Sunteți pe pagina 1din 2

GardaNationaladeMediuselecteazaunpartenernorvegian

pentruimplementareaproiectului

CrestereacapacitatiiGarziiNationaledeMediudeaaplicastrategiasilegislatiaUEprivinddeseurile
periculoasesisubstantelechimicefinantatprinEEAGrantsRo04Reducereasubstantelor
periculoase
Activitileproiectului:
-

ActivitateA1.Magementulproiectului

ActivitateA2.Auditulproiectul

ActivitateA3.Informaresipublicitate

SubactivitateA3.1.RealizareapaginiiWEBaproiectului

SubactivitateaA3.1Realizareapaginiiwebaproiectului

ActivitateA4.Achizitiipublice

ActivitateA5.Dezvoltareaunorinstrumentesuportpentruluareadeciziilor

SubactivitateaA5.1Realizareauneiaplicatiiinformaticecaresamonitorizezetrasabilitatea
deseurilorpericuloasepanalaeliminare

SubactivitateA5.2RealizareaunuiGhiddeutilizareaaplicatieiinformaticeptmonitorizarea
trasabilitateadeseurilorpericuloase

SubactivitateaA5.3.Realizareaunuighidcuscenariideexpunerepentrumediusisanatatea
umana

SubactivitateaA5.4.RealizareadeconectoriptintegrareaschimbuluideinformatiiintreGNMsi
institutiilepartenere

SubactivitateaA5.5.RealizareauneiMetodogiideestimareariscurilorasociatecusubstantele
periculoasepentrusanatatesimediu

ActivitateaA6.Instruireaa44deangajatiaiGNMinautilizaaplicatiileinformaticedezvoltate
prinproiect

Rezultateleateptate(cuantificate):
R1.1Raportdeaudit
R2.Minim3evenimentedepromovare
R3.Minim4comunicatedepresa
R3.1PaginaWEBaproiectului
R4.1aplicatieinformaticapttrasabilitateadeseurilor


R5.1GhiddeutilizareaaplicatieiinformaticepentruangajatiiGNMsioperatoriicaregestioneaza
substantesideseuripericuloase
R6.1Ghidcuscenariideexpunerepentrumediusisanatateaumana
R7.1Metodologiedeestimareariscurilorasociatecusubstantelepericuloasepentrusanatatesimediu
R8.SchimbdeinformatiiintreGNMsiinstitutiilepartenererealizat
R9.44deangajatiinstruiti
Cerinteminime:Partenerultrebuiesaindeplineascaminimurmatoarelecerinte:
safieocompanieprivata,unONGsauoinstitutiepublicacusediulinNorvegia
safiimplementatcelputinunproiectcaresafiavutactivitatidedezvoltaresoftware

Ofertelesetrimitpefaxlanr:0213268976saupeemail:constantin.cotan@gnm.ropanaladatade
26.10.2014