Sunteți pe pagina 1din 26

ro

Cuprins

Indicayii de siguran

4

Înainte de a pune aparatul în funciune 4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

La livrare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

. La funcionarea zilnică

La instalare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

4

În cazul în care sunt copii în

gospodărie

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

Blocarea uii

. Când apar deficiene În caz de salubrizare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

5

5

Faceyi cunoutincu aparatul

.

.

.

.

.

.

.

.

5

Panoul de deservire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

Interiorul aparatului

Instalayie de dedurificare

.

.

.

.

.

.

.

.

5

6

Reglare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

Tabelul durită、ii apei

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

Sarea specială $

. Folosirea de sare specială

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

7

Substan、ă de cură、at cu componente

 

de sare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

Oprirea indicatorului de dedurizare

 

7

Substande limpezit %

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Reglarea cantitatea de substan、ă

 

de limpezire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

Oprirea indicatorului de adăugare

 

substan、ă de limpezire

Vasele

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

9

Nu sunt indicate

.

.

.

.

.

.

.

.

9

Stricăciuni ale sticlei i vaselor

 

9

Aezarea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

. Coul pentru vase

Scoaterea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

9

Copentru tacâmuri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

epi rabatabili

. Turnai substan、ă de cură、at

. Substan、ă de spălat combinată

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Substanya de curăyat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

10

11

11

Centralizator al programelor

 

13

Selectarea programului

 

13

Indicaii pentru institutele de testare . 13

Funcyii suplimentare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Economie de timp (VarioSpeed)

 

14

Igiena

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Uscare extra

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Spălarea vaselor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Datele programului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Aquasensor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Pornirea aparatului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

Preselcia timpului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Sfâritul programului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Oprii aparatul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Întreruperea programului

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Întreruperea programului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Schimbarea programului

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

Uscare intensivă

. Întreyinere ui îngrijire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

16

Starea generală a mainii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

Sarea specială ⦆i substana

 

de limpezire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

. Braul de stropire

Sitele

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Remediayi chiar dvs. deficienyele

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

17

18

Pompa de evacuare a apei murdare . 18

la pornire

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

la

aparat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

la spălat

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

19

la veselă

. Serviciul pentru clienyi

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

21

Instalarea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

Indicaii de siguran、ă

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

Livrarea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

Date tehnice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

. Racordul apei evacuate

Instalarea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

22

Racordul apei proaspete

 

22

Racordul electric

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

Demontare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

Transportul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

Sigurana contra îngheului (Evacuarea aparatului)

 

23

Salubrizarea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

Ambalajul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

Aparatele vechi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

ro

Indicayii de siguran

Înainte de a pune aparatul în funcyiune

Citii cu atenie instruciunile de utilizare i de montaj! Ele conin informaii importante privind instalarea, folosirea i întreinerea aparatului. Păstrai toate documentele pentru folosirea lor ulterioară sau pentru următorul utilizator.

La livrare

– Verificai imediat ambalajul i maina de spălat vase, dacă nu au fost deteriorate în timpul transportului. Nu

punei în funciune un aparat deteriorat,

ci luai legătura cu furnizorul dvs.

– Vă rugăm să salubrizai materialul de ambalaj conform normelor.

– Ambalajul i pări ale acestuia nu vor fi încredinate copiilor. Există pericol de asfixiere din cauza cartoanelor pliante i a foliilor.

La instalare

Cum se instalează ⦆i se racordează aparatul în mod corespunzător, citii în capitolul „Instalare”.

La funcyionarea zilnică

– Acest aparat este destinat utilizării casnice în gospodăriile individuale i pentru mediul casnic.

– Folosii spălătorul de vase numai

în gospodărie i numai în scopul

indicat: pentru spălarea de vase de uz casnic.

– Copiii sau persoanele care din cauza capacită、ilor fizice, senzoriale sau psihice sau din cauza lipsei lor de experien、ă sau de cunotine nu sunt în stare, să deservească acest aparat în siguran、ă, nu au voie să utilizeze aparatul fără supravegherea sau fără indicaiile persoanei care răspunde de ei.

– Nu vă aezai i nu stai pe ua deschisă. Aparatul s-ar putea răsturna.

– Fii ateni la aparatele verticale, căci acestea se pot răsturna când courile sunt supraîncărcate.

– Nu punei diluant în camera de spălare. Există pericol de explozie.

– În timpul desfă⦆urării programului ua se va deschide cu grijă. Există pericolul ca din aparat să se stropească apă fierbinte.

– Acordai atenie indicaiilor de siguran、ă ⦆i de utilizare de pe ambalajul produselor de cură、at i de limpezire.

ã=Avertizare Cuitele i alte ustensile cu vârfuri ascuite trebuie aezate cu vârfurile în jos în coul pentru tacâmuri sau în poziie orizontală pe suportul pentru cuite *.

* În funcie de model

În cazul în care sunt copii în gospodărie

– Folosii sigurana pentru copii, dacă aceasta există. O descriere exactă găsii la sfâritul instruciunii, în plic.

– Nu permitei copiilor să se joace cu maina sau să o deservească.

inei copiii departe de substanele de cură、at i de limpezire. Acestea ar putea produce iritaii în gură, faringe i la ochi sau să ducă la asfixiere.

inei copiii la distan、ă de spălătorul de vase deschis. Apa din compartimentul de spălare nu este potabilă, în ea se pot afla resturi de substan、ă de spălare.

Siguranya pentru copii (blocarea *

uuii) Blocareuaii

Descrierea siguranei pentru copii se află în spate în plic.

* În funcie de model

Când apar deficienye

– Reparaiile i interveniile pot fi executate numai de către specialiti. Pentru aceasta aparatul trebuie separat de reea. Se trage techerul de reea sau se decuplează sigurana. Se închide robinetul de apă.

În caz de salubrizare

– Facei imediat neutilizabile aparatele scoase din uz pentru a exclude accidente ulterioare.

– Supunei aparatul unei salubrizări reglementare.

ã=Avertizare Copiii s-ar putea închide în aparat (pericol de asfixiere) sau ar putea ajunge în alte situaii periculoase. Din această cauză: tragei techerul de reea, tăiai i îndepărtai cablul de reea. Deteriorai închizătoarea astfel ca ua să nu se mai închidă.

ro

Faceyi cunoutincu aparatul

Ilustraiile panoului de deservire i ale interiorului aparatului se găsesc în fa、ă în plic. La diferitele poziii se fac referiri în text.

Panoul de deservire

( Comutatorul PORNIT/OPRIT

0

Selectorul de program

8

Tasta START

@

Preselecia timpului *

H

Funcii suplimentare **

P

Indicatorul de nivel al substanei de limpezire

X

Indicatorul de umplere cu sare

`

Indicator „verifică alimentarea cu apă

h

Indicatorul de terminare

)" Cură、area afiajului

* În funcie de model ** Numărul în funcie de model

Interiorul aparatului

1"

Braul de stropire

1*

Sitele

12

Recipient de rezervă pentru sare specială

1:

Copentru tacâmuri

1B

Coul pentru vase

1J

Recipient de rezervă pentru substana de limpezire

1R

Camera substanei de cură、at

1Z

Zăvor de închidere pentru camera substanei de cură、at

1b

Plăcua de tip

ro

Instalayie de dedurificare

Pentru rezultate bune ale spălării maina de spălat vase are nevoie de apă moale, adică săracă în calciu, căci altfel se depun resturi albe de calciu pe vase i în interiorul mainii. Apa de la robinet peste un anumit grad de duritate a apei trebuie dedurificată pentru folosirea în maina de spălat vase, adică trebuie decalcificată. Aceasta se face cu sare specială în instalaia de dedurificare a mainii de spălat vase. Reglajul i cantitatea de sare necesară depinde de gradul de duritate al apei dvs. de la robinet (vezi tabel).

Reglare

Cantitatea de sare de adăugat se reglează in 4 trepte, în funcie de duritatea apei dvs. În mod corespunzător vor lumina indicatoarele 0, 1, 2 sau 3 (vezi tabel). Treapta reglată din fabrică: 1.

– Aflai valoarea durită、ii apei dvs. de la robinet. Aici vă ajută întreprinderea de gospodărire a apei.

– Se ia treapta din tabelul de durită、i ale apei.

– Se închide ua.

– Se pornete comutatorul PORNIT/ OPRIT (. Indicatorul Spălare )" clipete.

– Apăsai tasta START 8 i inei-o apăsată.

– Rotii selectorul de program 0 până când luminează indicatorul de completare cu sare X.

– Lăsai tasta liberă. Indicatorul de completare cu sare X clipete i indicatorul „Verifică alimentarea cu apă` luminează (= treapta 1). Pentru a modifica reglajul:

– Rotii selectorul de program 0 până când este reglată treapta dorită.

– Se apasă tasta START 8. Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglată este salvată.

Tabelul durităyii apei
Tabelul durităyii apei
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat

START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat
START 8 . Indicatorul de completare cu sare X se stinge. Treapta reglat ă este salvat

Sarea specială $

Folosirea de sare specială

Umplerea sării speciale trebuie făcută întotdeauna înaintea pornirii aparatului. Aa se ajunge ca soluia de sare vărsată să poată fi spălată imediat i să nu apară fenomenul de coroziune în recipientul de spălare.

– Deurubai capacul recipientului de rezervă 12.

– Umplei recipientul de sare cu apă (necesar numai la prima punere în funciune).

– Apoi turnai sare specială (nu sare de bucătărie sau tablete). Apa va fi înlocuită ⦆i se va scurge. Îndată ce indicatorul de umplere cu sare X luminează în panoul de operare, ar trebui adăugată din nou sare specială.

operare, ar trebui ad ă ugat ă din nou sare special ă . * În func

* În funcie de model

Subsant、ădecruăatcucopmonentedsaereFolosirea

de substanye

de curăyare cu componente

de sare

ro

La folosirea de substane de cură、at combinate cu componente de sare se poate în general renuna la sare specială până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durită、i ale apei de peste 21° dH este necesară ⦆i aici folosirea de sare specială.

indicatorului de umplere

cu sare / dedurizare

Dacă indicatorul de umplere cu sare X deranjează (de ex. la folosirea de substane de cură、are combinate cu componente de sare), el poate fi oprit.

– Procedai cum este descris la „Reglarea instalaiei de dedurificare” i reglai treapta 0. Astfel instalaia de dedurizare i indicatorul de umplere cu sare sunt oprite.

OripreaidnaictoruluideeddurizareOprirea

ã=Avertizare Nu introducei niciodată soluie de cură、at în compartimentul pentru sare specială. Prin aceasta putei deteriora instalaia de dedurificare.

ro

Substande limpezit %

Îndată ce luminează pe plăcu、ă indicatorul de adăugare de limpezitor P, mai există o rezervă de soluie de limpezire pentru 1 – 2 spălări. Ar trebui adăugată soluie de limpezire. Substana de limpezire este necesară pentru vase fără pată ⦆i pahare transparente. Folosii numai substane de limpezire pentru mainile casnice de spălat vase.

Substane de cură、at combinate cu componente de limpezire pot fi folosite numai până la o duritate a apei de 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). La durită、i ale apei de peste 21° dH este i aici necesară folosirea substanei de limpezire.

– Deschide、i vasul de rezervă 1J apăsând eclisa de pe capac ⦆i ridicând capacul.
– Deschide、i vasul de rezervă 1J
apăsând eclisa de pe capac ⦆i ridicând
capacul.
1J apăsând eclisa de pe capac ⦆i ridicând capacul. – Turna 、 i cu grij ă

– Turnai cu grijă substan、ă de limpezire până la semnul max. al deschiderii de umplere.

limpezire pân ă la semnul max. al deschiderii de umplere. – Se închide capacul pân ă

– Se închide capacul până când se aude că s-a fixat.

tergei substana de limpezire vărsată, dacă este cazul, cu o cârpă, pentru ca la următoarea spălare să nu se formeze spumă excesivă.

Reglarea cantitatea de substande limpezire

Cantitatea de substan、ă de limpezire de adăugat este reglabilă în 4 trepte. În mod corespunzător luminează indicatoarele 0, 1, 2 sau 3 (vezi tabelul privind duritatea apei). Treapta reglată din fabrică: 2. Modificai cantitatea de substan、ă de limpezire numai dacă pe vase rămân dungi (se reglează o treaptă mai jos) sau pete de apă (se reglează o treaptă mai sus).

– Se închide ua.

– Se pornete comutatorul PORNIT/ OPRIT (. Indicatorul Spălare )" clipete.

– Apăsai tasta START 8 i inei-o apăsată.

– Rotii selectorul de program 0 până când clipete indicatorul de adăugare substan、ă de limpezire P.

– Lăsai tasta liberă. Indicatorul de adăugare substan、ă de limpezire P clipete i indicatoarele h i ` luminează (= treapta 2). Pentru a modifica reglajul:

– Rotii selectorul de program 0 până când este reglată treapta dorită.

– Se apasă tasta START 8. Indicatorul de completare cu substan、ă de limpezire P se stinge. Treapta reglată este salvată.

Oprirea indicatorului de adăugare substande limpezire

Dacă indicatorul de adăugare substan、ă de limpezire P deranjează (de ex. la utilizarea de substan、ă de cură、are combinată cu componente de limpezire), el poate fi oprit.

– Procedai cum este descris la „Reglarea cantită、ii de substan、ă de limpezire” i reglai treapta 0. Astfel indicatorul de adăugare substan、ă de limpezire P este oprit.

Vasele

Nu sunt indicate

– Tacâmurile i vasele din lemn.

– Pahare sensibile de decor, vasele artizanale i antice. Decorurile nu sunt rezistente la spălarea cu maina.

– Pări din materiale plastice nerezistente la căldură.

– Vasele din cupru i alamă.

– Vase murdărite cu cenu⦆ă, ceară, unsoare minerală sau vopsea. Decorurile pe sticlă, piesele din aluminiu i de argint pot avea tendin、ă de colorare sau albire la spălare. i anumite sorturi de sticlă (ca de ex. obiecte din cristal) se pot tulbura după câteva spălări.

Stricăciuni ale sticlei ui vaselor

Cauze:

– Felul sticlei i procedeul de producere a sticlei.

– Compoziia chimică a soluiei de cură、at.

– Temperatura apei programului de spălare. Recomandare:

– Se vor folosi numai sticlă ⦆i porelan, care au fost desemnate de producător ca fiind rezistente la spălarea în maina de spălat.

– Se va folosi substan、ă de cură、are care este marcată ca protectoare pentru vase.

– Vasele din sticlă ⦆i tacâmurile se vor scoate cât se poate de curând din spălătorul de vase.

ro

Auezarea

– Îndepărtai resturi de mâncare grosiere. Nu este necesară prespălarea sub apă curentă.

– Aezai vasele astfel ca

– să stea sigur i să nu se răstoarne.

– toate vasele să stea cu deschiderea în jos.

– vasele convexe sau concave să stea oblic pentru ca apa să se poată scurge.

– ele să nu împiedice rotirea braului de stropire 1". Piese de veselă foarte mici nu ar trebui spălate în maină, deoarece pot cădea cu uurin、ă din coul cu vase 1B.

Scoaterea

Vesela fierbinte este sensibilă la ocuri! Din acest motiv lăsai-o în maina de spălat vase să se răcească după terminarea programului, până când o putei apuca bine cu mâna.

CoulpenurtvaseCouul pentru vase 1B

terminarea programului, pân ă când o pute 、 i apuca bine cu mâna. C ⦆ oulpenurtvase

ro

Cou pentru tacâmuri

Tacâmurile ar trebui aezate întotdeauna nesortate cu partea ascuită în jos. Pentru a evita eventuale răniri, aezai piesele lungi i ascuite i cuitele pe suportul pentru cuite.

、 ite ⦆ i cu 、 itele pe suportul pentru cu 、 ite. rabatabili * 」epiabratabilixepi
rabatabili * 」epiabratabilixepi * În func、ie de model 」epii sunt rabatabili, pentru ordonarea mai bună
rabatabili *
」epiabratabilixepi
* În func、ie de model
」epii sunt rabatabili, pentru ordonarea mai
bună a oalelor, castroanelor ⦆i paharelor.

Substanya de curăyat

Pentru spălătorul de vase putei folosi tablete precum i substan、ă de cură、at sub formă de pulbere sau lichidă, dar în nici un caz substane de spălare manuală.

În

poate fi potrivită individual cu praf sau cu

funcie de gradul de murdărire doza

o substan、ă de cură、at lichidă. Tabletele

conin pentru toate sarcinile de cură、are

o cantitate suficient de mare de substane active. Substane de spălat moderne, eficiente, folosesc cu preponderen、ă

o reetă alcalină redusă cu fosfat

i enzime. Fosfaii neutralizează calciul

în apă. Enzimele descompun amidonul

i dizolvă albumina. Rareori se găsesc substane de spălat fără fosfai. Acestea au o capacitate mai slabă de neutralizare

a calciului i necesită o cantitate mai mare

a dozei. Pentru îndepărtarea petelor

colorate (de ex. ceai, ketchup) se folosesc cel mai adesea substane de albit pe bază

de oxigen.

Indicayie Pentru un rezultat bun al spălării respectai întocmai indicaiile de pe ambalajul substanei de cură、at!

În caz de alte întrebări, vă recomandăm să

vă adresai la serviciile de consultan、ă ale

producătorilor.

ã=Avertizare Acordai atenie indicaiilor de siguran、ă ⦆i de utilizare de pe ambalajul produselor de cură、at i de limpezire.

Turnayi substande curăyat

– În cazul în care camera pentru substana de cură、at 1R mai este

închisă, acionai zăvorul 1Z pentru

a o deschide.

Punei substana de cură、at numai în caseta uscată 1R (tableta se aează transversal, nu pe verticală). Dozare: vezi indicaiile producătorului de pe ambalaj.

Gradaiile de dozare din cutia substanei de cură、at 1R vă ajută să introducei cantitatea corectă de substan、ă de cură、at sub formă de pulbere sau în stare lichidă.

– Se închide capacul cutiei de substan、ă de cură、at prin împingere în sus, până când
– Se închide capacul cutiei de substan、ă
de cură、at prin împingere în sus, până
când închizătoarea se blochează fără
probleme.
când închizătoarea se blochează fără probleme. Cutia de substan 、ă de cur ă、 at se deschide

Cutia de substan、ă de cură、at se deschide automat la momentul optim

în funcie de program. Substana

de cură、at sub formă de pulbere sau lichidă se repartizează în aparat i se dizolvă. Tableta cade în aparat i se dizolvă acolo.

ro

Sfat util La vasele puin murdare în mod obinuit este suficientă o cantitate mai mică de substan、ă de cură、at decât cea indicată. Mijloace de cură、are i îngrijire potrivite pot fi procurate online prin pagina noastră de Internet sau de la serviciul nostru pentru clieni (vezi pagina din spate).

Substande spălat combinată

Pe lângă substanele de cură、at de până acum (Solo) se oferă o serie de produse cu funcii suplimentare. Aceste produse conin adesea pe lângă substana de cură、at i substan、ă de limpezire i înlocuitori de sare (3in1) i în funcie de combinaie (4in1, 5in1, etc) alte componente suplimentare ca de ex. protector pentru sticlă sau luciu pentru oel inoxidabil. Substanele de cură、at combinate funcionează numai până la un anumit grad de duritate (de cele mai multe ori 21°dH). Peste această limită trebuie adăugată sare i substan、ă de limpezire. Îndată ce se folosesc produse de cură、are combinate, programul de spălare se adaptează în aa fel, încât să se obină mereu cel mai bun rezultat posibil de spălare i uscare.

ro

Indicayii

– Rezultate optime de spălare i uscare le obinei prin folosirea de substane de cură、at solo în legătură cu folosirea separată de sare i substan、ă de limpezit.