Sunteți pe pagina 1din 2

La nivel internaional, dialogul interreligios, intercultural i interetnic constituieun

prim pas spre asigurarea unui climat de stabilitate i cooperare. Promovarea


acestuidi al og est e un angaj ament f undament al asumat de
Romni a, pent r u c di ncol o
dec r e d i n a n i m p o r t a n a a c e s t o r p r i n c i p i i , c o n s i d e r
m c e l e s u n t u n mi j l o c d e p r o mo v a r e , l a n i v e l e u r o p
e a n i g l o b a l , a i n t e r e s e l o r c e t e n i l o r n o t r i . A m c o
n v i n g e r e a c , p r i n a c i u n i l e c o n c r e t e c a r e v o r f i
r e a l i a t e , n l u n i l e i a n i i c e urmea, n cadrul !niiati vei Aliana
"i vi li aiilor pentru Romnia, ara noastr vademonst r a c est e un
cet ean gl obal r esponsabi l , i va cont r i bui l a
pr omovar eaacestora pe plan global.#rbtori rea, la nivel internaional, a
$ilei %iversi tii "ul turale, este un prilej pentru noi, romnii, s rememorm
demersurile ntreprinse n ultimele dou decenii
ns e n s u l p r o mo v r i i v o c i i m i n o r i t i l o r i a s i g u r r i i d
r e p t u r i l o r a c e s t o r a . &i a d e me r s u l u i n o s t r u , n t o i
a c e t i a n i , l ' a c o n s t i t u i t c r e a r e a u n e i s o c i e t i n
c a r e r espect m i pr e ui m di ver si t at ea, n t oat e f or mel e ei , i
pr omovar ea desc(i der i i , toleranei i di alogului ca e)presie garantat
a unui mediu democratic, transparent i pluralist.Ast i , n Romni a,
compl e)ul de val or i pr i vi nd l i ber t i l e democr at i ce
al ec e t e a n u l u i i p r o t e c i a d r e p t u r i l o r o mu l u i a u d e v e n i t
n u n u ma i u n e l e me n t a l percepiei comune i un fapt al contiinei
sociale, ci i o component de
construci e p e n t r u d o c t r i n e l e p o l i t i c e a l e p a r t i d e l o r ma t u r e
i u n i n s t r u me n t i mp o r t a n t a l funcionrii statului de drept i instituiilor
sale.Pluralismul democratic nseamn i pluralismul ideilor, culturilor,
identitilor. * i me n i n u a r e mo n o p o l u l a d e v r u l u i i , d e a
c e e a , c r e d c t r e b u i e s v e d e m diversitatea ideilor i a
identitilor culturale ca pe o resurs inepuiabil de reflecii ide soluii pentru
devol tarea societi lor contemporane. +i atunci cnd ne referim
ladiversi tate i la minori ti , este important s ncercm s nl turm
orice forme demarginaliare pe criterii etnice, religioase, sociale, de se) sau de
orientare politic.Romnia a fcut procese semnificative
att n asigurarea respectrii drepturilor minoritilor, ct i n
asigurarea unei repreentri a acestora n plan pol itic. Aceste progrese,
realiate ntr'o regiune marcat de violene interetnice i de rboaie
civile,recomand Romnia ca un model de promovare al dialogului
intercultural.,n rol important l'a avut, de asemenea, n aceast privin,
ntrirea autoritiiadmi ni st r a i ei l ocal e, cr ei a i s' au del egat noi
compet en e, nt r ' un pr oces t ot mai accentuat de
descentraliare *oiunea de diversi tate cultural capt noi valene o
dat cu dobndi rea, dect r e Romni a, a st at ul ui de membr u al
,ni uni i -ur opene. *u t r ebui e s ui t m c, n a i n t e d e a f i o
u n i u n e v a ma l , mo n e t a r , e c o n o mi c s a u c o me r c i a l ,
,n i u n e a -ur opean est e, nt i de t oat e, o uni une de val or i
mpr t i t e, dar i un spa i u al di versitii cul turale, etnice i
religi oase. Romnia, ca stat membru, este racordat laaceste val ori i
principii . .ns acest lucru nu nseamn c sprijinul partenerilor
notri europeni nu poate constitui un catali ator pentru continuarea
promovrii dialoguluii ntercul tural i sprij inirea drepturilor minoritilor,
cu precdere n acele one undemai avem de lucru n acest sens.%incolo de
aspectele politice ale gestiunii identitii minoritilor, n'ar trebui sneglijm
faptul c identitile culturale nsei nu sunt imuabile, nu sunt
nc(istate nt r ecut . +i de ai ci r eul t , de asemenea, noi
pr ovocr i , nu mai pu i n i mpor t ant e. %e

pil d/ cum ne vom raporta la tinerii de asti , care, atrai n lumi
virtual e de sisteme per f or mant e, opt ea l i ber pent r u o a doua
l i mb de u cur ent 0 ni ci mat er n, ni ci romna ', pentru un ti p de
via personal din ce n ce mai dependent de oferta delocuri de
munc, pentru un tip de spiritualitate n care elementele tradiiei deprinse ncasa
pr i nt easc sunt domi nat e de noi cut ume al e l umi i r oc1 sau
(ar d, al e l umi i "2ber3"um vom putea s'i facem pe aceti tineri s
conserve i s i asume val orileunor culturi specifice majoritar i4sau
minoritar3"ulturile se sc(imb, noi mpreun cu ele, iar societatea
noastr trebuie s'i perfecionee mecanismele de gestiune a propriei sale
repreentri simbolice, pentru aface fa provocrilor care ne ateapt..ntr'un
stat democratic, modern i legi tim, diversi tatea cultural reprei nt
ooportunitate, nu o ameninare. "onvieuirea panic a mai multor grupuri pe
teritoriulunui st at const i t ui e o dovad a l egi t i mi t i pr oi ect ul ui na
i onal . ! ar pr omovar eadrepturil or acelor minoriti este e)presia
angajamentului societii de a contri bui lambogirea culturii i ntrirea
identitii acelui stat.