Sunteți pe pagina 1din 27

AGRICULTUR I

SILVICULTUR

AGRICULTURE AND
FORESTRY

14

CUPRINS TABELE

Pagina
Page

AGRICULTUR

AGRICULTURE

14.1 Fondul funciar, dup modul de folosin ................ 449


14.2 Suprafaa agricol, dup modul de folosin,
n anul 2012 .......................................................... 450
14.3 Exploataiile agricole care au utilizat suprafee
agricole i / sau au deinut efective de animale,
dup statutul juridic al exploataiilor agricole ........ 450
14.4 Exploataiile agricole, suprafaa agricol utilizat
i suprafaa agricol utilizat ce a revenit n medie
pe o exploataie agricol, dup statutul juridic
al exploataiilor agricole ........................................ 452
14.5 Exploataiile agricole, pe categorii de folosin i
pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate .... 452
14.6 Exploataiile agricole cu principalele culturi
n teren arabil, pe clase de mrime a suprafeei
agricole utilizate .................................................... 454
14.7 Exploataiile agricole cu efective de animale i
efectivele de animale pe specii, pe clase de
mrime a suprafeei agricole utilizate .................... 456
14.8 Producia ramurii agricole ...................................... 458
14.9 Producia principalelor produse agricole,
pe locuitor .............................................................. 459
14.10 Suprafaa cultivat, cu principalele culturi ............ 460
14.11 Producia agricol vegetal, la principalele culturi .. 462
14.12 Producia medie la hectar, la principalele culturi .. 464
14.13 Suprafaa viilor pe rod i producia de struguri ...... 466
14.14 Producia de fructe ................................................ 466
14.15 Efectivele de animale ............................................ 468
14.16 Animale ce revin la 100 hectare teren .................. 468
14.17 Producia agricol animal .................................... 470
14.18 Parcul de tractoare i maini agricole principale
din agricultur ........................................................ 472
14.19 ngrminte chimice i naturale folosite
n agricultur .......................................................... 472

14.20
14.21
14.22
14.23
14.24

Total land fund, by use


Agricultural area, by use, in 2012
Agricultural holdings which used agricultural areas
and / or owned livestock, by legal status
of agricultural holdings
Agricultural holdings, agricultural area in use
and agricultural area in use as average
per agricultural holding, by legal status
of agricultural holdings
Agricultural holdings, by use category and size class
of agricultural area in use
Agricultural holdings by main crops in
arable land, by size class of agricultural
area in use
Agricultural holdings with livestock and livestock by
species, by size class of agricultural
area in use
Agricultural branch production
Production of the main agricultural products,
per inhabitant
Cultivated area, by main crops
Crop production, for main crops
Average yield, for main crops
Area of bearing vineyards and production of grapes
Fruit production
Livestock
Livestock per 100 hectares of land
Animal production
Park of tractors and of main agricultural
machinery
Chemical and natural fertilizers used
in agriculture

SILVICULTUR

FORESTRY

Fondul forestier ...................................................... 474


Regenerri artificiale .............................................. 474
Suprafaa parcurs cu tieri .................................. 474
Volumul de lemn recoltat ...................................... 475
Volumul de lemn exploatat de ctre operatorii
economici cu activitate de exploatare forestier .... 475

Forest fund
Artificial regeneration
Cutting wood area
Harvested wood volume
Volume of wood exploited by
economic operators with forestry activity

Teritorial
14.25 Fondul funciar, dup modul de folosin,
n profil teritorial, la 31 decembrie 2012 ........................
14.26 Suprafaa cultivat, cu principalele culturi,
n profil teritorial, n anul 2012 .......................................

440

TABLES CONTENTS

Territorial
Total land fund, by use, at territorial level,
on December 31, 2012
Cultivated area, by main crops,
at territorial level, in 2012

14.27 Producia ramurii agricole, n profil teritorial,


n anul 2012 ...................................................................
14.28 Producia agricol vegetal, la principalele ...................
culturi, n profil teritorial, n anul 2012 ...........................
14.29 Producia medie la hectar, la principalele culturi,
n profil teritorial, n anul 2012 .......................................
14.30 Suprafaa viilor pe rod, n profil teritorial,
n anul 2012 ...................................................................
14.31 Producia de struguri, n profil teritorial,
n anul 2012 ...................................................................
14.32 Producia medie de struguri la hectar,
n profil teritorial, n anul 2012 .......................................
14.33 Producia de fructe, n profil teritorial,
n anul 2012 ...................................................................
14.34 Efectivele de animale, n profil teritorial,
la 1 decembrie 2012 ......................................................
14.35 Producia agricol animal, n profil teritorial,
n anul 2012 ...................................................................
14.36 Parcul de tractoare i maini agricole principale
din agricultur, n profil teritorial, n anul 2012 ..............
14.37 Volumul de lemn recoltat, n profil teritorial,
n anul 2012 ...................................................................

SURSA DATELOR

Cercetri statistice:
Ancheta Structural n Agricultur - 2007;
Recensmntul General Agricol - 2010;
Cercetri statistice realizate prin sondaj aliniate la
acquis-ul comunitar n domeniul statisticii agricole
privind suprafeele i producia vegetal, efectivele
de animale i producia animal;
Cercetri statistice curente privind fondul forestier,
masa lemnoas recoltat, suprafaa parcurs cu
tieri, mpduriri i volumul de lemn exploatat.
Surse administrative:
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, pentru
fondul funciar dup modul de folosin; pentru
ngrmintele chimice i naturale folosite n
agricultur i pentru parcul de tractoare i maini
agricole principale din agricultur aferent sfritului
de an;
Agenia Naional de mbuntiri Funciare, pentru
suprafaa agricol irigat.
.

Agricultural branch production, at territorial level,


in 2012
Crop production, for main crops,
at territorial level, in 2012
Average yield, for main crops,
at territorial level, in 2012
Area of bearing vineyards, at territorial level,
in 2012
Production of grapes, at territorial level,
in 2012
Average yield of grapes, at territorial level,
in 2012
Fruit production, at territorial level,
in 2012
Livestock, at territorial level,
on December 1, 2012
Animal production, at territorial level,
in 2012
Park of tractors and of main agricultural
machinery, at territorial level, in 2012
Harvested wood volume, at territorial level,
in 2012

DATA SOURCE

Statistical surveys:
Farm Structure Survey - 2007;
General Agricultural Census - 2010;
Statistical sample surveys aligned to community
acquis in the field of agriculture statistics on crop
area and production, livestock and animal
production;
Statistical current surveys regarding forest land,
harvested timber, cutting wood area, afforestations
and volume of wood exploited.
Administrative sources:
Ministry of Agriculture and Rural Development, for
land fund by use; for chemical and natural fertilizers
used in agriculture and for park of tractors and of
main agricultural machinery related to the end of
year;
National Agency for Land Arrangements, for
irrigated agricultural area.

441

PRECIZRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

AGRICULTUR

AGRICULTURE

Fondul funciar reprezint totalitatea terenurilor,


indiferent de destinaie, de titlul pe baza cruia sunt
deinute sau de domeniul public sau privat din care fac
parte.
Suprafaa agricol, dup modul de folosin,
include terenurile cu destinaie agricol, aflate n
proprietatea persoanelor fizice sau juridice i care se
clasific astfel: teren arabil, puni i fnee naturale, vii
i pepiniere viticole, livezi i pepiniere pomicole.
Terenul arabil reprezint suprafaa care se ar n
fiecare an sau la mai muli ani i se cultiv cu plante
anuale sau perene.
Punile reprezint terenurile acoperite cu vegetaie
ierboas, instalat pe cale natural sau regenerat prin
nsmnare, destinate punatului animalelor.
Fneele reprezint terenurile acoperite cu vegetaie
ierboas, instalat pe cale natural sau regenerat prin
nsmnare i destinate recoltrii pentru obinerea de fn.
Viile i pepinierele viticole reprezint suprafeele
cu plantaii viticole, pepiniere viticole i terenul n
pregtire pentru vii.
Livezile i pepinierele pomicole reprezint
suprafeele cu plantaii pomicole, arbuti fructiferi,
pepiniere pomicole i terenul n pregtire pentru livezi.
Suprafaa
cultivat
reprezint
suprafaa
nsmnat/ plantat n ogor propriu, n anul agricol de
referin (1 octombrie - 30 septembrie) cu o cultur
principal (care ocup terenul cea mai mare perioad de
timp) sau n anii agricoli precedeni pentru culturile
bienale, trienale sau perene.
Suprafaa agricol irigat reprezint suprafaa pe
care s-a aplicat cel puin o udare n anul agricol de
referin.
Exploataia agricol este o unitate tehnicoeconomic de sine stttoare, cu o gestiune unic i
care desfoar activiti agricole, prin utilizarea
suprafeelor i/sau creterea animalelor, sau activiti de
meninere a terenurilor agricole n bune condiii agricole
i de mediu, fie ca activitate principal, fie ca activitate
secundar.
Suprafaa agricol utilizat cuprinde teren arabil,
grdini familiale, puni i fnee naturale (permanente)
i culturi permanente (plantaii viticole i pomicole).

Land fund represents all lands no matter of


destination, of the title based on which they are owned or
of public or private sector to which they belong.

Producia ramurii agricole se determin conform


metodologiei Eurostat privind Conturile Economice
pentru Agricultur i cuprinde: valoarea tuturor
produciilor de produse agricole (inclusiv valoarea
produciei de vin obinut n unitile agricole care nu
dispun de instalaii industriale de vinificaie) i valoarea

442

Agricultural area includes, by use, the lands with


agricultural destination, owned by natural or legal
persons, classified as follows: arable land, natural
pastures and hayfields, vineyards and vine nurseries,
orchards and tree nurseries.
Arable land represents the area which is ploughed
each year or at several years, cultivated with annual or
perennial plants.
Pastures represent lands covered with herbal
vegetation, grown in natural way, or regenerated by
sowing, for animal pasturing.
Hayfields represent the lands covered with herbal
vegetation, grown in natural way, or regenerated by
sowing, for hay harvesting.
Vineyards and nurseries represent the areas
covered with vineyards, vine nurseries and land
prepared for vineyards.
Orchards and tree nurseries represent the areas
covered with tree plantations, fruit younglings, tree
nurseries and land prepared for orchards.
Cultivated area represents the area sown/planted
in own field, in the agricultural reference year (October, 1
- September, 30) with a main crop (covering the land for
the majority of time period) or in previous agricultural
years for biennial, triennial or perennial crops.
Irrigated agricultural area represents the area on
which at least one irrigation was done during in
agricultural reference year.
The agricultural holding is a single unit, both
technically and economically, which has a single
management and which undertakes agricultural
activities, by using the agricultural areas and/or animal
breeding, or activities for keeping farmland in good
agricultural and environmental conditions, either as a
main or as a secondary activity.
Utilised agricultural area includes arable land,
kitchen gardens (permanent) grassland and meadows
and permanent crops (vineyards and fruit and berry
plantations).
Agricultural branch production is determined
according to the Eurostat methodology on Economic
Accounts for Agriculture and comprises: the value of all
agricultural products (including the value of wine
production obtained in agricultural units having no wine
industrial installations) and the value of agricultural

serviciilor agricole efectuate de unitile specializate.


Aceast producie nu cuprinde: valoarea consumului de
smn din producie proprie pentru culturile la care
nsmnrile se fac toamna, valoarea strugurilor utilizai
n producia de vin a unitilor agricole care nu dispun de
instalaii industriale de vinificaie, valoarea laptelui
consumat de animale, valoarea oulor puse la incubat i
pierderile la productori dup recoltare.
Producia ramurii agricole cuprinde i valoarea
activitilor secundare neagricole neseparabile i este
diminuat cu valoarea laptelui transformat n derivate
(produse obinute din prelucrarea laptelui) n aceeai
ferm.
Activitile secundare neagricole neseparabile sunt
activiti legate direct de producia agricol i nu pot fi
separate de activitatea agricol principal din punct de
vedere al costurilor (ex.: producerea brnzeturilor n
ferma zootehnic).
Producia ramurii agricole este exprimat n preuri
curente de baz (preurile la productor la care se
adaug subveniile pe produs i se scad impozitele pe
produs) ale fiecrui an.
Indicii produciei ramurii agricole se calculeaz
ca raport ntre valoarea produciei din anul curent
exprimat n preurile anului anterior i valoarea
produciei din anul anterior.
Producia agricol vegetal reprezint producia
fizic obinut n perioada de referin (anul n care se
face recoltarea), mai puin pierderile la recoltare,
exprimat n uniti fizice n funcie de natura produselor
i a grupelor de produse i cuprinde:
producia culturilor n ogor propriu;
producia culturilor intercalate;
producia culturilor succesive;
producia obinut n grdinile familiale
(pentru legume, cartofi, fructe i struguri).
Producia medie reprezint cantitatea de produse (pe
fiecare cultur) obinut pe unitatea de suprafa cultivat.
Producia de fructe reprezint cantitatea de fructe
pe specii, obinut de la pomii din livezi i rzlei, arbutii
fructiferi i cpuni.
Greutatea n viu a animalelor destinate
sacrificrii pentru consum cuprinde greutatea n viu a
animalelor sacrificate n exploataiile agricole, a celor
vndute pentru sacrificare la abatoare, direct pe pia,
export direct i a celor sacrificate n abatoare, dar
restituite exploataiilor agricole.
Efectivele de bovine cuprind totalitatea taurinelor i
bubalinelor masculi i femele, pe diferite grupe de vrst
i destinaie economic.
Efectivele de porcine cuprind totalitatea porcinelor
din exploataia agricol (inclusiv porcinele aflate n
materniti, cresctorii i ngrtorii), indiferent de sex,
categorii de greutate i destinaie economic.

services carried out by specialised units. This production


does not comprise: the value of the seed consumption
from own production for the crops where sowings are
done in autumn, the value of grapes used for wine
production of agricultural units having no wine industrial
installations, the value of milk consumed by animals, the
value of eggs in incubator and producers losses after
harvesting.
The agricultural branch production includes the
value of non-agricultural inseparable secondary
activities and it is diminished with the value of milk
changed into derivates (products obtained from milk
processing) in the same farm.
Non-agricultural inseparable secondary activities
are directly related to agricultural production and cannot
be separated by main agricultural production from the
viewpoint of costs (ex.: production of cheese products in
livestock farms).
Agricultural branch production is expressed in
current, basic prices (producer prices plus subsidies on
product, minus taxes on product) of each year.
Agricultural branch production indices are
calculated as the ratio between production value in
current year expressed in the prices of the previous year
and production value in the previous year.
Crop agricultural production represents the
physical production obtained in the reference period
(year when harvesting is done) except harvesting losses,
expressed in physical units by nature of products and
groups of products and includes:
production in own field;
production in combined crops;
production in successive crops;
production obtained in kitchen gardens
(for vegetables, potatoes, fruit and grapes).
Average yield represents the quantity of products
(for each crop) obtained on the unit of cultivated area.
Fruit production represents the quantity of fruit, by
species, obtained from orchard trees and isolated trees,
fruit and berry species and strawberries.
Live weight of animals intended to be
slaughtered for consumption includes live weight of
animals slaughtered in agricultural holdings, of those
sold to be slaughtered within slaughtering houses,
directly on the market, direct export and of those
slaughtered within slaughtering houses, but given back
to agricultural holdings.
Cattle population comprises all male and female
bulls and buffalos by various age group and economic
destination.
Pigs population comprises all pigs in agricultural
holding (including pigs in maternity, breeding and
fattening farms) not matter of sex, weight category and
economic destination.

443

Efectivele de ovine cuprind toate animalele din


specia ovine, indiferent de sex, vrst, destinaie
economic i locul unde se afl.
Efectivele de caprine cuprind toate caprinele
indiferent de sex, vrst, destinaie economic i locul
unde se afl.
Efectivele de cabaline cuprind cabalinele de
munc, armsarii reproductori, tineret pn la 3 ani,
alte cabaline. Nu sunt inclui caii de curse i caii de
clrie, folosii pentru divertisment.
Efectivele de psri cuprind toate categoriile de
psri existente n exploataia agricol (gini, curci, rae,
gte, alte psri: strui, prepelie, bibilici etc.).
Familii de albine reprezint numrul de familii de
albine, destinate produciei de miere.
Producia de lapte reprezint cantitatea de lapte de
vac, bivoli (inclusiv consumul vieilor), oaie i capr.
Parcul de tractoare i maini agricole (fizice)
principale din agricultur (la sfritul anului) este
aferent unitilor care au agricultura ca activitate principal
(inclusiv exploataiile agricole fr personalitate juridic).
ngrmintele chimice sunt produse industriale
care dup coninutul lor pot fi: azotoase, fosfatice,
potasice, sau n amestec ca ngrminte complexe; ele
se exprim n substan activ.
ngrmintele naturale cuprind gunoiul de grajd
de la toate speciile de animale i de la psri (n stare
proaspt sau fermentat) precum i dejeciile n stare
lichid; acestea se exprim n greutate brut.

444

Sheep population comprises all animals of sheep


species, no matter of sex, age, economic destination and
place.
Goats population comprises all goats no matter of
sex, age, economic destination and place.
Horses population comprises labour horses, stud
horses, young horses until 3 years old, other horses.
Race horses and saddle horses used for amusement are
not included.
Poultry population comprises all categories of
poultry existent in agricultural holding (hens, turkey hens,
ducks, geese, other poultry: ostrich, quails, guinea fowl
etc).
Bee families represent number of bee families for
honey production.
Milk production represents the quantity of cow,
buffalo cow (including the calves consumption), sheep
and goat milk.
Park of tractors and of main (physical)
agricultural machinery in agriculture (end of year) is
related to the units having agriculture as their main
activity (including individual agricultural holdings).
Chemical fertilizers are industrial products which
by content can be: nitrous, phosphatic, potassic or
combined, as complex fertilizers; they are expressed in
active substance.
Natural fertilizers include muck from all species of
animals and poultry (fresh or fermented) as well as liquid
dejections; they are expressed in gross weight.

SILVICULTUR

FORESTRY

Fondul forestier reprezint totalitatea suprafeelor


pdurilor, a terenurilor destinate mpduririi, a celor care
servesc nevoilor de cultur, producie sau administraie
silvic, a iazurilor, a albiilor praielor, a altor terenuri cu
destinaie forestier i neproductive cuprinse n
amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau
incluse n acestea ulterior, n condiiile legii, indiferent de
natura dreptului de proprietate.
Suprafaa pdurilor reprezint terenurile cu o
suprafa de cel puin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii
trebuie s ating o nlime minim de 5 m la maturitate
n condiii normale de vegetaie.
Regenerrile artificiale reprezint ansamblul de
lucrri de plantare de puiei, butai i sade sau de
nsmnare a unei suprafee de teren cu scopul de a se
crea noi arborete, att pe terenuri forestiere de pe care a
fost exploatat arboretul matur, ct i pe terenuri lipsite de
vegetaie forestier.
Suprafaa parcurs cu tieri reprezint suprafaa
pdurilor pe care s-au desfurat aciuni de recoltare a
arborilor n vederea valorificrii lor i pentru asigurarea

Forest fund represents the total area of forests,


lands meant for afforestration, those serving the needs of
crops, production and forest administration, of pools,
brook beds as well as other areas intended for forestry
and non-productive lands included in forest
arrangements, on January 1st, 1990 or hereby included
later on, according to law provisions, no matter of
ownership right.
Forest area represents all land areas over 0.25
hectares, covered by trees; trees should reach a
minimum height of 5 m at maturity, under normal
vegetation conditions.
Artificial regeneration represent all works by which
an area is planted with saplings, cuttings and seedlings
or sown in order to create new coppices, both on
exploited forest lands and on lands without forest
vegetation.
Cutting area represents forest area on which tree
harvesting actions were developed for their turning into
account and in view to ensure favourable conditions for

condiiilor favorabile de dezvoltare a arboretelor.


Tieri succesive - tierile de regenerare prin care
pdurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori
relativ uniform repartizate spaial, ealonate n timp
corespunztor instalrii i dezvoltrii regenerrii
naturale, pn la recoltarea integral a arboretului btrn
i trecerea la o nou generaie a pdurii.
Tieri progresive - tierile de regenerare prin care
pdurea se parcurge cu extrageri repetate de arbori
amplasate n anumite poriuni (ochiuri), care se lrgesc
treptat pe msura instalrii i dezvoltrii regenerrii
naturale, pn la recoltarea integral a arboretului btrn
i trecerea la o nou generaie a pdurii.
Tieri grdinrite - tierile cu caracter continuu,
prin care se urmrete recoltarea selectiv a unor arbori
sau grupe mici de arbori, n vederea realizrii i
meninerii unei structuri diversificate a pdurii.
Tieri rase - extragerea integral a arboretului
btrn printr-o singur tiere, regenerarea pdurii
realizndu-se prin mpduriri.
Operaiunile de igien i curire a pdurilor
cuprind lucrrile ce se aplic periodic arboretului din
momentul constituirii strii de masiv prin extragerea
produselor de igien care rezult din procesul normal de
eliminare natural (arbori dobori, rupi, uscai, atacai
de insecte).
Tierile de ngrijire n pdurile tinere cuprind
operaiile executate n culturile rezultate din mpduriri
pn la realizarea strii de masiv, ce au drept scop
asigurarea reuitei culturilor i dezvoltarea puieilor n
bune condiii.
Tierile de produse accidentale reprezint
recoltarea produselor brute lemnoase, rezultate
ntmpltor datorit calamitilor naturale sau a unor
defriri.
Volumul de lemn recoltat reprezint volumul de
lemn (volum brut) recoltat pn la sfritul anului,
destinat operatorilor economici i pentru persoanele
fizice proprietari de pduri.
Volumul de lemn exploatat de ctre operatorii
economici cu activitate de exploatare forestier
reprezint volumul rezultat n procesul de exploatare a
lemnului i evideniat n documentele primare ale
operatorului economic, inclusiv volumul cojii i al altor
sortimente secundare.
Volumul de lemn rotund reprezint volumul de
lemn de lucru i lemn pentru foc.
Buteni pentru prelucrare n cherestea reprezint
volumul de buteni destinai prelucrrii n cherestea i n
alte sortimente obinute prin debitare.
Buteni pentru furnire reprezint volumul de
buteni destinai prelucrrii n furnire estetice sau furnire
tehnice prin tiere plan sau prin derulare.

young tree development.


Successive cuttings regeneration cuttings by
which forest is crossed by repeated extractions of trees
relatively uniformly distributed in space, staggered
according to natural regeneration installation and
development, until integral harvesting of old tree and
passing to a new generation of forest.
Progressive cuttings regeneration cuttings by
which forest is crossed by repeated extractions of trees
placed in certain portions (eyes) which get larger step by
step at the same time with natural regeneration
installation and development until integral harvesting of
old tree and passing to a new generation of forest.
Garden cuttings continuous cuttings which
pursue the selective harvesting of trees or small groups
of trees in order to achieve and keep a diversified
structure of forest.
Flat cuttings - integral extraction of old tree by a
single cutting, forest regeneration being done by
afforestration.
Forest hygienic and cleaning operations include
works periodically applied to the stand since reaching
the massive status, taking out hygienic products resulted
from normal process of natural elimination (cut down,
split, punk, attacked by insects trees).
Fostering cuttings in young forests include
operations in the crops resulted from afforestations up to
the massive status in order to assure the crop success
and the development of seedlings in good conditions.
Accidental cuttings represent the harvest of raw
wooden products, resulted accidentally because of
natural calamities or of clearings.
Harvested wood volume represents wood volume
(gross volume) harvested until the end of the year, meant
for economic operators and natural persons owning
forests.
Volume of wood exploited by economic operators
having forestry activity represents the volume resulted in
the process of wood exploitation and recorded in primary
accounting of economic operator, including bark volume
and other secondary assortments.
Volume of round timber represents the volume of
industrial round wood and fuel wood.
Logs for sawn timber represents the volume of
logs to be processed, in sawn timber and other items
obtained by cutting.
Logs for veneer represents the volume of logs to be
processed in decorative or technical veneers obtained by
plane cutting or winding off.

445

Buteni pentru rezonan reprezint volumul de


buteni destinai prelucrrii n cherestea n vederea
producerii de instrumente muzicale; lemnul se
caracterizeaz printr-o structur fin care-i confer
calitatea de rezonator.
Lemn pentru celuloz reprezint volumul de lemn
destinat prelucrrii n celuloz.
Lemn pentru plci reprezint volumul de lemn
destinat prelucrrii n plci din achii de lemn (PAL) i
plci din fibre de lemn (PFL).
Lemn pentru min reprezint volumul de lemn
utilizat pentru susinerea lucrrilor miniere n subteran.
Lemn pentru construcii rurale reprezint volumul de
lemn utilizat pentru construcii n special n zonele rurale.
Lemn pentru distilare reprezint volumul de lemn
destinat prelucrrii prin distilare uscat n retorte.
Lemn pentru tanani reprezint volumul de lemn
destinat prelucrrii de extracte tanante vegetale.
Lemn pentru mangalizare reprezint volumul de
lemn destinat pentru producerea crbunelui de lemn,
prin carbonizare n boce.
Lemn pentru alte utilizri reprezint volumul de
lemn utilizat pentru araci, spalieri etc.
Lemn pentru foc reprezint volumul de lemn
destinat arderii pentru nclzire, pregtirea hranei,
uscarea sau deshidratarea unor produse etc.
Volumul cojii reprezint volumul stabilit prin
aplicarea procentului cojii la volumul de lemn exploatat.
Alte sortimente secundare reprezint volumul de
crci, resturi de exploatare i consumuri tehnologice.

14.G1

Logs for resonance


logs to be processed in
instruments; the wood is
fine structure for resonance

represents the volume of


view to produce musical
characterised by a specific
purpose.

Pulpwood represents the volume of wood to be


processed in pulp.
Wood for boards represents the volume of wood to
be processed in particleboards and fibreboards.
Fender represents the volume of wood used for the
reinforcement of underground mining works.
Wood for rural buildings represents the volume of
wood used for buildings, especially in rural areas.
Wood for distillation represents the volume of wood
to be processed by dry distillation in distilling vessel.
Tanning wood represents the volume of wood to be
processed for the extraction of vegetable tannings.
Charcoal wood represents the volume of wood
intended for charcoal production by pit carbonization in
kilns.
Wood for other uses represents the volume of
wood used for stakes, espaliers a.s.o.
Fuel wood represents the volume of wood to be
burnt for heating, food preparation, drying or dehydration
of various products a.s.o.
Volume of bark represents the volume of bark
obtained by the bark coefficient applied to the volume of
wood exploited.
Other secondary assortments represents the
volume of branches, wood residues and tehnological
consumption.

Suprafaa agricol, dup modul de folosin, n anul 2012


(la sfritul anului)
Agricultural area, by use, in 2012
(end of year)

2,7%
10,6%

Arabil
Arable land
Puni
Pastures

22,4%

Fnee
Hayfields
64,3%

446

Vii i livezi
Vineyards and orchards

Indicii produciei ramurii agricole


Agricultural branch production indices

14.G2

2005=100

150

141,8

135,6

128,9

120
101,8

90

60

14.G3

102,1

84,3

102,7

120,1
106,4

99,9
99,8

93,0

91,9

2008

2009

99,6 100,9
85,7

109,9
95,1
86,4

90,5
85,8
85,8
83,4

72,9

2007

2010

2011

2012

Total

Producia animal / Animal production

Producia vegetal / Crop production

Servicii agricole / Agricultural services

Evoluia produciei principalelor cereale


Evolution of main cereals production
mii tone / thou tonnes

24000
20842,2
20000
16712,9

16826,4
14873,0

16000

11717,6

12000
7849,1

7814,8

8000

7973,3

12824,1

9042,0
5953,4

4000
0

7163,0

3853,9

7212,4

3065,1

1209,4

1182,1

1311,0

1329,7

986,4

2008

2009

2010

2011

2012

531,4

2007

5235,5

5846,1

5316,0

Cereale pentru boabe - total


Cereals for grains - total

Orz i orzoaic
Barley and two-row barley

Gru i secar
Wheat and rye

Porumb boabe
Maize grains

447

14.G4

Efectivele de animale1)
Livestock1)

mii capete / thou heads

10000
9000
8000
7000

1)

1241
611

8417

9141
917
764

2512
5793

2009

2010

Bovine / Cattle

Ovine / Sheep

Porcine / Pigs

Caprine / Goats

2009
5234
8834
1266
575

2008

1989
5364
8533
1236
596

2007

2001
5428

898
820

1000

6174
8882

2000

2684

3000

865
862

4000

2819

5000

6565
8469

6000

2011

2012

Cabaline / Horses

La 1 decembrie. / On December, 1.

14.G5

Structura volumului de lemn recoltat, n anul 2012


Structure of harvested wood volume, in 2012

7,5%

Rinoase
Coniferous

10,6%

Fag
Beech
39,9%

8,8%

Stejar
Oak
Diverse specii tari
Various strong species

33,2%

448

Diverse specii moi


Various soft species

14.1

Fondul funciar, dup modul de folosin (la sfritul anului)


Total land fund, by use (end of year)
mii hectare / thou hectares

2007

2008

2009

2010

20111)

2012

Suprafaa total a fondului funciar


Total area of the land fund

23839,1

23839,1

23839,1

23839,1

23839,1

23839,1

Suprafaa agricol
Agricultural area

14709,3

14702,3

14684,9

14634,5

14621,5

14615,1

Arabil
Arable

9423,3

9415,1

9422,5

9404,0

9379,5

9392,3

Puni
Pastures

3330,0

3333,0

3313,8

3288,7

3279,3

3270,6

Fnee
Hayfields

1531,4

1532,4

1528,0

1529,6

1554,7

1544,9

Vii i pepiniere viticole


Vineyards and vine nurseries

218,0

214,5

215,4

213,6

211,3

210,5

Livezi i pepiniere pomicole


Orchards and tree nurseries

206,6

207,3

205,2

198,6

196,7

196,8

6740,9

6728,6

6752,9

6758,1

6759,1

6746,9

Pduri
Forests

6314,9

6309,3

6334,0

6354,0

6362,5

6373,0

Construcii
Construction

685,7

692,1

703,3

728,3

749,4

752,4

Drumuri i ci ferate
Roads and railways

390,1

390,4

389,8

388,9

388,2

388,3

Ape i bli
Waters and ponds

849,9

849,3

833,3

833,9

822,2

836,8

Alte suprafee 2)
Other areas 2)

463,2

476,4

474,9

495,4

498,7

499,6

Pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier


Forests and other forest vegetation lands
din care: / of which:

1) Date rectificate fa de cele publicate anterior. / Rectified data as against those previous published.
2) Corespunde categoriei teren neproductiv. / It coresponds to the category non productive land.

449

14.2

Suprafaa agricol, dup modul de folosin, n anul 2012 (la sfritul anului)
Agricultural area, by use, in 2012 (end of year)
Suprafaa agricol (mii ha)
Agricultural area (thou ha)

Total

Total

din care:
proprietate
Total
privat1)
of which:
private
ownership1)

14615,1

13712,9

100,0

100,0

9392,3
3270,6
1544,9
210,5
196,8

8956,2
2862,0
1505,3
202,6
186,8

64,3
22,4
10,6
1,4
1,3

65,3
20,9
10,9
1,5
1,4

165,4

161,3

100,0

100,0

164,5

160,5

99,5

99,5

Arabil
Puni
Fnee
Vii i pepiniere viticole
Livezi i pepiniere pomicole
Suprafaa agricol irigat
din care:
Arabil

din care:
proprietate
privat1)
of which:
private
ownership1)

Structura / Structure
(%)

2)

Total
Arable
Pastures
Hayfields
Vineyards and vine nurseries
Orchards and tree nurseries
Agricultural area irrigated
of which:
Arable

2)

1) Conine: proprietatea privat a statului, a unitilor administrativ-teritoriale, a persoanelor juridice i a persoanelor fizice. / Includes: private

ownership of state, of administrative-territorial units, of legal persons and of natural persons.

2) Suprafaa agricol irigat din sistemele administrate de Agenia Naional de mbuntiri Funciare, n anul 2012.

Agricultural area irrigated from systems managed by the National Agency for Land Arrangements, in 2012.

14.3

Exploataiile agricole care au utilizat suprafee agricole i / sau


au deinut efective de animale, dup statutul juridic al exploataiilor agricole
Agricultural holdings which used agricultural areas and / or
owned livestock, by legal status of agricultural holdings

Statutul juridic
al exploataiilor agricole

Exploataii
agricole - total
Agricultural
holdings - total

Exploataii agricole
fr personalitate juridic
Exploataii agricole individuale
Persoane fizice autorizate,
ntreprinderi individuale,
ntreprinderi familiale
Exploataii agricole cu
personalitate juridic
Regii autonome
Societi / asociaii
agricole
Societi comerciale
Uniti ale administraiei
publice
Uniti cooperatiste
Alte tipuri

Exploataii agricole cu
suprafa agricol utilizat
i efective de animale
Agricultural holdings
with agricultural area
in use and livestock

Exploataii agricole
numai cu suprafa
agricol utilizat
Agricultural holdings
only with agricultural
area in use

Exploataii agricole
numai cu efective
de animale
Agricultural holdings
only with livestock

Legal status
of agricultural holdings

2007

2010

2007

2010

2007

2010

3931350

3859043

3254242

2702395

597548

1021937

79560

134625

3913651
3913651

3828345
3823130

3252011
3252011

2699869
2696502

582396
582396

994235
992602

79244
79244

134180
133965

5215

3367

1633

215

17699

30698
50

2231

2526
24

15152

27702
26

316

445
-

1475
5147

1381
16500

185
908

138
1436

1276
4039

1232
14649

14
200

11
390

4177
71
6829

3083
68
9616

376
10
752

163
4
761

3759
60
6018

2915
63
8817

42
1
59

5
1
38

2007
Total

20101)

numr / number

Total
Agricultural holdings
without legal status
Individual agricultural holdings
Authorised natural persons,
individual enterprises,
family enterprises
Agricultural holdings
with legal status
Autonomous bodies
Agricultural companies /
associations
Commercial companies
Units of public
administration
Cooperative units
Other types

1)

Datele pentru anul 2010 reprezint numrul total al exploataiilor agricole care include i numrul exploataiilor fr suprafa agricol
utilizat i fr efective de animale (excepie ciupercriile). / Data for 2010 represent total number of agricultural holding also including
number of holdings without utilised agricultural area and without livestock (except mushrooms).
Sursa: Ancheta Structural n Agricultur pentru anul 2007 i Recensmntul General Agricol pentru anul 2010.
Source: Farm Structure Survey for 2007 and General Agricultural Census for 2010.

450

451

14.4

Exploataiile agricole, suprafaa agricol utilizat i suprafaa agricol utilizat


ce a revenit n medie pe o exploataie agricol, dup statutul juridic al
exploataiilor agricole
Agricultural holdings, agricultural area in use and agricultural area in use
as average per agricultural holding, by legal status of agricultural holdings

Statutul juridic
al exploataiilor agricole

Exploataii agricole care


au utilizat suprafa
agricol (numr)
Agricultural holdings
which used agricultural
area (number)

Exploataii
agricole - total (numr)
Agricultural
holdings - total (number)
2010 1)

Exploataii agricole
fr personalitate juridic
Exploataii agricole individuale
Persoane fizice autorizate,
ntreprinderi individuale,
ntreprinderi familiale
Exploataii agricole cu
personalitate juridic
Regii autonome
Societi / asociaii agricole
Societi comerciale
Uniti ale administraiei
publice
Uniti cooperatiste
Alte tipuri

2010

2007

2010

2007

2010

13753046,49 13306128,33

2007

3,50

3,45

3,57

3,57

7449621,54
7151186,21

2,29
2,29

1,95
1,87

2,34
2,34

2,02
1,94

...

298435,33

...

57,23

...

59,69

30228
50
1370
16085

4786737,94
...
615896,92
1951114,59

5856506,79
13779,44
550878,21
3171130,42

270,45
...
417,56
379,08

190,78
275,59
398,90
192,19

275,37
...
421,56
394,40

193,74
275,59
402,10
197,15

3078
67
9578

1872193,76
15088,11
332444,56

1604544,74
8176,22
507997,76

448,21
212,51
48,68

520,45
120,24
52,83

452,77
215,54
49,11

521,29
122,03
53,04

2007

2010

3931350

3859043

3851790

3724332

3913651
3913651

3828345
3823130

3834407
3834407

3694104
3689104

8966308,55
8966308,55

...

5215

...

5000

17699
...
1475
5147

30698
50
1381
16500

17383
...
1461
4947

4177
71
6829

3083
68
9616

4135
70
6770

2007
Total

Suprafaa agricol
utilizat (hectare)
Agricultural area
in use (hectares)

Suprafaa agricol utilizat, ce a revenit n medie (hectare)


Average agricultural area in use (hectares)
Pe o exploataie
Legal status
Pe o exploataie
agricol care a utilizat of agricultural holdings
agricol
suprafaa agricol
Per agricultural holding which
Per agricultural
holding
used agricultural area
Total
Agricultural holdings
without legal status
Individual agricultural holdings
Authorised natural persons,
individual enterprises,
family enterprises
Agricultural holdings
with legal status
Autonomous bodies
Agricultural companies / associations
Commercial companies
Units of public
administration
Cooperative units
Other types

1) Datele pentru anul 2010 reprezint numrul total al exploataiilor agricole care include i numrul exploataiilor fr suprafa agricol

utilizat i fr efective de animale (excepie ciupercriile). / Data for 2010 represent total number of agricultural holding also including
number of holdings without utilised agricultural area and without livestock (except mushrooms).
Sursa: Ancheta Structural n Agricultur pentru anul 2007 i Recensmntul General Agricol pentru anul 2010.
Source: Farm Structure Survey for 2007 and General Agricultural Census for 2010.

14.5

Exploataiile agricole, pe categorii de folosin i pe clase de mrime


a suprafeei agricole utilizate
Agricultural holdings, by use category and size class of agricultural
area in use

Clase de mrime a
suprafeei agricole
utilizate (hectare)

Total
2007

Suprafaa agricol
Agricultural area
Grdini familiale
Kitchen gardens

Teren arabil
Arable land
2010

2007

2010

2007

2010
Exploataii
Agricultural

Total
sub 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1
1-2
2-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 100
peste 100

3851790
273544
522538
279419
609999
800066
965594
299996
70128
9548
6559
4791
9608

3724332
384944
662122
355182
617198
712288
727389
182444
43609
9730
8213
7556
13657

3158890
30030
266117
241623
560228
746430
929273
290949
67299
9167
6187
4295
7292

2756912
54594
341024
278239
522209
637780
678017
171648
40308
8790
7345
6524
10434

2687519
249537
385685
180734
394502
529406
673049
211030
49087
6418
4284
2330
1457

2483557
297853
435108
226127
380249
467400
505779
127024
28269
5818
4466
3229
2235

utilizat
in use
Puni i fnee naturale
Pastures and hayfields
2007

Culturi permanente
Permanent crops

Suprafaa agricol
neutilizat
Set-aside agricultural
area

2010

2007

2010

2007

2010

1511261
39958
135292
111801
246948
360025
444063
125416
27752
5469
4363
3720
6454

1108375
18040
114840
66804
150752
252386
361959
111818
24672
2881
2116
1105
1002

1124114
50689
187855
102288
177977
240214
278645
65506
13090
2577
2032
1529
1712

152258
6067
12429
7808
17514
30845
50501
21229
4869
403
243
101
249

320633
34488
43826
26980
49674
65487
72909
19505
4230
772
633
595
1534

Size class of
agricultural area
in use (hectares)

agricole (numr)
holdings (number)
1364814
4337
51319
55834
165485
325601
514254
189878
44000
5010
2965
2000
4131

Total
under 0.1
0.1 - 0.3
0.3 - 0.5
0.5 - 1
1-2
2-5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 100
over 100

Sursa: Ancheta Structural n Agricultur pentru anul 2007 i Recensmntul General Agricol pentru anul 2010.
Source: Farm Structure Survey for 2007 and General Agricultural Census for 2010.

452

453

14.6

Exploataiile agricole cu principalele culturi n teren arabil, pe clase de mrime


a suprafeei agricole utilizate
Agricultural holdings by main crops in arable land, by size class of agricultural
area in use

Principalele culturi n
teren arabil

Anii

Total
sub /
under 0,1

0,1 - 0,3

0,3 - 0,5

Clase de mrime a suprafeei


Size class of agricultural
0,5 - 1
1-2
2-5

Exploataii
Agricultural
Cereale pentru boabe
Gru comun

agricole utilizate (hectare)


area in use (hectares)
5 - 10
10 - 20
20 - 30

Years
30 - 50

50 - 100

peste /
over 100

Main crops in
arable land

agricole (numr)
holdings (number)
Cereals for grains
Common wheat

2007
2010

1037846
708151

1566
833

18957
16930

30754
26804

109577
93569

250231
185098

422006
265875

151756
76921

35566
20342

5073
5062

3961
4410

2820
4283

5579
8024

2007
2010

Gru dur

2007
2010

614
333

27
1

1
12

191
32

181
71

93
55

51
33

22
9

6
11

8
21

34
87

2007
2010

Durum wheat

Secar

2007
2010

33364
25571

88
8

757
226

318
355

1557
1491

6382
4874

15188
12305

7271
4474

1269
1092

173
234

156
197

111
125

94
190

2007
2010

Rye

Orz i orzoaic

2007
2010

195981
161189

16
192

881
2511

2267
3452

8339
11662

29014
29999

84763
68122

46391
26823

14678
8000

2730
2103

2144
1987

1349
1904

3409
4434

2007
2010

Barley and two-row barley

Porumb

2007
2010

2390933
1899054

9376
20295

152435
199715

159299
183154

411209
350182

588066
459232

762192
509754

235467
125282

52705
28138

6958
6262

4781
5237

3152
4527

5293
7276

2007
2010

Maize

Plante leguminoase
pentru boabe
Mazre boabe

Dried
pulses
Peas

2007
2010

16756
12647

354
157

966
923

623
653

1693
1076

2712
1892

5240
4000

2888
1799

1181
755

233
232

173
222

155
241

538
697

2007
2010

2007
2010

94850
37002

1362
902

6562
4221

5971
3184

12867
5526

20773
8196

32187
10444

11648
3185

2574
788

386
140

189
118

118
105

213
193

2007
2010

2007
2010

286905
136172

32
169

287
1486

597
2044

8317
8003

47346
24765

139514
58654

63505
21468

16094
6981

2673
2149

2335
2207

1834
2359

4371
5887

2007
2010

Rapi

2007
2010

8016
10550

16

92
90

81

101
205

217
447

1438
1409

1494
1120

730
876

258
451

698
599

411
940

2577
4316

2007
2010

Rape

Soia boabe

2007
2010

6098
5578

41
23

38
32

141
153

208
537

1719
1866

1390
1095

889
551

217
208

279
219

217
206

959
687

2007
2010

Soya beans

Cartofi

2007
2010

1068501
642334

10736
16335

89588
60015

69139
44836

151330
92312

240282
145849

347553
200411

124692
63889

28926
13710

3154
2012

1511
1359

863
851

727
755

2007
2010

Potatoes

Sfecl de zahr

2007
2010

36872
9107

49
44

1305
312

951
363

3500
991

8302
2229

13980
3275

6105
930

1630
340

304
128

257
117

196
114

293
264

2007
2010

Sugar beet

Fasole boabe
Plante industriale
Floarea soarelui

Dried beans
Industrial crops
Sunflower

Sursa: Ancheta Structural n Agricultur pentru anul 2007 i Recensmntul General Agricol pentru anul 2010.
Source: Farm Structure Survey for 2007 and General Agricultural Census for 2010.

454

455

14.7

Exploataiile agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe specii,


pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate
Agricultural holdings with livestock and livestock by species, by size class
of agricultural area in use

Clase de mrime a
suprafeei agricole
utilizate (hectare)
Size class of
agricultural
area in use (hectares)

Bovine
Cattle
2007

Porcine
Pigs
2010

2007

Ovine
Sheep
2010

2007

2010

Exploataii agricole cu efective de animale (numr)


Agricultural holdings with livestock (number)
Total
sub / under 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1
1-2
2 -5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 100
peste / over 100

1067726
27327
39156
30477
101520
236399
422055
158804
39180
5442
3500
2030
1836

728020
28650
38659
29328
80186
163764
267925
86528
21026
4223
3262
2382
2087

1697575
150227
123513
80856
224477
360305
521438
179478
42820
6165
4064
2367
1865

1655578
221024
197917
109859
230215
333075
410835
111069
25978
5521
4379
3248
2458

390562
11863
14227
8865
31430
69838
151737
71398
22060
3442
2669
1620
1413

272275
13925
18267
11591
26559
50418
91887
38192
11731
3046
2732
2126
1801

Sursa: Ancheta Structural n Agricultur pentru anul 2007 i Recensmntul General Agricol pentru anul 2010.
Source: Farm Structure Survey for 2007 and General Agricultural Census for 2010.

continuare / continued

Clase de mrime a
suprafeei agricole
utilizate (hectare)
Size class of
agricultural
area in use (hectares)

Caprine
Goats
2007

Cabaline
Horses
2010

2007

Mgari i catri
Donkeys and mules
2010

2007

2010

Exploataii agricole cu efective de animale (numr)


Agricultural holdings with livestock (number)
Total
sub / under 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1
1-2
2 -5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 100
peste / over 100

198729
9747
13212
11183
23244
43222
65650
23383
6193
1015
941
524
415

176274
15122
20611
12091
23760
34548
47882
14464
4152
1133
1046
798
667

547864
24846
25282
16489
52439
110384
210636
80303
20231
2948
1945
1199
1162

467885
38607
38541
22432
53102
96679
154262
46281
11067
2421
1942
1404
1147

35750
1687
2641
2601
5218
8367
10760
2670
934
182
253
182
255

Sursa: Ancheta Structural n Agricultur pentru anul 2007 i Recensmntul General Agricol pentru anul 2010.
Source: Farm Structure Survey for 2007 and General Agricultural Census for 2010.

456

25067
1972
3761
2595
4118
4714
5200
1236
524
183
236
252
276

14.7

Exploataiile agricole cu efective de animale i efectivele de animale pe specii,


pe clase de mrime a suprafeei agricole utilizate - continuare
Agricultural holdings with livestock and livestock by species, by size class
of agricultural area in use - continued

Clase de mrime a
suprafeei agricole
utilizate (hectare)
Size class of
agricultural
area in use (hectares)

Iepuri de cas
Rabbits
2007

2010

Psri
Poultry
2007

Familii de albine
Bees
2010

2007

2010

Exploataii agricole cu efective de animale (numr)


Agricultural holdings with livestock (number)
Total
sub / under 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,5
0,5 - 1
1-2
2 -5
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 100
peste / over 100

45488
5395
2803
2745
4842
8882
13957
4563
1734
291
134
86
56

60415
7457
8213
4501
8220
11186
14314
4475
1272
291
202
172
112

3228920
336927
356067
211184
479702
669414
838666
261044
58485
7774
4949
2732
1976

2680023
399829
400396
216394
400115
511829
563007
140812
30797
6112
4736
3482
2514

39740
4547
3566
1328
3840
6985
10809
6036
1804
348
287
108
82

42864
6296
5452
2605
4420
6456
10677
4640
1490
315
228
156
129

Sursa: Ancheta Structural n Agricultur pentru anul 2007 i Recensmntul General Agricol pentru anul 2010.
Source: Farm Structure Survey for 2007 and General Agricultural Census for 2010.

457

14.8

Producia ramurii agricole1)


Agricultural branch production1)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mii lei preuri curente


Lei thou current prices
Total

47699916

66993906

59928386

64452571

76508656

64259474

Total

Vegetal
Animal
Servicii agricole

28723475
18291624
684817

45742175
20535700
716031

35735477
23441606
751303

43488480
20406840
557251

54179772
21784104
544780

40169144
23555260
535070

Crop production
Animal production
Agricultural services

Structura (%)
Structure (%)
Total
Vegetal
Animal
Servicii agricole

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

60,2
38,3
1,5

68,3
30,6
1,1

59,6
39,1
1,3

67,5
31,6
0,9

70,8
28,5
0,7

62,5
36,7
0,8

Crop production
Animal production
Agricultural services

Indicii produciei ramurii agricole


(anul precedent = 100)
Agricultural branch production indices
(previous year = 100)
Total
Vegetal
Animal
Servicii agricole

82,3

121,2

97,8

101,0

108,9

78,1

Total

71,3
99,4
132,5

140,9
91,4
90,9

97,2
98,8
105,2

106,6
93,2
73,5

112,9
100,8
95,4

69,4
99,4
95,2

Crop production
Animal production
Agricultural services

1) Conform metodologiei Eurostat privind <Conturile Economice pentru Agricultur. / According to the Eurostat methodology

on Economic Accounts for Agriculture .

458

14.9

Producia principalelor produse agricole, pe locuitor


Production of the main agricultural products, per inhabitant
U.M.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

M.U.

Cereale pentru boabe


Gru
Secar
Porumb

kg
kg
kg
kg

374,2
145,8
1,0
184,5

819,3
349,6
1,5
382,2

730,2
255,4
1,6
391,5

825,5
287,0
1,7
446,6

1034,5
354,0
1,6
581,6

638,1
263,6
0,9
296,2

kg
kg
kg
kg

Cereals for grains


Wheat
Rye
Maize

Floarea soarelui

kg

26,2

57,0

53,9

62,4

88,8

69,6

kg

Sunflower

Sfecl de zahr

kg

35,9

34,4

40,1

41,4

32,8

35,8

kg

Sugar beet

Cartofi

kg

177,8

177,7

196,6

162,2

202,3

122,7

kg

Potatoes

Legume

kg

149,3

186,0

191,6

190,8

207,3

175,9

kg

Vegetables

Fructe

kg

52,0

57,4

65,0

70,1

73,5

56,2

kg

Fruit

Carne1)

kg

72,0

69,4

70,8

64,5

67,4

66,3

kg

Meat1)

Lapte

litri

292,3

287,3

276,8

242,7

248,5

240,5

litres

Ln

kg

1,0

1,1

1,1

1,0

0,9

1,0

kg

Wool

buci

312

326

305

306

314

318 pieces

Eggs

Ou

Milk

Not: Pentru perioada 2007-2011 s-a utilizat populaia rezident (stabil) la 1 iulie a fiecrui an, estimat n condiii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensmntului Populaiei i al Locuinelor - 2011.
Pentru anul 2012 s-a utilizat populaia rezident (stabil) la 1 ianuarie, estimat n condiii de comparabilitate cu
rezultatele definitive ale Recensamntului Populaiei i al Locuinelor - 2011.
Note: For the period 2007-2011, the usual resident population on July 1st of each year was used, estimated under comparability
conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
For the year 2012, the usual resident population on January 1st was used, estimated under comparability conditions with the final
results of the Population and Housing Census - 2011.
1) La carne, se ia n calcul greutatea n viu a animalelor destinate sacrificrii pentru consum, conform legislaiei Uniunii Europene.
To meat calculation includes live weight of slaughtered animals for consumption, according to the European Union legislation.

459

14.10

Suprafaa cultivat, cu principalele culturi


Cultivated area, by main crops
mii hectare / thou hectares

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
Suprafaa cultivat1) - total
din care:
Cereale pentru boabe
din care:
Gru
Secar
Orz i orzoaic
Ovz
Porumb boabe
Sorg
Orez
Leguminoase pentru boabe
din care:
Mazre boabe
Fasole boabe
Rdcinoase
din care:
Cartofi - total
din care:
Cartofi de toamn
Sfecl de zahr
Rdcinoase furajere

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2010

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

7777,2

7655,3

7798,1

7686,8

7884,1

7780,3

7807,4

7711,4

8081,6

7992,1

8058,3

7967,8

5129,2

5087,3

5210,7

5171,7

5282,4

5238,3

5040,6

5000,4

5224,7

5183,5

5440,3

5397,0

1975,0
12,1
363,8
208,7
2524,7
1,1
8,4

1955,3
12,0
357,8
206,1
2512,2
1,0
8,4

2110,3
13,0
394,0
200,4
2441,5
8,0
9,9

2091,8
12,9
389,4
197,3
2429,9
8,0
9,9

2148,8
15,5
517,5
202,7
2338,8
6,1
13,3

2123,4
15,3
511,7
200,6
2329,4
6,1
13,3

2162,4
14,6
515,8
181,4
2098,4
10,3
12,4

2141,8
14,1
511,3
179,2
2087,1
10,2
12,4

1947,0
12,4
419,5
185,3
2589,7
13,1
12,7

1926,6
11,8
416,2
182,9
2576,2
13,0
12,7

1997,6
8,7
424,2
194,5
2730,2
20,0
11,3

1979,6
8,5
420,6
193,1
2711,3
19,7
11,3

43,7

41,9

36,7

35,5

38,5

37,4

37,6

36,9

42,2

41,5

44,7

43,9

23,4
19,6

21,8
19,5

18,0
18,2

16,9
18,1

22,7
15,1

21,8
15,0

23,2
13,7

22,5
13,6

28,7
13,1

28,0
13,0

29,2
14,9

28,5
14,9

320,1

319,3

298,4

297,5

297,0

296,6

282,3

281,5

279,4

278,5

265,7

264,5

268,1

267,4

255,3

254,6

255,2

254,9

241,3

240,9

242,6

242,0

223,5

222,8

232,9
28,7
23,3

232,3
28,5
23,3

222,0
20,4
22,7

221,3
20,3
22,6

222,3
21,3
20,5

222,0
21,2
20,4

211,0
22,0
18,9

210,6
21,7
18,9

212,8
18,8
18,0

212,2
18,6
17,9

195,1
27,3
14,9

194,4
26,8
14,9

Plante industriale
1354,2
Plante textile
0,3
din care:
In pentru fibr
0,1
Cnep pentru fibr
0,2
Plante uleioase
1340,4
din care:
Floarea soarelui
835,9
Rapi
364,9
Soia boabe
133,2
In pentru ulei
0,5
Alte plante industriale
13,5
din care:
Tutun
1,1
Plante medicinale i aromatice 7,4

1331,6
0,3

1250,7
**)

1239,4
**)

1268,6
**)

1256,0
**)

1430,6
**)

1411,9
**)

1489,5
**)

1476,7
**)

1272,0
**)

1255,1
**)

0,1
0,2
1318,6

**)
**)
1239,4

**)
**)
1228,9

**)
1253,8

**)
1242,0

**)
1409,7

**)
1391,8

**)
1472,5

**)
1460,0

**)
1261,1

**)
1244,3

827,9
356,3
129,6
0,4
12,7

813,9
365,0
49,9
*)
11,3

809,2
360,5
49,4
*)
10,5

766,1
419,9
48,8
0,8
14,8

760,9
415,3
48,2
0,8
14,0

790,8
537,3
63,9
1,6
20,8

782,6
528,9
63,0
1,6
20,1

995,0
392,7
72,1
1,5
17,0

988,1
388,5
70,6
1,4
16,7

1067,0
105,3
79,8
3,0
10,9

1053,9
103,2
78,3
3,0
10,7

0,8
6,9

1,2
7,3

0,9
6,8

0,9
10,1

0,9
9,4

1,5
15,9

1,5
15,2

1,7
11,8

1,7
11,6

1,3
5,8

1,3
5,7

253,4

252,8

268,6

268,3

267,1

266,9

262,7

262,2

263,4

262,8

258,9

258,4

46,0
34,1
11,5
46,1
18,6
31,0

46,0
34,1
11,5
46,1
18,6
30,8

51,5
35,0
13,8
49,0
20,2
29,7

51,5
35,0
13,8
48,9
20,2
29,7

49,1
35,2
13,1
48,3
20,0
33,5

49,1
35,1
13,1
48,3
20,0
33,4

49,8
33,8
12,8
47,0
21,0
31,5

49,7
33,8
12,8
47,0
21,0
31,4

51,8
33,1
12,1
47,0
20,0
30,9

51,7
33,0
12,1
46,9
20,0
30,9

49,7
33,1
11,4
49,1
19,9
31,4

49,5
33,0
11,4
49,0
19,9
31,3

Legume2)
din care:
Tomate
Ceap uscat
Usturoi uscat
Varz alb
Ardei
Pepeni verzi i galbeni
Furaje verzi din teren arabil
din care:
Furaje verzi anuale
Furaje perene
din care:
Lucern
Trifoi
Cpunerii
din care:
Pe rod

768,4

715,4

828,6

771,3

826,3

781,9

851,5

817,2

877,4

844,9

873,2

846,3

209,0
559,4

184,8
530,6

231,8
596,8

202,7
568,6

222,9
603,4

203,7
578,2

215,1
636,4

204,9
612,3

220,0
657,4

212,3
632,6

224,3
648,9

216,8
629,5

301,4
111,5

295,3
110,3

321,7
117,4

316,3
115,7

326,5
117,2

321,1
116,2

342,2
123,2

337,0
120,3

344,3
123,2

338,1
122,0

337,8
121,8

332,3
121,1

3,0

3,0

2,6

2,6

2,5

2,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,3

2,3

2,9

2,9

2,5

2,5

2,5

2,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,3

2,3

Cultivated area1) - total


of which:
Cereals for grains
of which:
Wheat
Rye
Barley and two-row barley
Oats
Maize grains
Sorghum
Rice
Dried pulses
of which:
Peas
Dried beans
Root crops
of which:
Potatoes - total
of which:
Autumn potatoes
Sugar beet
Fodder roots
Industrial crops
Fibre crops
of which:
Flax for fibre
Hemp for fibre
Oilseed crops
of which:
Sunflower
Rape
Soya beans
Linseed
Other industrial crops
of which:
Tobacco
Medicinal and aromatic plants
Vegetables2)
of which:
Tomatoes
Dry onion
Dry garlic
White cabbage
Green peppers
Water melons and melons
Green fodder from arable land
of which:
Annual green fodder
Perennial fodder
of which:
Lucerne
Clover
Strawberry fields
of which:
In bearing

1) Nu este cuprins suprafaa grdinilor familiale, serelor i solariilor, culturilor intercalate i succesive. / Area of kitchen gardens,

greenhouses, solaria, intercalated and succesive crops not included.

2) Inclusiv suprafaa grdinilor familiale, serelor i solariilor, culturilor intercalate i succesive. / Including the area of kitchen gardens,

greenhouses, solaria, intercalated and succesive crops.

460

461

14.11

Producia agricol vegetal, la principalele culturi


Crop production, for main crops
mii tone / thou tonnes

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
Cereale pentru boabe
din care:
Gru
Secar
Orz i orzoaic
Ovz
Porumb boabe
Sorg
Orez
Leguminoase pentru boabe
din care:
Mazre boabe
Fasole boabe
Rdcinoase
Cartofi - total
din care:
Cartofi de toamn
Sfecl de zahr
Rdcinoase furajere

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2010

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

7814,8

7741,2

16826,4

16697,9

14873,0

14751,8

16712,9

16591,7

20842,2

20691,7

12824,1

12704,7

3044,5
20,6
531,4
251,6
3853,9
1,2
27,5

3003,1
20,4
523,1
248,8
3835,1
1,2
27,5

7181,0
31,4
1209,4
382,0
7849,1
20,9
48,9

7112,4
31,2
1195,7
375,8
7812,3
20,9
48,9

5202,5
33,0
1182,1
295,8
7973,3
14,4
72,4

5131,1
32,6
1169,2
292,5
7942,8
14,4
72,4

5811,8
34,3
1311,0
304,5
9042,0
18,7
61,6

5752,9
33,4
1300,8
300,5
8998,0
18,4
61,6

7131,6
31,4
1329,7
375,9
11717,6
39,7
65,3

7058,7
29,5
1321,2
371,5
11658,5
39,6
65,2

5297,7
18,2
986,4
339,0
5953,4
37,5
50,9

5244,4
18,0
977,4
335,9
5904,9
36,7
50,8

36,2

34,5

62,5

60,3

52,9

51,3

61,3

60,2

76,8

75,7

62,9

61,6

17,7
18,0

16,1
17,9

36,9
25,2

34,9
25,0

30,0
22,3

28,6
22,2

39,7
21,1

38,6
21,0

55,1
21,4

54,0
21,3

45,9
16,6

44,6
16,6

3712,4

3703,2

3649,0

3638,8

4004,0

3998,9

3283,9

3276,5

4076,6

4064,7

2465,2

2458,0

3272,1
748,8
595,0

3263,7
742,6
594,4

3200,3
706,7
756,3

3190,5
699,3
755,1

3560,2
816,8
567,5

3555,5
810,7
567,1

2871,6
837,9
489,7

2864,4
822,6
488,8

3638,8
660,5
555,3

3627,6
652,1
553,5

2108,4
719,8
335,5

2102,3
708,1
335,0

0,6

0,3

0,3

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

**)

0,1
0,5
1028,5

0,1
0,2
1942,3

0,1
0,2
1924,7

**)
1764,0

**)
1748,1

**)
2377,7

**)
2343,6

**)
2686,9

**)
2664,8

**)
1667,6

**)
1643,7

541,6
352,2
133,0
0,4
9,7

1169,9
673,0
90,6
0,2
13,5

1163,2
663,6
89,8
0,2
12,5

1098,0
569,6
84,3
1,1
14,9

1090,1
563,2
83,5
1,1
14,3

1262,9
943,0
149,9
1,8
24,4

1248,3
925,9
148,0
1,8
23,8

1789,3
739,0
142,6
2,6
21,1

1778,0
730,8
140,1
2,6
20,8

1398,2
157,5
104,3
3,6
11,6

1379,8
154,0
102,4
3,6
11,5

1,1
2,6

2,4
7,5

1,8
7,0

1,6
7,1

1,6
6,5

3,0
15,8

3,0
15,2

2,6
11,2

2,6
10,9

1,3
4,3

1,3
4,2

Plante industriale
Plante textile
0,6
din care:
In pentru fibr
0,1
Cnep pentru fibr
0,5
Plante uleioase
1046,6
din care:
Floarea soarelui
546,9
Rapi
361,5
Soia boabe
136,1
In pentru ulei
0,4
Alte plante industriale
10,0
din care:
Tutun
1,1
Plante medicinale i aromatice
2,9
Legume1)
din care:
Tomate
Ceap uscat
Usturoi uscat
Varz alb
Ardei
Pepeni verzi i galbeni

3116,8

3112,4

3819,9

3816,1

3901,9

3898,1

3863,6

3855,6

4176,3

4169,1

3535,3

3529,5

640,8
325,0
49,9
893,2
184,9
408,0

640,4
324,7
49,9
892,2
184,8
406,7

814,4
395,6
72,3
964,6
238,7
562,3

813,8
395,2
72,3
963,2
238,6
562,3

755,6
378,1
63,2
1001,9
245,7
652,8

755,2
377,8
63,2
1000,7
245,6
652,1

768,5
369,1
67,2
981,2
243,5
662,9

767,6
368,4
67,2
979,3
243,0
660,7

911,0
394,3
66,6
1025,3
253,5
645,5

909,6
393,6
66,5
1023,1
253,3
645,2

683,3
345,3
59,4
987,9
207,1
554,6

681,2
344,9
59,3
986,6
206,9
554,3

Furaje verzi din teren arabil


din care:
Furaje verzi anuale
Furaje perene
din care:
Lucern
Trifoi

9552,7

9147,9

12134,0

11573,2

12359,7

11921,7

13016,0

12668,5

14033,0

13698,0

11525,8

11262,9

2222,5
7330,2

2058,0
7089,9

2860,7
9273,3

2586,9
8986,3

2898,2
9461,5

2724,3
9197,4

3042,0
9974,0

2935,4
9733,1

3371,3
10661,7

3285,6
10412,4

3043,5
8482,3

2968,5
8294,4

4166,3
1463,9

4090,8
1453,5

5505,8
1751,5

5418,0
1732,6

5642,6
1786,5

5558,7
1776,6

5799,3
1949,7

5711,0
1918,8

6015,8
2001,7

5925,6
1986,5

4836,4
1598,3

4763,0
1587,6

Cereals for grains


of which:
Wheat
Rye
Barley and two-row barley
Oats
Maize grains
Sorghum
Rice
Dried pulses
of which:
Peas
Dried beans
Root crops
Potatoes - total
of which:
Autumn potatoes
Sugar beet
Fodder roots
Industrial crops
Fibre crops
of which:
Flax for fibre
Hemp for fibre
Oilseed crops
of which:
Sunflower
Rape
Soya beans
Linseed
Other industrial crops
of which:
Tobacco
Medicinal and aromatic plants
Vegetables1)
of which:
Tomatoes
Dry onion
Dry garlic
White cabbage
Green peppers
Water melons and melons
Green fodder from arable land
of which:
Annual green fodder
Perennial fodder
of which:
Lucerne
Clover

1) Inclusiv producia din grdinile familiale, sere i solarii, culturi intercalate i succesive. / Including the production of kitchen gardens,

greenhouses, solaria, intercalated and succesive crops.

462

463

14.12

Producia medie la hectar, la pricipalele culturi


Average yield, for main crops
kg / ha

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
Gru
Secar
Orz i orzoaic
Ovz
Porumb boabe
Sorg
Orez
Mazre boabe
Fasole boabe
Cartofi - total
din care:
Cartofi de toamn
Sfecl de zahr
Rdcinoase furajere
Plante textile
Floarea soarelui
Rapi
Soia boabe
In pentru ulei
Tutun
Tomate
Ceap uscat
Usturoi uscat
Varz alb
Ardei
Pepeni verzi i galbeni
Furaje verzi anuale
Furaje perene

464

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2010

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

1541
1702
1461
1206
1526
1128
3263
758
605
13663

1536
1700
1462
1207
1526
1153
3267
738
605
13662

3403
2416
3069
1906
3215
2608
4933
2056
1078
14108

3400
2426
3071
1905
3215
2611
4934
2065
1078
14108

2421
2124
2284
1459
3409
2359
5426
1323
1089
15498

2416
2133
2285
1458
3409
2362
5430
1317
1084
15496

2688
2355
2542
1679
4309
1816
4966
1708
1212
13354

2686
2368
2544
1677
4311
1812
4967
1715
1214
13347

3663
2540
3170
2028
4525
3035
5149
1922
1261
16554

3664
2492
3174
2031
4525
3040
5151
1927
1264
16551

2652
2103
2325
1743
2180
1875
4499
1572
848
10777

2649
2118
2324
1740
2177
1865
4500
1566
849
10781

13873
26065
25516
1818
654
991
1021
799
1025
13916
9526
4359
19364
9931
13161
10566
13060

13870
26015
25528
1825
654
989
1026
843
1431
13920
9531
4360
19371
9932
13188
11071
13315

14241
34564
33364
5036
1437
1844
1817
706
1916
15814
11294
5244
19680
11824
18942
12292
15518

14238
34487
33382
5111
1438
1840
1817
706
1953
15815
11298
5244
19684
11827
18942
12708
15782

15833
38296
27745
250
1433
1357
1726
1311
1842
15395
10748
4812
20724
12295
19490
12935
15665

15830
38285
27754
250
1433
1356
1733
1311
1842
15393
10749
4812
20727
12295
19499
13303
15891

13382
38036
25888
1800
1597
1755
2345
1123
1939
15443
10908
5250
20858
11592
21055
14142
15670

13374
37870
25875
1800
1595
1750
2349
1123
1939
15437
10903
5249
20850
11590
21071
14325
15894

16873
35103
30876
900
1798
1882
1980
1809
1524
17602
11904
5492
21807
12674
20868
15323
16213

16870
35082
30859
900
1799
1881
1983
1816
1525
17608
11909
5492
21801
12684
20871
15477
16455

10579
26363
22509
769
1310
1496
1308
1203
1066
13761
10449
5223
20125
10381
17659
13564
13063

10585
26410
22505
769
1309
1492
1308
1203
1066
13750
10454
5225
20126
10383
17692
13687
13167

Wheat
Rye
Barley and two-row barley
Oats
Maize grains
Sorghum
Rice
Peas
Dried beans
Potatoes - total
of which:
Autumn potatoes
Sugar beet
Fodder roots
Fibre crops
Sunflower
Rape
Soya beans
Linseed
Tobacco
Tomatoes
Dry onion
Dry garlic
White cabbage
Green peppers
Water melons and melons
Annual green fodder
Perennial fodder

465

14.13

Suprafaa viilor pe rod i producia de struguri


Area of bearing vineyards and production of grapes

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

Total

2010

din care:
proprietate
majoritar
privat
of which:
private majority
ownership

Suprafaa (mii ha)

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

176,6
88,0
88,6

174,8
86,8
88,0

178,6
89,7
88,9

176,9
88,5
88,4

Bearing vineyards1)
Grafted bearing vineyards
Hybrid bearing vineyards

Area (thou ha)

Vii pe rod1)
Vii altoite pe rod
Vii hibride pe rod

187,6
92,3
95,3

185,4
90,1
95,3

184,02)
92,72)
91,32)

181,92)
90,72)
91,22)

Vii pe rod1)
din care:
Vii altoite pe rod
Vii hibride pe rod

873,2

864,0

986,12)

974,52)

990,2

980,9

740,1

734,4

879,5

872,0

746,4

737,8

511,3
361,9

502,1
361,8

589,0
397,12)

577,6
396,92)

587,5
402,7

578,2
402,7

455,2
284,9

450,7
283,7

497,4
382,1

491,4
380,6

421,9
324,5

414,6
323,2

Bearing vineyards1)
of which:
Grafted bearing vineyards
Hybrid bearing vineyards

Vii pe rod
Vii altoite pe rod
Vii hibride pe rod

4654
5537
3798

4661
5573
3798

53602)
63532)
43512)

53582)
63662)
43542)

4980
5649
4314

4987
5659
4325

4178
4702
3649

4170
4687
3653

Bearing vineyards
Grafted bearing vineyards
Hybrid bearing vineyards

184,4
93,9
90,5

182,8
92,3
90,5

Producia de struguri (mii tone)

Producia medie (kg / ha)


5369
6255
4449

5367
6268
4449

177,0
90,1
86,9

175,8
89,1
86,7

Production of grapes (thou tonnes)

Average yield (kg / ha)


4182
5055
3277

4178
5062
3270

1) Inclusiv suprafaa i producia de struguri din grdinile familiale. / Including the area and the production of grapes from the kitchen gardens.
2) Date rectificate fa de cele publicate anterior. / Rectified data as against those previously published.

14.14

Producia de fructe
Fruit production
mii tone / thou tonnes

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
Fructe - total1)
Prune
Mere
Pere
Piersici i nectarine
Ciree i viine
Caise i zarzre
Nuci
Cpuni
Alte fructe

1085,8
372,6
475,4
62,8
17,0
65,2
27,6
25,5
16,5
23,2

1065,5
370,3
461,8
62,5
15,1
64,5
27,2
24,5
16,5
23,1

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
1179,2
475,3
459,0
52,6
16,4
67,7
32,1
32,3
21,2
22,6

1166,4
472,6
451,8
52,4
15,3
67,0
31,5
32,1
21,1
22,6

2010

Total

din care:
proprietate
majoritar
privat
of which:
private majority
ownership

1323,0
533,7
517,5
66,1
17,1
67,9
32,5
38,3
22,0
27,9

1304,8
530,4
506,4
65,8
15,7
66,7
32,2
38,0
21,8
27,8

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
1419,6
624,9
552,9
60,4
11,2
70,3
23,8
34,3
21,4
20,4

1402,4
618,8
543,7
60,2
10,8
69,7
23,7
34,0
21,4
20,1

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
1479,9
573,6
620,4
66,9
22,5
81,8
33,7
35,1
18,9
27,0

1469,3
570,8
615,2
66,5
21,2
81,4
33,6
34,9
18,8
26,9

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
1128,6
424,1
462,9
54,3
17,4
70,5
29,1
30,6
15,8
23,9

1112,4
420,8
452,1
54,2
16,6
69,8
28,8
30,4
15,8
23,9

Fruit - total 1)
Plums
Apples
Pears
Peaches and nectarines
Cherries and sour cherries
Apricots and ungrafted apricots
Nuts
Strawberries
Other fruit

1) Inclusiv producia de fructe din grdinile familiale. / Including the production of fruit from the kitchen gardens.

466

467

14.15

Efectivele de animale (la 1 decembrie)


Livestock (on December 1)
mii capete / thou heads

2007

Bovine
din care:
Vaci, bivolie i juninci 1)
Porcine
din care:
Scroafe de prsil
Ovine
din care:
Oi i mioare
Caprine
din care:
Capre
Cabaline
Psri
din care:
Psri outoare adulte
Albine ( mii familii )

2008

2009

2010

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

Total

din care:
proprietate
majoritar
privat
of which:
private majority
ownership

2819

2809

2684

2676

2512

2505

2001

1732
6565

1728
6543

1639
6174

1635
6163

1569
5793

1566
5786

442
8469

441
8460

376
8882

375
8871

359
9141

7207
865

7200
865

7597
898

7590
898

713
862
82036

713
858
81610

741
820
84373

45208
982

45100
982

45529
998

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

1995

1989

1984

2009

2003

1299
5428

1296
5413

1266
5364

1263
5356

1265
5234

1262
5227

358
9132

356
8417

354
8408

381
8533

380
8526

399
8834

398
8822

7818
917

7811
916

7338
1241

7331
1240

7441
1236

7435
1236

7695
1266

7687
1265

740
813
84355

755
764
83843

754
757
83828

1032
611
80845

1031
605
80832

1012
596
79842

1012
590
79832

1031
575
80136

1030
574
80119

45525
998

45046
1057

45038
1057

44504
1275

44499
1274

45464
1250

45463
1249

45402
1254

45397
1254

Cattle
of which:
Cows, buffalo cows and heifers
Pigs
of which:
Sows for breeding
Sheep
of which:
Ewes and ewe lambs
Goats
of which:
She goats
Horses
Poultry
of which:
Adult laying poultry
Bees ( thou families )

1)

1) Efectivul matc. / Origin livestock.

14.16

Animale ce revin la 100 hectare teren1) (la 1 decembrie)


Livestock per 100 hectares of land 1) (on December 1)
capete / heads

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
Bovine
din care:
Vaci, bivolie i juninci
Porcine
din care:
Scroafe de prsil
Ovine i caprine
din care:
Oi, mioare i capre

2)

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2010

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

21,4

24,7

20,4

23,4

19,1

21,7

14,6

16,6

14,7

16,3

14,8

16,4

13,2
75,7

15,2
76,7

12,4
70,8

14,3
71,7

11,9
65,9

13,6
66,7

9,5
59,3

10,8
60,0

9,3
59,6

10,4
60,3

9,3
58,2

10,4
58,8

5,1
70,9

5,2
82,0

4,3
74,3

4,4
85,5

4,1
76,4

4,1
87,2

3,9
70,5

3,9
80,2

4,2
72,2

4,3
80,1

4,4
74,6

4,5
82,8

60,1

69,6

63,3

72,9

65,1

74,3

61,1

69,5

62,4

69,3

64,5

71,5

Cattle
of which:
Cows, buffalo cows and heifers 2)
Pigs
of which:
Sows for breeding
Sheep and goats
of which :
Ewes, ewe lambs and she goats

1) Efectivele de bovine, ovine i caprine s-au raportat la suprafaa arabil + puni + fnee, iar efectivul de porcine la suprafaa

arabil. / The livestock of cattle, sheep and goats are related to the arable land + pastures + hayfields and the pigs are related to the
arable land.

2) Efectivul matc. / Origin livestock.

468

469

14.17

Producia agricol animal


Animal production
2007

2008

2009

2010

2011

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

mii tone
greutate n viu

1503

1495

1426

1422

1443

1439

1305

1304

1357

1356

1332

1331

thou tonnes
live weight

Meat1)
of which:

Carne de bovine1)

mii tone
greutate n viu

333

332

306

304

264

263

205

205

212

212

198

198

thou tonnes
live weight

Beef1)

Carne de porcine1)

mii tone
greutate n viu

642

639

605

603

585

584

553

552

557

556

555

555

thou tonnes
live weight

Pork1)

mii tone
Carne de ovine i caprine1)greutate n viu

110

110

104

104

104

102

100

99

110

110

107

107

thou tonnes
live weight

Mutton and goat1)

mii tone
greutate n viu

416

412

410

410

489

489

446

446

477

477

471

470

thou tonnes
live weight

Poultry1)

mii hl
mii hl

61048
54991

60910
54865

59006
53329

58880
53211

56383
51270

56266
51160

49129
44799

49023
44699

50074
45872

49998
45800

48337
44172

48245
44084

thou hl
thou hl

mii hl
mii hl

54875
48818

54740
48695

53089
47412

52968
47298

50570
45457

50458
45352

42824
38494

42720
38396

43947
39745

43876
39678

42036
37870

41948
37787

thou hl
thou hl

tone

21025

20997

22075

22051

22352

22330

20457

20433

19026

19003

19713

19688

tonnes

tone
mil. buc.

7495
6522

7475
6505

7501
6692

7484
6692

6555
6211

6542
6211

6009
6199

6000
6198

5389
6327

5377
6327

5391
6398

5383
6396

tonnes
mill. pcs.

mil. buc.
tone
tone

6226
16767
15106

6208
16758
15106

6438
20037
16250

6438
20028
16250

5946
19937
15202

5945
19924
15202

5951
22222
15184

5949
22203
15184

6086
24127
11593

6085
24112
11593

6235
23062
13443

6233
23053
13443

mill. pcs.
tonnes
tonnes

U.M.

Carne1)
din care:

Carne de pasre1)
Lapte2)
din care:
Lapte de vac i bivoli3)

Ln
din care:
Ln fin i semifin
Ou
din care:
Ou de gin
Miere extras
Pete4)

1)

M.U.

Milk2)
of which:
Cow and buffalo cow milk3)

Wool
of which:
Fine and semifine wool
Eggs
of which:
Hen eggs
Extracted honey
Fish4)

Reprezint greutatea animalelor destinate sacrificrii pentru consum. / Represent the weight of animals to be slaughtered for
consumption.

2) Datele de pe rndul 1 reprezint laptele de vac i bivoli (inclusiv consumul vieilor), laptele de oaie i capr muls; datele de pe

rndul 2 reprezint laptele de vac i bivoli (fr consumul vieilor), laptele de oaie i capr muls. / Data on the first row represent
cow and buffalo cow milk (calves feeding included), sheep and goat milk; data on the second row represent cow and buffalo cow milk
(calves feeding excluded), sheep and goat milk.
3) Datele de pe rndul 1 reprezint laptele de vac i bivoli (inclusiv consumul vieilor); datele de pe rndul 2 reprezint laptele de vac
i bivoli (fr consumul vieilor). / Data on the first row represent cow and buffalo cow milk (calves feeding included); data on the
second row represent cow and buffalo cow milk (calves feeding excluded).
4) Datele reprezint cantitatea pescuit n apele interioare ale rii (inclusiv din Dunre i Marea Neagr). / Data represent the quantity
fished in the inland waters (the Danube and the Black Sea included).

470

471

14.18

Parcul de tractoare i maini agricole principale din agricultur


(la sfritul anului)
Park of tractors and of main agricultural machinery (end of year)
buci / pieces

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
Tractoare agricole fizice
174003
Pluguri pentru tractor
139782
Cultivatoare mecanice
27262
Semntori mecanice
67674
Maini de stropit i prfuit cu
traciune mecanic
5876
Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale
24656
Combine autopropulsate pentru
recoltat furaje
761
Vindrovere autopropulsate pentru
recoltat furaje
1269
Prese pentru balotat paie i fn
5399

14.19

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2010

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

2012

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

170755
137846
26783
66757

174790
141512
27522
68308

172494
140105
27171
67672

176841
142519
27675
68916

174505
141119
27353
68301

180433
142671
27795
69337

178187
141255
27486
68718

183064
146386
28926
71554

180863
144938
28589
70923

184446
147471
29173
73519

182187
146029
28852
72903

5519

5876

5567

5865

5543

5680

5393

6053

5781

5459

5225

24267

24769

24520

24900

24686

25285

25075

25418

25212

25626

25402

705

795

745

779

728

797

755

777

736

752

715

1204
5213

1232
5783

1179
5657

1263
6362

1212
6243

1233
7181

1193
7061

1201
9018

1162
8908

1817
9087

1778
8976

Physical agricultural tractors


Tractor-drawn ploughs
Mechanical cultivators
Mechanical seeders
Mechanical sprayers and dusters
Self-propelled combines for
cereals harvesting
Self-propelled combines for fodder
harvesting
Self-propelled windrovers for fodder
harvesting
Straw and hay packing presses

ngrminte chimice i naturale folosite n agricultur


Chemical and natural fertilizers used in agriculture
mii tone / thou tonnes

2007

2008

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership
NGRMINTE CHIMICE
(substan activ)
Azotoase
Fosfatice
Potasice
NGRMINTE NATURALE

387
265
103
19
13498

379
260
101
18
13438

2009

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

398
280
102
16
11748

391
275
101
15
11694

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

426
296
100
30
13748

416
287
100
29
13655

2010

2011

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

481
306
123
52
15232

473
300
122
51
15146

487
313
126
48
14510

2012

478
307
124
47
14216

din care:
proprietate
majoritar
Total
privat
of which:
private majority
ownership

438
290
113
35
13293

430
284
111
35
13107

CHEMICAL FERTILIZERS
(active substance)
Nitrogenous
Phosphatic
Potassic
NATURAL FERTILIZERS

Sursa: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale. / Source: Ministry of Agriculture and Rural Development.

472

473

14.20

Fondul forestier (la sfritul anului)


Forest fund (end of year)
mii hectare / thou hectares

2007

2008

2009

2010

20111)

2012

Total

6485

6470

6495

6515

6522

6529

Total

Suprafaa pdurilor
Rinoase
Fag
Stejar
Diverse specii
Alte terenuri

6315
1920
2041
1077
1277
170

6309
1938
2052
1058
1261
161

6334
1935
2037
1077
1285
161

6354
1941
2052
1074
1287
161

6365
1949
2076
1064
1276
157

6373
1945
2081
1069
1278
156

Forests area
Coniferous trees
Beech trees
Oak trees
Various species
Other lands

1) Date rectificate fa de cele publicate anterior. / Rectified data as against those previously published.

14.21

Regenerri artificiale
Artificial regeneration
hectare / hectares

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

10716

11244

10962

10106

11499

11026

Total

Plantaii
Rinoase
Foioase
Semnturi directe
Rinoase
Foioase

10680
4475
6205
36
8
28

11205
4365
6840
39
9
30

10840
4667
6173
122
30
92

10022
5229
4793
84
28
56

11449
5730
5719
50
11
39

10969
5807
5162
57
3
54

Plantations
Coniferous trees
Broad-leaved trees
Direct sowings
Coniferous trees
Broad-leaved trees

14.22

Suprafaa parcurs cu tieri


Cutting wood area
hectare / hectares

2007

2008

2009

2010

2011

2012

84276

85740

92377

99229

107690

109615

69557

69409

68455

71722

78536

78528

5691

4527

4472

4302

5315

3958

53269

54774

53660

56827

63905

64560

6139

5794

6507

5767

4863

5441

4458

4314

3816

4826

4453

4569

3393

3762

3665

4568

4565

4318

1038

1101

1175

1033

1088

958

10288

11468

19082

21906

23501

25811

Operaiuni de igien i curire a pdurilor


Forest hygienic and cleaning operations

538346

664448

696511

695894

709156

670208

Tieri de ngrijire n pduri tinere


Fostering cuttings in young forests

135560

131315

129939

132303

158138

168684

Tieri de produse accidentale


Accidental cuttings

587274

459859

412570

471027

560341

593977

Suprafaa parcurs cu tieri de regenerare - total


Regeneration cutting wood covered area - total
n codru
In wood
Tieri succesive
Successive cuttings
Tieri progresive
Progressive cuttings
Tieri grdinrite
Garden cuttings
Tieri rase
Flat cuttings
n crng
In grove
Tieri de substituiri-refaceri a arboretelor
slab productive i degradate
Substitution-regeneration cuttings of the
weakly productive and degrated stand
Tieri de conservare
Preservation cuttings

474

14.23

Volumul de lemn recoltat


Harvested wood volume
mii m3 - volum brut / thou m3 - gross volume

2007

2008

2009

2010

2011

2012

17238

16705

16520

16992

18705

19081

Rinoase

7491

6766

6635

6832

7521

7615

Coniferous trees

Fag

5182

5208

5489

5654

6175

6332

Beech trees

Stejar

1485

1653

1403

1566

1747

1687

Oak trees

Diverse specii tari

1668

1760

1845

1785

1946

2014

Various strong species

Diverse specii moi

1412

1318

1148

1155

1316

1433

Various soft species

Volumul de lemn
recoltat - total

14.24

Harvested wood
volume - total

Volumul de lemn exploatat de ctre operatorii economici


cu activitate de exploatare forestier
Volume of wood exploited by economic operators
with forestry activity
mii m3 - volum brut / thou m3 - gross volume

Volumul de lemn exploatat


- total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14608

13977

13571

14250

16204

16981

Volume of wood exploited


- total

12472

12142

12760

14601

15345

Volume of round timber


- total

7349
204
5
392
143
51
500
24
44
3760
720

7023
191
4
357
129
22
503
16
59
3838
711

6923
306
22
366
254
24
689
1
14
28
4133
718

8067
340
7
380
251
27
764
44
50
4671
804

8817
276
334
247
17
810
45
44
4755
809

785

718

772

799

827

Volumul de lemn rotund


- total
13005
Buteni pentru prelucrare
n cherestea
7859
Buteni pentru furnire
395
Buteni pentru rezonan
16
Lemn pentru celuloz
828
Lemn pentru plci (PAL i PFL)
196
Lemn pentru min
42
Lemn pentru construcii rurale
409
Lemn pentru tanani
Lemn pentru mangalizare
26
Lemn pentru alte utilizri
35
Lemn pentru foc
3199
Volumul cojii
1078
Alte sortimente
secundare
525

Logs for sawn timber


Logs for veneer
Logs for resonance
Pulpwood
Wood for boards
Fender
Wood for rural buildings
Tanning wood
Charcoal wood
Wood for other uses
Fuel wood
Volume of bark
Other secondary
assortments

475