Sunteți pe pagina 1din 24

CLASIFICAREA OCUPATIILOR DIN ROMANIA - structura arborescenta

III.1.GRUPA MAJORA 1

11

12

Membri ai corpului legislativ ai


executivului, inalti conducatori ai
administratiei publice, conducatori si
functionari superiori din unitatile
economico sociale si politice

LEGISLATORI, MEMBRI AI
EXECUTIVULUI SI INALTI
CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI
PUBLICE
111
Legislatori, membri ai executivului si
inalti conducatori ai administratiei
publice
1110
Legislatori, membri ai executivului si
inalti conducatori ai administratiei
publice
114
Presedinti si alti functionari superiori
din organizatii politice, profesionale,
patronale, sindicale si alte organizatii
obstesti
1141
Conducatori si alti functionari
superiori din organizatiile politice
1142
Conducatori si alti functionari
superiori din organizatiile
profesionale, patronale, sindicale si
alte organizatii similare
1143
Conducatori si alti functionari
superiori din organizatiile umanitare
si alte organizatii similare ( UNICEF,
ecologice etc. )
CONDUCATORI DE UNITATI
ECONOMICO-SOCIALE MARI
(CORPORATII)
121
Directori generali, directori din unitati
economico-sociale mari si asimilati
1210
Directori generali, directori si
asimilati
122
Conducatori de compartimente
(sectie, serviciu, birou, laborator etc.)
cu activitati de productie si sociale
din unitati economico- sociale mari
1221
Conducatori in agricultura,
silvicultura, vanatoare, piscicultura,
pescuit si protectia mediului
1222
Conducatori in industria extractiva si
prelucratoare
1223
Conducatori in constructii
1224
Conducatori in comertul cu ridicata si

1225
1226
1227
1228

1229

123

1231
1232

1233
1234
1235
1236
1237
1239
13

CONDUCATORI DE UNITATI
ECONOMICO-SOCIALE MICI
(GIRANTI)
131
1311

1312
1313

cu amanuntul
Conducatori in activitatea hoteliera si
restaurante
Conducatori in transporturi posta si
telecomunicatii
Conducatori de firme de afaceri,
intermedieri si alte servicii comerciale
Conducatori de intreprinderi de
prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic,
curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
Conducatori in alte activitati de
productie si servicii sociale (sanatate,
cultura, invatamant, sport, afaceri
externe etc.)
Alti Conducatori de compartimente
(sectie, serviciu, birou, laborator etc.)
cu activitati nelucrative din unitati
economico sociale-mari
Conducatori in servicii de
administratie si financiare
Conducatori in servicii de personal,
pregatirea personalului si alte relatii
de munca
Conducatori in activitatea de vanzare
si marketing
Conducatori in servicii de publicitate
si relatii publice
Conducatori in aprovizionare si
desfacere
Conducatori in informatica
Conducatori in cercetare-dezvoltare,
proiectare
Conducatori in alte activitati si servicii
nelucrative

Conducatori (sefi de unitati) de


unitati economico-sociale mici
Conducatori de intreprinderi mici din
agricultura, silvicultura, vanatoare,
piscicultura si pescuit
Conducatori de intreprinderi mici din
industria extractiva si prelucratoare
Conducatori de intreprinderi mici din
constructii

1314
1315
1316
1317
1318

1319
III.2.GRUPA MAJORA 2
21

FIZICIENI, MATEMATICIENI SI
INGINERI
211
2111
2113
2114
212
2121
2122
213
2131
2139
214

2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147

Conducatori de intreprinderi mici din


comertul cu ridicata si amanuntul
Conducatori de intreprinderi mici din
activitatea hoteliera si restaurante
Conducatori de intreprinderi mici din
transporturi, posta si telecomunicatii
Conducatori la firme mici de afaceri,
intermedieri si alte servicii comerciale
Conducatori de intreprinderi mici de
prestari servicii pentru populatie
(reparatii obiecte de uz casnic,
curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)
Conducatori de alte intreprinderi mici
Specialisti cu ocupatii intelectuale si
stiintifice

Fizicieni, chimisti si asimilati


Fizicieni si astronomi
Chimisti
Geologi, geofizicieni
Matematicieni, specialisti statisticieni
si asimilati
Matematicieni si asimilati
Specialisti statisticieni
Specialisti in informatica
Analisti, programatori, informaticieni
designeri
Specialisti in informatica neclasificati
in grupele de baza anterioare
Arhitecti, ingineri si asimilati (exclusiv
ingineri din industria textila, pielarie,
alimentara, lemn si materiale de
constructii)
Arhitecti in urbanistica si amenajarea
teritoriului
Ingineri constructori
Ingineri energeticieni si electricieni
Ingineri electronisti in transporturi,
posta si telecomunicatii
Ingineri mecanici
Ingineri petrochimisti si in chimia
industriala
Ingineri mineri, petrolisti si
metalurgisti

2148
2149

215
2151
2152
216

2161
2162

2163
22

SPECIALISTI IN BIOLOGIE,
AGRONOMIE SI STIINTELE VIETII
221
2211
2212
2213
222
2221
2222
2223
2224
2229

23

PROFESORI IN INVATAMANTUL
SUPERIOR, SECUNDAR SI
ASIMILATI
231

2310

232
2321

Ingineri geodezi, cartografi si


topografi
Arhitecti, Ingineri si asimilati
neclasificati in grupele de baza
anterioare
Ingineri in industria textila - pielarie
si industria alimentara
Ingineri in industria textila si pielarie
Ingineri in industria alimentara
Ingineri in industria lemnului,
industria sticlei si ceramicii, industria
celulozei si hartiei si materialelor de
constructii (materiale oxidice)
Ingineri in industria lemnului
Ingineri in industria sticlei, ceramicii
si materialelor de constructii
(materiale oxidice)
Ingineri in industria celulozei si
hartiei

Specialisti in biologie si agronomie


Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si
asimilati
Bacteriologi, farmacologi si asimilati
Ingineri agronomi, zootehnisti si
silvici
Medici si asimilati
Medici medicina generala
Medici stomatologi
Medici veterinari
Farmacisti
Medici si asimilati neclasificati in
grupele de baza anterioare

Profesori universitari, conferentiari,


lectori, asistenti si asimilati ocupati in
invatamantul superior
Profesori universitari, conferentiari,
lectori, asistenti si asimilati ocupati in
invatamintul superior
Profesori in invatamantul secundar
Profesori in invatamantul liceal,
postliceal, profesional si de maistri

2322
233
2331
2332
234

2340

235
2351
2352
2359
24

ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII


INTELECTUALE SI STIINTIFICE
241
2411
2412

2419
242
2421
2422
2429
243
2431
2432
244
2441

2442
2443

Profesori in invatamatul gimnazial


Profesori in invatamantul primar
Profesori in invatamantul primar
Profesori in invatamantul prescolar
Profesori specializati pentru
recuperarea si educarea
handicapatilor
Profesori specializati pentru
recuperarea si educarea
handicapatilor
Alti specialisti in invatamant
Cercetatori in domeniul didactic si
pedagogic
Inspectori in invatamant
Specialisti in invatamant, neclasificati
in grupele de baza anterioare

Specialisti cu functii administrative si


comerciale
Specialisti in sistemul financiarbancar
Specialisti cu probleme de personal si
de pregatire profesionala a
personalului
Alti specialisti cu functii
administrative si comerciale
Juristi
Avocati
Magistrati (judecatori, procurori)
Juristi neclasificati in grupele de baza
anterioare
Arhivisti, bibliotecari, documentaristi
si asimilati
Arhivisti si conservatori ai operelor de
arta si monumentelor istorice
Bibliotecari, documentaristi si
asimilati
Specialisti in stiinte economice
sociale si umaniste
Economisti (exclusiv specialisti
statisticieni si cei din sistemul
financiar-bancar)
Sociologi, antropologi, geografi si
asimilati
Filozofi, istorici si specialisti in stiinte

2444
2445
2446
245
2451
2452
2453
2454
2455
246
2460
247
2470
248
2481
2482
2483
2484
249
2491
2492
250
2501
251

2511
2512
2513

politice
Lingvisti, traducatori si interpreti
Psihologi
Specialisti in activitatea sociala
Scriitori si artisti creatori, interpreti si
asimilati
Scriitori, ziaristi si asimilati
Sculptori, pictori si asimilati
Compozitori, muzicieni si cantareti
Coregrafi si dansatori
Actori si regizori de film, teatru si alte
spectacole
Membri ai clerului
Membri ai clerului
Specialisti in administratia publica
Specialisti in administratia publica
Cercetatori si asistenti de cercetare in
stiinte fizice si chimice
Cercetatori si asistenti de cercetare in
fizica si astronomie
Cercetatori si asistenti de cercetare in
meteorologie
Cercetatori si asistenti de cercetare in
chimie
Cercetatori si asistenti de cercetare in
geologie si geofizica
Cercetatori si asistenti de cercetare in
matematica si statistica
Cercetatori si asistenti de cercetare in
matematica
Cercetatori si asistenti de cercetare in
statistica
Cercetatori si asistenti de cercetare in
informatica
Cercetatori si asistenti de cercetare in
informatica
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in stiinte
tehnice
Cercetatori si asistenti de cercetare in
arhitectura si urbanism
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in constructii
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in energetica si

2514

2515
2516

2517

2518
252

2521

2522

253

2531

2532

254
2541

2542

2543

255

electrotehnica
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in electronica,
transporturi si telecomunicatii
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in mecanica
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in petrochimie
si chimie industriala
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in minerit,
petrol si metalurgie
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in geodezie
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in domeniile
textile, pielarie, industrie alimentara
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in textile pielarie
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in industria
alimentara
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in domeniul
lemnului si materialelor oxidice
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in domeniul
lemnului
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in domeniul
materialelor oxidice
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in stiintele vietii
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in
bacteriologie, botanica, zoologie,
microbiologie
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in anatomie,
biochimie, biofizica, farmacologie si
fiziologie
Cercetatori, ingineri de cercetare si
asistenti de cercetare in agricultura,
zootehnie si silvicultura
Cercetatori si asistenti de cercetare in
medicina

2551
2552
2553
2559
256
2560
257
2570
258
2581
2582

2583
2584
2585

III. GRUPA MAJORA 3


3.
31 TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII
SI TEHNICII
311

3111
3112
3113
3114
3115
3116

Cercetatori si asistenti de cercetare in


medicina
Cercetatori si asistenti de cercetare in
medicina stomatologica
Cercetatori si asistenti de cercetare in
medicina veterinara
Cercetatori si asistenti de cercetare in
educatie fizica si sport
Cercetatori si asistenti de cercetare in
domeniul financiar bancar
Cercetatori si asistenti de cercetare in
domeniul financiar-bancar
Cercetatori si asistenti de cercetare in
domeniul stiintelor juridice
Cercetatori si asistenti de cercetare in
domeniul stiintelor juridice
Cercetatori si asistenti de cercetare in
stiinte economice, sociale si umaniste
Cercetatori si asistenti de cercetare in
domeniul economic
Cercetatori si asistenti de cercetare in
sociologie, antropologie, arheologie si
geografie
Cercetatori si asistenti de cercetare in
filozofie, istorie si politologie
Cercetatori si asistenti de cercetare in
lingvistica si filologie
Cercetatori si asistenti de cercetare in
psihologie
Tehnicieni, maistri si asimilati

Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei si


tehnicii (exclusiv cei din industria
textila, pielarie, alimentara, lemn si
materiale de constructii)
Tehnicieni in fizica si chimie
Tehnicieni constructori
Tehnicieni energeticieni si electricieni
Tehnicieni in electronica, transporturi,
posta si telecomunicatii
Tehnicieni si maistri mecanici
Tehnicieni si maistri petrolisti,
petrochimisti si in chimia industriala

3117
3118
3119

312

3121
3122
3123
313
3131
3132

3133
3139
314
3141
3142
3143
3144
3145
315

3151
3152
316
3161
3162
317

Tehnicieni mineri si metalurgisti


Desenatori tehnici
Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei,
tehnicii, neclasificati in grupele de
baza anterioare
Operatori si tehnicieni echipamente de
calcul si roboti industriali (exploatare
intretinere)
Asistenti, analisti -programatori si
asimilati
Tehnicieni-operatori echipamente
calcul
Tehnicieni-operatori roboti industriali
Tehnicieni la echipamente optice si
electronice (exploatare intretinere)
Tehnicieni de echipamente de
inregistrare imagine si sunet
Tehnicieni de echipamente pentru
radio-emisie, televiziune si
telecomunicatii
Tehnicieni de aparate electro-medicale
Tehnicieni pentru alte aparate optice si
electronice
Tehnicieni de nave maritime, fluviale si
aeriene
Ofiteri mecanici de nave
Ofiteri de punte si pilotaj nave
Piloti de avioane si asimilati
Controlori si navigatori de trafic aerian
Tehnicieni pentru siguranta traficului
aerian
Inspectori pentru asigurarea cladirilor
impotriva incendiilor, pentru protectia
si igiena muncii si controlori de
calitate
Inspectori pentru asigurarea cladirilor
impotriva incendiilor
Inspectori pentru protectia si igiena
muncii si controlori de calitate
Tehnicieni si maistri in industriile
textila, pielarie si alimentara
Tehnicieni si maistri in industria textila
si pielarie
Tehnicieni si maistri in industria
alimentara
Tehnicieni si maistri in industria

3171
3172

3173
32 TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII,
OCROTIREA SANATATII SI
ASIMILATI
321
3211
3212
3213
322
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229

323
3231
3232
33 INVATATORI SI ASIMILATI
331
3310
332
3320
333

lemnului, industria sticlei si ceramicii,


industria celulozei si hartiei si
materialelor de constructii (materiale
oxidice)
Tehnicieni si maistri in industria
lemnului
Tehnicieni si maistri in industria sticlei,
ceramicii si materialelor de constructii
(materiale oxidice)
Tehnicieni si maistri in industria
celulozei si hartiei

Tehnicieni in stiintele vietii, ocrotirea


sanatatii si asimilati
Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei
Tehnicieni in activitatea de cercetare
din domeniul agriculturii si silviculturii
Tehnicieni agronomi, zootehnisti si
silvici in unitati de productie
Tehnicieni si alti lucratori in ocrotirea
sanatatii (exclusiv surori medicale)
Asistenti medicali generalisti
Igienisti
Asistenti dieteticieni si de nutritie
Optometricieni si opticieni
Tehnicieni dentari
Fizioterapeuti si asimilati
Asistenti si tehnicieni veterinari
Asistenti farmacisti si laboranti
Tehnicieni in medicina moderna,
neclasificati in grupele de baza
anterioare
Surori medicale, surori puericultoare,
moase si laborante
Surori medicale si laborante
Moase si surori puericultoare
Invatatori
Invatatori in invatamantul primar
Educatoare
Educatoare
Instructori-educatori in unitati de
handicapati

3330
334
3340
34 ALTE OCUPATII ASIMILATE
TEHNICIENILOR
341
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3419

342
3421
3422
3423

3429

343
3431
3432
3433
3434
344
3441
3442
3443
3444

Instructori-educatori in unitati de
handicapati
Alt personal in invatamant
Personal in invatamant, neclasificat in
grupele de baza anterioare

Agenti in activitatea financiara si


comerciala
Agenti de valori si cambisti (brokeri
valori)
Agenti de asigurari
Agenti imobiliari
Agenti de voiaj
Reprezentanti tehnici si comerciali
Agenti contractari si achizitii
Experti in evaluarea bunurilor si
vanzatori la licitatie
Agenti in activitatea financiara si
comerciala, neclasificati in grupele de
baza anterioare
Agenti comerciali si mijlocitori de
afaceri
Agenti comerciali
Agenti concesionari
Agenti de incadrare, repartizare,
recalificare a fortei de munca si
reintegrare a somerilor
Agenti comerciali si de afaceri,
neclasificati in grupele de baza
anterioare
Alti lucratori cu studii medii in
gestiunea economica si administrativa
Secretari administrativi si asimilati
Ocupatii auxiliare in activitatea
juridica, comerciala si administrativa
Contabili
Statisticieni in gestiunea economica,
administrativa si asimilati
Inspectori si agenti financiari
Inspectori de vama si frontiera
(vamesi)
Inspectori de taxe si impozite
Inspectori de pensii si asigurari sociale
Inspectori pentru acordarea de

3449

345
3450
346
3460
347
3471
3472
3473
3474
3475
348
3480
III.4.GRUPA MAJORA 4
41 FUNCTIONARI DE BIROU
411
4111
4112
4113
4114
4115
412
4121
4122
413
4131
4132
4133
414

permise, licente sau autorizatii


Inspectori si agenti financiari,
neclasificati in grupele de baza
anterioare
Inspectori de politie si detectivi
Inspectori de politie si detectivi
Asistenti sociali
Asistenti sociali
Tehnicieni in domeniul creatiei
artistice, spectacole si sport
Designeri, decoratori si alti tehnicieni
in domeniul artei
Prezentatori (crainici) la televiziune,
radio si spectacole
Muzicieni, cantareti, dansatori in
localuri publice si asimilati
Clovni, magicieni, acrobati si asimilati
Sportivi, antrenori si asimilati
Personal laic din culte
Personal laic din culte
Functionari administrativi
Secretari si operatori la masini de
scris si de calcul
Stenografe si dactilografe
Operatori la prelucrarea textelor si
asimilati
Operatori introducere, validare si
prelucrare date
Operatori la masini de calcul
Secretare
Functionari in serviciile de evidenta
contabila si financiare
Registratori ai operatiunilor de
evidenta contabila
Functionari in activitati financiare
Functionari in evidenta materialelor,
productiei si in transporturi
Magazineri
Functionari de programare si
urmarire a productiei
Functionari in transporturi
Functionari in biblioteca, arhiva,
corespondenta si asimilati

4141
4142
4143

42

419
4190
FUNCTIONARI IN SERVICII CU
PUBLICUL
421
4211
4212
4213
4214
4215
422
4221
4222
4223

III.5.GRUPA MAJORA 5
51

LUCRATORI IN SERVICII
PERSONALE SI DE PROTECTIE
511
5111
5112
5113
512

5121
5122
5123
513
5131
5132

Bibliotecari si arhivari
Functionari expeditie si alti agenti
postali
Codificatori, corectori de tipar si
asimilati
Alti functionari de birou
Alti functionari de birou

Casieri, operatori la ghiseu si


asimilati
Casieri, numaratori de bani si
vanzatori de bilete
Operatori la ghisee
Crupieri si asimilati
Camatari
Colectori de note de plata, polite si
bani cash
Functionari la receptie si de informare
a clientelei
Functionari la agentiile de voiaj
Functionari la serviciile de informare
si receptioneri
Operatori la serviciile de telefoane
(telefoniste)
Lucratori operativi in servicii, comert
si asimilati

Insotitori de zbor si ghizi


Insotitori de zbor si stewardese
Conductori si controlori in
transporturi publice
Ghizi
Administratori si alti lucratori
operativi in restaurante cantine,
pensiuni etc.
Administratori (Intendenti)
Bucatari
Ospatari si barmani
Personal de ingrijire si asimilat
Ingrijitoare de copii
Infirmiere si ingrijitoare in institutii
de ocrotire sociala si sanitara

5133
5139

514
5141
5142
5143
5149

516
5161
5163
5169

52

MODELE, MANECHINE SI
VANZATORI IN MAGAZINE SI PIETE
521
Manechine si asimilati
5210
Manechine si asimilati
522
Vanzatori in magazine si piete
5220
Vanzatori in magazine si piete

III.6.GRUPA MAJORA 6
61

Ingrijitoare la domiciliu
Lucratori in serviciu pentru populatie,
neclasificati in grupele de baza
anterioare
Alti lucratori in servicii pentru
populatie
Coafori, frizeri, cosmeticieni si
asimilati
Valeti, cameriste si insotitori
Agenti de pompe funebre si
imbalsamatori
Lucratori in servicii pentru populatie,
neclasificati in grupele de baza
anterioare
Personal de paza si ordine publica
Pompieri
Lucratori in penitenciare (gardieni de
inchisoare)
Personal de paza si ordine publica,
neclasificat in grupele de baza
anterioare

AGRICULTORI SI LUCRATORI
CALIFICATI IN AGRICULTURA,
SILVICULTURA SI PESCUIT
611
6111
6112
6115
612
6121

6122
6123
6124

Agricultori si lucratori calificati in


agricultura, silvicultura si pescuit

Agricultori si lucratori calificati in


culturi vegetale
Agricultori si lucratori calificati in
culturi de camp si legumicultura
Arboricultori si floricultori
Viticultori si pomicultori
Crescatori de animale
Crescatori - ingrijitori de animale
domestice pentru productia de lapte
si carne
Crescatori de pasari si fazanieri
Apicultori si sericicultori
Crescatori - ingrijitori de cabaline

6125
613

6130

614
6141
6142
615
6151
6152
6153
6154
III.7.GRUPA MAJORA 7

71

MESERIASI SI MUNCITORI
CALIFICATI IN INDUSTRIA
EXTRACTIVA SI CONSTRUCTII
711
7111
7112
7113
712
7121
7122
7123
7124
7129
713
7131
7132
7133
7134

Crescatori de animale mici


Agricultori si lucratori calificati in
culturi vegetale si crescatori de
animale
Agricultori si lucratori calificati in
culturi vegetale si crescatori de
animale
Lucratori forestieri si asimilati
Lucratori forestieri
Preparatori mangal
Pescari si vanatori
Lucratori in culturi acvatice
Pescari in ape interioare si de coasta
Pescari in mari si oceane
Vanatori
Mestesugari si lucratori calificati in
meserii de tip artizanal, de reglare si
intretinere a masinilor si instalatiilor

Mineri si artificieri, taietori si cioplitori


in piatra
Mineri si lucratori in cariera
Artificieri
Spargatori, taietori si cioplitori in
piatra
Muncitori constructori si asimilati
Muncitori constructori care utilizeaza
tehnici si materiale traditionale
Zidari
Constructori in beton armat si
asimilati
Dulgheri
Muncitori constructori neclasificati in
grupele de baza anterioare
Muncitori constructori la lucrari de
finisare
Constructori de acoperisuri
Parchetari, linolisti, mozaicari si
faiantari
Ipsosari
Montatori de izolatii termice si
acustice

7135
7136
7137
714

72

7141
7143
MESERIASI SI MUNCITORI
CALIFICATI IN METALURGIE,
CONSTRUCTII METALICE SI
ASIMILATI
721
7211
7212
7213
7214
7215
7216
722
7221
7222
7223
7224
723
7231
7232
7233
724

7241

7242
7244

Geamgii
Instalatori si montatori de tevi
Electricieni in constructii
Zugravi, vopsitori, curatitori de
fatade si asimilati
Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori
Curatitori de fatade si cosari

Turnatori, sudori, tinichigii - cazangii


si alti lucratori in constructii metalice
Turnatori, formatori, miezuitori
Sudori si debitatori autogeni
Tinichigii - cazangii
Constructori si montatori de structuri
metalice
Lucratori la montarea si intretinerea
de instalatii de ridicat si transportat
Scafandri si alti lucratori subacvatici
Forjori, matriteri, reglori si asimilati
Forjori, stantatori si presatori
Sculeri
Reglori si reglori conductori de masini
unelte
Lucratori la masini de polizat,
rectificat si ascutit
Mecanici, montatori si reparatori de
masini si utilaje
Mecanici, montatori si reparatori de
autovehicule
Mecanici, montatori si reparatori de
motoare de avioane
Mecanici, montatori si reparatori de
masini agricole si industriale
Montatori si reparatori de aparate si
echipamente electronice si
electrotehnice
Electromecanici montatori si
reparatori de aparate si echipamente
electrice si energetice
Electronisti montatori si reparatori de
aparate si echipamente electronice
Electromecanici montatori si
reparatori de instalatii telegrafice si

7245
73

MESERIASI SI MUNCITORI
CALIFICATI IN MECANICA FINA,
ARTIZANAT, IMPRIMERIE SI
ASIMILATI
731
7311
7312
7313
732
7321
7322
7323
7324
733

7331

7332

734
7341
7342
7343
7344
7345
7346
74

MESERIASI SI MUNCITORI
CALIFICATI IN INDUSTRIA
ALIMENTARA SI ALTE MESERII
ARTIZANALE
741
7411

telefonice
Electricieni montatori si reparatori de
linii electrice aeriene si subterane

Lucratori in mecanica fina si asimilati


Confectioneri si reparatori de
instrumente si aparate de precizie
Confectioneri si acordori de
instrumente muzicale
Giuvaergii si alti lucratori de precizie
in metal si alte materiale
Olari, sticlari si lucratori asimilati
Olari si formatori in ceramica si
materiale abrazive
Sticlari (suflatori, taietori de sticla,
polizori de sticla etc.)
Gravori pe sticla
Pictori, decoratori pe sticla si
ceramica
Lucratori meseriasi in executarea de
produse artizanale din lemn, textile,
piele si alte materiale
Lucratori - meseriasi in executarea de
produse artizanale din lemn si alte
materiale
Lucratori - meseriasi in executarea de
produse artizanale din textile, piele si
materiale similare
Lucratori poligrafi si asimilati
Zetari si linotipisti
Stereotipari si galvanotipisti
Gravori de imprimerie si fotogravori
Personal de fotografiere si asimilat
Legatori si lucratori inruditi
Imprimatori pe matase, lemn si
textile

Meseriasi si lucratori in industria


alimentara
Macelari si alti lucratori in prelucrarea

7412
7413
7414
7415
7416
742
7421
7422
7423
7424
743
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
744
7441
7442
III.8.GRUPA MAJORA 8

81

carnii si pestelui
Brutari, patiseri si cofetari
Lucratori in fabricarea produselor
lactate
Lucratori in conservarea fructelor si
legumelor
Degustatori si controlori de calitate
de mancaruri si bauturi
Lucratori in prelucrarea tutunului si
produselor din tutun
Meseriasi si lucratori in tratarea si
prelucrarea lemnului
Lucratori in pregatirea si tratarea
lemnului
Tamplari si lucratori asimilati
Reglori - montatori masini de
prelucrat lemn
Impletitori de cosuri, confectioneri de
perii si asimilati
Lucratori in industria textila si
confectii
Filatori
Tesatori si tricotori
Confectioneri industriali de
imbracaminte, palarieri si modiste
Blanari si asimilati
Mesteri, croitori in textile si piele
Lucratori in broderie si asimilati
Tapiteri si asimilati
Lucratori in prelucrarea pielii si
fabricarea incaltamintei
Tabacari si pielari
Cismari si mestesugari
Operatori la instalatii si masini si
asamblori de masini, echipamente si
alte produse

OPERATORI LA INSTALATIILE FIXE


SI LUCRATORI ASIMILATI
811
Operatori la instalatiile de exploatare
miniera si petroliera, de extractie si
preparare a substantelor minerale
utile
8111
Operatori la instalatii si utilaje
miniere
8112
Operatori la instalatii de preparare a

8113
812
8121
8122

8123
8124
813

8131

8139

814
8141
8142
8143
815
8151

8152
8153
8154

8155
8159

minereurilor si rocilor
Operatori la instalatii de foraj si
sonde de extractie a titeiului
Operatori la instalatiile de producere
si prelucrare a metalului
Operatori la cuptoare pentru
minereuri, furnalisti si otelari
Operatori la cuptoare si instalatii
pentru turnarea si laminarea
metalelor
Operatori la instalatiile de tratament
termic al metalelor
Operatori la instalatiile de trefilare a
metalelor
Operatori la cuptoarele si instalatiile
de obtinere a sticlei, ceramicii si
produselor refractare, abrazive din
carbune si grafit
Operatori la cuptoarele si instalatiile
de producere a sticlei si produselor
din sticla
Operatori la instalatiile de obtinere a
ceramicii si produselor refractare,
abrazive din carbune si grafit
Operatori la instalatiile de prelucrare
a lemnului si fabricare a hartiei
Operatori la instalatiile de prelucrare
a lemnului
Operatori la instalatiile de fabricare a
pastei de hartie
Operatori la instalatiile de fabricare a
hartiei
Operatori la instalatiile de prelucrare
chimica
Operatori la instalatiile de
fragmentare, de amestecare,
macinare si malaxare chimica
Operatori la aparatele de tratament
termic in chimie
Operatori la aparatele de filtrare si
separare chimica
Operatori la instalatiile de distilare si
tratamente chimice (cu exceptia
rafinarii petrolului si gazelor)
Operatori la instalatiile de rafinare a
petrolului si gazelor naturale
Operatori la instalatiile de prelucrare

816
8161
8162
8163
817
8170
82

chimica, neclasificati in grupele de


baza anterioare
Operatori la instalatiile de producere
a energiei si tratarea apei
Operatori la instalatiile de producere
a energiei
Fochisti la masini mobile cu abur si
cazane de locomotiva
Operatori la incineratoare, instalatii
de tratare a apei si asimilati
Operatori la liniile de montaj automat
si roboti industriali
Operatori la liniile de montaj automat
si roboti industriali

OPERATORI LA MASINI, UTILAJE SI


ASAMBLORI DE MASINI,
ECHIPAMENTE SI ALTE PRODUSE
821
Operatori la masinile pentru
prelucrarea metalelor si produselor
minerale
8211
Operatori prelucratori la masini
unelte
8212
Operatori la masini si instalatii pentru
fabricarea cimentului si a altor
produse minerale
822
Operatori la instalatiile si utilajele
pentru fabricarea produselor chimice
8221
Operatori la instalatiile pentru
producerea medicamentelor si
produselor cosmetice
8222
Operatori la instalatiile de fabricare a
munitiei chimice si explozibililor
8223
Operatori la instalatiile de tratare
chimica a metalelor
8224
Operatori la instalatiile de fabricare a
produselor fotografice
8229
Operatori la instalatiile de fabricare a
altor produse chimice
823
Operatori la instalatiile si utilajele
pentru fabricarea articolelor din
cauciuc si mase plastice
8231
Operatori la instalatiile, utilajele si
masinile pentru fabricarea produselor
din cauciuc
8232
Operatori la instalatiile, utilajele si
masinile pentru fabricarea articolelor
din materiale plastice

824
8240
825
8251
8252
8253

826

8261
8262
8263
8264
8265
8266
8269

827
8271
8272
8273
8274

8275

8276

Operatori la masinile si utilajele


pentru fabricarea produselor din lemn
Operatori la masinile si utilajele
pentru fabricarea produselor din lemn
Operatori la masinile si utilajele din
tipografii si legatorii
Operatori la masinile si utilajele de
imprimat
Operatori la masinile si utilajele de
legat carti
Operatori la masinile de papetarie,
fabricarea diferitelor articole din
hartie, carton si materiale similare
Operatori la masinile si utilajele
pentru fabricarea produselor si
articolelor din textile, blanuri si piele
Operatori la utilajele de filatura
Operatori la masini de tesut si tricotat
Operatori la masini si utilaje pentru
industria confectiilor
Operatori la utilajele si instalatiile de
finisare textila
Operatori la masini pentru tratarea
blanurilor si pieilor
Operatori la masini utilaje si instalatii
din industria incaltamintei
Operatori la masini de prelucrare a
altor articole din textile, blanuri si
alte materiale similare
Operatori la masinile pentru
fabricarea produselor alimentare
Operatori la masinile si utilajele de
prelucrare a carnii si pestelui
Operatori la masinile si utilajele de
fabricare a produselor lactate
Operatori la masinile de macinat
cereale si mirodenii
Operatori la masinile si utilajele
pentru fabricarea painii, pastelor
fainoase , a produselor de patiserie,
cofetarie si zaharoase
Operatori la masinile si utilajele
pentru prelucrarea fructelor,
legumelor si fabricarea uleiurilor
alimentare
Operatori la utilajele de producere si
rafinare a zaharului

8277
8278

8279
828
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
829
8290

83

CONDUCATORI DE VEHICULE SI
OPERATORI LA INSTALATII MOBILE
831
8311
8312
832
8321
8322
8323
8324
833
8331
8332
8333
8334

Operatori la masinile si utilajele de


prelucrare a cafelei si a ceaiului
Operatori la masinile si instalatiile de
fabricare a berii, vinurilor si altor
bauturi
Operatori la utilajele de prelucrare a
tutunului si produselor din tutun
Asamblori de masini, echipamente si
alte produse
Montatori in constructii mecanice
Montatori de masini si echipamente
electrotehnice
Asamblori de echipamente electronice
Asamblori de produse si articole din
metal, cauciuc si materiale plastice
Asamblori de produse si articole din
lemn
Asamblori de produse si articole din
carton, textile si materiale similare
Montatori de subansamble
Alti operatori la masini si asamblori
Operatori la masini si asamblori
neclasificati in grupele de baza
anterioare

Mecanici de locomotiva si asimilati


Mecanici de locomotiva
Franari, acari si agenti de manevra
Conducatori auto
Conducatori de motociclete
Soferi de autoturisme si camionete
Conducatori de autobuze, troleibuze
si tramvaie
Soferi de autocamioane si masini de
mare tonaj
Conducatori de masini agricole si alte
masini de transportat si ridicat
Tractoristi si alti conducatori de
masini agricole si forestiere
Conducatori de masini si utilaje
terasiere
Conducatori de macarale, poduri
mobile, lifturi subterane si asimilati
Operatori la instalatiile de transport
marfuri paletizate

834
8340
III.9.GRUPA 9
91 MUNCITORI NECALIFICATI, IN
SERVICII SI VANZARI
911
9111
9113
912
9120
913
9131
9132
9133
914
9141
9142
915

9151
9152
9153
916
9161
9162
92

MUNCITORI NECALIFICATI IN
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI
PESCUIT
921
9211
9212
9213

Marinari, navigatori si asimilati


Marinari, navigatori si asimilati
Muncitori necalificati

Vanzatori ambulanti si asimilati


Vanzatori ambulanti
Vanzatori la domiciliul clientelei sau la
comanda prin telefon
Lustragii si alti prestatori de mici
servicii pentru populatie
Lustragii si alti prestatori de mici
servicii pentru populatie
Personal casnic, spalatorese si
asimilati
Menajere
Femei de serviciu la birouri, hoteluri
si alte institutii
Spalatorese si calcatorese
Ingrijitori de cladiri, spalatori de
vehicule, vitrine si geamuri
Ingrijitori de cladiri
Spalatori de vehicule, vitrine si
geamuri
Personal de manipulare si
supraveghere bagaje, mesageri,
portari, paznici si asimilati
Personal de manipulare si
supraveghere bagaje
Portari, paznici si asimilati
Cititori de contoare si incasatori
Muncitori necalificati in servicii
publice
Gunoieri si maturatori
Alti muncitori necalificati in servicii
publice

Muncitori necalificati in
silvicultura si pescuit
Muncitori necalificati in
Muncitori necalificati in
Muncitori necalificati in

agricultura,
agricultura
silvicultura
pescuit si

vanatoare
93

MUNCITORI NECALIFICATI IN
INDUSTRIA MINIERA,
CONSTRUCTII, LUCRARI PUBLICE,
INDUSTRIA PRELUCRATOARE SI
TRANSPORTURI
931

GRUPA MAJORA 0

Muncitori necalificati in industria


miniera, constructii si lucrari publice
Muncitori necalificati in mine si
cariere
Muncitori necalificati la intretinerea
de drumuri, sosele, poduri,
baraje,etc.
Muncitori necalificati in constructia de
locuinte
Muncitori necalificati in industria
prelucratoare
Muncitori necalificati in industria
prelucratoare
Muncitori necalificati in transporturi si
manipulanti marfuri
Muncitori necalificati in transporturi si
manipulanti marfuri
Fortele armate

FORTELE ARMATE
011
0111

Fortele armate
Fortele armate

9311
9312

9313
932
9320
933
9330
III.
10.
01