Sunteți pe pagina 1din 25

LP 10 _Antibiotice (1)

ANTIBIOTICE
Antibioticul ideal prezinta toxicitate selective. Frecvent toxicitatea selectiva
este relativa, depinzand de doza de medicament administrata (concentratia
medicamentului trebuie stabilita astel incat sa distru!a microor!anismul,
"ind tolerata de catre or!anismul !azda#.
$tilizarea antibioticelor se ace in unctie de natura inectiei si de spectrul de
actiune.
Clasi"carea antibioticelor
%. antibacteriene&
'. antim(cobacteriene&
). antiun!ice&
*. antiparazitare&
Antibiotice antibacteriene
Optarea pentru un anumit medicament antimicrobian se ace in unctie de mai multi
actori+
%.actori care tin de pacient+
, localizarea inectiei&
, varsta pacientului&
, starea "catului, a rinic-iului, a sist. imunolo!ic, circulatiei
, sarcina, lactatie&
, actori !enetici&
, reactii adverse la medicamente in antecedente&
'. actori care tin de microor!anism+ sensibilitate, rezistenta naturala la anumite
antibiotic, rezistenta dobandita ata de antibiotice
). actori care tin de medicament+ si!uranta, capacitatea de a a.un!e la locul
inectiei, cost.
Combinatii intre antibiotice se ac in +
inectii polimicrobiene&
inectii de etiolo!ie necunoscuta, de re!ula mixte&
pentru evitarea selectarii de tulpini rezistente&
pentru a putea administra doze mai mici din "ecare antibiotic in parte,
scazand astel riscul de aparitie a reactiilor adverse severe&
administrate concomitent, doua antibiotice pot avea eect siner!ic,
potentandu,si reciproc actiunea.
/ezistenta la antibiotic
naturala&
dobandita.
Clasi"carea antibioticelor in functie
1. de tipul de actiune
2. de spectrul de actiune
3. de mecanismul de actiune
4. de structura chimica
Clasi"carea in unctie de tipul de actiune
Bacteriostatice
Bactericide
Clasi"carea in unctie de spectrul de actiune
antibiotice cu spectru ingust
antibiotice cu spectru larg
antibiotice cu spectru limitat
Clasificarea in functie de mecanismul de actiune
inhibarea sintezei peretelui bacterian (peniciline, cefalosporine, Aztreonam,
Imipenem, Bacitracina, Vancomicina, Teicoplanina, Cicloserina);
inhibarea functiei membranei celulare (Amfotericina B, polimixine, nistatina);
inhibarea sintezelor acizilor nucleici (sulfonamide, Rifampicina, Trimetoprim,
Pirimetamina, cinolone)!
inhibarea sintezelor proteice (amino"licozide, cloramfenicoli, tetracicline,
#ritromicina, Clindamicina, $incomicine);
Clasi"carea in unctie de structura c-imica
%! Betalactamine& peniciline, aztreonamul si penemii, cefalosporine
'! (acrolide si lincosamide
)! Amino"licozide
*! Polipeptide
+! Tetracicline
,! Cloramfenicoli
-! .ulfamide anti/acteriene
0! Cinolonele anti/acteriene
Antibiotice antibacteriene care
inhiba sinteza peretelui celular
bacterian
1. BETALACTAMINE
PENICILINE
Caracteristici:
- eercita efect de tip bactericid doar asupra celulelor a!ate in
di"i#iune$ toicitate redusa$ proprietati aler%i#ante.
1 &tructura de ba#a' acidul (-aminopenicilanic (un inel tia#olidinic
le%at de un inel beta-lactamic$ de unde denumirea de antibiotice beta-
lactamice).
Mecanism de actiune
in-iba biosinteza peretelui celular bacterian (invelis ri!id care incon.oara
complet membrana celulara#&
se "xeaza pe receptori la nivel bacterian (proteine care "xeaza penicilina#&
inactiveaza transpeptidazele, astel ri!iditatea peretelui bacterian scade, ceea
ce determina cresterea posibilitatii de rupere (prin impiedicarea consolidarii
polimerilor peptido!licani din peretele celular bacterian#&
activeaza enzimele autolitice din peretele celular&
Rezistenta la peniciline este determinate+
1 in principal de producerea de /etalactamaza (penicilinaza), enzima care are efect de
inacti2are a unor peniciline prin ruperea inelului /etalactamic!
Ex.+ Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa;
Bacillus proteus; Bacteroides; Haemophilus infuenzae.
1 Rezistenta poate fi determinata si de a/senta receptorilor pentru peniciline sau de
permea/ilitatea scazuta a peretelui /acterian, care nu permite fixarea medicamentului pe
receptori!
Reactii adverse
reactii aler!ice de -ipersensibilitate la peniciline (%01 din cazuri#&
l pot surveni dupa ' min,) zile de la administrare&
l intensitatea maniestarilor variaza de la o simpla reactie
aler!ica cutanata, pana la soc ana"lactic&
l poate sa apara sensibilitate incrucisata intre dierite peniciline&
iritatie2durere la locul de in.ectare&
tulburari !astrointestinale&
reactii de tip 3erx-eimer, reactii toxice.
Reprezentanti
Penicilina G (Benzilpenicilina)
Spectrul antibacterian:
- coci %ram ) si ne%ati"' streptococi hemolitici$ pneumococi$ menin%ococi$
%onococi*
, sta+lococii secretori de penicilina#a sunt re#istenti*
- bacili %ram po#iti"' bacilul carbunos$ clostridiile$ cor,nebacterium
diphteriae*
, spirochete' -reponema pallidum$ leptospirele$ .orelia*
.A/0L00 12A3 451A-06 A7 2580&-54-A 4A-72ALA LA .5480LP540/0L04A9
Indicatii
Antibiotic de electie pentru tratarea inectiilor provocate de+ pneumococi&
streptococi& menin!ococi& sta"lococi si !onococi neproducatori de betalactamaza&
spiroc-ete (Treponema pallidum); bacili 4ram,pozitivi (Bacillus anthracis); clostridii&
Actinomyces; isteria!
5ro"lactic se recomanda+
l in inectiile streptococice&
l menin!ita pneumococica, menin!ita menin!ococica&
l in ebra reumatica recurenta&
l la pacienti cu aectiuni valvulare, in interventii c-irur!icale (pe intestin sau
tractul !enito,urinar# si interventii stomatolo!ice.
Contraindicatii
6 aler!ie la penicilina&
6 insu"cienta renala&
6 insu"cienta cardiaca&
6 trebuie evitata aplicarea locala.
Penicilina " (#eno$imetilpenicilina)
Indicatii
6 datorita e"cacitatii variabile in administrare orala, se recomanda pentru inectii
usoare sau moderate, in special la copii&
3 inectii ale tractului respirator&
3 inectii O/7&
3 inectii stomatolo!ice&
3 inectii cutanate, mucoase&
3 inectii uro!enitale, inectii di!estive&
6 pro"laxia recidivelor reumatismului articular acut (/AA#&
6 pro"laxia si"lisului.
8e absoarbe bine pe cale orala.
%oldamin (&enzatin penicilina)
Indicatii
6 tratamentul inectiilor cu !ermeni sensibili la benzilpenicilina, cu localizare+
respiratorie, O/7, stomatolo!ica, cutanata, uro,!enitala, di!estiva&
6 pro"laxia inectiei streptococice la pacientii cu reumatism articular acut (/AA#.
6 pro"lactic in si"lis.
E'tard (procain &enzil penicilina)
Indicatii
6 inectii localizate sau sistemice cu !ermeni sensibili la benzilpenicilina, de
intensitate usoara sau moderata
3 inectii postami!dalectomie,
3 post extractie dentara,
3 an!ine,
3 scarlatina,
3 erizipel.
Peniciline penicilina#ore#istente
8unt indicate predominant in inectiile cu sta"lococ penicilino,secretor (este
rezistenta la penicilinaza#.
derivati izoxazolil&
:acilina$ /loacilina$ ;icloacilina$ 3eticilina (rar folosita$ pro"oaca
nefrita interstitiala)*
($acilina
Indicatii
6 inectii sta"lococice si inectii streptococice cu !ermeni sensibili la oxacilina,
avand localizare+
1 respiratorie,
1 4R$,
1 cutanata,
1 osoasa;
1 endocardita, septicemie!
Reactii adverse
, reactii aler!ice&
, tulburari !astrointestinale&
, tulburari -ematolo!ice&
, cresterea transaminazelor serice. 7a nou,nascuti poate provoca -iperbilirubinemie
sau c-iar icter nuclear. in cursul sarcinii si alaptarii se recomanda administrarea cu
prudenta (maxim )00 m!29! corp2zi#.
Contraindicatii
6 aler!ie cunoscuta la oxacilina sau alte peniciline (se administreaza numai dupa o
anamneza amanuntita#.
Peniciline cu spectru lar%'
, au eecte antibacteriene care se extind si asupra unor bacili 4ram ne!ativi.
Ampicilina
, stabila in mediul acid, se poate administra si oral&
, actioneaza asupra !ermenilor sensibili la penicilina 4 si este activa si ata de bacili
4ram ne!ativi (3aemop-ilus in:uenzae, E.coli, 5roteus mirabilis, 8almonella,
8-i!ella#&
este indicata in+ inectii respiratorii, menin!eale cu 3.in:uenzae, tusea convulsiva,
endocardite, inectii biliare si urinare, salmoneloza, ebra tioida, dizenterie&
1 se elimina mai ales su/ forma acti2a pe cale renala, insa cantitati aprecia/ile trec si in
/ila;
Efecte adverse:
1 eruptiile cutanate ( de < mai frec"ente decit la penicilina 1)*
1 tulburari !astrointestinale si -ematolo!ice, reactii de tip aler!ic, nerita
interstitiala acuta, colita pseudomembranoasa.
1 7a pacientii cu si"lis , reactie 3erx-eimer.
Amoxicilina
, are avanta.ul ca se absoarbe mai bine di!estiv, avand o biodisponibilitate de ;01 (
ata de cea a ampicilinei de <0,=01#, ne"ind in:uentata de prezenta alimentelor&
, spectrul antimicrobian, indicatiile, reactiile adverse, sunt identice cu ale
ampicilinei&
Preparate combinate cu inhibitori de beta-lactama#a
In-ibitori de beta,lactamaza+ acidul clavulanic, sulbactamul, tazobactamul.
Au%mentin (Amoicla")
, amoxicilina combinata cu acidul clavulanic&
, este activa in inectii cu !ermeni producatori de penicilinaza avand si avanta.ul
spectrului mai lar! decit al penicilinelor&
, este indicat in+ inectii ale tractului respirator superior si inerior, inectii ale
tractului !enitourinar, inectii ale pielii si tesuturilor moi, inectii osteoarticulare,
inectii dentare&
Contraindicatii) icterul colestatic provocat de acid clavulanic in antecedente
Peniciline acti"e pe Pseudomonas aeru%inosa (bacilul
piocianic)
Car/oxipeniciline& CARB#5ICI$I5A, CARI56ACI$I5A, TICARCI$I5A
7reidopeniciline& PIP#RACI$I5A, A8$4CI$I5A, (#8$4CI$I5A
2. Cefalosporinele
8unt antibiotice beta,lactamice, derivati ai acidului >,amino,cealosporanic&
1 au eect bactericid&
1 actioneaza ca si penicilinele prin in-ibarea sintezei peretelui ri!id al celulei
bacteriene&
1 se pot olosi ca antibiotice de rezerva ale penicilinelor ( in cazuri de
rezistenta# si pe de alta parte ca medicamente ale inectiilor 4ram ne!ative&
1 Cele mai recvente reactii adverse !enerate de cealosporine sunt enomenele
aler!ice (incrucisate cu penicilinele la <1 dintre persoanele aler!ice la
peniciline#& de evitat la cei care au in antecedente un soc ana"lactic la
penicilina&
15452A-0A 0' /5=AL:-04A$ /5=A8:L04A$ /5=AP0204A$ /5=AL5>04A*
1 actioneaza asupra ma.oritatii cocilor 4ram pozitiv, inclusiv sta"lococul auriu
(ceva mai putin pe cel penicilinazo,secretor#, dar si pe 3.in:., E.coli,
?lebsiella, 5roteus.
1 8ta"lococii meticilino,rezistenti si enterococul sunt inactivi la actiunea lor.
15452A-0A A 00-A' /5=A3A4;:L$ /5=72:>03$ /5=:>0-04$ /5=A/L:2 (cu
administrare pe cale orala)
1 au spectrul ceva mai lar!+ cocii !ram pozitiv, !onococ, 3.in:., E.coli, ?ebsiella,
cuprinzand si unele specii de 5roteus indol pozitiv, 5rovidencia si Bacteroides
ra!ilis.
15452A-0A A 000-A' /e+ime (cu administrare orala) si cu administrare
parenterala' /eftriaona$ cefotaima$ cefta#idima$ cefopera#ona.
cuprinde antibiotice mai active ata de bacili 4ram ne!ativi, inclusiv 5seudomonas
aeru!inosa, avand o diuzibilitate buna in lcr& mai putin active pe cocii,!ram pozitiv&
, sunt indicate in cazuri selectionate de septicemie, menin!ite cu bacili 4ram
ne!ativi, inectii !inecolo!ice, inectii nosocomiale (intraspitalicesti#.
8unt distruse de beta lactamazaprodusa de enterobacter.
15452A-0A A 06-A' /5=5P03A
1 substante cu spectru antibacterian lar! si probabilitate mica de rezistenta a
bacteriilor, in special a celor care secreta beta,lactamaze.
CEFE5I@A
1 Antibiotic rezistent la actiunea beta lactamazelor produse de enterobacter&
, Este activa pe pseudomonas, enterobacteriacee, 8ta. auriu, 8trep. pneumoniae, 3.
in:uenzae, Neisseria, pe 8treptococii rezistenti la penicilina si pe enterobacter.
. A!T"E#NAM
Face parte din cate!oria monobactamilor& acti"i fata de bacili %ram
ne%ati"i aerobi$ inclusi" Pseudomonas.
nu determina reactii de -ipersensibilitate incrucisata cu penicilinele sau
cealosporinele&
poate constitui o alternati"a a penicilinelor si cefalosporinelor la
bolna"ii aler%ici la acestea.
$. IMIPENEM
9ace parte din "rupa car/apenemilor, rezistenti fata de cele mai multe /eta1lactamaze!
0ndicatii
6 tratarea dieritelor inectii inainte de identi"carea a!entului etiolo!ic implicat&
6 tratamentul inectiilor cu !ermeni multipli aerobi si anaerobi&
6 nu determina rezistenta incrucisata cu alte antibiotice.
1 preparat compus imipenem-cilastatina (inhibitor al unei dipeptida#e
renale ce inacti"ea#a imipenemul)* este bactericid pa aproape toate
bacteriile pato%ene ce pre#inta perete celular (%ermeni %ram-po#iti"$
%ram-ne%ati"$ anaerobi)*
1 7tili#at in infectii nosocomiale cu bacterii %ram-ne%ati"
multire#istente$ asociatii de bacterii anaerobe si?sau Pseudomona
aeru%inosa*
%. ANTIBI#TICE ANTI&TA'IL#C#CICE (E "E!E")A
6A4/:30/04A
1 antibiotic de rezerva (impotriva @/8A, enterococi#, bactericid, administrat i.v.
pentru actiunea sistemica&
1 mecanism de actiune+ asemanator beta,lactaminelor&
1 utilizata in inectii (endocardita, sepsis# cu sta"lococi rezistenti la peniciline,
oxacilina, meticilina, in inectii !rave cu !ermeni !ram pozitivi, in colita
pseudomembranoasa indusa de antibiotic
Efecte adverse' ototoxic, poate elibera -istamina din tesuturi (-ipotensiune
arteriala, roseata te!umentelor A red man s(ndrome#.
-eicoplanina
Indicatii: Inectii cu !ram pozitivi, orme !rave+ aectiuni respiratorii, urinare,
di!estive, septicemii, pro"laxia preoperatorie ata de !rampozitivi.
"ECEPT*"A
%! Prescrieti Penicilna : in;ecta/ila la un pacient cu ami"dalita pultacee
"p< Penicilina : potasica flac! %mil7I
5r!==
6!.!im *x% flac<zi
>
.er fiziolo"ic f!
5r!==
6!.!pt dizol2are
Dizolvare: 50 000UI-100000 UI/ml ser
'! Prescrieti Penicilna V la un pacient cu ami"dalita
"p< Penicilina V compr *??!??? ui
5r!==
6!.!int ' cpr la * ore, + zile!
)! Prescrieti /enzatin penicilina pentru profilaxia infectiei streptococice la pacientii cu reumatism
articular acut (RAA)
"p< (oldamin flac!%'?????7I
5r!IV
6!.!im % flac<sapt (la %? zile)
>
Rp<Apa distilata f!
5r!IV
6!.! pt dizol2are
Dizolvare: 200000UI/ml apa distilata
*! Prescrieti oxacilina pentru o infectie cutanata post panaritiu de"et
"p <4xacilina caps!?!+"
5r!==
6!.!int!*x%caps<zi (+ zile, de preferat pe stomacul "ol)
+! Prescrieti urmatoarea com/inatie intr1o infectie "astro intestinala
"p < Amoxicilina caps!?!+"
5r!==I
6!.!int )x%caps<zi
>
"p <Azitromicina cp!?!+"
5r!VI
6!.!int 'x%cp<zi, )zile
>
"p < 4meprazol caps!?!?'"
5r!VII
6!.!int %caps<zi
,! Prescrieti amoxicilina intr1o otita medie stan"a
"p<Amoxicilina caps!?!+"
5r!==
6!.! int! *x%caps<zi
-! Prescrieti amoxicilina com/inata cu acidul cla2ulanic intr1o infectie respiratorie
"p<Au"mentin cp!%!?"
5r!=
6!.! int! 'x%cp<zi (+ zile)
0! Prescrieti ticarcilina i acid cla2ulanic ( %?? m" acid cla2ulanic si %,+ " ticarcilina) intr1o
infectie respiratorie cu pseudomonas
"p<Timentin flac in" %,,"
5r!=V
6!.! in; i2, ),' " la 0 ore, timp de + zile! (9laconul 2a fi dizol2at in %? ml "lucoza sau o perfuzie
de %?? ml "lucoza)!
@! Prescrieti imipenem i cilastatinA +??m"<+?? m" intr1o infectie respiratorie cu pseudomonas
"p<Tienam flac in;
5r!==
6!.! in; i2, % flac la , ore, timp de + zile! (9laconul 2a fi dizol2at in %? ml "lucoza sau o perfuzie
de %?? ml "lucoza)!
%?! Prescrieti cefaclor intr1o infectie respiratorB
"p<<Ceclor caps!?!'+"
5r!==I
6!.! int!)x%caps<zi, - zile
%%! Prescrieti Cefuroxim intr1o infectie respiratorie cu C!infl!
"p<<8innat cp!?!'+"
5r!=IV
6!.!int 'x%cp<zi, - zile
%'! Prescrieti Cefalexin intr1o infectie respiratorie usoara
"p<<Cefalexin caps!?+"
5r!==VIII
6!.!int *xa caps<zi, - zile
%)! Prescrieti Cefprozil pt!o infectie la ni2elul tractului respirator
"p<<Cefzil cp!?!+"
5r!VII
6!.!int %cp<zi, - zile
%*! Prescrieti cefti/uten (Cedax) intr1o otita
"p<<Cedax cp!?!*"
5r!VII
6!.!int %cp<zi, - zile
%+! Prescrieti 2ancomicinA intr1o endocardita infectioasa
"p< Vancomicina pul/ in" +?? m"
5r!==VIII
6!.!in;, +?? m" la inter2al de , ore, - zile ( 2a fi administrata in perfuzie lenta timp de minim %
ora)!
LP 11 _Antibiotice (2)
Antibiotice antibacteriene care
inhiba sinteza acizilor nucleici
1. &ulfonami+e
Mecanism de Actiune
In-ibarea sintezei microbiene a acidului olic
In-ibitia competitiva a incorporarii 5ABA in acid tetra-idropteroic
5ara,amino,benzoic acid (5ABA#
nu aecteaza celulele mamierelor si celulele bacteriene care pot utiliza acid olic
preormat&
Oamenii
, Nu sintetizeaza acid olic
1 il absorb direct "e
din mancare
din productia bacteriana 4I
1 astel, sinteza purinelor in oameni nu este semni"cativ aectata
Spectru de actiune/Indicatii
spectru antibacterian lar!, indicate in inectii cu !ermeni 4ram,ne!ativi si 4ram,
pozitivi (insa ma.oritatea au devenit rezistenti#&
&ulfasala#ina (&ala#op,rin)
1 Boar %2) se absoarbe
1 Indicat in+ colita ulcerative, 8e utilizeaza si in artrita reumatoida care nu
raspunde la tratamentul cu antiin:amatoare nesteroidiene, psoriazis, artrita
psoriazica#
1 Contraindicata la aler!ici, la pacientii cu obstructie de tract urinar, in por"rie.
6 Actinomyces* +hlamidia* ,ocardia* To$oplasma* Plasmodium
'! Trimetoprim
Ini/a diidrofolat reductaza astfel interferand cu sinteza acid folic .i respecti2 cu sinteza
purinelor
.tudiat in %@+?
In %@,0 a fost com/inat cu sulfonamide pentru a potenta
Acti2itatea acestora prin ini/area sec2entiala a sintezei de acid folic
%C>0 A 8ulametoxazol,Trimetoprim a ost introdus in clinica
Spectru de actiune/Indicatii
6 inectii recurente ale tractului urinar&
6 inectii ale prostatei&
6 inectii !astrointestinale (Shigella)* diareea turistilor&
6 inectii cu Pneumocystis carinii (in doze mari#.
. Chinolonele
3ecanism de actiune' 0nhiba ;4A %ira#a$ ;4A -opoi#omera#a 06
/lasi+care'
1 Acid nalidiic*
1 =luorochinolone'
@ %eneratia 0' 4or!oacina*
@ %eneratia 00' /ipro!oacina$ :!oacina$ Le"o!oacina*
@ %eneratia 000' 1ati!oacina$ 3oi!oacina$ 1emi!oacina.
Antibiotice antibacteriene care inhiba
sintezele proteice bacteriene
1. Macroli+e si lincosami+e
@acrolide
activitate antimicrobiana+ bacteriostatica sau bactericida unctie de doza&
, mecanism de actiune+ in-ibarea sintezei proteice la nivel ribozomal,( prin "xarea
de subunitatea ribozomala de tip <08#&
, spectrul antimicrobian asemanator penicilinelor cu spectru lar!&
Spectrul de actiune:
%. Bacterii 4ram Dve si 4ram Ave
'. Bacterii intracelulare (C-lam(dia 2 /ic9ettsia#
). @(coplasma pneumoniae
*. 8piroc-ete (Treponema#
3acrolidele' ;e electie in' pneumonia cu 3,coplasma pneumoniae$ infectii
cu Le%ionella$ pneumonia cu /hlam,dia trachomatis$ alternati"a a
penicilinei la pacientii aler%ici la aceasta care sufera de infectii
streptococice$ pneumococice$ sta+lococice usoare$ antra$ si+lis.
Reprezentanti: Eritromicina, Claritromicina, 8piramicina, /oxitromicina,
Azitromicina
Dozaj
#ritromicina * x zi -1%? zile
Claritromicina ' x zi -1%? zile
Azitromicina % x zi ) 1 + zile
Telitromicina % x zi -1%? zile
Efecte secundare: Intoleranta 4I 3epatita colestatica 5relun!irea ET A aritmii
ventriculare @etabolism in-iba Citoc-rom 5*<0 A CF5 )A G interactiuni
Lincosamide
Reprezentanti: 7INCO@ICINA, C7INBA@ICINA
Mecanism de actiune: in-ibarea sintezei proteice la nivel ribozomal ("xarea de
subunitatea ribozomala de tip <08#&
Spectrul antibacterian+ ma.oritatea bacteriilor !ram pozitive, cu activitate sporita
asupra sta"lococului auriu si ma.oritatea anaerobilor pato!eni.
, oarte utile in inectii sta"lococice !rave (osteomielite#&
, 7incomicina G penetrabilitate osoasa buna&
, ClindamicinaG avorizeaza suprainectia cu Clostridium diHcile si aparitia colitei
pseudomembranoase.
2. Tetracicline
Reprezentanti+ tetraciclina, Boxiciclina
Tetraciclina+ se administreaza po, biodisponibilitate =0,;01
Boxicilina+ se administreaza po, biodisponibilitate C0,%001
!etraciclinele sunt bacteriostatice
Indicatii:
1 Inectii cu C-lamidii&
1 5neumonia cu @(coplasma pneumoniae&
1 Inectii cu ric9etsii, borrellia, vibrio c-olerae, etc
=actori ce limitea#a utili#area tetraciclinelor
1 Biodisponibilitate , C-elati cu Ca, @!, Al, Fe
1 Tulburari 4I
1 Fotosensibilizare , A se evita expunerea la soare
Contraindicatii
1 8arcina (3epatotoxic to t-e etus
1 Copii+ Bepozitare (5i!mentarea dinti# in oase si dinti
Nu se administreaza la !ravide si la copii sub ; ani+
1 Aectarea ormarii dintilor&
1 Tulburari osoase (in-iba cresterea osoasa#.
"actori ce #imiteaza utilizarea tetraciclinelor
modi"ca :ora intestinala crescand numarul microor!anismelor rezistente la
antibiotic (levuri, sta"lococ# ducand la disbioza (dismicrobism# la nivel intestinal dar
si bucal, !enital, respirator, producand suprainectii (mai ales cu Candida albicans#
si enomene de -ipovitaminoza ? si B&
.Cloramfenicol
1 antibiotic de rezerva datorita toxicitatii sale mari&
Actioneaza pe+ bact. 4ram IDJ si 4ram I,J, aerobe, anaerobe, ric9etsii.
1 reactia adversa cea mai !rava A in-ibarea -ematopoiezei, in-ibitia medulara
marcata&
1 7a nou,nascuti provoaca+ sindromul I!riJ (cenusiu#+ deoarece capacitatea de
!lucurocon.u!are a "catului este redusa , se acumuleaza in or!anismul nou,
nascutului in doze toxice
$. Amino,licozi+e
1 8unt antibiotice bactericide&
1 , nu se absorb din tubul di!estiv& pot "i olosite insa si in inectii
intestinale&
1 , se elimina sub orma activa&
1 , rezistenta la amino!licozide este unidirectionala, in sensul ca
dezvoltarea rezistentei ata de un antibiotic nu se extinde si la alti
derivati descoperiti mai tarziu&
1 , spectrul de actiune este lar!& acopera !ermenii sensibili la peniciline
si bacilii 4ram ne!ativi.
Reprezentanti:
4eneratia I+ 8T/E5TO@ICINA, ?ANA@ICINA, NEO@ICINA
4eneratia II,a+ 4ENTA@ICINA, TOB/A@ICINA
, lar! olosite in inectii cu !ermeni 4ram ne!ativi
4eneratia a III,a+ A@I?ACINA, NETI7@ICINA (pentru care rezistenta microbiana este
mai putin importanta si toxicitatea mai mica#
-oicitatea amino$licozidelor+ neurotoxicitate, nerotoxicitate, eect
pseudocurarizant.
"ECEPT*"A
1 Prescrieti le2ofloxacina intr1o pneumonie
Rp<Ta2anic cp!film!?!+"
5r!VII
6!.!int %cp<zi, - zile
1 Prescrieti 5orfloxacin intr1o infectie urinara
Rp<5olicin cp!film!?!*"
5r!=IV
6!.!int! 'x%cp<zi, - zile
1 Prescrieti lincomicina intr1o infectie stafilococica osoasa&
Rp<$incocin caps!?!+"
5r!xx2III
6!.!int *x%caps<zi
1Prescrieti claritromicina si omeprazole intr1o infectie cu C!pBlori
Rp<9romilid cp!film!?!'+"
5r!==
6!.!int!'x%cp<zi, %? zile
>
4meran caps!?!?'"
5r!==
6!.!int 'x%caps<zi
1 Prescrieti #ritromicina unui pacient aller"ic la penicilina intr1o ami"dalita
"p<#ritromicina cp!?!'"
5r!==VIII
6!.!int *x%cp<zi
1 Prescrieti 6oxiciclina unui pacient cu clamidiaza
"p< 6oxiciclina caps!?!%"
5r!VIII
6!.! int 'caps<zi in prima zi, apoi %caps<zi timp de , zile
1Prescrieti Claritromicina intr1o infectie cu $e"ionella (mai acti2e decat eritromicina) sau intr1
sinuzita
"p<Dlacid cp!?!+"
5r!=IV
6!.!int!'x%cp<zi
1Prescrieti azitromicina intr1o infectie "in"i2ala
Rp<.umamed cp!film!?!+"
5r!III
6!.!int %cp<zi, ) zile
1 Prescrieti 4floxacina intr1o infectie cu localizare con;uncti2ala
"p<9loxal un" oft
Tu/ 5r!I
6!.!ext pe pleoapa
1 Prescrieti Beta/ioptal (cloramfenicolE/etametazona) intr1 con;uncti2ita
"p< Beta/ioptal pic!oft
9lac!5r!I
6!.! ext, in sacul con;uncti2al, *x%1'pic<zi in ociul afectat
1 Prescrieti 5etilmicina intr1o infectie ocular
Rp<5ettacin sol!?!)F
9lac!5r!I
6!.!in sacul con;uncti2al *x%pic<zi in fiecare oci
1 Prescrieti Biseptol intr1o infectie urinara
Rp< Biseptol cp *??<0?m"
Cutie 5r!I
6!.! int 'x'cp<zi
1 Prescrieti (oxifloxacina intr1o /ronsita cronica acutizata
Rp< A2elox cp!?!*"
Cutie 5r!I
6!.!int %cp<zi
1 Prescrieti Cloramfenicol intr1o .almoneloza
Rp<Cloramfenicol caps!?!'+ "
Cutie 5r!I
6!.! *x'caps<zi
>
Vitamina C dra;
Cutie 5r!I
6!.! int! *x%dra;<zi
1 Prescrieti 5eomBcinum intr1o infectie dermatolo"ica
Rp< Baneocin un"
Tu/ 5r!I
6!.! ext
1 Prescrieti :entamicina intr1o infectie urolo"ica
Rp<:entamicina sol!in; *?m"<ml , f
5r
6!.!im 'x%f<zi, timp de - zile
LP 12 _Antiseptice urinare$
Antifun%ice Ai anti"irale (3)
Antiseptice urinare
G su/stante capa/ile sa distru"a a"entii cauzali ai infectiilor tractului urinar sau sa pre2ina
diseminarea acestora!
G exercita un efect HlocalI anti/acterian la ni2elul tractului urinar deoarece se concentreaza in
urina;
Nitrofurantoina
- nu difuzeaza in tesuturi;
- se elimina in mare parte sub forma neschimbata prin rinichi, realizand concentratii
urinare suficiente;
- se indica in: cistite, pielite, cistopielite;
- spectrul de actiune include: bacili Gram negativ (E.coli, Proteus, lebsiella,
Enterobacter!; coci (stafilococi, enterococi!, "richomonas vaginalis;
- efecte adverse: gastrice (greata, voma, anore#ie, colici, diaree!, accidente hemolitice,
neuroto#ice, poate induce fibroza pulmonara cind eliminarea prin rinichi este scazuta.
$etenamina
- se absoarbe bine digestiv;
- se elimina nemodificate prin urina;
- in conditiile unui p% urinar acid (p% & - '! se scindeaza si elibereaza formaldehida,
substanta responsabila de efectul antiseptic urinar;
- este indicate pentru tratamentul cronic supresiv al infectiilor tractului urinar (cu
conditia ca p% - ul urinii sa fie de &.& sau mai mic!;
- are actiune iritanta pe mucoase;
- nu se foloseste in infectii acute.
(lbastrul de metilen
- este un colorant cu efect antiseptic;
- dupa administrare orala se elimina urinar, nemodificat, activ.
"erizidina
- in asociere cu un colorant, fenazopiridina, care coloreaza urina in rosu, intra in
compozitia preparatului )rovalidin, cu efect antiseptic urinar.
Medicatia antituberculoasa
1 cuprinde un "rup de su/stante ce actioneaza /actericid asupra (Bco/acterium
tu/erculosis si a unor mico/acterii atipice;
1 deoarece mBco/acteriile au ritm de multiplicare lent, pot prezenta forme atipice, au
capacitatea de a dez2olta rapid rezistenta tratamentul tre/uie&
sa asocieze ' sau mai multe su/stante;
sa fie indelun"at (, luni1 ' ani)!
1 (edicamentele antitu/erculoase se impart in& cele de prima linie (ma;ore) si de rezer2a
(minore);
1. Me+icamente esentiale -+e uz curent.
! ma;ore&
1 Izoniazida (C, I5C)
1 Rifampicina (R, R(P)
! minore (de asociere) 1 destinate sa intensifice actiunea primelor (8 si in mai mica masura .) sau
sa pre2ina rezistenta secundara (. si #);
1 Pirazinamida (8, P8()
1 #tam/utolul (#, #(B)
1 .treptomicina (., .()
'! (edicamente de rezer2a (de releu) 1 indicate la cazurile cu rezistenta in 2itro la medicamentele
esentiale, si<sau la cele care nu tolereaza medicamentele esentiale&
! #tionamida (#T(), Protionamida (PT(),
! Cicloserina (C.), Terizidona (T8),
! Danamicina (D(),
! Capreomicina (C(),
! Viomicina (V(),
! Acidul paraamino1salicilic (PA.)
)! (edicamente noi 1 sunt fie deri2ate din cele cunoscute, dar cu insusiri ameliorate (rifamicine si
amino"licozid#), fie produsi de sinteza cu actiune antitu/erculoasa recent descoperita (cinolone,
clofaziminA)! 6in aceasta "rupa fac parte&
! 6eri2ati de Rifampicina (Rifa/utin, Rifapenti5),
! 9luorocinolone (4foxacin, Ciprofloxacin, .parfloxacin, s!a!),
A. 2"/!E -&.0 1 $"/ In tuberculoza pulmonara2
1 cazuri cu frotiu poziti2;
1 cazuri cu frotiu direct ne"ati2, dar cu ima"ine ca2itara, leziuni extinse!
In tu/erculoza extrapulmonara&
1 cazuri cu pro"nostic se2er prin localizare si<sau e2olutie (menin"o 1 encefalite, pericardite,
miliarA)! $a cazurile cu frotiu inca poziti2 la ' luni& )RC8# (.)-E)RC)!
B! 'RC8.#- E %CR8#- E +CR#) Pentru /olna2ii aflati la primul retratament (recidi2e, esec al
cimioterapiei initiale si reluari de tratament dupa a/ando5) .unt necesare anti/io"rame fia/ile
preterapeutic si la cazurile inca poziti2e la ) luni de tratament
C! 'RC8E'1*RC Restul formelor de tu/erculoza pulmonara (cu frotiu direct ne"ati2 si extensie
limitata a leziuniloR), pleureziile si alte localizari extrapulmonare
5umarul trecut inaintea sim/olurilor reprezinta numarul de luni iar cel trecut post1sim/ol
reprezinta ritmul de administrare!
Medicamente administrate in tratamentul leprei
6apsona, Rifampicina, Clofazimina
Antifunice
(a;oritatea medicamentelor cu actiune anti/acteriana nu au efect asupra fun"ilor, iar dintre cele
acti2e in acest tip de infectii multe prezinta un "rad inalt de toxicitate sau determina reactii
ad2erse se2ere!
(edicamentele antifun"ice sunt administrate pentru tratarea infectiilor micotice localizate sau
sistemice! in functie de localizarea si de se2eritatea infectiei tratamentul antifun"ic se poate
administra la ni2el local si<sau pe cale sistemica!
.unt su/stante acti2e fata de diferite ciuperci pato"ene;
!lasificare "functie de structura c#imica si mecanismul de actiune$:
1. Azolii2
1 interfereaza cu sinteza er"osterolilor (compusi steroidici din mem/rana celulei fun"ice);
prin /locarea sintezei de er"osterol produc alterarea profunda a structurii si functiei
mem/ranei celulei fun"ice, a2and un efect fun"icid;
2. Antibioticele polienice2
1 actioneaza prin fixarea lor de er"osterolul din structura mem/ranei celulare si formarea de
canale (pori) artificiale prin care celula pierde elemente esentiale; efect fun"icid;
. 3riseoful4ina2
1 actioneaza prin interferarea cu formarea fusului mitotic; efect fun"istatic;
$. Antimetabolitii2
5 ini/a sinteza de timidilat, respecti2 sinteza A65!
5% &c#inocandinele (caspofun"ina, micafun"ina, andulafun"ina)!
6. Amine (ter/inafina) !
Antivirale
1 medicatia care /loceaza replicarea 2irusurilor /loceaza de asemenea, procesele normale
ale celulei "azda, iar limitele dintre dozele eficiente si toxice sunt foarte in"uste!
Cate"orii&
a! Anti2irale acti2e fata de 2irusul "ripal si 2irusul sincitial respirator ( Amantadina, Ri/a2irina)!
/! Anti2irale acti2e fata de 2irusurile erpetic, 2aricelozosterian si citome"alic (Aciclo2ir,
:anciclo2ir, 9oscarnet)!
c! Anti2irale acti2e fata de 2irusul imunodeficientei umane (8ido2udina, 6idanozina, #fa2irenz,
Ritona2ir, Atazana2ir)!
'eceptura
, Prescrieti 5itrofurantoina intr1o infectie urinara!
Rp<5itrofurantoinum cp!%??m"
Cutie 5r!I
6!.!int )x%cp<zi
, Prescrieti Clotrimazol (Canesten) intr1o infectie candidozica
Rp< Canesten crema %F
Tu/ nr!I
6!.! ext pe zonele afectate
, Prescrieti Jetoconazol intr1o infectie micotica localizata la ni2elul pliurilor
Rp< Detoconazol crema 'F
Tu/ 5r!I
6!.! ext la ni2elul pliurilor (durata tratamentului ' saptamani)
, Prescrieti ter/inafinum intr1o infectie cu dermatofiti
Rp< Ter/inafin crema %F
Tu/ 5r!I
6!.!ext 'x<zit imp de ' saptamani
, Prescrieti 9luconazol (6iflucan) intr1o candidoza orofarin"iana
Rp< 6iflucan caps! %??m"
Cutie 5r!I
6!.!int 'x%caps<zi in prima zi, apoi %caps<zit imp de -1%* zile!
, Prescrieti Aciclo2ir intr1o infectie cutanata cu 2irus erpetic
Rp< Aciclo2ir crema +F
Tu/ 5r!I
6!.!ext de +x<zi