Sunteți pe pagina 1din 65

CUPRINS

NORMATIV PENTRU EXECUTAREA iMBRACAMINTILOR


RUTIERE DIN BETON DE CIMENT iN SISTEMELE
COFRAJE FIXE I GLISANTE
INDICATIV NE 014-2002

1. Prevederi generale ..................................................................... 58


1.1. Obiect $i domeniu de aplicare .............................................. 58
1.2. Definitii ................................................................................ 61
1.3. Principalele acte normative in domeniu ............................... 65

2. Conditii tehnice ......................................................................... 68


Elemente geometrice ale imbracamintilor ................................ 68
Caracteristicile imbracamintilor ............................................... 71
Caracteristicile betonului rutier ................................................ 74

3. Materiale utilizate la imbracamintile din beton de ciment .... 81


Ciment ...................................................................................... 81
Agregate naturale ..................................................................... 84
Apa ........................................................................................... 85
Aditivi ...................................................................................... 85
Otel-beton ................................................................................. 85
Alte materiale ........................................................................... 86

4. Stabilirea compozitiei betonului rutier .................................... 87


5. Prepararea betonului ................................................................. 88
6. Transportul betonului ................................................................ 89
7. Pregatirea platformei in vederea aternerii betonului
rutier in sistemul cofraje fixe ................................................... 90
Executarea lucrarilor pe fundatii noi ........................................ 90
54

55

NORMATIV PENTRU EXECUT AREA


iMBRACAMINTILOR RUTIERE DIN
BETON DE CIMENT IN SISTEMELE
COFRAJE FIXE SI GLISANTE

1.1.2. Prevederile prezentului normativ nu se aplica la:

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiect i domeniu de aplicare
Prezentul normativ se aplica la executarea, controlul
calitatii i receptia lucrarilor imbracamintilor rutiere din beton de
ciment, realizate in sistemele cofraje fixe i glisante, utilizate la
constructii, modernizari sau ranforsari de:
- drumuri publice de orice clasa tehnica, inclusiv strazi de
orice categorie;
- drumuri de exploatare: forestiere, petroliere, miniere,
agricole, precum i alte drumuri care sunt legate direct de
reteaua drumurilor publice, conform reglementarilor legate in
vigoare;
- drumuri industriale interioare i exterioare incintelor
piina la racordarea cu drumurile publice;
- platfom1e industriale (auto sau de depozitare in aer liber);
- platforme de parcare, locuri de stationare, alei carosabile;
- platforme portuare;
- piste, cai de rulare i platforme aeroportuare.

1.1.1.

- imbracaminti rutiere din beton -armat monolit;


- imbracaminti rutiere executate din elemente prefabricate
din beton sau beton armat;
- imbracaminti rutiere din beton precomprimat;
- piste pentru cicliti;
- trotuare i alei pentru pietoni.

lndicativ NE 014-2002

1.1.3. In intelesul prezentului normativ, imbracamintile rutiere


din beton de ciment sunt denumite pe scurt imbracaminti, iar betonul
utilizat pentru realizarea acestora, beton rutier.

1.1.4. imbracamintile sunt alcatuite din elemente de beton rutier


denumite dale, delimitate intre ele prin rosturi.
1.1.5. Respectarea prezentului normativ este obligatorie pentru
toate un itatile care proiecteaza, executa sau administreaza imbraca
minti rutiere din beton de ciment.
Executantul va asigura prin laboratoarele sale sau prin
colaborare cu laboratoare de specialitate rutiera autorizate, efectuarea
tuturor incercarilor i detem1inarilor rezultate din aplicarea prezentului
normativ.

1.1.6.

1.1.7. Imbracamintile rutiere din beton de ciment, se executa in


1
intervalul de temperaturi atmosferice : + S ... + 35 C. Temperatura
2

betonului la punerea in opera nu va fi mai mare de+ 30 C.

in mod exceptional. in intervalul O ... + 5 C imbrllcllmintile rutiere din beton


de ciment se pot executa numai cu avizul beneficiarului i luarea mllsurilor prevllzute
in Normafivul pentru reali:area pe limp friguros a lucrarilor de constn,c(ii $i a
instalafiilor aferente. indicativ Cl 6 i in ANEXA IV. I.
2
Estc intcrzisli executia 1mbracamintilor rutiere la temperaturi negative.

58

59

' rifi 1ciu, spatiul dintre ele i


peretii orificiului se va etanc:a bin

e cu
"
ca1 11, d ar numa,. la partea de sus
, pentru a nu permite patrun
d
erea
aerului rece in orificiu.
13. Este obligatoriu sii se folo
seasca mai multe termometre
se putea masura temperatura bet
onului rn mai multe puncte
i:la.

. .
Fiecare termometru va ti, t'
itnut m
ontic1ul respectiv eel putin
5 minute.
; '.tirilor de control i al temperaturilor este de cca. 2-3
citiri i ; !; r
14. oate tempraturile masur
ate pe zile i ore se vor not
a
intr-un reg,stru special, pe
o coloana alaturata se va
nota
temperatura aerului exterior rn
timpul fiecarei masurart
;,; . a temperatum
betonului.

182

183