Sunteți pe pagina 1din 9

COALA GIMNAZIALA DORNA ARINI

DIRECTOR
DISCIPLINA: EDUCAIE PLASTIC
EDITURA: TEORA
CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI NR. 5097 DIN 10.09.2009
PROFESOR, LUNGOCI ANDREEA-AMALIA
CLASA A V-A
1 OR/SPTMN
SEM. I= 19 ORE
SEM AL II-LEA= 16 ORE

PLANIFICAREA MATERIEI PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE
NVARE
Introducere n
domeniul artelor
plastice

Culorile spectrului
solar

CONINUTURI

COMPETENE
ACTIVITI DE NVARE
NR.
SPECIFICE
ORE
nceputurile i genurile 1.1 utilizarea adecvat a Ex.de folosire a diferitelor materiale de lucru specifice
3
artelor plastice.
materialelor i
diverselor domenii ale artelor plastice.
Original i reproducere.
instrumentelor de
Ex.de utilizare i de creare a unor motive decorative.
Fenomenul kitsch.
lucru.
Dialog pe baz de imagini i obiecte kitsch, de reproduceri
Instrumente, materiale i 4.2 diferenierea ramurilor dup opere de art autentic.
tehnici de lucru.
i a genurilor artelor
plastice, opera autentic de
kitsch, original de
reproducere.
Cercul cromatic
1.2 identificarea grupelor Identificarea grupelor de culori din cercul cromatic.
7
Culori primare,
de culori din cercul
Obinerea tratrii decorative a suprafeei.
secundare, teriare
cromatic.
Obinerea tratrii picturale a suprafeei.
Culori calde/ reci
3.1 obinerea tratrii
Ex.de obinere a petei decorative (uniforme) din culori sau
Culori complementare decorative a suprafeei.
amestecuri de culori (tonuri, nuane, griuri neutre)
Nonculori
3.2 obinerea tratrii
picturale a suprafeei.

Amestecuri cromatice Amestecuri cromatice


fizice
Nuanarea i modelarea
culorilor
Pata cromaticPata- tratarea decorativ
element de limbaj
Pata- tratarea pictural
plastic

3.1 obinerea tratrii


Ex.de obinere a petei decorative uniforme din culori sau 3
decorative a suprafeei.
amestecuri de culori.
3.2 obinerea tratrii
Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea
picturale a suprafeei
amestecurilor (tonuri, nuane, griuri neutre)
2.2 utilizarea unei forme Ex.de compoziie decorativ realizat cu un motiv unic 4
obinut prin transformarea sau repetabil (tehnici diferite).
structurilor naturale n
Ex.de identificare a tratrii decorative pe imagini-

SPT.
S1-S3

S4-S10

S11-S13

S14-S17

OBS.

structuri plastice.
3.1 obinerea tratrii
decorative a suprafeei.
3.2 obinerea tratrii
picturale a suprafeei

reproduceri de art.
Ex.de obinere a petei decorative uniforme din culori sau
amestecuri de culori.
Compoziii decorative folosind tratarea decorativ
(uniform) a culorii, precum i diferite elemente de limbaj
plastic.
Observarea de reproduceri de art a tratrii decorative a
suprafeei.
Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea
amestecurilor (tonuri, nuane, griuri neutre)
Realizarea de compoziii aplicative, figurative i
nonfigurative prin folosirea tratrii picturale a suprafeei.
Contraste cromatice Contrastul culorilor n 2.3 observarea i obinerea Ex.de identificare pe reproduceri de art a contrastelor: de 2
sine
de contraste cromatice n calitate/ cald- rece.
Contrastul cald- rece
diferite compoziii.
Ex.de obinere a contrastelor studiate.
3.2 obinerea tratrii
Compoziii figurative i nonfigurative, realizate prin
picturale a suprafeei
folosirea contrastelor.
Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea
amestecurilor (tonuri, nuane, griuri neutre)
Punctul- element de Punctul- element de
3.1 obinerea tratrii
Compoziiidecorative folosind punctul ca element de
4
limbaj plastic
limbaj plastic
decorative a suprafeei.
limbaj plastic.
Expresiviti i
3.2 obinerea tratrii
Ex.de realizare a punctului ca element decorativ.
semnificaii
picturale a suprafeei
Ex.de compoziie decorativ realizate prin folosirea
Metode de obinere a
3.3 obinerea expresivitii punctului ca ornament (prin repetare, densificare,
diferitelor puncte
punctului ca ornament
rarefiere, grupare etc.).
decorativ.
Ex.de obinere a punctului ca semn plastic.
Compoziii aplicative coninnd expresiviti ale punctului
ca semn plastic.
Ex.de obinere a petei decorative uniforme din culori sau
amestecuri de culori.
Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea
amestecurilor
Linia- element de
Linia- element de limbaj 3.1 obinerea tratrii
Compoziii decorative folosind linia ca element de limbaj 4
limbaj plastic
plastic
decorative a suprafeei.
plastic.
Expresiviti i
3.2 obinerea tratrii
Ex.de obinere a petei decorative uniforme din culori sau
semnificaii
picturale a suprafeei
amestecuri de culori.
Rolul liniei n
3.3 obinerea expresivitii Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea

S18- S19

S20-S23

S24-S27

compoziia plastic i
decorativ

liniei ca element de limbaj amestecurilor (tonuri, nuane, griuri neutre)


plastic
Ex.de realizare a liniei ca element decorativ.
Ex.de compoziie decorativ realizate prin folosirea liniei
ca ornament (prin repetare, rarefiere, densificare etc.).
Ex.de obinere a liniei ca semn plastic.
Compoziii aplicative coninnd expresiviti ale liniei ca
limbaj plastic.
Studiul structurilor Structuri naturale
2.1 reprezentarea
Observarea formelor naturale i a structurilor exterioare i 3
din natur i
Structuri plastice
trsturilor caracteristice interioare.
transformarea lor n
unor structuri preferate din Ex.de redare a formei diferitelor structuri prin
structuri plastice
natur.
descompunerea sau secionarea lor.
2.2 utilizarea unei forme Ex.de recompunere a formelor obinute ntr-o structur
obinut prin transformarea plastic.
structurilor naturale n
Ex.de utilizare i de creare a unor motive decorative.
structuri plastice.
Ex.de obinere a petei decorative uniforme din culori sau
3.2 obinerea tratrii
amestecuri de culori.
picturale a suprafeei
Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea
amestecurilor (tonuri, nuane, griuri neutre)
Realizarea de compoziii aplicative, figurative i
nonfigurative prin folosirea tratrii picturale a suprafeei.
Forma- element de Forma plan
2.2. utilizarea unei forme Ex.de obinere a petei decorative uniforme din culori sau 4
limbaj plastic
Forma spaial
obinut prin transformarea amestecuri de culori.
structurilor naturale n
Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea
structuri plastice.
amestecurilor (tonuri, nuane, griuri neutre)
3.2 obinerea tratrii
Compoziie decorativ realizat cu un motiv unic sau
picturale a suprafeei
repetabil.
Observarea pe reproduceri de art a tratrii picturale a
suprafeei.
Realizarea de compoziii aplicative, figurative i
nonfigurative prin folosirea tratrii picturale a suprafeei.
Evoluia artelor
Arta Egiptului antic, a 2.3.observarea i obinerea Ex. De identificare pe reproduceri de art a contrastelor. 1
plastice n Antichitate Greciei antice, a *Chinei de contraste cromatice n Observarea pe reproduceri de art a tratrii picturale a
antice, a *Indiei antice, a diferite compoziii.
suprafeei.
Romei antice.
3.2 obinerea tratrii
Observarea, pe imagini- reproduceri de art, a trsturilor
Cele 7 minuni ale lumii picturale a suprafeei
caracteristice artelor plastice din Antichitate ori a
antice
4.1 identificarea
diferitelor ramuri i genuri ale artelor plastice.
trsturilor specifice
Ex.de obinere a tratrii picturale, prin folosirea

S28-S30

S31- S34

S35

artelor plastice din


Antichitate.

COALA GIMNAZIALA DORNA ARINI


DIRECTOR
DISCIPLINA: EDUCAIE PLASTIC
EDITURA: TEORA

amestecurilor (tonuri, nuane, griuri neutre)

CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI NR. 5097 DIN 10.09.2009


PROFESOR, LUNGOCI ANDREEA-AMALIA
CLASA A VI-A
1 OR/SPTMN
SEM. I= 19 ORE
SEM AL II-LEA= 16 ORE
PLANIFICAREA MATERIEI PE UNITI DE NVARE
UNITATEA DE
CONINUTURI
NVARE
Amestecuri cromatice i Amestecuri cromatice
acromatice
Amestecuri acromatice
Tratarea pictural a
suprafeei prin
suprapunere

COMPETENE SPECIFICE

3.4 utilizarea culorilor


complementare n obinerea
griurilor colorate.
Obinerea petei picturale 1.1 obinerea unei suprafee
Suprapunerea grafic
picturale prin suprapunere grafic
Modaliti de
suprapunere
Dominanta cromatic
1.2 realizarea unei dominante de
Game cromatice
culoare ntr-o compoziie, folosind
Semnificaii cromatice
game cromatice.

ACTIVITI DE NVARE
Ex.de de amestec al perechilor de culori complementare,
variind cantitile.

NR.
ORE
4

SPT.
S1-S4

Ex.de observare, pe reproduceri de art, a modalitilor de 3


tratare prin suprapunere grafic.
Compoziie plastic realizat prin suprapunere grafic.

S5- S7

Ex.de obinere a unor game cromatice.


3
Ex.de identificare a dominantei cromatice pe reproduceri de
art.
Compoziii aplicative, plastice i decorative, folosind
dominanta de culoare (cald i rece)
Compoziia plastic
Principii compoziionale 2.3 valorificarea culorilor n
Observarea caracteristicilor unor compoziii plastice
2
Centrul de interes
alctuirea unor compoziii nchise deschise sau nchise.
Compoziia nchis/
sau deschise a elementelor de
Compoziii plastice deschise sau nchise.
deschis
limbaj plastic, a semnificaiilor i a
raporturilor dintre ele.
Compoziia decorativ Stilizarea
2.5 folosirea principiilor artei n
Ex.de observare i recunoatere a repetiiei, alternanei i a 3
Principiile artei decorative compoziii decorative.
simetriei de obiecte/ imagini de art popular autentic.
Tratarea decorativ
Ex.de obinere a unor motive decorative.
Ex.de realizare de compoziii decorative cu ajutorul
repetiiei, al alternanei i al simetriei motivului ales (tehnici
diferite)
Forme elaborate n
Forme naturale
3.2 reprezentarea grafic a unor Ex.de observare i de reprezentare grafic a formelor
4
urma studiului naturii
Studiul formelor naturale forme din natur.
naturale.
Obinerea formelor
plastice
Ritmul n artele plastice Ritmul n natur
2.1 identificarea ritmului plastic
Ex.de identificare a ritmului pe reproduceri de art.
4
Ritmul plastic
prin elementele de limbaj care-l
Compoziii aplicative, plastice sau decorative
Ritmul n compoziia
formeaz.
plastic
Rolul decorativ al
Punctul- element
3.1 separarea ntre punct i linie a Ex.de observare dirijat a rolului constructiv i decorativ al 4
punctului i al liniei
decorativ
elementelor decorative de
punctului i al liniei pe imagini de art.
Linia- element decorativ construcie, ct i ca semnificani Ex.de identificare a semnificaiilor punctului i liniei ntr-o

S8-S11

Dominanta de culoare

S12-S13

S14-S16

S17- S20

S21- S24

S25-S28

OBS.

Arta feudalismului
timpuriu

Reprezentani de
seam ai Renaterii

compoziie pe imagini de art.


Compoziii plastice i decorative, folosind rolul decorativ i
constructiv al punctului i al liniei, ct i rolul lor de
semnificani.
Arta bizantin
4.1 compararea trsturilor
Ex.de observare pe imagini a caraceristicilor operelor de
4
Arta romanic
specifice artei gotice cu cele ale art bizantin, romanic i gotic.
Arta gotic
artei romanice i ale artei bizantine Identificarea unor elemente specifice stilurilor studiate
(bizantin- cupol, pandativ, mozaic etc.; romanic- arc n plin
centru,donjon etc.; gotic- rozeta, vitraliu etc).
Renaterea n Italia.
4.2 recunoaterea trsturilor
Ex.de observare pe imagini a elementelor tipice ale
3
Titanii renaterii italiene. definitorii ale artei Renaterii pe
Renateri.
Renaterea n rile de reproduceri dup operele unor
Analiza operelor unor reprezentani ai Renaterii, pe baza
Jos
artiti reprezentativi.
cunotinelor despre acetia, prin dialog cu profesorul sau
Renaterea n Germania
colegii.
Renaterea n Frana

COALA GIMNAZIALA DORNA ARINI


DIRECTOR
DISCIPLINA: EDUCAIE PLASTIC
EDITURA: TEORA
CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI NR. 5097 DIN 10.09.2009
PROFESOR, LUNGOCI ANDREEA-AMALIA
CLASA A VII-A
1 OR/SPTMN
SEM. I= 19 ORE
SEM AL II-LEA= 16 ORE

S29-S32

S33-S35

PLANIFICAREA MATERIEI PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE
NVARE
Compoziia.
Contraste cromatice
n compoziie

CONINUTURI

COMPETENE
ACTIVITI DE NVARE
NR.
SPECIFICE
ORE
Generaliti
3.1 organizarea elementelorEx.de stabilire a relaiilor dintre culoare i celelalte
9
Contrastul clarobscur,
de limbaj plastic ntr-un
elemente de limbaj plastic.
deschis-nchis
spaiu dat.
Ex.de obinere a contrastelor cromatice.
Contrastul
3.2 evidenierea centrelor Compoziii aplicative folosind efectele contrastelor
complementarelor
de interes ale compoziiei (complementar, calitativ, cantitativ).
Contrastul simultan
prin mijloace plastice.
Observaii pe imagini- reproduceri de art a efectelor
Contrastul de calitate
3.4 exprimarea prin
spaiale i termodinamice ale culorilor.
Contrastul de cantitate. culoare, apropierea i
deprtarea, senzaia de
greu-uor i de cald-rece.
Acorduri cromatice Generaliti
3.1 organizarea elementelorDiscuii pe baza unor exemple, imagini- reproduceri de 1
de limbaj plastic ntr-un
art, pentru alegerea unei anumite organizri a
spaiu dat.
elementelor de limbaj.
4.1 recunoaterea
Analizarea imaginilor pe baza datelor cunoscute.
trsturilor dominante ale Identificarea pe imagini- reproduceri de art a
operelor unor reprezentani modalitilor de expresie specifice.
de seam ai picturii i ai
scupturii.
Efectul spaial al
Generaliti
3.4 exprimarea prin
Observaii pe imagini- reproduceri de art a efectelor
1
culorilor
Expresiviti
culoare, apropierea i
spaiale i termodinamice ale culorilor.
deprtarea, senzaia de
Ex.de observare i de reprezentare a deformrilor aparente
greu- uor ,de cald-rece. n funcie de linia de orizont, de poziia desenatorului i
1.1 reprezentarea dup
de punctul de fug.
natur a aspectului exterior
i structura interioar a
formelor.
Compoziia plastic Generaliti
3.2 evidenierea centrelor Ex.de recunoatere pe imgini- reproduceri de art a
4
Compoziia static cu
de interes ale compoziiei centrelor de interes ale compoziiei.
mai multe centre de
prin mijloace plastice.
Compoziii aplicative avnd unul sau mai multe centre de
interes
3.3 realizarea compoziiilor interes (folosind linii de for, mrime, detalii, culoare).
Compoziia dinamic cu statice i dinamice, unitare Compoziii aplicative cu organizarea static sau dinamic

SPT.
S1-S9

S10

S11

S12-S15

OBS.

Compoziia
decorativ

Studii dup natur

Perspectiva

Design

Istoria artelor

mai multe centre de


interes
Generaliti
Poligoane regulate i
stegate
Gradaia. Asimetria.
Progresia
Generaliti
Natur static, peisaj
Valoraie- creion,
crbune, culoare
Generaliti
Redarea n perspectiv a
liniei, a suprafeei, a
volumului.

din punct de vedere


a elementelor unitare cromatic.
cromatic.
1.1 reprezentarea dup
Ex.de msurare, proporionare, paginare i raportare la
natur a aspectului exterior ntreg a obiectelor.
i structura interioar a
Schie de redare a volumelor prin culoare, pentru
formelor.
obinerea unei uniti cromatice a compoziiei.

S16-S19

1.1 reprezentarea dup


Ex.de msurare, porionare, paginare i raportare la ntreg 2
natur a aspectului exterior a obiectelor.
i structura interioar a
Ex.de valoraie n creion sau crbune.
formelor.
1.1 reprezentarea dup
Ex.de msurare, porionare, paginare i raportare la ntreg 6
natur a aspectului exterior a obiectelor.
i structura interioar a
Ex.de observare i de reprezentare a deformrilor aparente
formelor.
n funcie de linia de orizont, de poziia desenatorului i
de punctul de fug.
Sche de redare a volumelor prin culoare, pentru obinerea
unei uniti cromatice a compoziiei.
Generaliti
2.1 utilizarea modalitilor Observarea design-ului produselor i al procesului de
6
Design-ul grafic, de
de proiectare i de
proiectare i de reproiectare al acestora.
produs, ambiental
reproiectare a produselor Discuii privind domenii de manifestare ale design-ului
Activiti n sprijinul
(design)
(grafic, de produs, ambiental).
design-ului n coal
2.2 identificarea
Elaborarea unor proiecte de design grafic pe o tem dat
caracteristicilor definitorii (copert de carte, disc CD etc.).
ale design-ului
Artele plastice n secolele 4.1 recunoaterea
Identificarea pe imagini-reproduceri de art a
1
al XVII-lea, al XVIII-lea, trsturilor dominante ale modalitilor de expresie specifice.
al XIX-lea
operelor unor reprezentani Analizarea imaginilor pe baza datelor cunoscute, n dialog
de seam ai picturii i ai cu profesorul i cu elevii.
sculpturii
Comentarii ale unor opere reprezentative pentru perioada
4.2 realizarea unor
studiat.
comentarii cuprinznd
judeci de valoare asupra
unor imagini- reproduceri
de art

S20-S21

S22-S27

S28-S34

S35