Sunteți pe pagina 1din 105

Ivonne Whittal

Pe urmele unei legende


by Yvonne Whittal, 198 A MOMENT IN TIME
Toate drepturile asupra aestei edi!ii apar!in editurii "ONI
Y#ONNE W$ITTA%
&E '(ME%E 'NEI %E)EN*E
Traduere de %'"IA OMI(
+'"'(E,TI, 199-
(edator. A'(E%I AN MI"' AN*Y "onsilier editorial. TEO*O(
ATANA/I' %etor. #A/I%E AN)E%A
I0/0+0N0 9123911434531
"ole!ia 6E% si EA7
"A&ITO%'% I
&liul de uloarea tutunului, u antetul universit8!ii din 9ohannesbur:,
;i tre<ura u=or ;ntre de:ete0 *esi ner8bd8toare s83i unoas8 on!inutul,
thristie Olson e>ita s83l deshid80 &entru ea, aeast8 a!iune nu avea o
i<portan!8 ruial80 Totu=i posibilitatea de a ;nso!i un :rup de studen!i
arheolo:i ;ntr3o e?pedi!ie de o lun8 repre>enta oa>ia uni8 de a pune
ap8t e?isten!ei sale <onotone de seretar80
/a<<y &aterson ;i re<arase ne<ul!u<irea0
@*e <ai bine de trei ani te ;n:ropi ;n birou ;n spatele <a=inii de
sris, dar e=ti <ult prea or:olioas8 s8 reuno=ti 8 :re=e=ti, i3a spus el
;ntr3o sear8, ;ntr3un restaurant unde o invitase la <as80 "eea e ;ti
trebuie !ie este Aebra senei, a ;nre:istr8rilor0
)ura ei Aru<os onturat8 se destinse ;ntr3un surBs ini, dar o<ule!ul
pBnteos din Aa!a ei are3=i Au<a u atBta pl8ere !i:ara, nu !inu ont de
astaC era destul de obi=nuit u apriiile artistelor u are
al<8 pu!in, parurse pentru a doua oar8 srisoarea.
6&roAesorul =i :rupa de studen!i dores s8 p8r8seas8 ora=ul
9ohannesbur: la 11 Aebruarie0 ;nainte de a disuta elelalte detalii, ne
interesea>8 da8 sunte!i de aord u aeast8 dat807
"Bt de ironi8 era soartaD Alt8dat8 %yle ;i eruse s83l ;nso!eas8 la
&o<pei pentru ni=te studii, dar ea ;l reAu>ase pentru a3=i onora
ontratul0 Au<, se va due u un proAesor neunosut ;n loul lui %yle
;ntr3o e?pedi!ie la nord de Transvaal0 Aest :Bnd ;i l8s8 un :ust a<ar000
%yle000 Nu voia s8 se :Bndeas8 la %yle #enniEer, dar a<intirile
;nepur8 deodat8 s8 o asalte>e u violen!a unui ura:an000
/3au unosut la sABr=itul unui spetaol, la ni=te prieteni o<uni0
"hristie s3a si<!it i<eaiat atras8 de arheolo:, un tBn8r ;nalt u privirea
;ntuneat8 =i p8trun>8toare0 Atra!ia era reipro8, el pu!in a=a a re>ut
ea0 O lun8 <ai tBr>iu s3au 8s8torit, ne!inBnd ont de protestele lui
/a<<y &aterson are redea 8 dei>ia lor era pripit80
"hristie avea doar dou8>ei de ani la vre<ea aeea0 /uesul ;i
aprindea stele ;n ohi =i pentru pri<a dat8 ;n via!8 era ;ndr8:ostit8
nebune=te0
*oa<neD Feriirea ei a Aost surt80 %yle, u un arater posesiv =i
:elos, nu a ;ntBr>iat s8 :8seas8 insuportabile o<pro<isurile pe are
trebuia s8 le Aa8 ;n 8sniie datorit8 arierei ei artistie0 Insista a ea s83
l ;nso!eas8 ;n Italia, punBnd3o astAel ;ntr3o situa!ie Aoarte deliat80 "e ar
Ai trebuit s8 Aie <ai i<portant. dra:ostea pentru so!ul ei sau
devota<entul Aa!8de /a<<y &aterson are ;i oAerise o =ans8G ;n lo s8
;n!elea:8 dile<a, %yle o punea s8 alea:8 ;ntre el =i arier80 Nii 8 ar Ai
putut Ai <ai rud. ontratul pe are ;l se<nase "hristie e?pira abia peste
doi ani0 /a<<y ;nhiriase un studio de ;nre:istr8ri si or:ani>ase un
turneu prin toat8 !ara0 Aau a :8sit nii o solu!ie de s8pare0 ;n Aine, dup8
=ase luni de erturi inter<inabile, uplul s3a desp8r!it0 *ivor!ul a Aost la
Ael de rapid a si 8s8toriaC %yle a pleat sin:ur ;n Italia, =i Aup8 Bte
=tia ea, nu a <ai revenit000
"hristie ;nera s8 se lini=teas8. totu=i, dup8 ini ani, rana sBn:era
a ;n pri<a >i, aea teribil8 >i Bnd %yle ;i trBntise u=a000
&use srisoarea la lo ;n pli, u ohii u<bri!i de a<intiri atBt de
dureroase ;n80
/e tre>i suspinBnd0 AAar8 se ;ntunease0 Aprinse lu<inile ;n
aparta<entul vast, deorat u :ust dar A8r8 ostenta!ie0 ;n iuda unei
opil8rii <arate de s8r8ie, a =tiut s8
re>iste e?alt8rii pe are o produ suesul =i banii0 /e ;nonHurase de
aest lu? de are Ausese prea <ult lipsit8, p8strBnd totu=i o at<osAer8
al<8, onAortabil8 ;n li<itele bunului si<!0
"hristie ;=i pre:8ti o in8 Aru:al8, apoi se abandon8 pl8erii unei b8i
u spu<ant parAu<at0
Televi>orul nu3i oAerea nii un pro:ra< are s83i re!in8 aten!ia, a=a 8
hot8r; s8 se ule devre<e =i s83si pre:8teas8 ;n <inte un plan de
a!iune0 MBine di<inea!8 se va due la universitate pentru a deAinitiva
ulti<ele Aor<alit8!iC ;i <ai r8<Bneau pu!ine >ile pentru 8 va trebui s8
louias8 ;ntr3un ort, ;ntr3o re:iune departe de ivili>a!ie, iar :arderoba
ei nu era adaptat8 pentru a=a eva0
"Bnd se re;ntoarse ;n a<er8, o:linda de ristal reAlet8 i<a:inea unui
orp sub!ire, ale 8rui <i=8ri erau suple =i :ra!ioase0 *ar nu >8bovi prea
<ult s8 se ad<ire0 *e altAel, :8sea 8 are ohii prea <ari, :ura u bu>e
prea 8rnoase, A8r8 s8 !in8 sea<a 8 aestea, asoiate u tr8s8turile
lasie ale Ae!ei, al8tuiau o Aru<use!e are nu treea neobservat80
+ine;n!eles 8 ;=i d8dea sea<a 8 devenise sedu8toare =i ni<i n3ar Ai
;<piediat3o s8 se ;ntBlneas8 u al!i b8rba!i0 Totu=i, dup8 divor!, se
reAu:iase ;n spatele unei <8=ti rei =i distante pe are nu<ai
/a<<y &aterson reu=ise s8 o p8trund80 (8<BnBnd u o ran8 proAund8,
evita u s8lb8tiie s8 se e?pun8 unor noi suAerin!e0
,oAerul l8s8 :eanta enor<8 pe trotuar ;n ti<p e "hristie 8uta banii
;n portoAel0 &l8ti ursa, ad8u:8 un ba=i= :ras, iar Bnd ta?iul se pierdu ;n
dep8rtare se tre>i sin:ur8 ;n sta!ie0 Era <iHloul lunii Aebruarie, =i >iua se
anun!a Aoarte ald80
I8ri nu departe un <irobu>, dou8 a<ioane =i un Heep0 F8r8 ;ndoial8
aii trebuia s8 Aie loul de ;ntBlnire0 ;=i Ai?8 privirea asupra unui :rup de
tineri, a=e>a!i ;n er la u<bra unui opa0 #orbeau despre e?pedi!ie u
un entu>ias< debordant0 "u ini<a b8tBnd s83i spar:8 pieptul, "hristie se
aple8 s83=i ia :eanta0 To<ai se ;ntreba da8 ;i observase ineva
sosirea, Bnd un tBn8r brunet se desprinse de :rup =i se ;ndrept8 spre ea0
O privi u ni=te ohi ver>i, <u!i de ad<ira!ie ;n Aa!a siluetei sale suple,
;<br8ate u Heans =i 8<a=8 de poplin0
@"hristie OlsonG se interes8 el u un >B<bet a<ial0
@*a, onAir<8 ea0
@Eu sunt *ennis de #illiers0 ,i ;i ;ntinse o <Bn8 ener:i80
@O s83!i pun :eanta ;n a<ion la un lo u elelalte0 &roAesorul nu va
;ntBr>ia s8 apar80
Nu <ai avu ti<p s8 spun8 eva, 8 tBn8rul ;i =i lu8 ba:aHulC se
rese<n8 u :Bndul 8 aesta va Ai A8r8 ;ndoial8 ulti<ul se<n de
ohet8rie0 "8i de au< ;nolo va avea sin:ur8 :riH8 de ba:aHe, oriBt
de :rele ar Ai0
@E=ti Aoarte a<abil, =opti ea ur<Bndu31 spre <a=inile parate ;n
apropiere0
@&entru pu!in000
*up8 e3i plas8 :eanta ;ntr3unul din a<ioane, se uit8 spre eilal!i
studen!i a3 re3i priveau urio=i0
@#inoD /8 !i3i pre>int pe eilal!i0
Erau inispre>ee ;n total, din are trei
Aete0 Eria, ea <ai tBn8r8, ;i atrase aten!ia ;n <od deosebit. avea p8rul
blond, onii ne:ri =i o e?presie de ti:roai8 <ereu la pBnd80
@Noi ne stri:8< to!i pe nu<ele <i0 &e tine u< te hea<8G
@"hristie0
Eria ;si de>v8lui i<ediat urio>itatea0
@Au< B!iva ani se vorbea <ult despre o Bnt8rea!8 AolE, pe nu<e
"hristie0 Fratele <eu era nebun dup8 ea, ;i u<p8ra toate disurile0
@/eriosG A8u "hristie, adoptBnd un ton neutru i<posibil de
interpretat0
*ar Eria insist80
@M8 ;ntreb e i s3o Ai ;ntB<plat0 ;ntr3o bun8 >i nu s3a <ai au>it ni<i
de ea000
@&opularitatea este tre8toare, su:er8 "hristie ;n speran!a 8 va reu=i
s8 ;ntrerup8 aeast8 onversa!ie0
@Oh, <3ar <iraD e?la<8 Eria e?a<inBnd3o din ap pBn8 ;n
piioare0 Fratele <eu pretindea 8 este ea <ai bun8 Bnt8rea!8 AolE din
AAria de /ud0 ,i po!i s83l re>i. lura la asa de disuri are o lansase0
"hristie si<!i un Aior nepl8ut pe =ira spin8rii0 *in Aeriire, *ennis
puse ap8t brus aestei situa!ii are ;nepuse s8 se<ene u un veritabil
intero:atoriu0
@Iat831 pe proAesorD
Ea ;ntoarse apul =i i<ediat si<!i 8 ;nepe s8 se ;nvBrt8 p8<Bntul000
+8roatul are venea spre ei ;ntin>Bnd pasul nu era altul deBt %yle
#enniEerD Treutul si pre>entul se ontopeau =i deodat8 e?plodar8 ;n
:Bndurile lui "hristie, pulveri>Bnd prote!ia Ara:il8 onstruit8 u :reu ;n
ursul ulti<ilor ini ani0 (8<ase loului a parali>at8, ;n vre<e e
eilal!i se duser8 s83l ;ntB<pine pe noul venit0 Iar ini<a ;nepu s83i bat8
din nou doar Bnd ohii lui ne:ri =i p8trun>8tori ;i ;ntBlnir8 pe ai ei, pe
deasupra apetelor elorlal!i0
%e d8du un ordin surt are3i A8u pe studen!i s8 se ;ndrepte ;n :rab8
spre <a=ini0 Apoi, sin:ur, se apropie de "hristie0 Aar8 niiodat8 nu
avusese un heA <ai <are s3o ia la s8n8toasa0 *ar par8 era
Ausese tras8 o dat8 pentru totdeauna, =i iat8 8 au<, ridiBnd un ol!,
apare din nou a<intirea elor =ase luni tr8ite ;<preun8, =ase luni de
pasiune =i Aeriire, ;ntrerupte brus de bariera obli:a!iilor proAesionale
ale Aie8ruia, dinolo de are se deshidea o pr8pastie pe are nu<ai un
<iraol ar Ai putut s3o Aa8 s8 dispar8000
"hristie se supuse ordinului =i se ;ndrept8 u pas hot8rBt spre
a<ionul ;n are *ennis se instalase deHa la volan0 /e ur8 ;n abin8 =i,
Are<8tBnd de Aurie, trBnti violent portiera0
@$eiD e?la<8 *ennis surprins0 Fetele <er: u <irobu>ulD
@Mi s3a spus s8 vin aii, =i hiar ;<i onvine0
@&roAesorul a ;nnebunitG Nu po!i s8 <er:i aiiD O s83!i >drobe=ti
oaseleD =i se pre:8ti s8 oboare, dar ea ;l re!inu0
@InutilD /tau Aoarte bine aii u tine0
"hristie ;nepea s8 aib8 i<presia nepl8ut8 8 %yle ;=i propusese s83i
Aa8 via!a un alvar ;n ur<8toarele s8pt8<Bni0 Asta nu era deBt
;neputul0 (eu=i s8 <i<e>e un surBs are nu prea reu=i s83l onvin:8 pe
*ennis0
@+ine, da8 vrei, dar000
;n <o<entul aela, >:o<otul unui Triu<ph ro=u ;l ;ntrerupse0
TreBnd pe
lBn:8 a<ion, se opri u un srB=nit de pneuri ;n Aa!a Heep3ului ;n are
era %yle0
@Mi3e tea<8 8 vo< Ai nevoi!i s8 <ai a=tept8< pu!in, observ8
*ennis, u o iritare neobi=nuit8 < :las0
*in Triu<ph obor; o tBn8r8 blond8, ;nalt8, de o Aru<use!e i>bitoare
hiar de la distan!80 %yle ;ntoarse apul, aAi=Bnd un surBs are3i ;ndulea
<iraulos tr8s8turile, ;n ti<p e noua venit8 se aple8 s83l s8rute pe
obra>, "hristie si<!i un Aior a un u!it ;n ini<80 Nu3=i pusese ;n8
proble<a s83=i anali>e>e senti<entele0
@#ine u noiG ;ntreb8 ea u suAletul la :ur80
@/per 8 nuD spuse *ennis ironi0 Asta nu3=i <urd8re=te <Binile din
prinipiuD
"hristie nu se putea obi=nui u i<a:inea aelei siluete ele:ante0 %yle
=i ea se pre:8teau s8 disute aprins0
@"ine esteG
@/onia *eaon, r8spunse *ennis repe>it0 Tat8l ei, are e <are
:ran:ur, are o <ul!i<e de <ine0 &roAesorul l3a unosut ;ntB<pl8tor
au< =ase luni =i de atuni ea =i3a propus s83l uereas80
*ennis ;i Aurni>ase <ai <ulte inAor<a!ii deBt soliitase0 ;n <o<entul
aela o interesa <ai <ult Ae<eia deBt %yle0 /onia *eaon avea aerul de
a31 i<plora eva, ;n vre<e e el sutura hot8rBt din ap0
@&are a Ai Aoarte ne<ul!u<it8, re<ar8 "hristie <ai <ult pentru ea0
@Este Aoarte posesiv8 =i dup8 p8rerea <ea, nu vrea s83l lase s8 plee
o lun8 =i s3o lase balt80
%yle era de nelintit, =i u< ontinua s8 o asulte A8r8 s8 r8spund8,
/onia *eaon ;i ;ntoarse spatele0 TrBnti portiera <a=inii =i dup8 Bteva
<anevre se lans8 verti:inos ;n dire!ia din are venise000
"hristie =i *ennis se privir8 A8r8 s8 spun8 ni<i000 *up8 Bteva
seunde, %yle se apropie de a<ion0 I se itea Auria pe Aa!80
@/8 <er:e<D stri:8 el =oAerului0 *eHa a< ;ntBr>iatD
F8r8 s83i <ai lase ti<p lui *ennis s8 <ai spun8 eva, se ;ndrept8 spre
elelalte <a=ini din spate =i le A8u se<n s8 se pre:8teasa de pleare0
*up8 Bteva <o<ente se an:aHau ;n =ir pe dru<ul e duea la
&retoria0 J
*ennis nu e?a:erase delo Bnd ;i spusese 8 va 8l8tori ino<od0
/aunele erau tari =i ea <ai <i8 denivelare de pe dru< A8ea s8 se
>:uduie abina =i, a taB<ul s8 Aie o<plet, era =i o 8ldur8
;n8bu=itoare0
%yle diriHa onvoiul u :riH8, <er:Bnd u vite>8 <i80 "hristie avu
sen>a!ia 8 s3au surs >ile ;ntre:i pBn8 la pri<ul popas, la &ot:ietersrus,
unde <Bnar80 #rBnd s83l evite, "hristie se ata=8 de :rupul elor trei
Aete =i desoperi u pl8ere 8 pri<ele te<eri erau neAondate. Eria era o
Aat8 vesel8 =i spiritual8, la Ael /andra =i #alerie0
(estaurantul era a o oa>8 de r8oare dup8 orele petreute ;n
>8pu=eala din abin80 "Bnd trebuir8 s8 ontinue dru<ul, la apusul
soarelui, "hristie ap8ru lBn:8 a<ion strB<bBndu3se0
@MiEe va shi<ba loul u tine, o anun!8 #alerie ar8tBnd un student
u p8r de uloarea nisipului are Au<a spriHinit de <a=in80 O s8 stea el ;n
a<ion, iar tu po!i s8 vii u noi0
"hristie era :ata s8 aepte Bnd privirea ei o ;ntBlni pe ea a lui %yle0
;n!elese 8 el au>ise tot0 &e bu>e i se ;ntip8ri un surBs provoator0
@Mul!u<es0 "red 8 ar Ai <ai bine s8 ontinui dru<ul tot a=a0
&roAesorul #enni3 Eer nu <i3a p8rut a Ai ;n toane bune =i sunt si:ur8 8
n3ar e>ita s83<i Aa8 o sen8 urBt80
/andra era ea <ai ti<id8 =i <ai re>ervat8 din Aete0 &rivind peste
u<8rul lui "hristie, <ur<ur8.
@&roAesorul te3a au>itD
"hristie era Bt pe e s8 r8spund8. 6,i e da8G7 dar adopt8 un ton
de>involt0
@"re>iG
/andra ;ntoarse apul0 ;n aela=i ti<p, %yle d8du un ordin surt hiar
din spatele lui "hristie0
@Toat8 lu<ea la <a=iniD &le8<D
"hristie vru s8 se ;ndrepte 8tre pri<ul
a<ion, dar i<ediat si<!i o <Bn8 a de Aier suturBnd3o de u<8r =i
obli:Bnd3o s8 se ;ntoar80
@;n8 o re<ar8 din asta ;n Aa!a studen!ilor <ei =i te ;ntori i<ediat
la 9ohan3 nesbur:D srB=ni %yle printre din!i0
"eva a un urent treu prin a<Bndoi, ;ntr3o lip8, Ae<eia se :Bndi 8
era la un pas de a pierde partida0 "u toate astea, se tre>i bolborosind o
su>8, de=i nu avea de :Bnd s3o Aa80 /urprinse Al88rile din ohii lui
ne:ri, oA, atBt de Aa<iliari, apoi se ;ntoarse =i se ;ndep8rt8 spre onvoi0
&rea preoupat8 de persoana ei, nii nu au>i Bnd el se dep8rt80 ;=i
relu8 loul ;n a<ion lBn:8 *ennis, dar si<!ea 8 pe din8untru
loote=te0 F8r8 s83si aea sea<a, arun8 o privire plin8 de ur8 spre %yle,
are se ura ;n Heep0
*ennis puse <otorul ;n Aun!iune =i a<ionul de<ar80
@&roAesorul nu3i hiar asa de r8u, o s8 ve>i dup8 e o s83l uno=ti,
spuse el neluBn3 du3=i ohii de la dru<0
Atuni reali>8 8 pBn8 =i el au>ise onversa!ia u /andra0
@&oate, spuse "hristie u voea stins80 Adev8rul e 8 nu suport
8l8toriile lun:i u
<a=ina, iar 8ldura asta <8 Aae =i <ai nervoas80
O <iniun8 nevinovat8 nu era un p8at a=a de <are, iar eilal!i nu
trebuiau s8 banuias8 Aaptul 8 ea si %yle nu erau hiar str8ini unul
pentru altul0
*ennis ;ntoarse apul0
@;ntr3adev8r, >iua a Aost insuportabil80
Apoi, spre satisAa!ia lui "hristie, se l8s8
t8erea0 &8r8sind =oseaua na!ional8 se an:aHar8 pe un dru< de !ar8 ;n
dire!ia nord3est0
"hristie, are nu Ausese niiodat8 ;n nord, se <inun8 de shi<b8rile
ve:eta!iei0 %8saser8 <un!ii ;n ur<8, dru<ul =erpuia au< printre oline,
peste rBuri, Aiind str8Huit de un ovor de verdea!80 *ar 8ldura devenise
torid80 Avea :Btul usat iar hainele ;nepuser8 s8 i se lipeas8 de piele
din au>a transpira!iei0 O sin:ur8 privire arun8 spre *ennis =i ;=i d8du
sea<a 8 el suAerea <ai <ult a ea. pi8turi de sudoare i se rosto:oleau
pe Aa!8 =i pe :Bt0
@Mai e <ultG ;ntreb8 ea ridiBndu3=i ohelarii ;n re=tet pentru a3=i
=ter:e Aruntea u batista0
@*oar vreo ini>ei de Eilo<etri0
"hristie oAt80 /upus8 unui ase<enea
trata<ent, oloana ei vertebral8 va avea <ult de suAeritD "ini>ei de
Eilo<etri n3ar Ai ;nse<nat ni<i pe o autostrad8, dar to<ai intraser8 pe
un dru< de pietri= =i ;notau ;ntr3un nor de praA ridiat de ro!ile Heep3ului
din Aa!a lor0 "hristie se uit8 o<p8ti<itor spre ei din ur<a lor are nii
nu se <ai vedeau din au>a vBrteHului de praA0
AHunser8 la *ialsdriA aproape pe ;nserat0 %oalitate <i8, nu avea
deBt vreo trei pr8v8lii =i Bteva ase asunse ;n spatele arborilor sau a
<8r8inilor r8sAira!i0 %yle ;netini, la Ael A8u =i *ennis, apoi le A8u
se<n =i elorlal!i s8 opreas80 Ni<eni nu se :r8bi s8 oboare, ;n shi<b
;=i ;ntinser8 satisA8u!i <Binile =i piioarele s8 se de><or!eas80 Tuturor
li se itea oboseala pe Aat80 %yle era sin:ura e?ep!ie0 "hristie ;l
aa<irase ;ntotdeauna pentru ener:ia =i vitalitatea lui debordant80 "Bnd
s8ri din Heep =i se ;ndrept8 spre studen!ii lui ;!i l8sa i<presia 8 era la Ael
de proasp8t =i ;n Aor<8 a atuni Bnd au pleat0
@*up8 aest sat pute< spune 8 p8r8si< ivili>a!ia0 O dat8 pe
s8pt8<Bn8, Bte unul din noi va trebui s8 revin8 aii pentru
aprovi>ionare0
/e uit8 pe rBnd la Aieare din :rup, oprindu3se o seund8 ;n plus Bnd
;=i e?a3 <in8 Aosta so!ie, apoi spuse.
@*a8 v8 lipse=te eva, v3a= sA8tui s8 u<p8ra!i au<0 Ave!i trei>ei
de <inute la dispo>i!ie, ;nheie el uitBndu3se la eas0
@M8 du s8 beau eva ree, spuse *ennis0 Mer:i =i tuG
@Mor de sete, <8rturisi "hristie0
&u!in <ai departe era un <a:a>in are
avea tot Aelul de <8rAuri de la ae de si:uran!8 la unelte a:riole0
@"hristinaD
"Bnd ;=i au>i nu<ele stri:at a=a, r8<ase !intuit8 loului0 ;i trebuir8
Bteva <o<ente s83=i revin8 =i s8 apete uraHul s83l ;nArunte pe %yle0
N3o <ai stri:ase a=a nii hiar Bnd era uprins de aese de Aurie0
Avu i<presia penibil8 8 dup8 o "8ldur8 insuportabil8 A8use un du=
ree, iar au< era uprins8 de Arisoane0 /e ;ntoarse spre el0
@Ki3ai adus o p8l8rieG
,i ea are redea 8 vrea ine =tie eD ;ntrebarea asta o derut8 total0
@Nu, eu000 eu000
@Ai Aae bine s83!i iei una, spuse el pe un ton are nu ad<itea
repli80 /oarele este periulos aii0
"hristie avu i<presia 8 tot praAul i se lipise de erul :uriiC <ai <ult,
Bnd el ;i puse <Bna pe spate s3o ;ndru<e 8tre <a:a>in, o si<!i a pe o
arsur80 Odat8 intrat8, se n8pusti spre o vitrin8 Ari:oriAi8 unde erau
b8uturi r8oritoare0 "urBnd, Bnd intrar8 to!i, loul deveni ne;n8p8tor0
*ar "hristie nu31 vedea deBt pe0 %yle0 "hiar era ;n:riHorat la :Bndul 8
ea ar putea Aae insola!ie, sau pur =i si<plu voia s8 pre;ntB<pine orie
inidente nepl8ute ;n ti<pul e?pedi!ieiG Inapabil8 s83=i r8spund8 ;n8
la aeast8 ;ntrebare, alese la ;ntB<plare o p8l8rie u boruri lar:i, <ai lu8
o oranHad8, apoi pl8ti b8trBnelului are st8tea ;n Aa!a <a=inii de <arat0
;n tot aest ti<p %yle n3o pierduse delo din ohiC ea iesi sperBnd 8
va s8pa de suprave:here, LAi3ai :8sitD O ur<8ri peste tot, pBn8 =i la
u<bra unui opa unde3=i :8sise reAu:iul0
"hristie era tentat8 la ;neput s8 par8 8 nu31 observ80 "u o ponitur8
sea8, deshise utia de su de Arute pe are o duse lao<8 la :ur80
Totodat8, %yle nu era o<ul are s8 trea8 neobservatC se opri lBn:8 ea
u <Binile ;n =olduri =i, par8 deliberat u inten!ia de a o insulta =i u<ili,
o obli:8 s83=i lase privirea ;n p8<Bnt0 (eu=ise pe deplin. o und8 de 8l3
dur8 !B=nind de la ba>a :Btului i se r8spBndi u iu!eal8 pe Aa!80
;i venea s8 plBn:8, dar din Aeriire o Aurie interioar8 ;i veni ;n aHutor0
Era ridiol, vre<urile Bnd el ;i storsese atBtea lari<i treuser8 de <ult
=i nu voia s8 revin8 la statutul la are o redusese0 00
@"e s3a ;ntB<plat u Aai<oasa ta arier8G ;ntreb8 %yle la un <o<ent
dat, u un surBs sarasti0
"hiar ;n lipa aeea studen!ii ;nepur8 s8 ias8 din <a:a>in0
"hristie ;i arun8 un r8spuns pe are31 voia la Ael de ironi0
@"ontratul <i3a e?pirat de trei ani, ;i <8rturisi ;<potriva voin!ei ei0
"u< <u>ia nu <8 prea interesa, a< A8ut un urs de seretariat =i <i3
a< :8sit un post departe de lu<inile ra<pei0
@Totu=i, din Bte ;<i adu a<inte, adorai elebritatea000
@"eea e dovede=te 8 nu <8 uno=teai delo0
,i iar ;=i arunar8 s8:e!i din priviri. "hristie re<ar8 din nou un
<u=hi <inusul are palpita ;n Hosul <a?ilarului lui %yle, tr8dBndu3i
Auria0
@*e e drauJ ai erut s8 vii aiiG se ;ntreb8 el u o voe aspr8 =i
a<enin!8toare000
"hristie ridi8 din u<eri u o de>involtur8 Bt se poate de preA8ut80
@Este eva atBt de diAerit de eea e a< A8ut pBn8 au<D ,i apoi,
:ustul aventurii000
@/tuden!ii <ei nu sunt aii pentru aventuri, i3o t8ie %yle surt0
Era atBt de aproape, ;nBt si<!i i<ediat <irosul Aa<iliar al parAu<ului
lui0
@000E?pedi!ia asta repre>int8 eva i<portant pentru ei =i pentru
studiile lor0 Ai Aae bine s8 re!ii treaba asta0
"Bnd el se ;ndep8rt8, tBn8ra onstat8 u stupoare 8 aproape tre<ura0
%yle nu3i inspirase niiodat8 tea<8, totu=i au< asta si<!ea0 E<ana o
violen!8 neunosut8 ei, are nu se <aniAestase niiodat8 ;n ursul
surtei =i Aurtunoasei lor le:8turi0 "urBnd, perspetiva de a3i Ai asistent8
ti<p de patru s8pt8<Bni o ;nsp8i<Bnt80 Oriu< nu va Ai un =eA
u<seade0 *ar oare, Bt ar putea s8 se poarte de odiosG Nu =tia ;n8000
"A&ITO%'% 5
%oul ales pentru a<plasarea taberei era la Hu<8tatea dru<ului dintre
versantul abrupt al unui <unte =i rBul Mo:alaEMe3 na0 Era po>i!ia ideal8
deoaree =i unul =i altul erau la ini <inute de <ers pe Hos0
&ri<a >i a Aost onsarat8 reunoa=terii terenului si <ont8rii
orturilor0 Eria, /an3 H
1
dra =i #alerie ;<p8r!eau unul din ele, b8ie!ii se
instalaser8 ;n trei orturi <ari, iar "hristie avea sin:ur8 unul0 Nu3=i
pusese proble<a da8 asta repre>enta un privile:iu sau o pedeaps80 %yle
;=i p8strase la rBndul lui un ort <are, are3i servea a birou =i dor<itor0
/pre partea abrupt8 a rBului, stBnile reaser8 un ba>in natural ;n are
te puteai s8lda A8r8 periol0 Aveau u ei ap8 potabil8 =i provi>ii pentru o
s8pt8<Bn80 'n r8itor u :hea!8 ad8postea ulti<ele ali<ente perisabile,
iar <Bnarea o A8eau pe re=ou sau la Ao, sub erul liber0 Or:ani>area
era perAet8, dar utilit8!ile lor u <ult <ai su<are deBt ;=i ;nhipuise
"hristieN0 Totu=i nu3=i putea re!ine o sen>a!ie iudat8 <BnBnd aAar8 sub
erul plin de stele =i
asultBnd >:o<otele <isterioase ale nop!ii, ;ntr3o at<osAer8 pri<itiv8,
adesea ;nArio=8toare0
*oborB!i de oboseala din ti<pul >ilei, to!i se ular8 devre<e ;n seara
aeea0 Totu=i "hristie ador<i destul de :reu0 /aul de dor<it =i patul
pliant nu3i oAereau deBt un suro:at de onAort ;n o<para!ie u a<era
ei din 9ohannesbur:C ;ntuneriul lini=tit al ortului ;i d8dea i<presia 8
este ulti<a reatur8 ;n via!8 de pe p8<Bnt0 ;n sABr=it ador<i, A8r8 vise,
pBn8 a doua >i la rev8rsatul >orilor0
*i<inea!a ;nepur8 s8p8turile pe partea stBnoas8 a <untelui, unde o
deshidere natural8 india Aaptul 8 aii ar Ai putut tr8i un trib pri<itiv0
Trebuiau ;ntBi s8 ure uneltele pe panta arid80 F8ur8 i<ediat un aroiaH
=i ;=i <arar8 lourile e?ate unde ar trebui s8 aute vesti:iile0
AhD <8ar de3ar :8si evaD ;=i >ise "hris3 tie are3i ur<a ;nar<at8 u
un arnet =i un pi?0 /e ;<br8ase =i ea a studen!ii, u un triou de
bu<ba, o perehe de blue Heans iar ;n piioare pantoAi de tenis0 *ar
da8 ;=i i<a:inase vreun <o<ent 8 atribu!iile ei se vor li<ita la a lua
noti!e se ;n=ela a<arni0 %yle d8dea ordine strite Aie8ruia iar ea trebui
s8 aHute la instalarea ehipa<entului =i punerea ;n Aun!iune a aparatelor0
&e <8sur8 e soarele se ridia pe er, te<peratura re=tea u Bteva
:rade0 Mai e?peri<entat deBt eilal!i, %yle purta ;n loul pantalonilor
un =ortC nu e>it8 hiar s83=i dea Hos 8<a=a, e?punBndu3=i bustul la soare0
+8ie!ii A8ur8 =i ei la Ael, dar Aetele suAereau ;n t8ere0
@MBine, delar8 Eria atuni Bnd A8ur8 pau>a de <as8, o s83<i
pun =i eu =ortul =i sutienul de la ostu<ul de baie0
"hristie =i restul Aetelor d8dur8 din ap ;n se<n de aprobare0
*up8 <as8, studen!ii se adunar8 ;n Hurul proAesorului la u<bra unei
s8lii, =i disutar8 re>ultatele ativit8!ii din di<inea!a aeea0 "urBnd,
reuniunea 8p8t8 aspet de urs. Fieare punea ;ntreb8ri, ;=i nota e
redea <ai i<portant0 Apoi to!i se r8spBndir8, iar "hristie se tre>i din
nou sin:ur8 u %yle0
Nervoas8, A8ea abstra!ie de Aaptul 8 el o privea0 /e Hu8 un ti<p u
pi?ul, evitBndu3i privirea0 *ar o Aor!8 ire>istibil8 o A8ea s83=i arune
ohii spre bustul lui bron>at, aoperit u un prosop are3i 8dea pBn8 la
brBu0 #irilitatea lui era la Ael de e?itant8 a au< ini ani, iar Aiorul
nelini=tit are se delan3 J J =ase < ea o e?aspera0
Tre<urBnd, u pal<ele u<ede, se l8s8 un <o<ent prad8 treutului0
A<intirile ;nepuser8 s8 se derule>e000 par8 si<!ea =i au<
ap8sarea pieptului puterni pe sBnii eiC ini<a ;nepu s83i bat8 violent0 Ar
Ai vrut s8 =tie da8 =i pe el ;l <Bn:Biau aelea=i sen>a!ii, dar ohii lui
ne:ri nu e?pri<au deBt indiAeren!a0 /i<!i din nou un Arison0
@'nde te duiG o ;ntreb8 %yle de ;ndat8 e se ridi8, preoupat8 s83=i
:8seas8 lini=tea ;n ort0
Ea se Aor!8 s83i r8spund8 u o ;netineal8 studiat8.
@Ai treab8 u <ineG
%yle se ridi8 pBn8 o do<in8 u ;n8l!i<ea sa0
@*a, a< treab8 u tine0
Apoi se ;ndrept8 spre ortul lui0 "hristie ;l ur<8 u pas nesi:ur0 *e
di<inea!8 nu A8use alteva deBt s8 note>e ;n arnet tot e redea 8 ar
Ai putut Ai util <ai tBr>iu0 %yle ;i ar8t8 un Aotoliu pliant =i ;nepu s83i
dite>e000
@(eite=te3<i e !i3a< spus ulti<a dat8, ;i spuse el la sABr=itul unei
Ara>e0
"hristie se onAor<8, 8utBnd s8 nu se potineas80 *ar pe <8sur8 e
itea ;=i d8du sea<a 8 unul din para:raAe ontra>iea eea e to<ai
notase ;n ursuD di<ine!ii0
@Ai aAir<at de di<inea!8 a istoria AAriii de /ud datea>8 din
seolul al O#I%lea0 Au< pretin>i 8 de Aapt a ;neput au< un <ilion
de ani0
@A=a este000
%yle se l8s8 pe sp8tarul Aotoliului =i ;=i aprinse o !i:ar80
@ Istoria unosut8 a AAriii de /ud ;nepe ;n seolul al O#II3lea,
epo8 din are se p8strea>8 pri<ele srieri ;n are se spune tot e A8eau
sau vedeau oa<enii0
*ar arta unui arheolo: se dovede=te Bnd ;n Aun!ie de aestea sau0 de
alte desoperiri, poate reonstitui via!a oa<enilor preistorii0
@ OhD
"hristie se si<!i stupid8 =i de>ar<at8 dar ;ner8 s3o drea:a u alt8
;ntrebare0
@ "hiar speri s8 :8se=ti eva interesantG
@ E?ist8 aeast8 posibilitate, de=i proprietarul terenului este
septi =i ne3a spus ;n Aa!8 8 pierde< ti<pul de po<an80
O seund8, ;n ti<p e vorbea, tr8s8turile lui asu!ite se ;ndulir80 'n
nou Aior de :hea!8 ;i str8b8tu ini<a lui "hristieC uno=tea periolul e ar
putea3o pa=te ad<irBn3 du3i Ai>iono<ia, dar se hot8r; s8 nu <ai ede>e
niiodat8000
@ ,i u< vor rea!iona studen!ii da8 eret8rile vor Ai A8r8
re>ultatG ;ntreb8 ea absent8 =i u senti<entul 8 este str8in8 de toate
proietele lui %yle0
@ Nu ontea>8 prea <ult, r8spunse el privind3o printr3o perdea de
Au<0 #or 8p8ta e?perien!8 =i 8sta este el <ai i<portant B=ti: din
aeast8 e?pedi!ie0
@/unt si:ur80
*in nou, "hristie se si<!i spionat80 /e hot8r; s83=i lase ohii ;n Hos, ;n
aiet0
@Alte ;ntreb8riG ;ner8 %yle0
@Nu0
;=i sutur8 apul, l8sBnd Bteva bule blonde s8 se r8sAire ;n soare0
@Ei, au< <er:i <ai departe de unde ai r8<asD
@/u>83<8000
;n:hi!ind ;n se, se onentr8 ;n ontinuare asupra leturii noti!elor0
T8erea are se l8s8 ;n ele din ur<8 nu Au ;ntrerupt8 deBt de iripitul
p8s8rilor din opai =i de rBsul studen!ilor0 #eselia lor ontrasta evident
u nervo>itatea ei0 "Bnd, la un <o<ent dat, ris8 o privire spre Aostul ei
so!, ohii i se <8rir8 v8>Bnd Auria are par8 deAor<a tr8s8turile virile
ale lui %yle0
@*e e <8 prive=ti ;n Aelul 8staG ;l ;ntreb8 u o voe :Btuit8 de
e<o!ie0
%yle stinse !i:ara ;n sru<iera <etali8 =i se ridi80 Nu3=i putea re!ine
nii <i=8rile bru=te, nii Auria are i se itea ;n ohi0
@#a <ai tree <ult ti<p pBn8 Bnd nu voi <ai da i<portan!8
Aaptului 8 ai venit ;n aeast8 e?pedi!ie000
@*ar da8 tot a< venit, onsider8 8 sunt o povar8 de are te3ai
desotorosit de <ultD spuse "hristie u un inis< destinat s83i <ashe>e
suAerin!a0
@E?atD
&ar8 tot <untele s3ar Ai pr8v8lit peste eaD
@M8 ur8=ti hiar atBt de <ultG
@Nu3!i Aae ilu>ii0 ;<i e=ti indiAerent80 "eea e ur8s este a<intirea
treutului <ort0
IndiAerent8000 treut <ort000 E :roa>niD (8nile pe are le re>use
vindeate ;nepur8 s8 sBn:ere>e, dar A8u un eAort suprao<enes s83=i
asund8 durerea0
@Aeast8 re<ar8 nu este de<n8 de un arheolo:D ;l lu8 ea peste
piior0
@#orbea< din puntul de vedere al b8rbatului, =tii bineD
"8ldura din ort devenea din e ;n e <ai ap8s8toare0 #8>Bndu3i
hipul deso<pus de Aurie, "hristie ;=i d8du sea<a Bt de str8in ;i
devenise %yle0
@Oriu<, probabil nu !i3a treut prin ap 8 situa!ia asta ar putea Ai =i
pentru <ine la Ael de insuportabil80
@Nu <8 ;ndoies, ba dinpotriv80 A< vrut doar s8 pune< lururile la
punt pentru ur<8toarele s8pt8<Bni0 ,i ;i arun8 o privire dispre!uitoare0
@O s8 :8se=ti hBrtie ;n utia asta, sub <as80 O s8 ba!i la <a=in8 un
ori:inal =i dou8 opii dup8 notele pe are !i le3a< ditat0 /8 Ia=i totul ;n
<apa verde0
"hiar =i A8r8 8<a=8 pe el, avea o autoritate ople=itoare0
@*a000 do<nule proAesor, r8spunse "hristie0
%yle p8r8si ortul s8pBnd o ;nHur8tur80
IndiAerent8000 treut <ort000 Eoul aestor uvinte se a<pliAia ;n
suAletul ei, resBnd insuportabil0 ;n anii treu!i ;=i onstruise o ar<ur8
apabil8 s8 re>iste la orie ata, totu=i aeste uvinte reu=iser8 s8 o
penetre>e u aeea=i u=urin!8 u are un u!it Aierbinte intr8 ;n unt0 *e e
a trebuit a %yle #enniEer s8 reapar8 ;n via!a ei, r8solindu3i suAerin!aG
Fir3ar al naibiiD Ar Ai putut s83i suporte dispre!ul, ura, dar indiAeren!a o
a<8ra u<plitD
&unBnd ap8t aestor :Bnduri ne:re, "hristie roti saunul pivotant =i
se a=e>8 la <a=ina de sris0 ;=i soase din utia de sub <as8 hBrtie =i
indi:o =i apoi se Aa<iliari>8 u <a=ina0 ;n urBnd, reu=i s8 se
onentre>e nu<ai asupra lur8rii0
"ortul avea ata=at8 o opertin8 la intrare, dBnd i<presia unei verande0
Totu=i ;n8untru 8ldura era de nesuportatC nu suAla nii o boare de vBnt
prin lourile aelea, iar "hristie transpira abundent0 %a un <o<ent dat
trioul i se lipi de spate, dar ontinua s8 srie u <are vite>8 ;n iuda
<Binilor Hilave, a=a ;nBt ter<ina lurarea ;ntr3o or80
/o!Bnd ulti<a Aoaie din <a=in8, se :Bndi e Aa eilal!i aAar80 'n
>:o<ot u=or o A8u s8 se ;ntoar8. era *ennis0
@ Noi <er:e< la rBu s8 ;not8<, delar8 el0 #ino u noiD
Ni<i nu i3ar Ai pl8ut <ai <ult deBt s83=i arune trupul ;nAierbBntat
;n ap80 *in p8ate, trebuia s8 Aa8 =i oretura =i asta ;i lua destul de
<ult ti<p0 ;ntoarse apul =i spuse.
@ ;<i pare r8u, *ennis, dar n3a< ter<inat0
@ $ai, pe 8ldura asta nii proAesorul n3ar putea s83!i reAu>e o
pau>80
@ Te ;n=eliD
%a au>ul voii lui %yle, "hristie se roti o dat8 u saunul000 &rivirea pe
are i3o arunase ;i d8dea i<presia 8 este o adolesent8 prins8 pe piior
:re=it, niideu< o Ae<eie adult8 de dou8>ei si ini de ani0
@ Nu uita 8 doa<na Olson este aii a s8 lure>e, nu a s83=i oAere
un onediu pl8titD
@ *ar, do<nule proAesor000
@ Nii a s83i !ine!i voi o<panie, i3o t8ie surt %yle0
@ *o<nule proAesor, n3a< vrut s8000
@ )ataD
Fi:ura lui *ennis e?pri<8 pe rBnd surpri>a =i indi:narea0 Apoi, A8r8
s8 <ai proteste>e, ie=i din ort =i se ;ndrept8 spre eilal!i are pleaser8
deHa la rBu0
Inidentul ;i provo8 o indispo>i!ie teribil8 lui "hristie0 Era nedrept a
%yle s83=i verse Aoul pe *ennisD ;ner8 s83l apere0
@Nu Ai atBt de nesuAeritD N3a< vrut deBt000
@/8 =tii 8 nu aept din partea ta nii un sAat asupra Aelului u< ;<i
trate> studen!ii, r8ni %yle, A8r8 s83i lase ti<p s83=i ter<ine Ara>a0
*ar =i "hristie era la Ael de Aurioas80
@Nii n3a< avut ase<enea inten!ieD *a8 n3ai si<!ul u<orului,
u<p8r83!iD ,i s8 =tii 8 *ennis n3a A8ut deBt s8 dea dovad8 de pu!in8
polite!e =i onsidera!ie0
@Nu ondu o e?pedi!ie Ailantropi8, repli8 %yle0 Ai venit aii s8 ai
<un8 de birou0 "e Aai ;n ti<pul liber nu <8 prive=teD
@"u<G O s8 a< =i ti<p liberG susur8 ea u un saras< nedisi<ulat
=i ;=i !u:uie bu>ele0
@Evit8 s8 Aolose=ti ase<enea ton u <ine, "hristie OlsonD <BrBi
%yle ;nli3 nBndu3se spre ea0
O re!inu pri>onier8 u o <Bna pe sp8tarul saunului =i u alta pe
<as80
@*a8 <ai ;neri sB3<i sub<ine>i
autoritatea ;n Aa!a studen!ilor <ei, s8 =tii 8 nu <ai r8spund de e AaD
Instintul o sA8tui 8 ar Ai bine s8 ta8, dar un dr8u=or <i o ;nde<n8
s83i arune un surBs >eAle<itor.
@"e3<i Aae!i, do<nule proAesorG M8 l8sa!i oriHent8G
Ohii lui ne:ri arunau Al88ri0
@"ontinui s8 <8 provoi =i >8u, sunt apabil de orie0
@"e urios, nii nu observase< violen!a asta la tine, repli8 ea,
uitBnd orie pruden!80
%yle ;nepu s8 ;nHure0 Furia lui lansa vibra!ii are se trans<iteau
saunului pe are !inea <Bna0
@Nu <8 enerva <ai <ult de atBt, "hristie, o s8 re:re!iD
*up8 asta p8r8si ortul, ;ndreptBndu3se spre rBu0
*up8 e ple8, "hristie r8<ase <ult ti<p !intuit8 loului0 Nu31
reuno=tea delo pe Aostul ei so!0 /i:ur, ;i ;n!ele:ea surprinderea, hiar =i
<Bnia atuni Bnd onstatase 8 ea ;i va Ai seretar80 "e, ea nu avusese o
rea!ie ase<8n8toare Bnd ;=i d8duse sea<a 8 va lura sub ordinele luiG
*ar de unde Auria asta paro?isti8 e i se de:aHa din to!i porii Bnd se
apropia de eaG
&i8turile de transpira!ie are3i =iroiau pe spate o A8ur8 s8 se
utre<ure0 /e si<!ea a de :hea!8, ;n iuda 8ldurii0
"eva nu era ;n re:ul8000 &Bn8 au< n3o ;n=elase niiodat8 instintul0
%yle ar Ai putut, ;n to!i ae=ti ani, s8 aib8 o ase<enea ur8 A8r8 un <otiv
anu<eG Era eva are ;i s8pa0 *ar eG O s8 aAle ea000 *ar %yle era
ulti<a persoan8 pe are ar Ai ;ntrebat3o0 /a<<y &atersonG *a, o s8 aib8
o diu!ie u el de ;ndat8 e se va ;ntoare la 9ohannesbur:000 *a8 o s8
<ai r8<Bn8 ;ntrea:8 dup8 patru s8pt8<Bni al8turi de %yle000
;i trebui <ult ti<p s8 se poat8 onentra din nou =i s8 ter<ine de
oretat Aoile datilo:raAiate0
Era o dup83a<ia>8 al<80 ;n sABr=it liber8, ar Ai savurat pl8erea
s8ldatului ;n rBu0 *ar studen!ii se ;ntoreau deHa ;n tab8r80 /e uit8 dup8
%yle. p8rul ud ;i 8dea ;n de>ordine pe Arunte, iar surBsul pe are i31
uno=tea Aoarte bine A8ea s8 i se lu<ine>e Aa!a0 /i<!i o durere surd8 ;n
ini<80 *ar ;n <o<entul Bnd se uit8 ;n ohii lui, toat8 Aiin!a Ae<eii
;n:he!8. ael surBs se trasAor<8 i<ediat ;ntr3o e?presie vein8 u ura0
"hristie se ;ntoarse brus s8=i aranHe>e Aoile din dosarul de pe <as80
"Bnd au>i pa=ii lui %yle ;n spatele ei, to!i <u=hii i se ;nordar80 Nu
avea uraHul s83l priveas8 ;n Aa!80 Era on=tient8 8 suAerin!a ei era ;n8
vi>ibil8000
&roAitBnd de un <o<ent Aavorabil, se retrase ;n inti<itatea ortului ei0
Adev8rul rud o lovea din plin0
*e unde avea %yle atBta putere s3o Aa8 s8 suAere ;n vre<e e ea nu
;netase s83l iubeas8G Mult ti<p ;nerase s8 se onvin:8, pentru
lini=tea ei interioar8, 8 ;l detest8, dar ;=i d8dea sea<a 8 era o a<8:ire0
(eu=ise s83l ;ndep8rte>e din :Bnd, dar niiodat8 nu aeptase s83l uite0
"hristie s8p8 un oAtat sonor, apoi se l8s8 pe patul pliant are sBr!Bi0
"u ohii Ai?a!i pe arpeta e !inea lo de ovor rev8>u tr8s8turile lui %yle
deAor<ate de Aurie, =i suspinBnd ;=i lu8 obraHii ;n <Bini0
Treu <ult ti<p pBn8 s8 se al<e>e0 Apoi ie=i aAar8 din ort, lu8 un
s8pun si un prosop u :Bndul s8 Aa8 baia <ult rBvnit80 Nii nu A8u
B!iva pa=i, 8 o voe r8sun8 ;n spatele ei.
@'nde te duiG
TBn8ra se ;ntoarse ;net, A8Bnd eAorturi s83=i re:8seas8 e?presia
i<pasibil8 are3i devenise o <as8 Aa<iliar80 ;=i a:it8 prosopul0 P
@Nu e lar undeG
@E la Ael de lar 8 ai ne:liHat s8 te ui!i pe pro:ra<area pentru
servirea <esei000
,i u< "hristie A8u ohii <ari A8r8 s8 r8spund8, el avu un :est de
ner8bdare0
@E rBndul t8u s8 pre:8te=ti <asa000
Epui>at8 de 8ldur8, r8nit8 de atitudinea lui %yle, nu :8si alt8 ap8rare
deBt ontraataul0
@"u< adi8, nu a< =i eu dreptul le Bteva <inute s8 <8 sp8lG
&ro:ra<area ta atBt de <etiuloas8 nu poate ad<ite nii ea <ai <i8
;ntBr>iereG
Aeea=i Aurie de ne;n!eles u<bri din nou Aa!a lui %yle0
@A< spus de Bnd a< pleat 8 o s8 ur<8< un pro:ra< strit0
@Ai spus ;ntr3adev8r 8 vo< avea aeste obli:a!ii prin rota!ie =i n3
a< ni<i ;<potriv8000 *ar nu ;n!ele: de e3<i reAu>i un privile:iu pe
are ;l aor>i altora u atBta :enero>itate0 Nu sunt o slav8 are trebuie
s8 sar8 a ars8 Bnd pone=ti tu din bii0
@'i!i un luru. eu sunt pl8tit s8 pones din bii, iar tu s8 sari0
/punBnd aeasta, %yle ;i ;ntoarse spatele =i se ;ndep8rt80 *a8 8sta era
r8>boi, atuni aa, %yle <ai B=ti:ase o b8t8lie000
Fiind ;n pra:ul unei de>l8n!uiri violente, "hristie se ;ndrept8 spre ort
s83=i lase s8punul =i prosopul, dar aii d8du de /andra are avea obraHii
ro=ii =i o Ai:ur8 vinovat80
@lart83<80 N3a< vrut s8 Aiu indisret8, ;nepu ea ;n vre<e e
"hristie ;=i l8sa lururile pe pat0 A< venit s8 <ai st8< de vorb8 =i000 a<
au>it toat8 onversa!ia0
@Nu ontea>8, o asi:ur8 "hristie u un al< are3i asundea a:ita!ia
interioar80
@Nu ;n!ele: de e proAesorul se ia atBta de tine, ontinu8 /andra0 *ar
da8 vrei, pre:8tes eu <asa ;n loul t8u, iar tu te dui s8 te speli0
"hristie sutur8 din ap hot8rBt80
@O s8 a=tept pBn8 <Bine0
/andra e>it8 un <o<ent, e?a<inBnd3o ;nainte de a plea spre eilal!i,
;n vre<e e "hristie se pre:8tea s8 se spele pe <Bini ;ntr3un li:hean0
"Bteva <inute <ai tBr>iu ie=i s8 se oupe de pre:8titul <esei0
MiEe, b8iatul u p8rul de uloarea nisipului, o aHut8C aduse vreasuri,
aprinse Aoul, ;i ar8t8 u< s8 pre:8teas8 le:u<ele =i arnea pe Har0
%yle a ap8rut i<ediat e totul a Aost :ata0 "hristie observ8 8 nii nu
se shi<baseC ;=i pusese doar o 8<a=8 si se piept8nase0 "eva ;n
interiorul ei vibra din nou0 "ople=it8 de a<intiri, ;ner8 s83=i
st8pBneas8 b8t8ile ini<ii0 "u orie s3ar Ai ;<br8at, %yle ar8ta <ereu
ire>istibil, iar si<pla lui pre>en!8 o aAeta la Ael a au< ini ani0 "Bnd
v8>u 8 se a=ea>8 ;n Aa!a ei de ealalt8 parte a <esei, ;nepur8 s83i
tre<ure piioarele0 /lav8 *o<nului, el nu3i observase tulburarea0 Ii puse
<Bnarea ;ntr3o AarAurie de porQelan =i i3o ;ntinse0 *ar, HudeBnd dup8
surBsul lui ironi, ;=i d8du sea<a 8 nu3i s8pase ni<i0
"hristie ;=i repro=a a<arni 8 nu Ausese ;n stare s8 Hoae pu!in teatru0
In seara aeea se stabili un obiei are avea s8 se repete <ereu ;n
ti<pul =ederii aolo0 *up8 e erau sp8late vasele =i puse la loul lor, se
a=e>au to!i ;n Hurul Aoului =i disutau despre eea e se petreuse ;n
ti<pul >ilei0 'n tBn8r u p8rul ro=at =i Aa!a plin8 de pistrui aduse o
hitar8 =i ;nepu sa3i iupeas8 u=or or>ile0 "Bnta destul de bine, hiar
da8 A8ea unele de>aorduri0 *ar "hristie era sin:ura are le sesi>a0
@$ai, Alan, Bnt83ne un Bnte pe are s83l =ti< =i noiD su:er8
*ennis la un <o<ent dat0
+8iatul ;nepu o <elodie vehe, Mona %isa0 &entru "hristie era un
=o s83i asulte uvintele. %yle ;i <8rturisise ;ntr3o >i38 din au>a
surBsului ei eni:<ati o nu<ise 6)ioonda7 ;n8 de la pri<a lor
;ntBlnire0 Oare ;=i aduea a<inte =i elG (is8 o privire spre elC u apul
pu!in pe spate, era vi>ibil adBnit ;n :Bnduri =i surd la eea e se petreea
;n Hurul lui0 Nu era nedrept a, ;n ti<p e ea era obsedat8 de treut, el s8
uite toate Airele are3i le:aser8 odat8G
Melodia <er:ea :reu, Aieare e>ita asupra uvintelor, totu=i "hristie
r8<ase t8ut8, nevrBnd s8 partiipe0 "Bnd Alan ;nepu s8 interprete>e un
Bnte are Ausese un sues de3al ei, ridia ohii spre %yle =i3i
surprinse o e?presie lu<inoas80 'n <o<ent, la sABr=itul bu8!ii, avu
i<presia 8 %yle o s8 le dest8inuie elorlal!i 8 ea Ausese o vedet80 ;n
ohii lui se v8>u o slipire <isterioas8, apoi se ridi8 brus ;n piioare =i
dip8ru ;n ;ntuneri0 Oare3=i d8duse sea<a 8 este r8solit8 de a<intiriG
/au ;i desiArase ru:8<in!ile din priviriG
Orie ar Ai Aost, era o u=urare 8 se dep8rtase de :rup0
"hristie nu ;ntBr>ie s8 se du8 la ulare0 *up8 e le ur8 noapte bun8
elorlal!i, se retrase ;n ort =i se sp8l8 pe din!i ;nainte de a intra ;n saul
de dor<it0 "Bnteele n3o deranHau delo, u toate astea, nu putea dor<i0
%yle, =i eea e si<!ea Bnd ;l vedea,;i oupau toate :Bndurile0 /e ;ntreb8
din nou e ar Ai putut s83i delan=e>e o ase<enea ur80
*erul8 a pe un Ail< ulti<ele s8pt8<Bni petreute u el ;naintea
ple8rii ;n Italia0 "earta a ;neput de la an:aHa<entele Aie8ruia dintre ei,
are3i obli:au s8 stea desp8r!i!i atBta ti<p, iar la sABr=it so!ul ;i i<puse s8
alea:8 ;ntre arier8 =i 8sniie0 %e:at8 de ael ontrat, "hristie nu a pu3
tut s83si anule>e turneul0 Atuni %yle =i3a A8ut ba:aHele =i a pleat
trBntind u=a, anun!Bnd3o 8 va divor!a0
;n rest, ni<i0 Ni<i de are s83=i <ai a<inteas8 au<0 A a=teptat
trei luni sperBnd din toat8 ini<a 8 %yle a!ionase sub i<pulsul
<o<entului =i nu please de tot0 *ar dup8 patru luni a ;netat s8 <ai
read8 8 s3ar putea ;ntoare, onvins8 Aiind de 8tre /a<<y &aterson de
inutilitatea speran!elor ei0 Atuni a ;naintat atele de divor!0 %yle nu a
avut ni<i de obietat =i dup8 Bteva s8pt8<Bni s3a tre>it din nou liber8,
eliberat8 de o le:8tur8 pe are o re>use ve=ni80
A traversat o perioad8 Aoarte dureroas8, apoi =i3a luat nu<ele de Aat8
=i a ;nerat s83l uite pe el al lui %yle #enniEer0
Atuni de e ura dintre ei re=tea aido<a unui vulan :ata s8 erup8G
*oar el a vrut divor!ul =i l3a ob!inutD *ee o du=<8nea, ;i era doar
6indiAerent8
11
000 ;n a>ul 8sta, u< se e?plia iritarea luiG 3
*ar la e bun s8 Aa8 eAorturi s83i ;n!elea:8 atitudineaG Oriu<, nu
avea ele<ente suAiiente0 *e e s83=i <ai bat8 apul Bnd =tia 8 tot n3o
s8 :8seas8 e?plia!iaG (eu=ise doar s8 se epui>e>e0
*up8 o or8, lini=tea se a=ternu pe B<p, dar so<nul tot nu se lipise de
ea0 &etreu toat8 noaptea a:itBndu3se ;n saul de dor<it000
A doua >i di<inea!a se tre>i ;naintea elorlal!i0 Nii nu r8s8rise bine
soarele =i ea era deHa ;n dru< spre rBu0 /e anun!a o >i 8lduroas80 /e
de>br88 =i plonH8 u pl8ere
;n ap80 Trupul ei, obosit dup8 o noapte nedor<it8, se si<!ea bine ;n
ontat u apa r8oroas80 /oarele ;nepea s8 se si<t8 iar roua de pe
p8<Bnt disp8ruse0 %uBndu3=i s8punul se Are8 din ap pBn8 ;n piioare,
apoi ;=i sp8l8 p8rul0 "e bine era, si<!ea 8 rena=teD /e l8ti, ie=i din ap8
=i lu8 prosopul s8 se =tear:80 &ielea atiAelat8 era bron>at8 uniAor<, <ai
pu!in >onele are Auseser8 aoperite u ostu<ul de baie0 Avea sBnii bine
propor!iona!i, piioare lun:i =i Aru<oase0
;si ;nheie Aer<oarul la sort si ;<br88 trioul0 Nii nu se :Bndea la
aspetul ei Ai>i0 /uAletul ;i era ;n8 oupat de %yle0 /e redea s8pat8 de
el, dar desoperea e?at ontrariul0 ,i da8 alt8dat8 dra:ostea ;i d8duse
<otive de buurie, au< nu3i aduea deBt suAerin!80 &entru 8 %yle n3o
<ai iubea, de asta nu se ;ndoia0 *oar ea re>use proste=te 8 H8rateul se
poate aprinde din nou0 *estinul A8use o :lu<8 Bnd ;i adusese iar pe
aela=i dru< =i ;i era :reu s83=i dea sea<a Bte suAerin!e va <ai avea de
;ndurat000
"Bnd se piept8n8, "hristie se ;ntoarse0 'n al =aselea si<! ;i spunea 8
nu <ai este sin:ur8000 Obietul preoup8rilor ei era la B!iva pa=i,
spriHinit de un trunhi de salie, u bra!ele ;nrui=ate0
,ortul lui EaEi ;i sublinia linia Ain8 a soldurilor, aentuBnd
<usulatura oapselor =i a pulpelor0 "u o insolen!8 deliberat8, %yle o
studia atent0 &rivirea lui se oprise pe vBrAurile obra>nie ale sBnilor0
"hristie si<!i 8 i se taie r8suAlarea0 "u obraHii ro=ii, ;=i ;nheie ulti<ii
doi nasturi, ;nerBnd s8 se apere de aest asalt0 ,i pentru 8 bu>ele lui
%yle se aruir8 ;ntr3un surBs sen>ual, re>u 8 ini<a o s83i spar:8
pieptul0
InHurBndu31 ;n :Bnd pentru 8 ;nerase s3o surprind8 ;n inti<itate, se
bleste<8 ea ;ns8=i 8 nu avusese puterea s8 se desprind8 de sub inAluen!a
lui0
"A&ITO%'% III
@*e Bt ti<p e=ti aiiG ;l ;ntreb8 "hristie0
;n voea ei se si<!ea o Aurie nebun8, ;ntorBndu3i spatele, ontinu8 s83
=i ;nheie nasturii u <Binile tre<urBnd0 (8spunsul nu ;ntBr>ie s8 vin80
@*e Btva ti<p0
Ea ;=i ;n8l!8 sandalele, ;=i treu <Bna prin p8rul ud =i a=tept8 s83=i
reapete sBn:ele ree ;nainte de a ;nArunta privirea Aostului ei so!0
@"redea< 8 aest ba>in e re>ervat Aetelor000
"u aela=i surBs, %yle o e?a<in8 din ap pBn8 ;n piioare u o
ase<enea i<pertinen!8 ;nBt "hristie se si<!i de>br8at80 ;n eea e ne
prive=te pe <ine =i pe tine, nu se apli8 aeast8 re:ul8, "hristina000
@#a ;n=ela!i, do<nule proAesor, lans8 ea0 A< =i eu dreptul <eu la
inti<itate, la Ael a si eilal!i0
@&ruden!a ta <i s3a p8rut suspet8000 hiar a<u>ant80
@Nu v8d de e, repli8 ea u un al< preA8ut0
%yle puAni ;n rBs0
@Tu hiar ;neri s8 <8 Aai s8 red 8 dup8 <ine, nu te3a <ai v8>ut
:oal8 nii un b8rbatG
"hristie ;=i <iHi ohii, inapabil8 s8 artiule>e un sunet0 Totu=i nu
putea s83l lase s3o insulte a=a, u bun8 =tiin!80 *eshise :ura vrBnd s8
spun8 eva, dar par8 i se lipise li<ba de erul :urii0
@";!i b8rba!i au avut Aeriitul privile:iu de a te b8:a ;n patul lorG
"u :ura deAor<at8 de un ritus, %yle se ;ndep8rt8 de opa a s8
p8stre>e distan!a are3i separa0 /8:e!ile din ohii lui p8reau 8 vor s3o
distru:80
@*a83<i a<intes bine, /a<<y &a3 terson nu se putea ab!ine s8
pun8 <Bna pe tine, una3dou80 Nu <3ar <ira s8 aAlu 8 !i3a Aost a<ant0
"hristie si<!i 8 i s3a surs sBn:ele din obraHi0 Ea :8sise la vre<ea
aeea ;n /a<<y pe tat8l aAetuos are3i lipsise ;ntotdeauna0 (e<ara lui
%yle ;i stBrnea un val de :rea!8 pentru 8 ea stabilise aeast8 rela!ie
nu<ai pe ba>8 de prietenie0
@M8 de>:u=tiD e?plod8 "hristie0
@A, daG A< s83!i ar8t ;n e hal ;<i provoi tu repulsia0
,i A8r8 s83i <ai lase ti<p s8 se apere, o trase spre el0 Aeast8 atin:ere
nea=teptat8 o A8u s8 si!nt8 o und8 de sl8biiune0 %yle ;=i treu de:etele
prin p8rul ei blond, strBn3 :Bndu31 u putere =i obli:Bnd3o s83=i dea
apul pe spate0 Apoi puse st8pBnire pe :ura ei u o ase<enea violen!8
;nBt ;i s<ulse :e<ete de protest =i de durere0 &rosopul =i s8punul ;i
8>ur8 din <Bn80 ;n ti<p e <intea i se ;ntune8, si<!i <Bn:Bierile
b8rbatului pe trup0 Aest asalt devenise din e ;n e <ai de:radantC
disperat8, ;ner8 s83l ;ndep8rte>e pe %yle0
"urBnd, la Ael de brus u< ;nepuse, %yle ;i d8du dru<ul =i Ae<eia
se dep8rt8 tre<urBnd, palid8 =i >8p8it80 ;=i duse <Bna la bu>ele
tu<eAiate, avBnd o privire ree =i au>atoare0 *ar %yle nu renun!ase la
surBsul lui ironi0
@Nu <erit s8 <8 insul!i, stri:8 "hristie Aurioas80
'n rBs sardoni Au sin:urul r8spuns0 Asta a Aost totD "hristie ;=i l8s8
lururile aolo =i ;nepu s8 Au:8 ;nerBnd s83=i a<inteas8 e uloare
avea ortul ei0
&use st8pBnire pe ea un Ael de parali>ie are3i bloa si<!urile, iar ;n
suAlet si<!ea o ran8 sBn:erBnd80 Trebuia s83=i dea u eva pe bra!e, s8
esto<pe>e vBn8t8ile pe are i le provoase %yle0 'n nou val de ur8, <ai
violent8 a pri<a, o subHu:80
@Totul e ;n re:ul8G
"hristie se r8sui pe 8lBie0 #alerie era ;n Aa!a intr8rii ;n ort, u
p8rul r8sAirat =i lu<inat de pri<ele ra>e de soare0
@Erai a< r8v8=it8 Bnd te3ai ;ntors adineauri0 Iar au< e=ti a<
palid80
@M8 doare apul0
Nu spusese deBt o Hu<8tate de <iniun8 pentru 8 <Bnia A8ea s83i
>vBneas8 tB<plele0
@Nu3i ni<i i<portant, relu8 "hristie hinuindu3se s8 <i<e>e un
surBs0
@Ai luat vreo pastil8G ontinu8 #alerie plin8 de a<abilitate0 /unt
si:ur8 8 proAesorul are ;n trus8 a=a eva, da8 nu000
*u<ne>euleD :e<u "hristie ;n sinea ei0 Asta3i <ai lipsea, s8 vin8
%yle s8 vad8 ;n e stare a adus3o trata<entul lui =i s83i rBd8 ;n nasD
@A< aspirine ;n rusa, <ul!u<es0
@/i:urG insist8 studenta0
@*a, pe uvBntul <eu, nu3!i Aae :riHi0
#aleie e>it8 o seund8 ;nainte de a plea0
@*a8 ai nevoie de eva, s83<i eriD ad8u:8 ea dep8rtBndu3se0
(8<as8 sin:ur8, "hristie a=tept8 a <en:hina are3i strBn:ea apul sa
se sl8beas8 pu!in0 &entru <ai <ult8 si:uran!8, lu8 dou8 pastile, apoi se
piept8n80 *e=i se A8use >iu8 de3a binelea =i3i aHun:ea la n8ri <irosul de
ou8 pr8Hite u Brna!i, <ai ;ntBr>ie pu!in0 /tudiindu3se ;n o:lind8 hot8r;
s83=i dea u Aond de ten =i putin8 pudr80 Fa!a ei 8p8tase deHa uloarea
obi=nuit8, totu=i "hristie se si<!ea r8nit8 pe din8untru0
Nu departe de ortul s8u, %yle vorbea u ineva0 Oare de unde o s8
:8seas8 atBta Aor!8 s83l ;nArunte au<G *e e o insultase hiar a=aG ,i ;n
aAar8 de asta, nu <erita au>a!iile luiD *oa<ne, pentru nu =tiu e ra!iune,
el devenise un Ael de de<on posedat de dorin!a de a o Aae s8 suAere0
*e eG A=a ;n!ele:ea el s8 se r8>bune pentru 8 o dat8 Ausese nevoit8
s8 pun8 ;nainte ariera =i nu 8sniiaG *ar la e bun, da8 tot spunea 83i
este indiAerent8G &oate nu3i era a=a indiAerent8 u< pretindeaD Aeast8
idee i se p8ru absurd8 =i o abandon8000
+u8tarul de serviiu le atrase aten!ia u un :on: i<provi>at dintr3o
lin:ur8 de le<n =i o rati!8, 8 este ti<pul s8 vin8 la <as80 "hristie se
;nord8, ;si ;n8l!8 apul, hot8rBt8 s83l ;nArunte pe %yle pentru a doua oar8
;n di<inea!a asta0
;n iuda tuturor a=tept8rilor, el nu3i aord8 nii o privire0 Toat8
di<inea!a adopt8 o atitudine ree =i distant80 /tuden!ii urar8 pe platou
=i ;nepur8 s8 sapeC puneau toate Ara:<entele prelevate ;ntr3o sit8 =i le
e?a<inau apoi u aten!ie0 *ar urBnd se ridi8 o Aurtun8 de nisip are
dur8 pBn8 la ora prBn>ului0
;n ti<pul pau>ei, erul se aoperi ;n:riHor8tor de <ult =i de repede, iar
bubuitul tunetelor ;nepu s8 le asur>eas8 urehile0 Nii nu puseser8 bine
la lo vesela, 8 pri<ele pi8turi <ari de ploaie deHa 8deau pe p8<Bntul
usat0 Ful:erele br8>dau erul, ;n8rBnd aerul de eletriitate, apoi
i>buneau tunetele violente0
&loaia ;nepu s8 ad8 abundent, obli:Bnd pe toat8 lu<ea s8 se
reAu:ie>e ;n orturi0 Aproape o or8, "hristie r8<ase ;ntins8 ;n pat, u o
pern8 pe ap a s8 nu <ai aud8 bubuiturile0
&este pu!in ti<p Aurtuna se potoli, soarele ;<pr8=tie norii =i ;i <Bn:Bie
u ra>ele lui0 'n <iros de proasp8t =i urat se ridia din p8<Bntul ud0
"hristie se hot8r; s8 se du8 la ortul lui %yle0 &roAitBnd de distan!a pe
are o <ai avea de parurs, inspir8 proAund aerul urat, re:retBnd 8
restul >ilei avea s83l petrea8 ;n Aa!a <a=inii de sris0 *ar, u< spusese =i
%yle, nu venise ;n vaan!80
;l :8si a=e>at onAortabil ;n Aotoliu, adBnit ;n letur80 "Bnd intr8, %yle
ridi8 privirea, o onte<pl8 u insisten!8, apoi o onedie u un :est al
<Binii0
"hristie A8u ohii <ari. probabil ;=i d8duse sea<a are era starea ei
de spirit ;n
dup83a<ia>a aeea0 *ar nuD Nu se puteaD (8<ase ne<i=at8 =i
nehot8rBt80
@*a8 nu plei de aii ;n dou8 <inute, ri=ti s8 <8 r8>:Bndes =i s83!i
dau o treab8 anevoioas8000
@Mul!u<es0 &le0
"hristie p8r8si i<ediat ortul =i ;n dreptul opertinei se ;ntBlni u
*ennis0
@$eiD 'nde Au:i a=aG e?la<8 *ennis apuBnd3o de u<8r0
@A< s8pat deoa<dat8 de luruD se buur8 "hristie0 A< o dup83
a<ia>8 liber80
'n surBs lar: ;i lu<in8 hipul lui *ennis0
@E?elentD To<ai voia< s8 e?plore> pu!in ;npreHuri<ile =i >8u 8
nu !i3a= reAu>a o<pania000
@*a8 asta e o invita!ie, aept0
"urBnd, st8pBnit8 de un aes de buurie
=i libertate, ;l lu8 de bra! =i se ;ndreptar8 spre un dru< situat la <ar:inea
>onei deli<itate pentru eret8ri0
"hristie se uita din Bnd ;n Bnd intri:at8 spre ;nso!itorul ei. ;n ti<p
e ea <er:ea u privirea ;nainte, el ;=i !inea <ereu ohii ;n p8<Bnt0
@"au!i eva anu<eG
@/unt atBt de urios, e?pli8 *ennis ;nurat, =i preAer s8 studie>
terenul ;n lini=te, sin:ur, nu ;n o<pania tuturor0
@"e speri s8 desoperiG
@ O Aurtun8 a asta de a>i r8sole=te p8<Bntul0 "ine =tie e <ai
poate s8 apar8 nouG
@ &roprietarul terenului pretinde 8 v8 pierde!i ti<pul de:eaba, ;l
anun!8 "hristie0
@ Este Aoarte probabil, onsi<!i *ennis u un aer <editativ0 *ar tot
atBt de bine, aest Aer<ier se poate ;n=ela0
@ ;ntotdeauna e=ti a=a opti<istG observ8 u pl8ere "hristie0
*ennis se ;ntoarse spre ea0
@ N3a= spune0
@ Atuni, entu>iastG
@ Ei, au< e=ti <ai aproape de realitate,N aprob8 el rB>Bnd0
*ar urBnd rBsul ;i disp8ru de pe bu>e0
@ *o<nul #enniEer este un <are arheolo: =i un proAesor
Aor<idabil0 A= Ai <ul!u<it da8 a= putea s8 ob!in <8ar a >eea parte din
re>ultatele lui0
"hristie ;=i asunse surpri>a0
@ ;l ad<iri <ult, nu3i asaG
@ To!i ;l ad<ir8<, r8spunse :rav *ennis0 "u destept8iunea lui se
distan!ea>8 lar de eilal!i ole:i, totu=i nu se laud8 <iodat80 Nu =ti<
despre el deBt e pute< d Ni din buletinele arheolo:ie din ulti<ii A A
sris ni=te artiole e?traordinare are s3au aHutat Aoarte <ult0
Absorbit8, "hristie ;=i d8dea sea<a 8 nii ea nu31 unosuse prea
bine pe el
are i3a Aost so!0 "ariera ei ;i oupase tot ti<pul, A8r8 s8 se preoupe de
<eseria lui0 ,tia doar 8 era un arheolo: de renu<e, totu=i nu vorbiser8
niiodat8 despre <una lui, ea nu31 ;ntrebase despre do<eniul lui de
ativitate sau despre speran!ele lui0
O uprinse o triste!e ap8s8toare la :Bndul 8 poate via!a ei ar Ai putut
lua alt8 ale0 *ar au< nu era <o<entul s8 se la<ente>e sau s83=i adu8
a<inte de :re=elile treutuluiD
*ennis inspeta o por!iune de teren r8pat8 din au>a ero>iunii0 "eva
;i atr8sese aten!ia pentru 8 s8pa spre interior din e ;n e <ai repede0
Entu>ias<ul lui o readuse pe "hristie la realitate0
@$ei, "hristieD #ino aii s8 ve>iD "red 8 noi nu Aae< eret8rile
unde trebuieD
TBn8ra Ae<eie se ;ndrept8 spre r8p8tur8, prin iarba ud8C ;ntr3un lo, o
parte de p8<Bnt Ausese sp8lat8 abundent de ploaie =i l8sa s8 se vad8 o
sea<8 de obiete dispersate are puteau Aoarte bine s8 Aa8 parte dintr3un
te>aur0
@Trebuie s8 soate< totul u <ult8 aten!ie000 &rive=teD
A=e>Bndu3se ;n :enunhi, *ennis ;nepu s8 sor<oneas8 u de:etele
;n Hurul unei bu8!i de <etal are ie=ea din p8<Bntul ro=iati0 J
@ "e esteG
@ A= rede 8 e un vBrA de lane, r8spunse el u entu>ias<0 #ino s8
<8 aHu!iD
"hristie nu a=tept8 s8 i se spun8 de dou8 ori0 Tulburarea ;nso!itorului
ei devenise onta:ioas8 =i, A8r8 sa3i pese 83=i <urd8re=te hainele, se l8s8
s8 alunee ;n Aisur80 Aii, se a=e>8 ;n :enunhi =i, u :esturi prudente,
;ndep8rt8 noroiul d< Hurul obietului0 In sABr=it, *ennis ;l lu8 u :riH8 ;n
<Bini0
A=e>at8 pe vine, "hristie ;i observ8 e?presia. satisAa!ia =i <Bndria ;i
lu<inau hipul, nu3=i <ai asundea pl8erea0 Oare %yle avea aeea=i
e?presie Bnd desoperea eva i<portant8 I se ;nduleau tr8s8turile J
aido<a unui opilG
E?a<inar8 <ult ti<p eea e era probabil o ar<8 de vBn8toare0
"hristie nu3=i putu re!ine urio>itatea0
@ "e vehi<e re>i 8 areG
@ "red 8 peste >ee <ii de ani, poate hiar <ai <ult0 *oar
proAesorul ne3ar putea onAir<a da8 este din epoa de Aier0
*ennis puse obietul desoperit lBn:8 el =i ;nepu s8 sape ;net ;n
Hurul loului unde :8sise vBrAul de lane0 "hristie A8ea la Ael pu!in <ai
departe0 Nu spera s8 :8seas8 eva, dar deodat8 de:etele ei atinser8 o
supraAa!8 tare =i dreapt80
@ 'ite ;n8 eva, stri:8 ea i<ediat0
;n ti<p e de:etele ontinuau s8 sor<oneas8, ini<a ;nepu s83i bat8
u putere0
@&robabil e o oal80
@Aten!ie, o averti>8 *ennis repe>in3
du3se spre ea, nu trebuie s3o Aor!e>i, s3ar putea rupe =i are o <are valoare
arheolo:i80
@,i da8 a< ere proAesorului s8 vin8 aiiG su:er8 "hristie l8sBndu31
pe *ennis s8 e?tra:8 obietul din p8<Bnt0
@*a0 ,i adu3i =i pe eilal!i0
"hristie se ridi8 u :reu din :roap8, apoi ;i >B<bi lui *ennis0
@Este >iua ta norooas8D
@&robabil pentru 8 ai venit u <ine0
@Mul!u<esD se ;<p8un8 ea0 M8 onsideri un talis<an, nu3i a=aG
/urBsul ;i r8<ase pe bu>e ;n ti<p e se ;ndrepta spre tab8r80 Nu
redea 8 *ennis se ata=ase de ea i 8 doar ;i d8duse dove>i de
prietenie, de onsidera!ie ;n8 de Bnd se ;ntBlniser80 Au< ha>ardul
voise a s8 Aie al8turi de el Bnd desoperise obietele0 Totu=i =tia 8 nu
va Ai ;n stare s83i aorde alteva deBt o prietenie urat80 "u< s8 Aa8 s8
nu31 r8neas8, da8 el osila ;ntre prietenie si un senti<ent <ai proAundG
&oate ;=i dadea sea<a =i sin:ur 8 nu putea Ai ni<i ;ntre ei000 sau, <8
ro:, spera000
"hristie ;l :8si pe %yle ;n ort, ;n <o<entul ;n are l8sase artea pe
:enunhi =i ;=i spriHinise apul de sp8tar, ;nhi>Bnd ohii, ;n8 o dat8, ;i
ad<ir8 :enele lun:i si dese0
@%yle000G
*oar ;i =optise nu<ele =i el deshise
i<ediat ohii0 &rivirea lui ironi8 se pli<ba pe trupul ei din ap pBn8 ;n
piioareC de abia atuni ;=i d8du sea<a e spetaol ;i oAerea. piioarele,
<Binile =i hainele ;<bibate de noroi0 *e ru=ine ;i venea s8 Au:8, dar avea
eva <ai i<portant s83i spun80
@*ennis a desoperit eva ;ntr3o r8p8tur8 <ai Hos de loul obi=nuit
de eret8ri0 "rede 8 e bine s8 veni!i u to!ii000
#orbele ei preipitate A8ur8 s8 dispar8 a prin <inune ironia de pe
Ai:ura lui %yle0 ;nhise artea =i s8ri ;n piioare0
@/8 <er:e<D
/e adunar8 to!i studen!ii0 "hristie, ;n Arunte, le ar8ta dru<ul0 "Bteva
observa!ii 6:alante
--
A8ur8 alu>ie la aspetul lui "hristieC hiar
aAir<aser8 8 A8r8 ea probabil *ennis n3ar Ai :8sit ni<i interesant0
%yle p8str8 o t8ere de plu<b pBn8 la loul u priina, unde tBn8rul
reu=ise s8 de:aHe>e de noroi o bun8 parte a terenului0
KinBndu3=i r8suAlarea, studen!ii se strBnser8 de Hur ;<preHur ;n vre<e
e proAesorul Bnt8rea situa!ia0 *ennis ridi8 :rav apul, a=teptBnd un
se<n0 #BrAul de lane =i oala treur8 din <Bn8 ;n <Bn80 %yle studie <ai
;ntBi pri<ul obiet, apoi se uit8 atent la al doilea 8ruia, din p8ate, ;i
lipsea o buat8 <are0
@Epoa de Aier, nu3i a=a, do<nule proAesorG ;ndr8>ni *ennis, printre
<ur<urele entu>iaste ale elorla!i0
@Foarte posibil0 *ar n3o s8 =ti< si:ur deBt dup8 e?a<inarea
a<8nun!it8 a ;ntre:ului teren0
;nruntBndu3=i sprBnenele, d8du la o parte stratul de p8<Bnt are
aoperea insrip!iile0 /e lu<in8 apoi =i d8du Bteva ordine0
@;nse<na!i loul3e?at unde a!i :8sit obietele, =i nu <ai oborB!i pe
panta asta0 #a trebui s8 aoperi< u o p8tur8 aeast8 r8p8tur8 =i apoi s8
oborB< ehipa<entele aii, iar de <Bine di<inea!8 s8 ne apu8< de
treab8 serios0
"hristie st8tea de3o parte0 Nu putea s83=i ia ohii de la %yle ale 8rui
<Bini ;nv8luiser8 u :riH8 oala0 ;n ti<p e o e?a<ina, un >B<bet ;i ap8ru
pe bu>e0
"Bnd *ennis se dep8rt8 de :rup, surBsul lui deveni =i <ai aentuat0
@Ai A8ut o treab8 bun8, *ennis0
@"hristie a desoperit oala, do<iiui proAesor, prei>8 tBn8rul0
Apropiindu3se de "hristie, *enri%. o strBnse u=or de bra!e0
@&Bn8 la ur<8 poate B=ti:8< un arheolo:0
O Ara!iune de seund8 lui "hristie i se p8ru 8 privirea lui %yle se
Ai?ea>8 asupra bra!elor lui *ennis are3i ;nonHurau talia0 *ar i<ediat se
uit8 din nou la hipul studentului0
@/8 ne ;ntoare< ;n tab8r80 &ute!i reveni doi sau trei a s8 instala!i
aii orturile0
@ *a, do<nule, spuse *ennis ;n ti<p e "hristie se elibera din
;nl8n!uirea lui0
"eea e ;nepuse a o si<pl8 e?pedi!ie de rutin8, avea s8 devin8 un
=antier unde 7 vor Ai desoperite vesti:ii vehi de peste >ee <ii de ani0
;n dup83a<ia>a aeea a Aost o a:ita!ie de nedesris ;n tab8r80 "hristie
partiipase =i ea, l8sBnd pe planul al doilea toate :Bndurile sale0 "Bnd se
A8u ora s8 se spele, obor; la rBu BntBndC se sp8l8, ;=i puse haine urate,
iar pe ele <urdare le sp8l8 u le=ie, le l8ti, apoi le stoarse =i le ;nA8=ur8
;n prosop0
"Bnd treu prin Aa!a ortului lui %yle ;l >8ri ;n partea are servea drept
birou, ;nar<at u o perie ur8!a stratul de p8<Bnt de pe oal8, iar proAilul
s8u de vultur avea o :ravitate deosebit80 ;<pins8 de urio>itate, "hristie
intr8 =i privind peste u<8rul lui ;n!elese i<ediat de e el nu3i re<arase
pre>en!a. se<nele :ravate pe
oal8 nu repre>entau si<ple desene :eo<etrie i un eleAant u tro<pa
ridiat8, ur<at de r8>boinii ;nar<a!i u apetele pleate spre p8<Bnt0
@"e straniu e, <ur<ur8 "hristie0
%yle ;ntoarse apul0
@;nep s8 red 8 le:enda IndlovuEa>i este <ai real8 deBt <i3a<
;nhipuit vreodat80
@*espre e le:end8 e vorbaG ;ntreb8 "hristie0
@"hiar te interesea>8, sau <8 ;ntrebi a=a, din polite!eG
@Nu, nu, <8 interesea>8 ;ntr3adev8r, r8spunse ea, A8r8 ur<8 de
saras<0
;=i trase un saun =i lu8 lo lBn:8 el0
@Nu<ele IndlovuEa>i este u<va le:at de vreun eleAantG relu8
"hristie, dovedind uno=tin!e su<are ;n pronun!area nu<elor indi:ene0
@Tradus, ;nsea<n8 6<area Ae<eie eleAantL0 *up8 toate
probabilit8!ile, ea are onduea tribul era onsiderat8 a posedBnd
puterea unui eleAant0 *e Aapt ar Ai trebuit s83i spun8 6re:in870
@M8 si<t <ai lini=tit8 s8 aAlu 8 nu<ele nu Aae alu>ie la talia sa,
hioti "hristie are3=i i<a:inase o Ae<eie de propor!ii <onstruoase0
@/e pare 8 IndlovuEa>i era o Ae<eie <i8 de statur80
%yle l8s8 oala din <Bini =i ;=i aprinse o !i:ar80
@,i din au>a aestui desen, presupui 8 le:enda aestei re:ine este
adev8rat8G
@*a0 ,i din au>a altor inAor<a!ii pe are le3a< strBns de3a lun:ul
anilor, e?pli8 el so!Bnd un nor de Au<0 'n ne:ru b8trBn, Aaron, a 8rui
Aa<ilie a louit aii de seole, rede 8 tribul lui IndlovuEa>i tr8ia ;n
pe=tera situat8 deasupra loului unde a< A8ut eret8ri0
%yle se l8s8 pe sp8tarul saunului, ;nerBnd s83=i ;nduleas8
tr8s8turile0
@Nu3i deBt o presupunere, bine;n!eles, dar da8 aeast8 poveste e
adev8rat8, tu e=ti ;n posesia unei biHuterii are a apar!inut re:inei0
&e "hristie o str8b8tu un Aior. ;=i a<inti de <iul dis de Ailde= pe
are %yle i l3a dat dup8 e s3au 8s8torit0 *esenul repre>enta ni=te ren:i
pe <ar:ine, iar ;n entru ap8rea lar silueta unui b8rbat0
@#orbe=ti de000 obietul aela de Ailde= pe are <i l3ai datG e>it8 ea,
p8lind la a<intirea indiAeren!ei u are ;l pri<ise0
@E?at, r8spunse %yle u un ton aspru000 /tr8<o=ii lui Aaron l3au
:8sit =i l3au trans<is odat8 u le:enda lui IndlovuEa>i0 Indi:enii redeau
8 re:ina era un Ael de >ei!8 ale 8rei puteri dep8=eau i<a:ina!iaC era dei
i<posibil a o ase<enea Ae<eie s8
aib8 un so! =i s8 unoas8 senti<entele unei <uritoare obi=nuite0 Era
;nonHurat8 de :8r>i, bine p8>it8, =i de aeea3 Bnd a ;neput s8 adu8 pe
lu<e opii, to!i erau Aer< onvin=i 8 asta s3a ;ntB<plat datorit8 puterilor
ei supranaturale,
@*ar nu era a>ul, nuG
@Nu, bine;n!elesD IndlovuEa>i era totu=i Ae<eie0 ,i u< nu putea s8
ur<e>e tradi!ia obi=nuit8, =i3a luat ;n seret un a<ant0 /e spune 8 s3au
iubit ;ntr3atBt ;nBt re:ina a erut unui arti>an s8 le Aa8 dou8 disuri
<ii de Ailde=0 Trebuiau s8 Aie la Ael, u e?ep!ia i<a:inii din entru.
unul repre>enta un b8rbat, el8lalt o Ae<eie0 IndlovuEa>i a p8strat disul
pe are era Ai:urat si<boli a<antul ei, iar el8lalt l3a oAerit lui0 "redea
8 astAel vor Ai uni!i pe veie, hiar da8 de Aapt tr8iau separa!i0 %e:enda
spune de ase<enea 8 re:ina a dat disurilor ase<enea puteri ;nBt aes3
tea ;i p8strau le:a!i pe a<an!i tot ti<pul Bt le purtau0
@Au r8<as <ereu a<an!iG ;ntreb8 "hristie :Btuit8 de e<o!ie0
(8spunsul 8>u a un Aul:er.
@Nu, din neAeriire0
%yle trase iar din !i:ar8, =i e?pir8 Au<ul pe n8ri a dou8 Heturi, are3i
d8deau un aer diaboli0
@&oporul a desoperit ;n ele din ur<8 vile=u:ul =i a<antul a Aost
onda<nat la <oarte0
@/i IndlovuEa>iG
"hristie aproape ;si !inea r8suAlareaC o tensiune ine?pliabila re=tea
;n ea0 "Bnd %yle ;i spuse sABr=itul pove=tii, aproape ;i ;n:he!8 sBn:ele ;n
vine0
@&rivat8 de puteri =i de a<ant, Indlo3 vuEa>i s3a o<orBt, arunBndu3
se la piioarele unui eleAant0
@OhD E oribilD e?la<8 "hristie tulburat80
@Nu hiar, da8 ai onvin:erea 8 prin <oarte te elibere>i =i vei
;ntBlni Aiin!a iubit80
@&robabil000 onsi<!i Ae<eia0
"hiar =i lui ;i trebuir8 Bteva seunde s83=i vin8 ;n Aire0
@*e e !i3a dat Aaron disul de Ailde=G
@El nu are Aii =i =tia 8 era< Aoarte interesat de obietul aela a =i
de le:enda are ;l ;nso!ea0
%yle shi!8 un >B<bet0
@Mi l3a dat u ondi!ia s83l dau Ae<eii u are <8 voi 8s8tori0
6Fe<eii u are <8 voi 8s8tori7000 "Bt de bine ;n!ele:ea au< aeste
uvinteD Nu era <ai bine s8 spun8. Ae<eii pe are o voi iubiG "hristie ;si
aduse a<inte 8 niiodat8, nii ;nainte, nii ;n ti<pul 8s8toriei, %yle
nu3i vorbise despre dra:oste0 Atuni, e?istase sau nu dra:oste ;ntre eiG
@Nu <i3ai povestit niiodat8 despre aest dis, observ8 ea,
asi<>Bndu3=i :Bndurile0 N3ai spus deBt 8 speri a ;ntr3o >i s8 :8se=ti
altul la Ael0
@*a83<i adu bine a<inte, au< ini ani nu prea te interesa a=a
eva, ata8 la rBndul lui %yle0
"hristie tres8ri0
@Nu3i adev8rat0 Eu000
*ar se ;ntrerupse, =tiindu3se vinovat80
@(eunos 8 era< oupat8 u alteva atuni, spuse ea u voe
aAetat8, l8sBnd ohii ;n Hos0
@Oupat8 u /a<<y &aterson, da, =i
u ;nre:istr8rile vreunui albu<, sublinie u r8utate %yle0 0
@;<i pare r8u, ;ner8 s8 se su>e "hristie0
;=i a:it8 <Binile nervos, apoi le a=e>8 pe :enunhi0
@N3a< spus asta pentru 8 a=tepta< su>e, pur =i si<plu onstata<
o stare de Aapt0
*in instint, Ae<eia vru s8 se apere, dar la e bunG
;n aela=i <o<ent se au>i :on:ul are anun!a <asa, =i astAel puser8
ap8t onversa!iei0
(idiBndu3se de la loul ei, "hristie ;=i lu8 balotul u ruAe ude =i ie=i0
*ar privirea au>atoare a lui %yle n3o p8r8sea, =i, odat8 aHuns8 ;n ort,
i>buni ;ntr3un hohot de plBns0
%yle spusese adev8rul0 Nu d8duse aten!ie adoului s8u, iar su>a
arierei nu era suAiient8 s83i e?plie indiAeren!a de atuni0 *isul de
Ailde= >8ea uitat ;n Aundul unei utii u biHuterii de <ai bine de ini ani0
Ast8>i ;=i d8dea sea<a de adev8rata lui se<niAia!ie. era si<bolul
dra:ostei0 Totodat8, sin:ur nu ;nse<na ni<i, a=a u< ea nu ;nse<na
au< ni<i pentru %yle0
"A&ITO%'% I#
;n ea de3a doua s8pt8<Bn8, sub suprave:herea proAesorului, studen!ii
soaser8 la iveal8 un nu<8r <are de obiete interesante0 'nul dintre ele
;i ui<i de3a dreptul. era un olier de aur prelurat destul de :rosolan0
+ine;n!eles, ti<pul deteriorase urelu=a are !inea la un lo tot
ansa<blul0
N/3ar Ai putut s83i apar!in8 lui Indlovu3 Ea>iG Aest :Bnd nu3i d8dea
pae lui "hristie, are ;nepea s83=i desopere o pasiune neunosut8
pentru arheolo:ie0 ;n Aieare di<inea!8, A8r8 s83l <ai ;ntrebe pe %yle,
partiipa ativ la eret8riC dup83 a<ia>a lua on=tiinios notite, ot la
ot u studen!ii =i partiipa la diu!ia asupra lur8rilor0
;n di<inea!a elei de3a doua sB<bete, proAesorul s3a urat ;n Heep =i s3
a dus la *ialsdriA ;<preun8 u un student, s8 Aa8 aprovi>ionarea pentru
s8pt8<Bna ur<8toare0 (estul MeeEendului a Aost onsarat odihnei
bine<eritate dup8 ativitatea Aebril8 din ulti<ele >ile0
*u<ini8 di<inea!a veni un loalni b8trBn are disut8 u %yle ;n
ortul lui0 *e3abia dup8 plearea lui, "hristie aAl8 8 era hiar el are3i
d8duse lui %yle Aai<osul dis de Ailde=0 +8trBnul ne:ru >8rise nu departe
de tab8r8 un =arpe =i u< aesta dip8ruse, venise s83i previn80
In >iua aeea soarele era ar>8tor0 )Bndul 8 un =arpe d8dea tBroale
;<preHuri<ilor ;i provoa ;n:riHorare lui "hristie0 +8rba!ii inspetar8
toate orturile A8r8 s8 :8seas8 eva, =i traser8 onlu>ia 8 reptila nu se
aventurase ;n interiorul taberei0 Oriu<, aestui :en de ani<al nu3i
pl8ea o<pania o<ului0 /e lini=tir8 =i nu <ai vorbir8 despre aest
inident0 0
"hiar =i "hristie uitase Bnd se ul8 pe patul pliant, dup83<as80
"8ldura ;i topise toate Aor!ele, =i epui>at8, 8>u ;ntr3un so<n adBn, A8r8
vise000
*or<i Bteva easuri0 "Bnd se tre>i, soarele era la apus =i te<peratura
s8>use si<!itor0 /i<!ea o iudat8 sen>a!ie de nelini=te0 "Bnd deshise
ohii, v8>u silueta lui %yle ;n adrul u=ii ortului0 "hristie re>u ini!ial
8 are o haluina!ie, pentru 8 Aa!a Aostului ei so! era e?a:erat de palid8
=i ;n:riHorat80 O str8b8tu un Aior reeC e 8uta aiiG ;=i ;nord8 <u=hii
pre:8tindu3se s8 oboare din pat0 *ar ;n aeea=i lip8 l8s8 privirea ;n Hos
=i3i ;n:he!8 sBn:ele ;n vine0
@Nu te <i=aD ;i ordon8 %yle u voe Hoas8 dar autoritar80 &entru
nu<ele lui *u<ne>eu, nu <i=a nii <8ar un de:etD
"hristie nii n3ar Ai Aost apabil8 de a=a eva. teroarea o parali>ase0
I<obil8 a o statuie, Ai?8 u ohii holba!i =arpele are3i alunea pe
piioare, spre oapsa dreapt80 Era ;nhis la uloare, de o lun:i<e
inredibil8, iar orpul lui ree =i respin:8tor nu p8rea :r8bit s83=i apue
prada0
@Te i<plor, %yle, A8 evaD artiul8 "hristie printre din!i0
@*a83i atra: aten!ia, ri=ti s8 te atae, ;i e?pli8 %yle0 Este un
<o<ba ne:ru, Aoarte periulosD
"e :roa>8 ;i eraD "Bt ti<p trebuia s8 <ai suporte aeast8 tortur8G
Ini<a ;nepu s83i bat8 a=a de tare, ;nBt redea 8 o s83i spar:8 pieptul0
*oa<ne, nu<ai de n3ar le=inaD "8p8t8 o uloare adaveri8 iar pi8turile
de sudoare ;nepur8 s83i ur:8 pe Arunte0 *ar departe de a3=i pierde
uno=tin!a, nu ;neta s8 ur<8reas8 u privirea ohii =arpelui =i li<ba
biAurat8 are3i ie=ea din Bnd ;n Bnd din :ur80 &8rea 83=i lin:e bu>ele
la vederea pr8>ii0
Alunea au< pe oaps80 ;naintarea aelui orp <oale =i respin:8tor
pe trupul ei ;i d8dea Arisoane0 %yle ;i spusese s8 nu se <i=te0 *a8
=arpele s3ar Ai apropiat de Aa!a ei nu redea a va re>ista s8 nu urle000
%yle ;i vorbea A8r8 ;netare, ;nuraHBnd3o0 Nii nu3i au>ea uvintele,
totu=i ;i d8dea Aor!a s8 r8<Bn8 i<obil80 Fieare seund8 p8rea 8 se
dilat8 la di<ensiuni uria=e000
"urBnd, reptila se ;ndrept8 spre apul ei0 ;nepu s8 tre<ure, iar
ani<alul osila de la dreapta la stBn:a dup8 u< perepea vibra!iile
orpului ei0 ,i <ereu sotea li<ba biAurat8000
@+ine000 Aoarte bine, o ;nuraHa %yle0 Nu <ai durea>8 <ult0
"hristie ;=i d8dea sea<a 83i <ai r8<8seser8 pu!ine Aor!e s8 re>iste
ulti<elor seunde de teroare0
"apul triun:hiular se balansa ;net, iar orpul inelar alunea pe bra!ul
ei :ol, strBns sub ap din ti<pul so<nului0
;n pra:ul isteriei, "hristie ;nhise ohii, =i brus totul se sABr=i0
,arpele treu de apul ei =i 8>u pe p8<Bnt0 %yle, luid, intr8 ;n a!iune
rapid. u o sin:ur8 lovitur8 de lopat8 t8ie apul reptilei, al 8rei orp
ontinua s8 se ontorsione>e pe p8<Bnt0
"hristie se tre>i ;n ealalt8 parte a ortului0 "u< aHunsese aolo, nu3=i
<ai a<intea0 Tre<ura ;n:ro>it80 %yle lu8 orpul =arpelui u oada
lope!ii =i3l a>vBrli aAar80 %yle o ;nv8lui u privirea, iar ea, A8r8 s83=i dea
sea<a, se arun8 ;n bra!ele lui0 /e lipi strBns, ;=i ;nAipse de:etele ;n
arnea lui =i ;=i
aAund8 Aa!a ;n pieptul lar:0 F8r8 s8 soat8 un uvBnt, %yle o !inu ;n bra!e
pBn8 si<!i 8 s3a al<at pu!in0 "urBnd hohotele se transAor<ar8 ;n
lari<i t8ute, dar nu3i d8du dru<ul0 ;=i treu de:etele prin p8rul ei, a s3
o lini=teas8, ;nerBnd s8 alun:e o=<arul prin are treuse0
;net, "hristie se al<80 Mirosul unosut al parAu<ului lui,
ontururile Aa<iliare ale trupului, toate ;i erau atBt de apropiate000 ;l
strBnse ;n bra!e =i <ai tare000 dar un nou Aior o A8u s8 se :Bndeas8 la
dra<a are s3ar Ai putut ;ntB<pla0 ;=i d8du sea<a de situa!ie =i dintr3o
nevoie de seuritate, ;=i desprinse <Binile, nu ;nainte de a3i <Bn:Bia
<u=hii de pe spate000 Nu i se p8ruse 8 %y;e ar Ai Aost ;nordat0
@&rostu!8 <i8D <ur<ur8 el u voe :rav80
Obli:Bnd3o s83=i ridie apul =i s83i oAere Aa!a, ;=i apropie bu>ele de
ale ei0 Atuni toat8 ;<potrivirea Ae<eii se n8rui0 %a rBndul ei, r8spunse
s8rutului are, a o lupt8 s8lbati8, plin de pasiune, ;i inendia tot orpul0
Ar Ai vrut s83l respin:8, dar ;=i Aolosi toate Aor!ele are3i <ai r8<8seser8
a s8 se a:ate de el a de sin:urul punt de spriHin dintr3o lu<e 8>ut8
prad8 unui ura:an de<ent0
Mintea ei ;ne!o=at8 p8rea ;<p8r!it8 ;n dou8. una ;i atr8:ea aten!ia
asupra pri<eHdiei, ;n vre<e e ealalt8 preAera aeast8 pasiune s8lbati8
urii are o preedase0
+rus, %yle se dep8rt8 de ea0 ;n!elese i<ediat =i <otivul. se au>eau
voi dinolo de pere!ii ortului0 O seund8 <ai tBr>iu, *ennis =i Alan
intrar8 ur<a!i de Eria =i #alerie0 A<e!it8, "hristie v8>u Bteva perehi
de ohi a!inti!i asupra ei =i a lui %yle are ;ntre ti<p ;=i revenise din
tulburare0
*ennis rupse pri<ul t8erea0
@Era =arpele despre are ne3a vorbit Aaron di<inea!8G
@/perD r8spunse %yle0 *ar s8 Ai< aten!i ;n ontinuare. poate avea
vreun ;nso!itor000
@'nde a!i desoperit <onstrul 8staG ;ntreb8 Eria ;n:riHorat80
;ntrebarea se pierdu ;ntr3un vaar< de stri:8te de oroare0 Alan ridi8
orpul reptilei =i3l ar8t8 elorlal!i, aduna!i la intrarea ;n ort0 "hristie
;rAepu din nou s8 tre<ure =i ;i atrase aten!ia lui %yle0
@;n ortul doa<nei Olson, r8spunse el A8r8 s8 insiste asupra
detaliilor0 Aruna!i31 undeva0 Alan, red 8 doa<na l3a v8>ut suAiient
pe >iua de a>i0
A=tept8 un <o<ent pBn8 se asi:ur8 8 Alan a e?eutat ordinul s8u,
apoi p8r8si ortul, l8sBnd3o pe "hristie prad8 unui senti<ent de
abandonare0
@Te si<!i bineG ;ntreb8 *ennis plin de soliitudine0 E=ti Aoarte
palid80 Tre<uri000
@*a000 <i3e9bine, <in!i ea, ;n vre<e e ;n <inte i se derula din nou
Ail<ul eveni<entelor oribile abia ;nheiate0
;=i si<!ea pielea a de :8in8, dar A8ea eAorturi s8 nu i se observe
tulburarea0
@"red 8 au< <i3ar prinde bine o baie0
@#eni< =i noi u tine, propuser8 ;n or Eria si #alerie0
*ennis se dep8rt8, pu!in desu<p8nit0 "ele trei tinere ;=i luarB
prosoapele =i se ;ndreptar8 spre ba>inul <i, vrBnd s8 se spele ;nainte de
8derea ;ntuneriului0
&re>en!a elor dou8 ;nso!itoare o ;nura3 H8 pe "hristie0 +aia
onstituise o su>8 e?elent8 a s8 p8r8seas8 ortul0 Nu<ai la :Bndul 8
va trebui s8 se ;ntoar8, par8 si<!ea un Arison. dup8 ele ;ndurate n3ar Ai
putut dor<i lini=tit8 ;n patul pliant000
Eria =i #alerie ;i :hiir8 tea<a de a se ;ntoare sin:ur8 ;n ort, de
aeea o a=teptar8 pBn8 ;si puse haine urate, ;ntre!inBnd onversa!ia,
A8Bnd :lu<e =i ;nerBnd s8 o Aa8 s8 uite aventura pe are o tr8ise0
;n noaptea aeea, ;nd se reunir8 to!i ;n Hurul Aoului, dup8 e Alan
ter<in8 de Bntat la hitar8, "hristie ;ntBr>ie <ai <ult deBt de obiei. ;i
era :roa>8 s8 stea iar sin:ur8 ;n ortD *a8 ap8rea alt =arpe000 iar %yle
venea prea tBr>iuG %a un <o<ent dat Ausese tentat8 s8 roa:e pe ineva s3
o ;nso!eas8 pBn8 la ort, dar se opri de tea<a posibilei ironii a lui %yle0
;ntre ti<p, :rupul din Hurul Aoului se <i=ora iar "hristie ;n!elese 8 a
r8<Bne ulti<a ;nse<na de Aapt s8 ontinue s83=i ali<ente>e tea<a0 /e
hot8r; s8 se ridie, ur8 noapte bun8 elorlal!i =i ;=i ;ndrept8 pa=ii spre
ort0
Odat8 aHuns8, u A8lile ;nle=tate pBn8 la durere, ridi8 Aolia are
<asa intrarea, apoi, u Aruntea plin8 de broboane de sudoare, 8ut8
pip8ind hibriturile0 *e:etele ;i tre<urau a=a de tare ;nBt ;i trebui <ult
ti<p pBn8 s8 reu=eas8 s8 aprind8 Aitilul0 "Bnd ;n sABr=it Ala8ra ;nepu s8
pBlpBie, "hristie arun8 o privire ;n:riHorat8 ;n Hurul ei0 *ar erau atBtea
ol!uri obsure, ;nBt hot8r; s8 se de>brae ;n pat0 ;n iuda Aaptului 8 nu3
i era so<n delo, stinse Ala8ra0 (8<ase <ult ti<p ne<i=at8, u
piioarele strBnse =i u urehile iulite0 AAar8, Bnteele ;netaser8 de
<ult si toat8 lu<ea please la ulare0 Ea r8<anea ;n ontinuare atent8 la
orie >:o<ot are ar Ai tr8dat o pre>en!8 str8in80
%a un <o<ent dat nu <ai suport8 s8 stea u <u=hii ;norda!i0 *e Bt
ti<p tot ;nera s83=i :8seas8 uraHul s8 ;nhid8 ohiiG Mai aprinse un
hibrit =i se uit8 la easC poAti<, se A8use o or8 de Bnd st8tea la pBnd80
/e enerv80
@Tot e se ;ntB<pl8 este ridiolD bolborosi "hristie0
;=i trase pantalonii =i un pulover peste piHa<a =i ;n8l!8 sandalele03
Inidentul de a>i era ae Aapt unul obi=nuitD ;n deAinitiv, =arpele nu intrase
;n ort speial a s83i Aa8 r8u000 /i<!i din nou un Aior pe =ira spin8rii0
Trebuia totu=i s8 vad8 lururile obietivC pu!in aer urat o s3o aHute s8 se
lini=teas80
&8r8si ortul evitBnd s8 se uite la loul unde Ausese arunat =arpele0
Aerul nop!ii era r8oros, iar luna plin8 lu<ina un er ae atiAea pres8rat
u stele =i <Bn:Bia p8<Bntul u ra>ele ei ar:intii0 /e putea vedea Aieare
Air de iarb8, Aieare Arun>8 din opai0 Era lini=te0 I<ediat au>i un
>:o<ot ;n partea dreapt8, iar ini<a ;i tres8lt80 ;ntorBnd apul ;l >8ri pe
%yle stBnd ;n piioare ;n Aa!a ortului s8u0 Fu<a o !i:ar8 =i privea atBt de
insistent ;n dire!ia ei ;nBt era tentat8 s8 se retra:8 i<ediat ;n ort0 ;=i
i<puse totu=i s8 r8<Bn8 pe lo0
II studie ;n t8ere0 Nu 8utase neap8rat o<pania lui, dar brus si<!i
8 vrea s8 Aie lBn:8 el0 E>it8 totu=i =i r8<ase pe lo0 *up8 un ti<p are i
se p8ru nesABr=it, %yle se hot8r; s8 Aa8 pri<ul pas0 Arun8 !i:ara, o
stinse u vBrAul pantoAului =i se ;ndrept8 spre ea0
@Nu dor<iG
"hristie se uita spre el >B<bind nervos0
@Nu000 E stupid, dar <i3e :roa>8 s8 ;nhid ohii =i s8 <8 ul ;n ort0
@E nor<al0
"e3i veniseG F8r8 ironieG F8r8 r8utateG Mirat8 de rea!ia lui, "hristie
se destinse u=or0
@N3a< apuat s83!i <ul!u<es pentru eea e ai A8ut ast8>i aup83
a<ia>8000
@Nu3i ni<i, spuse el, ;ntin>Bnd bra!ul ;n se<n de invita!ie0 Intr8D
Ave< a<Bndoi nevoie de un pahar de b8utur80
O ;<pinse ;net spre ortul lui, iar "hristie nu protest8 delo0 /e
a=e>8 ;n Aotoliul pe are i31 ar8t8 ;n ti<p e el aprinse o lu<Bnare0 Apoi
soase o stil8 si dou8 pahare pe are le u<plu u o lioare aro<at80
%yle avea 8<a=a desheiat8, ie=it8 din pantaloni0 ,uvi!e ;i 8deau pe
Arunte de=i ;=i treea <ereu de:etele prin p8r =i le d8dea pe spate0
"hristie se l8s8 prad8 unui senti<ent de ulpabilitate0
@Iart83<8, %yle0 N3a= Ai vrut s83!i ree> proble<e u povestea asta000
+8rbatul se ;ntoarse i<ediat =i3i ;ntinse un pahar0
@+ea0
@"e esteG ;ntreb8 ea luBnd paharul u :riH8, evitBnd s83i atin:8
de:etele0
@"onia0
@*ar eu nu000
@+ea Bnd ;!i spunD Nu te a<e!e=ti din atBta, i3o t8ie %yle brus0
Fe<eia nu <ai putu s8 spun8 ni<i0 *use paharul la bu>e0
/i<!indu3i <irosul, se strB<b8 pu!in, iar pri<a ;n:hi!itur8 o arse pe
:Bt0 I se p8rea deHa 8 se <i=8 ortul =i A8ea eAorturi s83=i re!in8
lari<ile are3i ap8ruser80
@E oribilD artiul8 "hristie tr8:Bnd aer ;n piept0
@+ea31 pBn8 la ulti<a pi8tur8D Aloolul al<ea>8 nervii0
@,i te a<e!e=teD protest8 "hristie0
@*a8 vrei, onsider8 asta a o <i8 parte a aventurii pe are sperai
s3o tr8ie=ti0
@Iar ;nepi s8 devii nesuAerit0
"oniaul ;nepuse s83=i Aa8 eAetul0 /i<!ea o 8ldur8 bineA88toare
are3i d8dea o si:uran!8 =i un uraH ne<aipo<enit0
@&8i nu asta ai vrutG o ironi>8 %yle0
@*a000 ;ntr3un Ael0 *ar asta nu ;nsea<n8 neap8rat s8 se pli<be un
=arpe pe <ine sau s8 beau onia la <ie>ul nop!ii0
@Astea sunt a<8nuntele are dau sare =i piper aventurii0
@AhaD ,i ast8>i a< ;nv8!at evaD
%yle se uit8 la paharul pe are ea ;l !inea
;n <Bn8, apoi o Ai?8 u privirea obli:Bnd3o s83l :oleas80 "hristie se
supuse t8ut80 A doua ;n:hi!itur8 o arse <ai pu!in deBt pri<a, iar
ur<8toarele au Aost hiar supor
tabile0 O 8ldur8 pl8ut8 i se r8spBndi ;n tot orpul, ;ri ti<p e reierul
par8 nu <ai Aun!iona atBt de bine0 ;n Aine, ;=i ter<in8 paharul =i,
aAi=Bnd o de>involtur8 artiAiial8, se pre:8ti s83l pun8 pe <as80
@I!i <ai pun unulG
@Nu, <ul!u<es, veni i<ediat r8spunsul0 "red 8 nervii <ei s3au
ehilibrat pu!in, eea e n3a= putea spune despre ap000
@Niiodat8 nu !i3a pl8ut aloolul, ;i a<inti %yle, ter<inBndu3=i la
rBndul lui paharul0
@A=a esteD =i "hristie rBse >:o<otos dBndu3=i sea<a 8 voea ei
<elodioas8 obbrBse u un se<iton0 'n sin:ur pahar a Aost suAiient s83
<i dea aeast8 bun8 dispo>i!ie0
@#8d000
+rus, toate a<intirile pe are ar Ai preAerat s83le Aa8 uitate, ;i
invadar8 <e<oria. noaptea nun!ii =i nervo>itatea are o st8pBnise ;n
iuda iubirii pentru %yle0 ;n noaptea aeea desA8user8 o stil8 de
=a<panie ;n a<era de hotel =i dup8 pri<ul pahar o apuase o ri>8 de
rBs are ;i a<u>ase pe a<Bndoi0 Apoi se al<ase, ;=i inhibase
nervo>itatea si31 ur<ase pe %y;e ;n toate deliiile nop!ii de dra:oste0
;nurat8 de turnura inti<8 pe are o 8p8tase situa!ia "hristie se
ridi8 i<ediat dar se tre>i atBt de aproape de %yle ;nBt <irosul
parAu<ului s8u ;i p8trunse ;n n8ri, ;n sBn:e, ;n reier, A8Bnd3o s8
tre<ure0 "u< aloolul ;i sl8bise ;n <od periulos voin!a, ;n!elese 8 era
<ai bine s8 plee ;nainte de a 8dea ;n ridiol0
@"red 8 ar Ai <ai bine s8000
@*e e !i3ai t8iat p8rulG ;ntreb8 %yle =optit ;n ti<p e ea se pre:8tea
s8 plee0
@&8rul lun: A8ea parte din i<a:inea pe are <i3o rease /a<<y
&aterson, se on3 Aes8 "hristie0 %a sABr=itul ontratului a< vrut s8 sap
de aeast8 i<a:ine0
/en>ualitatea pe are o e<ana %yle avea asupra ei puterea unui dro:0
,i da8 voia s8 sape trebuia s8 plee i<ediat0
@Mul!u<es pentru b8utur8, red 8 au< o s8 pot dor<i0
;ndreptBndu3se spre ie=ire, d8du peste un saun, dar %yle ;l ridia
i<ediat0
@Te ;nso!es0
Fe<eia tres8ri la au>ul Bestei propuneri0
@Inutil, protest8 ea0 E lun8 plin8000 nu3i ;ntuneri000 /i<!ea nevoia s8
se !in8 de eva, dar el deHa ;ntinse <Bna =i3i uprinse talia0
@*e e tre<uriG
"on=tient8 de periol, era prada unei a:ita!ii interioare intense0
@,i000 eu <8 ;ntreb de e000
@"hiar asaG 0
;i ridi8 b8rbia u de:etul, ;ndieptBndu3i Aa!a spre el0 #8>Bnd privirea
lui ar>8toare0 "hristie si<!i 83i iau Ao hainele,
@,tia< a<Bndoi 8 va veni =i aeast8 lip8, spuse %yle repe>it0 Era
inevitabil, la e bun s8 <ai lupt8<G
Ar Ai vrut s83i r8spund8 8 nu ;n!ele:ea despre e vorbe=te0 *ar de e
s8 <int8G *a8 <ai r8<8sese eva din dra:ostea lor, aeasta era atra!ia
Ai>i8, la Ael de puterni8 ast8>i a Qi ;n treut0 (e>istase eroi aestei
idei, dar ii era i<posibil s8 se <int8 8 nu31 <ai iubea pe aest o<, are
;ntr3o >i pusese ap8t 8sniiei lor0
/i<!i =i el8lalt bra! al lui %yle uprin3 >Bnd3o0 Era pri>oniera lui,
suportBndu3i privirea din are i>buneau luiri diabolie, pri>oniera
<Bn:Bierilor duli =i dureroase ale <Binilor lui pe obra>0 Averti>at8 de
periol, ;=i i<puse s8 ias8 din aeast8 letar:ie, dar trupul reAu>a s3o
asulte0 (8<ase a vr8Hit8 ;n erul <a:i al bra!elor lui, u ini<a
b8tBndu3i u putere, u respira!ia t8iat80
%yle <ur<ura ;nontinuu eva =i nu ;n!ele:ea e0 "hristie si<!ea o
pl8ere are i se r8spBndea ;n tot orpul =i ;i anihila ;net toat8 voin!a0
F8u o ulti<8 tentativ8 de a ;<piedia inevitabilul =i ;i puse <Binile pe
piept pentru a31 ;ndep8rta, dar 8ldura pielii se trans<ise =i eiC <ai avu
ti<p s83i surprind8 slipirea d triu<A din ohi apoi eD slinse i<ediat
lu<Bnarea0
&rinsa ;n apana ;ntuneriului pe are nu3; str8pun:ea nii luna plin8,
a<e!it8 de apropierea e?itant8 a bu>elor lui, tBn8ra Ae<eie ;=i d8du
sea<a 8 da8 voia ;n3 tr3adev8r s8 plee, au< era ulti<a =ans8000
%yle deHa ;i <Bn:Bia Aor<ele rotunde0 "Bnd <Binile e?perte alunear8
spre oapse si<!i puterea dorin!ei lui =i o 8ldur8 pe are aproape 8 o
uitase ;i invad8 tot orpul0 "hiar da8 spiritul ei ;i erea s8 re>iste, ;=i
l8s8 ini<a s8 hot8ras8 =i r8spunse u ;nAl88rare s8rutului ;n ti<p e
<Binile urar8 spre :Btul lui =i i se ;nAipser8 ;n p8rul ne:ru0
;n <o<entul aela b8rbatul se ;ndep8rt8 u=or0 O seund8 avu i<presia
8 o s3o respin:8, dar se si<!i ridiat8 ;n bra!e =i dus8 ;n ealalt8 parte a
ortului, unde era a<enaHat dor<itorul0
Aii o a=e>8 pe pat =i ;i 8ut8 din nou :ura0 3 F8r8 s83i lase ti<p s83=i
retra:8 bra!ele de pe :Btul lui, ;i desheie puloverul =i3i uprinse sBnii0
@%yleD000 :e<u ea desprin>Bndu3=i bu>ele de ale lui0
Aeast8 <Bn:Biere atBt de Aa<iliar8 A8u s8 se ;<pr8=tie ;net ea!a
are3i n8p8dise :Bndurile0
@*ar e000 absurdD protest8 "hristie A8r8 onvin:ere0
@A< nevoie de tineD ,i o s8 Aii a <ea, hiar da8 ar trebui s8 <er:
u tine ;n iadD
@O s83!i par8 r8u <Bine di<inea!8000
@&oate, <or<8i %yle, s8rutBnd3o pe :Bt0 Au< nu3<i pas8D
@OhD *oa<neD =opti "hristie Bnd el ;ner8 s83i soat8 puioverul0
Fer<oarul de la pantaloni nu opuse nii o re>isten!80 *up8 e o
de>br88 de tot, %yle o ;ntinse pe saltea, ;i desA8u sandalele si le arun8
Hos0 Apoi se de>br88 la rBndul Rui0
O lu8 ;n bra!e u :esturi pu!in nesi:ure, ;n ti<p e o apropia de trupul
lui e?itat, "hristie ;=i si<!i pielea ar>Bnd, sen>a!ie de <ult uitat8 =i
ren8sut8 au< <ai n8valni0 Avea i<presia 8 este o 8l8toare aHuns8
;n sABr=it la destina!ie dup8 un lun: pelerinaH0 Era inundat8 de o buurie
i<ens80 /e a:8!8 u disperare de bu>ele lui Aierbin!i0
MBinile lui %yle 8utau Aor<ele :ra!ioase rotunHite, trans<itBndu3i
8ldura <Bn:Bierilor0 )ura lui se desprinse de a ei =i obor; ;n Hos, pe
:Bt, spre sBni0 ;ntBlnindu3Ji sABrurile, le tahin8 pBn8 si<!i 8 =i ea este
la Ael de e?itat80
Ti<p de o seund8, u<bra unei ;ndoieli o str8b8tu pe "hristie0
"u si:uran!8 a<Bndoi vor re:reta aeast8 :re=eal80 Trebuia s8 se
opreas8, i<ediatD000
*ar <Bna lui %yle alunea deHa spre abdo<enul ei, =i <ai departe,
si<!ind o
<Bn:Biere atBt de pl8ut8 ;nBt uit8 i<ediat aeste :Bnduri0 Foul are
;nepuse s8 ard8 ;n ea lu8 urBnd propor!iile unui inendiu devastator,
trupul ei ;nordat pretindea avid voluptatea are3i Ausese reAu>at8 ;n to!i
ae=ti ani0
@%yle000 =opti ea u o voe istovit8 de dorin!8, pe are nu o <ai
reuno=tea0 A treut atBta ti<p de Bnd000
@Nu si<!i 8 ai nevoie de <ineG
A<e!it8 de vBrteHul sen>a!iilor pe are le tr8ia, nu putea s8 <int80
@/tii bine000
@#reau s8 te aud u< spui0
@A< nevoie de tine, reunosu "hristie aoperinduSi u s8rut8ri
;nAl88rate :Btul, u<erii, pieptul, savurBndu3i tot orpul0 *a, a< nevoie
de tine000
@"B!i b8rba!i ai <ai unosut ;n anii 8=tiaG
@Nii unulD
F8r8 s8 ;nete>e <Bn:Bierile, %yle spuse doHenitor0
@,i speri s8 te redG
@*u<ne>eule, este adev8rul el <ai urat0
Atuni <Binile lui se oprir8 o lip8 iar ;n ohi se aprinse o lu<ini!8
abia sesi>abil80
@A< atBta nevoie s8 te red0
@%yle, i<plor8 "hristie a:8!at8 de u<erii lui, nu <8 tortura a=aD
A<u>at de aeast8 ru:8<inte b8rbatul i>buni ;n rBs0 'n rBs
triu<A8tor ;n are nu se <ai si<!ea ironia, =i pe are Ae<eia nu <ai avu
ti<p s83l anali>e>e0 *orin!a lui se de>v8lui Aurtunos, =i ;n lipa Bnd
trupurile lor se ontopir8, "hristie s8p8 un stri:8t de durere =i de
pl8ere0 Nu <ai onta ni<i, deBt sen>a!iile are se n8=teau =i se
a<pliAiau ;n rit<ul <i=8rilor lui, pBn8 ;n <o<entul ;n are tensiunea
deliioas8 i>buni r8spBndindu3se ;n adBnul Aiin!ei ei0
%yle o ople=i u :reutatea lui, iar suspinul de satisAa!ie are3i =uier8
printre bu>e era e?presia Aeriirii supre<e0 /i<!ea u< b8t8ile ini<ii lui
%yle ;i loveau pieptul =i aproape reu=i s8 se onvin:8 8 o=<arul din
ulti<ii ini ani era doar ;n i<a:ina!ia ei0
Mu=Bndu3i ;n Hoa8 urehea, hioti u voe :roas80
@'itase< e pl8ut este s8 Aa dra:oste u tine0
'itase e pl8ut era s8 Aa8 dra:oste u eaD000 Asta era tot e :8sise s8
spun80G
Aeast8 de>a<8:ire o readuse la realitate0 ;n ti<p e %yle se ridi8
;ntr3un ot, un :Bnd s8:et8 <intea lui "hristie0
@%yle000 ai <ai unosut alte Ae<eiG
@"Bteva, ad<ise el, revenindu3=i0
,i u< to<ai ;i ;ntoarse spatele, o Aurie :roa>ni8 o invad80 /e ridi8
si ;nepu s8 se ;<brae0 *ar trebuia s83=i stapBneas8 iritarea0
@/unt b8rbat, "hristie, a< instintele se?uale nor<ale, e?pli8 el
lini=tit0 Ki3ai i<a:inat 8 dup8 divor! o s8 du o via!a de 8lu:8rG
;n lo s83i r8spund8 la ;ntrebare, "hristie ;i puse i<ediat alta0
@/oni a *eaon este una dintre eleG
;l privea peste u<8r u< ;=i tra:e pantalonii0
@Asta nu3i treaba ta, repli8 %yle dur0
&ar8 ;i ;nAipse un u!it ;n ini<80 Nii da8
ar Ai vrut, n3ar Ai reu=it s83i Aa8 <ai <ult r8u0 Ohii lui "hristie se
u<plur8 de lari<i Aierbin!i, dar hot8r; s8 p8r8seas8 ortul de<n80 Nu
<ai si<!ea deBt ur8 pentru %yle, dar ;n <o<entul aela ;l ura par8 =i
<ai <ult0
"A&ITO%'% v
%uni di<inea!a, "hristie s3a tre>it u o tea<8 nedeAinit8 ;n suAlet0 %a
;neput nu a ;n!eles de e, apoi ;net i3au revenit ;n <inte toate detaliile
pBn8 la ele <ai inti<e =i stBnHenitoare, a eea e se ;ntB<plase ;n
noaptea preedent80 "e nebunie000D O s8 pl8teas8 su<p 8 se l8sase
prad8 pl8erii000 *eHa se si<!ea dispre!uit8, violat80 /e ;ntreba u :roa>8
u< vor deur:e s8pt8<Bnile r8<ase Bnd va Ai obli:at8 s83l vad8 pe
%yle >ilni0
;netul u ;netul tab8ra se tre>ea0 FBsBitul re=oului u :a> o A8ea s8
;n!elea:8 8 deHa se pre:8tea <iul deHun0 Ie=ind din saul de dor<it, ;=i
turn8 pu!in8 ap8 ;n li:heanul de plasti =i se sp8l8, sperBnd 8 o s8
;ndep8rte>e =i ur<ele a eea e se ;ntB<plase0 *ar ra<ase <arat8 a de
o peete invi>ibil8, destinat8 s83i a<inteas8 :re=eala ei0
+la<Bndu31 pe %yle, se bleste<8 =i pe ea 8 Ausese slab8 =i 8>use
;ntr3o apan8 pe are =i3o ;ntinsese sin:ur80 ;n noaptea treut8 ea A8use
totul din dra:oste, dar pentru
%yle nu repre>enta deBt una din <ultele Ae<ei pe are le unosuse ;n
ulti<ii ani0
6'itase< e pl8ut este s8 Aa dra:oste u tineD7
&oate, ;n deAinitiv, n3a vrut deBt s83i Aa8 un o<pli<ent0 *ar nu, nu
se putea l8sa <in!it8 de aeast8 i<presie0 /e purtase a o Ae<eie u=oar8,
Aeriit8 83=i o<pletase lista de ueriri0
'n :ea<8t u=or ;i s8p8 printre bu>e. tot r8ul spre bine, <8ar reu=ise
s8 uite de =arpe =i nii nu dor<ise sin:ur8 ;n ort0
"Bnd >:o<otul :on:ului anun!8 8 <iul deHun era :ata, "hristie ;=i
adun8 Aor!ele, A8u rost de pu!in uraH a s83l ;nArunte pe %yle =i ie=i0
Aesta era u spatele la ea =i vorbea u *ennis =i MiEe a=teptBnd s8 Aie
servit0 Nu putu s8 nu3i ad<ire u<erii lar:i e se ;ntrevedeau prin 8<a=a
bleu<arin, =ortul EaEi e se <ula pe oapsele Aine, =i piioarele lun:i,
bron>ate, nu<ai <u=hi0 A<intirea aelui orp tare =i suplu ;n ontat u
orpul s8u, o A8ea s83=i si<t8 pielea ar>Bnd, iar ;n obraHi ;i ap8ru o
rosea!8 Bnd se :Bndi la inti<it8!ile pe are ie ;<p8r!iser80
;n <o<entul Bnd se a=e>8 ;n Aa!a lui, %yle ;ntoarse apul =i nu3i
aord8 deBt o privire Au:ar80 Era a =i Bnd ar Ai avut un avantaH Aa!8 de
ea, =i din nou si<!i un u!it ;n ini<a are3i b8tea s83i spar:8 pieptul0
6Fii al<8D (ela?ea>83teD7 ;=i spuse ;n sinea ei0 *ar i<ediat ;=i a<inti
u< o tr8sese de li<b8 %yle asupra vie!ii ei inti<e, =i o invad8 o Aurie
turbat8. orbit8 de pasiune, ;i dest8inuise tot e voia s8 =tie000 Nu onta 8
el a Aost =i a r8<as sin:urul b8rbat din via!a ei0 Nu A8use deBt s83i
satisAa8 or:oliul, iar la sABr=it aproape 83i trBntise u=a ;n nas pretin>Bnd
8 via!a lui se?ual8 n3ar Ai trebuit s3o interese>e0
Furia ei ;nepu s8 reas8 aido<a presiunii din adBnul unui vulan0
*a8 %yle 8utase s83=i ia revan=a, ei bine, reu=ise0 *ar n3o s83l ierte
niiodat8 pentru 8 ;i d8duse senti<entul 8 nu este u ni<i <ai presus
deBt oriare Ae<eie u are se ulase, =i o tratase a pe o Arut8
striat80 Era o >i ;n:ro>itoare, =i o 8ldur8 8 si<!eai u< te Ari:e
p8<Bntul sub t8lpi0 *in neAeriire pentru ea, Auria ;i re=tea <ereu =i o
si<!ea a pe un :hi<pe0
Ehipat8 u o perie =i un utita=, lur8 al8turi de eilal!i studen!i0 *ar
dovada ea <ai lar8 o avu Bnd ;l ur<8 pe %yle ;n ort =i ;nepu s8
srie, sub ditare, notele are onentrau ativitatea de peste >i0
Episodul pasionant din noaptea preedent8 nu ;neta s83i revin8 ;n
<inte =i "hristie ;nera s8 par8 al<8, ;n ti<p e %yle se ;nvBrtea a un
leu ;n u=80 ;n ursul di<ine!ii ;i surprinsese de <ai <ulte ori
privirea Ai?at8 asupra ei0 Au<, din nou o Ai?a u ohii lui ne:ri,
;nerBnd s83i ;ntBlneas8 pe ai ei0 *ar "hristie ;i !inea inten!ionat
aplea!i spre Aoile de sris0 *itarea lui o osta <ult eAort0
;n dup8 a<ia>a aeea, Bnteul strident al :reierilor ;i a<pliAi8
durerea de ap are o hinuia ;n8 de di<inea!80 "8ldura devenise
ap8s8toare, par8 s3ar ti pre:8tit o Aurtun80 Totu=i nu era nii un nor pe
er, nu se si<!ea nii o adiere de vBnt0
Transpirat8, "hristie soase ;n sABr=it ulti<a Aoaie din arul <a=inii0
/e ridi8, avBnd inten!ia s8 oboare la rBu, dar ;n aela=i <o<ent %yle ;i
bar8 dru<ul0
@'nde te duiG
@A< ter<inat lurarea0 A= Ai vrut s8 <8 du s8 <8 sp8l0 Ave!i
nevoie de eva, do<nule proAesorG
@Nu3<i <ai spune a=aD se r8sti %yle0
@*ar asta e=ti pentru <ineD
@&entru *u<ne>eu, "hristieD e?plod8 el0
F8u un eAort vi>ibil s8 se al<e>e0
@;n le:8tur8 u noaptea treut8000
@N3a< nii un heA s8 vorbi< despre asta, i3o t8ie "hristie surt
strBn:Bnd pu<nii pBn8 si<Hi 8 un:hiile i3au intrat ;n arne0 N3o sa se
<ai repete niiodat8, =i
o s3o re:ret pBn8 la <oarte0
Mu=hiul din ol!ul <a?ilarului lui %yle ;nepu s8 se >bat80
@Tu, poate0 Eu nu re:ret ni<i0
@Evident, tu !i3ai luat revan=a0 Au< e=ti satisA8ut0
@N3a< A8ut3o din r8>bunare000
@Atuni de eG "a s83!i hr8ne=ti ultul personalit8!iiG
*up8 aeste uvinte ar Ai vrut s8 plee, dar el o apu8 de u<eri =i o
obli:8 s83l priveas80
@*oa<ne, "hristie, despre e vorbe=tiG
@Asear8 ai pus <ulte ;ntreb8ri, reunosu ea pe un ton rese<nat =i
<Bhnit0 ,i ai ob!inut r8spunsuri la toate0 &robabil 8 Qi3ai v8>ut or:oliul
satisA8ut, ;nBt <8 <treb u< de te <ai rabd8 p8<BntulD
Tr8s8turile lui %yle se ;ndulir80
@"hristie, nu vrei s8 te al<e>iG O s8 disut8< despre asta Bnd o s8
te lini=te=ti0
;n <o<entul aela ;i s8p8 =i se dep8rt8 la
o distan!8 re>onabil80
@N3a< inten!ia s8 disut8<, nii au<, nii alt8dat8D
Atuni Ai:ura lui %yle se aspri, iar la olturile ohilor se aentuar8
dou8 riduri0
@*a8 ;n!ele: bine, noaptea treut8 n3a Aost pentru tine deBt o
distra!ie a:reabil8, dar tre8toareG
"hristie ridi8 din u<eri, asun>Bndu3=i suAerin!a ;n spatele unei
aparente indiAeren!e0
@;n!ele:e e3!i onvineD
@Mi3ar Ai pl8ut s8 stiu 8 i3ai aordat <ai <ult8 i<portan!80 tTar
probabil sunt prea preten!ios0
Ohii Ae<eii se u<plur8 de lari<i0 *in p8ate se ;ntoarse s8 plee,
iar Aostul ei so! nu3=i putu da sea<a de eAetul vorbelor lui0 /e aep8rt8 ;n
:rab8, ;nainte s8 i>buneas8 ;n plBns0 Oare se ;n=elase Bnd ;=i
;nhipuise 8 el nu ur<8rise deBt r8>bunareaG Avusese ;nredere ;n el,
hiar re>use 8 o iube=te, de=i nu i3a spus3o niiodat8000 =i la
1
pri<ul
inident, o l8sase balt80
AHuns8 ;n ortul ei, "hristie ;n:hi!i dou8 aspirine apoi porni ;n :rab8
spre rBu0 AHuns8 la <al se de>br88 =i intr8 ;n ap80 ;net, ;net, ;n
r8oarea apei, durerea are3i ap8sa tB<plele ;nepu s8 ede>e0 "Bnd ie=i,
onstat8 8 se si<te bine0 *ar o oboseal8 stBnHenitoare pusese st8pBnire
pe ea0
(8<ase pe o stBn8, privind ;n :ol, indiAerent8 la uloarea ro=ie are
do<ina erul ;n ti<p e soarele disp8rea spre apus0 Nu reu=ea s83=i
:8seas8 lini=tea0
6Mi3ar Ai pl8ut s8 =tiu 8 i3ai aordat <ai <ult8 i<portan!80 *ar
probabil sunt prea preten!ios00"e a vrut s8 spun8 u astaG *oa<neD *oar
el =tiaD
"hristie se te<use de:eaba 8 %yle o s8 reia disu!ia de unde a l8sat3
o0 *e atuni, el nu3i <ai adresase nii un uvBnt deBt din neesitate
absolut8, iar ;n rest se purta atBt de si<plu =i natural de par8 ea nii nu
e?ista0 In lo s8 se si<t8 u=urat8, se si<!i r8nit80 *in Aeriire, *ennis ;i
ar8ta aeea=i prietenie a ;n pri<a >i, =i asta o reonAorta0 &re>en!a lui
aplana tensiunea are e?ista ;ntre ea si %yle0 (eu=ea adesea hiar s3o
Aa8 s8 rad8, de=i ;n ulti<ul ti<p aproape uitase se<niAia!ia aestui
uvBnt000
"eret8rile ;nepuser8 s8 o interese>e <ai <ult0 Oupat8 u
nu<erotarea =i inventarierea obietelor desoperite, "hristie nu <ai avea
ti<p pentru proble<ele ei =i >ilele treeau Aoarte repede0
@A< i<presia 8 proAesorul aut8 eva anu<e, ;i <8rturisi *ennis
;ntr3o sear8, Bnd =ederea lor se apropia de sABr=it0
Erau a=e>a!i aproape de Aoul ;n Hurul 8ruia studen!ii erau deprin=i s8
Bnte0 "hristie arun8 o privire p8trun>8toare 8tre ;nso!itorul ei0
@*e unde !i3a venit ideea astaG
@Nu3i deBt o i<presie0 Nu !i3a spus ni<iG
@Nii un uvBnt, r8spunse ea ;ntorBnd apul spre opaul unde %yle
Au<a o !i:ar80
(ela!iile <ele u proAesorul nu inlud =i shi<bul de onAiden!e000
@A< re<arat =i eu0
*e tea<8 a nu u<va onversa!ia s8 ia alt8 turnur8, "hristie se
;ntoarse din nou la subietul are31 preoupa pe *ennis0
@,tii e l3ar putea interesaG
*ennis ;nrunt8 sprBnenele0
@/3ar putea s8 Aie vorba de un ele<ent are s83i onAir<e te>a,
onAor< 8reia teritoriul a apar!inut lui IndlovuEa>i, re:ina le:endar80
@Mi se pare 8 =i tu ai A8ut eAorturi s8 dovede=ti astaD
@+ine;n!eles0 Totu=i proAesorul nu este <ul!u<it pBn8 nu :8se=te
lurul aela0 *ar are eG
*ennis obor; voea =i ;i =opti lui "hristie u un aer onspirativ0
@Ai re<arat e atent e?a<inea>8 Aieare bul:8re de p8<Bnt are3i
ade ;n <Bn8G
@*a0 &robabil aut8 un obiet <i0 *e e nu31 ;ntrebiG
@%3a< ;ntrebat0 *ar n3a< aAlat ni<i000
@"e !i3a r8spunsG
@A rBs =i <i3a spus 8 a< prea <ult8 i<a:ina!ie0
"hristie se :Bndi o lip8, apoi i se ;ntip8ri un surBs r8ut8ios pe bu>e0
@&oate 8 a=a e0
*ennis o =ian8 pu!in a s3o pedepseas8, dar onversa!ia se opri aii,
pentru 8 Alan ;=i luase deHa hitara =i ;i <Bn:Bia or>ile0 "hristie ;ntinse
<Bna lui *ennis, are o aHut8 s8 se ridie, apoi ei doi se al8turar8
:rupului din Hurul Aoului0 O seund8 ;=i ;nrui=8 privirea u a lui %yleC
b8rbatul ;i trans<itea senti<entul 8 a o<is o :re=eal80 %yle era Aurios
pe ea0 Nu stia ;n8 de e0
"Bteva >ile <ai tBr>iu, "hristie d8du peste o buat8 <i8 de p8<Bnt ;n
peretele Aaliei0 *e obiei, ;i l8sa pe studen!ii e?peri<enta!i s8 soat8
vesti:iile pe are le desoperea0 *e data asta o dorin!8 ire>istibil8 o
;nde<n8 s8 ontinue sin:ur80 %ura ;net =i prudent a nu u<va din
au>a unei <i=8ri :re=ite s8 spar:8 Ara:<entul0
;i trebuir8 <ulte ore a s8 deta=e>e p8<Bntul de pe obiet0 Tre<urBnd,
prad8 unei a:ita!ii teribile, "hristie ;l ;ntoarse pe toate Aetele =i au>i un
>:o<ot ;n interior, ;ner8 s83l desAa8 dar nu reu=i0
@;!i trebuie un u!it, o sA8tui *ennis, pip8ind u de:etele Aanta are
se vedea0
"hristie e>it8 s8 ;nere o treab8 atBt de deliat80 Totu=i nu putea
aepta ideea a altul s83i deshid8 <iul reipient0
@"re>i 8 voi Ai ;n stare s3o AaG
@Tu l3ai :8sii, spuse *ennis surB>Bnd =i ;ntin>Bndu3i u!itul iui0 Kie
;!i revine privi le:iul s83D deshi>iD
/e<8na u o a<ulet80 Era o a<ulet8D Fe<eia se ridi8 din :roap8,
orotind obietul la piept0 /e uit8 ;n dire!ia lui %yle =i3l v8>u an:aHat
;ntr3o disu!ie aprins8 u studen!ii0 N3o v8>use0
/e apropie de un opa, ;=i ;ntinse batista pe p8<Bnt =i se apu8 de
luru0 Trebuia neap8rat s83l deshid8 A8r8 s83l spar:80 %ura ;net,
Aolosind alternativ u!itul =i peria. trebuia s8 nu3i tre<ure <Binile, ;n
iuda e<o!iei are i se r8spBndise ;n tot orpul0 Era Aoarte urioas8 s8
desopere on!inutul0
&ar8 se sursese o eternitate de Bnd ;nepuse opera!ia0 #BrAul
u!itului p8trundea pu!in Bte pu!in, totu=i <ar:inile r8<Bneau ;n8 lipite
una de alta0 To<ai se pre:8tea s8 abandone>e, Bnd apaul ;nepu s8
se <i=te u=or0 Ini<a ;i b8tea s83i spar:8 pieptuA0 "u <Bna tre<urBnd lu8
peria =i ;ndep8rt8 ulti<ele Aire de p8<Bnt0 "a s8 se asi:ure 8 nu visea>8,
treu din nou <uhia u!itului prin Aanta are se aentuase000 =i arept
reo<pens8 au>i >:o<otul se al apaului are ;=i <odiAiase po>i!ia0
(idi8 privirea. se apropia ora ;ntoarerii ;n tab8r80 /tuden!ii ;=i
aranHau deHa <aterialele0 %yle e?a<ina u lupa Ara:<entele de
p8<Bnt sau pietre r8<ase la vedere0 Trebuia s8 se :r8beas80
"u vBrAul u!itului ridi8 ;net apaul, apoi r8sturn8 on!inutul ;n
batist80 I se t8ie respira!ia un <o<ent, ;n vre<e e un Aior ;i parali>8
<Binile. aolo, pe batist8, lBn:8 patru din!i de leu =i un vBrA de lane,
v8>u un dis de Ailde= de ini enti<etri ;n dia<etru, replia e?at8 a
elui pe are ;l avea ea, <ai pu!in silueta :ravat8 ;n <iHlo0 Era disul pe
are IndlovuEa>i ;l d8duse a<antului ei a dovad8 a dra:ostei =i, preis,
asta 8uta %yle0
"hristie <Bn:Bie u dra: <iul dis0 *e=i era vehi, ;si p8strase
Aru<use!ea =i Bnd ;l lu8 ;ntre de:ete si<!i u< o ople=e=te buuria0
@Ne ;ntoare<D stri:8 %yle0
Atuni, A8r8 s8 se :Bndeas8, "hristie b8:8 disul ;n bu>unarul
=ortului0 /e si<!ea vinovat8, dar n3o v8>use ni<eni0 (idi8 batista, A8u
un nod din ele patru ol!uri, se ridi8 =i puse apaul la lo u< Ausese0
%yle era destul de aproape de eaC p8rea Ar8<Bntat de :Bnduri0
I:o<otul pa=ilor ei ;l A8u s8 se ;ntoar80 /e uit8 i<ediat la <ia utie
pe are o !inea ;n <Bn80
@'nde ai :8sit3oG
@;n Aalie, e?pli8 Ae<eia u suAletul la :ur80 A< <arat loul0
%yle ;i lu8 utia din <Bn8 =i o e?a<in80 "Bnd ridi8 privirea se
;nrunt8, iar ohii ;i devenir8 dou8 Aante ;n:uste0
@"ine !i3a dat voie s3o deshi>iG
@Eu, r8spunse *ennis, are se apropiase ;ntre ti<p =i v8>u 8 ni<eni
n3ar Ai A8ut3o <ai bine0
(idi8 pu!in apaul ad<irBnd Aelul, deliat u< Ausese desA8ut0 %yle
;si ;nle=t8 <a?ilarele apoi se ;ntoarse spre RHhristie0
@,i era eva ;n8untruG
@*a, spuse tBn8ra0
TBn8ra ;A8u se<n din ap indiBndu3i pahetul pe are31 !inea ;n
<Bn8, ar8tBnd 8 vrea s83i vad8 on!inutul0 /e l8s8 ;n :enunhi, e?a<in8
obietele =i se ridi8 din nou ;n piioare0
@&roprietarul aestei utii era un senti<ental, observ8 el0 ;si p8stra
u :riH8 din!ii pri<ului leu pe are ;3a vBnat =i vBrAul de lane de are s3a
Aolosit pentru asta0
Mai e?a<in8 o dat8 obietele, apoi ;=i Ai?8 privirea pe "hristie0 J
@N3ai <ai :8sit ni<i altevaG
*intr3un senti<ent de ulpabilitate Ae<eia se :Bndi s8 ;napoie>e eea
e, nu3i apar!inea, dar, A8r8 s8 ;n!elea:8 de e, A8u e?at pe dos0
@Nu, asta3i tot0 P
%yle ontinua s8 se uite la ea. ;i d8dea
i<presia 8 :re=eala ;i era sris8 pe Arunte u
litere <ari =i ro=ii0 Nu =tiuse niiodat8 s8 <int8, iar atuni Bnd era
nevoit8 s3o Aa8, nu se si<!ea ;n lar:ul s8u0
"on=tiin!a ei se revolta, ;n:ro>it8000
@"iudat000 Au< Bteva <ii de ani, oa<enii nu puneau obiete ;n
ase<enea utii deBt a s8 le asund8 de eilal!i0 ,i nu3<i i<a:ine> de
e proprietarul aesteia a vrut s8 asund8 dove>ile sale de uraH0
,tiaD Au< era si:ur8 8 =tiaD Nu era tBr>iu s8 de>v8luie tot, dar ;n8
e>ita0
@&oate 8 era un o< <odest, su:er8 *ennis0
@Oa<enii pri<itivi nu uno=teau <odestia, o<ent8 %yle0 &entru ei
era Aoarte i<portant s83=i de<onstre>e Aor!a =i uraHul ;nainte de a Ai
ad<i=i ;n o<unitatea adul!ilor0
@;n aest a>, do<nule proAesor, era un senti<ental dup8 u< a!i
spus0
@&robabil, onsi<!i %yle adunBnd obietele0
/e ridi80
@/8 ne ;ntoare< ;n tab8r8D
&roAesorul =i "hristie nu shi<bar8 nii o
privire pe dra<0 AHuns8 ;n tab8r8 tBn8ra se reAu:ie ;n ortul ei a s8 se
spele pe <Bini =i pe Aa!8 ;nainte de <as80 *up8 e ter<in8, ;=i streur8
de:etele ;n bu>unar s8 se asi:ure 8 disul era aolo0
Oare e de<on intrase ;n eaG *e e ontinua s8 asund8 e?isten!a
aestei biHuterii pre!ioaseG "hristie r8<ase ne<i=at8, ;ntr3o lu<in8
orbitoare. ;n sinea ei sperase 8 destinul o s83i surBd8 =i o s83i oAere un
<o<ent Aavorabil Bnd va putea s8 i31 ;napoie>e lui %yle a o dovad8 a
dra:ostei ei0 /i<!i 8 i se <i=8 p8<Bntul sub piioare000 Tre<urBnd, se
duse repede la <as80
+ine;n!eles, ;=i A8ea ilu>ii 8 un obiet de <ii de ani ar Ai putut s83=i
p8stre>e <a:ia0 %yle n3o iubea0 "Bt despre ea, departe de a Ai si:ur8 pe
propriile senti<ente, nu i le ;<p8rt8=ise niiodat8 lui %yle0 "ele dou8
disuri nu puteau e?ista unul A8r8 el8lalt si nu puteau apar!ine deBt la
doi a<an!i. e redea ea, 8 aest talis<an ;=i p8strase puterea dup8 atBta
ti<p, =i 8 odat8 reunite
o s8 i31 dea pe %yle ;napoiG
(idiolD protest8 on=tiin!a ei0 Totu=i, ;n sinea ei, "hristie =tia 8
aesta era adev8ratul <otiv al :estului s8u0 Era urat8 nebunieD
*ra:ostea ei se a:8!a u disperare de o ilu>ie atBt de Ara:il8G
In ti<pul <esei, din Bnd ;n Bnd b8:a <Bna ;n bu>unar a s8 atin:8
disul de Ailde=0 Trebuia s83i :8seas8 o asun>8toare si:ur80
*eoa<dat8 el <ai bine era s83l p8stre>e Ia eB0
'lti<ele dou8 >ile au Aost <arate de o a:ita!ie intens80 "Bnd
studen!ii se adunar8
pentru ulti<a dat8 ;n Hurul Aoului, Bnteele lor <elanolie nu
e?pri<au deBt triste!ea 8 trebuiau s8 plee0
"a de obiei, Alan ;=i lu8 hitara0 "hristie surprinse o und8 de iritare
;n privirea lui %yle, are ;=i Au<a !i:ara, lBn:8 un opa0 /e studiar8 un
ti<p pe deasupra Al88rilor are dansau, =i tBn8ra se si<!i a<enin!at8 de
un periol i<inent0
@A= vrea s83!i su:ere> eva, ;i spuse %yle lui Alan0 "a s8 <ai
shi<ba!i, d83i hitara lui "hristie =i asulta!i3o =i pe ea0
"hristie tres8ri violent0 /e l8s8 o t8ere ap8s8toare =i inispre>ee
perehi de ohi se ;ntoarser8 spre ea0 /to<aul i se ontrat8. bleste<at
Aie %yleD "e pl8ere sadi8 :8sea de>v8luindu3i seretulG Furioas8 =i
r8nit8, ;i arun8 din ohi s8:e!ile Ao =i se pre:8ti s8 intre ;n apan80 ;i
d8dur8 hitara0
@,tia< eu, =tia< euD e?la<8 Eria vitorioas80 Mi3a< dat sea<a 8
tu e=ti Bnt8rea!a AolE dup8 are era ;nnebunit Aratele <eu0 M3ai derutat
8 aveai p8rul surt0 Ar8tai pu!in altAel pe oper!ile disurilor000
@Tai, EriaD o ad<onest8 ineva din :rup0 Mai bine ai asulta3oD
/e A8u t8ere0 "hristie l8s8 ohii ;n Hos, spre hitar80
@/iner, red 8000
@$ai, "hristieD E ulti<a noastr8 sear8, i3o t8ie Eria0 "Bnt83ne unul
din Bnteele tale preAerate0
Ohii lui %yle o priveau provoator, iar ea se si<!i obli:at8 s83i
r8spund80 /e deise s8 alea:8 un Bnte pe are31 o<pusese pu!in dup8
e s3au unosut =i are avea un sens unosut nu<ai de ei doi0
;ntr3o t8ere reli:ioas8, "hristie ata8 pri<ele aorduri0 Tr8s8turile lui
%yle se rispar8. reunosuse i<ediat <elodia0
#oea ald8 a lui "hristie r8suna evoBnd pasiunea lor, aAir<Bnd
eternitatea dra:ostei lor0 Miul ei publi, Aasinat, ;i aorda o aten!ie
absolut80 "Bnd ulti<a not8 se pierdu ;n noapte, t8erea a Aost ;ntrerupt8
de urale0
@Mai vre<D Mai Bnt83neD
"hristie era st8pBnit8 de o e<o!ie intens8C dar Bnd ridi8 ohii spre
%yle nu31 <ai v8>u ni8ieri0 "Bnd pleaseG "e putea s8 ;nse<ne asta
deBt 8 pentru el treutul era uitatG
@;n8 unul, "hristie, <8ar unulD o i<plor8 o auditoare0
"u ini<a >drobit8, nu se <ai si<!ea apabil8 s8 artiule>e un sin:ur
sunet0
@NuD se hinui s8 spun8 u o voe str8in80
*ennis se ridi8, venindu3i ;n aHutor. ;i lu8 hitara din <Bn8 =i o d8du
proprietarului0
@"red 8 este suAiient 8 a< ;nheiat aeast8 ulti<8 sear8 u un
Bnte <inunat0 MBine ne a=teapt8 o 8l8torie lun:8 =i ar trebui s8 ne
ul8<0
)rupul se ;<pr8=tie ;net, apoi *ennis o onduse pe "hristie pBn8 la
ort0 ;n ortul lui %yle nu se vedea nii o <i=are, doar pBn>a de la
intrare Alutura ;n vBnt0
@Aest Bnte000 ;nepu *ennis Bnd aHunser8, l3ai sris pentru
ineva pe are l3ai iubit Aoarte <ult, nu3i asaG
@*a000
(8spunsul ei era un Ael de =oapt80 "ontinua s8 e?plore>e ;ntuneriul
;n speran!a 8 va vedea silueta dorit80
@%3ai sris pentru000 do<nul proAesorG
"hristie tres8ri =i se ;ntoarse brus spre
*ennis0
@"e vrei s8 spuiG
El o observ8 atent, dar i<ediat l8s8 privirea ;n Hos =i d8du un piior
unei pietre i<a:inare0
@;n dup83a<ia>a asta, Bnd a< :8sit pri<ele ur<e, a< treut
;ntB<pl8tor prin Aa!a ortului proAesorului000 =i l3a< 3au>it Bnd!i3a spus
8 !i3a dat eva, au< ini ani0 "eva are te l8sase indiAerent8 la vre<ea
aeea0
*isul de Ailde=000 "hristie ;=i streur8 din nou <Bna ;n bu>unar0 *ar
nu <ai era aolo0 ;l asunsese u :riH8 printre obie
tele personale =i va r8<Bne aolo pBn8 va putea s83=i ;ntBlneas8
dublura000
@Atuni, =tii 8 proAesorul =i u <ine ne unoa=te< dinainte de
plearea ;n e?pedi!ie, o<ent8 ea ;nerBnd s83=i p8stre>e ontrolul
asupra voii0
@,i <ai e eva000 repli8 *ennis atin3 :Bndu3i u=or bra!ul0 Iart83<8
"hristie, dar Bnd a< desoperit 8 v8 unoa=te!i <ai de<ult, nu <3a<
putut ;<piedia s8 r8st8l<8es aspetul raporturilor voastre ;n8 din
pri<a >i0 #3a< observat A8r8 ;netare. a< v8>ut bine u< ;l prive=tiD
*u<ne>eule din eruriD :e<u ;n sinea ei Ae<eia0 /enti<entele ei erau
atBt de transparente pentru al!iiG
@"Bnd ai ;neput s8 Bn!i, relu8 *ennis, a< ;n!eles din rea!ia
proAesorului 8 rela!iile voastre au Aost Aoarte strBnse0
@"u< a rea!ionatG
@Era Aurios, a =i u< ar Ai s8pat din <Bn8 o reliv8 pre!ioas8 are
s3a spart, ;nainte de sABr=itul Bnteului s3a ridiat =i s3a ;ndreptat spre
rBu000 Nu vrei s83<i vorbe=ti despre astaG
)reierii ;nepuser8 serenadele lor pasionate ;n iarb8000 "urBnd, r8pus8
de oboseal8, "hristie l8s8 s83i sape un oAtat0
@Este o poveste atBt de lun:8, *ennis000 poate alt8 dat80
@Asta ;nsea<n8 8 pot s8 te <ai v8d la 9ohannesbur:G
@Ai Aost un prieten adev8rat, r8spunse "hristie ;nheind disu!ia0
Apoi ;l <Bn:Bie u=or pe obra>0
@Noapte bun8D
F8r8 s8 <ai spun8 ni<i disp8ru ;n ;ntuneriul ortului0 Era ulti<a
noapte a e?pedi!iei0 *up8 Bteva ore bune, se b8:8 ;n saul de dor<it =i
ador<i a:itat80
"A&ITO%'% #I
/trBnseser8 orturile, toate lururile erau au< urate ;n a<ion, iar
obietele de valoare erau puse ;n si:uran!8 ;n <irobu>0 Nii n3ai Ai >is
8 aolo a Aost o tab8r8 da8 nu ar Ai r8<as ur<e de pa=i pe nisip =i
enu=a de la Ao0 "hristie se <ai uit8 o dat8 de Hur ;<preHur, si<!ind un
nod ;n :Bt. <Bine n3o s83i r8<Bn8 deBt ni=te a<intiri pe are n3o s8 le
uite niiodat80
@Tu, <er:i u <ineD o stri:8 %yle Bnd se ;ndrept8 spre a<ionul ;n
are *ennis era deHa la volan0
Nu era a>ul s8 disute, nii s8 se <ire de aeast8 dei>ie, a=a 8 ;l
ur<8 spre Heepul tras la u<br80 ;=i arun8 :eanta pe lourile din spate, iar
Bnd se a=e>8 pe loul ei, v8>u 8 %yle era nervos =i b8tea toba u
de:etele pe volan0 "hristie ;nhise portiera, apoi se au>i >:o<otul
<otorului are d8du =i elorlal!i se<nalul de pleare0
;n ti<p e Heepul se ;ndep8rta, tBn8ra arun8 o ulti<8 privire spre
lu<ini=ul dintre arbori, si<!ind o nostal:ie hinuitoare0 Ar Ai vrut s8
plBn:8, dar pentru ni<i ;n lu<e n3ar Ai v8rsat nii <8ar o lari<8 ;n
Aa!a lui %yle000
*in nou se anun!a o >i ;n8bu=itoare, iar traseul de ;ntoarere era <ai
lun:0 "8<a=a lui %yle era desheiat8 pBn83n talie =i l8sa s8 i se vad8
pieptul, pantalonii sur!i se <ulau pe pulpele <usuloase, iar <Binile se
spriHineau leHer pe volan000 "Bnd se uit8 spre Ai:ura lui, "hristie v8>u un
proAil sever =i i<penetrabil0 "e putea Ai <ai dureros deBt s8 Aie atBt de
aproape, =i totu=i atBt de departe de el000 *a8 lururile ar Ai evoluat
altAel000
@Iart83<8 pentru ieri sear8, ;nepu "hristie i<ediat e <a=ina p8r8si
dru<ul aidentat ;nsriindu3se pe autostrad80 A< Aost lipsit8 de tat
Bnd a< Bntat <elodia aeeaC !i3a a<intit de perioada pe are A8r8
;ndoiala voiai s3o ui!i0
@N3are i<portan!8D
%yle nu <ai era ;nruntat0 /hi<b8 vite>a =i ap8s8 pe aelerator0
@ Ki3a< erut s8 <er:i u <ine pentru 8 trebuie s8 vorbi< despre
*ennis0
@*ennisG se <ir8 "hristie, pre:8tin3 du3se de ap8rare0
@Mai are B!iva ani de studiat, relu8 %yle u un surBs r8ut8ios0 Este
prea tBn8r pentru tine =i total lipsit de e?perien!80
%ui "hristie i se itea iritarea ;n ohi0
@"e vrei s8 insinue>i de AaptG
@%as831 ;n paeD Este un student deosebit0 N3a= vrea s8 Aie atras =i
r8nit de o Ae<eie a tineD
@Ia stai pu!in, ;i ripost8 "hristie ;ntorBnd Aurioas8 apul spre el0
"re>i 8 sunt un Ael de *alila :ata s83l sedu8 pe *ennis3 /a<son =i s83l
distru:8G
MBinile ;nso!itorului ei se rispar8 pe volan0
@Nu asta a< vrut s8 spun. are toate =ansele s8 aHun:8 unul dintre ei
<ai buni arheolo:i din !ar80 Ni<eni =i ni<i n3ar trebui s83i stea ;n ale0
@"red 8 este destul de <are s8 se desure =i sin:ur, i3o ;ntoarse
Ae<eia u voe aspr80 *ar de e3i por!i tu de :riH8G
@Tat8l s8u, are este un arheolo: pe are ;l respet =i3l ad<ir Aoarte
<ult, ;<i este prieten apropiat0
@,i prietenia voastr8 n3ar re>ista unui sandal da8 ar aAla 8 Aiul lui
a devenit a<antul Aostei tale so!iiD arun8 ea u un saras< nedisi<ulat0
@Ei bravo, "hristieD e?plod8 %yle u o violen!8 are A8u s8 i se ure
sBn:ele la ap0 N3ai ;n!eles ni<iD
@I8uG Atuni de e vrei s8 <8 Aai s8 red 8 a< o<is o ri<8
aeptBnd prietenia lui *ennisG
@N3o s8 se <ul!u<eas8 doar u prietenia ta0 *a8 nu !i3ai dat ;n8
sea<a de situa!ie, ;nsea<n8 8 n3ai pi de <inteD
+rus, toat8 Auria =i indi:narea lui "hristie se ;<pr8=tiar8C %yle avea
dreptate0 Interesul pe are i31 ar8ta tBn8rul student dovedea 8 nu3i este
indiAerent8, =i <ai =tia 8 trebuia s83l opreas8 ;nainte a lururile s8
<ear:8 prea departe0 "eea e o deranHa era 8 to<ai %yle ;i i<puta
aeast8 ne:liHen!80
@+ineD /8 >ie< 8 este pu!in ;ndr8:ostit de <ine0 *ar o s83i trea8
u ti<pul0 ,i n3a= vrea s83l Aa s8 suAere reAu>Bndu3i prietenia0
@Atuni e <ai bine s8 prelun:e=ti aeast8 situa!ie a<bi:u8 pBn8 va
Ai prea tBr>iuG
@Mul!u<es, repli8 "hristie, o s8 re>olv sin:ur8 proble<a, da8 o
s8 onsider neesar si Bnd o s8 vreau0
@Foarte bine, ;nuviin!8 %yle !u:uin3 du3=i bu>ele0 *ar s8 =tii 8
da8 o s83=i ne:liHe>e studiile din au>a asta, o s8 ai de3a Aae u <ineD
A<enin!area era destul de lar80 "hristie tre<ura de Aurie, dar reAu>a
s8 se lase inti<idat80
@A< ;n!eles, do<nule proAesor #en3 niEer0
%yle ;i arun8 o privire p8trun>8toare are o A8u s8 tresar80 *up8
asta, nu <ai vorbir8 delo0 %a un <o<ent dat "hristie treu pe lourile
din spate =i ;=i puse ohelarii de soare0 Era ald, era obosit8, dar nu putu
s8 a!ipeas80
"onvorbirea u %yle o aAetase <ai <ult deBt =i3ar Ai ;nhipuit0 Ea
sperase 8 odat8 aHuns8 la 9ohannesbur:, *ennis o s3o uite0 Ideea 8 ar Ai
putut s83l deranHe>e din studiu, u< spusese %yle, sau 8 ar Ai putut s83l
r8neas8, nu3i d8dea pae0 *ar va Ai probabil inevitabil0 ,i <ai era o
;ntrebare are o sBBia. o sa31 <ai revad8 pe %yleG I<a:inea /oniei
*eaon, blond8 =i Aru<oas8, ;i r8<8sese pe retin8 =i3i provoa o durere
violent80 /onia ;l a=tepta000 %yle era =i el probabil ner8bd8tor s3o revad80
/onia n3avea o arier8 are s8 o !in8 departe0
/onia va Ai ;ntotdeauna aproape Bnd va avea nevoie de ea0 Nu astea
erau au>a!iile pe are i le adusese ;nainte de plearea ;n ItaliaG 6Tu nu
e=ti niiodat8 aii Bnd a< nevoie de tineD7 >bierase %yle0 6Trebuia s8 te
:Bnde=ti la asta ;nainte de a te ;nsura u o Bnt8rea!8D7 !ipase ea000
A<intirile aestea ;i A8eau r8u0 Au< ;l pierduse pentru a doua oar80
*in Bnd ;n Bnd ;i privea proAilul ;<pietrit0 Nu se uita deBt la =oseaua
are se a=te<ea ;n Aa!a
<a=inii0 Nu putea s83i <ai vorbeas8, sau s8 ;nere s8 <ai aplane>e
onAlitul000 Eilo<etrii se sur:eau ;ntr3o t8ere ap8s8toare0
%a Nylstroo<, onvoiul A8u o halt8 =i Aieare b8u eva r8oritor0 *ar
nu se <ai au>eau :lu<e, to!i erau nostal:ii, re:retBnd 8 au treut atBt
de repede s8pt8<Bnile petreute ;<preun80 /tuden!ii <Bnar8 Bte un
ha<bur:er A8r8 s8 <ai o<ente>e ni<i0 *ennis se apropie de "hristie,
dar ea, vrBnd s83l evite, se al8tur8 elorlalte trei Aete0
"ap8tul 8l8toriei se ar8t8 <ai repede deBt se a=teptar80 "Bnd se
proAil8 la ori>ont 9ohannesbur:ul, ini<a lui "hristie se strBnse0 /e
apropia ora desp8r!iriiC e <ult ar Ai vrut s8 opreas8 ti<pul ;n loD
@#rei s8 te du pBn8 aas8G ;ntreb8 %yle Bnd intrar8 ;n ora=0
Fe<eia l8tin8 din ap0
@&o!i s8 <8 la=i ;n sta!ia de autobu>0
@Este una hiar aii, anun!8 %yle dup8 Bteva seunde0
"Bnd traser8 pe dreapta, restul onvoiului se opri ;n spatele lor0
"hristie obor; =i ;=i lu8 ba:aHul0
@Mul!u<es, <ur<ur8 ea0
@$ei, "hristieD
Era *ennis0 "oborBse din a<ion =i se apropia de ea u pa=i <ari0
@Nu a< adresa ta0
"hristie ;ntBlni privirea lui %yle are ;ntorea <a=ina0 ;n ohii lui se
itea <ustrarea, totu=i se hot8r; s83l i:nore0
@O :8se=ti ;n artea de teleAon, r8spunse ea0 "aut83<8 Bnd vrei0
&unBndu3=i ba:aHul pe trotuar, se duse s83=i ia r8<as bun de la eilal!i,
apoi se re;ntoarse si r8<ase Aa!8 ;n Aa!8 u %yle0 /osea autobu>ul0
"uvintele de desp8r!ire pe are =i le pre:8tise par8 ;i st8teau ;n :Bt0 J
@Eu000 asta e, la revedere0
Autobu>ul era ;n spatele Heep3ului0
@A= vrea s8 =tii 8 !i3a< apreiat serviiile la Husta lor valoare0
&entru o lip8 re>u 8 %yle vorbe=te despre noaptea petreut8
;<preun8, niideu< despre <una ei de seretar80 ;=i lu8 repede ba:aHul
=i se :r8bi s8 se ure pe sara autobu>ului ;nainte a %yle s83i observe
ro=ea!a din obraHi0
/e a=e>8 pe un lo la Aereastr8 =i A8u un se<n u <Bna <iului :rup0
/tuden!ii ;i r8spunser8 u entu>ias<, dar %yle r8<ase ne<i=at, u
<Binile ;nAundate ;n bu>unare0
&e Ai:ura lui se itea a<8r8iunea0 "Bnd autobu>ul porni, "hristie ;=i
d8du dru<ul lari<ilor0
;n seara aeea, dup8 e3=i sp8l8 p8rul, "hristie r8<ase <ult ti<p sub
Hetul de ap8 ald80 *up8 e se us8 ;=i alese o 8<a=8 de
noapte de <8tase, parAu<at8, a s8 uite piHa<aua de bu<ba pe are o
suportase s8pt8<Bnile treute0 Apoi luBnd utia de le<n sulptat8 ;n are
;=i !inea biHuteriile, se ;ntinse pe pat0
A=teptase prea <ult aest <o<ent Bnd putea s83=i satisAa8
urio>itatea A8r8 s3o deranHe>e ineva0 Ini<a ;i b8tea ;n piept u putereC
r8sui hei!a ;n broas8 =i ridiBnd apaul, ;=i streur8 <Bna ;n interior0
"urBnd, de:etele atinser8 un obiet rotund, plat0 II soase aAar8C ;n
8u=ul pal<ei !inea au< disul de Ailde= pe are31 pri<ise de la %yle0
"u ealalt8 <Bn8 e?trase din suportul de ohelari o batist8 ;<p8turit8,
o desA8u =i onte<pl8 disul desoperit de ea0 %e puse unul lBn:8 altul0
Erau identie, u e?ep!ia Ai:urii din entru0 *e=i patina ti<pului ;=i
l8sase a<prenta, erau totu=i ;ntr3o stare Aoarte bun80 For<au un tot =i
p8reau inseparabile0 *a8 n3ar Ai Aost vorba despre onvin:erea 8 sunt
vr8Hite, atuni loul lor ar Ai Aost ;ntr3un <u>eu, dar a=a, vor r8<Bne aii
pentru totdeauna0
"hristie lu8 un s8ule! <i dintr3un <aterial te?tilC puse disurile
;n8untru, trase =nurul de lE :ura lui =i3i A8u un nod <i0 &oate ;ntr3o >i o
s8 aib8 puterea s8 se despart8 de unul din ele, sau poate de a<Bndou80
*eoa<dat8 era sin:ura lor st8pBn8000
&up8 aeste s8pt8<Bni de via!8 s8lbati8, ;i venea destul de :reu s8
revin8 la ivili>a!ie0 #a trebui s83=i aute de luru, Aoarte urBndC dar nii
nu3i displ8ea ideea s83=i aorde o vaan!8, neesar8 s83=i pun8 ordine ;n
via!80
&e de alt8 parte, =tiindu31 pe %yle la 9ohannesbur:, ;i venea destul de
:reu s83l uite0 %a e bun s8 spere 8 o s83l revad8 vreodat8G Noaptea pe
are o petreuser8 ;<preun8 ;i onAir<ase un luru. atra!ia se?ual8
e?ista ;n80 *e Aapt, el nii nu A8use un <ister din asta. era un b8rbat u
instinte se?uale nor<ale, u alte uvinte n3o <ai iubea0 ,i hiar da8
<ai sperase eva, ilu>ia ;i Ausese spulberat8 de rea!ia lui ;n seara Bnd
ea Bntase lBn:8 Ao0 J
*ar vehile r8ni se deshiseser8 deHa. o s8 suAere din nou, poate <ai
<ult deBt pri<a dat8, 8 l3a pierdut pe sin:urul o< pe are31 iubea000
%a trei >ile dup8 ;ntoarerea la 9ohannesbur:, "hristie pri<i un pli
on!inBnd un e =i o srisoare de la universitate ;n are i se <ul!u<ea
pentru serviiile ei0 Era a =i Bnd ulti<a le:8tur8 u %yle s3ar Ai rupt0
*isperarea o ople=i =i plBnse <ult8 vre<e0
;ntr3o sear8 teleAon8 /a<<y &aterson =i o invit8 la restaurant s8
serbe>e ;ntoarerea
ei0 "hristie reAu>8. stia e ;nsea<n8 aest :en de invita!ie0 R2 s8 vin8 u
un nou ontrat ;n bu>unar, <ai bun deBt preedentul0 Ea o s8 reAu>e
s83l se<ne>e, el o s8 sublinie>e ;n repetate rBnduri avantaHele =i la sABr=it
o s8 plee Aurios pe ea 8 a l8sat s83i sape 6o oa>ie uni870
;ntr3o sear8, a< la o s8pt8<Bn8 dup8 e se ;ntorsese, au>i soneria de
la intrare0 *eshi>Bnd u=a atBt Bt ;i per<itea lan!ul de la si:uran!8
r8<ase surprins8 s83l vad8 pe *ennis0 +u>ele tBn8rului se aruir8 ;ntr3un
surBs0
@A< hot8rBt s83<i ;ner noroul A8r8 s8 teleAone>0 /per 8 nu te
deranHe>0
@*elo0 Intr8D
;nhise u=a pu!in Bt s8 tra:8 lan!ul, apoi o dehise lar:0 #i>itatorul
intr8 ;n hol, apoi inspet8 aparta<entul din ohi, ;n ti<p e ea ;l invit8 s8
se a=e>e pe un Aotoliu0 "e bine3i p8rea s83l vada din nou000 Era ;nalt si
bine A8ut, totul la el e<ana tinere!e0 ;<br8at ;ntr3un pantalon re< =i
un saou bleu<arin, nu <ai se<8na delo u studentul plin de praA pe
are ;l unosuse0 *ar probabil =i ea p8rea diAerit8 ;n inti<itate0 Asta se
vedea ;n privirea lui ad<irativ8 u are3i ;nv8luia silueta0
@Aveai eva aranHat ;n seara astaG ;ntreb8 *ennis a=e>Bndu3se ;n
Aotoliu0
@Nu, r8spunse "hristie A8r8 s8 se :Bndeas80
@E?elentD "unos un restaurant <i unde se serve=te o pi>>a
e?traordinar8D
Entu>ias<ul lui ed8 brus ;n Aa!a ;ndoielii
@;!i plae pi>>a, nu3i a=aG
&e bu>ele lui "hristie ap8ru un surBs a<u>at0
@Ador pi>>aD
@Atuni <er:i u <ineG
Fe<eia e>ita. avertis<entul lui %yle ;i r8suna ;n8 ;n urehi0 *ar ;n
<o<entul aela n3ar Ai vrut s83l reAu>e pe *ennis0
@/unt :ata ;ntr3un <inutD
;l p8r8si atBt Bt s83=i reAa8 <ahiaHul =i s83=i pun8 o rohie de sear80
Ma=ina lui *ennis, ele:ant8 si rapid8, se streur8 A8r8 eAort pBn8 la
louA de parare din Aa!a restaurantului 6Tony70 ;n8untru era a:lo<erat,
dar tBn8rul ;=i onduse ;nso!itoa3 rea spre o <as8 liber8 dintr3un ol! <ai
lini=tit0
Adul<eBnd <irosul de pi>>a =i de aAea proasp8t <8inat8, "hristie
;=i aduse a<inte 8 nu <ai <Bnase de di<inea!8C iar Bnd *ennis A8u
o<anda, deHa si<!ea 83i las8 :ura ap80
%Bn:8 <asa lor era o la<p8 e3=i r8spBndea lu<ina blBnd80 "a s8
;nvin:8 stBnHeneala are se instalase ;ntre ei, "hristie ;nepu
s83l ;ntrebe despre studiile lui =i despre testele eAetuate pentru datarea
e?at8 a obietelor desoperite ;n ti<pul e?pedi!iei0 #i>ibil bine dispus,
*ennis ;i dest8inui 8 au pu!ut s8 de<onstre>e 8 era vorba de vesti:ii
din epoa Aierului0 To!i au reunosut 8 e?pedi!ia Ausese un sues, iar
observa!iile lui %yle erau obietul unor disu!ii pasionante0
@&roAesorul ne3a dat Aie8ruia Bte o opie a notelor pe are le3ai
b8tut la <a=in80 A< putut s8 le studie< pe ;ndelete0
Osp8tarul ;i servi u eea e o<andaser80 MBnar8 ;n lini=te0 "hristie
si<!ea 8 pe *ennis ;l tulbura eva. de Bte ori privirile lor se ;ntBlneau,
*ennis >B<bea, dar Bnd se =tia neobservat ;i ap8rea o ut8 pe Arunte0
"Bnd au aHuns la aAea, sala ;nepuse s8 se :oleas80 Ti<id, *ennis
ridi8 privirea0
@Mai vrei o ea=8G
@N3a< ter<inat3o nii pe asta0
Nehot8rBt, o studie pu!in apoi spuse pe
un ton au>ator.
@Nu <3ai ;ntrebat ni<i de proAesorD
"hristie se si<!i ;nurat80
@#rei s83<i spui eva despre e;G
*e Bnd ne3a< ;ntors este ;ntr3o dispo>i!ie e?erabil80
Osila ;ntre ironie =i nesi:uran!80
@ ,i e3ai vrea s8 Aa, dup8 p8rerea taG
@Intr3un ti<p a!i Aost Aoarte apropia!i0
@E <ult de atuni0
@/i hiar nu vrei s83<i spui despre e e vorbaG
TBn8rul o privi plin de speran!8, dar ea sutur8 u=or din ap0
@Nu0
N3avea nii un heA s8 disute despre 8s8toria lor, nii u *ennis,
nii u altineva0 Era un subiet prea inti< =i000 prea dureros0 *ar *ennis
redeshise subietul hiar ;n <o<entul Bnd ;n:hi!ea ulti<a :ur8 de
aAea0
@E?ist8 vreo =ans8 a tu =i proAesorul s8000 relua!i via!a ;n o<unG
@Niiuna r8spunse "hristie punBnd ea=a pe AarAurie =i asun>Bndu3
=i a<8r8iunea are o uprinsese0
@Atuni tu =i eu000
@NuD repli8 hot8rBt Ae<eia0
Aest <o<ent sosise, a=a u< prev8>use %yle0 /in:ura ei salvare era
s8 Aie Aer<80
@NuG
TBn8rul ridi8 privirea eretBnd3o u ohii lui ver>i, stupeAia!i =i
<Bhni!i0
@"u< a=aG000 A8r8 nii o e?plia!ieG
"hristie se si<!ea de<n8 de dispre!0
&lin8 de re<u=8ri, ;=i a=e>8 <Bna pe a lui0
@*ennis, e=ti un b8rbat Aor<idabil0 /unt <Bndr8 de prietenia ta0
Totu=i000 lururile nu vor <er:e niiodat8 <ai departe0
@UI <ai iube=ti pe proAesorul #enniEerG
@Asta nu are i<portan!80
"hristie ;=i retrase <Bna0 *ar e?presia lui *ennis o A8u s8 i se
strBn:8 ini<a0
@*e e <8 obli:i s83!i Aa r8u, *ennisG &entru 8 ar Ai ulti<ul luru
pe are l3a= dori0
@(8spunde3<i la o sin:ur8 ;ntrebare0 &e ur<8 nu te <ai i8les0
El o privi Ai? ;n ohi, A8r8 s8 surBd80
@"e n3a <ers ;ntre voiG
TotulD era :ata s8 e?la<e "hristie0 *ar un ase<enea r8spuns risa s8
atra:8 alte ;ntreb8ri000 Nu era ;n8 pre:8tit8 s8 vorbeas8 despre :re=elile
ei0
@/8 >ie< 8 <eseriile noastre erau ino<patibile. pasiunea lui ;i
tr8:ea ;ntr3o parte, a <ea <8 tr8:ea ;ntr3o dire!ie opus80
/pusese eea e re>u<a perAet si onorabil situa!ia, se :Bndi "hristie
;n ti<p e ie=eau din restaurant0 "ariera lui %yle ;l he<ase ;n Italia, ;n
ti<p e a ei o purtase ;ntr3un turneu prin !ar80 *istan!a Ai>i8 =i psihi8
e3i separase anulase orie posibilitate de reoniliere0 *up8 ini ani de
a=teptare =i speran!8, se hot8rBse s8 se rese<ne>e ;n Aa!a sor!ii0 *ar
reapari!ia lui %yle ;n via!a ei dovedea 8 ti<pul nu era sin:urul are
s8pase o pr8pastie ;ntre ei0 ;n noaptea aeea, dup8 inidentul u =arpele,
el o dorise0 Totu=i, hiar ;n <o
<entele ele <ai inti<e, nu ;netase s8 si<t8 abisul are3i separa000 "e
putea Ai <ai u=or deBt s8 ;nl8turi o distan!8 Ai>i8G *ar ealalt8 distan!8
r8<Bnea de netreut, ;nerase s8 =i3l apropie, dar %yle r8<Bnea nelintit
a o stBn80 N
@&ot s8 te <ai v8dG se interes8 *ennis pe dru<, ;n ti<p e o
onduea aas80
Fe<eia l8tin8 din ap, aAi=Bnd un surBs indul:ent0
@Nu red 8 ar Ai u<inte0
@"eea e ;nsea<n8 8 n3o s8 <8 <ai lasi s8 te v8dG relu8 *ennis0
@Trebuie s83!i ve>i de studii, ;l <ustr8 "hristie u duio=ie, pe un ton
aproape <atern0
;i <Bn:Bie obra>ul u vBrAul de:etelor0
@Totu=i, da8 se ;ntB<pl8 s8 nu ai ni<i interesant de A8ut, vei Ai
binevenit a s8 be< o aAea sau s8 <ai st8< de vorb80
*up8 o lip8, "hristie se ;ntreb8 da8 propunerea ei nu era pu!in
i<prudent80 *ar n3ar Ai putut suporta s83l vad8 trist, iar surBsul are i31
adresase i<ediat, hiar da8 era <elanoli, o reo<pensase pe deplin0
6%as831 ;n pae, da8 nu, o s8 ai de3a Aae u <ine70 %yle ;i devenise
atBt de str8in, ;nBt a<enin!area lui o l8sa indiAerent80 *e altAel ;i spusese
lui *ennis 8 ;ntre ei nu va Ai alteva deBt prietenie, iar
el aeptase0 Totu=i o ;nera un senti<ent u ulpabilitate =i se a=tepta
a ;n ursul >ilelor ur<8toare s8 apar8 %yle la u=a ei, plin de nervi0 *ar
u< nu3i p8sa prea <ult de el, "hristie ;=i re:8si i<ediat lini=tea0
;ntr3o sear8 au>i teleAonul sunBnd0
6El e7 se i<paient8 "hristie0
(idi8 reeptorul, Aiind si:ur8 8 o s8 aud8 voea :roas8 a lui %yle
e?plodBndu3i ;n urehe, dar se ;nselase0
@/unt /onia *eaon, iripi o voe Ae<inin80 &resupun 8 %yle !i3a
vorbit despre <ine0
@Ei bine000 nu, repli8 "hristie0 *ar te3a< v8>ut ;n >iua ple8rii ;n
e?pedi!ia din Transvaal, iar unul din studen!i <i3a spus u< te hea<80
@"e dr8:u!D
@Nu3i a=aG spuse "hristie politioas8, dar ;n realitate plin8 de drai0
@&oate ar Ai bine s83!i spun de e te3a< sunat, relu8 interloutoarea,
a =i Bnd i3ar Ai itit :Bndurile0
@&oate, ;ntr3adev8r0
@Este ;n le:8tur8 u %yle000
"hristie se :Bndi i<ediat la eva r8u0 ;i treeau prin <inte nu<ai
tra:edii, unele <ai <ari a altele. era bolnav, avusese un aident000
@Te asult,,spuse ea al<8, ;n iuda Ar8<Bnt8rilor0
@Nu red 8 ar Ai bine s8 disut8< la teleAon000 Esti liber8 <Bine
di<inea!8G
@*a0 J
@/tii restaurantul 6Fedora7 pe +reet
/treetT
"ine nu31 uno=teaG ;n8 de la deshidere, au< un an, 6Fedora7
devenise el <ai i<portant lo de onversa!ie din oras0 Aii veneau ele
<ai bo:ate =i <ai r8sAa3 !ate Ae<ei din 9ohannesbur:, a s83=i o<oare
ti<pul, s8 dep8=eas8 o lip8 :rea, s8 bea un eai, sau s8 o<ente>e
ulti<ele sandaluri0
@Este el de lBn:8 6)arliEs
u
, nu3i asaG
"onAir<area nu3=i avea rostul, dar voiV s8 B=ti:e ti<p0
@E?at0 Ne vede< aolo la ora unspre>ee, s8 lu8< eaiul0
"onvorbirea se ter<in8 aii0 "hristie se ;ntreba e ar Ai avut /onia
*eaon atBt d i<portant s83i spun8 ;n le:8tur8 u %y/, ;nBt s8
neesite o ase<enea invita!ie0
/e onsol8 u un :Bnd. da8 ar Ai Aosi vorba de <oarte, /onia n3ar Ai
l8sat3o s8 a=tepte pBn8 <Bine0
Apoi o hinuir8 alte ;ntreb8ri ;nainte deCC ador<i. de unde =tia /onia
*eaon H3 e?isten!a eiG &oate %yle ;i <en!iona C no<ele ;ntr3o disu!ie000
dar de e d. au0 i ar Ai vorbit a<antei lui despre eaG
*o<inat8 de urio>itate =i nesi:uran!8, "hristie ador<i tBr>iu0 /e
r8sui <ult ti<p ;n a=ternut =i de abia spre di<inea!8 o dobor; so<nul0
/e tre>i u o durere de ap ;n:ro>itoare, a si Bnd o <en:hin8 i3ar Ai
strBns reierul u A8lile ei de o!el0
"A&ITO%'% #II
A<bian!a de la 6Fedora7 oAerea aeea=i ele:an!8 =i bun :ust a =i
Ae<eile are o Areventau0
"hristie intr8 ;n salonul destinat eaiului =i se opri pe <oheta de
uloarea oniaului pentru a sruta nenu<8ratele Ai:uri, ;n speran!a 8 o
va reunoa=te pe ea pe are doar o >8rise au< Bteva s8pt8<Bni0 Avea
i<presia 8 toat8 lu<ea se uit8 la ea, pBn8 Bnd un b8rbat u vest8 bleu
se ;ndrept8 spre ea0
@*oa<naG &ot s8 v8 ondu la o <as8G
@A< ;ntBlnire u do<ni=oara /onia *eaon, e?pli8 "hristie0
+8rbatul d8du din ap, a =i Bnd ar Ai vrut s83i arate 8 Ausese
averti>at de sosirea ei0
@'r<a!i3<80
;l ur<8 de3a lun:ul unui =ir de <ese u separeu, are <enaHau lien!ii
de privirile indisrete, =i se opri la ulti<a, unde o a=tepta /o<a0 *up8 e
se ;nlin8 ere<onios, b8rbatul se ;ndrept8 din nou spre teH:hea0
@"e puntual8 e=tiD surBse /onia0
Totu=i surBsul nu i se itea =i ;n ohii alba=tri si rei0
@Ia loD
@Mul!u<es0
;n ti<p e se instala ;n Aotoliul din Aa!a /oniei, "hristie stia 8 este
<8surat8 din ohi, tot a=a u< =i ea e?a<inase ele:an!a Ae<eii blonde
are o invitase la eai a s83i vorbeas8 despre %yle0
@Mi3a< per<is s8 o<and000 AhD Iat8D A8u /onia Bnd Aata are le
servea se apropie u platoul0
Aeasta puse pe <as8 o tav8 u eai =i Aurseuri aranHate Aru<os pe un
por!elan deliat0
@#rei AurseuriG /au ai re:i<ul t8u speialG
"hristie reu=i s8 i:nore nota de saras< din tonul ei0
@/ilueta <ea nu se shi<b8, indiAerent e <8nBn000
/urB>Bnd, /onia servi eaiul0 *ar ;n ohi ise itea aeea=i r8eal80
@%apteG
@*a, <ul!u<es0
/onia ;i d8du ea=a, apoi "hristie ;=i puse >ah8r =H :ust8 o deliioas8
pr8Hitur8 u re<80 In ael <o<ent re:ret8 8 nu aordase o aten!ie <ai
<are aestei ;ntBlniri0 *up8 o noapte nedor<it8 probabil ar8ta
;<b8trBnit8 =i se nelini=ti pu!in0
@;<i plae loalul 8sta, ;nepu /onia u un aer satisA8ut0 At<osAera
este Aoarte a:reabil8, nu3i a=aG
@Nu sunt o lient8 a saloanelor de eai, r8spunse "hristie, punBnd
ea=a :oal8 pe AarAurie0 *ar, do<ni=oar8 *eaon, e3ar Ai s8 l8s8<
banalit8!ile =i s8 reveni< la subietul real al ;ntBlnirii noastreG
@&erAet, aprob8 /onia, aAi=Bnd un surBs ironi pe bu>ele perAet
ruHate0 ,tiu 8 ai Aost 8s8torit8 u %yle au< B!iva ani0
"hristie tres8ri0
@Ai :hiit, o<ent8 ea0
@,tiu dease<eni 8 l3ai ;nso!it ;n ulti<a e?pedi!ie, eea e de altAel
<i3ai onAir<at asear8 la teleAon0
@Wa, a=a este0 *ar ai vrut s8 disut8< ;n le:8tur8 u %yle0 A=tept000
@Ei bine000 /i:Hur 8 %yle <8 interesea>80 Ar dori a pe3 viitor s8 stai
Bt <ai departe de el0
3*e=i au>ise bine, "hristie r8<ase perple?8 ;n Aa!a brutalit8!ii /oniei0
@&oAti<G
@M3ai ;n!eles Aoarte bine0 *ar pot s8 repet0
/i /onia ontinu8 u o voe plin8 de venin0
@Nu te <ai apropia de %yle0 "hiar da8 a!i Aost 8s8tori!i, nu ai
dreptul s83ii i<pui pre>en!a ;n via!a lui de a>i0
+ine;n!eles, era eva adev8rat ;n eea e spunea /onia0 %yle ;i
dovedise de <ai <ulte ori 8 nu apreia o<pania ei0 Totu=i, nii un
<o<ent "hristie nu3=i i<a:inase 8 %yle ar putea aborda subietul u
aeast8 Ae<eie, ba <ai <ult, 8 ar putea3o Aolosi a pe o <esa:er80
@*up8 p8rerea ta, ;ner s83i sues apul, nu3i a=aG protest8
"hristie0
@Nu asta ai ur<8rit Bnd ai aeptat s83!i depui andidatura de
seretar8G
@Era nevoie de o seretar8 =i eu a< r8spuns la anun! A8r8 s8 =tiu 8
to<ai %yle onduea e?pedi!ia0 Nii nu =tia< 8 e ;n !ar80
@,i speri s8 te redG o lu8 peste piior /onia, u inis<0 Nii %yle
nu rede 8 an:aHarea ta a Aost o si<pl8 ;ntB<plare0
&e "hristie o inund8 un val de iritare0
@"re>i e vreiD
@;l <ai iube=tiG
;ntrebarea, lansat8 atBt de brus, ar Ai desu<p8nit orie Ae<eie, are
s3ar Ai tr8dat u si:uran!80 *ar "hristie, uitBndu3se Ai? ;n ohii rei ai
rivalei sale, ;i spuse u un al< absolut.
@(espet =i ad<ir arheolo:ul din el0 *ar eea e si<t pentru b8rbat
<8 prive=te nu<ai pe <ine0
/onia se l8s8 pe sp8tarul saunului, u ohii s8p8rBnd, u :ura
Aru<oas8 deAor<at8 de un ritus ;nAior8tor0
@"u alte uvinte ;l <ai iube=ti0
&robabil u ataurile astea deliberate
spera s3o Aa8 s8 depun8 ar<ele, se :Bndi "hristie0 *ar Auria are o
r8solea au< nu A8ea deBt s83i provoae de>:ust pentru aeast8
Ae<eie are ;nepuse s83=i piard8 Aar<eul =i s83=i de>v8luie urB!enia
suAleteas8, adev8rata ei natur80
@"red 8 !i3ai atins sopul, delar8 "hristie pe un ton :laial0 Fii
lini=tit8, %yle ;!i apar!ine0 #oi doi v8 ase<8na!i prea <ultD ;!i dau
uvBntul <eu. n3a< s8 v8 deranHe> delo, =i pentru ni<i ;n lu<e n3o s8
;ner vreodat8 s83i atra: aten!ia0
@%yle va Ai Aoarte buuros s8 aAle asta, iripi /onia u un surBs
triu<A8tor0
@Nu <8 ;ndoies0 Mul!u<es pentru eai, do<ni=oar8 *eaon, si
adioD
*up8 aeasta, "hristie se ridi8 s8 plee, ur<8rit8 de privirile
urioase ale /oniei, are n3o ;<piediar8 s8 p8r8seas8 restaurantul u
apul sus0 Ni<eni n3ar Ai :hiit Bt de r8nit8 era, =i e eAorturi A8ea s83=i
st8pBneas8 lari<ile0
/e instal8 la volanul <a=inii =i nii nu3=i d8du sea<a u< a aHuns
aas8 A8r8 nii un aident0 O uprinsese un Ael de parali>are, par8
durerea ;i transAor<ase ini<a ;ntr3un
sloi de :hea!80 Odat8 aHuns8 aas8, puse a!X8 la Aiert =i3=i pre:8ti un eai
tare pe are31 b8u la iu!eal80 %ihidul ald =i parAu<at par8 o readuse la
via!80 #8rsase atBtea lari<i ;n treut ;nBt redea 83=i epui>ase toate
re>erveleC dar lari<ile ;i inundar8 din nou Aa!a, ase<eni unui Aluviu
rev8rsat are Aae s8 ede>e baraHul0
"urBnd, 8utBndu3si reAu:iul ;n dor<itor, plBnse din nou ;n hohote,
luBndu3=i r8<as bun de la un vis <ult prea nebunes0
*ou8 >ile <ai tBr>iu, Bnd ;n8 nu3i treuser8 r8nile pe are i le A8use
/onia *eaon, au>i soneria de la u=a de la intrareC o apu8 disperarea
Bnd desoperi silueta lui %yle are spriHinea non=alant adrul u=ii0 "e
8uta aiiG /3o <ai averti>e>e ;n8 o dat8 s83l lase pe *ennis ;n paeG
Era o vi>it8 de polite!eG Aeast8 ulti<8 variant8 p8rea pu!in probabil8,
<ai ales dup8 e3i spusese /onia *eaon, totu=i nu putea nii s8 read8
8 venise doar din au>a studentului0
;ner8 s83i distin:8 tr8s8turileNC hiar da8 era ;n obsuriate, Aa!a lui
%yle nu e?pri<a nii ur<8 de Aurie0
@"e vreiG ;ntreb8 "hristie pe un ton neutru0
(Bsul lui nep8s8tor o A8u s83i vibre>e dureros nervii deHa soliita!i0
@&entru ;neput, a= vrea s8 intru0
@&entru eG
@"a s8 disut u tine0
Tre<ura din ap pBn8 ;n piioare =i3=i si<!i ini<a b8tBnd violent ;n
piept0 *ar nu trebuia a %yle s83i :hieas8 starea suAleteas80
@ Nu v8d e3a< avea noi de disutat0
@Ei bine, eu a< s83!i spun Bte eva0
"hristie l8s8 privirea ;n Hos0
@Nu <8 interesea>8 ni<i0
Fe<eia se retrase, u :Bndul s83i trBnteas8 usa3n nas, dar aeasta
reAu>a s8 se ;nhid8, i<ediat ;n!elese de e0
@Tra:e3!i piiorulD
@Nu ;nainte de a3<i pro<ite 8 retra:i lan!ul de si:uran!8 =i <8 la=i
s8 intru0
&rivirea lui autoritar8 o atr8:ea a un <a:net. %yle ;i iti r8spunsul ;n
ohi, hiar ;nainte s8 deshid8 :ura0
@"hristieD =uier8 el, da8 nu3<i deshi>i ;!i Aa un sandal de n3o s8
te uite veinii <ult ti<p0
@*u3te draului, %yleD
;l privi Ai?, plin8 de Aurie, dar instintul o averti>8 8 n3ar Ai e>itat s83
=i pun8 planul ;n apliare0
/8p8 un suspin plin de repro=0
@+ine0 Ai B=ti:at0
@/lav8 *o<nului, surBse %yle streu3 rBndu3se pe u=80 "e
aparta<ent ;nBnt8torD "onstat 8 ai p8strat <obila noastr8000
Furia din "hristie ;nepea s8 erup80
@/unt si:ur8 8 n3ai venit s83<i Aai inventarul0 /pune e ai de spus
=i plea8D
@;ntotdeauna e=ti a=a de nepolitioas8 u vi>itatoriiG >ise el
indiAerent, avBnd o e?presie a<u>at80
@Nu si<t nevoia s8 v8d pe ni<eni au<, u atBt <ai pu!in pe tine,
r8spunse Ae<eia A8r8 s83=i poat8 lua ohii de pe u<erii lui lar:i pe are
se <ula perAet un saou :ri0
Alura lui b8rb8teas8 ;i sl8bise orie putere =i =tia 8 trebuia s8 Aie
Aoarte atent80
@"e vrei, %yleG
@*oar s8 onverse> u tine000
F8r8 s8 aQtepte s8 Aie invitat, se instal8 onAortabil intr3un Aotoliu =i3=i
;ntinse piioarele0
@*a8 te3ai deranHat pBn8 aii doar a s83<i spui 8 trebuie s8 dispar
din via!a ta, e inutil s8 ontinui, ;nepu "hristie u o voe tensionat80
A< pri<it <esaHul0
%yle ridi8 din spr;nene0
@"e vrei s8 spuiG
@,tii Aoarte bineD spuse ea <Bnioas8, !inBnd pu<nii strBn=i0 Ki3era
a=a Ari8 s8 nu <ep s83!i dau tBroale ;nBt ai tri<is3o pe /onia s8 <8
previn8 8 ar Ai bine s8 p8stre>
distan!aD "e i3ai ;ndru:atG "8 la sABr=itul e?pedi!iei n3a< avut bunul si<!
s8 dispar din via!a taG Ai devenit atBt de la= ;nBt n3ai avut uraHul s83<i
spui <ie personalG
)ura lui %yle deveni brus o linie sub!ire0
@/in:urul luru pe are i l3a< spus /oniei a Aost aela 8 ar Aae
bine s8 se interese>e de un alt b8rbatD
&ar8 i3ar Ai Au:it p8<Bntul de sub piioareC stupeAiat8, "hristie
bolborosi.
@#oi000 #3a!i desp8r!itG
@*a0
;l privi ne;nre>8toare, ;nerBnd s8 desiAre>e eva ;n e?presia lui
i<penetrabil80
@Nu te red0
@I3a< spus de ase<eni 8 <8 obose=te =i 8 a< o preoupare <ai
i<portant8000 pe tineD
%yle A8u aeast8 delara!ie pe un ton indiAerent, a=e>Bndu3=i <Binile
la eaA80
@E=ti liber8 s8 re>i e vrei0
"hristie si<!ea 8 se suAo80 Era ;ntr3o
onAu>ie total80 Nu <ai era apabil8 s8 Hudee lo:i0
@M8 du s8 pre:8tes o aAea, anun!8 ea u voe ;neat8 =i se
;ndrept8 spre bu8t8rie0
"u :esturi auto<ate, puse apa la Aiert =i a=e>8 e=tile pe tav80 Nu <ai
:8sea nii un sens ;n ele e se ;ntB<plau0 /onia ;l dorea
atBt de apri: pe %yle ;nBt nu e>itase s3o <int8000 Au<, venise el s8
inAir<e =i s3o anun!e 8 se desp8r!iser8000 3*a8 %yle spunea adev8rul,
:estul /oniei se e?plia doar prin :elo>ieC *ar da8 ea spunea
adev8rulG000
Aeste :Bnduri, unul <ai nepl8ut deBt el8lalt, nu A8eau deBt s3o
=ohe>e0 *up8 Bteva <inute, ople=it8 de de>:ust, ;=i i<puse s8 revin8
la realitate0
%yle nu se <i=ase din lo0 ;=i de>br83 ase saoul =i Au<a o !i:ar8, pe
are o stinse ;n <o<entul Bnd ea ;i ;ntinse aAeaua0 "hristie se a=e>8 ;n
Aa!a lui A8r8 s8 rup8 t8erea0 ;n <intea ei era ;n8 o <are ;nv8l<8=eal80
@Ai A8ut o treab8 Aoarte bun8, delar8 i<ediat %yle0 ;!i sunt Aoarte
reunos8tor, iar studen!ii ;!i <ul!u<es =i ei0
@A< Aost reo<pensat8 deHa, n3a< nevoie =i de bun8voin!a ta, i3o
;ntoarse Ae<eia iritat80 A< Aost pl8tit8 s8 Aa un luru =i l3a< A8ut0
@Ai A8ut <ulte ;n plus, o oret8 %yle u un aent u=or ironi, pe
are ;l <ai Aolosise de Bteva ori0
O lip8, "hristie re>u 8 A8ea alu>ie la ;ntBlnirea lor a<oroas80
@Nu aveai obli:a!ia s8 partiipi la s8p8turiD ontinu8 <usaAirul0
"hristie ;=i ;n8bu=i un oAtat de u=urare, A8r8 s8 reu=eas8 totu=i s8
dep8=eas8 starea de a:ita!ie0
@Nu <i3ai spus 8 n3avea< voie000
@%a ;neput <8 a<u>a< Bnd te observa<0 M8 ;ntreba< Bt ti<p o
s8 supor!i 8ldura =i praAul, =i Bt o s8 te !in8 entu>ias<ul0
*in ohii lui disp8ruse orie ur<8 de ironie0
@000 Trebuie s8 reunos u ru=ine 8 te3a< Hudeat :re=it0 M3ai
onvins de interesul t8u real pentru eret8ri0
"hristie ;nepu s83=i a=e>e ni=te ute de la rohie0
@M3au pasionat, <8rturisi ea0 M8 si<!ea< a o Aeti!8 are aut8 o
o<oar80 Murea< de ner8bdare s83!i sriu noti!ele, dup83a<ia>a0
@Ki s3au p8rut interesanteG o ;ntreb8 %yle Ai?Bnd3o insistent0
@*a0 A< ;nv8!at <ulte din ele0
'nda de ironie ap8ru din nou ;n ohii
b8rbatului0
@/8 ;n!ele: 8 au< e=ti atins8 de <irobul arneolo:ieiG
&e bu>ele lui "hristie ap8ru un surBs involuntar0
@/8 >ie< <ai de:rab8 8 odat8 <i s3a p8rut o =tiin!8 inutil8, iar
au< o onsider un luru i<portant0
6O Aeti!8 are aut8 o o<oar87000 ;n ti<p e3=i bea aAeaua ;=i au>ea
propriile uvinte0 Nu desoperise ea o o<oar8G *isul de Ailde= avea
au< o dublur8000 =i vor Ai ale ei pentru totdeauna0 *e <ulte ori se
:Bndise la :estul ei ine?pliabil0 /e si<!ea vinovat80 /e ;ntreba da8
Aostul ei so! nu :hiise totul0 &oate hiar aesta era adev8ratul <otiv al
nea=teptatei vi>ite0
%yle se a=e>8 <ai o<od ;n Aotoliu0 Mi=area lui o A8u pe "hristie s8
tresar8 =i s83=i ;ntrerup8 Airul :Bndurilor0 El ;=i aprinse din nou o !i:ar80
@Ai :8sit eva de luruG se interes8 %yle privind3o printr3un nor de
Au<0
@A< tri<is Bteva srisori dar n3a< pri<it ;n8 r8spuns0 Nu <8
:r8bes, ad8u:8 ea punBnd ea=a pe <as80 ;l ;ntreb8 da8 <ai vrea o
aAea, iar el aept8, a=a 8 se duse la bu8t8rie, buuroas8 8 avea un
prete?t s8 ias8 din sen8 =i s83=i pun8 ordine ;n :Bnduri0
*e e venise oareG "e vroiaG Nu :8sea r8spuns la nii o ;ntrebare0
@To<ai pre:8tes o e?pedi!ie ;n se<estrul viitor, ;nepu %yle Bnd
ea se ;ntoarse u aAeaua0 ;=i pre:8ti o privire intero:ativ8, dar <ai ;ntBi
studie on=tiinios vBrAul inandesent al !i:8rii0
@#rei s8 <8 ;nso!esti a seretar8G
@NuD
Era un r8spuns ate:ori, totu=i 8ut8 s83l ;nduleas8 ad8u:Bnd ;net0
@000 Mul!u<es0
@"redea< 8 o s8 proAi!i de oa>ie s83!i aproAunde>i uno=tin!ele de
arheolo:ie, spuse %yle dup8 eJsorbi o :ur8 de aAea0
Mi3ar Ai pl8ut s8 <er:, <8rturisi "hristie0 *ar red 8 ar Ai Aoarte
bine s8 nu ne <ai vede<0
@Eu, din ontr8, spera< 8 o s8 ne vede< <ai des, sus!inu %yle u
un al< i<perturbabil0
@*e unde interesul 8sta to<ai au<G ;ntreb8 "hristie0 Au< =ase
s8pt8<Bni te sotea din <in!i perspetiva de a <8 avea seretar80 *e
altAel nii nu <i3ai asuns Aaptul 8 <8 suportai u :reu0
@Adev8ratG
@Nu Aae pe inoentulD Nu shi<bai o vorb8 u <ine deBt atuni
Bnd era absolut neesarD
@*a8 <i3adu bine a<inte a< avut =i onversa!ii <ai pl8ute000
@&entru tine nu erau deBt oa>ii s8 <8 insul!i =i s8 <8 u<ile=tiD
@&oate 8 ;n <o<entele de Aurie a< pronun!at Bteva uvinte <ai
tari0 *ar redea< 8 le3ai uitat dup8000
"hristie suspin8 lun:. de data asta ;i a<intea deliberat de Aaptele pe
are ar Ai preAerat s8 le uite0 &roAitase de sl8biiunea
ei000 Nu, nu putea s83l onda<ne pentru eea e se ;ntB<plase0 *oar n3a
Aost nevoie s3o i<plore s8 Aa8 dra:oste u eaD Era la Ael de vinovat80
@Era< a<Bndoi dup8 =oul ;ntB<pl8rii u =arpele, spuse Ae<eia
aAetat80 *ar asta nu ;nsea<n8 ni<i0
@"hiar ni<iG
%yle stinse !i:ara ;n sru<ier8, se ridi8 =i3=i a=e>8 <Binile pe bra!ele
Aotoliului unde st8tea ea, !inBnd3o pri>onier8 =i Ai?Bnd3o u privirea0
@*in ontr8, eu red 8 asta ;nsea<n8 <ai <ult deBt vre< noi s8
ad<ite<0
@+ine, ne si<!i< ;n8 atra=i Ai>i unul de el8lalt, ad<ise "hristie0
*ar asta3i tot0
@,i nu re>i 8 asta ar Ai o ba>8 e?elent8 pe are se pot a=e>a
rela!iile noastre viitoareG
TBn8ra ;=i si<!i obraHii ar>Bnd de indi:nare0
@#rei000 s83<i su:ere>i s8 devin a<anta taG
@Ideea nu pare s8 te ;nBnte, nu3i a=aG
@N,u <8 ;nBnt8 deloD repli8 ea u t8rie s8rind ;n piioare0
Apoi se ;ndrept8 spre Aereastr8 s8 respire pu!in aer urat0 9os, ;n
strad8, se aprinseser8 neoanele olorate invitBnd tre8torii la distra!ii0
@;n a>ul aesta e propuiG relu8 %yle u voe :rav80
;n <o<entul aela "hristie se :Bndi 8 %yle ;ntinsese oarda prea
<ult proAitBnd de al<ul =i de ospitalitatea ei0
@&ropun s83!i ter<ini aAeaua =i s8 pleiD
/e l8s8 o t8ere absolut8, aproape ireal8 pBn8 e %yle se ridi8 A8Bnd
s8 se <i=te Aotoliul0 Ea se a=tepta s8 aud8 sBr!Bitul u=ii deshise apoi
ponetul ei >:o<otos0
/i<!ea 83i tre<ur8 tot orpul iar ini<a i se >b8tea ase<enea unei
p8s8ri ;n olivie0 +loat8 ;ntre Aereastr8 =i %yle, "hristie nu :8sea
suAiient8 Aor!8 s8 se ;ntoar8 =i s83l priveas8 ;n ohi0 I3ar <ai Ai trebuit
pu!in ti<p s83=i <ashe>e e<o!ia, da8 voia s8 nu3i oAere lui %yle
spetaolul durerii =i al deep!iei sale0
@"hristie000
;n aer vibr8 sunetul voii lui e<o!ionate0 &unBndu3=i <Binile pe
u<erii ei ;i trans<ise toat8 8ldura, are i se r8spBndi u o iu!eal8 teribil8
< tot orpul0
@$ai s8 Ai< re>onabili0 /8 disut8< al<, A8r8 s8 ne ert8<0
Era atBt de aproape ;nBt ;i si<!ea <irosul parAu<ului b8rb8tes0 ;i
disp8rur8 toate re>ervele, una Bte una, a =i Bnd n3ar Ai e?istat
niiodat80
@"red 8 noi nu <ai =ti< u< s8 o<uni8<0
@Totu=i, u pu!in eAort, a< putea reu=i, <ur<ur8 %yle tr8:Bnd3o tot
<ai aproape0
;n ti<p e o strBn:ea la piept, sl8biiunea pe are o uno=tea Aoarte
bine ;i uprindea trupulC aproape ;si pierdu apul Bnd ;i si<!i r8suAlarea
;n tB<pl8000
@Mai este oare posibilG se tre>i "hristie ;ntrebBnd u :las li<pede0
@&entru ;neput, s8 ;ner8< s8 Ai< sineri, su:er8 %yle <Bn:Bindu3
i u<erii0
@A= vrea s8 =tiu un luru000
"hristie se ;ntoarse ridiBnd ohii pentru a3i ;ntBlni pe ai lui0
@*e e te3ai purtat u <ine a =i Bnd <3ai Ai urBtG
@*up8 atB!ia ani, revederea <i3a a<intit a<8r8iunea din treut0 ,i
;=i ;ndep8rt8 surB>Bnd o =uvi!8 de p8r e3i 8>use pe ArunteC dar ohii ;i
r8<Bneau u<bri!i =i Ae<eia =tia u ertitudine 8 el nu spunea tot
adev8rul0
@Apoi a< ;n!eles 8 ;n8 te dorea<, ad8u:8 ;net %yle, avBnd
;ntip8rit8 pe Aa!8 o e?presie sen>ual80
Nu3i vorbise niiodat8 despre dra:oste0 Niiodat80 "hristie ;l iubise
atBt de <ult ;nBt redea orbe=te 8 =i el o iubea0 Au< ;n!ele:ea 8
tr8ise ;ntr3un paradis i<a:inar0 %yle spusese 6Te dores7 =i o eruse de
nevast8 pentru 8 altAel n3ar Ai putut3o avea0 *ar de data asta
Aor<alit8!ile erau inutile0 El o dorea Ai>i =i, pentru 8 Ausese atBt de
proast8 ;n noaptea aeea ;n ort =i3i 8>use ;n bra!e, redea probabil 8
va Ai buuroas8 s83l satisAa8 din nouD
/i<!ea un nod dureros ;n :Bt0 /e ;ntoarse A8r8 s8 r8spund8, ru=inat8 8
el ar putea s83i vad8 lari<ile din ohi0 "uvintele lui ;i r8sunau ;n8 ;n
urehi0 %yle avu nevoie de Bteva seunde pBn8 s8 ;n!elea:8 o<portarea
ei0
@;n8 de Bnd ne3a< ;ntors a< vrut s83!i vorbes, dar a< Aost Aoarte
prins u anali>ele obietelor :8site, apoi a< !inut ni=te onAerin!e, a<
avut ni=te disu!ii inter<inabile000
/e opri un <o<ent =i o sili s8 se ;ntoar8 spre el0 "Bnd o privi ;n ohi,
avu o lip8 de e>itare0
@"hristie000 <8 asul!iG
Fe<eia ;n:hi!i ;n se apoi ridi8 spre el privirea p8trun>8toare0
@Te asult000
*in ohii lui %yle porneau s8:e!i de Ao0 "hristie vedea u< ;i
onte<pl8 :ura sen>ual8 =i ;n <o<entul aela bu>ele ;nepur8 s83i
tre<ure tr8dBndu3i senti<entele0 El ;i lu8 apul ;n <Bini, ;i <Bn:Bie
obraHii =i ;=i treu de:etele prin p8rul ei blond are3i aHun:ea au< pBn8
la u<eri0
@/8 nu3!i <ai tai p8rul, spuse %yle u o voe su:ru<at8 de e<o!ie0
"uvintele ;netau s8 <ai aib8 sens ;n Aa!a avaladei de sen>a!ii pe
are i3o d8dea atin:erea de:etelor lui0 *oa<ne, e bine o uno=tea, =tia
e?at u< s8 proede>e000 *a8 nu se ;<potrivea i<ediat, era pierdut80
Atuni ;=i spriHini <Binile de pieptul lui pentru a31 ;ndep8rta, dar Bnd ;i
atinse 8<a=a o treut un Aior violent, are3i ur<8 orie voin!80
&e <8sur8 e l8sa apul ;n Hos, hipul lui %yle 8p8ta alt8 e?presieC
brus, "hristie ;i si<!i bu>ele alde ap8sate pe :ura ei0 O s8rut8 deliat
pBn8 Bnd ea ;i oAeri ;n shi<b <Bn:Bierile =i pati<a pe are =i le
en>urase0 /i<!ea u< <Binile lui o Ar8<Bntau, avide de a3=i des8vBr=i
dorin!a0
*ar "hristie <ai era on=tient8 =i un se<nal de alar<8 o opri0 'n lur
1 era lar. nu voia o astAel de rela!ie0
@Nu, %yleD
TBn8ra se eliber8 u un aes de ener:ie are o <ir8 hiar =i pe ea0
@*a8000 da8 e s8 ;nepe< din nou000 trebuie s8 avans8< pro:resiv0
%yle r8<ase surprins0
@,i u< ;n!ele:i tu pro:resivG
"hristie era r8v8=it8. reierul :Bndea
;ntr3un Ael, iar orpul s8u dorea alteva0
@A= vrea ;ntBi s8 Ai< si:uri de eea e vre< u adev8rat000
@Eu =tiu e vreau, "hristie0 *ar !ie Bt ti<p ;ti trebuie s8 aAliG
@Eu =tiu, =i d8du din <Bini u un :est disperat0 Te ro:, %yle, las83<8
pu!in000
+8rbatul r8<ase ;n piioare, u <Binile ;n =olduri, uitBndu3se la ea0
Era penibil8G *a8 reAu>a s3o a=tepteG *a8 disp8rea iar din via!a ei =i
nu <ai revenea niiodat8G
@Te voi a=tepta0
"hristie r8suAl8 u=urat8 iar :Bndurile ne:re disp8rur80
@000 *ar nu prea <ult, ad8u:8 b8rbatul0
@O s8 ;ner000
#oea i se risp8, iar ohii i se u<plur8 de lari<i0 *oa<neD "re>use
8 o s83=i bat8 Ho de ea0 =i Bnd olo ;i s8rut8 pleoapele u<ede, apoi ;i
<Bn:Bie u=or bu>ele0
@&e <Bine sear8D
Apoi, arunBndu3=i haina pe u<8r se ;ndrept8 spre u=8, ie=i =i o
;nhise0
"A&ITO%'% #III
/e p8rea 8 din seara aeea ursul vie!ii lui "hristie luase o alt8
dire!ie0 TBn8ra era tentat8 s8 read8 8 puterea lui IndlovuEa>i se
<aniAesta hiar dup8 atB!ia ani0 *isurile de Ailde= pe are le !inea au<
;<preun8 o apropiaser8 de %yle0
'neori ;=i repro=a aeast8 idee absurd80 /e si<!ea ridiol8 8 aorda o
Bt de <i8 valoare le:endei0 "ert era 8 soarta ;i <ai aordase o sans80
Au< "hristie =i %yle se vedeau ori de Bte ori erau liberi0 "el <ai
adesea luau <asa ;<preun8 sau <er:eau la spetaole000 /ABr=itul de
s8pt8<Bn8 ;l petreeau de obiei la !ar80 "hristie aAlase 8 el ;=i u<3
p8rase o as8 la periAeria ora=ului 9ohannes3 bur:, totu=i n3o invitase
niiodat8 aolo0 ,i poate a=a era <ai bine, ;ntre ei e?ista un aord tait
prin are evitau s8 Aie sin:uri ;n3 tr3un lo0 AstAel se evitau situa!iile ;n
are tenta!iile de inti<itate deveneau ire>istibile0 %yle pro<isese 8 o s8
Aie r8bd8tor, 8 o s8 a=tepte a ea s8 ia o dei>ie, =i ;n iuda ner8bd8rii
invi>ibile, se !inea de uvBnt0
A Aost pentru a<Bndoi o perioad8 ideal8 pentru a se redesoperi0 Iar
"hristie ;n!elese 8 %yle nu <ai era b8rbatul de alt8dat80 "inis<ul lui
are se aentuase u anii, o tulbura0 *e=i onveniser8 s8 vorbeas8
despre orie si s83=i spun8 tot, evitau s8 a<inteas8 despre treut sau
despre <otivele pentru are 8s8toria lor devenise un ese0
I<presia 8 i se atribuia o anu<it8 :re=eal8 persista hiar din ti<pul
e?pedi!iei0 tTe <ulte ori ;l surprindea pe %yle ;n ti<p e o observa, iar
privirea lui e?pri<a <ereu o au>a!ie lar80 ;ntrebat despre asta, el se
<ul!u<ea s8 surBd8 =i s8 shi<be subietul0 ,i totu=i :re=ise evaD *ar
eG *e Bte ori derulase Ail<ul vie!ii lor o<une, nu :8sise ni<i
onludent0 Neputin!a de a de>le:a <isterul devenise aproape o obsesie0
,i asta nu era totul. o tea<8 nedeAinit8 se <sinuase ;n on=tiin!a ei0
"re=tea >i de >i, a<enin!Bnd ase<enea unor nori ne:ri0 &eriolul i<inent
are o pBndea de atBta ti<p lu8 hipul lui /a<<y &aterson are ;i sun8
;ntr3o sear8 la us80
@/a<<yD e?la<8 "hristie desope3 rindu31 pe o<ul <iu! =i
rotoAei u ;neput de helie0 Asta da, surpri>8D
@Adev8ratG A8u el surB>Bnd0 ;n ulti<a lun8 nu s3ar spune 8 ai dat
vreun se<n de via!8000
@Iart83<8, /a<<y0 A< Aost Aoarte oupat8 ;n ulti<ul Ain;p0
@Foarte oupat8G N3ai putut s83i Aai
o vi>it8 vehiului t8u prieten, ;n shi<b ai ie=it la restaurant =i la teatru
u Aostul t8u so!DJ
@"u<, =tiude000 %yleG ;ntreb8 "hristie osilBnd ;ntre <irare =i iritare0
@A< =i eu spionii <ei, o<ent8 vi>itatorul aprin>Bndu3=i una din
!i:8rile Aavorite0 ,tii 8 oa<enii nu se Henea>8 niiodat8 s8 bBrAeas8000
,tia0 +ine;n!eles, nii nu 8utase s8 asund8 noua ei rela!ie u %yle,
totu=i :8sea sup8r8tor 8 /a<<y ;i spusese asta0
@Mai ales Bnd le plae s8 se a<estee aolo unde nu le Aierbe oalaD
@$ai, dra:8, nu te sup8raD A< au>it 8 %yle #enniEer a ondus
e?pedi!ia la are ai partiipat =i tu0
*e=i era obi=nuit8 u aest :en de ;n!ep8turi, "hristie A8u abstra!ie
de ele0
@Este adev8rat000
@,i ai =tiut de la ;neputG se interes8 /a<<y tri<i!Bnd un nor de
Au< spre tavan0
Era ul<eaD &entru a doua oar8 ;n dou8 s8pt8<Bni i se punea aeea=i
;ntrebareD
@Nu, n3a< =tiutD
@/i vrei s8 te redG
*a8 r8utatea /oniei era de ;n!eles, ea a lui /a<<y era insuportabil80
@ Te3a< <in!it eu vreodat8G
@ Nii nu vreau s8 <8 :;ndes0 *ar oriu< trebuie s8 e?iste =run
;neput0
@ &Bn8 ;n <o<entul Bnd a pleat <a=ina, era< onvins8 8 %yle nu
era ;n AAria, e?pli8 ea u voe Hoas80 Ysta3i adev8rulD Esti liber s8
re>i e vrei0
/a<<y aAi=8 un surBs r8ut8ios0
@ Ei poAti<D Iar te3ai sup8ratD *ar ;!i st8 bine. ai ohii str8luitori a
atuni Bnd Bntai pe sen80
"hristie ar8t8 printr3un :est al <Binii 8 n3o interesea>8 re<ara0
@ *aD *aD "Bnd te urai pe sen8 par8 te tre>eai la via!80 *ar ai
uitatD M8 doare suAletul Bnd <8 :BndesD
"hristie puAni ;ntr3un hohot de rBs0
@ Modul <eu de via!8 atual <8 satisAae pe deplin0
@ Mai ales de Bnd a revenit %yle000
@ A= preAera s8 nu disut8< despre asta, repli8 ea u privirea
a!intit8 asupra lui /a<<y0
@ #e>i s8 nu Aai aeea=i prostie a doua oar80 +8rbatul 8sta nu3i
pentru tineD Nu va e>ita s8 te <ai p8r8seas8 o dat80
@ *oar eu sin:ur8 o s8 deid da8 <erit8 risul, protest8 "hristie
<Bnioas80
/tupeAiat, /a<<y aproape 8 s8p8 !i:ara din <Bn80
@ *oar n3ai de :Bnd s8000
"hristie :8sea a<u>ant8 a:ita!ia lui =i a s83=i prelun:eas8 distra!ia,
;ntBr>ie un ti<p u r8spunsul0
@+a da0
@*u<ne>euleD e?la<8 b8rbatul po3 nindu3se peste Arunte0 "u<
po!i s83<i Aai asa evaG
@"u< adi8, s83!i Aa a=a evaG
@#rei s8 te le:i iar de o<ul 8sta are nu priepe ni<i din talentul
t8u =i o s8 Aa8 tot e3i st8 ;n putin!8 s8 !i3I ;n8bu=e0 Ysta3i un bleste< al
eruluiD
6(8<Bi al<87 ;=i spuse "hristie de=i atitutinea lui /a<<y o
e?aspera0 Nu3=i aduea a<inte s83l Ai ople=it vreodat8 pe %yle u elo:ii,
totu=i au< ;ntreea <8sura =i3l ritia inten!ionat0 /i<!ea 83i re=te
tensiunea =i nu3=i e?plia <otivele aestui anta:onis< vi>ibil dintre %yle
=i /a<<y0
@Nu din au>a lui %yle a< l8sat Bnta3 tul, da8 asta vrei s8
insinue>i0 M3a< deis sin:ur8 s8 nu <ai re;nnoies ontratul =i nu <3a
inAluen!at ni<eni0
@Ki se pare0
@Eu sunt si:ur80
;n <o<entul aesta "hristie puse ap8t disu!iei =i se ;ndrept8 spre
bu8t8rie s8 pre:8teasa o aAea0 "Bteva <inute de sin:ur8tate ;i
prindeau bine0 /a<<y poseda o autoritate ovBr=itoare =i rar se ;ntB<pla
a o ;ntrevedere u el s8 n3o
epui>e>e0 Ea :hiise 8 venise pentru lupta tradi!ional8 =i proAita au<
s83=i asut8 ar<ele0 ;l uno=tea bine pe /a<<y. nu trebuia s8 Aii vi>ionar
a s8 stii 8 asundea ;n bu>unar un ontrat bun, =i au< a=tepta
<o<entul propie s83l etale>e u parada obi=nuit80
"hristie reveni u tavaC servi aAeaua ;nerBnd s8 shi<be subietul
onversa!iei0 Avea i<presia 8 reu=ise, dar Bnd ter<inar8 de b8ut,
/a<<y de>v8lui adev8ratul <otiv al vi>itei0
@"hristie, a< eva pentru tine, o anun!8 el u un ton studiat0 *e data
asta nu po!i s8 reAu>i0
TBn8ra ridi8 <Binile ;n se<n 8 vrea s8 respin:8 inevitabilul0
@*a8 e vorba de un nou ontrat, s8 =tii 8 nu000
@+ine;n!eles, dra:8, 8 e vorba de un nou ontrat, ;ntrerupse el
punBndu3=i !i:ara ;n sru<ier8 =i so!Bnd W hBrtie din bu>unar0 A= vrea
s83l ite=ti Aoarte atent80
@/a<<y, dar nu000
@%as83<8 <ai ;ntBi s83!i e?pli, i3o t8ie el din nou0 "e ve>i r8u ;n
astaG
"hristie se rese<n8 =i ;i A8u se<n s8 ontinue0 Triu<A8tor, o<ule!ul
se a=e>8 <ai onAortabil ;n Aotoliu =i desA8u dou<entul0
@Este un ontrat de ;nre:istrare a patru albu<e pe an, ti<p de patru
ani0 ,i Alutur8 hBrtia adresBndu3i lui "hristie un surBs triu<A8tor0
@/pune3<i =i <ie. Bt ti<p ;!i ia s8 ;nre:istre>i patru disuri pe anG
"hristie nu sesi>a ;n8 nii o apan8, dar era si:ur8 8 e?ista0 &atru
albu<e nu ;nse<nau ni<i, dar un luru tr8:ea altul dup8 el =i, A8r8 s83=i
dea sea<a, s3ar Ai tre>it ;ntr3un an:renaH prin are <ai treuse0
@,i spetaoleleG
@F8r8 spetaole =i A8ra turnee, deBt da8 tu e=ti de aord, dra:80 ;!i
:arante>0
"hristie trat8 uvintele lui u inis<ul pe are31 <eritau0
@A=a ai spus =i atuni, iar Bnd !i3a< erut s8 anule>i turneul a s83l
pot ;nso!i AXe so!ul <eu, <i3ai ar8tat ontratul u un para:raA pe are
ini!ial nii nu31 ;n!elesese< bine0
@*e data asta va Ai altAel0
@*e eG
@*e aia0
/a<<y se Aoi =i3i puse ontratul ;n <Bn80
@'ite ontratul0 "ite=te31, arat831 unui avoat =i :Bnde=te3te0 *ar a=
vrea s8 =tii 8 este o oa>ie uni80
"hristie ;l atinse u de:etele =i3l perepu a pe un obiet periulos, un
<o<ent era :ata s8 ede>e tenta!iei de a i31 aruna ;n Aa!80 *ar asta n3ar
Ai Aolosit la ni<i0 *in e?perien!8 =tia 8 /a<<y ar Ai ;nerat din nou s8
i31 i<pun8 de=i ea nu avea nii un heA s83l iteas80
@+ine, o s83l studie>0 *ar nu3!i pro<it ni<i0
@&erAetD e?la<8 /a<<y AreBndu3=i <Binile a =i Bnd l3ar Ai
se<nat deHa0 ,tia< eu 8 pot onta pe tineD
Atuni, pentru a doua oar8 ;n seara aeea, sun8 ineva la us80
@/u>83<8000
%8sBnd ontratul pe <as8 "hristie se ridi8 =i se ;ndrept8 spre
intrare0 Tre<ura din ap pBn83n piioare, a un ani<al are si<te
periolul0 Era %yle000 de asta era si:ur80 ,i ;=i d8dea sea<a 8 a3i pune pe
ae=ti doi oa<eni Aa!83n Aat8 era eva al draului de nepl8ut0 *esnise
u=a =i, ;n iuda a:ita!iei, o ople=i o und8 de pl8ere Bnd ;l v8>u pe
Aostul ei so!0
@Nu te a=tepta< ;n seara asta000
/e uit8 la el pu!in ontrariat8, iar %yle, arunBndu3=i o privire peste
u<8rul ei, se ;nrunt80
@A< piat prost000
@Nu, delo000 *in ontr8, sunt buuroas80
;l lu8 de bra! =i3l onduse ;n suAra:erie0 &oate 8 v8>Bnau31, /a<<y
;=i va da sea<a 8 n3o <ai interesea>8 via!a artisti80 &oate se hot8ra s8
plee000
@AhD *o<nule proAesor #enniEerD
/a<<y se ridi8 ;n piioare dup8 e3=i
;nAipse bine !i:ara ;ntre din!i, =i3i adres8 un surBs r8ut8ios0
@&oate 8 tot ne
%
a< Ai ;ntBlnit ;ntr3o >i,
da8 te3ai hot8rBt s8 revii ;n !ar8D
'ra pe are =i3o ar8tau ei doi b8rba!i era vi>ibil8 hiar =i pentru un
orb0 Alt8dat8 A8eau eAorturi s8 Aie politio=i, dar nu<ai a s83i Aa8 ei
pl8ere0 *ar eva ;i spunea 8 ;n seara asta nu se vor <ai Aor<ali>a0
%yle r8spunse u un rBnHet saras<ului lui /a<<y0
@Eu <8 :Bndea< 8 din ontr8, dru<urile noastre nu se vor <ai
;nrui=a0 *ar este adev8rat 8 oa<enii nu se shi<b8 prea <ult ;n
ursul anilor. atBta ti<p Bt steaua lui "hristie ontinu8 s8 str8lueas8,
vei ontinua s8 te a:8!i de ea =i s8 proAi!i de lu<in80
"hristie ;i puse <Bna pe bra!, ;n speran!a s83l lini=teas80
@%yle, te ro:, nu000
@Ai dreptate, do<nule proAesor, o ;ntrerupse /a<<y0 Totu=i nu uita
un luru. da8 n3ar e?ista oa<eni a <ine, artiste a "hristie =i3ar Ai
risipit inutil talentul ;n alte
sAere, unde ar Ai r8<as anoni<e0 Iar du<neata Aai parte dintre aei
neAerii!i are nu pot reunoa=te :eniul0
@ /a<<yD ;netea>8D url8 isteri Ae<eia0
@ ,tiu s8 reunos un talent, ripost8 %yle u un ton :laial0 *ar tot
atBt de u=or sesi>e> va<pirii are reAu>8 s8 aorde unei Ae<ei a "hristie
libertatea de a ale:e =i privile:iul de a3=i tr8i via!a u< onsider8 de
uviin!8000
/a<<y par8 turbase0 ;n obraHi ;i ap8rur8 dou8 pete ro=ii0
@ ;ndr8>ne=ti s8 <8 Aai va<pirG voi3 Aer8 el luBndu3=i !i:ara din
:ur80 EuD /a<<y &atersonD
@ ;neta!i odat8D ;i i<plor8 "hristie0
*ar %yle o lu8 de u<eri =i o d8du la o
parte0
@ *a, te onsider va<pir0 #rei s83i bei tot sBn:ele lui "hristie,
pBn8 la ulti<a pi8tur8D ,i pu!in ;!i pas8 8 interesul t8u ;i
:e via!aG
/a<<y tu=i, ;neat de Au<ul pe are31 inhalaseC venele i se u<Alar8,
:ata3:ata s83i plesneas80
@ /a<<yD Te ro:D interveni "hristie0
*ar b8rbatul rotoAei o A8u s8 ta8 u un :est al <Binii0
@A< luat3o pe "hristie din barul aela inAet unde Bnta ;n Aieare
sear8 pentru un salariu de <i>erie0 A< A8ut din ea ea <ai renu<it8
Bnt8rea!8 de AolE din !ar8D Ar Ai avut o arier8 str8luit8, dar e:ois<ul
du3 <itale a striat totulD
@/a<<yD %yleD stri:8 "hristie0 &otoli3 !i3v8D
%yle par8 era surd la ru:8<in!ile ei =i se ;ndrept8 u pas hot8rBt spre
adversarul lui0
@Fieare o< are dreptul s8 Aie e:oist Bnd e ;n Ho 8s8toria lui0 *e
altAel, !inBnd sea<a de ;<preHur8ri, red 8 a< dat dovad8 de <ai <ult8
r8bdare deBt al!ii0 "hristie =i u <ine a< Aost 8s8tori!i =ase luni, dar
punBnd ap la ap >ilele pe are le3a< petreut ;<preun8 nu red 8 adu3
n8< trei luniD
@Eu a< Aost de vin8 8 era!i antrena!i ;n dire!ii opuseG ata8
/a<<y0
@Nu, nu era vina ta, ed8 %yle0 Totu=i ai Ai putut s8 dai dovad8 de
<ai <ult8 ;n!ele:ere0
"ei doi se <8surar8 din priviri a doi ti:ri Aurio=i ;n aren80
%yle era superior din punt de vedere Ai>i, dar =i /a<<y era abil a
un =aal0 /tia unde si Bnd s8 loveas8 si nu e>ita s8 o Aa8000
@A< A8ut u< a< putut <ai bine, ontinu8 /a<<y0
@+inele 8sta s83l p8stre>i pentru tine, repli8 %yle0
"hristie ;=i <uta privirea de la unul la altul0 Neputinioas8 ;n Aa!a
aestei situa!ii are o dep8=ea, si<!ea u< periolul re=te u Aieare
seund80
@A< ;nerat ;ntotdeauna s8 ;<pletes interesele personale u ale lui
"hristie0
@/eriosG A8u %yle ini0
I:norBnd aeast8 re<ar8, i<presarul se ;ntoarse spre "hristie0
@Nu <3a< oupat eu ;ntotdeauna de tineG Nu <3a< >b8tut s83!i
:8ses ontratul 8sta e?traordinarG
@'n ontratD e?la<8 %yle a =i Bnd ar Ai Aost vorba de eva
obsen0
@%yle000 ;ner8 s8 intervin8 "hristie0
Trebuia neap8rat s83i e?plie despre e
era vorba, dar nu3=i :8sea uvintele0
@"ite=te31D A8u /a<<y a:itBnd dou<entul pe sub nasul lui %yle0
Nu se putea s8 lase s83i sape ase<enea oa>ie000 *e data asta era
asi:urat un sues r8sun8torD
)roa>a aproape 8 o parali>ase pe "hristie. s8 aud8 din :ura lui
/a<<y 8 deHa se<nase ontratulG se ;ntoarse spre %yle. privirea lui
au>atoare ;i era de aHuns s8 ;n!elea:8 lar 8 piase ;n apan80
@N3a< nii un heA s8 ites <i>eria astaD e?plod8 el ;ndep8rtBnd
<Bna eluilalt0
@%yle, dar000 sBni Ae<eia0
*ar aesta n3o <ai l8s8 s83=i ter<ine Ara>a0
@*e Aapt, <8 aAlu ;n <iHloul unei disu!ii de luru are nu <8
prive=te, on3 lu>ion8 el ;ndreptBndu3se spre u=a0
/e ;ntoarse la Hu<8tatea dru<ului0
@+un8 searaD
Atuni "hristie ;i t8ie alea =i3l apu8 de bra!0 0
@%yle, dar nu ;n!ele:i 8000
@N3are i<portan!8D <or<8i el dBnd3o la o parte0
Avea o privire a=a de plin8 de ur8, ;nBt "hristie se d8du un pas
;napoi0
@M8 si<t ;ntr3un rol seundar, =i asta nu se va <ai ;ntB<pla0
/punBnd aestea, p8r8si aparta<entul, trBntind u=a atBt de tare ;nBt
"hristie tres8ri0 (8<ase !intuit8 loului, palid8, u ohii Ai?a!i pe u=80
Apoi oAt8 u n8duA0 &ar8 revedea Ail<ul are rulase =i au< ini ani0
*oar 8 ast8>i, avea ertitudinea 8 %yle nu va <ai reveni niiodat80
@*e e ai vorbit despre ontratG ;l ;ntreb8 pe o<ule!ul ;n privirea
8ruia se itea triu<Aul0 *e e l3ai l8sat s8 ;n!elea:8 8 l3a< se<natG
@"a s83l pun ;n Aa!a unui Aapt ;<plinit, dra:80 *a8 te iubea u
adev8rat, ar Ai Aost buuros pentru tine0 *ar a dovedit o dat8 ;n plus 8 nu
se :Bnde=te deBt la elD
6*a8 te iubea0007D aeste uvinte ;nepur8 s8 o a<e!eas80 ;n ti<p e
%yle =i /a<<y se ertau, era onvins8 8 %yle o iubea atBt de <ult ;nBt
voia s83l ;<piedie pe /a<<y s83i iroseas8 via!a0 Aesta, ;nol!it,
Huase totul pe o sin:ur8 arteC ;i ar8tase ontratul avBnd :riH8 s8 ree>e
o situa!ie onAu>80 Iar %yle nu3=i d8duse sea<a de <anevra luiD
@OAD *oa<neD :e<u "hristie aAun3 dBndu3se <ai <ult ;n Aotoliu0
*a8 %yle ar Ai asultat3o <8ar000
@Nu !i3a< spus 8 este e:oistG o<ent8 /a<<y0
@Nii <8ar nu <3a l8sat s8 vorbes, <ur<ur8 ea asun>Bndu3=i Aa!a
;n <Bini0
@*ar e aveai de e?pliat, dra:a <eaG
"hristie ridi8 privirea. /a<<y >B<bea,
iar tr8s8turile lui e?pri<au o satisAa!ie sadi8 pe are nu o <ai ;ntBlnise
niiodat80 "re>use ;ntotdeauna 8 nutrea o anu<it8 aAe!iune pentru ea0
*ar ;nepea s8 se onvin:8 Bt adev8r era ;n vorbele lui %yle0 Au< ;i
era lar 8 s3a Aolosit de ea ;n8 de la debut. ea ;ns8=i Ausese oarb8 iar
au<000 era prea tBr>iu0 &rea tBr>iuD
@N3o s83l se<ne>, /a<<y0
&use ontratul pe <as8, se ridi8 ;n piioare =i3l privi drept ;n ohi0
@Nii <8ar nu vreau s83l itesD
@*ra:a <ea, nu lua dei>ii pripite0 "ite=te31 Bnd o s8 ai apul
li<pede =i s83<i o<unii e ai de :Bnd0
6,tiu e?at e a< de :Bnd. <i3e sBrb8DL Asta ar Ai vrut "hristie s83i
r8spund80 *ar r8<ase t8ut8, !inBndu31 pe /a<<y la respet nu<ai u
Aor!a privirii ei0
I<presarul p8rea s8 Aie Aoarte indispus. pentru pri<a dat8 si:uran!a lui
;i Hua Aeste0 *ar nu era o<ul are s8 piard8 u una u dou80
@Ki31 las, ad8u:8 el ;ndreptBndu3se rapid spre u=80 0
@N3a< nevoie de elD url8 "hristie ;n pra:ul disper8rii, =i arun8
dou<entul spre u=80 /a<<y se ;ntoarse surprins. desoperea o nou8
Aa!8 a personalit8!ii lui "hristie0 Ea Ausese ;ntotdeauna a un aluat pe
are31 puteai <odela dup8 poAt80 *ar ast8>i ;n Aa!a lui era o Ae<eie
disperat80
@N3a< e Aae u ontratul t8uD repet8 ea vehe<ent0
@F83<i o Aavoare, "hristie, insist8 /a<<y ridiBnd dou<entul
8>ut la piioarele lui0 "ite=te31 =i o s8 te sun eu peste o >i sau dou80
&use ontratul pe <8su!a de la intrare =i ple80 (8<as8 sin:ur8,
"hristie ;nepu s8 tre<ure0 Trupul ei era prad8 unei ase<enea a:ita!ii
;nBt u :reu reu=i s8 Ai?e>e lan!ul ae si:uran!80 /a<<y nu
nu<ai 831 insultase pe %yle, dar ridiase ;n <od deliberat o barier8
;ntre ei0 %a rBndul s8u, %yle ar Ai putut s3o lase s83i e?plie e3i u
ontratul0 *ar ;n lo de asta ;i trBntise din nou u=a, edBnd vitoria
rivalului s8u0
+leste<at Aie /a<<yD +leste<at Aie %yle pentru 8 nu avusese
;nredere ;n ea0 #ia!a ei era distrus8 din au>a :re=elilor lor, iar ea era o
viti<8 inoent80
Mult ti<p ontinu8 s8 se Ar8<Bnte0 Nu se lini=ti deBt Bnd se b8:8 ;n
pat =i stinse lu<ina0 Atuni, o disperare u<plit8 ;i u<plu ini<a0 *e=i se
si<!ea sin:ur8 =i depri<at8, ;=i i<punea s8 nu plBn:80 Trebuia s8
priveas8 luid viitorul, A8r8 s8 se lase ople=it8 de senti<ente0
Ador<i spre di<inea!80
"A&ITO%'% IO
O s8pt8<Bn8 <ai tBr>iu, *ennis sun8 la u=a aparta<entului lui
"hristie0 TBn8ra se resi<!ea dup8 eveni<entele petreute. era palid8 =i
u ohii ;ner8na!i0 II invit8 ;n as8 =i3l onduse diret la bu8t8rie,
unde ;nepu s8 pre:8teas8 o aAea0 /e buura de aeast8 vi>it8C <8ar
*ennis era a<u>ant0
"hristie surprinse privirea studentului a!intit8 asupra ei0 ;n iuda
aportului substan!ial de Aond de ten, ear8nele datorate lipsei de so<n
erau vi>ibile, <ai ales pentru ohiul Aor<at al lui *ennis0
@Ai Aost bolnav8G o ;ntreb8 el la un <o<ent dat spriHinindu3se de
dulap0
@*eloD Nu dor< prea bine, dar asta nu este o noutate0
@Te Ar8<Bnt8 evaG
@"e3ar trebui s8 <8 Ar8<Bnte, dup8 p8rerea taG
@Tu sin:ur8 e=ti ;n <8sur8 s8 r8spun>i la aeast8 ;ntrebare, spuse
*ennis privind3o u< serve=te aAeaua0 *ar de ele <ai <ulte ori este
bine s8 disu!i u un prieten i<par!ial0
/e ;nlin8 pu!in a s3o obli:e s8 se 'ite ;n ohii lui0
@&o!i s8 ai ;nredere ;n <ine0 ,tiiC nu3i a=aG
@*a, surBse ea, atin:Bndu3i u=or obra>ul0
*ar >B<betul ;i ;n:he!8 pe Aa!8, iar hinul pe are31 ;ndurase de
Bteva >ile deveni vi>ibil0
@&oate 8 ar Ai bine s8 vorbes u ineva da8 vreau s8 nu
;nnebunes, se tre>i ea vorbind0
@Atuni hai s8 <er:e< ;n suAra:erie s83<i poveste=ti, propuse
*ennis0
F8r8 s8 proteste>e, "hristie treu de pra:ul u=ii bu8t8riei0 Nu avea
heA s8 disute despre proble<ele ei, nii u *ennis, nii u altineva0
*ar ;=i ;nvinse pudoarea =i ;i povesti tot e se ;ntB<plase dup8 ;ntBlnirea
ei u %yle0 Ni<i n3a <ai putut3o opriC uvintele i se sur:eau ase<eni
unui torent0 "re>use 8 pe *ennis o s83l =ohe>e Aaptul 8 a Aost
8s8torit8 u %yle0 *ar el pri<i vestea al<, ;nuraHBnd3o s8 povesteas8
pBn8 la <o<entul Bnd %yle ;i trBntise u=a pentru a doua oar8,
s8pt8<Bna treut80
"Bnd ter<in8, *ennis o privi lun:0
@,i ;i repro=e>i proAesorului 8 a re>ut 8 ai se<nat deHa ontratulG
se interes8 el0
"hristie sutur8 din ap hot8rBt80
@Nu0 ;i repro=e> Aaptul 8 nu <3a l8sat s83i e?pli0
@&oate 8 si el s3a si<!it r8nit ;n8 o dat80
@&oate, aept8 "hristie0
;n on=tiin!a ei e?a<in8 aeast8 posibilitate, are totu=i nu3i p8rea
redibil80
@Totul este atBt de onAu>0 *a8 a= Ai =tiut u< s8 rea!ione>, :e<u
ea ;nhi>Bnd ohii obosi!i0
@Ai ;nerat s8 te dui s83l ve>i =i s83i vorbe=tiG
@A< teleAonat de trei ori0 Era pleat sau oupat, prei>8 "hristie u
un surBs ini0 I3a< l8sat vorb8 s8 <8 aute, dar probabil s3a si<!it
;n=elat si A8r8 ;ndoial8 nu3i Aae pl8ere s8 <8 ;ntBlneas80
@&roAesorul este or:olios0 *ar tu000
*ennis atinsese esen!a proble<ei0
@'nul din voi trebuie s8 ede>e. e=ti sin:ura pe are o v8d apabil8
de a=a eva0
@Totu=i eu a< ;neratD e?la<8 "hristie indi:nat80
@Nu destulD "red 8 n3a!i Aost suAiient de insti!i unul Aa!8 de
el8lalt0 *a831 iube=ti u adev8rat, ;ntre voi n3are e 8uta a<orul
propriu0
@,i re>i 8 ar trebui s8 renun! la bru<a de or:oliu are <i3a r8<as
=i s83i ad ;n :enunhiG
&rivirea lui *ennis era plin8 de repro=0
@*a8 ;l dore=ti ;ntr3adev8r, trebuie s8 te dui la el a s83i e?plii0
;n ti<pul lun:ilor inso<nii, "hristie aHunsese la aeea=i onlu>ie0
Totu=i <Bndria =i o tea<8 de ne;n!eles o ;<piediaser8 s8 trea8 la Aapte0
@*ar da8 nu vrea s8 stea de vorb8 u <ineG
@*ar da8 vreaG O s8 ai Aor!a s8 tr8ie=ti ;n ontinuare A8r8 s8 =tiiG O
s8 supor!i ideea 8 nu ai ;nerat totulG
TBn8ra se :Bndi Bteva lipe, ;nainte de a eda0
@Ai dreptate0 *ar <i3e tea<80
@"Bnd vrei eva, Aai totul a s83l ob!ii0 #rei s83l reuere=ti pe
proAesorG
"hristie nu r8spunse i<ediat0 Era o ;ntrebare pe are nu =i3o pusese,
;n iuda suAerin!elor0
@%3a< iubit atBt de <ult ;nBt a< renun!at la arier8 au< trei ani,
pentru 8 ea nu ;nse<na ni<i A8r8 %yle si ;n aela=i ti<p spera< a
intr3o >i el va reveni0
Nu <ai putea s83=i st8pBneas8 lari<ile are3i ap8ruser8 ;n ohi0
@*a8 ai avut uraHul s83!i sariAii ariera, atuni nii Zr:oliul nii
tea<a nu trebuie s8 te opreas80 0
"hristie ;l privi pe *ennis prin perdeaua de lari<i0 *atorit8 lui,
dintr3odat8 totul revenise la nor<al0 Fusese e:oist8, nu se
:Bndise deBt la ea, A8r8 s8 ia ;n onsiderare Aaptul 8 =i %yle era la Ael de
or:olios0 "u< putea s83i repro=e>e 8 ;=i i<a:inase eea e era <ai r8uG
Ea nu3=i <ai pusese o dat8 ariera ;naintea dra:ostei lorG Au< <in:ea
era ;n terenul lui. da8 o respin:ea, <8ar tr8ia u onsolarea 8 a
;nerat totul0 /i apoi, poate i3ar l8sa o =ans8 Bt de <i8 sa3i e?plie0
@Mul!u<es, =opti "hristie0
,i ;n ti<p e *ennis se ridi8, ;l s8rut8 pe obra>0 El nu3=i asunse
surpri>a0
@&entru e3<i <ul!u<e=tiG
@&entru tot0 *ar <ai ales000 pentru 8 e=ti un prieten <inunat0
TBn8rul o l8s8 pe "hristie prad8 unui dureros e?a<en de on=tiin!8C
au< ini ani nu A8use deBt s8 se rese<ne>e Bnd please %yle0 *e
data asta avea posibilitatea s8 a!ione>e pe de3o parte s83i e?plie 8
;n!elesese :re=it, pe de alta, A8r8 s8 !in8 ont de senti<entele lui =i
renun!Bnd la or:oliu, s83i spun8 Bt ;l iube=te0
O :rab8 nea=teptat8 puse st8pBnire pe ea0 Trebuia s8 trea8 la Aapte
repede, pBn8 nu3i pierea uraHul0 "easul de la bu8t8rie ar8ta ora
dou8>ei =i inispre>ee <inuteC era pre:8tit8 s8 <ear:8 la %yle0 Totu=i
e>ita, 8utBnd
A
<ii de su>e plau>ibile a s8 nu plee0 ;nepu s8 spele
e=tile =i pierdu <inute pre!ioase, luptBndu3se u
ea ;ns8=i0 ;n sABrsit, ertitudinea 8 trebuie s8 vorbeas8 u %yle ;nvinse0
/e :r8bi spre a<era ei s83=i ia o hain8 <ai :roas8, apoi ;=i reA8u
<ahiaHul. e putea Ai <ai u=or deBt s8 risipeas8 ne;n!ele:erile ;n
le:8tur8 u ontratulG Mai :reu era s83=i <8rturiseas8 dra:osteaC ;i
trebuia <ult uraH, pe are deoa<dat8 nu31 avea000
*e:etele sale atinser8 din ;ntB<plare =ira:ul de <8r:ele de la :Bt,
are slipir8 in o:lind8000 I<ediat ;i veni o idee Aor<idabil8. disurile de
Ailde=D Avea s8 i le du8 lui %yle, doar lui ;i reveneau de AaptD A=a o s8
;n!elea:8 sopul vi>itei ei0 Apoi o s83i e?plie =i u< a aHuns al doilea ;n
posesia ei0
;nar<at8 u uraH =i avBnd s8ule!ul de atiAea albastr8 ;n bu>unar,
"hristie p8r8si aparta<entul =i obor; u asensorul pBn8 la pararea
unde3=i !inea <a=ina0
/e streur8 printre elelalte <a=ini =i se ;ndrept8 ;n dire!ia artierului
unde louia %yle0
O dat8 aHuns8 aii, ;i trebui eva ti<p s8 p8r8seas8 =oseaua =i s8
aute strada, iar ;n aest ti<p ;=i pre:8ti eea e avea de spus0 "asa,
onstruit8 ;n stil Tudor, era lu<inat80 "hristie se hot8r; s8 parhe>e
<a=ina ;n Aa!a por!ii si s8 parur:8 pe Hos aleea e duea la vil80 tTru<ul
re>ervat <a=inilor A8ea la
stBn:aC dinolo de :ardul viu >8ri un auto<obil are nu era al lui %yle0 ;i
sl8bi pu!in uraHulC poate era <ai bine s83i Ai teleAonat ;nainte, s8 =tie
da8 <ai a=teapt8 =i al!i vi>itatori0
"hristie ;netini pasul =i onte<pl8 vitraliile u=ii de la intrare. da8 s3
ar ;ntoare au< din dru<, ar avea uraHul s8 revin8G Nu, pierduse deHa
prea <ult ti<p, nu va <ai risipi nii un <inut0
TBn8ra ur8 sara, A8Bnd s8 se aud8 >:o<otul tourilor de la pantoAi0
Ini<a ;i b8tea s83i spar:8 pieptul, iar <Bna ;i tre<ur8 Bnd ap8s8 pe
butonul soneriei0 *up8 Bteva <o<ente ap8ru un b8rbat u vest8 alb80
@A= dori s83l v8d pe proAesorul #en3 niEer0
+8rbatul se d8du la o parte =i ;i A8u lo s8 intre0 "hristie desoperi un
hol spa!ios, <ohetat si <obilat u o sin:ur8 <8su!8 din le<n ie
trandaAir pe are st8tea teleAonul0
;l ur<8 pe b8rbat pe un uloar <i pBn8 ;n dreptul unei s8ri
interioare la ap8tul 8reia se vedea o u=8 ;ntredeshis80 +8tu la u=8 apoi
intr80
@O doa<n8 dore=te s8 v8 vad8, do<nule0
E<o!ionat8 din au>a b8t8ilor ;nnebunite ale ini<ii, nu au>i lar
r8spunsul lui
%yle0 "Bnd o invit8 ;n8untru ;nepu s8 ;n:hit8 nervos, dar ;=i lu8 ini<a ;n
din!i =i intr80
Instantaneu r8<ase !intuit8 loului, iar ini<a =i3o si<!i a un sloi de
:hea!8C ;n bibliotea u pere!ii plini de raAturi u 8r!i se aAla /onia
*eaon0 %yle era aproape de ea =i vi>ibil ne<ul!u<it, a =i u< proas3
p8ta intrus8 l3ar Ai deranHat0 "a s8 nu urle de durere, "hristie strBnse
puterni din din!i0
@*ra:ule, red 8 po!i s83!i iei adio de la seara lini=tit8 pe are o
doreaiD susur8 /onia rupBnd t8erea tensionat8 si punBn3 du3=i o <Bn8 u
un:hiile ;n:riHit l8uite pe bra!ul interloutorului ei0
)estul aesta posesiv era elovent. 6%yle ;<i apar!ine, nu uitaD7 p8rea
s83i spun8 rivala ei0
@"e a= putea s8 Aa pentru tine G ;ntreb8 %yle, ale 8rui tr8s8turi
ri:ide evoau duritatea :ranitului0
"hristie deveni palid8 datorit8 =oului violent0 ;ner8 s8 vorbeas8,
dar nu reu=i s8 artiule>e nii un sunet0
*up8 un ti<p, %yle ;nepu s8 rBd80
@#rei s8 stai aii toat8 seara A8r8 s83<i spui de e ai venitG o lu8 el
peste piior0
"hristie avea i<presia 8 tr8ie=te un o=<ar oribil0 ;n <intea ei au>ea
>:o<otul se al unei u=i trBntite0
@Eu000 spera< s8 st8< de vorb8 ;n le:8tur8 u un subiet Aoarte
i<portant, dar000 dar nu <ai e a>ul000
Fi:ura /oniei 8p8t8 o e?presie de o bun8voin!8 an:eli80
@*a8 deranHe>, pot s8 v8 las o lip8 sin:uri0
@Este inutilD spuse "hristie0
@;n a>ul aesta000
F8r8 s83si ter<ine Ara>a, /onia adopt8 o t8ere plina de sub;n!eles0
*ar "hristie ;=i d8dea sea<a 8 soliitudinea ei era la Ael de artiAiial8 a
si :enele Aalse0 Nu <ai avea deBt o dorin!8. s8 p8r8seas8 aea as8 u
vite>a <a?i<8 pe are i3o per<iteau piioarele are3i tre<urau0 ;i <ai
r8<8sese ;ns8 o ulti<8 <isiune. streurBn3 du3=i <Bna ;n bu>unar soase
<iul s8ule! albastru0 *e:etele i se strBnser8 onvulsiv, iar pe bu>e ;i
ap8ru un surBs r8ut8ios0
@Astea sunt ale tale, %yle, spuse ea u voe su:ru<at8 punBnd
s8ule!ul pe birou0
Odat8 u el ;=i abandona ulti<ele speran!e =i vise0
@Adio000 =i <ult noroD
"hristie ie=i. <oheta din hol esto<pa >:o<otul pa=ilor ei :r8bi!i0
Orbit8 de durere, ap8s8 pe <Bnerul u=ii de la intrare si se :r8bi prin
;ntuneri spre <a=in8, Ltre<ura a=a de tare ;nBt ;i trebuir8 Bteva
seunde s8 :8seas8 heia =i s8
dea dru<ul la <otor0 Apoi se au>ir8 auiuurile sBr!Bind ;n ti<p e
<a=ina de<ara ;n tro<ba0
%yle o <in!iseD Era sin:urul :Bnd are3i hinuia <intea ;n ti<p e
Ai?a dru<ul u ohi sBnteietori0 O <in!ise =i o l8sase s8 read8 8 ;ntre
ei totul putea re;nepe0
O lu<in8 ro=ie o obli:8 s8 se opreas8 lBn:8 se<aAor0 ;nepu s8 bat8
toba pe volan u <i=8ri nervoase0 /e si<!ea po3 sedat8 de o Aurie
;nsp8i<Bnt8toare, dar =i de a<8r8iune0 P
%yle n3o s8 <ai aib8 oa>ia s3o u<ileas8 ;n halul 8staD Niiodat8D
In lipa ;n are se stinse lu<ina ro=ie, ap8s8 pe aelerator0 Ma=ina
dep8=i linia alb8 a =oselei hiar Bnd ap8ru un vehiul din stBn:a, are o
orbi u AarurileC ;ner8 s83l evite dar reAle?ele ei erau ;netinite, a=a 8
se produse oli>iunea0
&lease :r8bit8 de la %yle =i uitase s83=i pun8 entura de si:uran!80
I<patul o i>bi de volan a pe o p8pu=8 ne;nsuAle!it80 /i<!ea o durere
violent8 la apC lu<ina =i >:o<otele se a<pliAiar8 pentru o lip8, apoi
totul se ;ntune80
Mai tBr>iu, "hristie nu3=i a<inti da8 era on=tient8 sau doar visase
8 %yle era lBn:8 ea =i o luase de <Bn80 "hiar i<a:i3
nar8, <Bna ;i Ausese de <are aHutor =i se a:8!ase de ea reunos8toare000
A doua >i, ;n >ori, "hristie ;=i reveni0 I se p8rea 8 st8 ;ntins8 pe un
pat de spital =i nu ;n!ele:ea e 8uta ;n a<era alb80 ;n sABrsit, ;i reveni ;n
<e<orie aidentul si episodul are avusese lo ;nainte0 *e <ai <ulte
ori avusese ilu>ia 8 %yle era a=e>at la 8p8tBiul ei =i era ;n:riHorat0 *ar
au< era sin:ur8. nu era nii <8ar un saun lBn:8 pat0
@+un8 >iua, doa<n8 #enniEerD
#oea vesel8 =i ristalin8 se au>i odat8 u
intrarea unei inAir<iere ;<br8at8 ;n alb0 6*oa<n8 #enniEerD7
@ "u< v8 si<!i!i ;n di<inea!a astaG "hristie ;=i ridi8 sprBnenele0
@/i<t un r8u :eneral, iar apul ;<i vBHBie :roa>ni, <8rturisi ea ;n
ti<p e inAir<iera ;i lua tensiunea0
@Totul este nor<al0
,i eliber8 bra!ul paientei0
@N3a< ni<i ruptG
"hristie ;=i <i=8 bra!ele, strB<bBndu3se de durere0
@Nu ave!i deBt o ran8 la Arunte =i Bteva he<atoa<e are o s8 v8
dea de Aur8 pentru Bteva >ile0
InAir<iera ;i puse un ter<o<etru sub li<b8 =i ;i veriAi8 pulsul0
"l8tinBnd din ap, not8 i<ediat re>ultatele ;n :raAiul a:8!at la ap8tul
patului0
@"Bnd voi putea s8 iesG ;ntreb8 "hristie i<ediat e i se lu8
ter<o<etrul din :ur80
@OhoD Nu <ai devre<e de o >i, dou80
;=i duse <Bna la Arunte =i pip8i u
de:etele ur<ele us8turii are se si<!ea la r8d8ina p8rului0 "apul ;i
>vBnea dureros =i o Ar8<Bnta o ;ntrebare0
@"e s3a ;ntB<plat000 u oupan!ii eleilalte <a=iniG
@Nu era deBt =oAerul0 /lav8 *o<nului, e bine0
InAir<iera trase draperiile0
@/o!ul du<neavoastr8 v8 trans<ite s8 nu Ai!i ;n:riHorat8 din au>a
<a=inii0 /e oup8 el de tot0
@/o!ul000 <euG
@A stat toat8 noaptea la 8p8tBiul du<neavoastr8, =i da8 n3a= Ai
insistat s8 plee s8 se odihneas8, ar Ai =i au< aii0
@/o!ul <euG repet8 "hristie, asaltat8 de o <ul!i<e de :Bnduri
inoerente0
Interloutoarea sa avu un surBs intri:at0
@*a, proAesorul #enniEerD
@OAD *oa<neD :e<u "hristie0
*ei nu visaseD %yle nu se <i=ase de lBn:8 ea toat8 noapteaD *ar de
eG *e eG
@Nu u<va suAeri!i de a<ne>ieG ;ntreb8 inAir<iera0
;n <o<entul aela "hristie nu apreia u<orul ei0 ;i venea s8 urle0
@*a8 revine000 n3a= vrea s83l v8d0
@*ar el000
@Nu vreau s83l v8d, o ;ntrerupse "hristie pe un ton ridiat0
@$ai, al<a!i3v8, o lini=ti inAir<iera, punBndu3i o <Bn8 pe u<8r0
@#8 repet 8 nu vreau s83l v8dD spuse "hristie ;ndep8rtBndu3i <Bna0
*oar suAerise atBt din au>a luiD O u<iliseD
@*a8 asta vre!i, n3o s83l vede!i pe aii, ave!i uvBntul <eu0
TBn8ra ;=i l8s8 ;n sABr=it apul pe pern80
@OAD A= vrea s8 <orD se v8i8ri ea0
Apoi i>buni ;n hohote de plBns0 &urtarea ei devenea opil8reas8, dar
nu se putea st8pBni0 &rin <intea ei a:itat8 ;nepur8 s8 se derule>e
i<a:ini su<bre0 (ealitatea disp8ru, ;n ti<p e vi>iunile erau din e ;n e
<ai lare0 %yle =i /onia ap8rur8 ;n lu<inile orbitoare ale <a=inii =i
rBdeau000 rBdeau000D Apoi se si<!i ;n treut, a o re:in8 le:endar8000 rBdea
=i eaD Toate aesele aestea de rBs se a<pliAiau000 'n =arpe ne:ru ;=i
;ndrepta apul spre ea, :ata s3o <u=te0 "hristie si<!i din!ii venino=i
;nAi:Bndu3se ;n arne, hohotele de rBs batHooritoare se
;ndep8rtau ;n ti<p e sub ea se 8sa o pr8pastie nea:r8, A8r8 Aund000
Nu3=i re8p8t8 uno=tin!a deBt dup8 <ulte ore0 Era ;n8 a<e!it8C
trupul, aoperit de vBn8t8i, ontinua s8 o doar8, iar ini<a ;i era uprins8
de o tea<8 proAund80 InAir<iera o asi:urase 8 %yle Ausese sA8tuit s80 nu
<ai vin8 s3o vad8 a s8 poat8 sta lini=tit80 *ei avea asi:urat un so<n
lini=tit, de are beneAiia ;n8 de la ;neputul serii0 I se aduse o tav8 u
<Bnare de are se atinse <ai tBr>iu, ;nainte de a ador<i0
A doua >i di<inea!8, Bnd "hristie deshise ohii, aeea=i inAir<ier8
surB>8toare st8tea apleat8 la 8p8tBiul ei0
@In di<inea!a asta v8 si<!i!i <ai bine, doa<n8 #enniEerG
"hristie vru s8 onteste Aolosirea aestui nu<e, dar Bnd se :Bndi Bt8
ener:ie ;i trebuia s8 e?plie totul, se r8>:Bndi0
@*a, <ult <ai bine, <ul!u<es0
@Ne3a!i tras o spai<8D A trebuit s8 v8 ad<inistr8< un al<ant0
InAir<iera ;nepu ritualul obi=nuit. ontrolul tensiunii, al pulsului, al
te<peraturii000
@;n urBnd vine =i dotorul, o anun!8
ea0
@As vrea s8 <8 du aas8, :e<u "hristie0 "rede!i 8 o s8 <8 lase s8
pleG
@"red <ai urBnd 8 o s8 <ai r8<Bne!i o noapte0
;ntr3adev8r, u toate insisten!ele, dotorul nii nu a vrut s8 aud80 *a8
se si<!ea ;n putere, o l8sa s8 se ridie din pat, s8 Aa8 <i=are, dar
trebuia s8 r8<Bn8 ;n8 o >i sub observa!ie0
"onsiderBnd 8 nu are noro, "hristie ;si petreu >iua r8sAoind reviste
sau pliti3 sindu3se0 Era ;ntr3o a<er8 u dou8 paturi, dar el8lalt nu era
oupat0 "e noroD Avea nevoie de sin:ur8tate a s8 reAlete>e0 Asa 8, ;n
ti<p e ideile ;i reveneau la Ael de sBBitoare, ;nepu s8 le trie>e0
;n seara aeea, hiar Bnd se pre:8tea de ulare, au>i o voe
Aa<iliar80
@ &ot s8 intruG
@ *ennisD
"hristie deshise ohii, neasun>Bndu3=i
buuria0 ;n sABrsit, ineva o s83i dea o <Bn8 i
de aHutor s83=i ;nvin:8 du=<anulD
@ Ia3!i un saun =i a=ea>83te, ;l invit8 ea0 ArborBnd o Ai:ur8 =ireat8,
A8u s8 apar8
un trandaAir alb pe are31 asunsese la spate0
@ "u us8turile =i u r8nile astea, se<eni ;ntr3adev8r u o div80
@ *aG
AeptBnd Aloarea, ;i adres8 un surBs0
@ Nu sunt urBt8G
@ *in ontr8, e=ti Aer<e8toareD
/urBsul Iui "hristie se aentu80
@ Te sA8tuies s8 <8 <in!i ;n a=a Ael ;nBt s8 te red, a s83<i ridii
<oralul0
@+ine;n!eles, aentu8 tBn8rul, adu3
Bndu3=i saunul <ai aproape de pat0 A< itit reo<and8rile A8ute
vi>itatorilor. sunt ru:a!i s8 lase bolnavii bine dispu=i dup8 e plea80
@Adev8ratG
@"e, nu <8 re>iG
Indi:narea lui preA8ut8 o A8u s8 rBd80
@Nu, nu te red0
@"e =ireat8 e=tiD spuse *ennis <ai serios0 *ar sus!in ;n ontinuare 8
e=ti Aer<e8toare, ;n iuda aestei nesuAerite 8<8=i de spital0 N
Involuntar, "hristie ;=i pip8i ve=<Bntul pe are31 purta, =i ;n ursul
t8erii e se l8s8 8p8t8 o e?presie <ai :rav80
@"u< de ai =tiut 8 sunt aiiG
@&roAesorul <i3a povestit 8 ai avut un aident0
*ennis se aple8 ;nainte, A8Bnd s8 sBr!Bie saunul0
@Este Aoarte ;n:riHorat0
@;n:riHoratG
EvitBnd privirea lui *ennis, "hristie puse trandaAirul ;ntr3un pahar, pe
noptier80
@*e e nu vrei s83l ve>iG
TBn8ra nu r8spunse, dar el insist8.
@*e e nu vrei s83l ve>iG
(e8p8tBndu3=i uraHul, ;ner8 s83i e?plie.
@ M3a <in!it ;n le:8tur8 u /onia000 Mi3a spus 8 s3au desp8r!it, iar
eu a< :8sit3o la el, alalt8ieri0 ,i pot s8 te asi:ur 8 nu intrase u Aor!a0
@&oate e o i<presie Aals80
@M8 ;ndoies0
"hristie nu uitase u< %yle ;i l8sase i<presia 8 ea era intrusa0
@&re>en!a /oniei la el se poate HustiAia ;ntr3un Ael sau altul, ontinu8
*ennis0 Ai Ai putut s83i asul!i versiunea, ;nainte de a3I abandona000
@/i<te nevoia s83si desare suAletulG
@Aord83i o sans8, "hristie0
@;<i pare r8u, e i<posibil0 &o!i s83i spui lui %yle 8 <isiunea ta s3a
soldat u un ese0
@*ar nu el <3a tri<isD
/e l8s8 o t8ere tensionat80 "Bnd "hristie ;=i d8du sea<a de :aAa pe
are o A8use, ;i veni s8 :ea<80
@Iart83<8000 ;<i i<a:inase< 8 !i3a erut s83<i vorbe=ti ;n loul lui0
@&roAesorul este ;n stare s8 se HustiAie =i sin:ur0
*ennis adoptase un ton sever, dar tr8s8turile ;i erau ;ndulite de un
surBs0
@A< sperat 8 pot s8 nete>es dru<ul0
"hristie ;l Ai?8 Bteva lipe0
@/per 8 %yle va Ai reunos8tor prietenului pe are31 are ;n
persoana ta, <ur<ur8 ea ;ntr3un tBr>iu0
@/unt =i prietenul t8u, r8spunse *ennis s8rutBnd3o pe Arunte0 /8 nu
ui!i astaD
&entru pri<a dat8 dup8 noaptea teribil8 a aidentului, ;=i si<!ea
ini<a inundat8 de 8ldur80 "Bnd r8<ase sin:ur8, ;i ap8rur8 lari<i ;n
ohi, dar =i le =terse nervoas8. nu avea de e s8 plBn:80 Nu pe %yle
#enniEerD
Atuni, r8eala are ;i Aolosise a o plato=8 ;<potriva durerii, ;i
p8trunse iar ;n suAlet0 &entru a doua oar8 se purtase a o idioat8 din
au>a unui b8rbat0 *ar asta n3o s8 se <ai repete niiodat8, nii un b8rbat
nu <erita s8 suAere atBta pentru el000
"A&ITO%'% O
&entru "hristie a Aost o i<ens8 buurie s8 se ;ntoar8 aas8, de=i
aparta<entul p8rea ne;nsuAle!it, a =i ea de altAel0 'n ta?i a adus3o de la
spital ;n aeea=i di<inea!80 "ineva, probabil %yle, ;i pusese heile ;n
po=et8 dup8 e le sosese de pe inel pe ele ale <a=inii0
#Bn8t8ile ;n8 ar8tau urBt, iar rana din Arunte o durea0 ;n dup83a<ia>a
aeea r8<ase ;ntins8 ;n pat, ;nerBnd s8 iteas8 eva, de=i literele ;i
deAilau A8r8 sens prin Aa!a ohilor0 /eara, u< nu3i era prea Aoa<e, ;=i
pre:8ti doar o o<let8 u brBn>8 =i un pahar de vin pe are se Aor!8 s8 le
;n:hit80 *8du dru<ul Ia televi>or. pro:ra<ul se ar8ta a Ai <ai <ult
plitisitor deBt distrativ, asa ;nBt ;l ;nhise0 /e hot8r; s8 Aa8 un du=
;nainte de a se ula0
/ub Hetul de ap8 ald8, durerea ed8 pu!in, iar dup8 e se =a<pon8 se
si<!i ;ntr3o Aor<8 Aoarte bun80 ;<br88 o 8<a=8 de noapte de <8tase,
apoi un apot 8lduros, u <Bnei lar:i0
Era pre:8tit8 de ulare, dar nu3i era so<n0 *in Aeriire, dotorul ;i
d8duse ni=te pastile s8 le ia la nevoieC dup8 e le lu8, ;=i perie p8rul a
s83i redea reAle?ele str8luitoare0
;=i v8>u ;n o:lind8 hipul palid si obosit, ;n priviri i se itea hinul
suAletes0 U*ar da8 treuse u bine pri<a dat8, o s8 supravie!uias8 =i a
doua oar8000
"urBnd, se au>i soneria de la intrare0 Tres8ri a =i Bnd ar Ai au>it o
bo<b8 =i l8s8 peria din <Bn80 Era A8r8 ;ndoiala /a<<y0 Nii n3ar Ai
putut s8 alea:8 <ai prost <o<entul pentru aeast8 vi>it80 Nu avea
puterea s8 re>iste politiii lui de asalt, dar era hot8rBt8 s83l reAu>e
politios0
TraversBnd suAra:eria, se duse s8 deshid8 usa atBt Bt ;i per<itea
lan!ul de si:uran!a0 *ar b8rbatul are era ;n adrul u=ii nu era /a<<y0
Era %yleD Avea o Ai:ur8 <oro8noas8 si ;si strBn:ea nervos <a?ilarele0
@*eshide, "hristieD #reau s83!i vorbes0
@&lea8D stri:8 ea plin8 de Aurie =i uprins8 de un senti<ent pe are
nu putea s83l deAineas80
TrBntind u=a, r8sui heia ;n broas80 Atuni %yle sun8 din nou, <ai
insistent0 Ti<brul strident al voii lui aproape 8 o ;nde<na s8 urle, a=a
avea nervii de >druni
na!i0 Inapabil8 s8 suporte >:o<otul, se hot8r; s8 ;ntredeshid8 iar usa0
@Ki3a< spus s8 pleiD
@(8<Bn aii0 O s8 sun toat8 noaptea da8 e nevoie0
Era suAiient s83i ve>i privirea Ai?8 =i0 str8luitoare a s83!i dai sea<a
8 nu :lu<ea0
@E=ti un000
(ese<nat8, "hristie ;=i ;n:hi!i vorbele, ;nhise u=a0 %yle nu3i l8s8 ti<p
s83l invite ;n8untru0
@/e i<pune o e?plia!ie ;ntre noi =i asta de <ult ti<p0 P
"hristie ;=i st8pBni u :reu <Bnia are lootea ;n ea de Bteva >ile0
@Ai dreptate0 &entru ;neput a= vrea s8 =tiu de e a< Aost internat8 ;n
spital sub nu<ele de doa<na #enniEer, =i de e ai avut ;ndr8>neala s8 te
dai arept so!ul <euGD
@&entru 8 A8r8 asta nu <3ar Ai l8sat s8 stau lBn:8 tine toat8 noaptea0
;=i de>br88 haina =i o arun8 pe un Aotoliu0
@Aveai on=tiin!a ;n8rat8G ;l ironi>8 "hristie0
%yle se ;nrunt80
@+ineD *a8 vrei s8 aAli adev8rul, iat831. daD <8 si<!ea< vinovat,
pentru 8
a= Ai putut evita aest aident da8 n3a= Ai Aost atBt de prost =i
;n8p8!Bnat0
(espira :reu =i ;=i !inea pu<nii strBn=i0 O do<ina pe "hristie u
;n8l!i<ea lui0
@"Bnd ai pleat, te3a< ur<8rit u <a=ina0 Era< ;n spatele t8u Bnd
s3a produs aidentul0 *oa<neD
*eveni palid a<intindu3=i sena0
@Ai Ai putut s8 <oriD
@Era< a =i <oart8D url8 ea ;ntorBn3 du3i spatele0
@Nu spune astaD protest8 %yle u o voe Aer<8 pe are nu i3o
uno=tea0 A= vrea s83!i dau o e?plia!ie ;n le:8tur8 u /onia000
@"e s83<i e?pliiG
IB<bind Aor!at, se dep8rt8 de el0 *ar %yle o prinse de u<8r obli:Bnd3
o s83l priveas80
@Nu a< invitat3o eu0 A venit u dou8 bilete de teatru =i a insistat s8
<er: u ea0 A< reAu>at3o, dar i3a< oAerit un pahar hiar atuni Bnd ai
venit tu0
E?plia!ia p8rea plau>ibil8, iar sineritatea lui %yle nu putea Ai pus8 la
;ndoial80 Totu=i, "hristie ;l privi ne;nre>8toare0
@/8 te redG
@Trebuie, da8 eu ;nse<n eva pentru tineD ,i au< e rBndul t8u0
"hAistie A8u ohii <ari0
@(Bndul <euGD
@E?pli83<i e3i u ontratul pe are /a<<y &aterson <i l3a
Aluturat u atBta pl8ere prin Aa!a ohilorD
;=i streur8 de:etele la spate pe lBn:8 ureaua pantalonilor =i a=tept80
"hristie era ;n8 prea a<e!it8 a s83i povesteas8 lar0 /i<!ea u< i se
strBn:e ini<aC era hot8rBt8 s8 se apere ;n Aa!a risurilor unor noi
suAerin!e, dar ;n aela=i ti<p instintul ;i spunea 8 nu trebuie s8 lase s83i
sape aeast8 ulti<8 =ans80
@Nu l3a< se<nat, r8spunse ea ;net u o voe are de3abia se au>ea0
@Asta nu ;nsea<n8 ni<iD
@Nu l3a< se<nat =i nii nu a< inten!ia3 s83l se<ne>, spuse ea u
tea<8, si<!ind u< ;i tre<ur8 piioarele0 Era pentru a nu =tiu Bta oar8
Bnd venea, ;nerBnd s8 <8 Aa8 s8 aept0 %3a< itit, a s8 nu31 Aa s8
se si<t8 prost, dar l3a< reAu>at0
@*e eG
;n Aa!a privirii lui p8trun>8toare, Ae<eia se si<!i ;nurat80
@&entru 8 via!a <ea din treut nu <8 <ai interesea>80
AhD "e bine ar Ai da8 s3ar a=e>a, ;n lo s3o do<ine u ;n8l!i<ea luiD
;=i adun8 tot uraHul ;nainte de a aborda ur<8torul subiet0
@Nu <3ai ;ntrebat unde a< :8sit disul de Ailde= =i de e nu !i l3a<
dat i<ediatD
@ %3ai :8sit ;n utia de p8<Bnt0
"hristie ridi8 i<ediat apul0
@ "u< ai :hiitG
@ Nu<ai tu =i eu uno=tea< istoria ;ndep8rtat8 a aestor obiete0 N3
ai re>ut Bnd !i3a< spus 8 spera< s8 :8ses opia elui pe are ;l aveai
tu0 "utia aeea era asun>8toarea ea <ai potrivit80 Nu <3a< ;n=elat0
Apoi se a=e>8 pe bra!ul Aotoliului, aproape de ea0
@ ,i apoi, insinu8 %yle u ironie, tu nu te priepi s8 <in!i0
@ *a8 tot =tiai000 de e nu <3ai ;ntrebat ni<iG
@ M3a< :Bndit <ult =i a< aHuns la onlu>ia 8 aveai un <otiv
anu<e a s83<i asun>i aeast8 desoperire0
Apoi o privi protetor ;n ohi0
@ N3ai vrea s83<i e?plii au<G
"e s83i spun8G "u< s83i spun8G Avea ea atBta uraH s8 ri=te, s83=i
sariAie or:oliul =i s83=i pun8 ini<a pe tav8 ;n Aa!a o<ului are o A8use
s8 suAere atBtG
)Bndindu3se la aeasta, ;i venea s8 intre ;n p8<Bnt0 *ar instintul o
averti>8 ;n8 o dat8 8 sosise <o<entul adev8rului0
Apropierea lui o inti<ida, a=a 8 se ridi8 =i se duse la Aereastr8 s8
tra:8 perdelele0
@ "redea<8000 odat8 ;<preun8, disurile vor avea aeea=i putere
<a:i80
@,iG
@,i ni<i0 N3a <ers0
@%a e te a=teptai de AaptG
"hristie ;l si<!i apropiindu3se0 "u< ;nepuse deHa s8 tre<ure se :r8bi
s8 ter<ine repede u e?plia!ia, pBn8 nu3i pierea =i ulti<a ur<8 de uraH0
@/pera< 8 voi avea oa>ia s83!i dau disul, a=a u< IndlovuEa>i i l3
a dat a<antului ei seret0
'r<8 o t8ere ap8s8toare ;n are "hristie ;=i !inu respira!ia0 #oea
:rav8 a lui %yle o A8use s83si revin80
@Asta era sopul vi>itei tale ;n seara aeea, nu3i asaG
Fe<eia rBse pu!in isteri0
@*a000 ve>i, e idee ara:hioas8 =i absurd8G
@"hristieD =opti %yle uprin>Bndu3i talia0 M8 iube=tiG
;=i pusese or:oliul la piioarele lui0 Nu3i era suAiientG "e <ai voiaG
@Nu !i3a< r8spuns la ;ntrebarea astaG
@Nu hiar0
@,i e3!i <ai trebuie, %yleG 'n at sris u sBn:ele <euG
@"hristie000
Fe<eia ;i s8p8 din bra!e ;ntr3un <o<ent de neaten!ie0
@&lea8 =i las83<8 ;n paeD
@Nu ple deloD r8ni %yle ;ndreptBn3 du3se spre ea, =i lovind ;n
dru< <asa =i saunele0
;nsp8i<Bntat8, "hristie Au:i s8 se reAu:ie>e ;n a<era ei0 El o aHunse
;nainte de a putea ;nhide u=a0 O uprinse din nou ;n bra!e =i o strBnse a
;ntr3o <en:hin80 "hristie se pre:8tea s8 stri:e, dar bu>ele lui %yle o
suAoar80 A Aost a =i Bnd o tornad8 s3ar Ai ab8tut asupra eiC ;n lo s8 Aie
Aurioas8 sau r8>bun8toare, se abandon8 dorin!ei ar>8toare =i3i uprinse
:Btul u bra!ele, a:8!Bndu3se de el a de sin:ura salvare0 "Bnd %yle
ridi8 privirea ea avu i<presia 83i Au:e p8<Bnul de sub piioare =i ;l
strBnse instintiv0
@%yle000 spuse "hristie dintr3o suAlare,nu <ai a< nii un Ael de
<Bndrie0 "hiar da8 plei sau r8<Bi, nu po!i s8 shi<bi ni<i0 Te
iubes, =i n3a< ;netat niiodat8 s8 te iubes0
@*a8 <8 iube=ti, de e ai insistat atBta s8 divor!e>i, au< <i aniG
"onsternat8, "hristie se retrase din ;<br8!i=area lui =i A8u un pas
;napoi0 El n3o re!inu0
@Nu3<i a<intes a eu s8 Ai insistat s8 divor!8<D *in ontr8, tu ai
pleat trBntind u=a =i anun!Bndu3<8 8 pot s8 er divor!ul pentru 8 n3ai
de :Bnd s8 te <ai ;ntori0
%yle ;nepu s8 rBd8 tare, eea e pe ea o 8la pe nervi0
@&ari s8 ui!i 8 !i3a< sris, dar 8 nu <3ai sootit de<n s83<i dai
personal un r8spuns0
@Mi3ai srisG
@*a, Bnd <3a< ;ntors din Italia0
"hristie ontinua s83l priveas8 A8r8 s83l
;n!elea:8, iar el ;nepu s8 se ;nAurie0
@Nu te preAae 8 ai uitatD Ai pus3o pe seretara lui /a<<y &aterson
s83<i tri<it8 o srisoare surt8 ;n are aAir<ai 8 nu <ai pute< ontinua
=i 8 <i3ai Ai reunos8toare da8 nu <3a= opune divor!ului0
@Nii nu =tiu despre e vorbe=ti000 A< a=teptat <ult ti<p #e=ti de la
tine0 Era< onvins8 8 ai a!ionat sub i<pulsul <Bniei =i 8 de Aapt nu
doreai u adev8rat s8 divor!8<000 *up8 patru luni a< Aost nevoit8 s8
aept adev8rul a=a u< era0
%yle se uita la ea surB>Bnd ironi0
@%yleD Trebuie s8 <8 re>iD stri:8 ea disperat80
@*oa<ne, a= vrea s8 a< o dovad8D *e=i, dup8 ini ani de inAern,
;nlin <ai de:rab8 s83!i red <iniunileD
&rivirea lui ar>8toare ;nv8lui hipul palid =i ru:8tor al Ae<eii0 ;ndoiala
;i >drunina ertitudinile, tr8s8turile lui deveneau din e ;n e <ai aspre0
@+ineD /8 ad<ite< 8 n3ai pri<it srisoarea <ea0 Atuni ine a
pri<it3oG
@Nu3<i dau sea<a0
Nu :8sea nii o e?plia!ie aestui <ister0
@&oveste=te3<i e?at e s3a ;ntB<plat dup8 plearea <ea0
@Era< sleit8 de oboseal8 =i de sup8rare0 N3avea< heA s8 ple ;n
ael turneu de =ase luni, dar din p8ate ontratul <8 obli:a0 A Aost un
adev8rat o=<ar0 %a rBndul <eu, a=tepta< o srisoare de la tine, dar000
ni<i0
@"ine s3a oupat de oresponden!a ta Bt ti<p ai Aost pleat8G
@&o=ta=ul tri<itea srisorile la000
@%a /a<<y &atersonG
"hristie ;ner8 s8 Aa8 abstra!ie de insinu8rile lui %yle0
@/a<<y n3ar Ai A8ut niiodat8 a=a evaD
@)Bnde=te3te, "hristieD /a<<y nu <3a ;n:hi!it niiodat8C niiodat8
nu s3a rese<nat la :Bndul 8 sunte< 8s8tori!i0 Atuni, a ;nerat totul a
s8 ne despart80 *e e n3ar Ai oprit el srisoarea =i n3ar Ai pus3o pe
seretar8 s8 r8spund8 ;n loul t8uG "u< eu nu era< ;n !ar8, nu era nii
un ris a s8 desoperi adev8rul0
"hristie se ;<potrivi aestei idei, de=i ;i p8rea Aoarte lo:i80
@Este o au>a!ie <onstruoas80 /a<<y =tia 8 te iubea<0 F8r8
aHutorul lui n3a= Ai putut suporta aele patru luni0 El <3a onvins 8 doar
o desp8r!ire oAiial8 punea ap8t a:oniei0
%yle se ;nrunt8 din nou0
@*ei /a<<y a reu=it s8 te onvin:8 8 nu te iubea< =i te3a sA8tuit
s8 eri divor!ulG
@*a0 Mi3a spus 8 ar Ai Aost o nebunie s8 <8 a:8! de000
#oea lui "hristie se au>ea din e ;n e <ai slab000 nu putea s8
ontinue A8r8 s8 reunoas8 lururile evidente. la sABr=itul turneului,
au>ise 8 seretara lui /a<<y de<isionase0 Aesta3i e?pliase ;n trea8t
8 era ur<are a unui diAerend <ai vehi, iar olaborarea lor devenise
i<posibil80 %a rBndul s8u, asistentul lui /a<<y ;i povestise 8 se ertase
r8u u aesta din au>a unei srisori pe are seretara a Aost obli:at8 s8 o
srie0 &entru <o<ent, "hristie nu d8duse i<portan!8 aestui a<8nunt,
iar /a<<y nu ;neta s3o bat8 la ap s8 ;nainte>e divor!ul0 *eosebit de
vulnerabil8 la vre<ea aeea, tBn8ra a re>ut 8 %yle n3o <ai iubea delo
=i s3a dus la un avoat000
"ople=it8 de aeast8 desoperire, "hristie se l8s8 <oale pe pat0 N
@OAD %yle000 ;nep s8 ;n!ele: de e avea< i<presia 8 <8 au>ai de o
:re=eal80 "Bt trebuie s8 <8 Ai urBtD000
@Nu te3a< urBt niiodat8000
/e a=e>8 lBn:8 ea, iar patul sBr!Bi sub :reutatea lui0 ;=i streur8 un
de:et sub b8rbia ei0
@*a8 ai =ti e =o a< avut Bnd ai ap8rut atuni Bnd <8 a=tepta<
el <ai pu!inD Toat8 Auria pe are a< avut3o s3a rev8rsat, dar
senti<entele nu s3au shi<bat0
@;<i pare r8u000 "e a= putea s8 spun alteva deBt 8 re:ret din
<i<8000
%yle ;i <Bn:Bie obra>ul, iar u vBrAul de:etelor ur<8ri onturul
bu>elor ei ;nAiorate0
@*a8 a= Ai stat <ai <ult s8 <8 :Bndes, a= Ai :hiit 8 nu erai
apabil8 s8 trate>i srisoarea <ea u atBta dispre! =i s83<i r8spun>i prin
inter<ediul unei seretare0
@Au< re>i 8 n3a< pri<it3o euG
@Te red000
+u>ele lui le atinser8 u=or pe ale lui "hristie, are erau <oi a aripile
unui Aluture0 Apoi ea ;i oAeri :ura lao<8 iar el ;nepu s3o s8rute
n8valni, stBrnindu3i un val inAinit de dorin!8, o Aoa<e pe are nu o putea
astB<p8ra0 Apoi ;i puse ;ntrebarea are3i a!B!a urio>itatea0
@"e3ai sris ;n srisoareG ;ntreb8 Ae<eia u voe ;n8bu=it80
@"u aeast8 urio>itate ;<i =ter:i orie ur<8 de ;ndoial8, o alint8 el0
@Fii serios, ;l i<plor8 "hristie0 /pune3<i, e ai srisG
@"eea e srie ;ntotdeauna un b8rbat are se poart8 a un i<beil. 8
neputin!a <ea de a te onvin:e s8 vii u <ine <3a sup8rat Aoarte tare, 8
a< Aost e:oist Bnd te3a< pus s8 ale:i ;ntre ariera ta =i <ine =i 8 nu
voia< s8 divor!e>0 Te ru:a< s8 <8 ier!i =i ;!i propunea< s83!i tri<it un
bilet de avion de ;ndat8 e ai Ai Aost liber80
@%yleD
O iubise totu=iD000
TreBndu3=i un bra! peste talia lui, se d8du <ai aproape0 O ople=ea
buuria000 dar =i ura ;<potriva lui /a<<y are nu e>itase s8 o lase prad8
suAerin!ei0
@,i au< e Aae<G <ur<ur8 "hristie0
@In pri<ul rBnd a= vrea s83!i dau asta0
;n <Bn8 avea disul de Ailde= pe are31
duse la bu>e, ;l s8rut8, apoi i31 puse ;n pal<8, ;i ar8t8 s8ule!ul de atiAea
albastr80
@E rBndul t8u au<0
Tre<urBnd, "hristie lu8 s8ule!ul =i desA8u =nurul0 Era o lip8 de
vraH8. b8:8
<Bna ;n s8ule!, lu8 disul =i ;l s8rut8 ;nainte de a i31 da lui %yle0
@Asta ;nsea<n8000 eea e red eu, dra:ul <euG
@Asta ;nsea<n8 8 te iubes nu<ai pe tine0
@Nu <i3ai spus3o niiodat80
@Nu prea <8 priep s83<i e?pri< senti<entele0 "redea< 8 ai
:hiit0
;i >B<bi atBt de tandru, ;nBt ohii ei se0 u<plur8 de lari<i0
@Totdeauna a< re>ut, pBn8 Bnd000
*ar sutur8 din ap vrBnd par8 s8 alun:e
ni=te a<intiri nepl8ute0
@,i au<000G ;ntreb8 %yle0
@&8strea>83le, a s8 r8<Bn8 <ereu ;<preun80
*up8 e le streur8 ;n s8ule!ul de atiAea, le puse pe <as80 Apoi o
lu8 pe "hristie ;n bra!e0
@,i au< nu3!i <ai r8<Bne deBt s8 aep!i s8 te 8s8tore=ti u <ine0
Fe<eia ;l privi ui<it80
@/8 <8 8s8tores u tineG
@/e spune 8 a doua 8s8torie u aeea=i Ae<eie este <ai reu=it80
O ;ntinse pe pat =i o lu8 ;n bra!e0
@#rei s8 te 8s8tore=ti u <ineG
@*a000 daD
"u de:etele tre<ur8toare, ;i atinse Aa!a a s8 Aie si:ur8 8 nu visea>8,
apoi ;l lu8 de :Bt =i ;=i spriHini apul de pieptul lui0
@Iubitul <euD "Bt de <ult te iubesD000
/trBn:Bndu3se ;n bra!e u o dorin!8
ren8sut8, se s8rutar8 lun: =i pasionat0 "hristie Are<8ta Bnd <Binile lui
Aierbin!i o <Bn:Biau pe :Bt =i pe sBni0
@Te dores, "hristie0 Nu red 8 o s8 a=tept pBn8 vo< Ai 8s8tori!i
le:al0
El ;=i ridi8 Aruntea, r8sAirBndu3i p8rul parAu<at0
@M8 lasi s8 te iubesG
@'lti<a dat8 nu <i3ai erut aordul, hioti ea ;n ti<p e el ;i
de>br8a halatul =i3i desheia nasturii 8<8=ii de noapte0
@Nu era< ;n apele <ele din au>a =oului provoat de =arpele aela
de>:ust8tor pe orpul t8u0 Era< speriat, dar te dorea< Aoarte <ult0 N3a<
avut inten!ia s8 te u<iles0 *in p8ate, lururile au <ers altAel =i au<
re:ret0
@%yle000 :e<u "hristie Bnd b8rbatul ;=i streur8 <Bna pe sub
8<a=a ei deL <8tase0 /8 uit8< treutul0 Ast8>i este o >i nou8, s8 n3o
;nepe< u re:rete0
@"Bnd ai Bntat ;n ulti<a sear8, par8 s3a rupt eva ;n <ine0 A
trebuit s8 ple a s8 nu se observe0
"hristie nu31 v8>use niiodat8 atBt de hinuit0
@*ra:ul <eu000
@M3a< ;ntrebat de <ulte ori =i a< ;n!eles 8 nu te pot l8sa s8 plei
din via!a <ea0
@%yle000 =opti "hristie ner8bd8toare, %yle000 iube=te3<8, au<0
/F[(,IT

S-ar putea să vă placă și