Sunteți pe pagina 1din 8

Anul colar 2016-2017

Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban
Planificare calendaristic teorie
Programa aprobat cu O.M.nr. 5099/09.09.2009
Filiera teoretic, profil real, specializarea: Matematic-informatic
Unitatea de
nvare

Competene specifice

Coninuturi

iruri de
caractere

1.1
1.2
1.3
1.4

Particulariti de memorare a irurilor de caractere:


Subprograme predefinite de prelucrare a irurilor de
caractere.

Structuri de
date
neomogene
(struct/record)

Subprograme

1.1
1.2
1.3
1.4

3.1
3.2
3.3

Evaluare sumativ
Rezolvarea unor probleme cu caracter practic:
declararea unei variabile de tip structur
neomogen
exemplificarea cazurilor n care se utilizeaz
structuri de date neomogen
accesarea valorilor din cmpurile unei
nregistrri
prelucrarea unei nregistrri/structuri la nivel de
cmp i la nivel de structur
Evaluare sumativ
Structura i a modul de definire al subprogramelor
Declararea i apelul subprogramelor
Variabile locale i globale
Transferul parametrilor la apel (prin valoare i
referin)
Returnarea valorilor de ctre subprograme
Aplicaii folosind subprograme
1

Nr. de ore
alocate
1
3

Sptmna
S1
S2 S4

1
2

S5
S6 S7

1
1

S8
S9

S10

S11 - S12

Observaii

Anul colar 2016-2017


Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban
Unitatea de
nvare

Competene specifice

Recursivitate

3.1
3.2
3.4
3.5

Metoda de
programare
Divide et
Impera

2.1
2.2
2.3

Metoda de
programare
Backtracking

Liste

2.1
2.2
2.3

1.1
1.2
1.3

Coninuturi
Evaluare sumativ
Definire. Exemplificare
Mecanisme de implementare
Aplicaii cu subprograme recursive
Evaluare sumativ
Prezentare general
Aplicaii

Nr. de ore
alocate
1
1
1
2
1
1
1

Sptmna
S13
S14
S15
S16 - S17
S18
S19
S20

Evaluare sumativ

S21

Prezentare general
Implementarea iterativ sau recursiv a algoritmilor
de generarea produsului cartezian, permutrilor,
combinrilor, aranjamentelor, submulimilor unei
mulimi
Evaluare sumativ
Reprezentarea grafic a structurilor de tip list.
Operaii specifice
Stiva i coada
Aplicaii cu implementare static
Evaluare sumativ

1
3

S22
S23-S25

1
1

S26
S27

2
1
1

S28 - S29
S30
S31

Observaii

Anul colar 2016-2017


Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban
Unitatea de
nvare

Grafuri

Competene specifice

1.5
1.6

Coninuturi
Terminologie i proprieti (graf orientat i
neorientat, adiacen, inciden, grad; lan, lan
elementar, drum, drum elementar, ciclu,ciclu
elementar, circuit, circuit elementar; subgraf, graf
parial; conexitate, tare conexitate, arbore, arbore
parial, etc)
Reprezentarea n memorie a grafurilor (matrice de
adiacen, liste de adiacen, lista muchiilor/
arcelor)
Parcurgerea grafurilor. Aplicaii.
Evaluare sumativ

Nr. de ore
alocate
2

Sptmna

Observaii

S32 S33

S34

1
1

S35
S36

COMPETENE SPECIFICE:
1.1. Analizarea unei probleme n scopul identificrii datelor necesare i alegerea modalitilor adecvate de structurare a datelor care intervin ntr-o problem
1.2. Identificarea avantajelor utilizrii diferitelor metode de structurare a datelor necesare pentru rezolvarea unei probleme
1.3.Utilizarea irurilor de caractere i a structurilor de date neomogene n modelarea unor situaii problem
1.4. Implementarea unor algoritmi de prelucrare a a irurilor de caractere i a structurilor neomogene
1.5. Transpunerea unei probleme din limbaj natural n limbaj de grafuri, folosind corect terminologia specific
1.6. Descrierea unor algoritmi simpli de verificare a unor proprieti specifice grafurilor
2.1 Analiza problemei n scopul identificrii metodei de programare adecvate pentru rezolvarea problemei
2.2 Construirea unor soluii pentru probleme simple care se rezolv cu ajutorul metodelor de programare
2.3 Aplicarea creativ a metodelor de programare pentru rezolvarea unor probleme intradisciplinare sau interdisciplinare, sau a unor probleme cu
aplicabilitate practic
3.1 Recunoaterea situaiilor n care este necesar utilizarea unor subprograme
3.2 Analiza problemei n scopul identificrii subproblemelor acesteia
3.3 Utilizarea corect a subprogramelor predefinite i a celor definite de utilizator
3.4 Descrierea i aplicarea mecanismului recursivitii
3

Anul colar 2016-2017


Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban
3.5 Identificarea avantajelor i a dezavantajelor aplicrii tehnicii recursive n implementarea unor rezolvri
Bibliografie:
1. Emanuela Cerchez, Marinel erban Programarea n limbajul C/C++. Volumul II. Editura Polirom 2005
2. Emanuela Cerchez, Marinel erban Programarea n limbajul C/C++. Volumul III. Editura Polirom 2006
3. Emanuela Cerchez Informatica. Culegere de probleme pentru liceu, Editura Polirom, 2002, Iai
4. http://pbinfo.ro
5. http://campion.edu.ro/arhiva
6. http://infoarena.ro
Planificare calendaristic
Anul colar 2015-2016
Programa aprobat cu O.M.nr. 5099/09.09.2009
Filiera teoretic, profil real, specializarea: Matematic-informatic
Uniti de nvare

iruri de caractere

Structuri de date
neomogene
(struct/record)

Competene
specifice
1.1
1.2
1.3
1.4
1.1
1.2
1.3
1.4

Coninuturi
Subprograme predefinite de prelucrare a irurilor de
caractere. Aplicaii.

Nr. de ore
alocate

Sptmna
S1 - S5

14

Evaluare sumativ
Rezolvarea unor probleme cu caracter practic
Aplicaii simple cu nregistrri
Aplicaii cu tablouri de nregistrri
nregistrri imbricate

1
8

S5
S6 - S8

Evaluare sumativ

S8

Observaii

Anul colar 2016-2017


Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban

Uniti de nvare

Subprograme

Recursivitate

Metoda de
programare Divide et
Impera

Competene
specifice

3.1
3.2
3.3

3.1
3.2
3.4
3.5

2.1
2.2
2.3

Coninuturi

Nr. de ore
alocate

Aplicaii cu subprograme folosind: structura i modul


de definire al subprogramelor, declararea i apelul
subprogramelor, transferul parametrilor la apel (prin
valoare i referin), returnarea valorilor de ctre
subprograme, variabile locale i globale.

14

Sptmna

S9 - S13

Evaluare sumativ
Funcii recursive. Aplicaii
Proceduri/funcii procedurale recursive. Aplicaii
Compararea performanelor diferiilor algoritmi care
utilizeaz proceduri (funcii procedurale) recursive
Aplicaii diverse

1
3
3
3

S13
S14
S15
S16

S17 - S18

Evaluare sumativ
Aplicaii
Suma elementelor unui tablou unidimensional
Turnurile din Hanoi
Sortarea eficient a unei mulimi de valori
(sortarea rapid, sortarea prin interclasare)
Cutarea eficient a unui element ntr-o mulime
ordonat (cutarea binar)
Alte aplicaii

S18

1
2
3

S19
S19
S20

S21

S21

Evaluare sumativ

S21

Observaii

Anul colar 2016-2017


Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban

Uniti de nvare

Metoda de
programare
Backtracking

Competene
specifice

2.1
2.2
2.3

Coninuturi
Implementarea iterativ sau recursiv a algoritmilor
de generare a produsului cartezian, permutrilor,
combinrilor, aranjamentelor, submulimilor unei
mulimi. Aplicaii diverse.
Backtracking n plan

Evaluare sumativ

Liste

Grafuri

1.1
1.2
1.3

1.5
1.6

Aplicaii cu implementare static:


liste simplu nlnuite
liste dublu nlnuite,
stiva, coada
liste circulare
Evaluare sumativ
Aplicaii pentru reprezentarea n memorie a grafurilor
(matrice de adiacen, liste de adiacen, lista
muchiilor/arcelor)
Aplicaii ale proprietilor grafurilor (adiacen,
inciden, grad, lan, lan elementar, drum, drum
elementar, ciclu, ciclu elementar, circuit, circuit
elementar, subgraf, graf parial, conexitate, tare
conexitate, arbore, arbore parial, etc).
Parcurgerea grafurilor. Aplicaii.
Conexitate.Aplicaii
6

Nr. de ore
alocate
12

Sptmna
S22 S25

S26

S26

14

S27 - S31

1
3

S31
S32

S33 S34

3
2

S35
S36

Observaii

Anul colar 2016-2017


Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban

Uniti de nvare

Competene
specifice

Coninuturi

Evaluare sumativ

Nr. de ore
alocate

Sptmna

S36

Observaii

COMPETENE SPECIFICE:
1.1. Analizarea unei probleme n scopul identificrii datelor necesare i alegerea modalitilor adecvate de structurare a datelor care intervin ntr-o problem
1.2. Identificarea avantajelor utilizrii diferitelor metode de structurare a datelor necesare pentru rezolvarea unei probleme
1.3.Utilizarea irurilor de caractere i a structurilor de date neomogene n modelarea unor situaii problem
1.4. Implementarea unor algoritmi de prelucrare a a irurilor de caractere i a structurilor neomogene
1.5. Transpunerea unei probleme din limbaj natural n limbaj de grafuri, folosind corect terminologia specific
1.6. Descrierea unor algoritmi simpli de verificare a unor proprieti specifice grafurilor
2.1 Analiza problemei n scopul identificrii metodei de programare adecvate pentru rezolvarea problemei
2.2 Construirea unor soluii pentru probleme simple care se rezolv cu ajutorul metodelor de programare
2.3 Aplicarea creativ a metodelor de programare pentru rezolvarea unor probleme intradisciplinare sau interdisciplinare, sau a unor probleme cu
aplicabilitate practic
3.1 Recunoaterea situaiilor n care este necesar utilizarea unor subprograme
3.2 Analiza problemei n scopul identificrii subproblemelor acesteia
3.3 Utilizarea corect a subprogramelor predefinite i a celor definite de utilizator
7

Anul colar 2016-2017


Disciplina: Informatic
Clasa: a XI-a A, a XI-a B
Ritmicitate: 4 ore/sptmn
Profesor: prof. Emanuela Cerchez, Marinel erban
3.4 Descrierea i aplicarea mecanismului recursivitii
3.5 Identificarea avantajelor i a dezavantajelor aplicrii tehnicii recursive n implementarea unor rezolvri
Bibliografie:
7. Emanuela Cerchez, Marinel erban Programarea n limbajul C/C++. Volumul II. Editura Polirom 2005
8. Emanuela Cerchez, Marinel erban Programarea n limbajul C/C++. Volumul III. Editura Polirom 2006
9. Emanuela Cerchez Informatica. Culegere de probleme pentru liceu, Editura Polirom, 2002, Iai
10. http://pbinfo.ro
11. http://campion.edu.ro/arhiva
12. http://infoarena.ro