Sunteți pe pagina 1din 100

Varianta 1 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.

ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Utilizând relaţiile lui Viete se obţine x1 + x2 + x3 = 0 .


b) Se înlocuiesc rădăcinile x1 , x2 , x3 ∈ ^ în ecuaţie. Adunând relaţiile obţinute şi se ajunge la
rezultatul x13 + x23 + x33 = −6
c) Se utilizează relaţiile Viete şi se obţine d = 0 .

2. a) Egalitatea se demonstrează prin gruparea termenilor sau efectuarea calculelor.


b) x D (−4) = −4 , oricare ar fi x ∈ \ .
c) Din punctul b) rezultă a D (−4) = −4 , oricare ar fi a ∈ \ , deci rezultatul compunerii este –4.
Varianta 2 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Se obţine rezultatul d = a3 + b3 + c3 − 3abc, unde a, b, c ∈ .


b) Se demonstrează prin calcul direct.
c) Ecuaţia se scrie în forma (2 x )3 + (3x )3 + (5 x )3 − 3 ⋅ 2 x ⋅ 3x ⋅ 5 x = 0 , se utilizează descompunerea în
produs de la punctul b) şi se obţine unica soluţie x = 0 .

2. a) Se demonstrează prin calcul direct.


b) Ecuaţia 2( x − 3)2 + 3 = 11 are soluţiile reale x1 = 5 şi x2 = 1 .
c) Şirul de compuneri 1 2 3 … 2008 conţine elementul 9 , pentru care avem
a 9 = 3, ∀a ∈ . Se obţine rezultatul 3.
Varianta 3 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Din relaţiile lui Viete se obţine x1 + x2 + x3 = 0.
b) Utiliând formula x12 + x22 + x32 = ( x1 + x2 + x3 ) − 2 ( x1 x2 + x2 x3 + x1 x3 ) şi respectiv relaţiile lui
2

Viete se obţine x12 + x2 2 + x32 = 4


c) Se obţine d = 0 .

2. a) Prin calcul direct se obţine h = X 4 + 2 X 3 − 28 X 2 − 8 X + 96.


b) Se obţin valorile a = 2 şi b = −8.
c) Ecuaţia se scrie în forma (2 x ) 4 + 2 ⋅ (2 x )3 − 28 ⋅ (2 x ) 2 − 8 ⋅ 2 x + 96 = 0 . Utilizând rezultatele de la
punctele anterioare se obţin soluţiile x1 = 2 şi x2 = 1 .
Varianta 4 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
0 0 1
1. a) Condiţia de coliniaritate 1 2 1 = 0 este satisfăcută.
2 4 1
b) Din coliniaritatea punctelor O; A1; A2 rezultă că numărul de drepte care trec prin cel puţin două
dintre punctele O; A0 ; A1; A2 este 4.
1 1
c) Se utilizează formula de aria S = ⋅ d şi se obţine rezultatul S = ⋅ 2n = 2n −1
2 2

2. a) Efectuând înmulţirea A2 = A ⋅ A = A se deduce egalitatea A3 = A.


b) Se utilizează egalitatea
X (a ) ⋅ X (b) = ( I 2 + aA)( I 2 + bA) = I 2 + aA + bA + abA2 = I 2 + (a + b + ab) A
c) Avem X (1) + X (2) + X (3) + " + X (2008) = I 2 + A + I 2 + 2 A + " + I 2 + 2008 A , de unde se
obţine X (1) + X (2) + " + X (2008) = 2008 I 2 + 1004 ⋅ 2009 A .
Varianta 5 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Din egalitatea det( A) = ( x − 3) − 1 = 0 se obţin valorile x1 = 2 şi x2 = 4 .


2

b) Se verifică prin calcul direct.


c) Se obţine x = 4 .

2. a) Calcul direct.
b) Se utilizează rezultatul de la punctul a).
c) Utilzând proprietatea de asociativitate a operaţiei şi egalitatea x D 2 = 2, ∀x ∈ \ , se obţine
rezultatul E = 2.
Varianta 6 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţin soluţiile x1 = 1 şi x2 = 4 .
b) Prin calcul direct se obţine d = 0 .
 2 , 3,
c) Soluţiile sistemului sunt perechile ordonate 1, ( ) ( )( )
 4 5,0
  .

2. a) Se verifică prin efectuarea calculelor.


b) Egalitatea Ax ⋅ Ae = Ax +e = Ax , ∀x ∈ ] este verificată pentru e = 0 , deci elementul neutru din
grupul ( G , ⋅) este matricea A0 = I 3 .
c) Se verifică egalitatea f ( x + y ) = f ( x) ⋅ f ( y ) , oricare ar fi x, y ∈ ].
Varianta 7 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine B = A . 2

b) Se verifică egalitatea A ⋅ A−1 = I 2 .


c) Se utilizează egalitatea C = B 2 + A−1 = A + A−1 = 6 ⋅ I 2

2. a) Se utilizează condiţia g | f ⇔ f (2) = 0 , se obţine a = 1


b) Se verifică prin calcul direct.
 X 2 + 1)
c) Ecuaţia se scrie în forma ( X + 1)(  = 0 , care are soluţiile x = 4 , x = 2 şi x = 3 .
1 2 3
Varianta 8 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se verifică prin calcul direct.
b) Se obţine det( A) = 0
1  −1
c) Avem det ( B (a ) ) = 1 − 4a , a ∈ \ \   , deci det( B ) ≠ 0 ⇒ ∃( B(a ) ) .
4
2. a) Egalând coeficienţii termenilor asemenea se obţin valorile a = 2 şi b = 2 .
 + f (1)
b) Se obţine f (0)  + f (3)
 + f (2)  = 0
 + f (4)

c) Se rezolvă ecuaţia 2 x 2 + 2 x = 0 în ] 5 şi se obţin soluţiile x1 = 0 şi x2 = 4 .


Varianta 9 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Prin calcul direct se obţine rezultatul det( A) = a3 − 3a + 2 , a ∈ \
b) Se impune condiţia det ( A(a ) ) ≠ 0 şi se obţine a ∈ \ \ {−2;1}
1 1 1
c) Pentru a = 0 soluţia sistemul de ecuaţii este tripletul  ; ;  .
2 2 2

2. a) Se utilizează formula binomului lui Newton şi se obţine a0 = 2 .


b) Restul împărţirii polinomului f la ( X + 1) este egal cu f ( −1) = (−2) 2008 = 22008
c) Suma coeficienţilor polinomului este egală cu a0 + a1 + " + a2008 = f (1) = 22008
Varianta 10 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine det ( A ) = 0
b) Se obţine A2 + A3 = − A + A = O2 .
c) Se deduc relaţiile A2k = − A şi A2 k −1 = A, ∀k ∈ `∗ şi se obţine rezultatul
A + 2 ⋅ A2 + " + 10 ⋅ A10 = −5 ⋅ A .

2. a) Se obţine descompunerea g = ( X − 1)( X − 2) .


b) Se aplică metoda demonstraţiei prin reducere la absurd.
c) Se utilizează teorema împărţirii cu rest. Se obţine restul r = 1.
Varianta 11 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 ax + y = 0
1. a) Se obţine sistemul de ecuaţii  , de unde rezultă x(9 − a 2 ) = 0.
9 x + ay = 0
b) det A ≠ 0 ⇔ a ∈ \ \ {−3,3} .
c) Sistemul este nedeterminat, având o infinitate de soluţii de forna (α , −3α ),α ∈ \ . Trei soluţii
distincte ale sistemului sunt (0,0),(−1,3),(1, −3) .

2. a) Se verifică prin efectuarea înmulţirii A(a) ⋅ A(b)


1 1  1 1
b) Are loc egalitatea A(a ) ⋅ A   = A   ⋅ A( a) = A  2 ⋅ a ⋅  = A( a ) , deci A   este elementul
 
2  
2  2  2
neutru faţă de operaţia de înmulţire a matricelor din mulţimea M .
1 1
c) Are loc egalitatea A(1) ⋅ A( x) = A(2 x) = A   ⇒ x = , deci simetricul matricei A(1) faţă de
2 4
1
înmulţirea matricelor din mulţimea M este A   .
4
Varianta 12 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Se verifică prin calcul direct.


1 2 4
2  
b) Se obţine A + B =  0 1 2 
2

0 0 1
 
 1 −2 1 
c) Se obţine A ( )2 −1 
0 0 1 

=  0 1 −2 
 

2. a) Se obţine 2D ( 2 ) = 40
b) Se verifică prin calcul direct.
c) Ecuaţia se scrie în forma ( x + 7)3 − 7 = x şi se obţin soluţiile x1 = −8, x2 = −7, x3 = −6.
Varianta 13 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Valoarea determinantului este D(9) = 96


b) Se rezolvă ecuaţia 2a 2 − 8a + 6 = 0 şi se obţin soluţiile a1 = 1 şi a2 = 3 .

( )
c) Avem D 3x = 0 ⇔ 2(3x − 1)(3x − 3) = 0 de unde se obţin soluţiile x1 = 0 şi x2 = 1.

2. a) Avem 2 ∗ 3 = 2 ⇔ k 2 − 4k + 4 = 0, deci k = 2.
b) Pentru k = 2 se rezolvă ecuaţia x 2 − 4 x = 0 , care are soluţiile x1 = 0 şi x2 = 4 .
c) Inegalitatea xy − k ( x + y ) + k 2 + k ≥ k se scrie în forma ( x − k )( y − k ) ≥ 0 , care este adevărată
pentru orice x, y ∈ M .
Varianta 14 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
 30 0 
1. a) Se obţine rezultatul A2 + A =  
 0 2
b) Avem de rezolvat ecuaţia 2 ⋅ 5n − 125 = 5n . Se obţine soluţia n = 3.
 5 + 52 + + 52008 0   52008 − 1 
   5⋅ 0 
c) Se obţine B = 1 + 1 + + 1 =  4 
 0
 
 de 2008ori   0 2008 

2. a) Din condiţiile f (0) = 0 şi f (1) = 0 se obţin valorile m = −1 şi n = 0.


b) Avem x12 + x22 + x32 + x42 = ( x1 + x2 + x3 + x4 ) − 2 ( x1 x2 + … + x3 x4 ) = 2 şi folosind relaţiile lui
2

Viete se obţine valoarea de m = −1.

( ) ( )( )
2
c) Avem f = X 4 + X 2 + 1 = X 2 + 1 − X 2 = X 2 − X + 1 X 2 + X + 1 .
Varianta 15 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se verifică prin calcul direct.
b) Se obţine rezultatul A2 + B 2 = 52 ⋅ I 2
c) Se foloseşte relaţia C = A + B = 5 ⋅ I 2

2. a) Se obţin valorile a = −3 şi b = 1 .
b) Se obţine transformarea f = ( X − 3)( X − 1)( X 2 + X + 2) .
c) Ecuaţia se scrie în forma (3x ) 4 − 3 ⋅ (3x )3 + (3x ) 2 − 5 ⋅ 3x + 6 = 0 . Folosind rezultatul de la punctul
precedent, se obţin soluţiile x1 = 1 şi x2 = 0 .
Varianta 16 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine m = 2 .
 m 2 − m − 2 = 0
b) Se obţine sistemul  , care are soluţia m = 2.
(m + 1) + 4 − 9 = −2
c) Pentru m = −1 soluţia sistemului este tripletul (4;8; −6) .
2. a) Se obţine câtul de X − 9 şi restul egal cu 0 .
b) Se înlocuiesc rădăcinile x1 , x2 , x3 ∈ ^ în ecuaţia f ( x) = 0 şi se adună relaţiile obţinute.

( )( )
c) Folosind rezultatul de la punctul a) ecuaţia se scrie în forma (3x )2 − 1 3x − 9 = 0 şi se obţin
soluţiile reale x1 = 0 şi x2 = 2.
Varianta 17 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Ecuaţia dreptei A1 A2 este 2 x − y + 1 = 0
1 1
b) Folosind formula de calcul S = d pentru aria triunghiului OA1 A2 se obţine rezultatul S = .
2 2
c) Se consideră trei puncte Am (m, 2m + 1); Ap ( p, 2 p + 1); Aq ( q, 2q + 1) , m, p, q ∈ `, pentru care se
verifică condiţia de coliniaritate.

2. a) Pentru valorile a = 1; b = 0 ⇒ a 2 − 2b 2 = 1 ⇒ I 2 ∈ G , iar pentru valorile


a = b = 0 ⇒ a 2 − 2b 2 ≠ 0 ⇒ O2 ∉ G
b) Se verifică egalitatea prin calcul direct.
 a −b 
c) Folosind egalitatea A ⋅ A−1 = I 2 , se obţine A−1 =   ∈ G , oricare ar fi matricea A ∈ G.
 −3b a 
Varianta 18 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1 0
1. a) Pentru valorile a = 1, b = 0 ⇒ a 2 = 1 ⇒ I 2 =   ∈ G , iar pentru valorile
0 1
 0 0
b = 0 ⇒ a = 0 ⇒ a 2 ≠ 1 ⇒ O2 =  ∉G .
 0 0
1 1
b) Se obţine matricea B =  
 −1 −1
c) Se scrie condiţia de existenţă det( A) = a 2 = 1 ≠ 0 ⇒ ∃A−1 , se determină matricele At , A∗ şi se
obţine A−1 = A∗ ∈ G , oricare ar fi matricea A ∈ G.

2. a) Din condiţia f (2) = 0 se obţine valoarea de a = −3.


b) Se obţin soluţiile x1 = −2, x2 = 3 + 2, x3 = 3 − 2.
c) Se înlocuiesc rădăcinile x1 , x2 , x3 în ecuaţia f ( x) = 0 şi se adună relaţiile obţinute.
Varianta 19 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Ecuaţia dreptei A1 A2 este 2 x + y = 0 sau y = −2 x.
b) Se verifică egalitatea coordonatelor punctelor An şi Bn , oricare ar fi n ∈ `∗ .
c) Se verifică condiţia de coliniaritate a punctelor A1 , A2 , An , oricare ar fi n ≥ 3.
2. a) Prin calcul direct se obţine câtul q = X 2 + 2 X + 4 şi restul r = 7 X + 5 .
1± 5
b) Din egalitatea y 2 − y − 1 = 0 se obţin valorile y1,2 = , de unde prin calcul direct se obţine
2
y 3 = 2 y + 1.

( )( )
c) Din teorema împărţirii cu rest rezultă f ( y ) = y 2 − y − 1 y 2 + 2 y + 4 + 7 y + 5 . Din punctele

anterioare avem y 2 − y − 1 = 0 şi 7 y + 5 ∉ _ , deci f ( y ) ∉ _.


Varianta 20 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1. a) Ecuaţia dreptei care trece prin punctele A1 şi A2 este −3x + y + 8 = 0 .


1 1
b) Folosind formula de arie A = ⋅ d se obţine rezultatul A = ⋅ 8 = 4 .
2 2
c) Se verifică condiţia de coliniaritate a punctelor A1 , A2 , An , oricare ar fi n ≥ 3 .

 + f (1)
2. a) Se obţine f (0)  = 2.l

b) Soluţiile ecuaţiei f ( x) = 0 în ] 5 [ X ] sunt x1 = 2 şi x2 = 4


c) Se obţine câtul q = X 2 + 4 X + 3 şi restul r = 0 .
Varianta 21 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine rezultatul det( I 3 + B ) = 1 .
b) Se obţine f ( A) = A2 − 3 A + I 3 = I 3 + B .
c) Din punctul b) rezultă ( f ( A) ) = ( I 3 + B ) = I 3 + 3B + 3B 2 + B3 şi B3 = O3 .
3 3

2. a) Se rezolvă ecuaţia ( x − 3)2 − 2( x − 3) = 0 , care are soluţiile numere întregi x1 = 3 şi x2 = 5 .


b) Se obţine valoarea de a = 3.
c) Soluţia sistemului de ecuaţii este perechea ordonată ( 4, 2 ) .
Varianta 22 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine det( A(0)) = 0
 2 2 2
 
b) Folosind relaţiile lui Viete se obţine A(1) + A(2) =  −4 −1 5 
 −4 5 −1
 

( )
c) Pentru orice k ∈{0,1, 2} se obţine 2 xk2 + xk − 2 + 3 = 3 .

2. a) Din condiţia f (1) = 0 se obţine m = −9 .


1
b) Se obţine descompunerea f = − ( X − 1)(9 X − 1 + 82)(9 X − 1 − 82) .
9
c) Se folosesc relaţiile între rădăcinile şi coeficienţii ecuaţiei f ( x) = 0 şi se obţine rezultatul
247
x12 + x22 + x32 = .
81
Varianta 23 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1
1. a) Folosind formula de arie S = ⋅ d , se obţine S = 13.
2
b) Pentru a = −2 ecuaţia dreptei care trece prin punctele B şi C este y + 2 = 0
c) Condiţia de coliniaritate a punctelor B, C , M este satisfăcută dacă are loc egalitatea
(a + 2) x − 3(a + 2) = 0, ∀x ∈ \ . Se obţine valoarea de a = −2.

2. a) Din relaţiile lui Viete se obţine a = −3.


b) Din condiţia f ( 2) = 0 se obţine a = 1 .
c) Se obţine descompunerea f = ( X − 1)( X − 2)( X − 2)( X + 2) .
Varianta 24 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se înlocuieşte tripletului (2,1, −1) în sistemul de ecuaţii şi se obţine m = 3.
b) Se obţine ecuaţia m 2 + 2m − 15 = 0 , care are soluţiile reale m1 = 3 şi m2 = −5.
c) Pentru m = −5 soluţia sistemului de ecuaţii este tripletul (0,3,1)
2. a) Din relaţiile lui Viete rezultă m = 0.
b) Din condiţia f ( 3) = 0 se obţine m = 0.

(
c) Se obţine descompunerea f = ( X − 1) X 2 − 3 . )
Varianta 25 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
1. a) Se obţine rezultatul det A(4) = 6 .
b) Din condiţia de existenţă a matricei inverse det A(a) ≠ 0 rezultă (a − 2)(a − 1) ≠ 0 . Deci matricea
A( a) este inversabilă pentru orice număr a ∈ \ \ {1, 2}
c) Soluţia sistemului este tripletul (1,0,0) oricare ar fi numărul a ∈ \ \ {1, 2} .

2. a) Din relaţiile lui Viete rezultă a = 2.


b) Se obţine a = 2.
c) Rădăcinile raţionale posibile sunt printre divizorii termenului liber. Se obţin valorile a = −2 sau
a = −5 .
Varianta 26 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie
a b 
a) A2 = 
 ab a + b 2 
1. .
 

a 0  0 b
b) aI 2 =   , bA =  2
.
0 a 
 ab b 

x y  ay x + by   z t 
c) Fie X =   ; XA =   ; AX =  .
z t  at z + bt   ax + bz ay + bt 

 x y 
Obţinem z = ay şi t=x+by, deci X =   = xI 2 + yA ; m = x şi n = y .
 ay x + by 

2. a) f (1) = a − 1 ; f (1) = 0 , a = 1 .

( )
b) f = X 4 + X 3 − X − 1 ; f = ( X + 1)( X − 1) X 2 + X + 1 ; x = ±1 .

c) Rădăcinile raţionale sunt printre divizorii termenului liber. Singurele rădăcini raţionale sunt ±1 ,
care sunt întregi.
Varianta 27 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 2 2
1. a) A2 =  .
 2 2

 2 −2   2 −2 
b) AB =   ; 2B =  .
 2 −2   2 −2 

x+z y+t x+ y+ z +t −x − y − z − t 


c) AX =   ; AXB =  ;
x+z y+t x+ y+ z +t −x − y − z − t 
AXB = ( x + y + z + t ) B ⇒ x + y + z + t = 0 .

2. a) g 2 = X 2 + X + X + 1̂ ; g 2 = X 2 + 1̂ = f .

b) f + g = X 2 + X ; c = 1,
ˆ r = X + 1ˆ .

c) Numărul funcţiilor de la o mulţime cu 3 elemente la una cu 2 elemente: 23 = 8 .


Varianta 28 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = 1, b = 0 ⇒ I 2 ∈ M .

 a + b −b 
b) A = aI 2 + bV =   ; det A = a . A este inversabilă ⇔ det A ≠ 0 ⇔ a ≠ 0 .
2

 b a −b

c) V 2 = O2 ; A ⋅ B = ( a1I 2 + b1V ) ( a2 I 2 + b2V ) = a1a2 I 2 + ( a1b2 + a2b1 )V , care este din M, deoarece
a1a2 , a1b2 + a2b1 ∈ R .

2. a) Prin calcul direct.

b) x ∗ e = x ⇔ ( x − 5 )( e − 5 ) + 5 = x, ∀x ∈ R ⇔ ( x − 5 )( e − 6 ) = 0, ∀x ∈ R ⇔ e = 6 . Se verifică şi
acţiunea la stânga a lui e.

c) x ∗ x = ( x − 5 ) + 5 ; x ∗ x ∗ x = ( x − 5 ) + 5 . Soluţiile sunt: 4, 5, 6.
2 3
Varianta 29 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

2 0
1. a) I 2t = I 2 ; I 2 + I 2t = 2 I 2 =  .
 0 2

 ma mc   ma mc   ma mc 
b) mA =   ; ( mA ) =   ; mA = 
t t
.
 mb md   mb md   mb md 

 2a b + c   0 b
c) A + A =   ⇒ a = d = 0, c = −b , deci A =  −b 0  .
t

 b + c 2d   

( )
2
2. a) x ∗ x = x ⇔ x − 2 = x − 2 ⇔ x = 2 sau x = 2 + 1 .

(
b) ( x ∗ y ) ∗ z = x ∗ ( y ∗ z ) = x − 2 )( y − 2 )( z − 2 ) + 2

c) x ∗ e = x, ∀x ∈ R ⇔ e = 2 + 1 , acesta fiind şi element neutru la stânga.


Varianta 30 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 x=0

1. a)  x + y + z = 1 ; x = 0, y = 1, z = 0 .
x + 2 y + 4z = 2

b) det A = ( a − b )( b − c )( c − a ) .

c) ∆ x = ∆ z = 0, ∆ y = det A ; x = 0, y = 1, z = 0.

 2a 2 −a 2 
2. a) A2 =  2  = aA .
 2a −a 2 

 2ab − ab 
b) AB =   ; elementele sunt din \ ⇒ AB ∈ M .
 2ab − ab 

c) A3 = a 2 A ; ecuaţia devine: ( a 2 + a − 2 ) A = O2 ⇔ a ∈ {0,1, −2} .


Varianta 31 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 1 1
1. a) A (1,1) =   ; det A (1,1) = 1 .
 −1 0 
 a1 + a2 b1 + b2 
b) A + B =   , cu elemente din \ ⇒ AB ∈ M .
 − ( b1 + b2 ) a1 + a2 − ( b1 + b2 )2 

 0 b   1 −b 
c) A ( 0, b ) =   , I 2 − A ( 0, b ) =   ; det ( I 2 − A ( 0, b ) ) = 1 + b + b
2
 − b − b   b 1 + b 
2
 1 3
1 + b + b 2 =  b +  + > 0, ∀b ∈ R .
 2 4

()
2. a) g 0ˆ = 1ˆ .

( ) ( ) () ( )
b) f = X X 2 + 2̂ ; 1ˆ 2 = 2ˆ 2 = 1ˆ , f 0ˆ = f 1ˆ = f 2ˆ = 0ˆ .

() () ()
c) h = aX 3 + bX 2 + cX + d , h 0ˆ = d , h 1ˆ = a + b + c + d , h 2ˆ = 2ˆ a + b + 2ˆ c + d ;

a + b + c = 0,
ˆ a + c = 0ˆ ⇒ b = 0;
ˆ d ∈] .
3

Soluţiile: X 3 + 2ˆ X , X 3 + 2ˆ X + 1, X 3 + 2ˆ x + 2,
ˆ 2ˆ X 3 + X , 2ˆ X 3 + X + 1,
ˆ 2ˆ X 3 + X + 2ˆ .
Varianta 32 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) y = x .

0 0 1
1
b) A = 1 1 1 = 1.
2
2 4 1

c) ( p − n )( p − m )( n − m ) este număr par căci din trei numere naturale, cel puţin o pereche au
1
aceeaşi paritate. Atunci ( p − n )( p − m )( n − m ) este întreg, deci aria e număr natural.
2

2. a) f (1) = m2 + 8m + 15 ; f (1) = 0 ⇔ m ∈ {−5, −3} .

4m
b) Suma rădăcinilor polinomului este − = −m ⇒ m = 0 .
4

 1
2
 1  1 3± 5
c) f ( X ) = 4 X 2  X +  − 5  X +  + 6  ; Y = X + ⇒ y ∈ {2,3} , x1 = x2 = 1, x3,4 = .
 X   X   X 2
Varianta 33 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 5 6
 
1. a) AB =  0 1 5  .
0 0 1
 

 1 a1 + a2 c1 + c2 + a1b2 
 
b) AB =  0 1 b1 + b2  ; AB ∈ M , deoarece are elementele din Z şi forma matricelor
0 
 0 1 
din M.

1 m p  1 a + m c + p + an   1 a + m c + p + bm 
     
c) X =  0 1 n  ; AX =  0 1 b + n  , XA =  0 1 b + n ;
0 0 1  0  0 
   0 1   0 1 
AX = XA ⇔ an = bm, ∀a, b ∈ Z ⇒ m = 0, n = 0 , p ∈ ] .

( )
2
= ( X − 1) ; x1 = x2 = x3 = x4 = 1 .
4
2. a) f = X 2 − 2 X + 1

b) Se fac înmulţirile sau se descompune cu formula diferenţei de pătrate.

c) ∆1 = −4a, ∆ 2 = 4a ; ∆1 ≥ 0 ⇔ a ≤ 0, ∆ 2 ≥ 0 ⇔ a ≥ 0 . Deci a = 0 .
Varianta 34 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 1 2  1 3   5 15 
1. a) At A =   = .
 3 6  2 6   15 45 

 a c  a b   a + c ab + cd 
2 2
b) XX =  = .
t

 b d  c d   ab + cd b 2 + d 2 

( ) ( )( )
det XX t = a 2 + c 2 b 2 + d 2 − ( ab + cd ) = ( ad − bc ) .
2 2

( )
c) det XX t = 0 ⇒ ad = bc ; obţinem
a c
= .
b d

2. a) ( x D y ) D z = xyz − xy − xz − yz + x + y + z ; x D ( y D z ) = xyz − xy − xz − yz + x + y + z .

b) x D y > 1 ⇔ ( x − 1)( y − 1) > 0 . E adevărat pentru că x > 1, y > 1 .

c) x D a = a ⇔ x ( a − 1) − 2 ( a − 1) = 0, ∀x ∈ ] ⇒ a = 1 .
Varianta 35 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 0  2 0
1. a) I 2t =   ; f ( I2 ) =  .
0 1  0 2

t
a+e b+ f   a+e c+g a c   e g  a+e c+ g
b) ( A + B )
t
=  = ; A +B = + =
t t
.
c + g d + h b + f d + h b d   f h  b + f d + h

 2a b + c   0 b
c) A + At = O2 ⇔   = O2 ⇔ a = d = 0, b + c = 0 ; A =  ,b ∈ R .
 b + c 2d   −b 0 

2. a) x1 + x2 + x3 + x4 = a , a = 5.

b) x 4 − x3 − x + 1 = 0 ⇔ x3 ( x − 1) − ( x − 1) = 0 ⇔ ( x − 1)
2
(x 2
)
+ x + 1 = 0 . Deci soluţiile reale sunt:
x1 = x2 = 1 .

c) Soluţiile întregi sunt printre divizorii termenului liber, adică ±1 .

Pentru x = 1 , a = 1 ; pentru x = −1, a = −1 .


Varianta 36 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 3 3 3
 
1. a) B =  3 3 3  ; B = 3B .
2 2

 3 3 3
 

m + n n n 
 
b) mI 3 + nB =  n m+n n  , n, m + n ∈ Z .
 n m + n 
 n

 a 2 + 2b 2 2ab + b 2 2ab + b 2 
 
c) A2 =  2ab + b 2 a 2 + 2b 2 2ab + b 2  , a 2 + 2b 2 = 0 ⇔ a = b = 0 ⇒ 2ab + b 2 = 0 ⇒ A = O3 .
 
 2ab + b 2 2ab + b 2 a 2 + 2b 2 
 

2. a) Prin calcul direct.

b) f = ( X 2 − 7 )( X 2 − 5 ) . Rădăcinile ± 5, ± 7 nu sunt întregi.

(
c) f = X − 5 )( X + 5 )( X − 7 )( X + 7 ) .
Varianta 37 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 2 a b + 1
 
1. a) A + F =  0 2 c  ; a = 3, b = 3, c = 5 .
0 0 2 

 1 0 −1
 
b) det F = 1 ≠ 0 , deci F este inversabilă; F −1
= F =  0 1 0  = A ( 0, −1,0 ) .

0 0 1 
 
 1 2 3   −6 −6 −6 
c) X = F  4 5 6  =  4 5 6  .
−1

7 8 9  7 8 9 
   
2. a) Se efectuează înmulţirile şi se reduc termenii asemenea.
b) x ∗ ( y ∗ z ) = 4 xyz − 2 xy − 2 xz − 2 yz + x + y + z ; ( x ∗ y ) ∗ z = 4 xyz − 2 xy − 2 xz − 2 yz + x + y + z .
c) x ∗ (1 − x ) = 0 ⇔ 2 x (1 − x ) = 0 ⇔ x ∈ {0,1} .
Varianta 38 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1
3 2
1. a) ∆ = 1 −2 a = 2 ( a − 7 ) .
1 1 4

15 3 1
b) ∆ x = −16, ∆ y = 12, ∆ z = −4 ; x = ,y = − ,z = .
4 4 4

1 13 10
c) Din ultima ecuaţie ⇒ z0 = 0 ⇒ x0 + y0 = 4, x0 − 2 y0 = 5 ⇒ y0 = − , x0 = ; b = .
3 3 3

1 0 0 1 1 4  2 1 4
     
2. a) f ( 0 ) =  0 1 0  , f (1) =  0 1 4  ; f ( 0 ) + f (1) =  0 2 4  .
0 0 1 0 0 1  0 0 2
     

b) f (1) ⋅ f ( −1) = f (1 − 1) = f ( 0 ) = I 3 .

 1 x + y 2 ( x + y )2 + 2 ( x + y )   1 x + y 2 ( x + y )2 + 2 ( x + y ) 
   
c) f ( x + y ) =  0 1 x+ y  ; f ( x) f ( y) = 0 1 x+ y .
0  0 
 0 1   0 1 
   
Varianta 39 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = c = 1, b = 0 ; 0,1∈ \ .

a + a b1 + b2 
b) A + B =  1 2  . Elementele sunt numere reale.
 b1 + b2 c1 + c2 

 0 a1b2 − a2b1 + b1c2 − b2 c1 


c) AB − BA =  ;
 −(a1b2 − a2b1 + b1c2 − b2 c1 ) 0 
det ( AB − BA) = (a1b2 − a2b1 + b1c2 − b2c1 )2 ≥ 0 .

2. a) x ∗ 4 = 10 ⇔ −2 x + 6 = 10 ⇔ x = −2 .

b) x ∗ a = a ⇔ x ( 2 − a ) = 2 − a, ∀x ∈ \ ⇒ a = 2 . Legea este comutativă, deci a ∗ x = x ∗ a .

2008
c) Un element al compunerii este = 2 . Deci x ∗ 2 ∗ y = 2 ∗ y = 2 .
1004
Varianta 40 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 4 4
1. a) det A1 = 3 5 5 . det A1 = 0 (are 2 coloane egale).
3 2 2

b) A doua ecuaţie are soluţia dată pentru a = 8 , iar a treia pentru a = 10 .

c) Dacă y + z = 3 ⇒ x = 3 (din prima ecuaţie); scăzând ultimele 2 ecuaţii ⇒ 2 ( y + z ) + a ( y + z ) = 6 ,


deci a = 0; y + z = 3, 2 y + 3z = 7 ⇔ y = 2, z = 1 .

2. a) x ⊥ ( −1) = x + ( −1) + 1 = x, ∀x ∈ Z ; ( −1) ⊥ x = −1 + x + 1 = x, ∀x ∈ Z .

b) ( x D y ) D z = a 2 x + aby + bz − a − 1 ; x D ( y D z ) = ax + aby + b 2 z − b − 1 ∀x, y , z ∈ Z ⇒ a = b = 1 .

c) f ( x ⊥ y ) = x + y + 3 ; f ( x ) D f ( y ) = x + y + 3 .
Varianta 41 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) ∆ = −7 .
b) ∆ x = −7, ∆ y = −7, ∆ z = 0 ; x = 1, y = 1, z = 0 .
c) x = y + z = 1 ; y = 1, z = 0 ⇒ a = 0 .
0 1 0
2. a) X =  0 0 1  ; X 3 = I 3 .
2

1 0 0
 
1 1 1
2  
b) I 3 + X + X = 1 1 1 care are determinantul egal cu 0.
1 1 1
 
c) I 3−1 = I 3 ∈ G , iar X şi X 2 au produsul la stânga şi la dreapta I 3 , deci sunt inverse una celeilalte.
Varianta 42 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 2 0  2 0
1. a) A2 =   ; 2I2 =  .
 0 2 0 2

1 − x 1 
b) A − xI 2 =   ; det ( A − xI 2 ) = x − 2 ; x − 2 = 0 ⇔ x = ± 2 .
2 2
 1 −1 − x 

x y x+ z y +t x+ y x − y x y 


c) X =   , AX =   ; XA =   ⇒ y = z, t = x − 2 y ⇒ X =  ,
z t x−z y −t  z+t z −t  y x − 2y 
x, y ∈ \ .

2. a) 3, 2∈] şi 32 − 2 ⋅ 22 = 1 , deci 3 + 2 2 ∈ G .

b) x = a1 + b1 2, y = a2 + b2 2, a1 , b1 , a2 , b2 ∈ ] şi a12 − 2b12 = 1, a22 − 2b22 = 1 ;

( )( )
xy = a1 + b1 2 a2 + b2 2 = ( a1a2 + 2b1b2 ) + ( a1b2 + a2b1 ) 2 ; a1a2 + 2b1b2 , a1b2 + a2b1 ∈] ;

( a1a2 + 2b1b2 )2 − 2 ( a1b2 + a2b1 )2 = ( a12 − 2b12 )( a22 − 2b22 ) = 1 .

c) x = a + b 2, a 2 − 2b 2 = 1 ⇒ x ≠ 0; x −1 = a − b 2, a 2 − 2 ( −b ) = 1 ⇒ x −1 ∈ G .
2
Varianta 43 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = b = c = d = 0 ; 0 ∈ \ ⇒ O3 ∈ M .

 a1a2 a1b2 + b1a2 a1c2 + c1a2 + b1d 2 


 
b) A1 A2 =  0 a1a2 a1d 2 + d1a2  ; are elementele în R , cele de pe diagonală egale
 0 
 0 a1a2 
şi 0 sub diagonală, deci e din M.

0 b c   0 0 bd 
  2  
c) det A = a ; a = 0 ⇔ a = 0 ; A =  0 0 d  , A =  0 0 0  ; A3 = O3 .
3 3

0 0 0 0 0 0 
   

2. a) f = X 4 − X 3 + X 2 − X + 1 ; q = X 2 − X , r = 1 .

b) f (1) = −1 ⇔ c = −a − b − 1 . Restul împărţirii la X 2 + 1 este ( b + 1) X − 2a − b ; a = b = 0, c = −1 .

c) x1 + x2 + x3 + x4 = 1, x1 x2 + ... + x3 x4 = a ; ⇒ x12 + x22 + x32 + x42 = 1 − 2a ; 1 − 2a < 0 ⇒ nu pot fi


toate rădăcinile reale.
Varianta 44 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) det ( A ) = ad − bc = 1 .

a c   a 2 + b2 ac + bd 
b) A =   ; A ⋅ A =  .
t t
b d   ac + bd c 2 + d 2 

c) S = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + 2ac + 2bd = ( a + c ) + ( b + d ) . S = 0 ⇔ a + c = 0 şi b + d = 0 ; detA = 0.


2 2

2. a) x1 + x2 + x3 + x4 = −2 .

b) f = X 4 + 2 X 3 − X 2 − 2 X ; f = X ( X + 2 )( X + 1)( X − 1) ; x1 = 0, x2 = −2, x3 = 1, x4 = −1 .

c) Din prima relaţie x1 + x4 = x2 + x3 = −1 ; ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 = a ⇒ x1 x4 + x2 x3 = a − 1

x1 x4 ( x2 + x3 ) + x2 x3 ( x1 + x4 ) = −b ⇒ x1 x4 + x2 x3 = b .
Varianta 45 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 a 2 + bc ab + bd 
1. a) A2 =  .
 ac + cd bc + d 2 
 

 a 2 + ad ab + bd   a 2 + bc ab + bd 
b) ( a + d ) A =   ; ( a + d ) A − ( ad − bc ) I 2 =  .
 ac + cd ad + d 2   ac + cd bc + d 2 
  

c) A2 M = ( a + d ) AM − ( ad − bc ) M ; MA2 = ( a + d ) MA − ( ad − bc ) M ; a + d ≠ 0 ⇒ AM = MA .

2. a) f = X 3 − 2 X 2 + X ; f = X 3 − 2 X 2 + X ; f = X ( X − 1) ; x1 = 0, x2 = x3 = 1 .
2

b) x1 + x2 + x3 = 2 , x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = a ; x12 + x22 + x32 = 2 ⇔ 4 − 2a = 2 ⇔ a = 1 .

c) x12 x22 x32 = b 2 = −b ⇒ b = 0 sau b = -1; x12 + x22 + x32 = x1 + x2 + x3 ⇔ a = 1 ; a = 1 şi b = 0 reprezintă


singura soluţie.
Varianta 46 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

0 0
1. a) A2 =  .
0 0
 3 −1  −1 1 
b) M (1,1) =   . det ( M (1,1) ) = 1 , M (1,1) = 
−1

 4 −1  −4 3 

 x + 2y −y 
c) M ( x, y ) =   . det ( M ) = x ⇒ x ∈ R .
2 ∗

 4y x − 2y

2. a) f ( − p ) = 1 .

b) f (1) = 0 ⇔ 2 + p = 0 ⇔ p = −2 .

c) x1 + x2 + x3 = − p, x1 x2 + x1 x3 + x3 x2 = 0 ⇔ x12 + x22 + x32 = p 2 , x1 x2 x3 = −1 .


x12 x22 + x12 x32 + x22 x32 = 0 − 2 ⋅ ( −1) ⋅ ( − p ) = −2 p . x14 + x24 + x34 = p 4 + 4 p .
Varianta 47 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 4 0 0
 
1. a) A =  0 1 0  .
2

0 2 1
 

8 0 0 8 0 0
   
b) A =  0 1 0  ; 4 A − 5 A + 2 I 3 =  0 1 0  .
3 2

0 3 1 0 3 1
   

1 
2 0 0
 4m + 2n + p 0 0 
−1    
c) det A = 2 ≠ 0 ⇒ A =  0 1 0  , mA + nA + pI 3 = 
2
0 m+n+ p 0 .
0 −1 1   2m + n m + n + p 
   0
 
1 5
Identificând elementele obţinem m = , n = −2, p = .
2 2

x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 1
2. a) A doua ecuaţie ⇔ = ; x1 x2 x3 = −4 .
x1 x2 x3 2

b) s1 = x1 + x2 + x3 , s2 = x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 , s3 = x1 x2 x3 ; ecuaţia: x 3 − s1 x 2 + s2 x − s3 = 0 ecuaţia cerută:


x3 − 2 x 2 − 2 x + 4 = 0 , deci a = −2, b = −2, c = 4 .

( )
c) Ecuaţia devine: ( x − 2 ) x 2 − 2 = 0 cu soluţiile: x1 = 2, x2,3 = ± 2 . Soluţiile sistemului sunt
permutările acestora.
Varianta 48 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1 2 3
 
1. a) X =  0 1 2 
2

0 0 1
 

1 0 0   1 −1 0 
  −1  
b) det ( X ) = 1, X = 1 1 0  , X =  0 1 −1 .
t

1 1 1  0 0 1 
   

1 3 6 r + 4 6+ r 9+ r
   
c) X =  0 1 3  , 3 X + rX + I 3 =  0
3 2
r + 4 6 + r  . Identificând elementele, ∀a, b, c ∈ R ,
0 0 1  0 r + 4 
   0
obţinem r = −3 .

2. a) 2008 D ( −2008 ) = 20 = 1 .

b) x D x 2 = 64 ⇔ x + x 2 = 6 ⇔ x ∈ {−3, 2} .

c) x D y + z = z ⇔ 2 x + y = 0 ⇔ x ∈∅ .
Varianta 49 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

 2 3
1. a) M 1 + M 2 =   ; det ( M 1 + M 2 ) = 4 .
 0 2

 1 2a 
b) M a2 =  .
0 1 

x y  x + az y + at   x ax + y 
c) X =  , Ma X =   , XM a =  ;
z t  z t   z az + t 
x y
x + az = x, y + at = ax + y, z = z , t = az + t , ∀a ∈ R ; obţinem z = 0, t = x , deci X =   , pentru
0 x
x, y ∈ R , oarecare.

2. a) x ∗ 0 = x .

b) x ∗ ( y ∗ z ) = x ∗ 3 y 3 + z 3 = 3 x3 + y 3 + z 3 ; ( x ∗ y ) ∗ z = 3 x3 + y 3 ∗ z = 3 x3 + y 3 + z 3 .

c) x1 = 3 2 x03 = 3 2 x0 . Prin inducţie: xn = 3 n + 1 ⋅ x0 ; x7 = 3 8 x0 = 2 x0 ∈ _ , pentru x0 ∈ _ .


Varianta 50 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţii

1. a) a = 1, b = c = 0 ; 0 şi 1 ∈ \ .

 a1 + a2 b1 + b2 
b) A + B =   . Elementele sunt numere reale.
 c1 + c2 a1 + a2 

 b1c2 − b2c1 0 
c) AB − BA =   ; det ( AB − BA ) = − ( b1c2 − b2 c1 ) ≤ 0 .
2

 0 b2c1 − b1c2 

()
2. a) f = x 2 + x + 1 ; f 1ˆ = 0ˆ .

b) b = 1,1
ˆ ˆ + a + 1ˆ = 1ˆ ⇒ a = 2ˆ .

c) 9 = numărul funcţiilor de la o mulţime cu 2 elemente la una cu 3 elemente.


Varianta 51 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Calcul direct. Se obţine det ( H ( a ) ) = a.


 1 ln ab 0 
 
b) H ( a ) ⋅ H ( b ) =  0 1 0  = H ( a ⋅ b ) , ∀a, b > 0.
0 ab 
 0
 
 2008 ln 2008! 0 
 
c) H (1) + H ( 2 ) + H ( 3) + … + H ( 2008 ) =  0 2008 0 
 2008 ⋅ 2009 
 0 0 
 2 
2009
Calculul determinantului ∆ = 20083 ⋅ .
2
2. a) Se desfac parantezele şi se obţine x y = xy − 2 ( x + y ) + 6.
b) Pentru x, y ∈ G ⇒ ( x − 2 )( y − 2 ) > 0 ⇒ x y > 2. Deci x y ∈ G.
c) Se determină e. Obţinem xe − 2 x − 2e + 6 = x ⇒ e = 3.
Atunci ∀x ∈ G ∃x′ ∈ G astfel încât x x′ = x′ x = e .
2x − 3
Obţinem xx′ − 2 x − 2 x′ + 6 = 3 ⇒ x′ = , ∀x ∈ G.
x−2
Varianta 52 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Calcul direct. Se obţine A2 = 3 A .


b) A10 = 39 A. Deci det ( A10 ) = 0.
 2 1 −1 1  3 −1
c) B =   . det B = 4 ≠ 0. Deci B este inversabilă. Prin calcul B =  .
 2 3 4  −2 2 
2. a) x3ln e = 1 ⇒ x3 = 1 ⇒ x = 1.
b) Pentru x, y ∈ ( 0, ∞ ) \ {1} ⇒ x3ln y > 0 şi x3ln y ≠ 1 ⇒ x D y ∈ G.
c) x D ( y D z ) = x9 ln y⋅ln y = ( x D y ) D z. ∀x, y , z ∈ G.
Varianta 53 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x y 1
1. a) Se determină punctele A0 ( 0, 2 ) şi A1 (1,3) . A 0 A1 : 0 2 1 = 0 . Finalizare x − y + 2 = 0
1 3 1
0 2 1
b) A2 ( 2, 4 ) . Atunci 1 3 1 = 0 ⇒ A0 , A1 , A2 coliniare.
2 4 1
0 0 1
1
c) A = ∆ unde ∆ = n n + 2 1 = −2 ⇒ A = 1.
2
n +1 n + 3 1
 1 37
2. a) Calcul direct f  −  = − .
 2 8
b) Relaţia se scrie f ( a ) = −5. Se obţine a ∈ {−1,0,1}.
x1 x2 x3
c) ∆ = x2 x3 x1 = 3x1 x2 x3 − ( x13 + x23 + x33 ) . Se scriu relaţiile lui Viete pentru polinomul f :
x3 x1 x2
 x1 + x2 + x3 = 0

 x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = −1. xi , i ∈ {1, 2,3} sunt rădăcini ale polinomului f .
x x x = 5
 1 2 3
Înlocuim şi adunăm cele trei relaţii obţinute.
Vom avea :
x13 + x23 + x33 = 15
∆ = 0.
Varianta 54 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Se verifică uşor, înlocuind în fiecare ecuaţie a sistemului, x = 0, y = 3 şi z=1.


b) Sistemul admite soluţie unică dacă determinantul matricei sistemului este nenul.
Calculul lui det A = −5m + 15 . Finalizare m ∈ \ \ {3} .
c) Pentru m ≠ 3 avem det A ≠ 0. Se aplică regula lui Cramer.
Obţinem soluţia tripletul ( 0,3,1) .
Cred că ar trebui schimbat pct c) pentru că soluţia rezultă de la punctul a).!!!
2. a) Se desfac parantezele şi se obţine
x ∗ y = 2 xy − 6 x − 6 y + 21.
b) Ecuaţia se scrie echivalent:

( )
2
2 5x − 3 = 8 ⇔ 5 x − 3 = ±2 cu soluţiile x = 0 şi x = 1.
c)
7
Se determină e. Obţinem 2 xe − 6 x − 6e + 21 = x ⇒ e = .
2
Atunci ∀x ∈ G ∃x′ ∈ G astfel încât x D x′ = x′ D x = e .
7 12 x − 35
Obţinem 2 xx′ − 6 x − 6 x′ + 21 = ⇒ x′ = , ∀x ∈ \ \ {3}.
2 4 ( x − 3)
Varianta 55 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Se observă că A2 = A . Atunci A + A2 = 2 A .
x + 4 −6
b) det( X + A) = = x 2 + x . Se obţine x1 = −2, x2 = 1 .
2 x −3
 −2 0  1 0
Atunci X =   şi X =  .
 0 −2  0 1
n ( n + 1)
c) Partea stângă se mai scrie A + 2 A + 3 A + … + nA = (1 + 2 + 3 + … + n ) A = A, ∀n ∈ ∗
.
2
13
2. a) Avem f ( 2 ) = 0 . Obţinem m = − .
2
b) xi , i ∈ {1, 2,3} sunt rădăcini ale polinomului f . Înlocuim şi obţinem xi3 + xi2 + mxi + 3 = 0.
Adunăm cele trei relaţii şi obţinem S3 + S2 + mS1 + 3 = 0.
c) Rădăcinile raţionale se găsesc printre divizorii termenului liber. Deci 1 şi -1 sunt posibilele
rădăcini raţionale. Înlocuim în polinomul f şi obţinem:
m = 1 sau m = −3. Contradicţie cu m par.
Varianta 56 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Prin calcul direct det ( A ) = −7.


b) A2 = 7 I 2 ⇒ A3 = 7 A.

( )
c) Se efectuează calculul A ⋅ B = A ⋅ A2 − 6 I 2 = A.
2. a) Prin calcul direct se demonstrează cerinţa.
( )
b) Polinomul g se mai scrie g = X 2 + 1 ( X + 1) ⇒ x = −1 este unica rădăcină reală.

c) Dacă x este o rădăcină a polinomului f atunci x 4 + x3 + x 2 + x + 1 = 0 . Înmulţim relaţia cu


x − 1 şi obţinem x 5 = 1 .
Varianta 57 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) A(1) ⋅ A(−1) = A ( −1) .

2  5 x + 10 x + 1 −2 x 2 − 4 x 
( )
2
b) Se verifică prin calcul ( A ( x ) ) =   = A ( x + 1) − 1 , ∀x ∈ \.
2
 10 x 2 + 20 x −4 x 2 − 8 x + 1
 
1  −3 2 
c) det A (1) = 2 ≠ 0. Deci matricea A (1) este inversabilă. A (1) = 
−1
.
2  −10 6 
2. a) 0 = 0 + 0 3 ∉ G pentru că 02 − 3 ⋅ 02 ≠ 1.
1 = 1 + 0 3, 0,1∈ ] şi 12 − 3 ⋅ 02 = 1. Deci 1∈ G.
b) Fie x, y ∈ G
x = a + b 3, a, b ∈ ], a 2 − 3b 2 = 1, y = c + d 3, c, d ∈ ], c 2 − 3d 2 = 1
xy = ac + 3bd + ( ad + bc ) 3. Avem ac + 3bd , ad + bc ∈ ] si ( ac + 3bd ) − 3 ( ad + bc ) = 1.
2 2

De unde rezultă concluzia.


1 a −b 3
c) x ∈ G ⇒ x = a 2 − 3b 2 = a + ( −b ) 3 ∈ G.
Varianta 58 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

2 −5 4
1. a) det A = −3 1 1 = −5.
2 0 −1
b) det A ≠ 0 . Sistemul are soluţie unică şi aplicăm Regula lui Cramer. Obţinem soluţiile:
4 4 3
x = ,y = ,z = .
5 5 5
9a − 5 14a − 10 13a − 10
c) Rezolvăm sistemul şi obţinem x = ,y= ,z = ⇒ a = 5.
5 5 5
2. a) 2007 D 2008 = 4016.
b) Inecuaţia se scrie x 2 + x − 2 ≤ 0 ⇒ x ∈ [ −2,1].

c) Cn0 D Cn1 D Cn2 = n + 6 ⇔ n 2 − n − 6 = 0 ⇒ n = −2 ∉ A şi n = 3 ∈ A. Mulţimea A are un singur


element.
Varianta 59 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) det A = 0.
 0 1 0
2  
b) A =  −1 −1 0  .
 1 0 0
 
 0 −1 0 
 
c) I 3 + A =  1 1 0  ⇒ det ( I 3 + A ) = 1 ≠ 0. Matricea I 3 + A este inversabilă.
0 1 1
 
 1 1 0
−1  
( I3 + A) =  −1 0 0  .
 1 0 1
 
2. a) f ( 0 ) − f (1) = p − q − 1.
b) (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) = f (1) = 1 − p + q − r.
c) Presupunem că polinomul g are toate rădăcinile reale. Fie y1 , y2 , y3 rădăcinile polinomului g.
y12 + y22 + y32 = ( y1 + y2 + y3 ) − 2 ( y1 y2 + y1 y3 + y2 y3 ) = −1 < 0 contradicţie. Deci polinomul g
2

nu are toate rădăcinile reale.


Varianta 60 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1
1. a) Prin calcul direct obţinem: a = 1, b = .
3
b) A = 3I 2 ⇒ B = I 2 . Deci A ⋅ B = A.
2

x y
c) Fie X ∈ C ( A ) , X =   atunci din X ⋅ A = A ⋅ X obţinem: x = t , y = 3z .
z t
 a 3b 
Notăm x = a ∈ \, z = b ∈ \ ⇒ X =  .
b a 
2x 4 1
2. a) Ecuaţia se mai scrie: = ⇔ 2 x 2 − 5 x + 2 = 0 . Cu soluţiile x1 = 2 ∉ G şi x2 = ∈ G.
1+ x 2 5 2
b) Se verifică uşor prin calcul direct.
c) Pentru orice x, y ∈ ( −1,1) ⇒ 1 + xy > 0. Se demonstrează dubla inegalitate:
x+ y
−1 < < 1 ⇒ x ∗ y ∈ G.
1 + xy
Varianta 61 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
1. a) I 2 = I 2 + 0 ⋅ A = X ( 0 ) ∈ G.
b) Pentru a, b ∈ \ avem X ( a ) ⋅ X ( b ) = ( I 2 + aA )( I 2 + bA ) = I 2 + aA + bA + abA2 .
Observăm că A2 = 5 A ⇒ concluzia.
c) Folosim relaţia de la punctul b) şi comutativitatea înmulţirii în mulţimea G pentru a arăta că
 −a 
X (a) ⋅ X   = X (0) = I2 .
 1 + 5a 
()
2. a) f 1ˆ = 2, () () ( )
ˆ g 0ˆ = 0ˆ ⇒ f 1ˆ ⋅ g 0ˆ = 0.
ˆ

b) Calcul direct. Înlocuim g şi folosim proprietăţile adunării şi înmulţirii în ] 5 .


c) Înlocuim, pe rând, în polinomul f , necunoscuta X cu toate elementele din mulţimea ] 5 .

()
Obţinem f 4ˆ = 0ˆ ⇒ x = 0ˆ este rădăcină a polinomului f.
Varianta 62 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1 31
1. a) det A = 2 −1 1 = 6.
4 1 5
b) det A = 3m + 3, 3m + 3 = 0 ⇔ m = −1.
c) Pentru m ≠ −1 ⇒ det A ≠ 0 , deci sistemul are soluţie unică. Fiind un sistem omogen soluţia este
x = y = z = 0.
2. a) Aplicăm relaţiile lui Viete pentru cele două polinoame: S = −3, S ′ = 2 ⇒ S − S ′ = −5.
b) Folosim teorema împărţirii cu rest şi obţinem câtul q = X + 5 şi restul r = 12 X − 4.
c) Ştiim că g ( y1 ) = g ( y2 ) = 0. f = g ( X + 5 ) + 12 X − 4. Deci f ( y1 ) ⋅ f ( y2 ) = (12 y1 − 4 )(12 y2 − 4 )
Folosim relaţiile lui Viete şi obţinem f ( y1 ) ⋅ f ( y2 ) = 64.
Varianta 63 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) det A = 0.
 −3 2 6 
 
b) A = 10 A, B = 8 A + I 3 ⇒ A − B = 2 A − I 3 =  −4 3 12  .
2 2 2 2

 −6 6 17 
 
1  1 
c) det B = 9 ≠ 0 ⇒ B inversabilă. Se arată prin calcul că B ⋅  A − I 3  =  A − I 3  ⋅ B = I 3 .
9  9 
2. a) Se desfac parantezele şi se obţine prin calcul x D y = xy + 3 x + 3 y + 6 pentru orice x, y ∈ \.
b) ∃e ∈ \ asfel încât pentru orice x ∈ \ avem x D e = e D x = x. Obţinem xe + 3x + 3e + 6 = x ⇒ e = −2.
n ( n − 1)
( )
2
c) Folosim punctul a) şi avem Cn2 + 3 = 16 ⇔ + 3 = ±4. Obţinem soluţia n = 2.
2
Varianta 64 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Se verifică prin calcul direct.


3 4 −1  −1 −4 
b) B =   ⇒ det B = 1 ≠ 0 . Deci matricea B este inversabilă. B =  .
 −1 −1 1 3
c) B3 = 3 A + I 2 , B 2 = 2 A + I 2 ⇒ B3 − B 2 = A . Se obţine x = 1.

( )
2
2. a) f = X 2 − 1 ⇒ g / f .
b) Folosim relaţiile lui Viete. S = 0, P = 1 ⇒ S ⋅ P = 0.
c) Meoda I. Înlocuim necunoscuta X a polinomului f cu rădăcinile x1 , x2 , x3 , x4 şi adunăm cele
patru relaţii.
Obţinem :
( )
T − 2 x12 + x22 + x32 + x42 + 4 = 0.

(x 2
1 )
+ x22 + x32 + x42 = ( x1 + … + x4 ) − 2 ( x1 x2 + … + x3 x4 ) = 4
2

Finalizare T = 4.
Metoda II. Se calculează rădăcinile polinomului f . x1 = x2 = −1, x3 = x4 = 1. Înlocuim şi
obţinem T = 4.
Varianta 65 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x + 2 y = 4
1. a) Se rezolvă sistemul  ⇒ B ( 0, 2 ) .
3x + y = 2
b) Se determină coordonatele mijlocului segmentului AB : C ′ ( 2,1)
x y 1
CC ′ : 1 −1 1 = 0 ⇔ CC ′ : 2 x − y − 3 = 0.
2 1 1
4 0 1
1
c) A = ∆ . Unde ∆ = 0 2 1 = 10 ⇒ A = 5.
2
1 −1 1
2. a) S = 4̂.
b) aˆ este inversabil în ] 8 dacă ( a,8 ) = 1. Deci elementele inversabile sunt 1,3,5,7.
ˆˆ ˆ ˆ

Produsul lor este P = 1ˆ ⋅ 3ˆ ⋅ 5ˆ ⋅ 7ˆ = 1.


ˆ
 2ˆ 5ˆ 
c) Se vor folosii formulele lui Cramer. Scrierea matricei sistemului A =   det A = 5ˆ
 3ˆ 2ˆ 
 

∆ x = 3,
ˆ ∆ = 4ˆ ⇒ x = 7,
y
ˆ y = 4.
ˆ
Varianta 66 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 3 −2 
1. a) A2 =   ⇒ det A = 4.
 −1 2 
 − x + 2 z − y + 2t  1
b) A ⋅ B =   ⇒ x = 0, y = 1, z = t = .
 x y  2
c) Se observă că A ⋅ B = B ⋅ A = I 2 ⇒ B −1 = A. Atunci S = O2 .
2. a) x D x = 12 ⇔ x 2 − 6 x + 12 = 12 cu rădăcinile x1 = 0 şi x2 = 6.
b) Calcul direct 1 D ( 2 ∗ 3) = (1 D 2 ) ∗ (1 D 3) = 5 .
x + y = 8
c) Sistemul se scrie echivalent  cu soluţiile x = 9, y = −1.
 x − y = 10
Varianta 67 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Pentru a = −1 avem det A = −9 ≠ 0 deci sistemul omogen are soluţia unică x = y = 0.


b) Prin calcul direct se obţine identitatea.
Altă metodă: Se aplică Teorema lui Cayley-Hamilton cu trA = a + 1 şi det A = a − 8.
c) Calcul direct se obţine a = −1.

2. a) x D ( y D z ) = ( x D y ) D z = x + y + z + 22, ∀x, y , z ∈ ] .
b) Ecuaţia se scrie echivalent 6 x + 55 = 1 ⇔ x = −9.
c) Asociativitatea a fost demonstrată la punctul a), elementul neutru al legii este e = −11∈ ] ,
elementele simetrizabile au forma x′ = − x − 22 ∈ ], iar legea este comutativă. În concluzie ( ], D )
este grup comutativ.
Varianta 68 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) det A = ( x − 3) − 1 ⇔ ( x − 3) − 1 = 0 cu soluţiile x1 = 4, x2 = 2.
2 2

b) Prin calcul direct se obţine identitatea.


Altă metodă: Se aplică Teorema lui Cayley-Hamilton cu trA = 2 x − 6 şi det A = x 2 − 6 x + 8.
c) Prin calcul direct obţinem x = 4.
Altă metodă: Folosim pct b) şi obţinem x = 4.

2. a) Calcul direct, desfacerea parantezelor şi obţinem x D y = xy − 2 ( x + y ) + 6.


b) x D 2 = 2 x − 2 ( x + 2 ) + 6 = 2, ∀x ∈ \.
c) Folosim pct c) şi obţinem E = 2.
Varianta 69 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Se obţine a − 2 = 0 ⇔ a = 2.
b) Pentru a = 3 ⇒ det A = 1 ≠ 0 deci matricea A este inversabilă. Atunci se verifică că:
A ⋅ A−1 = A−1 ⋅ A = I 2 .
c) Folosim punctul b) şi înmulţim expresia la stânga cu A−1 . Obţinem X = A−1 ⋅ B. Soluţiile ecuaţiei
matriceale vor fi: x = −2, y = 5.
1 1 4
2. a) ∗ = .
2 2 5
1 − x − y + xy
b) Prin înlocuire şi calcul se obţine f ( x ∗ y ) = = f ( x ) ⋅ f ( y ) , ∀x, y ∈ G.
1 + x + y + xy
x + y + z + xyz
c) x ∗ ( y ∗ z ) = = ( x ∗ y ) ∗ z , ∀x, y, z ∈ G.
1 + xy + xz + yz
Varianta 70 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 3 1 1
 
1. a) A =  1 1 1 .
2

 1 1 1
 
 3a 2 a2 a2 
 
b) A2 =  a 2 a2 a 2  ⇒ det A2 = 0.
 2 
a a2 a2 
 
c) Presupunem A2 = I 3 . Obţinem a 2 = 0,3a 2 =1 şi a 2 = 1. Contradicţie.

2. a) x ∗ 2 = 2, 3 D x = 3 . Atunci ( x ∗ 2 ) − ( 3 D x ) = −1, ∀ x ∈ \
b) Se determină e1 = 3, e2 = 4 . Avem e1 ∗ e2 = 4 şi e1 D e2 = 3 ⇒ e1 ∗ e2 + e1 D e2 = 7.
c) f ( x ∗ y ) = axy − 2ax − 2ay + 6a + 1 şi f ( x ) D f ( y ) = a 2 xy − 2ax − 2ay + 7 . Finalizare a = 1.
Varianta 71 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) det M = − x − y + 3.
1 2 1
b) Se determină C2 ( 3,0 ) . 1 2 1 = 0 ⇒ Punctele A, B, C2 sunt coliniare.
0 3 1
1 2 1
1
c) A = ∆ . ∆ = 0 0 1 = 3n. Aria este minimă pentru n = 1.
2
n +1 2 − n 1
2. a) Calcul direct şi obţinem identitatea cerută.
b) x ⊥ e = e ⊥ x = x, ∀x ∈ \. Se observă că legea este comutativă. Relaţia precedentă se scrie:
( x − 3)( e − 3) = x − 3. Pentru x ≠ 3 avem e = 4. Verificăm dacă e = 4 este element neutru şi pentru
x = 3. Avem 3 ⊥ 4 = 4 ⊥ 3 = 3. . Deci e = 4 este element netru pentru legea de compoziţie.
1 1
c) x ⊥ x′ = x′ ⊥ x = e. Relaţia se mai scrie x′ − 3 = ⇒ x′ = + 3. Deci ∀x ∈ \ \ {3}
x−3 x−3
1
∃x′ = + 3 astfel încât x ⊥ x′ = x′ ⊥ x = e .
x −3
Varianta 72 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) S ( 0,0 ) = 9.
2 −3 4
b) Calculul determinantului matricei sistemului det A = 1 2 α = −7α − 7 . det A = 0 ⇔ α = −1
5 −4 7
S (α , β ) = 9 + α + β . Obţinem S (α , β ) = −2 ⇔ β = −10
c) Pentru α = β = 0 avem det A = −7 ≠ 0. Sistemul are soluţie unică. Aplicăm regula lui Cramer şi
obţinem soluţia x = 10, y = −5, z = −10.
2. a) Ecuaţia de gradul II are soluţiile: x1 = 2, x2 = −1.
b) g / f dacă rădăcinile lui g sunt rădăcini şi pentru f. Deci f ( 2 ) = 0 ⇔ 2m + n = −7,
f ( −1) = 0 ⇔ m − n = −5 . Obţinem m = −4, n = 1 .
c) În condiţiile de la punctul b) polinomul f se divide cu polinomul g . Atunci f ( 2 ) = 0 ⇒ P = 0.
Varianta 73 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare
−1 0 1
1. a) ∆ = 1 −1 0 = 0.
0 1 −1
b) ∆ = a3 + b3 + c3 − 3abc. Se calculează partea dreaptă a expresiei din enunţ şi se obţine
identitatea cerută.
( )( )
c) Folosim pct. b) pentru a = 2 x , b = c = 1. Obţinem 2 x + 2 22 x − 2 ⋅ 2 x + 1 = 0 . Sau

(2 )( )
2
x
+ 2 2x − 1 = 0 ⇒ 2 x = 1 ⇒ x = 0.

2. a) Pentru x = 1ˆ şi y =0,
ˆ x, y ∈ ] avem I ∈ G.
5 2
 0ˆ 0ˆ 
Analog pentru x = y = 0̂, x, y ∈ ] 5 avem O2 =   ∈ G.
 2ˆ ⋅ 0ˆ 0ˆ 
 
 xˆ yˆ   zˆ tˆ 
b) Fie A =  ˆ , yˆ ∈ ] 5 şi B =  ˆ tˆ ∈ ] 5 . Calculăm produsul AB şi obţinem:
  2ˆ tˆ zˆ 
 2ˆ yˆ xˆ  , x , z,
   
 u v
ˆ ˆ
A⋅ B =  ∈ G. Unde uˆ = xz ˆˆ ∈ ] 5 şi vˆ = xt
ˆ ˆ + 2ˆ ty ˆ ˆ + yz
ˆ ˆ ∈ ]5.
 2ˆ vˆ uˆ 
 
c) La punctul b) am arătat că mulţimea G este parte stabilă a lui M 2( ] 5 ) în raport cu adunarea
matricelor. Operaţia de adunare a matricelor din M 2( ] 5 ) este asociativă şi comutativă , elementul
neutru este matricea O2 ∈ G . Elementele simetrizabile sunt matricele de forma − A.
 − xˆ − yˆ   uˆ vˆ 
−A =   . Notăm uˆ = − xˆ = 5n
− x ∈ ] 5 şi vˆ = − yˆ = 5n
− y ∈ ]5. − A =  ∈ G.
 2ˆ ⋅ ( − yˆ ) − xˆ   2ˆ vˆ uˆ 
   
Din cele de mai sus mulţimea G împreună cu operaţia de adunare a matricelor este grup comutativ
Varianta 74 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) Se observă că A2 = O2 ⇒ det A2 = 0.
x y
b) Fie X ∈ M2 ( \ ) , X =   atunci din X ⋅ A = A ⋅ X obţinem: x = t , z = 0 .
z t
a b
Notăm x = a ∈ \, y = b ∈ \ ⇒ X =  .
0 a
 x y
c) Y ∈ M2 ( \ ) , Y =   atunci din Y = O2 obţinem x + yz = 0, t + yz = 0, y ( x + t ) = 1 şi
2 2 2
 z t 
z ( x + t ) = 0. Se obţine uşor o contradicţie.
2. a) aˆ este inversabil în ] 6 dacă ( a,6 ) = 1. Deci avem 3elemente inversabile: 1,3,5.
ˆˆ ˆ

b) 2ˆ x + 1ˆ = 5ˆ ⇒ x = 2ˆ şi x = 5.
ˆ Atunci S = 1.
ˆ x 2 = x ⇔ x = 0,
ˆ x = 1,
ˆ x = 3, x = 4.
ˆ Atunci P = 0.
ˆ

S + P = 1̂.
ˆ P = 1.
c) x3 = 0ˆ ⇔ x = 0.
6
Varianta 75 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1. a) A2 = 2 I 2 .
 5 −7 
b) A + I 2 =   . det ( A + I 2 ) = 1 ≠ 0. Matricea A + I 2 este inversabilă.
 2 −3 
( A + I 2 )( A − I 2 ) = ( A − I 2 )( A + I 2 ) = I 2 . Deci ( A + I 2 )−1 = A − I 2 .
c) Presupunem X 2 = A ⇒ det X 2 = det A ⇔ ( det X ) = −2 imposibil.
2

2. a) Prin calcul direct şi exprimarea egalităţii obţinem: a = 3.


b) Legea de compoziţie devine x ∗ y = xy + 3x + 3 y + 6
x ⊥ e = e ⊥ x = x, ∀x ∈ \. Se observă că legea este comutativă, conform pct a). Relaţia
precedentă se scrie: e ( x + 3) = −2 ( x + 3) . Pentru x ≠ −3 avem e = −2.
Verificăm dacă e = −2 este element neutru şi pentru x = −3. Avem − 3 ∗ −2 = −2 ⊥ −3 = −3.
Deci e = −2 este element netru pentru legea de compoziţie.
c) Egalitatea se mai scrie x ( a − 3) + b − 9 = 0 ⇔ a = 3 şi b = 6.
Varianta 76 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 −a −1
5 −5
1.a. 1 4 −2 ≠ 0 ⇔ 8 + 2a + 2 + 2a + 4 ≠ 0 ⇔ 4a + 10 ≠ 0 ⇔ a ≠ − . Pentru a ≠ matricea este
2 2
1 −2 2
inversabilă.

1 −a −1  1 −a −1   −a −5a + 2 2a − 3 
     
b. A = A ⋅ A = 1 4 −2  ⋅ 1 4 −2  =  3
2
a + 20 −13  .
1 −2 2  1 −2 2   1 −a − 12 7 
    

dx dy d
c. Se rezolvă cu formulele lui Cramer x = = 2, y = = 3 şi z = z = −1.
d d d

2.a. Calculând avem x D ( y D z ) = xyz + 4 xy + 4 xz + 4 yz + 16 x + 16 y + 16 z + 60 , calculând avem


( x D y ) D z = xyz + 4 xy + 4 xz + 4 yz + 16 x + 16 y + 16 z + 60 de unde x D ( y D z ) = ( x D y ) D z.

b. Din x D (−4) = x ⋅ (−4) + 4 x + 4 ⋅ (−4) + 12 = −4 avem x D (−4) D y = (−4) D y = −4 y + 4 ⋅ (−4) + 4 y + 12 = −4.

c. Folosind punctul a) x D (−4) D y = −4 ⇒ 1 D (−2) D 3 D ( −4) D ... D 2007 D (−2008) = −4 .


Varianta 77 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

x y 1 x y 1
1.a. Ecuaţia dreptei este: xc4 yc4 1 = 0 ⇔ 4 −4 1 = 0 ⇔ x + y = 0.
xc2 yc2 1 2 −2 1

0 0 1
1+3 n −n
b. n −n 1 = ( −1) = n ( −n − 1) − ( −n )( n + 1) = 0 ⇒ punctele
n + 1 −n − 1
n + 1 −n − 1 1
O, Cn , Cn +1 , oricare ar fi n ∈ ]∗ .

xA yA 1 2 1 1
1
c. Aria triunghiului este A = ∆ , unde ∆ = xB yB 1 , ∆ = 1 2 1 = 4 + 3 − 3 − 6 − 6 − 1 = 3 , de unde
2
xC yC 1 3 −3 1
1 3
aria triunghiului este A = ∆ = .
2 2

 20080 0 0
 
2.a. Pentru x = 0 avem A0 =  0 1 0  = I 3 ∈ G.
 0 0 1 

 2008 x 0 0   2008 y 0 0   2008 x ⋅ 2008 y 0 0  2008 x + y 0 0


       
b. Ax ⋅ Ay =  0 1 0 ⋅ 0 1 0 =  0 1 0 =  0 1 0  = Ax + y .
 0 x 1   0 
y 1   0 x + y 1   0 x + y 1 
 

c. Inmulţirea maticelor este asociativǎ.


1 0 0
 
I 3 = A0 =  0 1 0  este element neutru,
0 0 1
 
 2008− x 0 0
 
A− x = 0 1 0  este matricea inversă a matricei Ax.
 0 − x 1 

Varianta 78 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

a b c d a+c b+d
1.a. Fie A =  , B =   atunci A + B =   ∈G .
b a d c b + d a + c 

b. Din  5 3   5 3   34 30   34 30   5 3  1 0 .
C2 =  ⋅ = ⇒ C 2 − 10C + 16 I 2 =   − 10   + 16   = O2
 3 5   3 5   30 34   30 34   3 5   0 1

c. Condiţia din enunţ se mai scrie x 2 − y 2 = 2008 ⇔ x 2 − y 2 = 23 ⋅ 251.


 x + y =1  x + y = 2
Rezolvând sistemele  , ,...,
 x − z = 2008  x − z = 1004
 503 501   253 249   503 −501  253 −249 
obţinem matricele B1 =   , B2 =   , B3 =   , B2 =  .
 501 503   249 253   −501 503   −249 253 

2.a.Avem f (0) = a0 ⇔ f (0) = 12008 + (−1) 2008 = 1 + 1 = 2

b. f (1) + f (−1) = (1 + 1) + (1 − 1) + ( −1 + 1) + ( −1 − 1)
2008 2008 2008 2008
= 22008 + (−2)2008 = 22009 care este par.

c. f ( X ) = ( X + 1) − ( X − 1) = 0 ⇔ ( X + 1) = ( X − 1)
2008 2008 2008 2008
⇔ X + 1 = X − 1 sau X + 1 = −( X − 1)

cu soluţia x = 0.
Varianta 79 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 2 1   5 4   13 9 
1.a. A ⋅ B =   ⋅ = .
 −1 2   3 1   1 −2 

x y  2 1  x y  5 4
b. Notăm X =   ecuaţia devine A ⋅ X =  ⋅  = ⇒
t z  −1 2   t z  3 1
 11 8
 2x + z 2y + t  5 4 5 5
 =  ⇒ X = .
 − x + 2 z − y + 2t   3 1  6 3
 
5 5

 2 1  2 1  3 4  3 4
c. A2 = A ⋅ A =  ⋅ =  ⇒ A − 4 A + 5I 2 = 
2

 −1 2   −1 2   −4 3   −4 3 
 2 1  1 0  0 0
−4   + 5 =  = O2 .
 −1 2   0 1   0 0 

2.a. x D x = 2 ⇔ 2 x − 14 = 2 ⇔ x = 8.

b. ( x D y ) D z = ( x + y − 14) D z = x + y + z − 28 = x D ( y D z ).

c. asociativitatea dem la b), elementul neutru este e = 14 , elementele simetrizabile x, = 28 − x iar


comutativitatea se verifica usor
Varianta 80 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 −1
1
1.a. Avem D ( −1) = 1 −1 1 = −1 − 1 − 1 + 1 − 1 − 1 = −4.
−1 1 1

1 1 a
b. Avem D ( a ) = 1 a 1 = a + a + a − a 3 − 1 − 1 = − a3 + 3a − 2 = − ( a − 1) ( a + 2 ) .
2

a 1 1

c. Din − ( a − 1) ( a + 2 ) = −4 ⇔ − ( a + 1) ( a − 2 ) = 0 ⇔ a1 = −1 sau a2 = 2.
2 2

2.a.
x D y = xy − 10 ( x + y ) + 110 = xy − 10 x − 10 y + 100 + 10 = x( y − 10) − 10( y − 10) + 10 = ( x − 10 )( y − 10 ) + 10

b. C101 D C20
1
= (10 − 10 )( 20 − 10 ) + 10 = 10

c. x D ( x − 1) = 10 ⇔ ( x − 10 )( x − 11) + 10 = 10 ⇔ ( x − 10 )( x − 11) = 0 ⇔ x = 10 sau x = 11.


Varianta 81 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

x + 2 y − 4 = 0
1.a. Rezolvând sistemul  obţinem A(4,0) .
 x − 3y − 4 = 0

xA yA 1
1
b. Aria triunghiului este A = ∆ unde ∆ = xB yB 1 . Calculând determinantul
2
xC yC 1
4 0 1
1 1
∆ = 0 2 1 = 8 + 0 + 0 − 2 + 4 − 0 = 10 de unde A = ∆ = ⋅ 10 = 5 .
2 2
1 −1 1

4 0 1
c. 0 2 1 = 0 ⇔ 8 + 0 + 0 − 4 − 4a − 0 = 0 ⇔ a = 1.
2 a 1

a b
2.a. det X = = a 2 ≠ 0 deoarece a > 0.
0 a

 x y  x + 5z y + 5t   x 5 x + y  x y
b. Fie x =   . Avem A ⋅ X =  =  = XA ⇒ z = 0 şi x = t , deci x =  
z t   z t   z 5z + t  0 x
are forma din enunţ.

c. Adunarea matricelor este asociativa şi comutativă

0 0
Elementul neutru este O2 =  
0 0

 − a −b 
Elementele simetrizabile sunt − A =  .
 0 −a 
Varianta 82 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

1 0 1
1.a. Calculând avem D (1,1,0 ) = 1 1 0 = 1 − 1 = 0. .
1 1 0

1 x a2
b. Avem D ( a, a, x ) = 1 a ax = 0 linia 2 egală cu linia 3 .
1 a ax

c. Aplicând proprietaţile determinanţilor,scăzând linia întâi din liniile doi şi trei obţinem

1 x ab 1 x ab
1 −b
1 a bx ⇔ 0 a − x b( x − a ) = 0 ⇔ (a − x )(b − x) = 0 ⇔ ( a − x)(b − x)(b − a ) = 0 ⇔ x1 = a, x2 = b pentru a ≠ b.
1 −a
1 b ax 0 b − x a ( x − b)

2.a Ecuaţia f ( x) = g ( x) ⇔ f ( x) − g ( x) = 0 ⇔ x3 − x 2 = 0 ⇔ x3 − x 2 = 0 ⇔ x1 = x2 = 0 şi x3 = 1 de unde


rezultă A = {0,1}.

 x1 + x2 + x3 = 0
 x x + x x + x x = −3  x3 = −2 x1
 
x3 − 3 x + a = 0, se formeaza sistemul:  1 2 1 3 2 3
⇒ −3x1 = −3
2
b.  x x x
1 2 3 = a 
 −2 x 1 = a
3
 x1 = x2

cu soluţiile: x1 = 1, x2 = 1, x3 = −2 şi a = −2 sau x1 = −1, x2 = −1, x3 = 2 şi a = 2.

 −3 − 5 
= 1 ⇔ e f ( x ) = 1 ⇔ f ( x) = 0 ⇔ ( x − 1) ( x + 2 ) = 0 ⇔ x = −2 şi
2
c. Inecuaţia e f ( x ) = g   ⇔ e
f ( x)
 2
 
x = 1.

.
Varianta 83 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

∧ ∧
∧ ∧ ∧
x =1
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
1.a. Adăugând la ambele părţi ale ecuaţiei 1 avem: 2⋅ x + 5+ 1 = 1+ 1 ⇔ 2⋅ x = 2 ⇔  1 .
∧ ∧
x = 4
 2

∧ ∧ ∧
1 2 3
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
b. D = 2 3 1 = 1⋅ 2⋅ 3+ 2⋅ 1⋅ 3+ 3⋅ 2⋅ 1− 3⋅ 3⋅ 3− 1⋅ 1⋅ 1− 2⋅ 2⋅ 2 = 0+ 0+ 0+ 3+ 5+ 4 = 0 .
∧ ∧ ∧
3 1 2

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧∧ ∧
c. Înmulţind prima ecuaţie cu 3 obţinem x = 5, y = 0 şi înmulţind a doua ecuaţie cu 3 obţinem 3 x = 3 de
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
unde x = 1, y = 2 sau x = 3, y = 4 deci avem soluţiile x = 1, y = 2 sau x = 3, y = 4 sau x = 5, y = 0 .

 1 0 0  1 0 0  1 0 0
     
2.a. Ax ⋅ Ay =  0 1 0  ⋅  0 1 0  =  0 1 0  = Ax + y . c.c.t.d.
 x 0 1  y 0 1  x + y 0 1
     

1 0 0
 
b. Din relatia Ax ⋅ A0 = Ax ⇒ I 3 = A0 =  0 1 0  − element neutru .
0 0 1
 

 1 0 0  1 0 0
   
c. f ( x) = f ( y ) ⇒  0 1 0  =  0 1 0  ⇒ x = y ⇒ f.injectivă
 x 0 1  y 0 1 
  
∀Ax ∈ G; ∃ x ∈ \ astfel încât f ( x) = Ax f.surjectivă deci f este bijectivă
Varianta 84 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 1 0 1 0 0  0 1 0
     
1.a. Se verifică uşor că A = I 3 + B deoarece  0 1 1  =  0 1 0  +  0 0 1  .
0 0 1 0 0 1 0 0 0
     

1 1 0  1 −1 1 
−1 ∗  
b. det A= 0 1 1 = 1 ⇒ A este inversabilă şi A = A =  0 1 −1 .
0 0 1 
0 0 1  

c. Avem det X ( a ) = ( a + 1) şi relaţia din enunţ devine det X ( a ) = ( 2a − 1) ⇒ ( a + 1) = ( 2a − 1)


3 3 3 3

⇔ a + 1 = 2a − 1 ⇔ a = 2.

2.a. x ∗ y = xy − x − y + 1 + 1 = x( y − 1) − ( y − 1) + 1 = ( x − 1)( y − 1) + 1

b.
( x ∗ y ) ∗ z = ( xy − x − y + 2) ∗ z = ( xy − x − y + 2) ⋅ z − ( xy − x − y + 2) − z + 2 = xyz − xy − yz − xz + x + y + z + 4 =
= x ∗ ( y ∗ z ).

1 2 3 4 2008
c. ∗ ∗ ∗ …∗ = 1, deoarece a ∗ 1 ∗ b = 1.
2 2 2 2 2
Varianta 85 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 a 2
3 = ( 2a − 1)( a − 3) + 3a + 2a − 2 ( 2a − 1) − 3a − a ( a − 3) = a − 6a + 5 .
2
1.a. det A = 1 2a − 1
1 a a−3

a 1 2
b. Scrierea condiţiei din enunţ det A = 1 2a − 1 3 = 0 ⇔ a 2 − 6a + 5 = 0 ⇔ a = 1 şi a = 5.
1 a a−3

 x + 2z = 1
 x + 2z = 1
c. Pentru a = 0 sistemul devine  x − y + 3 z = 1 şi rezolvând sistemul  obţinem z = 0 şi
 x − 3z = 1  x − 3z = 1

 x =1

soluţia  y = 0 .
z = 0

2.a. Legea se mai scrie x ∗ y = xy − 6 x − 6 y + 36 + 6 = x ( y − 6 ) − 6 ( y − 6 ) + 6 =


= x ( y − 6 ) − 6 ( y − 6 ) + 6 = ( x − 6 )( y − 6 ) + 6.

b. x ∗ x ∗ x ∗ x = x ⇔ ( x − 6 )( x − 6 )( x − 6 )( x − 6 ) + 6 = x ⇔ ( x − 6 )( x − 6 )( x − 6 ) = 1 ⇔ x = 7.

c. Deoarece x ∗ 6 = ( x − 6 )( 6 − 6 ) + 6 = 6 de la punctul a) şi 6 ∗ y = 6 ⇒

⇒ 1 ∗ 2 ∗ 3... ∗ 6 ∗ ... ∗ 2008 = (1 − 6)(2 − 6)...(6 − 6)...(2008 − 6) + 6 = 6 .


Varianta 86 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 0 1  0 1 1 0
1.a. A2 =   ⋅ =  = I2 ⇒ A ∈G .
 −1 0   −1 0   0 1 

2
b.  ( X + I 2 )  = ( X + I 2 ) ( X + I 2 ) = X 2 + XI 2 + I 2 X + I 22 = (− I 2 + A + A + I 2 ) = ⋅ 2 A = X . .
1 1 1 1 1 1
2  4 4 4 4 2

 0 1  x z  z t  x z   0 1  −y x
c. Din A ⋅ X =  ⋅ =  si X ⋅ A =  ⋅ =  rezultă că X este de
 −1 0   y t   −x − y  y t   −1 0   −t z
 x y
forma X =   , unde x, y ∈ \ .
−y x

2.a. f (1) + f (−1) = 12 + a + b + c + 1 − a − b + c + 1 si înlocuind pe c = 501 avem


f (1) + f (−1) = 2 + 2c = 2 + 2 ⋅ 501 = 1004 .

b. Pentru a = −2, b = 2, c = −1

( )( ) ( )(
avem x 4 − 2 x3 + 2 x − 1 = 0 ⇔ ⇔ x 2 − 1 x 2 + 1 − 2 x( x 2 − 1) = 0 ⇔ x 2 − 1 x 2 − 2 x + 1 = 0 ⇔ )
( x − 1)( x + 1)( x − 1) 2 = 0 ⇔ ( x − 1)3 ( x + 1) = 0 Deci rădăcinile polinomului sunt x1 = x2 = x3 = 1 şi x4 = −1 .

 f (0) = 0  c=0  c=0


  
c. Sistemul format de ecuaţiile:  f (1) = 0 ⇔  a + b + c + 1 = 0 ⇔ a + b = −1 este sistem imposibil.
 f (−1) = 0 − a − b + c + 1 = 0  a + b =1
  
Varianta 87 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

2 2 2 2 2 2
1.a. A2 =  ⋅ =  = A ⇒ A∈G .
 −1 −1  −1 −1  −1 −1

b. A2 = A, adev. dem. la punctul a) A3 = A2 ⋅ A = A ⋅ A = A ⇒ det ( A3 − 2 A2 + A ) = det ( A − 2 A + A ) = 0.

c. ( 2 X − I 2 )2 = ( 2 X − I 2 )( 2 X − I 2 ) = 4 X 2 − 2 XI 2 − 2 XI 2 + I 2 = 4 X 2 − 4 X + I 2 = 4 X − 4 X + I 2 = I 2 .

2.a. x ∗ y = xy − 2008 ( x + y ) + 2008 + 2008 = xy − 2008 x − 2008 y + 2008 + 2008 =

( ) ( )
= x y − 2008 − 2008 y − 2008 + 2008 = x − 2008 ( )( y − )
2008 + 2008 ∀x, y ∈ R .

b. Se arată că ∃e ∈ \ astfel încât x ∗ e = e ∗ x = x , ∀x ∈ \ .


Existenţa elementului e se determină din x ∗ e = x , ∀x ∈ \ de unde se obţine e = 2008 + 1 .
Apartenenţa lui e la R este evidentă: 2008 + 1 ∈ \ .

c. Datorită asociativităţii legii ∗ , grupând termenii şi ţinând cont de cerinţa a),


( )( )
obţinem  − 2008 ∗ − 2007 ∗ ... ∗ 0 ∗ ... ∗
 ( 2007 ) ∗ ( 2008 ) = α ∗ ( )
2008 = 2008

unde am notat cu α = ( − 2008 ) ∗ ( − 2007 ) ∗ ... ∗ 0 ∗ ... ∗ ( 2007 ) ∈ R .


Varianta 88 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 0 1 1   1 1 1  0 1 2
     
1.a. Avem A ⋅ B =  0 0 1  ⋅  0 1 1 = 0 0 1 .
 0 0 0   0 0 1 0 0 0
     

0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
           
b. Din A =  0 0 1  ⋅  0 0 1  =  0 0 0  , A3 = A2 ⋅ A =
2
 0 0 0  ⋅  0 0 1  =  0 0 0  = O2
 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0
           

0 0 1
 
avem A2 + A3 =  0 0 0  .
0 0 0
 

x y z t + g e + h f +l 0 x x+ y
     
c. Notăm X =  t e f , atunci A ⋅ X =  g h f  şi X ⋅ A =  0 t t + e  şi egalând cele
g l   0 0  0 g g + h 
 h  0 
0 a b
 
douǎ avem g = 0, h = 0, t = h = 0, f = y = 0, l = e = x, deci X este de forma X =  0 0 a  .
0 0 0
 

1
2.a. Dezvoltând relaţia f (−1) + f (1) = 2a + 1 ⇔ 2a + 2c = 2a + 1 ⇔ c = .
2

1− i 3
( )
b. f ( x) = 0 ⇔ x3 − 3 x 2 + x + 1 = 0 ⇔ ( x − 1) x 2 − x + 1 = 0 care are rădăcinile x1 = 1, x2 =
2
şi

1+ i 3
x3 = .
2

x1 x2 x3 −a −a −a 1 0 0
c. x2 x3 x1 = x2 x3 x1 = −a x2 x3 − x2 ( )
x1 − x2 = − a −a 2 + 3b = a 3 − 3ab. (s-au adunat liniile 2
x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 − x3 x2 − x3
şi 3 la linia 1,apoi s-a scǎzut coloana 1 la 2 şi la 3 ).
Varianta 89 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
1 0 0  1 0 0  1 0 0
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
1.a. Din A2 =  0 3 0  ⋅  0 3 0  =  0 1 0  = I 3 .
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
0 0 5  0 0 5  0 0 1
     
     

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
1 0 0 a b  a c  1 0 0
c 
1 0 0 b 1 0 0
 ∧ ∧ ∧    ∧ ∧ ∧
∧ ∧ ∧  ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
b. A ⋅ X = I 3 ⇔  0 3 0  ⋅  d e f  =  0 1 0 ⇔  3 d 3 e 3 f  =  0 1 0  ⇔ X =  0 3 0 .
∧ ∧ ∧        ∧ ∧ ∧
 0 0 5  g h l   ∧ ∧ ∧  ∧ ∧ ∧
 ∧ ∧ ∧  0 0 5
   0 0 1   5 g 5 h 5 l   0 0 1   
       

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
 0 0 0  0 0 0  0 0 0
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
c. Avem ( B − A )
2
=  2 0 0 ⋅  2 0 0 =  0 0 0 .
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧
 3 7 0  3 7 0  6 0 0
     
     

2.a. x ∗ e = e ∗ x = x ⇔ 3 xe + 7 x + 7e + 14 = x ⇔ e(3 x + 7) = −6 x − 14
−6 x − 14 −2(3 x + 7)
⇔e= ⇔e= ⇔ e = −2 -element neutru.
3x + 7 3x + 7

7 7 7
b. x ∗ x ≤ − ⇔ 3x 2 + 14 x + 14 ≤ − ⇔ 9 x 2 + 42 x + 49 ≤ 0 ⇔ x = − .
3 3 3

−7 x − 16
c. x ∗ x ' = x '∗ x = e ⇔ 3 xx '+ 7 x + 7 x '+ 14 = −2 ⇔ x '(3 x + 7) = −7 x − 16 ⇔ x ' = , x ' existǎ
3x + 7
7 −7 x − 16
dacǎ 3 x + 7 ≠ 0 ⇒ x ≠ − ∉ ] şi din ⇔ x ' = , x ' ∈ ] ⇒ x = −2 este singurul element inversabil.
3 3x + 7
Varianta 90 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1 1 1
1.a. det A = 1 2 4 = 32 + 4 + 4 − 2 − 16 − 16 = 6.
1 4 16

1 1 1
b. ∆ = a 2 4 = ( 2 − a )( 4 − a )( 4 − 2 ) = 2 ( a − 2 )( a − 4 ) . Sistemul admite numai soluţia unică dacă
a2 4 16
∆ ≠ 0 , deci a ∈ \ − {2, 4}.

c. Deoarece ∆ = 2 ( a − 2 )( a − 4 ) ≠ 0 ⇒ x = y = z = 0.

2.a. Avem f (1) + f (−1) = 2008 ⇔ 2 + 2c = 2008 ⇔ c = 1003.

f (0) = −2 
b. Din  ⇒ a + b = −1. Cum x1 = 2 este solutie ⇒ 8a + 2b = −14 de unde
f (1) = a + b − 2 + 1 = −2 
a = −2

⇒  b =1 .
 c = −2

( )( )
c. Pentru a = −2, b = 1 şi c = −2 avem x 4 − 2 x3 + x − 2 = x 2 − x + 1 x 2 − x − 2 care are rădăcinile

1− i 3 1+ i 3
x1 = , x2 = , x3 = −1 şi x4 = 2.
2 2
Varianta 91 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

2 2 −3
1.a. Avem det ( B ) = 1 3 −3 = 1.
1 2 −2

1 2 −3   1 2 −3 
   
b. Calculând avem A = 1 2 −3  ⋅  1 2 −3  = O3 .
2

1 2 −3   1 2 −3 
   

 a 2a −3a   1 0 0   a + 1 2a −3a   2a + 2 4a −6a 


c. B =  a 2a −3a  +  0 1 0  =  a  
2a + 1 −3a  ⇒ 2 B =  2a 4a + 2 −6a  şi

    
 a 2a −3a   0 0 1   a −3a + 1  2a −6a + 2 
     2a  4a

 2a + 1 4 a −6a 
 
B =  2a
2
4a + 1 −6a  ⇒ 2 B − B 2 = I 3 . Din 2B − B 2 = I 3 ⇒ B ( 2 I 3 − B ) = I 3 ⇒ B −1 = 2 I 3 − B.
 2a −6a + 1
 4a

2.a. x D y = 3xy + 3x + 3 y + 3 + 2 − 3 = 3 x( y + 1) + 3( y + 1) − 1 = ( y + 1)(3 x + 3) − 1 = 3( x + 1)( y + 1) − 1 .

( )( )
b. x 2 − 5 D y 2 − 10 = −1 ⇔ 3( x 2 − 4)( y 2 − 9) = 0 ⇒ solutiile : x ∈{−2;2} sau y ∈{-3;3}

1 5 1 5  1  5  4 7
c. Luăm x = , y = ∈ _, avem D = 3  + 1 + 1 − 1 = 3 ⋅ ⋅ − 1 = 14 − 1 = 13 ∈ ` . Se pot lua şi alte
3 2 3 2  3  2  3 2
exemple.
Varianta 92 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

0 0 a
1.a. det A = 0 a 0 = − a 3 .
a 0 0

 0 0 a   0 0 a   a 0
2
0
    
b. A2 =  0 a 0  ⋅  0 a 0  =  0 a2 0  apoi se verifică uşor că A2 X = XA2
 a 0 0   a 0 0   
    0 0 a 2 

a 0 0  0 0 ba   a 0 ba 
     
c. aI 3 + bA =  0 a 0  +  0 ba 0  =  0 a + ba 0  . Notăm cu B = aI 3 + bA.
0 0 a  ba 0 0   ba a 
     0

ba   ba a2 
2
0 0 a  a 0

0

   
A ⋅ B =  0 a 0  ⋅  0 a + ba 0  =  0 a 2 + ba 2 0 
 a 0 0   ba  
   0 a   a 2 0 ba 2 

ba   0 0 a   ba a2 
2
a 0

0

   
B ⋅ A =  0 a + ba 0  ⋅  0 a 0  =  0 a 2 + ba 2 0  deci matricea aI 3 + bA ∈ G.
 ba  
 0 a   a 0 0   a 2 0 ba 2 

2.a. Avem f (−1) = 11004 = 1 .

b. Punând x =1 obţinem : f (1) = 31004 = a0 + a1 + a2 + ... + a2008 de unde a0 + a1 + a2 + ... + a2008 este un
număr impar.

c.
Varianta 93 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 5 4
1.a. A2 = A ⋅ A = 22   ⇒ det A = 4 ( 25 − 16 ) = 36.
2

 4 5 

2 1 2 2  5 4 3  14 13 
b. A = 2  ; A = A ⋅ A = 2  ; A = A ⋅ A = 2 
3 2
.
1 2  4 5  13 14 

 20 16   24 16   4 0   0 0 
c. A2 − 8 A + 4 I 2 =  − + =  = 02 .
 16 20   16 24   0 4   0 0 

∧3 ∧ ∧ ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧ ∧3 ∧
2.a. Se verifică uşor prin calcul că b = b . 0 = 0 ; 1 = 1; 2 = 2; 3 = 3; 4 = 4; 5 = 5 .
3

∧ ∧ ∧ ∧
()
b. f 
2 =
0 ⇔ 5 a = 4 ⇔ a = 2.

c. Pentru a = 
2 avem f = X 3 + 
5X = x ( x − 
1)( x − 
5) .
Varianta 94 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

x 1
1.a. det A = 0 ⇔ = 0 ⇔ x 2 − 1 = 0 ⇔ x 2 = 1 ⇔ x1 = −1 sau x2 = 1.
1 x

 x 1   x 1   x + 1 2x   x2 + 1 2 x   1 0
2
b. A =  ⋅ =  Egalitea Ax = I 2 ⇒  =  ⇒ x =0.
2 2

 1 x   1 x   2 x x 2 + 1  2x x 2 + 1  0 0

 2x
2
2x 
c. Din Ax2 =  x 1  ⋅  x 1  =  x + 1 2 x  şi 2 x ⋅ Ax = 
2
2
⇒ A2 x = 2 xA2 + (1 − x 2 ) I 2 .
 1 x   1 x   2 x x 2 + 1  2x 2x 

2. a) Din a3 + 
5a3 = a (a −
1)(a − 
5) avem: Cazul 1. Dacă a = 
0 gradul polinomului este 0.

Cazul 2.Dacă a = 
1 sau a = 
5 gradul polinomului este 1. Cazul 3. Dacă a ≠ 
0,1,5 gradul polinomului este 2.

b. Avem f = X 3 + 
2X 2 +
2 X +
1 =( X + 
1)( X 2 + X +
1) de unde rezultă câtul X 2 + X + 
1 şi restul 0.

c. După rezolvarea sistemului obţinem a = 


0 sau b = 
2.
Varianta 95 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Rezolvare

 4 −2 −2   −2 −2 −2   0 0 0 
     
1.a.Din A ⋅ B =  −2 4 −2  ⋅  −2 −2 −2  =  0 0 0  = O3
 −2 −2 4   −2 −2 −2   0 0 0 
     

b.
 4 −2 −2   4 −2 −2   24 −12 −12 
     
A =  −2
2
4 −2  ⋅  −2 4 −2  =  −12 24 −12  = 6 A.
 −2 −2 4   −2 −2 4   −12 −12 24 

 −2 −2 −2   −2 −2 −2   12 12 12 
     
B =  −2
2
−2 −2  ⋅  −2 −2 −2  =  12 12 12  = −6 A.
 −2 −2 −2   −2 −2 −2   12 12 12 

c. C n = ( A + B ) = C 3 A3 + C 3A2 B + C 3 AB 2 + C 3B 3 = A3 + B 3 =
3 0 1 2 3

A2 A + B 2 B = 6 AA − 6 BB = 6 ⋅ 6 A − 6 ⋅ (−6) B = 62 ( A + B ) , deoarece A ⋅ B = O3 .

2.a. x D y = xy + 2 x + 2 y + 2 = xy + 2 x + 2 y + 4 − 2 = x( y + 2) + 2( y + 2) − 2 = ( x + 2)( y + 2) − 2.

b. x ∗ e = e ∗ x = x ⇔ x + e + 2 = x ⇔ e = −2 pentru prima lege şi


−x − 2
x D e = e D x = x ⇔ xe + 2 x + 2e + 2 = x ⇔ e ( x + 2 ) = − x − 2 ⇔ e = = −1 pentru a doua lege.
x+2

c. Sistemul se mai scrie


 x2 + y 2 + 2 = 7  x2 + y 2 = 5  x = 1  x = −1  x = 2  x = −2
 2 ⇔  2 ⇔ , , , .
( x + 2)( y + 2) − 2 = 16 ( x + 2)( y + 2) = 18  y = 2  y = −2  y = 1  y = −1
2 2
Varianta 96 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

2008 − 1 −1
1.a. Determinantul
1 2008 + 1
= ( 2008 − 1)( )
2008 + 1 + 1 = 2008 deoarece i 2 = −1 .

x1 x2
= x12 + x22 = ( x1 + x2 ) − 2 x1 x2 = 42 − 2 = 14, unde am ţinut cont de relaţiile lui
2
b. Determinantul D =
− x2 x1
Viete.

 −1 1 0   −1 1 0   0 −1 0   0 −1 0  −1 1 0   1 0 0 
      3     
c. A =  −1 0 0  ⋅  −1 0 0  =  1 −1 0  , A = A ⋅ A =  1 −1 0  −1 0 0  =  0 1 0  ⇒
2 2

 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0   0 0 0 
          

⇒ A3 + A2 + A = 02 .

2.a. x D y = 2 xy − 8 x − 8 y + 36 = 2 xy − 8 x − 8 y + 32 + 4 = 2 x ( y − 4 ) − 8 ( y − 4 ) + 4 = 2 ( x − 4 )( y − 4 ) + 4.

b. Ecuaţia se mai scrie 2 ( x − 4 )( x − 4 ) + 4 = 36 ⇔ ( x − 4 ) = 16 ⇔ x1 = −4, x2 = 12.


2

c. 1 D 2 D 3 D ... D 2008 = 1 D 2 D 3 D ... D 16 D ... D 2008 = a D 4 D b = 4.


Varianta 97 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 x + 2y − z =1

1.a. AX = B ⇒ 2 x + ay + z = 1 .
 2 y + 3z = 1

1 2 −1
b. 2 a 1 = 3a − 4 − 12 − 2 ⇔ 3a-18=0 ⇔ 3a = 18 ⇔ a=6.
0 2 3

2a − 6 −a + 3 x
c. Rezolvând sistemul obţinem x = ,z = ⇒ = −2.
3a − 18 3a − 18 z

2.a. f ( −1) = (−1 + 1) 2008 + (−1 − 1) 2008 = 22008 şi f (1) = (1 + 1) + (1 − 1)


2008 2008
= 22008 ⇒ f ( −1) + f (1) = 22009

b. a0 + a1 + ... + a2008 = f (1) = 2 2008.

c. Din f (−1) = 22008 şi f (1) = 22008 ⇒ f ( x) = ( x − 1) ⋅ p + 22008 şi f ( x) = ( x + 1) ⋅ q + 22008 de


unde f ( x) − 22008 = ( x − 1) ⋅ p( x) si f ( x) − 22008 = ( x + 1) ⋅ q( x) de unde f ( x) − 22008 = ( x + 1)( x − 1) ⋅ s ( x)
adică restul împărţirii lui f la X 2 − 1 este 22008 .
Varianta 98 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

1.a. Se demonstrează uşor că A ⋅ B = O2 .

b. ( A + B ) 2 = A2 + AB + BA + B 2 = A2 + B 2 deoarece AB=BA= O2

( A − B) 2 = A2 − AB − BA + B 2 = A2 + B 2 deoarece AB=BA= O2 de unde ( A + B) 2 = ( A − B ) 2 = A2 + B 2

1 
9 0 0
 3 0 0 9 0 0  
c. A − B =  0 3 0  ⇒ ( A − B ) 2 =  0 9 0  ⇒ inversa ei este  0 0 
1
 9
 0 0 3 0 0 9  
    1
0
 0
9 

2.a. Se demonstrează uşor că x ∗ y = 3x( y + 1) + 3( y + 1) − 1 = ( y + 1)(3x + 3) − 1 = 3( x + 1)( y + 1) − 1 .

b. ( x 2 − 2) ∗ ( y 2 − 5) = −1 ⇔ ( x 2 − 1)( y 2 − 4) = 0 ⇔ x ∈ {−1;1} sau y ∈ {-2;2} .

 x ∗ (−1) = −1
c. Din  avem : α ∗ (−1) ∗ β = −1 ⇒ (−2008) ∗ (−2007) ∗ ... ∗ (−1) ∗ 0 ∗1 ∗ ... ∗ 2007 ∗ 2008 = −1
(−1) ∗ y = −1
Varianta 99 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 2 2   x y   2 x 2 y + 12   x y   2 2   2x 2x + 2 y 
1.a. A ⋅ B =  ⋅ =  şi B ⋅ A =  ⋅ = 
 0 2  0 6   0 6   0 6   0 2  0 6 

A ⋅ B = B ⋅ A ⇒ x = 6 şi y ∈ \ .

4 8 1 2  4 8
b. Calculând A2 =   şi 4( A − I 2 ) = 4  =  ⇒ A = 4( A − I 2 ) .
2

 0 4 0 1  0 4

 1 1 2 2  1 1   1 1 2  1 2 3  1 2   1 1 3  1 3
c. A = 2  , A = 2  ⋅ =2  , A = 2 
3
⋅ =2  
 0 1  0 1   0 1 0 1  0 1   0 1  0 1

Din relaţia A3 − aA2 + 4 A = O2 ⇒ a = 4.

2.a. x ∗ y = xy − 3 ( x + y ) + 12 = xy − 3x − 3 y + 9 + 3 = x ( y − 3) − 3 ( y − 3) + 3 = ( x − 3)( y − 3) + 3, ∀x, y ∈ \.

b.Ecuaţia x D ( x + 1) + x ∗ ( x + 1) = 11 ⇔ 2 x + 4 + x 2 − 5 x + 6 + 3 = 11 ⇔

⇔ x 2 − 3 x + 2 = 0 cu soluţiile x1 = 1 şi x2 = 2.

 x D ( y − 1) = 0  x+ y+2=2=0
c. Sistemul este echivalent cu  ⇔ ⇔
( x + 1) ∗ y = x ∗ ( z + 1) ( x − 2 )( y − 3) = ( x − 3)( y − 2 )

 x+ y+2=2=0 x + y + 2 = 2 = 0
⇔ ⇔ ⇔ x = y = −1.
 xy − 3x − 2 y + 6 = xy − 2 x − 3 y + 6  x= y
Varianta 100 MT2 Subiectul II www.ebacalaureat.ro

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie

 4 8   4 8   32 64   4 8
1.a. A2 =   ⋅ =  = 8  = 8 A.
 2 4   2 4   16 32   2 4

4 a + 1 8a
b. Avem det X ( a ) = = ( 4a + 1) − 16a 2 = 16a 2 + 8a + 1 − 16a 2 = 8a + 1 .
2
2a 4a + 1

c. Avem
 ( 4a + 1)( 4b + 1) + 8a ⋅ 2a 32ab + 8b + 32ab + 8a 
X ( a ) ⋅ X ( b ) =   =
 2a ( 4b + 1) + 2b ( 4a + 1) 2a ⋅ 8b + ( 4a + 1)( 4b + 1) 
 4 ( 8ab + a + b ) + 1 8 ( 8ab + a + b ) 
=   = X ( a + b + 8ab ) .
 2 ( 8 ab + a + b ) 4 ( 8 ab + a + b ) + 1 

2.a. Din f (1) = 3669 şi f (−1) = −1 ⇒ f (1) + f (−1) = 3669 − 1 .

b. Cum f (1) = a0 + a1 + a2 + ... + a2007 = 3669 rezultă concluzia.

c.