Sunteți pe pagina 1din 1

Masuri organizatorice de protectie impotriva

electrocutarii prin atingere directa


Realizarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) numai de catre personalul calificat in meseria de
electrician autorizat si instruit pentru lucrul respectiv
Executarea interventiilor in baza uneia din formele de lucru
Delimitarea materiala a locului de munca (ingradire)
Esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice
Elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice
Organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerilor directe
Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei incalcarea
obligatiilor legale referitoare la prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea,
intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, potrivit art. 39 alin. (9). lit. f) din
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

27 nov. 2012