Sunteți pe pagina 1din 65

NORMATIV PENTRU EXECUTAREA iMBRACAMINTILOR

RUTIERE DIN BETON DE CIMENT iN SISTEMELE

COFRAJE FIXE �I GLISANTE

INDICATIV NE 014-2002

54

CUPRINS

1.

Prevederi generale

58

1.1. Obiect $i domeniu de aplicare

58

1.2. Definitii

61

1.3. Principalele acte normative in domeniu

65

2.

Conditii tehnice

68

• Elemente geometrice ale imbracamintilor

68

• Caracteristicile imbracamintilor

71

• Caracteristicile betonului rutier

74

3.

Materiale utilizate la imbracamintile din beton de ciment

81

• Ciment

81

• Agregate naturale

84

• Apa

85

• Aditivi

85

• Otel-beton

85

• Alte materiale

86

4. Stabilirea compozitiei betonului rutier

87

5. Prepararea betonului

88

6. Transportul betonului

89

7. Pregatirea platformei in vederea a�ternerii betonului rutier in sistemul cofraje fixe

90

• Executarea lucrarilor pe fundatii noi

90

55

NORMATIV PENTRU EXECUTAREA iMBRACAMINTILOR RUTIERE DIN BETON DE CIMENT IN SISTEMELE COFRAJE FIXE SI GLISANTE

1. PREVEDERI GENERALE

lndicativ NE 014-2002

1.1. Obiect �i domeniu de aplicare

1.1.1. Prezentul normativ se aplica la executarea, controlul calitatii �i receptia lucrarilor imbracamintilor rutiere din beton de ciment, realizate in sistemele cofraje fixe �i glisante, utilizate la constructii, modernizari sau ranforsari de:

- drumuri publice de orice clasa tehnica, inclusiv strazi de orice categorie; - drumuri de exploatare: forestiere, petroliere, miniere, agricole, precum �i alte drumuri care sunt legate direct de reteaua drumurilor publice, conform reglementarilor legate in vigoare; - drumuri industriale interioare �i exterioare incintelor piina la racordarea cu drumurile publice; - platfom1e industriale (auto sau de depozitare in aer liber); - platforme de parcare, locuri de stationare, alei carosabile; - platforme portuare; - piste, cai de rulare �i platforme aeroportuare.

58

1.1.2. Prevederile prezentului normativ nu se aplica la:

- imbracaminti rutiere din beton -armat monolit;

- imbracaminti rutiere executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat;

- imbracaminti rutiere din beton precomprimat; - piste pentru cicli�ti; - trotuare �i alei pentru pietoni.

1.1.3. In intelesul prezentului normativ, imbracamintile rutiere din beton de ciment sunt denumite pe scurt imbracaminti, iar betonul utilizat pentru realizarea acestora, beton rutier.

1.1.4. imbracamintile sunt alcatuite din elemente de beton rutier denumite dale, delimitate intre ele prin rosturi.

1.1.5. Respectarea prezentului normativ este obligatorie pentru toate unitatile care proiecteaza, executa sau administreaza imbraca­ minti rutiere din beton de ciment.

1.1.6. Executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu laboratoare de specialitate rutiera autorizate, efectuarea tuturor incercarilor �i detem1inarilor rezultate din aplicarea prezentului normativ.

1.1.7. Imbracamintile rutiere din beton de ciment, se executa in

+ 35 ° C. 1 Temperatura

intervalul de temperaturi atmosferice : + S

betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de+ 30 ° C. 2

+ 5 ° C imbrllcllmintile rutiere din beton

de ciment se pot executa numai cu avizul beneficiarului �i luarea mllsurilor prevllzute

in Normafivul pentru reali:area pe limp friguros a lucrarilor de constn,c(ii $i a

instalafiilor aferente. indicativ Cl 6 �i in ANEXA IV. I. 2 Estc intcrzisli executia 1mbracamintilor rutiere la temperaturi negative.

1 in mod exceptional. in intervalul O

59

2 Estc intcrzisli executia 1mbracamintilor rutiere la temperaturi negative. 1 in mod exceptional. in intervalul O

'� 1 ·rifi d 1ciu,

spati ul

dintre ele �i

peretii orificiului se va etanc:a bine cu

ca 11,

.

la

ar numa,

e d

partea

sus, pentru

nu permite

a

patrun derea

aerului rece in orificiu.

13. Este obligatoriu sii

foloseasca mai

se

multe termometre

�i:�l�a�

putea

masura temperatura

se

betonului

rn

mai multe

puncte

.

Fiecare

termometru

ti t' itnut

va

m ontic1ul

,

respectiv eel putin

5 minute.

i ; ; !; r '.tirilor

de

control

�i al temperaturilor este

de cca. 2-3

citiri

14. �oate

temp�raturile

masurate

zile �i

pe

ore se vor nota

intr-

un

reg,stru

special,

coloana

pe

o

alaturata se

nota

v a

temperatura aerului

��

exterior rn timpul

fiecarei m·

.

;,;

asurart

a temperatum

betonului.

182

a temperatura aerului �� exterior rn timpul fiecarei m· . ;,; asurart a temperatum betonului. 182

.

.

"

183