Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii Set No.

8
Forma electronica la adresa flcaloian@yahoo.com in fisier doc
Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura
cu urmatoarele aspecte:
1. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii valoarea de rentabilitate.
2. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii valoarea de randament propriuzisa.
3. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii DCF.
4. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente disponibilitatilor banesti.
5. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente creditelor bancare pe termen
scurt.
6. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente capitalului social.
7. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezervelor si rezervelor din
reevaluare.
8. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente altor elemente de capitaluri
proprii.
9. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor din exploatare.
10. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor financiare.
11. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor extraordinare.
12. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor din exploatare.
13. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor financiare.
14. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor extraordinare.
15. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezultatului exercitiului.
16. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezultatului reportat.
17. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente impozitului pe profit.
18. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente distribuirilor de rezultat.
19. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor intracomunitare de bunuri.
20. Studiu de caz privind regimul fiscal al livrarilor intracomunitare de bunuri.
21. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor intracomunitare prestari de
servicii.
22. Studiu de caz privind regimul fiscal al livrarilor intracomunitare prestari de
servicii.
23. Studiu de caz privind regimul fiscal al retururilor de bunuri in si din spatial
intracomunitari.
24. Studiu de caz privind regimul fiscal al vanzarilor la distanta.
25. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor de mijloace de transport noi.
26. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor de mijloace de transport
second-hand.
27. Studiu de caz privind regimul fiscal al serviciilor furnizate prin mijloace
electronice.
28. Studiu de caz privind regimul fiscal al nontransferurilor.
29. Studiu de caz privind regimul fiscal al transportului intracomunitar de bunuri.
30. Studiu de caz privind regimul fiscal al servicii accesorii transportului
intracomunitar de bunuri.

Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus


rationamentului professional si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).

conform