Sunteți pe pagina 1din 47

GHIDULSOLICITANTULUI

SUBMSURA6.4

Sprijinpentruinvestiiincreareaidezvoltareadeactivitineagricole
Sesiuneaadoua2016

PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020
Programfinan atdeUniuneaEuropeaniGuvernulRomnieiprin
FONDULEUROPEANAGRICOLPENTRUDEZVOLTARERURAL
EUROPAINVESTETENZONELERURALE

GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesarea
SUBMSURII6.4Sprijinpentruinvestiiincreareaidezvoltareadeactivitineagricole
Versiunea022016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a


potenialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativ
complex pentru ntocmirea proiectului conform cerinelor
specifice ale PNDR 20142020. Acest document nu este
opozabilactelornormativenaionaleicomunitare.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmirea i depunerea proiectului de investiii, precum i
modalitatea de selecie, aprobare i derulare a proiectului
dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a
tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri
nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe care
trebuie s le prezentai, modelul Cererii de Finanare, al
Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanare,
precum i alte informaii utile realizrii proiectului i
completriicorecteadocumentelor.

Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot


suferirectificridincauzaactualizrilorlegislativenaionalei
comunitare sau procedurale varianta actualizat este
publicatpepaginadeinternetwww.afir.info.

PREVEDERILEPREZENTULUIGHIDSECOMPLETEAZCUREGLEMENTRILECUPRINSEN
MANUALULDEPROCEDURPENTRUSUBMSURA6.4,POSTATPESITEUL
WWW.AFIR.INFO.

IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele editate de MADR i
AFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipe
paginiledeinternetwww.afir.infoiwww.madr.ro.
Deasemenea,pentruaobine informaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediile noastre,prin
telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS
1.Prevederigenerale
1.1.Contribuia submsurii 6.4 Sprijin pentru investiii n crearea i dezvoltarea de
activitineagricoleladomeniiledeintervenie
2.Prezentareasubmsurii6.4
2.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile
2.2.Condiiiminimeobligatorii/deeligibilitatepentruacordareasprijinului
2.3.Tipurideinvestitiisicheltuielieligibile
2.4.Tipurideinvestitiisicheltuielineeligibile
2.5.Principiiicriteriideselecieaproiectului
2.6.Valoareasprijinuluinerambursabil(intensitateasprijinului)
3.Accesareafondurilornerambursabileacordatepentrusubmsura6.4
3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare
3.2.Contractareasprijinuluinerambursabil
3.3Achiziiile
3.4.Plata
4.Informaiiutilepentruaccesareafondurilornerambursabile
4.1.DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare
4.2.DocumentelenecesarelancheiereaContractuluideFinanare
4.3.ListaFormularelordisponibilepesiteulMADRiAFIR
4.4.Dicionardetermeniicondiii
4.5.Abrevieri
4.6.Legislaiaeuropeaninaionalaplicabil
4.7.AFIRnsprijinuldumneavoastr
5.ANEXElaGhidulSolicitantului
5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare
5.2.Anexa2ModelStudiudefezabilitate
5.3.Anexa3ModelContractdeFinanare
5.4.Anexa4Formularedeplat
5.5.Anexa5Fiasubmsurii6.4
5.6.Anexa6Declaraiipepropriarspundere
5.7.Anexa7ListacodurilorCAENeligibilepentrufinanarencadrulSm6.4
5.8.Anexa8ListacodurilorCAENeligibilenumaipentrudotareacladirilor
5.9.Anexa9Listazonelorcupotenialturisticridicat
5.10.Anexa10Listazonelorcudestinaiiecoturistice
5.11. Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate (stabilite n conformitate cu OUG nr.
142/2008privindaprobareaPlanuluideamenajareateritoriuluinaional)
5.12. Anexa 12 Instruciuni privind evitarea crerii de condiii artificiale n accesarea
PNDR20142020
5.13Angajamentprivindutilizareacofinanriiprivate
ncadrulAnexei6suntcuprinse:
6.1Declaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciimijlocii
6.2Declaraieprivindrespectareareguliidecumul(minimis)
6.3 Declaraie pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n categoria "firme n
dificultate"
6.4 Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c nu a beneficiat de servicii de
consiliereprinM02
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

03
04
04
04
07
07
09
10
13
14
15
22
28
30
30
30
34
35
35
40
40
43
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info

www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info
www.afir.info

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul1

PREVEDERIGENERALE
1.1 CONTRIBUIA SUBMSURII 6.4 SPRIJIN PENTRU INVESTIII N CREAREA I DEZVOLTAREA DE
ACTIVITINEAGRICOLELADOMENIILEDEINTERVENIE

Submsura SM 6.4 Sprijin pentru investiii n crearea i dezvoltarea de activiti neagricole se


ncadreaz,conformRegulamentuluinr.(CE)1305/2013,art.19,nmsura06Dezvoltareaexploataiilori
antreprinderiloricontribuieladomeniiledeintervenie:
5CFacilitareafurnizriiiautilizriisurselorregenerabiledeenergie,asubproduselor,adeeurilori
reziduuriloriaaltormateriiprimenealimentare,nscopulbioeconomiei;
6AFacilitareadiversificrii,anfiinriiiadezvoltriidentreprinderimici,precumicreareadelocuri
demunc.

Submsura6.4arecascop:
Stimulareamediuluideafaceridinmediulrural;
Cretereanumruluideactivitineagricoledesfuratenzonelerurale;
Dezvoltareaactivitilorneagricoleexistente;
Creareadelocuridemunc;
Cretereaveniturilorpopulaieirurale;
Reducereadiferenelordintremediulruraliurban;
Diversificarea activitilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodriilor agricole prin
practicarea de activiti neagricole n vederea creterii veniturilor i crerii de alternative
ocupaionale.

Domeniiledediversificareacoperitencadrulsubmsuriisunt:

Activitideproducie(ex:fabricareaproduselortextile,mbrcminte,articoledemarochinrie,
articole de hrtie i carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activiti de prelucrare a
produselorlemnoase;industriemetalurgic,fabricareconstruciimetalice,maini,utilajeiechipamente;
fabricareproduseelectrice,electronice,etc.);

Activitimeteugreti (ex: activiti deartizanat i alteactivititradiionale nonagricole (ex:


olrit,brodat,prelucrareamanualafierului,lnii,lemnului,pieliietc.);

Activitituristice(ex:serviciiagroturisticedecazare,serviciituristicedeagrementialimentaie
public);

Furnizareadeservicii1deex:medicale,sociale,sanitarveterinare;reparaiimaini,unelte,obiecte
casnice;consultan,contabilitate,juridice,audit;serviciintehnologiainformaieiiserviciiinformatice;
servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcii, reconstrucii i/sau modernizarea spaiilor i
zoneloraferentedesfurriiactivitilor;

Fabricareadepeleiibrichetedinbiomas.

1
nAnexa7laGhidulsolicitantuluisuntcuprinseoseriedeservicii,careprinnaturalor,nupotfidesfuratelimitatdoarnmediulrural,dar
trebuiecaacesttipdeserviciiscorespundactivitilorsusinuteprinsubmsurprecumiscopuluiacesteia.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.


Capitolul2

PREZENTAREASUBMSURII6.4

2.1CINEPOATEBENEFICIADEFONDURINERAMBURSABILE

Solicitaniieligibilipentrusprijinulfinanciarnerambursabilacordatprinaceastsubmsursunt:
Microntreprinderi i ntreprinderi neagricole mici existente i nounfiinate (startups) din spaiul
rural;
Fermierisaumembriiunorgospodriiagricole(autorizaicustatutminimpePFA)careidiversific
activitatea de baz agricol prin dezvoltarea unei activiti neagricole n zona rural n cadrul
ntreprinderii deja existente, ncadrabile n microntreprinderi i ntreprinderi mici, cu excepia
persoanelorfiziceneautorizate.

O micro-ntreprindere este considerat nou nfiinat (start-up) dac este nfiinat n anul depunerii Cererii de
Finanare sau dac nu a nregistrat activitate pn n momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani
fiscali consecutivi.

Atenie!Persoanelefiziceneautorizatenusunteligibile.

Atenie!Microntreprinderileintreprinderilemici,attceleexistentecticelenounfiinate(start
ups)trebuiesidesfoareactivitateapropusprinproiectnspaiulrural,punctul/puncteledelucru
pentruactivitileaferenteinvestiieifinanateprinproiect,trebuiesfieamplasatenspatiulrural.

Categoriiledesolicitanieligibilincadrulsubmsurii6.4Sprijinpentruinvestiiincreareaidezvoltarea
deactivitineagricolenzonerurale,nfunciedeformadeorganizaresunt:
Persoana fizic autorizat (nfiinat n baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificrile i
completrileulterioare;
Intreprinderiindividuale(nfiinatenbazaOUGnr.44/16aprilie2008)cumodificrileicompletrile
ulterioare;
Intreprinderifamiliale(nfiinatenbazaOUGnr.44/16aprilie2008)cumodificrileicompletrile
ulterioare;
Societate n nume colectiv SNC (nfiinat n baza Legii nr. 31/1990, cu modificrile i completrile
ulterioare);
Societate n comandit simpl SCS (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificrile i
completrileulterioare);
Societate pe aciuni SA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificrile i completrile
ulterioare);
Societate n comandit pe aciuni SCA (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificrile i
completrileulterioare);
Societate cu rspundere limitat2 SRL (nfiinat n baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificrile i
completrileulterioare);

2 ncategoriaSRLuriesteinclusimicrontreprindereanfiinatdentreprinztoruldebutant("societatecurspunderelimitatdebutant"sau
"S.R.L.D.").ConformOUG6/2011prinProgramulpentrustimulareanfiinriiidezvoltriimicrontreprinderilordectrentreprinztoriitineri,

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile i
completrileulterioare);
Societateagricol(nfiinatnbazaLegiinr.36/1991)cumodificrileicompletrileulterioare;
Societate cooperativ agricol de gradul 1 si societati cooperative meteugreti i de consum de
gradul 1 (nfiinate n baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv
desfurareadeactivitineagricole;
Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare i gestionare a
terenuriloragricoleiaefectivelordeanimale.

Atenie!ncadrulsubmsurii6.4,solicitantultrebuiesaibcapital100%privat.

Solicitaniieligibilitrebuiessencadrezencategoria:
Microntreprinderemaximum9salariaiirealizeazocifrdeafacerianualnetsaudeinactive
totaledepnla2milioaneeuro,echivalentnlei.
ntreprinderemicntre10i49desalariaiirealizeazocifrdeafacerianualnetsaudeinactive
totaledepnla10milioaneeuro,echivalentnlei.

IMPORTANT! Dovada ncadrrii n categoria de microntreprindere sau ntreprindere mic se face n


baza Declaraiei privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii i a
Calcululuipentruntreprinderileparteneresaulegate,completatenconformitatecuanexelelaLegeanr.
346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i
completrileulterioare.
nvedereaidentificriirelaieincareseaflntreprindereasolicitantcualtentreprinderi,raportatla
capitalul sau la drepturile de vot deinute ori la dreptul de a exercita o influen dominant, se vor
respectaprevederileart.41dinLegeanr.346/2004.
Intreprinderileautonomesuntdefinitelaart.42dinLegeanr.346/2004,intreprinderilepartenerelaart.43
iar intreprinderile legate la art. 44 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii. O ntreprindere nu poate fi considerat microntreprindere sau
ntreprindere mic dac cel puin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt
controlate,directsauindirect,ncomunoricutitluindividual,dectreunasaumaimulteorganismeori
colectivitipubliceconformart.45alLegiinr.346/2004.
Dateleutilizatepentrucalcululnumruluimediudesalariai,cifradeafacerinetanualiactiveletotale
suntceleraportatensituaiilefinanciareaferenteexerciiuluifinanciarprecedent,aprobatedeadunarea
generalaacionarilorsauasociailorconformart6(1)alLegiinr.346/2004.
Dac la data ntocmirii situaiilor financiare anuale ntreprinderea nu se mai ncadreaz n plafoanele
stabilite la art. 3 i 4, aceasta nu i va pierde calitatea de ntreprindere mic, mijlocie sau micro
ntreprinderedectdacdepireaacestorplafoaneseproducendouexerciiifinanciareconsecutive.,
conformart.6(2)alLegiinr.346/2004.

gestionatdeA.I.P.P.I.M.M,seacordfacilitipentrumicrontreprinderilenounfiinate,condusedentreprinztoritineri,caredesfoarpentru
prima dat activitate economic, prin intermediul unei societi cu rspundere limitat, n condiiile Legii nr. 31/1990 privind societile
comerciale,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
AcordareasprijinuluinerambursabilprinsM6.4pentruaceastcategoriedesolicitanisevafacecurespectareacriteriilorprivindncadrarean
ajutorul de minimis prevzute n Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum i n legislaia naional n vigoare, respectiv ncadrarea n plafonul
maxim200.000Europecareontreprindereunicipoateprimipeoperioadde3ani.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Pentru o ntreprindere nou nfiinat, numrul de salariai este cel declarat n Declaraia privind
ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii i poate fi diferit de numrul de
salariaiprevzutnproiect.3
Sevaverificacondiiadentreprinderilegatesauparteneresauautonomapentruncadrareancategoria
demicrontreprinderesauntreprinderemic.

Solicitantultrebuiesrespecteurmtoarele:
sfiepersoanjuridicromn;
saibcapital100%privat
sacionezennumepropriu;
sasiguresursefinanciarestabileisuficientepetotparcursulimplementriiproiectului.

2.2CONDIIIMINIMEOBLIGATORII/DEELIGIBILITATEPENTRUACORDAREASPRIJINULUI

Pentru a putea primi sprijin n cadrul submsurii 6.4, solicitantul sprijinului trebuie s ndeplineasc
urmtoarelecondiii:
Solicitantultrebuiessencadrezencategoriabeneficiariloreligibili;
Investiiatrebuiessencadrezencelpuinunuldintipuriledesprijinprevazuteprinsubmsur;
Localizareaproiectuluipentrucaresesolicitfinanaretrebuiesfienspaiulrural;
Spaiul rural eligibil
n accepiunea PNDR 2014-2020 i implicit a acestei sub-msuri, spaiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de
unitate administrativ-teritorial, comuna fiind cea mai mic unitate administrativ-teritorial, nivel NUTS 5.

Solicitantultrebuiesdemonstrezecapacitateadeaasiguracofinanareainvestiiei;
Viabilitatea economic a investiiei trebuie s fie demonstrat pe baza prezentrii unei
documentaiitehnicoeconomice;
ntreprindereanutrebuiesfiendificultatenconformitatecuLiniiledirectoareprivindajutorul
destatpentrusalvareairestructurareantreprinderilorndificultate;
Investiia va fi precedat de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului i dac aceasta
poateaveaefectenegativeasupramediului,nconformitateculegislaianvigoaremenionatn
capitolul8.1PNDR.

Atenie!Punctuldelucru/puncteledelucruundeserealizeazinvestiiapentrucaresesolicitfinanare
trebuiesfiesituatenspaiulrural.

Dac solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 aceste servicii nu vor mai fi incluse n
Studiul de fezabilitate. Verificarea se va efectua la depunerea Cererii de Finanare i dac se constat
dublafinanare,cheltuialarespectivdevineneeligibil.
DatadecizieideacordareasprijinuluireprezintdatasemnriiContractuluideFinanare.

ncadrulacesteisubmsuri,unbeneficiarpoatesolicitafinanarepentruunulsaumaimulteproiecte,cu
respectareacondiiilordeeligibilitate.

Solicitantul care se ncadreaz n situaiile de mai jos, poate depune proiect n cadrul
msurilor/submsurilordeinvestiiiderulateprinPNDR20142020,curespectareaurmtoarelorcondiii:

3
A se vedea: art. 6 alin. (3) din legea 346/2004: n cazul unei ntreprinderi nounfiinate, ale crei situaii financiare nu au fost aprobate, n
condiiilelegii,datelecuprivirelanumrulmediuanualdesalariai,cifradeafacerianualnetiactiveletotalesedeterminncursulexerciiului
financiarisedeclarpepropriarspunderedectrereprezentantul/reprezentaniintreprinderiincauz

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

a. solicitantul care a avut calitatea de beneficiar al programelor SAPARD i/sau al FEADR i este
nregistrat n registrul debitorilor AFIR trebuie s achite integral datoria fa de AFIR, inclusiv
dobnzileimajorriledentrzierepnlasemnareacontractuluidefinanare.
b. solicitantul care sa angajat la depunerea Cererii de Finanare prin declaraie pe propria
rspundere, c va prezenta la data semnrii contractului dovada cofinanrii private i/sau
proiectul tehnic i nu prezint aceste documente la data prevzut n notificarea AFIR, poate
redepune/depuneproiectncepndcusesiuneacontinuaanuluiurmtor.

2.3TIPURIDEINVESTIIIICHELTUIELIELIGIBILE

Operaiunile i cheltuielile sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015,
privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microntreprinderilor i ntreprinderilor
micidinspaiulruralpentrunfiinareaidezvoltareaactivitiloreconomiceneagricole",cumodificrilei
completrileulterioare.
Tipurile de operaiuni i cheltuieli eligibile vor fi n conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru
finanare n cadrul submsurii 6.4, Anexa 7 la Ghidul solicitantului i dispoziiilor privind eligibilitatea
cheltuielilorprevzutelacap.8.1dinPNDR.

Anexa 8 la Ghidul Solicitantului conine lista codurilor CAEN aferente activitilor pentru care sunt
permisedoarcheltuielidedotare.

Exempledetipurideinvestiiiicheltuielieligibile:
Investiiipentruproducereaicomercializareaproduselorneagricole:
fabricareaproduselortextile,mbrcminte,articoledemarochinarie,articoledehrtieicarton;
fabricareaproduselorchimice,farmaceutice;
activitideprelucrareaproduselorlemnoase;
industriemetalurgic,fabricaredeconstruciimetalice,maini,utilajeiechipamente;
fabricareproduseelectrice,electronice;
Investiiipentruactivitimeteugreti(activitideartizanatialteactivititradiionaleneagricole
olrit,brodat,prelucraremanualafierului,lnii,lemnului,pielii,etc);
Investiiilegatedefurnizareadeservicii:
serviciimedicale,sociale,sanitarveterinare;
serviciidereparaiimaini,unelte,obiectecasnice;
serviciideconsultan,contabilitate,juridice,audit;
activitideserviciintehnologiainformaieiiserviciiinformatice;
serviciitehnice,administrative,etc.
Investiiipentruinfrastructurnunitiledeprimireturistictipagroturistic,proiectedeactivitide
agrement (dependente sau independente de o structura de primire agroturistica cu functiuni de
cazare)
Investiiipentruproduciadecombustibildinbiomas(ex:fabricaredepeleiibrichete)nvederea
comercializrii.

Costurieligibilespecifice(precizatenfiasubmsurii6.4):
a)construcia,extindereai/saumodernizareaidotareacldirilor;
b) achiziionarea i costurile de instalare, inclusiv n leasing financiar, de utilaje, instalaii i
echipamentenoi
c)investiiiintangibile:achiziionareasaudezvoltareadesoftwareiachiziionareadebrevete,licene,
drepturideautor,mrci.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Cheltuielile legate de achiziia n leasing a activelor, pot fi considerate eligibile doar n cazul n care
leasingul ia forma unui leasing financiar i prevede obligaia beneficiarului de a cumpara bunurile
respectivelaexpirareacontractuluideleasing.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dac ndeplinesc cumulativ
urmtoarelecondiii:
a) dacrespectprevederileart.45dinRegulamentulnr.1305/2013;
b) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei n vederea obinerii de avize, acorduri i
autorizaii necesare implementrii activitilor eligibile ale operaiunii ori din cerinele minime
impusedePNDR20142020;
c) sunt aferente, dup caz: unor studii i/sau analize privind durabilitatea economic i de mediu,
studiudefezabilitate,proiecttehnic,documentdeavizarealucrrilordeintervenie,ntocmiten
conformitatecuprevederilelegislaieinvigoare;
d) suntnecesarenprocesuldeachiziiipublicepentruactivitileeligibilealeoperaiunii;
e) sunt aferente activitilor de coordonare i supervizare a execuiei i recepiei lucrrilor de
construciimontaj.
Cheltuieliledeconsultanipentrumanagementulproiectuluisunteligibiledacrespectcondiiilea)
e)ivorfidecontateproporionalcuvaloareafiecreitranedeplataferenteproiectului.
Prinexcepie,cheltuieliledeconsultanpentruntocmireadosaruluicereriidefinanaresepotdeconta
integralncadrulprimeitranedeplat.
Costurile generale ale proiectului pentru care sunt puse condiiile a)e) trebuie s se ncadreze n
maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevd construciimontaj i n
limitaa5%pentruproiectelecareprevdinvestiiinachiziii,alteledectcelereferitoarelaconstrucii
montaj.

Atenie!Costurileeligibilegeneralesuntprevzutencapitolul8.1PNDR20142020

Cheltuielilenecesarepentruimplementareaproiectuluisunteligibiledac:
a)suntrealizateefectivdupdatasemnriicontractuluidefinanareisuntnlegturcundeplinirea
obiectivelorinvestiiei;
b)sunt efectuate pentru realizarea investiiei cu respectarea rezonabilitii costurilor (ncadrarea n
preurilestabilitenBazadedatePreuridereferinaAFIR,iarncazulncarenuseidentificnaceast
bazdedate,prezentareaofertelorcorespunztoaretipuluideachiziierealizat:oofertpentrupreuri
sub15.000euroidouofertepentrupreuripeste15.000euro);
c)suntefectuatecurespectareaprevederilorcontractuluidefinanaresemnatcuAFIR;
d)sunt nregistrate n evidenele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile i sunt
susinutedeoriginaleledocumentelorjustificative,ncondiiilelegii.

Cheltuielieligibilecumijloaceledetransportspecializate
Suntacceptatepentrufinanareurmtoareletipuridemijloacedetransport:
- Ambulanuman;
- Autospecialpentrusalubrizare;
- Mainspecializatpentruintervenii,prevazutcunacelpentruexecuiadelucrrilanlime;
- Autocisternpentruprodusenealimentare(doarautocisternpeautoasiuexcluscaptractori
remorcautocisternsauunadineleseparat)
- Maindemturatcarosabilul;
- Autobetonier;
- Autovidanj;
- Utilajspecializatpentrumprtierematerialantiderapant(esteeligibildoardacechipamentul
estemontatdirectpeautoasiu,faraputeafidetaat).

Ambulana veterinar, maina de transport funerar sunt eligibile cu ndeplinirea cumulativ a


urmtoarelorcondiii:
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

mijloculdetransportsafieincadratincategoriaN1sauN24cumaximum3locurii2uide
accesincabina;
s fie modificat constructiv i omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru
activitateapropusprinproiect;
ncarteadeidentitateavehicululuitrebuienregistratmeniuneaspecialdincaresreias
modificarea de structur, conform cerinelor autoritii publice de resort i legislaiei n
vigoare.
mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activiti, cu exceptia celor propuse prin
proiect.

Acestemijloacedetransportdelapct.2trebuiesafienumaidetipulautosasiu.
SevaaduceobligatoriuomologareaRARlaultimatrandeplat.
Utilajeleagricolenusuntcosturiacceptatelafinanare.

n cazul proiectelor prin care se propune achiziia de echipamente de agrement solicitantul/beneficiarul


areobligaiadeautilizaechipamenteleachiziionatenumainscopuldeserviriiactivitilorpropuseprin
proiectinumainariageograficdescrisnStudiuldefezabilitate.
n cazul n care n perioada de valabilitate a Contractului de Finanare (inclusiv in perioada de
monitorizare)seconstatutilizareaechipamentelornafaraarieidescrise,vafirecuperatntregulajutor
financiarpltitpnladatarespectiv.
Activele corporale i necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanate potrivit submsurii
6.4,inclusivprinschemeledeajutor,trebuiesfieinclusencategoriaactivelorpropriialebeneficiarului
isfieutilizatepentruactivitateacareabeneficiatdefinanarenerambursabilpentruminimum5anide
ladataefecturiiultimeipli.

ncazdenerespectareadurabilitiiinvestiiei,contribuiapublicalocatprinSM6.4serecupereazn
condiiileart.71dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013,ntermende 5 ani delaefectuarea pliifinale
ctre beneficiar, termen valabil i pentru recuperarea contribuiei publice aferente oricror
cheltuieli/activitineeligibiledincadrulinvestiieifinanatedinfondurinerambursabile.

ncondiiileart.71dinRegulamentul(UE)nr.1.303/2013,ncazuluneioperaiuniconstndninvestiiin
infrastructursauproducie,contribuiadinPNDR20142020serecupereazdac,ntermende10anide
la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de producie n cauz este delocalizat n afara
Uniunii Europene, cu excepia situaiei n care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de
recuperareestede7ani.ncazulncarecontribuiaprinPNDR20142020iaformaunuiajutordestat,
perioadade10anisenlocuietecutermenullimitaplicabilpotrivitnormelorprivindajutoruldestat.

Pentrucategoriiledebeneficiaricare,dupselectarea/contractareaproiectului,precuminperioadade
monitorizare,ischimbtipulidimensiuneantreprinderiiavuteladatadepuneriicereriidefinanare,n
sensul trecerii de la categoria de microntreprindere la categoria de mic sau mijlocie, respectiv de la
categoria ntreprindere mic sau mijlocie la categoria alte ntreprinderi, cheltuielile pentru finanare
rmneligibile,curespectareaprevederilorlegalenvigoare.

Atenie!Inariilenaturaleprotejatenusunteligibileechipamenteledeagrementautopropulsate.

ConformprevederilorOrdinuluinr.1275/2009pentrumodificareaicompletareaReglementrilorprivindomologareaindividual,eliberarea
criideidentitateicertificareaautenticitiivehiculelorrutiereRNTR7

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.4TIPURIDEINVESTIIIICHELTUIELINEELIGIBILE

Nusunteligibile:
prestareadeserviciiagricole,achiziionareadeutilajeiechipamenteagricoleaferenteacesteiactiviti,
nconformitatecuClasificareaActivitilordinEconomiaNaional;
procesareaicomercializareaproduselorprevazutenAnexaIdinTratat;
produciadeelectricitatedinbiomascaiactivitateeconomic;
cheltuielilecuachiziionareadebunuriiechipamentesecondhand;
cheltuieli efectuate nainte de semnarea contractului de finanare a proiectului cu excepia costurilor
generaledefinitelaart45,alin2literac)aR(UE)nr.1305/2013carepotfirealizatenaintededepunerea
cereriidefinanare;
cheltuielicuachiziiamijloacelordetransportpentruuzpersonalipentrutransportpersoane;
cheltuielicuinvestiiilecefacobiectuldubleifinanricarevizeazaceleaicosturieligibile;
cheltuielinconformitatecuart.69,alin(3)dinR(UE)nr.1303/2013ianume:
a.dobnzidebitoare;
b.achiziionareadeterenuriconstruiteineconstruite;
c. taxa pe valoarea adugat, cu excepia cazului n care aceasta nu se poate recupera n temeiul
legislaieinaionaleprivindTVAulsauaprevederilorspecificepentruinstrumentefinanciare;
d. ncazulcontractelordeleasing,celelaltecosturi legatedecontracteledeleasing,cumarfimarja
locatorului,costurilederefinanareadobnzilor,cheltuielilegeneraleicheltuieliledeasigurare.
e. cheltuieli care fac obiectul finanrii altor programe europene/naionale, conform Cap. 14 i 15
PNDR.

Cheltuielineeligibilespecifice:

Cheltuielispecificedenfiinareifuncionareantreprinderilor(obinereaavizelordefuncionare,taxede
autorizare,salariiangajai,costuriadministrative,etc).

2.5PRINCIPIIICRITERIIDESELECIEAPROIECTULUI
Evaluarea5proiectelorserealizeazlunarpentruproiecteleceauunpunctajestimat(autoevaluare/pre
scoring)maimaresauegaldectpraguldecalitatelunarmenionatnanunullicitaieianualedeproiecte.
Pentruaceastsubmsurpragulminimestede10puncteireprezintpragulsubcareniciunproiectnu
poateintralafinanare.
Cererile de finanare care au punctajul estimat (autoevaluare/prescoring) mai mic dect pragul de
calitatelunarnupotfidepuse.
naintededepunereaCereriideFinanaresolicitantulrealizeazautoevaluarea(prescoringul)acesteia,
ceea ce presupune estimarea punctajului n mod ct mai obiectiv i nscrierea acestuia n Cererea de
Finanare,laseciuneaADatedespretipuldeproiectibeneficiar.

n situaia n care, proiectele al cror punctaj va scdea n urma evalurii AFIR sub pragul de calitate
corespunztor lunii/trimestrului respectiv i proiectele ncadrate greit din punct de vedere al alocrii
financiareaferenteuneimsuri/submsuri/componente(alocaredistinct),vorfideclarateneconformei
nuvormaiintranprocesuldeselecie.

Punctajulproiectuluisecalculeaznbazaurmtoarelorprincipiiicriteriideselecie:

Evaluareaciuneproceduralprincaredocumentaiapentrucaresesolicitfinanareesteanalizatpentruverificareandepliniriicriteriilorde
eligibilitateipentruselectareaproiectuluinvedereacontractrii;

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

10


Nr.
Principiiicriteriideselecie
crt.
1. Principiuldiversificriiactivitiiagricoleafermelorexistentectreactiviti
nonagricole

2.

3.

Punctaj
10p

1.1.Proiectecaresuntiniiatedeontreprindereexistent,careadesfurat
nprincipalactivitatendomeniulagricoliintenioneazsidiversifice
activitateansectorulnonagricol.Activitateaagricoltrebuiesfierealizat
peperioadaacelpuin12lunideladatanfiinriiipnladatadepunerii
cereriidefinanare.

10p

Principiulprioritizriisectoarelorcupotenialdecretere(Textileipielrie,
Industriicreativeiculturaleinclusivmeteuguri6,Activitideserviciin
tehnologiainformaiei,agroturismetc.)

Max.25p

2.1.Proiectecevizeazactivitideproduciedinsectoarelecupotenialde
cretere.
ProiectulvizeazactiviticonformcoduluiCAENaferentactivitiide
produciescorate.
2.2.Proiectecevizeazserviciidinsectoarelecupotenialdecretere.
ProiectulvizeazprestareadeserviciiconformcoduluiCAENaferent
serviciuluiscorat.
Principiulstimulriiactivitilorturisticensensulprioritizriiactivitilor
agroturisticedesfuratenzonelecupotenialturisticridicat/destinaii
ecoturistice/zonelecuariinaturaleprotejate.
3.1. Proiecte ce vizeaz investiii n agroturism (pensiuni agroturistice i/sau
serviciideagrement7)nzonelecupotenialturisticridicat;

25p

20p

Max.20p

Max.10p

Vorfipunctateproiectelecaresedezvoltnzonecupotenialturisticridicat,
dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, n conformitate cu
Ordonana de Urgen nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a VIII a zone cu
resurse turistice, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a
metodologiei de acordare a punctajului total aferent potenialului de
dezvoltareturistic(evaluarefinal).
Punctajul acordat acestui criteriu se calculeaz n funcie de amplasamentul
investiiei(comuna),nlocaliticuconcentrarefoartemarederesursein
localiticuconcentraremarederesurse.
n cazul UATurilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt)
punctajulvafidemax.5puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:
6

Activitateameteugreascesteapreciatdectreexpertpentrufiecareproiectnpartenfunciedeobiectivele/acivitilepropusede
solicitantnPlanuldeafaceri,nbazadefiniieicuprinsencap4.4DicionardetermenidinprezentulGhidinunfunciedecodulCAENpentru
caresesolicitfinanare(ntructoanumeactivitatesepoatedesfurafiemecanizatfiecameteug)

7Serviciileturisticedeagrementvorprimipunctajnumaiaceleservicii(carepotincludeidotri)obligatoriiderealizat,
conformclasificriiagropensiunii,nfuncienumruldemargarete(conformordinANT65/2013).

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

11

Cmrt*5/Punctajmax.Cmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not:PunctajulmaximalCmrtconformListeicomunelorcupotenialturistic
estede45depuncte.

ncazulUATurilorcuConcentrarefoartemarederesurseturistice(Cfmrt)
punctajulvafidemax.10puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicnduse urmtoarea
formuldecalcul:
Cfmrt*10/Punctajmax.Cfmrt=punctajfinal(cudouzecimale).
Not: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei comunelor cu potenial
turisticestede56,40depuncte.
Lista comunelor cu potenial turistic este ntocmit n conformitate cu
OrdonanadeUrgennr.142/2008privindaprobareaPlanuluideamenajare
a teritoriului naional Sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu
modificrileicompletrileulterioare,precumiametodologieideacordare
a punctajului total aferent potenialului de dezvoltare turistic (evaluare
final) http://www.mdrt.ro/studiidefundamentareprivindpatnsectiunea
aviazonecuresurseturistice.
3.2.Proiectecareincludactivitituristicedeagrement8 cevorfidesfurate
nzonelecudestinaiiecoturistice.

4.

3.3.Proiectecareincludactivitituristicedeagrementcevorfidesfurate
nzonecuariinaturaleprotejate.

5p

Principiul derulrii activitilor anterioare ca activitate general de


managementafirmei,pentruomaibungestionareaactivitiieconomice;

Max.30p

4.1. ntreprindere activ fr ntrerupere cel puin 3 ani i cu profit


operaionalnultimii2ani(pentruaseevideniabunagestionareaactivitii
economice)

30p

4.2. ntreprindere activ fr ntrerupere cel puin 2 ani i cu profit


operaional nultimul an (pentru a se evidenia bunagestionare a activitii
economice)
5.

5p

20p

Principiullocalizriintregiiactivitiasolicitantuluinspaiulrural

15p

5.1.Proiectecaresuntiniiatedeontreprinderecarearentreagaactivitate
localizatnspaiulrural

15p

TOTAL

100p

Criteriiledeselecie1.1,4.1,4.2seconsiderndeplinitencazulncaresolicitaniintrunesccondiiala
datadepuneriiCereriideFinanare.Nuexistobligativitateamenineriiacestorcondiiipetoatperioada
devalabilitateaContractuluideFinanare.

8Activitatileturisticedeagrementvorprimipunctajnumaiaceleactivitidependentedeostructuradecazareagroturistic
darcarenufacpartedincriteriileobligatoriipentruclasificareaacesteiaconformOrdinuluinr.65/2013(ex.birdwatching,
echitaieetc).

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

12

Criteriuldeselecie5.1seconsiderndeplinitdoarncazulncaresolicitaniintrunesccondiiaca
ntreagaactivitate(sediusocial/punct/punctedelucru)sfiesituatnspaiulruralladatadepunerii
CereriideFinanare.Acestcriteriudeselecietrebuiesfierespectatimeninutpentreagaperioad
dederulareaproiectului.ncazcontrarproiectuldevineneeligibil.

SunteligibileproiectelecarepropunactivitatiaferenteunuisingurcodCAEN.
Caexcepie,potfifinanateactivitiaferentemaimultorcoduriCAENmaximum3coduri,nsituaian
careacesteactivitisecompleteaz,dezvoltsauseoptimizeazreciproc.

ncazulncareprinproiectsuntpropuseactiviticomplementareaferentemaimultorcoduriCAEN,care
arprimipunctajediferitelaprincipiuldeselecienumrul2Principiulprioritizriisectoarelorcupotenial
decretere(textileipielrie,industriicreativeiculturaleinclusivmeteuguri,activitideserviciin
tehnologiainformaiei,agroturismetc),proiectulvaprimipunctajulcelmaimicaferentacestuiprincipiu.

ncazulncareprinproiectsuntpropuseactivitiaferentemaimultorcoduriCAEN,cuintensitidiferite
(70%,respectiv90%),proiectulvaprimiintensitateaceamaimic.

PUNCTAJMINIMpentruaceastsubmsurestede10puncte.

Dac pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se ncalc cel puin un criteriu de
eligibilitatesaudeselecie(cuexcepiaCS1.1,4.1,4.22careseverificdoarladepunereaCF),Cerereade
Finanaredevineneeligibil.
Punctajulestimat(autoevaluare,prescoring)sevafacepepropriarspundereasolicitantului.

ToateactivitilepecaresolicitantulseangajeazsleefectuezeprinStudiuldeFezabilitateipentru
careaprimitpunctajlaselecie,nuvorfimodificatepetoatperioadadevalabilitateacontractuluide
finanare,aceastafiindocondiieobligatoriepentrumeninereasprijinului.

Pentru obinerea punctajului de la CS 1.1, activitatea agricol trebuie demonstrat prin nregistrarea
solicitantului n Registrul Unic de Identificare APIA i/ sau n Registrul exploataiilor
ANSVSA/Registrulagricol (la Primrie) cucelpuin 12 luniconsecutive nainte dedepunerea Cereriide
Finanare iar veniturile obinute din activitatea agricol trebuie s reprezinte cel puin 50% din total
veniturilordinexploatarenanulprecedentdepuneriiCereriideFinanare.
Exploataiatrebuiesndeplineascurmtoarelecondiii:
a. ExploataiaestenregistratobligatoriunRegistrulUnicdeIdentificareAPIA,nRegistrulagricol
i/ sau n Registrul exploataiilor ANSVSA cu cel putin 12 luni consecutive naintea depunerii
cereriidefinanare;
b. Solicitantulsencadreazncategoriamicrontreprindere/ntreprinderemic.

IMPORTANT!
PRECIZRICUPRIVIRELASTRUCTURILEDEPRIMIRETURISTICEDETIPULPENSIUNILORAGROTURISTICE.

Beneficiarul/solicitantul trebuie s desfoare o activitate agricol creterea animalelor, cultivarea


diferitelortipurideplante,livezidepomifructiferilamomentuldepuneriicereriidefinanare.
ncazulstartupurilor,activitateaagricolpoatefidoveditdeasemeneaincazulncareacionarul
majoritarabsolut(caredeineminimum50%+1dinaciunile/prilesocialealesolicitantului)adesfurat
activitateagricollamomentuldepuneriiCereriideFinanare;
Exploataia agricol aferent agropensiunii trebuie s fie amplasat pe raza aceleiai uniti
administrativteritoriale(comun)cuamplasamentulpecaresevarealizaiinvestiia.(nconformitate
cuprevederileOrdinuluiANTnr65/2013,cumodificrileicompletrileulterioare);
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

13

Structurile de primire turistice cu funciuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice9 trebuie s


ndeplineasccriteriileminimeobligatoriiprevzutenOrdinulpreedinteluiAutoritiiNaionalepentru
Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificrile i completrile ulterioare. Nivelul de confort i calitatea
serviciilor propuse prin proiect trebuie s ndeplineasc criteriile minime obligatorii pentru pensiuni
agroturisticeclasificatelaminimumomargaret;

Atenie! Se vor avea n vedere modificrile Ordinului ANT nr. 65/2013 aduse prin Ordinul ANT nr.
221/2015.

Planuriledearhitecturplanurilenivelurilor,seciunilepentruprincipaleleobiectedeconstruciiide
amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic vor avea n vedere i Norma Sanitar Veterinar i Pentru
Sigurana Alimentelor din 16 decembrie 2008 1. Uniti de alimentaie public i uniti de
comercializareaalimentelor.
Pensiune turistic, indiferent de specific6 este definit ca fiind unitatea cu spaii i dotri
corespunztoarencaresedesfoaractivitipentruobinerea,recepiaidepozitareamateriilorprime
de origine animal i nonanimal, provenite din exploataia agricol familial, precum i din uniti
autorizate i/sau nregistrate sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor, prepararea i servirea
alimentelorgtitenincintaproprie.
Schimbarea destinaiei unei locuine n structur de primire agroturistic este considerat investiie
nou10.
Pentruinvestiiilenoinstructuriledeprimireturisticdetipulpensiuneagroturistic(construcienou
sau schimbarea destinaiei unei cladiri) ct i pentru extinderea structurilor de primire turistice de tipul
pensiunilor agroturistice, suprafaa de teren aferent structurii agroturistice trebuie s fie n
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificrile i completrile ulterioaren vederea
evitriisupraaglomerriiiafragmentriiexcesiveapeisajuluinatural(construcienousauextindere).
Beneficiarulivaluaangajamentulcvaintroduceobiectivulinvestiionalncircuitulturistic.
Beneficiarultrebuiesrespectecerineledemediuspecificeinvestiiilornperimetrulariilornaturale
protejate.nsituaiancarebeneficiarulnuprezinttoateautorizaiilesolicitatenaintedeultimatran
deplat,proiectuldevineneeligibil.

2.6VALOAREASPRIJINULUINERAMBURSABIL(intensitateasprijinului)

Sprijinulpublicnerambursabil:
Intensitateasprijinuluipublicnerambursabilestede70%.
Intensitateasprijinuluipublicnerambursabilpoatefide90%nurmtoarelecazuri:
pentrusolicitaniicaredesfoaractivitideproducie,serviciimedicale,sanitarveterinarei
agroturism;
pentru fermierii care i diversific activitatea de baza agricol prin dezvoltarea unor activiti
neagricole.

Pentrufermieriintensitateasprijinuluinerambursabilestede90%,ncazulncareacetiasunt:

9.Asevedea:ANEXAnr.15dinOrdinulnr.65/2013,cumodificrileicompletrileulterioare
10Investiienou:cuprindelucrriledeconstruciimontaj,utilaje,instalaii,echipamentesi/saudotari,careserealizeazpentru
construciinoisaupentruconstructiileexistentecroraliseschimbdestinaiasaupentruconstruciiaparinndntreprinderilor
croralisauretrasautorizaiiledefuncionareinuischimbdestinaiainiial.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

14

a) persoanefiziceautorizate(PFA,II,IF)caredesfoaractivitateaagricol(codulCAENautorizats
fieaferentuneiactivitiagricole),nregistratenregistrulAPIA/ANSVSA/Registrulagricol,cucel
puin12luniconsecutivenainteadepuneriiCereriideFinantareisolicitantulaobinutvenitbrut
din care veniturile din activitile agricole reprezint cel puin 50% din total venit brut n anul
precentdepuneriiCereriideFinanare;
b) persoane juridice micro ntreprinderi i ntreprinderi mici care desfoar activitatea agricol
(codulCAENautorizatsfieaferentuneiactivitiagricole),nregistratenregistrulAPIA/ANSVSA/
Registrul agricol cu cel puin 12 luni consecutive naintea depunerii Cererii de Finanare i
solicitantulaobinutvenituridinexploatare,dincarevenituriledinactivitileagricolereprezint
celpuin50%dintotalvenituridinexploatarenanulprecentdepuneriiCereriideFinanare.

Atenie! Pentru cazurile descrise mai sus, intensitatea sprijinului este 90%. Nu exist intensiti
intermediare!

seacordcurespectareaprevederilorRegulamentului(CE)nr.1.407/2013;
seacordnbazaOrdinuluiMADRnr.1731/2015;
nu va depi 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciii financiare consecutive, cu
excepia ntreprinderilor unice care efectueaz transport de mrfuri n contul terilor sau
contra cost, pentru care sprijinul nu depete suma de 100.000 euro pe durata a trei
exerciiifinanciareconsecutive.
Acesteajutoaredeminimisnupotfiutilizatepentruachiziionareadevehiculepentrutransportulrutier
demrfuri,autoturismesauautovehiculedetransportpersoane.
Serviciile integrate, n care transportul propriuzis reprezint doar un element, cum ar fi serviciile de
mutare,serviciilepotalesaudecurieratoricolectareadeeurilorsauserviciiledeprelucrare,nuartrebui
considerateserviciidetransport.
Sprijinul public se va rambursa n valoare de maximum 200.000 euro (reprezentand 90% sau 70%) din
totalulcheltuieliloreligibile.Valoareacarevadepi200.000eurovafiincadratnbugetcaicheltuial
neeligibil.
Plafonulminimacceptatpentruunproiectfinanatprinaceastsubmsurestede10.000euro,aceast
sumreprezentndvaloareatotaleligibilaproiectului.
Atenie!ncazulncare,prinacordareaajutoruluideminimissolicitatprinCerereadeFinanaredepus
pesubmsura6.4,sardepiplafonulde200.000euro/beneficiar(ntreprindereunic),proiectulvafi
declaratneeligibil.
Potrivitart.9(1)literac)dinOMADR1731/2015cumodificrilesicompletrileulterioare,dataacordrii
ajutoruluideminimisseconsiderdatalacaredreptullegaldeaprimiajutorulesteconferitbeneficiarului
n conformitate cu regimul juridic naional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se
pltescntreprinderiirespective.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

15

Capitolul3
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE
ACORDATEPENTRUSUBMSURA6.4

n cazul sprijinului pentru investiii n crearea i dezvoltarea de activiti neagricole, se aplic principiul
finanriinerambursabilesubformarambursriicosturiloreligibilesuportateipltiteefectivnprealabil
dectrebeneficiar.
Un solicitant al sprijinului prin submsura 6.4 poate depune n acelai timp proiecte pentru alte sub
msuri din cadrul PNDR 20142020 pentru a fi cofinanate prin FEADR, cu ndeplinirea cumulativ a
urmtoarelorcondiii:
a) respectareacondiiilordeeligibilitatealeacestuiaiaregulilorajutoarelordeminimis;
b) nu sunt create condiiile pentru a obine n mod necuvenit un avantaj, n sensul prevederilor
art.60dinRegulamentul(UE)nr.1.306/2013,noriceetapdederulareaproiectului;
c) prezentareadoveziicofinanriiprivateainvestiiei,prinextrasdeconti/saucontractdecredit
acordatnvedereaimplementriiproiectului,prindeschidereaunuicontspecialalproiectuluincarese
vireaz/depune minimum 50 % din suma reprezentnd cofinanarea privat, disponibilul din acest cont
fiinddestinatplilorefectuatedesolicitantnvedereaimplementriiproiectului.

ncazulncaredovadacofinanriiseprezintprinextrasdecont,acestavafivizatidatatdebanccu
celmult5zilelucrtoarenaintededatadepuneriilaOJFIR/CRFIR(vafiprecizatcontul,titularulcontului
i suma virat n cont de beneficiar) i va fi nsoit de Angajamentul solicitantului (model afiat pe site
www.afir.info)princareiasumcminimum50%dindisponibiluldecofinanare(privat)vafidestinat
pliloraferenteimplementriiproiectului.AFIRvaverificacheltuielilenextrasuldecontdepusladosarul
aferentprimeitranedeplat.

ncazuldepuneriiunorsolicitripentrumaimulteproiecte,solicitantul/beneficiarul,dupcaz,trebuies
dovedeascexistenacofinanriiprivatepentruproiect,sau,dupcaz,cumulatpentrutoateproiectele.

n cadrul submsurii 6.4, un beneficiar poate solicita finanare pentru unul sau mai multe proiecte cu
respectareacondiiilordeeligibilitatealeacestuiaiaregulilorajutoarelordeminimis.

3.1COMPLETAREA,DEPUNEREAIVERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

DosarulCereriideFinanareconineCerereadeFinanarensoitdeanexeletehniceiadministrative
conform listei documentelor, care vor fi scanate i depuse numai online pe pagina de internet
www.afir.info.

FormularulstandardalCereriideFinanareesteprezentatnAnexa1laprezentulGhidiestedisponibil,
nformatelectronic,peadresadeinternetwww.afir.info.

Atenie! Este necesar s se respecte formatele standard ale anexelor Indicatori de monitorizare i
FactoriderisccarefacparteintegrantdinCerereadeFinanare,precumiconinutulacestora.Sevor
completanumai informaiile solicitate(nusevoraduga altecategoriide indicatoriinicialifactoride
risc n afara celor inclui n anexele menionate mai sus). Completarea celor dou anexe la Cererea de
Finanareesteobligatorie.

Cererea de Finanare trebuie nsoit de anexele prevzute n modelul standard. Anexele Cererii de
Finanarefacparteintegrantdinaceasta.Depunereasevarealizanumainsistemelectronic,accesnd
linkulwww.afir.info

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

16

3.1.1 COMPLETAREACERERIIDEFINANARE

CompletareaCereriideFinanare,inclusivaanexeloracesteia,sevafaceconformmodeluluistandard.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea documentelor suport
n altordinedectcea specificatetc.)poateconducelarespingereaDosaruluiCereriide Finanarepe
motivdeneconformitateadministrativ.

CerereadeFinanaretrebuieredactatpecalculator,nlimbaromn.
CerereadeFinanaretrebuiecompletatntrunmodclaricoerentpentruanlesniprocesuldeevaluare
aacesteia.

nacestsens,sevorfurnizanumaiinformaiilenecesareirelevante,carevorprecizamodulncarevafi
atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce msur proiectul
contribuielarealizareaobiectivelorprogramului.

Atenie! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, beneficiarul poate
solicita fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului nr. 1.305/2013, ale Regulamentului nr.
807/2014ialeHotrriiGuvernuluinr.226/2015)

BeneficiarulpoateoptapentruobinereaunuiavansprincompletareacsueicorespunztoaredinPlanul
financiardincadrulCereriideFinanare.
Avansulserecupereazlaultimatrandeplat.

3.1.2 DEPUNEREAONLINEADOSARULUICERERIIDEFINANARE

Dosarul Cererii de Finanare care cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate
(conformListeiDocumentelorparteaEdinCerereadeFinanare),vafiscanatidepusonline.
DosarulCereriideFinanarevafipaginat,cutoatepaginilenumerotatemanualnordinedela1lann
partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al paginilor din dosarul complet,
inclusivdocumenteleanexate.

Pentru a depune Cereri de Finanare online, solicitanii care nu au cont pe siteul www.afir.info , vor
trebuisicreezecontdeutilizatorncadrulacestuiportal.Utilizatoriicareaudejacontcreatlpotutiliza
pentruncrcareaCererilordeFinanarenformatelectronic.

IMPORTANT!
Depunerea proiectelor se realizeaz lunar doar pentru proiectele care au punctajul estimat (evaluare
prescoring)maimaresauegaldectpraguldecalitateaferentluniirespective.

Atenie! Este strict interzisa utilizarea tuturor robotilor sau scripturilor care colecteaza in mod automat
resursele,folosireaprogramelorcareimitacaracteristicileunuiutilizatorumansaucareoferaunavantaj
nedrept,si/saufolosireadeclickbotssauscripturicareexecutaclickuriinmodautomatsaureproducin
altmodcomportamentuluman.
Estestrictinterzisautilizareadelocatiimultiple/ipurimultiplepentruacelasiUser.

Atenie! Solicitanii al cror punctaj estimat va scdea n urma evalurii AFIR sub pragul de calitate
corespunztor lunii/trimestrului respectiv i proiectele ncadrate greit din punct de vedere al alocrii
financiareaferenteuneimsuri/submsuri/componente(alocaredistinct),vorfideclaraineconformii
nuvorintranprocesuldeselecie.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

17


Atenie!SolicitaniicareicreeazmaimultdeuncontpesiteulAFIR,idepunmaimulteproiectepe
submsura6.4,naceeaisesiune,voraveatoateproiecteledeclarateneeligibile.

PAIIcaretrebuieparcuripentruncrcareaCererilordeFinanarenportalulAFIRsunturmtorii:

I.AccesareasiteuluiAFIR
Accesullaportalserealizeazprinintermediulunuiwebbrowser(ex:InternetExplorer,MozillaFirefox)i
accesareaadreseiwww.afir.info.Odataccesatadresa,vafiafiatpaginaprincipal.

II.Autentificare
Pentru logare exist, un cmp de tip text, pentru introducerea datelor legate de user:
i deconectare

. De asemenea, se gsete i un

buton dedicat optiunii de nregistrare ca utilizatori a vizitatorilor


. Dup nregistrare,
utilizatorul va primi un email de confirmare i va trebui s urmeze instruciunile din respectivul mesaj
pentruactivareacontuluicreat.

III.Pregtiredocumentepentruncrcare
Dupautentificare,sevadeschidesesiuneadelucru,ncareutilizatorulvaefectuapaiiurmtori:
1.Completaredatedeidentificarealesolicitantului:
Numeiprenumesolicitant/Denumiresolicitant
Titlulproiectului
CNP/CUIsolicitant
Adresadeemailareprezentantuluilegalalproiectului
2.Completareasesiuniiiasubmsuriipecaresedoretedepunereaproiectului
n vederea depunerii proiectului, solicitantul va selecta din lista disponibil sesiunea, licitaia i sub
msuracorespunztoare.l.Dupselectareaacestora,utilizatorulvacontinuacupasuldencrcareCerere
deFinanareianexetehnicoadministrative.

IV.ncrcareaCereriideFinanare,aanexelortehniceiadministrative.
Suntdisponibileurmtoareleseciuni:
1.
ncrcareaformularuluiCereredeFinanare
La ncrcarea Cererii de Finanare vor avea loc o serie de validri n scopul de a ajuta solicitantul n
corectareadiverselorproblemeprecum:
a. formularulCereriideFinanaretrebuiesfieredactatelectronic.
b.
sevautilizaultimaversiunedeCereredeFinanare,publicatpentrusesiunearepectiv.
c.
denumireafiierelornutrebuiesconincaracterelespeciale~"#%&*:<>?/\{|}

n funcie de informaiile privind amplasarea proiectului Regiune Jude i tipul de investiie, cu


construciimontajsaufrconstruciimontaj,sevastabiliOficiulJudeean/Centrulregionallacareseva
lansafluxuldeDepunereCereredeFinanare,nSPCDR.
d. ncrcareaformularuluiCereriideFinantarecompletat,semnatiscanat.

2. ncrcaredocumenteanexateCereriideFinanare
Utilizatorulvancrcafiecaredocumentnparte,ncrcareafiinddetipasincron.Validriprivindformatul
fiierelorceurmeazafincrcate:

Fiiereletrebuiesfienformat.pdfscanatecuorezoluiedeminim200dpi.Documenteledepuseon
linetrebuiesafielizibile!
AnexeleBsauClaStudiuldeFezabilitatevorfincarcatedecatresolicitaninformatPDF.

3. ncrcareAltedocumente
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

18

naceastseciune,utilizatorulareposibilitateadeancrcaialtedocumentejustificativealeproiectului.
Duprealizareapailordemaisus,utilizatorulvaacionabutonuldeUpload,iarlafinalizareancrcrii,
acestavaprimiunmesajdeconfirmare,dactoatefiiereleaufostncrcatecusucces.
Dupncrcareacusuccesatuturorfiierelor,acesteavorfitransferatelaAFIR.Acesteasevorregsin
Sistemul de gestiune a documentelor, n folderul proiectului, concomitent cu startarea fluxului de
DepunereEvaluare, n sarcinile ef SLIN, pentru desemnarea expertului care va verifica Cererea de
Finanare.
Alocareabonurilordeordinesevarealizapringenerareauneisecveneunicepesesiune.

Atenie!PentruaprevenirespingereaCereriideFinanarecaurmareadescopeririiunorerorideformn
completarea Cererii de Finanare, solicitantul are responsabilitatea ncrcrii unei Cereri de Finanare n
careinformaiasfiecompleticonformcurealitatea.

Dupdepunereaproiectelor,pentrusolicitani,suntdisponibilenumaiaciunileVizualizare,Statusuri.

Atenie! Solicitanii vor putea s redepun o singur dat aceeai Cerere de Finantare n cadrul unei
sesiunianualecontinue,numaidupretragereanprealabilaacesteia.

PentruCereriledeFinanareacrorncrcareonlineprinintermediuluiportaluluiAFIRserealizeazdup
ora14.00,termenulprivindverificareacondiiilordeadmiteresederuleazdinziuaurmtoare.nultima
zidedepunerealicitaiei,ncrcareaonlineserealizeazpnlaora16.00.

Piesele desenate care depesc formatul A3, se pot ataa salvate direct n format .pdf, la care se va
adaugadeclaraiaproiectantuluiprivindconformitateacuplaneleoriginaledinCerereadeFinanare.

3.1.3 VERIFICAREADOSARULUICERERIIDEFINANARE

VerificareaCererilordeFinanaresefacela:
o OJFIRpentruproiectefrconstructiimontaj;
o CRFIRpentruproiectecuconstructiimontaj

1.NCADRAREACERERIIDEFINANARENFUNCIEDEPRESCORING

CerereadeFinanareseverificdinpunctdevederealeligibilitiiialcriteriilordeselecie,ncazuln
careautoevaluareascorului(punctajului)solicitantuluiestemaimaresauegalcupraguldecalitateal
luniincareadepusCerereadeFinanare;

2.VERIFICAREAELIGIBILITIICERERIIDEFINANARE

Verificareaeligibilitiitehniceifinanciareconstn:
verificareaeligibilitiisolicitantului;
verificareacriteriilordeeligibilitate;
verificareabugetuluiindicativalproiectului;
verificareaStudiuluideFezabilitateiatuturordocumenteloranexate.

Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale i rezerv dreptul de a solicita documente sau informaii
suplimentare dac, pe parcursul verificrilor i implementrii proiectului, se constat c este necesar.
Informaiilesuplimentaresevorsolicitadectreexperiievaluatorinsistemonline,dectreentitateala
care se afl n evaluare Cererea de Finanare, iar rspunsul va fi transmis on line n termen de 5 zile
lucrtoaredeladataprimiriiformularuluiE3.4sauvorfipredateexperilorOJFIR/CRFIRlavizitapeteren.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

19

Cazurilencareexpertulevaluatorpoatesolicitainformaiisuplimentaresunturmtoarele:
1. ncazulncaredocumentultehnic(StudiuldeFezabilitate)conineinformaiiinsuficientepentru
clarificareaunuicriteriudeeligibilitatesauexistinformaiicontradictoriininteriorullui,ori,fa
decelemenionatenCerereadeFinanare.
2. ncazulncareavizele,acordurile,autorizaiileaufosteliberatedectreautoritileemitententr
oformcarenurespectprotocoalelencheiatentreAFIRiinstituiilerespective.
3. n cazul n care n bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare i devizele pe obiect) exist
diferene de calcul sau ncadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este facut
corect.
4. corectareaerorilordeformasesizatepeparcursulverificriiCereriideFinanare.

Atenie!Clarificrilecuprinsendocumenteleprimitecaurmareasolicitriideinformaiisuplimentarenu
potfifolositepentrusuplimentareapunctajului.

Nuestepermisncadrareansubcapitolul4.1dinBugetulindicativConstruciiiinstalaii,attaunor
cheltuieli eligibile ct i a unor cheltuieli neeligibile, fr a se detalia n devizele pe obiect lucrrile
corespunztoarespaiilor/instalaiilorcesevorexecuta.

Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4 din Bugetul indicativ, se vor preciza care sunt echipamentele,
utilajele/montajulcarefacpartedincategoriacheltuieliloreligibile/neeligibile.

In situatii exceptionale, se pot solicita si alte clarificri, a cror necesitate a aprut ulterior transmiterii
rspunsuluilainformatiilesuplimentaresolicitateinitial.

3.VERIFICAREAPETERENACERERILORDEFINANARE

Verificarea pe teren se realizeaz de ctre entitile care instrumenteaz Cererea de Finanare numai
pentruproiectelecarevizeazmodernizri,respectiv:
OJFIR pentruCereriledeFinanarefrconstruciimontaj;
CRFIR pentruCereriledeFinanarecuconstruciimontaj;

Scopul verificrii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n anexele tehnice i
administrativecuelementeleexistentepeamplasamentulpropus.Expertulcomparverificareaanumitor
criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificrii administrative) cu realitatea, pentru a se
asiguradecorectitudinearspunsurilor.
n cazul n care solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuat de ctre expertii
OJFIR,acestapoatecontestarezultateleverificrii,lapublicarearaportuluideselecie,numaincazuln
carereprezentantullegal/mputernicitulreprezentantuluilegalamenionatobservaiinformularulE3.8
Fiadeverificarepeteren.

4VERIFICAREACRITERIILORDESELECIE

nurmaverificriieligibilitiiiacriteriilordeseleciepotexistaurmtoarelesituaii:

proiectulesteneeligibil,cazncaresolicitantulestentiinatcuprivirelaacestaspect;

proiectulesteneconform,cazncaresolicitantulestentiinatcuprivirelaacestaspect;

proiectulesteeligibilivaaveaunpunctajpraguldecalitatelunar,cazncareproiectulvatrece
laetapadeverificareacriteriilordeselecie;

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

20

VerificareapunctajuluideselecieserealizeazpentrutoateCereriledeFinanareeligibilepentrucare
sa constatat respectarea condiiilor de eligibilitate, pe baza formularului Fia de evaluare general a
proiectuluiE1.2,parteaBVerificareacriteriilordeselecieacereriidefinanare.

Verificrilevorfinconformitatecucriteriiledeselecieipunctajeleaferentestabilitenprezentulghid.

ncazulproiectelorverificate,suntposibile2situaii:
CereredeFinanareSelectat:
o punctajulcalculatdeexpertpraguldecalitatelunar;
o intrnprocesuldeselecieinRegistrulelectroniccustatutulS;
CerereadeFinanareNeconform(nefinanat):
o punctajulcalculatdeexpert<praguldecalitatelunar,
o intrnRegistrulelectroniccustatutulR;

5.SELECIAPROIECTELOR

Submsurabeneficiazdeoalocarefinanciaranual.
Alocareafinanciarpublicasubmsurii,aferentperioadeidedepunerecontinue,criteriiledeselecie,
punctajele de selecie, criteriile de departajare i pragul minim sunt realizate la iniiativa AM PNDR cu
consultareaprealabilaComitetuldeMonitorizare.
PentrufiecaresesiuneanualcontinusefaceunANUNDELANSAREASESIUNIIANUALECONTINUEde
depunereaproiectelor,ncaresevorprezenta:alocareaanualcorespunztoaresubmsurii,intervalul
dedepunereaproiectelor,pragulminimipraguriledecalitatelunare.

Punctajulminimpentruaceastsubmsurestede10puncte.

La depunerea proiectului, solicitantul are obligaia de a realiza autoevaluarea (prescoring). Punctajul


rezultat n urma estimrii trebuie completat n rubrica punctaj estimat din seciunea A6 Total
punctajestimatpentrucriteriiledeseleciendepliniteaCereriideFinanare.

Atenie!Punctajulestimat(autoevaluare)sevafacepepropriarspundereasolicitantului.

Depunereacontinuaproiectelorncadrulsesiuniianualeaferenteuneimsuri/submsuri/componente
(alocaredistinct)seopretenaintedetermenullimitprevzutnnotadelansare,atuncicndvaloarea
publictotalaproiectelordepuseavndunpunctajestimat(autoevaluare/prescoring)maimaresauegal
cu pragul de calitate aferent lunii/trimestrului respectiv, excluznd valoarea public total a proiectelor
retrase ajunge la 200% din nivelul alocrii sesiunii anuale a msurii/submsurii/componentei (alocare
distinct), cu excepia primelor 5 zile calendaristice din fiecare etap de depunere ) cnd oprirea
depunerilordeproiectenuestecondiionatdeatingereaplafonuluide200%dinnivelulalocriisesiunii
anuale.

Atenie! Solicitanii al cror punctaj estimat va scdea n urma evalurii AFIR sub pragul de calitate
corespunztor lunii/trimestrului respectiv i proiectele ncadrate greit din punct de vedere al alocrii
financiareaferenteuneimsuri/submsuri/componente(alocaredistinct),vorfideclaraineconformii
nuvorintranprocesuldeselecie.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

21


Toate proiectele depuse ntro lun calendaristic care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de
calitatecorespunztorluniirespective,vorfievaluatedectreAFIR.
Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal dect pragul de calitate corespunzator lunii
respectivesevantocmiunraportdeselecielunar.

Atenie!EvaluareacriteriilordeseleciesefacenumainbazadocumentelordepuseodatcuCererea
deFinanare.

Dupfinalizarearaportuluideselecielunar/final,aprobareaacestuiaipublicareapesiteulpropriu,AFIR
notificsolicitaniicuprivirelarezultatulprocesuluideselecie.

Selecia proiectelor se face n ordinea descresctoare a punctajului de selecie n cadrul alocrii


disponibilepentruselecialunarcereprezintdiferenadintrealocareaanualivaloareapublictotal
aproiectelorselectateprinrapoarteledeselecie/contestaielunareanterioare,iarpentruproiectelecu
acelaipunctaj,departajareasevafacecresctornfunciedevaloareaeligibilaproiectelor.

ncazulproiectelorcuacelaipunctajiaceeaivaloareeligibilaproiectului,departajareaacestoraseva
facenordineaurmtoarelorprioriti:
1. ProiectecarepropunserviciiIT
2. Proiectecarepropunactivitimeteugreti

CONTESTAIILE pot fi depuse ncepnd cu momentul publicrii Raportului de Selecie lunar /final pe
paginade internetAFIR.Aplicanii careau depusproiectencadruluneisesiuni anualecontinue pentru
care afost ntocmitunraport deselecie lunar/final au ladispoziie 5 zilelucrtoaredela postarea pe
pagina de internet AFIR a Raportului de Selecie lunar /final pentru a depune contestaii cu privire la
rezultatulevalurii.

Atenie!Contestaiile,semnatedebeneficiar,vorfidepusenumaionline,ntermende5zilelucrtoare
de la publicarea Raportului de Selecie lunar/final. Contestaiile depuse n afara termenului prevzut
maisusseresping.

DupasoluionareacontestaiilordectreComisiadeContestaiiipublicarearaportuluidecontestaiipe
pagina de internet a AFIR, solicitanii sunt notificai n 3 zile lucrtoare de la publicare cu privire la
rezultatulcontestaiilor.

Duppublicarearaportuluilunar/trimestrial/finaldecontestaii,AFIRvaprocedalaseleciaproiectelorcu
punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanare, precum i a
proiectelorcupunctajultotalmaimaresauegalcupraguldecalitatelunar/trimestrialdarmaimicdect
punctajul ultimului proiect selectat pentru finanare n situaia n care nu sunt proiecte eligibile fr
finanare n Lista proiectelor nefinanate din Raportul de Selecie Lunar/Trimestrial. Proiectele eligibile
neselectate vor rmne n ateptare i vor intra n competiie cu proiectele depuse n cadrul aceleiai
sesiunianualecontinuededepunereaproiectelor,dupcaz.

IMPORTANT!
Procesul de SELECIE i procesul de VERIFICARE A CONTESTAIILOR se desfoar potrivit
Regulamentului de organizare i funcionare al procesului de selecie i al procesului de verificare a
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

22

contestaiilor pentru proiectele aferente msurilor din programul naional de dezvoltare rural 2014
2020(pndr),cumodificrileicompletrileulterioare,nvigoarelamomentullansriisesiunii,publicat
pesiteurilewww.madr.roiwww.afir.info.

IMPORTANT!
REEVALUAREACERERILORDEFINANARENURMACONTESTAIILORserealizeaznbazadocumentelor
depuseodatcuCerereadeFinanare.Documentelesuplimentaredepuselacontestaiepotfiluaten
considerare numai n situaia n care acestea nu fac parte din categoria documentelor care trebuie
depuseobligatoriulaCerereadeFinanare,existaulamomentuldepuneriiCereriideFinanareinuau
caobiectmrireapunctajului.

3.2CONTRACTAREASPRIJINULUINERAMBURSABIL

Pentru proiectele selectate, AFIR notific Beneficiarul privind selectarea Cererii de Finanare n vederea
prezentrii documentelor necesare contractrii precum i a documentelor originale depuse n copie la
DosarulCereriideFinanare,pentrucaexpertulAFIRsverificeconformitateacuoriginalulacestora.

Dup soluionarea contestaiilor, AFIR va notifica solicitantul privind selectarea Cererii de Finanare n
vederea semnarii Contractului de Finantare pentru toate proiectele eligibile cu punctajul mai mare sau
egal dect ultimul proiect intrat la finanare, precum i proiectele cu punctajul total mai mare sau egal
dect pragul de calitate lunar/trimestrial dar mai mic dect punctajul ultimului proiect selectat pentru
finanare n situaia n care nu sunt proiecte eligibile fr finanare n Lista proiectelor nefinanate din
RaportuldeSelecieLunar/Trimestrial.

nurmadepuneriilaAFIRaCereriideFinanareiadocumentelornoriginalsolicitatelacontractare,pe
suportdehartie,unproiectselectatpoatefideclarat:
selectat pentru finanare, dac n urma verificrii documentelor sunt ndeplinite condiiile de
eligibilitate i criteriile de selecie,caz n careseva notifica solicitantul nvedereaprezentrii la
CRFIRnmaxim15zilelucrtoarepentruluarelacunotin,nvedereasemnriiContractuluide
finanare(Anexanr.4laGhidulSolicitantului).
ncazul ncaresolicitantul nu seprezint ntermenulprecizatnNotificare pentrualua lacunotin
ContractuldeFinanareinicinuanunAFIRcnusepoateprezentantermen,atunciseconsiderc
arenunatlaajutorulfinanciarnerambursabil;

neselectat pentru finanare, dac n urma verificriidocumentelornu sunt ndeplinite condiiile


deeligibilitateicriteriiledeselecie,cazncaresevanotificasolicitantul.

VerificareaconformitiilancheiereaContractuluideFinanare:

Efectuarea conformitii se va realiza nainte de semnarea Contractului de Finanare i const n


verificarea Cererii de Finanare, respectiv dac documentele originale aflate n posesia solicitantului
corespundcuCerereadeFinanaredepuspeformatdehrtie.

Obiectul Contractului de Finanare l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AFIR,


pentrupunereanaplicareaCereriideFinanareasumatdectresolicitant.

Beneficiaruluiisevaacorda finanareanerambursabilntermeniiicondiiilestabiliten Contractulde


Finanareianexeleacestuia,inclusivnCerereadeFinanareaprobat,pecareacestaareobligaiadea
lerespecta.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

23

IMPORTANT!
Se recomand ca solicitantul, respectiv beneficiarul sprijinului financiar, s consulte integral textul
Contractului de Finanare i al anexelor acestuia, si asume cele prevzute n acestea iar dup
semnareacontractului,trebuiesseasigurecaintratnposesiaacestora.

Atenie!ncazulncareexpertulverificatordescopermodificriulterioareadusedocumentelorscanate
nformatelectronic,proiectulesteconsideratneeligibilinusevamaincheiaContractuldeFinanare.

Atenie! Constituie eroare de fond nesemnarea declaraiilor pe propria rspundere sau nebifarea unei
casutedinparteaF acereriidefinantare,dacaproiectulimpune,situaiencareproiectulestedeclarat
neeligibil. Numai erorile de forma se corecteaza in procesul de evaluare prin solicitare de informatii
suplimentare.

IMPORTANT!
Pentru categoriile de beneficiari ai finanrii din FEADR care, dup selectarea/contractarea proiectului,
precum i n perioada de monitorizare, i schimb tipul i dimensiunea ntreprinderii avute la data
depunerii cererii de finanare, n sensul trecerii de la categoria de microntreprindere la categoria de
micsaumijlocie,respectivdelacategoriantreprinderemicsaumijlocielacategoriaaltentreprinderi,
cheltuielile pentru finantare raman eligibile, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, conform
prevederilorart.10dinHGnr.226/2015,cumodificrileicompletrileulterioare.

Atenie! n vederea semnrii Contractului de Finanare, solicitantul se va prezenta la sediul OJFIR (cazul
proiectelorfrC+M)/CRFIR(cazulproiectelorcuC+M)cuunexemplaraldosaruluiCereriideFinanarei
a documentelor anexe pe suport de hrtie, conform documentaiei depuse on line, care va rmne la
OJFIR/CRFIR.Pentruconfruntareadocumentelorcopiedepuseattpesuportdehrtie,ctionline,seva
prezenta totodat i dosarul cuprinznd documentele n original. Exemplarul original al Cererii de
FinantaresialanexelorvafipastratlaAFIRpentruntocmireadosaruluiadministrativ.

Solicitantul are obligaia de a depune la Autoritatea Contractant (OJFIR/ CRFIR), n termenenle


precizate mai jos, calculate de la data primirii notificrii privind selectarea cererii de finanare
urmtoareledocumentecucaracterobligatoriu,:

1. Documentul/ documentele n original, care dovedesc capacitatea i sursa de cofinanare privat a


investiiei,prinextrasdeconti/saucontractdecreditacordatnvedereaimplementriiproiectului,prin
deschiderea unui cont special al proiectului n care se vireaz/depune minimum 50% din suma
reprezentndcofinanareaprivat,disponibiluldinacestcontfiinddestinatplilorefectuatedesolicitant
nvedereaimplementriiproiectului..ncazulncaredovadacofinanriiseprezintprinextrasdecont,
acestavafivizatidatatdeinstituiafinanciarcucelmult5zilelucrtoarenaintededatadepuneriila
OJFIR / CRFIR i va fi nsoit de Angajamentul solicitantului (model afiat pe site www.afir.info) c
minimum 50% din disponibilul de cofinanarea privat va fi destinat plilor aferente implementrii
proiectului.AFIRvaverificacheltuielilenextrasuldecontdepusladosarulaferentprimeitranedeplat.

ncazulncareimplementatimaimulteproiectencadrulPNDR,trebuiesprezentaidovadacofinanrii
privatecumulatpentrutoateproiectele.

Se va depune totodat, un document de la instituia financiar cu datele de identificare a acesteia i a


contuluiaferentproiectuluiFEADRdenumirea,adresainstituieifinanciare,codulIBANalcontuluincare
sederuleazoperaiunilecuAFIR(noriginal,nmax.3luni);

2. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de Direcia General a
FinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocialipunctedelucru(numaincazuln
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

24

caresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor)idacestecazul,graficuldereealonareadatoriilor
ctrebugetulconsolidat,(noriginal,nmax.3luni).

3.DocumentemisdeDSPjudeeanconformprotocoluluidecolaborare(nmax.3lunidelanotificarea
solicitantuluiprivindselectareaCereriideFinanare).

4.DocumentemisdeDSVSA(dacestecazul),conformProtocoluluidecolaboraredintreAFIRiANSVSA
publicat pe pagina de internet www.afir.info (n max. 3 luni de la notificarea solicitantului privind
selectareaCereriideFinanare)

5. Document emis de ANPM conform protocolului de colaborare (n max. 3 luni de la notificarea


solicitantuluiprivindselectareaCereriideFinanare,respectiv,nmax.6lunipentrustudiudeimpact).

n cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului i de evaluare
adecvat sau doar de evaluare adecvat, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun n termen de
maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecia proiectului i nainte de semnarea
contractului de finanare cu AFIR.. Dup expirarea termenului, Contractul de Finanare nu mai poate fi
semnat.

6.Proiectultehnic(nsoitdegraficulderealizareainvestiiei,ncazulncareinvestiiaserealizeazpe
baza acestuia) i toate documentele necesare pentru ncheierea Contractului de Finanare, pentru
proiectele selectate care prevd construciimontaj, se depun n vederea avizrii de ctre CRFIR, n
maximum3luni,respectivnmaximum6luni,pentrusituaiilencareexistcontestaiisaulitigiiprivind
proceduradeachiziiipublicepentruserviciideproiectare,deladatanotificriiAFIR(noriginal).

ncazulexisteneiunordiferenefadeStudiuldeFezabilitate,nvedereaavizriiProiectuluiTehnic,se
va prezenta ataat un tabel centralizator cu diferenele fizice/valorice ntre SFPT i bugetul
proiectului/devizulgeneral/devizelepeobiectenleiieuro,cuvalorileactualizatesemnateitampilate
dereprezentantullegaliproiectant,precumiprognozeleeconomicencazulmodificriivaloriitotalea
investiiei.

7.Cazieruljudiciaralsolicitantuluiialreprezentantuluilegal(noriginal,nmax.3luni)
Att solicitantul ct i reprezentantul legal nu trebuie s aib nscrieri n cazierul judiciar care privesc
sanciunidinsferacriminalitiieconomicofinanciare.

8.Cazierfiscalalsolicitantului(noriginal,ntermende3luni)).

Atenie! Nedepunerea documentelor obligatorii n termenele prevzute conduce la nencheierea


ContractuluideFinanare!

Maimult,ncazulnedepuneriidectresolicitaniadocumentelormenionatemaisus(ProiectulTehnic
i dovada cofinanrii) n termenele menionate n cuprinsul notificrii, n vederea ncheierii
ContractuluideFinanare,acetiavorfirestricionaideabeneficiadefinanareFEADRpnlasesiunea
continuaanuluiurmtor.

Important! n cazul investiiilor care se realizeaz n baza Proiectului Tehnic, ncheierea Contractului de
Finanaresevarealizapebazabugetuluirezultatnurmaavizriiachiziieiserviciilordeproiectare.

DuratadeexecuieaContractuluideFinanare
Estedemaximum:

36deluni(3ani)pentruproiectelecareprevdinvestiiicuconstruciimontaj
24 de luni (2 ani) pentru proiectele de investiii care includ achiziii simple de bunuri/ utilaje, instalaii,
echipamenteidotrinoi,demijloacedetransportspecializate.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

25


Durateledeexecuieprevzutemaisuspotfiprelungitecumaximum6luni,cuacordulprealabilalAFIR
i cu aplicarea penalitilor specificate n Contractul de Finanare, la valoarea rmas, cu excepia
investiiilorcareprevdadaptarealastandardeleeuropene,cazncareaceastprelungirenupoatedepi
termenuldegraielegalimpuspentruadaptarealastandarde.

Duratele de execuie prevzute mai sus, se suspend, n situaia n care pe parcursul implementrii
proiectului se impune obinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizaii,
dupcaz,pentruperioadadetimpnecesarobineriiacestora.

DuratadevalabilitateaContractuluideFinanare

Cuprinde durata de execuie a contractului, la care se adaug 5 ani de monitorizare de la data ultimei pli efectuat de
Autoritatea Contractant.

De asemenea, pe o perioad de 5 ani de la ultima trana de plat efectuat de Agenie, Beneficiarul se


obligs:
respecteismenincriteriiledeeligibilitateideselecie;
s nu modifice obiectivele prevzute n Studiul de Fezabilitate, parte integrant din Contractul i
CerereadeFinanare,
snunstrinezeinvestiia;
snuincetezeactivitateapentrucarevafifinanat.

Atenie!ncazulnerespectriiacestora,sumeleacordatevorfirecuperateintegral.

Modificarea Contractului de Finanare se poate realiza numai n cursul duratei de execuie a acestuia
stabilit prin contract i nu poate avea efect retroactiv. Orice modificare se va face cu acordul ambelor
pri, cu excepia situaiilor n care intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile,
cnd Autoritatea Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar
Beneficiarulseobligalerespectantocmai.

Orice modificare la Contractul de Finanare sau la anexele acestuia se realizeaz n scris prin Not de
aprobare.NoteledeaprobarevorfincheiatenaceleaicondiiicaiContractuldeFinanare.Astfel:
n cazul modificrii adresei, a sediului administrativ, a contului bancar sau al bncii pentru
proiectulPNDR,ncazdenlocuirearesponsabiluluilegalsauadministratoruluifrasemodifica
datele de identificare ale firmei, Beneficiarul se oblig a notifica Autoritatea Contractant.
Notificarea Beneficiarului va fi nsoit de documente justificative eliberate n conformitate cu
legislaianvigoaredeautoritilecompetente.
Conform prevederilor art. 2 (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanarea, gestionarea i
monitorizareapoliticiiagricolecomuneideabrogareaRegulamentelor(CEE)nr.352/78,(CE)nr.165/94,
(CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, n sensul
finanrii, al gestionrii i al monitorizrii PAC, fora major i circumstanele excepionale sunt
recunoscute,nspecial,nurmtoarelecazuri:
(a)decesulbeneficiarului;
(b)incapacitateaprofesionalpetermenlungabeneficiarului;
(c)ocatastrofnaturalgravcareafecteazputernicinvestiia;
(d)distrugereaaccidentalacldirilordestinateinvestiiei;
(e) exproprierea ntregii investiii sau a unei mari pri a acesteia, dac exproprierea respectiv nu ar fi
pututfianticipatladatadepuneriicererii.

ncazulapariieiforeimajore/circumstanelorexcepionale,cazncareduratadeexecuieaproiectului
aferentContractuluideFinanaresesuspend,beneficiarulareobligaia:
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

26

deanotificaAFIRnmaxim5ziledelaproducereaevenimentului;
de a prezenta AFIRdocumentejustificative emise dectre autoritilecompetene n maxim 15
ziledelaproducereaevenimentului;
deanotificaAFIRnmaxim5ziledelancetareaproduceriievenimentului.

ncazulapariieiforeimajore/circumstanelorexcepionale,demonstratdebeneficiarprindepunerea
de documente conform prevederilor legislaiei n vigoare, nu se va recupera sprijinul acordat la prima
traninusevaacordasprijinulaferenttraneiadoua,ncazulncaresituaianupoatefiremediatn
termenuldesuspendareaContractuluidefinanare.

Conform prevederilor art 63 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce
privetesistemulintegratdeadministrareicontrol,msurilededezvoltareruraliecocondiionalitatea,
n cazul n care suma solicitat de Beneficiar prin Cererea de plat este mai mare cu 10% fa de suma
stabilit n urma verificrii Dosarului cererii de plat, Beneficiarului i se va aplica o sanciune egal cu
valoareadifereneidintresumasolicitatisumastabilit.

Precizmc,ncazuluneioperaiuniconstndninvestiiinactivitideproducie,contribuiapublic
se recupereaz dac n termen de 7 ani de la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de
produciencauzestedelocalizatnafaraUniuniiEuropene.

ObiectulContractuluideFinanarelreprezintacordareafinanriinerambursabiledectreAFIR,pentru
punereanaplicareaCereriideFinanareasumatdectresolicitant.

Beneficiaruluiisevaacorda finanareanerambursabilntermeniiicondiiilestabiliten Contractulde


Finanareianexelelaaceasta,inclusivnCerereadeFinanareaprobat,pecareacestaareobligaiadea
lerespecta.

LadepunereaCereriideFinanare,solicitantulivadaacordulnceeaceprivetepublicareapesiteul
A.F.I.R.adatelordecontact(denumire,CUI,adres,telefon,denumire/valoareproiect).

PRECIZRIREFERITOARELAACORDAREAAVANSULUI
Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans n vederea demarrii investiiei n formularul Cererii de
Finanare,AFIRpoatesacordeunavansdemaxim50%dinvaloareaeligibilnerambursabil.
AvansulpoatefisolicitatdebeneficiarpnladepunereaprimeiCererideplat.
BeneficiarulpoateprimivaloareaavansuluinumaidupprimireaavizuluifavorabildinparteaAFIRasupra
procedurilordeachiziiiastfel:ncazulproiectelorcareprevdlucrrideconstruciimontaj,dupavizarea
celpuinaproceduriideachiziiilucrri,iarncazulproiectelorpentruachiziiidebunuri,dupavizarea
celpuinauneiachiziiidebunuriinumaidupsemnareacontractuluidefinanare.

PlataavansuluiaferentContractuluideFinanareestecondiionatdeconstituireauneigaraniieliberate
deoinstituiefinanciarbancarsaunebancarnscrisnregistrulspecialalBnciiNaionaleaRomniei,
n procent de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului este prevzut n Contractul de Finanare
ncheiatntrebeneficiariAFIR.Utilizareaavansuluisejustificdectrebeneficiarpebazdedocumente
pn la expirarea duratei de execuie a contractului prevzut n Contractul de Finanare, respectiv la
ultimatrandeplat.
GaraniaaferentavansuluitrebuieconstituitladispoziiaAFIRpentruoperioadegalcuduratade
execuie a contractului i va fi eliberat n cazul n care AFIR constat c suma cheltuielilor reale
efectuate, care corespund contribuiei financiare a Uniunii Europene i contribuiei publice naionale
pentruinvestiii,depetesumaavansului.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

27

Beneficiarul trebuie s justifice avansul primit de la Autoritatea Contractant pe baza documentelor


justificativesolicitatedeAFIRconformInstruciunilordeplat,AnexaVlaContractuldeFinanarepnla
expirareadurateiderealizareainvestiieiprevzutencontractuldefinanare,respectivlaultimatran
deplat.

BeneficiarulcareancasatdelaAutoritateaContractantplatanavansisolicitprelungireaperioadei
maxime de execuie aprobate prin contractul de finanare, este obligat naintea solicitrii prelungirii
duratei de execuie iniiale a contractului s depuna la Autoritatea Contractant documentul prin care
dovedete prelungirea valabilitii Scrisorii de Garanie Bancar/Nebancar, poli de asigurare care s
acoperentreagaperioadadeexecuiesolicitatlaprelungire.

AFIR efectueaz plata avansului n contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituie
bancar

PRECIZRIREFERITOARELAMODIFICAREACONTRACTULUIDEFINANARE
Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finanare numai n cursul duratei de
execuieaacestuiastabilitprincontractinupoateaveaefectretroactiv.
Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor pri, cu excepia situaiilor n care
intervin modificri ale legislaiei aplicabile finanrii nerambursabile, cnd Autoritatea
Contractant va notifica n scris Beneficiarul cu privire la aceste modificri, iar Beneficiarul se
obligalerespectantocmai.
Beneficiarul poate efectua modificri tehnice i financiare, n sensul realocrilor ntre liniile
bugetare, dac acestea nu schimb scopul principal al proiectului i nu afecteaz
funcionalitateainvestiiei,criteriiledeeligibilitateiseleciepentrucareproiectulafostselectat
icontractatiarmodificareafinanciarselimiteazlatransferuldemaxim10%dinsumanscris
iniial n cadrul bugetului ntre capitole bugetare de cheltuieli eligibile i fr diminuarea valorii
totale eligibile a proiectului, cu notificarea prealabil a Autoritii Contractante, fr a fi ns
necesaramendareaContractuluideFinanareprinactadiional.
Solicitantul/beneficiarultrebuiesdepundinproprieiniiativtoateeforturilepentrualuacunotintde
toate informaiile publice referitoare la msura/submsura din PNDR 20142020, schema de ajutor
pentru care depune proiectul n cadrul PNDR 2014 2020 n vederea selectrii pentru finanare i s
cunoasctoatedrepturileiobligaiileprevzutencontractuldefinanarenaintedesemnareaacestuia.

AutoritateaContractantpoatencetavalabilitateaContractului,deplindrept,printronotificarescris
adresatbeneficiarului,frpunerenntrziere,frnicioaltformalitateifrinterveniainstanei
judectoretinurmtoarelesituaii:
constatareauneineregulicuprivirelancheiereaoriexecutareaContractului,
beneficiarulestedeclaratnstaredeincapacitatedeplat,
afostdeclanatprocedurainsolvenei/falimentului,
AutoritateaContractantconstatc:
celedeclaratepeproprierspunderedebeneficiar,prinreprezentaniisi,nucorespundrealitii,

documentele / autorizaiile / avizele depuse n vederea obinerii finanrii nerambursabile sunt


constatatecafiindneadevrate/false/incomplete/expirate/inexacte/nucorespundrealitii

nacestecazuri,beneficiarulvarestituiintegralsumeleprimitecafinanarenerambursabil,mpreuncu
dobnzi i penaliti n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare i n conformitate cu
dispoziiilecontractuale,

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

28

Prin excepie, n situaia n care nendeplinirea obligaiilor contractuale nu este de natur a afecta
condiiile de eligibilitate iselecieaproiectului,recuperarea sprijinului financiarse va realiza nmod
proporionalcugraduldenendeplinire.

AnteriorncetriiContractuluideFinanare,AutoritateaContractantpoatesuspendacontractuli/sau
plilecaomsurdeprecauie,froavertizareprealabil.

n condiiile legii, Contractul de Finanare pentru proiectele finanate din FEADR, precum i toate
drepturileiobligaiilecedecurgdinacestanupotfaceobiectulcesiunii,fracordulexpresiprealabilal
AFIR.

Pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare derulrii proiectului, beneficiarul finanrii din FEADR
poate constitui garanii n favoarea unei instituii de credit, sub forma ipotecrii investiiei care face
obiectul Contractului de Finanare, cu notificarea AFIR n condiiile legii i cu respectarea prevederilor
ContractuluideFinanarencauz.
Beneficiarul este obligat s transmit AFIR o copie a contractului de credit i ipotec, n termen de
maximum10zilelucrtoaredelasemnareaacestuia.

3.3ACHIZIIILE

ntreaga procedur de achiziii servicii, bunuri cu sau fara montaj i de executie lucrari (constructii,
modernizari) n cadrul proiectelor finanate prin PNDR se va derula online pe siteul www.afir.info,
conformprevederilorManualuluideachiziiiiinstruciunilordepublicaredisponibilepesiteulAgentiei
(tutoriale), valabile att pentru beneficiari ct i pentru ofertani, condiia cerut fiind autentificarea
beneficiarului/solicitantuluipesiteulwww.afir.info.

PentruncheiereacontractelorcufirmeledeconsultanputeiconsultaModeluldeContractdePrestri
ServiciiProfesionaledeSpecialitate,precumiRecomandrinvedereancheieriicontractelordeprestri
serviciideconsultani/sauproiectare,publicatepepaginaoficialAFIRlaseciunea:InformaiiGenerale
>> Rapoarte i Liste >> List firme de consultan. Aceste documente au un caracter orientativ, prile
avnd libertatea de a include n contractul pe care l vei semna, clauzele cele mai potrivite i adaptate
serviciilorvizatederespectivelecontracte.

Lasesizareamotivatisusinutcudoveziaunuibeneficiar/contractorcufinanaredinFEADR,cuprivire
laconsultanii/contractorii/beneficiariiacestuiacarenuseachitdeobligaiilecontractuale,cuexcepia
cazurilor de for major, AFIR/ MADR, dup o verificare prealabil i n baza unui act administrativ de
constatare, poate s includ i s fac publice informaiile despre acetia n Lista consultanilor/
contractorilor/ beneficiarilor care nu i respect obligaiile contractuale. Informaii privind consultanii,
contractoriiibeneficiariisprijinuluifinanciarneambursabilcarenuirespectobligaiilecontractualevor
puteaficonsultatepesiteuloficialalAFIR.

ncontextulderulriiachiziiilorprivate,conflictuldeinteresesedefineteprin:
A. Conflictuldeinteresentrebeneficiar/comisiiledeevaluareiofertani:
Acionariatulbeneficiarului(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegaliaiacestuia,membriin
structuriledeconducerealebeneficiarului(administratori,membrinconsiliideadministraieetc)
imembriicomisiilordeevaluare:
a. deinaciunidincapitalulsubscrisalunuiadintreofertanisausubcontractani;
b. fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membrii ai
consiliilor de administraie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertani sau
subcontractani;
c. suntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemai
sus.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

29

B. Conflictuldeinteresentreofertani:
Acionariatuluiofertanilor(pnlaproprietariifinali),reprezentaniilegali,membriinstructurile
deconducerealebeneficiarului(consiliideadministraieetc):
a. Deinpachetulmajoritardeaciunilacelelaltefirmeparticipantepentruaceeaiachiziie
(OUG66/2011);
b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentani legali, administratori, membri ai
consiliilor de administraie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau
subcontractant;
c. SuntnrelaiederudeniepnlagradulIVsauafincupersoaneaflatensituaiiledemai
sus.
Nerespectarea de ctre beneficiarii FEADR a Instruciunilor privind achiziiile private anex la
contractuldefinanareatrageneeligibilitateacheltuieliloraferenteachiziieideservicii,lucrrisau
bunuri.
Pe parcursul derulrii procedurilor de achiziii, la adoptarea oricrei decizii, trebuie avute n
vedereurmtoareleprincipii:
d. Nediscriminarea;
e. Tratamentulegal;
f. Recunoatereareciproc;
g. Transparena;
h. Proporionalitatea;
i. Eficienautilizriifondurilor;
j. Asumarearspunderii.

BeneficiarulvadepunelaOJFIR/CRFIR,DeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlat
nmaxim30deziledelaavizareaprimuluidosardeachiziie(exceptnddosareledeservicii).

ncazulncarebeneficiazdeavans,beneficiarulpoatedeasemeneasdepunlaOJFIR/CRFIRDeclaraia
deealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlatnmaxim30deziledelaavizareaprimuluidosarde
achiziie(inclusivdosareledeservicii).

ncazulproiectelorpentrucaresedeconteazTVAuldelabugetuldestatconformprevederilorlegalen
vigoare,beneficiariitrebuiesdepuniDeclaraiadeealonareadepuneriiDosarelorCererilordePlata
distinctpentruTVA.

n cazul n care beneficiarul nu depune Declaraia de ealonare n termenul prevazut, aceasta se va


depuneceltrziuodatcuprimatranaDosaruluicereriideplat.

Atenie!Solicitaniicarevorderulaproceduradeachiziiiservicii,cuovaloaremaimarede15.000euro
nainte de semnarea Contractului de Finanare cu AFIR, vor respecta prevederile procedurii de achiziii
serviciidinManualuldeachiziiipostatpepaginadewebAFIR.

3.4PLATA

Beneficiariiprezintcerereapentruprimatrandeplatidocumentelejustificativentermendecel
mult6lunideladatasemnriiContractuluideFinanare,ncazulproiectelorpentruinvestiiinachiziii
simple, respectiv n termen de cel mult 12 luni n cazul proiectelor pentru investiii ce presupun
construciimontaj dela data semnriiContractuluideFinanare.Acestetermene se potprelungicucel
mult6luni,cuplatapenalitilorprevzutenContractuldeFinanare.
Nedepunereacereriideplatmenionatelaalin.(4)arecaefectreziliereaContractuluideFinanare.
Pentru investiiile care prevd construciimontaj, proiectul tehnic de execuie va fi avizat nainte de
semnareaContractuluideFinanaredectreAFIR.

DosarulCereriidePlatsedepunendouexemplare,pesuportdehrtie,lacareseataeazpesuport
magneticdocumentelentocmitedebeneficiar,dupcumurmeaz:
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

30

laOJFIRpentruproiectefrconstruciimontajaferentesubmsurii6.4isimilare(investiii)
ncadrulsM19.2ImplementareaStrategiilordeDezvoltareLocal;;
la CRFIR pentru proiecte cu construciimontaj aferente submsurii 6.4 i aferente 19.2
investiii.
Dosarul Cererii de Plat trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE
PLAT(veziAnexaVlaContractuldefinanare)pepaginadeinternetaAFIRwww.afir.info.

Termenullimitdeefectuareaplilorctrebeneficiarestedemaxim90dezilecalendaristicedeladata
nregistrriicereriideplatconforme.

Atenie!Beneficiarulesteobligatsnunstrinezei/sausnumodificesubstanialinvestiiarealizat
prinproiectpeoperioadde5anidelaultimaplatefectuatdeAgenie.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

31

Capitolul4
INFORMAIIUTILEPENTRU
ACCESAREAFONDURILORNERAMBURSABILE

4.1 DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE (NUMEROTATE CONFORM


POZIIEIDINCEREREADEFINANARE)
DocumenteleobligatoriicaretrebuieataateCereriideFinanarepentruntocmireaproiectuluisunt:
1. a).StudiuldeFezabilitate,attpentruproiectelecareprevdconstruciimontajctipentruproiectele
frconstruciimontaj(Anexa2dinGhidulsolicitantului).
Atenie! n situaia n care se regsesc n Studiul de Fezabilitate informaii identice din alte proiecte
similare,carenusuntspecificeproiectuluianalizatsepoatedecidediminuareacheltuielilordelacap.3
Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea dac nu se dovedete o particularizare la specificul
proiectului.

ncazulncaresolicitantulrealizeaznregieproprieconstruciilencarevaamplasautilajeleachiziionate
prin investiia FEADR, cheltuielile cu realizarea construciei vor fi trecute n coloana neeligibile,
solicitantulvaprezentaCertificatuldeurbanismivantocmiStudiuldeFezabilitate.
Important!
ncadrulStudiuluideFezabilitatesevorregsiobligatoriuurmtoareleelemente:
cheltuielileprivindconsultana;acesteasunteligibilenumaincazulncareestemenionatcodul
CAENidateledeidentificarealefirmeideconsultanmenionatenStudiuldeFezabilitate;;
devizulgeneralidevizelepeobiectcaretrebuiesfiesemnatedepersoanacareleantocmiti
spoartetampilaelaboratoruluidocumentaiei::
foaiadecapt,careconinesemnturilecolectivuluiformatdinspecialiticondusdeunefde
proiectcareaparticipatlaelaborareadocumentaieiitampilaelaboratorului.
detaliereacapitolului3pct.3.3Cheltuielipentruproiectareiinginerieiacapitolului5pct.
5.1 Organizare de antier n ceea ce privete numrul de ore i tarifele aferente din care rezult
valoareatotalpersubcapitol,pentruaputeafiverificatenetapadeachiziiiiautorizarepli;
prile desenate din cadrul seciunii B (planuri de amplasare n zon, planul general, relevee,
seciunietc.),caretrebuiesfiesemnate,tampilatedectreelaboratorncartuulindicator;
n cazul n care investiia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat s evidenieze
montajul lacapitolul 4.2Montaj utilajtehnologic dinBugetul indicativ alProiectului,chiar dac
montajulesteinclusnoferta/facturautilajuluisauserealizeaznregieproprie(cazncareseva
evideniancoloanacheltuielineeligibile)
devizedefalcatecuestimareacosturilor(nr.experti,ore/expert,costuri/ora),pentruproiecte
carepropunprestareadeservicii.Pentrusituaiilencarevalorilesuntpestelimiteleprevazuten
baza de date a Ageniei, sau sunt nejustificate prin numrul de experi, prin numrul de ore
prognozate sau prin natura investiiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu
informareasolicitantului.

n cazul n care investiia cuprinde cheltuieli cu construcii noi sau modernizari, se va prezenta
calcul pentru investiia specific n care suma tuturor cheltuielilor cu construcii i instalaii se
raporteazlampdeconstrucie.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

32


ncazulproiectelorcareprevdmodernizarea/finalizareaconstruciilorexistente/achiziiideutilajecu
montaj care schimb regimul de exploatare a construciei existente, la Studiul de Fezabilitate se
ataeaz:

1b)Expertizatehnicdespecialitateasupraconstrucieiexistente
i
1c)Raportulprivindstadiulfizicallucrrilor,
2.1Situaiilefinanciare(bilanformularul10,contuldeprofitipierderiformularul20,formularele30
i 40), precedente anului depunerii proiectului nregistrate la Administraia Financiar n care rezultatul
operaional(rezultatuldeexploataredincontuldeprofitipierdereformularul20)sfiepozitiv(inclusiv
0)
ncazulncaresolicitantulestenfiinatcucelpuindoianifinanciarinaintedeanuldepuneriicereriide
finanaresevordepuneultimeledouasituaiifinanciare.

Excepiefacintreprinderileinfiinatenanuldepuneriicereriidefinanare.
sau
2.2DeclaraieprivindveniturilerealizatedinRomaniananulprecedentdepuneriiproiectului,nregistrat
la Administraia Financiar (formularul 200), nsoit de Anexele la formular n care rezultatul brut
(veniturile s fie cel puin egale cu cheltuielile) obinut n anul precedent depunerii proiectului s fie
pozitiv(inclusiv0)
i/sau
2.3 Declaraia privind veniturile din activiti agricole impuse pe norme de venit (formularul 221),
documentobligatoriudeprezentatladepunereacereriidefinanare;
Sau
2.4 Declaraia de inactivitate nregistrat la Administraia Financiar, n cazul solicitanilor care nu au
desfuratactivitateanteriordepuneriiproiectului.
Potapreaurmtoarelesituaii:

a)ncazulsolicitantilornfiinainanuldepuneriiproiectului,acetianuvordepunesituaiilefinanciare.
b) n cazul n care anul precedent depunerii cererii de finanare este anul nfiinrii, nu se analizeaz
rezultatuloperaionaldincontuldeprofitipierderesaurezultatulbrutdincadrulformularului200,care
poatefiinegativ.
c) n cazul solicitanilor care nu au desfurat activitate anterioar depunerii proiectului i au depus la
Administraia Financiar Declaraia de inactivitate (conform legii) n anul anterior depunerii proiectului,
atunci la dosarul Cererii de Finanare solicitantul va depune Declaraia de inactivitate nregistrat la
AdministraiaFinanciar.

Pentruntreprinderifamilialeintreprinderiindividualeipersoanefiziceautorizate:
Declaraie special privind veniturile realizate n anul precedent depunerii proiectului nregistrat la
AdministraiaFinanciar

3.Documentepentruterenurilei/saucldirileaferenterealizriiinvestiiilor:

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrri de construcie sau achiziia de utilaje/
echipamentecumontaj,sevaprezentanscrisulcarescertifice,dupcaz:

a)
Dreptuldeproprietateprivat
b)
Dreptuldeconcesiune
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

33

c)
Dreptuldesuperficie.

Deex:contractdevnzarecumprare,contractdedonaie,contractdesuperficie,contractdeschimb,
certificat de motenitor, hotrre judectoreasc rmas definitiv, act emis de autoritile
administrativencazurilencarelegeaprevedeaceasta;

Documenteletrebuiesfiencheiatenformautenticdectreunnotarpublic,cuexcepiacontractului
deconcesiunepentrucarenusesolicitncheierenotarial.

3.2Pentruproiectelecarepropundoardotare,achiziiedemainii/sauutilajefrmontajsaualcror
montaj nu necesit lucrari de construcii i/sau lucrri de intervenii asupra instalaiilor existente
(electricitate,ap,canalizare,gaze,ventilaie,etc.),sevorprezentanscrisurivalabilepentruoperioad
decelpuin10anincepndcuanuldepuneriicereriidefinanarecarescertifice,dupcaz:

a)
dreptuldeproprietateprivat,
b)
dreptuldeconcesiune,
c)
dreptuldesuperficie,
d)
dreptuldeuzufruct;
e)
dreptuldefolosincutitlugratuit;
f)
mprumutuldefolosin(comodat)
g)
dreptuldenchiriere/locaiune.

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locaiune/nchiriere, contract de


comodat.

Documenteletrebuiesfieincheiatenformautenticdectreunnotarpublic,cuexcepiacontractului
deconcesiunepentrucarenusesolicitncheierenotarial.

Definiiile drepturilor reale/ de crean i ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie
interpretatenaccepiuneaCoduluiCivilnvigoareladatalansriiprezentuluighid.

ncazuldreptuluidefolosinprinconcesionarepentrucladiri,contractuldeconcesiunevafinsoitdeo
adres emis de concedent care s specifice dac pentru cldirea concesionat exist solicitri privind
retrocedarea.

ncazuldreptuluidefolosinprinconcesionarepentruterenuri,contractuldeconcesiunevafinsoitde
oadresemisdeconcedentcaresspecifice:
suprafaa concesionat la zi dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea
saudiminuareaidacda,ssemenionezecareestesuprafaasupusacestuiproces;
situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a investiiilor
prevzutencontract,dacconcesionaruliarespectatgraficuldeplataredeveneiialteclauze.

3.3Extrasdecartefunciarsaudocumentcarescertificecnuaufostfinalizate lucrriledecadastru,
pentru proiectele care vizeaz investiii de lucrri privind construciile noi i/sau modernizarea
construciilorexistente.
Atenie!
nsituaiancareimobilulpecareseexecutinvestiianuesteliberdesarcini(gajatpentruuncredit)se
vadepuneacordulcreditoruluiprivindexecuiainvestiieiigraficulderambursareacreditului.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

34

ClarificareadocumentelordeproprietatedeprezentatladepunereaCereriidefinanarencazulPFA,II,IF,
care dein n coproprietate so/soie, terenul aferent investiiei, n calitate de persoane fizice pn la
autorizareaconformOUG44/2008:

ncazulsolicitanilorPersoaneFiziceAutorizate,IntreprinderiIndividualesauIntreprinderiFamiliale,care
deinnproprietateterenulaferentinvestiiei,ncalitatedepersoanefizicempreuncusoul/soia,este
necesar s prezinte la depunerea Cererii de Finanare, documentul prin care a fost dobndit terenul de
persoana fizic, conform documentelor de la punctul 3.1, ct i declaraia soului/soiei prin care i d
acordul referitor la realizarea i implementarea proiectului de ctre PFA, II sau IF, pe toat perioada de
valabilitateacontractuluicuAFIR.Ambeledocumentevorfincheiatelanotariatnformautentic.
AcestedocumentevorfiadugatelaCerereadeFinanarencmpulAltedocumente

4.ExtrasdinRegistrulagricolncopiecutampilaprimrieiimeniunea"Conformcuoriginalul"pentru
dovedireacalitiidemembrualgospodrieiagricole,

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat majoritar/
administrator/PFA,titularII,membruIF).

6.Documentecareatestformadeorganizareasolicitantului.

6.1Hotarrejudectoreascdefinitivpronunatpebazaactuluideconstituireiastatutuluipropriun
cazulSocietiloragricole,nsoitdeStatutulSocietiiagricole;
6.2ActconstitutivpentruSocietateacooperativagricol.
11.Declaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriantreprinderilormiciimijlocii(Anexa6.1din
Ghidulsolicitantului)
Aceastatrebuiesfiesemnatdepersoanaautorizatsreprezintentreprinderea.

12.Declaraiepepropriarspundereasolicitantuluiprivindrespectareareguliidecumulaajutoarelorde
minimis(Anexa6.2dinGhidulsolicitantului)

15. Certificat de urbanism pentru investitia propus prin proiect/ Autorizaie de construire pentru
proiectecareprevdconstrucii,nsoit,dacestecazul,deactuldetransferadreptuluiiobligaiilorce
decurgdinCertificatuldeurbanismiocopieaadreseidentiinare.
16. Aviz specific privind amplasamentul i funcionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
construcia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agropensiune sau
restauranteclasificateconformOrdinului65/2013inconformitatecuOrdonanadeUrgennr.142din
28octombrie2008.
17. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistic tip agropensiune sau
restauranteclasificateconformOrdinului65/2013inconformitatecuOrdonanadeUrgennr.142din
28octombrie2008(ncazulmodernizrii/extinderii).
18. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului cu privire la nencadrarea n categoria "firma n
dificultate",semnatdepersoanaautorizatsreprezintentreprinderea,conformlegii.
DeclaraiavafidatdetoisolicitaniicuexcepiaPFAurilor,ntreprinderilorindividuale,ntreprinderilor
familialeiasocietilorcumaipuinde2anifiscali.
19.DeclaraiepepropriarspundereasolicitantuluicanuabeneficiatdeserviciideconsiliereprinM02
(Anexa6.4dinGhidulsolicitantului)

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

35

Doc.22.DeclaraieexpertcontabildincaresreiascnanulprecedentdepuneriiCereriideFinanare
solicitantulaobinutveniturideexploatare,venituriledinactivitileagricolereprezentndcelpuin50%
dinacestea.
24.Altedocumente(dupcaz).
//
Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de Finanare, termenul de valabilitate al
acestorafiindnconformitateculegislaianvigoare.

4.2DOCUMENTELENECESARELANCHEIEREACONTRACTULUIDEFINANARE(NUMEROTATECONFORM
POZIIEIDINCEREREADEFINANARE)

7.Certificate de cazier judiciar: al solicitantului persoan juridic i al reprezentantului legalpersoan


fizic,(doc.7.1i7.2nCerereadeFinanare);

8. Certificate de atestare fiscal, att pentru ntreprindere ct i pentru reprezentantul legal, emise de
ctreDireciaGeneralaaFinanelorPubliceideprimriileperazacroraiausediulsocialipunctelede
lucru(numaincazulncaresolicitantulesteproprietarasupraimobilelor)i,dacestecazul,graficulde
reealonareadatoriilorctrebugetulconsolidat.(doc.8.1i8.2inCerereadeFinanare)
Formatuldocumentelorpoatefivizualizatpepaginadeinternetwww.afir.info,seciunea:Informaiiutile/
Protocoaledecolaborare.
9.DocumentemisdeAJPM,nconformitatecuProtocolulAFIRANPMGNM.
10.Proiectultehnicnsoitdegraficulderealizareainvestiiei.
13.Documentecaredovedesccapacitateaisursadecofinanareainvestiieiemisenoriginaldectre
o instituie financiar (extras de cont i/ sau contract de credit), n termen de maxim 90 de zile de la
primireanotificriiprivindselectareaCereriideFinanare.

14. Adres emis de instituia financiar (banc/trezorerie) cu datele de identificare ale bncii i ale
contuluiaferentproiectuluiFEADR(denumirea,adresabncii,codulIBANalcontuluincaresederuleaz
operaiunilecuAFIR).Nuesteobligatoriedeschidereaunuicontseparatpentruderulareaproiectului.

20. Document emis de DSP judeean conform tipurilor de documente menionate n protocolul de
colaboraredintreAFIRiMinisterulSntii;

21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR i ANSVSA publicat pe
paginadeinternetwww.afir.info;

23.Certificatdecazierfiscalalsolicitantul.

Atenie!
n cazul modernizrilor solicitantul trebuie s prezinte documentul de autorizare eliberat de
AJPM/DSP/DSVSA, iar acesta trebuie eliberat/ vizat cu cel mult un an n urma fa de data depunerii
CereriideFinanare.
Se va prezenta de asemenea Nota de constatare privind condiiile de mediu pentru toate unitile n
funciune. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa fie cu cel mult un an naintea depunerii
CereriideFinanare.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

36

4.3LISTAANEXELORLAGHIDULSOLICITANTULUIDISPONIBILEPESITEURILEMADRIAFIR

DosarulCERERIIDEFINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 (document care reprezint solicitarea completat electronic pe
caresolicitantulonainteazAFIRnvedereaobineriifinanrii);
StudiuldefezabilitateAnexa2;
Contractul de Finanare Anexa 3 (document cadru care reglementeaz acordarea fondurilor
nerambursabilentreAFIRibeneficiarulfondurilornerambursabile);
FormularedeplatAnexa4
Fiasubmsurii6.4Anexa5
DeclaraiipepropriarspundereAnexa6
ListacodurilorCAENeligibilepentrufinanarencadrulSm6.4Anexa7
ListacodurilorCAENeligibilenumaipentrudotareacldirilorAnexa8
ListazonelorcupotenialturisticridicatAnexa9
ListazonelorcudestinaiiecoturisticeAnexa10
Listaariilornaturaleprotejate(stabilitenconformitatecuOUGnr.142/2008privindaprobarea
Planuluideamenajareateritoriuluinaional)Anexa11
Instruciuni privind evitarea crerii de conditii artificiale n accesarea PNDR 20142020 Anexa
12.

DosarulCERERIIDEPLAT:
Cererea de Plat (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care
declaraiadecheltuieli,raportuldeexecuieetc);
CerereadePlatpentruavans(Cereredeplatpentrusolicitareaavansului);
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat (document care prevede
perioadeleestimativededepunereatranelordeplat);
Declaraiadecheltuieli(documentcareprevedetipuriledecheltuieliachiziiidebunuri/servicii/
lucrri/actualizri/diverseineprevzute);
Raportuldeexecuie(documentcareprevederealizrilefiziceicelefinanciare);
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor
criteriilordeeligibilitateprivindproceduriledeachiziie,acondiiilordeeligibilitatemenionaten
CerereadeFinanare irambursareacheltuielilorsolicitateprin FEADRcare nuvor faceobiectul
altorprogramedefinanarenerambursabil);
Alte documente al cror format nu este elaborat de AFIR i nu pot fi furnizate de AFIR (Lista
complet a documentelor este prezentat n Instruciunile de completare a Cererii de Plat,
publicatepepaginadeinternetaAFIRwww.afir.infoInvestiiiPNDRsM6.4);

La ultima cerere de plat solicitanii vor depune toate autorizaiile, certificate de clasificare, etc.,
necesare pentru funcionarea investiiei eliberate de ctre instituiile competente, conform
reglementrilorlegalenvigoare.(ex:DSP,DSVSA,APM,ANT).

Solicitantul/Beneficiarul trebuie s depun toate diligenele pentru a lua cunotin despre informaiile
publice referitoare la msura/submsura PNDR 20142020/schema de ajutor pentru care depune
proiectul.

npaginadeinternetaAFIR,www.afir.info,puteiconsultaidescrca:
Fiasubmsurii(InvestiiiprinFEADRSM6.4.);
Actelenormativeutile(InformaiiutileActenormativeLegislaiespecificFEADR).
ToateformulareleprezentatealcrorformatesteelaboratdeAFIRpotficonsultateidescrcatedirect
depepaginadeinternetaAFIR(www.afir.infoInvestiiiPNDRSM6.4Sprijinpentruinvestitiiincrearea
idezvoltareadeactivitineagricolesaupotfisolicitatedelasediileAFIRdinar.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

37

4.4DICIONARDETERMENI

Achiziiesimplreprezintdobndirea,nurmaaplicriiuneiproceduridelicitaie,respectivdeselecie
de oferte / conform bazei preuri de referin publicat pe siteul AFIR, de ctre beneficiarul privat al
finanriiprinPNDR,aunorbunuricumarfiutilajeiinstalaiitehnologicefrmontajiservicii,precum
celdeconsultan,dacestecazul,prinatribuireaunuicontractdeachiziie.

Achiziie complex care prevede construcii montaj reprezint dobndirea, n urma aplicrii unei
proceduri de licitaie, respectiv de selecie de oferte de ctre beneficiarul finanrii prin PNDR a unor
bunuricumarfiutilajeiinstalaiitehnologicecumontaji/saulucrrideconstruciiiinstalaiiiservicii
prinatribuireaunuicontractdeachiziie.

Activitateagricolconformcuprevederileart.4(1)(c)dinReg.1307/2013nseamndupcaz:
producia, creterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea
animalelorideinereaacestoranscopuriagricole;
meninerea unei suprafee agricole ntro stare care o face adecvat pentru punat sau pentru
cultivare,frnicioaciunepregtitoarecaredepetecadrulmetodelorialutilajeloragricoleuzuale,cu
respectareanormelordeecocondiionalitate,sau
efectuarea unei activiti minime pe suprafeele agricole meninute n mod obinuit ntro stare
adecvatpentrupunatsaupentrucultivare,peterenularabilprinndeprtareavegetaieiprinlucrride
cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puin o dat pe an, iar pe pajitile permanente, prin punat cu
asigurareaechivalentuluiuneincrcturiminimede0,3UVM/hacuanimalelepecareleexploateazsau
uncositanual,nconformitatecuprevederilelegislaieispecificendomeniulpajitilor.ncazulpajitilor
permanente,situatelaaltitudinidepeste1800m,meninutenmodnaturalntrostareadecvatpentru
punat, activitatea minim const n punat cu asigurarea unei ncrcturi minime de 0,3 UVM/ha cu
animalelepecareleexploateaz.
ncazulviiloriliveziloractivitateaagricolminimpresupunecelpuinotiereanualdentreinerei
celpuinocosireanualaierbiidintrerndurisauolucrareanualdentreinereasolului.
Activitate complementar reprezint activitatea care se desfoar n scopul completrii/
dezvoltrii/optimizriiactivitiiprincipalesauactivitiidebazasolicitantului(pentrucarearecodurile
CAENautorizate),desfuratdeacestaanteriordepuneriiproiectului.
Activitatemesteugreascproducereaicomercializareaproduselorcarepastreazspecificulexecuiei
manualeiartizanat,prestareaserviciilorcarepresupununnumrmaimaredeoperaiiexecutatemanual
n practicarea lor sau au ca scop promovarea mesteugurilor, a meseriilor, a produselor i serviciilor cu
specific tradiional (exemple: sculptura, cioplitul sau prelucrarea artistic a lemnului, confecionarea
instrumentelor muzicale, mpletituri din fibre vegetale i textile, confecionarea obiectelor ceramice,
graficsaupictur,prelucrareapielii,metalelor,etc);
Activiti productive activiti n urma crora se realizeaz unul sau mai multe produse pentru care
prelucrareasancheiat,careauparcursnntregimefazeleprocesuluideproducieicaresuntutilizateca
atare,frsmaisuportealtetransformari,putndfidepozitatenvederealivrriisauexpediatedirect
clienilor, fabricarea produselor textile, mbrcminte, articole de marochinrie, articole de hrtie i
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activiti de prelucrare a produselor lemnoase;
industrie metalurgic, fabricare construcii metalice, maini, utilaje i echipamente; fabricare produse
electrice, electronice, producere de combustibil din biomas n vederea comercializrii; producerea i
utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfurarea propriei activiti, ca parte integrant a
proiectului,etc.
Activitituristiceserviciiagroturisticedecazare,serviciituristicedeagrementialimentaiepublic;

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

38

Beneficiar persoan juridic /persoan fizic autorizat /ntreprindere individuala/ ntreprindere


familial care a ncheiat un contract de finanare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin
FEADR.
Cererea de finanare reprezint solicitarea depus de potenialul beneficiar n vederea obinerii
finanriinerambursabile;
Contribuia privat o sum de bani care reprezint implicarea financiar obligatorie a persoanei care
solicitfondurinerambursabileipecaretrebuiesoutilizezenvederearealizriipropriuluiproiectde
investiii.Contribuiaprivatreprezintunanumitprocentdinvaloareaeligibilaproiectuluideinvestiii,
variabil n funcie de categoria de beneficiari eligibili i de tipul investiiei propuse spre finanare.
Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea public (fondurile europene
nerambursabile) i valoarea eligibil a proiectului. Contribuia privat poate fi asigurat fie din surse
proprii, valabil n cazul potenialilor beneficiari care dein deja fondurile necesare pentru contribuia
financiarfiedincreditbancarncazul ncarepotenialiibeneficiarinudein fondurilenecesarepentru
contribuiafinanciarproprie,darndeplinesccondiiilecontractriiunuicreditbancar.
CofinanareapublicreprezintfondurilenerambursabilealocateproiectelordeinvestiieprinFEADR.
AceastaesteasiguratprincontribuiaUniuniiEuropeneiaGuvernuluiRomniei.
Data acordrii ajutorului de minimis data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit
beneficiaruluinconformitatecuregimuljuridicnaionalaplicabil;
Eligibil reprezint ndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt
precizatenGhidulSolicitantului,CerereadeFinanareiContractuldefinanarepentruFEADR;
Evaluare aciune procedural prin care documentaia pentru care se solicit finanare este analizat
pentru verificarea ndeplinirii condiiilor minime pentru acordarea sprijinului i pentru selectarea
proiectului,nvedereacontractrii;
Exploataiaagricolesteounitatetehnicoeconomicceidesfoaractivitateasubogestiuneunici
arecaobiectdeactivitateexploatareaterenuriloragricolei/sauactivitateazootehnic.
Fermiernseamnopersoanfizicsaujuridic(dedreptpublicsauprivat)sauungrupdepersoane
fizicesaujuridiceindiferentdestatutuljuridicpecareunastfeldegrupimembriisildeinntemeiul
legislaieinaionale,acruiexploataiesesitueazpeteritoriulRomanieiicaredesfoaroactivitate
agricol.

FiasubmsuriiSeciunedinProgramulNationaldeDezvoltareRurala20142020caredescriemotivaia
sprijinuluifinanciarnerambursabiloferit,obiectivelemsurii,ariadeaplicareiaciunileprevzute,tipulde
investiie,menioneazcategoriiledebeneficiaritipulsprijinului.
Furnizare de servicii servicii medicale, sanitarveterinare; reparaii maini, unelte, obiecte casnice;
consultan, contabilitate, juridice, audit; servicii n tehnologia informaiei i servicii informatice; servicii
tehnice,administrative,transportrutierdemrfurincontulterilor,alteserviciidestinatepopulaieidin
spaiulrural,etc.
Gospodrieagricoltotalitateamembrilordefamilie,arudelorsauaaltorpersoanecarelocuiesci
gospodrescmpreun,avndbugetcomun,icare,dupcaz,lucreazmpreunterenulsauntrein
animalele,consumivalorificncomunproduseleagricoleobinute.Gospodriapoatefiformati
dintrungrupdedousaumaimultepersoanentrecarenuexistlegturiderudenie,darcaredeclarc,
prinnelegere,locuiescisegospodrescmpreun

Industriicreativeaceleactivitieconomicecareseocupdegenerareasauexploatareacunotinelori
informaiei(creareadevaloareeconomic(profit)prinproprietateintelectual).Alternativ,suntdenumite
industrii culturale sau domenii ale economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meteugurile,
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

39

designul,moda,filmul,muzica,artelescenei,editarea(publishing),cercetareaidezvoltarea,software
ul,jocurileijucriile,TV&radio,jocurilevideo.
Intreprindere orice entitate care desfoar o activitate economic pe o pia, indiferent de forma
juridic,demoduldefinanaresaudeexistenaunuiscoplucrativalacesteia.
Intreprinderenactivitatentreprindereacaredesfoaractivitateeconomiciaresituaiifinanciare
anualeaprobatecorespunztoareultimuluiexerciiufinanciarncheiat;
Intreprinderendificultateontreprinderecareseaflncelpuinunadinsituaiileurmtoare:
i. n cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat (alta dect un IMM care exist de cel
puintreianisau,nsensuleligibilitiipentruajutorpentrufinanarederisc,unIMMaflatla7anidela
primasavnzarecomercialcaresecalificpentruinvestiiipentrufinanarederiscnurmaunuiproces
dediligenefectuatdeunintermediarfinanciarselectat),atuncicndmaimultdejumtatedincapitalul
su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate. Aceast situaie survine atunci cnd
deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte elemente considerate n general ca
fcndparte din fondurileproprii ale societii) conduce la un rezultat negativ caredepetejumtate
din capitalul social subscris. n sensul acestei dispoziii, societate cu rspundere limitat se refer n
special la tipurile de societi menionate n anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar capital social
include,dacestecazul,oricecapitalsuplimentar.
ii. n cazul unei societi comerciale n care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat
pentrucreanele societii(altadectunIMMcare existdecelpuintrei anisau,nsensuleligibilitii
pentru ajutor pentru finanare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vnzare comercial care se
calific pentru investiii pentru finanare de risc n urma unui proces de diligen efectuat de un
intermediarfinanciarselectat),atuncicndmaimultdejumtatedincapitalulpropriuaacumreiesedin
contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor acumulate. n sensul prezentei dispoziii, o
societate comercial n care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat pentru creanele
societiiserefernspeciallaaceletipuridesocietimenionatenanexaIIlaDirectiva2013/34/UE.
iii. Atunci cnd ntreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau ndeplinete
criteriile prevzute n dreptul intern pentru ca o procedur colectiv de insolven s fie deschis la
cerereacreditorilorsi.
iv. Atuncicndntreprindereaaprimitajutorpentrusalvareinuarambursatncmprumutulsau
nu a ncetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face nc obiectul unui plan de
restructurare.
Intreprindereaunicnconformitatecuprevederileart.2alin.(2)dinRegulamentul(UE)nr.1.407/2013
includetoatentreprinderilentrecareexistcelpuinunadintrerelaiileurmtoare:
i. ontreprinderedeinemajoritateadrepturilordevotaleacionarilorsaualeasociailoruneialte
ntreprinderi;
ii. o ntreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare,deconduceresaudesupravegherealeuneialtentreprinderi;
iii. o ntreprindere are dreptul de a exercita o influen dominant asupra altei ntreprinderi n
temeiulunuicontractncheiatcuntreprindereancauzsauntemeiuluneiprevederidincontractulde
societatesaudinstatutulacesteia;
iv. ontreprinderecareesteacionarsauasociataluneialtentreprinderiicarecontroleazsingur,
nbazaunui acordcualiacionarisauasociaiaiaceleintreprinderi,majoritateadrepturilordevotale
acionarilorsaualeasociailorntreprinderiirespective.
ntreprinderile care ntrein, cu una sau mai multe ntreprinderi, relaiile la care se face referire la
puncteleiivsuntconsideratentreprinderiunice.
Investiianoucuprindelucrriledeconstruciimontaj,utilaje,instalaii,achiziiadeechipamentesi/sau
dotari, care se realizeaz pentru construcii noi sau pentru constructiile existente crora li se schimb
destinaia sau pentru construcii aparinnd ntreprinderilor crora li sau retras autorizaiile de
funcionareinuischimbdestinaiainiial.
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

40

Modernizarea cuprinde achiziia de echipamente si/sau dotari sau lucrrile de construcii i instalaii
privindretehnologizarea,reutilareairefacereasauextindereaconstruciiloraferententreprinderilorn
funciuneicuautorizaiidefuncionarevalabile,frmodificareadestinaieiiniiale;.
Pensiune agroturistic o structur de primire turistic, avnd o capacitate de cazare de pn la 8
camere, funcionnd n locuinele cetenilor sau n cldire independent, care asigur n spaii special
amenajatecazareaturitiloricondiiiledepregtireiservireamesei,precumiposibilitateaparticiprii
laactivitigospodretisaumeteugreti.
Perioadadeimplementarereprezintaperioadadelasemnareacontractuluidefinanarepn ladata
depuneriiultimeitranedeplat.
Perioaddederulareaproiectuluireprezintperioadadelasemnareacontractuluidefinanarepnla
finalulperioadeidemonitorizareaproiectului.
Pragminimreprezintpunctajulminimsubcareunproiecteligibilnupoateintralafinanare.
Pragdecalitatelunarreprezintpunctajulcumulatrealizatpebazaanumitorcriteriideselecie,apreciat
dreptreperlunar,careasigurfinanareacuprioritateaproiectelordecalitate.
Produsele i serviciile meteugreti, de mic industrie i artizanale sunt produsele i serviciile
executatedemeteugariiartizaninseriemicsauunicat,fiecompletmanual,fiecuajutoruluneltelor
manualesauchiarmecanice,atttimpctcontribuiamanualameteugaruluisauartizanuluirmne
componentsubstanialaprodusuluifinit,fiindcaracterizateprinfaptulc:
suntprodusefrrestriciiprivindcantitateaifolosindmaterialebrute,neprelucrate,apelndngeneral
laresurselenaturale;
naturaspecialaproduselormeteugretiiartizanalederivdintrsturilelordistinctive,carepotfi:
artistice, creative, culturale, decorative, tradiionale, simbolice i semnificative din punct de vedere
comunitarireligios;
cuprind o arie larg de obiecte i activiti, care valorific tehnicile, materiile prime, formele i
ornamenteletradiionale,precumialecreaieipopularedindiferitegenuri;
produse i servicii cu valoare artistic, dar i utilitar, care pstreaz specificul execuiei manuale i
tradiionale.
produsele de art popular sunt produsele realizate de creatorii i meterii populari, care pstreaz
caracterulautenticispecificuletnici/sauculturalaluneianumitezone.

ProiecteneconformeproiectelealcrorpunctajrezultatnurmaevaluriiAFIRestemaimicdectpragul
decalitatelunar/trimestrialcorespunztorsauproiectelencadrategreitdinpunctdevederealalocrii
financiareaferenteuneimsuri/submsuri/component(alocaredistinct).

Reprezentant legal reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanare i n cazul n care
Cererea de Finanare va fi selectat, semneaz Contractul de Finanare. Acesta trebuie s aib
responsabilitiiputeredecizionaldinpunctdevederefinanciarncadrulsocietii;

Solicitant persoan fizic autorizat sau juridic, potenial beneficiar al sprijinului nerambursabil din
FEADR.

Spaiul rural totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativteritorial, comuna fiind cea mai
micunitateadministrativteritorial,nivelNUTS5.

Sprijinnerambursabilreprezintsumaalocatproiectelor,asiguratprincontribuiaUniuniiEuropenei
aGuvernuluiRomniei.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

41

Submsuradefineteariadefinanareprincaresepoaterealizacofinanareaproiectelor(reprezinto
sumdeactiviticofinanateprinfondurinerambursabile).

Tehnologiainformaieisau/iTehnologiainformaieiiacomunicaiilorabreviat(celmaiadeseaIT)TI
respectivTIC,estetehnologianecesarpentruprelucrarea(procurarea,procesarea,stocarea,convertirea
itransmiterea)informaiei,nparticularprinfolosireacomputerelorpemultipledomeniilegatededatei
informaii,cumarfi:procesoare,calculatoare,hardwareisoftware,limbajedeprogramare,structuride
date i altele (managementul datelor, construcia de hardware pentru calculatoare, proiectarea de
software,administrareasistemelorinformaionale).
Valoare eligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se
ncadreaznListacheltuieliloreligibileprecizatnprezentulmanualicarepotfidecontateprinFEADR;
procentuldecofinanarepubliciprivatsecalculeazprinraportarelavaloareaeligibilaproiectului.
Valoareaneeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuielilorpentrubunuri,serviciii/saulucrricare
sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n prezentul manual i nu pot fi decontate prin
FEADR;cheltuielileneeligibilenuvorfiluatencalculpentrustabilireaprocentuluidecofinanarepublic;
cheltuielileneeligibilevorfisuportatefinanciarintegraldectrebeneficiarulproiectului.
Valoaretotalaproiectuluisumacheltuieliloreligibileineeligibilepentrubunuri,servicii,lucrri.

4.5ABREVIERI

AFIRAgeniapentruFinanareaInvestiiilorRuraleinstituiepublicsubordonatMADRcarederuleaz
FEADR;
AMPNDRAutoritateadeManagementpentruProgramulNaionaldeDezvoltareRural;
ANTAutoritateaNaionalpentruTurism;
CRFIRCentrulRegionalpentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoriclanivelregionala
AFIR(lanivelnaionalexist8CentreRegionale).
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de finanare creat de
UniuneaEuropeanpentruimplementareaPoliticiiAgricoleComune;
MADRMinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale;
OJFIROficiulJudeeanpentruFinanareaInvestiiilorRurale,structurorganizatoriclaniveljudeeana
AFIR(lanivelnaionalexist41OficiiJudeene);
PNDRProgramulNaionaldeDezvoltareRuralestedocumentulpebazacruiavaputeafiaccesatFEADR
icarerespectliniiledirectoarestrategicededezvoltareruralaleUniuniiEuropene;

4.6LEGISLAIEEUROPEANINAIONALAPLICABIL

Legislaiaeuropean

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor
dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de
coeziuneiFonduleuropeanpentrupescuitiafacerimaritimeideabrogareaRegulamentului(CE)nr.
1083/2006alConsiliului,cumodificrileicompletrileulterioare;

Regulamentul(UE)nr.1305/2013privindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFonduleuropean
agricolpentrudezvoltarerural(FEADR)ideabrogareaRegulamentului(CE)nr.1698/2005alConsiliului,
cumodificrileicompletrileulterioare;
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

42


Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind finanarea,
gestionarea imonitorizareapoliticiiagricolecomuneideabrogareaRegulamentelor(CEE)nr.352/78,
(CE)nr.165/94,(CE)nr.2799/98,(CE)nr.814/2000,(CE)nr.1290/2005i(CE)nr.485/2008aleConsiliului,
cumodificrileicompletrileulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme
privindpliledirecteacordatefermierilorprinschemedesprijinncadrulpoliticiiagricolecomuneide
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului,cumodificrileicompletrileulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a anumitor


dispoziiitranzitoriiprivindsprijinulpentrudezvoltareruralacordatdinFonduleuropeanagricolpentru
dezvoltarerural(FEADR),demodificareaRegulamentului(UE)nr.1305/2013alParlamentuluiEuropean
ialConsiliuluinceeacepriveteresurseleirepartizareaacestorapentruanul2014idemodificarea
Regulamentului(CE)nr.73/2009alConsiliuluiiaRegulamentelor(UE)nr.1307/2013,(UE)nr.1306/2013
i(UE)nr.1308/2013aleParlamentuluiEuropeanialeConsiliuluinceeacepriveteaplicareaacestoran
anul2014,cumodificrileicompletrileulterioare;

Regulamentul(UE)nr.1407/2013alComisieiprivindaplicareaarticolelor107i108dinTratatulprivind
funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevan pentru SEE, cu modificrile i
completrileulterioare;

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al
Parlamentului European i al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de introducere a unor dispoziii tranzitorii, cu
modificrileicompletrileulterioare;

Regulamentuldepunerenaplicare(UE)nr.808/2014 alComisieidestabilireanormelordeaplicarea
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltareruralacordatdinFonduleuropeanagricolpentrudezvoltarerural(FEADR),cumodificrilei
completrileulterioare;

Regulamentuldepunerenaplicare(UE)nr.809/2014 alComisieidestabilireanormelordeaplicarea
Regulamentului(UE)nr.1306/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluinceeaceprivetesistemul
integratdeadministrareicontrol,msurilededezvoltareruraliecocondiionalitatea,cumodificrilei
completrileulterioare;

Regulamentuldepunerenaplicare(UE)nr.908/2014 alComisieidestabilireanormelordeaplicarea
Regulamentului(UE)nr.1306/2013alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluinceeacepriveteageniile
de pli i alte organisme, gestiunea financiar, verificarea conturilor, normele referitoare la controale,
valorilemobiliareitransparena,cumodificrileicompletrileulterioare.

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a ntreprinderilor


miciimijlocii;

Legislaianaional

Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca regii autonome i societi
comerciale;
Legeanr.31/1990privindsocietilecomercialeRepublicare,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legeanr82/1991acontabilitiiRepublicare,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

43

Legea160/1998pentruorganizareaiexercitareaprofesiuniidemedicveterinar;
Legeanr.36/1999privindsocietileagricoleialteformedeasocierenagricultur;
Legeanr.571/2003privindCodulFiscal,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu
modificrileicompletrileulterioare;
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comerului a
persoanelorfizice,asociaiilorfamilialeipersoanelorjuridice,nregistrareafiscalaacestora,precumila
autorizareafuncionriipersoanelorjuridice,cumodificrileicompletrileulterioare
Legea566/2004acooperaieiagricole,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legea1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei,cumodificrileicompletrileulterioare;
Legea85/2006privindprocedurainsolvenei,cumodificarileicompletarileulterioare.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, cu modificrile i
completrileulterioare;
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.142/2008privindaprobareaPlanuluideamenajareateritoriului
naionalaprobatprinLegea190/2009.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii
microntreprinderilor de ctre ntreprinztorii debutani n afaceri, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferenteacestora,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, cu
modificrileicompletrileulterioare;
Ordonana Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur fiscal Republicare, cu modificrile i
completrileulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutuluicadru al documentaiei tehnico
economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului
generalpentruobiectivedeinvestiiiilucrrideintervenii;
HotrreaGuvernuluinr.218/2015privindregistrulagricolpentruperioada20152019,cumodificrilei
completrileulterioare;
Hotrrea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor
programului naional de dezvoltare rural cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralidelabugetuldestat,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ordin17/2008pentruaprobareaNormeisanitareveterinareprivindproceduradenregistrareicontrolul
oficialalunitilorncaresedesfoaractivitideasistenmedicalveterinar.
Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraiilor fiscale prin
mijloaceelectronicedetransmitereladistan,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3512/ 2008 privind documentele financiarcontabile, cu
modificrileicompletrileulterioare;
OrdinulpreedinteluiAutoritiiSanitareVeterinareipentruSiguranaAlimentelornr.16/2010pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de nregistrare/autorizare sanitarveterinar a
unitilor/centrelor de colectare/exploataiilor de origine i a mijloacelor de transport din domeniul
sntiiialbunstriianimalelor,aunitilorimplicatendepozitareaineutralizareasubproduselorde
Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

44

origine animal care nu sunt destinate consumului uman i a produselor procesate, cu modificrile i
completrileulterioare;
Ordinul MADR nr. 22/ 2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de
identificare, n vederea accesrii msurilor reglementate de politica agricol comun, cu modificrile i
completrileulterioare;
Ordinul nr. 65/2013 cu modificrile i completrile ulterioare al ANT privind Norme de clasificare a
structurilordeturism;
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitileteritorialealeMinisteruluiFinanelorPublice,cumodificrileicompletrileulterioare;
Ordinul preedintelui ANT nr. 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea
certificatelordeclasificareastructurilordeprimireturisticecufunciunidecazareialimentaiepublica,a
liceneloribrevetelordeturism,aprobateprinOrdinulpreedinteluiAutoritiiNaionalepentruTurism
nr.65/2013;
Ordinul MADR nr.1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat
microntreprinderilorintreprinderilormicidinspaiulruralpentrunfiinareaidezvoltareaactivitilor
economiceneagricole";
OrdinulMADRnr.2243/2015privindaprobareaRegulamentuluideorganizareifuncionarealprocesului
de selecie i al procesului de verificare a contestaiilor pentru proiectele aferente msurilor din PNDR
20142020;
ProgramulNaionaldeDezvoltareRural20142020,aprobatprinDeciziaComisieidepunerenaplicare
nr.C(2015)3508/26.05.2015;
Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului i coninutului
unor formulare prevzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i
completrileulterioare;
Avizul Consiliului Concurenei nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de ajutor de minimis
pentrusprijinulacordatmicrontreprinderilorintreprinderilormicidinspatiulruralpentrunfiinareai
dezvoltareaactivitiloreconomiceneagricole.

4.7AFIRNSPRIJINULDUMNEAVOASTR

FiecareceteanalRomniei,precumipersoanelejuridicededreptromncaresencadreaznariade
finanare a Msurilordin cadrul PNDR,au dreptul sbeneficiezede fondurile europene nerambursabile
pentrufinanareapropriilorproiectedeinvestiiipentrudezvoltarerural.
AFIRvstladispoziiedelunipnjointreorele8:30i17:00ivineriintreorele8:30i14:30pentru
a v acorda informaii privind modalitile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau
sesizriledumneavoastrprivindderulareaPNDR.

ExperiiAFIRvpotacorda,pelocsauntermenullegal(maxim30dezile),oriceinformaienecesarn
demersuldumneavoastrpentruaccesareafonduriloreuropene.
ns,nuuitaicexperiiAFIRnuauvoiesvacordeconsultanprivindrealizareaproiectului.
EchipaAFIRvpoateajutaoridecteoriaveioplngere,oreclamaiesauopetiieprivindosituaiecare
intrnariadecompetenaAFIR.

Deasemenea,dacconsideraicsunteinedreptit,defavorizatsausesizaiposibileneregularitin
derulareaPNDR,nuezitaisvadresainscrisAgenieipentruFinanareaInvestiiilorRurale,pentru
soluionareaproblemelor.

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

45

Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti informaine n scris.
Trebuiesineicontcpentruaputeademarainvestigaiileiaplicaeventualesanciuni,reclamaiasau
sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete, verificabile i datele de contact ale
persoaneicareantocmitrespectivareclamaiesausesizare.

Pentru a afla detalii privind condiiile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum i
investiiilecaresuntfinanateprinFEADR,consultaiacestGhid.Dacdoriiinformaiisuplimentareputei
sconsultaiseciuneantrebrifrecventedepepaginadeinternetaAFIR(www.afir.infoComunicare
ntrebri frecvente) sau s formulai ntrebri ctre departamentele de relaii publice din cadrul AFIR.
Menionm faptul c n seciunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la
spee concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai muli poteniali
beneficiari.

***

Ghidul

Solicitantului

Sub-msura

6.4

versiunea

02

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n
mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

46

S-ar putea să vă placă și