Sunteți pe pagina 1din 1

Volumul de aer necesar unui lucrator

Portal SSM, valabil la 21-Mar-2013

Tags: volum aer incaperi lucru, evaluare riscuri

Intrebare: Care este volumul de aer necesar unui lucrator? Concret, este vorba despre un birou in care isi
desfasoara activitatea 3 lucratori (activitate de birou operare pe calculator - 3 calculatoare). Mai sunt in functiune si trei
imprimante mari pentru emiterea facturilor la prestatiile de serviciu. Volumul total al spatiului de lucru este de aproximativ
45mc.
Raspuns: Vechea legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca continea prevederi referitoare la dimensionarea suprafetelor si a
volumului de lucru. Astfel, Normele generale de protectia muncii (NGPM 2002) prevedeau la art. 206, alin (1) ca incaperile de lucru in
care se desfasoara procese de munca sa aiba inaltimea minima de 3 m, iar pentru fiecare persoana sa se sigure un volum de cel putin 12
m3.
Legea nr. 90/1996 a protectiei muncii, temeiul legal al NGPM 2002, a fost abrogata de Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in
munca.
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, inclusiv cele referitoare la volumele de aer din incaperile de lucru, sunt
stabilite prin HG nr. 1091/2006 (M. Of. nr. 739 din 30.08.2006).
Potrivit acestei reglementari, exista doua situatii distincte:
1) Daca locurile de munca au fost utilizate pentru prima data dupa data intrarii in vigoare a HG nr. 1091/2006 , atunci ele trebuie sa
indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 1 a acestui act normativ.
2) Daca locurile de munca se aflau deja in folosinta inainte de data intrarii in vigoare a HG nr. 1091/2006, atunci ele trebuie sa
indeplineasca cerintele minime de securitate si sanatate prevazute in anexa nr. 2 a acestui act normativ.
Conform punctului 15 din anexa 1 la HG nr. 1091/2006, incaperile de lucru trebuie sa aiba o suprafata, o inaltime si un volum de aer
suficiente, care sa permita lucratorilor sa isi indeplineasca sarcinile de munca fara riscuri pentru securitatea, sanatatea sau confortul
acestora.
De asemenea, dimensiunile zonei neocupate a postului de lucru trebuie sa fie calculate astfel incat sa permita lucratorilor sa aiba
suficienta libertate de miscare pentru a-si indeplini sarcinile de munca. Daca acest lucru nu este posibil din motive specifice postului de
lucru, lucratorul trebuie sa aiba suficienta libertate de miscare in apropierea postului sau de lucru.
Niciuna din aceste cerinte nu va putea fi indeplinita fara realizarea in prealabil a evaluarii de risc pentru fiecare loc de munca sau post de
lucru.