Sunteți pe pagina 1din 2

9/29/2016

CNPPStagiidecotizare
HARTSITE

AJUTOR

AUTENTIFICARE

RO EN

TelverdeCNPP:0800826727
Numrdisponibilnreelelenaionalefixe
TelverdeMMFPSPV:0800868622
Numrdisponibilnreelelenaionalefixeimobile

ACAS DESPRE CNPP NOUTI LEGISLAIE ACTIVITI CNPP SERVICII ELECTRONICE STATISTICI COMUNICARE CU PUBLICUL CONTACT

CNPP

Comunicarecupublicul

Comunicarecu
publicul
ntreabunconsultant
ntrebrifrecvente
Pensiapentrulimitadevrst
Pensiaanticipat
Pensiaanticipatparial
Pensiadeinvaliditate
Pensiadeurma
Contribuii
Ajutoruldedeces
Biletedetratament
Indemnizaiiacordatenbaza
unorlegicucaracterspecial
Pensiiinternaionale
Intrebrifrecventeadresatede
lucrtoriimigrani
Stagiidecotizare
Stabilireapensiei
Platapensiei
Calcululpensiei
Recalcularepensie
AspectepracticeCetrebuie
stimdespre:
Altele

Petiiiisesizri

ntrebrifrecvente

Stagiidecotizare

Cummipotcompletastagiuldecotizare?
Existposibilitatearealizrii/completriistagiuluidecotizare,prinncheiereaunuicontractdeasiguraresocialcucasateritorialdepensii
dinrazadedomiciliu.Cotadecontributieestede26,3%dinvenitulasigurat,carenupoatefimaimicde35%dincastigulsalarialmediubrut
utilizatlafundamentareabugetuluiasigurarilorsocialedestat,darnumaimarede5oricastigulsalarialmediubrut.

Pentruanul2016,castigulmediubrutpeeconomieutilizatlafundamentareabugetuluiasigurarilorsocialedestatestede2.681lei.
Venitulminimasiguratestede35%din2.681lei,adica938lei,contributiaminimadatoratafiindde247lei.
Contractul de asigurare social se ncheie la casa teritorial de pensii de care aparine mama dumneavoastr i cuprinde: datele de
identificare ale asiguratorului i ale persoanei asigurate, adresa asiguratului, condiiile de asigurare (venit asigurat, cota de contribuie,
cuantumul contribuiei de asigurri sociale, contul n care se pltete contribuia de asigurri sociale, termenul de achitare), obligaiile
asiguratoruluiialeasiguratului,precumiclauzelecontractuale.
Termenuldeplatacontribuieideasigurrisocialeestelunar,darnumaitrziudeultimazilucrtoarealuniipentrucaresefaceplata.
Contribuiasepoatepltiianticipat,peoperioaddecelmult12luni,calculatedeladatalacaresefaceplata.nacestesituaiistagiulde
cotizareestecorespunzatortimpuluiefectivparcursninteriorulperioadeipentrucaresaefectuatplata.
Contractuldeasiguraresocialaintrnvigoareladatanregistrriiacestuialacasateritorialdepensii,produceefectenumaipentru
viitordeciplataretroactivnuesteposibila.
Dataultimeimodificari:J,14Ian201615:42:35+0200

Cumpotobinecertificateledestagiudecotizare?
Stagiul de cotizare se certific asigurailor, din oficiu, o dat la 2 ani, de CNPP. Stagiul de cotizare se certific i la cererea
asigurailorcontracost.Tarifulserviciuluirespectivestede15lei.
Dataultimeimodificari:J,14Ian201615:40:42+0200

Cum pot afla care este vrsta standard de pensionare i stagiul


minimdecotizare?
Vrstele standard de pensionare i stagiul minim de cotizare sunt stabilite prin lege n funcie de sexul, luna i anul naterii persoanei.
AcesteasuntdetaliatenAnexanr.5laLegeanr.263/2010.
Deasemenea,noulportalwww.cnpp.rodispunedeoaplicaia"Candmapotpensiona?"careoferdatecucaracterinformativcuprivirela
datapensionrii.(https://www.cnpp.ro/web/10180/218).
Dataultimeimodificari:Ma,21Apr201521:20:29+0300

Ceestestagiuldecotizare?
Stagiuldecotizarereprezintperioadadetimppentrucaresaudatoratcontribuiideasigurrisocialelasistemulpublicdepensii,
precum i cea pentru care asiguraii cu declaraie individual de asigurare sau contract de asigurare social au datorat i pltit
contribuiideasigurrisocialelasistemulpublicdepensii.
Dataultimeimodificari:J,07Aug201417:04:26+0300

Cebeneficiimirevindacamdepitstagiulcompletdecotizare?
Realizareasaudepireastagiuluicompletdecotizareconferdreptullareducereavrsteistandarddepensionare:
nsituaiapersoanelorcareaudesfuratactivitatenfostagrupaIdemuncai/saucondiiideosebite/specialedemunc
ncazulsolicitriipensieianticipate/anticipatepariale
Dataultimeimodificari:J,07Aug201417:03:48+0300

Cumpotfacedovadastagiuluidecotizare?
https://www.cnpp.ro/stagiidecotizare

1/2

9/29/2016

CNPPStagiidecotizare
Pnladatade1aprilie2001,dovadarealizariistagiuluidecotizaresefacecucarnetuldemunc,iardupaceastdat,acesta
rezultdindeclaraiilenominaledeasiguraredepusedeangajator
Dataultimeimodificari:J,07Aug201417:01:58+0300

Like

2.7K

ACAS DESPRE CNPP NOUTI LEGISLAIE ACTIVITI CNPP SERVICII ELECTRONICE STATISTICI COMUNICARE CU PUBLICUL CONTACT

DECESMIFACCONT?

Copyright2013CasaNaionaldePensiiPublice
PentruinformaiidetaliatedesprecelelalteprogrameoperaionalecofinanatedeUniuneaEuropeanvinvitmsavizitaiwww.fonduriue.ro
ConinutulacestuimaterialnureprezintnmodobligatoriupoziiaoficialaUniuniiEuropenesauaGuvernuluiRomniei

ntreabunconsultant
Adreseutile

CasaNaionaldePensiiPublicefolosetecookieuripentruaajutalambuntireaexperieneiifuncionalitiiportalului.

Suntdeacord

Continund,iexprimiacordulasuprafolosiriicookieurilor.Afldetaliidesprecookieuri.

https://www.cnpp.ro/stagiidecotizare

2/2