Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Simulare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se acord fraciuni
de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A
10 puncte
(5x2p)
1 +1; 2 3d; 3 temperaturii; 4 cedeze; 5 absorbie.
Subiectul B
10 puncte
1 d; 2 b; 3 d; 4 b; 5 a.
(5x2p)
Subiectul C
10 puncte
1 - d; 2 - c; 3 - e; 4 - f; 5 - a.
(5x2p)
SUBIECTUL al II - lea
(30 de puncte)
Subiectul D
15 puncte
2p
1. precizarea compoziiei nucleare pentru atomul de bariu: 56 protoni (1p), 81 neutroni (1p)
2. a. scrierea configuraiei electronice a atomului de fosfor: 1s22s22p63s23p3 (2p)
b. notarea numrului orbitalilor monoelectronici ai atomului de fosfor: 3 (1p)
c. notarea numrului substraturilor din nveliul electronic al fosforului: 5 (2p)
5p
3. modelarea procesului de ionizare a atomului de potasiu
3p
4. modelarea formrii legturii chimice n molecula de azot
3p
5. explicaie corect: n timpul electrolizei ionii negativi se deplaseaz ctre anod, electrodul pozitiv al celulei
electrolitice, unde se oxideaz din aceast cauz sunt denumii i anioni
2p
Subiectul E
15 puncte
1. a. scrierea ecuaiilor procesului de oxidare a sulfului (1p), respectiv de reducere a azotului (1p)
b. notarea rolului acidului azotic: agent oxidant (1p)
3p
2. notarea coeficienilor stoechiometrici ai ecuaiei reaciei: 2HNO3 + 3H2S 3S + 2NO + 4H2O
1p
3. a. raionament corect (1p), calcule (1p), m(HNO3) = 20 g
4p
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(H2O) = 50 g
4. a. scrierea ecuaiei reaciei care are loc la electroliza topiturii de clorur de sodiu: pentru scrierea formulelor
chimice ale reactantului i ale produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
5p
b. raionament corect (2p), calcule (1p), p = 75%
5. notarea oricror dou utilizri practice ale clorurii de sodiu (2x1p)
2p
SUBIECTUL al III - lea
(30 de puncte)
Subiectul F
15 puncte
0
1. raionament corect (2p), calcule (1p), fH C2H6(g)= - 86,1 kJ/mol
3p
2. precizarea tipului reaciei: reacie exoterm
1p
3. comparaie corect: CO2(g) mai stabil dect H2O(l) (1p); justificare corect: fH0CO2(g) < fH0H2O(l) (1p)
2p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), T1 = 293 K
3p
5. raionament corect (5p), calcule (1p), rH = rH1 rH2 - rH3 ; rH1 = 299 kJ
6p
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 2

Simulare

Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)


15 puncte
1. a. notarea rolului V2O5 n reacie: catalizator (1p)
b. precizare: reacia poate avea loc n absena catalizatorului (1p)
2p
4p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), V(SO2) = 5,74 L
3. raionament corect (4p), calcule (1p), N = 14.NA = 84,3081023 atomi
5p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), pH = 13
3p
5. notarea caracterului acido-bazic al soluiei: caracter bazic
1p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
15 puncte
1. a. raionament corect (1p), calcule (1p), v = 6,2510-3 molL-1min-1
4p
b. raionament corect (1p), calcule (1p), v = 12,510-3 molL-1min-1
2. notarea variaiei oricrui factor care favorizeaz deplasarea echilibrului chimic spre obinerea PCl5(g): scderea
temperaturii etc.
1p
3. a. scrierea configuraiei electronice a atomului de cupru: 1s22s22p63s23p63d104s1 (2p)
b. notarea blocului de elemente din care face parte cupru: blocul de elemente d (1p)
3p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), E0 = 1,56 > 0, reacia este posibil
3p
5. a. raionament corect (2p), calcule (1p), N(Na+) = 25.10-4.NA =15,0551020 ioni
b. notarea denumirii unui indicator acido-bazic ce coloreaz n rou soluia de hidroxid de sodiu (1p)
4p

Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 2 din 2

Simulare

S-ar putea să vă placă și