Sunteți pe pagina 1din 22

Răpirea bisericii

„După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți, împreună cu ei, în nori, ca să
întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și așa pururea vom fi cu Domnul.
De aceea, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.” (1 Tes. 4/17-18.)

Răpirea bisericii

Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă.

... Copilașii Mei, se face război și păsările (Creștinii, n.r.) se vor ridica la cer, că se va
umple pământul de gaze și peștii se vor ascunde la cel mai adânc nisip. Acesta e pe tot întinsul
pământului. Nu va rămâne pământ neînroșit și apă netulburată. Nu va rămâne pădure nearsă. Atât
va scăpa: cei ce sunt scriși în cartea Mea.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-06-1964
***

... Fiilor, fiți creștini, că vine vremea creștinii să fie căutați ca împărații. Vine vremea să fii
căutat de lume pentru scăpare. Vor fi bărbați creștini care vor fi căutați de șapte femei să le treacă
pe numele lor ca să scape de urgie. O, ce te vei face dacă nu vei cunoaște legea? Vei lua șapte
femei? (Vezi selecția tematică: „Adevărata biserică”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5, n.r.)

Am spus și îți mai spun că avem de urcat un munte, și voi veni în acele clipe și voi cânta
din trâmbița Mea cea mare și vor veni toate oile la Mine și vom pleca pe munte, și mulți vor rămâne
încurcați și încremeniți, căci ei au crezut că nu mai este credință, au crezut că nu mai este Dumne-
zeu. (Vezi selecția tematică: „Trâmbiţele apocaliptice”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream;
joomag; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Și vor vedea minune mare și vor rămâne
unii orbi, și alții, muți; alții vor rămâne surzi, și mulți își vor pune țărână pe cap, crezând că se
mărturisesc.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-09-1965
***

... Floricelele Mele, vin îngerii din cer și vă vor culege pe voi, căci pământul acesta va fi
ars cu foc și se va spăla cu apă și va fi averea Duhului Sfânt și va fi o turmă și un Păstor, și veți
zice: „Când s-a făcut acest lucru? că nu sunt eu vrednic ca să pun piciorul meu pe el".
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 08-11-1967
***

... Dumnezeu vă va da un somn greu când se va hotărî pieirea păcătoșilor, și va alege un


om care va veni și va pedepsi și pentru o țigară. În trup va veni un om ca și tine. Sfântul Ilie va
veni.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 08-10-1972
***

1
Răpirea bisericii

... Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiți-vă! că aproape este împărăția cerurilor. (Vezi
selecția tematică: „Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut”, - și pe jumpshare; edocr; joomag;
authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5, n.r.) Amin, amin, amin grăiesc vouă:
pocăiți-vă! că aproape este fuga celor nepocăiți, care vor fugi spre munți. Vai vouă, necredincio-
șilor, că veți țipa să scăpați de urgia cea mare! (Vezi selecția tematică: „Necazul cel mare”, - și pe
edocr; jumpshare; authorstream; archive; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; n.r.) Vai
vouă, păcătoșilor! Pocăiți-vă, că vine plânsul și suspinul peste voi. Vai vouă, care ați avut parte de
cuvintele Noastre și nu v-ați pocăit! Vai ție, care ai ospătat la masă cu Mine și n-ai părăsit păcatele
rele! Grăiesc ție, Israele, Capernaume, grăiesc ție: înlătură spurcăciunea de la tine. Stau la masă
cu tine, stau într-un locaș cu tine, dar tu, Israele și Capernaume, ești necurățit de tină. Vine vremea
și ziua când nu vei mai putea intra în cămăruța Mea și sta la masa Mea. Înlăturați spurcăciunea și
urâciunea și păcatul, că vine blestemul peste cel ce săvârșește păcatul, vine. Dacă patru vor fi în
casă și doi vor fi curați, doi se vor lua și se vor binecuvânta, și doi se vor da morții.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 04-08-1973
***

O, poporul Meu, aștept să fii pregătit, căci când te voi vedea pregătit, totul s-a sfârșit. Că
astăzi te-aș lua, dar nu vei putea intra în împărăția Mea, că dacă ți s-a îmbolnăvit soția și tu ai
dus-o la spital, Eu am voit s-o curățesc, și tu i-ai adus mâncărică de dulce, și bună. O, poporul
Meu, o, tată, tată, când să pregătesc Eu poporul Meu dacă voi nu voiți să cunoașteți că toate sunt
pentru Mine? V-ați îmbolnăvit și luați mereu lucruri ca să fiți sănătoși, dar voi nu vreți să
cunoașteți semnele pe care Eu le săvârșesc pentru voi.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-12-1973
***

Vine Dumnezeu, pe Care nu L-ai văzut și nu L-ai auzit în viu grai decât prin acest cuvânt.
Vin, tată, moșii și strămoșii. Nu se duc la aceia din crâșmă sau la aceia care strică planul lui Dum-
nezeu, ci vin la tine, care ești scris în carte. Vin frații voștri, vin heruvimii și serafimii, vin mii
și milioane, vin la tine, Ierusalime pământesc, ca să te ia cu sine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-07-1974
***

... Copilașii Mei, florile Mele, vine vremea să vină îngerii să vă culeagă, că e scris în
Scriptură că un timp pământul va fi fără de natură. Unde va fi atunci? Copilașii Mei, păs-
trați-vă viața, că vine focul pe pământ și îl dă numai în mâna omului care și-a îndopat trupul
cu tutun și cu băutură. (Vezi selecția tematică: „Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Joomag;
authorstream; archive; Jumpshare; Scribd; Google Drive; pubhtml5; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 08-09-1974
***

... Între cer și pământ se pregătește un loc pentru poporul Meu, că aici, pe pământ, e
ursit totul spre nimicire. Voi nu știți. Se va usca pământul acesta și toată tulpina plantelor și
izvoarele. Lipsiți-vă de toate mădularele, lipsiți-vă, tată, măcar că suferiți. Copilașii Mei, învățați-
vă unul pe altul să cunoașteți semnele sfârșitului. Și copilul din brațe să știe semnele sfârșitului, și
învățați copiii să știe zilele de post și să nu-i audă vecinii voștri pe copiii voștri plângând că le e
foame. Să știe de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască și că fiecare trebuie să trăiască duhovnicește.

2
Răpirea bisericii

Nu acum s-au făcut zilele de post, nu acum s-a făcut lunea, nu acum s-a făcut miercurea, nu
acum s-a făcut vinerea.

... Fiilor, să știți cu toții că lumii i-a sosit ceasul morții, căci a căzut lumea în păcate grele.
Babilonul, cetatea cea mare, va fi îmbrăcată în haine de jale.

... Copilașii Mei, pe unde puneți voi picioarele, vi se ia, și veți merge pe un alt pământ și
se face un pod ca să stea credincioșii în timpul plăgilor care se vor vărsa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-09-1974
***

... Între cer și pământ se pregătește un loc pentru poporul Meu, că aici, pe pământ, e ursit
totul spre nimicire. Voi nu știți. Se va usca pământul acesta și toată tulpina plantelor și izvoarele.
Lipsiți-vă de toate mădularele, lipsiți-vă, tată, măcar că suferiți. Copilașii Mei, învățați-vă unul pe
altul să cunoașteți semnele sfârșitului. Și copilul din brațe să știe semnele sfârșitului, și învățați
copiii să știe zilele de post și să nu-i audă vecinii voștri pe copiii voștri plângând că le e foame. Să
știe de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască și că fiecare trebuie să trăiască duhovnicește. Nu acum
s-au făcut zilele de post, nu acum s-a făcut lunea, nu acum s-a făcut miercurea, nu acum s-a făcut
vinerea.
... Copilașii Mei, pe unde puneți voi picioarele, vi se ia, și veți merge pe un alt pământ și
se face un pod ca să stea credincioșii în timpul plăgilor care se vor vărsa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 25-09-1974
***

... Israele, fii credincios, că vei auzi glasul Domnului: „Urcă-te, creștine, după Mine!". Și
dacă nu vei avea credință, nu vei îndrăzni să mergi. Israele, vei auzi glasul trâmbiței, nu ca glasul
de azi. Va cânta cântarea de bucium, ca să se scoale din somn și morții. Israele tată, mulți dintre
voi veți fi adormiți în somn greu, fără Dumnezeu, și ai să vii la Mine și ai să zici că ai fost cu Mine,
Israele, și am să zic: „Acela e cu Mine, care M-a văzut când am venit".
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-10-1974
***

... Nici văzduhul nu va mai rămâne. Și văzduhul se va preface și cerul se va topi. Nu mai
rămâi decât numai tu, cel ce ești cu Dumnezeu, și nu vei ști unde vei merge, că e taină. Atât
vei auzi: „Mergi aici, sus!“.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 30-01-1975
***

... Copilașii Mei, pentru voi am venit din cerul sfânt, ca să vă pregătesc să fiți sfinți și să
fiți învățați. Spălați-vă și duhul, și trupul, căci cu duhul și cu trupul unii dintre voi veți veni
la Noi. Această lucrare este foarte mare pentru cine ascultă de Mine. Bogăția aceasta nu o are nici
cel mai isteț împărat. Pune mâna și ia împărăția Mea, ca această lucrare să fie pe veșnicie, tată. Nu
izgoniți și nu alungați lucrarea lui Dumnezeu de la voi. Nu numai să auzi, că mulți au auzit și
sunt în iad, precum și Iuda este.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-04-1975
***

3
Răpirea bisericii

... Domnul Iisus e hotărât să vă ridice de pe pământ în timp ce lumea va fi curățită


prin suferință; prin multe, nu prin una.

Nu uita cuvintele Mele, că de multe ori am auzit când ai spus: „Am uitat, Doamne“. Este
păcat strigător la cer. Ține minte aceste cuvinte, că diavolul ți le-a furat. Nu uita și nu pierde nici
un cuvânt, căci cu un singur cuvânt vei răscumpăra o mulțime mare de suflare, că nimeni din moșii
și strămoșii voștri nu au fost adăpați cum voi sunteți adăpați.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-02-1976
***

... Toți diavolii au ieșit pe pământ și pun la cale această lume să facă păcate, că aceste
păcate care se fac astăzi în această țară, s-au făcut și în Sodoma și în Gomora, s-au făcut și în
vremea lui Noe. (Vezi selecția tematică: „Ca în vremea lui Noe” - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.) Dacă voi veți asculta, nici
nu veți vedea pieirea lumii acesteia, că Domnul vă va lua.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-09-1976
***

... În anul 1955 când M-am coborât cu Duhul pe pământ, era un buchet de creștini nu mare,
ci mititel, și M-am bucurat de el ca de Lot și de Avraam, ca de Iacov și Isaac. Prin ei am împlinit
un lucru pe care l-am avut de împlinit. Dar astăzi cu cine să mai împlinesc veacul și lucrul dum-
nezeiesc? că scrie în sfânta Scriptură că dacă unu, doi, trei sau patru voi găsi neîntinați, scapă acest
pământ. Dar nu sunt, căci cei pe care i-am găsit când am venit, toți M-au mințit, toți Mi-au zis că
urmează pe Iisus până la poarta cerului sus. Dar astăzi am rămas cu unul; unul, tată, unul la cinci
case; cu doi la zece case. Și aceștia se vor răpi, ca Ilie și ca Enoh, cu trup cu tot. (Vezi tema:
„Enoh și Ilie”, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 07-01-1977
***

... Poporul Meu, poporul Meu, cum am adus la Maica Mea pe norii cerului pe cei care
o iubeau și o slujeau, așa îl voi aduce la acest locaș pe norii cerului pe poporul Meu. (Vezi și:
Cuvântul Sfântului Ioan teologul despre adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, n.r.)

... Poporul Meu, se va întreba despre viața ta, despre țara ta, dar dacă numai unul va
rămâne, se va răpi acela, și țara se va nimici, iar dacă vor fi cinci, Domnul va face prin ei
lucrarea Sa, și țara nu se va nimici.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 15-04-1977
***

... Israele tată, puțin, puțin, și ne vom muta de pe pământul acesta, căci Dumnezeu a
hotărât să-l curățească. Ne vom muta mai sus de pământ. Nu sus, sus. Mai sus, ca să nu-l
ajungă nici focul care-l va arde, nici apa care-l va curăța.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-09-1977
***

... Domnul nu vă lasă, ci vă răpește. Cum? Nu veți ști. Se vor uita neamurile în toate
părțile și nu te vor vedea. Va pune Domnul semn la casa ta și nimeni nu va strica nimic și Domnul

4
Răpirea bisericii

o va curăța, dar numai tu, iubitul Meu, să nu-l ai în inima ta pe duhul rău, că Domnul te va părăsi
în ceasul când duhul rău va fi cu tine. Nu mai este vreme să-l scoată Domnul pe duhul rău. A fost
o dată pentru tot veacul ce a lucrat Domnul pentru toți. Roagă-te mereu să nu se șteargă numele
tău din cartea Domnului.

... Fiți atenți, că sunteți cei mai urâți de lume. Animalele sunt cele mai drăguțe la lume, dar
voi sunteți urâți de lume. (Referire la protecția animalelor, n.r.) În vremea de azi nu vă iubește
nici lumea, nici împăratul, nici părinții, nici rudele, și este ca în vremea lui Ilie, ca în vremea lui
Moise, toți vă urăsc, și de aceea veți fi răpiți, iar lumea va fi nimicită.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 24-11-1977
***

... Să nu te asemeni cu lumea nici cât bobul de muștar. Dacă ai văzut ceva la tine și e și la
lume, aruncă. Tată, să nu se mai vadă că acel lucru mititel te oprește în drumul spre cer. Te vei
uita în stânga și în dreapta și nu va avea cine-ți pune parte, căci acel lucru mititel e păcat măricel,
că nu știi când va suna trâmbița și îți va spune prin trâmbița Sa și nu vei vedea nimic și va
veni îngerașul și îți va spune: „Suie-te aici, că pământul va fi numai foc". (Vezi selecția tematică:
„Focul apocaliptic”, - și pe edocr; Joomag; authorstream; archive; Jumpshare; Scribd; Google
Drive; pubhtml5; n.r.) Fii credincios, că vorbesc numai din carte, dar voi nu știți de unde vorbesc,
pentru că nu citiți. Nu vorbesc nici de la mijloc, nici de la început, ci vorbesc tocmai de la foița
ultimă din carte. Și curățește-te, tată, ca să fii și tu ridicat.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 19-12-1977
***

... Cum se vor mânca om pe om, domn pe domn, și se vor rumega ca vitele iarba! Crezi?
Tată, de aceea sunteți rugați: spălați-vă picioarele unul altuia, ca să fiți neîntinați, ca să puteți să
fiți salvați, că vine o corăbioară și vă ia de pe pământul acesta și vă va duce unde sunt duhuri
multe. Și acolo veți sta și veți vedea cu ochii nimicirea care va cădea peste lume, dar lumea
nu te va vedea pe tine. Dincolo de această lume este o vreme bună. Dar dincolo. Va fi un singur
Păstor și o singură turmă după El. Dar dincolo, nu aici; dincolo de această lume.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-02-1978
***

... Copilașii Mei, în această călătorie am făcut o frumoasă plimbare. Copilașii Mei, puțin,
puțin și ne vom vedea. Să te culci cu gândul la fericirea ta, care te așteaptă. Să te culci cu gând la
împărăția cerească, la rudele care te așteaptă, că această zi nimeni n-o așteaptă; e ca trenul, tată.
Credeți? Și trenul, mai are și el un pic și va sta. Și mașina, mai are un pic și va sta. Și avionul, mai
are un pic și va sta. Și va sta și toată suflarea. Vedeți lumea? Vedeți via aceasta? Cum e acum, nu
o să mai fie, dar va fi despuiată și uscată. Vedeți această făptură omenească, cum mănâncă și bea
și chefuiește, și la moarte nu se gândește? Mai e un pic și o veți vedea galbenă ca dovleacul la față,
de groază. Cine are minte, să priceapă. Nu va zăcea un om de boală, căci din această boală nu se
mai scoală, că nu vor mai fi doctori, nu vor mai fi nici preoți, și nici pomană nu va mai fi, și va
zăcea până se va topi ca ceara. Va curge seul din ea ca ceara și va împuți câmpiile, va împuți
pământurile, dar voi nu veți fi, că mâna Domnului vă va răpi și vă va înălța mai sus de pământ,
ca să nu mirosiți putoarea lor. Veniți-vă în fire, că iată, din zi în zi se schimbă toate. Vei avea
frate, vei avea mamă, vei avea soră, care vor pleca de lângă tine, și să te rogi ca plecarea lor să nu
fie spre pieire.

5
Răpirea bisericii

Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-06-1978


***

... Nu este nici preot, nu este nici prooroc, nu este nici proorocie în care să nu se fi tras cu
arma. Acest moment în care vă aflați, este cel din urmă, când e scris că în vremurile de apoi Mă
voi întoarce la voi și lua-voi cu Mine pe cel al Meu. Voi despărți oaia de capră; voi despărți mielul
de oaia cea rea. Nu vă despărțiți de Mine, că vine vremea să se crape fierul, să se crape piatra, să
se crape lemnul, și tu nu vei crăpa dacă vei fi cu Mine.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 11-09-1978
***

... Ascultă, poporul Meu, această învățătură a lui Dumnezeu. Curăță-ți drumul, că-ți vine
Stăpânul să te ia în corabia Sa cum l-a luat și pe Noe, ca să te treacă Dunărea cea adâncă și lată și
cu sânge de martiri amestecată.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-02-1979
***

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult,
Doamne?“. „Mergeți la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom împărți
darurile.“ Așa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te așteaptă cerul cu
pompă.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 03-09-1980
***

... Scumpii mei, vă iau cu barca și vă trec apa spre malul cel scump, și dacă sunteți bine
pregătiți, barca nu se leagănă; merge lin, lin.
Țineți seama, că va arde pământul, iar pe voi vă strânge Domnul undeva și veți privi numai
cu ochișorii, și nu se va atinge nici un rău de voi și veți fi mărturie pentru toți.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 17-12-1984
***

... O să vă vadă ochișorii când voi face strângerea, ce vor zice cei chemați întâi. Doi vor fi
într-o casă; pe unul îl iau, pe altul îl las. Câtă plângere o să fie când or vedea! Pe Mine Mă doare
de acest spate întors, dar pe ei nu îi doare că au întors spatele binelui lor. Dar vor striga cei ce îi
am, și pentru ei: „Doamne, întoarce-i și pe ei! Dă-le un bici pe spate, să simtă usturime și să se
întoarcă de frică“.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-05-1989
***

Măi tată, de aceea sunteți bolnăviori, că puneți pe voi haine pe care Eu nu le cunosc, că vă
atingeți cu lucruri pe care Eu nu le cunosc, lucruri de la neamurile pământului, iar lucrurile sfinte
le-ați uitat, tată. Am spus lui Israel să nu poarte podoabe pe trupul lui, și el și-a înzorzonat casa cu
podoabe deșarte, și obosește Duhul Meu când poposesc în casa creștinului Meu. Dar Eu am început
așezare sfântă și umilință sfântă și cerească, și primiți, măi fiilor, îndemnul ceresc pe care-l dau
Eu pentru Israel. Îmbrăcați-vă în sfințenie și în umilință, voi și casele voastre, voi și fiii voștri, și
luați, tată, înfățișare sfântă și nu mai munciți pentru ca să vă înzorzonați. Nu-i frumos, măi fiilor.
Dați afară din voi și de pe voi și din casele voastre, dați afară slava deșartă. Nu-i frumoasă slava

6
Răpirea bisericii

deșartă, tată; e obositoare și pentru ochi, și pentru suflet, și pentru Duhul Meu, Care locuiește în
voi sau lângă voi. Munciți și voi ce am muncit Eu, cum am muncit Eu prin lume. Iată, de aceea
am coborât cuvântul Meu ca să ia ființă acest cort în care azi stau Eu cu poporul Meu la sfat (Ro-
Emaus, Târgoviște, n.r.), ca să vă deprind apoi să lucrați și voi ce am lucrat Eu, să lucrăm cer, tată,
cer pe pământ, și să-l suflăm apoi peste tot. Să avem o singură voie cu toții, o singură cale, o
singură masă, o singură avere cerească, măi fiilor, că vine apoi o vreme și mai dulce dacă acum
veți asculta puține zile. Vine vremea să intrăm în viață, măi fiilor. Eu viața asta care vine v-o aduc
mereu, dar Sarra lui Lot își are asemănare în voi și nu vă lasă să vă uitați la vremea bucuriei pe
care o aduc Eu cu Mine. Voi sunteți sortiți să nu vedeți răul care vine peste lume, așa cum
ucenicul proorocului Ieremia n-a văzut căderea Ierusalimului în vremea aceea de demult.
Voi sunteți ținuți în brațele și în sânul Meu. O, și câți din voi dau să scape de sânul Meu!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 21-08-1994
***

Eu sunt Domnul, Cel ce umplu pământul și cerul de glasul cuvântului Meu, dar cine, tată,
Mă aude? că nu are nimeni urechi de auzit, nu are lumea credință în lucrarea lui Dumnezeu cea
dintre început și sfârșit, cea de șapte veacuri și mai bine, și iată, această profeție de șapte vremi s-
a împlinit, și dacă s-a împlinit, s-a sfârșit, și Eu am luat-o de la capăt și așez nestricăciune pe
pământ, așez om nou pe pământ, om născut din cuvânt. Nu mai așez om făcut, și așez de data
aceasta om născut prin cuvânt. Eu număr din nou de la capăt, încă un pic mai număr, un pic, un
pic, și nu mai număr apoi, căci timpul se face sul și nu se mai numește timpul timp.

Timpul, măi fiilor, s-a numărat începând cu ieșirea omului din rai, și iată, una este
legea raiului, și alta este legea omului de pe pământ, și mare taină poartă această piatră pe care
sunteți voi așezați prin cuvânt, iar pe piatra voastră este săpată Verginica, trâmbița Mea cea de
apoi. Verginica este piatra voastră, și această temelie a scris sfârșit peste timpul omului, măi fiilor.
E greu de înțeles așa precum în cer, chiar și de voi e greu de înțeles, pentru că voi încă sunteți pe
drum, și pentru că Eu încă Îmi continui drumul spre venirea cea văzută. În cer, măi fiilor, nu tot
așa se vorbește. Cu cerul e altă lege; e lege de rai cu cei din cer, care și-au recăpătat sufletul și
trupul ca în rai. E grea această taină adâncă, dar suntem pe drumul ei, măi fiilor, și îi vom ajunge
capătul, și ea se va descoperi, și se va cunoaște bine Scriptura cea de răscumpărare a trupurilor,
Scriptura cea de Eden veșnic și nezdruncinat, căci Edenul așteaptă pe cei de pe urmă, care au cheia
de la Dumnezeu. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1994
***

Poporul Meu, să știi, tată, că azi se cere să lucrezi bine și nu oricum. Să știi, fiule, că azi îți
trebuie iubire mare, ca să-L ai pe Dumnezeu în tine și să fii îmbrăcat cu Dumnezeu, că vine vre-
mea să-ți pun masă prin cuvânt, că pe pământul omului nu va mai fi de mâncare. Vine vre-
mea să faci ce a făcut Ilie din făina și untdelemnul văduvei, și vei fi bogat în untdelemn și în
pâine, căci lumea va intra la plata deșertăciunii, și apoi va crește pe pământ grâu ceresc și
sfânt, grâu sfânt pe pământ sfânt. Îngrămădește-te, Israele, dă năvală, tată, spre pământul acela
sfânt care va rămâne înaintea Mea cu cerul cel nou deasupra sa și cu slava Mea întru lumină de
șapte ori mai luminoasă ca acum. Tată, Eu nu-ți spun povești, să nu crezi că-ți înșir basme, fiule.
Avem de răscumpărat pământul și pe morții din el, și toate acestea vor fi lucrate prin cuvânt, ca la
început. La început le-am făcut pe toate prin cuvânt, și la sfârșit este tot așa, dar la sfârșit va
vedea omul toată slava lui Dumnezeu, iar omul cel ce s-a născut din Mine va fi mai presus

7
Răpirea bisericii

de orice iubire în mâna Mea și va juca în mâna Mea, căci mâna Mea va fi leagăn de iubire
veșnică pentru omul cel de la sfârșit care a ascultat de cuvântul Meu, de s-a făcut om nou,
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În omul Meu cel de la
sfârșit se va odihni toată slava Mea, și slava aceasta va fi văzută de omul cel fără iubire de Dum-
nezeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților împărați Constantin și Elena, din
03-06-1995
***

Israele, Israele, ce înseamnă aceasta, un singur trup? În curând va fi să răspunzi ce este


această Scriptură. Cine se lipește cu trupul unei desfrânate este un singur trup cu ea, căci zice
Scriptura: «Vor fi amândoi un singur trup». Cine se lipește cu Hristos este un singur trup cu
Hristos; tu și cu El, un singur trup. Poporul Meu, vine vremea cea dintâi, vine nepătimirea pe
pământ. Vine pe pământ omul cel ce nu păcătuiește în trup. Vine Hristos, vine, fiilor, vine. Eu sunt
Domnul Iisus Hristos, și M-am făcut un trup cu tine, poporul Meu. Cine este un trup cu Mine,
acela nu poate să mai păcătuiască. Cine nu este un trup cu Mine, acela păcătuiește, acela se face
un trup cu păcatul. Ilie proorocul a avut nepătimire în trup, și de aceea a avut atâta putere de cuvânt
și de faptă. Nu căuta, Israele, să-ți dea trupul răspuns pentru ca să-ți scape sufletul de osânda pă-
catului. Trupul nu păcătuiește până nu-i dă mintea zămislirea păcatului în trup. Fă-ți mintea cer,
ca să stea Dumnezeu în ea, fiule de la sfârșit, că tot cerul trebuie să coboare în tine și pe pământ
prin tine. Cerul se sfârșește și el, după cum este scris, și va coborî peste tine când își va sfârși
locașul și așteptarea; se va strânge sul și ți se va dărui ție, fiule al lui Dumnezeu de la sfârșit. Eu
vin cu norii, așa este scris. Vin și norii cu Mine, și rămân și ei cu Mine peste tine și în tine. Și de
ce rămân și norii cu tine? Ca să ai tu, fiule, cu ce te purta întru cele văzute; să te porți ca Mine, pe
nori și cu norii. Dacă Eu vin, vin cu tot ce am, vin ca să te iau cu Mine, vin ca să Mă iei cu tine și
să stăm în fața Tatălui cu această împărăție de cer nou și de pământ nou, așa precum a fost la
început. Cine a mai auzit să te încurce pe tine o împlinire micuță care-ți stă la îndemână s-o împli-
nești? Și dacă nu vrei să împlinești toată pregătirea, cine a mai pierdut vreodată ce ai pierde tu,
fiule chemat și ales ca să stai înaintea Mea la venirea Mea? Fii credincios, Israele, căci chemat și
ales dacă ești, nu este de ajuns, tată. Credința te împlinește, ea te face să te împlinești. Fără ea nu
faci tot ce este de făcut. De aceea am rostit Eu în vremea ta: «Credință ca a ta să nu se mai fi
auzit prin veacuri». Pe cel cu inima curată care nu poate scăpa și care vrea cu Mine, pe acela îl
scap Eu cu îngerii Mei, dar pe cel ce Mă ia în glumă pe Mine, pe acela îl las. «Unul va fi luat, și
altul va fi lăsat». Uită-te bine, că această proorocie se vede în lucrarea Mea. Cel ce va fi lăsat,
acela este cel ce se lasă de lucrarea Mea, de cojocul cel dăruit de Mine vouă în vremea aceasta.
Cel ce va fi luat este acela care merge cu Mine și cu cuvântul Meu până la locul unde cerul
și pământul sunt unite spre așteptarea celor ce vor încheia cu bine calea.

Mergi, Israele, mergi! Mergi, tată, pe cale cu Mine, chiar dacă nu vezi cu ochii calea, că
vine ziua să vadă lumea că tu ai calea Mea sub pașii tăi. Nu tu trebuie s-o vezi. Cel necredincios
trebuie s-o vadă. Proorocul Elisei n-a văzut cu ochii oastea cerească, pregătită în luptă pentru el și
pentru scăparea lui, dar a văzut ucenicul său, Ghehazi, a văzut carele și oastea cerească, a văzut la
cererea lui Elisei către Domnul, și a crezut ucenicul în cuvântul credinței lui Elisei.

Domnul Dumnezeul lui Israel a grăit poporului Său. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie, din 02-08-1995
***

8
Răpirea bisericii

Vestește lumea că așteaptă învierea morților și viața veacului ce va să fie, dar unde se
gândește omul când zice așa ceva? Vin să-i arăt omului ca să vadă ce spune când spune așa. Vin
mereu la tine, Israele român, ca să rostesc din tine cuvânt peste tot omul de pe pământ, și voi veni
cu ziua când voi clătina cerul și pământul la glasul Meu, care va grăi din nori peste tot omul
așa cum grăiesc peste grădinița Mea, peste Canaanul Meu în care Mă fac lapte și miere din
cer pe pământ.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei, din
16-03-1997
***

De-ar curge pe tot pământul daruri de la Dumnezeu, toate și peste tot sunt în parte luate și
date. Dar la voi, fii ai Noului Israel, Eu sunt măsura cea întreagă. Pic cu pic v-o dau vouă și Mă
întregesc la voi întru desfacerea Scripturilor venirii Mele a doua oară pe pământ cu oamenii. Iar
când voi fi cu plinul tot deșertat peste pământ prin voi, cei care Mă primiți cuvânt din cer,
atunci sfârșitu-s-au toate câte sunt scrise în Scripturi pentru ca să se împlinească iotă cu iotă,
și apoi vin văzut pentru începutul veșniciei văzute. Și nu vor mai fi în ziua aceea nici peșteri,
nici stânci ca să se ascundă în ele cei ce vor da atunci să se ascundă de fața venirii Mele, de fața
zilei Mele, zi cu bucurie pentru cei ce Mă așteaptă, și zi cu mânie pentru toți necredincioșii.
Atunci proorocul mincinos și fiara cea din ascuns, antichrist, care se ascunde în Dumnezeu, zice
el, balaurul cel cu șapte capete și zece coarne cu care a înșelat toată lumea, nu va mai găsi pentru
el loc în cer, și va sta pe nisipul mării, precum este scris despre casa care se zidește pe nisip, căci
biserica Mea este zidită pe temelie de piatră, iar piatra ei, sunt Eu, Hristosul Tatălui, cu viața Mea
în fiii bisericii Mele. (Vezi selecția tematică: „Antichrist şi fiara apocaliptică”, - și pe jumpshare;
edocr; authorstream; joomag; Google Drive; Scribd; archive.org; pubhtml5; n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe, din
06-05-1998
***

Israele, Israele român, să nu fie în tine fii de ai tăi care să nu știe cum să creadă în Dumne-
zeu, cum să-L aibă pe Dumnezeu, cum să-L aducă pe Dumnezeu între oameni. Tu ești cuprins în
mare taină, poporul Meu. Vine ziua când trupurile voastre vor fi în slavă și când veți fi învăluiți
de slava care vine din cer, așa cum a venit peste Mine norul slavei Domnului și M-a învăluit
în ziua înălțării în slavă a trupului Meu.

O, fiilor care ați biruit în voi lumea și duhul lumii! Este scris în Scripturi că după ce vor
învia morții, vor fi răpiți în nori cei vii, și toți împreună vor fi cu Domnul întâmpinându-se
unii pe alții. Cei ce au biruit lumea în trupul lor, vor fi răpiți în nori și vor întâmpina pe
Domnul în văzduh, și apoi vor fi pururea cu Domnul, cu cerul cel nou și cu pământul cel nou
și cu dreptatea cea sfântă, care vine cu Domnul. Amin. (Vezi selecția tematică: „Învierea
morţilor”, - și pe edocr; Scribd; jumpshare; archive; authorstream; Google Drive; pubhtml5;
joomag, n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 28-05-1998
***

O, a fugit omul de darul vieții veșnice, iar Eu am venit acum două mii de ani să-l plătesc
înaintea Tatălui ca să-i dau omului viață dacă voiește. Dar tot așa fuge și azi omul de acest dar,

9
Răpirea bisericii

căci omul iubește fructul pomului morții, omul iubește femeia, și nu iubește pe Dumnezeu.
Dar cine pricepe aceasta? Cine să le spună la oameni ce mănâncă și cu ce se hrănesc ei? Cine să le
spună de pomul vieții, care s-a lăsat din cer pe pământ ca să vină omul spre înviere și apoi spre
pomul vieții veșnice? Omul cel înviat este omul care nu mai păcătuiește, primind în el pe îngeri.
Cuvântul Meu este înger trimis din cer peste oameni ca să le vestească venirea Mea după două mii
de ani, după șapte mii de ani. (Vezi selecția tematică: „Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din
el?”, - și pe jumpshare; edocr; authorstream; joomag; pubhtml5; archive; Google Drive; Scribd,
n.r.)

O, fii ai oamenilor, auziți! Cuvântul Meu de azi este numit în Scripturi al șaptelea în-
ger, Eu și cuvântul Meu. O, fii ai oamenilor, toate sfârșitu-s-au! Toată taina Mea cea scrisă
în Scripturi am împlinit-o. Toate sfârșitu-s-au! Nimic nu mai am pentru voi. Am trimis tot ce
am avut de trimis pentru întoarcerea voastră. Am trimis peste voi și ultima strigare, glasul celui
de al șaptelea înger, cuvântul Meu cel de azi, slujit de îngeri. Auziți ce a spus Cuvântul: toate
sfârșitu-s-au! Amin, amin, amin. De la început și până la sfârșit am trimis tot ce a fost scris să fac
pentru om. Sfârșitu-s-au toate câte am avut de făcut pentru salvarea omului. Acum este scris în
Scripturi plată pentru orice faptă. Amin.

Proorocul mincinos, care se ridică de peste tot și vestește pace între Mine și omul care
păcătuiește mereu, acest prooroc mincinos este plată pentru fapta omului depărtat de Dum-
nezeu, că scris este în Scripturi: «Când ei vor vesti pacea, atunci fără veste va veni mânia Mea
și îi va prinde pe toți sub ea». S-a ridicat proorocul mincinos și s-a dat făcător de pace între Dum-
nezeu și omul care păcătuiește mereu slujind idolii veacului acesta, care sunt: mâncare și băutură,
însurat și măritat, și toate câte ies din acestea ca rod al pomului morții. Proorocul mincinos se dă
prieten al lui Dumnezeu înaintea oamenilor, dar Eu îl vădesc și îi spun că nu este prietenul Meu,
ci este vrăjmașul Meu, ca și omul cel dintâi, care a răsturnat scaunul Meu din el ca să stea el și să
mănânce din pomul oprit, pomul morții, care l-a omorât pe om.

Fiilor, pregătiți calea cuvântului Meu, pregătiți pacea cuvântului Meu peste voi, pregătiți
în voi locaș pentru Duhul Sfânt, ca să fie pururea cu voi. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, din 21-
11-1998
***

Grăiesc vouă, fiilor din grădină; vouă, și poporului Meu cel mic. Îmi pun pecetea Mea pe
fruntea voastră. Mă aplec până la voi și vă sărut fruntea cu gura Mea, cu cuvântul Meu, ca să
rămână pecetea Mea pe frunțile voastre, și cu ea să aduc moartea omului mincinos care minte
asupra lui Dumnezeu. Vă însemnez căsuțele cu pecetea Mea, a viului Dumnezeu, și vă însemnez
frunțile, căci îngerul Meu, curând, curând sună ca să moară cei vii, și să învieze cei morți; să
moară cei vii care n-au pe Dumnezeu, și să învieze cei morți care au pe Dumnezeu. La început
când ați venit la Mine, am pus pecetea Mea pe fruntea voastră și v-am sărutat fruntea ca să pece-
tluiesc Eu pecetea îngerului Meu peste voi, și ca să se teamă satana de voi, să se teamă antichristul,
care se închină chipului fiarei.

Îngerul Meu a surpat pe satana de la început și până azi. Îngerul Meu este lumina Mea cea
mai dinaintea luminii. El a fost cel ce M-a acoperit pe Mine când eram înaintemergătorul poporului
Israel, în chip de stâlp de foc și în chip de nor acoperindu-Mi poporul. Îngerul Meu a scris cu focul

10
Răpirea bisericii

lui poruncile Mele de pe muntele Sinai când cuvântul Meu grăia peste Moise. Îngerul Meu s-a
făcut foc care a biruit focul omului și i-a scos nevătămați pe cei din cuptorul cu foc. Îngerul Meu
l-a purtat pe Avacum spre Daniel când flămânzise în groapa cu lei. Îngerul Meu s-a așezat înaintea
lui Valaam ca să-l oprească să-Mi blesteme poporul. Pe Petru, apostolul Meu, l-a scos din lanțuri
și din temniță îngerul Meu, îngerul Domnului, trâmbița cea din urmă.

Încă și încă grăiesc vouă despre această taină care se cheamă îngerul Domnului. Îngerul
acestei lucrări care a fost și care este cu voi, este îngerul Meu, îngerul Domnului. Îngerul lui Ver-
ginica a fost și este îngerul Meu, îngerul Domnului. Îngerul acestei grădini, și al vostru, este îngerul
Domnului, voievodul și arhanghelul Mihail. Amin, amin, amin. El este îngerul Meu, care a lucrat
pentru Israel, înecând pe egipteni, învingând pe cananeeni, întărind pe Moise și pe Aaron și pe
Iosua și pe David și pe Mine, Domnul; Domnul Cel slujit de îngeri. El este îngerul Meu, care a
lucrat pentru voi scoțându-vă din lume și învingând lumea din voi și întărindu-vă pentru Mine,
pentru Domnul.

Fiilor, încă o taină grăiesc vouă: îngerul Meu vă va acoperi pe voi când pentru lume va
suna judecata, și pentru morți, învierea. (Vezi selecția tematică: „Înfricoșata Judecată”, - și pe
edocr; archive.org; jumpshare; aurhorstream; joomag; pubhtml5.com; Google Drive; Scribd,
n.r.) Vă veți uita și nu veți mai vedea lumea, și nici lumea pe voi, lumea care va alerga după
voi. Eu însă vă voi acoperi pe voi cu îngerul Meu, așa cum el Mă acoperă pe Mine, Domnul. Când
Mi-am început lucrarea prin Verginica, am spus așa: «Când va lua pământul foc, credincioșii Mei
nu vor arde. Când totul se va dărâma, ei vor rămâne, că au pe frunțile lor pecetea Mea și săru-
tarea Mea, căci credincioșii sunt de partea Mea și nu părăsesc calea Mea cu ei, căci au cu ei pe
îngerul Meu». Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului, din 15-02-1999
***

Iată, în ziua ce a trecut am fost cu voi în cuvânt de Bobotează, iar acum iarăși stau cu voi
și vă dau mângâiere ca să vă îndemn la mângâiere, fiilor copii. Acum două mii de ani M-am făcut
om ca și voi. Am nevoie de mângâiere, că M-am făcut ca voi ca să vă mângâi și ca să Mă mângâiați.
Stau cu voi întru toate, și aș sta și mai mult dacă M-ați simți mai mult, dacă M-ați mângâia, fiilor,
dacă v-ați mângâia mai mult cu Mine și de la Mine. Eu la aceasta voiesc să ajung: să vin și să
stau mereu cu voi, și voiesc să învățăm această veșnicie și, stând în taina ei, ea să ne cuprindă
deodată pentru vecie, căci așa va veni viața cea veșnică. Amin. Foamea voastră de ea o va
aduce la voi, și ea vă va cuprinde în ea pe veci, și mulți vă vor căuta atunci din cei de jos, și
nu vă vor mai vedea, că veți fi cuprinși în cele de sus, care nu se văd de cei ce sunt cu cele de
jos. O, Eu aceasta voiesc: să vin tot mai mult la voi, să stau tot mai mult cu voi, și apoi mereu să
rămân cu voi, cuprinși în taina veșniciei, în taina raiului, taina mângâierii. Amin. (Vezi selecția
tematică: „Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii”, - și pe edocr; jumpshare; author-
stream; Google Drive; Scribd; pubhtml5; joomag; archive; n.r.)

Iată ce taină mare este cuvântul Meu de peste voi. Cea mai mare taină între cer și pământ,
între cele ce se văd și cele ce nu se văd, este cuvântul Meu care grăiește cu omul, și omul care
grăiește cu cuvântul Meu, cu Mine, fiilor copii.

… Am adus la voi deslușirea tainei mângâierii. Taina raiului este cuvântul, mângâierea
care vine din cuvânt. Cuvântul este iubirea cea din rai, dintre Mine și om, iar fără cuvânt nu este

11
Răpirea bisericii

iubire. Amin. Iubirea este numai din cuvânt, iar fapta iubirii este chiar mângâierea, cuvântul care
are în el taina mângâierii între Mine și om, între om și Mine, și între om și om. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2001
***

O, dacă Eu nu am om care să se așeze întru Mine, Eu nu pot să-Mi fac lucrarea cea proo-
rocită prin prooroci. Dacă mama Mea Fecioara nu ar fi păzit în ea dragostea ei cea multă pentru
Mine și casa Mea în ea, cum aș fi putut să-Mi fac prin ea venirea Mea între oameni? Dragostea de
Dumnezeu este paza inimii, este fecioria inimii, căci fecioria trebuie păzită de dragostea de ea, iar
dragostea de ea este dragostea de Dumnezeu în inima omului. Nu numai să facă omul voia Mea și
cuvântul Meu. Nu numai atât, ci să și ardă de dragoste, căci dragostea este foc care arde și care nu
se stinge. Numai focul care arde, numai acela nu se stinge. În Fecioara mama Mea ardea focul
dragostei, și el nu s-a mai stins nici ziua, nici noaptea, și prin el Eu trăiam în ea nestins, și prin el
ea se păzea în fecioria inimii, care înfeciorește trupul cel fecior și îl ține întru Mine și pentru Mine.
Cine se dă Mie casă, trebuie să Mă și aibă în casă, dar omul creștin de azi nu are frică de Dumnezeu,
nu are frică fără Dumnezeu și stă fără Dumnezeu și nu se teme să stea așa. Dar Eu fac azi peste
om bunăvestire și zic: îngrijește-te, omule, de statul Meu în tine și dă-te Mie ca să te văd, că nu e
mântuire fără Mine. Creștinul trebuie să se așeze în mâinile Mele în toată vremea, prin rânduiala
pusă între Mine și om. Cu cele de bine și de rău ale lui trebuie să se așeze creștinul în mâinile Mele
lucrătoare, și cu dragoste și cu dor să facă aceasta în toată vremea, și să ia de la Mine binecuvântare
și dezlegare de cele neputincioase ale lui, căci altfel nu este creștin creștinul, și altfel Eu nu-l
cunosc, și altfel Eu nu-l am fiu, și altfel nu este al Meu. Dar nepăsarea omului e mare, și își lasă
omul sufletul nedat Mie în toată vremea. Iată, cel ce nu știe să se dea Mie nu se dă. Cel ce nu vrea
să se dea Mie nu se dă, și rămâne în el, și nu vine la Mine dacă rămâne în el. Iar Eu vin curând,
și nu voi mai găsi pe nimeni pe pământ, pentru că Eu îl iau pe om din mâna cuiva dacă-l iau.
Iar dacă el nu se dă mereu ca să am cum să-l iau, el rămâne neluat, și iată Scriptura care
spune: «Unul va fi luat, și altul va fi lăsat».

O, nu mai are omul cui să-și mărturisească viața în toată vremea ca să am Eu de unde să-l
iau și să-l am pe om. Nu mai am duhovnici pe pământ ca să Mi-l dea Mie pe om prin lucrul lor de
duhovnic. Duhovnicul dacă nu este duhovnicesc ziua și noaptea, nu poate fi de folos Mie sau
omului.

Îngrijește-te, omule, de ființa Mea în tine și dă-te Mie ca să te văd bine prin vederea ta
asupra ta, și apoi să te curăț de tine, și apoi să te umplu de Mine, și apoi să fii în Mine, și Eu în
tine, că nu poți să fii în Mine până ce nu sunt Eu în tine. Eu vin curând, curând, și tu nu ești ca
să fii luat și să nu fii lăsat, că Eu când vin, îl iau spre salvare pe cel ce Mă are pe Mine și
pecetea Mea în el și pe el, iar pe cel ce nu le are pe acestea nu-l iau. Îl las dacă el nu este. Îl las
pe cel ce nu vrea să fie. Dar Eu voiesc să fie, și de aceea binevestesc omului învierea lui prin
moartea și prin învierea Mea, și prin masa Mea de cină cu el după înviere, așa cum am făcut și
acum două mii de ani cu ucenicii Mei, cărora le-am dat cina învierii, hrana cea de veci, masa Mea
cea întinsă pentru vecie. Amin.

Pace, fiilor! Pace celor ce iubesc drumul venirii Mele ca să vin, că Eu prin învierea lor vin.
Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri, din 07-04-2001
***

12
Răpirea bisericii

O, Ierusalime, Mă înmulțesc cu cuvântul peste tine. Îți înmulțesc binecuvântarea cea de la


Mine. Îți înmulțesc pâinea și apa și pacea și puterea, poporul Meu. Îți înmulțesc credința și iubirea
ta pentru Dumnezeu, și lucrez peste ele ca să fie ele pe plăcerea Mea, că nu mai am de unde lua
de pe pământ credință și iubire pe placul Meu. (Vezi selecția tematică: „Schimbarea sărbăto-
rilor - lepădarea de credinţă”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd;
pubhtml5; joomag; archive; n.r.) Îți înmulțesc puterea în toate ale Mele, că am lucrare mare cu
tine, Ierusalime, că Eu ți-am spus, fiule, că tu vei fi înălțimea pe care Eu Mă voi arăta pe pământ
ca să chem pe om la voia Mea și la calea Mea, că numai calea Mea va mai rămâne, poporul Meu.
O, nu te întrista că te-am așezat să lucrezi la calea Mea și la voia Mea. Calea Mea trebuia înnoită
din temelii și Îmi trebuia om nou cu care să lucrez, căci omul vechi e burduf vechi, și orice aș pune
Eu în el, se sparge și nu poate ține nimic. Tot omul de pe pământ lucrează numai pentru el și pentru
cei ieșiți din el. Tot omul e legat pe drumul lui, din zori și până în zori, dar pe tine te-am răpit și
te-am luat întru Mine, poporul Meu. Nu eram ieșit cu tine peste lume când Eu îți spuneam ție
că voi face minuni fără seamăn cu o mânuță de popor și Mă voi slăvi prin el pe pământ și voi ieși
cu el la capăt pentru tot lucrul Meu, pentru toată venirea Mea. N-a fost cuvânt rostit de Mine să
nu-l împlinesc, și nu va rămâne neîmplinit nici un cuvânt de al Meu. Tu ești împlinirea aceasta, tu
ești poporul care ascultă pe Domnul, iar cuvântul Meu este peste tine ca să-l împlinești întru totul.
De aceea îți dau îngeri cu miile în ajutor, și ei te slujesc așa cum Mă slujesc pe Mine îngerii, fiule
Ierusalime. Care părinte are și nu-i dă fiului lui? Așa și Eu îți dau. Îți dau, că am, și nimeni nu are
cum am Eu, căci Eu și toate câte am Eu sunt veșnice, iar tu ești tot ce am mai scump, și te
iubește Tatăl, și te iubește mama Mea, și te iubește tot cerul cel veșnic, că Eu ți-am spus că
vei fi scump și că va da omul pe tine tot aurul lui ca să te aibă. Dar tu ești al Meu, și ești de
mare preț în cer și pe pământ, fiindcă așa a fost cuvântul Meu, și el se împlinește. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea după Paști, a orbului, din 20-05-
2001
***

Îmi fac cale spre tine. Din suspinul sfinților Eu prind biruință pentru tine și pentru ei și te
hrănesc din râul vieții, dar învață bine taina râului vieții, poporul Meu. (Vezi selecția tematică:
„Acest cuvânt este râul vieţii”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; joomag; Google Drive;
Scribd; archive; pubhtml5, n.r.) Te-am învățat să fii pretențios pentru hrana de pe masa ta, și să
nu mănânci amestecat, că omul din lume care caută după Mine s-a făcut coș de gunoi, în care
adună toate câte el aude la oameni despre Mine. Dar pe tine te-am răpit, și nu știu cum să te
mai păzesc și să te mai ocrotesc și să te mai învăț să nu bei decât din mâna Mea, că de aceea M-
am dat să-ți fiu Păstor acum, la sfârșit.

E necaz mare pe pământ. Mi s-a furat și casa și haina și salba și slava și numele și poarta
și ușa și glasul și cartea. Și-a luat omul slavă, și pe Mine M-a băgat la întuneric. Dar tu nu lua de
pe nicăieri, că e vremea proorocilor vopsiți pe deasupra, care nu se spală de ei înșiși, și își spală
numai trupul cu săpun mirositor ca să atragă pe om. (Vezi selecția tematică: „Proorocul mincinos
şi ecumenismul”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; pubhtml5; joomag; Archive; Google
Drive; Scribd, n.r.) Dar pe tine te-am răpit din calea prăpădului și te-am învățat să închizi
ușa și să te ascunzi până trece prăpădul, omul cel cu fața vopsită care-și zice omul lui Dumne-
zeu.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea nașterii sfântului Ioan Botezătorul, din
07-07-2001

13
Răpirea bisericii

***

O, poporul Meu, curg de la Mine legile vieții peste pământ, și tu ești albia pe care Eu vin.
De aceea ies cu tine, și omul se învață să știe că ești poporul Meu, că te vede cu Mine și nu cu el
și nu cu lumea lui. Când lumea vine la tine să te vadă, vine că o chem Eu. Eu și nu tu. O chem și
îi dau hrană de pe masa Mea cu tine și o fac să se bucure cu bucurie sfântă la masa Mea cu tine, și
o chem spre viață, dar grijile ei o trag iarăși spre ele, și lumea e greu de înviat. Te-am pus în
mijlocul lumii ca să-i arăt că poate și că nu vrea să poată. Eu când am venit și M-am făcut Om din
om ca și omul, am făcut așa ca să-i arăt omului că poate și că nu vrea. Acum când te-am așezat pe
tine înaintea Mea și înaintea lumii ca să faci tu voia Mea, am făcut așa ca să-i arăt omului că poate
și că nu vrea. Tu ești semnul pe care l-am dat Eu lumii mai înainte de ziua cea mare a arătării
Mele când Eu voi sta pe norii venirii Mele cu sfinții, deasupra lumii, și când tu vei fi ridicat
lângă Mine pe nori ca să-Mi faci primirea, poporul Meu. (Vezi selecția tematică: „Semnul
Fiului Omului”, - și pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; Scribd; pubhtml5; jo-
omag; archive.org; n.r.)

O, lume și iar lume! O, lume împodobită cu podoabele slavei tale deșarte! Îți dau să vezi.
Amin. Când vezi că Eu Îmi așez un popor în mijlocul tău ca să-l vezi, când vezi că Eu Mi-l gătesc
în legile Mele cele sfinte, când vezi că dragostea Mea și dragostea lui sălășluiesc în mijlocul lui
laolaltă, când vezi petrecerea Mea cea sfântă cu el, când vezi hrana lui și hăinuța lui și căsuța lui
și toate ale lui spre asemănare cu Mine, să știi și să înțelegi, și să crezi apoi, că Eu, Domnul, sunt
la ușă și vin. Amin. Acesta este semnul pe care ți-l dau până să vin. Acesta este solul pe care-
l trimit la tine ca să-ți dea de veste că Eu vin. Amin. Eu sunt Cel Drept, și nu te iau pe neștire
cu venirea Mea. Ba încă te și chem la masa Mea cu ucenicii Mei cei de azi și Îmi slobozesc peste
tine cuvântul vieții ca să te lași cuprins în el. Tu însă ești dusă de grijile vieții tale, și viața Mea n-
o vrei. Un picuț, și vei vrea și tu viața Mea, dar ea va fi atunci departe de tine. Eu încă te
aștept. Un ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi. Eu sunt Omul Care vine de la Tatăl la
tine, Omul Care vine din cer după om ca să-l tragă pe om la Tatăl. Dacă ar veni înger după tine, ai
zice că nu pricepi adevărat. Eu sunt Omul Cel de la Tatăl întocmit în om, și am luat chipul omului
cel întâi zidit, chipul și asemănarea lui cea dinainte de căderea lui din Dumnezeu, și așa am venit,
și așa vin, și tot ochiul Mă va vedea când vin, ca să nu fie nedumerire; și nu va fi, că unde este
Domnul, este cu totul, întru toată înțelepciunea Sa în cer și pe pământ, și Îmi voi arăta semnul
cum că Eu sunt, că-Mi voi ridica poporul cel pregătit și voi sta cu el pe nori în văzul tău, o,
lume care zăbovești! Și atunci vei înțelege că Eu am fost în calea ta cu lucrarea Mea și că n-ai vrut
să Mă cunoști și că n-ai vrut să vii și că n-ai vrut să Mă aștepți să vin și să te iau la sân. Eu încă te
mai aștept. Un ceas te mai aștept, și nu te mai aștept apoi, și voi sta pe nori și Îmi voi striga
poporul să vină la Mine pe nori și să Mă întâmpine în văzul tău, pentru adevărul Meu. Amin,
amin, amin.

… Acum, pun puteri cerești în lucru lângă voi, ca să pregătim slava cerului pe pământ cu
voi și să vină lumea să vadă focul iubirii în care voi stați și să se încălzească la el. Amin. Iubirii
Mele îi este dor de tot ce va fi pe pământ pentru ea, iar voi sunteți calea pe care Eu aduc pentru ea
pe pământ pe toate ale ei cu voi, și apoi ne vom întâlni în văzul tuturor celor de pe pământ și ne
vom ridica deasupra, ca să vadă toți ziua Mea cu voi, ziua când Eu voi veni să Mă arăt cu voi spre
judecata necredinței, căci David așa a zis: «Tu, Doamne, din cer ai făcut să se audă judecata, și
pământul s-a temut, și apoi s-a liniștit». Amin.

14
Răpirea bisericii

Și acum, rostesc din vreme și zic: binecuvântată să fie sărbătoarea Mea cu voi când Eu Mă
voi întâlni cu omul în grădinile Mele cu voi, în locașurile credinței voastre, că Eu le întocmesc pe
cele plăcute Mie pe pământ, la credința voastră, fiilor, și Eu pot totul prin cel ce se dă Mie cu totul.
Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a opta după Rusalii, din 29-07-2001
***

O, fii ai oamenilor, vă învăț iubirea cea adevărată. Pe vremea lui Noe M-am uitat pe pământ
și am văzut pe fiii lui Dumnezeu ademeniți de fiii și fiicele oamenilor, și s-a stricat iubirea pe
pământ. Când am văzut așa, Mi-a părut rău că l-am făcut pe om, și i-am zis lui Noe să-și facă barca
de salvare pentru el și pentru fiii lui, căci fiii și fiicele oamenilor atrag potop peste pământ. Și a
fost potop pe pământ, și pământul a fost cuprins de ape, și i-am salvat pe fiii lui Dumnezeu, i-am
salvat dintre fiii oamenilor prin potop. Iar acum ce voi face? Neamul omenesc s-a făcut potop
pentru fiii lui Dumnezeu, căci fiii oamenilor sunt cu multul, iar cei ce sunt cu Mine sunt puțini. Ce
voi face, oare?

Iată ce fac: vin cu masă de nuntă pe pământ. Aceasta fac. Chem la masa Mea pe tot omul.
Noe tot așa a făcut. Întâi le-a spus tuturor de Mine și de vestea Mea pentru scăparea lor și i-a
chemat pe toți la scăpare, dar nici unul n-a voit să creadă și să vină. Și apoi, păcatele lor au făcut
potop peste pământ, și pământul a fost prins sub ape cu tot ce era pe el. Acum însă va fi minune
fără seamăn. Eu, Domnul, îi voi ridica pe ai Mei și îi voi ocroti și îi voi mângâia, și pe mulți
îi voi răpi, precum Mi-am răpit pe poporul Meu de azi cu care-Mi aștern pe pământ slava
cuvântului Meu, venirea Mea pe calea cuvântului.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua întâi, din
25-08-2001
***

O, atâta mângâiere cobor în grădinile Mele și te îmbiu spre ele, omule! Vino să-Mi auzi
glasul care umblă prin grădină ca să te mângâie pe tine, cel ce vii la izvor. Vino! Și să știi cum să
vii. Uită-te la fiii cuvântului Meu și învață cum să vii, și să iubești să vii așa, și abia să mai poți
sub așteptare după ce Eu sun pentru ca să te adun apoi și să-ți dau, că Eu vreau să ai, omule. Ceea
ce poți avea cu adevărat este numai ce-ți dau Eu. Eu pot să-ți dau viață, omule. Viață fără
moarte pot să-ți dau. Ți-am dovedit că pot. Dacă nu crezi, încearcă-Mă, și Eu îți voi arăta că
pot. Dacă Ilie, proorocul Meu, n-a voit să moară, n-a murit. Dacă Enoh n-a voit să moară, n-a
murit. Dacă Eu n-am voit ca Ioan să moară, n-a murit Ioan. O, și dacă ai ști câți n-au murit! Și
nu uita de Scriptura care scrie că un popor va fi cu trupul când Eu voi veni văzut, și Eu îl
voi ridica pe norii venirii Mele și voi sta cu el în văzduh, și atunci Îmi voi face curat pe
pământ, că am făcut pământul să-Mi fie așternut pentru Mine și pentru om. Cerul Îmi este
scaun, și pământul, așternut, numai să poată omul să înțeleagă și să vadă adevărul acesta. (Vezi
selecția tematică: „Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumne-
zeit”, - și pe Jumpshare; edocr; joomag; authorstream; archive; pubhtml5; Google Drive; Scribd,
n.r.)
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creștinătății Românești, ziua a doua, din
26-08-2001
***

15
Răpirea bisericii

Cântă-ți cântarea, iubitul Meu Ierusalim. Învață-ți cântarea și soarta și cântă Celui ce ți-a
dat viață pe pământ, și cântă, și vei cânta pe veci de veci cântarea ta cea din vecii, cântarea miresei.
Eu am spus: «Când mlădița smochinului se face fragedă și odrăslește frunze, cunoașteți și vă
bucurați, că a sosit izbăvirea». Amin.

O, spune-Mi tu, Ierusalime, spune-Mi tu taina ta, taina pentru care ai venit. Spune-Mi,
poporul Meu, învaț-o bine și spune-Mi ca să-ți văd credința și statura și duhul tău cel lucrător și
mersul tău pe pământ. (Vezi selecția tematică: „România - Noul Ierusalim - Noul Canaan”, - și
pe edocr; jumpshare; authorstream; Google Drive; scribd; archive; pubhtml5; joomag, n.r.) O,
poporul Meu, să mergi pe pământ tot mai frumos, tot mai pe deasupra, ca să ne întâlnim în vremea
mersului și să ne întâmpinăm și să ne îmbrățișăm întru slavă, căci scris este: «Vor fi răpiți ca să
întâmpine pe Domnul în văzduh, și așa vor fi cu El pururea». Amin.

La început Duhul Domnului Se purta pe deasupra apelor, iar la sfârșit, pe deasupra ta,
grăind peste tine și mărturisindu-te, poporul Meu. Spune-Mi tu Mie, Ierusalime nou, spune-Mi,
fiule, taina ta. Eu te voi auzi și îți voi duce cuvântul în vecii. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfântului Ioan Botezătorul, din 20-01-2002
***

Lucrarea Mea de cuvânt pe pământ este salvarea făpturii căzute din viață, este scoaterea
omului din locuința morților, și venirea Mea apoi în văzul omului, ca să-și ia de la Mine toată
firea, toată facerea să-și ia viața ei cea de dinaintea morții care s-a așezat pe pământ când omul a
murit, căci omul cel făcut de cuvântul Meu și de mâna Mea cea lucrătoare a murit; a murit omul
cel făcut de Dumnezeu.

Cei ce nu au nădejde în Dumnezeu se întristează pentru viața lor care trece, pentru că ei
uită sau nu pun preț pe Mine, Cel Care am binevoit să Mă nasc ca omul pe pământ, ca să mor ca
omul și ca să înviez pentru fiecare om care se naște din om și moare apoi, și să-i aduc pe toți înapoi
în viață, după cum este scris în Scripturi de strigarea Mea, de coborârea Mea din cer întru trâm-
bița Mea ca să înviez pe morți la strigarea Mea, iar ei, apoi, împreună cu cei vii cu trupul, se
vor răpi în nori așa cum am fost Eu răpit la înălțarea Mea la cer din ochii ucenicilor Mei, și
ne vom întâmpina în văzduh, și pururea apoi vom fi unii cu alții, căci așa este scris. Dar Eu
vreau să-l învăț pe om să creadă aceasta. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu în sâmbăta pomenirii celor adormiți, din 14-02-2004
***

Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu, și altfel să nu iubiți, că pe pământ omul îl
iubește pe om în numele Meu și face fapte frățești în numele Meu și uită omul să Mă iubească pe
pământ ca și în cer. Voi însă să nu dați iubirea dintre voi pe cea care trebuie să fie între Mine și
voi, căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți lua? Iubiți pe Dumnezeu, fiilor, și toată
iubirea voastră va fi iubirea Lui, care face bine în jurul vostru fără de trufie, căci cine nu iubește
din Mine, iubește din el, și rămâne pe pământ iubirea lui. Iubiți în Mine, că în voi nu e ca în Mine.
Stați în Mine, că în voi nu stați ca în Mine, și după ce veți face așa, Îmi veți spune dacă sunt drepte
cele ce Eu vă spun. Iubirea de frați să nu treacă înaintea iubirii de Dumnezeu, căci cea dintâi este
atacată de la duhul cel potrivnic, care este omenesc și nu este dumnezeiesc. Iubiți pe Dumnezeu,
și El vă va îmbrăca întru El și veți fi fiii Celui Preaînalt pe pământ, și cerul pe pământ veți fi, că
vreau să pun pe pământ raiul la vedere, fiilor, și apoi să-l ascund pentru puține clipe, și vă

16
Răpirea bisericii

voi acoperi pe voi așa cum l-am acoperit pe Abimelec de nu l-a văzut nimeni sub sicomorul
care-l adumbrea pe el până ce l-am ridicat spre mărturie a învierii și a vieții cea întru Dumnezeu.
Vă voi acoperi pe voi pentru puține clipe așa cum M-a acoperit și pe Mine norul din ochii
ucenicilor Mei în vremea când M-am așezat în ascuns lângă Tatăl, și voi face aceasta ca să vă
asemăn cu Mine și cu Tatăl, Care este în ascuns, și apoi vom da vălul la o parte și Mă voi arăta
cu toți sfinții cei de la început și până la voi, și cu toți cei păcătoși, în dreapta și în stânga, și
voi avea în dreapta pe sfinți, și în stânga pe păcătoși. Iar acum, prin cuvântul Meu de peste voi,
Mă rog în voi pentru cei păcătoși, ca să fie iertați prin mijlocirea voastră și să-i liberez pe ei,
începând de la Adam și până acum. Amin, amin, amin.

Voi ierta pe păcătoși dându-le după faptele lor mai întâi, și atunci vă voi ascunde pe voi,
dar Duhul Meu, Care Se roagă în voi, mai întâi va cere la Tatăl iertarea celor păcătoși de la Adam
și până acum, căci Adam plânge, fiilor. Plânge omul cel zidit de mâna Mea, plânge pe toți cei care
au păcătuit fără de iertare pe pământ. Plânge în locuința morților omul cel dintâi, care a trăit
pe pământ aproape o mie de ani, și de atunci el plânge pentru toți cei care păcătuiesc ca și el, ca
să fie iertați de păcatele lor. Amin, amin, amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii izgonirii lui Adam din rai, din
22-02-2004
***

Când am fost cu dulce sărbătoare aşternută în grădina întâlnirii pentru sărbătoarea naşterii
mamei Mele Fecioara, am spus că vine în grabă, vine în curând clipa ca fiecare om de pe pământ
să rămână în ceea ce va fi găsit, şi voiesc să-ţi amintesc, poporul Meu, să te laşi probat de roadele
Duhului ca să te aşezi apoi bine în ele, şi voiesc să-ţi amintesc de văpaia cuptorului în care cei trei
tineri curaţi la inimă prin pocăinţa lor pentru tot neamul lor au fost scăpaţi din foc, căci Eu le-am
trimis pe îngerul Meu, care s-a arătat preamărit şi prealuminat cu chipul şi asemănarea Mea şi a
suflat în văpaie răcoare ca să-i ocrotească de foc pe cei pedepsiţi de împăratul cel necredincios din
vremea lor. Aşa voiesc Eu să-i ocrotesc pe cei ce se lasă în mâna Mea, pe cei ce Mă lasă pe
Mine să stau în ei cu roadele Duhului şi să-i adun spre scăpare şi să-i ridic spre ocrotire când
pământul va primi pe el botezul cu foc ca să-l curăţ de păcatul omului aşa cum am curăţat de
negustori templul când am pus mâna pe bici şi i-am scos pe ei de pe loc închinat lui Dumnezeu,
ca să nu fie batjocorit de diavoli locul cunoscut al Domnului între toate cele de pe pământ. Şi le-
am spus pentru paza lor cea tare, cea de la Mine, le-am spus ucenicilor Mei: «Feriţi-vă de aluatul
fariseilor, care este făţărnicia», căci ea este lucrarea lor, aluatul lor. Le-am spus aşa ca să-i deprind
din zi în zi mai mult cu loc larg în ei pentru roadele Duhului şi să-i păzesc pe ei ai Mei, mărturisitori
ai Mei şi prooroci ai Duhului Sfânt.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Acoperământul Maicii Domnului, din 14-
10-2004
***

Păzi-voi prin voi oile Mele, fiilor copii. Păstori-le-voi pe ele. Pe oaia slabă o voi întări, pe
cea bolnavă o voi ridica, iar pe cea grasă o voi face să prăsească miei și mielușele pentru împărăția
Mea, pentru înmulțirea turmei care va primi din mâna Mea izbăvirea, căci vine ziua Domnului
cea înfricoșată, iar mai înainte de groaza ei Eu Îmi voi aduna oile în staul, căci ele vor cunoaște
glasul Meu și vor veni și pășune vor afla. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae, din 19-12-2004
***

17
Răpirea bisericii

Mă vestesc la porţi, şi fără să Mă vestesc nu lucrez, căci Eu de la Tatăl am învăţat să lucrez


şi să-L ascult pe El. Amin.

Cobor cuvânt pe pământ. El este venirea Mea cea de după două mii de ani de la
înălţarea Mea lângă Tatăl, după ce M-am făcut Om născut din Fecioară ca să cresc şi ca să Mă
las răstignit de om, iar prin înviere apoi, să Mă înalţ iarăşi la Tatăl.

Mă slăvesc în cuvânt peste tot omul de pe pământ, căci Eu pentru toţi vin când vin, aşa
cum şi acum două mii de ani am voit să fac. Am spus atunci că vine vremea ca adevăraţii
închinători să se închine Tatălui în duh şi în adevăr, pentru că Tatăl nu vrea ca omul să se
închine altfel lui Dumnezeu sau, cumva într-un loc anume, ici şi colo. Iar acest cuvânt pe care
l-am spus aşa, i-a judecat şi îi judecă pe oameni de atunci şi până azi, pentru că oamenii nu l-au
împlinit şi nu-l împlinesc, ci numai se fălesc că sunt închinători lui Dumnezeu.

O, copii prin care Îmi rostesc cuvântul durerii pe care Mi-o face omul făţarnic cu inima şi
cu fapta! Oare, până când mai cred oamenii minciunii că vor mai putea să facă zidiri şi tem-
ple, locaşuri în care să se închine lui Dumnezeu, zic ei? Până când, oare? Până când? E gata
pământul să se răstoarne cu susul în jos din pricina omului minciunii care umple de mânie Duhul
Meu. Până când va mai fi să rămână omul orb? Unde se vor ascunde toţi cei care se fălesc a fi
învăţători de la Mine peste oameni, atunci când Eu Mă voi dezlănţui cu mare, mare slavă de îngeri
şi de sfinţi şi de puteri cereşti de la această lucrare de cuvânt ceresc, înaintea căreia cu frică şi cu
cutremur stă şi ascultă tot cerul cel nevăzut care s-a ridicat de pe pământ, aşezând în cete-cete pe
cei plăcuţi lui Dumnezeu dintre oameni, şi care au auzit din gura Mea: «Veniţi, binecuvântaţii
Tatălui Meu! Veniţi şi moşteniţi împărăţia cea gătită vouă prin cele lucrate de voi pe pământ
pentru Mine şi pentru cei prea mici ai Mei!»? Unde se vor ascunde cei ce acum se ascund şi îşi
fac ascunzători din zidiri făcute de mână de om şi în care ei să se numească dumnezei peste oa-
meni?

Voi striga din zi în zi mai cu durere, mai cu jale, şi te voi aşeza, poporul Meu, să trâmbiţezi
jalea Mea peste toţi cei care Mi-o fac, şi vom striga din cer şi de pe pământ, Noi şi cu voi, până ce
toate zidirile făcute fără Dumnezeu pe pământ, fără porunca Mea peste om, se vor prăbuşi unele
prin altele, unele peste altele, căci semeţia omului M-a umplut de veninul care se întoarce acum
înapoi şi va muşca din om, şi toţi aceşti semeţi de pe pământ vor căuta moartea şi n-o vor afla.
Şi te vor căuta pe tine, poporul Meu, dar tu vei fi în mâna Mea şi nu te vor afla, şi le voi
spune Eu atunci că am stat cu tine înaintea lor şi am trâmbiţat cuvântul Meu peste ei şi n-au
luat de la Mine aducere-aminte pentru ca să se facă ei adevăraţi închinători, în duh şi în
adevăr, ca să fiu Eu Dumnezeul lor, căci Eu sunt Domnul sfinţilor şi al celor ce se leapădă de
sine ca să umble după Mine şi ca Mine, aşa cum Eu, în Tatăl şi ca Tatăl lucrez. Amin.

O, voi, călăuze oarbe, ascultaţi cuvântul Meu! El iese din gura Mea şi se face carte peste
voi. Cum pot să vă spun Eu vouă că am suferit gol şi flămând şi însetat şi strâmtorat şi ne-
putincios şi înstrăinat pe pământ şi că voi M-aţi cercetat? Cum aş putea să vă spun aşa când
voi n-aţi dat, ci numai aţi luat? Când voi n-aţi păzit şi n-aţi păscut turma cea pribeagă de Dum-
nezeu, ci numai aţi supt-o, îngrăşându-vă trupurile şi dându-vă unii pe alţii spre păcate strigătoare
la cer şi cu care chemaţi peste pământ şi peste voi foc şi pucioasă din cer? Căci v-aţi făcut sodomă,
iar îngerii lui Dumnezeu nu sunt cunoscuţi de voi, dar ei vă vor orbi pe voi curând, curând, şi îi

18
Răpirea bisericii

vor scoate dintre voi pe cei ce strigă după dreptatea Mea peste pământ. Am trimis spre voi cu-
vântul Meu, vestirea Mea, strigarea Mea care vă chema la închinare în duh şi în adevăr, nu
în haină şi atât, nu în case numite a fi de închinăciune şi atât, căci adevăraţii închinători n-
au nevoie de locuri slăvite, ci de duh umilit şi de pocăinţă spre iertarea păcatelor lor, căci
Ioan, Botezătorul Meu, a ieşit din pustiu, nu din locaşuri luxoase, şi a stat pe mal de apă curgătoare
chemându-i şi strigându-i pe oameni la pocăinţă spre iertarea păcatelor şi la curăţire prin botezul
cu apă. O, de mulţi ani strig şi Eu la voi şi la tot omul să vină spre muntele Meu de cuvânt şi să
audă glasul Meu la care tresare pământul şi cerul, morţii din morminte şi sfinţii din slavă, iar voi
auzind, vă faceţi că nu auziţi, că nu ştiţi. Dar Eu nu voi spune tot aşa, ci voi spune că aveţi păcat
că aţi auzit şi că aţi ştiut, şi că aveţi ochi şi nu aţi văzut cu ei slava umilinţei Mele cu care M-
am sălăşluit în cei neluaţi în seamă de voi, cei care vă numiţi şi vă credeţi stăpâni ai lumii mai
mult decât oricare stăpâni ai ei. Eu însă vă spun aşa: nu veţi scăpa de mânia pe care v-aţi agonisit-
o prin depărtarea voastră de Dumnezeu, căci dacă Eu, Dumnezeu fiind şi Om fără de păcat, nu am
scăpat de mânia de la omul necredinţei, voi nici atât nu veţi fi uitaţi de mânia cea agonisită de voi
prin faptele voastre cele fără de Dumnezeu pe pământ şi prin care aţi supt vlaga şi sufletul şi cre-
dinţa şi temerea de Dumnezeu de la toţi sărmanii care n-au mai cunoscut calea spre Dumnezeu,
calea pe care voi aţi astupat-o, pentru calea lor spre voi. Iată, cuvânt înfricoşător, căci atât de
înfricoşat sunt şi Eu, Domnul Dumnezeu, Domnul puterilor, Mielul Tatălui, înfricoşat de la faptele
voastre cele strigătoare la cer şi cu care aţi umplut până peste margini cupa mâniei Mele.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi, din 06-
03-2005
***

O, chiar dacă e greu și mult prea greu de crezut că Eu, Domnul, am despărțit cu voi veacu-
rile, cel pământesc de cel duhovnicesc, și că v-am dat în stăpânire împărăția Mea ca unor sfin-
țiți ai Mei și sfinți prin Mine, Cel sfânt, Eu cred în cele ce am profețit prin cuvântul lucrării Mele
cea de cincizeci de ani, și vă cer așa: fiți sfinți, fiilor, precum Domnul vostru sfânt este, căci
Dumnezeu, prin Duhul Sfânt vă poartă pe voi de mânuță ca să vă poată apoi ocroti de cele
ce au să vină în curând peste pământ, și să rămână El cu voi prin biruința Sa, a cărei împă-
răție o dă sfinților Săi, precum este scris în Scripturi. Amin.

… O, șterge-Mi lacrima care-Mi plânge, copile milos, copil cu inimioara blândă și miloasă!
Dă de la tine neputința care nu vine de la Mine în tine, căci Eu am spus că lumea e vrăjmașul Meu
și al tău, și că lumea a ajuns la sfârșit pentru cei ce sunt iubiții Mei și însemnații Mei, și am spus
că am lucrat cincizeci de ani ca să-Mi despart pe poporul Meu care-Mi va rămâne Mie, să-l
despart de lume și să-l am Eu, ca să-l pot păzi de cele ce au să vină peste lume.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților patruzeci de mucenici din Se-
vasta, din 22-03-2005
***

Am stat la masă duhovnicească cu tine, poporul Meu, şi cu un popor proaspăt venit la izvor
şi i-am dat de pe masă şi Eu, şi mama Mea Fecioara, şi tu, dar tu trebuie să te deprinzi tot mai
aprins să lucrezi facerea Mea în om peste cei ce vin la izvor, aşa cum şi tu ai primit când ai venit
să fii cu venirea Mea de azi, oştean al ei. Eu dau să miluiesc pe mulţi cu darul credinţei sfinte ca
să scape ei de cursa cea vicleană a robiei sub semnul stăpânitorului acestui veac trecător şi să-i fac
păsărele ale cerului, că vine vremea să se ridice la cer păsărelele, fiule, ca să dau Eu drumul
pe pământ albirii şi curăţirii şi facerii celei noi peste el, după cum Scripturile proorocesc,

19
Răpirea bisericii

căci omul fără Dumnezeu dă să lungească veacul său şi să-Mi întârzie lucrarea Mea cea de facere
a cerului celui nou şi a pământului celui nou şi a Ierusalimului celui nou. Eu însă am de la Tatăl
lucrare peste pământ şi pun peste mulţi duhul cunoaşterii de Dumnezeu, duhul cuvântului Meu de
peste tine şi dau să lucrez dar de credinţă sfântă în mulţi, căci lumina de pe pământ se stinge şi se
tot stinge, şi numai credinţa omului care vine să creadă venirea Mea, numai aceea va rămâne lu-
mină pe pământ, şi ea va lumina până peste margini şi va vedea omul calea spre tine, calea Mea
cu tine şi se va agăţa de scăparea lui şi va lua omul în el credinţa cea salvatoare, credinţa care a
fost în Noe şi în cei din casa lui când Eu, Domnul, am spălat pământul de păcatul pus peste el de
la nepăsarea de Dumnezeu a oamenilor din vremea lui Noe. Ce 1-a scăpat pe Noe de mânia Mea
cu care am spălat pământul aşa cum altfel n-am mai putut să-l spăl? O, credinţa în salvarea cea de
la Mine, aceea şi numai aceea l-a salvat pe Noe. Putea şi el ca toţi ceilalţi de pe pământ să se
îndoiască, dar n-a făcut aceasta Noe, şi este scris în Scripturi de el ca semn al credinţei care-l scapă
pe om de pedeapsă, că mare este omul care crede în Mine când Eu vin spre el şi când el vine spre
Mine cu inima lui, cerând el mântuirea lui cea de la Mine, iertarea lui de păcat, înfierea lui Mie
prin puterea credinţei lui în salvarea lui cea de la Mine, Cel atât de duios după om şi pentru om.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2009
***

Mă voi înălţa cu slavă mare prin lucrarea cuvântului Meu din mijlocul neamului român şi
voi rosti de pe acest munte de cuvânt şi voi spune stăpânitorului acestei lumi: Sfârşitu-s-au
toate, toate ale tale, ca să fiu apoi numai Eu, Domnul, Eu şi cei asemenea Mie. Amin.

Iar celor credincioşi cuvântului venirii Mele pe pământ acum, le voi scrie pe frunte nume
nou, de Mă vor asculta aşa cum a ascultat de proorocul Ieremia ucenicul său, de care a fost as-
cunsă căderea împăraţilor lumii, şi vor sta cei credincioşi şi ascultători înaintea Mea, înaintea
Împăratului slavei pe munte înalt, spre care vor privi toate neamurile pământului şi vor căuta spre
slava Mea şi spre învăţătura Mea, învăţătura sfinţeniei, după care omul va căuta când nu va mai
putea nici o altă putere între pământ şi cer. Amin.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului, din 13-06-2013
***

O, fiilor, fiilor, vine vremea să vă acopăr așa cum am acoperit de ochii tuturor și de
vreme pe ucenicul cel de demult ca să nu vadă el căderea Ierusalimului, căci era plăpând de
tot. O, fiilor, dau să-Mi ocrotesc ceea ce este al Meu, și de aceea Mă prinde durerea pentru cei ce
au fost și nu mai sunt cu Mine, căci Eu în mijlocul lumii nu Mă duc. În lume e lumea și duhul ei
și toți cei ce trăiesc hrănindu-se cu duhul lumii și prin gură și prin ochi și prin urechi și prin sim-
țurile toate, și nu pot să fiu acolo, căci Domnul este sfânt. O, abia Mă strecor pentru paza și scutul
celor ce sunt cu Mine trecând prin lume oblojiți de lucrul Meu cu ei, și după ei așez cordon de
îngeri și de sfinți și-Mi ocrotesc mersul Meu cu ei, și al lor cu Mine, căci ei merg cu misiunea Mea,
cu știrea Mea, și merg pentru greutățile cu care îngrijesc Eu mersul Meu cel greu cu cuvântul peste
pământ în acest timp, când satana și antichrist își desfășoară întunericul lor peste tot, și peste min-
tea oamenilor mai ales, și iată cât întuneric e pe pământ, fiilor!
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului apostol Andrei, din 13-12-2015
***

O, fiilor, aș vrea ca voi să nu aveți parte de cele ce vin peste lume, că dacă voi vă temeți
de o mustrare binefăcătoare și veghetoare peste voi, o, cum ați răbda cele scrise în Scripturi să vină

20
Răpirea bisericii

să curețe și să înnoiască lumea? Aș vrea să vă ocrotesc ca pe ucenicul cel din Scripturi pentru
care s-a rugat dascălul lui să nu-l las să vadă căderea Ierusalimului, că prea era plăpând de
tot, iar Eu, Domnul, am făcut cu el după ruga celui ce Mi-a cerut pentru el și l-am acoperit și l-
am ocrotit cu somn odihnitor până ce au trecut anii mâniei. O, așa cer și Eu Tatălui pentru
voi, cei statornici și ascultători, dacă sunteți așa.
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Nașterii Maicii Domnului, din 21-09-2017
***

O, cât de căutați veți fi, fiilor, dar, ca și la potop, ușa se va închide pe dinafară pentru
cei ce au disprețuit povața Mea și a voastră la vreme pentru binele lor.

O, fii ai poporului cuvântului Meu, voi, ca să scăpați de cele ce au să vină peste lume,
precum este scris, voi trebuie să vă suiți tot mai sus, iar Eu să văd asta la voi și să vă pot
ocroti, fiilor, și de aceea vă cer să alegeți pregătirea tot mai întreagă, tot mai mult împlinirea cea
pentru salvare, căci scris este: «Nu vor veni către tine rele, iar urgia nu se va apropia de locașul
tău».
Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării Domnului, din 06-06-2019.
***

(Cuvântul lui Dumnezeu la Cetatea Sfânta Noul Ierusalim. www.noul-ierusalim.ro)


(Sublinierile cu caractere îngroșate aparțin redactorului.)
(Vezi reportaj Noul Ierusalim http://video.google.com/videoplay?docid=-
7606759667060485078 n.r.)

Alte teme:

Acest cuvânt este râul vieţii


Adevărata biserică
Antichrist şi fiara apocaliptică
Ca fulgerul care iese de la răsărit, aşa este venirea Domnului
Ca în vremea lui Noe
Calul alb apocaliptic
Cartea Mielului
Ce spurcă pe om, ce intră sau ce iese din el
Cerul - scaunul de domnie, pământul - aşternut picioarelor - omul îndumnezeit
Despre botez
Despre chipul cioplit şi semnul crucii
Despre post şi milostenie
Enoh şi Ilie
Focul apocaliptic
Împărăţia cerurilor nu vine în chip văzut
Împărăţia de o mie de ani
Învierea morţilor
Morţii aud glasul Meu
Necazul cel mare

21
Răpirea bisericii

Despre sfârșitul lumii și Ziua Domnului


Nunta Mielului
Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine
Proorocul mincinos şi ecumenismul
România - Noul Ierusalim - Noul Canaan
Schimbarea sărbătorilor şi lepădarea de credinţă
Semnul Fiului Omului
Slava Domnului
Taina de mântuire a omenirii - taina nestricăciunii
Taina omului şi a femeii
Trâmbiţele apocaliptice
Venirea în chip văzut

22

S-ar putea să vă placă și