Sunteți pe pagina 1din 3

laborant, pantofar, pedichiurist, fotograf, gardieni, spioni; activităţi în 4. RACUL (lat.

cancer)
domeniul religios – misionari, preoţi, călugări; profesii în domeniul Racul este semnul familiei, al mamei, al căminului, al domiciliului.
artistic - muzician, fabricant de instrumente muzicale, organizator de Aduce imaginaţia, sensibilitatea, romantismul şi mitologia. Ambianţa
concerte. reprezintă mult pentru nativ. Este un semn al fecundităţii şi al gestaţiei
Personalităţi celebre: Albert Einstein, Mircea Eliade, V. Hugo, fiind pus în analogie cu matricea şi oceanul primordial. Este neliniştit,
I.L. Caragiale, C. Goldoni, G.F.Handel, Fr. Chopin, M. Ravel, Michelangelo senzitiv, intuitiv şi vulnerabil. Semn al inconştientului, al copilăriei, al
Buonarotti, Rudolf Steiner, Marlon Brando, Ringo Starr, Elisabeth Taylor, trecutului, al mulţimii şi al publicului, el aduce inconstanţa, memoria,
Ion Iliescu, M. Gorbaciov. fantezia, comedia, capriciul şi schimbările de stare. Are nevoie de
securitate, de visare, de poezie. Reprezintă peştera, cavernele, grotele.
REZUMAT- Caracteristicile arhetipurilor zodiacale (va urma)

ASTROLOGIE - CURS 22 –
1. BERBECUL (lat. aries)
Aduce elanul, entuziasmul şi acţiunea. Are gustul Noţiuni fundamentale de astrologie
riscului, este dinamic; este un pionier, un cuceritor. Arhetipurile zodiacale
(continuare curs 21)
Semn de impuls, de generare, de excitare, de ardoare şi
de îndrăzneală, el reprezintă pe cel ce începe şi pe cel
ce preia conducerea în fruntea unei mişcări. Berbecul se
înflăcărează, are iniţiativă şi energie. Este puternic, grav, caută 12 . PEŞTII (lat. pisces)
succesul, imprudent şi ambiţios. Vrea să fie primul.
Mitologie
2. TAURUL (lat.taurus)
Taurul este terestru, materialist, aduce stabilitatea, Capricornul a marcat summumu-l integrării
realismul şi tenacitatea. Încăpăţânat, posesiv, gelos, spirituale şi începutul disoluţiei universale generând
atractiv şi seducător, el reprezintă răbdarea, trecerea “Pământului” în “Apă”. În Vărsător, cele patru
perseverenţa, fertilitatea, achiziţia. Este elemente au părăsit “pista” dizolvându-se în Oceanul-
conservator, fidel şi are nevoie de confort şi matrice ce conţine toţi germenii, încă nefecundaţi, ce
securitate. Exprimă îndărătnicia, interesul, aşteaptă scânteia divină (Parabrahman) pentru a
senzualitatea, posesiunea, renaşte în noul ciclu. Peştii încarnează mecanismele
plăcerea şi reprezintă pământul, terenul solid. distrugerii fizice, în care formele sunt sparte, gândirea se diluează iar
fiinţele au posibilitatea de a-şi afla originea – dacă motivaţia de a scăpa
din lanţul reîncarnărilor este suficient de puternică. Omul nu se poate
3. GEMENII (lat.geminii) descoperi decât dincolo de moarte ori atunci când a acceptat să dea la
Gemenii reprezintă difuzia, comunicarea, mişcarea, o parte perdeaua opacă şi deformantă creatoare de iluzii.
deplasarea şi curiozitatea. Exprimă dualitatea dar şi Dacă în Fecioară ne aflăm în prezenţa unei mici părţi din
inteligenţa. Sunt semnul cifrelor şi al literelor, al Univers, în Peşti, substanţa mamă înglobează Cosmosul în întregime
adunării şi al înmulţirii. Are idei, dar adesea este prin întoarcere în haosul primordial, aşteptând din nou diferenţierea ce-i
angoasat şi complexat. Corespunde adolescenţei şi reprezintă discuţia, poate fi oferită doar de semnul Berbecului, sursa primordială din care
dezbaterea, curierul, scrierea, cartea şi presa. Este semnul comerţului şi decurg toate manifestările, atât ale spiritului cât şi ale materiei.
al schimburilor de idei cu fraţii şi surorile, precum şi Legenda lui Typhon evocă plastic caracteristicile acestui arhetip
cu anturajul. zodiacal.
Typhon, inamicul ereditar al zeilor este intim legat de semnul
Peştilor. Tată a unor monştrii înspăimântători (Cerber, Sfinxul, Himera,
Hidra din Lerna, Leul din Nemeea), redutabilul gigant l-a persecutat Sub influenţa acestei zodii, fiinţele umane născute în Peşti
mult timp pe Zeus însăşi privându-l de forţa sa virilă. Hermes–Mercur i-a participă pe toate nivelele microcosmosului lor la mareea Marelui
recuperat-o întrucât, dibaci fiind, l-a adormit pe Typhon cu un concert Univers (MACROCOSMOSUL) şi se integrează foarte uşor în comunitatea
de flaut prelungit. Cel căruia îi revenea sarcina să-i restituie lui Zeus tuturor oamenilor de pe acest pământ, fuzionând prin desăvârşire
“forţa virilă” era Egipan, peştele-capră. În acelaşi timp, gigantul îi spirituală cu Dumnezeu întocmai precum o picătură de apă care se
urmărea cu ura sa pe Afrodita şi pe fiul acesteia, Eros, divinităţi ale reintegrează pentru totdeauna în imensul ocean.
sensibilităţii a laturii sentimentale. Acelaşi Egipan le-a arătat lor calea Substanţa specifică, subtilă şi profundă a naturii tipologiei
pe care să fugă, sugerându-le să se scufunde sub apele unde Typhon, Peştilor prezintă întotdeauna o extremă plasticitate psihică şi mentală.
demon al secetei, nu îi putea urma. Afrodita şi Eros, căzând în apă, au În lumea sa interioară, plină de taine şi revelaţii divine, în care
fost luaţi pe spinările a doi delfini ce i-au purtat dincolo de Eufrat, la legăturile (care îi înlănţuie pe ceilalţi) sunt aproape complet dezlegate,
comanda lui Neptun. Drept răsplată, cei doi peşti au fost imortalizaţi pe forţele subtile de coeziune pot fi anulate cu uşurinţă iar
bolta cerească dând numele unei constelaţii. Aceasta însemna, pentru formele se estompează spontan. În cazul naturii intime
Afrodita-Venus, o revenire la mediul natal, unde se putea apăra de a nativului Peşte, domneşte un impresionism aproape
monştrii vieţii instinctive, dar însemna totodată şi părăsirea pământului transcendent care favorizează la cel mai înalt grad
sigur şi, a contactului direct cu realităţile. Pot fi decelate astfel noi permeabilitatea, abandonul, compasiunea, dilatarea,
semnificaţii privind raporturile afective din lume. Trebuie ţinut seama dragostea, trăirile complexe emotive, în urma cărora
că, părăsind ţărmul materialităţii ar putea dispărea şi siguranţa fiinţa umană se dedublează fulgerător şi se
legăturii, iar subiectul poate cădea pradă visului cu ochii deschişi. îndepărtează realizând o firească detaşare lucidă de ea
În concluzie, legenda ne dezvăluie sensul ascuns al evoluţiei însăşi, confundându-se până la identificare totală cu conştiinţa unei
integrate: dacă este just şi necesar să realizezi o oarecare deprindere, valori autentice care o depăşeşte şi o înglobează, asimilând-o unei
este încă şi mai necesar ca ea să fie îndelung meditată, fără a se pierde condiţii mai generale, sublime, divine şi dătătoare de libertate
din vedere nici responsabilităţile şi nici precumpănirea spiritualului. adevărată.
Pentru a sesiza urzeala profundă a acestei personalităţi cel mai
Peştii (22 februarie – 21 martie) M. Morgan indicat este să medităm asupra reflecţiilor unui
nativ Peşte:
Ideograma semnului întruchipează “Sunt mulţumit că mi-am construit atât de prost viaţa, că orice
doi peşti trăgând în direcţii opuse, poate intra în ea ca la moară… Voi adăuga că nu regret că am făcut
sugerând sfârşitul unui ciclu şi începutul atâta drum pe mare, de vreme ce am găsit în ţara asta, dacă nu casa
altuia, simbolizând, de asemenea, fuziunea viselor mele, cel puţin pe cea care seamănă cel mai bine cu viaţa mea.
totală a tuturor tendinţelor în toate Casa făcută pentru viaţa mea. Uşile nu au broaşte, ferestrele nu au
planurile (exterior şi interior). geamuri, camerele nu au plafon, iar lipsa plafonului face să apară tot
Stăpânul tradiţional al zodiei este ceea ce, în celelalte case, este ascuns…” (Bernanos)
considerat Jupiter la care s-a mai adăugat Extrema dilatare la care aspiră nativul poate să ajungă până la
sfera subtilă de forţă a planetei Neptun. dorinţa de a nu mai fi nimic spre a se apropia de tot; ea duce la o
Acest semn zodiacal de apă poate fi asimilat cu umflarea apelor fuziune absolută cu ceea ce depăşeşte fiinţa: să se absoarbă în ceea ce
primăvara, cu fluxul copleşitor, dizolvant şi atotcuprinzător al unui contemplă, să-şi sacrifice Eu-l pentru o totalitate şi, să trăiască într-un
deluviu purificator, asemănător unei mase mişcătoarea şi impersonale a extaz unificator şi mistic. Personalitatea sa oferă spectacolul unui
oceanului, în care Totul este în eternitate cuprins. Aici, umezeala puzzle care seamănă cu un labirint în care se depersonalizează de bună
domneşte suveran în calitate de principiu al difuziunii, diluţiei, voie, fiind într-adevăr gata de dezintegrare dar şi de întoarcere în
cuprinderii, fuziunii părţilor într-o totalitate, acesta fiind aspectul Univers.
extensiv al imensităţii fluidului care ne înconjoară sau, cu alte cuvinte, a
oceanului macrocosmic, armonios, divin, atotcuprinzător, infinit şi
atotputernic.
Sinteză Lecţia sa: trebuie să-i înveţe pe ceilalţi că iubirea este
Atribute esenţiale: negativ, feminin (Yin, -), dublu, fecund, compasiune iar el trebuie să înveţe de la ceilalţi că iubirea este TOTUL,
nocturn, tăcut. pentru a înţelege în final că amorul este etern şi divin.
Element subtil (Tattva) predominant: Apa (Apas), în aspect Trebuie să dezvolte: VOINŢA ŞI REALISMUL.
mobil, mutabil, echilibrant, neutru (Sattva). Trebuie să evite: ALCOOLLUL, DROGURILE, ÎNGĂDUINŢA
Planeta guvernatoare: Jupiter şi secundar Neptun. EXCESIVĂ FAŢĂ DE PROPRIILE SLĂBICIUNI ŞI DEFECTE.
Simbolizează: apa şi marea, oceanul, aspectele şi fenomenele Profesii: toate profesiile legate de apă sau de mare – marină,
mobile, variabile, schimbătoare; persoanele tăcute, discrete, liniştite, navigaţie, pescuit, întreţinerea râurilor, instalarea şi supravegherea
ascunse, enigmatice şi disimulate; ospitalitatea, băutura (alcoolul) şi piscinelor, servicii portuare, paznic de far, oceanograf; activităţi privind
mâncarea bună; animalele mari; disimularea, crima, înşelătoria şi viciul, lichidele – obţinerea sucurilor de fructe, a vinului, podgorii, rafinării;
pericolul de pierdere a reputaţiei şi libertăţii; spitalul şi bolile grave, locuri de muncă în spitale ori clinici – psihiatru, vindecător, educator
generozitatea şi filantropia. pentru handicapaţi, ortoped,
Guvernează în plan social: industria hotelieră, comerţul cu
băuturi alcoolice, ospitalitatea, casele de odihnă, azilurile, instituţiile
caritabile, sanatoriile, dispensarele, clinicile, spitalele, protecţia
providenţială a animalelor şi a celor slabi. Totodată mai semnifică:
trădările, crimele, sinuciderile, scandalurile răsunătoare, criminalitatea;
serviciile discrete şi obscure, grupările iniţiatice secrete, ştiinţele oculte
sau misterioase, manevrele de răzvrătire, trădările, spionajul.
Calităţi: interiorizare creatoare, adaptare rapidă, senzaţii
intuitiv-empatice; inspiraţie, misticism, putere de sacrificiu,
spiritualitate; tendinţe pronunţat mediumice, elevate; ospitalitate şi
romantism copleşitor, sensibilitate aleasă şi receptivitate sublimă,
imaginaţie uluitoare, generozitate, compasiune, înţelepciune,
sentimentalism pur, afectivitate puternică, idei geniale.
Defecte: indecizie, impresionabilitate exagerată, tendinţă către
înşelătorie, disimulare, cultul excesiv al senzaţiilor, atracţie vicioasă
pentru băuturi alcoolice şi stimulente care ruinează sănătatea; gusturi
bizare, morbide; tendinţă înnăscută către nelinişte, exces de imaginaţie
care exacerbează scufundarea în himeric; sensibilitate dizarmonioasă,
afectată; lipsa stoicismului.
Corespondenţa pe corpul uman: labele picioarelor şi tălpile.
Chakra (centrul energetic) corespondentă: Swadhisthana
(anumite aspecte).
Tipul de temperament: limfatic.
Mod: mutabil.
Culoare: bleumarin.
Metal: mangan.
Caracteristica fundamentală: simţul auzului muzical, estetic.
Atitudinea spirituală: psihism (aspect uman).
Peştii: supunere – “eu cred”.