Sunteți pe pagina 1din 1

Bilanul contabil (forma list)

Elemente
A. Active imobilizate
I. Imobilizri necorporale
II. Imobilizri corporale
III. Imobilizri financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creane
III. Investiii financiare pe termen scurt
IV. Casa i conturile la bnci
C. Cheltuieli n avans
D. Datorii pe termen scurt
E. Active circulante nete/Datorii curente nete
B+C-D-I
F. Total active minus datorii pe termen scurt
A+E=A+B+C-D-I
G. Datorii pe termen lung
H. Provizioane
I. Venituri n avans
J. Capital i rezerve
I. Capital social A-DAT=CAP+REZ
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Rezultatul reportat
VI. Rezultatul exerciiului
VII. Repartizarea profitului
Formula de calcul:
E=B+CDI
F =A+ B + C D - I

Sume