Sunteți pe pagina 1din 5

UMF Carol Davila

Facultatea de medicin, Departamentul II, Microbiologie


Programa analitic pentru anul II, medicin general (curs)
SEMESTRUL I
1. Introducere n studiul microbiologiei medicale. Obiectul, metodele i scopul
microbiologiei medicale.Taxonomie bacteriana: principalele genuri implicate n
patologia uman. Noiuni de morfologie bacterian: dimensiunea, forma i gruparea
bacteriilor, coloratii uzuale. Structuri bacteriene obligatorii i facultative.
2. Fiziologia bacterian. Creterea, multiplicarea i moartea bacteriilor. Curba creterii
microbiene. Factorii care influeneaz creterea bacterian. Cultivarea bacteriilor.
Metabolismul bacterian. Respiraia bacterian. Aplicaii ale elementelor de fiziologie
bacterian.
3. Aciunea factorilor fizici i chimici asupra bacteriilor. Efectul bacteriostatic i bactericid.
Definiiile sterilizrii, dezinfeciei, asepsiei i antisepsiei.
Agenii fizici. Cldura si metodele de sterilizare prin cldur. Frigul: refrigererea,
congelarea i liofilizarea. Radiaiile UV i ionizante. Ultrasunetele. Presiunea
mecanic i osmotic. Agenii chimici. Substane antiseptice i substane
dezinfectante, prezentare general, tipuri de antiseptice/dezinfectante. Utilizarea
antisepticelor si dezinfectantelor.
4. Substanele antibiotice: definiie, efecte bacteriostatice i bactericide. Clasificarea
antibioticelor n funcie de: origine, modul de aciune, spectru, structur chimic.
Principalele clase de antibiotice, utilizari. Exemple.
5. Rezistena bacteriilor la antibiotice, tipuri de rezisten, definiii. Mecanisme ale
rezistenei . Rezistena la diferite tipuri de antibiotice. Strategii de combatere a
emergenei rezistenei la substanele antimicrobiene. Elemente practice aplicative
privind determinarea rezistenei la antibiotice.
6. Genetica bacterian, ereditatea bacterian, genotip i fenotip. Cromozomul bacterian,
elementele genetice extracromozomiale. Plasmidele: tipuri i roluri. Mutaiile la
bacterii, definiie, tipuri. Variabilitatea genetic bacterian, mecanisme. Transferul de
material genetic i recombinarea. Elemente transpozabile. Bacteriofagul, relaii fagbacterie. Ciclul litic i lizogen. Aplicaii. Elemente practice aplicative privind utilizarea
tehnicilor de biologie molecular n diagnosticul microbiologic modern.
7. Relaii microorganism-gazd. Flora microbian normal a corpului uman. Importana
florei microbiene normale. Pielea, tractul digestiv, tractul respirator, tractul genitourinar. Factorii care determin patogenitatea bacteriilor. Definirea patogenitii i
virulenei. Bacterii saprofite, comensale, patogene, fenomenul de parazitism
bacterian. Multiplicare, invazivitate, toxigenez. Exotoxinele. Antitoxine i anatoxine.
Endotoxine. Enzimele extracelulare (colagenaze, coagulaze, hialuronidaze,
streptokinaza, proteaze etc). Structuri bacteriene implicate n patogenitatea
speciilor/tulpinilor bacteriene. Etapele unei infecii bacteriene.

8. Rezistena natural (nespecific) a organismului uman. Bariere fiziologice. Aprarea


nespecific (fagocitoza, sistemul complement). Inflamaia. Fazele procesului
inflamator.
9. Imunitatea specific dobndit n mod pasiv sau activ, definiie, exemple. Organizarea
sistemului imun. Organele centrale i periferice, localizare, structur i rol. Celulele
implicate n rspunsul imun, origine, evoluie, tipuri i funcii. Citokinele.
10. Antigenele. Antigenicitate, imunogenicitate. Evoluia antigenelor n organism.
11. Rspunsul imun umoral. Rspunsul imun celular. Evoluie, receptori, cooperri
celulare n rspunsul imun.
12. Anticorpii: structur, funcii. Clasele de imunoglobuline. Anticorpogeneza.Reacii
antigen anticorp. Principiu, tipuri, utilizare n diagnosticul de laborator.
13. Hipersensibilitate, definiie, tipuri de HS prin mecanism umoral (I, II, III) i celular (IV),
mecanism, evideniere, exemple, aplicaii.
14. Vaccinuri, definiie, clasificare, utilizare n prevenirea i controlul bolilor infecioase.

SEMESTRUL II
15. Genul Staphylococcus, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere
biochimice, structur antigenic. Principalele specii de stafilococi implicate n
patologia uman. Proprieti biochimice, toxine i enzime. Tipizarea fagic.
Epidemiologie, patogenie, imunitate. Implicarea n producerea infeciilor nosocomiale.
Diagnostic de laborator. Sensibilitate la antibiotice, tratament, profilaxie.
16. Genul Streptococcus caractere morfologice, caractere de cultur, caractere
biochimice,structur antigenic. Clasificarea streptococilor. Principalele specii de
streptococi implicate n patologia uman. Caractere biochimice i metabolice. Factori
de virulen, epidemiologie, patogenie, imunitate. Bolile poststreptococice. Diagnostic
de laborator. Sensibilitate la antibiotice, tratament, profilaxie.
Streptococcus pneumoniaecaractere morfologice, caractere de cultur, caractere
biochimice, structur antigenic. Patogenie. Sensibilitate la antibiotice i
chimioterapice. Diagnostic de laborator, tratament, profilaxie specific.
Genul Enterococcuscaractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
structur antigenic. Epidemiologie, patogenie, diagnostic de laborator, sensibilitate la
antibiotice, tratament, profilaxie.
17. Genul Neisseria, caracteremorfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
structur antigenic. Clasificarea neisseriilor.
Neisseria meningitidis, caractere difereniale, structur antigenic, epidemiologie,
patogenia meningitei, imunitatea. Diagnostic de laborator. Tratament. Profilaxie
specific.
Neisseriagonorrhoeae, caractere difereniale, structur antigenic, epidemiologie,
patogenia gonoreei, imunitatea. Diagnostic de laborator. Tratament. Profilaxie.

18. Enterobacterii. Generaliti, clasificare, caractere morfologice, caractere de cultur,


caractere biochimice, toxine i enzime, structur antigenic.
Genul Escherichia. Caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
epidemiologie, patogenie (infecia urinar, infecii digestive, patotipuri de E. coli,
enterotoxigen, enteroinvaziv, enterohemoragic, enteropatogen, enteroagregativ, difuz
agregativ). Meningita cu E. coli. Septicemii produse de E. coli. Diagnostic de
laborator, tratament, profilaxie.
Genul Klebsiella, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
epidemiologie, patogenie, implicarea n infecii nosocomiale, diagnostic de laborator,
sensibilitate la antibiotice, tratament, profilaxie.
Genul Enterobacter, genul Serratia, generaliti.
Genul Proteus, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
epidemiologie, patogenie, implicarea n infecii nosocomiale, diagnostic de laborator,
sensibilitate la antibiotice, tratament, profilaxie.
Genul Providencia, genulMorganella, generaliti.
19. Genul Salmonellacaractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
clasificarea salmonelelor. Epidemiologie, patogenie (salmoneloze minore i majore),
diagnostic de laborator, tratament, profilaxie.
Genul Shigella, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
clasificarea shigelelor. Epidemiologie, patogenia dizenteriei bacteriene, diagnostic de
laborator, sensibilitate la antibiotice, tratament, profilaxie.
Genul Yersinia. Yersinia pestis, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere
biochimice, epidemiologie, patogenia pestei; diagnostic de laborator, sensibilitate la
antibiotice, tratament, profilaxie.
Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, caractere de cultur, caractere
biochimice, epidemiologie, patogenie, diagnostic de laborator, profilaxie.
Cocobacili Gram negativi. Francisella tularensis, caractere generale.
Pasteurella multocida, caractere generale.
20. Cocobacili Gram negativi. Haemophilus influenzae; caractere morfologice, caractere
de cultur, caractere biochimice, structurantigenic, epidemiologie; diagnostic de
laborator, sensibilitate la antibiotice, tratament, profilaxie specific.
Haemophilus ducreyi, H. aegyptius i alte specii de hemofili, generaliti.
Genul Bordetella. Bordetella pertussis,caractere morfologice, caractere de cultur,
caractere biochimice, structurantigenic, toxine i enzime, epidemiologie, patogenia
tusei convulsive; diagnostic de laborator, sensibilitate la antibiotice, tratament,
profilaxie specific.
Bordetella parapertussis, alte bordetele, generaliti.
Genul Brucella, caractere generale. Genul Legionella, caractere generale.
21. Genul Vibrio. Vibrio cholerae, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere
biochimice, toxine i enzime, structur antigenic, imunitate. Epidemiologie, patogenia
holerei, diagnostic de laborator, sensibilitate la antibiotice, tratament, profilaxie
V. cholerare non O1, ali vibrioni, generaliti.
Genul Aeromonas, genul Plesiomonas, generaliti.
Genul Campylobacter, C. jejuni i C. coli. Caractere morfologice, caractere de cultur,
caractere biochimice, implicaii n patologia uman.
Genul Helicobacter, Helicobacter pylori, caractere morfologice, caractere de cultur,
biochimice, toxine i enzime, structur antigenic, epidemiologie, patogenie,

implicarea n producerea ulcerului gastro-duodenal i cancerului gastric, diagnostic de


laborator, tratament, profilaxie.
Genul Pseudomonas i alte bacterii nefermentative. Pseudomonas aeruginosa,
caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice, toxine i enzime,
structur antigenic, imunitate, epidemiologie, patogenie, implicarea n producerea
infeciilor nosocomiale, diagnostic de laborator, sensibilitate la antibiotice, tratament,
profilaxie.
Alte specii de pseudomonade, generaliti.
Alte bacterii Gram negative nefermentative, generaliti.
22. Genul Corynebacterium. Corynebacterium diphteriae, caractere morfologice,
caractere de cultur, caractere biochimice, toxine i enzime, structur antigenic,
epidemiologie, diagnostic de laborator, tratament, profilaxie specific.
Alte specii de corinebacterii cu importan medical, generaliti.
Genul Listeria. Listeria monocytogenes, caractere morfologice, caractere de cultur,
caractere biochimice, implicaii n patologia uman, epidemiologie, diagnostic de
laborator, profilaxie.
23. Genul Bacillus. Bacillus anthracis, caractere morfologice, caractere de cultur,
caractere biochimice, toxine i enzime, structur antigenic, patogenia antraxului,
epidemiologie, diagnostic de laborator, tratament, profilaxie.
Alte specii din genul Bacillus, generaliti.
Genul Clostridium, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
toxine i enzime, structur antigenic. Clostridium botulinum, epidemiologie, toxine,
patogenia botulismului, diagnostic de laborator, tratament, profilaxie.Clostridium
tetani, epidemiologie, toxine, patogenia tetanosului, diagnostic de laborator, tratament,
profilaxie specific.Clostridiile gangrenei gazoase, specii, caractere morfologice,
caractere de cultur, biochimie, toxine i enzime, structur antigenic, epidemiologie,
patogenie, diagnostic de laborator, tratament, profilaxie.
Clostridium difficile, generaliti, implicaii n patologia uman. diagnostic de laborator.
Bacterii anaerobe nesporulate, genul Bacteroides, genul Fusobacterium, generaliti.
24. Genul Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis, caractere morfologice, caractere
de cultur, caractere biochimice, particulariti ale structurii biochimice a
mycobacteriilor legate de patogenitate, structur antigenic. Imunitate i
hipersensibilitate. Epidemiologie, patogenia tuberculozei (TB), diagnostic de laborator,
rezistena la antibiotice i chimioterapice a mycobacteriilor, MDR (tulpini cu rezisten
multipl la medicamente anti-TB), tratament, profilaxie specific.Alte mycobacterii
(fotocromogene, scotocromogene, necromogene, cu ritm rapid de multiplicare),
epidemiologia i patogenia mbolnvirilor cu mycobacteriile non-TB.
Mycobacterium leprae, generaliti.
Genul Actinomyces, caractere generale.
Genul Nocardia, caractere generale.
25. Familia Spirochetaceae. Genul Treponema. Treponema pallidum, caractere
morfologice, cultivabilitate, caractere biochimice, structura antigenic, imunitatea n
infecia cu T. pallidum, epidemiologie, patogenia sifilisului, diagnostic de laborator,
tratament, profilaxie.
Alte treponeme, generaliti.

Genul Leptospira, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,


structur antigenic, imunitate, epidemiologie, patogenie, diagnostic de laborator,
tratament i profilaxie.
Genul Borrelia. Borrelia recurentis, caractere morfologice, caractere de cultur,
caractere biochimice, structur antigenic, patogenia febrei recurente, diagnostic de
laborator, tratament, profilaxie.
Borrelia burgdorferi, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
structur antigenic, epidemiologie, patogenia bolii Lyme, diagnostic de laborator,
profilaxie.
26. GenulRickettsia, caractere morfologice, caractere de cultur, caractere biochimice,
structur antigenic. Aciunea factorilor fizici i chimici, patogenie, implicaii n
patologia uman, diagnosticul de laborator, profilaxie.
Genul Chlamydia, caractere morfologice, ciclul de dezvoltare, caractere de cultur,
aciunea factorilor fizici i chimici, structur antigenic, patogenie (infecii oculare,
genitale, limfogranulomatoza venerian, infecii pulmonare, infeciile la gravide),
imunitate, epidemiologie, diagnostic de laborator, profilaxie.
GenulMycoplasma, caractere morfologice, caractere de cultur, aciunea factorilor
fizici i chimici, structur antigenic, patogenie (infecii respiratorii, infecii urogenitale,
maladia la gravide i nou-nscui, infecii la imunodeficieni), epidemiologie, diagnostic
de laborator, profilaxie.
27. Fungi cu importan medical. Agenii etiologici ai infeciilor localizate i sistemice
(genurile Candida, Cryptococcus, Aspergillus). Caractere morfologice, caractere de
cultur, aciunea factorilor fizici i chimici, structur antigenic, patogenie, tipuri de
infecii, tratament, profilaxie.
Infecii intraspitaliceti: definiie, riscul de infecie, localizri, microorganisme implicate,
msuri de prevenire i control.
28. Diagnosticul de laborator pe produse patologice.