Sunteți pe pagina 1din 1

Podiul Sucevei

1. Podiul Dragomirnei
1.1. Podiul Mitocului
1.0.2. Podiul Blcui
1.0.3. Podiul Siminicei
1.0.4. Culoarul Sucevei
6. Culmea Siretului (Dealul MareBour)
6.1. Dealurile Bour-Ibneti
6.0.2. Dealurile Hpi
6.3. Colinele Bucecea-Vorona
6.4. Dealurile Holm-Dealul Mare
6.0.5. Colinele Ruginoasa-Strunga
3. Podiul Solci
0.3.1. Podiul Volov
0.3.3. Dealurile Ilieti
0.3.4. Dealul (Poiana) Ciungilor
0.3.5. Depresiunea Iaslov
0.3.6. Depresiunea Cacica
0.3.7. Depresiunea Solone

. 4. Podiul Flticeni
4.1. Podiul omuzului
4.1.1. Podiul Vultureti
4.1.2. Podiul Pleului
4.2. Podiul Ttruului
4.0.3. Podiul Mircetiului
4.4. Podiul (Depresiunea) Liteni
2. Depresiunea Rdui

Cmpia Moldovei
Cmpia Jijiei Superioare
(Baeului)
1.1. Colinele Baeului
1.1.1. Colinele Volovului
1.1.2. Colinele Ibnesei
1.2. Colinele Sitnei
1.2.1. Dealurile Cozancea
1.2.2. Culmea Vulturului
1.2.3. Podiul Sitnei
1.2.4. Dealurile Coplului
1.2.5. Depresiunea Botoaniului
1.2.6. Depresiunea Dorohoiului
2. Cmpia Jijiei inferioare
(Bahluiului)
2.1. Colinele Pdureni-Cueti
2.2. Colinele Miletinului
2.0.3. Culoarul Jijiei Inferioare
2.4. Colinele Bahluiului
2.4.1.. Colinele Srca
2.4.2. Colinele Dumetiului
2.4.3. Culoarul Bahluiului
2.4.4. Depresiunea Hrlu
3. Culoarul Prutului

Podiul Brladului
a. Podiul Central Moldovenesc
Podiul Sacovului
Podiul Vasluiului
0.2.1. Podiul Repedea-Zpodeni
0.2.2. Dealurile Cetuia-Mireni
0.2.3. Culmea Crasnei
Podiul Racovei
0.0.4. Dealurile Bourului
0.0.5. Colinele Blueti
0.0.6. Depresiunea Negreti
0.0.7. Depresiunea Huului
Colinele Tutovei
Colinele Similei
Colinele Zeletinului
0.2.1. Culmea Huanului
0.2.2. Colinele Rctului
0.3.1. Culmea Cucuei
0.3.2. Depresiunea Parincei
0.3.3. Culmea Vrlneti
0.0.4. Culoarul Brladului
b. C. Colinele Flciului
Colinele Viioarei
Dealurile Mluteniului
Depresiunea Elanului
Colinele Pdureni
d. Podiul Covurluiului
Colinele Chinejei
Colinele Blbnetiului
e. Culoarul Prutului

5. Culoarul Siretului

PODISUL MOLDOVEI