Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

Facultatea ______________________
Domeniul ____________________
Programul de studiu _______________

Anul universitar _____________


Anul de studiu _____________
Grupa
________________
Forma de nv. IF
,IFR
, ID
Forma de finanare:
Buget / Tax
FI DE NSCRIERE ANUAL
- Studii universitare de licen

1.Numele i prenumele_______________________________________ fiul (fiica) lui__________________


(din certificatul de natere)
i ______________________.
2.Numele i prenumele din buletinul de identitate________________________________________________
3.Carte de identitate seria
la data
.
.

nr.

eliberat de _________________________
valabil pn la data de

CNP
4.Cetenia_____________, etnia _______________, starea civil:
5. Starea social special:

cstorit () /

necstorit().

Orfan de un printe
Orfan de de ambii prini
Provenit din case de copii
Provenit din familie monoparental
Situaie medical special
6.Data naterii:
.
.
, l ocul ara_____________________________,
localitate_____________________________, jude __________________________, Sector_______________.
7.Domiciliul stabil: ara________________________________Localitatea____________________________
judeul/sectorul________________________, str.___________________________nr.__________,bl. _____,
sc.______, ap._______Cod potal_______.
8.Reedin:Localitatea___________________________________,judetul/sectorul________________________,
str.____________________, nr.________, bl._______, sc.____, ap.____ Cod potal_______.
9.Telefon (cu prefix)
/
, Tel.mobil
,
e-mail______________________________
10. Sunt student () i la Universitatea __________________________________________________________________
Facultatea_________________________________________________programul de studii_________________________
________________________, forma de nvmnt I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanare cu tax / fr tax
n anul _______.
11. Am fost student la Universitatea ____________________________________________________________________
Facultatea_________________________________________________programul de studii__________________________
________________________, forma de nvmnt I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanare cu tax / fr tax
numrul de ani finanai _______.
12. Am fost exmatriculat de la Universitatea _____________________________________________________________
Facultatea_____________________________________________programul de studii_____________________________
________________________, forma de nvmnt I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanare cu tax / fr tax
Numrul de ani finanai _______.
13. Am absolvit Universitatea________________________________________________________________________
Facultatea__________________________________________ programul de studii ____________________________
______________forma de nvmnt I.F. I.D. I.F.R. , forma de finanare
cu tax /
fr tax,
promoia_____________ cu / fr examen
de finalizare sesiunea______________nr. ani de studii finanai .
14.Numele i prenumele susintorului legal____________________________________________
13. Cazare n cminul _____________________________________________, camera nr. _________,
Tip cazare : dup medie, caz social / alte situaii __________________________________
Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureti, pentru diferite rapoarte statistice, conform Legii nr.677/2001,
actualizat prin O.G. nr. 36/2007.
Datele personale (nume, CNP, ani de studii) vor fi raportate ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate.
Data_________________________

Semntura___________________