Sunteți pe pagina 1din 20

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA - V1

1.

Care este primul an fiscal in cazul unui contribuabil filiala consolidata care a optat
in luna ianuarie N pentru ca anul fiscal sa coincida cu exercitiul financiar al
societatii-mama, corespunzator perioadei 01.03.N-28.02.N+1 ?
Contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislaia contabil n vigoare, pentru un

exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot alege ca anul fiscal s corespund exerciiului
financiar. Potrivit Legii contabilitii, au aceast posibilitate:
- sucursalele cu sediul n Romnia care aparin unei persoane juridice strine, dac exerciiul
financiar difier pentru societate;
- persoanele juridice cu sediul n Romnia.Primul an fiscal modificat include i perioada
anterioar din anul calendaristic cuprins intre ianuarie i ziua anterioar primei zile a anului
fiscal modificat, acesta reprezentnf un singur an fiscal. Prin urmare, in acest caz, primul an fiscal
al filialei se intinde pe perioada 01.01.N 28.02.N+1
Contribuabilii le comunic organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal cu cel
putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat, prin intermediul
fiormularului 014 Notificare privind modificarea anului fiscal'.

2.

Definiti conceptul de profesie contabila

Profesia contabila este in mod current definite ca totalitatea activitatilor (serviciileor) care
presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le
presteaza), precum si organismele lor profesionale.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V2


1. O persoana salariata realizeaza intr-un an urmatoarele venituri din drepturi de
proprietate intelectuala:
-

in ianuarie 3.000 lei;

in spetembrie 10.000 lei;

Determinati obligatiile fiscale ale platitorului la momentul platii venitului, stiind ca s-a
optat pentru impunerea fiscala.
In cursul anului se va plti un impozit sub form de pli anticipate de 10% din venitul
brut. Se mai rein i contribuiile la asigurrile sociale (10,5%), sociale de sanatate (5,5%) i de
omaj (0,5%) doar dac contribuabilul nu obine venituri salariale.
Cheltuielile forfetare vor fi de 20% pentru opera literar i de 25% pentru cea mental.
Venit net= Venit brut - Cheltuieli forfetare - Contribuii
Venit net oper literar = 3.000 - 20% x 3.000 - 16,5% x 3.000 = 1.905 lei
Impozitul anual = 1.905 x 16% = 304,8 lei
Venit net oper monumental = 10.000 - 25% x 10.000 - 16,5% x 10.000 = 5,850
Impozitul anual = 5.850 x 16% = 936 lei
2. Definiti activitatile componente ale profesiei contabile
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audut statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar contabil
Servicii fiscal
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
Alte servicii contabile si paracontabile.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V3


1. Pentru deplasarea pe o perioada de 4 zile a unui salariat la una dintre fabricile
societatii aflate intr-o alta localitate i se acorda acestuia un avans spre decontare de 600 lei
reprezentand diurna, cheltuielile de deplasare si costurile de cazare. Politica societatii este
sa acorde diurna de 50 lei/zi. Determinati tratamentul fiscal al sumei acordate ca diurna
din punctul de vedere al impozitului pe venit.
Determinai limita legal de deductibilitate pentru diurna acordat salariatului.
Din calcule reiese c diurna acordat salariatului este de 200 lei (4 zile x 50 lei/zi).
Limita legal este de 130 lei (4 zile x 2,5 x 13 lei/zi), suma fiind deductibil la calculuL impozitului pe
profit.
Diferena de 70 lei (200 - 130) este o cheltuial nedeductibil.
Limita de 13 lei la instituiile publice se refer la deplasrile n ar. Pentru deplasrile in strintate,
valoarea este stabilit diferit n funcie de destinaie.

2. Care este structura Tabloului cuprinzand membrii CECCAR?


Tabloul Corpului este impartit in 8 sectiuni, cuprinzand membrii Corpului cu drept de a exercita
profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume:
Sectiunea intai experti contabili liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau
ca persoane fizice autorizate.
Sectiunea a doua experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de
asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale.
Sectiunea a treia persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului. Sectiunea a
patra experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete,
membre ale Corpului:
Sectiunea a cincea contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual
sau ca persoane fizice autorizate.
Sectiunea a sasea contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de
asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale:
Sectiunea a saptea contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor comerciale de
contabilitate, membre ale Corpului:
Sectiunea a opta Titluri onorifice:
A. presedinti de onoare; B. experti contabili de onoare; C. contabili autorizati de onoare.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V4


1. Un salariat primeste sub forma unor venituri in natura 20 kg de cafea, produsa in
cadrul unitatii la care este angajat. Costul de productie al unui kilogram de cafea
este de 50 lei. Determinati suma totala considerata avantaj in natura.
Venitul suplimentar al salariatului va fi de 50 x 20 = 1.000 lei, la care se va aduga si TVA
datorat, deci suma total considerat avantaj va fi: 1.000 + 1.000 x 24% = 1.240 lei.

2. Cum se mentine calitatea de expert contabil si ce obligatii anuale au acestia?


Inscrierea in Tablou confera dreptul la exercitare a profesiei pe intreg teritoriul tarii. Anual se
obtine licenta de exercitare a profesiei (viza anuala) impreuna cu autorizatia de lucru. Acordarea
vizei anuale este conditionata de:
a) achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pe anul trecut
b) plata la bugetul de stat in cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite
statului asupra onorariilor incasate de la beneficiari;
c) dovada asigurarii pentru riscul profesional;
d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul
de gestiune si de administrare a societatilor comerciale(cazier judiciar sau declaratie pe proprie
raspundere);
e) sa nu fi savarsit fapte prin care sa incalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile
privind conduita etica si profesionala potrivit pct.124 si 125 din ROF , pentru care sa fi fost
sanctionati de Comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata
durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile prevazute de formular;
g) dovada privind pregatirea profesionala continua;
h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani (pana la varsta de
65 de ani) sau in ultimii 3 ani (peste varsta de 65 de ani) a fost testata cu privire la indeplinirea
conditiei privind capacitatea deplina de exercitiu pentru exercitarea profesiei prevazuta de OG
65/1994 c.c.m.u.
Lipsa vizei atrage trecerea profesionistului in categoria inactivilor. Prin pronuntarea unei
sanctiuni disciplinare, se suspenda sau se poate interzice dreptul de exercitare a profesiei in acest
ultim caz procedandu-se la radierea membrului
respectiv din Tabloul Corpului

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V5


1. O persoana fizica are intretinere un parinte, iar acesta din urma obtine lunar
venituri din pensii de 200 lei si venituri din indemnizatii de 230 lei. Precizati daca
din punctul de vedere al deducerii personale parintele poate fi considerat persoana
aflata in intretinere.
Avnd n vedere c venitul lunar total (430 lei) depete valoarea de 250 lei, acesta nu este
considerat, din punctul de vedere al deducerii personale, o persoan aflat n ntreinere.

2. Definiti sigla/marca CECCAR.


Logo-ul CECCAR este:tiin, Independen, Moralitate.
Sigla CECCAR este compus din:
-o carte-registru, simbolizand nsemnul profesiei;
-un caduceu-toiagul de crainic al zeului Hermes, avand ca nsemn divin doi erpi
ncolcii, preuit n Grecia antic, ca avand valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului
simbolizeaz rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care l are atunci cand red imaginea
fidel, corect i complet a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
-deviza tiin, Independen, Moralitate-atribute eseniale ale exercitrii profesiei.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V6


1. O persoana realizeaza urmatoarele venituri:
-

castiga de la cazinou venituri din jocuri de noroc de 70.000 lei;

castiga un premiu in valoare de 2.000 lei;

Determinati impozitul pe veniturile din jocuri de noroc si din premii.


Venit net cazinou = 70.000- 600 = 69.400 lei
Impozit = 69.400 x 25% = 17.350 lei
Determinarea impozitului din premii: Venit net premii= 2.000 - 600 = 1.400 lei
Impozit = 1.400 x 16% = 224 lei
2. Care sunt principiile fundamentale ale eticii in profesia contabila?
Integritatea presupune ca PC sa fie drept si onest in relatiile profesionale si de afaceri si sa nu se
asocieze cu raportarile sau evidentele despre care apreciaza ca contin informatii false, eronate,
care induc in eroare
Obiectivitatea presupune ca PC sa fie impartial, fara idei preconcepute, sa nu se gaseasca
in situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate sau in alta situatie care ar determina un
tert sa ii puna la indoiala cinstea si corectitudinea.
Competenta profesionala si prudenta. Se presupune ca PC detine competentele
necesare, specifice misiunii si satisface concomitent cele doua cerinte ale conceptului : obtinerea
competentei si mentinerea competentei. Principiul impune urmatoarele obligatii pt. PC :
Confidentialitatea cere PC sa nu divulge si nici sa nu foloseasca in interes personal
informatiile obtinute cu ocazia indeplinirii misiunilor sale profesionale. .
Comportamentul (conduita) profesional(a) (profesionalismul). PC trebuie sa se
conformeze legilor si reglementarilor si ar trebui sa evite orice actiune care ar prejudicia sau
discredita profesia, organismul profesional sau un membru. PC nu trebuie sa furnizeze informatii
eronate despre profesia lor.
Respect fata de normele tehnice si profesionale
Expertul contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante.
PC au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in masura in
care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si in cazul liber-profesionistilor
contabili, cu independenta

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V7


Ce tipuri de operatiuni intra in sfera de aplicare a TVA?
Operatiunile din sfera de aplicare a TVA sunt cele care indeplinesc urmatoarele conditii:

Reprezinta o livrare de bunuri / prestare de servicii cu plata sau o operatiune asimilata

acestora;
1.

Se considera ca locul livrarii / prestarii se afla in Romania;

2.

Sunt realizate de persoane impozabile;

3.

Sunt rezultatul unor activitati economice.


Importurile de bunuri, achizitiile intracomunitare si operatiunile asimilate achizitiilor

intracomunitare se incadreaza in sfera de aplicare a TVA.


O persoana impozabila este considerata stabilita din perspectiva TVA la sediul activitatii
economice, respectiv acolo unde sunt adoptate deciziile esentiale privind managementul sau si
unde isi exercita functiile sale centrale. Totodata, o persoana nerezidenta este considerata stabilita
in Romania din perspectiva TVA daca are un sediu fix, respectiv dispune in Romania de
suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si prestari de servicii
impozabile.
Locul livrarii bunurilor si prestarii serviciilor (implicit si locul de taxare cu TVA) se
determina in functie de aceleasi reguli de teritorialitate prevazute de Directiva 112/2006 si
Directiva 8/2008
Definiti competenta in profesia contabila.
Competenta profesionala si prudenta. Se presupune ca PC detine competentele necesare,
specifice misiunii si satisface concomitent cele doua cerinte ale conceptului : obtinerea
competentei si mentinerea competentei. Principiul impune urmatoarele obligatii pt. PC :
- mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clientii sa
primeasca servicii profesionale competente;
- sa actioneze cu prudenta conform standardelor tehnice si profesionale.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V8


1. O persoana salariata realizeaza intr-un an urmatoarele venituri din drepturi de proprietate
intelectuala:
-

in ianuarie 3.000 lei;

in septembrie 10.000 lei.

Determinati obligatiile fiscale ale platitorului la momentul platii venitului, stiind ca s-a optat
pentru impunerea anticipata.
2. Care sunt standardele profesionale emise de CECCAR si care este rolul lor?
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
Ministerul Finantelor Publice
C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
Legislatia relevant

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 - PROBA ORALA V9


1. O persoana salariata realizeaza intr-un an urmatoarele venituri din drepturi de
proprietate intelectuala:
-

ianuarie 3.000 lei;

in septembrie 10.000 lei;

Determinati impozitul pe venit anual.


In cursul anului se va plti un impozit sub form de pli anticipate de 10% din venitul
brut. Se mai rein i contribuiile la asigurrile sociale (10,5%), sociale de sanatate (5,5%)
i de omaj (0,5%) doar dac contribuabilul nu obine venituri salariale.
Cheltuielile forfetare vor fi de 20% pentru opera literar i de 25% pentru cea mental.
Venit net= Venit brut - Cheltuieli forfetare - Contribuii
Venit net oper literar = 3.000 - 20% x 3.000 - 16,5% x 3.000 = 1.905 lei
Impozitul anual = 1.905 x 16% = 304,8 lei
Venit net oper monumental = 10.000 - 25% x 10.000 - 16,5% x 10.000 = 5,850
Impozitul anual = 5.850 x 16% = 936 lei

2. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si


tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
- La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
- La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V10


1. Se cumpara marfuri de la un furnizori inregistrat in scopuri de TVA in Italia. Marfurile
sunt transportate de la unul dintre depozitele furnizorului italian, aflat in Budapesta, la
sediul din Bucuresti al cumparatorului, care este persoana juridica impozabila inregistrata
in scopuri de TVA in Romania. Care este tratamentul fiscal al TVA aplicabil ?
2. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire
teoretica si practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat se face pe baz de examen de
admitere, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin, efectuarea
unui stagiu de 3 ani i susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului
Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care
ndeplinete urmtoarele condiii:
a) are capacitate de exerciiu deplin;
b)are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i
Tineretului;
c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune
i de administrare a societilor comerciale.
La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari,
doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la
profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor de mai sus i
susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor
Contabili i Contabililor Autorizai.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V11


1.

Societatea A din Romania cumpara marfuri in valoare de 15.000 euro de la B, o


societate canadiana. Societatea A, inregistrata normal in scopuri de TVA, pune bunurile in
circulatie libera si actioneaza ca impoartator din punctul de vedere al TVA. Care este locul
importului si cine este persoana obligata la plata taxei ?

2. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?


Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz examenul de admitere, efectuarea stagiului i susinerea examenului de aptitudini
pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, n conformitate cu
prevederile art. 3. Programele de examen, n vederea accesului la profesia de expert contabil i de
contabil autorizat, reglementrile privind stagiul i examenul de aptitudini se elaboreaz de
Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i se avizeaz de Ministerul
Economiei i Finanelor, urmrindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n
domeniu;
b) organizeaz evidena experilor contabili, a contabililor autorizai i a societilor comerciale
de profil, prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului;
c) asigur buna desfurare a activitii experilor contabili i a contabililor autorizai;
d) elaboreaz i public normele privind activitatea profesional i conduita etic a experilor
contabili i a contabililor autorizai, ghidurile profesionale n domeniul financiar-contabil;
e) asigur pentru experii contabili buna desfurare a activitii de evaluare pe baza Standardelor
Internaionale de Evaluare;
f) sprijin formarea i dezvoltarea profesional prin programe de formare i dezvoltare
profesional adecvate;
g) apr prestigiul i independena profesional a membrilor si n raporturile cu autoritile
publice, organisme specializate, precum i cu alte persoane juridice i fizice din ar i din
strintate;
h) colaboreaz cu asociaiile profesionale de profil din ar i din strintate;
i) editeaz publicaii de specialitate;
j) alte atribuii stabilite prin lege sau regulament

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V12


1. Un furnizor ii acorda clientului sau in momentul facturarii marfurilor reduceri
comerciale.
Se cunosc urmatoarele informatii:
-

pret de vanzare 2.000 lei;

rabat 10% si remiza 5% acordate pentru marfurile vandute.

Calculati TVA aferenta marfurilor vandute de furnizor.


Valoarea brut: 2.000 lei
Rabat 10%: 2.000 x 10% = 200 lei
Remiz 5%: (2.000 - 200) x 5% = 90 lei
= Baza de impozitare TVA = 1.710 lei
TVA = 1.710 x 24% = 342 lei

2. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?


Veniturile Corpului se formeaz din:
a) taxe de nscriere la examenul de expert contabil i, respectiv de contabil autorizat;
b) taxa de nscriere n Tabloul Corpului;
c) cotizaii anuale asupra veniturilor realizate de ctre membrii Corpului care i exercit
profesia individual sau de ctre societi comerciale recunoscute de Corp;
d) donaii, ncasri din vnzarea publicaiilor proprii i alte venituri.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V13


1. Ion Ionescu este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din
salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita
rambursarea impozitului platit in anul N-2, considerand ca suma platita nu este
echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare
intemeiata? Argumentati.
In cazul impozitelor, statul nu este dator sa ii presteze un echivalent direct si imediat
pltitorului. De asemenea, nu exist un echivalent ntre volumul impozitelor pltite de o persoan
ctre stat i calitatea serviciilor oferite. Aceast caracteristic deosebete impozitul de taxam in
cazul acesteia din urma statul fiind obligat sa presteze un serviciu direct si imediar si de calitate
corespunzatoare. Solicitarea lui Ionescu nu este intemeiata.
2. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate pentru a deveni membra a Corpului?
Societile comerciale de expertiz contabil trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s aib ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b) majoritatea acionarilor sau asociailor s fie experi contabili i s dein majoritatea aciunilor
sau a prilor sociale;
c) consiliul de administraie al societii comerciale s fie ales n majoritate dintre acionarii sau
asociaii experi contabili;
d) aciunile s fie nominative i orice nou asociat sau acionar s fie admis de adunarea general.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V14


1. O societate platitoare de impozit pe profit realizeaza in perioada ianuarie-martie
venituri totale in suma de 124.000 lei, din care 64.000 lei sunt obtinute din activitatea unui
bar de noapte. Cheltuielile totale efectuate in scopul realizarii veniturilor totale in suma
de de 82.000 lei, din care 31.000 lei au rezultat din activitatea barului de noapte.
Determinati impozitul pe profit de plata.
Calculul impozitului pe profitul rezultat din activitatea barului de noapte.
Conditii:
1. Impozitul pe profit/bar de noapte = 16% x (64.000 - 31.000) = 5.280 lei
2. 5%*Total venituri/ bar de noapte = 5% x 64.000 = 3.200 lei
Rezulta un impozit pe profitul obtinut din activit barului de noapte de 5.280 lei.
Calculul impozitului pe profitul rezultat din celelalte activiti
Impozit pe ptofit= 16% x [(124.000 - 64.000) - (82.000 - 31.000)] = 1.440 lei
Impozit total=5.280+1.440=6.720 lei

2. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial) ?
La nivel central:
Organe de decizie:
Conferinta Nationala;
Consiliul Superior;
Biroul Permanent;
Presedintele Corpului;
Organe de executie:
Director general executive;
Sectoare (departamente, servicii)
La nivel de filiala
Organe de decizie:
Adunarea Generala;
Consiliul Filialei;
Biroul permanent;
Presedintele Filialei.
Organe de executie:
Director executive
Sectoare

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V15


1. Societatea X detine 5.000 de actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune, reprezentand
un procent minoritar din capitalul social al societatii Y. Capitalul propriu al societatii Y
este structurat astfel:
-

capital social 100.000 lei (10.000 actiuni*10 lei/actiune);

rezerve 120.000 lei.

Se decide majorarea capitalului prin incorporarea rezervelor in capitalul social. Societatii X ii


revin actiuni noi in valoare de 5.000 lei. Precizati care este regimul venitului din incorporarea
rezervelor.
Suma de 5.000 lei este un venit neimpozabil la calculul impozitului pe profit.

2. Categorii de profesionisti contabili.


Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
dependenti, cu statut de angajati;
independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei
contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia
pot sa-si desfasoare activitatea:
individual;
in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca
furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante
pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V16


1. O societate inregistreaza urmatoarele cheltuieli sociale:
-

tichete de cresa acordate in conformitate cu legislatia in vigoare 6.000 lei;

cadourile slariatilor si copiilor minori ai acestora 5.000 lei;

bilete de tratament si odihna acordate salariatilor 8.000 lei;

Fondul de salarii este: a) 300.000 lei; b) 1.000.000 lei.


Determinati deductibilitatea cheltuielilor sociale.
Cheltuieli sociale = 6.000 + 5.000 + 8.000 = 19.000 lei
Situaia a) Cheltuieli sociale deductibile = 2% x 300.000 = 6.000 lei
Cheltuieli sociale nedeductibile = 19.000 - 6.000 = 13.000 lei
Situaia b) Cheltuieli sociale deductibile = 2% x 1.000.000 = 20.000 lei
Cheltuielile sociale nu depesc limita de 2% din fondul de salarii, prin urmare sunt
integral deductibile.

2. Definiti competenta in profesia contabila.


Competenta profesionala si prudenta. Se presupune ca PC detine competentele necesare,
specifice misiunii si satisface concomitent cele doua cerinte ale conceptului : obtinerea
competentei si mentinerea competentei. Principiul impune urmatoarele obligatii pt. PC :
- mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel incat clientii sa
primeasca servicii profesionale competente;
sa actioneze cu prudenta conform standardelor tehnice si profesionale.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V17


1. La 30 iunie, o societate platitoare de impozit pe profit prezinta urmatoarea situatie
financiara:
-

venituri totale impozabile 540.000 lei;

cheltuieli totale 360.000 lei, din care:

cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I 10.000 lei;

cheltuieli reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen


a TVA 6.000 lei;

Determinati impozitul pe profit datorat de societate in trimestrul II.

Cheltuielile cu impozitul pe profit aferent trimestrului I i cele reprezentnd majorari de ntrziere


i penalizri pentru neplata la termen a TVA sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
Impozit pe profit aferent primului semestru = 16% x (Total venituri impoz- Total cheltuieli +
Cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I + Cheltuieli reprezentnd majorri de
ntrziere i penalizri pentru neplata la termen a TVA
=16% x (540.000 - 360.000 + 10.000 + 6.000) = 16% x 196.000 = 31.360 lei
Impozit pe profit datorat suplimentar n trimestrul II = 31.360 - 10.000 = 21.360 lei

2. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?


CECCAR are urmatoarele atributii:
acorda dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
controleaza competenta si moralitatea membrilor sai;
controleaza calitatea serviciilor prestate de membrii sai.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V18


1. Se constata un minus de materii prime la inventar in suma de 9.000 lei, care nu
poate fi imputat. Materiile prime nu sunr asigurate. Care sunt incidentele din punct
de vedere fiscal?
Din punct de vedere fiscal, suma de 9.000 lei reprezint o cheltuial nedeductibil;
asemenea i TVA aferent, n valoare de 1.800 lei, este cheltuial nedeductibil la calculul
impozitului pe profit.

2. Definiti conceptul de profesie contabila


Profesia contabila este in mod current definite ca totalitatea activitatilor (serviciileor) care
presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza),
precum si organismele lor profesionale.

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V19


1. O fabrica producatoare de produse lactate este inscrisa in asociatia producatorilor
de lapte. Cotizatia aferenta anului curent este de 16.400 lei. Cursul de schimb de
inchidere la sfarsitul anului este de 4 lei/euro. Determinati cotizatia deductibila din
punct de vedere fiscal.
Cotizaia deductibil = 4.000 euro x 4 lei/euro = 16.000 lei
Cotizaia total pltit n anul N = 16.400 lei
Diferena de 400 lei reprezint o cheltuial nedeductibil la calculul impozitului pe profitul
realizat n anul N.
2. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial) ?.
La nivel central:
Organe de decizie:
Conferinta Nationala;
Consiliul Superior;
Biroul Permanent;
Presedintele Corpului;
Organe de executie:
Director general executive;
Sectoare (departamente, servicii)
La nivel de filiala
Organe de decizie:
Adunarea Generala;
Consiliul Filialei;
Biroul permanent;
Presedintele Filialei.
Organe de executie:
Director executive
Sectoare

EVALUARE SEMESTRIALA-SEM II 2016 -PROBA ORALA V20


1. O persoana fizica primeste de la locul de munca pentru folosinta proprie un
autoturism cu o valoare de intrare de 35.000 lei. Care este valoarea avantajului
primit de salariat?
In acest caz, valoarea lunar a avantajului este considerat a fi 1,7% x 35.000 = 595 lei.
Dar dac presupunem c angajatul va folosi autoturismul n principal n interes de serviciu i doar
10% din numrul de kilometri parcuri ntr-o lun n interes propriu, valoarea avantajului va fi de
595 x 10% = 59,5 lei.
2. Definiti activitatile componente ale profesiei contabile
Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:
Tinerea contabilitatii
Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
Audut statutar
Alte lucrari de audit financiar contabil
Mamagement financiar contabil
Servicii fiscal
Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
Evaluari de intreprinderi si titluri
Alte servicii contabile si paracontabile.

S-ar putea să vă placă și