Sunteți pe pagina 1din 12

ACTELE NECESARE

PENTRU NSCRIEREA LA EXAMENUL DE SPECIALITATE


SESIUNEA 19 octombrie 2016 (17 septembrie 2016-ATI)

Un dosar plic care va cuprinde:


1. Cerere de nscriere n care se vor meniona: specialitatea, centrele universitare n care s-a
efectuat pregtirea i centrul universitar n care se dorete s se susin examenul, precum i direcia de
sntate public unde dorete s se transmit certificatul de specialist precum i un telefon de contact si
adresa de e-mail;
Centrul solicitat pentru susinerea examenului va fi unul din centrele n care s-a efectuat
pregtirea, cu excepia specialitii de medicin de urgen.
2. Copie xerox a buletinului de identitate/crii de identitate, documente ce trebuie s fie n
termen de valabilitate;
3. Copie a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licen);
4. Copia a certificatului/adeverintei de medic, medic dentist sau farmacist specialist pentru
candidatii la a doua specialitate;
5. Copii ale documentelor care atest schimbarea numelui (certificat de cstorie, divor etc.),
dac este cazul;
6. Copia carnetului de rezident, din care s reias efectuarea tuturor stagiilor cuprinse n
curricula specialitii, respectiv, absolvirea cu note a tuturor colocviilor n urma stagiilor obligatorii
efectuate;
7. Copii ale stagiilor de pregtire cu calificativ pentru medicii aflai la cea de a doua specialitate
n regim cu tax care nu au carnet de rezident.
8. Copii ale documentelor care atest stagiile recunoscute din prima specialitate, pentru
candidaii ce finalizeaz pregtirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);
9. Adeverin de vechime, eliberat de unitatea sanitar n care este ncadrat rezidentul (inclusiv
pentru cei aflati la a doua specialitate prin concurs de rezidentiat), din care s reias tipul contractului
individual de munc (pe perioad determinat sau nedeterminat), numrul Ordinului de confirmare n
rezideniat, vechimea ca medic rezident la data de 31.12.2016 precum i data ncheierii pregtirii.
10. Pentru medicii aflati la cea de a doua specialitate cu taxa, (fr concurs de rezideniat)
adeverina de finalizare a pregtirii n specialitate va fi eliberat de coordonatorul n specialitate i
contrasemnat de conducatorul unitii sanitare n care s-a efectuat pregtirea pentru specialitatea
pentru care susine examenul. Acest document trebuie s poarte antetul unitii sanitare emitente,
numr i data de eliberare, tampila rotund a unitii. (model adeverinta)
11. Recomandarea coordonatorului de rezideniat- obligatorie pentru cei care ncheie pregtirea
n perioada 1 ianuarie-19 aprilie 2017. (model recomandare)
12. Medicii, medicii dentiti, farmaciti rezideni care au efectuat diferite perioade de stagii n
strintate, n specialitatea n care au fost confirmai, vor anexa i aprobarea Ministerului Sntii de
recunoatere a acestor stagii.**)
13. Chitana de plat a taxei de 300 lei, achitat pe numele candidatului, prin mandat potal sau
prin Ordin de plat, n contul IBAN nr.RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI-4266456, DTMB
(Direcia de Trezorerie a Municipiului Bucureti) beneficiar Ministerul Sntii, adresa: str. Cristian
Popiteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureti, cod:010024. La locul pentru coresponden se va meniona
Taxa examen specialist.
14. Xerocopii ale documentelor/chitanelor ce atest achitarea la zi a sumelor aferente pregtirii
pentru medicii aflai la pregtire n cea de a doua specialitate.
Relaii suplimentare se pot obine de la Biroul RUNOS, telefon 0257-233035.
**)n cazul n care nu exist aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sntii (Str.
Cristian Popiteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureti) pn la data de 19 septembrie 2016 inclusiv, (pentru

specialitatea ATI pn la data de 06 septembrie 2016, inclusiv) i vor fi nsoite de copiile documentelor
originale i de traducerea legalizat n limba romn, din care sa reias stagiile de pregtire efectuate n
strintate, precum i de avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sntii privind recunoaterea acestor
stagii.
n lipsa acestui aviz candidaii vor prezenta i un set suplimentar de acte doveditoare n copie xerox
(document orginal +traducerea legalizat n limba romn), acest set va fi notat setul II , precum i
recomandarea coordonatorului de rezideniat din Romnia privind echivalarea (recomandarea trebuie s poarte
semntura i parafa coordonatorului).

PRECIZRI IMPORTANTE
1. Rezidenii care din motive obiective, dup susinerea examenului de specialist, ntrerup
pregtirea, au obligaia de a informa n scris Ministerul Sntii, asupra situaiei survenite, n vederea
confirmrii ca specialist dup completarea pregtirii.
2. Rezidenilor care nu se prezint la examen (cu excepia celor care au aprobarea Ministerului
Sntii de prelungire a stagiului de rezideniat) sau nu promoveaz examenul de specialist, le
nceteaz stagiul de pregtire n rezideniat la finalizarea pregtirii.
3. Taxa de examen se poate returna numai n situaia dosarelor respinse. Candidaii abseni la
examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea urmtoare.
4. Candidaii care depun dosare de examen incomplete i ale cror dosare nu se vor completa
cu toate documentele necesare prezentrii la examen, nu se vor regsi n listele candidailor.
5. Candidaii care vor constata greeli de redactare ale numelui vor ntiina secretarul comisiei
de examen i vor depune la comisie o copie a actului de identitate.
Cetenii strini vor depune dosarele de nscriere la sediul Ministerului Sntii din str.
Cristian Popiteanu, nr. 1-3, Bucureti i vor prezenta aprobarea MENC privind nscrierea la stagiul
de specializare, documente privind specializarea efectuat, copie legalizat a diplomei de licen i
dup caz documente privind schimbarea numelui (dac este cazul-certificat cstorie, divor,
etc.),chitana de plat a taxei de examen.

UNITATEA SANITARA_____________________________________
SEDIUL IN ______________________________________

COD FISCAL______________________
NR. INREGISTRARE..................../DATA................

ADEVERIN

Prin

prezenta

se

adeverete

D-l/D-na

Dr.

__________________________________________ nscris() n programul de pregtire n a doua


specialitate n regim cu tax, specialitatea ___________________________________, n Centrul
Universitar

Arad,

sub

ndrumarea

d-lui/d-nei

Prof./Conf./L

______________________________________, ncepnd cu data de _____________

dr.

a efectuat

stagiile de pregtire conform curriculei avnd _____ ani,_____luni de pregtire.


Conform aprobrii Ministerul Sntii nr.____________________/__________ are aprobare
de recunoatere a unor stagii efectuate anterior nceperii pregatirii n a doua specialitate n regim cu
taxa, de ______ ani, _______luni i ______ zile.
La data de __________________se ncheie pregtirea n a doua specialitate..
La data eliberrii prezentei adeverine mai are urmtoarele stagii n desfurare:
Denumirea stagiului

___

perioada de desfurare

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
S-a eliberat prezenta spre a-i servi la nscrierea la examenul de obinere a titlului de medic
specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist n a doua specialitate n sesiunea 19 octombrie
2016.

MANAGER
NUME , PRENUME

COORDONATOR N SPECIALITATE,
NUME , PRENUME

..........................................................

...........................................................

(semnatura i tampila unitatii)

(semnatura, parafa i tampila clinicii/catedrei)

................................................................

................................................................

Ctre,
Direcia de Sntate Public a Judeului Arad
Subsemnatul (a) (Nume, iniiala tatlui i toate prenumele)

CNP ___________________________, medic / medic dentist / farmacist rezident n


specialitatea____________________________________________________________
__
confirmat rezident prin O.M.S. nr. __________________________ ncadrat pe
perioad
determinat/ nedeterminat
la_______________________________________________,
V rog s binevoii a-mi aproba nscrierea la examenul pentru obinerea titlului
de
medic specialist A.T.I. ce va avea loc la data de 17 septembrie 2016.
Menionez c :
-am efectuat pregtirea n centrul universitar
____________________________________
i solicit s susin examenul n centrul universitar Bucureti .
-data ncheierii stagiului de pregtire : _________________________
Solicit trimiterea certificatului de medic specialist la Direcia de Sntate
Public a Judeului __________________ .
Telefon de contact: ______________________ .

Data,
Ctre,

Semntura,

Direcia de Sntate Public a Judeului Arad


Subsemnatul (a) (Nume, iniiala tatlui i toate prenumele)

CNP ___________________________, medic / medic dentist / farmacist rezident n


specialitatea____________________________________________________________
__
confirmat rezident prin O.M.S. nr. __________________________ ncadrat pe
perioad
determinat/ nedeterminat
la_______________________________________________,
V rog s binevoii a-mi aproba nscrierea la examenul pentru obinerea titlului
de
medic specialist ce va avea loc la data de 19 octombrie 2016.
Menionez c :
-am efectuat pregtirea n centrul universitar
____________________________________
i solicit s susin examenul n centrul universitar _________________________ .
-data ncheierii stagiului de pregtire : _________________________
Solicit trimiterea certificatului de medic specialist la Direcia de Sntate
Public a Judeului __________________ .
Telefon de contact: ______________________ .

Data,

Semntura,

ANTETUL CLINICII.....................................................................
NR. INREGISTRARE............../DATA....................

RECOMANDARE

D-l/d-na dr. .............................................................................................................,


aflat() n ultimul an de pregtire n a 2-a specialitate n regim cu tax, specialitatea
...................................................................., cu pregtire n Centrul Universitar Arad, cu
ncheierea pregtirii la data de......................... se poate prezenta la examenul pentru
obinerea titlului de medic specialist, sesiunea 19 octombrie 2016, avnd n vedere
cunostinele teoretice i practice acumulate prin parcurgerea stagiilor conform curriculei
aprobate, urmnd ca dup examen s-si finalizeze pregtirea pentru a putea fi confirmat
ca medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist.

COORDONATOR PREGTIRE,
NUME , PRENUME
............................................................
(semnatura, parafa si stampila clinicii/catedrei)
......................................................................

ANTETUL CLINICII.....................................................................
NR. INREGISTRARE............../DATA....................

RECOMANDARE
D-l/d-na dr. ......................................................................................, aflat() n
ultimul an de rezidentiat, specialitatea ..............................................................., cu
pregtire

Centrul

Universitar

Arad,

cu

ncheierea

pregtirii

la

data

de..................................................... se poate prezenta la examenul pentru obtinerea


titlului de medic specialist, sesiunea 19 octombrie 2016, avnd n vedere cunotinele
teoretice i practice acumulate prin parcurgerea stagiilor conform curriculei aprobate,
urmnd ca dupa examen s-i finalizeze pregtirea pentru a putea fi confirmat ca medic
specialist.

COORDONATOR REZIDENTIAT,
NUME , PRENUME
............................................................
(semnatura, parafa i tampila clinicii/catedrei)
......................................................................

MINISTERUL SNTII

PUBLICATIE
Privind organizarea i desfurarea examenului pentru obinerea titlului de medic specialist,
medic dentist specialist i farmacist specialist
Ministerul Sntii organizeaz n perioada 19 octombrie-19 noiembrie 2016
sesiune de examen pentru obinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiti i
farmacitii care finalizeaz pregtirea n specialitate pn la data de 31 decembrie 2016, cu
respectarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea i finanarea
rezideniatului, cu modificrile i completrile ulterioare.
Excepie de la data de ncepere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie i
terapie intensiv, pentru care examenul se organizeaz la data de 17 septembrie 2016 (smbt),
simultan cu examenul EDA.
La acest examen se pot prezenta:
1. Medicii, medicii dentiti i farmacitii rezideni, inclusiv cadrele didactice i de cercetare
tiinific medical, confirmate n rezideniat, care la data de 31 decembrie 2016 ncheie
stagiul de pregtire (inclusiv audierea cursurilor-conferin), conform curriculelor aprobate
pentru fiecare specialitate;
2. Medicii, medicii dentiti i farmacitii rezideni, inclusiv cadrele didactice i de cercetare
tiinific medical, confirmate n rezideniat, care au ncheiat stagiul de pregtire i nu au
susinut acest examen sau nu l-au promovat n sesiunile anterioare. Prezentarea la examen
se face cu respectarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea
i finanarea rezideniatului, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv n termen
de maximum 5 ani de la data ncheierii programului de pregtire.
3. Medicii, medicii dentiti i farmacitii specialiti sau primari care au efectuat cu aprobarea
Ministerului Sntii pregtire n vederea obinerii celei de-a doua specialiti i care, la
data de 31 decembrie 2016, ncheie stagiul de pregtire n noua specialitate;
4. Medicii, medicii dentiti i farmacitii, care au efectuat specializare prin Ministerul
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice care finalizeaz pregtirea pn la data de 31
decembrie 2016 *);
La acest examen se mai pot prezenta prin derogare de vechime, n condiiile prevzute de
Ordonana Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea i finanarea rezideniatului cu modificrile
i completrile ulterioare, i candidaii care ncheie stagiul de pregtire n perioada cuprins ntre
1 ianuarie 2017 i pn la 19 aprilie 2017, inclusiv.
Dosarele depuse pentru aprobarea derogrilor de vechime, vor include i recomandarea
coordonatorului n rezideniat, respectiv de pregtire n a doua specialitate, document care trebuie
s poarte semntura i parafa coordonatorului de pregtire n aceast specialitate.
Pentru aceast categorie de candidai, confirmarea ca medic specialist/medic dentist
specialist/farmacist specialist, se va face cu data de nti a lunii urmtoare finalizrii stagiului de
pregtire, pe baza adeverinei eliberat de unitatea angajatoare pentru rezideni, respectiv de
coordonatorul de stagiu pentru cei aflai la pregtire n cea de a doua specialitate n regim cu tax,
din care s rezulte efectuarea integral a pregtirii de specialitate. Aceste documente trebuie s
poarte antetul unitii sanitare emitente, numr i dat de eliberare, tampila rotund a unitii.
Examenul se va desfura cu respectarea prevederilor Ordonanei Guvernului nr.18/2009
privind organizarea i finanarea rezideniatului, cu modificrile i completrile ulterioare, n
centrele universitare medicale care asigur pregtirea pentru toate modulele teoretice precum i
baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice i terapeutice din curriculumul de pregtire,
cu excepia specialitii Medicina de urgen, pentru care examenul se va desfura numai n
centrele universitare Bucureti i Trgu Mure.
Pentru susinerea examenului de specialist candidaii pot opta numai pentru unul din
centrele universitare n care au efectuat pregtirea.
Tematicile dup care se vor desfura examenele n aceast sesiune au fost publicate n
sptmnalul Viaa Medical, i sunt postate pe pagina web a Ministerului Sntii www.ms.ro,
la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.
DESFURAREA EXAMENULUI:

1. Pentru toate specialitile cu excepia specialitilor ATI i Medicin de urgen


Examenul de obinere a titlului de specialist se va desfura ntr-o clinic acreditat pentru
formarea n specialitatea respectiv, n prezena comisiei aprobate pentru aceast sesiune.
Examenul de specialist are urmtoarele probe:
a) Proba scris, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecrei specialiti, cu durat de
trei ore;
b) Una sau dou probe clinice i proba practic, conform probelor prevzute de
tematicile fiecrei specialiti.
Elaborarea baremului de corectur pentru proba scris, precum i modul de desfurare a
tuturor probelor este de competena comisiilor de examen aprobate pentru aceast sesiune.
Candidatul va fi confirmat specialist dac promoveaz cu minim nota 7,00 fiecare
prob a examenului, obinnd n final media 7,00.
2. Pentru specialitatea Medicina de urgen:
Examenul se va susine conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS i
MECTS nr.1333/6556/2012.
Examenul pentru obinerea titlului de medic specialist n specialitatea medicina de urgen
se va desfura n centrele universitare Bucureti - Spitalul Clinic de Urgen Bucureti i Trgu
Mure - Spitalul Clinic Judeean de Urgen Trgu Mure i va avea urmtoarele probe:
a) Proba scris se desfoar n prima zi a perioadei anunate pentru desfurarea
examenului de obinere a titlului de medic specialist. Proba scris se va desfura concomitent i
va ncepe la aceeai or n ambele centre de examinare. Testele utilizate n cele dou centre de
examinare vor fi identice. Proba scris va consta dintr-un test de tip gril cu 250 de ntrebri cu
rspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.
Candidaii care au susinut i au promovat proba scris ntr-o sesiune anterioar, dar au fost
respini la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susine numai aceste
probe, lundu-se n considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare, pentru
urmtoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, dup promovare.
b) Proba clinic teoretic
c) Proba practic se desfoar utiliznd simulatoare de pacient.
Candidatul va fi confirmat specialist dac promoveaz cu minim nota 7,00 fiecare
prob a examenului obinnd n final media 7,00.
3. Pentru specialitatea Anestezie i terapie intensiv:
Prima prob de examen, proba scris, se va desfura smbt 17 septembrie 2016, n
centrul universitar Bucureti.
a.)Proba scris (testul A i testul B), cu 120 de ntrebri cu rspunsuri multiple, la alegere.
Fiecare test are 60 ntrebri, dureaz 2 ore i se susine dup testele-gril elaborate de ctre
Societatea European de Anestezie.
b.) Probele clinice i proba practic, se susin conform tematicii de examen.
Acestea se vor susine dup promovarea probei scrise, ncepnd cu 19 octombrie 2016, n
centrele universitare: Bucureti, Cluj- Napoca, Iai, Timioara i Tg. Mure.
Nota minim pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00.
Nota minim pentru confirmarea ca medic specialist anestezie i terapie intensiv este
7,00.
Nota minim pentru obinerea i a Diplomei Europene n Anestezie i Terapie
Intensiv este punctajul minim european pentru proba scris, stabilit de ctre Societatea
European de Anestezie.
NSCRIERI
1. Medicii, medicii dentiti i farmacitii rezideni din reeaua de asisten medical, vor
depune dosarele de nscriere la direciile de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti,
respectiv la ministerele cu reea sanitar proprie, n perioada cuprins ntre 5-19 septembrie 2016,
inclusiv.
2. Pentru specialitatea Anestezie i terapie intensiv dosarele de nscriere se vor depune n
perioada 25 august-06 septembrie 2016, inclusiv, la direciile de sntate public din centrele

universitare: Arad, Bucureti, Braov, Cluj-Napoca, Craiova, Constana, Galai, Iai, Oradea,
Sibiu, Timioara i Tg. Mure .
3.Cadrele didactice i de cercetare tiinific medical, precum i specialitii aflai la a doua
specialitate n regim cu tax, vor depune dosarele de nscriere tot n perioada cuprins ntre
5-19 septembrie 2016 inclusiv, sau dup caz, n perioada 25 august-06 septembrie 2016
inclusiv, la sediul Ministerului Sntii din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureti.
4. Medicii, medicii dentiti i farmacitii, care au efectuat specializare prin Ministerul
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice vor depune dosarele de nscriere tot n perioada
5-19 septembrie 2016 inclusiv sau dup caz n perioada 25 august-06 septembrie 2016 inclusiv,
la sediul Ministerului Sntii din str. Cristian Popiteanu, nr. 1-3 , sector 1, Bucureti.
5. Candidaii care finalizeaz pregtirea dup data de 31 decembrie 2016, i solicit
susinerea examenului cu derogare de vechime, vor depune n acest sens dosarele de nscriere, la
sediul Ministerului Sntii din str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureti.
Dosarele de nscriere ale candidailor n vederea susinerii examenului de obinere a
titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise pe
rspunderea candidatului, prin orice serviciu potal, la adresele indicate pentru depunere.
Direciile de sntate public, respectiv direciile de specialitate ale ministerelor cu reea
sanitar proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu
candidaii nscrii, pn la data de 21 septembrie 2016, ora 12,00, respectiv pn la data de
08 septembrie 2016, ora 12,00 pentru specialitatea ATI.
Tabelele cuprinznd candidaii nscrii prin instituiile teritoriale, pe suport de hrtie,
nsoite de adresa semnat de conducerea instituiei, se vor transmite pn la data de 23 septembrie
2016, respectiv pn la data de 12 septembrie 2016 pentru specialitatea ATI, pe adresa Ministerului
Sntii, str. George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureti.
Tabelele vor cuprinde urmtoarele rubrici:
Jude

Numele i
prenumele
cu iniiala
tatlui

Specialitat
ea in care
este
confirmat
rezident

Nr. Ord.
MS de
confirmare

Data
ncheierii
stagiului de
pregtire

Unitatea de ncadrare
cu contract de munca
pe durata
nedeterminata/jude

Centre
univ. n
care s-a
efectuat
pregtirea

Centrul univ. n
care solicita
susinerea
examenului

DSP
pentru
trimitere
certifica
t spec.

Nr.
chitanta
plata
taxa
examen

Nr.
Telefon
de
contact

Se va codifica FP
pentru rezidenii
ncadrai pe perioad
determinat

Candidaii vor fi nscrii n tabele cu numele i prenumele corect conform actului de


identitate n termen de valabilitate, utiliznd caracterele diacritice: , , , , .
ntreaga responsabilitate a completrii corecte a datelor din tabel revine
direciilor de sntate public, respectiv ministerelor cu reea sanitar proprie.
ARONDAREA CANDIDAILOR I LISTELE NOMINALE
1. Pentru toate specialitile cu excepia ATI
Arondarea numeric a candidailor admii pentru sesiunea n curs, pe centre universitare
medicale acreditate i pe specialiti, va fi comunicat prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la
rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Concursuri, la data de 03 octombrie 2016.
Listele definitive ale candidailor admii pe specialiti i centre universitare, precum i
clinicile de desfurare, preedinii comisiilor de examen, data i ora de prezentare a candidailor
pentru susinerea examenului, se vor afia pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri,
concursuri, examene/Concursuri, la data de 14 octombrie 2016.
2. Pentru specialitatea Anestezie i terapie intensiv - listele cu candidaii admii la proba
scris va fi comunicat prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri,
concursuri, examene/Concursuri, n data de 14 septembrie 2016.
Dosarul de nscriere al tuturor candidailor va cuprinde:
cerere de nscriere n care se vor meniona: specialitatea, centrele universitare n
care s-a efectuat pregtirea i centrul universitar n care se dorete s se susin
examenul, precum i direcia de sntate public unde dorete s se transmit

certificatul de specialist i un numr de telefon de contact;


copia xerox a buletinului de identitate/crii de identitate sau paaportul, documente
ce trebuie s fie n termen de valabilitate;
copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licen);
copia xerox a certificatului/adeverinei de medic, medic dentist sau farmacist
specialist pentru candidaii la a doua specialitate;
copii xerox ale documentelor care atest schimbarea numelui (certificat de
cstorie, divor etc.), dac este cazul;
xerocopia carnetului de rezident din care s reias efectuarea tuturor stagiilor
cuprinse n curricula specialitii, respectiv absolvirea cu note a tuturor colocviilor
n urma stagiilor obligatorii efectuate;
xerocopii ale stagiilor de pregtire cu note/calificativ, pentru medicii aflai la cea
de a doua specialitate n regim cu tax, care nu au carnet de rezident;
xerocopii ale documentelor care atest stagiile recunoscute din prima specialitate,
pentru cei ce finalizeaz pregtirea pentru a doua specialitate (unde este cazul);
adeverin eliberat de unitatea sanitar n care este ncadrat rezidentul, din care s
reias tipul contractului individual de munc (pe perioad determinat sau
nedeterminat), numrul Ordinului de confirmare n rezideniat, vechimea ca
medic, medic dentist sau farmacist rezident dup caz, la data de 31.12.2016, precum
i data ncheierii pregtirii.
pentru medicii aflai la cea de a doua specialitate n regim cu tax, adeverina de
finalizare a pregtirii n specialitate va fi eliberat de coordonatorul de program n
specialitate. Acest documnet trebuie s poarte antetul unitii sanitare emitente,
numr i dat de eliberate, tampila rotund a unitii.
recomandarea coordonatorului de rezideniat - obligatorie pentru cei care ncheie
pregtirea n perioada 1 ianuarie -19 aprilie 2017.
medicii, medicii dentiti i farmacitii rezideni care au efectuat diferite perioade de
stagii n strintate, n specialitatea n care au fost confirmai, vor anexa i
aprobarea Ministerului Sntii de recunoatere a acestor stagii**)
chitana de plat a taxei de 300 de lei, prin mandat potal sau prin ordin de plat,
achitate pe numele candidatului, n contul IBAN nr.
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcia de Trezorerie
a Municipiului Bucureti), beneficiar Ministerul Sntii, adresa: str. Cristian
Popiteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureti, cod: 010024. La locul pentru coresponden
se va meniona Tax examen specialist.
xerocopii ale documentelor ce atest achitarea la zi a sumelor aferente pregtirii
pentru medicii aflai la pregtire n cea de a doua specialitate.
PRECIZRI IMPORTANTE
1. Rezidenii care din motive obiective, dup susinerea examenului de specialist,
ntrerup pregtirea, au obligaia de a informa n scris Ministerul Sntii, asupra
situaiei survenite, n vederea confirmrii ca specialist dup completarea pregtirii.
2. Rezidenilor care nu se prezint la examen (cu excepia celor care au aprobarea
Ministerului Sntii de prelungire a stagiului de rezideniat) sau nu promoveaz
examenul de specialist, le nceteaz stagiul de pregtire n rezideniat la finalizarea
pregtirii.
3. Taxa de examen se poate returna numai n situaia dosarelor respinse. Candidaii
abseni la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea urmtoare.
4. Candidaii care depun dosare de examen incomplete i ale cror dosare nu se vor
completa cu toate documentele necesare prezentrii la examen, nu se vor regsi n
listele candidailor.
5. Candidaii care vor constata greeli de redactare ale numelui vor ntiina secretarul
comisiei de examen i vor depune la comisie o copie a actului de identitate

________________________________________________________________________
*) Cetenii strini vor depune dosarele de nscriere la sediul Ministerului Sntii din str. Cristian
Popiteanu, nr. 1-3, Bucureti i vor prezenta aprobarea MENC privind nscrierea la stagiul de
specializare, documente privind specializarea efectuat, copie legalizat a diplomei de licen i
dup caz documente privind schimbarea numelui ( dac este cazul-certificat cstorie, divor,
etc.),chitana de plat a taxei de examen
**) n cazul n care nu exist aceasta aprobare, dosarele vor fi depuse la Ministerul Sntii (Str.
Cristian Popiteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureti) pn la data de 19 septembrie 2016 inclusiv,
(pentru specialitatea ATI pn la data de 06 septembrie 2016, inclusiv) i vor fi nsoite de
copiile documentelor originale i de traducerea legalizat n limba romn, din care sa reias
stagiile de pregtire efectuate n strintate, precum i de avizul comisiei de specialitate a
Ministerului Sntii privind recunoaterea acestor stagii. n lipsa acestui aviz candidaii vor
prezenta i un set suplimentar de acte doveditoare n copie xerox (document orginal +traducerea
legalizat n limba romn), acest set va fi notat setul II , precum i recomandarea
coordonatorului de rezideniat din Romnia privind echivalarea (recomandarea trebuie s poarte
semntura i parafa coordonatorului).
ooooo 000 ooooo

S-ar putea să vă placă și