Sunteți pe pagina 1din 56

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY SA

SITUAIILE FINANCIARE PENTRU


EXERCIIUL FINANCIAR NCHEIAT
LA 31 DECEMBRIE 2015
NTOCMITE N CONFORMITATE CU
STANDARDELE INTERNAIONALE DE
RAPORTARE FINANCIAR

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


SITUAII FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2015

CUPRINS
Situaia poziiei financiare

1-2

Situaia profitului sau pierderii

Situaia fluxurilor de trezorerie

Situaia modificrilor capitalurilor proprii

Note la situaiile financiare


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

INFORMAIE GENERAL ........................................................................................................ 6


POLITICI CONTABILE ..............................................................................................................6
STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI ..................................................... 17
ESTIMRI I RAIONAMENTE CONTABILE CRITICE ...................................................... 24
IMOBILIZRI CORPORALE ................................................................................................... 26
IMOBILIZRI NECORPORALE ..............................................................................................30
STOCURI ................................................................................................................................... 31
CREANE COMERCIALE I ALTE CREANE ...................................................................... 31
NUMERAR I ECHIVALENTE DE NUMERAR ..................................................................... 32
INVESTIII PE TERMEN SCURT ........................................................................................... 32
ALTE ACTIVE PE TERMEN SCURT .......................................................................................33
CAPITAL SOCIAL .....................................................................................................................33
DATORII COMERCIALE I ALTE DATORII ......................................................................... 34
ALTE DATORII CURENTE ......................................................................................................34
IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT ........................................................................................35
VENITURI DIN VNZARE ......................................................................................................36
COSTUL VNZRILOR ........................................................................................................... 37
CHELTUIELI DE DISTRIBUIRE ............................................................................................ 37
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE ..........................................................................................38
ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE................................................................................38
COSTURI DE FINANARE, NETE.......................................................................................... 39
CHELTUIELI PRIVIND BENEFICIILE ANGAJAILOR ...................................................... 39
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ...........................................................................40
REZULTATUL PE ACIUNE DE BAZ .................................................................................. 41
TRANZACII CU PRILE AFILIATE ................................................................................... 42
MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL ........................................................................43
ANGAJAMENTE I CONTINGENE ..................................................................................... 51

Raportul auditorului independent............................................................................................................-

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
NTOCMIT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)
2015
Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare
Profitul net nainte de impozitare
Ajustri pentru:
Deprecierea i amortizarea (Nota 5, 6)

2014

60,470,431

50,969,152

117,487,875
1,465,092
2,245,026
(443,598)
(1,879,102)

118,828,611
325,534
5,572,838
1,126,341
(543,337)
(1,805,795)

(313,826)

(1,480,808)

Cheltuieli privind dobnzile (Nota 21)


Pierderi din diferenele de cursuri valutare
Casarea imobilizarilor corporale si a altor active
Provizionul pentru plata concediilor
Venituri din dobnzi (Nota 21)
Venituri din vnzarea imobilizrilor corporale i necorporale
(Nota 20)
Veniturile din exploatare pn la modificrile n
capitalul circulant

179,031,898

172,992,536

Micorarea/(majorarea)micorarea stocurilor
(Majorarea)/micorarea creanelor comerciale i altor creane
Majorarea datoriilor comerciale i altor active pe termen scurt
Numerar generat din activiti de exploatare

16,791,597
(23,421,015)
10,494,641
182,897,121

(13,742,688)
5,889,842
4,991,169
170,130,859

Dobnzi pltite
Dobnzi ncasate
Impozit pe profit pltit
Numerar net din activiti de exploatare

1,776,176
(7,781,417)
176,891,880

(1,312,614)
1,805,795
(5,784,971)
164,839,069

Fluxuri de trezorerie din activiti de investiii


Achiziii de imobilizri corporale i necorporale
Incasari din vnzarea imobilizrilor corporale
Plasare de numerar la depozite bancare cu scaden mai mare de
trei luni de la data bilanului
Numerar net din activiti de investiii

(48,776,601)
6,470,415

(100,365,024)
8,169,885

(41,282,850)
(83,589,036)

(92,195,139)

Fluxul de trezorerie din activiti de finanare


Rambursri de mprumuturi
Dividende pltite
Numerar net utilizat n activiti de finanare

(36,272,832)
(36,272,832)

(71,666,784)
(7,745,850)
(79,412,634)

6,184,465

379,063

63,214,476
46,503,287
109,717,764

(6,389,641)
52,892,928
46,503,287

Efectele variaiei cursurilor de schimb asupra numerarului i


echivalenelor de numerar
(Descreterea)/ creterea net a numerarului i
echivalentelor de numerar
Numerar i echivalente de numerar la 1 Ianuarie
Numerar i echivalente de numerar la 31 Decembrie

Notele de la paginile 6- 51 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.

4 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

Capital
social

Capital
suplimentrar

Profit
nerepartizat

Total

39,998,073

554,331

556,445,469

596,997,873

Profitul net al anului


Rezultatul global total aferent anului

42,865,798
42,865,798

42,865,798
42,865,798

Dividende declarate
Total tranzacii cu proprietarii, recunoscute
la capitaluri proprii

(7,999,610)

(7,999,610)

(7,999,610)

(7,999,610)

39,998,073

554,331

591,311,657

631,864,061

Profit net al anului


Rezultatul global total aferent anului

49,673,856
49,673,856

49,673,856
49,673,856

Dividende declarate
Total tranzacii cu proprietarii, recunoscute
la capitaluri proprii

(36,318,229)

(36,318,229)

(36,318,229)

(36,318,229)

39,998,073

554,331

604,667,284

645,219,688

Sold la 1 Ianuarie 2014

Sold la 31 Decembrie 2014

Sold la 31 Decembrie 2015

Notele de la paginile 6- 51 sunt parte integrant din aceste situaii financiare.

5 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

INFORMAIE GENERAL
Efes Vitanta Moldova Brewery SA ("Entitatea" sau "Compania"), o companie-subsidiar a Efes
Breweries International NV ("Grupul"), este localizat n Republica Moldova, Chiinu, str.
Uzinelor, 167 i listat la Bursa de Valori din Republica Moldova . Activitatea de baz a acesteia este
fabricarea i distribuia berii n sticl, metal, plastic i butoaie (brandurile Chiinu, Efes Pilsener,
Stari Melnik, Beli Medved i Jiguleovskoe) i distribuia brandurilor de bere importate: Efes
Pilsener, Bavaria,387 Osobaya Varka, Zolotaya Bocyka Svetloe , Zolotaya Bocyka Vyderjanoe.
ncepnd cu 2012 Entitatea de asemenea import brandurile SAB Miller precum MGD, Pilsener
Urquell, Grolsch si in 2015 Ursus i din 2013 produce brandurile liceniate precum V.Kozel i
Timioreana. n a doua jumtate a anului 2014, entitatea a nceput producerea liceniat a
brandului german Herrenhauser si in anul 2015 a brandului Amsterdam Navigator. Entitatea
produce, de asemenea, buturi slab alcoolizate sub marca "Festival" si bauturile fermentate,
Kvassika.

POLITICI CONTABILE
2.1

Baza de prezentare

Situaiile financiare sunt ntocmite n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare


Financiare (IFRS) i IFRIC valabile la data de 31 Decembrie 2015. Entitatea ntocmete situaii
financiare n confirmitate cu IFRS conform legii contabilitaii Republicii Moldova nr. 113 din data
de 27 aprilie 2007 care sunt i situaiile statutare ale Entitii.
Situaiile financiare au fost ntocmite n baza conveniei costului istoric. n continuare sunt
prezentate principalele politici contabile adoptate pentru ntocmirea acestor situaii financiare.
Politicile contabile au fost aplicate pentru toi anii prezentai, dac nu e stipulat altfel.
ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu IFRS impune utilizarea anumitor estimri
contabile critice. De asemenea, necesit aplicarea de raionamente profesionale de ctre conducere
n cadrul procesului de aplicare a politicilor contabile ale grupului. Domeniile care implic un grad
mai ridicat de complexitate i de aplicare a acestor raionamente, sau cele n care ipotezele i
estimrile au un impact semnificativ asupra situaiilor financiare sunt prezentate n nota 4.
Toate cifrele sunt prezentate in Lei Moldovenesti (MDL), daca nu este mentional altfel. Din
motive de calcul, valorile prezentate n tabel pot fi rotungite cu o unitate.
Anul fiscal i de raportare al Entitii coincide cu anul calendaristic.

6 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE
2.2

Tranzacii n valut strin

Tranzaciile n valut strin sunt convertite n valuta funcional a Entitii utiliznd rata de
schimb valutar din data tranzaciei. Activele i pasivele monetare denominate n valut strin sunt
convertite n lei la cursurile de schimb de la sfritul anului. Veniturile i pierderile de curs
rezultate din conversia activelor i pasivelor monetare sunt incluse n situaia profitului sau
pierderii. Diferenele de curs valutar aferente convertirii mprumuturilor, numerarului i
echivalentelor de numerar sunt incluse n venituri/ (costuri) financiare.
Ratele de schimb valutar pentru anii 2015 i 2014 au fost dup cum urmeaz:

Rata la finele anului


Rata medie a perioadei

2.3

USD

2015
EUR

USD

2014
EUR

19.6585
18.8161

21.4779
20.8980

15.6152
14.0388

18.9966
18.6321

Imobilizri corporale

Imobilizrile corporale sunt reflectate la costul de procurare sau producere minus amortizarea
acumulat i pierderile din depreciere. Costul imobilizrilor corporale include cheltuielile care pot
fi atribuite direct achiziiilor de imobilizri corporale.
Costul imobilizrilor corporale construite de Companie include costul materialelor i a forei de
munc directe, precum i orice alte costuri direct atribuite punerii n funciune, demontrii, i
restaurrii amplasamentului unde a fost situat activul.
Cnd anumite elemente componente ale unui activ au durata de via util diferit, aceste elemente
sunt contabilizate ca active separate (componente majore).
Ctigurile i pierderile din vnzarea unui element de imobilizri corporale sunt determinate prin
compararea ncasrilor obinute din vnzare cu valoarea contabil a acestui element de imobilizri
corporale i sunt recunoscute n cadrul "altor venituri/ (cheltuieli) din exploatare" n situaia
profitului sau pierderii.

7 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.3

Imobilizri corporale (continuare)

Cheltuielile minore de reparaie i ntreinere sunt nregistrate n perioada financiar n care sunt
efectuate. Costul de nlocuire a prii sau componentele imobilizrilor corporale sunt capitalizate
iar partea nlocuita este retras.
Terenurile nu se amortizeaz. Amortizarea altor elemente de imobilizri corporale se calculeaz pe
baza metodei liniare n vederea alocrii costului pn la nivelul valorii reziduale, pe durata de via
util estimat, astfel:
Cldiri
Infrastructur
Utilaje i echipamente
Autovehicule
Mobilier i alte echipamente
Echipamente pentru vnzri i marketing
Calculatoare i reele de calculatoare
Alte imobilizari corporale
Ambalaje returnabile

10 60 ani
2 40 ani
1 20 ani
2 10 ani
2 15 ani
1 14 ani
1 11 ani
1 - 15 ani
5 ani

Activele se amortizeaz de la data la care au fost date n exploatare. Pe plan intern activele
construite se amortizeaz din momentul n care sunt finalizate i gata de utilizare. Valoarea
rezidual a unui activ este valoarea estimat pe care Entitate ar putea s o obin n prezent din
eliminarea unui activ minus costurile de eliminare, dac activul ar avea deja vechimea i starea
prevzut la sfritul duratei sale de via util. Valorile reziduale ale activelor i durata de via
util sunt revizuite i ajustate, dac este cazul, la sfritul fiecrei perioade de raportare.
2.4

Imobilizri necorporale

Imobilizrile necorporale (software i licene), care sunt achiziionate de ctre Companie, sunt
nregistrate la costul istoric minus amortizarea acumulat. Amortizarea este reflectat n situaia
profitului sau pierderii i se calculeaz pe baza metodei liniare de alocare a costurilor imobilizrilor
necorporale pe durata de via util estimat a acestora, de la unu pn la cinci ani. Pentru marcile
comerciale durata de viaa util este 10 ani. Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci
cnd este probabil ca beneficiile economice viitoare aferente elementului n cauz s revin
Entitii. Toate celelalte cheltuieli sunt nregistrate ca i cheltuieli n momentul n care sunt
efectuate.

8 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.5

Investiii

Investiiile deinute de ctre Companie sunt clasificate ca disponibile pentru vnzare i sunt
prezentate la valoarea just, orice ctig sau pierdere rezultat fiind recunoscute n cadrul situaiei
profitului sau pierderii.Valoarea just a investiiilor este preul de cotare la data de raportare.
2.6

Stocuri

Stocurile sunt nregistrate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net i sunt
estimate utiliznd costul mediu ponderat. n cazul n care costul de achiziie sau de producie este
mai mare dect valoarea realizabil net, atunci valoarea stocurilor este redus la valoarea
realizabil net. Valoarea realizabil net reprezint preul estimativ de vnzare, n cursul normal al
activitii, minus cheltuielile de vnzare variabile aplicabile. Nu sunt incluse costurile ndatorrii.
2.7

Active financiare

2.7.1

Clasificare

Entitatea clasific activele sale financiare n dou categorii: mprumuturi i creane i active
financiare disponibile pentru vnzare. Clasificarea se face n funcie de scopul n care au fost
achiziionate activele financiare. Conducerea stabilete clasificarea acestor active la momentul
recunoaterii iniiale.
mprumuturi i creane
mprumuturile i creanele sunt active financiare nederivate, cu pli fixe sau determinabile, care
nu sunt cotate pe o pia activ. Ele sunt incluse n activele circulante, cu excepia celor care au
scadena dup mai mult de dousprezece luni de la sfritul perioadei de raportare. Acestea sunt
clasificate ca active imobilizate. mprumuturile i creanele grupului cuprind creane comerciale i
alte creane i numerar i echivalente de numerar n situaia poziiei financiare (notele 2.9 i
2.10).
Activele financiare disponibile pentru vnzare
Activele financiare disponibile n vederea vnzrii sunt instrumente nederivate care, fie sunt
desemnate n aceast categorie, fie nu sunt clasificate n niciuna din celelalte categorii. Ele sunt
incluse n activele imobilizate, cu excepia cazului n care investiia ajunge la scaden sau
conducerea intenioneaz s o nstrineze n termen de dousprezece luni de la sfritul perioadei
de raportare.

9 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.7

Active financiare (continuare)

2.7.2

Recunoatere i evaluare

Achiziiile i vnzrile regulate de active financiare sunt recunoscute la data tranzacionrii data
la care Entitatea se angajeaz s cumpere sau s vnd respectivul activ. Investiiile sunt
recunoscute iniial la valoarea just plus cheltuielile de tranzacionare. Activele financiare nceteaz
s mai fie recunoscute n momentul n care dreptul de a ncasa fluxuri de trezorerie din investiii
expir sau este transferat, iar Entitatea transfer toate riscurile i beneficiile aferente dreptului de
proprietate. Activele financiare disponibile pentru vnzare sunt ulterior recunoscute la valoare
just. mprumuturile i creanele sunt nregistrate la cost amortizat pe baza metodei dobnzii
efective.
Modificrile valorii juste a titlurilor de valoare clasificate ca disponibile pentru vnzare sunt
recunoscute n alte elemente ale rezultatului global. Atunci cnd titlurile de valoare clasificate ca
disponibile pentru vnzare sunt vndute sau depreciate, ajustrile cumulate ale valorii juste
recunoscute n capitalurile proprii sunt incluse n situaia rezultatului global. Dobnzile pentru
titlurile de valoare disponibile calculate folosind metoda dobnzii efective sunt recunoscute n
venitul financiar.
2.8

Deprecierea

2.8.1

Active financiare

Entitatea estimeaz la sfritul fiecrei perioade de raportare dac exist probe obiective conform
crora un activ financiar este depreciat. Un activ financiar este depreciat dac, exist dovezi
obiective c unul sau mai multe evenimente au avut un impact negativ asupra fluxurilor de
trezorerie viitoare estimate ale activului.
Pentru categoria de mprumuturi i creane, valoarea pierderii este msurat ca diferena dintre
valoarea contabil a activului i valoarea actualizat a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate
actualizate la rata dobnzii efective iniiale a activului financiar. Un activ financiar semnificativ este
testat individual pentru depreciere. Restul activelor financiare sunt evaluate colectiv n grupuri care
au caracteristici similare legate de riscul de credit.
Pierderile din depreciere sunt recunoscute n situaia rezultatului global. Dac, ntr-o perioad
ulterioar, valoarea pierderii din depreciere se diminueaz i diminuarea poate fi conectat n mod
obiectiv cu un eveniment care a avut loc dup recunoaterea deprecierii (cum ar fi o mbuntire a
ratingului debitorului), reluarea pierderii din depreciere recunoscute anterior este recunoscut n
situaia rezultatului global.

10 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.8

Deprecierea (continuare)

2.8.2

Activele nefinanciare

Valorile contabile ale activelor Entitii, excluznd stocurile sunt revizuite la fiecare dat a situaiei
poziiei financiare pentru a determina dac exist evenimente sau schimbri care indic faptul c
este posibil ca valoarea contabil s nu fie recuperabil. n cazul n care exist astfel de indicii, este
determinat valoarea recuperabil a activului. Pentru activele necorporale care nu sunt nc
disponibile pentru utilizare, valoarea recuperabil este estimat la fiecare dat a situaiei poziiei
financiare. O pierdere din depreciere este recunoscut cnd valoarea contabil a unui activ
depete valoarea sa recuperabil. Pierderile din depreciere sunt recunoscute n situaia
rezultatului global.
Valoarea recuperabil a altor active reprezint cea mai mare valoarea dintre valoarea just minus
costurile de vnzare i valoarea de utilizare. La evaluarea valorii de utilizare, fluxurile viitoare
estimate de numerar sunt actualizate utiliznd o rat de actualizare nainte de impozitare care
reflect evalurile curente de pe pia ale valorii n timp a banilor i riscurile specifice activului.
Pentru un activ care nu genereaz fluxuri de numerar n mare msur independent de cele generate
de alte active, valoarea sa recuperabil este determinat pentru unitatea generatoare de numerar
creia i aparine activul.
n scopul testrii deprecierii, activele sunt grupate pn la cel mai mic grup de active ce include
activul i care genereaz intrri de numerar din folosirea continu , intrri ce sunt n mare msur
idependente de intrrile de numerar din alte active sau grupe de active (uniti generatoare de
numerar). Pierderile din depreciere recunoscute pentru unitile generatoare de numerar sunt
alocate iniial pentru a reduce valoarea contabil a altor active din cadrul unitii generatoare de
numerar (grupului de uniti generatoare de numerar), n baza unei pro-rate.
n ceea ce privete alte active, pierderile din depreciere recunoscute n perioadele anterioare sunt
evaluate la fiecare dat de raportare pentru orice indicii care ar indica o valoare sczut a pierderii
sau c pierderea nu mai exist. O pierdere din depreciere este inversat n cazul n care a existat o
modificare n estimrile folosite pentru a determina valoarea recuperabil.
O pierdere din depreciere este reversat doar n msura n care valoarea contabil a activului nu
depete valoarea contabil care ar fi fost determinat, net de amortizare sau depreciere, n cazul
n care nici o pierdere din depreciere a fost recunoscuta.

11 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.9

Creane comerciale

Creanele comerciale sunt sumele datorate de clieni pentru bunuri vndute n cursul normal al
activitii. Deoarece colectarea lor este preconizat n decursul unui an , acestea sunt clasificate ca
active pe termen scurt.
Creanele comerciale sunt recunoscute iniial la valoarea just i ulterior evaluate la costul
amortizat utiliznd metoda dobnzii efective, minus provizionul pentru depreciere.
2.10

Numerar i echivalente de numerar

n situaia fluxurilor de trezorerie, numerarul i echivalentele de numerar includ numerarul n cas,


disponibilul din conturile curente la bnci, depozitele la vedere deinute n bnci, alte investiii cu
lichiditate nalt pe termen scurt cu scadena mai mic de 3 luni i plasamentele overdraft.
2.11

Capital social

Aciunile ordinare sunt clasificate drept capitaluri proprii.


2.12

Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt obligaiile de a plti pentru bunurile sau serviciile care au fost
achiziionate, n cursul normal al activitii, de la furnizori. Datoriile sunt clasificate ca datorii
curente, dac termenul de achitare al acestora nu depete un an. n caz contrar, ele sunt
prezentate ca datorii pe termen lung.
Datoriile comerciale sunt recunoscute iniial la valoarea just i evaluate ulterior la cost amortizat
folosind metoda dobnzii efective.
2.13

Credite i mprumuturi

Creditele i mprumuturile sunt recunoscute iniial la valoarea just, minus costurile de


tranzacionare nregistrate. Ulterior, creditele i mprumuturile sunt prezentate la cost amortizat;
orice diferen dintre sumele ncasate (net de consturile de tranzacionare) i valoarea
rscumprrii fiind recunoscut n situaia rezultatului global, folosind metoda dobnzii efective.

12 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.14

Costurile ndatorrii

Costurile generale i specifice aferente unui mprumut direct atribuibile achiziiei, construciei sau
produciei de active eligibile, reprezentnd acele active care solicit n mod necesar o perioad
substanial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sale prestabilite sau pentru vnzare, sunt
incluse n costurile respectivelor active, pn la monentul cnd aceste active sunt subtanial gata n
vederea utilizrii prestabilite sau a vnzrii acestora.
Toate celelalte costuri aferente mprumutului sunt recunoscute n situaia profitului sau pierderii n
perioada n care au fost suportate.
2.15

Distribuirea dividendelor

Distribuirea dividendelor ctre acionarii Companii este recunoscut ca obligaie i este nregistrat
n situaiile financiare ale Entitii n perioada n care distribuirea dividendelor sunt aprobate de
acionarii Entitii.
2.16

Beneficiile angajailor

Beneficiile angajailor Entitii pe termen scurt includ salariile, bonusurile, plata concediilor,
contribuiilor la asigurrile sociale i alte beneficii care sunt recunoscute n momentul n care sunt
efectuate. Obligaiile de plat a contribuiilor n fondurile de pensii sunt recunoscute ca o cheltuial
n situaia rezultatului global.
n cursul normal al activitii sale, Entitatea pltete contribuii n Fondul Social de Stat al
Republicii Moldova (FSM) i n Fondul Asigurarii Medicale pentru angajaii si care sunt cetaeni
ai Moldovei, pentru pensii, asigurare medical i indemnizaii de omaj. Toi angajaii Entitii sunt
membri ai FSM i sunt obligai prin lege s efectuieze contribuii (incluse n contribuiile la
asigurrile sociale) la planul de pensii al Republicii Moldova (un plan de contribuii definit de stat).
Toate contribuiile relevante ctre planul de pensii de stat sunt recunoscute ca cheltuieli n situaia
profitului sau pierderii n momentul n care sunt efectuate. Entitatea nu are obligaii suplimentare.
Obligaia Entitii n ceea ce privete beneficiile pe termen lung ale angajailor este valoarea
beneficiilor viitoare pe care anumii angajai au obinut-o n schimbul serviciului lor n perioada
anterioar, pentru c beneficiul este redus pentru a determina valoarea sa actual.Rata de actualizare
este rata dobnzii la contul curent ctigat de companie. Orice ctiguri sau pierderi sunt recunoscute
n situaia profitului sau pierderii n perioada n care acestea apar.

13 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.17

Provizioane

Un provizion este recunoscut n cazul n care, ca urmare a unui eveniment trecut, Entitatea are o
obligaie legal sau implicit care poate fi estimat n mod fiabil, i este probabil ca o ieire de
beneficii economice va fi necesar pentru stingerea obligaiei.
Provizioanele sunt determinate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare estimate la rata
nainte de impozitare care reflect evalurile curente de pe pia ale valorii n timp a banilor i
riscurile specifice datoriei.
2.18

Recunoaterea veniturilor

Veniturile din vnzarea de bunuri sunt recunoscute n situaia profitului sau pierderii atunci cnd
riscurile i beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate au fost transferate la
cumprtor. Veniturile din serviciile prestate sunt recunoscute situaia profitului sau pierderii
atunci cnd sunt ncasate. Veniturile nu sunt recunoscute n cazul n care exist incertitudini
semnificative n ceea ce privete recuperarea costurilor datorate asociate, sau posibila returnare a
mrfurilor.
Entitatea produce i comercializeaz bunuri, produse i achiziionate, pe piaa angro. Vnzrile de
bunuri sunt recunoscute atunci cnd Entitatea a livrat produse la distribuitor, iar distribuitorul are
libertate deplin asupra metodei de distribuire i a preului de vnzare a mrfurilor, i nu exist
nicio obligaie nendeplinit, care ar putea afecta acceptarea de ctre distribuitor a bunurilor.
Livrarea are loc atunci cnd bunurile sunt primite de ctre distribuitor, acestea fiind acceptate n
conformitate cu contractul de vnzare, fiind transmis i riscul uzurii morale i pierderilor. Bunurile
i produsele sunt adesea vndute cu acordarea unui reduceri de pre n baza volumelor achizionate
de distribuitor. Vnzrile sunt nregistrate n baza preului specificat n contractele de vnzare,
minus orice reducere. Nu exist un element de finanare, deoarece vnzrile sunt efectuate cu un
termen de 11-13 de zile pentru efectuarea plii de ctre distribuitor, ceea ce este n concordan cu
practica existent pe pia.
2.19

Venituri din dobnzi

Veniturile din dobnzi includ dobnzi din investiiile cu un grad nalt de lichiditate (depozite
bancare i hrtii de valoare de stat). Veniturile din dobnzi sunt recunoscute n baza contabilitii
de angajamente folosind rata iniial a dobnzii.
2.20

Leasing operaional

Plile efectuate n cadrul leasingului operaional sunt recunoscute n situaia profitului sau
pierderii n baza metodei liniare pe durata contractului de leasing.
14 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.21

Impozitul pe profit curent i amnat

Cheltuiala cu impozitul aferent perioadei include impozitul curent i impozitul pe profit amnat.
Impozitul este recunoscut n situaia profitului sau pierderii, cu excepia cazului n care se refer la
elemente recunoscute n alte elemente ale rezultatului global, sau direct n capitalurile proprii. n
acest caz, i impozitul aferent este recunoscut n alte elemente ale rezultatului global sau direct n
capitalurile proprii.
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculeaz pe baza reglementrilor fiscale adoptate sau
adoptate n mare msur la data situaiei poziiei financiare n Republica Moldova, fiin ara n care
Entitatea opereaz i genereaz venit impozabil. Conducerea evalueaz periodic poziiile din
declaraiile fiscale n ceea ce privete situaiile n care reglementrile fiscale aplicabile sunt
interpretabile. Aceasta constituie provizioane, acolo unde este cazul, pe baza sumelor estimate ca
datorate autoritilor fiscale.
Impozitul pe profit amnat este recunoscut, pe baza metodei obligaiei bilaniere, pentru
diferenele temporare intervenite ntre bazele fiscale ale activelor i datoriilor i valorile contabile
ale acestora din situaiile financiare.
Diferenele temporare nu sunt prevzute pentru recunoaterea iniial a activelor i pasivelor, care
nu afecteaz nici profitul sau pierderea contabilitatea, nici pe cel (cea) fiscal(), n msura n care
acestea nu se vor fi reversate n viitorul apropiat.
Impozitul pe profit amnat este determinat pe baza ratelor de impozitare (i a legilor) adoptate sau
adoptate n mare msur pn la data situaiei poziiei financiare, i care urmeaz s fie aplicate n
perioada n care creanele privind impozitul pe profit amnat vor fi valorificate sau datoriile privind
impozitul pe profit amnat vor fi achitate.
Creanele i datoriile privind impozitul pe profit amnat sunt compensate atunci cnd exist dreptul
legal aplicabil de a compensa creanele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, i cnd creanele
i datoriile privind impozitul pe profit amnat se refer la impozite pe profit impuse de aceeai
autoritate fiscal, fie aceleiai entiti impozabile, fie unor entiti impozabile diferite, dac exist
intenia de a compensa soldurile pe o baz net.

15 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

POLITICI CONTABILE (CONTINUARE)


2.22

Segmentul de raportare

Segmentele operaionale sunt raportate dup acelai principiu n care se face raportarea intern
ctre persoana sau persoanele cu rspundere de luare a deciziilor operaionale. Aceste funcii i
revin Consiliului de Administraie al EBI International N.V., care este responsabil pentru alocarea
resurselor i evaluarea performanei segmentelor operaionale i luarea deciziilor strategice.
Un segment este o component distinctiv a Entitii, responsabil fie n furnizarea de produse
conexe sau servicii (segment de activitate), sau n furnizarea de produse sau servicii ntr-un mediu
economic specific (segment geografic), care este supus unor riscuri diferite de cele ale altor
segmente. Segmentele de activitate sunt determinate pe baza structurii de raportare intern.
Pentru raportarea intern, Entitatea este un singur segment de raportare.
2.23 Retratarea elementelor din Situatia de Profit sau Pierdere
ncepnd cu 1 Ianuarie 2015, Compania a efectuat urmtoarele reclasificri ale elementelor din
Situaia Profitului sau Pierderii:
- Cheltuielile aferente serviciilor de marketing achitate punctelor de vnzare, prezentate n
perioadele precedente n Cheltuieli de distribuire, au fost reclasificate n discounturi din
veniturile din vnzri. Suma recasificat pentru anul 2014 este de 7,442,508 MDL;
- Amortizarea ambalajului returnabil, prezentat n perioadele precedente n Cheltuieli de
ditribuire, a fost reclasificat n anul curent n Costul vnzrilor. Suma reclasificat pentru anul
2014 este de 10,602,769 MDL.
Conducerea Companiei consider c elementele specificate mai sus nu au fost prezentate corect n
perioadele trecute, i a decis s le reclasifice n perioada curent i s retrateze comparativele
afectate.
Ca urmare a acestor reclasificri, au fost retratate comparativele din Situaia Profitului sau Pierderii
i notele 16, 17 i 18, care se refer la elementele retratate.
Aceste reclasificri nu au avut impact asupra profitului net pentru perioada curent i precedent.

16 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI


(a)

Standardele n vigoare pentru perioade anuale ncepnd cu sau dup


1 ianuarie 2015:

Amendamente la IAS 19 - "Planuri de beneficii determinate: contribuiile


angajailor" (emise n noiembrie 2013, i in vigoare pentru perioadele anuale
ncepnd cu iulie 2014). Amendamentul permite entitilor s recunoasc contribuiile
angajailor ca o reducere a costului serviciilor n perioada n care serviciul aferent
angajatului este prestat, n loc de atribuirea contribuiilor la perioadele de munca, n cazul
n care valoarea contribuiilor angajailor nu depinde de numrul de ani de munc.

mbuntirile anuale aduse standardelor IFRS 2012 (emise n decembrie


2013, cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 iulie 2014,
dac nu se specific altfel de mai jos). mbuntirile constau n modificri la apte
standarde.
IFRS 2 a fost modificat pentru a clarifica definiia unei "condiii pentru investire" i de a
defini separat termenele de "condiie de performan" i "condiie de serviciu"; modificarea
intr n vigoare pentru tranzaciile cu plat pe baz de aciuni pentru care data acordrii
este la sau dup 1 iulie 2014.
IFRS 3 a fost modificat pentru a clarifica urmtoarele (1) obligaia de a plti o datorie
contingent care corespunde definiiei unui instrument financiar este clasificat drept
datorie financiar sau ca element de capitaluri proprii, pe baza definiiilor din IAS 32, i (2)
toate datoriile contingente care nu sunt reprezentate de elemente de capital, att cele
financiare, ct i nefinanciare, sunt msurate la valoarea just la fiecare dat de raportare,
cu modificrile valorii juste recunoscute n contul de profit sau pierdere. Amendamentele la
IFRS 3 sunt eficiente pentru orice combinare de ntreprinderi n cazul n care data
achiziiei este la sau dup 1 iulie 2014.
IFRS 8 a fost modificat pentru a impune (1) prezentarea hotrrilor luate de conducere n
segmentele operaionale agregate, inclusiv o descriere a segmentelor care au fost agregate
i indicatorii economici care au fost utilizai pentru a determina dac segmentele agregate
au caracteristici economice similare, i (2) o reconciliere a activelor segmentului cu activele
entitii, atunci cnd sunt raportate activele segmentului. Baza pentru concluzii asupra
IFRS 13 a fost modificat pentru a clarifica faptul c eliminarea anumitor paragrafe din IAS
39, dup publicarea IFRS 13 nu a fost fcut cu intenia de a elimina posibilitatea de a
msura creane pe termen scurt i datorii la valoarea facturii n cazul n care impactul
actualizrii (prin discountare) este nematerial.

17 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)


(a)

Standardele n vigoare pentru perioade anuale ncepnd cu sau dup


1 ianuarie 2015, aplicabile Companiei (continuare):
IAS 16 i IAS 38 au fost modificate pentru a clarifica modul n care valoarea contabil brut
i amortizarea cumulat sunt tratate n cazul n care o entitate utilizeaz modelul
reevalurii.
IAS 24 a fost modificat pentru a include, ca o parte afiliat, o entitate care furnizeaz
servicii-cheie de personal de administrare a entitii raportoare sau a societii mam a
entitii raportoare ("entitatea de administrare"), i pentru a solicita prezentarea sumelor
percepute de la entitatea raportoare de ctre entitatea de administrare pentru serviciile
prestate.

mbuntirile anuale aduse IFRS 2013 (emise n decembrie 2013, cu aplicare


pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 iulie 2014). mbuntirile constau
n modificri la patru standarde.
Baza pentru concluzii cu privire la IFRS 1 se modific pentru a clarifica faptul c, n cazul n
care o nou versiune a unui standard nu este nc obligatorie, dar este disponibil pentru
adoptarea timpurie; o entitate care adopt pentru prima dat IFRS poate utiliza fie
versiunea veche sau cea nou, cu condiia ca acelai standard s se aplice n toate
perioadele prezentate.
IFRS 3 a fost modificat pentru a clarifica faptul c nu se aplic la contabilizarea pentru
formarea de acorduri comune (joint arrangements), care intr sub IFRS 11. Acest
amendament clarific, de asemenea, c exceptarea cu privire la scop se aplic numai n
situaiile financiare ale acordului comun n sine.
Modificarea IFRS 13 clarific faptul c excepia n portofoliu cuprins n IFRS 13, care
permite unei entiti s evalueze valoarea just a unui grup de active i datorii financiare pe
o baz net, se aplic tuturor contractelor (inclusiv contracte de cumprare sau vnzare a
unor elemente nefinanciare), care sunt n sfera de aplicare a IAS 39 sau IFRS 9.
IAS 40 a fost modificat pentru a clarifica faptul c IAS 40 i IFRS 3 nu se exclud reciproc.
ndrumrile din IAS 40 vin n asistena celor care ntocmesc situaiile financiare pentru a
face distincia ntre investiii imobiliare i proprietate ocupat de deintor. Cei care
ntocmesc situaiile financiare trebuie, de asemenea, s se refere la recomandrile cuprinse
n IFRS 3 pentru a determina dac achiziionarea unei investiii imobiliare este o
combinare de ntreprinderi.

18 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)


(b)

Noi standarde i interpretri emise, care sunt obligatorii pentru perioadele


anule ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016 i pe care Compania nu le-a
adoptat nainte de termen:

Au fost emise anumite noi standarde i interpretri obligatorii pentru perioadele anuale ncepnd
cu sau dup 1 ianuarie 2015 sau mai trziu, i pe care Entitatea nu le-a adoptat nainte de termen.
Entitatea estimeaz c aceste standard i intrepretri nu vor avea impact semnificativ asupra
situaiilor sale financiare:
-

IFRS 9, Instrumente financiare: Clasificare i Evaluare (modificat n iulie


2014 i n vigoare pentru perioadele anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2018).
Principalele caracteristici ale standardului sunt urmtoarele:

Activele financiare trebuie clasificate n trei categorii: cele care vor fi msurate
ulterior la costul amortizat, cele care vor fi msurate ulterior valoarea just prin
rezultatul global (FVOCI) i cele care vor fi msurate ulterior la valoarea just prin
situaia profitului sau pierderii (FVTPL).

Clasificarea ca i datorii financiare depinde de modelul de afaceri al entitii pentru


gestionarea instrumentelor sale financiare i n condiiile n care caracteristicile
contractuale ale fluxului de numerar reprezint pli singulare ale principalului i
dobnzii. Un instrument este ulterior msurat numai la costul amortizat dac este
un instrument de debit i att (i) obiectivul modelului de afaceri al entitii este de
a deine activul pentru a colecta fluxurile de numerar contractuale, ct i (ii)
fluxurile de numerar contractuale ale activului reprezint numai pli ale datoriei.
Activele financiare care nu genereaz fluxuri de numerar, anume pli singulare ale
principalului i dobnzii, trebuie recunoscute la valoare just prin situaia
rezultatului global (de exemplu, derivativele). Derivativele ncorporate numai sunt
separate de instrumentele financiare, ns vor fi incluse n evaluarea condiiei plii
singulare a principalului i dobnzii.

Investiiile n instrumente de capitaluri proprii vor fi msurate la valoarea just.


Instrumentele de capitaluri proprii care sunt deinute pentru comercializare vor fi
msurate la valoarea just prin situaia rezultatului global. Pentru toate celelalte
titluri de participare, poate fi fcut o alegere irevocabil la recunoaterea iniial,
ns numai pentru titlurile care nu sunt deinute pentru comercializare.

Cele mai multe cerine din IAS 39 pentru clasificarea i msurarea datoriilor
financiare au fost preluate neschimbate n IFRS 9. Principala modificare se refer
la faptul c o entitate va fi obligat s prezinte efectele schimbrilor asupra

19 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)


(b)

Noi standarde i interpretri emise, care sunt obligatorii pentru perioadele


anule ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016 i pe care Compania nu le-a
adoptat nainte de termen (continuare):
propriului risc de credit al datoriilor financiare msurate la valoarea just prin
situaia profitului sau pierderii n rezultatul global.

IFRS 9 introduce un model nou pentru recunoaterea pierderilor din depreciere


modelul pierderilor de credit ateptate. Exist o abordare n "trei etape", care se
bazeaz pe modificarea calitii de credit a activelor financiare de la recunoaterea
iniial. n practic, noile norme nseamn c entitile vor trebui s nregistreze o
pierdere imediat egal cu pierderile de credit ateptate pe 12 luni la recunoaterea
iniial a activelor financiare care nu au credite depreciate (sau durata de via a
pierderilor de credit ateptate pentru creane comerciale). n cazul n care a existat
o cretere semnificativ a riscului de credit, deprecierea este msurat cu ajutorul
duratei de via a pierderilor de credit ateptate, mai degrab dect potrivit
modelului pierderilor de credit cu o durat de 12 luni. Modelul include simplificri
operaionale pentru leasing i creane comerciale.

Cerinele contabile cu privire la hedging (engl. hedge accounting) au fost


modificate pentru a alinia contabilitatea mai strns cu managementul riscului.
Standardul ofer entitilor posibilitatea alegerii politicii contabile, respectiv ntre
a aplica cerinele contabilitii cu privire la hedging potrivit prevederilor IFRS 9 i
a continua aplicarea IAS 39 tuturor hedging-urilor, deoarece standardul n prezent
nu se refer la contabilitatea de acoperire a riscurilor de macro hedging.

Clarificarea metodelor acceptabile de amortizare - Amendamente la IAS 16 i


IAS 38 (emis n 12 mai 2014, cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd la
sau dup 1 Ianuarie 2016). In acest amendament, IASB a clarificat faptul c utilizarea
metodelor bazate pe venituri pentru a calcula amortizarea unui activ nu sunt adecvate,
deoarece veniturile generate de o activitate care implic utilizarea unui activ reflect, n
general, altele dect consumul beneficiilor economice ncorporate n respectivul activ.

IFRS 15, Venituri din contractele cu Clienii (emis la 28 mai 2014, cu aplicare
pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2018). Noul standard
introduce principiul de baz conform cruia veniturile trebuie s fie recunoscute atunci
cnd bunurile sau serviciile sunt transferate clientului, la preul tranzaciei. Orice bunuri
sau servicii distincte, care sunt incluse ntr-un pachet, trebuie s fie recunoscute separat i
orice reduceri sau rabaturi din preul contractului trebuie s fie n general alocate
elementelor separate. n cazul n care contravaloarea variaz din diverse motive, sumele
minime trebuie s fie recunoscute n cazul n care nu exist un risc semnificativ de

20 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)


(b)

Noi standarde i interpretri emise, care sunt obligatorii pentru perioadele


anule ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2016 i pe care Compania nu le-a
adoptat nainte de termen (continuare):
reversare. Cheltuielile efectuate pentru a asigura contractele cu clienii trebuie s fie
capitalizate i amortizate pe perioada n care beneficiile contractului sunt consumate.

mbuntirile anuale aduse IFRS 2014 (emise la 25 septembrie 2014, cu


aplicare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2016).
mbuntirile constau n modificri la patru standarde.
IFRS 5 a fost modificat pentru lmuri c modificarea modul de eliminare (reclasificarea din
"deinute pentru vnzare" n "deinute pentru distribuire" sau vice versa) nu constituie o
modificare n planul de vnzare sau de distribuie, i nu trebuie s fie recunoscut ca atare.
mbuntirea IFRS 7 const n prevederi suplimentare care ar facilita determinarea de
ctre conducerea entitii dac condiiile stipulate ntr-un acord pentru deservirea unui
activ financiar care a fost transferat, reprezint implicarea continu cum prevede IFRS 7.
mbuntirea clarific, de asemenea, faptul c informaiile prezentate privind
compensarea conform IFRS 7 nu sunt necesare, n mod special, pentru toate perioadele de
raportare interimare, cu excepia cazurilor cnd IAS 34 prevede altfel.
mbuntirea IAS 19 clarific faptul c pentru obligaiile privind beneficiile postangajare,
deciziile privind rata de actualizare, existena unei piee active a obligaiunilor corporative,
sau utilizarea drept comparaie a titlurilor de valoare de stat, trebuie s se bazeze pe
moneda funcional a acestor obligaiuni, i pe faptul n ce teritoriu apar acestea. IAS 34 va
necesita o referin exact n situaiile financiare interimare atunci cnd se menioneaz
"informaii prezentate n alt parte n raportul financiar interimar".

Amendamente la IAS 1 privind Iniiativa de Prezentare (emise n decembrie


2014, cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie
2016). Standardul a fost modificat pentru a clarifica conceptul pragului de semnificaie i
explic faptul c o entitate nu trebuie s prezinte addiional informaii cerute de IFRS dac
prezentarea acestor informaii nu este semnificativ, chiar dac IFRS conin o list de
cerine specifice sau cerine minime de prezentare a informaiei. Standardul include noi
prevederi privind subtotalurile n situaiile financiare, n special, subtotalurile (a) trebuie s
fie alctuite din elemente ce cuprind valori recunoscute i evaluate n conformitate cu
IFRS; (b) s fie prezentate i marcate ntr-un mod clar i uor de neles; (c) s corespund
de la o perioad la alta; i (d) s nu fie afiate cu mai mult importan dect subtotalurile
i totalurile cerute de standardele IFRS.

21 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)


(c)

Standarde noi sau modificate care nu sunt relevante pentru activitatea


Entitii:

IFRS 14 Reglemntarea conturilor amnare (emis n ianuarie 2014, cu aplicare


pentru perioade anuale ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2016). IFRS 14 permite
celor care adopt IFRS pentru prima dat s recunoasc sumele legate de rata de
reglementare, n conformitate cu principiile de contabilitate general acceptate utilizate
anterior. Cu toate acestea, pentru a crete comparabilitatea cu entitile care aplic deja
IFRS i nu recunosc aceste sume, standardul cere ca efectul ratei de reglementare s fie
prezentat separat. O entitate care prezint deja situaii financiare IFRS nu este eligibil
pentru a aplica standardul.

Contabilizarea intereselor n entitile controlate n comun Completri la


IFRS 11 (emise la 6 mai 2014, cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd la
sau dup 1 ianuarie 2016). Aceste completri includ informaii adaugtoare privind
metoda de contabilizare a intereselor n entitile controlate n comun.

Agricultura: Plante productive Amendamente la IAS 16 i IAS 41 (emise la 30


iunie 2014 cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2016).
Amendamentele modific raportarea financiar pentru plantele productive, cum sunt via
de vie, arbori de cauciuc i palmieri de ulei, care vor trebui s fie contabilizate n acelai
mod ca i imobilizrile corporative, deoarece funcionarea lor este similar cu cea din
procesul de producie. n mod corespunztor, amendamentele au fost incluse i n
domeniul de aplicare al IAS 16, n loc de IAS 41. Rezultatul din plantele productive vor
rmne domeniul de aplicare al IAS 41.
-

Metoda punerii n echivalen n situaii financiare individuale


Amendamente la IAS 27 (emise la 12 August 2014 cu aplicare pentru perioade
anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2016). Amendamentele vor permite entitilor s
utilizeze metoda punerii n echivalen pentru contabilizarea investiiile n subsidiare,
asocierilor n participaie i entitilor asociate n situaiile lor financiare individuale.
Entiti de Investiii: Aplicarea excepiei de consolidare din Amendamentele la
IFRS 10, IFRS 12 i IAS 28 (emise n decembrie 2014 cu aplicare pentru
perioade anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2016). Standardul a fost modificat pentru a
clarifica faptul c o entitate de investiii ar trebui s evalueze la valoarea just prin profit
sau pierdere toate subsidiarele sale care sunt la rndul su entiti de investiii. n plus,
scutirea, de la ntocmirea situaiilor financiare consolidate n cazul n care entitatea-mam
sau oricare intermediar al entitii, ntocmete situaii financiare consolidate disponibile
pentru uz public, a fost modificat pentru a clarifica faptul c aceasta se aplic indiferent de
faptul dac subsidiarele sunt consolidate sau sunt evaluate la valoarea just prin profit sau

22 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)


(c)

Standarde noi sau modificate care nu sunt relevante pentru activitatea


Entitii (continuare):
pierdere n conformitate cu IFRS 10 n astfel de situaii financiare ale entitii-mame sau a
oricrei entiti-mam intermediare.
-

Vanzare sau Schimbul de active dintre Investitor i Entitile Asociate sau


Asocierile n Participaie - Amendmente la IFRS 10 i IAS 28 (emise la 11
septembrie 2014 cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd cu 1 ianuarie
2016). Aceste amendamente soluioneaz contradicia dintre prevederile IFRS 10 i
IAS 28, privind vnzarea sau schimbul de active dintre un investitor i entitate asociat sau
asociere n articipaie. Principala consecin a amendamentelor este c atunci cnd o
tranzacie implic o afacere, trebuie s fie recunoscut un ctig sau o pierdere n mrime
total. Atunci cnd o tranzacie implic active care nu constituie o afacere, chiar dac aceste
active sunt deinute de ctre o subsidiar, se recunoate un ctig sau o pierdere parial.

IFRS 16 "Contracte de leasing" (emise n ianuarie 2016 cu aplicare pentru


perioade anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2019). Noul standard prevede principiile
aferente recunoaterii, evalurii, prezentrii i dezvluirii contractelor de leasing. Toate
contractele de leasing se rezum la faptul c locatarul obine dreptul de a utiliza un activ
din momentul ncheierii contractului de leasing i de asemenea dreptul la obinerea
finanrii, n cazul n care plile de leasing sunt efectuate n ntr-o anumit perioad de
timp. Prin urmare, IFRS 16 elimin clasificarea de leasing ca fiind operaional sau financiar
aa cum este cerut de IAS 17 i, n schimb, introduce un model contabil unic aferent
operaiilor de leasing a locatarului. Locatari vor fi obligai s recunoasc: (a) activele i
datoriile aferente tuturor contractelor de leasing cu un termen mai mare de 12 luni, cu
excepia cazului n care activul de baz este de valoare nesemnificativ; i (b) reflectarea
amortizarii activelor de leasing separat de dobnda aferent contractelor de leasing n
situaia de profit i pierdere. IFRS 16 continu aplicarea cerinelor contabile fa de locator
prevzute n IAS 17. Astfel, locatorul continu s clasifice contractele sale de leasing ca
leasing operaional sau leasing financiar, i, prin urmare, s le reflecte n contabilitate n
mod diferit.

Recunoaterea activelor privind impozitul amnat pentru Pierderi nerealizate


- Amendamente la IAS 12 (emis n ianuarie 2016 cu aplicare pentru perioade
anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2017). Acest amendament a clarificat cerinele privind
recunoaterea activelor privind impozitul amnat pentru pierderi nerealizate aferente
titlurilor de crean. Entitatea va trebui s recunoasc activul privind impozitul amnat
pentru pierderile nerealizate care apar ca urmare a scontrii fluxurilor de numerar ale
instrumentelor de mprumut aplicnd rata dobnzii de pia, chiar dac entitatea i

23 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STANDARDE NOI SAU REVIZUITE I INTERPRETRI (CONTINUARE)


(c)

Standarde noi sau modificate care nu sunt relevante pentru activitatea


Entitii (continuare):
propune s rein acest instrument pn la scaden i dup obinerea sumei principale,
achitarea impozitelor nu va prevedea. Beneficiul economic concretizat n activul privind
impozitul amnat rezult din capacitatea deintorului instrumentului de datorie pentru a
obine ctiguri viitoare (lund n considerare efectul scontrii) fr plata taxelor pe aceste
ctiguri.
-

Iniiativa Dezvluirea - Amendamente la IAS 7 (emis la data de 29 ianuarie


2016 cu aplicare pentru perioade anuale ncepnd cu 1 ianuarie 2017)
Modificrile din IAS 7 vor necesita dezvluirea reconcilierii micrilor n datorii aferente
activitii financiare.

ESTIMRI I RAIONAMENTE CONTABILE CRITICE


Estimrile i raionamentele sunt evaluate continuu i au la baz experiena istoric i ali factori,
inclusiv anticiprile privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile n condiiile date.
4.1

Estimri i ipoteze contabile critice

Entitatea elaboreaz estimri i ipoteze referitoare la viitor. Estimrile contabile rezultate vor fi,
prin definiie, rareori egale cu rezultatele reale corespunztoare. Estimrile i ipotezele pentru care
exist un risc considerabil de a determina ajustri semnificative ale valorii contabile a activelor i
pasivelor n anul financiar urmtor sunt abordate n cele ce urmeaz:
a)

Duratele de via util a imobilizrilor corporale

Estimrile cu privire la durata de via util a imobilizrilor corporale sunt prezentate n politicile
contabile n nota 2.3 iar cheltuielile privind amortizarea sunt prezentate n nota 5. Majorarea
duratei de via util unui activ sau a valoarii reziduale a acestuia ar rezulta n reducerea
cheltuielilor de amortizare. Durata de via util a elementelor de imobilizri corporale este
determinat de ctre Conducere n momentul n care activul este achiziionat i este revizuit anual.
Estimrile se bazeaz pe date istorice cu active similare, precum i anticiparea unor evenimente
viitoare, care ar putea avea un impact asupra activelor, cum ar fi schimbri tehnologice.
n cazul n care durata de via util a elementelor de imobilizri corporale ar varia cu +/- 5% fa
de estimrile Conducerii, valoarea contabil a acestora ar fi cu 5,194,550 MDL mai mare sau mai
mic (2014: 5,486,977 MDL).

24 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

ESTIMRI I RAIONAMENTE CONTABILE CRITICE (CONTINUARE)


b)

Valoarea just a creanelor

Cheltuielile pentru deprecierea creanele comerciale reflect estimrile Conducerii privind


pierderile din incapacitii clienilor Entitii de a efectua plile pentru aceste creane comerciale.
Estimarea deprecierii creanelor comerciale se bazeaz pe date istorice privind clienii Entitii,
analiza pe termeni de scande i experiena de casare a creanelor.
4.2
a)

Raionamente critice utilizate la aplicarea politicilor contabile ale Entitii


Riscul de ar

Operaiunile Entitii sunt supuse riscului de ar care ncorporeaz riscurile economice, politice,
sociale i inerente n afaceri n Republica Moldova. Aceste riscuri includ aspecte care rezult din
politicile de guvernare, condiiile economice, impunerea sau modificarea unor taxe i reglementri,
precum i fluctuaiile cursului de schimb valutar. Situaiile financiare reflect estimrile Conducerii
privind impactului mediului de afaceri din Republica Moldova vis-a-vis de activitatea Entitii i i
poziia financiar a acesteia.
b)

Riscul de impozitare

Sistemul fiscal din Republica Moldova este subiectul unor interpretri variate i modificri
permanente, care pot fi aplicate retroactiv. n anumite circumstane, autoritile fiscale pot fi
agresive i arbitrare n evaluarea penalitilor i dobnzilor fiscale. Mai mult dect att, autoritile
fiscale pot face judeci arbitrare cu privire la activitatea de afaceri i la tranzacii, inclusiv
clasificarea arbitrar a activitilor Entitii atunci cnd baza de reglementare pentru aceast
decizie este considerat insuficient. Astfel, raionamentele critice ale Conducerii n gestionarea
afacerilor i tranzaciilor Entitii ar putea s nu coincid cu cele ale autoritilor fiscale. Dei
impozitul efectiv calculat pentru o tranzacie poate fi minim, penalitile ar putea s fie
semnificative, deoarece acestea sunt calculate pe baza valorii tranzaciei. Perioadele care nu au fost
verificate de ctre autoritile fiscale rmn deschise controlului fiscal i vamal n vederea
determinrii obligaiei fiscale pentru urmtorii patru ani.
c)

Continuitatea activitii

Aceste situaii financiare au fost ntocmite presupunnd c Entitatea i va continua activitatea, i,


prin urmare, ajustri referitoare la aceast incertitudine nu fost incluse n aceste situaii financiare.

25 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

IMOBILIZRI CORPORALE

Cost
Terenuri
Cldiri
Infrastructur
Utilaje i echipamente

1 Ianuarie 2015

Intrri

Ieiri

1,463,955
204,143,973
42,565,597

727,638
2,862,108

(2,581,301)

728,233,671

Transferri 31 Decembrie 2015

1,151,105
(4,914,193)
8,995,263

(4,382,018)

735,709,024
31,772,313

Vehicule
Mobilier i alte echipamente
Echipamente pentru vnzri i marketing
Calculatoare
Alte active
Ambalaje returnabile
Active n curs de execuie/construcie i
utilaj destinat instalrii
Total

26 din 51

29,787,197
14,220,571
207,387,548
4,727,777
10,805,187
79,035,436

3,627,225
7,866,930
8,346,178
211,144
1,357,921
16,818,631
5,296,071

13,248,324
1,335,619,236

(1,642,109)
(480,750)
(48,214,372)
(193,075)
(257,636)
(15,861,265)

(152,626)
(169,907)
8,092,140
(13,001,782)

47,113,846

(73,612,526)

1,463,955
206,022,716
35,070,103

21,454,125
167,519,354
4,745,846
11,735,565
88,084,942
5,542,613

1,309,120,556

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)

1 Ianuarie 2015

Intrri

Ieiri

31 Decembrie 2015

Amortizarea acumulat
Cldiri
Infrastructur
Utilaje i echipamente
Vehicule
Mobilier i alte echipamente
Echipamente pentru vnzri i marketing
Calculatoare
Alte active
Ambalaje returnabile

73,395,620
25,262,167
522,239,070
22,435,364
5,646,773
150,226,852
3,559,448
4,025,960
47,336,803

7,138,075
1,780,605
54,514,137
3,639,298
6,006,554
31,706,735
807,086
2,272,320
9,785,247

(2,581,284)
(4,382,018)
(1,642,109)
(454,854)
(48,213,853)
(187,747)
(257,636)
(7,491,410)

80,533,695
24,461,488
572,371,189
24,432,553
11,198,473
133,719,734
4,178,787
6,040,644
49,630,640

Total

854,128,057

117,650,057

(65,210,911)

906,567,203

Valoarea contabil net

481,491,179

La data de 31 Decembrie 2015, Entitatea nu deine active plasate n gaj.

27 din 51

402,553,353

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)
5

IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)

Cost
Terenuri
Cldiri
Infrastructur
Utilaje i echipamente
Vehicule
Mobilier i alte echipamente
Echipamente pentru vnzri i marketing
Calculatoare
Alte active
Ambalaje returnabile
Active n curs de execuie/construcie i
utilaj destinat instalrii
Total

28 din 51

1 Ianuarie 2014

Intrri

Ieiri

Transferri

31 Decembrie 2014

1,463,955
180,572,197
32,843,615

10,175,572

(232,931)

23,571,776
(220,659)

1,463,955
204,143,973
42,565,597

686,245,655
32,002,818
5,186,161

62,901
9,206,775

(3,565,060)
(2,558,229)
(224,620)

45,553,076
279,707
52,255

728,233,671
29,787,197
14,220,571

182,177,252
4,682,018
9,416,824

34,238,863
237,444
1,060,717

(11,189,409)
(278,612)
(17,550)

2,160,842
86,927
345,196

207,387,548
4,727,777
10,805,187

75,631,209

20,325,013

(17,087,261)

166,475

79,035,436

61,271,116

23,972,803

(71,995,595)

13,248,324

1,271,492,820

99,280,088

(35,153,672)

1,335,619,236

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)

1 Ianuarie 2014

Intrri

Ieiri

31 Decembrie 2014

Amortizarea acumulat
Cldiri
Infrastructur
Utilaje i echipamente
Vehicule
Mobilier i alte echipamente
Echipamente pentru vnzri i marketing
Calculatoare
Alte active
Ambalaje returnabile

67,069,204
24,059,831
474,942,822
20,707,558
3,428,927
122,343,252
2,960,951
1,979,444
45,329,905

6,326,416
1,435,268
50,861,309
4,286,034
2,441,690
39,056,559
877,109
2,064,067
10,261,800

(232,932)
(3,565,061)
(2,558,228)
(223,844)
(11,172,959)
(278,612)
(17,551)
(8,254,902)

73,395,620
25,262,167
522,239,070
22,435,364
5,646,773
150,226,852
3,559,448
4,025,960
47,336,803

Total

762,821,894

117,610,252

(26,304,089)

854,128,057

Valoarea contabil

508,670,926

La data de 31 decembrie 2014, Entitatea nu deine active plasate n gaj.

29 din 51

481,491,179

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

IMOBILIZRI CORPORALE (CONTINUARE)


Elemente de imobilizri corporale amortizate integral
La 31 Decembrie 2015 imobilizrile corporale includ elemente de imobilizri corporale amortizate
integral dar utilizate de ctre Companie, n valoare de 415,203,159 MDL (31 Decembrie 2014:
360,568,699 MDL). n principal, elemente de imobilizri corporale amortizate integral includ:
ambalaje returnabile n valoare de 32,546,270 MDL (31 Decembrie 2014: 29,161,268 MDL), linia de
mbuteliere n sticle n valoare de de 35,720,942 MDL (31 Decembrie 2014: 35,720,942 MDL), linia
de mbuteliere n butoaie n valoare de 12,598,718 MDL (31 Decembrie 2014 : 12,598,718 MDL),
maina de spalat sticlele 11,779,324 MDL (31 Decembrie 2014: 11,779,324 MDL ) i echipamentele
pentru vnzare i marketing n valoare de 73,866,976 MDL (31 Decembrie 2014: 76,061,712 MDL).

IMOBILIZRI NECORPORALE
2015

2014

16,436,214
1,662,758
18,098,972

14,271,518
2,164,696
16,436,214

Amortizarea acumulat
La 1 Ianuarie
Cheltuiala cu amortizarea
Ieiri
La 31 Decembrie

(12,999,384)
(1,824,761)
(14,824,145)

(11,781,025)
(1,218,359)
(12,999,384)

Valoarea contabil net


La 1 Ianuarie
La 31 Decembrie

3,436,830
3,274,827

2,490,493
3,436,830

Cost
La 1 Ianuarie
Intrri
Ieiri
La 31 Decembrie

30 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

STOCURI
31 Decembrie 2015 31 Decembrie 2014
Materii prime la cost
Materialele de ambalare (altele dect sticle i cutii)
Piese de schimb
Producie n curs de execuie, la cost
Producie finit
Mrfuri
Alte stocuri

26,594,727
24,629,306
15,395,962
9,461,656
10,660,263
3,940,126
778,778

39,884,977
25,864,012
20,577,122
11,170,130
5,674,540
781,854
2,312,840

91,460,818

106,265,475

CREANE COMERCIALE I ALTE CREANE


31 Decembrie 2015 31 Decembrie 2014
Creane comerciale
Creanele cu pri afiliate (Nota 25)

69,318,184
1,035,798

86,433,978
-

Creane comerciale net

70,353,982

86,433,978

Modificrile efectuate n provizionul Companiei pentru deprecierea creanelor comerciale sunt


urmtoarele:
2015

2014

La 1 ianuarie
Reducerea provizionului

195,040
(195,040)

La 31 decembrie

31 din 51

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

CREANE COMERCIALE I ALTE CREANE (CONTINUARE)


Analiza vechimii creanelor comerciale este urmtoarea:
2015

2014

Performante
Restante, dar nedepreciate
Sub 30 de zile
ntre 30 i 60 zile
Total restante, dar nedepreciate

27,929,383

48,164,379

36,643,870
5,780,729
42,424,599

19,808,493
18,461,106
38,269,599

Total

70,353,982

86,433,978

Calitatea activelor financiare care nu sunt restante i nici depreciate pot fi evaluate prin referire la
informaii istorice despre contrapri. Aceste contrapri nu au un rating de credit extern i sunt
clienii existeni (mai mult de 6 luni), cu nici o implicaie negativ n trecut. Creanele de la
distribuitori sunt asigurate prin garanii bancare obinute n favoarea Companiei de pn la nivelul
de 98% din totalul creantelor comerciale (31 decembrie 2014: 87%) n favoarea Entitii din partea
clienilor.

NUMERAR I ECHIVALENTE DE NUMERAR


31 Decembrie 2015 31 Decembrie 2014
Numerar
Disponibiliti n bnci:
- Depozite bancare la vedere
- Depozite bancare la termen, cu scadena mai
mic de 3 luni

10

6,286

3,841

39,997,028

46,499,446

69,714,450

109,717,764

46,503,287

INVESTIII PE TERMEN SCURT


31 Decembrie 2015 31 Decembrie 2014
Disponibiliti n bnci:
- Depozite bancare la termen cu scadena mai
mare de 3 luni

32 din 51

41,282,850

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

11

ALTE ACTIVE PE TERMEN SCURT


31 Decembrie 2015

31 Decembrie 2014

3,205,876
222,063
19,734,009

2,064,952
1,325,028
734,592

23,161,948

4,124,572

Cheltuieli n avans
Avansuri acordate furnizorilor
Alte creane

Alte creane includ creane pentru malul vndut n sum de 18,070,925 MDL (31 decembrie 2014:
0 MDL) i decontri cu bugetul privind alte taxe n sum de 865,247 MDL
(31 decembrie 2014: 394,283 MDL).

12

CAPITAL SOCIAL
Numrul total de aciuni ordinare autorizate este de 1,600 mii de aciuni (31 decembrie 2014: 1,600
mii de aciuni), cu o valoare nominal de 25 MDL pentru o aciune (31 decembrie 2014: 25 MDL
pentru o aciune).
n 2015 Entitatea a declarat dividende in valoare de 22,70 MDL pe aciune, cu un total de
36,318,229 MDL (2014: 7,999,610 MDL).
Structura acionarilor este urmtoare:

Efes Breweries International B.V.


Ali acionari

33 din 51

Suma

2015
Procentaj,
%

Suma

2014
Procentaj,
%

38,729,250
1,268,823

96.83
3.17

38,729,250
1,268,823

96.83
3.17

39,998,073

100

39,998,073

100

NOTE LA SITUAII FINANCIARE


PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

13

DATORII COMERCIALE I ALTE DATORII

Datorii comerciale
Sume datorate prilor afiliate (Nota 25)
Sume datorate pentru achiziia imobilizrilor
corporale
Avansuri primite

14

31 Decembrie 2015

31 Decembrie 2014

54,615,888
15,776,598

55,984,051
12,534,459

3,948,882
789,555

2,750,656
388,165

75,130,923

71,657,331

31 Decembrie 2015

31 Decembrie 2014

5,066,173
1,858,146
847,386
749,424
1,245,208

5,963,346
2,301,745
801,989
5,523,887
1,469,527

9,766,337

16,060,494

ALTE DATORII CURENTE

Datorii privind impozitele, altele dect


impozitul pe profit
Datorii privind concediile neutilizate
Sume datorate acionarilor
Datorii privind remunerarea muncii
Alte datorii

Alte datorii curente includ provizionul pentru pensii n valoare de 879,662 MDL (31 decembrie
2014: 908,732 MDL).

34 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

15

IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT


Analiza creanelor i datoriilor privind impozitul pe profit amnat este urmtoarea:
2015

2014

639,708

613,102

8,457,844

8,496,768

7,818,136

7,883,666

Creane privind impozitul pe profit amnat:


- Creane privind impozitul pe profit amnat de a fi recuperate
n termen de 12 luni
Datorii privind impozitul pe profit amnat:
- Datorii privind impozitul pe profit amnat de a fi recuperate
dup mai mult de 12 luni
Datorii privind impozitul pe profit amnat (net)

Modificarea brut n contul de impozit pe profit amnat este urmtoarea:


2015

2014

La 1 ianuarie
Cheltuial/ (venit) privind impozitul pe venit amnat reflectat n
situaia profitului sau pierderii (Nota 23)

7,883,666

6,040,081

(65,530)

1,843,585

La 31 decembrie

7,818,136

7,883,666

Modificarea n creane i datorii privind impozitul pe profit amnat n decursul anului este
urmtoarea:

Active privind impozitul pe profit amnat

Provizioane

Pierderi
fiscale

Total

La 1 ianuarie 2014
Cheltuiala /(venitul) n situaia profitului sau pierderii

(1,059,665)
446,563

(1,066,019)
1,066,019

(2,125,684)
1,512,582

La 31 decembrie 2014
Cheltuiala /(venitul) n situaia profitului sau pierderii

(613,102)
(26,606)

(613,102)
(26,606)

(639,708)

La 31 decembrie 2015

35 din 51

(639,708)

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

15

IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT (CONTINUARE)

Datorii privind impozitul pe profit amnat

Deprecierea n
scopuri fiscale

Altele

Total

La 1 ianuarie 2014
Cheltuiala n situaia profitului sau pierderii

8,153,475
343,293

12,290
(12,290)

8,165,765
331,003

La 31 Decembrie 2014
Cheltuiala n situaia profitului sau pierderii

8,496,768
(38,924)

8,496,768
(38,924)

La 31 Decembrie 2015

8,457,844

8,457,844

Creanele privind impozitul pe profit amnat sunt recunoscute cu privire la pierderile fiscale
reportate n msura n care este probabil realizarea beneficiului fiscal aferent din profitul
impozabil viitor.

16

VENITURI DIN VNZARE

2015

2014
(raportat)

Reclasificare
(nota 2.23)

2014
(retratat)

Vnzri de bere produs


Vnzri de alte produse
Vnzri de bere importat

762,034,334
42,540,718
12,408,720

729,047,830
43,511,905
8,663,094

729,047,830
43,511,905
8,663,094

Total vnzrile brute

816,983,772

781,222,829

781,222,829

(125,150,312)

(107,686,145)

(7,442,508)

(115,128,653)

691,833,460

673,536,684

(7,442,508)

666,094,176

Minus: Reduceri i
retururi
Total vnzri nete

36 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

17

COSTUL VNZRILOR

Materie prim (Nota 7)

2015

2014
(raportat)

Reclasificare
(nota 2.23)

2014
(retratat)

264,830,896

254,858,164

254,858,164

67,118,016
36,285,249

53,912,295
35,475,534

10,602,769
-

64,515,064
35,475,534

19,023,124
18,719,958
6,339,458
909,739

18,143,118
15,297,852
4,058,199
929,296

18,143,118
15,297,852
4,058,199
929,296

413,226,440

382,674,458

10,602,769

393,277,227

2015

2014
(raportat)

Reclasificare
(nota 2.23)

2014
(retratat)

45,237,332

59,993,966

(10,602,769)

49,391,197

31,314,777

38,097,049

38,097,049

43,938,121

36,879,692

36,879,692

19,918,792
4,272,333

26,879,460
3,927,219

(7,442,508)
-

19,436,952
3,927,219

144,681,355

165,777,386

(18,045,277)

147,732,109

Depreciere i amortizare (Nota


5, 6)
Energia electric, gaz i ap
Cheltuieli cu salarii i
contribuii sociale (Nota 22)
Reparaii i ntreinere
Costul berii achiziionate
Alte costuri

18

CHELTUIELI DE DISTRIBUIRE

Cheltuieli cu deprecierea i
amortizarea (Nota 5, 6)
Cheltuieli de marketing i
publicitate
Cheltuieli cu salarii i contribuii
sociale (Nota 22)
Cheltuieli de transport i
distribuie
Alte cheltuieli de distribuire

Alte cheltuieli includ cheltuieli cu serviciile de comunicatie, cheltuieli de intretinere si reparatie


cladiri si alte cheltuieli de intretinere si reparatie a utilajului de vinzari.

37 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

19

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Cheltuieli cu salariile i contribuii sociale (Nota 22)


Cheltuieli privind management tehnic i licene
Cheltuieli cu deprecierea i amortizarea (Nota 5, 6)
Cheltuieli privind impozite i taxe
Cheltuieli de asigurare
Cheltuieli de reparaie i ntreinere
Cheltuieli privind telecomunicaiile
Cheltuieli de deplasare
Cheltuieli de audit i consultan
Cheltuieli de reprezentare
Donaii
Alte cheltuieli administrative

2015

2014

33,636,671
13,452,537
5,132,527
2,525,193
2,828,279
961,182
674,600
1,090,955
638,665
568,082
521,602
9,269,299

35,968,010
11,557,342
4,227,761
2,217,341
2,194,916
821,258
795,685
737,122
626,225
610,162
498,657
8,093,977

71,299,592

68,348,456

Alte cheltuieli sunt formate n mare parte din cheltuielile de IT 3,075,413 lei (2014: 2,468,830 lei),
servicii paz 1,197,957 lei (2014: 1,139,506 lei) i servicii de curenie 1,096,312 lei (2014: 1,061,840
lei).

20

ALTE (CHELTUIELI)/VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri nete din ieirea imobilizrilor corporale


Pierderi tehnologice
Venituri nete din vnzarea materialelor i deeurilor
Alte venituri din exploatare

2015

2014

313,826
(8,214,619)
4,950,333
1,223,568

1,480,808
(6,166,535)
1,809,837
2,447,259

(1,726,891)

(428,631)

Alte venituri din exploatare includ reduceri comerciale obtinute de la furnizori 390,306 lei
(2014: 701,247 lei), venit din dividente 385.815 lei (2014: 467.881 lei) i veniturile din arenda
imobilului 181,552 lei (2014: 41,517 lei).

38 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

21

COSTURI DE FINANARE, NETE


2015
Venituri de finanare
Venituri din dobnzi la depozite bancare
Costuri de finanare
Cheltuieli cu dobnzile la mprumuturi
Taxe i comisioane bancare
Pierderi nete din diferenele de curs valutar

1,879,102

1,805,795

(842,760)
(1,465,092)
(2,307,852)

(325,534)
(866,959)
(5,951,903)
(7,144,396)

(428,750)

(5,338,601)

2015

2014

76,012,272
3,987,843
16,597,801

72,402,212
3,873,427
14,715,181

96,597,916

90,990,820

386
368

399
373

Costuri de finanare, nete

22

2014

CHELTUIELI PRIVIND BENEFICIILE ANGAJAILOR

Cheltuieli cu remunerarea personalului


Cheltuieli cu beneficiile
Cheltuieli privind contribuiile sociale

Numrul mediu de angajai pe parcursul anului


Numrul angajailor la sfritul anului

39 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

23

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT


Rata impozitul pe profit pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2015 a constituit 12% (2014: 12%).
2015

2014

Impozitul curent pe profit


Cheltuial/(Venit) privind impozitul pe venit amnat
reflectat n situaia profitului sau pierderii (nota 15)

10,862,104

6,259,769

(65,529)

1,843,585

Cheltuiala cu impozitul pe profit

10,796,575

8,103,354

Impozitul pe profitul al Companiei, difer de suma teoretic care ar rezulta dac s-ar utiliza rata
impozitului aplicabil profitului, astfel:

Profit nainte de impozitare


Impozitul calculat la rata aplicabil de 12 % (2014: 12%)
Efecte ale:
- Veniturilor neimpozabile
- Cheltuielilor nedeductibile n scopuri fiscale
- Corectarea cheltuielii cu impozitul pe profit aferent
anului precedent
Cheltuiala cu impozitul pe profit

2015

2014

60,470,431

50,969,152

7,256,452

6,116,298

(56,318)
4,304,793

(429,286)
2,416,342

(708,352)

10,796,575

8,103,354

Compania a corectat impozitul pe profit al anilor precedenti, conform scrisorii Ministerului


Finanelor Nr. 14/3-06/25 din 11.02.2015.

40 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

24

REZULTATUL PE ACIUNE DE BAZ

Profitul net atribuibit acionarilor, pentru rezultatul de


baza pe aciuni
Numrul de aciuni ordinare, pentru rezultatul de
baza pe aciuni
Rezultatul pe aciune (MDL pe aciune)
- de baz
- diluat

41 din 51

2015

2014

49,673,856

42,865,798

1,599,922

1,599,922

31.05
31.05

26.79
26.79

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

25

TRANZACII CU PRILE AFILIATE


n anul 2015 Entitatea ncheie tranzacii cu prile afiliate pentru activiti comerciale.

Pri afiliate

Tipul relaiilor

EFES Breweries International Entitatea mam


Oyex GMBH

Entitate afiliat entitii


mam

Efes Ukraine PJSC

Subsidiar a entitii
mam
Entitate afiliat entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam
Entitate afiliat entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam
Entitate afiliat entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam

SAB MILLER BRANDS


EUROPE

Subsidiar a entitii
mam

Moscow Efes Brewery ZAO


Anadolu Efes Biracilik
VE Malt Sanayi A.S.
Lomisi
ABH Anadolu Bilisim
Hizmetleri
SAB Miller International B.V.
Ursus Breweries
Efestur

EFES PAZARLAMA

Subsidiar a entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam
Subsidiar a entitii
mam

Directori

Conducerea Entitii

PLZENSKY PRAZDROZ
EFES KAZAKHSTAN JSC
URSUS BREWERIES S.A.
EFES UKRAINE LLC
GROLSCHE
BIERBROUWERIJ

Tipul tranzaciei
Dividende pltite
Procurarea materialelor
Procurarea berii i
materialelor
Suport managerial/
Procurarea serviciilor

2015

2014

35,166,159

7,745,850

20,064,212 21,463,417
3,349,883

1,910,298

9,020,696

6,989,285

Vinzarea materialelor
Procurarea serviciilor de
support SAP

1,523,442

1,709,620

1,696,384

Royalty

2,105,532

2,387,405

Royalty

1,356,466

468,051

134,781

20,029,066

17,811,939

3,695,299

418,487

Procurarea materialelor

84,853

Procurarea materialelor

1,238,018

Vinzarea berii

3,712,489

Vinzarea berii

5,666,779

Royalty

163,052

Vinzarea berii si materiale

532,598

Procurarea serviciilor
Vinzarea berii
Procurarea berii si
materialelor pentru
marketing

Remunerare

27,444,743 28,469,190

Numele companiei cu drepturi de control final este Anadolu Efes Biracilik VE Mal Sanayii AS.
Remunerarea Conducerii reprezint beneficii pe termen scurt oferite angajailor.

42 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

25

TRANZACII CU PRILE AFILIATE (CONTINUARE)


Solduri la sfrit de an rezultate din vnzri/cumprri de bunuri/servicii:
31 decembrie 2015

31 decembrie 2014

9,020,696
432,375
2,408,721
286,601
1,202,919
2,169,678
58,610
196,998

6,989,286
532,089
4,205,743
313,147
494,194
-

15,776,598

12,534,459

2015

2014

35,957
534,458
521,680
(56,297)

1,035,798

Datorii ctre prile afiliate


Anadolu Efes Biracilik VE Malt Sanayi A.S.
SABMILLER INTERNATIONAL BV
Oyex GMBH
ABH Anadolu Bilisim Hizmetleri
Moscow Efes Brewery ZAO
SAB MILLER BRANDS EUROPE
GROLSCHE BIERBROUWERIJ
Ursus Breweries S.A.

Creane de la prile afiliate


EFES UKRAINE PJSC
EFES UKRAINE LLC
EFES PAZARLAMA VE DAG
URSUS BREWERIES S.A.

Soldurile aferente prilor afiliate nu sunt garantate i nu sunt purttoare de dobnd.

26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL


Prezentare general
Entitatea este expus la urmtoarele riscuri ca rezultat al utilizrii instrumentelor financiare:
-

Riscul de credit
Riscul de lichiditate
Riscul de pia, inclusiv riscul valutar i riscul dobnzii

Politicile Entitii de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica i analiza riscurile cu
care se confrunt Entitatea, pentru a stabili limitele adecvate de risc i control, precum i pentru a
monitoriza riscurile i aderarea la limite. Politicile de gestionare a riscului i a sistemelor sunt
revizuite periodic pentru a reflecta schimbrile n condiiile de pia i activitile Entitii.
43 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


Entitatea, prin intermediul cursurilor de formare, standardelor i procedurilor de management, i
propune s dezvolte un mediu de control disciplinat i constructiv, n care toi angajaii s neleag
rolurile i obligaiile lor.
n situaiile financiare sunt incluse i alte informaii cantitative. Expunerea la riscurile de credit,
lichiditate i de piaa apare n cadrul activitii operaionale a Entitii.
26.1

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierderi financiare pentru Companie care ar putea aprea n cazul n
care un client sau partener la un activ financiar nu reuete s i ndeplineasc obligaiile
contractuale. Riscul de credit este determinat de numerar i echivalente de numerar, depozite la
bnci i instituii financiare, precum i de expunerile legate de creditare fa de clienii Entitii.
Valoarea contabil a activelor financiare reprezint expunerea maxim la riscul de credit.
Expunerea maxim la riscul de credit la data de raportare a fost:

Creane
Numerar i echivalente de numerar
Depozite la bnci cu scadena mai mare de
3 luni

31 Decembrie 2015

31 Decembrie 2014

70,353,982
109,717,764

86,433,978
46,503,287

41,282,850

Creane comerciale
Expunerea Entitii la riscul de credit este influenat n principal de caracteristicile individuale ale
fiecrui client (distributor). Entitatea are aproximativ 16 clienri. Entitatea a stabilit o politic de
credit n care fiecare client nou este analizat individual pentru bonitate nainte ca Entitatea s ofere
termenii i condiiile de livrare standard. n plus, Entitatea cere garanii bancare n favoarea sa, de
la toi distribuitorii si. Entitatea stabilete un provizion pentru depreciere care reprezint
estimarea pierderilor privind creanele comerciale i investiii. Principalele componente ale acestui
provision sunt pierderile specifice care se refer la expuneri semnificative n mod individual.
Entitatea deine drept garanie pentru creanele comerciale garanii bancare de la distribuitorii si
n valoare de 103,400,000 MDL (2014: 100,500,000 MDL).

44 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


26.1

Riscul de credit (continuare)

Numerar, echivalente de numerar i investiii pe termen scurt


La data de 31 Decembrie 2015, Entitatea deine disponibiliti n bncile locale, sub form de
depozite bancare la vedere n sum de 39,997,028 MDL (31 decembrie 2014: 46,499,446 MDL),
depozite bancare la termen cu scadena mai mic de 3 luni de la data bilanului n sum de
69,714,450 MDL (31 decembrie 2014: 0 MDL) i depozite bancare la termen cu scadena mai mare
de 3 luni de la data bilanului n sum de 41,282,850 MDL (31 decembrie 2014: 0 MDL). Nici una
dintre aceste bnci nu are ratinguri de credit externe.
26.2

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul c Entitatea nu va avea capacitatea s-i ndeplineasc obligaiile
sale financiare, pn la scadena acestora.
Abordarea Entitii asupra gestionrii lichiditii este asigurarea, pe ct posibil, a suficienei
lichiditilor pentru a-i ndeplini obligaiile sale pn la scaden, att n condiii normale, ct i n
cele de criz, fr a suporta pierderi inacceptabile sau a risca deteriorarea reputaiei Entitii.

45 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)
26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


26.2

Riscul de lichiditate (continuare)

n tabelul de mai jos sunt prezentate sumele fluxurilor contractuale neactualizate a numerarului la 31 Decembrie 2014 i 31 Decembrie 2015:
Mai puin de 3 luni

De la 3 pn la 12 luni

Total

Datorii comerciale
Alte datorii curente1

(74,449,181)
(3,454,956)

(681,742)
-

(75,130,923)
(3,454,956)

Total datorii monetare

(77,904,137)

(681,742

(78,585,879)

31 Decembrie 2014
Datorii monetare
Datorii comerciale
Alte datorii curente1

(65,261,176)
(8,627,621)

(6,396,155)
-

(71,657,331)
(8,627,621)

Total datorii monetare

(73,888,797)

(6,396,155)

(80,284,952)

31 Decembrie 2015
Datorii monetare

1 Analiza

scadenei se aplic doar n cazul instrumentelor financiare i, prin urmare oligaiile non-financiare nu au fost incluse.

46 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


26.3

Riscul de pia

Riscul de pia este riscul ca modificarea preurilor de pia, cum ar fi ratele de schimb valutar,
ratele dobnzilor i la preurile de capitaluri proprii va afecta veniturile Entitii sau valoarea
participaiilor sale n instrumentele financiare. Obiectivul gestionrii riscului de pia este de a
gestiona i controla expunerile la riscul de pia n parametri acceptabili, concomitent cu
optimizarea returnrilor.
Expunerea la riscul valutar
Entitatea este expus la riscul valutar ca urmare achiziiilor i mprumuturilor care sunt exprimate
ntr-o alt moned dect monedele funcionale respective. Valutele n care aceste tranzacii sunt
exprimate n primul rnd sunt EUR i USD.
Expunerile tranzacionale ale Entitii genereaz ctiguri sau pierderi n valut, care sunt
recunoscute n situaia profitului sau pierderii. Aceste expuneri cuprind activele i datoriile
monetare ale Entitii, care nu sunt exprimate n moneda funcional a Entitii.

47 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)
26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


26.3

Riscul de pia (continuare)

Expunerile la riscul valutar ale Entitii bazate pe sume teoretice la 31 Decembrie 2015 au fost urmtoarele:

Active monetare
Numerar i echivalente de numerar
Investiii pe termen scurt
Creane comerciale
Total active monetare
Datorii monetare
Datorii comerciale
Total datorii monetare
Poziia net

Rubla
ruseasc

GBP

MDL

Total

Euro

Dolari SUA

11,306,940

8,038,456

287,790
11,594,730

90,372,366
41,282,850
1,950,153
133,605,371

294,693
294,693

67,821,346
75,859,802

109,717,764
41,282,850
70,353,982
221,354,596

31,289,212
31,289,212

13,576,440
13,576,440

1,622,822
1,622,822

28,642,449
28,642,449

75,130,923
75,130,923

(19,694,482)

120,028,931

(1,622,822)

294,693

47,217,353

146,223,673

Sumele in Lei MDL sunt prezentate n scop de reconciliere i nu expun Entitatea la riscul valutar, deoarece aceasta este moneda funcional a
Entitii

48 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)
26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


26.3

Riscul de pia (continuare)

Expunerile la riscul valutar ale Entitii bazate pe sume teoretice la 31 Decembrie 2014 au fost urmtoarele:

Active monetare
Numerar i echivalente de numerar
Creane comerciale
Total active monetare
Datorii monetare
Datorii comerciale
Total datorii monetare
Poziia net

49 din 51

Euro

Dolari SUA

Rubla Ruseasc

Hrivna
Ucrainean

7,914,562
7,914,562

23,442,585
23,442,585

15,146,140
86,433,978
101,580,118

46,503,287
86,433,978
132,937,265

36,864,773
36,864,773

13,304,925
13,304,925

710,342
710,342

1,708,187
1,708,187

18,680,939
18,680,939

71,269,166
71,269,166

(28,950,211)

10,137,660

(710,342)

(1,708,187)

82,899,179

61,668,099

MDL

Total

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


26.3

Riscul de pia (continuare)

O cretere/scdere de 10% a ratelor oficiale de schimb valutar a EUR, USD, Rublei ruseti, Lirei
sterline i Hrivnei Ucrainene la data de raportare ar fi sporit/ (redus) profitul cu 9,900,631 MDL
(2014: (2,006,262) MDL). Aceast analiz presupune c toate celelalte variabile rmn constante.
Fluxul de numerar i riscul valorii juste a dobnzii
innd cont de faptul c Entitatea nu are mprumuturi pe termen lung la 31 decembrie 2015,
aceasta nu este expus unui risc semnificativ a ratei dobnzii.
O serie de politici contabile ale Entitii, precum i notele la situaiile financiare necesit
determinarea valorii juste att pentru activele i datoriile financiare precum i pentru cele nonfinanciare. Valorile juste au fost determinate n scopuri de msurare i/sau prezentare, bazate pe
urmtoarele metode. Atunci cnd este cazul, sunt prezentate informaii suplimentare cu privire la
ipotezele fcute n determinarea valorilor juste n notele specifice pentru respectivul activ sau pasiv.
26.4

Gestionarea capitalului

Politica Entitiii este de a menine o baz de capital puternic, astfel nct s i pstreze
investitorii, creditorii, ncrederea pe pia i s susin dezvoltarea viitoare a afacerii. Entitatea
monitorizeaz rentabilitatea capitalului, pe care Entitatea l definete ca venit net din exploatare
raportat la capitalurile proprii totale.

Profit din exploatare


Total capital propriu
Rentabilitatea capitalului

2015

2014

60,899,181
645,219,688

56,307,753
631,864,061

9.44%

8.91%

Cresterea ratei de rentabilitate a capitalului n 2015 a fost influenat de majorarea profitului din
exploatare (+8,2%), cu o rat mai mare dect creterea capitalului propriu (+2,1%).

50 din 51

EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY S.A.


NOTE LA SITUAII FINANCIARE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(Toate sumele sunt n MDL, dac nu este stabilit altfel)

26

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CAPITAL (CONTINUARE)


26.5

Riscul de ar

Entitatea, datorit activitii sale, depinde semnificativ de economia i piaa financiar a Republicii
Moldova. Republica Moldova prezint anumite caracteristici ale unei piee n curs de dezvoltare, de
asemenea, fiind afectat de criza financiar global. Legislaia fiscal, valutar i vamal a
Republicii Moldova este supus numeroaselor interpretri i schimbrilor frecvente.
Evoluia economic viitoare a Republicii depinde n mare parte de eficiena msurilor economice,
financiare i monetare implementate de Guvern, de rnd cu evoluiile fiscale, legale, regulatorii i
politice.
Conducerea este n imposibilitatea de a anticipa toate evoluiile care ar putea avea un impact
asupra acestei industrii i economiei n general i, n consecin ce efect ar putea avea asupra
situaiei financiare viitoare a Entitii. Cu toate acestea, Conducerea consider c a ntreprins toate
msurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea i dezvoltarea afacerilor Entitii n condiiile
actuale.

27

ANGAJAMENTE I CONTINGENE
Entitatea are angajamentul de a cumpra imobilizri corporale n sum de 5,382,497MDL
(31 Decembrie 2014: 17,584,482 MDL) i stocuri n sum de 55,907,537 MDL, incluznd mal i
ambalaje (31 Decembrie 2014: 60,736,008 MDL).
Nu exist scrisori de garanii acordate Entitii i nici scrisori de ipotecare cu privire la orice activ al
Entitii.

51 din 51