Sunteți pe pagina 1din 2

DUAL man S.R.L.

rlBUAt Productie 9i birouri: Str. Preciziei nr. 3 D


062202 Bucuregti 6, ROMANTA

E-mai r
8: +40 21 425 6770
: o,im,.61:J,1'rt :l?:
Web: www.groupdual.ro
D-U-N-S No.: 49-923-2544

CERTIFICAT DE IN SPECTIE
SR EN 10204+A1l3.t
Nr. 31097 127.10.2020

CL!ENT ROMTECH STANDARD CO'VSTRUCT SRt


COMANDA NO. 2020

Tip acoperire protectie anticoroziva: Zincare termica conform EN ISO 146l:2009

Nr Denumire produs
crt
buc Nr. crt. Denumire produs buc

PRODUSE ZINCATE
Conf. Metal. sudata cf. a.e rqrl eg.ro.zozo

Ansambluri console metalice GR 1-GR17 17

Decloratie de conformitate
Declaram pe propria raspundere ca produsele definite in prezentul ceftificat de inspectie corespund calitativ prevederil,
standardelor EN ISO r46t:zoog

L Grosimea produselor zincate termic sub r,5 mm intre r,5 si 3 mm intre3si 6mn.r peste 6 mm
l Grosimea medie a acoperirii pm min. 45 mln. 55 mln. 70 min.85
(metoda magnetica SR EN ISO
zrZS)

B/m' 325 395 505 6ro


Tqmenul
rtxrrreuur ue pentru catltatea
garantie penlru
de Bafanrle calitatea zlncarll
zincarii este za luni
er;te de 24 I d la , cu conditia respectarii prescriptiilor de punere
functiune, de utilizare, depozitare, conseryare si transport.
Ls' lucrsrile penfl"u terti S.C. DUAL MAN SRL nu rospund.e de olparitio_ neco4forrnitcttilor dqtorqte:
pregatirii necorespunzatoare a imbinarilor prin sudura (suduri neinchise, necuratate, pori, etc.) ; neprevederii de gau
tehnologice-ce,sa permita scurgerea uniforma a zincului; impuritati existente pe produse'.. nr'.u pot indeparta prin
degrJsar
(vopsele, lubrifianti, etc.) ; nespecificarii in comanda de cerinte speciale (grosime'strat zinc); schimtarii p.,jpri.t"iifo.
'.on.r*ur., mecani,
ale materialului de baza; nerespectarii prescriptiilor de puneie in fu*nctiune, utilizare, depozitare, transpor
nedeclararea conditiilor de agresivitate a mediuluiin care voifi amplasate exploaiate produsele iincate.
/
nerespectarea recomandarilor privind alegerea materialelor de baza compatibile cu procedura de zincare la cald, prevazute
E de
-ISOr+zrg/ASTMA385-9qP/yCso,zs;%oMn5r,35; o/oSi+94Pio,o5si%AI<o,o4osau%Si-tookpzopssi%Si
o,4 ; otel aliat; fara combinatii de diferite tipuri de otel.

SISTEM INTEGRAT CO M P. INS PE CTIA CALITATI I


fAN MARINESCU

in 3 exemplare, distribuite astfel: ex. 1 la client, ex.2 la sectia

FGD-1oO / Ed. 2
DUAL man S.R.L.

rlnuAt - 9i birouri: Str. Preciziei nr. 3


Productie
OiZZOZ Bucuregti6, ROMANIA
t: +49 21 425 6770
Fax: +40 21 425 6790
E-mail: dualman@groupdual.ro
Web: www.groupdual.ro
D

D-U-N-S No.: 49-923-2544

CERTIFICAT DE INSPECTIE
SR EN '10204+4113.1
Nr. 311031 27.10.2020

CLIENT ROMTECH STANDARD CONSIRUCT SRL


COMANDA NO. 2020

Tip acoperire protectie anticoroziva: Zincare termica conform BN ISO 146l:2009

Nr Denumire produs buc Denumire produs buc


Nr. crt.
crt

PRODUSE ZINCATE
Conf. Metal. sudata cf. a.e rgr8/ z6.ro.eozo

Ansambluri console metalice GR 18-GR30 13

Ansambluri TRh-TRIz4 24

Declaratie de conformitate
Declaram pe propria raspundere ca produsele definite in prezentul certificat de inspectie corespund calitativ prevederil,
standardelor EN ISO t46t:.zoog
l Grosimea produselor zincate termic sub 1,5 mm intre r,5 si 3 mm intre3si6mm peste 6 mm

I Grosimea medie a acoperirii lr.- mln. 45 mln. 55 mrn. 70 min.85


(metoda magnetica SR EN ISO
ztZB)

Blm' 325 395 505 6ro


'trermenul garantie pentru calrtatea
Termenul de garantle calitatea zlncarll z4 Iluni de la data
zincarii este de 24 liwarii, cu conditia respecta prescriptiilor
respectarii prescript d
functiune, de utilizare, depozitare, conservare si transport.
Ls. lucrsrile pentru terti S.C. DUAL MAN SRL nu raspunde de o'poritia neco4forrnitotilor dqtorste:
pregatirii necorespunzatoare a imbinarilor prin sudura (suduri neinchise, neeuratate, pori, etc.) ; neprevederii dii gau
tehnologice ce sa permita scurgerea uniforma a zincului; impuritati existente pe produse ce nu se pot indeparta prin degresa:
(vopsele, lubrifianti, etc.) ; nespecificarii in comanda de cerinte speciale (grosime strat zinc); schimbarii proprietatilor mecani,
ale materialului de baza; nerespectarii prescriptiilor de punere in functiune, utilizare, depozitare, conservare, transpor
nedeclararea conditiilor de agresivitate a mediului in care vor fi amplasate / exploatate produsele zincate.
nerespectarea recomarldarilor privind alegerea materialelor de baza compatibile cu procedura de zincare la cald, prevazute de E

o,4 ; otel ali6\ fara combinatii de diferite tipuri de otel.

INTEGRAT COMP. INSPECTIA CALITATII


MARINESCU

NOTA: Prezentul certificat se intocmesto in 3 exemplare, distribuite astfel: ex. I la client, ex. 2 la sectia Zincare; sx.

FGD-100 / Ed. 2