Sunteți pe pagina 1din 16

FISA DE POST SECRETARA

FISA POSTULUI Nr. .....


Titulatura postului: secretara
Status-ul postului: vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele titularului postului
Cod C.O.R.: 411502
Organizatia: se completeaza numele exact al firmei
Departamentul: administrativ sau se completeaza cu titulatura unui alt departament in care
este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza titulatura postului ierarhic
superior
Limite salariale: limita salariala inferioara si superioara pentru acest post
Data intocmirii: se completeaza data la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza numele persoanei care a realizat fisa de post
si postul ocupat de aceasta in cadrul organizatiei
Rezumatul postului:
realizarea colactionarii si transcrierii corespondentei, proceselor verbale si rapoartelor, la
calculator; selectionarea si expedierea corespondentei si a altor documente; executarea
lucrarilor de birou de importanta limitata cum sunt: clasarea dosarelor, utilizarea de
fotocopiatoare sau pastrarea si operarea in diverse registre de evidenta; furnizarea de
informatii clientilor in legatura cu activitatea si programul organizatiei; asigurarea de
protocol.
Atributii si responsabilitati:
primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei in interiorul organizatiei;
ridicarea si expedierea corespondentei la destinatari;
inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducre, aplicarea stampilei si repartizarea
acestora la compartimentele firmei;
pastrarea stampilelor;
pastrarea si operarea in registrul cu evidenta delegatiilor din cadrul organizatiei;
pastrarea si operarea in registrul cu evidenta dispozitiilor conducerii;
primirea persoanelor care doresc sa ia legatura cu conducerea, asigurarea de protocol;
tinerea evidentei timbrelor postale;
asigurarea legaturilore telefonice in interiorul si exteriorul organizatiei;
primirea si transmiterea notelor telefonice;
tehnoredactare de documente.
Relatii la locul de munca:
de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor aflate in
subordine (daca acestea exista)
de colaborare/ functionale: persoane din exteriorul organizatiei care
doresc sa ia legatura cu conducerea organizatiei si toate posturile din firma care
au stabilit relatii de colaborare
Program de lucru:

8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);


posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale (primirea unei
delagatii, urgente in pregatirea anumitor acte pentru conducerea firmei, etc. ) se
completeaza doar daca este cazul
Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
deplasari pe distante scurte sau medii (ridicarea sau plasarea corespondentei).
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, xerox, imprimanta, fax, scanner, etc.).
Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt
conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de
activitate.
Cerinte pentru exercitare:
1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. asumarea responsabilitatilor;
2.4. rezistenta la sarcini repetitive;
2.5. capacitate de relationare interumana;
2.6. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.7. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. cel putin studii medii;
4.2. instruirea formala in domeniul biroticii si secretariatului constituie un avantaj;
4.3. cunostinte de operare pe calculator;
4.4. cunoasterea a cel putin o limba straina.
La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un
candidat pentru a putea ocupa acest post, conditii care sunt stabilite in functie de specificul
fiecarei organizatii in parte.
5. Deprinderi transferabile:

5.1. acordare si transmitere de informatii;


5.2. culegere si clasificare a informatiilor.
Indicatori de performanta:
FISA DE POST RESPONSABIL PM/PSI
FISA POSTULUI Nr. .....
Titulatura postului: responsabil compartiment protectia muncii prevenirea si stingerea
incendiilor protectia mediului
Status-ul postului: vacant
x ocupat
Titularul postului: se completeaza numele titularului postului
Cod C.O.R.: 3151/2
Organizatia: se completeaza numele exact al firmei
Departamentul: protectia muncii prevenirea si stingerea incendiilor
protectia mediului sau titulatura unui alt departament din cadrul organizatiei in care este
incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza titulatura postului ierarhic
superior
Limite salariale: limita salariala inferioara si superioara pentru acest post
Data intocmirii: se completeaza data la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza numele persoanei care a realizat fisa de post
si postul ocupat de aceasta in cadrul organizatiei
Rezumatul postului:
controlul modului cum se aplica reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare
la prevenirea riscurilor de incendii si altor riscuri, securitatea muncii, protectia sanatatii
angajatilor si protectia mediului inconjurator; acordarea de consultanta in acest sens;
elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii.
Atributii si responsabilitati:
controlul si urmarirea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare privind
Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti
anagajatii;
acordarea de consultanta departamentelor, celor care coordoneaza diferite departamente din
cadrul organizatiei cu privire la reglementarile legislative in vigoare si normele privitoare la
Protectia Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului;
asigurarea instruirii si informarii personalului tehnico-administrativ in probleme de Protectia
Muncii, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului prin cele trei forme de
instructaj;
cercetarea, inregistrarea, declararea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a bolilor
profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;
elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii impreuna cu birourile operative de
specialitate pentru toate utilajele;
elaborarea, impreuna cu conducerea societatii, a listei cu dotarea echipamentelor de protectie
si de lucru a salariatilor;
intocmirea planului de interventie in vederea Prevenirii si Stingerii Incendiilor pentru toate

punctele de lucru;
intocmirea programului de masuri pentru Protectia Muncii;
intocmirea intregii documentatii cu privire la obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor
de mediu, precum si a documentatiei de mediu necesare obtinerii formelor de punere in
practica a diferitelor activitati ale organizatiei;
Relatii la locul de munca:
de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor aflate in
subordine (daca acestea exista)
de colaborare/ functionale: se completeaza titulatura tuturor posturilor din
cadrul organizatiei cu care sunt stabilite relatii
de colaborare
Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in cazuri de accidente sau incendii.
Conditii de munca:
obisnuite;
atat munca de birou, cat si munca de teren (desfasurata in aer liber);
deplasari pe distante scurte sau medii (investigarea incendiilor sau accidentelor, obtinerea de
avize, aprobari)
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, xerox, imprimanta, fax, scanner, etc.);
materiale de prezentare (planse, retroproiector/videoproiector, aparate audio-video).
Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare) ;
transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt
conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de
activitate.
Cerinte pentru exercitare:
1.Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. asumarea responsabilitatilor;
2.4. rezistenta la sarcini repetitive;
2.5. capacitate de relationare interumana;
2.6. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.7. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:

3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;


3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. cel putin studii medii;
4.2. instruire formala in domeniul Protectiei Muncii, Prevenirii si Stingerii Incendiilor si
Protectiei Mediului;
4.3. cunostintele de operare pe calculator.
La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un
candidat pentru a putea ocupa acest post, conditii care sunt stabilite in functie de specificul
fiecarei organizatii in parte.
5. Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de consultanta in domeniul Protectiei Muncii, Prevenirii si Stingerii Incendiilor
si Protectiei Mediului;
5.3. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4. deprinderi de cercetare si investigare;
5.5. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.6. operare cu masini si echipamente;
5.7. pregatire de materiale si rapoarte.
Indicatori de performanta:
FISA DE POST RESPONSABIL ADMINISTRATIV
FISA POSTULUI Nr. ......
Titulatura postului: responsabil administrativ
Status-ul postului: vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele titularului postului
Cod C.O.R.: 123107
Organizatia: se completeaza numele exact al firmei
Departamentul: administrativ
Titulatura postului imediat superior: se completeaza titulatura postului ierarhic
superior
Limite salariale: limita salariala inferioara si superioara pentru acest post
Data intocmirii: se completeaza data la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza numele persoanei care a realizat fisa de post
si postul ocupat de aceasta in cadrul organizatiei
Rezumatul postului:
planificarea si coordonarea activitatii administrative, supravegherea utilizarii rationale a
resurselor si a efectuarii cheltuielilor.

Atributii si responsabilitati:
planificarea, coordonarea si controlul activitatii personalului administrativ (paza, curatenie,
intretinere, protocol);
intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru muncitorii necalificati si
personalul de paza din cadrul biroului Administrativ;
aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare
pentru intretinere si alte reparatii necesare la firma;
intocmirea receptiilor si bonurilor de consum la magazia firmei pentru toate materialele
cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar-contabil pentru decontari;
asigurarea cazarii si protocolului delegatiilor venite in organizatie;
intocmirea planului de paza, avizarea acestuia si a actelor aferente;
avizarea si supervizarea activitatii de colectare a deseurilor industriale si neindustriale, de
evacuare, de depozitare si de predare a acestora spre valorificare;
asigurarea aplicarii prevederilor legale referitoare la confectionarea stampilelor, folosirea si
evidenta stampilelor;
asigurarea instruirii pe linie de Protectia Muncii si Prevenirea si Stingerea Incendiilor a
personalului de paza si a muncitorilor necalificati din cadrul departamentului administrativ;
oferirea de informatii referitoare la paza si ordinea din cadrul organizatiei, la solicitarile
organelor de politie;
inlocuirea secretarei in timpul concediului de odihna si zilnic, pe perioadele in care aceasta
ridica corespondenta de la posta.
Relatii la locul de munca:
de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic superior
de supraordonare: personal paza, curatenie, intretinere, protocol
si/sau titulatura altor posturi din cadrul organizatiei care sunt subordonate acestui post
de colaborare/ functionale: se completeaza titulatura tuturor posturilor din
cadrul organizatiei cu care sunt stabilite relatii de colaborare
Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale se completeaza
doar daca este cazul.
Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare).
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, xerox, imprimanta, fax, scanner, etc.).
Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt
conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de
activitate.
Cerinte pentru exercitare:
1.Cerinte medicale:

1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;


1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. asumarea responsabilitatilor;
2.3. rezistenta la sarcini repetitive;
2.4. capacitate de relationare interumana;
2.5. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6. echilibru emotional.
3.Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. cel putin studii medii;
4.2. cunostintele de operare pe calculator;
4.3. cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.
La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un
candidat pentru a putea ocupa acest post, conditii care sunt stabilite in functie de specificul
fiecarei organizatii in parte.
5.Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.4. pregatire de materiale si rapoarte.
Indicatori de performanta:
FISA DE POST COORDONATOR PUNCT DE LUCRU
FISA POSTULUI Nr. .....
Titulatura postului: coordonator punct de lucru
Status-ul postului: vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul
Cod C.O.R.:122207 (123704)
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior
acestui post
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post

Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei


Rezumatul postului:
planificarea, organizarea si coordonarea activitatii tehnico-administrative in cadrul
punctului de lucru.
Atributii si responsabilitati:
stabilirea si transmiterea obiectivelor si planificarilor zilnice, lunare, trimestriale, semestriale
si anuale ale activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru;
organizarea, coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru;
organizarea, coordonarea si controlul activitatii administrative (aprovizionare, transport
persoane, transport marfa) din cadrul punctului de lucru;
supravegherea si controlul distributiei si consumului de resurse financiare, materiale si de
resurse umane din cadrul punctului de lucru;
repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din cadrul punctului de lucru,
numirea personalului pe diferite posturi de executie;
intocmirea dispozitiilor, programelor si situatiilor de lucru, pontajului personalului din
cadrul punctului de lucru;
stabilirea normelor pentru personalul direct productiv din cadrul punctului de lucru
coordonat;
tinerea evidentei, intocmirea rapoartelor, monografiilor si a altor documente destinate
conducerii, referitoare la activitatea desfasurata in cadrul punctului de lucru;
coordonarea si supravegherea activitatii de revizie si reparatie a autovehiculelor, utilajelor si
instalatilor aflate in dotarea punctului de lucru;
aprovizionarea cu materiale, piese, combustibili si echipament de protectie necesare
desfasurarii activitatii in conditii optime de calitate si securitate in cadrul punctului de lucru;
participarea la constatarea accidentelor tehnice si a accidentelor de munca din cadrul
punctului de lucru;
realizarea instructajului lunar de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor
pentru personalul administrativ din cadrul punctului de lucru.
Relatii la locul de munca:
de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate
de colaborare/ functionale: se face o enumerare a tuturor posturilor din cadrul organizatiei
cu care sunt stabilite relatii de colaborare
Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (accidente tehnice, accidente
de munca, etc.).
Conditii de munca:
obisnuite;
atat munca de birou, cat si munca de teren;
atat munca individuala, cat si munca in echipa;
deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare, supravegherea si controlul lucrarilor
aflate in desfasurare).
Unelte, instrumente, echipament de lucru:

instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.).
Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de achizitia
unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza
doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).
Cerinte pentru exercitare:
1.Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. creativitate, inovatie;
2.4. asumarea responsabilitatilor;
2.5. rezistenta la sarcini repetitive;
2.6. capacitate de relationare interumana;
2.7. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.8. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare de profil in functie de specificul firmei;
4.2. cunostinte de operare pe calculator;
4.3. cunoasterea a cel putin o limba straina.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul
acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5.Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de consultanta in domeniu;
5.3. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5. pregatire de materiale si rapoarte;
5.6. deprinderea de a lucra in echipa;
5.7. deprinderi de cercetare si investigare.
Indicatori de performanta:

FISA DE POST CONSULTANT MINIER SI DE FORAJ


FISA POSTULUI Nr. ...
Titulatura postului: consilier minier si de foraj
Status-ul postului: vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul
Cod C.O.R.:214710
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior
acestui post
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei
Rezumatul postului:
acordarea de consiliere pentru toate problemele de contractare lucrari geologice, miniere.
Atributii si responsabilitati:
formularea de concluzii pertinente si fundamentate stiintific si economic asupra potentialelor
lucrari geologice si miniere;
solutionarea problemelor referitoare la aspectele geologice si miniere ale lucrarilor
contractate si executate de organizatie;
acordarea de consiliere si consultanta directorului general si directorului de marketing in
problemele de contractare de lucrari geologice si miniere;
pregatirea de rapoarte detaliate despre lucrarile contractate de societate sau avute in vedere
spre contractare;
respectarea regulilor de protectia muncii specifice locului de munca, respectarea
regulamentului intern si a procedurilor de lucru privitoare la post.
Relatii la locul de munca:
de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea
exista)
de colaborare/ functionale: director tehnic, director de cercetare, director economic (daca
exista, se pot adauga si alte relatii de colaborare/functionale pentru acest post).
Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (se precizeaza si acest
aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).
Conditii de munca:
obisnuite;
atat munca de birou, cat si munca de teren;
atat munca individuala, cat si munca in echipa;
deplasari pe distante scurte sau medii (inspectii si cercetari pe teren).

Unelte, instrumente, echipament de lucru:


instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.);
echipament si materiale de prezentare (retroproiector, videoproiector, laptop).
Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de achizitia
unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza
doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).
Cerinte pentru exercitare:
1.Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta de nivel superior (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. creativitate;
2.4. asumarea responsabilitatilor;
2.5. capacitate de relationare umana;
2.6. rezistenta la sarcini repetitive;
2.7. capacitate de relationare interumana;
2.8. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.9. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare de profil minier;
4.2. cunostinte de operare pe calculator;
4.3. cunoasterea a cel putin o limba straina;
4.4. cunostintele economice constituie un avantaj.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul
acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5.Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de consultanta in domeniul minier;
5.3. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.5. pregatire de materiale si rapoarte;
5.6. deprinderea de a lucra in echipa;
5.7. deprinderi de cercetare si investigare.

Indicatori de performanta:
FISA DE POST CONSULTANT JURIDIC
FISA POSTULUI Nr. ...
Titulatura postului: consultant juridic
Status-ul postului: vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul
Cod C.O.R.: 111009
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este
incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic
superior acestui post
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei
Rezumatul postului:
apararea intereselor firmei; aplicarea corecta a legislatiei in vigoare
Atributii si responsabilitati:
conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte
juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice;
vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de
imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca);
promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor;
reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
promovarea cailor de atac (apel, recurs);
definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor;
indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si
irevocabile ce pot fi puse in executare silita;
acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este
implicata organizatia.
Clauza de confidentialitate:
consultantul juridic se angajeza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu
persoane din cadrul organizatiei care nu sunt implicate in executarea sarcinilor de serviciu
informatiile confidentiale referitoare la situatia organizatiei in a caror posesie intra;
sunt confidentiale urmatoarele informatii: situatia financiara a organizatiei, dezbaterile din
cadrul sedintelor conducerii firmei, structura si continutul bancii de date, rezultatele activitatii
firmei contracte, etc.;
consultantul juridic se obliga sa respectate confidentialitatea informatiilor mai sus
mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si
organizatie si pe o perioada de .. .luni/ani de la incheierea acestui contract.

Relatii la locul de munca:


de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate (daca acestea
exista)
de colaborare/ functionale: in functie de specificul organizatiei (ex: director
general, administrator, director marketing, manager
resurse umane, etc.)
Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in cazuri exceptionale de competenta juridica
(pregatirea unor infatisari, documentarea unui caz) - (se precizeaza si acest aspect daca este
cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).
Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
deplasari pe distante scurte sau medii (deplasare la judecatorii, tribunale sau la curtile de
apel).
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.);
Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de achizitia
unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza
doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).
Cerinte pentru exercitare:
1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. asumarea responsabilitatilor;
2.4. rezistenta la sarcini repetitive;
2.5. capacitate de relationare interumana;
2.6. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.7. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;

3.5. folosire a mainilor;


3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. studii superioare de profil juridic;
4.2. cunostinte de operare pe calculator;
4.3. cunoasterea a cel putin o limba straina.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul
acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5. Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. asigurare de consultanta in domeniul juridic;
5.3. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.4. deprinderi de cercetare si investigare;
5.5. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.6. pregatire de materiale si rapoarte.
Indicatori de performanta:
FISA DE POST ADMINISTRATOR CLADIRE
FISA POSTULUI Nr. ...
Titulatura postului: administrator cladire
Status-ul postului: vacant
x ocupat:
Titularul postului: se completeaza numele si prenumele persoanei care ocupa postul
Cod C.O.R.:512104 (512101)
Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior
acestuia
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei
Rezumatul postului:
planificarea si coordonarea activitatii administrative in cadrul obiectivului supervizat;
supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii cheltuielilor.
Atributii si responsabilitati:
planificarea, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare desfasurarii
activitatii personalului administrativ din cadrul obiectivului supervizat;
intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru angajatii din cadrul
obiectivului supervizat;
supravegherea si controlul personalului de paza si curatenie din cadrul obiectivului,
urmarirea calitatii muncii acestora;
aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare

pentru intretinere si protocol in cadrul obiectivului;


intocmirea receptiilor si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si predarea
receptiilor la biroul financiar, pentru decontari;
asigurarea protocolului delegatiilor sosite;
asigurarea instruirii pe linie de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor a
personalului.
Relatii la locul de munca:
de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate
de colaborare/ functionale: se enumara toate posturile din cadrul organizatiei cu care exista
relatii de colaborare
Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (se precizeaza si acest
aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).
Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare).
Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.).
Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de achizitia
unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza
doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).
Cerinte pentru exercitare:
1.Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata);
2.2. asumarea responsabilitatilor;
2.3. rezistenta la sarcini repetitive;
2.4. capacitate de relationare interumana;
2.5. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;

3.5. folosire a mainilor;


3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. cel putin studii medii;
4.2. cunostintele de operare pe calculator constituie un avantaj.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul
acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5.Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.4. pregatire de materiale si rapoarte.
Indicatori de performanta: