Sunteți pe pagina 1din 27

Grile - Modulul 3

Baze de Date

1. O baza de date reprezinta:


A. un ansamblu de posturi de lucru, fisiere si unitati de prelucrare
B. un ansamblu integrat de inregistrari sau de fisiere interconectate in mod logic
C. un ansamblu de articole secventiale accesate direct
D. un ansamblu de inregistrari accesate in paralel
E. suportul pentru inregistrarea datelor
2. Intre avantajele bazelor de date se numara:
A. nepartajarea datelor intre utilizatori
B. organizarea datelor pe doua niveluri - fizic si logic
C. gestionarea centralizata a datelor printr-un SGBD
D. integrarea in aceeasi structura a tuturor datelor pertinente ale unui sistem informatic
E. independenta datelor fata de programele de aplicatii
3. O entitate se caracterizeaza prin:
A. este identificata unic printr-un nume
B. cuprinde, in general, mai multe valori sau realizari
C. administreaza obiecte
D. semnifica un obiect concret sau abstract, reprezentat prin proprietatile sale
E. semnifica o caracteristica a unui obiect concret
4. Depozitul de date reprezinta:
A. o colectie de informatii privind un sector dintr-o intreprindere sau o firma
B. o baza de date impreuna cu SGBD-ul asociat
C. o colectie de date organizate secvential
D. o biblioteca de informatii privind un anumit sector economic
E. o baza de date special conceputa prin agregarea tuturor datelor dintr-o organizatie sau intreprindere, in vederea sprijinirii procesului de luare a deciziilor
5. Nivelul fizic de abstractizare a datelor permite:
A. utilizarea concreta a posibilitatilor SGBD-ului
B. proiectarea dictionarului de date
C. descrierea structurii sub care datele se regasesc pe suportul de memorare
D. asigurarea securitatii datelor
E. automatizarea operatiilor de intretinere si dezvoltare a programelor
6. O entitate din modelul Entitate-Atribut are urmatoarele caracteristici:
A. are o existenta proprie
B. este intotdeauna concreta
C. trebuie definita fara ambiguitati
D. este intotdeauna legata de o alta entitate printr-o asociatie
E. este identificata unic prin ansamblul atributelor sale
7. Limbajul de descriere a datelor (LDD) permite:
A. obtinerea schemei logice de sistem
B. descrierea naturii datelor
C. obtinerea meta-datelor, stocate in dictionarul de date

Page 2

D. obtinerea schemei externe a bazei de date


E. obtinerea scemei conceptuale a bazei de date
8. Administratorul bazei de date asigura:
A. scrierea programelor in cod-masina
B. autorizarea accesului la date
C. realizarea obiectivelor si functiilor sistemului
D. definirea strategiei de salvare si restaurare a bazei de date
E. crearea programelor de aplicatii
9. Cand se recomanda sa se introduca datele intr-o baza de date?
A. Dupa crearea fiecarei tabele in parte
B. Dupa crearea tuturor tabelelor
C. Dupa crearea tuturor tabelelor si definirea restrictiilor
D. Oricand
E. Datele sunt introduse de catre administrator. Utilizatorii doar interogeaza baza de date
10. Care din urmatoarele enunturi caracterizeaza modelul relational?
A. Este singurul model in care structura datelor este definita prin normalizare
B. Asigura independenta dintre date si prelucrari
C. Respecta restrictiile referentiale
D. Este fundamentat pe teoria matematica a relatiilor
E. Trebuie sa existe cel putin o cheie secundara
11. Intersectia a doua relatii:
A. cere ca acestea sa aiba aceeasi schema
B. are ca rezultat o relatie cu un numar dublu de linii
C. are ca rezultat o relatie cu un numar de doua ori mai mic de linii
D. este o operate unara
E. va avea ca rezultat o relatie cu gradul egal cu suma gradelor relatiilor initiale
12. Se da tabelul:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, Compartiment, Profesia, Salariu)
Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite afisarea numarului de salariati pe fiecare compartiment care incepe cu litera A?
A. SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI WHERE Nume
like A* ;
B. SELECT COUNT(CodAngajat) AS Numar, Nume, Compartiment
FROM ANGAJATI WHERE Nume like "A*"
GROUP BY Compartiment ;
C.

SELECT CodAngajat, Nume, Compartiment FROM ANGAJATI


WHERE Compartiment like A*;

D.

SELECT COUNT(CodAngajat)
AS Numar, Compartiment FROM ANGAJATI
WHERE Compartiment like "A*" GROUP BY Compartiment;

E. Niciuna dintre cele de mai sus


13. Care dintre urmatoarele comenzi SQL sunt destinate manipularii datelor?
A. INSERT
B. CREATE TABLE

Page 3

C. UPDATE
D. ROLLBACK
E. DELETE
14. Ce se va obtine prin urmatoarea interogare SQL:
SELECT Nume FROM STUDENTI INNER JOIN LOCALIT
ON STUDENTI.CodLoc=LOCALIT.CodLoc
WHERE CodLoc IN
(SELECT CodLoc FROM STUDENTI WHERE Nume = "Popa I Daniel"); ?
A. Numele studentilor asemanatoare cu Popa I Daniel
B. Codul localitatii din care este studentul Popa I Daniel
C. Numele studentilor care sunt din aceeasi localitate cu Popa I Daniel
D. Numarul studentilor care sunt din aceeasi localitate cu Popa I Daniel
E. Fraza SELECT este scrisa gresit
15. Urmatoarele operatii sunt echivalente:
A. R3= R1U R2 si R3= APPEND(R1,R2);
B. R3= R1-R2 si R3 = R1 OR R2;
C. R3 = R1XR2 si R3 = PRODUCT(R1,R2);
D. R3=R1U R2 si R3= UNION(R1,R2);
E. R3=R1-(R1-R2) si AND(R1,R2);
16. Se da urmatoarea fraza SQL:
SELECT NrFactura
FROM CLIENTI INNER JOIN FACTURIEMISE ON
CLIENTI.CodClient=FACTURIEMISE.Codclient
WHERE ValTot IN (50, 100);
In urma executiei acestei interogari se obtin:
A. numai facturile emise cu valoare intre 50 si 100 (RON), exclusiv capetele
B. numai facturile emise cu valoarea de 50 sau 100 (RON)
C. numai facturile emise cu valoare Intre 50 si 100 (RON), inclusiv aceste valori
D. numai facturile emise cu valoare fie mai mica de 50, fie mai mare de 100 (RON)
E. nimic, interogarea este gresita
17. Se da tabelul:
CHITANTE (NrChitanta, Suma, DataChitanta, NrGhiseu )
Care dintre urmatoarele instructiuni SQL are ca efect afisarea zilelor in care s-au emis mai mult de
2 chitante?
A. SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE WHERE COUNT(NrChitanta)>2;
B. SELECT Nrchitanta, Suma, Data FROM CHITANTE HAVING COUNT(NrChitanta)>
2;
C. SELECT CHITANTE.Data FROM CHITANTE GROUP BY Data HAVING
COUNT(NrChitanta)> 2;
D. SELECT COUNT(Data), COUNT(NrChitanta) FROM CHITANTE WHERE Data IS
Unique;
E. SELECT Data FROM CHITANTE WHERE COUNT(NrChitanta) > 2;
18. Se da entitatea ANGAJATI, cu urmatoarele atribute:

Page 4

ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, compartiment, profesia,


salariu)
Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite stergerea salariatilor angajati nainte de nceputul
anului 2007, cu profesia profesor.
A. DELETE FROM Angajati WHERE DataAngajare < #1/1/2006# AND profesia = profesor ;
B. DELETE * FROM Angajati WHERE profesia LIKE profesor HAVING YEAR(DataAngajare)
<2007;
C. DELETE Angajati WHERE DataAngajare < #1/1/2007# AND profesia
LIKE *profesor*;
D. UPDATE Angajati SET CodAngaj = Null WHERE DataAngajare < #1/1/2006# AND
profesia = profesor;
E. niciuna
19. Intr-un sistem informatic, abordat obiectual, o instanta a clasei APARTAMENT poate contine una
sau mai multe instante ale clasei CAMERA. In diagrama claselor, acest lucru se reprezinta printr-o
relatie de:
A. incluziune
B. generalizare
C. asociere
D. compunere
E. particularizare
20. Se da tabelul:
ANGAJATI (CodAngaj, Nume, DataAngajare, compartiment, profesia,
salariu)
Care dintre urmatoarele instructiuni SQL permite majorarea salariului cu 1% pentru salariatii
angajati n anul 2005?
A. UPDATE Angajati SET Salariu = Salariu + 1% WHERE DataAngajare IN 2005;
B. UPDATE Salariu FROM Angajati SET Salariu=Salariu + 1%* Salariu FROM Angajati
WHERE DataAngajare IN (#1/1/2005# , #31/12/2005#);
C. UPDATE Salariu FROM Angajati SET Salariu = Salariu * 101% WHERE DataAngajare
BETWEEN #1/1/2005# AND #31/12/2005#;
D. UPDATE Angajati SET Salariu = Salariu*1.01 WHERE YEAR(DataAngajare)
= 2005;
E. Niciuna
21. Fie tabelul proiecte(CodP roiect, CodAng, f unctie, suma) cu cheia (CodP roiect, CodAng), de stocare a informatiilor privind repartizarea pe proiecte a salariatilor unei firme. Suma obtinuta depinde de CodAng si de functia in acel proiect (CodAng, f unctie) suma. Aplicand a doua forma
normala care din schemele urmatoare este corecta?
A. R1=(CodProiect,CodAng,functie),R2=(CodProiect,functie,suma)
B. R1=(CodProiect,CodAng, suma), R2=(CodAng,functie)
C. R1=(CodProiect,CodAng, suma), R2=(CodProiect,functie)
D. R1=(CodProiect,CodAng), R2=(CodProiect,functie)
E. Niciuna
22. Fie relatia r de schema R si X R, Y R si dependenta tranzitiva K X Y . Care din
urmatoarele descompuneri sunt in forma normala trei?
A. R1=K(R-Y), R2=(KY)

Page 5

B. R1=K(R-Y), R2=(XY)
C. R1=K(R-Y), R2=(XX)
D. R1=(R-Y), R2=(XX)
E. R1=KY, R2=(XX)
23. Fie relatia r de schema R si X R, Y R si dependenta tranzitiva K X Y . Care din
urmatoarele descompuneri sunt in forma normala doi?
A. R1=KXZ, R2=(XY)
B. R1=XZ, R2=(XY )
C. R1=K(R-Y), R2=(XZ)
D. R1=XY, R2=(XZ)
E. R1=XZ, R2=(XY)
24. Fie relatia r de schema R, X R, Y R, Z = R XY si dependenta tranzitiva XY . Care din
urmatoarele descompuneri sunt in forma normala patru?
A. R1=XZ , R2=(XY)
B. R1=XZ, R2=(X)
C. R1=K(R-Y), R2=(XZ)
D. R1=XY, R2=(XZ)
E. R1=KX, R2=(XZ)
25. Fie tabelul Studenti(N rLeg, LimbaStraina, M asina)
111
111
111
111
111
112
112

Engleza
Franceza
Spaniola
Engleza
Franceza
Engleza
Franceza

Logan
Logan
Logan
Cielo
Cielo
Logan
Logan

Si dependentele multivoce N rLegLimbaStraina, N rLegM asina. Care este reprezentarea FN4


determinata de aceste MV-dependente.
A. R1= NrLeg, LimbaStraina, R2= NrLeg, Masina
B. R1= Masina,LimbaStraina, R2= NrLeg, LimbaStraina,
C. R1= NrLeg,LimbaStraina

R2= NrLeg,LimbaStraina,Masina

D. R1= NrLeg,Masina

R2= NrLeg,LimbaStraina

E. R1= NrLeg,Masina

R2= NrLeg,LimbaStraina,Masina

26. Fie tabelul Studenti(N rLeg, LimbaStraina, M asina)


111
111
111
111
111
112
112

Engleza
Franceza
Spaniola
Engleza
Franceza
Engleza
Franceza

Logan
Logan
Logan
Cielo
Cielo
Logan
Logan

Si dependentele multivoce N rLegLimbaStraina, N rLegM asina.


Descompunerile r1 = N rLeg,LimbaStraina (studenti), r2 = N rLeg,LimbaStraina (studenti) sunt:
A. Conservative
B. Normalizate FN4
C. Normalizate FN5

Page 6

D. Normalizate FN3
E. Denormalizate
27. Restrictiile referentiale intre 2 tabele sunt date de:
A. Cheile primare si cheile externe
B. Coloanele commune
C. Coloanele din clauza CHECK
D. Coloanele din SELECT
E. Chei externe
28. Fie baza de date formata din tabelele:
studenti(NrLeg, Nume, Pren, Fac,An,grupa)
cataloage(NrLeg,CodDis,dat,nota),
discipline(CodDis,Denumire,NrOreC, NrOreL, NrOreS, NrOreP,Credite).
Pentru determinarea Numelui si Prenumelui din tabelul de studenti se foloseste :
A. Selectia
B. Proiectia
C. Impartirea
D. Reuniunea
E. Intersectia
29. Fie baza de date formata din tabelele:
studenti(NrLeg, Nume, Pren, Fac,An,grupa)
cataloage(NrLeg,CodDis,dat,nota),
discipline(CodDis,Denumire,NrOreC, NrOreL, NrOreS, NrOreP,Credite,An,Sectie).
Care din expresiile algebrei relationale determina studentii din anul II:
A. A n(studenti)
B. An=2 (studenti)
C. A n(An=2 (studenti))
D. A n(An=2 (studenti))
E. n ume(studenti)
30. Fie baza de date formata din tabelele:
studenti(NrLeg, Nume, Pren, Fac,An,grupa)
cataloage(NrLeg,CodDis,dat,nota),
discipline(CodDis,Denumire,NrOreC, NrOreL, NrOreS, NrOreP, Credite).
Care din expresiile urmatoare din SQL determina o proiectie?
A. SELECT N ume, P ren f rom studenti
B. SELECT DIST IN CT N ume, P ren f rom studenti
C. SELECT DIST IN CT N ume, P ren f rom studenti W HERE an = 2
D. U P DAT E studenti set N ume =0 ion0 where an = 5
E. IN SERT
31. Pentru exprimarea unei selectii in SQL se foloseste in instructiunea SELECT clauza:
A. WHERE
B. HAVING
C. GROUP BY

Page 7

D. INTER JOIN
E. FROM
32. Pentru a determina informatii din mai multe tabele
A. Se utilizeaza mai intai Unirea(JOIN)
B. Se utilizeaza mai intai proiectia din fiecare tabel
C. Se utilizeaza mai intai selectia din fiecare tabel
D. Se utilizeaza selectia si proiectia
E. Se utilizeaza actualizarea
33. Pentru a uni (JOIN) doua tabele in SQL se se utilizeaza instructiunile:
A. INSERT
B. UPDATE
C. SELECT
D. COMMIT
E. DELETE
34. Pentru o baza de date relationala algebra relationala este:
A. Completa (permite sa extrag orice informatii din baza)
B. Procedurala (Arata si modul cum se obtin informatiile din baza de date)
C. Complexa (permite sa extrag informatii obiectuale)
D. Limbaj formal
E. Limbaj de interogare
35. Restrictiile date dependentele functionale pentru un tabel se testeaza cu ajutorul:
A. Axiomelor de inferenta
B. Algoritmul de satisfacere(satisfie)
C. Algoritmul de inchidere
D. Algoritmul de sortare
E. Algoritmul de normalizare
36. Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente funtionale F. Elaborarea
unei reguli de validare pentru o dependenta functionala X Y presupune:
A. Verificarea deductibilitatii din F
B. Verificarea incluziunii X Y
C. Verificarea incluziunii X X+
D. Normalizarea schemei de relatie XY
E. Toate
37. Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente funtionale F. Elaborarea
unei reguli de validare pentru o dependenta functionala X Y presupune:
A. CREATE RULE
B. CREATE PROCEDURE
C. CREATE TRIGGER
D. CREATE TABLE
E. UPDATE TABLE
38. Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente funtionale F. Elaborarea
unei proceduri pentru a verifica dependenta functionala X Y presupune mai intai:
A. Verificarea redundantei acesteia
B. Inlaturarea atributelor eliminabile din determinantul X

Page 8

C. Inlaturarea atributelor eliminabile din determinantul Y


D. Inlaturarea atributelor eliminabile din X si Y
E. Niciuna
39. Fiind data apriori o multime de restrictii data de o multime de dependente funtionale F. Aceasta
este folosita la:
A. Normalizarea bazei de date
B. La validarea starii bazei de date
C. Crearea bazei de date
D. Crearea procedurilor de interogare
E. Constructia algebrei relationale
40. Interogarile din SQL sunt la fel de expresive cu:
A. Algebra relationala
B. Calculul relational al tuplurilor
C. Calculul relational al domeniilor
D. Calculul procedural
E. Calculul bazat pe tablouri

Page 9

Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date

1. O baza de date distribuita este:


A. O colectie de date si de scheme partajate si interconectate logic, distribuite
fizic pe calculatoarele unei retele
B. O colectie de date impartita in mai multe fragmente
C. O colectie de date impartita in mai multe replici
D. O colectie de fragmente mixte
E. Niciuna
2. Un SGBD distribuit este:
A. O multime de SGBD-uri locale, independente, ce se executa in acelasi timp
B. Un software ce permite gestiunea unei BD distribuite si face distributia transparenta utilizatorilor
C. O multime de aplicatii locale si globale
D. O multime de aplicatii globale
E. O multime de aplicatii locale
3. Un SGBD paralel este:
A. O multime de SGBD locale independente in executie
B. SGBD ce se executa pe calculatoare cu mai multe procesoare si medii de
stocare, proiectate sa execute o multime de operatii in paralel, pentru o mare
performanta
C. Un SGBD ce executa in paralel operatii de intrare iesire dintr-o baza de date
D. Un program ce opereaza pe baza algoritmilor paraleli
E. Niciuna dintre acestea
4. Avantajele unui SGBD distribuit sunt:
A. Reflecta structura organizationala
B. Creste performanta si autonomia
C. Creste complexitatea
D. Creste randamentul utilizarii BD
E. Scade timpul de cautare in baza de date
5. Dezavantajele unui SGBD distribuit sunt;
A. Este un sistem de gestiune greoi
B. Controlul integritatii este mai dificil
C. Scade fiabilitatea si creste complexitatea
D. Micsoreaza campul de aplicatii
E. Este util doar pentru baze de date de dimensiuni mici
6. Fragmentarea orizontala se obtine din fragmentele schemei printr-o relatie de tip:
A. Proiectie
B. Selectie cu predicate MINTERM
C. Normalizare
D. Si selectii, si proiectii
E. Unire (Joint)
7. Fragmentarea verticala se otine dintr-o relatie prin:
A. Proiectie
B. Selectii si replicari

Page 10

C. Selectii si proiectii
D. Unire (Joint)
E. Introducerea de chei externe
8. Fragmentarea orizontala este completa cand:
A. Orice tuplu se gaseste in toate fragmentele
B. Un tuplu se gaseste in cel putin un fragment
C. Cand un tuplu este compus din tuplurile fragmentelor
D. Cand un tuplu se gaseste in cel putin 2 fragmente
E. Niciuna dintre acestea
9. Fragmentarea verticala este completa cand:
A. Orice tuplu se gaseste in toate fragmentele
B. Un tuplu se gaseste in cel putin un fragment
C. Orice tuplu se obtine prin unirea(Joinul) tuplurilor fragmentelor
D. Cand un tuplu se gaseste in cel mult 2 fragmente
E. Niciuna dintre acestea
10. Schema de fragmentare mixta satisface regulile de corectitudine:
A. Fiecare atribut apare in fiecare fragment
B. Relatia poate fi reconstruita din fragmentele ei
C. Fragmentele sunt disjuncte
D. Completitudine
E. Transparenta
11. O tranzactie este:
A. O unitate de program ce realizeaza citiri si scrieri
B. O multime finita si ordonata de operatii de citire, scriere si terminare
C. O multime de instructiuni executabile dintr-un limbaj gazda
D. O serie finita de opeartii de modificare a datelor dintr-o baza de date ORACLE
E. O multime finita de operatii coerente, executate de un SGBD, care manipuleaza datele unei baze de date
12. Proprietatile tranzactiilor sunt:
A. Consistenta
B. Blocare a citirilor
C. Blocare a scrierilor
D. ACID
E. Eliminarea redundantelor
13. O tranzactie urmeaza un protocol in doua faze daca:
A. Blocheaza accesul la un element de date
B. Toate opratiile de blocare preced prima operatie de deblocare
C. Cere mai intai deblocarea si apoi realizeaza blocarea accesului la un element de date
D. Blocheaza tabelul la care are acces
E. Blocheaza accesul altor utilizatori la o baza de date
14. Proprietatea de consistenta a tranzactiei consta din:
A. Transformarea unei stari consistente intr-o stare consistenta
B. Eliminarea redundantelor

Page 11

C. Izolarea tranzactiilor in executie


D. Transparenta
E. Durabilitate
15. Obiectivul unui operator de blocare este:
A. Sa blocheze accesul la elementele de date accesate de tranzactie
B. Sa asigure serializabilitatea
C. Sa acceseze simultan mai multe tranzactii
D. Sa asigure paralelismul
E. Sa asigure securitatea bazei de date
16. Abordarea distribuita a unei baze de date oglindeste:
A. Structura organizationala
B. Paralelismul prelucrarilor
C. Gestiunile locale ale bazelor de date
D. Seriabilitatea tranzactiilor
E. Toate
17. O baza de date distribuita se gaseste implementata numai:
A. Intr-o retea de calculatoare
B. Pe un calculator performant
C. Pe mai multe calculatoare izolate, conectate la Internet
D. Pe un Calculator client
E. Pe un laptop
18. Tranzactiile se numesc in 2 faze daca:
A. Satisfac protocolul in 2 faze
B. Sunt formate numai din citiri si scrieri
C. Contin comenzile commit si rollback
D. Contin 2 faze de executie
E. Contin 2 faze, una de definire a datelor, si alta de prelucrare a lor
19. In proiectarea BDD se tine seama de:
A. Tipurile de accesari
B. Fragmentare, alocare si replicare
C. Disponibilitatea informatiilor
D. Crearea procedurilor de interogare
E. Metoda de strangere a informatiilor
20. O ordonantare (Planificare) este serializabila daca:
A. Este formata din tranzactii in 2 faze
B. Sunt izolate in executii
C. Satisfac un algoritm de serializare
D. Tranzactiile planificarii se executa pentru orice tipuri de date
E. Se bazeaza pe modelul relational
21. Se da tabelul
PERSONAL(Marca, Numepren,Compart,Datasv,Salorar,Salorarco,Compart)
si interogarea

Page 12

SELECT Marca, Salorar, Salorar/168, CEIL(Salorar/168) AS CEIL,


FLOOR(Salorar/168) AS FLOOR,
ROUND(Salorar/168,2) AS "ROUND+", ROUND(Salorar/168,-2)
AS "ROUND-", TRUNC(Salorar/168,2) AS "TRUNC+" FROM PERSONAL
Care este rezultatul corect al interogarii?
A. Marca
100

Salorar
54500

Salorar/168
324.434762

CEIL
324

FLOOR
326

ROUND+
324.3

ROUND310

TRUNC+
324.3

B. Marca
100

Salorar
54500

Salorar/168
324.404762

CEIL
323

FLOOR
324.4

ROUND+
324.2

ROUND301

TRUNC+
320.4

C. Marca
100

Salorar
54500

Salorar/168
324.404762

CEIL
325

FLOOR
324

ROUND+
324.4

ROUND300

TRUNC+
324.4

D. Marca
100

Salorar
54500

Salorar/168
324.404762

CEIL
324

FLOOR
325

ROUND+
324.2

ROUND301

TRUNC+
324.2

E. Marca
100

Salorar
54500

Salorar/168
324.440762

CEIL
324

FLOOR
324

ROUND+
324.2

ROUND302

TRUNC+
324.2

22. Se da tabelul
PERSONAL(Marca, Numepren,Compart,Datasv,Salorar,Salorarco,Compart)
Care dintre urmatoarele comenzi introduc date n tabela?
A. INSERT INTO PERSONAL VALUES(201,Angajat 201,IT,
TO_DATE(02/07/1976),6500,46000,N);
B. INSERT INTO PERSONAL VALUES(200,Angajat 200,IT,
TO_DATE(02/07/1976,DD/MM/YYYY),67500,66000,N);
C. INSERT INTO PERSONAL VALUES(202,Angajat 202,IT,
TO_DATE(02/07/1976),37500,9000);
D. INSERT INTO PERSONAL VALUES(204,Angajat 204,IT,
TO_DATE(21/07/1988,DD/MM/YYYY),58500,67000,N);
E. INSERT INTO PERSONAL VALUES(204,Angajat 205,IT,
TO_DATE(21/07/1988,MM/DD/YYYY),58500,67000,N);
23. Se dau tabelele
SPORURI (Marca, An, Luna, Spvech, Orenoapte, Altesp)
SALARII (Marca, An, Luna, Orelucrate, Oreco, Sporuri, Retineri, Impozit)
Care din urmatoarele interogari SQL realizeaza jonctiunea tabelelor de mai sus prin intermediul
atributelor Marca, An si Luna?
A. SELECT * FROM SPORURI, SALARII
WHERE SPORURI.Marca=SALARII.Marca AND SPORURI.An=SALARII.An AND
SPORURI.Luna=SALARII.Luna;
B. SELECT * FROM SPORURI CROSS JOIN SALARII ON SPORURI.Marca=SALARII.Marca AND
SPORURI.An=SALARII.An AND SPORURI.Luna=SALARII.Luna;
C. SELECT * FROM SPORURI INNER JOIN SALARII ON SPORURI.Marca=SALARII.Marca AND
SPORURI.An=SALARII.An AND SPORURI.Luna=SALARII.Luna;
D. SELECT * FROM SPORURI

NATURAL JOIN SALARII;

E. SELECT * FROM SPORURI

CROSS JOIN SALARII;

24. Se da tabelul
PERSONAL(Marca, Numepren,Compart,Datasv,Salorar,Salorarco,Compart)
Care din interogarile urmatoare afiseaza colegii de compartiment ai angajatului Popescu?
A. SELECT p1.Numepren
FROM PERSONAL p1, PERSONAL p2
WHERE p1.Compart=p2.Compart AND p2.Numepren=Popescu;
B. SELECT p1.Numepren
FROM PERSONAL p1 INNER JOIN PERSONAL p2 ON p1.Compart=p2.Compart
OR p2.Numepren=Popescu;

Page 13

C. SELECT p1.Numepren
FROM PERSONAL p1 INNER JOIN PERSONAL p2 ON p1.Compart=p2.Compart
AND p2.Numepren=Popescu;
D. SELECT p1.Numepren
FROM PERSONAL p1 INNER JOIN PERSONAL p2 ON p1.Compart=p2.Compart
XOR p2.Numepren=Popescu;
E. SELECT p1.Numepren
FROM PERSONAL p1 NATURAL JOIN PERSONAL p2 ON p1.Compart=p2.Compart
OR p2.Numepren=Popescu;
25. Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Ore noapte, Oreabsnem)
si urmatoarele trei interogari:
I1. SELECT Data as Ziua
FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON
po.Marca=pe.Marca and Numepren=Popa
INTERSECT
SELECT Data FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON
po.Marca=pe.Marca and Numepren = Georgescu;
I2. SELECT Data AS Ziua FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON
po.Marca=pe.Marca
WHERE Numepren= Popa AND Data IN
(SELECT Data FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON
po.Marca=pe.Marca
WHERE Numepren= Georgescu)
I3. SELECT Data as Ziua FROM PONTAJE
WHERE Marca IN (SELECT Marca FROM PERSONAL WHERE Numepren= Popa)
AND Data IN (SELECT Data FROM PONTAJE WHERE Marca IN
(SELECT Marca FROM PERSONAL WHERE Numepren = Georgescu))
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
A. Interogarea I1 implementeaza operatorul de intersectie
si afiseazazilele n care nu au lucrat Popa si Georgescu
B. Interog
arile I2 si I3 produc rezultate identice
C. Interogarile I1 si I3 produc rezultate diferite
D. Toate cele trei interog
ari afiseaz
azilele n care au lucrat
simultan Popa si Georgescu
E. Interog
arile I1, I2 si I3 produc rezultate identice
26. Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce afiseaza urmatoarea interogare?
SELECT po1.Marca, pe1.Numepren,
COUNT(DISTINCT po1.Data) AS Zile_Lucrate,
COUNT(DISTINCT po2.Data) AS Zile_Lucrate_PAN
FROM (PONTAJE po1 INNER JOIN PERSONAL pe1 ON po1.Marca=pe1.Marca),
PONTAJE po2 INNER JOIN PERSONAL pe2 ON po2.Marca=pe2.Marca)
WHERE po1.Orelucrate>0 AND po2.Orelucrate>0 AND pe2.Numepren=Popescu
GROUP BY po1.Marca, pe1.Numepren, po2.Marca
HAVING COUNT (DISTINCT po1.Data)> COUNT(DISTINCT po2.Data)
A. Numarul de ore lucrate pentru toti angajatii mai putin pentru Popescu

Page 14

B. Numarul angajatilor care au aceleasi zile lucrate cu Popescu


C. Angajatii cu un num
ar de zile lucrate mai mare dec
at ale lui Popescu
D. Angajatii care lucreaza n acelasi timp cu Popescu
E. Angajatii care au lucrat mai putin decat Popescu
27. Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce afiseaza urmatoarea interogare?
SELECT ZILE1.Data AS Ziua
FROM (SELECT Data FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca
WHERE Numepren = Popescu) ZILE1
INNER JOIN (SELECT Data FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON
po.Marca =pe.Marca
WHERE Numepren=Georgescu) ZILE2
ON ZILE1.Data=ZILE2.Data
A. Angajatul care a lucrat mai multe zile
B. Num
arul de zile n care au lucrat simultan cei doi angajati
C. Numarul total de zile n care au lucrat cei doi angajati
D. Numarul de zile lucrate de fiecare angajat
E. Numarul de zile n care nu au lucrat cei doi angajati
28. Se da tabelul
ANGAJATI(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar, Salorarco, Compart)
Ce afiseaza urmatoarele interogari?
I1. SELECT * FROM ANGAJATI pe1
WHERE Numepren <> Popescu AND EXISTS
(SELECT Marca FROM ANGAJATI pe2
WHERE Numepren= Popescu AND pe2.Compart=pe1.Compart )
I2. SELECT * FROM ANGAJATI pe1
WHERE Numepren <> Popescu AND Compart IN
(SELECT Compart FROM ANGAJATI pe2
WHERE Numepren = Popescu AND pe2.Compart=pe1.Compart)
A. Interog
arile I1 si I2 produc acelasi rezultat
B. Interogarea I1 afiseaza toti angajatii din compartimentul n care lucreza Popescu
C. Interog
arile I1 si I2 afiseaz
a colegii de compartiment ai lui Popescu
D. Interogarea I2 afiseaza angajatii care nu sunt n compartiment cu Popescu
E. Interogarea I1 afiseaza angajatii care nu sunt n compartiment cu Popescu
29. Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce afiseaza urmatoarea interogare?
WITH VENITURI AS
(SELECT Numepren, SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco) AS Venit_Baza
FROM PONTAJE po INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren),
rasp AS
(SELECT MAX(SUM(Orelucrate*Salorar+Oreco*Salorarco)) AS Venit_Max from PONTAJE po
INNER JOIN PERSONAL pe ON po.Marca=pe.Marca GROUP BY Numepren)
SELECT Numepren,Venit_Baza from VENITURI INNER JOIN rasp ON Venit_Baza=Venit_Max

Page 15

A. Venitul maxim al unui angajat dintr-un compartiment utilizand expresii tabela


B. Angajatul sau angajatii cu cel mai mare venit utiliz
and expresii tabel
a
C. Venitul de baza al unui angajat utilizand operatorul INNER JOIN
D. Veniturile angajatilor n ordine descrescatoare utilizand expresii tabela
E. Numele angajatului din fiecare compartiment cu venitul cel mai mare
30. Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Ore noapte, Oreabsnem)
Ce afiseaza urmatoarea interogare?
SELECT Compart, Numepren ,SUM(Orelucrate*Salorar) AS Venit_Baza
FROM PERSONAL pe LEFT OUTER JOIN PONTAJE po
ON pe.Marca=po.Marca AND TO_CHAR (Data, MM/YYYY)=07/2006
GROUP BY ROLLUP (Compart,Numepren)
ORDER BY Compart, Numepren
A. Venitul de baza al fiecarui angajat pe luna iulie 2006 si un total general
B. Media veniturilor baza al angajatilor pe luna iulie 2006 si un total pe compartimente
C. Venitul de baz
a al fiec
arui angajat pe luna iulie 2006, un total pe compartimente si un total general
D. Media veniturilor de baza al angajatilor din fiecare compartiment pe luna iulie 2006
E. Un total pe fiecare luna si un total general n anul 2006
31. Se da tabelul
PREZENTA(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
Ce executa urmatoarea secventa?
DECLARE
an salarii.an%TYPE := 2008;
luna salarii.luna%TYPE := 1;
prima_zi DATE ;
zi DATE;
BEGIN
prima_zi := TO_DATE(01/||luna||/||an, DD/MM/YYYY);
zi:= prima_zi;
WHILE zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP
IF RTRIM(TO_CHAR(zi,DAY)) IN (SATURDAY, SUNDAY) THEN
NULL;
ELSE
BEGIN
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
DELETE FROM pontaje WHERE data=zi;
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
END;
END IF;
zi:=zi + 1;
END LOOP;
COMMIT;
END;
A. Introduce nregistrari numai pentru zilele nelucratoare
B. Populeaz
a cu nregistr
ari tabela pe o lun
a dintr-un an

Page 16

C. Nu populeaza tabela datorita exceptiei DUP-VAL-ON-INDEX


D. Dac
a se execut
a de dou
a ori succesiv, nu produce rezultate
E. Daca se executa de doua ori succesiv, dubleaza nregistrarile din tabela
32. Se da tabelul
STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)
Care secventa creaza un view ce permite ca modificarile n tabela sa se reflecte automat si n view?
A. CREATE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220);
B. CREATE VIEW emp_vu AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220)
WITH READ ONLY;
C. CREATE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220)
WITH CHECK OPTION;
D. CREATE FORCE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa IN (210,220);
E. CREATE FORCE VIEW stud AS
SELECT * FROM STUDENT WHERE Grupa=210 OR GRUPA=220;
33. Se da tabelul
STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa)
si urmatoarea secventa ce reprezinta o tranzactie:
CREATE table STUDENT_NOU ( CNP NUMBER, Nume VARCHAR2(30));
INSERT INTO STUDENT_NOU SELECT CNP, Nume from STUDENT;
Savepoint s1;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = UPPER(Nume);
Savepoint s2;
DELETE FROM STUDENT_NOU;
Rollback to s2;
DELETE FROM STUDENT_NOU WHERE CNP=100;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = Ionescu;
Rollback to s2;
UPDATE STUDENT_NOU SET Nume = Ionescu WHERE CNP=100;
Rollback;
Care este rezultatul acestei tranzactii?
A. Nu avem linii n tabel
a
B. Avem un student cu numele Ionescu
C. Nu putem sa facem Rollback mai mult de o data pe un punct de reluare
D. Ultimul UPDATE esueaza deoarece studentul cu CNP-ul 100 a fost sters
E. Tranzactia esueaza deoarece avem mai multe puncte de reluare
34. Se dau tabelele
ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)
COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)
si urmatoarea interogare:
SELECT e.EMPLOYEE_ID,e.LAST_NAME,e.DEPARTMENT_ID, d.DEPARTMENT_NAME
FROM EMP e, DEPARTMENT d
WHERE e.DEPARTMENT_ID = d.DEPARTMENT_ID;
Ce operatii implementeaza aceasta interogare?
A. Diferenta, proiectia si join
B. Selectia, proiectia si join

Page 17

C. Selectia, intersectia si join


D. Intersectia, proiectia si join
E. Diferenta, intersectia si join
35. Se da tabelul
STUDENT(CNP, Nume, Grupa, Adresa) cu cheia primara CNP
si urmatoarele doua declansatoare:
D1. CREATE OR REPLACE TRIGGER t1
BEFORE INSERT ON STUDENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT NVL(MAX(CNP),100)+1 INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
END;
D2. CREATE SEQUENCE secventa INCREMENT BY 1
MINVALUE 101 MAXVALUE 500 NOCYCLE NOCACHE ORDER;
CREATE OR REPLACE TRIGGER t2
BEFORE INSERT ON STUDENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT secventa.NEXTVAL INTO:NEW.CNP FROM STUDENT;
END;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
A. Declansatorul D1 atribuie o valoare maxim
a atributului CNP nainte de o
nou
a inserare
B. Cele dou
a declasatoare produc acelasi rezultat
C. Declansatorul D2 nu violeaz
a restrictia de cheie primar
a
D. Declansatorul D1 poate viola restrictia de cheie primara
E. Cele doua declasatoare nu produc acelasi rezultat
36. Se dau tabelele
ANGAJATI(ID-Angajat, Nume, ID-Compart, Salariu)
COMPARTIMENT (ID-Compart, Nume-Compart)
si urmatorul declansator:
CREATE OR REPLACE TRIGGER actual
AFTER UPDATE OF ID_Compart ON COMPARTIMENT
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW
FOR EACH ROW
BEGIN
UPDATE ANGAJATI SET ID_Compart=:NEW.ID_Compart WHERE ID_Compart=:OLD.ID_Compart;
END;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
A. Comanda UPDATE trebuie s
a se limiteze numai la o linie a tabelei COMPARTIMENT
B. Declansatorul implementeaz
a optiunea UPDATE CASCADE din Oracle
C. Declansatorul se va lansa numai la modificarea atributului ID-Compart din
tabela COMPARTIMENT
D. Comanda UPDATE poate modifica mai multe linii din tabela ANGAJATI
E. Comanda UPDATE nu poate modifica mai multe linii din tabela ANGAJATI

Page 18

37. Se da tabelul
PERSONAL(Marca, Numepren,Compart,Datasv,Salorar,Salorarco,Compart)
si urmatorul bloc PL/SQL:
DECLARE
ani_etalon PLS_INTEGER := 15;
numar PLS_INTEGER;
BEGIN
UPDATE personal SET salorar = salorar + 10
WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE,datasv) / 12 >= ani_etalon;
IF SQL%FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Exista cel putin un angajat cu vechime de peste ||
ani_etalon || ani);
numar:= SQL%ROWCOUNT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Numarul lor este || numar);
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Nici un angajat nu indeplineste conditia);
END IF;
END;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
A. Blocul mareste cu 10 lei salariul orar al tuturor angajatilor
B. Este un exemplu de cursor implicit
C. Blocul m
areste cu 10 lei salariul orar al angajatilor cu o vechime de peste 15
ani
D. Pentru afisarea la ecran a mesajelor din bloc, trebuie lansat
a comanda SET
SERVEROUTPUT
E. Blocul mareste cu 12 lei salariul orar al tuturor angajatilor
38. Se dau tabelele
PERSONAL(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
PONTAJE(Marca, Data, Orelucrate, Oreco, Orenoapte, Oreabsnem)
si urmatoarea procedura:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE populare
(an_ IN salarii.an%TYPE, luna_ IN salarii.luna%TYPE)
IS
prima_zi DATE ;
zi DATE ;
BEGIN
prima_zi := TO_DATE(01/|| luna_ ||/||an_ , DD/MM/YYYY) ;
zi := prima_zi ;
WHILE zi <= LAST_DAY(prima_zi) LOOP
IF RTRIM(TO_CHAR(zi,DAY)) IN (SATURDAY, SUNDAY) THEN
NULL;
ELSE
BEGIN
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal;
EXCEPTION
WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
DELETE FROM pontaje WHERE data = zi ;
INSERT INTO pontaje (marca, data)
SELECT marca, zi FROM personal ;
END ;
END IF ;
zi:= zi + 1;
END LOOP;

Page 19

COMMIT;
END populare;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
A. Procedura nu permite nc
alcarea restrictiei de cheie primar
a
B. Variabilele an si luna sunt parametrii formali
C. Procedura populeaz
a tabela PONTAJE pe o lun
a si un an cu date din tabela
PERSONAL
D. Apelul se face astfel: populare(07,2008);
E. Apelul se face astfel: populare(2008,07);
39. Fie tabelul
ANGAJAT(Marca, Numepren, Compart, Datasv, Salorar,Salorarco, Compart)
cu interogarea
SELECT marca, Numepren, Datasv, vechime(datasv,2008,7) FROM ANGAJAT)
si functia
CREATE OR REPLACE FUNCTION vechime
(Datasv_ DATE, An_ Number(4), Luna_ Number(2))
RETURN Integer
AS
prima_zi DATE:=TO_DATE(01/||luna_||/||an_,DD/MM/YYYY);
BEGIN
RETURN TRUNC(MONTHS_BETWEEN(prima_zi,Datasv_)/12,0);
END;
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?
A. Interogarea produce o singura valoare
B. Apelul functiei nu este plasat corect n interogare
C. Functia calculeaz
a num
arul de ani dintre o dat
a si prima zi a lunii de referint
a
D. Functia si interogarea sunt corecte
E. Interogarea produce mai multe valori
40. In definirea unui cursor explicit exista urmatoarele 5 operatiuni:
1. Declararea variabilei n care va fi stocata o linie a cursorului
2. Deschiderea cursorului (OPEN)
3. Declararea cursorului printr-o fraza SELECT (CURSOR nume IS SELECT ...)
4. Structura de ciclare ce include, obligatoriu, o comanda de ncarcare a
urmatoarelor linii din cursor altfel bucla se repeta la infinit
5. Inc
arcarea urmatoarei linii din cursor (FETCH)
Care este ordinea corect
a a acestor operat
ii?
A. 3,2,1,4,5
B. 3,1,2,5,4
C. 2,3,1,5,4
D. 1,3,2,4,5
E. 2,1,3,4,5

Page 20

Tehnologii Web

1. Care este rezultatul urmatoarei operatii n JavaScript: 1 + 2 + 4 ?


A. 124
B. 124
C. eroare,asemenea operatii nu pot fi efectuate
D. 1 si 24
E. 1 si 6
2. Care este rezultatul urmatoarei operatii n JavaScript: 2 + 5 + 8?
A. 78
B. eroare, asemenea operatii nu pot fi efectuate
C. 78
D. 258
E. 258
3. Ce face operatorul = = = n JavaScript?
A. nu exista acest operator
B. operatorul este adev
arat doar dac
a operatorii sunt egali fara nicio conversie
de tip
C. este operatorul egal strict
D. operatorul este adevarat daca operatorii sunt egali dupa o conversie de tip
E. operatorul se foloseste doar n cazul string-urilor
4. Ce face urmatoarea regula CSS? p {color: red}
A. scrie cu rosu toate textele din toate paragrafele
B. scrie cu rosu textul din paragraful urmator
C. atribuie variabilei p culoarea rosu
D. schimba culoarea fundalului n rosu
E. functia p are ca parametru culoarea rosu
5. Ce face urmatoarea regula CSS? p em {color:green}
A. textul scris n stil italic din paragrafe este verde
B. textele din paragrafe sunt scrise cu culoarea verde
C. textul scris n stil italic din paragraful urmator este verde
D. cuvantul em din paragraful urmator este scris cu verde
E. regula este scrisa gresit
6. Ce rezultat are urmatorul cod HTML?
<TABLE BORDER=2 CELLPADDING=2 WIDTH=100%>
<TR onMouseover=this.bgColor=#EEEEEEonMouseout=this.bgColor=#FFFFFF>
<TD>Your Table Data</TD>
</TR><TR onMouseover=this.bgColor=#EEEEEEonMouseout=this.bgColor=#FFFFFF>
<TD>Your Table Data</TD></TR>
<TR onMouseover=this.bgColor=#EEEEEEonMouseout=this.bgColor=#FFFFFF>
<TD>Your Table Data</TD></TR></TABLE>
A. schimb
a culoare de background a tabelului c
and se trece cu mouse-ul pe
deasupra acestuia
B. creeaza un tabel cu 3 coloane
C. creeaz
a un tabel
D. schimba culoarea de background a paginii din #EEEEEE n #FFFFFF cand se trece cu
mouse-ul peste tabel

Page 21

E. schimba culoarea de background a paginii din #FFFFFF n #EEEEEE cand se trece cu


mouse-ul peste tabel
7. Ce rezultat are urmatorul cod?
<form>
<input type=button value=Click meonclick=window.open(http://www.domain.com)>
</form>
A. deschide o nou
a fereastr
a de browser cu ajutorul unui buton
B. nu face nimic, variabila onclick nu este declarata
C. creeaz
a un buton
D. creeaza un link catre o noua fereastra de browser
E. niciunul dintre raspunsurile de mai sus
8. Ce rezultat are urmatorul cod JavaScript?
<a href= onMouseOver=alert(Your Message);return true;>Linked Text</a>
A. n momentul n care se trece cu mouse-ul peste link sare o fereastra de alertare
B. n momentul n care se apasa link-ul sare o fereastra de alertare
C. n momentul n care se trece peste link cu mouse-ul browserul deschide o noua fereastra
D. nu are niciun efect
E. niciunul dintre raspunsurile de mai sus
9. Cum se defineste o constanta n PHP?
A. prin directiva define()
B. cu ajutorul cuvantului cheie const
C. cu ajutorul cuvintelor cheie var const
D. cu ajutorul cuvantului static
E. cu un Macro
10. Cum se poate trimite un formular fara ajutorul unui buton de Submit?
A. cu ajutorul unui hyperlink
B. cu ajutorul unui hyperlink, dar cu ajutorul JavaScript
C. <a href=javascript: document.myform.submit();>Submit Me</a>
D. <a href= myform.submit();>Submit Me</a>
E. nu se poate trimite
11. De ce urmatorul cod nu afiseaza o noua linie corect?
<?php $str = Hello, there.\nHow are you?\nThanks for visiting fyicenter; print $str; ?>
A. pentru c
a \n nu este interpretat ca o linie nou
a
B. afiseaza corect linia noua
C. \ si n sunt afisate ca o secvent
a de caractere
D. lipseste directiva newLine();
E. lipseste directiva println();
12. Care este lungimea maxima a unui nume de tabel, de baza de date sau camp n MySQL?
A. tabel: 64 de caractere, baza de date: 64 de caractere, c
amp: 64 de caractere
B. 48 de caractere, baza de date: 64 de caractere, camp: 48 de caractere
C. 8 de caractere, baza de date: 8 de caractere, camp: 8 de caractere
D. 64 de caractere, baza de date: 64 de caractere, camp: 63 de caractere
E. nu exista limita de lungime
13. Care din urmatoarele functii sunt functii de criptare n PHP?

Page 22

A. CRYPT()
B. MD5()
C. CRYPTED()
D. MD6()
E. ENCRYPT()
14. Ce efect are urmatoarea linie de cod:
<marquee>THIS WILL DISAPPEAR</marquee>?
A. textul dispare n fundal
B. textul se plimba pe ecran de la stanga la dreapta
C. textul se plimba pe ecran de la dreapta la st
anga
D. afiseaza un dreptunghi cu textul THIS WILL DISAPPER
E. marcheaza textul THIS WILL DISAPPEAR
15. Care dintre sintaxele urmatoare este corecta?
A. body {color: black}
B. {body;color:black}
C. body:color=black
D. {body:color=black(body}
E. {body=color:black(body)}
16. Cum se adauga aceeasi culoare de background pentru toate elementele <h1>?
A. h1 {background-color:#FFFFFF}
B. h1.all {background-color:#FFFFFF}
C. all.h1 {background-color:#FFFFFF}
D. h1 ={background-color:#FFFFFF}
E. h1 :{background-color:#FFFFFF
17. Care este eticheta corecta HTML pentru a scrie un text cu bold?
A. <b>
B. <bold>
C. <bld>
D. <bb>
E. B
18. Care este eticheta corecta HTML pentru a scrie un hyperlink?
A. <a>http://www.w3schools.com</a>
B. <a url=http://www.w3schools.com>W3Schools.com</a>
C. <a href=http://www.w3schools.com>W3Schools</a>
D. <a name=http://www.w3schools.com>W3Schools.com</a>
E. <a href=http://www.w3schools.com>W3Schools<a>
19. Care este eticheta corecta HTML pentru un link e-mail?
A. <mail>aaa@yyy</mail>
B. <a href=aaa@yyy>
C. <mail href=aaa@yyy>
D. <a href=mailto:aaa@yyy>
E. <a href=mailto:aaa@yyy></a>
20. Care este eticheta corecta HTML pentru liste numerotate?

Page 23

A. <ul>
B. <dl>
C. <ol>
D. <list>
E. <numl>
21. Care este eticheta corecta HTML pentru inserarea unei imagini?
A. <img href=image.gif>
B. <img>image.gif</img>
C. <image src=image.gif>
D. <img src=image.gif>
E. <image src=image.gif></image>
22. Ce face urmatorul script JavaScript?
<body>
<script language=JavaScript>
<!
var myVariable = Hello there;
var therePlace = myVariable.search(there);
document.write(therePlace);
>
</script>
</body>
A. caut
a un anumit cuv
ant ntr-un text
B. caut
a cuv
antul there n Hello there
C. caut
a cuv
antul there
D. scrie variabila therePlace
E. caut
a un anumit cuv
ant n string-ul Hello there
23. Inauntrul carui element HTML putem scrie un script JavaScript?
A. <script>
B. <js>
C. <javascript>
D. <scripting>
E. <jscript>
24. Care este sintaxa corecta Javascript pentru a scrie Hello World?
A. document.write(Hello World)
B. Hello World
C. Hello World
D. response.write(Hello World)
E. document.write(Hello World)
25. Cum se scrie Hello World ntr-o fereastra alert?
A. alertBox=Hello World
B. alertBox(Hello World)
C. msgBox(Hello World)
D. alert(Hello World)
E. winalert(Hello World)
26. Care sunt delimitatorii pentru script-urile PHP?

Page 24

A. <script language=php>...</script>
B. <?php. . . ?>
C. <&>...</&>
D. <?php>...</?>
E. <php>. . . </php>
27. Cum se scrie Hello World n PHP?
A. Document.Write(Hello World);
B. document.write(Hello World);
C. echo Hello World;
D. Hello World;
E. System.out.println(Hello World);
28. Variabilele n PHP ncep cu:
A. $
B. &
C. !
D. Nimic
E. %
29. Ce nseamna CSS?
A. Cascading Style Sheets
B. Colorful Style Sheets
C. Creative Style Sheets
D. Computer Style Sheets
E. Cascade Style Sheets
30. Care este sintaxa unei reguli CSS?
A. selector {proprietate : valoare}
B. selector(proprietate, valoare)
C. selector.proprietate = valoare
D. selector(proprietate) = valoare
E. {selector.proprietate = valoare}
31. CSS-ul se foloseste pentru:
A. poate fi folosit de mai multi agenti (browser, telefon mobil PDA)
B. separ
a continutul de prezentare
C. ti confirm
a faptul c
a ai scris codul corect
D. a crea programe stand-alone
E. a face legatura cu o baza de date
32. Ce efect are urmatoarea regula CSS?
{color:green;}
A. totul o s
a fie transformat n verde
B. * din text sunt transformate n verde
C. regula este un comentariu
D. regula este scrisa gresit
E. nu are niciun efect

Page 25

33. Ce efect are urmatoarea regula CSS?


img [title] {border: 2px solid blue;}
<img src=images/sunset.jpg alt=Lahina Sunset title=Lahina Sunset>
A. imaginea o s
a aib
a o margine de 2px
B. imaginea o sa aiba marimea de 2px
C. nu are niciun efect deoarece imaginea nu este inserata corect
D. scrie titlul imaginii cu albastru inchis
E. titlul imaginii este ncadrat de o margine de 2px
34. Cum se trimite n PHP un query MySQL?
A. mysql query
B. mysql.query
C. query.mysql
D. query mysql
E. mysql q
35. Ce nseamna PHP?
A. Personal Hypertext Processor
B. PHP: Hypertext Preprocessor
C. Private Home Page
D. Personal Home Page
E. PHP: Private Hypertext Processor
36. Care este modul corect de a se conecta la o baza de date MySQL?
A. mysql open(localhost);
B. connect mysql(localhost);
C. mysql connect(localhost);
D. dbopen(localhost);
E. dbconnetc(localhost);
37. Care este modul corect de a adauga 1 la varibila $count?
A. $count =+1
B. ++count
C. $count++;
D. count++;
E. $count==1
38. Unde este corect sa asezam script-uri Javascript?
A. sectiunea body
B. sectiunea head
C. sectiunea body si sectiunea head
D. sectiunea title
E. sectiunea title si head
39. Cum se poate introduce un script extern n Javascript?
A. <script href=aaa.js>
B. <script name=aaa.js>
C. <script src=aaa.js>
D. <script src = aaa.java
E. <script src = aaa.javascript>

Page 26

40. Cum se scriu comentariile n JavaScript?


A. Acesta este un comentariu
B. <!Acesta este un comentariu >
C. //Acesta este un comentariu
D. Acesta este un comentariu
E. nu se pot scrie comentarii n JavaScript

Page 27