Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Referitor: Modernizare str. Tecuci

In urma convocarii in teren prin adresa nr. 315 din


10.05.2016 a reprezentantilor Telekom SA, Total Strada
SRL si Septembrie Consulting SRL s-au constatat
urmatoarele:
1. Stalpii de iluminat si reteaua de alimentare cu
energie electrica aferente iluminatului public
apartin SC ELECTRICA SA conform celor declarate de
reprezentantul Total Strada SRL
2. Reprezentantul Telekom SA solicita realizarea unui
provizorat pentru instalatia existenta pe tronsonul
str. Basarabiei si str. George Cosbuc
Lucrarile de provizorat vor fi realizate de un
constructor agreat de Telekom SA, costurile
aferente fiind suportate de catre Beneficiarul
investitiei (Primaria Galati)
In urma celor constatate se va solicita
proiectantului solutionarea acestei probleme, din punct
de vedere tehnic (deviere/provizorat retele iluminat si
comunicatii).
SC Tancrad SRL

SC Total Strada SRL

SC Telekom SA

SC Septembrie Consulting SRL