Sunteți pe pagina 1din 6

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMNIEI
Anul 183 (XXVII) Nr. 558

LEGI, DECRETE, HOTRRI l ALTE ACTE

Lunl' 27 iu,ie 2015

S U M AR

Nr.

Pagina
LEGI l DECRETE

217. Lege pentru modificarea i completarea Ordonanei


de urgen a Guvernului nr. 31/2002 privind
interzicerea organizaiilor i simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob i a promovrii cultului
persoanelor vinovate de svrirea unor infraciuni
contra pcii i omenirii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-3

669. Decret privind promulgarea Legii pentru


modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea
organizaiilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist
sau xenofob i a promovrii cultului persoanelor
vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii i
om enirii.....................................................................

220. Lege pentru modificarea i completarea art. 36 din


Ordonana de urgen a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului pltit din fonduri publice n
anul 2015, precum i alte msuri n domeniul
cheltuielilor publice ......................................
672. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea
i completarea art. 36 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului
pltit din fonduri publice n anul 2015, precum i alte
msuri n domeniul cheltuielilor publice.....................

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


582. Hotrre pentru modificarea i completarea
Hotrrii Guvernului nr. 518/1995 privind unele
drepturi i obligaii ale personalului romn trimis n .
strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter
tem porar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10
594. Hotrre privind stabilirea valorii totale a ajutorului
financiar n avans pentru depozitarea privat a crnii
de porc ....................................................................

11-12

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
1.115. Ordin al ministrului mediului, apelor i pdurilor
pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenei
pentru gestionarii fondurilor cinegetice....................

13-1 5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 558/ 27 .V II.2015

LEGI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMNIEI
CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 31/2002
privind interzicerea organizaiilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob
i a promovrii cultului persoanelor vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 31/2002
privind interzicerea organizaiilor i simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob i a promovrii cultului persoanelor
vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 214 din
28 martie 2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 107/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. T itlul ordonanei de urgen se m odific i va avea
urm torul cuprins:
ORDONAN

DE URGEN

privind interzicerea organizaiilor, simbolurilor i faptelor


cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob
i a promovrii cultului persoanelor vinovate
de svrirea unor infraciuni de genocid contra
umanitii i de crime de rzboi
2. Articolul 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
A rt 1. Pentru prevenirea i combaterea incitrii la ur
naional, rasial sau religioas, la discriminare i la svrirea
de infraciuni de genocid contra umanitii i de crime de rzboi,
prezenta ordonan de urgen reglementeaz interzicerea
organizaiilor, simbolurilor i faptelor cu caracter fascist, legionar,
rasist sau xenofob i a promovrii cultului persoanelor vinovate
de svrirea unor infraciuni de genocid contra umanitii i de
crime de rzboi.
3. La articolul 2, literele a)c) se m odific i v o r avea
urmtorul cuprins:
,,a) prin organizaie cu caracter fascist, legionar, rasist sau
xenofob se nelege orice grup format din trei sau mai multe
persoane, care i desfoar activitatea temporar sau
permanent, n scopul promovrii ideilor, concepiilor sau
doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura
i violena pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea
unor rase i inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la
xenofobie, recurgerea la violen pentru schimbarea ordinii
constituionale sau a instituiilor democratice, naionalismul
extremist. n aceast categorie pot fi incluse organizaiile cu sau
fr personalitate juridic, partidele i micrile politice,
asociaiile i fundaiile, societile reglementate de Legea
societilor nr. 31/1990, republicat-, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i orice alte persoane juridice
care ndeplinesc cerinele prevzute la prezenta liter;
b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se
nelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele,
sloganurile, formulele de salut, precum i orice alte asemenea
nsemne, care promoveaz ideile, concepiile sau doctrinele
prevzute la lit. a);
c) prin persoan vinovat de svrirea unor infraciuni de
genocid contra umanitii i de crime de rzboi se nelege orice
persoan condamnat definitiv de ctre o instan

judectoreasc romn ori strin sau prin orice hotrre


recunoscut n Romnia, potrivit legii, pentru una sau mai multe
infraciuni de genocid contra umanitii i de crime de rzboi,
precum i persoana din conducerea unei organizaii al crei
caracter criminal a fost constatat prin hotrrea unei instane
penale internaionale;. .
4. La articolul 2, dup litera d) se introduc dou noi litere,
literele e) i f), cu urmtorul cuprins:
e) prin holocaust pe teritoriul Rom niei se nelege
persecuia sistematic i anihilarea evreilor i a rromilor,
sprijinit de autoritile i instituiile statului romn n teritoriile
administrate de acestea n perioada 1940 1944;
f) prin Micarea Legionar se nelege o organizaie fascist
din Romnia care a activat n perioada 1927 1941 sub
denumirile de Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier
i Partidul Totul pentru ar."
5. La articolul 4, alineatele (1) i (2) se m odific i vor
avea urmtorul cuprins:
Art. 4. (1) Confecionarea, vnzarea, rspndirea,
precum i deinerea n vederea rspndirii de simboluri fasciste,
legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsesc cu nchisoare de
la 3 luni la 3 ani i interzicerea unor drepturi.
(2)
Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i utilizarea n
public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
6. Articolul 5 se modific i va avea urm torul cuprins:
Art. 5. Fapta persoanei de a promova, n public, cultul
persoanelor vinovate de svrirea unor infraciuni de genocid
contra umanitii i de crime de rzboi, precum i fapta de a
promova, n public, idei, concepii sau doctrine fasciste,
legionare, rasiste sau xenofobe, n sensul art. 2 lit. a), se
pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani i interzicerea unor
drepturi.
7. Articolul 6 se modific i va avea urm torul cuprins:
Art. 6.
(1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea
sau minimalizarea n mod evident, prin orice mijloace, n public,
a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsete cu
nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend.
(2)
Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau
minimalizarea n mod evident, prin orice mijloace, n public, a
genocidului, a crimelor contra umanitii i a crimelor de rzboi,
astfel cum sunt definite n dreptul internaional, n Statutul Curii
Penale Internaionale i n Carta Tribunalului Militar Internaional
nfiinat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, i
recunoscute ca atare printr-o hotrre definitiv a Curii Penate
Internaionale, a Tribunalului Militar Internaional nfiinat prin
Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului
Penal Internaional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal
Internaional pentru Rwanda sau a oricrui altui tribunal penal
internaional nfiinat prin instrumente internaionale relevante i
a cror competen este recunoscut de statul romn, ori a

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 558/27.VII.2015

efectelor acestora se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3


ani sau cu amend.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor
(3)
Svrirea faptelor prevzute la alin. (1) i (2) prinpersoanelor vinovate de svrirea unor infraciuni de genocid
intermediul unui sistem informatic constituie infraciune i se contra umanitii i de crime de rzboi unor organizaii, cu sau
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani.
fr personalitate juridic.
8. Articolul 12 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. II. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 31/2002
Art. 12. Se interzice ridicarea sau meninerea n locuri
publice, cu excepia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, privind interzicerea organizaiilor i simbolurilor cu caracter
plci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de fascist, rasist sau xenofob i a promovrii cultului persoanelor
svrirea infraciunilor de genocid contra umanitii i de crime vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii,
de rzboi.
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 214 din
9. Articolul 13 se modific i va avea urmtorul cuprins: 28 martie 2002, aprobat cu modificri i completri prin Legea
Art. 13. (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor
nr. 107/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum
vinovate de svrirea unor infraciuni de genocid contra
i
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul
umanitii i de crime de rzboi unor strzi, bulevarde, scuaruri,
Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou
piee, parcuri sau altor locuri publice.
numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALERIU-TEFAN ZGONEA

, PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 23 iulie 2015.


Nr. 217.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 31/2002 privind interzicerea organizaiilor i simbolurilor
cu caracter fascist, rasist sau xenofob i a promovrii
cultului persoanelor vinovate de svrirea
unor infraciuni contra pcii i omenirii
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaiilor
i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob i a promovrii cultului
persoanelor vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii i se
dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureti, 22 iulie 2015.


Nr. 669.

MONITORUL OFICIAL
AL

ROMNIEI
PARTEA I
LEG I, DECRETE, HOTRRI l ALTE ACTE

Anul XIV S i Nr. 214

Joi, 28 martie 2002

SUMAR
Pagina

Nr.

31.

Nr.
S.A. Boca, inclus n proiectul componenta
Privatizarea a 50 de societi comerciale cu capi
tal majoritar de stat, grupate n pachete", din
cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului
Privat), Grup 1 Maini grele i Metalurgie.......

ORDONANE SI HOTRRI
ALE GUVERNULUI ROMNIEI
Ordonan de urgen privind interzicerea orga
nizaiilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist
sau xenofob si a promovrii cultului persoanelor
vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii
i omenirii............................... .............. 1-3

Hotrre privind strategia de privatizare a


Societii Comerciale Celhar Donaris S.A.
Brila, inclus n proiectul componenta
Privatizarea a 50 de societi comerciale cu capi
tal majoritar de stat, grupate n pachete", din
cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea
Sectorului Privat)........................................... 3
268. Hotrre privind strategia de privatizare a
Societii Comerciale Subansamble Auto" S.A.
Sfntu Gheorghe, inclus n proiectul componenta
Privatizarea a 50 de societi comerciale cu capi
tal majoritar de stat, grupate n pachete", din
cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea
Sectorului Privat)
............................
269. &r Hotrre privind aprobarea strategiei de privati
zare a Societii Comerciale Construcii Metalice"

Pagina

267.

202.

203.
383.

87.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
Ordin al ministrului turismului privind constitui
rea Compartimenului pentru relaii cu publicul n
cadrul Ministerului Turismului........,...........;............
Ordin al ministrului turismului privind.preschim
barea certificatelor de clasificare i/sau a "licenelor
de turism.!............. ..................... ....... ..:.... 5
Ordin al ministrului finanelor publice privind
prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie
cu discont lansate n luna aprilie 2002................
ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENEI
Decizie privind autorizarea concentrrii econo
mice dintre Societatea Comercial Bega" S.A.
i Societatea Comercial Optica" S.A............

7-8

O R D O N A N E SI H O T R R I AL E G U V E R N U L U I R O M N I E I
9

GUVERNUL ROMNIEI

O R D O N A N DE U R G E N
privind interzicerea organizaiilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob
i a promovrii cultului persoanelor vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii
n temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituia Romniei,
G uvernul Rom niei adopt prezenta ordonan de urgena.
CAPITOLUL I

ordonan

de

urgen

reglem enteaz

interzicerea

D ispoziii generale

organizaiilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau

Art. 1. Pentru prevenirea i combaterea incitrii la


ur naional, rasial sau religioas, la discriminare i la
svrirea de infraciuni contra pcii i omenirii, prezenta

xenofob i a promovrii cultului persoanelor vinovate de


svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii*

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 214/28.111.2002

Art. 2. n sensul prezentei ordonane de urgen:


a) prin organizaie cu caracter fascist, rasist sau xenofob
se nelege orice grup format din trei sau mai multe per
soane, care i desfoar activitatea temporal1 sau perma
nent, n scopul promovrii ideilor, concepiilor sau
doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura i
violena pe motive etnice, rasiale sau religioase, superiori
tatea unor rase i inferioritatea altora, antisemitismul, incita
rea la xenofobie, recurgerea ia violen pentru schimbarea
ordinii constituionale sau a instituiilor democratice, naiona
lismul extremist. n aceast categorie pot fi incluse orga
nizaiile cu sau fr personalitate juridic, partidele i
micrile politice, asociaiile i furidaiile, societile comer
ciale, precum i orice alte persoane juridice care ndepli
nesc cerinele prevzute la prezenta liter;
b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se nelege
drapelurile, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile,
formulele de salut, precum i orice alte asemenea
nsemne', care promoveaz ideile, concepiile sau doctrinele
prevzute la lit a);
c) prin persoan vinovat de svrirea unor infraciuni
contra pcii i omenirii se nelege orice persoan condam
nat definitiv de o instan judectoreasc romn sau
strin pentru una sau mai multe infraciuni contra pcii i
omenfrii, precum i orice persoan condamnat de o
instan penal internaional pentru crime de rzboi sau
crime contra umanitii.
CAPITOLUL II
Infraciuni i contravenii
Art. 3. (1) Constituirea unei organizaii cu caracter
fascist, rasist sau xenofob se pedepsete cu nchisoare de
la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i aderarea
la o organizaie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, pre
cum i sprijinirea sub orice form a unei organizaii avnd
acest caracter.
(3) Tentativa se pedepsete..
Art. 4. (1) Rspndirea, vnzarea sau confecionarea
de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum i
deinerea, n vederea rspndirii, a unor astfel de simboluri
se pedepsesc cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzi
cerea unor drepturi.
(2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz i utilizarea
n public a simbolurilor fasciste, rasiste' sau xenofobe.
(3) Nu constituie infraciune fapta prevzut la alin. (1)
sau (2), dac este svrit. n interesul artei sau tiinei,
cercetrii -Ori educaiei.
Art. 5 . . Promovarea cultului persoanelor vinovate de
svrirea unei infraciuni contra pcii i omenirii sau pro
movarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin pro
pagand, svrit prin orice mijloace, n public, se
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzice
rea unor drepturi.
Arf. 6. Contestarea sau negarea n public a
Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsete cu
nchisoare de la 6 luni la 5 ani i interzicerea unor drep
turi.

Art. ?. n cazul infraciunilor prevzute la art. 3 6


urmrirea penal se efectueaz, n mod obligatoriu, de
ctre procuror.
Art. 8. (1) Constituie contravenie i se sancioneaz
cu amend de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei: a) rspndirea, vnzarea sau confecionarea de simbo
luri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum i deinerea, n
vederea rspndirii, a unor astfel de simboluri de ctre o
persoan juridic;
b) utilizarea n public a simbolurilor fasciste, rasiste sau
xenofobe de ctre o persoan juridic;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de
svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii sau pro
movarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin pro
pagand, svrit prin orice mijloace, n public, de ctre o
persoan juridic.
*,
>
(2) Nu constituie contravenie fapta prevzut la alin. (1)
lit. a) sau b), dac este svrit n interesul artei sau
tiinei, cercetrii ori educaiei.
(3) Constatarea contraveniei i aplicarea sanciunii se
fac de ctre personalul mputernicit n acest scop de ctre
ministrul culturii i cultelor, precum i de ctre personalul
special abilitat din cadrul Ministerului de Interne.
(4) Dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor sunt aplicabile, cu excepia
art. 28 i 29.
CAPITOLUL III
Dizolvarea persoanei juridice
Art. 9. . (1) Pot fi dizolvate prin hotrre
judectoreasc persoanele juridice care desfoar una
sau mai multe dintre urmtoarele activiti:
a) activiti specifice organizaiei cu caracter fascist,
rasist sau xenofob n sensul art. 2 lit. a);
b) rspndirea, vnzarea sau confecionarea de simbo
luri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deinerea, n vederea
rspndirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor n
public;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de
svrirea, unor infraciuni contra pcii i omenirii sau pro
movarea ideologiej fasciste, rasiste ori xenofobe, prin pro
pagand svrit prin- orice mijloace, n public.
(2) Cererea de dizolvare poate fi introdus de Ministerul
Public din oficiu sau la solicitarea oricrei persoane intere
sate.

.
(3) Competena de a judeca n prim instan cererea
de dizolvare aparine tribunalului n a crui circumscripie
se afl sediul persoanei juridice.
(4) Hotrrea tribunalului este supus cilor de atac n
condiiile Codului de procedur civil.
Art. 10. Dispoziiile referitoare la dizolvare nu se
aplic persoanelor juridice care desfoar activitile
prevzute la art. 9 alin. (1) lit. b) n interesul artei sau
tiinei, cercetrii ori educaiei.
Art. 11.
Dispoziiile art. 9 se completeaz, dup caz,
cu dispoziiile Legii nr. 31/1990 privind societile comerci
ale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
ale Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii
i fundaii i ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu
modificrile ulterioare.
.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, JMr. 214/28.111.2002

CAPITOLUL IV
Obligaiile a uto rit ilo r adm inistraiei publice
Art. 12. Se interzice ridicarea sau meninerea n
locuri publice, cu excepia muzeelor, a unor statui, grupuri
statuare, plci comemorative referitoare la persoanele vino
vate de svrirea unor infraciuni contra pcii i omenirii.

Art. 13. (1) Se interzice acordarea numelor persoa


nelor vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii i
omenirii unor strzi, bulevarde, scuaruri', piee, parcuri sau
altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor per
soanelor vinovate de svrirea unor infraciuni contra pcii
i omenirii unor organizaii, cu sau fr personalitate juricfic.

P R IM -M IN IS T R U

ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
Ministrul justiiei,
Rodica Mihaela Stnoiu
Ministrul culturii i cultelor,
Rzvan Theodorescu
Ministru de interne,
lon Rus
Bucureti, 13 martie 2002.
Nr. 31.

GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind strategia de privatizare a Societii Comerciale Celhart Donaris S.A. Brila,
inclus n proiectul componenta Privatizarea a 50 de societi comerciale cu capital majoritar
de stat, grupate n pachete4*, din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
n temeiul prevederilor a rt 107 din Constituia Romniei i ale art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 88/1997 privind priyatizarea societilor comerciale, aprobat prin Legea nr. 44/1998, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Se m andateaz Autoritatea pentru
Privatizare i Administrarea Participaiilor Statului s imple
menteze strategia de privatizare a Societii Comerciale
Celhart Donaris" S.A. Brila, prevzut n anexa*) care
face parte integrant din prezenta hotrre, respectiv

vnzarea, pachetului majoritar de aciuni deinut de


Autoritatea pentru Privatizare i .Administrarea Participaiilor
Statului ctre un investitor strategic/consoriu de investitori,
prin metoda negocierii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NSTASE
Contrasemneaz:
p. Ministrul Autoritii pentru Privatizare
i Administrarea Participaiilor Statului,
Gheorghe Musliu,
secretar de stat
Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tnsescu
ucuresti, 21 martie 2002.
Nr. 267,
*) Anex se comunic numai prilor interesate, implicate tn procesul de privatizare.

S-ar putea să vă placă și