!i ale acestora, unul fiind
muritor, iar cel"lalt - nemuritor. Cel muritor #tie ca totul are un
final, ca va trebui s" moar", de aceea, fuge de tot ce simbolizeaz"
sfr#it. Cel muritor vede lucrurile n perspectiv" #i via!a reprezint"
pentru el un flux nesfr#it de idei. Nemuritorul este cel care tr"ie#te
miezul lucrurilor. Muritorul nu dore#te s" se identifice cu eul interior,
deoarece simte un sentiment de mplinire pe care l interpreteaz" cu
team", ca fiind moarte. ntr-o astfel de situa!ie, geam"nul muritor
caut" s" se identifice cu oricine altcineva, care ar simboliza
supravie!uirea.
Nativul se mparte ntre lumea exterioar" (karma impersonal")
#i cea interioar" (karma personal"), pe aceasta din urm" putnd-o
rezolva, numai asimilnd n!elepciunea (Christul interior). n
consecin!", personalitatea are un sens definit de separare. Ideile au
cte dou" tr"s"turi, v"zute din dou" unghiuri de vedere diferite.
ns"#i fiin!ei este dual". Nativul este deopotriv" receptor #i
trasmi!"tor de informa!ie. dac" reu#e#te s" st"pneasc" ambii
gemeni, poate g"si n!elepciunea interioar". dac" unul dintre
gemeni este atras spre ceva anume, ambele entit"!i vor fi
desperecheate.
Oamenii sim! nevoia de a comunica, avnd dorin!a de a fi
n!ele#i de c"tre ceilal!i. Nativul st" n compania celorlal!i pn" n
momentul n care ideile acestora sunt absorbite incon#tient de c"tre
el, ceea ce duce la un anumit tip de disociere a nativului. Egoul
geam"nului muritor caut" un ad"post pentru gndurile sale n
mintea celuilalt geam"n. Atunci cnd reu#e#te s" fac" acest lucru, el
nv"!a s"-#i controleze geam"nul muritor cu ajutorul n!elepciunii
naintate a celuilalt.
Astfel, n loc s" ncerce s" se fac" ct mai bine n!eles de c"tre
ceilal!i, el #i controleaz" ambele jum"t"!i ale eului interior, fiind n
armonie cu ntreag" expresie creativ" interioar". Aceasta nu vrea s"
nsemne s" feed-back-ul provenit din lumea exterioar" nu este
important, deoarece un vorbitor bun are nevoie s" vehiculeze o
sumedenie de idei pentru a fi capabil s" aduc" culoare, scop sau
sens fa!" de to!i cei ale c"ror idei dore#te s" le exprime. Dar felul n
care #i exprima ideile n lumea exterioar" trebuie s" fie impersonal.
Nativul trebuie s" nve!e s" folosesc ideile celorlal!i, altfel risca s"
ajung" o biata mim".
Exist" un dublu canal de n!elegere atunci cnd ambele
jum"t"!i ale Ascendentului se conecteaz" ntre ele. Geam"nul
muritor se ntreab" pe el nsu#i asupra unor probleme pe care
nemuritorul le n!elege #i le cunoa#te, astfel nativul #i r"spunde n
mod spontan. Muritorul colec!ioneaz" #i #i aminte#te informa!ii din
lumea exterioar", n a#a fel nct #i poate confirma (valida) sau
infirma (invalida) ceea ce geam"nul nemuritor poate exprima prin
personalitate. Orice idee care emana din fiin!a interioar" este
validat" sau invalidat" de printr-o idee similar" pe care muritorul a
30
experimentat-o n lumea exterioar". dac" muritorul discrediteaz" o
idee, nemuritorul o poate exprima n sine cu ntreg poten!ialul
nativit"!ii. Rezult" astfel un fel de flux de informa!ie controlat ce se
perind" n lumea interioar" a nativului. Prin intermediul acestui
proces de gndire n care au loc confirm"ri #i exprim"ri, nativul este
capabil s"-#i valideze permanent lumea ideilor.
Nativul tinde s" se identifice cu scriitorii, cu oratorii sau poate
cu mesagerii, deoarece acest lucru l face mai con#tient #i mai
subtil. Este afectat de anumit grad de superficialitate. n
identificarea s" perpetua cu fenomenele obi#nuite, risc" s" nu mai
ajung" la sensul karmic al Ascendentului s"u, acela de a percepe.
Identificarea cu eul interior i va da ns" posibilitate de a aprofunda
ceea ce se #tie deja. n!elegnd adev"ratul spirit al comunic"rii #i
poate aduce contribu!ia pentru o lume mai civilizat".
ASCENDENTUL KARMIC N RAC
Nativul are abilitatea de a hr"ni #i de a mpr"#tia c"ldur"
pentru eu #i esen!a sim!irii de a fi acas". Fiind guvernat de Lun",
care este legat" n mod direct de suflet, ntreaga astrogram" se va
exprima la acest mod sufletesc. Are o mare sensibilitate pentru
valorile loialit"!ii, devotamentului #i a protec!iei valorilor emo!ionale.
Pentru a folosi con#tient acest Ascendent, nativul are nevoie s" fac"
diferen!a ntre sim!ire #i emo!ie. A SIM%I este calitatea intrinsec" de
a sesiza u#oara schimbare a emo!iilor. Capacitatea de a avea grija
de lucruri, de oameni, de lume n general. Emo!iile de zi de zi provin
de la schimb"rile parametrilor mediului exterior.
Sim!irea este independent" de mediul nconjur"tor (exterior),
deoarece ea este continua, dnd profunzime sensului identit"!ii
stabilite n interior. Emo!ia devine pronun!at" prin identificarea cu
exteriorul. Lumea se schimba mereu #i emo!iile sunt mai
schimb"toare dect vremea. Nativul caut" s" se reg"seasc" prin
ceilal!i, iar atunci cnd se ntmpl" acest lucru, devine deschis la
emo!iile negative. Instinctul nativului este de a se manifesta ntr-un
mod care alin", calmant #i hr"nitor. Prin identificarea cu exteriorul,
aceste calit"!i sunt activ"te ntotdeauna n sensul a ceea ce crede c"
este o ncercare de a sim!i mai sigur. Nativul este capricios. El
ncearc" s" se concentreze asupra emo!iile pozitive trecute pentru a
calma #i ndulci emo!iile actuale. $i totu#i, nici de aceasta dat" nu
realizeaz" c" emo!ia nu i-a apar!inut.
Calitatea de a absorbi #i de a re!ine - indicat" de Rac, -
determin" faptul c" nativul este un veritabil magnet al asimil"rii
emo!iilor exterioare. Atmosfera l treze#te, dnd pur #i simplu peste
el (l bruscheaz"). Emo!ia exterioar" nu-i aduce cu adev"rat
siguran!" de care are nevoie. Aceasta ar trebui s" fie interioar".
Gramul de intui!ie pe care-l are, se dovede#te de multe ori mai
folositor dect simpatia fa!" de amintiri plng"cioase, revendicative,
adunate de ici, de colo de la cei din jurul s"u. Nu po!i cl"di nimic
dac" nu ai o locuin!" n interior, dac" interiorul t"u nu este stabil.
31
Identificarea cu influen!ele exterioare poate deturna pe nativ
prin impresia de moment a unei securit"!i interioare a celor care-l
nconjoar". Mereu pot exist" nen!elegeri, deziluzii sau nefericire
ntr-o lume care #i creaz" #i #i recreeaz" karma (lume care nu este
con#tient" de legea cauzei #i efectului, de faptul c" cauzele sunt
mentale).
Este dificil s"-#i exprime natura intim" fa!" de to!i. n
consecin!", micile scnteieri de afec!iune sau lipsa acesteia pot la
un moment dat s"-l fac" pe nativ s" cread" ca nu este acceptat de
lume. Prin emo!ii negative se poate interpreta chiar ca o ofens" sau
o neacceptare personal". n astfel de momente nativul #i
imagineaz" ca nevoile sale trec neobservate de c"tre lume, ca
aceasta din urm" este mult prea mare sau prea ocupat" pentru a
n!elege ct de mult #i dore#te nativul s" participe sau s" fac" parte
din ea.
Nativul d"ruie#te #i mai pu!in dect n!elege. Acest lucru se
ntmpl" datorit" faptului c", cei care primesc daruri afectiv-
emo!ionale din partea nativului, continu" s"-#i tr"iasc" via!a, pe
cnd nativul este ag"!at n continuare de trecut. Ata#amentul de
amintirile trecute apare adeseori, deoarece nativul se identific" cu
exteriorul. dac" ac!ioneaz" n mod autonom, el poate urma
instinctiv drumul c"tre pacea interioar". n consecin!", dependen!a
lui de exterior poate fi exprimat" astfel: gndurile #i emo!iile l
readuc la modul n care ERA lumea, ndep"rtndu-l de ceea ce
ESTE. La suprafa!" aceasta pare un paradox, deoarece exteriorul se
schimb" necontenit. ncercnd s" p"streze sim!"mintele trecute,
nativul le exteriorizeaz", trecnd n marea esen!" a decaden!ei.
Nativul posed" un sim!"mnt al loialit"!ii #i devo!iunii fa!" de
oameni #i ideile care par s" se fi n"scut ntotdeauna naintea
nativului. Dar, ncercnd s" p"streze sentimentul de familiaritate cu
lumea prin prietenie, receptivitatea sa este ndep"rtat" de acel
element cu care dore#te s" ob!in" o leg"tur". Una dintre cele mai
mari bucurii este aceea de a hr"ni, de a exprima na#terea, de a
cre#te ceea ce are via!a.
F"r" interiorizare, nativul nu este capabil s" foloseasc" aceste
calit"!i latente. Din contr", stilul vie!ii este rezultatul turbulen!ei
unor emo!ii raportate la exterior, care #ubrezesc #i clatin" funda!ia
siguran!ei sub picioarele nativului. Cu ct ncearc" mai mult s"
c#tige siguran!", cu att absoarbe #i re!ine emo!ii nesemnificative,
care nu au rezonan!" cu lumea interioar" a nativului. Din aceasta
cauz", ele l mpr"#tie #i-l deviaz" pe nativ cu diverse unghiuri, n
fiecare moment. Aceste extreme emo!ionale, extrem de posibile pot
duce pe nativ la frustr"ri.
n aceste condi!ii, cu sim!ul de a re!ine obiecte, experien!" sau
pe oameni i joac" feste, lucrnd n defavoarea sa. Se ncurc", de#i
#i dezvolt" calitatea de a nu se l"sa cople#it, el absoarbe excesul de
emo!ii de la alte surse #i ncetul cu ncetul devine mai ncurcat.
32
Astfel, se zdruncina la orice form" de insecuritate emo!ional". Poate
deveni ata#at de oameni sau de bani, dac" crede ca ace#tia l pot
ap"ra sau proteja, r"spunznd afirma!iv la nevoile sale. Astfel, #i
ofer" n mod incon#tient o dependen!" afectiv" drept r"splat".
Nativul este extrem de vulnerabil la emo!iile mediului
nconjur"tor. Orice ncercare de a-#i cl"di siguran!" ntr-un c"min
(exterior) va determina crearea #i recrearea problemelor celorlal!i n
sfera proprie. Prin interiorizare, percep!ia se va realiza de aceast"
dat" prin emo!ii, nu prin sim!ire. Tot ceea ce exprim" nativul din
interior este mai nti intuit #i numai dup" aceea, va da drumul
emo!iei. Astfel, caut" sentimentul mplinirii prin sine, nu n ceilal!i.
El se simte acas" n lumea interioar", ghidat #i protejat de
sentimente ce sunt legate de suflet. Permeabilitatea sa la emo!ii #i
va schimba polaritatea. El n!elege fluxul zilnic #i sezonier al
curen!ilor naturali. $tie cum s" p"trund" frumuse!ea armoniei care
este n CALEA NATURII. n mod instinctiv, nativul intuie#te ca
EMO%IA ESTE ACEEA CARE HR&NE$TE RITMUL NATURAL al
SUFLETULUI.
Binecuvntata calitate a nativului este aceea de a d"rui via!a.
Fie c" este vorba despre na#terea unei idei sau despre cea fizic",
este ntotdeauna sursa sim!irii. Tot ceea ce este n lumea interioar",
se poate manifesta prin identificarea cu sentimentele adev"rate. n
acest fel, natura sa divin" nu este afectat" de stimuli exteriori, ea
picurnd un element personal al nativului n orice ac!iune a
acestuia. Cteodat" copil"ros sau exagerat de protector fa!" de
ceilal!i, este seva copacului, iar curgerea ei d" via!" ramurilor care
depind de ea. dac" se situeaz" mpotriva adev"ratelor sensuri, va fi
expus f"r" mil", de nenum"rate ori exteriorului. Dar, fiind legat de
emo!iile adev"rate, va descoperi c" se afl" conectat la experien!a
cea mai cald" #i mai plin" mul!umire sufleteasc" pe care i-o poate
oferi via!a.
ASCENDENTUL KARMIC N LEU
Con!ine principiul creativ al vie!ii. Nativul are deopotriv" voin!a
#i puterea de a exprima frumuse!ea ce radiaz" din interiorul s"u.
$tie s" zboare pe aripile oportunit"!ilor divine, astfel nct
poten!ialul s"u devine activ, radiez" r"s"ritul de Soare al
personalit"!ii sale. Are speran!" #i mult optimism. Drept rezultat, al
celor dou" calit"!i divine, ob!ine cu succes ceea ce dore#te.
Cteodat" puterea r"bufne#te din preaplinul sufletului s"u. Astfel, n
loc s" se individualizeze, se identific" cu exteriorul. El devine atras
de lustru, de luciu, de nebunia teatral" #i melodramatic" a
circumstan!elor sau evenimentelor care preiau controlul asupra
vie!ii sale.
Egoul nativului este puternic. Prin identificarea cu exteriorul,
acesta tinde s" se multiplice, sc"pnd de sub control. Drept
rezultat, nativul se pierde n tot ce-i alimenteaz" megalomania. Din
nefericire, aceste lucruri nu-l fac cu adev"rat mare, a#a cum ar dori
33
el. n loc de ego sunt gnduri, sentimente, ac!iuni, pe care le
nume#te identitatea sa. Orict de tare s-ar mbog"!i sau orict
credit ar dobndi, orict de generos sau de m"rinimos ar fi,
ntotdeauna simte c"-i lipse#te ceva.
Este poate mai necesar dect pentru oricare alt nativ s" se
individualizeze. Soarele simbolizeaz" centrul lucrurilor #i pentru a fi
la propriu, puterea trebuie s" emane din interiorul eului, nu de pe
circumferin!a lui. Atunci cnd se identific" cu karma colectiv" (sau
impersonal",) acest lucru nu mai este posibil. ncearc" mereu s" se
gndeasc" la ce s-ar ntmpl", dac" ar fi n centru vie!ii lui.
Este mereu n c"utare de comand". El caut" s" provoace o
mare admira!ie din partea celorlal!i pe care ncearc" s" spun"
altora, ca s-o aib" drept exemplu pentru propriile lor vie!i. Karma
impersonal" se schimba #i astfel #i exemplele pentru al!ii trebuie s"
fie mereu altele. n consecin!", con#tiin!a se focalizeaz" mereu pe
altceva, pentru a proteja egoul de a fi distrus.
Leul se concentreaz" pe faim", pe bun"stare, pe notorietate
sau pe aplauzele din partea celor pe care-i !ine pe lng" el ca
inferiori. Acest lucru, ns", nu duce la nflorirea oportunit"!ilor sale.
Creaz" numeroase iluzii despre sine #i despre lume, deoarece ceea
ce-l intereseaz" este mereu exteriorul. Se transform" practic ntr-o
lentil" de amplificare pentru a crea iluzii de prob" dificile eului, n
a#a fel nct s"-i confirme acestuia existen!a exteriorului sau a
karmei colective. Excesul devine un stil de via!", atunci cnd
mndria ia conducerea n via!a sa. Orict" publicitate ar ob!ine din
partea celorlal!i, aceasta tinde s" transforme ntr-un mod alterat de
via!", ca #i cum aceasta ar reprezenta o lupt" pentru putere. D"
adeseori sfaturi prietene#ti pentru c" aceasta i d" un sentiment fals
de control. Face lucruri pentru ceilal!i, numai ca s" le arate acestora
ca ei fac prea pu!in pentru ei n#i#i.
n esen!a, devine cu u#urin!" un exemplu pentru oricine-#i
propune s" o fac". $i pentru a ob!ine imaginea de exemplu, trebuie
s"-#i dezvolte complexul martirului. Cu ct se nc"rca mai mult de
ceea ce le place altora, cu att justific" mai u#or motivul pentru
care o face. n consecin!", personalitatea s" se nvele#te ntr-o
competi!ie vicioas", n care nu creaz" numai ac!iunile, ci #i
r"spunsurile celorlal!i la ele. Atunci cnd o face, nu mai poate sim!i
ceva, deoarece i se pare c" lumina este prea puternic", ca puterea
s" este prea mare #i de asemenea c" se controleaz" prea mult
pentru a putea r"spunde afirma!iv la o asemenea for!". Astfel,
continu" s" stimuleze mai mult pe ceilal!i dect pe sine.
Cu ct se simte mai mult n stare s" c#tige aten!ia prin a crea
iluzii dramatice, cu att mai pu!in simte nevoia de a tr"i n lumea
real". A#a c" se consider" singura persoan" pe lumea aceasta care
controleaz" legile care-i guverneaz" pe ceilal!i. Cuno#tin!ele #i
n!elegerea sunt dincolo de sentimentul de apropiere n acest regat
incon#tient n care ntr-un fel se simte separat de cei de care are cu
34
adev"rat nevoie. n final ncepe s" se simt" adev"rata surs" de
lumin" din ochii celorlal!i. El este salvarea, speran!a #i numai
datorit" lui, a puterii pe care o reprezint", ace#tia pot ie#i la liman
din conflictele care i anim".
Cu ct caut" mai mult s"-#i creeze aceast" imagine despre
sine, cu att se limiteaz" mai mult la oameni #i la situa!ii care
suporta acest lucru din partea lui. n loc s" se controleze, se afla la
cheremul celorlal!i. ntrecerile l fascineaz". Promisiunile de succes
#i de reu#it" n diverse sfere de ac!iune l distrag de la !elul pe care
#i l-a propus. Cu ct ncearc" s" r"spund" la un #ir mai lung de
reprezenta!ii, cu att #i disperseaz" energia mai u#or, n c"utarea
de a demonstra c" nu se ndoie#te de sine.
Principiul creativ este o inerent" binecuvntare. El este cntat
n primul vers din Cartea chinez" a Transform"rii (I Ching). A crea
nsemn" a imita un anumit creator. Prin sine, inspira!ia tr"ie#te.
Crea!ia reprezint" capacitatea nativului de a interpreta puterea
creativ" a Dumnezeului s"u. Creativitatea este un dar divin pe care
trebuie s"-l folosim n mod responsabil la $coala din Planul fizic de
pe Geea. Creativitatea nu este legat" numai de individualizare, ci #i
de evolu!ia spiritual". Astfel, n loc s" fie obsedat de o putere pe
care nu #tie s-o foloseasc", este capabil prin individualizare s"
radieze orice lucru care are nevoie de o expresie personal".
Daca exist" competi!ii, ele nu se mai datoreaz" confrunt"rii cu
ceilal!i, ci capacit"!ii sale de a controla tot ce se afl" n jurul s"u. A-
#i exercita controlul nu nseamn" s"-i st"pneasc" pe ceilal!i, ci s"
n!eleag" cum s"-#i domine instinctele, de unde rezult" o anumit"
demnitate. fals" mndrie este indiciul ca n concep!ia s" l
nlocuie#te pe Dumnezeu, de unde rezult" jen", ncurc"tur" #i
confuzie. Prin individualizare #i exprim" pe deplin poten!ialul
creativ. n m"re!ia ei, crea!ia !ine ntotdeauna loc de umilin!" #i de
modestie, dac" nu se ntrece cu ceilal!i, ci cu sine nsu#i. Este
fascinat de multe entit"!i din jur, dar Odat" ce a n!eles sensul #i
!elul controlului crea!iei, se va mi#ca cu siguran!" printre limitele
c"ii sale.
Fiind guvernat de Soare, Ascendentul simbolizeaz" chintesen!a
personalit"!ii iluminate. Direc!ionat" n mod corect, Energia
nativului se va exprima cu sinceritate #i cu decen!a moral" a
con#tiin!ei, prin acestea se vor exprima toate calit"!ile sale.
Devenind mai bun #i lucrurile din jurul sau vor fi mai bune. Ne mai
folosindu-se de ceilal!i, se va sim!i mai puternic #i va sc"pa de o
fals" mndrie. Nativul va deveni prin auto-cunoa#tere un exemplu
de grandoare al umanit"!ii n lumina celor mai str"lucitoare onoruri.
ASCENDENTUL KARMIC N FECIOAR!
Este simbolizat" aici calitatea de a ordona personalitatea.
Nativul n!elege care este cel mai bun lucru pentru a-i aduce
puritatea sufleteasc". Are sentimentul natural al decen!ei care
protejeaz" #i care con!ine idealurile, ferindu-le de a fi distruse.
35
Poate fi un gnditor cultivat #i profund uman, datorit" ra!iunii, -
esen!a personalit"!ii sale. Prin identificarea cu exteriorul duce o
via!" plin" de frustr"ri. n cursul unei singure zi transmite mii de
gnduri n eter.
Are o mare sensibilitate, precum #i o nevoie acut" de ordine
care i d" un sim! critic cu care examineaz" cu grij" toate gndurile.
De aici apare o stare de nervozitate deoarece, orict am analiza
gndurile, ele nu se rezolva pe aceasta cale. Nativul are un
comportament critic vizavi de lumea exterioar". Devine extrem de
preocupat de s"n"tate, chiar ipohondru sau obsedat, depinznd de
anumite curente sau sfaturi date de al!ii. Este peste m"sur" de
con#tiincios fa!" de munca sa, pentru a emite energia nervoas" pe
care o are. ncercnd s" n!eleag" ce-l deranjeaz" cu adev"rat, se
implic" n att de multe detalii, nct aceasta preocupare devine o
manie.
Dore#te s" ordoneze #i pe cei din exterior, dar lumea are
ordinea sa, astfel c" se comport" dizarmonios. Caut" s" rezolve
probleme ale c"ror rezolv"ri nu stau n puterea sa sau reac!ioneaz"
la nclinarea balan!ei naturale ntr-o parte sau n alta ntr-un mod
foarte sever, ca #i cum aceasta ns"#i ar face parte din programul
s"u. Dezordinea din exterior este considerat" un afront personal.
Felul n care se comport" cu ceilal!i las" de dorit.
Exist" tendin!a de a ncerca s" insufle celorlal!i cu nervozitate
alte planuri dect ale lor, deoarece cele care le apar!in acestora i se
par dezordonate #i pentru c" i se pare ca acestea nu se potrivesc cu
ordinea din univers. Acest lucru i blocheaz" personalitatea. Se
mparte pe sine n comp"r!imente mai mici ca #i cum ele ar constitui
ceva bine organizat deja. Personalitatea s" nu are naturale!e n
rela!iile cu ceilal!i #i nu se integreaz". Este mecanic, rigid, defensiv
#i foarte critic, de aceea universul #i prezen!a sa sunt foarte greu
acceptate.
Se judec" pe sine prin intermediul idealurilor sale. Pe ceilal!i i
judec" dup" ac!iuni. Caut" n mod sistematic s"-#i formeze un cerc
de prieteni #i de cuno#tin!e care s" se potriveasc" cu ordinea sa.
Dar to!i oamenii sunt imperfec!i, iar acest lucru este cunoscut, dar
pe nativ l nemul!ume#te. Prin identificarea cu ceilal!i are impresia
ca imperfec!iunile lor se pot transfera la el. Percepe lumea ca pe un
loc contagios n care trebuie s" fii defensiv pentru a supravie!ui sau
s"-i vezi pe oameni ca pe ni#te extensii ale unor lucruri pe care le
fac #i pe care le au #i nu ca pe ni#te fiin!e umane, a#a cum se
str"duiesc a fi. Prin individualizare, percep!ia despre sine #i despre
al!ii se schimba. Ea nu mai este de data aceasta critic".
Fecioara este unic" prin puritatea pe care o exprim". Chiar
dac" entitatea posed" o doz" de primitivism, ea devine mai
rafinat". Idealurile sale sunt nalte #i dificil de ndeplinit. Nu
conteaz" deci c" nu-#i creaz" lui nsu#i mul!umire. Prin
individualizare, ns", situa!ia se schimb", totul c"p"tnd un sens
36
moral #i de caracter. n acest sens, nu caut" compromisuri cu
ceilal!i dac" este criticat de ei, ci caut" un nivel de con#tiin!" pe
care s"-l poate face ascultat. $tie c" valoarea moral" a identit"!ii
este s" fie ascult"tor fa!" de sine, dac" dore#te s" deserveasc". Nu
mai este critic #i nici preocupat de regulile nescrise sau de codurile
morale ale societ"!ii, care au men!inut pn" la acest moment o
discriminare etic" a oamenilor. Simte ca tot ce face #i ce gnde#te
se poate mbun"t"!i.
Se simte inferior altora. Atunci cnd face critic", este din cauza
acestui sentiment, din care rezult" ncercarea de a contrabalansa
calit"!ile acestora, n a#a fel nct ei s" par" imperfec!i fa!" de sine.
Este perfec!ionist, f"r" s" aib" un !el anume. dac" se poate
controla, cap"t" siguran!" prin modul n care-#i ndepline#te datoria
n anumite condi!ii date.
Datorit" aten!iei pentru detalii, are o tendin!a spre auto-
examinare. Analizeaz", studiaz" n mod constant diferite metode
sau c"i prin care s"-#i ordoneze mintea mai bine. i place s"
depoziteze informa!ie precum un computer. Se simte cu att mai
util, cu ct reu#e#te s"-#i g"seasc" spa!iu pentru a func!iona din
plin. Dificultatea provine de la faptul c"-#i petrece tot timpul
c"utnd s" rezolve problemele altora #i personaliznd informa!ia pe
care o de!ine. Mai degrab" se folose#te de calit"!ile min!ii sale,
dect o folose#te cu adev"rat, a#a c"-#i construie#te un
comportament robotizat, mecanic, dar care tr"ie#te. Mintea s" se
concentreaz" spre exterior, care-i inspira multe gnduri, care l
conduc la r"spunsuri, nu la solu!ii. Cu ct ncearc" s"-#i organizeze
mai bine mintea, cu att devine mai dezumanizat. Prin urmare,
cade n capcana de a deveni o juc"rie mecanic", reac!ionnd adesea
negativ, chiar la manevrele ac!ionate de el nsu#i.
Prin individualizare, nativul se deta#eaz" de tendin!a de a
manipula. dac" n lipsa cunoa#terii era doar o pies" dintr-un joc de
puzzle, acum devine sursa con#tiin!ei sale. Odat" ce con#tiin!a este
exprimat" #i purificat" ntr-un mod personal, idealurile ac!ioneaz"
ca un filtru, folosindu-#i astfel cuno#tin!ele n mod selectiv #i
pragmatic.
Prin auto-perfec!ionare caut" s" fie mai bun, f"r" s" critice pe
cei din jur. Descoper" ordinea fireasc" a lucrurilor #i n loc s" se
erijeze ntr-un critic puritan, este capabil de modestie, realiznd
astfel mult mai mult. Ac!ioneaz" unitar AICI #i ACUM, dnd
randamentul maxim. Cu ct se interiorizeaz" mai mult, cu att se
perfec!ioneaz". Simte instantaneu sensul esen!ei divine din obiecte
#i din idei. n loc s" acumuleze am"nunte f"r" sens, #i
eficientizeaz" stilul de via!".
Nodul Nord este situat pe tema fundamental" n Semnul
Fecioarei. De aici rezult" u#urin!a nativului de a dep"#i lec!iile vie!ii.
Nu trebuie s" fac" compromisuri. Folosit" n mod corect, energia
nativului nu se va orienta n direc!ii egoiste. ncearc" s"-#i dezvolte
37
laten!ele nu numai prin lucrarea sa, ci #i prin contextul prin care
poate ajut" pe ceilal!i, dnd o semnifica!ie unui gest pe care
reu#e#te s"-l fac" de o manier" impersonal". Nu este necesar s" te
analizezi, ci s" selectezi ca s" te n!elegi. Ra!iunea nvinge!
ASCENDENTUL KARMIC N BALAN%!
Este unic prin calit"!ile sale. Pentru a-l n!elege, aminti!i-v" c"
Ascendentul n Berbec reprezint" Soarele care r"sare diminea!a.
Aceasta nseamn" c", precum Soarele care r"sare, tot a#a speram
s" r"sar" planurile, visele, speran!ele noastre #i expresia emo!iilor
care eman" din noi. Atunci cnd primul dintre cele #ase Semne
zodiacale este la r"s"rit, natura intim" a fiin!ei tinde s" urmeze
cursul pe care-l are Soarele. Altfel spus, calit"!ile umane le imit" pe
cele naturale ale universului n care tr"im.
Al #aptelea Semn zodiacal este reprezentat de apus. Atunci
cnd umanitatea ncearc" s"-#i exprime individualitatea, exist" un
punct simbolizat de apusul Soarelui. Omenirea nu sper" #i nu are
a#tept"ri optimiste, n loc acestea este resim!it efortul #i inutilitatea
ncerc"rilor de a impresiona pe ceilal!i prin voin!a noastr".
Cnd r"sare Balan!a personalitatea este plin" de iubire, de
armonie, gata s" mpart" n mod cooperant esen!a frumosului pe
care-l sim!im. Prin natura ei gra!ioas", prietenoas" #i curtenitoare,
ea exprim" n exterior eul ca pe ceva care i-ar distrage aten!ia de la
existen!a pa#nic" prin care #i-a acordat privilegiul s" o
experien!eze. Nativului i este greu s"-#i contacteze eul numai
pentru sine, acest fapt fiind n opozi!ie cu natura sa.
Este un Ascendent prin care se poate dobndi cu siguran!"
individualitatea care s" fie n armonie. Expresia ego-ului fiind slab",
este u#or pentru el s" tr"iasc" printre lucrurile exterioare. Tr"ind n
exterior, este mai la ndemn" starea de a trece de la o extrem" la
alta. n ncercarea de a tr"i armonios fa!" de sine nsu#i, ncearc"
permanent s" armonizeze diferite tipuri de Karma pe care le preia
de la cei din jur. Astfel, se situeaz" n afar" propriilor interese.
Exprim" prea pu!in din calit"!ile pe care le are sau din contr",
face exces de unele caracteristici, ceea ce i d" impresia c" este
armonios. De exemplu, dac" se simte respins, poate pierde vreme
uitndu-se la televizor. Poate avea tendin!a de a mnca n mod
exagerat, numai pentru simplul fapt ca stilul sau culorile hainelor pe
care #i le-a cump"rat nu corespund cu stilul s"u. n ambele situa!ii,
solu!iile g"site nu sunt o replic" sau un r"spuns.
Se poate sim!i jenat de idei sau dispute, s" mearg" zeci de
kilometri pe jos, c"utnd ideea care i-a creat dezechilibrul, f"r",
ns", s" o g"seasc". Practic, nativul este caleidoscopul extremelor,
neapar!innd cu adev"rat nici unei idei personale, f"r" s" ncerce
m"car s" ob!in" un echilibrul ntr-o lume a contrariilor.
n conversa!ie poate prezenta un punct de vedere opus,
aceasta nu datorit" faptului c" s-ar situa de acea parte sau pentru
c" ar sus!ine-o, ci pentru ca ambele trebuie prezentate. Natura
38
iubirii nu provine de la contrarii, ci de la acceptarea lucrurilor a#a
cum sunt. Din cauza oscila!iilor sale nu este armonios. Dizarmonia
s" duce la nen!elegerea Karmei celor din jur, nativul nu poate
exprima cu vigoare diverse probleme, deoarece este nesigur pe sine
#i indecis; pare s"-i lipseasc" sinceritatea. n loc s" fie original #i
unic, este confuz, are idei de mna a dou" #i nu #tie s"-#i pun"
ideile n practic".
Se nso!e#te cu oricine ale c"ror idei aduc o acceptare pa#nic".
Vede n fiecare locul n care lipse#te armonia #i iubirea #i ncearc" s"
umple acest loc. Nativul simte deseori ca nu exprim" calit"!ile pe
care le are. Aceasta devine cauza unor frustr"ri care i dau
sentimentul ca nimic nu-i poate crea un postament. Nu particip" la
competi!ii cu cei care-#i exprim" voin!a personal". Se simte puternic
n alt fel, din identificarea cu ceilal!i, prin aceasta pierde sentimentul
de identificare cu sine.
Pare s" duc" o via!" gentil" #i calm", dar atunci cnd se
confrunt" cu dorin!a de puterea a altora, #i pierde capul pentru ca
n mod incon#tient #tie ca preia ntr-o mare m"sur" gndurile
celorlal!i. Prin natura sa generoas", se elibereaz" de Karm",
ajutndu-i #i pe cei din jur s"-i dep"easc" lec!iile Karmice. Acest
mod de via!" pare avantajat, deoarece este lipsit de voin!", dar el
aduce multe confuzie. Mediul este capabil s"-l ghideze mai bine
dect natura s" interioar". #i schimba modul de a se exprima
deseori, deoarece crede ca ceilal!i nu vor n!elege modul sau de a se
exprima.
Prin individualizare stilul vie!ii sale se schimb", astfel calit"!ile
suflete#ti se filtreaz" prin darul de a iubi, nainte ca ele s"-#i
g"seasc" un mod de exprimare. Face multe pentru ceilal!i, dar nu
pentru a fi acceptat. El nu d"ruie#te pe credit, ci din generozitate,
pentru c" are nevoie de ceilal!i. Fiind individualizat, nu va mai fi
condus de ei. Marea sa calitate este aceea de a ar"ta celorlal!i cum
s" se iubeasc" pe ei nsu#i #i pe ceilal!i, cum s" dep"#easc"
problemele pe care le au. Iubirea fa!" de ceilal!i va nl"tura rezerva
#i nencrederea. n rela!iile cu ceilal!i dispar competi!iile.
Prin individualizare, nimic nu-l mai poate r"ni pe nativ sau
ndep"rta de el nsu#i, deoarece entitatea este creat" de iubire, care
este nesfr#it" #i care umple sufletul pe m"sur" n care energia din
el se rev"rsa n ceilal!i. Atitudinea nu denot" ca nativul vede numai
n roz, ci ca el percepe posibilit"!ile estetice #i pe cele artistice. Prin
individualizare, el se armonizeaz" cu Karma impersonal", f"r" s"
simt" nevoia de a o schimba.
$tie, de aceasta dat", s" lase lucrurile s" curg". Frumuse!ea
Ascendentului n Balan!" nu provine de la expansiunea Ego-ului, ci
de la n!elegerea ca n-are nevoie de ego puternic sau voluntar
pentru a tr"i n mod armonios.
Nativul nu se raliaz" ideii de putere sau de for!". n timp ce al!ii
se zbat s" supravie!uiasc" ntr-o via!a de competi!ie, el simte o
39
mul!umire la modul tacit. Unii l cred indiferent, dar n realitate
gratitudinea pe care #i-o exprim" fa!" de tot, l mpiedic" s" se lase
impresionat de Karma colec!iv". Nativul #tie ca nimeni nu poate da
cu pumnul ntr-o pan". Cu alte cuvinte, cu ct te str"duie#ti din
r"sputeri s" fii mai mult dect ceilal!i, cu att e#ti mai pu!in pentru
tine.
Via!a s" se mbun"t"!e#te prin iubirea sa fa!" de ceilal!i. Prin
aceasta se elibereaz" de Karma negativ", deoarece f"r" iubire via!a
este cea mai primitiv" forma de expresie. C"ldura #i afec!iunea
radiaz" din sine n mod natural, f"r" s" a#tepte ceva n schimb.
Folosind corect Ascendentul, nativul nu se va ntreba asupra
capacit"!i sale de a iubi. Observ" gre#elile care se produc pe lume
din egoism #i din lipsa iubirii. mplinirea s" se realizeaz" prin
armonizarea cu lumea pe care o iube#te att de mult.
ASCENDENTUL KARMIC N SCORPION
Este unul dintre cele mai misterioase. Are o putere nesfr#it"
de regenerare. Idealurile sale sunt extrem de nalte #i va face multe
eforturi pentru a mbun"t"!i tot ce este capabil. Sufer" transform"ri
mari, iar din adncimea spiritului s"u simte planurile incon#tiente de
existen!" pe care al!ii le neag".
Este un cercet"tor de prim" mn" care nu se mul!ume#te cu
aparen!a sau suprafa!a. El trebuie s" dea la o parte orice l disturb"
sau l perturb". Are calitatea de a n!elege n mod incon#tient #i de a
corecta r"d"cinile adev"ratelor disensiuni, aducnd semnifica!ie,
sens, motiva!ie #i mplinire unui viitor mai bun. Prin exteriorizare
devine extrem de senzitiv la vibra!iile sexuale ale karmei colec!ive.
Cnd se raporteaz" la exterior, nativul este extrem de sensibil
la vibra!iile sexuale ale celorlal!i. Poate c" n mintea sa crede ca
muste#te de vibra!ii sexuale, dar n realitate vibra!iile acestea
sexuale nu-i apar!in, sensibilitatea s" materializndu-se n vibrarea
n preajma altora. Scorpionul este Semnul elimin"rii. Societatea
emite pu!in cte pu!in energia sexual", risipit" astfel.
Un mare volum de frustr"ri #i de nemul!umiri sunt n aceast"
energie, pe care nativul le confund" cu identitatea sa. El poate
deveni nervos, cert"re!, dur, cu resentimente. dac" vibreaz" la nivel
negativ, i vine u#or s" se considere o victim", dar n realitate sunt
aspecte exterioare. De aici el este expus la paranoia, care l for!eaz"
s" se izoleze n raiul s"u, departe de persecu!ia necontenit" pe
care o percepe.
Poate fi extrem de aspru criticat de c"tre ceilal!i, deoarece vede
ce-i mai r"u n oameni. Perspectiva sa are o anumit" nclinare spre
negativism, emo!iile sale fiind turbulente, iar acesta constituie
r"spunsul la identificarea cu exteriorul. Nativul devine preocupat de
moarte, de puterea for!elor oculte sau de supersti!ii pe care le poate
confunda cu destinul propriu. Astfel, se auto-testeaz" participnd la
ntreceri, una dup" cel"lalt, pentru a demonstra c" orice lucru se
poate cuceri. Cu ct caut" mai mult s" n!eleag" ce anume l face s"
40
cerceteze necontenit, cu att devine mai obsedat de faptul c"-i
lipse#te controlul asupra exteriorului. L"comia, invidia, gelozia pun
st"pnire pe nativ, mpiedicndu-l s" ajung" la EUL SUPERIOR.
Buna cunoa#tere a moravurilor umane l mpiedic" s" ncerce s"
se vad" prin prisma altora, deoarece #i da seama ca nu-i sta n
pu!in!" acest lucru, pentru ca #i pierde sim!ul de percep!ie natural.
dac" ncearc" s"-#i risipeasc" individualitatea n ceilal!i, #i
obtureaz" viziunea #i sim!ul de perspectiv". Crede c" oamenii au
motive pe care nu le mp"rt"#esc altora sau c" exist" un motiv de
care trebuie s" te p"ze#ti.
Se fere#te, tr"ind ntr-o stare de suspiciune, ascunzndu-se
ntre zidurile de ap"rare ale celorlal!i. n acest fel caut" refugiu fa!"
de to!i cei pe care i creaz" mintea lui. Este dificil s" se deta#eze de
ceea ce percepe a fi produsul inutil al societ"!ii. Nativul caut"
deseori s" reformuleze aceste produse zadarnice, deoarece se
identific" cu ele. A le discredita nseamn" a se discredita. Astfel, el
ncearc" s" creeze transform"ri acolo unde nu sunt posibile sau nu
sunt dorite. El urmeaz" coada final" sau efectul, lamentndu-se
mereu c" nu-#i impresioneaz" personalitatea.
Poate deveni dependent de oameni care-i alimenteaz"
conflictele interioare pentru a-#i perpetua emo!iile negative.
Demonstreaz" c" are dreptate, chiar dac" nu are. G"se#te punctul
slab al celorlal!i, pentru a-#i alimenta mitul despre sine. ncearc" s"
se auto-conving" c", aflndu-se ntre attea evenimente gratuite #i
nconjurat de reful"rile sociale, stilul de via!" promovat de el este
destul de bun.
ncercnd s" fac" fa!" z"d"rniciei, este totu#i primul care
abandoneaz", deoarece #i da seama c" n-are rost, dar nu b"nuie#te
c" de la el a pornit totul. Simte intuitiv c" nu este prea sincer cu el
nsu#i. Cu ct minte mai mult, negndu-#i natura interioar", cu att
ncepe s" se urasc". Are tendin!a de a se autodistruge, ncercnd
s"-#i ascund" idealismul interior, astfel simte c" nu valoreaz" nimic.
Prin interiorizare, perspectiva asupra vie!ii devine complex".
Este foarte profund, ac!ionnd ca un canal pentru eul interior. Nu-#i
mai neag" posibilit"!ile #i se bucur" de plenitudinea personalit"!ii
sale, deoarece eul interior este miezul fiin!ei. Scorpionul
simbolizeaz" CENTRUL SUFLETULUI.
Prin Ascendentul n Scorpion nativul are calitatea de a percepe
ceea ce-i dirijeaz" via!a n mod incon#tient. Nativul percepe o
puternic" motiva!ie pentru ceea ce face. n loc s" ncerce s"
transforme z"d"rnicia produselor societ"!ii, se va vedea c" n el
rezida capacitatea sa de a se maturiza, de a se transforma #i de a
avea o serie de experien!e care-i vor aduce semnifica!ii particulare
n acest sens. Datorit" acestor experien!e arunc" cu pietre n trecut,
pentru simplul fapt c" el a fost eliminat din con#tiin!a sa.
Dac" nativul se raporteaz" la efecte, ar fi firesc s"-i para r"u de
gre#elile sale #i s" ncerce s" #i le ndrepte n viitor. Ecoul efectelor
41
combinate ale karmei recreaz" karma. Prin individualizare, nativul
nv"!a s" pun" punct la orice lucru care nu mai este necesar
progresului s"u viitor. Sim!urile sale sunt ascu!ite, intui!ia - adnc",
fiind ghidat de c"ile pe care le alege spiritul.
Astfel, n loc s"-#i risipeasc" energiile luptndu-se cu inutilul,
sau ncercnd s"-#i c#tige un statut social n fa!a celor care nu au
motive ascunse, el #i direc!ioneaz" calit"!ile spre o personalitate cu
care, de aceasta dat", se identific" #i care-i permite s"-#i
ndeplineasc" misiunea spiritual".
A percepe cantitativ risipa din lume nu nseamn" c" este
necesar s" te identifici cu ea. Fa!" de felul n care #i dezvolt" ceilal!i
calit"!ile, nativul are o anumit" u#urin!" de care este mndru. Nu
este att de important s" schimbe lumea, dac" nu se poate schimba
pe sine. Nu mai depinde de sentimente fa!" de oameni sau de
experien!e, ci realizeaz" c" are o alternativ" mai bun" prin a se
controla pe sine nsu#i, acesta fiind singurul control pe care-l poate
exercita.
Nu-#i mai risipe#te energia n mod inutil. Devine mai precis,
tr"ind n claritate, ntr-o zona profund" a con#tiin!ei sale care
elimin" din calea lui interferen!a cu lucruri ndoielnice. Unii nativi
posed" calitatea de a vindeca prin metode non-conven!ionale pe
sine #i pe ceilal!i. Se simte sigur n situa!ii incerte, f"r" s" preia din
siguran!a celor din jur. Este realist #i face eforturi pentru a
mbun"t"!i lucrurile, dar totu#i nu pierde din vedere modul n care
stau ele. n loc s" se ntreac" cu ceilal!i, se ntrece cu el nsu#i, ceea
ce d" m"sur" succesului s"u n via!" prin propriile posibilit"!i, nu
prin competi!ia cu ceilal!i.
Este singuratic, dar nu singur, deoarece simte ca n"untrul sau
se petrece un proces de regenerare. nl"tur" idei n care a crezut
odinioar", f"r" s" simt" c" a dat la o parte ceva valoros. #i poate
p"r"si cuno#tin!ele #i so!ul, dac" simte chemarea unui ideal. Prin
exteriorizare #i da silin!a de a rezolva problemele altora. Simte c"
prin intermediul unei for!e exterioare, de natura impersonal", se
petrece schimbarea. Din p"cate, acest lucru l poate conduce spre
un fel de martiraj. Prin individualizare nativul devine constructiv,
deprinznd calitatea de a percepe marile mistere ale vie!ii f"r" a se
implica n karma altora.
Dac" n!elege c" nevoile sale profunde se vor mplini, nu va mai
fi egoist. Simte curen!ii subtili ai naturii. n!elege sensurile ascunse
din el #i din lumea n care se afla. Simte miezul vie!ii #i esen!a
profund", percepnd c" aparen!ele ce privesc exteriorul pot
constitui rezultatul de la orice. Acest lucru i d" o condi!ie superioar"
de a sim!i esen!a. Prin sensibilitatea neobi#nuit" nv"!a ca motiva!ia
pentru schimb"ri fluctueaz" dup" cum spiritul te mpinge spre
regenerare #i spre controlul instinctelor.


42
ASCENDENTUL KARMIC N S!GET!TOR
Nativul percepe oportunit"!i din toate domeniile vie!ii. Tr"ie#te
posibilitatea experiment"rii abunden!ei. Trebuie s" ncerce s"
aprofundeze un singur domeniu. Are calitatea de a proiecta viziuni
profetice #i un iminent dar al n!elepciunii. $tie instantaneu lucruri
esen!iale despre o anumit" situa!ie, f"r" s" aib" nevoie s" intre n
detaliile acesteia. Perspectiva sa este ingenioas" #i de o natur"
ideatic" nalt", ce reprezint" o binefacere pentru cei din jur. Darul
de a comunica completeaz" aceasta calitate prin concizie.
Prin identificarea cu exteriorul, se ncurc" din cauza prea multor
lucruri care l atrag, existnd tendin!a de a deveni victima
exceselor. Aten!ia se concentreaz" pe o durat" scurt", obiectele de
interes sunt numeroase #i practic ele se schimba nainte de a fi
cercetate, ca #i focul dintr-o p"dure care #i schimba direc!ia dup"
cum bate vntul. Pare c" se ndreapt" spre mai multe direc!ii
deodat". Simultan entuziasmul s"u se risipe#te u#or #i las" loc unei
frustr"ri similare cu o viziune care este n mod nedorit, acoperit" de
nori.
Sunt multe tenta!ii care se ofer", dar oricine #tie c" dintre ele
nu se poate cerceta dect un mic procent. Influen!a atrac!iei de
moment are o nc"rc"tur" prea mare, care-l dep"#e#te. Egoul #i
m"re#te dispropor!ional dimensiunile. Fiind legat de anturaj, el
sper" s" dobndeasc" for!" de a controla lucruri care nu se afl" n
exterior. Chestiunea controlului este o problem" personal" a
nativului. Neputndu-se concentra pe o anumit" dimensiune a vie!ii,
el nu are cum s"-#i stabileasc" o ancor" sau s" aib" sentimentul
stabilit"!ii. Astfel, valoarea #i sensul vie!ii sunt pierdute pe ct de
repede au fost descoperite. Este bun la toate, ns" nu-#i g"se#te
mplinirea dorit" n acest mod din cauza complexului fricii de a nu
scap" ceva care are un n!eles special #i care i-ar putea aduce alte
posibilit"!i atr"g"toare ce i-ar putea flanca calea pe viitor.
Dintre toate temele, S"get"torul la r"s"rit este cel mai u#or
magnetizat de senza!iile schimb"toare la influen!ele exterioare.
Cerceteaz" f"r" preget, dar calitatea lucrurilor terminate, f"cute i
alung" sentimentul de mplinire. ncepe proiecte sau rela!ii, dar
simte c" tr"ie#te n locuri diferite de acestea n mod simultan. n
fa!a sa se deruleaz" o sfer" larg" de ac!iuni incomplete, dar
viziunea sa r"mne la fel de ndep"rtat", nct rareori se identific"
cu sine. Atunci cnd lucrurile nu merg n direc!ia dorit", g"se#te al!i
oameni #i alte situa!ii pline de promisiuni #i de specula!iile mult
dorite. Repeti!ia acestui proces aduce aici un progres minim. Este
mult" mi#care pentru pu!in. Nativul se ndep"rteaz" de Eul s"u prin
lucruri pe care le teoretizeaz", dar care n via!a lui nu func!ioneaz".
Exist" o lips" de discriminare, de a decela, deoarece nu acord"
aten!ia #i r"bdarea cuvenit", iar peste toate acestea se suprapun #i
gndurile celorlal!i.
43
Nu-#i preg"te#te experien!a necesar" pentru intrarea n arena
vie!ii #i deci nu poate s" !in" la distan!" evenimente nedorite. Cu
alte cuvinte, lumea pare s" se desf"#oare n exterior, la nivel
ideatic, disp"rnd pragmatismul. Nemul!umirea #i frustrarea nu-l
impresioneaz" cu adev"rat, astfel c" trece la o nou" experien!".
Atrac!ia spre amuzament l absoarbe #i totul cap"t" o turnur" nou",
n care viteza de desf"#urare a evenimentelor nu mai este cea real",
datorit" faptului c" simte mereu c" i scap" sensul vie!ii. Se
gr"be#te spre trecut, f"r" s" se opreasc" la esen!a, care este
PREZENTUL.
Se folose#te de oameni cu rapiditate, f"r" a aprecia
sentimentele lor fa!" de el. Este nemul!umit c" nu apuc" totul. Dar,
n mod surprinz"tor, nici o experien!" nou" nu-i aduce o satisfac!ie
mai mare dect cea precedent". Lumea obi#nuit" caut" motive #i le
g"se#te pentru orice, a#a c" este posesorul multor opinii care
ascund ideile veritabile. Este u#or s" aib" opinii, f"r" s" se
intereseze despre ce este vorba. Caut" s" minimizeze prin
multitudinea p"rerilor contrarii ceea ce este cu adev"rat important.
Nativul caut" s" descopere adev"rul #i cu ct ncearc" mai mult s"-l
descopere n exterior, cu att se ncarc" mai mult de mici adev"ruri,
n realitate p"reri ale anturajului s"u. Astfel, cu ct #tie mai mult, cu
att este mai confuz.
Are o afinitate special" pentru c"l"torie. Crede c" locurile i
afecteaz" calitatea vie!ii sau c" i-o influen!eaz", dar se pare c"
scap" din vedere esen!a. Semnifica!ia locului este de a fi apreciat,
pentru a putea fi exprimate emo!ii, n!elegerea, abilitatea de a fi
creativ, dar nu locul nseamn" Eul. Dou" persoane percep n mod
diferit circumstan!ele nconjur"toare #i fiecare loc l face pe om s"
se exprime altfel.
Tr"ind n exterior, poate s" se trezeasc" monopolizat de o
filozofie sau un mod de a gndi. Ceea ce-l impresioneaz", sunt de
fapt gndurile care sunt ata#ate acestei credin!e. Acesta se poate
manifesta prin ata#ament excesiv la mi#c"ri ordin spiritual sau
filozofii care confirm" identificarea sa cu ceva mai mare dect sine.
Confuzia sa este legat" de semnifica!ia rolului s"u n lume. Este
dificil s" accep!i ideea micimii fa!" de univers. Acest lucru l poate
transform" ntr-o prad" u#oar" n minile unor diletan!i.
Dar NU CANTITATEA ESTE IMPORTANT&, CI CALITATEA.
Calitatea d" sens vie!ii. Calitatea este exprimat" n interior.
Calitatea adev"rului nu se poate dect tr"i. Miriada de direc!ii #i de
perspective posibile stau n calea adev"rului, care este UNIC #i
IMUABIL. Prin individualizare ns", devine posibil s" selecteze #i s"
deceleze adev"rul de non-adev"r.
Adev"rul nu se poate proba n mod matematic #i nu este
repetabil n mod statistic. Adev"rul atinge coarda interioar" #i face
s" vibreze ntreag" fiin!" la energia sa. Prin individualizare, nativul
nu mai poate fi distras de aparen!", de iluzia volumului de
44
cuno#tin!e, sau de cuvinte ntortocheate, cu alte cuvinte de karma
colectiv". Nativul trebuie s" #tie c" el nsu#i este adev"rul. Astfel, el
nu va mai judeca pe al!ii, ci se va auto-observa, ridicndu-se pe un
nivel de con#tiin!" superior, datorit" n!elepciunii sale #i a
perspectivei aproape profetice pe care o posed". Calitatea aceasta
se explic" prin dedublare; nativul are capacitatea de a penetra
viitorul #i totodat" de a r"mne deta#at #i de a tr"i n prezent, de
aici rezult" calitatea de a prevedea cursul unei ac!iuni.
Ascendentul l conduce pe nativ pe calea ilumin"rii. Este bine n
acest sens s" aib" ct mai pu!ine experien!e care s"-i ntunece
l"rgimea con#tiin!ei sale. Intui!ia sa este excelent", atunci cnd nu
interfereaz" #i nu este nc"rcat" de gndurile exterioare. Tr"ind n
exterior, #i risipe#te energia nebune#te pe jocuri de noroc #i pe
pariuri n identificarea cu karma impersonal". Poate sesiza
momentul #i locul potrivit, fiind un oportunist des"vr#it. Dac"
mintea se une#te cu spiritul, via!a i se va mbun"t"!i la toate
nivelele. #i va eviden!ia calit"!ile latente, spiritul s"u va deveni mai
vivace, fiind bazat pe adev"r. Calitatea de a fi vizionar se poate
aplica pentru a n!elege esen!a bucuriei durabile.
Acest Ascendent reprezint" exprimarea. Se poate elibera de
karma negativ", dac" scap" de gndurile jenante ale omenirii, care
nu fac dect s"-l ncurce. Cu ct cre#te din punct de vedere
spiritual, cu att poten!ialul s"u se deschide, precum se dau la o
parte petalele unei flori care nflore#te. Totodat" caut" s" gr"beasc"
procesul acesta, fapt care-l scoate din armonia prin care #i poate
asimila cuno#tin!ele. nva!" s" direc!ioneze #i s" ordoneze ceea ce
#i-a planificat din punct de vedere spiritual. Valoarea cunoa#terii va
nflori petal" cu petal", pe m"sur" ce va nv"!a s" urmeze calea
n!elepciunii.
ASCENDENTUL KARMIC N CAPRICORN
Este unul dintre cele mai dificile. Efectul unei cauze trecute
reverbereaz" mereu prin ntreaga fiin!". Din aceasta cauz" simte n
mod vag un sentiment de pedeaps" #i de datorie. El n!elege c"
trebuie s" fie atent #i prudent, deoarece culege ceea ce seam"n".
Este mai prudent pentru a nu trebui s" fie dator pentru oalele
sparte. Sim!ul datoriei este extrem de puternic, poate pn" la o
tendin!" paranoic" de a crede c" o for!" suprem" l vegheaz" de sus
permanent #i de aceea nu trebuie nici m"car s" se gndeasc" la
ceva care este mpotriva con#tiin!ei.
Ascendentul n Capricorn d" posibilitatea de a duce la
ndeplinire cele mai grele sarcini. Faptul c" se simte observat
conduce la o preocupare pentru valorile eterne #i pe de alt" parte
poate ndura cu stoicism tot ceea ce este necesar pentru a-#i mplini
dezideratele. Dore#te s" tr"iasc" pentru posteritate, n!elegnd
semnifica!ia esen!ial" a vie!ii. Via!a trebuie s" fie o m"sur" a unui
sau a unor principii care-i sunt dragi.
45
Va face eforturi deosebite pentru a sus!ine aceste principii care
i confer" siguran!" #i stabilitate. Prin aceast" lucrare va considera
c" are o funda!ie serioas". Poate stabili coduri comportamentale,
morale sau reguli de civiliza!ie - fiind un avocat al regulilor viitorului
prin care se poate dobndi decen!a uman". Este un arhitect al
civiliza!iei, prin reguli, principii #i tradi!ii devenind fundamentatorul
societ"!ii.
Este realist, practic #i legat de p"mnt. $tie c" nu se poate
a#tepta la mari realiz"ri de la nceputul unui proiect. #i
concentreaz" eforturile nu numai asupra concep!iei planului, ci #i
materializ"rii sale. Totu#i, tr"ie#te cu o team" permanent" de e#ec,
sim!indu-se nesigur la orice semn c" ar fi respins. Cu ct se simte
mai nesigur, cu att munce#te cu mai mult srg #i mai mult"
d"ruire.
Dac" eforturile sale nu par a fi r"spl"tite, acest lucru l face s"-
#i dea #i mai mult interes. Nativul nu-#i poate contacta sentimentele
reale dect cu o mare dificultate. El ncearc" s" vad" prin ochii
celorlal!i valoarea pe care o are. Prin acest aspect el se identific" cu
exteriorul. n scopul de a c#tiga aprobarea #i dorind s" se inspire
de la ceilal!i pentru a-#i manifesta m"re!ia, caut" s" r"spund" la
standardele celorlal!i, chiar dac" metoda sau principiul s"u ar fi mai
bune.
Are de fapt numai cteva coduri morale, principii #i convenien!e
pe care le urmeaz", deoarece acestea au o mare influen!" asupra
sa. #i imagineaz" martiri care de fapt nici nu au ajuns s"
mplineasc" idealurile. Se simte n mod incon#tient presat de aceste
reguli. Devine #i el, la rndul s"u, un factor de propagare al unor
reguli tradi!ionale care deruteaz", dar care par s" creeze ordine n
societate. Prin aceasta sper" s"-#i reafirme, s"-#i valideze, s" dea
substan!" #i un sentiment de corectitudine idealurilor sale.
Sentimentul vinov"!iei l urm"re#te n aproape orice lucru, dar
datorit" faptului c" nu se identific" cu sentimentele sale, nu-#i d"
seama de acest lucru. Se inhib" #i evit" cu team" s" se deta#eze
con#tient de aceast" societate pe care el crede c" o sus!ine. n
realitate societatea este numai o nchisoare, iar regulile sale l
posed". Etica ei nu face altceva dect s"-i reprime leg"tura cu
incon#tientul, iar "ochii" societ"!ii l fac s" se ascund" cu team" n
locurile mai ferite.
Prin exteriorizare, nativul identific" ceea ce este gre#it n
societate, cu r"ul din el. Ca o m"sur" de ap"rare ajunge s" aib" un
comportament negativist. Caut" s" se desolidarizeze de cei fa!" de
care are temeri. Cu alte cuvinte, ntr-o asociere de idei mai pu!in
obi#nuit", nativul nu este nici nving"tor, nici nvins n lupt", ci este
nsu#i regulamentul jocului.
n ncercarea de a copia modurile n care #i c#tiga al!ii
demnitatea devine prea ata#at de simbolurile bun"st"rii, posesiuni
#i averi. Caut" s" c#tige o pozi!ie social", f"r" s"-#i dea seama de
46
acest lucru. #i creaz" niveluri poten!iale pe o scar" ierarhic" n care
anumi!i indivizi sunt naintea sa, iar al!ii n urm". Cu cei care sunt
nainte nativul simte imboldul de a concura, iar cu cei care se afl" n
urm", simte c" trebuie s"-i conduc" #i s"-i organizeze. n ambele
cazuri nu vede situa!ia prea clar, crendu-#i o vag" imagine despre
sine.
Dificultatea cea mai mare a nativului provine din faptul c"
imaginea sa despre via!" este aproape un miracol, dar este att de
bine cristalizat", nct caut" soliditate n via!". Acest lucru i creaz"
probleme, deoarece l determin" s" mpart" oamenii n dou"
categorii: mai buni ca el #i mai r"i ca el, fapt care-i opacizeaz"
percep!ia esen!ei vie!ii.
Instinctul cel mai puternic este cel al supravie!uirii. Prin
individualizare nu se mai simte speriat de puterea pe care o simte n
ceilal!i, ci, din contr", construie#te o mai mare soliditate prin
propriul poten!ial. Via!a sa devine mai ordonat". Se limiteaz" la
experien!ele care i sunt folositoare, eliminnd f"r" regret pe acelea
care-l deturneaz" de la semnifica!iile c"ii vie!ii. i apreciaz" pe
ceilal!i pentru distinc!ia #i pentru calit"!ile lor, dar #tie c" numai el
nsu#i este sursa a ceea ce poate deveni. Este con#tient c" prin
ceilal!i nu poate culege roade, n acest fel n-ar putea dect s" se
ralieze scopurilor acestora.
Dac" subscrie anumitor tradi!ii, acest lucru se ntmpl" datorit"
faptului c" crede cu adev"rat n ele, nu pentru ca ar a#tepta s"
c#tige o form" de recunoa#tere social". Regulile pe care le
folose#te sunt considerate de el foarte eficiente.
Talentul sau de a conserva este bazat pe o anumit" perspectiv"
a vie!ii, nicidecum din cauza fricii fa!" de un viitor gol. Dac" prin
identificare cu exteriorul #i exprim" temerile, inhibi!iile, fobiile, prin
individualizare #i d" seama c" este mult mai important s" fie
con#tient de propria valoare, #i nu de a celorlal!i. Aceasta atitudine
se constituie ntr-o fort"rea!" de protec!ie, departe de apetiturile
unei lumi n expansiune. El nva!" prin individualizare s"-#i
foloseasc" din plin capacit"!ile sale creatoare. ntr-o lume n care
norocul se schimb", el #i urmeaz" pas cu pas planul. Niciodat" nu-i
pare r"u pentru ceea ce n-a f"cut nc".
Talentul de a consolida este folosit pentru a acorda semnifica!ii
utiliz"rii poten!ialului s"u. Nu-l intereseaz" numai ordinea, ci #i
sensul permanen!ei acesteia. Lucrurile pe care le face pot fi
permanent mbun"t"!ite; sunt sau nu acceptate de tradi!ie, ele
constituie tradi!iile construite de nativ pentru el nsu#i. El va
dobndi astfel nu un statul social, ci unul spiritual, prin umilin!" #i
prin modestie.
n!elege importan!a vie!ii #i faptul c" oricare individ are o
misiune personal". De aceea, chiar dac" percepe calit"!ile celorlal!i,
prin individualizare nu mai simte nevoia de a concura cu ei.
Ascendentul n Capricorn indic" o via!" de ini!iere prin care nativul
47
trebuie s" descopere sensul spiritual al fiin!ei sale. nv"!a cum s" fie
efectiv n armonie cu fiin!" interioar". n cartea "I Ching" se spune:
"nl"tur" copilul pentru a ajunge la stadiul de adult". Normele de
valori ale tinere!ii sunt abandonate n favoarea comorii n!elepciunii
care este !elul oric"rui ini!iat. Chiar dac" nu dobnde#te o preg"tire
spiritual", va nv"!a totu#i auto-disciplina. Cu ct devine mai
disciplinat n mai multe sensuri, cu att realiz"rile sale sunt mai
mari.
Trebuie s" nve!e s" fac" diferen!" ntre inhibi!ie, reprimare,
sublimare - #i autodisciplin". Aceasta din urma are calitatea de a
concentra energiile creative pentru exprimarea poten!ialului sau
latent. Tot auto-disciplina constituie o protec!ie sub acoperi#ul
c"reia nativul poate concepe valori perene, avnd sentimentul
siguran!ei.
Karma nu are un sens negativ, ci prin ea vin o serie de
experien!e #i de ac!iuni ale c"ror consecin!e sunt pozitive sau
negative, dup" cum ac!iunile sunt pozitive sau negative. Con#tiin!a
sa este extrem de puternic", ceea ce l poate nal!a din punct de
vedere spiritual. Dac" n experien!ele anterioare traseul karmic al
nativului #i-a dep"#it limitele, n ncarnarea actuala el poate reveni
la normalitate. Nativul descoper" SEMNIFICA%IILE ETERNE. El
intuie#te c" karma este rezultatul sincerit"!ii cu care #i mpline#te
adev"ratele nevoi suflete#ti.
ASCENDENTUL KARMIC N V!RS!TOR
Este Ascendentul descoperirii. Con#tiin!a se ndreapt" spre
dezvoltarea noului, viitorului #i asupra n!elegerii vie!ii din aceast"
perspectiv". Exist" o mare inspira!ie, nu numai asupra dezvolt"rii
spirituale individuale, ci #i n sensul interesului pentru evolu!ia
umanit"!ii. Are abilitatea de a p"trunde esen!a ideilor, a teoriilor, a
principiilor #tiin!ifice #i o extraordinar" percep!ie a con#tiin!ei lumii
n general. Nativul este deta#at, impar!ial, de aceea el poate sesiza
adev"rul n situa!ii particulare, f"r" a fi stnjenit de mprejur"ri. Cu
ct se dovede#te a fi impar!ial n mai multe cazuri, cu att con#tiin!a
s" se l"rge#te. Libertatea mintii de care are nevoie #i pe care o
caut" i poate aduce #tiin!a n!elepciunii christice.
Una dintre cele mai mari probleme pe care le ntmpin" nativul
provine din nesfr#it" sa curiozitate. Fiind puternic atras de tot ce
se ntmpl" pe lume, de interese diverse #i unice devine preocupat
intens de acestea. Poate lega prietenii cu persoane care au atitudini
despre via!" diferite sau opuse de ale sale. Nu este influen!at de
acestea urmndu-#i propria cale. Din cauza obi#nuin!ei de a se
deta#a de propriile viziuni, #i pierde sim!ul perspectivei. Prin
atitudinea sa este apropiat de ceilal!i, dar ntre opiniile sale #i ale
interlocutorului s"u sunt #apte m"ri #i #apte !"ri.
Prin identificarea cu exteriorul absoarbe n sine ca un depozit,
idealurile umanit"!ii. Colec!ioneaz" cunoa#tere de la surse care nu
au leg"tur" ntre ele #i ncearc" s"-#i construiasc" o atitudine dintr-
48
un mozaic de credin!e, atitudini #i perspective asupra vie!ii. n
consecin!" #i construie#te un fel de con#tiin!" caleidoscopic".
Este convins c" acesta este adev"rul, ns" n realitate, nu este
dect o selec!ie asupra unor p"reri exterioare. Nu se poate ralia nici
unei idei, filozofii sau religii, justificndu-#i atitudinea printr-o
mndrie de a fi impar!ial #i totodat" disimulnd neacceptarea lor
printr-o rigiditate pe care o manifesta fa!" de diferite puncte de
vedere. Observ" pe cei care, prin punctele lor de vedere par!iale
sunt lega!i n ntregime de credin!ele lor. Percepe cu u#urin!" la
oamenii din jurul s"u st"ri de con#tiin!" pe care el le-a dep"#it.
Dac" Ascendentul n Capricorn, guvernat de Saturn se
raporteaz" la statutul social prin intermediul tradi!iilor, Ascendentul
n V"rs"tor, guvernat tot de Saturn, implic" statutul spiritual prin
intermediul idealurilor viitorului iminent. Nativul este con#tient de
implica!iile gndurilor asupra ac!iunilor sale, dar aceasta poate
aluneca pe panta unei descuraj"ri n care nu mai are curajul s" se
implice n nici o ac!iune.
Uneori caut" solitudinea unui c"lug"r, chiar dac" simte nevoia
unei stimul"ri intelectuale. Ideile pe care le preia f"r" discern"mnt
i induc tendin!e spre rebeliune #i are pe deasupra nclina!ia de a nu
!ine cont de reguli. n atitudinea nediscriminatorie instinctiv" sunt
anumite atitudini revolu!ionare care constituie un balast, pe cnd
altele sunt folositoare.
Pare c" #tie totul despre nimic, deoarece percepe o
simultaneitate de evenimente. Via!a lui apare lipsit" de sens. Nu se
ata#eaz" de nimic. Este activ, raportnd-o la semnifica!iile pe care
le-a dobndit pe drumul s"u. Totodat" el con#tientizeaz"
sentimentul c" a progresat percepnd o multitudine de manifest"ri,
dar nu se specializeaz" ntr-un domeniu anume, deoarece nici unul
nu este att de interesant nct s"-i re!in" complet aten!ia.
V"rs"torul este sensibil n mod particular la frecven!ele Tv #i radio.
Prin identificarea cu exteriorul, nativul tr"ie#te prin intermediul
unor anumite scenarii, versuri sau replici din filme, opere, respectiv
din cntece. Poate descoperi dup" ani #i ani c" a ac!ionat ntr-o
anumit" situa!ie conform acestor cli#ee. Oamenii din jur devin
personaje dintr-o lume fantastic", imaginar", incon#tient". Direc!ia
vie!ii poate fi influen!at" n mod serios de urm"rirea continu", chiar
zilnic" a programelor Tv sau internetului.
ncercnd s" se armonizeze cu con#tiin!a sa, devine mai
sensibil la "programele Tv" din mintea celor din jur. Personalitatea
sa este att de mozaicat", de secven!iat", nct i lipse#te sim!ul
perspectivei. Fiind con#tient de faptul c" capteaz" secven!e
transmise n ether, se poate deta#a, dar dac" nu #tie acest lucru,
contempla prea mult teoriile care-i trec prin cap, numai pentru a
verifica dac" sunt informa!ii universale.
Adev"rata putere i este revelat" prin individualizare. El se
desensibilizeaz" de vibra!iile exterioare care-l perturb". Acest lucru
49
i permite s"-#i schimbe polaritatea #i s"-#i trezeasc" laten!ele.
Nativul ncepe s" perceap" faptul c" realiz"rile provin de la spirit, de
aici resursele interioare i permit s" descopere alte elemente noi,
ceea ce nseamn" c"-#i ATINGE %ELUL UNIVERSAL.
Afl", mpins de curiozitate, sensul ncarn"rii sale. Nu mai este
atras de aceast" dat" de diverse curente de gndire sau de mi#c"ri
spirituale, ci descoper" n mod impersonal felul n care func!ioneaz"
CON$TIIN%A UNIVERSAL&. #i pune n eviden!" cu succes
originalitatea #i crede ntr-o inteligen!" superioar" care ne ghideaz"
pentru realizarea !elurilor propuse. Se rupe de standardele
civiliza!iei, dar nu va r"mne a#a, pentru c" fiind original, nu poate
fi constrns de friele tradi!iei de care se elibereaz" cu u#urin!".
Tr"ie#te n armonie cu for!ele cosmice #i simte cu mult timp
nainte ideile care schimb" mediul nconjur"tor. Este un pionier prin
ceea ce face, dar nu din cauza dorin!ei de a conduce. Acest lucru
depinde de dezvoltarea sa spiritual" #i de sentimentul libert"!ii
spirituale. Nu se implic" n mod" sau n curente de moment. O
chemare de o profund" spiritualitate l ajut" s" se recunoasc" #i s"
cunoasc" direc!ia vie!ii sale.
Atunci cnd se identific" cu exteriorul, el caut" un sens. Fiecare
lucru cap"t" o anumit" semnifica!ie, devenind un simbol. Acord" o
semnifica!ie oric"rei situa!ii, circumstan!e sau eveniment. Chiar
dac" ele nu reprezint" ceva anume pentru el. De aici apare un fel de
lips" de armonie a sa prin crearea unei realit"!i fondat" pe o
imagina!ie fantezist". Prin individualizare, nva!" s" sesizeze
diferen!e ntre real #i ireal. Dac" aude voci, atunci #tie c" ele fac
parte din percep!ia sa astral", care are nc" un nivel sc"zut. Nu este
de acord cu regulile sociale, dar nu sufer" de lipsa regulilor
particulare care s"-i favorizeze o disciplin" interioar".
Este atras de numeroase lucruri care l-ar putea distrage, dar
acestea sunt controlate de semnifica!ia pe care le-o acord".
Realitatea nseamn" pentru nativ o experien!" care trebuie s" fie
nv"!at". Via!a sa comport" o cre#tere n sens spiritual. Datorit"
unei examin"ri selective a experien!elor anterioare g"se#te mereu
c"i noi pentru a rezolva problemele mai vechi. Chiar dac" ideile sale
nu sunt adoptate n snul tradi!iei, ele vor da un randament bun.
Trebuie s" descopere, s" exploreze, s" experimenteze, ceea ce-
l conduce spre iluminare. Se minuneaz" chiar #i el de ideile pe care
le are, de fluxul de ingeniozitate care-l traverseaz". Este un
inovator cu o n!elepciune natural". #i apreciaz" fiecare latur" a
personalit"!ii sale fiind con#tient de plenitudinea fiin!ei n mod
impersonal. n!elege fluxul vie!ii #i rolul sau karmic de catalizator al
schimb"rii, aducnd mbun"t"!iri n evolu!ie #i n revolu!ie pentru el
#i pentru ceilal!i.
Ceea ce face pentru ceilal!i, nu vine din sentimentul obliga!iei
sau pentru a c#tiga aprecieri, ci datorit" cre#terii sale spirituale
50
care implic" refacerea, reconstruirea, recunoa#terea prin
reprezentarea simbolic" a DORIN%EI UMANE DE A EVOLUA.
ntreaga fiin!" fiind ndreptat" spre viitor, i este u#or s"
abandoneze un drum n via!" pentru a-l nlocui cu altul. Se poate
desprinde cu u#urin!" de anumite experien!e deoarece trebuie s"
tr"iasc" experien!a reformul"rii unor leg"turi pierdute cu con#tiin!a
universal". Prin calitatea sa de a remedia aceste conexiuni creaz" o
con#tiin!" a schimb"rii, ceea ce reprezint" SPERAN%A UMANIT&%II
PENTRU UN VIITOR MAI BUN.
ASCENDENTUL KARMIC N PE&TI
Este cel mai creativ ascendent. Are calitatea de a transcede
nivelul monden al con#tiin!ei #i de a n!elege calitatea vie!ii prin
esen!a sa fireasc". Prin marea sensibilitate poate amesteca #i monta
cu gra!ie (precum pietrele pre!ioase pe o palet" infinit" de culori),
impresiile #i percep!iile care circul" ca un torent prin nativ.
Prin exteriorizare, exist" totu#i tendin!a de a pierde punctul de
referin!". Absoarbe impresii psihice active din exterior. F"r" un
punct de referin!", este dificil s" selectezi din aceste impresii acele
percep!iile profunde. Este necesar s" fie con#tient de incon#tien!a
sa, dac" dore#te s" aib" un sens. Percepe n mod subtil straturi de
imagini transparente care i trec prin minte.
Cteodat" aceste poze au o semnifica!ie deosebit de precis"
pentru el. Emo!ionat de ele, nu face diferen!" ntre scenariul astral
#i semnifica!ia acestora, #i de aici apare confuzia. Este deschis din
punct de vedere psihic la tot felul de lucruri #i n lipsa unei preg"tiri
de ordin spiritual nu #tie ce se ntmpl". Se simte atacat din toate
direc!iile.
Deoarece incon#tientul este permeabil sugestiilor, nativul se
simte confuz ntr-o lume n care ceilal!i par s" aib" o ordine n via!".
Nu comunic" prin cuvinte obi#nuite, ci prin esen!e, iar ceea ce-l
impresioneaz" la ceilal!i nu sunt cuvintele, ci manifestarea ntregii
lor personalit"!i, vibra!ia personal". Pare c" simte diverse nuan!e
psihice pe care le decodific" ntr-un mod particular. ntmpin"
dificult"!i din cauza nesiguran!ei personale implicat" la identificarea
acestor semnifica!ii exterioare.
#i percepe identitatea transformndu-se permanent, oscilnd
dintr-un moment n alt moment. nl"tur" ceea ce-l impresioneaz" la
ceilal!i pentru c" se simte lipsit de con!inut #i dore#te s" se simt" pe
sine. Aici #i creaz" singur probleme. ncearc" s" compare
identitatea sa cu a altora, se simte inclus n via!a lor, iar
semnifica!iile se diminueaz" pn" cnd pare lipsit de !el.
Pentru a descoperi valorile personale, are tendin!a de a le
supradoza. Caut" s" descopere valorile eterne prin cruciade, avnd
iluzia propriului martiraj. F"r" ndoial", Pe#tii indic" sensibilitatea
cea mai puternic" din ntregul Zodiac. Simte nevoia umanit"!ii de a
fi dorit, de a fi nevoie de tine. Simte singur"tatea lumii difuzat" spre
exterior, #i astfel el o confund" cu singur"tatea sa. #i poate
51
dezvolta sentimentul persecu!iei, al respingerii, chiar paranoia din
cauza acestei confuzii. Se sacrific" pentru a dobndi iubirea celor de
care are nevoie, dar sacrificiile aduc rareori mplinirea mult sperat".
Fiind att de emotiv, este u#or de r"nit #i de aici poate deveni
negativist, trecnd de la o extrem" la alta #i negndu-#i valoarea,
sim!indu-se neajutorat #i pierdut, aceste impresii sunt destul de
greu de dep"#it.
Prin individualizare, nativul se identifica cu ETERNUL, cu ceea
ce nu are nceput sau sfr#it. Simte iluziile vie!ii, f"r" s" se
identifice cu ele. Astfel, totul se filtreaz" prin gra!ia divin", devenind
mai spiritual. Dizolv" ceea ce este lipsit de semnifica!ie,
concentrndu-#i aten!ia asupra lucrurilor intangibile care constituie
realitatea sa. Tot ceea ce face, provine de la CIRCUITUL POTEN%IAL
AL CON$TIIN%EI. Cu ct face mai multe eforturi pentru a se
ilumina, cu att radiaz" mai mult, n!elegnd n mod lucid propria
con#tiin!", astfel se va mplini prin dezvoltarea calit"!ilor poten!iale
latente.
Se poate elibera de capcanele #i de iluziile vie!ii pentru a sim!i
libertatea de care are nevoie sufletul. Avnd aceasta libertate,
creativitatea este abundent" ca un izvor. Energiile Yin-Yang se pot
transcede, deoarece exista un !el, un motiv, o surs" de crea!ie pe
care nativul o consider" o binecuvntare care se manifest" n
propria via!".
Devine iluminat, gentil, c"utndu-#i deta#area sau mplinirea.
Darul s"u cel mai mare este imagina!ia, deoarece prin ea devine
con#tient. Pe aripile valurilor sale plute#te #i nu se las" dobort de
pe acestea. Puterea imagina!iei este mai mare dect cea a voin!ei.
Odat" ce a nv"!at acest lucru, descoper" adev"rata for!" care-#i
are s"la#ul n eul s"u. Poate c" este dificil s" nu se simt" respins,
dar este mai simplu s" schimbe cu ajutorul imagina!iei sale
caracteristicile sale negative n cele pozitive.
Poate transcede dimensiunea temporal" n a#a fel nct s"
g"seasc" locul cel mai frumos din con#tiin!a sa. #i poate imagina
plaja nsorit" dintr-o zi ploioas". Cnd cerul este acoperit de nori,
poate s"-#i imagineze Soarele, #tiind c" orice ar vedea, Soarele este
acolo sus pe cer, #i el chiar simte asta. n felul acesta, poate
nl"tura influen!ele negative ale celorlal!i, fiind inspirat de lumea
frumos colorat" a imagina!iei sale creative. Pe#tii au calit"!i
christice, iubirea #i credin!", prin ecestea poate dep"#i orice
obstacol. Dac" este absorbit de exterior, compasiunea este nlocuit"
de complexul suferin!ei.
n loc s" rezolve, el are misiunea de a l"sa la o parte piedicile
sau obstacolele, prin calitatea de a dizolva magnetizarea
exteriorului, plonjnd n oceanul n!elepciunii. De fiecare dat" cnd
se apropie de o problem", este mai aproape de con#tiin!a divin".
Trebuie s" nve!e cum s" munceasc" f"r" s" se ata#eze de ceea ce-
a creat, f"r" s" ia pe credit experien!a. Dizolvndu-#i egoul, este
52
mai subtil, mai rafinat, nva!" s" transcead" semnifica!iile profunde.
Domin" astfel roata ncarn"rilor prin n!elepciune.

24.- Aspectele Ascendentului cu Planetele,
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU PLANETELE
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU SOARELE
Creste vitalitatea, rezistenta fizica, c"ldura sentimentelor,
favorabil s"n"t"!ii pentru b"rba!i, vie!ii tat"lui, so!ului, fidelit"!ii
sentimentale. Mul!umire, luminozitate.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU LUNA
Favorabil concep!iei n toate domeniile, s"n"t"!ii doamnelor,
mamei sau so!iei. Dezvoltarea talentelor pasive #i imaginative.
mp"care, bun"stare, odihna.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU MERCUR
Creste adaptabilitatea, deznod"mnt favorabil n situa!iile
ncurcate, favorabil talentelor intelectuale, fra!ilor mai tineri,
servitorilor. Satisfac!ii de ordin intelectual.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU VENUS
Satisfac!ii suflete#ti, pl"ceri ale sim!urilor, mul!umire, armonie,
dragoste. Favorabil c"s"toriei, femeilor, metresei, logodnicei,
surorilor. Simpatii.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU MARTE
Cre#te vitalitatea, rezisten!a, eforturile sunt utile, devotament
#i sacrificiu, munc" #i ac!iune. Favorabil fra!ilor, aman!ilor,
logodnicilor.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU JUPITER
Echilibrarea s"n"t"!ii, sentimentelor #i concep!iilor. Consens,
devotament, bun"stare, ambi!ie, favorabil familiei. Bucurii n plan
social #i onoruri.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU SATURN
Cre#te amploarea exprim"rii #i for!a vital". Satisfac!ii de ordin
intelectual #i personal, bucurii pe plan spiritual. Favorabil rudelor n
vrst".
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU URANUS
Cre#te independen!a, personalitatea #i geniul. Satisfac!ii
intelectuale intense, orgoliu satisf"cut.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU NEPTUN
Cre#te sensibilitatea #i receptivitatea. Senza!ii de ordin intens.
Favorabil colateralilor n vrsta, intui!ie, satisfac!ii sentimentale #i
senzuale, bun"stare.
ASCENDENTUL N ASPECT POZITIV CU PLUTON
Cre#te vitalitatea, rezisten!a, intui!ie care-l ajut" la ndeplinirea
scopului propus. Atrac!ie pentru metafizic" #i ocultism.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU PLANETELE
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU SOARELE
53
D"un"tor s"n"t"!ii b"rba!ilor, orgoliu r"nit, tulbur"ri de vedere
#i sentimentale. Nefavorabil tat"lui, so!ului, rudelor de sex
masculin, sentimentelor, simpatiei.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU LUNA
Nefavorabil vie!ii #i s"n"t"!ii bebelu#ilor #i femeilor. Du#manii
din partea necunoscu!ilor. Stare moral" proast". Del"sare, la#itate,
resemnare. Nefavorabil so!iei, mamei, rudelor de sex feminin,
nelini#te.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU MERCUR
Decep!ii de ordin intelectual, moral sau financiar. Defavorabil
pentru s"n"tatea copiilor, tinerilor. nce!o#area gndurilor,
mi#c"rilor #i afec!iuni ale sistemului nervos.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU VENUS
Decep!ii sentimentale, nepl"ceri domestice, impopularitate,
pierderea simpatiei. Defavorabil s"n"t"!ii (boli ale abdomenului,
dermei #i rinichilor).
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU MARTE
Impulsuri periculoase, pericol de accident, de ran", de opera!ie.
Nefavorabil vie!ii b"rba!ilor. Boli dureroase, febr", afec!iuni
sanguine. Du#m"nii, certuri.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU JUPITER
Vanitate r"nit". Excese, apetit crescut, bulimie, obezitate.
Defavorabil familiei #i p"rin!ilor. Boli ale sinelui, tulbur"ri respiratorii
#i congestii.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU SATURN
Nefavorabil rudelor 'n vrst" #i vie!ii nativului. Pierderea
vitalit"!ii, decep!ii 'n toate domeniile, c"deri morale #i fizice. Boli ale
!esuturilor, maladie cronic".
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU URANUS
Accidente, tulbur"ri metale, revolt", distrugere, r"ni morale sau
fizice. Nefavorabil conduitei vie!ii, libertinaj, dezechilibru psihic sau
fizic.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU NEPTUN
Eroare, imoralitate, excese. Expune la decep!ii sentimentale,
maladii misterioase, cteodat" incurabile, neputin!a, tulbur"ri
cerebrale.
ASCENDENTUL N ASPECT NEGATIV CU PLUTON
Nativul este expus la accidente din cauza folosirii abuzive a
energiei; trebuie s" se fereasc" de a face lucruri care nu-i stau 'n
obi#nuin!", deoarece intui!iile sunt periculoase. Mare aten!ie la
manevrarea substan!elor chimice sau explozibile.

Cuprins general Astrologia Karmic$:
PARTEA NTI
01.- Astrologia Karmic", pag- 01
02.- Simbolistica Nodurilor Lunare, pag- 03
03.- Tabel cu perioadele Tranzitelor Nodurilor pag- 05
54
Lunare prin Semnele Zodiacale ntre 1880 #i 2050,
04.- Nodurile Lunare: n cele 12 Semne, pag- 08
05.- Nodurile Lunare: n cele 12 Case, pag- 20
06.- Aspecte Nodul Nord cu Planetele, pag- 42
07.- KarmaTriadei Soare Lun" Ascendent, pag- 49
08.- Karma Semnelor de Foc, pag- 50
09.- Karma Semnelor de P"mnt, pag- 52
10.- Karma Semnelor de Aer, pag- 53
11.- Karma Semnelor de Ap", pag- 55
PARTEA DOUA
12.- Karma Semnelor Cardinale, Fixe #i Mutabile, pag- 01
13.- Ereditatea Karmic" a Decanilor Astrologici, pag- 02
14.- Karma Caselor Oculte, Mistice: IV, VIII, XII, pag- 04
15.- Cele 12 Semne n Casa IV-a, pag- 06
16.- Cele 10 Planete n Casa IV-a, pag- 07
17.- Cele 12 Semne n Casa VIII -a, pag- 09
18.- Cele 10 Planete n Casa VIII -a, pag- 10
19.- Cele 12 Semne n Casa XII -a, pag- 12
20.- Cele 10 Planete n Casa XII -a, pag- 13
21. Interpretarea Semnul Solar, Karmic, pag- 15
22. Interpretarea Semnul Lunar, Karmic, pag- 19
23.- Ascendentul Karmic n cele 12 Semne, pag- 22
24.- Aspectele Ascendentului cu Planetele, pag- 52
PARTEA TREIA
25.- Karma Fortunei n cele 12 Semne, pag- 01
26.- Karma Fortunei n cele 12 Case, pag- 17
27.- Aspectele Fortunei cu Planetele, pag- 32
28.- Mitologia Lunii Negre sau Lilith, pag- 34
29.- Karma lui Lilith n cele 12 Semne, pag- 36
30.- Karma lui Lilith n cele 12 Case, pag- 38
31.- Karma aspectelor lui Lilith, pag- 39
32.- Dizarmonia creat" de Lilith, pag- 46
33.- Karma lui Junona n cele 12 Semne, pag- 48
34.- Karma lui Junona n cele 12 Case, pag- 50
35.- Karma lui Chiron n cele 12 Semne, pag- 50
36.- Karma lui Chiron n cele 12 Case, pag- 52
37.- Aspectele planetare ale lui Chiron pag- 54
38.- Karma Aspectelor Planetare, pag- 57
39.- Karma Planetelor f"r" Aspecte, pag- 58
40.- Generalit"!i Planete Retrograde, pag- 60
41.- Karma celor 8 Planete Retrograd, pag- 62
Cuprins general al celor 3 volume pag- 63

Asocia!ia de Metafizic" Geea Life - Tel: 0256 215 961 #i 0722 371 196
http://astrologeea.home.ro - http://geealife.go.ro - geealife@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și