Sunteți pe pagina 1din 57

Asocia!

ia de Metafizic" Geea Life Timi#oara - Material de uz internASTROLOGIA KARMIC!- vol.".
Cuprins vol ": PARTEA NTI
0$.- Astrologia Karmic", pag- 0$
02.- Simbolistica Nodurilor Lunare, pag- 03
03.- Tabel cu perioadele Tranzitelor Nodurilor pag- 05
Lunare prin Semnele Zodiacale ntre $880 #i 2050,
04.- Nodurile Lunare: n cele $2 Semne, pag- 08
05.- Nodurile Lunare: n cele $2 Case, pag- 20
06.- Aspecte Nodul Nord cu Planetele, pag- 42
07.- KarmaTriadei Soare Lun" Ascendent, pag- 49
08.- Karma Semnelor de Foc, pag- 50
09.- Karma Semnelor de P"mnt, pag- 52
$0.- Karma Semnelor de Aer, pag- 53
$$.- Karma Semnelor de Ap", pag- 55
Cuprins general al celor 3 volume pag- 56

0".- Astrologia Karmic#,
Legea cauzei $i efectului, pe scurt Legea karmei, ne
demonstreaz" continuitatea universului cu toate manifest"rile
diverse ale lui. Orice cauz" are un efect, iar ori ce efect, genereaz"
o cauz". Majoritatea institu!iilor materialiste de ast"zi, prin educa!ia
#i preg"tirea lor spiritual" v"d #i !in cont doar de lumea efectelor.
Lucrnd doar cu ele, efectele devin defecte #i tot a#a pn" la tr"irea
strict materialist" artificial", pe care o cunoa#tem foarte bine pe
pielea noastr".
Nu zicem c" este bine sau r"u, dar este o suferin!" gratuit",
mai ales cnd exist" elternative banale la nivel de educa!ie #i
cunoa#tere. Aceast" imagine apare #i prin ac!iune #i reac!iune. La
orice ac!iune ini!iat" se formeaz" o reac!iune egal" dar de sens
contrar. Acum dac" realiz"m c" de fapt mul!i nu mai ac!ioneaz" la
propriu ci doar reac!ineaz" instinctual, s" analiz"m fiecare dup"
propriile posibilit"!i ce rezult". Ac!iunea presupune curaj, hot"rre,
individualitate, puritate, cinste, principii alimentate prin consecin!e,
corec!ii #i mult" cunoa#tere; implicit #i recunoa#terea.
Vie!ile oamenilor se repet" #i se vor repeta pn" cnd va fi
atins" perfec!iunea evolu!iei din momentul respectiv. Scopul acestor
rencarn"ri o constituie des"vr#irea continu" a calit"!ilor #i
ndreptarea defectelor. Prin tot ceea ce realizeaz" #i nf"ptuie#te un
individ, el acumuleaz" #i perfec!ioneaz" cuno#tin!e noi #i vechi,
pentru urm"toarea sa ncarnare, pn" la un moment dat. Astrologia
Karmic" se bazeaz" pe principiul rencarn"rii. Ceea ce numim
destin, unii l numesc Karm". Karma reprezint" acumularea n timp
a consecin!elor faptelor unui individ, fie ele bune sau rele, care s-au
acumulat n ciclurile rencarn"rilor sale. Un individ, parcurge n 2000
de ani cam un ciclu de 7 vie!i. Acestea se succed n ordine
cronologic" #i au legatur" una cu cealalt".
Ceea ce nf"ptuim, sim!im #i reali"am n vie!ile anteriore,
model"m n urmatoarele #i le perfec!ion"m n celelalte care
urmeaz". Cunoscnd cauzele diverselor situa!ii ap"rute,
con#tientizndu-ne faptele #i gndurile din vie!ile anterioare putem
s" ne perfec!ion"m via!a actual". Cunoscndu-ne temerile din
vie!ile anterioare, le putem dep"#i n aceast" via!", cunoscndu-ne
gre#elile putem s" ne "achit"m" datoriile.
Pozi%iile planetelor retrograde, amintesc tocmai de aceste
lec!ii nenv"!ate. Cu ct avem mai multe planete retrograde n
horoscop, cu att karma ne este mai grea sau mai complex", dar #i
#ansele noastre de evolu!ie sunt mai mari, datorit" cuno#tintelor pe
care le-am acumulat.
Dac" n horoscop nu apare nici o planet" retrograd", atunci
avem de a face cu un individ modest, lini#tit, cu o via!" mai
simplist" #i nesolicitant". Fiecare zodie are semnifica!ia sa karmic".
Semnele de apa de exemplu au o karma mult mai emo!ional" dect
celelalte semne zodiacale.
Elementele care arat" legatura ntre via!a anterioar" #i cea
actual" sunt Nodurile Lunare: Coada (Nodul Sud Lunar) #i Capul
Dragonului (Nodul Nord Lunar). Ca termeni, Nodul Nord Lunar,
(sau Nodul Ascendent sau Capul de Dragon), este momentul cnd
declina!ia Lunii este zero, venind de la o declina!ie sudic", negativ",
iar Nodul Sud Lunar, (sau Nodul Descendent, sau Coada
Dragonului), este momentul de declina!ie zero a Lunii pe orbita sa,
dar venind de la o declina!ie nordic", pozitiv", urmat" de valori
negative ale declina!iei.
Nodurile Lunare sunt dou" puncte virtuale, cu o energie
puternic" #i ele au o deplasare de la est spre vest, deci permanent
retrograde, fa!" de Soare sau Lun", care au doar mi#carea direct".
Ciclul de suprapunere, n urma unei revolu!ii ntregi a Nodului Nord,
peste el nsu#i este de aproximativ, $9 ani.
Astrologia d" o mare importan!" acestei Axe Lunare, numit" de
mul!i AXA KARMIC!, sau sensul evolu!iei. n Semnele astrologice,
Nodul Nord #i Sud se afl" n permanent" Opozi!ie, ocupnd Semne
complementare (de exemplu: Berbec- Balan!"), deci n Efemeride,
se ofer" doar pozi!ia Nodul Nord, cel"lalt fiind implicit la $80 de
grade.
Nodul Nord Lunar, Caput Draconis sau Rahu pentru indieni,
reprezint" for!ele, posibilit"!ile #i sensul evolu!iei noastre, dup" ce
dep"#im instinctele oarbe #i energiile redistribuite concentrate,
acestea simbolizate din vechile ncarn"ri prin Nodul Sud Lunar,
Cauda Draconis sau Ketu, pentru indieni.
Axa Nodurilor, reprezint" direc!ia fundamental" n existen!a
unei persoane, examenul #i experien!ele lor, dezv"luie scopul
actualei prezen!e pe P"mnt a individului. Prin pozi!ie #i aspecte cu
alte planete, putem afl" #i confirma destule elemente necesare
autoeduca!iei #i autocunoa#terii.
Pn" nu ncepem s" ne ocup"m de misiunea Nodului Nord
Lunar, tr"im din ce n ce mai for!at tematica #i simbolismul Nodului
Sud Lunar. Putem tr"i cu o mentalitate #i con#tiint" nou" vechiul
comportament, dac" accept"m sarcinile Nodului Nord Lunar care ne
a#teapt". Vechiul nu va mai fi la fel, l vom tr"i mai liber #i ne vom
sim!i mai bine.
Alt element karmic, luat n bra!e #i utilizat de astrologia
karmic" este LUNA NEAGR! sau LILITH. Pozi!ia Lilith-ului ne
explic" unele manifest"ri necontrolate din via!a actual" generate din
vie!ile anterioare. Astronomic, Lilith-ul este pozi!ionat ntr-unul din
cele dou" focare ale eclipsei pe care o descrie Luna n jurul
P"mntului, deci este un punct virtual nc"rcat cu o energie
deosebit".
Planetele retrograde detaliaz" #i completeaz" informa!iile
primite din interpretarea Nodurilor Lunare, punnd n eviden!"
gre#elile comise, repeten!iile din vie!ile anterioare #i consecin!ele
acestora n via!a actual". Axa Nodurilor Lunare ca #i Axa Lunii
Negre simbolizeaz" drumuri, sensuri de evolu!ie. Pe aceast" ax"
permanent repet"m drumul #arpelui, ne reprim"m pe noi #i creem
demoni. Dac" ne eliber"m din aceast" reprimare, atunci ajungem la
un uria# poten!ial creator. n acest domeniu devenim arti#ti,
creatorii de via!" #i adev"ra!i mae#trii.
Dac" cele dou" coincid, atunci ni se reprezint" clar misiunea
noastr" de via!" #i posibilit"!ile de nv"!are. Dac" Lilith se afl" pe
Nodul Sud Lunar atunci se prezint" n primul rnd n contexte
matriarhale. Oamenii cu o astfel de pozi!ie le percep pe femei,
incredibil de dominatoare. n cele mai multe cazuri #i familia poart"
semne matriarhale, mamele, bunicile #i m"tu#ile apar n roluri
atotputernice.
Pe lng" Planete, Semne, Case, Noduri Lunare, Luna Neagr", la
dimensiunea karmic" studiem #i Punctul de Noroc- Fortuna,
asteroidul uniunilor- Junona, atotcunosc"torul ghid spiritual- Chiron
#i alte elemente care vor fi dezvoltate pe parcurs.

02.- Simbolistica Nodurilor Lunare,
Nodurile Lunare, sunt principalii semnatari n condica karmic",
prin pozi!iile n Semn, Cas" #i Aspecte cu celelalte elemente ale
horoscopului, creaz" continuitatea lec!iilor #i experien!elor din
planul fizic; concentreaz" vibra!iile entit"!ii, spre a putea avea de
unde #i ncotro s" plec"m.
Simbolul grafic este, < << < pentru Nodul Lunar Nordic, #i este
reprezentat prin semicercul incon#tientului arcuit deasupra planului
eclipticii, care este notat" prin dou" cercuri planetare.
Nodul Lunar Sudic, N NN N are acelea#i componente grafice, cu
deosebirea c" semicercul se afl" sub planul material al eclipticii.
Astronomic: Nodurile Lunare sunt produse prin intersec!ia
planului orbitei circumterestre a Lunii cu cel al eclipticii P"mntului
din jurul Soarelui. n general, punctele de intersec!ie a dou" planuri
orbitale poart" numele de noduri. nclina!ia orbitei lunare fa!" de
cea terestr" este n medie de 5.08 grade. n fiecare lun", astrul
nop!ii, Luna str"punge planul eclipticii de dou" ori:
- punctul n care Luna o traverseaz" pentru a intra n Emisfera
Nordic" se nume#te Nodul Ascendent sau Nodul Nord Lunar, sau
Capul de Dragon, iar
- punctul n care Luna coboar" din nou n Emisfera Sud se
nume#te Nodul Descendent sau Nodul Sud Lunar, sau Coada
Dragonului.
Mi#carea nodal" este lent", de 03 min $$ sec de grad pe zi. O
revolu!ie complet" a nodurilor lunare n jurul P"mntului se face n
aproximativ $8 ani, 7 luni #i cteva zile, rotunjim la $8 ani, cu un
ritm mediu de $9.20 grade pe an. Nodurile Lunare sunt legate de
fenomenul numit nuta!ie, prin care axa P"mntului oscileaz" ntr-
o perioad" egal" cu cea a revolu!iei nodale.
Particularit"!ile mi#c"rii draconice (a nodurilor) este c"
deplasarea lor retrogradeaz", adic" este n sensul acelor de
ceasornic, deci invers celorlalte corpuri cere#ti. Aceast" mi#care
retrograd" este ntrerupt" de scurte momente de mi#care direct".
Ca Traddi%ie Mistic#, Balaurul sau Dragonul, n romne#te
dracu, iar n latin" draco, draconis= zmeu sau balaur, reprezint"
for!ele oarbe ale propriului nostru incon#tient. Cea mai important"
#i intens" tradi!ie mistic" a Nodurilor Lunare, o g"sim n India, unde
Rahu (Nodul Ascendent) #i Ketu (Nodul Descendent) sunt
men!iona!i n Vede #i Purane. Conform Vedelor, eclipsele sunt
rezultatul devor"rii Soarelui sau Lunii de c"tre demonul Svarbhanu.
Legenda lui Rahu #i Ketu o g"sim detailiat" n Purane- scrieri
apologetice care continu" scrierile Vedice ntre sec. VI- XVI. D"ruit
de Brahma, cu favoarea de a ajunge asemeni unei panete, demonul
Svarbhanu izbute#te s" ob!in" nemurirea bnd nectarul zeilor
(amrita), fapt pentru care la cererea Soarelui #i a Lunii, el va fi
pedepsit de zeul Visnu prin decapitare cu o lovitur" de ceacr" (arma
lui Visnu n form" de disc, reprezentnd ecliptica). ns" fiind
nepieritor, capul lui Svarbhanu se une#te cu un corp de #arpe #i
rezult" Rahu, iar partea inferioar" a trupului Ketu. %erpii nodali
apar n multe tradi!ii ale diferitelor popoare.
Visnu, divinitate Uranian" este alungit pe un pat de #erpi.
Kundalini, energia spiritual", se ridic" n forme de #arpe, producnd
iluminarea. n gndirea iudeo-cre#tin", #arpele este cel care a
tentat-o pe Eva, (Luna) ntunecndu-i mintea. La greci, Apollo (zeul
Soare) ucide Pitonul lng" Delphi ie#ind victorios din eclips". Sfntul
Gheorghe #i Arhanghelul Mihai ucid fiecare simbolic cte un balaur-
#arpe.
Astrologic Nodul Ascendent (Caput Draconis) #i cel
Descendent (Cauda Draconis) sunt asociate cu balaurii sau demonii
mentali, psihici sau suflete#ti din noi. Reprezint" direc!ii
fundamentale n existen!a unei persoane, prin analiza #i studiul lor
n Case, Semne, Aspecte; ca premis" de plecare pentru orice
interpretare astrologic".
Ketu, Nodul Sud indic" punctul n care sunt concentrate
energiile karmice din trecerile anterioare prin lumea material",
aceste energii fiind redistribuite n prezenta existen!" spre direc!ia #i
sub forma indicat" de Rahu, Nodul Nord Lunar.
Axa Nodal", este Axa Karmic" principal" a acestei rencarn"ri #i
constitue canalul de comunicare ntre aceste dou" focare
energetice. Planetele care st"pnesc Semnele #i Casele unde se afl"
Nodurile Lunare se numesc controlori karmici.
Astrul care guverneaz" Semnul Zodiacal n care este Nodul
Nord (Rahu), este controlorul distribu!iei karmice n prezenta
existen!", iar astrul care guverneaz" Semnul n care se afl"
pozi!ionat Nodul Sud (Ketu), este controlorul karmic al vie!ilor
trecute. n astroanaliz" #i interpretare trebuie !inut cont de pozi!iile
#i aspectele acestor controlori cu celelalte elemente din astrogram"
#i mai ales cu Nodurile Lunare.

03.- Tabel cu perioadele Tranzitelor Nodurilor
Lunare prin Semnele Zodiacale ntre "880 $i 2050,
29 09 $880 - - $7 05 $882 S"get"tor
$8 05 $882 - - 05.$2 $883 - Scorpion
06 $2 $883 - - 24 06 $885 Balan!"
25 06 $885 - - $2 0$ $887 Fecioar"
$2 0$ $887 - - 3$ 07 $888 Leu
0$ 08 $888 - - $2 02 $890 Rac
$3 02 $890 - - 07 09 $89$ Gemeni
08 09 $89$ - - 26 03 $893 Taur
27 03 $893 - - $3 $0 $894 - Berbec

$4 $0 $894 - - 02 05 $896 - Pe#ti
03 05 $896 - - 20 $$ $897 - V"rs"tor
2$ $$ $897 - - 09 06 $899 - Capricorn
$0 06 $899 - - 2$ 0$ $90$ - S"get"tor
22 0$ $90$ - - 2$ 07 $902 - Scorpion
22 07 $902 - - $5 0$ $904 - Balan!"
$6 0$ $904 - - $8 09 $905 - Fecioar"
$9 09 $905 - - 30 03 $907 - Leu
3$ 03 $907 - - 27 09 $908 - Rac
28 09 $908 - - 23 03 $9$0 -Gemeni
24 03 $9$0 - - 08 $2 $9$$ - Taur
09 $2 $9$$ - - 06 06 $9$3 - Berbec

07 06 $9$3 - - 04 $2 $9$4 - Pe#ti
05 $2 $9$4 - - 3$ 05 $9$6 - V"rs"tor
0$ 06 $9$6 - - $3 02 $9$8 - Capricorn
$4 02 $9$8 - - $5 08 $9$9 - S"get"tor
$6 08 $9$9 - - 07 02 $92$ - Scorpion
08 02 $92$ - - 3$ 08 $922 - Balan!"
0$ 09 $922 - - 22 04 $924 - Fecioar"
23 04 $924 - - 26 $0 $925 - Leu
27 $0 $925 - - $6 04 $927 - Rac
$7 04 $927 - - 28 $2 $928 - Gemeni
29 $2 $928 - - 07 07 $930 - Taur
08 07 $930 - - 28 $2 $93$ - Berbec

29 $2 $93$ - - 24 06 $933 - Pe#ti
25 06 $933 - - 08 03 $935 - V"rs"tor
09 03 $935 - - $4 09 $936 - Capricorn
$4 09 $936 - - 04 03 $938 - S"get"tor
05 03 $938 - - $2 09 $939 - Scorpion
$3 09 $939 - - 24 05 $94$ - Balan!"
25 05 $94$ - - 2$ $$ $942 - Fecioar"
22 $$ $942 - - $$ 05 $944 - Leu
$2 05 $944 - - 04 0$ $946 - Rac
05 0$ $946 - - 02 08 $947 - Gemeni
03 08 $947 - - 26 0$ $949 - Taur
27 0$ $949 - - 26 07 $950 - Berbec

27 07 $950 - - 28 03 $952 - Pe#ti
29 03 $952 - - 09 $0 $953 - V"rs"tor
$0 $0 $953 - - 02 04 $955 - Capricorn
03 04 $955 - - 04 $0 $956 - S"get"tor
05 $0 $956 - - $6 06 $958 - Scorpion
$7 06 $958 - - $5 $2 $959 - Balan!"
$6 $2 $959 - - $0 06 $96$ - Fecioar"
$$ 06 $96$ - - 23 $2 $963 - Leu
24 $2 $963 - - 25 08 $964 - Rac
26 08 $964 - - $9 02 $966 - Gemeni
20 02 $966 - - $9 08 $967 - Taur
20 08 $967 - - $9 04 $969 - Berbec

20 04 $969 - - 02 $$ $970 - Pe#ti
03 $$ $970 - - 27 04 $972 - V"rs"tor
28 04 $972 - - 27 $0 $973 - Capricorn
28 $0 $973 - - $0 07 $975 - S"get"tor
$$ 07 $975 - - 07 0$ $977 - Scorpion
08 0$ $977 - - 05 07 $978 - Balan!"
06 07 $978 - - $2 0$ $980 - Fecioar"
$3 0$ $980 - - 24 09 $98$ - Leu
25 09 $98$ - - $6 03 $983 - Rac
$7 03 $983 - - $$ 09 $984 - Gemeni
$2 09 $984 - - 06 04 $986 - Taur
07 04 $986 - - 02 $2 $987 - Berbec

03 $2 $987 - - 22 05 $989 - Pe#ti
23 05 $989 - - $8 $$ $990 - V"rs"tor
$9 $$ $990 - - 0$ 08 $992 - Capricorn
02 08 $992 - - 0$ 02 $994 - S"get"tor
02 02 $994 - - 3$ 07 $995 - Scorpion
0$ 08 $995 - - 25 0$ $997 - Balan!"
26 0$ $997 - - 20 $0 $998 - Fecioar"
2$ $0 $998 - - 09 04 2000 - Leu
$0 04 2000 - - $3 $0 200$ - Rac
$4 $0 200$ - - $4 04 2003 - Gemeni
$5 04 2003 - - 30 $$ 2004 - Taur
0$ $2 2004 - - 22 06 2006 - Berbec

23 06 2006 - - $8 $2 2007 - Pe#ti
$9 $2 2007 - - 2$ 08 2009 - V"rs"tor
22 08 2009 - - 03 03 20$$ - Capricorn
04 03 20$$ - - 30 08 20$2 - S"get"tor
3$ 08 20$2 - - 23 02 20$4 - Scorpion
24 02 20$4 - - $2 $$ 20$5 - Balan!"
$3 $$ 20$5 - - 09 05 20$7 - Fecioar"
$0 05 20$7 - - 06 $$ 20$8 - Leu
07 $$ 20$8 - - 05 05 2020 - Rac
06 05 2020 - - $8 0$ 2022 - Gemeni
$9 0$ 2022 - - $7 07 2023 - Taur
$8 07 2023 - - $2 0$ 2025 - Berbec

$3 0$ 2025 - - 26 07 2026 - Pe#ti
27 07 2026 - - 26 03 2028 - V"rs"tor
27 03 2028 - - 23 $$ 2029 - Capricorn
24 $$ 2029 - - 2$ 03 203$ - S"get"tor
22 03 203$ - - 02 $2 2032 - Scorpion
03 $2 2032 - - 03 06 2034 - Balan!"
04 06 2034 - - 30 $$ 2035 - Fecioar"
0$ $2 2035 - - 29 05 2037 - Leu
30 05 2037 - - $0 02 2039 - Rac
$$ 02 2039 - - $$ 08 2040 - Gemeni
$2 08 2040 - - 04 02 2042 - Taur
05 02 2042 - - $8 08 2043 - Berbec

$9 08 2043 - - $8 04 2045 - Pe#ti
$9 04 2045 - - $8 $0 2046 - V"rs"tor
$9 $0 2046 - - $2 04 2048 - Capricorn
$3 04 2048 - - $4 $2 2049 - S"get"tor

04.- Nodurile Lunare: n cele "2 Semne,
NODUL NORD LUNAR N BERBEC
Trebuie s"-#i dezvolte voin!a #i con#tientul. Misiunea s" este s"
ac!ioneze independent #i s"-#i realizeze ideile personale. n via!a
anterioar", timiditatea l-a oprit s" ajung" n contradic!ie cu
anturajul #i s"-#i reprezinte dorin!ele personale. Condi!iile de via!"
n actuala ncarnare l stimuleaz" ca s" tr"iasc" f"r" compromisuri.
Trebuie s" dea un randament ridicat pe un teren unde se love#te
deseori de piedici.
Deseori simte c" via!a sa este o lupt" permanent", n scopul de
a-#i impune propriile valori cu originalitate #i curaj. n via!a
anterioar" a fost un om comod, problemele personale le atribuia
altora, n situa!iile dificile era incapabil s" ia decizii. Aceste
caracteristici le are #i n prezent, mai ales n prima parte a vie!ii.
Misiunea vie!ii actuale este s" schimbe aceste caracteristici. Deseori
#i azi i este greu s" ia o hot"rre #i, cu mult" pl"cere, ar atribui
altora responsabilitatea. n vie!ile anterioare nu-#i asuma
responsabilitatea propriilor opinii, se str"duia s" se acomodeze
mediului.
Avea nevoie de un partener pentru ca s"-#i poat" asuma
propria responsabilitate, sensul vie!ii era unit de leg"turile sale cu
al!ii. Pentru a-#i g"si tovar"#i, deseori facea compromisuri. C"uta
peste tot armonia #i bun" n!elegere, i venea greu s" spun" nu
altora, n ncarnarea actual", va fi nevoit s"-l spun" din ce n ce mai
des. Trebuie s"-#i asume responsabilitatea gndirii individuale #i
consecin!ele faptelor sale, ceea ce-l va face deseori nepopular.
Vechea obi#nuin!" i se tr"gea din preten!ia ca ceilal!i s"-l accepte,
dorea s" fie bun n ochii oamenilor, ceea ce binen!eles c"-l facea
simpatic. %i n prezent dore#te popularitatea din trecut, care nu
poate fi asociat" cu realizarea ideilor #i planurilor ndr"zne!e.
Capacitatea larg" de a stabili rela!ii, provenit" din vie!ile
anterioare, l caracterizeaz" #i ast"zi, #i deseori i aduce avantaje.
Printre caracteristicile pozitive ale vie!ilor anterioare, este #i
sensibilitatea deosebit" la problemele #i greut"!ile celorlal!i. n
anturaj, aspir" c"tre armonie #i confruntarea cu ceilal!i i produce
greut"!i. Dorin!ele de realizare a p"cii n ncarnarea actual", deseori
nu i se mplinesc.
Problemele cele mai importante provin din realizarea unui
echilibru ntre o via!" independent" #i leg"tura sa cu partenerul.
Prima parte a vie!ii e o lupt": pe de o parte i este dor de via!a n
comun, iar pe de alt" parte vrea s" se elibereze de influen!a
celorlal!i. Simte instinctiv c" o leg"tur" prea puternic" cu partenerul
sau via!a n comun, i sl"be#te independen!a #i l impiedic" n
realizarea ideilor sale. Misiunea vie!ii actuale #i-o poate realiza cel
mai bine dac" ncepe o activitate independent" #i se men!ine cu
consecven!" al"turi de o hot"rre luat". Este bine s" ncerce uneori
s" nesocoteasc" a#tept"rile anturajului #i s" nu doreasc" cu orice
pre! acordul celor din jur.
S" nu a#tepte recompense de la al!ii. ncrederea n sine, n
aceast" ncarnare #i-o poate da numai din convingerea interioar".
Dac" se men!ine cu consecven!" al"turi de planurile sale, acceptnd
atacurile celor din jur, va contribui ntr-o mare m"sur" la realizarea
misiunii sale karmice.
NODUL NORD LUNAR N TAUR
Karma aceasta este una dintre cele mai grele. n via!a actual"
trebuie s" caute cu totul alte valori #i trebuie s"-#i formeze cu totul
alte concep!ii morale. S-a ncarnat cu con#tiin!a vinov"!iei, de aceea
e att de puternic" dorin!a de purificare. S-a n"scut cu misiunea de
a pune n planul al doilea patimile #i dorin!ele de dominare care-i
dirijau via!a anterioar", #i n care era nefericit din cauza
nemul!umirii interioare permanente, nu #i g"sea lini#tea #i
senin"tatea. Natura sa pasional" i distrugea echilibrul sufletesc #i
deseori ajungea n situa!ii critice.
Dorin!a de a #ti l inspira s" cunoasc" absolut orice lucru cu
care venea n contact. Nu avea ncredere n oameni #i recuno#tea
instinctiv dorin!ele celorlal!i. Cunoscnd oamenii n mod deosebit #i
avnd o bun" intui!ie, a ajuns n pozi!ii dominante. Deseori i
manipula pe ceilal!i n avantajul s"u. Leg"turile sexuale le realiza n
func!ie de necesit"!ile sale de domina!ie, via!a sa particular" nu era
influen!at" din punct de vedere moral. Era atras de lucrurile
misterioase #i necunoscute, n situa!iile grele #i primejdioase vedea
o provocare. Se str"duia s" cunoasc" adncimile #i misterele vie!ii,
#i deseori avea contacte cu persoane care tr"iau la marginea
societ"!ii, n afara legii.
Este de nchipuit c" el nsu#i a fost p"rta# la vreun eveniment
nelegiuit. Aten!ia #i interesul i erau ndreptate spre problemele
inexplicabile iar cu instinctele-i deosebite ilumina chiar #i lucrurile
cele mai ntunecate #i complicate. Nu se mul!umea cu explica!ii
superficiale, c"uta esen!a #i adncimea lucrurilor. n ncarnarea
actual" trebuie s" se str"duiasc" s" g"seasc" lini#tea #i senin"tatea
#i s" le realizeze n mediul s"u imediat apropiat. S-a n"scut spre a fi
un sprijin puternic pentru ceilal!i.
Misiunea trebuie s" #i-o g"seasc" n via!a de zi cu zi. Deseori
dorin!a de cunoa#tere, curiozitatea, interesul pentru continuitate,
trebuie puse pe planul doi. Ac!iunile trebuie ndreptate c"tre
bun"voin!" #i dorin!a de a ajuta, trebuie s" aib" o munc"
folositoare, ca prin aceasta s"-i ajute pe ceilal!i. n leg"turile de
cuplu este nevoit s" aib" rolul de partener rezistent, stabil #i s"
creeze o existen!" calm" #i sigur". Condi!iile de via!" sunt absolut
necesare pentru realizarea armoniei suflete#ti. Pasiunile individuale
trebuie puse pe un loc secund pentru a putea aduce hot"rri
nepasionale. n ncarn"rile anterioare a avut parte de multe
pierderi, de multe ori a fost nevoit s"-#i nceap" via!a din nou. De
aici i vine n prezent frica de schimbare #i de a pierde.
Nu poate s" se bucure cu adev"rat dect n cazul cnd poate
spune despre ceva c" este al lui. C"minul #i siguran!a au un rol
deosebit de important n dorin!ele sale de domina!ie #i acaparare.
Este atras n mod deosebit de P"mnt, de unde #i poate lua
puterea, de altfel #i energia. n via!a actual", natura #i crea!ia i
definesc scopul vie!ii.
NODUL NORD LUNAR N GEMENI
Dorin!a de libertate #i str"dania c"tre independen!" provin din
vie!ile anterioare. Aparen!a sigur" #i modul s"u de exprimare
ndr"zne! a reu#it s" le dobndeasc" de-a lungul mai multor
ncarn"ri. Tocmai de aceea, ast"zi are greut"!i n schimbarea
punctului de vedere personal #i n a primi sfaturi de la al!ii. n vie!ile
anterioare a tr"it n func!ie de dorin!ele #i principiile personale, nu
datora nimanui nici un fel de explica!ii. %i n prezent i este greu cu
acomodarea, se str"duie#te s" fie independent fa!" de anturaj, n
situa!iile de subordonat nu se simte n largul s"u.
Din cauza condi!iilor norocoase de via!", de!inea o libertate
special", nefiind nevoit s" se ocupe de problemele m"runte ale vie!ii
de zi cu zi. De aici provine viziunea sa idealista asupra vie!ii #i
spiritualitatea sa; #i-a dedicat via!a #i activitatea unor !eluri mai
nalte. Personalitatea sa cu nclina!ii pasionale iradia o permanent"
senin"tate #i ncredere. De!inea vaste cuno#tin!e, !elul vie!ii sale a
fost de a nv"!a #i de a preda mai departe nv"!atura sa. %tiin!a #i-a
acumulat-o nu numai din c"r!i, ci #i de-a lungul unor lungi c"l"torii,
n care a reu#it s" experienteze cele mai diferite situa!ii de via!". Nu
avea probleme materiale, condi!iile de via!a corespunzatoare i-au
permis s" se ocupe numai de evolu!ia sa spiritual".
Este de nchipuit ca a avut func!ii de nv"!"tor sau conduc"tor
religios. Din predispozi!iile sale filozofice se str"duia s"-#i
ornduiasc" cuno#tin!ele #i experien!a de via!" #i s" creeze o
vedere clar" asupra vie!ii. Convingerile morale aveau un rol
hot"rtor n toate ac!iunile sale, #i sus!inea p"rerile cu fanatism,
ceea ce deseori l-a impiedicat s" fie atent la ceilal!i, acceptnd cu
mare greutate p"rerile care difereau de ale sale. Prima parte a
actualei ncarn"ri este definit" n mare m"sur" de aceste
caracteristici. Modul s"u de a-i judeca pe al!ii rapid #i nefondat,
declara!iile sale categorice duc #i ast"zi la conflicte. Atribuie o
importan!" prea mare propriei persoane #i deseori #i
supraestimeaz" capacit"!ile. Trebuie s"-#i nving" aceste
caracteristici, una din misiunile ncarn"rii actuale fiind formarea unei
autocritici s"n"toase.
Acest lucru nu este cu putin!" dect dac" #i dezvolta n
continuare #i n permanen!" cuno#tin!ele acumulate #i tine cont de
p"rerea anturajului. n ncarnarea actual" deseori e obligat s"-#i
judece propriile convingeri #i s" fie mai tolerant cu ceilal!i. %i ast"zi
are tendin!a de a generaliza propriile adev"ruri #i s" le cread"
mereu valabile. Trebuie s" ob!in" cuno#tin!e pe mai multe planuri,
pentru ca s"-#i poat" crea o parere, #i trebuie s" evite s"-i judece
pe ceilal!i. Lipsa de diploma!ie #i comportametul s"u de
superioritate i produce #i ast"zi multe conflicte. l caracterizeaz"
dorin!a de libertate #i iubirea de via!", dar condi!iile l impiedic" n
realizarea idealurilor sale. Anturajul sau, leg"turile sale cu fra!ii vor
avea o mare influen!" asupra !elului s"u din via!".
NODUL NORD LUNAR N RAC
Este probabil c" n vie!ile sale anterioare s"-#i fi negat originea
#i s" nu fi acceptat leg"tura sentimental". Se str"duia s" fie total
impersonal, n acest scop #i reprima problemele personale,
sentimentale #i suflete#ti, #i de-a lungul a lungi incarnari s-a
str"duit s"-#i men!ina sub control pornirile #i dorin!ele personale.
Cel mai important lucru pentru el a fost succesul n societate #i
omagiile, lucru n care a fost impiedicat ntr-o mare m"sur" de
familie. n ncarnarea actual" este nevoit s"-#i rezolve acest conflict
#i s" nve!e responsabilitatea sentimental".
R"d"cinile, originea, i decid soarta actual" #i i aduc misiunea
sa adopte responsabilitatea personal" n privin!a familiei, c"minului,
eventual a patriei. f"r" s"-#i ia angajamente asupra familiei sau
sentimental, nu reu#e#te s"-#i realizeze dorin!ele, c"ci n actual"
ncarnare nu se poate ascunde sub masca impersonalit"!ii, energiile
#i puterea de via!a #i le poate lua doar dintr-un fundal sufletesc
stabil. n vie!ile anterioare se str"duia spre a ob!ine puterea, este
probabil sa fi avut o cariera politica. Munca sa de mare raspundere i
las" pu!in timp ca s" se ocupe de familia sa sau de partener. A
corespuns cerin!elor societ"!ii, con#tiin!a datoriei i caracteriza n
primul rnd munca, nu-#i folosea energia pentru leg"turi personale
sau sentimentale, s-a obi#nuit cu rolul de conduc"tor #i azi este apt
s"-i controleze pe ceilal!i.
G"sirea unui echilibru ntre via!a personal" #i via!a profesionala
i provoac" #i n prezent griji deosebite. S-a rencarnat din nou cu
raspunderea de a-#i intoarce toate energiile c"tre familie #i
anturajul apropiat. i este greu s" pun" pe primul plan aspectele
sentimentale, cu mai mult" pl"cere s-ar identifica cu un rol
impersonal, eventual politic, care i-a caracterizat via!a anterioar".
Deseori este tulburat de reac!iile pasionale ale celorlal!i, nu #tie cum
sa reac!ioneze. Crede ca exprimarea sentimentelor este o sl"biciune
umana. Rolul dominator din vie!ile anterioare l-a impiedicat n
exprimarea sentimentelor sale #i n a da glas convingerilor
personale. n prezent trebuie s" se str"duiasca ca punctele de
vedere personale sa le aseze naintea necesit"!ilor practice, deseori
ajunge n situa!ia n care mprejur"rile l obliga la acest lucru.
Regulamente severe i domin"u vie!ile anterioare, cnd se
str"duia ca totul s" se deruleze conform planului, nelund n
considerare criteriile umane. Chiar dac" reu#e#te n ncarnarea
actual" s" primeasc" o nalt" pozi!ie social", men!inerea ei i va
crea greut"!i. Armonizarea pozi!iei sociale cu omenia este una din
misiunile principale ale karmei sale actuale. Se poate ntmpl" s" fie
nevoit s" fac" sacrificii n interesul familiei sale. Trebuie s"-#i asume
condi!iile determinate de originea sa. Puterea #i ncrederea n sine
trebuie sa #i le c#tige dintr-o siguran!a interioar" #i nu din sprijin
exterior. Prin faptul ca se ngrije#te de al!ii, se nt"re#te pe sine.
NODUL NORD LUNAR N LEU
Via!a actual" este o continu" prob" a puterii. S-a n"scut cu
misiunea de a-#i dezvolta creativitatea #i de a-#i realiza gndurile.
Scopul karmic este crea!ia f"r" sprijin sau ajutor exterior. n actual"
ncarnare trebuie s"-#i dezvolte o personalitate puternic" #i ferm".
Acest lucru i produce greut"!i n prima parte a vie!ii, cnd
problemele trebuie s" #i le rezolve singur.
n vie!ile anterioare avut n jurul s"u sprijinul sigur #i hot"rt al
unui grup de prieteni, pe care n prezent nu-i are la dispozi!ie. Va
avea parte de multe provoc"ri, va trebui s" lupte mai mult dect
majoritatea oamenilor. n situa!iile dificile va r"mne singur, nu se
va putea bizui dect pe sine nsu#i. Condi!iile l vor obliga s"-#i
g"seasc" ncrederea n sine #i puterea din rezultatele ob!inute
individual. Lupta continua #i probele dep"#ite i vor contura
caracterul solid #i hot"rt, #i va deveni capabil s" fie conduc"torul
altora sau chiar al unui grup extins din cadrul societ"!ii.
Vie!ile anterioare le-a mpletit cu idealismul s"u #i cu iubirea de
oameni, ceea ce l caracterizeaz" #i n actuala ncarnare.avnd
capacit"!i spirituale deosebite, a fost un om prea teoretic. i lipsea
curajul #i cheful de a-#i asuma responsabilitatea pentru a crea
singur ceva. Se simtea n siguran!" doar sub protec!ia anturajului #i,
f"r" s" gndeasc", a preluat principiile #i !elurile anturajului s"u.
Misiunea actual" este gndirea individual", s" nu se a#tepte la un
sprijin n activit"!ile sale sau la vreun ajutor din exterior. Trebuie s"
realizeze o armonie ntre interesele comunit"!ii #i credin!a sa
personal", chiar dac" acest lucru i este greu. Cea mai mare
problem" din prima parte a vie!ii este g"sirea unor prieteni care s"
aib" vederi asem"n"toare cu ale sale. Deseori nu reu#e#te n
c"utarea sa disperat" a unui partener.
Greu g"se#te oamenii care s" conlucreze din pl"cere cu el.
Deseori se ntmpl" ca n situa!iile dificile s" r"mna singur #i
zadarnic s" caute sprijin - l ntmpin" doar refuzul. Rareori are
ocazia n via!a s"-#i g"seasc" fra!ii de soart", este de nchipuit c" o
parte a vie!ii sale, #i-o petrece n singur"tate, ceea ce !ine tot de
karma sa personal". De multe ori i este greu cu singur"tatea #i cu
credin!a c" nu poate apela dect la el nsu#i. n ncarnarea actual"
se va str"dui ca ac!iunile sale s" fie cu succes #i s"-i asigure bunuri
materiale. ncrederea n sine va trebui s" o ob!in" prin propriile
rezultate. Capacitatea de organizator #i iubirea de oameni l vor face
apt pentru rolul de conduc"tor, ceea ce, n cazul s"u, nseamn"
servirea anturajului.
Deseori poate remarca faptul c" ceilal!i au ncredere n el f"r"
nici o condi!ie, n schimb singur"tatea intimit"!ii sale nu o poate
nvinge. De multe ori se ntmpl" c" #i-ar mp"rt"#i gndurile sale
cu ceilal!i, dar ntotdeauna dorin!ele-i sunt f"r" succes, dintr-o
cauz" sau alta. Este de nchipuit c" ncepe o ac!iune cu multe
greut"!i #i prime#te multe atacuri din exterior. Misiunea sa este de a
se men!ine cu consecven!" al"turi de hot"rrea luat", chiar dac" e
nevoit s" fac" sacrificii pentru acest lucru.
NODUL NORD LUNAR N FECIOAR!
A suferit mult n vie!ile anterioare, visele sale #i azi, deseori, i
reevoc" vechile temeri #i spaime. Cu greu se poate elibera de
nchipuirea c" #i n prezent l pa#te o primejdie. Este de nchipuit c"
n vie!ile anterioare a fost n nchisoare, era persecutat din cauza
vederilor sale religioase, sau f"cea parte dintr-o minoritate care era
ntr-o situa!ie dezavantajoas".
Probabil c" n anturajul s"u vazuse mult" suferin!", ceea ce l-a
f"cut comp"timitor. S-a dezvoltat n el n mod instinctiv o dorin!" de
a-i ajuta pe cei cu greut"!i. Din cauza lipsei capacit"!ilor practice, n
vie!ile anterioare nu era n stare de a-i ajuta pe al!ii. Se putea
identifica pn" la modul absolut cu problemele celorlal!i #i suferea
mpreun" cu ei. n situa!iile dificile #i pierdea luciditatea judec"!ii #i
nu era n stare de a ac!iona. n prezent s-a ncarnat cu !elul de a
deveni capabil de ajutor practic #i folositor. Misiunea sa cea mai
important" este de a-#i subordona sentimentele judec"!ii lucide.
%i azi se ntmpl" deseori s" preia problemele anturajului, f"r"
s" vad" clar cauzele problemei. Faptul c" nu cuno#tea bine oamenii
i provoca probleme #i n vie!ile anterioare, de multe ori ei se
foloseau de credulitatea sa. Numai dup" ce a fost n#elat de mai
multe ori a reu#it s" descopere dorin!ele celorlal!i #i situa!iile n care
este, ntr-adev"r, nevoie de ajutor. Trebuie s" nve!e s" !in" cont #i
de propriile-i dorin!e #i s" se apere de nepl"ceri. Din p"cate, recade
din nou n vechea gre#eal" - este prea ncrez"tor, prea bine
inten!ionat. Va fi nevoit s" men!in" o distan!" mai mare fa!" de
via!a exterioar" n avantajul unei vie!i mai lini#tite #i mai
armonioase. S" ncerce s" priveasca oamenii de la distan!" #i s" se
concentreze asupra propriilor obliga!ii.
Trebuie s" nve!e a privi critic lucrurile, buna sa credin!" o
n#eal" deseori. Are nevoie de o judecat" lucid" pentru a da ajutor
acolo unde este nevoie ntr-adev"r. Una din misiunile din via!", este
s" se fac" util n via!a altora, s"-#i aleag" cu precau!ie acea
activitate care l va ajuta n acest sens. Este posibil ca o parte din
via!", s" #i-o petreac" ocupat cu ngrijirea bolnavilor, sau s" ajute
pe cineva s" ias" dintr-o situa!ie dificil". Cariera de medic sau de
psiholog este corespunzatoare, dac" aptitudinile l fac apt n acest
sens. n vie!ile anterioare a fost dezordonat #i nepunctual, via!a de
zi cu zi o petrecea sub semnul haosului. Randamentul muncii sale
era impiedicat, blocat de mpr"#tierea sa. n via!a actual" trebuie s"
nve!e punctualitatea #i ordinea.
Trebuie s" evite situa!iile care i stric" armonia c"minului. S"
fie mai preocupat de s"n"tatea sa, c"ci problemele suflete#ti n
vie!ile anterioare de multe ori l-au dus pn" n pragul epuiz"rii
fizice. Problemele practice ale vie!ii i creeaz" griji #i sfor!"ri
deosebite #i azi. n leg"turile personale, deseori sacrificiul joac" un
rol important, leg"tura cu partenerul este activat" n general de
dorin!a de a ajuta; dar dac" este atins de cea mai mic" n#el"ciune,
cade n panic" #i n deprimare. Foarte greu poate s" ierarhizeze
corect problemele. Ar trebui s" evite acele leg"turi n care ar putea
fi sup"rat sau n#elat.
NODUL NORD LUNAR N BALAN&!
Deseori se ntmpl" s"-i ap"r" sentimentul ca n leg"turile sale
a dat prea mult #i a primit prea pu!in. Dac" este a#a, poate s"
spun" cu con#tiin!a mp"cat" c" #i realizeaz" karma. Misiunea sa
actual" este sacrificiul de sine #i ajutorul pentru fericirea altora. n
vie!ile anterioare a fost un om deosebit de energic, dar voin!a,
devotamentul #i le folosea doar pentru a-#i atinge scopurile
personale.
Pentru el nu exist"u probleme de neatins, cu un avnt deosebit
#i cu o mare ncredere n sine dep"#ea dificult"!ile una dup" alta.
ntotdeauna avea un randament neobi#nuit. Se str"duia s" fie
primul n toate, n timp ce, din p"cate, nu lua n considerare
dorin!ele celorlal!i. Independen!a #i voin!a, #i n via!a actual" i vor
asigura pe mai departe succesele n ntreprinderile sale
primejdioase; dar Karma sa actual" consta n realizarea unei
leg"turi armonioase, Succesele pe care le are n via!a actual"
trebuie s" le mpart" cu ceilal!i. n vie!ile anterioare, cputa aventura
#i curiozitatea nu-i d"dea pace. n via!a actual" trebuie s" lupte
pentru armonie, iar n planurile sale este nevoit s" !in" cont de
interesele celorlal!i. Independen!a #i iubirea de libertate i vor
ngreuna mult leg"turile de cuplu, el simte c" se descurc" #i singur,
#i nu se sacrific" cu pl"cere pentru ceilal!i.
Observ" c" o leg"tur" de cuplu prea strns" l impiedic" n
planuri, dar totodat" suport" cu greutate singur"tatea. Din cauza
naturii sale prea directe apar conflicte permanente cu partenerul,
deseori nc"p"!narea #i nd"r"tnicia l duc la divor!. Este luat de
valul pornirilor sale #i deseori decide f"r" s" gndeasc". Orict de
plictisitor i s-ar p"rea, n a doua parte a vie!ii va fi nevoit s" aleag"
drumul de mijloc #i s" nve!e acomodarea. Numai dac" va fi n stare
s"-#i mpart" via!a cu cineva #i se obi#nuie#te cu gndul c" n unele
cazuri este nevoit s" dea mai mult dect prime#te, numai atunci
poate fi mul!umit #i echilibrat. n anii tinere!ii, cu greu este atent la
al!ii, vorbe#te mult #i rareori ascult". Nu se cunoa#te destul pe sine,
pentru acest lucru are nevoie de timp ndelungat.
Deseori ajunge n situa!ia n care dorin!ele #i ac!iunile i sunt
antagonice. n situa!iile problematice deseori se scufund" ntr-o
activitate nedorit", care duce la epuizare total". i vine greu s" se
relaxeze #i, n unele cazuri, s" se bizuie pe al!ii. Impruden!a din anii
tinere!ii, deseori l pune n situa!ii primejdioase. Ar trebui s" se
gndeasc" mai mult nainte de a ac!iona, prin acest lucru ar evita
multe probleme.
Idealismul #i dorin!a de aventura provenite din vie!ile
anterioare i definesc prima parte a vie!ii actuale. Pn" la urm" #i
d" seama c", f"r" un partener permanent, via!a nu are nici un sens.
n a doua parte a vie!ii are posibilit"!i mai mari s" realizeze o
leg"tur" armonioas" #i s"-#i ncheie socotelile cu dorin!a de a
rivaliza, provenit" din vie!ile anterioare. Dup" cteva ncerc"ri, #i
d" seama c", f"r" ceilal!i, r"mne ntotdeauna la mijlocul drumului.
Acomodarea este calea spre fericire.
NODUL NORD LUNAR N SCORPION
Probabil c" n vie!ile anterioare a tr"it n condi!ii pl"cute #i n
armonie. Scopurile sale erau determinate ntr-o mare m"sur" de
dorin!a de dominare. Se str"duia peste m"sur" s"-#i men!ina
bunurile materiale pe care le avea deja #i siguran!a ob!inut" cu
greutate.
Via!a i-a fost otravit" de grija permanent" c" ar putea pierde
ceva, ca bun"starea sa existen!ial" este n primejdie. Acest lucru l
impiedic" n evolu!ia psihic" #i spiritual". Cu greu #i schimb"
condi!iile deja cunoscute. Nu-#i asum" responsabilitatea riscului,
de#i acest lucru l-ar fi ajutat n mare m"sur" n evolu!ia sa. n
prezent s-a ncarnat cu misiunea s"-#i dizolve aceast" men!inere
ncrncenat" #i aceast" strngere de inim".
Condi!iile l vor obliga s"-#i schimbe permanent modul de via!".
n vie!ile anterioare a fost sclavul obi#nuin!elor, rigiditatea #i
comoditatea l-au f"cut egoist, prin aceasta ngreunndu-#i foarte
mult leg"tura cu partenerul. Din lenevie, evita acele situa!ii n care
putea fi atras de sentimente sau pasiuni. Nu accepta riscurile unei
leg"turi de iubire, ca s" nu-i distrug" ritmul de via!" obi#nuit.
&inea prea mult la obiectele personale, materialismul l-a f"cut
orb fa!" de valorile spiritualit"!ii. n vie!ile anterioare nu se putea
bucura dect de ceea ce domina. l interesau numai lucrurile
materiale, nu avea idealuri #i planuri spirituale. n via!a actual" va fi
nevoit s" renun!e din cnd n cnd la siguran!a material" #i
sufleteasc", ca s"-#i realizeze misiunea karmic". Probabil c" prima
parte a vie!ii se va derula cu str"dania spre stabilitate, pn" #i va
da seama c" acest lucru l impiedic" n evolu!ie, l face inchistat fa!"
de lume #i de oameni.
Trebuie s" ajung" pn" acolo nct s" o rup" cu trecutul dac"
simte c" acest lucru l impiedic" la ceva. Mai ales, i este necesar s"
se schimbe n permanen!" #i s"-#i modifice mai des condi!iile de
via!". Pentru acest lucru i este foarte necesar s" pun" sub semnul
ntreb"rii toate rezultatele avute pn" n prezent. Este stimulat mai
bine de nesiguran!" dect de siguran!" sau armonie, n care #i
pierde capacitatea de ini!iativ" #i responsabilitatea. Este de nchipuit
#i faptul c" o s"-#i p"r"seasc" !ara sau ora#ul n care s-a n"scut, #i
#i p"r"se#te timpuriu casa p"rinteasc", pentru c" toate acestea l
impiedic" n atingerea scopurilor sale.
Din vie!ile anterioare i provine t"ria sufleteasc" #i
perseveren!a, ceea ce l va ajuta s" dep"#easc" cele mai dificile
momente. Indiferent de condi!iile n care ajunge, va fi capabil de a
crea ceva, creativitatea sa este deosebit". Cu toate c" deseori va fi
obligat s"-#i sacrifice bunurile materiale #i siguran!a, ntotdeauna va
reu#i s"-#i creeze alta nou". Karma sa este s" recunoasc" n lume
valorile spirituale, iar n leg"turile sale s" fie capabil de o evolu!ie
continu". Trebuie s" schimbe sensul valorilor provenite din vie!ile
anterioare, iar spiritualitatea trebuie s" o a#eze naintea intereselor
materiale. Trebuie s" nve!e a tr"i laolalt" cu schimb"rile. Este de
nchipuit c" pierderea cuiva foarte apropiat l va aduce la
recunoa#terea unor lucruri foarte importante.
NODUL NORD LUNAR N S!GET!TOR
De-a lungul ncarn"rilor #i-a des"vr#it capacit"!ile intelectuale
pn" la un stadiu deosebit. Probabil c" avea o ocupa!ie care
necesita o bun" capacitate de vorbire #i scriere. %i n ncarnarea
actual" are la dispozi!ie rapiditatea n vorbire #i n gndire, deci #i o
bun" capacitate de comunicare. Cea mai mare lips" a sa a fost
faptul c" nu reu#ea s" ia hot"rri ferme, i era team" c" astfel va
pierde o ocazie mai bun". Se str"duia ca ntotdeauna s" !inteasc"
mai multe lucruri simultan, dar a#tepta apari!ia celei mai bune
ocazii. Refuza s" aib" o p"rere clar", nu era sigur care decizie e mai
bun" n anumite situa!ii. Astfel, deseori ac!iona sub influen!a
celorlal!i.
Curiozitatea #i cercul larg de interese l impiedicau deseori s"
aprofundeze analiza unei probleme. Din cauza caracterului
permanent instabil, #i schimba partenerul, las"ndu-se condus de
curiozitate n leg"turile sale. Datorit" naturii sale critice, dup" un
anumit timp g"sea destule gre#eli la cel"lalt, ca s" ajung" s"
ndep"rteze n totalitate gndul alegerii unui partener. Aceste
caracteristici l nso!esc #i n via!a actual", ceea ce impiedic" ntr-o
mare m"sur" realizarea Karmei sale. S-a n"scut, de altfel, cu
misiunea de a nv"!a s"-#i asume responsabilitatea deciziilor proprii
#i s" reduc" influen!a anturajului. Numai pe baze sentimentale este
capabil s"-#i asume, ntr-adev"r, o responsabilitate, adic" va fi
nevoit s" renun!e s" mai asculte de mintea limpede. n hot"rrile
sale trebuie s" se str"duiasc" s" analizeze mai pu!in n cazul n care
apar dubiile de rigoare.
Misiunea Karmic" trebuie s" o nceap" cu faptul c", pe un
anumit teritoriu de activitate, trebuie s" depun" o munc" mai
aprofundat". Totdeauna va fi tentat s" se apuce de multe #i s"
termine pu!ine lucruri, curiozitatea i distrage aten!ia. Misiunea nu
#i-o poate ndeplini dect n cazul n care #i g"se#te o filozofie clar"
de via!". Pentru acest lucru l ajut" lecturile #i c"l"toriile cu caracter
filosofic #i religios. Astfel, poate reu#i s"-#i sistematizeze
cuno#tin!ele deosebit de vaste, ceea ce l-ar ajuta s" ia decizii
personale n via!a de zi cu zi. Convingerile filosofice #i religioase i
nt"resc curajul. n vie!ile anterioare, deseori a f"cut compromisuri,
n primul rnd pentru c" nu avea o convingere moral".
Ca om de societate, l caracteriza mai mult p"l"vrageala dect
o disput" pasionant". Ar fi foarte avantajos dac" ar tr"i n preajma
naturii, ceea ce l-ar ajuta s" recunoasc" lucrurile de baz" ale vie!ii,
c"ci cu timpul va fi nevoit s" ia n considerare #i puncte de vedere
morale sau, de la caz la caz, s" se judece pe sine sau pe al!ii.
Probabil c" n aceast" via!" va avea multe ocazii s" viziteze regiuni
#i !"ri ndep"rtate, s" cunoasc" modul de via!" #i obiceiurile
popoarelor str"ine. Toate acestea fac parte din misiunile sale
Karmice. C"l"toriile l vor ajuta n evolu!ia sistemului #i ideilor sale
despre lume. Probabil c" n a doua parte a vie!ii va deveni un om
credincios #i spiritual.
NODUL NORD LUNAR N CAPRICORN
n mai multe vie!i s-a opus maturiz"rii sale. Revendica de la
anturaj o total" ngrijire a sa, "ajutor" sentimental #i cerea ca s" fie
privit ca un copil. Era legat sentimental de familie, ceea ce i
mpiedica independen!a. %i n perioada maturit"!ii avea greut"!i n
construirea unei existen!e solide #i a unei baze materiale sigure. n
general, se posta n spatele unor personalit"!i puternice #i hot"rte
care i preluau problemele #i, dac" era nevoie, luptau pentru
avantajele sale.
Chiar #i n actuala ncarnare se str"duie#te ca la necaz s"
mping" pe al!ii n fa!". n vie!ile anterioare preda acest rol
p"rin!ilor, fra!ilor, sau altor persoane din familie, mai trziu,
prietenilor sau #efului de serviciu. Personalitatea sa este copilul
ve#nic, care se opune nsp"imntat greut"!ilor #i nedrept"!ilor vie!ii,
f"r" a face ceva mpotriva lor. n vie!ile anterioare nu a avut
succese n societate, deosebita sa sensibilitate nu l-a f"cut apt
pentru acest lucru.
De altfel, nu s-a apucat de acele probleme care necesitau un
efort mai mare; familia #i siguran!a sentimental" au fost mai
importante pentru el dect orice altceva. Se retr"gea din fa!a luptei
n cuibul c"lduros al familiei, !elul vie!ii sale a fost crearea c"minului
#i educa!ia copiilor. Se ntorcea cu o total" sensibilitate #i
sentimentalitate c"tre cei pe care i iubea. Personalitatea sa l f"cea
apt n mod deosebit n educa!ia copiilor. #i tr"ia via!a dup" repere
sentimentale #i nu accepta dect acele misiuni cu care se putea
identifica n totalitate.
Este de nchipuit c" avea o activitate artistic", fantezia sa #i
sim!ul muzical l f"ceau ntr-un mod deosebit apt pentru acel lucru.
n aceast" via!" trebuie s" ndeplineasc" o misiune mai materialist",
sau n cadrul familiei, sau n societate. S-a ncarnat cu scopul de a
nv"!a mai mult" responsabilitate #i disciplin". Eventual, condi!iile
grele familiale i slujesc acea datorie Karmic", n care va fi nevoit s"
a#eze n fa!a argumentelor sentimentale pe cel ra!ional. Puternica
dorin!" fa!" de tat"l lui probabil c" provine din faptul c" n copil"rie
i lipse#te un sprijin puternic #i solid, familia nu e potrivit" s"-i dea
siguran!". Toate acestea va fi nevoit s" le creeze el nsu#i n via!a
actual".
Trebuie s" nve!e atitudinea hot"rt" #i stabil", iar caracterul
capricios s"-l restrng". Printre misiunile sale este #i necesitatea
cre"rii unei existen!e sigure #i s" pun" un accent deosebit pe
ndeplinirea ndatoririlor. n vie!ile anterioare nu era interesat de
lucrurile materiale, nu se str"duia s" aib" o baz" material" sigur".
Foarte greu se rupe de trecut, folose#te prea mult" energie pentru
ca s" se gndeasc" ce pentru ce a f"cut. Vechile leg"turi #i familia
joac" un rol deosebit de important n via!a sa, chiar #i la maturitate.
n vie!ile anterioare deseori i manipula pe al!ii pentru ca s"
primeasc" o aten!ie mai mare #i iubire. n situa!iile problematice #i
ast"zi apeleaz" deseori la acest sistem, prin mboln"vire sau
depresii sentimentale, prin care se str"duie#te s" atrag" aten!ia
celorlal!i. Karma sa este maturizarea #i s"-#i ia angajamentul
propriei sale responsabilit"!i.
NODUL NORD LUNAR N V!RS!TOR
Una din cele mai mari greut"!i ale sale este acceptarea faptului
c" este o parte dintr-o comunitate mai mare. Este un om c"ruia nu-i
place s" i se compare soarta cu a altora. Orgoliul #i sentimentul
superiorit"!ii dezvoltat n vie!ile anterioare i ngreuneaz" ntr-o
mare m"sur" acomodarea. El #i alege singur anturajul #i nu nclin"
s" accepte pe oricine n cercurile sale. Probabil c" n vie!ile trecute
avea o soart" aleas" #i era nconjurat de mul!imea admiratorilor.
n via!a actual" i este dificil s" renun!e la situa!ia de ales #i s"
apar!in" oamenilor de rnd. Are greut"!i n leg"turile de cuplu,
deoarece are tendin!a de a-#i obliga partenerul s" fie supus. Nu este
n stare de o leg"tur" adev"rat", de acela#i rang sau, dac" da,
numai dup" vrsta de 30 de ani. Revendic" de la ceilal!i o admira!ie
necondi!ionat", n schimb el este dispus s" dea loialitate #i
protec!ie. Este de nchipuit c" #i alege un partener de via!" mai
tn"r sau ntr-o situa!ie mai dificil", pentru ca s" simt" continuu c"
partenerul are nevoie de el. S-a n"scut cu misiunea de a renun!a la
egoism #i s"-#i subordoneze altora principiile.
Poate g"si un scop adev"rat de via!" doar n continuitate.
Trebuie s" ajung" pn" acolo nct s" nu a#tepte de la ceilal!i o
aten!ie deosebit" #i o laud" continu", iar ncrederea n sine nu de la
admiratori s" o ob!in". Karma sa corespunde constela!iei erei
actuale - cum se cunoa#te - V"rs"torul este una din Karmele cele
mai nobile #i revolu!ionare. &elurile sale revolu!ionare, sociale,
reprezint" !elurile comunit"!ii #i n primul rnd a celor n situa!ie
dezavantajat". n vie!ile anterioare a reu#it s" ob!in" capacit"!i de
conduc"tor, apari!ia #i conduita sa demonstreaz" acest lucru.
Dac" n via!a actual" #i-a luat rolul de conduc"tor, loialitatea sa
#i iubirea fa!" de oameni vor trebui s" ajung" pe primul plan.
Interesele personale nu pot urma dect numai dup" interesele
comunit"!ii. Acest lucru l poate realiza numai dac" g"se#te un scop
ideologic n care #i descoper" sensul vie!ii. n prima parte a vie!ii
sale acest lucru i creeaz" greut"!i deosebite. S-a n"scut cu
misiunea ca s" se priveasc" pe sine ca o parte dintr-un ntreg, dintr-
o comunitate, n care are acelea#i drepturi #i datorii ca oricine
altcineva.
Snobismul provenit din vie!ile anterioare l tenteaz" #i azi, este
nclinat s" subestimeze pe unii oameni, iar pe al!ii s"-i
supraestimeze f"r" nici o cauz". Prejudec"!ile i provin din faptul c"
gnde#te superficial, este deseori indus n eroare, derutat de
str"lucire #i aparen!e. Dorin!a de a ie#i n eviden!" l mpiedic" #i n
via!a actual" n luciditatea judec"!ii. Mediocritatea #i lucrurile
ordinare de zi cu zi l plictisesc #i azi, se str"duie#te s" ajung" n
anturajul unor oameni deosebi!i. n a doua parte a vie!ii sale va fi
nevoit s" fac" deosebirea ntre aparen!e #i adev"r.
NODUL NORD LUNAR N PE'TI
Face parte din acea categorie de oameni care au cea mai mult"
experien!" P"mntean" #i au n urma lor un mare num"r de
ncarn"ri. Aceasta poate fi ultima lor via!" terestr" #i totodat" cea
mai grea misiune din via!". Karma sa const" n dobndirea
cuno#tin!elor spirituale. Trebuie s" se str"duiasc" s"-#i
mbog"!easc" cuno#tin!ele ra!ionale cu o experien!" spiritual" #i s"
se deschid" fa!" de lucrurile inexplicabile. n vie!ile anterioare #i-a
dezvoltat n primul rnd capacit"!ile intelectuale, gndirea practic"
#i logic" l-au ajutat s" lupte u#urin!" fa!" de problemele de zi cu zi.
Se str"duia s" g"seasc" pentru orice lucru o explica!ie la ndemn",
interesul i s-a ndreptat exclusiv c"tre lucrurile ra!ionale.
Observ" chiar #i lucrurile cele mai m"runte, neimportante
pentru ceilal!i. Problemele de aici i provin, c"ci chiar #i cea mai
mic" nepl"cere i ntoarce pe dos lini#tea sufleteasc". Trebuie s" se
str"duiasc" s" nu se piard" printre am"nunte, deoarece are
tendin!a s" nu vad" p"durea din cauza copacilor. S" se bazeze mai
des pe intui!ie sau logic" deseori l poate deruta. n aceast"
ncarnare poate experimenta de mai multe ori c" gndirea ra!ionala
nu este terenul s"u. Poate avea greut"!i #i din faptul c" #i planific"
lucrurile foarte am"nun!it. Va fi nevoit s" acorde o importan!" mult
mai mare ntmpl"rilor #i lucrurilor inexplicabile. n vie!ile
anterioare programa totul dup" o ordine prestabilit", acorda prea
pu!ina aten!ie ideilor de moment #i dorin!elor. Astfel, #i-a ngr"dit
capacit"!ile ntr-o foarte mare m"sur".
S-a n"scut cu misiunea s"-#i elibereze la maximum talentul, s"
fie independent de regulamente #i cerin!e sociale. Se ntmpl"
deseori ca dorin!ele s" nu i se implineasc", planurile sale s" e#ueze,
iar anturajul s" nu-i imp"rt"#easc" vederile. Deseori ajunge la
conflicte cu anturajul #i nu g"se#te sprijin exterior pentru
nchipuirile sale. Probabil c" va fi nevoit cndva s" tr"iasc" izolat. n
vie!ile anterioare s-a folosit de partener ca de un obiect, s-a str"duit
s" lege leg"turi doar din interes. Nu avea curajul s"-#i accepte
sentimentele, ntotdeauna se comporta planificat #i inteligent. %i azi
i este greu s" se elibereze de propriile bariere. n vie!ile anterioare
judeca oamenii ntr-un mod prea critic, n prezent trebuie s"
practice toleran!a.
Va fi nevoit s" experien!eze lucrurile neinteligibile #i situa!iile
haotice. Nencrederea #i b"nuiala i-ar putea aduce probleme fizice
#i psihice. n via!a actual" va trebui s" aib" mare grij" n acest
sens. Plngerile sale sunt de origine sufleteasc", #i tot pe cale
sufleteasc" vor fi oprite. n a doua parte a vie!ii va ajunge mai
aproape de lucrurile abstracte, spirituale. Izolarea sa l va ajuta s"-
#i g"seasc" scopul vie!ii #i s" duc" o munc" creativ". Poate avea un
deosebit talent n muzic" sau poate fi deosebit n gndirea sa
imaginativ", n schimb ajunge cu mare dificultate la recunoa#tere
din partea societ"!ii.

05.- Nodurile Lunare: n cele "2 Case,
NODUL NORD N CASA I
Aspectul individual determin" aici experien!ele care vor produce
transform"ri eului. n ncarn"rile trecute nativul a c"zut n plasa
dependen!ei de persoane independente. Pierznd foarte mult timp
ncercnd s"-i ajute pe ceilal!i s" se n!eleag" pe ei n#i#i, el a
preluat n via!a sa situa!iile #i circumstan!ele lor, care au jucat un
rol important pentru identitatea lui. Ca rezultat al reperelor
exterioare eului, i vine ast"zi greu s"-#i dea seama cine este cu
adev"rat.
Aceasta apare cu att mai pregnant n situa!ia n care Neptun
este n conjunc!ie la Ascendent, prin tendin!a de auton#elare, de a-
#i crea iluzii. Indic" ncarn"ri anterioare n care #i-a ascuns
identitatea prin treburile altora.
Rela!iile de prietenie #i c"s"toria sunt att de profund afectate
de acest comportament, nct #i vede propria via!" prin ochii altora.
#i imagineaz" gndurile celorlal!i cu privire la situa!ia sa,
influen!ndu-#i propria identitate. n fine, trebuie s" evite s" fie
totul pentru to!i #i s" nceap" s" se ntrebe cine este cu adev"rat, n
fa!a lui nsu#i. Trebuie s" nve!e s" scape de a tr"i n umbra vie!ii
altora. Ideea sa despre cooperare #i lucru n echip" sunt att de
puternice, nct de cte ori revine la aceasta, se identific" cu
problemele celorlal!i.
Pozi!ia NN n Casa I determin" con#tiin!a c" #i-a pierdut cndva
identitatea. Ascunzndu-#i personalitatea din dorin!a de a place
altora, #i-a creat un mod de a fi care exprima idealul slab opus
instinctelor sale naturale. Aceasta i provoac" probleme, dorindu-#i
s" devin" el nsu#i, #i n acela#i timp s" nu creeze nepl"cere celor
din jur. Va trebui n final s" nve!e cum s"-#i asume n mod gra!ios
rolul de conduc"tor. Aceasta i vine extrem de greu, deoarece
experien!a sa l-a nv"!at pn" acum s" cedeze, s" #i plece capul.
S-a sacrificat pentru ca ceilal!i s" c#tige. Toate experien!ele
sale s-au nvrtit n jurul unei supuneri docile. Cea mai mare
cre#tere poten!ial" a eului s"u este acum s" stabileasc" un sens,
f"r" s" fac" abstrac!ie de experien!a determinat" de prietenie sau
de c"s"torie. Foarte des, realiznd sacrificiile pe care le-a f"cut,
devine implacabil, sim!ind c" aceasta inhib" personalitatea sa.
#i consum" cea mai mare parte a energiei sale ncercnd s"
conduc", #i s" nu mai fie condus. De#i instinctiv #i cunoa#te
sl"biciunea, realiznd c" poate n c"s"torie partenerul se impune n
fa!a sa, este mult prea ncrez"tor n for!ele sale. ncearc" cu toat"
puterea s" g"seasc" ce-a pierdut. Pentru a realiza fericirea n
aceast" via!" va trebui s" nve!e s" echilibreze dorin!ele sale cu ale
celor din jur. Va trebui s" nu exagereze #i s" se gr"beasc"
impunndu-se cu dorin!a sa de independen!", va trebui s" n!eleag"
c" orice floare frumoas" cere timp ca s" creasc", pe cnd buruiana
cre#te imediat.
Semnul n care se afl" Nodul Sud Lunar indic" felul n care
nativul #i-a ascuns personalitatea n ncarn"rile trecute. Semnul n
care este situat Nodul Nord Lunar indic" modul n care ar putea n
aceast" ncarnare s"-#i restabileasc" personalitatea.
NODUL NORD n CASA II
Nativul #i consum" o bun" parte din energie pentru partea
ntunecat" a existen!ei sale. Din ncarn"rile trecute a acumulat
multe secrete pe care le supravegheaz" acum cu mare grij" - mare
parte din timp. Cea mai mare dificultate a sa este reu#easc" s"-#i
conduc" via!a dincolo de iubirea de sine care este foarte puternic".
Dore#te lumina, dar cu fiecare pas merge napoi, chinuitoarea
dorin!" vinovat" l !intuie, blocnd drumul.
Are foarte mult" experien!" de via!" n spatele u#ilor nchise,
acolo unde ochii societ"!ii obi#nuite nu au posibilitatea s" vad". Este
obi#nuit chiar s" creeze experien!e n#el"toare acolo unde n-au fost.
n prezent testeaz" limitele valorilor celorlal!i, #i chiar dac" mul!i l
cred un tip nchis, nimeni nu-l cunoa#te cu adev"rat. n interiorul
s"u este extrem de nervos la gndul c" ceilal!i i-ar putea cunoa#te
secretele; la fel de bine #tie c" spune de fiecare dat" mai pu!in
despre orice se apropie. n prezent #i acord" asigur"ri n a crede c"
totul va merge bine, indiferent ncotro l-ar conduce aventurile sale -
imorale cteodat".
Din cauz" c" personalitatea sa nu #i-a stabilit propriul sens al
valorilor, ncearc" disperat s" studieze valorile celorlal!i. n aceasta
d" la o parte n mod nepotrivit urma acestora #i poate s" fie o
amenin!are pentru ceea ce al!ii p"streaz" apropiat #i drag. n
ncarn"rile trecute #i-a distrus mare parte din sistemul valorilor, n
consecin!" acum g"se#te dificil de n!eles de ce !in al!ii la lucrurile la
care !in.
Nu are propria m"sur" (#tachet") #i g"se#te u#or de urcat sau
de cobort pe ale celorlal!i. n mod obi#nuit aceasta este realizat
ntr-un mod att de subtil nct este foarte dificil de recunoscut. Din
vie!ile sale anterioare persist" #i un reziduu al unei proaste vie!i
sexuale. A nv"!at s" se gndeasc" la sexualitatea sa ca la puterea
pe care o are, folosind-o ca pe un sprijin pentru a c#tiga posesia
asupra altora.
La femei - este povestea Dalilei sau a lui Mata-Hari, a c"ror
puteri sexuale neobi#nuite i-au ndep"rtat pe cei mai puternici
b"rba!i de la ndeplinirea misiunilor lor.
La b"rba!i - mare parte din energia vital" este risipit" n
gnduri sexuale. Nu o folose#te n sensul de putere ca #i femeia,
ns" aceasta constituie asigurarea c" totul merge bine cu egoul s"u.
Lucrul interesant este c" niciodat" sexul nu este scopul, ci sensul.
n cadrul sistemului de schimb, alura sexual" sau disponibil" devine
plata n schimbul valorilor celorlal!i.
Nativii cu aceast" pozi!ie a Nodului Nord Lunar devin cu
u#urin!" gelo#i. n mod constant doresc s" schimbe locul cu cel care
are un gard mai verde, #i mult prea des consider" c" sexul este
pre!ul corect pentru a pl"ti pentru onorurile pe care le primesc. Din
ncarn"rile trecute aceasta nativul se simte evitat de c"tre societate.
Acum, la limitele accept"rii, este ca un mic copil pierdut n z"pada
iernii, aruncnd pe furi# o privire la fereastra unui bordei luminat, cu
speran!a ca cineva s" vin" s" l lase n"untru, departe de noaptea
de afar".
Nu are sim!ul discern"mntului, din dorin!a sa de a ie#i de sub
presiunea durerii sale, nct pu!in i p"sa dac" sare din lac n pu!. Se
ndreapt" c"tre orice consolare ce este disponibil", persoane care nu
au nc" stadiul de evolu!ie pentru a pune sub semnul ntreb"rii
loialitatea lui, considerndu-l nedemn de ncredere. n copil"ria sa i-
a fost fric" de moarte, ca #i cum moartea ar fi fost pedeapsa logic"
pentru toate gre#elile din ncarn"rile sale trecute. Continu" s"
cread" c" trebuie s" lupte pentru lucrurile de care are nevoie pentru
c" nu-#i d" seama c" le-a c#tigat deja.
Cnd e#ueaz" n a g"si partea luminoas" a vie!ii, el blameaz"
n secret pe ceilal!i pentru ghinioanele sale. Cu excep!ia unor foarte
pu!ine cazuri aceast" personalitate a avut tendin!e criminale sau
reziduuri de vr"jitorie. Doar cu o aspectare potrivit", aceast" pozi!ie
a Nodului Nord Lunar va stabili substan!a a ceea ce va conduce la o
a doua na#tere. Pentru nativ memoria vie!ilor trecute trebuie
con#tientizat" pentru a fi eliminat" n mod complet n Casa a VIII-a
a Mor!ii nainte ca sufletul s" poat" progresa la un sistem de valori.
Nativul trebuie s" nve!e s"-#i dezvolte #i s"-!i construiasc" ceea ce
este n mod sincer important pentru sine nsu#i, n!elegnd n mod
clar c" ceea ce este ob!inut n mod dezonorant este extrem de dificil
de p"strat. Nu poate s" a#tepte s" creasc" prin eforturile altora,
pentru c" dac" vrea s" traverseze podul, trebuie s" pl"teasc" biletul
din buzunar.
n momentul n care ajunge la aceast" realizare u#a luminoas"
se deschide n fa!a sa; nu datorit" bun"t"!ii celorlal!i, ci datorit"
faptului c" a dobndit-o! Semnul n care se afl" Casa VIII indic"
c"ile prin care n ncarn"rile trecute a ajuns s" fie att de preocupat
de treburile celorlal!i. Semnul n care se afl" pozi!ionat Nodul Sud
Lunar arat" c"ile prin care poate n ncarnarea actual" s"
construiasc" o via!" plin" de substan!" #i de sens pentru el #i
pentru ceilal!i prin stabilirea propriului sistem de valori.
NODUL NORD N CASA III
Reprezint" o karm" n privin!a rela!iilor interumane. Nativul
este aici ca s" nve!e cum s"-#i regleze rela!iile cu oamenii #i ideile
pentru a-#i l"rgi orizontul de nv"!are, n!elegere. Nodul Sud n Casa
a IX-a arat" un accent pus pe l"rgirea cuno#tin!elor n vie!ile
trecute. Practic milioane de ore de gndire s-au petrecut pentru
dezvoltarea unei abunden!e de n!elepciune. Foarte multe lucruri au
fost sacrificate pentru aceasta, mai ales distrac!ia #i n!elegerea
rela!iilor cu ceilal!i.
Deci o mare dezvoltare a spiritului poate fi realizat" punnd pe
prim plan libertatea de explorare f"r" restric!ii sau limit"ri. n
aceast" via!" nativul este legat n mod incon#tient de un anumit
sens al libert"!ii din vie!ile sale anterioare, pe care de#i simte c"
trebuie s" #i-l re!in" nu-#i mai aminte#te de ce. Din timp n timp
simte o poft" de a explora noi orizonturi ndep"rtate, la n"l!imea
curcubeului pe care-l c"uta cu privirea.
Este un mare nomad din punct din vedere mental, c"l"torind
mereu ntr-o expansiune a con#tiin!ei sale; impulsurile sale
nervoase sl"besc din intensitate numai pentru o clip", cnd g"se#te
o oaz" care i ofer" temporar ad"post. De#i se urm"re#te pe sine i
vine greu s"-#i defineasc" exact ce anume caut". #i d" seama c"
ceilal!i complic" #i, foarte curios, ncearc" s" n!eleag" ceea ce
nsemna aceasta pentru ei. Aici sunt multe din lec!iile sale Karmice
majore. Va trebui s" nve!e cum s" interac!ioneze cu oamenii.
De#i poate s" aib" o c"s"torie fericit" sau s" fie implicat n
rela!ii de prietenie strnse totu#i #i p"streaz" un vagabondaj
mental. Va trebui s" nve!e cum s"-#i ajusteze via!a n fanta
mozaicului realizat" de vie!ile celor din jurul lui. Toate c"ile prin
care comunic" #i dialogheaz" vor fi puse una dup" alta la examene.
n final, se va g"si implicat ntr-o lucrare umanitar", astfel nct
toate cuno#tin!ele pe care le-a dobndit n vie!ile trecute pot fi puse
n practic". n rela!iile de prietenie ale vie!ii actuale se simte frustrat
pentru c" nu are suficient spa!iu de mi#care.
Aceast" constrngere pe care o determin" persoanele din jurul
s"u scot n eviden!" c" n vie!ile trecute a avut tendin!a de a fi vag
#i evaziv #i-n locul acestora va trebui s" nve!e arta ping-pong-lui
comunic"rii. Este foarte preocupat de valorile sexualit"!ii, sim!indu-
se obligat de a dep"#i orice presiune pe care for!a ei o are asupra
lui. n prezent el realizeaz" foarte clar prezen!a unei intense #i
puternice iubiri de sine (narcisism); va trebui s" elimine aceste
aspecte. Nativul este mai pu!in preocupat de c#tig dect de
protec!ia mpotriva pierderilor.
Este extrem de tem"tor c"-#i va pierde libertatea pe care #i-a
c#tigat-o n ncarn"rile trecute. n aceast" ncarnare trebuie s"
ri#te o astfel de pierdere pentru a ac!iona n favoarea umanit"!ii. n
momentul n care el dore#te s"-#i asume acest risc, el este gata s"
primeasc" cele mai mari recompense. n final se str"duie#te s" se
cultive printr-un studiu pe care #i-l propune prin citit; de#i se
orienteaz" spre aspecte informa!ionale, va trebui s"-#i formeze
actuala educa!ie care i ntrege#te preg"tirea.
Pozi!ia Nodurilor provoac" de obicei o c"s"torie cu fric!iuni;
nativul este chiar de la nceputul ei piezi# n rela!iile din c"s"torie n
care trebuie s" dezvolte n!elegerea interac!iunilor celor dou"
personalit"!i. Una dintre cele mai mari lec!ii de nv"!at este cea de
a-#i consolida energiile de fiecare dat" cnd simte nevoia imediat"
de a se mi#ca prin intermediul gndurilor; tinde s" p"r"seasc"
concluziile pierdute #i mpr"#tiate n mintea lui. Via!a lui are un
orizont larg, nu numai n domeniul cunoa#terii, ci #i prin
multitudinea persoanelor pe care le ntlne#te #i miriadele de locuri
prin care c"l"tore#te.
Va fi cunoscut prin dep"#irea acestor tare ca un mesager,
aducnd tuturor acelora care au nevoie de anumite informa!ii ceva
ca mana cereasc" pe care ei o g"sesc n poal" n momentul n care
le este foame. n esen!" el este profesorul profesorului; de#i are
prea pu!in" r"bdare pentru o sal" de clas", este capabil s"
descopere informa!ia oriunde #i oricnd este necesar". i place s"
fac" aceasta fiindc" n vie!ile anterioare #i-a exersat aceast"
mi#care mental". Cu toate c" face acest lucru, niciodat" nu-#i
acord" timpul de a penetra importan!a informa!iei pe care o
disemineaz".
Aceasta nu diminueaz" ns" cu nimic enormul efect al
con#tiin!ei vie!ilor celor cu care vine n contact. Pentru c" dore#te s"
tr"iasc" mare parte din ceea ce cite#te, ns"#i via!a sa este
interesant" #i plin" ca o enciclopedie. Cu toat" aceast" mi#care,
cine nu-l cunoa#te poate gndi despre el c" are nevoie de odihn",
din contr" el este foarte nervos #i are nevoie de aceast" motiva!ie
pentru via!a sa plin" de mi#care. Aceast" nervozitate nu trebuie
considerat" ca o tr"s"tur" negativ" ct mai degrab" o parte din
misiunea sa.
i reaminte#te c" are o datorie de mplinit. n orice moment n
care o pies" informa!ional" i vine n minte nervozitatea sa
izbucne#te amintindu-i c" trebuie s" o elibereze undeva. n
ncarn"rile trecute el s-a ab!inut s" concluzioneze. n ncarnarea
actual" refuz" s" realizeze o judecat" final" asupra oric"rui lucru.
Aceasta rezult" din n!elegerea lui c" dac" ar delibera o decizie
final" ar fi prematur, pentru c" alte informa!ii sosesc n mod
constant. Poate s" converseze n mod superficial n aproape orice
domeniu.
otu#i pe plan personal el este foarte nen!eles, pentru c"
mesajele pe care le transmite au o form" att de unic" nct sunt
bulversante pentru ceilal!i, pentru care pare c" este o logoree
despre nimic. Adev"rul este c" toate cuvintele sunt importante, ns"
ele trebuiesc v"zute n adncime #i nu la suprafa!" nainte s" poat"
fi interpretate. El este cu adev"rat naripatul mesager al Zeilor.
Semnul n care este pozi!ionat Nodul Sud Lunar indic" c"ile de
nen!eles prin care aceast" extrem de independent" minte este
adaptat" s" primeasc" informa!ia codat". Semnul n care se afl"
Nodul Nord Lunar indicnd c"ile prin care nativul va putea s"-#i
traduc" nv"!"tura printr-un limbaj pe care societatea l poate
n!elege #i accepta.
NODUL NORD N CASA IV
Nativul va trebui s" nve!e s" dep"#easc" sentimentul - centru
vital al tuturor situa!iilor din jurul sau. n aceast" via!" a preluat n
memoria subcon#tient" un sim! al demnit"!ii trecute care l fac s"
cread" c" m"car anumite zone ale experien!ei sale sunt benefice. n
ncarn"rile sale trecute a fost c"pitanul propriei sale nave, sau chiar
comandantul celorlal!i. n consecin!" s-a obi#nuit s"-#i asume o
condi!ie autoritar", chiar dac" sl"biciunile celorlal!i mpiedic" nevoia
sa puternic" de a-i ngriji.
i place s" aib" rolul protectorului #i-i place s" se identifice cu
via!a acelora a c"ror sl"biciuni i supune domina!iei sale. Procednd
astfel el #i testeaz" permanent puterea de r"mne la n"l!ime.
Aceasta este o pozi!ie de nsingurare, deoarece nativul este att de
preocupat de misiunea eului s"u nct nu permite celorlal!i s"-i vad"
adev"ratul eu. Ceea ce arat" el el este o fa!ad" sau uniforma rolului
pe care se simte obligat s"-l joace. n via!a actual" el trece prin
experien!e care-l nva!" s" coboare de la n"l!imea zgrie-norilor #i
s" verifice funda!ia.
n domeniul rela!iilor sale cele mai intime cu familia este teatrul
luptei sale din via!" pentru c#tigul controlului r"d"cinilor pe care le
are. Foarte mul!i nativi cu aceast" pozi!ie au cel pu!in o rud" a c"ror
a#tept"ri i ncurajeaz" s" cread" c" ei sunt cu adev"rat preg"ti!i s"
realizeze o pozi!ie n topul lumii, n consecin!" ei sunt neferici!i
oricare ar fi situa!ia n care sunt, pentru c" ntotdeauna sunt limita!i
pentru ceea ce simt ei c" trebuie s" fac". Lec!ia Karmic" este aceia
c" "nu da vrabia din mn" pe cea de pe gard".
Nativul trebuie s" dep"#easc" u#urin!a de a se ierta n
momentul n care are posibilitatea n care ar putea s" ajung" unde
de fapt nu ajunge. Att de mult se fere#te s" fie ntr-o pozi!ie
inferioar", nct atunci cnd circumstan!ele l determin" s" ajung"
n asemenea situa!ii poate s" contemple sinuciderea. Aceasta
deoarece el crede cu adev"rat c" via!a ar fi lipsit" de sens f"r" un
destin mare. n ncarnarea actual" are experien!a unui conflict ntre
cariera #i necesit"!ile familiale. Va trebui s" fie mai matur,
proiectele sale despre putere, t"rie #i demnitate devin pur" fantezie
n momentul n care trebuie s"-#i rezolve probleme emo!ionale.
Va trebui s"-#i examineze cu aten!ie r"d"cinile #i numai dup"
ce #i-a scos fumurile din experien!ele anterioare s"-#i construiasc" o
funda!ie real" pentru viitor. Va nv"!a c" organizarea celorlal!i este
aproape o distrac!ie fa!" de organizarea propriei sale vie!i. Rela!iile
stabilite de timpuriu cu rudele (p"rin!ii) sunt mai importante fa!" de
orice al!i nativi din Zodiac. Nativul #i va cheltui energia ncercnd s"
fie total independent de p"rin!i, de#i este con#tient mereu ct de
mult are nevoie de ei. Reac!ia patern" la via!a demonstreaz" n mod
continuu o team" fa!" de p"rin!i, mascnd o puternic" nevoie fa!"
de iubirea p"rinteasc".
Acest suflet se afl" ntr-o experien!" Karmic" n care se simte
neapreciat pentru eforturile sale. n ncarn"rile trecute s-a bazat pe
recunoa#tere #i apreciere. n actuala via!" trebuie s"-#i fie propria
recompens". Sufletul trebuie s" pun" cap"t nevoii sale de a c#tiga
audien!a pentru nevoi, realiznd c" audien!a i va fi al"turi dac"
nevoile sunt suficient de mari. n acest proces de scrutare a
orizonturilor pentru g"sirea unei audien!e nativul tinde s" se piard".
El va trebui practic s"-#i transforme aceast" Casa a IV-a ntr-o
a doua na#tere a atitudinilor emo!ionale, nv"!nd c" atunci cnd un
om st" pe vrful picioarelor este nepreg"tit. Via!a lui este ca o
orhidee frumoas": cnd privirea o z"re#te priveli#tea este splendid"
cnd cre#te #i se hr"ne#te cu condi!iile ambientale cele mai
controlate, dar odat" ce orhideea preg"tit" s" se arate la suprafa!a
p"mntului, ie#ind din r"d"cinile sale, nesiguran!a o vesteje#te,
urmnd o moarte rapid", ca #i cum ar fi t"iat" din r"d"cini.
Nativul va ntmpina o situa!ie n care va trebui s" aleag" ntre
o orhidee admirat" dintr-o gr"din" n care cresc mii de orhidee, sau
s"-#i sacrifice fericirea pentru a fi frumoasa floare pe reverul cuiva.
n momentul n care #i va dep"#i tendin!a din vie!ile trecute de a
ie#i n eviden!", va ncepe s" descopere maturitatea pe care o caut"
att de disperat. Semnul n care este pozi!ionat Nodul Sud indic"
aspectele a c"ror importan!" o pream"re#te.
Constela!ia n care se afl" Nodul Nord Lunar arat" direc!ia
c"reia se poate mplini, acord" substan!a pe plan emo!ional, astfel
nct s" nu considere o favoare personal" acea fericire pe care o
c"uta, o are n memoria spiritului s"u, aceasta fiindu-i acordat" pe
drept.
NODUL NORD N CASA V
Nativul nva!" n aceast" via!" procesul Crea!iei. Este cu capul
n nori majoritatea timpului, cl"dind castele n Spania, avnd un vis
ndep"rtat sau plimbndu-#i mintea ntr-o multitudine de idei
fantastice. n ncarn"rile trecute a tr"it pentru a-#i mplini dorin!ele.
Acum, lumea argintie a m"nunchiului de vise ale sale este att de
ornamentat" cu notorietatea promisiunilor acumulate, nct are
nevoie de un efort pentru a se scutura de aceste imagini.
A nv"!at de la o vrst" fraged" s" i observe pe ceilal!i, #i a
petrecut multe ore n mod con#tient, punnd n balan!" posibilit"!ile
de ac!iune ale altor oameni. Ca o consecin!" a vie!ilor trecute este
ast"zi extrem de imaginativ #i ingenios, ns" aceste calit"!i mentale
sunt mult prea pu!in folosite, nativul ncercnd s" pun" n scen" tot
felul de planuri tr"snite ale viselor cu ochii deschi#i. Nu nceteaz" s"
se minuneze de ceea ce-i trece prin minte, #i totu#i, cu aceast"
ingeniozitate este mai pu!in practic dect orice alt nativ al
Zodiacului.
Este ntotdeauna prins n mrejele gndirii sale. Ceea ce face tot
timpul este s" scotoceasc" dup" simboluri, care vor furniza material
pentru visele sale viitoare. Karma sa este a nv"!a importan!a
viselor, destul de mult nct s"-#i explice via!a. Finalmente, va
realiza c" ntreaga via!" #i-a pus n scen" propriile vise, n a#a
m"sur" nct a devenit marioneta propriilor visuri. Cnd vine cu
picioarele pe p"mnt, primul s"u instinct este s" caute n
comportamentul s"u aparen!ele prietenilor ceva din caracterele
lumii sale de vis.
Mintea sa plonjeaz" mereu n viitor, ntr-un secol SF netr"it
permi!ndu-i s" tr"iasc" fascinantele posibilit"!i cu care dealtfel nu
se va ntlni, sau va tangenta doar propria sa via!". Totu#i, i place
pondera!ia. Mediteaz" la valoarea muncii sale, la efectele n timpul
copil"riei sale, blamndu-le deopotriv" pentru rezultatul produs din
copierea impulsurile sexuale. n realitate nici munca, nici p"rin!ii, #i
nici m"car impulsurile sale sexuale nu-l deranjeaz" cu adev"rat.
Frustrarea sa decurge din faptul c" prin realitatea vie!ilor trecute, #i
revenirea acelora#i situa!ii, se simte limitat n peregrin"rile sale
mentale, sim!ind c" via!a aceasta a fost deja tr"it".
Cu ct #i disipeaz" mai mult energia, cu att este mai pu!in
capabil s"-#i realizeze propria via!". Nativului i se acord" cel mai
mare dar pe care l-ar putea primi vreodat": puterea de a-#i crea
destinul singur. Studiind procesul crea!iei va deveni con#tient
gndurile sale sunt cele care creeaz", determin", provoac" toate
circumstan!ele pe care le consider" reale n via!a sa.
C"utnd s" n!eleag" mai departe, va n!elege c" via!a sa pe
p"mnt o creeaz" n mai mare m"sur" dect b"nuie#te prin aceast"
lume a visurilor, g"sind astfel leg"tura ntre gnd #i vis. Va trebui s"
devin" responsabil pentru visele sale, pentru ca mai mult dect
orice alt nativ din Zodiac, #i vede visele materializndu-se. De
fiecare dat" ns" #i vede efectele fizice pu!in r"sucite - destul ca s"-
l previn" asupra pericolului de a-#i pune interesele sale n prim plan.
Nativul va trebui s"-#i tr"iasc" visele, mult timp dup" ce #i-a amintit
motivul lor. Partea important" a karmei sale de "dorin!" de putere"
este s" n!eleag" puterea prin prisma experien!ei consecin!elor
tuturor acestor vise.
Astfel, via!a sa este deopotriv" o binecuvntare #i un blestem,
pentru c" de cte ori nchide lampa lui Aladin, sufletul s"u se va
ridica pe aripile spiritului s"u va pluti n adncimile cerului s"u
privat. Nodul Sud guvernat de Semnul V"rs"torului indic"
necesitatea de a dedica visele n slujba umanit"!ii; cu ct dore#te
mai multe pentru ceilal!i, cu att va avea n final mai multe pentru
el. Dar atunci cnd inverseaz" acest proces, toat" via!a i se ntoarce
pe dos.
Dac" alege s" creeze pentru sine, va ob!ine rezultatele folosirii
inadecvate ale unui dar divin pentru folosirea egoist" n propriile
visuri, istovindu-l #i l"sndu-l f"r" putere, atunci cnd ele ar putea
s"-i aduc" putere. Cu excep!ie - pentru Nodurile n Semne de Ap" #i
P"mnt - pozi!ia aduce nepl"ceri n c"s"torie #i rela!ii datorit" n
principal non-ata#amentului s"u din vie!ile anterioare. Prin ochii
copiilor s"i nativul va determina punctul turnant al existen!ei sale,
acela de a n!elege propriul egoism. i observ" pe copii cum #i
realizeaz" visele, n!elegnd c" n loc s"-#i realizeze visele, n
fiecare moment el le blocheaz".
Odat" ce #i contempl" visele f"r" dorin!e excesive, este gata
s" construiasc" castele nalte pn" la cer #i s"-#i concentreze
aten!ia asupra crea!iei prezente. n acest proces devine con#tient de
marea sa nevoie de prietenie, pentru a-#i disipa marea energie
creatoare. #i dore#te mai mult dect orice s" devin" un executant,
ns" numai n momentul n care #i elimin" visele personale va putea
s"-#i strng" unul lng" altul construc!iile lor. Va trebui s" ia taurul
de coarne n loc s" se lase purtat n lumea viselor Cenu#"resei, pe
care #i-o aminte#te sufletul s"u. Pentru a realiza aceasta va face
bine s" petreac" mai mult timp pentru a nv"!a disciplina, pentru c"
numai de abilitatea de a se conduce singur depinde calitatea pe care
o va ob!ine n final s" str"bat" suprafa!a apelor adnci ale visurilor
#i speran!elor de o via!".
Semnul Nodului Sud Lunar arat" c"ile prin care continu" visele
din ncarn"rile sale trecute. Semnul n care este pozi!ionat Nodul
Nord Lunar indic" modul n care nativul poate aplica constructiv
visele #i proiectele sale n m"sura n care resimte aceast" nevoie
creativ" de a se manifesta. Cteva dintre Spiritele evoluate cu
aceast" pozi!ie au experimentat Con#tiin!a Cosmic" ntr-o via!"
trecuta. n aceast" via!" ei au misiunea de a aduce lumina
con#tiin!ei n ochii Copiilor P"mntului.
NODUL NORD N CASA VI
Nativul #i petrece o mare parte a timpului ntr-o gndire
profund". i place s" r"mn" n singur"tate, astfel nefiind ntrerupt
de ceilal!i, va trece prin sit" reflexiile sale interioare ale memoriei
vie!ilor trecute. Aceasta nu nseamn" c" nu-i place compania sau c"
ar fi con#tient de ceea ce face. Practic, procesul este att de adnc
nct el devine complet opac la tot ceea ce gnde#te. Se pierde el n
el nsu#i. ntotdeauna procesul de interiorizare este bazat pe un
motiv con#tient sau o inten!ie logic", ns" nativul ajunge la un punct
n care orice logic" se pierde. Subtilitatea neptunian" a adncimilor
g"site r"mne un mister chiar #i pentru el.
Una dintre cele mai mari probleme este c" atunci cnd r"mne
n acest proces de investiga!ie mental", se ndep"rteaz" de to!i
ceilal!i, care i-ar putea stabiliza aceste c"l"torii mentale. n
consecin!", acumuleaz" enorme tensiuni din vie!ile anterioare f"r"
s" mai realizeze dac" sunt imaginare sau reale, sau numai o
colec!ie comprimat" de scenarii mentale ale acestui proces de
interiorizare. Chiar dac" baza vie!ii sale exterioare este bazat" pe
team" #i imagina!ie, f"cnd excep!ie aspectele pozitive ale temei,
nativul are totu#i momente n care nu este capabil s" g"seasc"
ncredere n el nsu#i. Seam"n" foarte mult cu o !estoas" care tot #i
scoate capul din carapacea sa.
Oamenii care-l cunosc #i care-i sunt apropia!i i v"d via!a ca pe
o tendin!" s" m"rturiseasc" tot ce i pare real. Mare parte din via!"
#i-o petrece uitndu-se la ceilal!i din spatele unei oglinzi prin care se
poate vedea. Finalmente ncepe s" cread" restul l vede pe el cu
aceea#i aten!ie. n aceast" pozi!ie a Nodurilor exist" o form" latent"
de paranoia.
n domeniul muncii este un slab organizator, foarte rar
ocupndu-se de aceasta, pentru c" las" neterminate foarte multe
treburi mpr"#tiindu-se #i sim!ind permanent c" n timpul unei zile
nu exist" suficiente ore pentru a-#i ndeplini obliga!iile. Problema sa
este c" nu #tie s"-#i administreze timpul, iar drept rezultat ncearc"
mereu s" prind" din urm" prezentul. Seam"n" mult cu iepura#ul cu
ceas din "Alice n &ara Minunilor" #i spune mereu c" trebuie s" se
gr"beasc" ca s" evite s" ntrzie. O mare parte din via!" va fi
implicat" la un moment dat n spitale, institu!ii sau organiza!ii care i
cer s" se concentreze asupra ac!iunilor sale.
Are nevoie s" ias" din aceast" interiorizare #i de aceast" ordine
care i se cere. Marea lec!ie Karmic" a nativului este de a nv"!a
responsabilitatea n loc s"-i par" r"u pentru toate am"r"ciunile care
par s"-l cople#easc". Mai mult dect oricare alt nativ din Zodiac !ip"
la orice mic atac real sau imaginar. Cteodat" plnge n interiorul
s"u, ntotdeauna ns" exist" n adncul sufletului sentimentul c"
iubirea pe care o d"ruie#te trece neobservat" #i neapreciat". Din
cauza felului n care gnde#te devine creatorul propriei sale bezne.
Va teroriza orice persoan" care ncearc" s"-l scoat" din aceast"
situa!ie, pentru c" atunci cnd acesta i va asculta toate r"nile
interioare din vie!ile anterioare, temerile #i necazurile, nc" nici nu a
nceput s" vorbeasc" despre ele. Ba#ca peste toate acestea nu-#i
g"se#te n nici fel locul #i nu are o sl"biciune adnc", nu tr"ie#te o
stare superficial" evenimentelor exterioare, va trebui s"-#i
construiasc" cu ncredere via!a n a#a fel nct s" aib" puterea s"
ias" din aceast" scoar!". Odat" ce reu#e#te acest lucru devine cea
mai plin" de compasiune, cea mai frumoas" #i folositoare persoan"
a Zodiacului.
Nodul Nord Lunar n Casa VI-a i acord" pl"cerea de a-i ajuta
pe ceilal!i, ns" nu va putea face acest lucru cu adev"rat bine pn"
ce nu accept" #i con#tientizeaz" faptul c" a ales o via!" de sacrificiu
n aceast" ncarnare. Va trebui s" nve!e s"-#i organizeze gndurile,
munca #i dieta. Este n"scut vindec"tor, este capabil s" dep"#easc"
limitele medicinei practice introducnd metode de vindecare mistice,
personale. Un talent nu este cu adev"rat talent pn" cnd nu este
dezvoltat, nici o persoan" nu este mai mult dect ceea ce crede c"
este. Finalmente va nv"!a c" marele s"u dar este credin!a. ns" va
trebui s" munceasc" din greu timp ndelungat pentru a deveni
con#tient de aceasta.
O mare parte din energiile sale vitale vor fi folosite pentru
vindecarea bolilor fizice sau mentale ale sale sau celor apropia!i.
Marea sa descoperire n a realiza c" orice boal" nu nseamn" dect
o dizarmonie a corpului, aceasta reflectnd dizarmonia din gndire.
Ceva din el ncearc" mereu s"-i spun" aceasta, ns" trebuie s"
nve!e s"-#i dep"#easc" temerile din vie!ile trecute care-i blocheaz"
aceast" u#" deschis" pentru el. Mul!i nativi trec prin experien!a de
boal" care dispar n mod miraculos, spre uimirea medicilor,
denti#tilor #i altor practicieni profesioni#ti.
Lec!ia Karmic" const" n a n!elege de ce odat" ce n!elege,
con#tientizeaz" motivul bolii, calitatea sa de vindec"tor iese la
suprafa!". n aceast" calitate devine un ini!iator. Construindu-#i un
mod pozitiv de gndire, n mod automat va evita s"-i critice pe
ceilal!i numai pentru nevoia sa de a vedea perfec!iunea din ei.
Perspectiva din via!" r"mne n domeniul clinic, observndu-i #i
diagnosticndu-i pe cei cu care vine n contact. n toate pozi!iile
Nodurilor aceasta este pozi!ia cea mai dificil" n asumarea misiunii
pe care #i-a luat-o.
Nodul Sud Lunar a ncheiat o cale Karmic" n Casa XII, detalii
care vor r"mne pentru totdeauna ascunse n negura vremurilor,
chiar dac" esen!a subtil" a Acashicului r"mne aceea#i. n planul de
evolu!ie procesul evad"rii din furtuna interioar" s-a ncheiat. Nativul
va trebuie s" con#tientizeze c" majoritatea negativit"!ii sale
interioare nu este legat" de via!a prezent", ceea ce exist" este doar
modul s"u de a continua s" gndeasc" la o piedic" care deja a fost
nl"turat". Mai are nc" sentimente ale unei persecu!ii pe care
trebuie s" nve!e s" o uite odat" pentru totdeauna; cu ct va
continua s" s"l"#luiasc" n astfel de gnduri cu att va crea ntr-un
mod nepotrivit aceste circumstan!e.
Va trebui s" realizeze trecutul a#a cum este el, numai mai mult
dect o memorie, nu mai mult real" dect o fotografie din mintea
sa, pe care de data aceasta are deplin" alegere n a o p"stra de
dragul propriei sale mizerii sau a se elibera de acesta n a#a fel nct
s" poat" s" p"#easc" liber ntr-o lume noua #i creatoare. Odat" ce
va putea s" foloseasc" con#tient #i creator starea de con#tiin!", va fi
capabil s" nceap" experien!a unei noi n!elegeri a existen!ei sale.
Semnul Nodului Sud Lunar indic" c"ile prin care nativul #i
blocheaz" curentul vital, ascunzndu-se n Karma sa nainte ca
aceasta s" se finalizeze. Pozi!ia Nodului Nod Lunar indic" c"ile prin
care va putea s" dezvolte o via!" roditoare prin servici n aceast"
via!".
NODUL NORD N CASA VII
Nativul va trebui s" nve!e multe lec!ii n domeniul rela!iilor,
c"s"toriei #i cooper"rii cu ceilal!i. n ncarn"rile trecute a trebuit s"
se preocupe numai de el n toate ac!iunile #i-n felul de a gndi. n
via!a prezent" sufletul #i reaminte#te toate experien!ele individuale
#i independente de care s-a bucurat. Chiar dac" ar pretinde c" este
un bun auditor de dragul accept"rii sociale, foarte rar !ine cont de
sfaturile care i se dau. n loc s" fac" acest lucru, #i irose#te energia
dezvoltndu-#i orice capacitatea ar avea, c"utnd n jurul s"u
aprob"ri pentru eforturile pe care le-a f"cut.
De#i este ultimul care ar accepta s" admit" deschis acest lucru,
nu observ" att de mult pe ceilal!i ct se observ" pe sine. Poate s"
tr"iasc" cu sentimentul c" este exclus, realiznd o pozi!ie
dominatoare care s" nu fie susceptibil" schimb"rii. Dac" restul
astrogramei arat" putere, atunci este posibil ca nativul s"-#i
doreasc" a fi "Regele Mun!ilor". De#i experien!a din aceast"
ncarnare l nva!" s" se sacrifice n favoarea celorlal!i, niciodat" nu
se sacrific" cu adev"rat, n ncarn"rile trecute #i-a construit o via!"
prin care a devenit un spirit independent.
Poate dialoga cu ceilal!i pn" nu ncep s"-i cear" socoteal", s"
nc"tu#eze sim!ul libert"!ii sale. Simte c" cei din jur l inhib" n
exprimarea personalit"!ii sale, astfel va face tot ce este posibil
pentru a se eschiva de la o rela!ie de prietenie. Astfel, obliga!iile
c"s"toriei nu sunt pentru el. Nativii sunt de obicei singuri, divor!a!i
sau cel pu!in separa!i n con#tiin!a lor de so!. Le vine greu s" cread"
c" egoismul din vie!ile anterioare le creeaz" feste, probleme pentru
care acum i blameaz" pe ceilal!i.
Trebuie s" nve!e s" d"ruiasc" din toat" inima, nu n mod
simbolic mpr"#tiind cte un ciolan colo #i colo numai pentru a
conserva situa!ia. Nativul este att de lipsit de armonie nct
dezvolt" umilit o cronic" de submin"ri #i impedimente fizice #i
emo!ionale pe care le folose#te n final pentru a c#tiga simpatia.
Ultimul lucru pe care l-ar accepta ar fi sentimentul c"derii, pentru c"
simte dorin!a de a-#i dovedi sim!ul ncrederii n sine.
Cteodat" ceilal!i l v"d ca pe un soldat, bine p"zit de egoul s"u
mpotriva amenin!"rilor. Din momentul n care nu-i place deloc s"
depind" de ceilal!i, modul s"u de a fi loial este de-a dreptul
n#el"tor. n ncarn"rile trecute i s-a spus s" fie corect fa!" de sine,
de atunci aceste finaluri elogioase. Cu cei care sunt mpreun" cu el,
le va fi patron, forte rar abandoneaz" acest rol.
Este un singuratic, con#tient de individualitatea sa unic",
mndru de felul n care #tie s-o p"streze. Karma sa este de a nv"!a
considera!ia fa!" de ceilal!i, deoarece n modul s"u de a gndi s" fie
centrul aten!iei, se crede mai important dect este de obicei,
odinioar" dispre!uia iubirea pe care o pream"re#te, ea nefiindu-i
acceptat". Totu#i, dore#te s" i controleze pe ceilal!i, #i n aceast"
abilitate de a-i controla se bazeaz" securitatea sa emo!ional".
Este capabil de mari realiz"ri, ns" rareori se g"se#te la nivelul
capacit"!ii sale, pentru c" #i scormone#te mintea n c"utarea ideilor
personale - scopul cosmic - din imagina!ia sa. Trebuie s" nve!e s"
#i vad" reflectarea propriilor gnduri #i ac!iuni #i s" realizeze c"
ntotdeauna sunt dou" laturi ntr-un col!. Poate s" n!eleag" c" dac"
dou" ie#iri ale unei situa!ii sunt total diferite, nici una nu este mai
bun" sau mai rea ca cealalt".
Lec!ia major" const" n a se deta#a #i a rde de toate ideile
egoiste care l-au st"pnit n trecut. Trebuie n final s" #i doreasc"
toat" puterea, t"ria #i confiden!a care i s-a acordat n trecut #i s" o
d"ruiasc" la cei care au mai mult" nevoie de ea dect el. Trebuie s"
o acorde din tot sufletul, nu cu sensul vreunui martiraj -, deoarece
dac" egoul s"u devine implicat, atunci r"mne n insula singur"t"!ii
sale. Dar dac" generozitatea sa este cu adev"rat dedicat" f"r"
mndrie, are infinitul dar de a inspira ncredere #i putere celor din
jur. Poate s" imprime celorlal!i dorin!a de a locui acolo unde nimeni
n-a f"cut-o nainte.
Poate s"-i fac" pe ceilal!i con#tien!i de puterea lor. Dar mereu,
nu trebuie s" solicite nimic n schimbul lec!iilor pe care le acord"
celorlal!i, va fi uimit s" vad" cum Dumnezeu d"ruie#te semenilor
ceea ce au nevoie. n aceast" pozi!ie, exist" o nefericire datorat"
egoismului. Dac" este c"s"torit, va avea foarte multe de nv"!at de
la cel de-al doilea copil al s"u, de la nepo!i #i nepoate. Este destinat
s" se devoteze vie!ii celorlal!i. n aceast" ncarnare trebuie s" se
devoteze vie!ii celorlal!i. S-a preg"tit n ncarn"rile trecute s" se
ntlneasc" cu persoana (sau -nele) care au cea mai mare nevoie de
el. n anumite cazuri - so!ul vrea s" evadeze dintr-o realitate, va
trebui s"-l nve!e s" fie ncrez"tor #i s" aib" t"rie.
Chiar dac" este singur sau c"s"torit, nativul trebuie s" nve!e
c" aceast" ncarnare este dedicat" unui alt suflet - sau mai multe -
care are nevoie de el mai mult dect face acesta. Lec!iile sale
karmice constau n a-#i dezvolta amabilitatea, #i n!elegerea. Odat"
ce face aceste lucruri, va fi r"spl"tit de mii de ori, pentru tot ceea ce
d"ruie#te.
Semnul n care este localizat Nodul Sud - arat" modurile prin
care prea mult" aten!ie asupra lui nsu#i a determinat aceasta
stopare n evolu!ie. Semnul Nodului Nord Lunar - arat" c"ile prin
care nativul poate ndeplini misiunea de sacrificiu n favoarea
celorlal!i.
NODUL NORD N CASA VIII
Nativul se confrunt" cu o puternic" lupt" interioar", la nivelele
cele mai instinctive. Karma sa este aceea de a elimina posesivitatea
puternic" pe care o mo#tene#te din vie!ile anterioare. Preocupat de
aceast" posesivitate, are dificult"!i n n!elegerea a aceea ce nu-i
apar!ine. Este gelos pe ceea ce posed" ceilal!i, dorind toat" puterea
s" posede tot ceea ce vede cu ochii.
La anumi!i nativi se manifest" o dorin!" de posesie ca un sac
f"r" fund; pu!ine lucruri l pot mpiedica n a-#i urm"ri aceast"
dorin!". De#i ntotdeauna via!a lui s-a bazat pe for!a sexual" este
aproape la fel de sigur c" n!elegerea sexualit"!ii este extrem de
pervertit". n acest instinct sexual exist" ceva de natur" animalic".
Chiar dac" admite concesii sau discu!ii deschise, i lipse#te sim!ul
responsabilit"!ii n mediul social. n vie!ile trecute nativul n-a n!eles
pe deplin importan!a sistemului de valori al celorlal!i, continund s"
se comporte n felul s"u, nefiind con#tient cum i afecteaz" pe
ceilal!i.
Sufletul s"u #i-a stabilit un sistem de nevoi - valoric att de
mari, nct orict de mare ar fi m"sura ndeplinirii lor, se simte doar
la nceputul realiz"rilor. Este ca #i broasca !estoas" c"reia i se !ine
frunza nainte; nedndu-#i seama, la fel #i nativul nu b"nuie#te
aceast" cacialma pe care #i-o face cu mna lui. Cei care i sunt
apropia!i i-ar da #i Luna de pe cer dac" aceasta l-ar face fericit, dar
#tiu la fel de bine ca #i el c" aceasta ar fi doar o ultim" juc"rie
discreditat" #i nlocuit" de el cu alt" nevoie. Pare s" fie cantitatea
calit"!ii pe care o dore#te, pe care simte c" o vrea cu totul.
Cu attea excese i vine greu s"-#i schimbe modul de
comportament chiar dup" ce realizeaz" c" a fost capul dezastrului.
#i pune attea limite #i attea excese; n momentul descoperirii
erorilor este att de departe de punctul de plecare nct i se pare
imposibil s"-#i g"seasc" drumul napoi. Astfel, continu" s" mearg"
mai departe pe drumul pe care #i l-a ales #tiind c" este gre#it,
numai din cauz" c" este singurul drum pe care-l vede cu ochii lui. n
anumite cazuri intr" n extreme n care poate fi-n conflict cu Legea;
chiar mult timp dup" ce #i-a v"zut gre#eala ncearc" s"-i conving"
pe ceilal!i c" are dreptate.
Mai mult dect oricare alt nativ al Zodiacului, nativul trebuie s"
nve!e s"-#i st"pneasc" dorin!ele, s" se controleze; obiceiurile din
vie!ile anterioare de a fi indulgent cu sine nsu#i, l vor conduce la
scena unui dezastru n lipsa unei discipline interioare. Nativii pot
avea o infirmitate care-i va aduce ntr-o experien!" aproape de
moarte (moarte clinic"), astfel vor avea o nou" apreciere a vie!ii,
ochii spirituali fiindu-le deschi#i. O alt" categorie pot trece prin
experien!e sexuale cu un comportament clinic.
Lec!ia Karmic" ns" este aceia#i. Nativul merge att de departe
nct va distruge tot ceea ce a cucerit. Printr-o simbolic" experien!"
a mor!ii obiceiurilor excesive poate ajunge la experien!a celei de a
doua na#teri. Prezint" o preocupare excesiv" din vie!ile anterioare n
domeniul fizic #i material. Principala lec!ie din via!a actual" const"
n dezvoltarea capacit"!ii de a se supraveghea instinctele n vederea
celei de a doua na#teri. Poate avea un interes n privin!a
ocultismului, prin care g"se#te informa!iile care l vor regenera.
Orice ar alege s" fac", va fi ntotdeauna haos n via!a sa pentru
c" este un extremist. Cea de a doua na#tere l a#teapt" s" treac" de
bariera compus" din nc"p"!nare #i lenevie. Sufletul s"u vrea s" se
transforme ns" are dificult"!i n descoperirea energiei necesare. Cel
mai dificil lucru pentru el este s" nve!e s" mearg" f"r" s" fac"
salturi, pentru c" vrea cu disperare s" impresioneze, ns" acest
lucru l face nefericit. Rela!iile cu ceilal!i sunt foarte importante
pentru el. n vie!ile anterioare #i-a dezvoltat obiceiul de a vedea
lumea ca pe un sistem social de caste iar prin acest cadru se lupta
pentru statutul lor, n credin!a lui c" anumi!i oameni sunt mai
privilegia!i dect ceilal!i.
n Casa VIII-a Nodul Nord Lunar trebuie s" omoare n mod
simbolic sistemul s"u de valori trecut, trecnd printr-o metamorfoz"
permanent", n care l va dobndi n valori de la ceilal!i. Va trebui s"
nve!e multe de la cei care-i sunt apropia!i - din momentul cnd va
ncepe s"-i asculte. Multe dintre gndurile sexuale provin dintr-o
dorin!" ascuns" de a omor planul-fizic, aceste gnduri l-au condus
pe o cale n care s-a dezgustat pe sine, mpreun" cu planurile-fizice
materiale pe care le-a condus atta timp. Dincolo de dorin!ele
secrete sau necunoscute: gelozii n privin!a banilor sau afacerilor i
determin" o evolu!ie a vie!ii prin care nu va mai g"si nici o ie#ire.
Odat" ce #i-a g"sit talentul din afaceri va ncepe s" fie acceptat
de sistemul de valori ale celorlal!i, g"sindu-#i drumul napoi. ns"
lec!ia sa va fi confruntat cu testul s" dea tot ce a crezut vreodat" c"
este important, ca #i cum ar trebui s" stea pe tu#" #i s" a#tepte
rndul. De fiecare dat" cnd o nou" valoare pozitiv" i se impune
trebuie s" nve!e s" elimine tot ceea blocheaz" n mintea lui
acceptarea acesteia. #i va ncepe aceast" nou" via!" ca hamal, n
care, din cauza ncetinelii cu care se mi#c", va pre!ui fiecare b"nu!,
punndu-l deoparte bucat" cu bucat". Nativi au ntr-adev"r o via!"
dificil", dar aceasta numai din cauza atitudinii ingrate de a-#i p"stra
propriul fel de a se manifesta din vie!ile anterioare.
Pn" cnd aceast" tranzi!ie este complet" se poate a#tepta ca
aceasta via!" s" fie teatrul unor lovituri n serie. Trebuie s" nve!e
lec!ia Karmic" care const" n faptul c" scopul posesiunii este aceea
de a fi folosit", nefiind necesar s" posezi mai mult dect ceea ce
este necesar. n momentul n care dep"#e#te aceast" tendin!" de a-
#i conduce via!a, de a-#i risipi energia, va deveni un adev"rat
promotor al lumii de afaceri. Totu#i nu trebuie s" uite niciodat" c"
este tipul care trebuie s" ard" codurile din spatele s"u ca o protec!ie
mpotriva nivelelor somnului con#tiin!ei prin care a luptat #i a nvins.
Trebuie s" n!eleag" povestea Biblic" a lui Lot, alungat din
cetatea Sodomei #i Gomorei; lui Lot i s-a cerut ca n momentul n
care p"r"se#te ora#ul n nici un caz s" priveasc" napoi. Nodul Nord
Lunar n Casa VIII-a poate regenera sau degenera nativul pentru a
g"si raiul nativul trebuie s" treac" mai nti prin iad, #i acolo prin
mila p"mntului s" promit" lui Dumnezeu c" nu se va uita napoi,
astfel primind ajutor pentru rug"mintea sa.
Depinde de puterea #i sl"biciunea sa. Semnul n care se afl"
Semnul Sud Lunar indic" sistemul de valori din vie!ile anterioare
care trebuie regenerate. Semnul care con!ine Nodul Nord Lunar
indic" c"ile prin care va putea fi ob!inut" a doua na#tere.
NODUL NORD N CASA IX
Nativul ncearc" mereu s" ias" din urzeala ncurc"turilor sale,
fiecare rela!ie n care intr" devine att de complicat" nct i cere
toate energiile pentru a se elibera. n ncarn"rile trecute #i-a
dezvoltat o mare nevoie de a fi n preajma oamenilor, se minte pe
sine, deoarece simte c" i-ar place s" fie singur, ns" simte aceasta
nevoie irezistibil" de a fi n preajma celorlal!i. Ascult" toate
problemele #i i place s" dea sfaturi. Deseori frustrat de multitudinea
problemelor duplicate n mintea sa, crede n secret c" dac" ar avea
mai mult" educa!ie #i-ar putea dep"#i aceste probleme care i se
ntmpl".
ncearc" s" fie ct de diplomat poate ns" este implicat n
gndurile care-i vin dup" ce a vorbit cu ceilal!i. Mereu con#tient de
interpretarea care i s-ar putea da cuvintelor sale, hr"ne#te o team"
interioar" de a fi nen!eles. n consecin!" se tot gnde#te la ceea ce
s-a ntmplat ieri pentru a-#i explica ceea ce a vrut s" spun".
Trebuie s" n!eleag" esen!a adev"rului f"r" s" se simt" constrns n
momentul n care comunic" verbal cu ceilal!i s" reduc" dimensiunile
adev"rului.
Cea mai mare problem" a sa este acea de a-#i potoli
curiozitatea insa!iabil"; n ncarn"rile trecute aceast" curiozitate i-a
servit la dezvoltarea educa!iei, n ncarnarea actual" l face ns" s"
ntre n !es"tura detaliilor. Cea mai mare criz" a sa este momentul
n care trebuie s" ia o decizie. ncearc" n acel moment s" nu se
bazeze numai pe intui!ie sau pe mintea sa, ncercnd s" mai
g"seasc" nc" un fapt, nc" un detaliu n speran!a c" atunci cnd va
avea toat" informa!ia, procesul deciziei va fi u#urat.
ncercnd cu orice chip de a fi neutru, devine pentru el nsu#i
un paradox. n vie!ile anterioare #i-a dobndit obiceiul de a c"uta
n!elesul ascuns a cuvintelor, eufemisme, expresii, ajungnd acum
s" le foloseasc" ca pe un cli#eu. C"utnd s" citeasc", s" exploreze
lumea minunat" a cunoa#terii din jurul s"u, dedic" via!a sa n
c"utarea a noi n!elesuri. Este convins c" aceast" cale n-are sfr#it.
Va realiza un studiu n orice domeniu ar fi implicat, un studiu care i-
ar lua toat" via!a,(dac" Nodul Sud este intr-un Semn Fix).
i place s" experimenteze. n consecin!" face lucruri pe care
ceilal!i nu le-ar face, numai pentru a nv"!a lucruri noi. n actuala
via!" este implicat n multe rela!ii umane, de aici multe frustr"ri, nu
din cauza unei inten!ii mali!ioase, ci datorndu-se incapacit"!ii de a
p"stra rela!iile cu persoanele n via!a c"rora s-a implicat. n adncul
s"u are multe ndoieli despre sine care devin amplificate n rela!iile
cu ceilal!i; dac" ar fi posibil ar ncerca s" fie totul pentru to!i.
Ca rezultat al vie!ilor anterioare #i petrece timpul prin a-#i
imagina lucruri pl"cute. #i g"se#te multe lucruri de f"cut, #i dac"
nu le face fizic atunci le gnde#te. Caruselul posibilit"!ilor sale este
att de mare nct numai gndul la ceea ce ar trebui s" fac" l
epuizeaz". n consecin!" nu mai face nimic. Una dintre experien!ele
sale este teama c" ar fi impotent, punndu-#i aceast" problem" va
determina promiscuitatea, pn" cnd se va asigura c" este perfect
normal. n adncul s"u n-are un instinct sexual animalic, ns" n
minte este nclinat; astfel se teme c" ar fi exclus din via!a obi#nuit".
Ca #i tn"rul b"iat nencrez"tor n via!a sa sexual" temndu-se
c" va fi acuzat c" este #oarece de bibliotec", va ndr"zni s" arate c"
este acceptat n aceast" lume fizic". ns" cea mai mare dorin!" a
sa, subcon#tient", este s" devin" odat" o enciclopedie ambulant",
niciodat" s" nu fie prins pe picior gre#it, s" g"seasc" informa!ia
corect" pentru momentul potrivit. Cea mai mare realizare a sa va
interveni cnd va #ti cum s" g"seasc" termeni potrivi!i n explica!ia
procesului, indiferent dac" ce-l care l ascult" este un nv"!at sau un
om simplu.
n vie!ile anterioare s-a ata#at de trivialit"!i, n aceast" via!" va
ncepe s" devin" n!elept, enormele orizonturi ale cunoa#terii
deschizndu-se n fa!a lui. Cu ct vorbe#te mai pu!in cu ceilal!i, cu
att #i dezvolta mai bine calit"!ile interioare. Trebuie s" nve!e s"-#i
extind" interesele astfel nct scopul cunoa#terii s" nu fie limitat de
cerin!ele cercului de rela!ii n care se afl". Are calitatea de a ie#i din
formalul problemei; ncercnd s" ajung" la fond se va dep"rta pu!in
astfel nct s" poat" vedea p"durea din cauza copacilor.
Realiznd acest lucru va ie#i din acele tensiuni specifice
problemelor g"sind sentimentul p"cii, al ilumin"rii. #i poate m"ri
perspectiva prin c"l"torii realiznd mari succese departe de locul
natal, din anumite motive via!a sa va fi schimbat" radical de c"tre
un str"in. Odat" ce nativul a nv"!at s" evite ndoiala #i ntreb"rile
din via!a sa va putea realiza o mare lec!ie n aceasta via!". Va
trebui s" elimine din minte lumea finit" g"sindu-se ca parte a min!ii
universale. Va pierde mul!i prieteni prin aceasta pentru c" pu!ini vor
n!elege rezerva sa brusc". Prin cei care sunt al"turi de el va nv"!a
diferen!a ntre un prieten #i o cuno#tin!".
Odat" ce cre#te spiritul s"u se va concentra pe idei #i nu pe
cuvintele cu care sunt rostite. Va ncepe s" vad" limitele pe care #i
le impun ceilal!i prin limbaj, #i va ncerca s" r"spund" ideilor #i nu
cuvintelor lor. Semnul n care se afl" Nodul Sud Lunar indic"
modalit"!ile prin care sufletul memoreaz" activit"!ile de zi cu zi,
ordinare. Semnul n care se afl" Nodul Nord Lunar, indic" c"ile prin
care nativul se poate elibera printr-o extindere a min!ii sale asupra
lucrurilor esen!iale.
NODUL NORD N CASA X
Nativul este con#tient c" mare parte a timpului s"u este cerut
de familie. Se simte mereu nl"turat n a-#i realiza propria
individualitate. n realitate datoreaz" din vie!ile trecute foarte mult
familiei sale. n vie!ile trecute a ignorat minile care l-au hr"nit. n
aceast" ncarnare devine el nsu#i o mn" care hr"ne#te. n aceast"
via!" partenerul #i copiii nu-l vor aprecia pentru eforturile sale fa!"
de ei. Prin maturizare #i va dep"#i karma. Sunt momente n care
trebuie s" fac" tot efortul ca s" nu aib" resentimente, att de grea i
este via!a.
Femeia cu aceast" pozi!ie a Axei Dragonului va avea probleme
cel pu!in cu unul dintre copii, care i va cere cele mai mari eforturi,
energie #i grij" deoarece ea trebuie s" nve!e n cel mai nalt mod
responsabilit"!ile de p"rinte. Pentru a nc"rca o karma #i a#a destul
de dificil", so!ul nu este prezent sau att de lipsit de caracter, nct
nativul va trebui s" fie mama #i tata deopotriv". Chiar dac" are
emo!ii pozitive sau negative, nativul nu va p"r"si niciodat" c"minul.
Simte mereu nevoia de a pleca #i a se elibera.
Experien!ele vie!ilor anterioare ngreuiaz" lan!ul servitudinii
actuale care nu-i vor permite aceasta. Aproape toat" energia sa
este irosit" n noianul de rela!ii dezordonate pe care le vede n jurul
s"u. n anumite momente are conflicte cu membri unei familii de
clas" social" mai nalt".
Trebuie s" nve!e s" nu se lase dobort de impresiile #i
sentimentele de speran!", deoarece nevoile familiei sale pun cap"t
acestor sentimente, de aceea din timp n timp #i adapteaz" aceste
sentimente la realitate. Deseori este surprins de ac!iunile celor
apropia!i lui, pentru c" de#i #i poate dezvolta o prolificitate
puternic", r"mne totu#i aproape acela#i copil naiv referitor la
emo!iile fa!" de cei apropia!i. Unii nativi trebuie s" plece departe la
lucru, fiind baza #i singura surs" de venituri a familiei, iar al!i nativi
sunt n situa!ia unor supraveghetori ai familiei.
ntotdeauna nativul este prins ntr-un conflict ntre lucrurile
care i-ar place s" le fac" pentru sine #i lucrurile pe care #tie c"
trebuie s" le fac" pentru cei dragi. Mereu pus n fa!a unor situa!ii n
care trebuie s" fie responsabil, va trebui s" nu mai se comporte
copil"re#te, s" nve!e s" se maturizeze. Trebuie s" ac!ioneze n
afara dizarmoniei familiale, pentru a-#i c"p"ta sim!ul demnit"!ii.
Cnd nevoile celor apropia!i sunt n!elese, poate s" aib"
experien!a unei cariere personale. Va trebui prin aceasta pozi!ie -
Casa X - s"-#i asume rolul de conduc"tor. Trebuie s" nve!e s"-#i
focalizeze aten!ia asupra nevoilor membrilor familiei sale. n mod
paradoxal, evadeaz" dintr-o familie, pentru a-#i face o alta, iar n
final orice persoan" de care este apropiat o va ad"uga ca membru
al pseudofamiliei sale.
Cu ct trec anii, cu att via!a sa va deveni un exemplu, un
prilej de amintire a evenimentelor deloc u#oare de care s-a lovit.
Marea sa fericire este c" pozi!ia pe care o are ofer" altora ad"post.
Mai trziu, reinvit" cu bucurie pe ceilal!i s"-l sprijine.
Misiunea sa de a-#i nl"tura imaturitatea #i a-#i dezvolta
responsabilitatea i spune c" fiecare persoan" pe care o ntlne#te
reprezint" o experien!" pentru evolu!ia sa. Semnul n care se afl"
pozi!ionat Nodul Sud indic" modurile n care arat" imaturitate fa!"
de ceilal!i, blocndu-#i posibilele realiz"ri. Semnul n care este
localizat Nodul Nord indic" c"ile prin care-#i poate dezvolta
maturitatea - g"sind o direc!ie care s" acorde un sens vie!ii sale.
NODUL NORD N CASA XI
Nativul intr" n curentul vie!ii amintindu-#i stilul vie!ii anterioare
n care era stlpul crea!iei. n aceast" via!" ncearc" mereu s" ia
taurul de coarne pentru a recrea situa!ia n care s-a obi#nuit. n
prezent tot ceea ce creeaz" are o tent" de a fi nepotrivit la
circumstan!ele vie!ii. G"se#te n afaceri un confort n care-#i
continu" egoismul din vie!ile trecute.
Deseori i se ntmpl" ns" s" descopere c" preocuparea pentru
afaceri i scoate la iveal" o sl"biciune: dependen!a de complimente
creeaz" n loc de o ncredere n sine, nevoia de a i se aduce noi
complimente. Se simte att de neajutorat, nct speran!ele sale
devin copil"re#ti, infantile. Vrea cu disperare s" fie iubit, ns"
remanen!a tensiunilor sexuale din vie!ile anterioare sunt att de
mari, nct confund" deseori ceea ce i este cu adev"rat folositor.
Mare dificultate n a n!elege via!a se datoreaz" faptului c"
aceasta este o scen" a unor visuri romantice; de multe ori este un
Don Quijote care se lupt" cu morile de vnt. Crede n cavalerism #i
este fascinat de el cu u#urin!". C"utnd s" se asigure c" via!a sa nu
trece f"r" s" fie remarcat", nu se mul!ume#te a fi doar un membru
al audien!ei. Poate fi extrem de generos cu cei care l apreciaz",
ns" n momentul n care se simte ignorat, va intra n lumea
invizibil" a viselor ncercnd s" creeze n ea Lumea secolului al XVII,
a aventurilor, n care este personajul principal.
C"utnd mplinirea sa prin aventuri amoroase, #i poate pierde
cu u#urin!" drumul. i place ca ceilal!i s" gndeasc" despre el c" se
sacrific", #i n momentul n care este implicat ntr-o rela!ie
sentimental", este mai mult ca sigur c" se va str"dui s" fie n
pozi!ia de a renun!a la tot. Ca #i "Regele Martir" ce a sacrificat
tronul pentru a-#i mplini iubirea, nativului i va place ca treburile
sale s" fie onorate, privite, #i chiar admirate. Sim!ul demnit"!ii - din
vie!ile anterioare este att de mare, nct nu este mul!umit nici
m"car la gndul unei iubiri ilegale.
Din timp n timp se afl" dintr-un motiv sau altul ntr-o situa!ie
care i cere s" sacrifice un principiu pentru ceea ce crede n acel
moment c" este cea mai mare iubire a sa. Este instinctiv un om
bun, #i numai ni#te aspecte foarte negative ale astrogramei i-ar
putea afecta acest fond interior, n sensul mali!iozit"!ii. Din toat"
harta, talentele sale creatoare sunt uzurpate, din cauza c" n
adncul sufletului, #i el este un copil. Pozi!ia Soarelui n Semn va
Indic" nevoia de a conta n via!" pe cineva mai puternic dect el
nsu#i.
Prin Casa XI - va trebui s" nve!e valorile prieteniei. Trebuie s"
transcead" rela!iile posesive din ncarn"rile trecute #i s" aprecieze
cu aceea#i fervoare rela!iile impersonale pe care #i le f"ure#te
actualmente. n aceast" via!" nva!" s" acorde mai mult" aten!ie
n!elesurilor viselor sale, n loc s"-#i for!eze voin!a mpotriva soartei.
Visele sale i aduc mesaje de la ghidul s"u prin care n!elege n mod
telepatic motivul tuturor ac!iunilor sale. ns" voin!a sa este att de
puternic", nct refuz" deseori s" accepte ceea ce #tie, n fond, c"
este adev"rat. Dac" i s-ar cere s" abdice la ceva n aceasta via!" -
n mod realist, ceea ce ar fi necesar: la mndria egoist", #i voin!a
puternic" ce i blocheaz" tot ceea ce-#i dore#te cu disperare. Este cu
adev"rat propriul s"u du#man.
Cel mai mare du#man al s"u. Nativul tr"ie#te o nemul!umire
pentru tot ceea ce creeaz". Nodul Sud i permite doar s" viseze la
tot ceea ce pierde. I-ar place s" se elibereze de ncurc"turi, ns"
sare din lac n pu!. nainte s" se maturizeze, trebuie s" nve!e s"
dep"#easc" monstruosul dragon al egoismului, care l-a condus n
situa!ia distrugerii. Trebuie s" nve!e cum s" se vad" pe sine f"r"
sentimente, impersonal, cu n!elegerea c" via!a sa este ca un ru,
curgnd dedesubtul unui pod, de la n"l!imea c"ruia poate s" o
priveasc".
Cele mai mari lec!ii ale sale se nvrt n jurul tenta!iei sale de a
controla curgerea rului, marea sa fericire const" n a aprecia
frumuse!ea sa f"r" s" o modifice. Este mai mult ca sigur c" va trece
cel pu!in printr-o experien!" major" n care i se va cere s"-#i
sacrifice egoismul de dragul corectitudinii fa!" de cineva. Numai
cnd a nv"!at s" se debaraseze de acest egoism n fiecare gnd
care-i trece prin minte, #i va g"si sensul deplin. Atta timp ct
p"streaz" cea mai mic" urm" de mndrie, puterea temei i va fi
refuzat". Posibilit"!ile unei c"s"torii armonioase se ndep"rteaz" de
el, pn" va deveni impersonal.
Casa V-a folose#te atta energie pentru a acumula simpatie,
nct nativul nu va g"si puterea de a mplini c"s"toria cu partenerul
s"u. Foarte mul!i nativi divor!eaz", aceasta ns" nici din cauza
destinului, nici din necesitate. Vine din proasta folosire a energiei
sale, din cauza imaturit"!ii sale. Concentrndu-se att de mult
asupra eului s"u, nativul nu vede sau nu apreciaz" suficient toate
calit"!ile pe care le are. Din nou r"spunsul este acela#i.
Trebuie s" renun!e la atrac!ia pe care o exercit" eul s"u #i s"-#i
dedice via!a serviciilor impersonale, nu s" a#tepte pe ceilal!i s"-l
observe. Dac" nva!" s" devin" mai pu!in romantic #i mai #tiin!ific,
va ncepe s" vad" adev"rul a#a cum este. Nu trebuie niciodat" s"
permit" firelor pasiunii s" i ntunece viziunea asupra fericirii.
Fericirea se va realiza g"sind un punct de vedere non-pasional.
Karma este de a se deta#a, devenind disponibil pentru cerin!ele
celorlal!i. Finalmente, este destinat s" fie servitorul impersonal al
umanit"!ii.
La un moment dat n via!a sa va impulsiona, va ncuraja n
carier" pe cineva. Prieteni, cluburi #i societ"!i devin importante -
pentru c" n acest fel nativul #i g"se#te propria identitate. n
momentul n care l apreciaz" ceilal!i, ncepe s" se coteze singur. n
acest fel este capabil s" se vad" ca parte a celorlal!i, ca o parte a
unei cauze superioare la care s-a dedicat. Cu ct va face mai mult
acest lucru, cu att se nal!" mai mult din planul egoului, al
con#tiin!ei de sine, iar cerin!ele r"splatei devin ascunse n eul
colec!iv, n cauza n care #i-a dedicat identitatea. Realiznd aceasta,
puterea caracterului, sim!ul direc!iei, sunt la fel de puternice #i de
pline de motiva!ie ca #i cauza din care a devenit o parte.
Semnul n care se afl" Nodul Sud arat" modalit"!ile prin care
nativul permite dorin!ei #i pasiunii din vie!ile anterioare s"-l
preseze. Semnul n care se afl" Nodul Nord Lunar indic" c"ile prin
care #i poate dezvolta suficient" deta#are, pentru a se elibera de
eul egoist, dndu-i capacitatea de a-#i ndrepta energia spre cauze
universale.
NODUL NORD N CASA XII
Nativul are o criz" a con#tiin!ei. Chiar dac" #i d" seama sau
nu, mare parte din via!a sa o tr"ie#te n gnduri. Cuvntul fizic este
pentru el epuizant. Din cnd n cnd tr"ie#te experien!a unor boli,
care-l scot din arena competitiv", alterndu-i capacit"!ile de
travaliu. Cnd munce#te, condi!iile de lucru i se par intolerabile. Se
simte prost pl"tit, sau cel pu!in neapreciat pentru tot ce are de
oferit. Devine att de absorbit de circumstan!ele lucrative, nct
atitudinile de la munc" l vor urm"ri n toate domeniile vie!ii.
n vie!ile trecute a fost extrem de ordonat #i organizat, n
prezent peste tot vede haos. n ncarn"rile trecute a fost un
perfec!ionist, critic al lumii din jur. n prezent imperfec!iunile pe
care le vede i sl"besc sim!ul de a se descurca. Percepe lumea ca #i
cum nu i d" tot ce poate. Unii nativi se pot l"sa n voia
autocomp"timirii, pe cnd al!ii se hr"nesc cu resentimente amare.
Sunt sentimente de gelozie ndreptate nspre oamenii care o duc
bine, care sunt percepu!i ca avnd mai multe posibilit"!i. De obicei o
infla!ie de ego este sursa problemei.
Egoul dezvoltat n vie!ile anterioare este perceput ca idealul
perfect, situat n afara umanit"!ii. n gndurile sale personale
nativul va admite rareori c" are tendin!a de a c"uta nod n papur",
n secret i vede pe to!i mai pu!in perfec!i dect el. Va demisiona
mai curnd dect s" fac" o munc" pe care o ur"#te. Este mai mult
ca sigur, ns", c" circumstan!ele l vor for!a s" fac" acest servici,
chiar dac" va fi mpotriva oric"rui principiu al s"u.
Furia n momentul n care se simte dobort i provoac" boal"
dup" boal", justificndu-#i astfel blamarea pentru condi!iile de
munc" prin starea slab" de s"n"tate. P"strnd din vie!ile anterioare
sentimentul c" societatea l-a abandonat, se simte ca un copil
abandonat, lipsit de miezul de bog"!ie n via!", care este pentru
al!ii, dar nu pentru el. Se str"duie#te foarte mult s"-i impresioneze
pe ceilal!i, ns" nu face suficient efort pentru a dezvolta o
deplin"tate a facult"!ilor pentru el nsu#i. Trebuie s" nve!e mai mult
dect orice s" priveasc" n interior, unde va g"si r"spunsurile la
toate problemele. #i pierde vremea ntr-o ncurc"tur" de gnduri
meschine.
Casa VI indic" o nervozitate prin care nativul se roade
ncercnd s" introduc" n sistem orice mic detaliu care i vine n
aten!ie. Trebuie s" nve!e cum s" fac" diferen!a ntre ceea ce este
important n privin!a valorilor vie!ii sale, #i care sunt micile necazuri
care trec la timpul potrivit. Din cauz" c" se ntreab" permanent #i
creeaz" o problem" sexual", care l !intuie#te n teama de c"dere.
Este att de nepreg"tit s" fac" fa!" temerilor sale, nct va construi
problema dintr-un r"spuns patern sexual nepotrivit, destinat s"
mascheze sentimentul s"u de inadaptabilitate.
Se simte ca un cristal de stnc" pe o plaj" pe care se afl" mii.
n ncarn"rile trecute a reu#it s" #i controleze universul. Acum,
lumea pare mai larg" dect i-ar place #i face tot posibilul pentru a
se feri de sentimentele de micime prin compara!ie. Maturitatea
ncepe n momentul n care se simte nu numai ca o parte a unui
ntreg, ci con!innd esen!a ntregului Univers.
Trebuie s"-#i elimine tendin!a s" pun" lumea n mici cutii, #i s"
caute s"mn!a tuturor lucrurilor n el. Va g"si bog"!ia pe care o
c"ut" att de mult. Perioadele de izolare for!at" l ajut" s" ajung" la
o con#tiin!" mai nalt", prin care va nv"!a n final c" lucrurile pot fi
diferite f"r" s" fie bune sau rele unele fa!" de altele. Interiorizndu-
se, va n!elege c" condi!iile vie!ii sale depind de m"sura n care
abandoneaz" modul de a se comporta n a#a fel nct s" cear" lumii
s" se schimbe, #i s" ncerce s" se schimbe el nsu#i.
Lucrnd ntr-o institu!ie mare, are posibilitatea de a dezvolta o
con#tiin!" de grup, g"sind satisfac!ia de a se concentra asupra
bunului colec!iv mai mult dect s" r"mn" n am"r"ciunea vie!ii
sale. Via!a i ofer" lec!ii prin care-#i va dezvolta compasiunea,
n!elegnd c" a-i judeca pe ceilal!i l face pe el nefericit. Karma sa
este #tears" n momentul n care va nv"!a s" #i ndrepte aten!ia
asupra lucrurilor deosebite, #i nu s"-#i piard" vremea cu satisfac!ii
meschine. Trebuie s" se obi#nuiasc" s" vad" lumea din esen!a ei, #i
nu s-o compartimenteze.
Compartimentele sunt ca o cas" din c"r!i de joc, numai dup" ce
se r"stoarn" ncepe s" n!eleag" c" nu aceasta este sensul vie!ii
sale. Poate ns" s" se piard" #i s" se mb"ieze n crea!ia lui
Dumnezeu, mai degrab" dect s" vad" numai o parte a lui
Dumnezeu #i s" numeasc" p"r!ile pe care le vede TOTUL.
Din momentul n care poate ie#i n ntmpinarea schimb"rilor
dorin!ei, aplecndu-se dup" toate vnturile din situa!iile prin care
trece, este pe calea cea bun". n anumite cazuri va p"r"si locul n
care lumea se manipuleaz" unii pe al!ii, g"sind o cale c"tre armonie.
n procesul de preg"tire trebuie s" transcead" memoria
subcon#tient" a problemelor fizice, din ncarn"rile trecute, care nc"
l mai mpov"reaz", #i s" ncerce s" urce pe scara cosmic" ce duce
la con#tiin!a sufletului s"u. Trebuie s" nve!e s" aprecieze tot ceea
ce vede, f"r" s" se ntrebe de ce sau cum.
Via!a sa reprezint" sfr#itul unei idei, a#a cum mare parte din
operele lui Dante au simbolizat sfr#itul unei perioade literare. n
momentul n care va accepta acest lucru, munca sa va putea
constitui un punct culminant a tot ceea ce s-a realizat pn" atunci.
De#i lucrul l aduce n spatele scenei, poate totu#i s" ajung" n
aten!ia public". Trebuie totu#i s" nve!e c" starea fizic" a s"n"t"!ii
este n leg"tur" cu puritatea #i stabilitatea min!ii sale. Reprezint"
mintea deasupra materiei, via!a nativului fiind o tranzi!ie ntre
lumea materiei #i Con#tiin!a Spiritului Infinit.
Semnul n care se afl" Nodul Sud Lunar indic" ce l-a condus pe
nativ la preocuparea fizic", material". Semnul n care este
pozi!ionat Nodul Nord Lunar arat" cum se poate transforma
suflete#te ntr-o esen!a a Min!ii Divine.

06.- Aspectele Nodului Nord Lunar cu Planetele,
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA SOARE
Nativul trebuie s" se exprime #i s" se afirme, s" -#i manifeste
spiritul de ini!iativ" #i puterea de crea!ie, pentru a dobndi succes,
recunoa#terea posibilit" !ilor sale, cu curaj #i ncredere n
capacitatea sa de a oferi celorlal!i ceea ce le poate lumina via!a #i i
poate ajuta s" se bucure de ceea ce exist" n planul fizic. Trebuie
s" ias" la lumin" ntr-un fel sau altul, ca s" dea lumii tot ce are
mai bun n el.
NODUL NORD N SEXTIL LA SOARE
Ocazii favorabile de mplinire a propriilor idealuri, ilustrnd
capacitatea oricui de a-#i atinge !elurile #i de a se bucura de
succesul dobndit. Reu#ita este cu att mai mare, cu ct este dedicat"
mai mult nevoilor celorlal!i.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA SOARE
Predispune la ncerc"ri care tind s" distrug" egoismul nativului,
provocnd frustr"ri #i amn"ri n tentativele sale de ridicare social"
sau de crea!ie, pn" cnd el #i descoper" un sens altruist #i #i
dirijeaz" activitatea n folosul celorlal!i. Dorin!a de afirmare sau
ambi!iile vor trebui s" fie reconstruite pe un fond de con#tiin!"
superioar" fa!" de rolul pe care l joac" nativul n societate.
NODUL NORD N TRIGON LA SOARE
Bun" expresie individual" #i posibil" reu#it" social" prin talente
artistice sau aptitudini intelectuale puse n serviciul celorlal!i sau
folosite n urm"rirea unui ideal nalt. Calitate de a recunoa#te
valorile spirituale #i a le acorda locul meritat n via!".
NODUL NORD N OPOZI&IE LA SOARE
Indic" nevoia imperativ" a nativului de a se afirma, de a crea,
de a-#i cultiva voin!a #i generozitatea, de a evolua prin nf"ptuirea
idealurilor proprii.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA LUN!
Indic" realiz"ri ntr-un domeniu public #i o promovare a
valorilor feminine. Nativul trebuie s" fie receptiv, fiind capabil s"
aib" succes ntr-un loc n care s" !in" seama de sugestiile #i cererile
celorlal!i. Sensul s"u este legat de recunoa#terea necesit"!ilor
celorlal!i #i de adaptarea sa emo!ional" la ceea ce i se cere.
NODUL NORD N SEXTIL LA LUN!
Ocazii favorabile de a-#i exprima afectivitatea n familie,
ndatoriri asumate fa!" de p"rin!i sau fa!" de patrie, respectabilitate
social" dobndit" prin felul n care se achit" de propriile ndatoriri.
Emo!ii echilibrate, care determin" o g"sire a sensului prin c"utarea
lini#tii interioare.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA LUN!
Emotivitate fragil", consolidat" prin ncerc"ri n familie. Risc de
decep!ii n cariera public", din lips" de ncredere n sine #i din faptul
c" depinde prea mult de acordul celor din familie. Trebuie s"-#i
construiasc" echilibrul emo!ional f"r" s" a#tepte confirm"ri din
afar".
NODUL NORD N TRIGON LA LUN!
Nativul tinde s" se imagineze ca protector al celor mai slabi,
ceea ce #i devine. Sensul s"u se reg"se#te n familie sau prin
ajutorul dezinteresat acordat celor lipsi!i de c"min sau de o
afec!iune p"rinteasc". Poate fi un bun p"rinte adoptiv sau o gazd"
ospitalier", pentru oameni fa!" de care nu are obliga!ii sociale.
NODUL NORD N OPOZI&IE LA LUN!
Nativul are imperativ" nevoie de a-#i controla emo!iile fragile,
ca #i de a-#i echilibra imagina!ia #i sensibilitatea. Emotivitatea este
pus" la ncercare prin probe dureroase, dar prin ncredere n ceilal!i
#i armonie interioar" se poate construi echilibrul.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA MERCUR
Nativul dispune de aptitudini pentru comunicare #i ocupa!ii
legate de comunica!ii, publica!ii, transmiterea informa!iilor #i
cuno#tin!elor, ca #i pentru domenii n care se transfer" obiecte:
transporturi, comer!, c"l"torii. Sensul vie!ii sale este legat de
valorificarea acestor aptitudini.
NODUL NORD N SEXTIL LA MERCUR
%anse de reu#it" n via!" n domenii mercuriene, legate de
comunica!ii, publica!ii, transporturi #i c"l"torii, sau prilejuri de
succes prin folosirea inteligent" a informa!iilor de larg" circula!ie.
Capacitate de a n!elege importan!a lucrurilor pe care le afl" n
diferite mprejur"ri.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA MERCUR
Probleme de comunica!ie, dificult"!i n a se face n!eles #i riscul
de a gre#i calea sau domeniul n care #i exprim" calit"!ile
intelectuale. Nativul trebuie s"-#i consolideze #i s"-#i st"pneasc"
bine cuno#tin!ele, spre a le folosi mereu n scopul evolu!iei sale. Are
posibilitatea s" treac" la forme de comunicare subtil", dac" nu se
las" dezam"git de e#ecurile ntmpinate.
NODUL NORD N TRIGON LA MERCUR
Talent pentru scris, fler pentru afaceri comerciale, succes n
domenii legate de transferul ideilor #i obiectelor, de c"l"torii. Sensul
vie!ii poate fi reg"sit mai u#or prin folosirea acestor aptitudini care
asigur" reu#ite frumoase.
NODUL NORD N OPOZI&IE LA MERCUR
Nativul are imperativ" nevoie s" lucreze ntr-un domeniu
mercurian, legat de informa!ii, comunicare, transfer de idei #i
obiecte, comer!, transporturi, c"l"torii, explor"ri, pentru a-#i
dezvolta calit"!ile n acest sens #i a-#i perfec!iona atitudinea fa!" de
aceste domenii de activitate.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA VENUS
Faciliteaz" exprimarea artistic" #i mplinirea sentimental".
Nativul #i g"se#te sensul n domeniul n care trebuie s"-#i exprime
afectivitatea #i capacitatea de a se asocia cu al!ii, de a colabora #i
de a construi o armonie n convie!uire. Poate avea o carier" artistic"
sau ntr-un domeniu legat de frumuse!e #i de femei. Trebuie s"-#i
valorifice talentele artistice, calit"!ile estetice, frumuse!ea sau gra!ia
fizic", afectivitatea #i sociabilitatea, sau s"-#i construiasc" o cale n
care i ajut" pe ceilal!i s"-#i pun" n valoare asemenea aspecte ale
personalit"!ii lor.
NODUL NORD N SEXTIL LA VENUS
Ajutor financiar, sus!inere afectiv", posibile calit"!i estetice n
aspectul fizic, constituie tot atte avantaje prin care nativul #i poate
g"si u#or un loc #i un sens n via!", n acord cu dorin!ele sale cele
mai profunde.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA VENUS
Nativul trebuie s"-#i g"seasc" echilibrul n domeniul
sentimentelor, nv"!nd s" dea cel pu!in tot att de mult pe ct
prime#te, altfel riscnd s" tr"iasc" frustr"ri #i dezam"giri. El trebuie
s"-#i pre!uiasc" sim!ul artistic #i aptitudinile sau calit"!ile estetice
pentru rolul lor n evolu!ia sa, #i nu pentru pl"cerea pe care i-o pot
oferi acestea.
NODUL NORD N TRIGON LA VENUS
Talent creator n domenii n care nativul poate veni n ajutorul
celorlal!i sau poate aduce un spirit de dreptate #i sinceritate. Ajutor
financiar care sus!ine punerea n valoare a propriilor talente, sau n
general g"sirea unui sens constructiv n via!".
NODUL NORD N OPZI&IE LA VENUS
Nativul are mare nevoie s" nve!e s"-#i exprime mai deschis
sentimentele, trebuind s"-#i dep"#easc" aversiunile sau
nen!elegerile cu ceilal!i #i s"-i vad" ca semeni fire#ti, cu care poate
colabora #i fa!" de care poate fi permanent sincer #i deschis.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA MARTE
Poate conduce spre o carier" sau o via!" n care curajul #i
afirmarea de sine snt factorii principali. Este necesar" valorificarea
spiritului de ini!iativ" #i a abilit"!ilor fizice. Propriile dorin!e snt
elementele care conduc spre succes, dar nativul trebuie s" treac" la
ac!iune concret" pentru a #i le ndeplini, nea#teptnd nimic din
afar".
NODUL NORD N SEXTIL LA MARTE
%ans" de a-#i valorifica aptitudinile practice #i calit"!ile fizice n
domeniul cel mai potrivit, capacitate de a-#i controla #i dirija
energiile #i mediu favorabil pentru a #i-o dezvolta. Trebuie s" #tie s"
pre!uiasc" #i s" valorifice condi!iile de care dispune #i calit"!ile pe
care le are.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA MARTE
Dificult"!i n utilizarea propriei energii, care solicit" construirea
unei motiva!ii mai puternice #i mai bine argumentate, ca #i o
ac!iune sus!inut" n sensul activ"rii acestei motiva!ii. Trebuie g"sit
un echilibru n utilizarea energiei proprii n diferite sectoare de
activitate, dep"#indu-#i propriile frustr"ri sexuale sau tendin!e spre
agresivitate.
NODUL NORD N TRIGON LA MARTE
Posibil lider ntr-un domeniu de ac!iune, nativul poate avea
talentul de a-i da acesteia o nc"rc"tur" mereu mai spiritual".
Aptitudini fizice #i energie bine st"pnit" #i canalizat", care trebuie
folosite pentru a construi noi c"i de progres pentru ceilal!i #i pentru
sine.
NODUL NORD N OPOZI&IE LA MARTE
Nativul trebuie neap"rat s" nve!e s"-#i controleze corpul fizic #i
energiile sexuale. Are de dep"#it agresivitatea, spiritul de r"zbunare
sau de a ac!iona orbe#te n slujba unor interese care nu-i mai
apar!in. #i poate canaliza abilitatea practic" n sensuri constructive.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA JUPITER
Nativul #i va g"si calea spiritual" prin protectori sau
ndrum"tori de larg" influen!" #i n!elepciune. Prosperitatea apare
dac" este asociat" cu generozitatea #i bunul-sim! n mnuirea
resurselor.
NODUL NORD N SEXTIL LA JUPITER
Nativul se bucur" de protec!ie financiar" sau de o ndrumare
mental" #i spiritual" care i ajut" la naintarea spre realiz"rile sale.
Propriile sale succese devin surse de cre#tere a posibilit"!ilor, chiar
#i dup" ce timpul lor a trecut.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA JUPITER
Nativul are tendin!a s" rateze ocaziile care i apar sau s" le lase
s"-i scape neobservate, mai ales dac" are o mentalitate negativist"
#i pesimist", c"ci atunci i este mai greu s" vad" solu!iile simple
care i stau la ndemn". Trebuie s" lucreze asupra propriei sale
filosofii #i structuri mentale, pentru a reveni la bunul-sim! necesar
fructific"rii tuturor condi!iilor de care dispune.
NODUL NORD N TRIGON LA JUPITER
Nativul are o filosofie pozitiv" asupra vie!ii, o natur" #i o
mentalitate optimist", care i este de mare ajutor n g"sirea c"ii
celei mai bune pentru progresul s"u #i atingerea idealurilor. Poate
avea tendin!a s" devin" protectorul sau sf"tuitorul altora, sau s"
emit" largi teorii despre lume #i via!".
NODUL NORD N OPZI&IE LA JUPITER
Nativul trebuie neap"rat s"-#i l"rgeasc" orizontul cunoa#terii #i
viziunea asupra vie!ii, #i s" se asocieze cu idealuri mai nalte, care i
vor permite s"-#i dezvolte calit"!ie #i s" se exprime mai complet.
Trebuie s" nve!e s" aprecieze just cuno#tin!ele spirituale dobndite
#i s" nu-#i iroseasc" resursele.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA SATURN
Capacitate de a nv"!a din lec!iile pe care i le d" via!a, gndire
profund" #i bun-sim! n a vedea esen!a lucrurilor, ceea ce va
permite nativului s"-#i g"seasc" n via!" sensul pe care i-l dicteaz"
n!elepciunea #i experien!a sa. Poate fi un bun sf"tuitor sau ghid
pentru persoane mult mai n vrst" sau mult mai tinere.
NODUL NORD N SEXTIL LA SATURN
%ans" de avea contact cu un ghid sau cu un ndrum"tor
spiritual, sau de a avea buni sf"tuitori n probleme practice, dar #i
prilej pentru nativ de a-#i dezvolta propriile calit"!i de organizator #i
de a-#i asuma responsabilit"!i.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA SATURN
Limit"ri #i obstacole, pierderi #i desp"r!iri necesare maturiz"rii
spirituale a nativului, ncerc"ri care l for!eaz" s"-#i schimbe
atitudinea #i s"-#i reorganizeze concep!iile #i stilul de via!", dup"
experien!ele prin care trece.
NODUL NORD N TRIGON LA SATURN
Anun!" aptitudini #i experien!e care continu" n aceast" via!", o
n!elepciune nn"scut" care i permite nativului s"-#i recunoasc" un
sens spiritual #i s"-#i organizeze via!a pe baze principiale. El poate
beneficia de sfaturile unui nv"!"tor sau ndrum"tor n planul
terestru, sau #i poate organiza singur evolu!ia #i cre#terea
spiritual". Sensul s"u este legat de recunoa#terea propriei capacit"!i
de cunoa#tere, de recunoa#terea nv"!"torului l"untric.
NODUL NORD N OPOZI&IE LA SATURN
Predispune la o ncercare dificil", un obstacol major n via!",
care este dep"#it dup" a#tept"ri sau eforturi de ani de zile, sau o
pierdere grea, care i cere nativului s"-#i reorganizeze via!a #i s"-#i
asume responsabilit"!i, n loc s" se complac" n suferin!".
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA URANUS
Orientare spre nou, spre progres, spre inven!ii #i revolu!ii,
nativul #i poate g"si sensul acordndu-se cu nevoile de nnoire ale
societ"!ii n care tr"ie#te. Dac" #tie s" simt" pulsul schimb"rilor, va
avea cele mai mari avantaje alegndu-#i sensul lor, n pofida oric"ror
prejudec"!i #i tendin!e conservatoare.
NODUL NORD N SEXTIL LA URANUS
Beneficiaz" de pe urma aptitudinilor sale de inovator sau din
inven!iile #i ideile noi ale altora, este capabil s"-#i manifeste
independen!a comunicnd celorlal!i aceea#i dorin!" de libertate.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA URANUS
Fire excentric" sau extremist", cu preocup"ri #i concep!ii
nonconformiste, nativul trebuie s"-#i dep"#easc" orice complex de
superioritate, dac" descoper" solu!ii mai bune pentru via!", sau
complexele de inferioritate n cazul cnd prin atitudinea sa refractar"
se vede izolat de ceilal!i Trebuie s" se deschid" pentru prietenie #i
s" accepte necesitatea unei atitudini noi, mai deschise #i mai
altruiste.
NODUL NORD N TRIGON LA URANUS
Aptitudini pentru studii de avangard" sau pentru #tiin!e
neobi#nuite, capabil s" dezvolte idei noi #i s" aduc" n via!a
celorlal!i solu!ii #i idealuri superioare celor deja folosite.
NODUL NORD N OPOZI&IE LA URANUS
Pasionat de #tiin!e oculte #i de studii n domenii de avangard",
nativul #i continu" o experien!" de implantare #i dezvoltare a unor
idei noi, pe fondul unor condi!ii sociale care i solicit" inventivitatea
#i originalitatea. Trebuie s" caute permanent eliberarea de
dependen!ele tradi!ionale #i adoptarea unor concep!ii progresiste.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA NEPTUN
Via!a nativului dobnde#te un sens profund spiritual prin
condi!iile specifice n care se dezvolt" genera!ia sa. Capabil s" adere
la mi#c"ri spirituale de mas", sau la curente artistice la mod", cu
implica!ii intime n via!a sa emo!ional".
NODUL NORD N SEXTIL LA NEPTUN
Nativul se bucur" de #ansa de a ntlni un mediu sau un
anturaj n care nclina!iile sale spirituale #i g"sesc locul unde se pot
dezvolta #i mbog"!i, dar depinde de el s" accepte trecerea la un
nivel superior de con#tiin!", pentru a-#i putea valorifica la maximum
calit"!ile interioare. Sentimentele sale pot trece la un alt nivel de
expresie, prin renun!area la motiva!iile senzoriale #i alegerea unui
sens altruist, complet dezinteresat.
NODUL NORD N CUADRATUR! LA NEPTUN
nclina!ii spre idealism, misticism sau extremism n concep!iile
despre via!" #i realitatea spiritual". Nativul trebuie s"-#i caute o
raportare mai fireasc" la realit"!ile vie!ii fizice #i s"-#i foloseasc"
aptitudinile psihice pentru a evolua #i a-i ajuta #i pe al!ii s"
evolueze, altfel riscnd s" fac" mari confuzii #i s"-#i canalizeze n
mod gre#it eforturile.
NODUL NORD N TRIGON LA NEPTUN
Talent pentru filosofie, religie, art" abstract", cu profunde
mesaje spirituale. Calit"!i de medium sau aptitudini psihice care
deschid posibilit"!i noi de a-i ajuta pe ceilal!i, #i dau nativului o
viziune deosebit" asupra realit"!ii.
NODUL NORD N OPOZI&IE LA NEPTUN
Indic" faptul c" nativul trebuie s" nve!e s" asculte de intui!iile
#i de amintirile confuze ale unei realit"!i spirituale, sau s"-#i
foloseasc" aptitudinile psihice #i talentele artistice n folosul tuturor,
respectnd Legea Spiritului care conduce la armonia tuturor
lucrurilor. Dac" r"mne ancorat n planul material, st"rile sale
emo!ionale vor fi tot mai greu de controlat.
NODUL NORD N CONJUNC&IE LA PLUTON
Sens profund constructiv, destin menit s" realizeze mari
transform"ri interioare, cu impact direct n exprimarea sa social".
Tinde s" polarizeze interesul celorlal!i #i s"-i dirijeze spre ceea ce
este mai necesar la un moment dat.
NODUL NORD N SEXTIL LA PLUTON
Beneficiaz" de sus!inerea unor for!e puternice, a unor persoane
cu mare influen!", sau a unor evenimente care snt n acord cu
nevoile sale. Trebuie s" valorifice aceste lucruri n sensul urm"ririi
propriilor idealuri de evolu!ie social".
NODUL NORD N CUADRATUR! LA PLUTON
Predispus la extremism #i fanatism, la dictatur" #i tiranie,
trebuie s" nve!e toleran!a #i respectul pentru ceilal!i, #i s" fac" apel
la bunul-sim! al sentimentelor sale cele mai umane pentru a nu
compromite rezultatele propriilor sale ac!iuni.
NODUL NORD N TRIGON LA PLUTON
Con#tient de menirea sa de creator, poate d"rui mult celorlal!i
prin autoritatea #i puterea social" de care dispune. Capabil s"
conduc", chiar neoficial, nu trebuie s" profite din asta pentru sine.
NODUL NORD N OPOZI&IE LA PLUTON
Trebuie s"-#i nving" complexele #i tendin!ele extreme, #i s"
fac" tot ce simte c" are de f"cut f"r" a-#i aroga drepturi sau merite
inutile. Are de mplinit o misiune pe care #i-o asum" cu convingere,
dar trebuie s-o mplineasc" deta#at #i f"r" interese personale.

07.- KarmaTriadei Soare- Lun#- Ascendent,
ntr-o astrograma este important de #tiut #i apoi studiat n
primul rnd, unde sunt plasate Soarele, Luna #i Ascendentul,
deoarece aceste trei elemente sunt foarte importante #i dau
personalitatea de baz#. Un fond general al personalit"!ii #i vie!ii,
pe care se desf"#oar" detaliile programului karmic actual, ilustrat de
astrogram".
n general Soarele este mai important ntr-o tem" masculin",
respectiv Luna este mai influent" ntr-o tem" feminin". Pare ceva
mai dificil, dar abia a#a ncepem s" ne apropiem de adev"rata
cunoa#tere astrologic". Dac" #tii doar zodia de na#tere a cuiva,
adic" doar pozi!ia Soarelui, aceast" este o cunoa#tere simplist",
ziaristic", fa!" de ceea ce se ascunde n astrograma natal"; doi
oameni n"scu!i la aceea#i dat" #i or" nu seam"n", tocmai fiindc" se
omite importan!a locului na#terii, care d" Ascendentul #i pozi!iile
planetelor n Case #i Semne Astrologice.
Explica!ia unei diferen!ieri accentuate ntre femei #i b"rba!i
apare din lipsa unei educa!ii spirituale, din necunoa#terea legilor
universale #i tocmai din faptul c" se omite importan!a deosebit" a
Lunii n temele feminine. B"rbatul #i Femeia sunt dou" polarit"!i,
dou" forme energetice, dou" manifest"ri complementare, care
mpreun" formeaz" OMUL. De multe ori se consider" #i pentru femei
c" Soarele, o planet" masculin" este cel mai important astru n
astrologia solar". Oculti#tii, psihologii, #i sociologii, vorbesc despre
masculinizarea for!at" a femeilor n societatea modern", observ"m
acest lucru prin comportament, voce, via!" #i lupt" gratuit" pentru o
a#a zis" emancipare #i egalitate n drepturi, dar pierznd din vedere
c" sensul este armonia celor doi: cnd doi vor deveni unul, #i iat"
Omul.
Nu ne referim la c"s"torie sau alte afaceri, ci la bunul sim!.
Astrologia popularizat" n presa din ultimele secole, care le-a
obi#nuit pe femei s" se identifice cu atribu!ii #i aspira!ii mai mult
masculine, uitnd tocmai de feminitate, sensibilitatea, receptivitatea
#i atuul spiritual al ei. Pierderea feminit"!ii este un element de
dizarmonie al societ"!ii actuale, nu vedem nici o diferen!"
desensibilitate, emo!ie, bun gust #i sinceritate feminin" ntre un
parlamentar #i o parlamentar", sau patron- patroan", profesor-
profesoar", doctor- doctori!". S" nu mai vorbim de unele religii care
din start #i-au limitat posibilit"!ile spirituale prin excluderea femeilor
din treburile importante, b"rb"te#ti, cre#tine#ti #i salvatoare ale
omenirii. Pn" la sfin!i ne m"nnc" mncarea #i teoriile ipocrite.
Triada SOARE-LUN'-ASCENDENT este primul pas real, sintetic
#i simbolic n p"trunderea vibra!iei nativului #i descifrarea
astrogramei natale. Observare holistic", comun" a Semnelor #i
Caselor unde se g"sesc aceste trei elemente pe zodiac #i vizavi n
Tema Natal" creaz" limpezimea de a avea de unde s" ncepem.
Fiecare din cele patru elemente, Foc, P#mnt, Aer, Ap# au o
caracteristic" karmic" comun", la fel #i cele 3 calit"!i, Cardinal, Fix
#i Mutabil.
Semnele de Foc, (Berbec, Leu, S"get"tor) sunt legate de
karma evolu!iei Eului #i de descoperirea iubirii, pasiuni reale
con#tientizate.
Semnele de P#mnt, (Taur, Fecioar", Capricorn) sunt legate
de karma experien!elor terestre #i pot pierde sensul spiritual.
Munca, produc!ia nu fac parte din crea!ie sau originalitate.
Semnele de Aer, (Gemeni, Balan!", V"rs"tor)sunt legate de
karma spiritual", mi#carea, oscila!ia #i eleberarea de limitele
ra!iunii, intelectului #i tradi!iilor.
Semnele de Ap#, (Rac, Scorpion, Pe#ti) sunt legate de karma
emotiv", de controlul st"rilor interioare #i a sentimentelor.

08.- Karma Semnelor de Foc,
Rezultanta pozi!ion"rii elementelor unei teme astrale func!ie de
cele patru elemente de baz" ne indic" fondul nativului pe care se
construie#te sistemul lui de ac!iuni #i reac!iuni n fa!a evenimentelor
din via!a sa. Poate fi aproape un echilibru, predomin" Aerul #i
P"mntul sau doar Focul, sunt elemente u#or de sesizat pentru
oricine #i ofer" cadrul general de desf"#urare a acestei rencarn"ri
cu regulile jocului alese de nativul n cauz", dar acum sunt alte
juc"rii cu acelea#i func!ii mai vechi. Fiind n cuno#tiin!" de cauz" #i
urm"rind anumite similitudini n comportament, gesturi, gnduri,
vorbe #i fapte se pot lua m"suri de a nu mai repeta ceea ce nu ne
place sau ceea ce ne creaz" dezechilibre fizice #i mentale.
Pozi!ionarea ansamblului planetelor #i cuspidelor este primul aspect
la care ne fug ochii cnd privim o tem" astrologic", este
mbr"c"mintea de ora#, mofturile #i automatismele pe care le d"m
deoparte ca s" ne sim!im mai bine, mai lini#ti!i, mai liberi #i st"pni
pe situa!ie.
n Zodiac avem trei Semne de Foc, Berbecul, Leul #i
S"get"torul. Triunghiul Semnelor de Foc au n comun spiritul de
ac!iune, energie, entuziasm, pasiune, nfl"c"rare, dedicare total",
vitalitate #i capacitate de a capta aten!ia. Sunt Semne energetice #i
energice, explozice, chiar vulcanice uneori #i foarte ncrez"toare n
viitor. Anatomia lor corespunde cu psihicul, inima, inflama!iile,
febra, iar bolile rezult" dintr-o lips" de deschidere spiritual", din
lipsa de dragoste, de generozitate, de evolu!ie, sau n general
pentru c" nu #tie s" d"ruiasc".
Sunt aventurieri, #efi sau inventatori. Au tendin!a de a-#i tr"i
via!a ntr-o ardere continu", neglijind s"n"tatea sau securitatea de
zi cu zi. Obstacolele #i ntrzierile i infurie #i uneori devenind
necru!"tori. Lipsa lor de sim! practic, i poate face dependen!i de
Semnele de P"mnt, n ceea ce prive#te necesit"!ile vie!i cotidiene.
Sensul karmic este evolu!ia eului. Amar" #i trist" este speran!a
celor care cred c" dup" moarte ne pierdem individualitatea. Fiecare
entitate trebuie s" se desopere ca o simfonie perfect", care nu
seam"n" cu nici o alt" simfonie. Pentru aceast" afirmare #i
exprimare a Eului, etapa devine absolut necesar" n lec!ia Semnelor
de Foc. Iubirea este posibil" numai dac" entitatea exist" #i-i poate
nc"lzi #i pe ceilalti cu focul s"u interior. Focul, cu puterea #i
calit"!ile de lider, nu n!elege c" cei din jur hot"resc pentru el ca s"
ocupe aceste pozi!ii, rezoneaz" cu situa!ii sau grupuri n care i se
permite s" domine exteriorul, doar pentru c" nu-#i poate domina #i
armoniza lumea interioar".
El caut" o individualizare iluzorie spre exterior fa!" de ni#te
oameni care nu alearg" dup" acest lucru, ci au alte lec!ii de nv"!at.
Focul poate ns" #i arde, dac" nu !ine seama de dreptul celorlal!i,
sau de alte elemente ale existen!ei. Poate s" calcineze p"mntul, s"
evapore apa #i s" consume tot aerul doar pentru propria persoan".
Trebuie s" nve!e valoarea dialogului, toleran!ei, modestiei #i s" fac"
acum o schimbare prin intermediul unei deschideri fa!" de semeni.
Scopul lor este crea!ia, ei prin noble!e #i inteligen!" pot ajunge
inventatori #i produc"tori, apropiindu-se de o reu#it" absolut".
mplinirea personal" poate ap"rea foarte rapid dac" realizeaz"
esen!a principiului, Eu ca unitate n diversitate #i ntr-o permanent"
#i absolut" mi#care. Intui!ia este responsabil" de ideile noi #i de
poten!ialurile care se nasc, pornind de la situa!iile existente la un
moment dat. Focul insufl" vitalitate, ambi!ie, ncredere n sine,
inspira!ie, calit"!i creatoare, posibilit"!i de a ghida #i conduce pe
al!ii, dar #i ner"bdare plus egocentrism.
Focul simbolizeaz" nivelul spiritual #i cauzal, simbolizeaz"
energia, pasiune, arderea #i entuziasmul, au o natur" cald" #i
uscat". Sunt persoanele cele mai energice care #i ncarc" bateriile
datorit" activit"!ii fizice, expunerii la Soare #i sensibilit"!ii la
c"ldura. Sunt atra#i de activit"!ile cu un spirit de expansiune
autoritar, cu mult" ini!iativ" n sensul impulsului de autorealizare #i
profesiile care !in de efort fizic, astfel nct s" le satisfac" egoul n
sensul realiz"rii condi!iilor propice pentru realizarea aspira!iilor.
#i permit doar un mod inspirat de a ac!iona pentru a-#i realiza
ambi!iile personale. Ascendentul n Semn de Foc, indic" o foarte
bun" vitalitate, for!" #i energie inepuizabil". Robuste!e, ambi!ie,
mndrie, spirit ntreprinz"tor #i calit"!i de #ef. O dorin!" mult mai
mare de a comand", dect de a executa. Predispune spre o natur"
argumentativ", temperamental" #i impulsiv".

09.- Karma Semnelor de P#mnt,
n zodiac, avem trei Semne de P"mnt: Taurul, Fecioara #i
Capricornul. Triunghiul Semnelor de P"mnt, au n comun sim!ul
practic, realismul, perseveren!a, pruden!a, conservatorismul, sim!
organizatoric, spirit analitic, materialism #i armonia cu natura. Sunt
Semnele cele mai ata#ate de materie, dezvoltnd un nalt sim!
practic #i critic. Anatomia lor corespunde cu scheletul, pielea,
unghile, anumi!i mu#chi, digestia, absor!ia, ncheieturile, iar bolile
rezult" dintr-un refuz de a evolua, de a pune n practic" idei #i
cuno#tin!e.
Manifest" frica de a risca, de confuzii sau neclarit"!i. Au
probleme #i depresii cnd le lipse#te metoda #i disciplina.
Necunoa#terea #i nepunerea n practic" a spiritului de organizare, a
voin!ei #i a sim!ului responsabilit"!ii este ceea ce i deranjeaz" mai
mult. ntr-un cuvnt, sufer" de prea mult materialism. Sunt
pruden!i #i se poate conta total pe ei n multe situa!ii, dar n schimb
le lipse#te imagina!ia #i improviza!ia. %tiu s" aplice ordinele
Semnelor de Foc, s" pun" n practic" ideile Semnelor de Aer #i s"
realizeze visele Semnelor de Ap".
Sensul karmic este ndreptat spre experien!ele terestre.
Acapara!i n ntregime de focul experien!elor materialiste,
p"mntenii, muncesc din r"sputeri, construiesc, adun" #i
analizeaz" totul. F"cnd doar aceste lucrurile pot pierde din vedere
sensul spiritual al activit"!ii lor. Le place munca, studiul, cercetarea,
acumularea de cunoastere #i detaliile, dar ignoreaz" sensul spiritual
n sine, sau energia pe care o urm"resc prin tenacitate #i stabilitate.
Au mai c"zut probabil cndva n aceast" capcan", folosind
extrem de nepractic materia #i propriet"!ile terestre, formate din
avere, bunuri, onoruri #i pozi!ie social". Aceast" cunoa#tere
materialist" se pare c" nu este suficient" #i acum trebuie s" se
repete, pentru a sc"pa #i dovedii c" #tiu s" armonizeze materia cu
spiritul. Posibil #i s" fi tr"it cteva vie!i aeriene, vis"toare, iar
acum au sim!it nevoia s" pun" picioarele pe p"mnt, dar uneori nu-i
mai dau drumul. Indiferent c" au fost prea eterici sau prea cerebrali
n trecut, de aceast" dat", programul lor este de a tr"i ncarnarea
din plin, f"r" nici un neajuns material, pentru a nv"!a #i dep"#i
aceste ispite carnale.
Senza!iile, sau cele cinci sim!uri materiale sunt principalele
instrumente de lucru, prin care d" con#tiin!" corpului, obiectelor,
persoanelor din jur #i mai ales problemelor concrete. P"mntul
predispune spre facult"!i de concretizare, de materializare, de
stabilitate #i de fidelitate. Mult" perseveren!", realism, r"bdare #i
autodisciplin". Sim! dezvoltat de organizare #i metode precise de
dobndire a securit"!ii materiale. Posesivitatea #i gelozia se simt
bine n compania p"mntenilor.
P"mntul reprezint" nivelul fizic #i concret, simbolizeaz"
soliditatea, stabilitatea, fermitatea, echilibrul, sim!ul practic,
materialismul, posesivitatea, spiritul ra!ional #i analitic,
conservatorismul, r"bdarea, perseveren!a, tipul cu picioarele pe
P"mnt, au o natur" rece #i uscat". Sunt persoanele cele mai
metodice, prudente, cu putere de concentrare #i materializare, se
ncarc" energetic mergnd cu picioarele goale pe p"mnt sau
lucrnd p"mntul, prin contact cu natura sau mai simplu, f"cnd
ordine sau cur"!enie prin colec!ii sau n cas". Se ndreapt" spre
orice afacere sau profesie care i satisface n primul rnd siguran!a
#i nevoile materiale, sau cele care i dezvolt" sim!ul datoriei #i
ndeplinirea unor obliga!i #i sarcini practice.
Nu-i plac schimb"rile dese, viteza #i cic"leala. Cuvntul de
ordine pentru P"mnt este tranzi!ia, c"tre tot ceea ce va urma, la
nivel de schimb"ri #i implement"ri ale acestora. Spre ceea ce
nseamn" dinamic", continuitate, infinit, evolu!ie, civiliza!ie, popor,
#tiin!" sau afaceri sentimentale. Ascendentul n Semne de P"mnt
indic" o s"n"tate n general bun", constitu!ie puternic", dispozi!ie
spre pruden!" #i o natur" calculat". nc"p"!nare, suspiciune, fire
econom", practic", pu!in lene#" #i uneori aflat" ntr-o autoap"rare
ve#nic".

"0.- Karma Semnelor de Aer,
n Zodiac, avem trei Semne de Aer: Gemeni, Balan!" #i
V"rs"tor. Triunghiul Semnelor de Aer au n comun exprimarea
intelectual", curiozitate, sociabilitate, mobilitate, adaptabilitate,
comunicativitate, idealism #i spirit expansiv. Sunt Semne
intelectuale, la care predomin" gndirea #i comunicarea. Aerul
corespunde sistemului nervos, schimburilor organice, sistemului
respirator, rinichilor, iar bolile, rezult" dintr-o comunicare
defectuoas", din stress, din probleme rela!ionale )servici, prieteni,
uniuni), dintr-o utilizare ineficient" a intelectului, prea mult" gndire
#i dizarmonii mentale.
Sunt domina!i de impulsivitate n comunicare, ingeniozitate,
adaptabilitate #i puterea de a zbura departe de realitatea concret"
sau de lucrurile utile. F"r" aerieni, nici o aplicare a calit"!ilor #i
facult"!ilor mentale nu ar fi posibile; nici discursurile, memoriile,
jurnalele, teatrele, criticii din toate domeniile, politicienii, ziari#tii #i
tot ceea ne !ine aten!ia treaz" la dinamica zilnic" a vie!ii. La fel ca
elementele de Foc #i Ap", au nevoie de Semnele de P"mnt pentru
a-#i duce la ndeplinire proiectele.
Sensul karmic este legat de con#tien!a spiritual". Nici chiar
suflul divin, un vnt care uneori sufl" n ce direc!ie vrea, nu le poate
rezolva problemele cum ar vrea ei, din cauza lipsei de profunzime #i
autocunoa#tere. Independen!a aerului este genial", dar n acela#i
timp #i o dulce capcan" a acestora. Fiind semne literalmente
intelectuale, sunt ve#nic gata s" prind" ideile din zbor. Ader" de
multe ori la idei false, doar de amorul tradi!iei sau a modei
intelectuale, n ciuda faptului c" realitatea a dezmin!it #i contrazis
aceste idei ignorante, dar ra!ionale.
Defectul vechi #i nou este orgoliul #i dispre!ul suveran al
realit"!ilor biologice. Persoanele se simt terorizate de gndul c" ar
putea pierde o parte din sfntul #i sacrul lor drept la libertate. Au
refuzat orice angajament sau dialog responsabil n vie!ile
precedente. Obseda!i de teama c" ar putea fi nc"tu#a!i de aplicarea
unor lucruri utile #i banale, au refuzat s" se d"ruiasc" unei opere de
crea!ie constructive din tot sufletul. Astfel spiritul s-a ndep"rtat de
ei, l"sndu-i ntr-o stare de mul!umire intelectual", pe care trebuie
s" o experimenteze #i s" o dep"#easc" acum.
Ei au trecut ca vntul dintr-o via!" n alta, cu toate astea, sunt
entit"!i total diferite, care nu #i-au dezvoltat ctu#i de pu!in
abilitatea mental" #i receptivitatea la problemele spirituale #i acum
au Aerul pentru a aprofunda experien!ele #i consecin!ele acestui
comportament. Au de facut o serie de retu#"ri karmice, deoarece n
vie!ile precedente s-au refugiat n idei abstracte pentru a putea
astfel s" evite responsabilitatea vie!ii, sau mai bine zis a faptelor #i
consecin!elor care decurg #i curg sub ochii nativilor. Nu au nteles
ct de puternic" este vibra!ia cuvntului #i ct de joasa este vibra!ia
vorbelor aruncate n vnt #i a b"l"c"relilor.
Starea de gra!ie pentru aer este receptivitatea , manifestat"
de savan!i, judec"tori, medici, profesori, preo!i, #i to!i cei care cred
c" lucreaz" n salvarea #i depozitarea adev"rului. ns" mul!i gre#esc
#i mpart adev"rul, fac apologia dualit"!ii #i divizeaz" unitatea. n
acest moment, mai r"mne doar substan!a, dreptatea lor #i !elul lor
m"runt. Aerul indic" intelectualitate, sim! artistic, intui!ie,
curiozitate, distinc!ie, agita!ie, intelect ascu!it, spirit critic #i
cert"re!. Gndirea este reprezentativ" pentru Aer, toate se nvrt n
jurul ei #i este instrumentul principal de sondare a mediului #i de a
lua decizii.
Aerul reprezint" nivelul intelectual #i mental, simbolizeaz"
dinamismul, schimbarea, tendin!ele spre nou, intelectualitatea,
agita!ia, ra!ionamentul, vorb"ria, voiciunea, estetismul, judecata,
legalitatea, cunoa#terea #i spiritul reformator, au o natur" cald" #i
umed". Sunt persoanele cele mai subtile, cu vitalitate mental" #i
putere de asimilare. Manifest" multe oscila!ii, adaptabilitate #i
disipa!ie. Se refac prin relaxare la aer curat, sau n locuri bine
aerisite, balcoane, curte sau chiar excursii la munte sau plimb"ri
lungi pe malul apei. i prie#te prim"vara.
Se ndreapt" cu predilec!ie spre tot ceea ce !ine de comunica!ii
#i mai ales comunicarea direct", diploma!ie, lucru cu publicul,
politic", schimb de idei #i gnduri, scrieri #i poezie, unde se cer
calit"!i intelectuale #i sociale. Sunt buni n rela!ii, comer!, art" sau
comis-voiajor. Ascendentul n semne de Aer, ofer" o vitalitate mai
redus", dragoste de art" #i rela!ii. Are o bun" dspozi!ie n ceea ce-i
place s" fac", mult" veselie, bun"voin!" , o natur" simpatic" #i
sociabil". Foarte comunicativ, adaptabil #i cu bune abilit"!i de
comunicare.

"".- Karma Semnelor de Ap#,
n Zodiac, avem trei Semne de Ap": Racul, Scorpionul #i Pe#ti.
Triunghiul Semnelor de Ap" au n comun fondul de emotivitate,
sensibilitate, intui!ie, fluiditate, adaptabilitate, influen!abilitate,
inconstan!", putere de p"trundere, magnetism #i mediumnitate.
Sunt Semne emo!ionale, capabile de dragoste, compasiune sau
chiar ur" la fel de pasional" ca dragostea. Anatomia corespunde
sistemului circulator, lichidelor n general, limfa #i organe genitale
Iar bolile apar datorit" problemelor sentimentale, a geloziei sau
spiritului posesiv. Exacerbarea tr"irilor mistice, perversit"!i n
utilizarea necorespunzatoare a energiei sexuale, probleme cu
somnul #i lumea viselor, nchidere n sine, necomunicare sau inhibi!ii
datorit" unor idei de a juca rolul de victim".
Apa curge spre tendin!e sentimentale #i emo!ii puternice.
Nativul dovad" de mult" sociabilitate, n!elegere, capacit"!i
dezvoltate de compasiune #i mil". Alternarea st"rilor de nelini#te cu
pasivitatea, inconstan!", renun!are #i fug" sau izolare. De multe ori
este ceea ce iese la iveal", este ceea ce plute#te. Sensibilitatea,
capriciile sau p"rerile, pot interveni pentru a modifica ideile
ndr"zne!e sau logice. Acestea pot ajuta sau bloca prin starea de
mediumnitate ideile revolu!ionare ale Semnelor de Aer, sim!ul
practic exagerat al Semnelor de P"mnt sau entuziasmul nem"surat
al Semnelor de Foc. Gra!ie capacit"!ilor imaginative #i artistice,
Semnele de Ap", alimenteaz" omenirea cu poezie, misticism #i alte
noi calit"!i ce apar vizavi de incon#tientul colectiv.
Sensul karmic este legat de controlul emo!iilor. Probabil n
vie!ile precedente nu au fost capabili s"-#i controleze ntr-un mod
satisf"c"tor tr"irile emotive #i cele la nivel de vis. Au ales acum s"
lucreze mai mult cu acestea, pentru a ncerca s"-#i disciplineze
sentimentele, nepermi!nd elementului ap" s"-i poarte cu sine
spre confuzie sau influen!ele negative sau pur #i simplu str"ine care
i distrug echilibrul. Trebuie s"-#i pun" emo!iile #i sensibilitatea n
slujba unei iubiri adev"rate sau a unei realit"!i utile #i normale #i s"
nu le mai foloseasc" doar ca justific"ri, sl"biciuni sau mofturi.
Fixarea #i conservarea anumitor sl"biciuni suflete#ti, creaz"
r"ni adnci greu de vindecat #i uitat. Pot fi persoane, lucruri sau
evenimente care declan#eaz" ntr-o clip" toate aceste sentimente
ascunse dar nerezolvate. Totul poate oricnd r"bufni, ns" a tr"i cu
o fric" ve#nic" #i cu dorin!a de a te ascunde mereu este o karm"
grea pentru unele Semne de Ap" care nu vor s" se deschid", s" se
autocunoasc" #i s" aib" curajul confrunt"rii cu mon#tri mentali pe
care-i ngrijesc. Poate apare un lan! karmic de tradi!ie #i putere
iluzorie, de care trebuie s" se elibereze prin transformare. Deci,
cuvntul de ordine pentru ei este transformarea.
Prin cavaleri Yin, pa#nici #i pasivi, ap"r"tori ai celor care
depoziteaz" adev"rul, ei dezvolt" #i transform" totul n dragoste,
antagonismul dintre Eu #i non-Eu. Pe acela#i drum se afl" #i
simbolul unirii, armonia spre progres, crea!ia spre frumuse!e,
libertatea artistic" perfec!ionabil" chiar ata#amentul #i dependen!a
de o munc" preponderent fizic". Apa este o manifestare specific"
unei lumi invadate de emo!ii #i mesaje confuze, bazate pe
sentimente. Sunt persoane descoperite din punct de vedere al
sensibilit"!i #i al receptorilor invizibili pentru al!ii. Mai ales c"
sentimentalismul, este o bun" scuz" ast"zi n multe circumstan!e
acuzante, nerealiz"ri, lipsa de corectitudine, de punctualitate sau
iresponsabilitate.
Apa reprezint" nivelul sufletesc #i emo!ional, simbolizeaz"
influen!abilitate, sensibilitate, sentimentalism, sim! artistic, capricii,
senzualitate, mister #i ocultism, au o natur" rece #i umed". Sunt
persoane mediumnice, mistice, #ov"itoare, u#or confuze, f"r" prea
mult sim! practic. Ve#nic fr"mntate de emo!ii, compasine #i
moliciune. Inconstan!", plasticitate, receptivitate, stare de visare,
mult" imagina!ie #i intui!ie. #i ncarc" bateriile prin intermediul
apei, du#uri, not, cazare spre mare sau ie#iri pe malul rului.
Mentalizarea m"rii, a valurilor, a curgerii, n general tot ceea ce-i
poate deconecta de la starea emo!ional" #i confuz" de zi cu zi.
Profesia spre care se ndreapt" trebuie s" fie ntr-un ambient
care le convine #i n care #i manifest" n mod liber, propriul mod de
exprimare. Domeniu artistic, subtil sau mistic este de preferat.
Posibilitatea de exprimare al emo!iilor #i intui!iei este important",
colaborarea imagina!iei cu sim!ul pragmatic #i dezvoltarea propriei
sensibilit"!i l atrage n cele mai multe cazuri. Ascendentul n Semne
de Ap" indic" puteri #i vitalitate destul de slab", capacitate de
recuperare pu!in mai lent", constitu!ie sub medie, sensibilitate,
team" #i timiditate. Pot pune pre! pe sacrificiu, devotament,
imagina!ie #i intui!ie. Nu sunt prea des ocoli!i de lene, comoditate,
lipsa de energie, pl"cerea pentru somn #i visare.

Cuprins general Astrologia Karmic#:
PARTEA NTI
0$.- Astrologia Karmic", pag- 0$
02.- Simbolistica Nodurilor Lunare, pag- 03
03.- Tabel cu perioadele Tranzitelor Nodurilor pag- 05
Lunare prin Semnele Zodiacale ntre $880 #i 2050,
04.- Nodurile Lunare: n cele $2 Semne, pag- 08
05.- Nodurile Lunare: n cele $2 Case, pag- 20
06.- Aspecte Nodul Nord cu Planetele, pag- 42
07.- KarmaTriadei Soare Lun" Ascendent, pag- 49
08.- Karma Semnelor de Foc, pag- 50
09.- Karma Semnelor de P"mnt, pag- 52
$0.- Karma Semnelor de Aer, pag- 53
$$.- Karma Semnelor de Ap", pag- 55
PARTEA DOUA
$2.- Karma Semnelor Cardinale, Fixe #i Mutabile, pag- 0$
$3.- Ereditatea Karmic" a Decanilor Astrologici, pag- 02
$4.- Karma Caselor Oculte, Mistice: IV, VIII, XII, pag- 04
$5.- Cele $2 Semne n Casa IV-a, pag- 06
$6.- Cele $0 Planete n Casa IV-a, pag- 07
$7.- Cele $2 Semne n Casa VIII -a, pag- 09
$8.- Cele $0 Planete n Casa VIII -a, pag- $0
$9.- Cele $2 Semne n Casa XII -a, pag- $2
20.- Cele $0 Planete n Casa XII -a, pag- $3
2$. Interpretarea Semnul Solar, Karmic, pag- $5
22. Interpretarea Semnul Lunar, Karmic, pag- $9
23.- Ascendentul Karmic n cele $2 Semne, pag- 22
24.- Aspectele Ascendentului cu Planetele, pag- 52
PARTEA TREIA
25.- Karma Fortunei n cele $2 Semne, pag- 0$
26.- Karma Fortunei n cele $2 Case, pag- $7
27.- Aspectele Fortunei cu Planetele, pag- 32
28.- Mitologia Lunii Negre sau Lilith, pag- 34
29.- Karma lui Lilith n cele $2 Semne, pag- 36
30.- Karma lui Lilith n cele $2 Case, pag- 38
3$.- Karma aspectelor lui Lilith, pag- 39
32.- Dizarmonia creat" de Lilith, pag- 46
33.- Karma lui Junona n cele $2 Semne, pag- 48
34.- Karma lui Junona n cele $2 Case, pag- 50
35.- Karma lui Chiron n cele $2 Semne, pag- 50
36.- Karma lui Chiron n cele $2 Case, pag- 52
37.- Aspectele planetare ale lui Chiron pag- 54
38.- Karma Aspectelor Planetare, pag- 57
39.- Karma Planetelor f"r" Aspecte, pag- 58
40.- Generalit"!i Planete Retrograde, pag- 60
4$.- Karma celor 8 Planete Retrograd, pag- 62
Cuprins general al celor 3 volume pag- 63

Asocia!ia de Metafizic" Geea Life - Tel: 0256 2$5 96$ #i 0722 37$ $96
http://astrologeea.home.ro - http://geealife.go.ro - geealife@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și