Sunteți pe pagina 1din 44

PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI

CLASA A

-A

SPECIALIZAREA: ............................
DIRIGINTE PROF. ...............................
PROMOIA......................

An colar.................................
DOMENIUL: Educatie si formare
SCOP: Planificarea activitatilor educative

A pretinde oamenilor mereu eforturi sporite,


fara insa a te ghida dupa o serie de principii,
aceasta este o cale care nu duce la nimic bun
W. E. Deming

Cuprinsul caietului dirigintelui :


Cap. I. Proiectarea activitatii educative
I.1. Structura anului scolar

I.2. Programa Consiliere si orientare


I.3. Planificarea orelor de consilire si orientare (planificare anuala si semestriala)
I.4. Planificarea activitatii educative (in afara orelor de consiliere si orientare)
I.5. Modele de proiecte pentru ora de dirigentie
I.6. Modele de fise / chestionare / teste / materiale didactice utilizate in cadrul orelor de dirigentie
Cap. II. Organizarea grupului educational
II.1. Atributiunile dirigintelui
II.2. Orarul clasei
II.3. Colectivul de elevi ai clasei / Componenta clasei (Date personale)
II.4.Colectivul de conducere a clasei / Responsabilitatile elevilor in cadrul colectivului
Cap. III Parteneri si colaboratori in activitatea educativa
III.1. Profesorii
a) Tabel nominal cu colectivul didactic al clasei
b) Statutul Consiliului Profesoral al Clasei
c) Procese verbale ale Consiliului Clasei
d) Dovezi ale activitatilor educative / derulate in colaborare cu profesorii clasei / alti profesori ai scolii
III.2. Familia
a) Model de parteneriat scoala familie
b) Comitetul de parinti al clasei
c) Planificarea edinelor cu prinii si tematica acestora
d) Tabel cu evidenta discutiilor individuale / de grup purtate cu parintii
e) Procese verbale ale sedintelor / lectoratelor cu parintii
III.3. Consilierul psihopedagog / Coordonatorul cu programe si proiecte educative / Responsabilul
comisiei de disciplina
a) Tabel cu evidenta discutiilor /activitatilor derulate in parteneriat / colaborare cu : consilierul
psihopedagog / coordonatorul cu programe si proiecte educative / responsabilul Comisiei de disciplina,
in vederea imbunatatirii activitatii educative
III.4. Parteneri /Colaboratori ai activitatilor extracurriculare
a) Tabel cu evidenta activitatilor extracurriculare derulate cu clasa
b) Tabel cu evidenta elevilor implicati in activitati scolare si extrascolare
Cap. IV. Profilul psihopedagogic al grupului educational si al elevilor
IV.1. Caracteristici ale grupului educational
a) Fisa de monitorizare a clasei (Obs: pornind de la aceasta fisa mai pot fi elaborate tabele nominale cu:
elevii navetisti, elevii cu burse sociale, elevii cu CES etc.)
b) Oglinda clasei
b) Caracterizarea generala a clasei
IV.2. Caracterizarea psihopedagogica a elevilor
a) Fisa psihopedagogica pentru fiecare elev
b) Plan de interventie educationala individualizata (pentru elevii cu situatii de risc)
c) Fisa de orientare scolara si profesionala
d) Tabel cu situatia optiunilor scolare si profesionale
Cap. V. Situatii de final de an scolar
V.1. Situatia scolara
V.2. Situatia absentelor

POSTULATE ALE ACTIVITII DIRIGINTELUI

1. Luai copiii n serios, sunt fiine umane cu resurse i disponibiliti


de educare i adaptare, de care suntei responsabili;
2. Respectai i ncurajai demnitatea uman;
3. Investii druire i afectivitate, dovedii moralitate n orice situaie;
4. Fii ateni cu aspectul dumneavoastr estetic;
5. Fii capabil de contacte umane, de nelegere, dovedii rbdare
pentru formarea viitoarelor caractere;
6. Bazai-v pe disciplin, dar stimulai entuziasmul i imaginaia;
7. Admonestai, dar nu uitai s i ncurajai;
8. Fii dispui s glumii, dar pstrai limitele decenei;
9. Respectai copilul ca i el s v respecte pe dumneavoastr;
10. Comportai-v n orice mprejurare astfel nct s fii un model
reproductibil pe scar social pentru generaii ntregi;
11. Nu asociai corectarea cu pedeapsa;
12. Fii atrgtori prin tonul vocii, expresia feei, gestic;
13. Accentuai comportamentele i trsturile pozitive de caracter
ale dumneavoastr i ale celor din jur, inclusiv ale elevilor
dumneavoastr;
14. Apreciai favorabil i cea mai mic realizare a copilului;
15. Fii corect n orice evaluare pentru c simul dreptii e chiar
mai accentuat la un copil dect la o persoan matur;
16. Asigurai anse de reuit fiecrui copil;
17. Iertai greeala, pedepsii doar vina

Cap. I. Proiectarea activitatii educative

I.1. Structura anului scolar


I.2. Programa Consiliere si orientare (minim-Tabelul de corelare a competentelor si
continuturilor)
I.3. Planificarea orelor de consilire si orientare (planificare anuala si semestriala)
I.4. Planificarea activitatii educative (in afara orelor de consiliere si orientare):
* Obiective educative (minim 3)
*Grafic de atingere a obiectivelor EDUCATIVE
Obiectiv

Activitati educative vizate Colaboratori /

vizat

Termen

Parteneri

I.5. Modele de proiecte pentru ora de dirigentie (minim 2 proiecte didactice, corelate temelor
din planificarile semestriale)
I.6. Modele de fise / chestionare / teste / materiale didactice utilizate in cadrul orelor de
dirigentie (minim 5 fise / teste /chestionare / materiale didactice utilizate dovezi ale
utilizarii acestora!)

I.4. PLANIFICAREA ACTIVITATII EDUCATIVE (IN AFARA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE):


A. Obiective educative:
O.1....
O.2. ..
O.3.

B.Graficul activitatilor educative


Obiectiv vizat

O.1...
.
.

O.2...
.
.

O.3...
.
.

Activitati educative vizate

Colaboratori /
Parteneri

Termen

Cap. II. Organizarea grupului educational

II.1. Atributiunile dirigintelui


II.2. Orarul clasei
II.3. Colectivul de elevi ai clasei / Componenta clasei (Date personale)
II.4.Colectivul de conducere a clasei / Responsabilitatile elevilor in cadrul colectivului

ATRIBUTIUNI GENERALE ALE DIRIGINTELULUI :


Se implica direct in actiuni privind planificarea, organizarea si derularea de activitati educative cu elevii clasei
Numete, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; i repartizeaz sarcini i organizeaz, mpreun cu acesta, colectivul de elevi
al clasei
Estetizeaza si ergonomizeaza clasa, determina si conserva ordinea si curatenia acesteia;
Coordoneaz activitatea Consiliului clasei
Colaboreaz cu toi profesorii clasei i, dup caz, cu consilierul colar, n vederea armonizrii influenelor educative i pentru a
asigura coeziunea clasei de elevi
Prezint, elevilor i prinilor, prevederile ROFUIP i ale regulamentului intern
mpreun cu directorul i consilierul educativ ncheie cu elevii i prinii n scris un protocol de parteneriat analizat sintetic anterior cu
directorul i comisia diriginilor.

Organizeaza comitetul de parinti, in vederea sprijinirii activitatilor clasei si ale scolii;


Urmrete frecvena elevilor, cerceteaz cauzele absenelor unor elevi i informeaz familia elevului, periodic
Motiveaz absenele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al colii sau, dup caz, eliberate de medicul de
familie, precum i n baza cererilor personale, motivate, ale prinilor, aprobate de director ( in termenul legal stabilit de ROFUIP)
Analizeaz, periodic, situaia la nvtur a elevilor, monitorizeaz ndeplinirea ndatoririlor colare de ctre toi elevii, iniiaz
consultaii periodice cu prinii;
Informeaz, n scris, familiile elevilor, n legtur cu situaiile de corigen, sancionri disciplinare, nencheierea situaiei colare sau
repetenie;
Felicit, n scris, prinii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepionale obinute de copiii lor la nvtur sau n cadrul activitilor
extracolare; nmneaz elevilor diplome i premii la festivitatea organizat la sfritul fiecrui an colar;
Organizeaz ntlniri i discuii cu prinii, care se pot desfura pe grupe, individual sau n plen, se consulta cu acetia in legtura cu
cauzele i msurile care vizeaz progresul colar al copiilor lor i-I informeaz pe acetia despre absenele i comportamentul
elevilor, despre potenialele situaii de corigene, de amnare a ncheierii situaiei colare i de aplicare a unor sanciuni disciplinare
Consiliaza elevii si parintilor in cazuri speciale : criza de personalitate, afectiuni diverse, absenteism, abandon scolar, insucces scolar,
abateri grave, stari conflictuale etc.;
Informeaz elevii i pe prinii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la bacalaureat, la precum i la certificarea
competenelor profesionale i la metodologia de continuare a studiilor, dup finalizarea nvmntului obligatoriu
Organizeaz, mpreun cu consilierul colar, aciuni de orientare colar i profesional;
Elaboreaza situatia insertiei profesionale si educationale a absolventilor unui nivel scolar (pentru dirigintii claselor terminale)
Se preocupa de cunoasterea personalitatii fiecarui elev si completeaza obligatoriu fisele:
*fisa de monitorizare a elevilor cu risc de inadaptare psiho-socio-scolara
*fisa psihopedagogica pentru fiecare elev
*fisa de risc (pentru elevii cu risc ridicat de inadaptare psiho-socio-scolara)
Consulta, gestioneaza si completeaza documentele scolare :
documente ce trebuie consultate de catre diriginte :
Legea Invatamantului
Statutul cadrelor didactice
Regulamentul scolar (ROFUIP si ROI)
Conventia cu privire la drepturile omului / Conventia cu privire la drepturile copilului
documente ce trebuie completate de catre diriginte :
catalogul clasei :
Se completeaza la inceputul fiecarui an scolar in conformitate cu instructiunile inscrise pe
prima pagina a acestuia. In plus, dirigintele trebuie:
sa completeze situatia statistica la sfarsitul fiecarui semestru si an scolar
sa stabileasca prin consultare cu consiliul clasei media la purtare pentru fiecare elev si sa o inscrie in catalog
sa tina evidenta absentelor elevilor (totale, motivate/ nemotivate); sa trimita catre familiile elevilor avize de preexmatriculare /
exmatriculare (conform ROFUIP si ROI) si sa le consemneze in catalog
sa aplice elevilor cu abateri disciplinare si de comportament sanctiuni conform ROFUIP si ROI si sa le consemneze in catalog
sa calculeze media generala a fiecarui elev
sa completeze media generala dupa examenele de corigenta
sa asigure integritatea fizica a catalogului
fisa de monitorizare a elevilor cu situatii de risc psiho-socio-scolar
fisa psihopedagogica a fiecarui elev (prezenta in caietul dirigintelui sau intr-un fisier special)
Situatia nominala (si statistica) cu insertia educationala si profesionala a absolventilor unui nivel de scolarizare (pentru dirigintii
claselor temrminale)
caietul dirigintelui
carnetul de elev (notele si mediile generale)

II.2. ORARUL CLASEI


LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

II.3. COMPONENTA CLASEI A -A din ANUL SCOLAR 2015 - 2016


CNP

Nr.
crt.

Nume

Prenume

Nume prenume
parinti

Oc
up
ati
a
par
inti
lor

Loc
ul
de
mu
nca
al
par
intil
or

Adresa

LOCUL
NASTERII

O
b
s
er
v
at
ii

NR. CRT.

II.4. COLECTIVUL DE CONDUCERE AL CLASEI

1
2
3
4
5
6
7
8

FUNCTIA
INDEPLINITA DE
ELEV

CLASA A ___- A __
AN SCOLAR ____ - ____

CLASA A ___- A __
AN SCOLAR ____ - ____

CLASA A ___- A __
AN SCOLAR ____ - ____

CLASA A ___- A __
AN SCOLAR ____ - ____

Nume Prenume

Nume Prenume

Nume Prenume

Nume Prenume

COLECTIVUL DE CONDUCERE AL CLASEI - COMITETUL CLASEI


Comitetul Clasei este forma de organizare a elevilor din Colegiul Tehnic de Comunicaii Nicolae Vasilescu-Karpen avnd ca
scop:
stimularea i sprijinirea elevilor clasei n domeniul iniierii i derulrii de activiti educative destinate dezvoltrii
armonioase a personalitii i a unui comportament civilizat i asertiv
dezvoltarea i consolidarea relaiilor pozitive elev-elev, elev-profesor, elev-diriginte
eficientizarea derulrii procesului instructiv - educativ curricular i extracurricular
mbuntirea condiiilor de studiu ale elevilor
Crearea i consolidarea unui canal de comunicare i informare a elevilor clasei cu privire la diferite teme, problematici,
activiti, hotrri etc. din cadrul colii ce i vizeaz pe acetia
COMPONENA
eful clasei
Responsabil pe aspectele administrativ-economice ale clasei
Responsabil cu actualizarea panoului informativ al clasei
Responsabil pe aspectele legate de documentaie i secretariat ale clasei
ATRIBUII
eful clasei
Reprezint interesele colegilor si n faa profesorilor i n cadrul structurilor organizatorice ale colegiului : Consiliul Elevilor,
Consiliul Profesoral etc.
Informeaz / consult elevii cu privire la problemele aprute / deciziile stabilite la nivelul colii n general, i la Consiliul
Elevilor, n mod particular
Se asigur, n parteneriat cu responsabilii clasei, de ndeplinirea atribuiilor acestora
Informeaz dirigintele cu privire la problemele aprute la clas, dup consultarea cu responsabilii clasei
Informeaz, promoveaz (i dac este cazul, coordoneaz) activitile educative ce se deruleaz la nivelul colegiului
Propune, iniiaz i coordoneaz activiti educative, specifice clasei
Asigur disciplina n pauze i n or, pn la venirea profesorului
Aplaneaz conflictele dintre colegi i promoveaz relaiile pozitive, asertive
ncuie/descuie clasa la nceput/sfrit de ore, i n timpul orelor care sunt efectuate n laboratoare sau de educaie fizic
(nici un elev nu rmne n clas)
Responsabil pe aspectele administrativ-economice ale clasei
Sesizeaz distrugerile de bunuri ale clasei i informeaz administratorul i dirigintele
Colecteaz i ine evidena (nominal nume, semntur i financiar suma colectat, cheltuit etc.) a sumelor minimale,
necesare achiziionrii de materiale necesare activitilor administrative i educative ale clasei (co, fara, cret colorat,
reviste colare etc.)
Cumpr materialele necesare activitilor administrative i educative ale clasei i ine evidena facturilor
Distribuie responsabililor clasei materialele cumprate
Rspunde de integritatea bunurilor clasei i informeaz dirigintele cu privire la responsabilii pentru murdrirea / deteriorarea
/ distrugerea bunurilor
Responsabil cu actualizarea panoului informativ al clasei
Actualizeaz panoul informativ al clasei cu aspecte de interes larg pentru elevi: activiti educative derulate n coal, decizii
stabilite la nivel de colegiu, copii dup diplomele colegilor cu rezultatele obinute etc.
Documente obligatorii: oglinda clasei, orarul clasei, sinteza R.I., reguli serviciu pe clas / serviciul pe coal, inventarul
clase
Responsabil pe aspectele legate de documentaie i secretariat ale clasei
Reprezint interfaa cu serviciul secretariatul informarea elevilor, colectare documentelor solicitate de secretariat,
predarea documentelor ctre diriginte / serviciul secretariat (dup caz)
ine permanent evidena colegilor ce se implic n activitile colare /extracolare i face centralizatoare cu aceste
implicri (la solicitarea dirigintelui)
Responsabil cu ergonomia, igiena i curenia clasei
Se asigur c elevii respect regulile igienico-sanitare n clas i le solicit acestora s sprijine efortul elevii de serviciu n
ndeplinirea sarcinilor lor specifice
Se asigur c elevii de serviciu i ndeplinesc responsabilitile pe parcursul (i la finalul) programului colar verific
nlocuiete elevul de serviciul pe clas / coal (n cazul n care cel programat absenteaz)
Informeaz dirigintele cu privire la problemele aprute n:
*exercitarea rolului de elev de serviciu de ctre colegii de clas (probleme legate de aerisirea clasei, curenia clasei,
tergerea tablei, aprovizionarea cu cret etc.)
*respectarea regulilor igienico-sanitare de ctre colegii de clas (probleme legate de igiena personal, probleme de
sntate cu risc de contagiune etc.)

Cap. III Parteneri si colaboratori in activitatea educativa


III.1. Profesorii
a) Tabel nominal cu colectivul didactic al clasei
b) Statutul Consiliului Profesoral al Clasei
c) Procese verbale ale Consiliului Clasei
d) Dovezi ale activitatilor educative / derulate in colaborare cu profesorii clasei / alti
profesori ai scolii
III.2. Familia
a) Model de parteneriat scoala familie
b) Comitetul de parinti al clasei
c) Planificarea edinelor cu prinii si tematica acestora
d) Tabel cu evidenta discutiilor individuale / de grup purtate cu parintii
e) Procese verbale ale sedintelor / lectoratelor cu parintii
III.3. Consilierul psihopedagog / Coordonatorul cu programe si proiecte educative /
Responsabilul Comisiei de disciplina
a) Tabel cu evidenta discutiilor /activitatilor derulate in parteneriat / colaborare cu :
consilierul psihopedagog / coordonatorul cu programe si proiecte educative /
responsabilul Comisiei de disciplina, in vederea imbunatatirii activitatii educative
(Cu eventuale dovezi ale activitatilor educative / derulate in colaborare cu
consilierul psihopedagog: procese verbale, diplome, adeverinte, proiecte educative,
planuri educative individualizate, fise completate, materiale utilizate in cadrul
activitatilor etc. )
III.4. Parteneri /Colaboratori ai activitatilor extracurriculare
a) Tabel cu evidenta activitatilor extracurriculare derulate cu clasa (Cu eventuale
dovezi ale activitatilor educative extrascolare derulate : proiect educativ, tabel
nominal cu prezenta elevilor la activitate, protocoale de colaborare etc.)
b) Tabel cu evidenta elevilor implicati in activitati scolare si extrascolare

III.1. a) COMPONENTA COLECTIVULUI DIDACTIC AL CLASEI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Nume Prenume

CLASA A___ - A___

CLASA A ___- A ___

AN SCOLAR ____ - ____

AN SCOLAR ____ - ____

AN SCOLAR ____ - ____

Obiectul

Nume Prenume

Obiectul

Nume Prenume

Nr.crt

Obiectul

Nr.crt

Nr.crt

AN SCOLAR ____ - ____

CLASA A____- A ____

Nr.crt

CLASA A ____- A ___

Obiectul

Nume Prenume

III.1b) STATUTUL CONSILIULUI PROFESORAL AL CLASEI


Consiliul Profesoral al Clasei :
este constituit din :
- dirigintele care este preedintele consiliul profesoral al clasei
- totalitatea personalului didactic de predare i de instruire practic ce pred la clasa
respectiv,
- cel puin un printe delegat al comitetului de prini al clasei
- liderul elevilor clasei respective.

OBS: La sfritul fiecrei edine a consiliului profesoral, toi membrii i invitaii, n


funcie de situaie,
au obligaia s semneze procesul-verbal, ncheiat cu aceast ocazie.
are urmtoarele obiective:
a) armonizarea cerinelor educative ale personalului didactic de predare i instruire
practic cu
solicitrile elevilor i ale prinilor;
b) evaluarea progresului colar al elevilor;
c) stabilirea modalitilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de nvare;
d) organizarea de activiti suplimentare pentru elevii capabili de performane colare.
f.) cutarea metodelor de asigurare a frecvenei la coal a elevilor mpreun cu
prinii, tutorele,
instituiile locale abilitate.
are urmatoarele atribuii:
- analizeaz, semestrial, progresul colar i comportamentul fiecrui elev;
- analizeaz volumul temelor pentru acas i ia msuri de corelare a acestora ntre
diferitele discipline;
- ia msuri de asisten educaional, att pentru elevii cu probleme de nvare sau
de comportament, ct
i pentru elevii cu rezultate deosebite;
- propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, n funcie de comportarea
acestora n unitatea de
nvmnt i n afara acesteia, i propune consiliului profesoral validarea mediilor mai
mici de 7,00;
- propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
- particip la ntlniri cu prinii i elevii, cel puin o dat pe semestru i ori de cte ori
este nevoie, la
solicitarea dirigintelui 1 / 3 dintre prinii elevilor clasei;

- propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, dup caz, sanciunile


disciplinare
prevzute pentru elevi de prezentul regulament i de regulamentul intern;
- elaboreaz, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul colar i comportamentul
fiecrui elev i
informeaz, n scris, printele.

III.1 c) COMPONENA CONSLILULUI PROFESORAL AL CLASEI


AN SCOLAR ______-________
Nr.
crt

NUME PRENUME

FUNCTIA
PREEDINTE dirigintele
clasei
PRESEDINTELE
COMITETULUI DE PARINTI
PE CLASA
REPREZENTANTUL PE
CLASA AL ELEVILOR
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU

SPECIALITATEA

MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU
MEMBRU

III.2. a)
Avnd n vedere prevederile Constituiei Romniei, ale Legii nvmntului nr.84/1995
modificat i completat, ale Legii nr.128/1997 Statutul Personalului Didactic, modificat i
completat, ale Regulamentului de Organizare si Funcionare a unitilor colare, ale Legii
nr.272/ 2004, privind protecia i promovarea drepturilor copilului,
Se ncheie prezentul:

Acord cadru de parteneriat pentru educaie

I. Prile semnatare
1. Unitatea de nvmnt Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicolae Vasilescu Karpen,
cu sediul n Bacu, str. Mioriei nr. 76 bis. reprezentat prin director, ing.Remus Cazacu.
2.Beneficiarul
indirect
Printele/reprezentantul
legal
al
elevului,
d-na/dl.
_______________________________
cu domiciliul in loc. _______________, jud. _________________, nr. _____, bl.____, sc. __, et.___, ap.
___ tel fix ______ /____________ mobile ________________________________________________
3.Beneficiarul direct - elevul/copilul
_________________________________________. clasa a ___ - __ an colar 2007 - 2008
II. Scopul acordului
Asigurarea condiiilor optime de derulare a procesului de nvmnt prin implicarea i
responsabilizarea prilor n educaia copiilor/elevilor
coala i asum principala responsabilitate n procesul instructiv-educativ.
Elevul i asum rspunderea pentru propria educaie.
Printele se declar o persoan responsabil pentru educarea i comportamentul copilului i
pentru colaborarea cu coala spre binele copilului.
Pentru desfurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ,
prile se angajeaz, prin voin proprie, dup cum urmeaz.
1. coala se angajeaz :
a)s asigure spaiul, cadrul organizatoric i logistic pentru desfurarea procesului
educaional n condiii legale.
b) s ofere servicii educaionale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de MEdC pentru
fiecare nivel de studiu / ciclu de colarizare;
c)s asigure securitatea i sigurana elevilor pe perioada prezenei acestora n incinta i
spaiul colar, precum i n deplasrile organizate de unitatea de nvmnt i aprobate de
inspectoratul colar;
d) s coopereze cu toate instituiile i structurile de ale cror servicii beneficiaz coala i de
care depinde bunul mers al procesului de nvmnt;
e)s dea dovad de respect i consideraie n relaiile cu elevii i prinii acestora /
reprezentanii lor legali, ntr-un raport de egalitate ;
f) s nu desfoare aciuni de natur s afecteze imaginea public a elevului, viaa intim,
privat i familial a elevului;

h)s trateze cu profesionalism i responsabilitate orice situaie special legat de educaia


elevului /copilului ;
i)s stabileasc, de comun acord cu prinii, calendarul ntlnirilor periodice i apoi s l pun
n aplicare;
j)s elibereze, la cerere i n timp util, orice document colar ce servete interesului elevului ;
k)s asigure accesul egal la educaie, n limitele planului de colarizare i a efectivelor
aprobate, cu interzicerea oricrui tip de discriminare ;
l)s analizeze i s decid, prompt i responsabil referitor la orice solicitare din partea
printelui / elevului ;
m)s asigure transparena tuturor activitilor derulate, organizate / aprobate de coal;
n)s ia n considerare, s analizeze i s rspund oricrei sesizri din partea elevilor sau a
prinilor referitoare la rele practici n coal;
o)s elaboreze proiectul regulamentului intern al colii, dup consultarea elevilor i a
prinilor/reprezentanilor legali, anual, n prima lun de coal;
p)s solicite implicarea prinilor n stabilirea disciplinelor opionale de examen i s
stabileasc CDS n funcie de solicitrile beneficiarilor ;
r)s recompenseze / sancioneze, obiectiv i echitabil, rezultatele i conduita elevilor ;
s) s explice clar toate prevederile prezentului contract celorlalte dou pri semnatare.
2. Beneficiarul indirect - Printele/reprezentantul legal al elevului se angajeaz :
a) sa frecventeze cursurile nvmntului obligatoriu (clasele 9 - 10);
b) s-i asume responsabilitatea promovrii, n educaia elevului / copilului a principiilor,
valorilor i normelor de conduit, susinute de coala la care este nscris;
c) s i asume, mpreun cu elevul, responsabilitatea pentru orice fapt a elevului,
desfurat n afara colii, dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia;
d) s respecte prevederile Regulamentului de Organizare si Funcionare a unitilor colare;
e) s asigure frecvena zilnic i inuta decent a elevului la cursuri, conform Regulamentului
Intern, i s informeze coala de ndat ce se impune absena acestuia de la program ;

f) s informeze coala cu privire la orice aspect, care poate contribui la mbuntirea


situaiei colare/sociale a copilului ;
g) s dea curs solicitrii conducerii instituiei de nvmnt, ori de ctre ori este necesar, de
a se lua msuri cu privire la conduita sau situaia colar a elevului ;
h) sa ia legtura cu dirigintele cel puin o data pe lun i s se prezinte la coal, cel puin, o
dat pe semestru, pentru a discuta cu dirigintele situaia colar a copilului ;
i) s i asigure copilului, n limita posibilitilor, condiii decente de nvare ( durat i
locaie) la domiciliu;
j) s trateze cu respect i consideraie instituia colar i pe reprezentanii ei;
3. Beneficiarul direct - elevul se angajeaz :
a) s respecte coala, nsemnele i personalul acesteia, precum i pe colegii si;
b) s aib un comportament, care s nu afecteze sntatea, securitatea, demnitatea i
libertatea celorlali din unitatea colar ;
c) s frecventeze, regulat, cursurile, conform programului orar, i s participe la activitile
de evideniere a identitii colii;
d) s respecte prevederile Regulamentului Intern i ale Regulamentului de Organizare i
Funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
e) s nvee potrivit nivelului de studiu i ritmului propriu de nvare;
f) s se implice direct i s rspund solicitrii profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca
personalitate;
g) s pstreze, n bun stare, bunurile colii i s foloseasc, cu grij, manualele
transmisibile, puse la dispoziie, gratuit, de ctre coal;
h) s aib o inut vestimentar / personal i o conduita decent, neprovocatoare,
neagresiv i neostentativ;
i) s aib zilnic asupra sa carnetul de elev i s l prezinte ori de cte ori este necesar
profesorului/ printelui/dirigintelui.
III. Durata acordului
Prezentul acord se ncheie pe durata colarizrii elevului n unitatea de nvmnt.
IV. Alte clauze
1. Orice nenelegere dintre pri se poate soluiona pe cale amiabil, n cadrul Consiliului
profesorilor clasei, al Consiliului profesoral al unitii de nvmnt.
2. Prile semnatare neleg c nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbri
de atitudine ale celorlalte pri.
3. Nerespectarea dovedit a angajamentelor asumate de coal duce la aplicarea sanciunilor
legale i la o monitorizare strict din partea Inspectoratului colar.
4. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum i cel de conducere din
cadrul unitii de nvmnt, rspund disciplinar conform art.116 din Legea nr.128/1997 Statutul personalului didactic, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru nclcarea
obligaiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractului Individual de Munc,
Regulamentului de Organizare i Funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, i
pentru nclcarea normelor de comportare, care duneaz interesului nvmntului i
prestigiului instituiei.
5. Nerespectarea, din culp, de ctre printe sau reprezentantul legal, a obligaiei privind
asigurarea frecvenei colare a elevului n nvmntul obligatoriu constituie contravenie i
se sancioneaz cu amend ntre 500.000 lei i 2.000.000 lei, n conformitate cu prevederile
art.180 alin.(3) din Legea nr.84/1995, cu modificrile i completrile ulterioare.
6. Nerespectarea, de ctre elev, a prevederilor prezentului contract atrage dup sine punerea
abaterilor svrite de acesta, n discuia Consiliului Elevilor, a Consiliului profesorilor clasei
i a Consiliului profesoral, urmat de aplicarea sanciunilor disciplinare prevzute n
Regulamentul de Organizare i Funcionare a unitilor de nvmnt.
7. Prezentul acord nceteaz de drept n urmtoarele cazuri:
a) n cazul n care printele semnatar decade din drepturile printeti, urmnd a se ncheia
un nou contract cu cellalt printe al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;
b) n cazul transferului elevului la o alt unitate de nvmnt;
c) n situaia ncetrii activitii unitii de nvmnt;
d) alte cazuri prevzute de lege.
ncheiat azi, .................................2013, n dou exemplare, n original, pentru fiecare parte.

Unitate colar ,
direct,

Beneficiar indirect,
(printe)

Beneficiar
(elev)

Director,

Diriginte

____ - _____An scolar

Clasa _____ ____ - _____An scolar

Clasa _____ an scolarClasa

III.2. b) COMITETUL DE PARINTI AL CLASEI

NUME PRENUME

FUNCTIA IN CADRUL
COMITETULUI

LOCUL DE
MUNCA

ADRESA

TELEFON

An scolar

Clasa ___- a ___ ____ - _____An scolar

Clasa _____ ____ - _____An scolar

Clasa _____

____
_____

III.2. c) PLANIFICAREA SEDINTELOR /LECTORATELOR CU PRINII


NR
CRT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TEMATICA / PROBLEMATICA
ABORDATA

DATA

OBERVATII

III.2.d) EVIDENTA COLABORARII PARINTE DIRIGINTE IN ANUL SCOLAR ______ - _______


Nr
crt

Nume prenume parinte

Luna
Sept data,
semnatura

Luna
Luna
Luna
Luna
Oct data, Dec data, Ian data, Febrdata,
semnatura semnatura semnatura semnatura

Luna
Martiedata,
semnatura

Luna
Apriliedata,
semnatura

CLASA A ____ - ___


Luna
Maidata,
semnatura

Luna
Iuniedata,
semnatura

Luna
Iulie data,
semnatura

III.3. TABEL CU EVIDENTA COLABORARILOR


CU CONSILIERUL PSIHOPEDAGOG, COORDONATORUL CU PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIVE
SI RESPONSABILUL COMISIEI DE DISCIPLINA
NR
CRT

TEMATICA / PROBLEMATICA ABORDATA


(Scurta descriere)

TIPUL DE COLABORARE
(consultare, elaborare materiale,
derulare activitati comune etc.)

COLABORATOR
(consilier psihopedagog/ coordonator cu
programe si proiecte educative/
responsabil comisia de disciplina

III. 4. a) ACTIVITATI EXTRACURRICULARE DERULATE CU CLS. A __-A ___


An scolar_____ - _______

Nr.
crt

ACTIVITATEA DERULATA
(*Obiective vizate *Scurta descriere a activitatii
*Mentionarea eventualilor
colaboratori / parteneri din scoala sau din afara sa )

DATA

III.IV b) TABEL NOMINAL CU ELEVII CE AU OBTINUT CU REZULTATE DEOSEBITE


N ACTIVITATEA COLAR I EXTRACOLAR

Nr.
crt.
7.

Numele i prenumele

Activitatea in care s-a implicat / la care a obinut rezultate

Performana obtinuta*

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

*Se vor lua in considerare si diplomele care atesta participarea / implicarea activa

Cap. IV. Profilul psihopedagogic al grupului educational si al


elevilor
IV.1. Caracteristici ale grupului educational
a) Fisa de monitorizare a clasei (Obs: pornind de la aceasta fisa mai pot fi elaborate
tabele nominale cu: elevii navetisti, elevii cu burse
sociale, elevii cu CES etc.)
b) Oglinda clasei
b) Caracterizarea generala a clasei
IV.2. Caracterizarea psihopedagogica a elevilor
a) Fisa psihopedagogica pentru fiecare elev
b) Plan de interventie educationala individualizata (pentru elevii cu situatii de risc)
c) Fisa de orientare scolara si profesionala
d) Tabel cu situatia optiunilor scolare si profesionale

IV.1. a) FISA DE MONITORIZARE A ELEVILOR CLASEI A ___-A ___ AFLATI IN SITUATII DE RISC / CU CERINTE EDUCATIVE SPECIALE
Perioada de monitorizare__________- __________
(Obs: Fisa de monitorizare se completeaza semestrial )

B.Risc psihosocial

A. Risc psihoafectiv

NUME PRENUME
mmmmmmmmmm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Eval
risc

10

11

Eval
risc

C. Risc
socioeconomic
12

Eval
risc

D. Risc socio-scolar
13

14

15

16

17

E. Riscscolar
Eval
risc

18

19

20

Eval
risc

G.
Pre-CES

F.Risc familial
21

22

23

24

25

26

Eval
risc

Eval
27 risc

H. CES
28

Eval
risc

GLOSAR DE COMPLETARE A FISEI DE MONITORIZARE


A. Situatie de risc psihoafectiv - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
1. instabilitate afectiva (trece cu rapiditate, si uneori nejustificat de la o stare emotionala la alta)
2. timiditate (emotivitate exagerata in situatii sociale obisnuite)
3. stari depresive (episoade durabile de tristete accentuata)
4. anxietate (stari frecvente de team, panic, de multe ori nejustificate situatiei, cu blocaje emotionale i acionale)
5. iritabilitate / acte impulsive (stari frecvente de enervare, dificultati de autocontrol, cu actiuni in baza primului impuls)
6. experienta(e) traumatizante (viol, decesul unei persoane apropiate, accidente, victima a traficului de fiinte umane etc.)
B. Situatie de risc psihosocial - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
7. etnie minoritara
8. infectie cu HIV
9. adolescent-parinte/ viitor parinte (adolescent care are / va avea un copil al sau)
10. comitere de acte delincventiale dovedite (de politie)
11. consumator de droguri licite/ ilicite (accent pe conumul de alcool si de droguri ilicite)
C. Situatie de risc socio-economic - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
12. situatie economica precara (ce pune in f mare dificultate evolutia psiho-socio-scolara a elevului)
D.Situatie de risc socio-scolar - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
13. dificultati de adaptare la grupul scolar (izolat, putin comunicativ sau individualist, dominator sau cu timiditate excesiva sau cu
complexe de inferioritate etc)
14. tulburari de comportament (agresivitate verbala/ fizica, atitudine refractara la respectarea regulilor si a autoritatii, dificultati de
autocontrol etc.)
15. navetist
16. cazat in camin
17. cazat la gazda
E. Situatie de risc scolar - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
18. dificultati de invatare (performante scolare mult sub mediul asteptat la o materie / la mai multe materii scolare)
19. supradotare (performante scolare si extrascolare ce atesta existenta unui talent mult peste medie intr-un domeniu sau mai
multe domenii de activitate)
20. absenteism scolar (numar de absente care intra / poate intra in condlict clar cu R
F. Situatie de risc familial - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
21. cu un parinte / ambii parinti plecati in strainatate
22. familie monoparentala - cu parinti divoruati
23. familie monoparentala cu un parinte decedat
24. cu un parinte vitreg
25. cu parinti adoptivi
26. tulburari ale relatiilor familiale (tensiuni, certuri, atitudini educationale devalorizante, comportamente antisociale- agresiuni
-fizice /verbale / sexuale, jocuri de noroc, furturi, batai, consum de droguri, alcoolism etc.)
G. Pre-evaluare CES - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
27. prezenta caracteristicilor uneia/ mai multor categorii CES, dar fara certificat CES (vezi fisele suport PIP)+ alte boli fizice /
somatice deosebite
o dificultati de invatare medii cu niveluri de performan semnificativ sub nivelul ateptat n majoritatea ariilor curriculare, n ciuda
interveniilor corespunztoare.
o dislexie - dificultate de nvare specific, ce ngreuneaz procesul de nvare n ceea ce privete cititul, scrisul i ortografia
o discalculie - dificultate de nvare specific, ce ngreuneaz procesul de intelegere si rezolvare de sarcini matematice elementare
o dispraxie - dificultate specific de nvare, ce afecteaz deprinderile motorii i contiina propriului corp.
o sindrom Down este o afectiune permanenta in cadrul careia persoana se naste cu anumite trasaturi fizice distincte (de ex, facies
aplatizat, ochi oblici, gatul scurt etc.) si un grad de intarziere mentala
o autism - tulburare de dezvoltare specifica, caracterizata de o serioasa scadere a capacitatii de a interactiona pe plan social si de a
comunica, insotita de un comportament repetitiv
o asperger forma de autism, cu manifestari mai putin grave ( are o anumita capacitate de interactiune sociala si de comunicare, insotita
insa de comportamente ritualice bizare)
o intarzieri in dezvoltarea limbajului - tulburare de dezvoltare specifica, caracterizata prin prezenta unui limbaj ce nu e dezvoltat la nivelul
vrstei cronologice a elevului, dei dezvoltarea lui pe alte paliere psihice este normal.
o deficiente vizuale - pierderea partiala a vederii
o deficiente auditive pierderea partiala a auzului
o deficiente fizice - invaliditati corporale (localizate la nivelul ntregului corp ori numai la nivelul unor segmente ale sale) ce slbeste
puterea i mobilitatea organismului
o paralizii cerebrale - grup de afeciuni ale unor pri ale creierului ce coordoneaz micrile, ducand la alterarea micrilor i posturii
o hiperactivitate cu deficit de atentie tulburare de comportament, caracterizata prin dificultati de mentinere si concentrare a atentiei,
hiperactivitate si reactii impulsive. Pentru a pune un astfel de diagnostic, dificultile de acest tip trebuie s fie evidente timp de
peste 6 luni.Unii elevi nu prezint simptome de hiperactivitate, ns rspund descrierilor neateniei i impulsivitii. Ei sufera
doar de tulburare de deficit de atenie.

H. CES (cu certificat de la comisia CES) - Evaluarea riscului : 1- f.mica 2-mica 3-medie 4-mare 5-f.mare
28. prezenta caracteristicilor uneia/ m multor categorii CES si certificat CES

IV.1. b)
OGLINDA CLASEI
An scolar_____ - _______
(se completeaza la finalul anului anului scolar)

cu performante scolare
1

cu performante /
activitati deosebite
extrascolare

cu rezultate slabe la
invatatura

cu tulburari de
comportament

cu absenteism
ridicat
5

cu dificultati de
integrare in colectivul
clasei

ce situatii economice
precare

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

IV.1. c)
FISA DE CARACTERIZARE A CLASEI A-___-A___
An scolar_____ - _______
(se completeaza la sfarsitul anului scolar)

A. PERFORMANTE / DIFICULTATI ALE CLASEI IN DOMENII SCOLARE SI


EXTRASCOLARE

Nr. elevi______

nr. baieti______

Succinta analiza a situatiei la invatatura :

nr. fete_____

a) procentul de promovabilitate:
b) media generala a clasei :
c) discipline cu pondere mare de note bune si f. bune:
..
..
d) discipline cu pondere mare de note slabe si f. slabe:
..
..

Privire critica asupra rezultatelor obtinute la olimpiade :


f. bune
bune
medii
slabe
f. slabe

Privire critica asupra rezultatelor obtinute la activitatile extracurriculare


f. bune
bune
medii
slabe
f. slabe

B. STAREA DISCIPLINARA A CLASEI

Imaginea de ansamblu asupra nivelului disciplinar in cadrul programului scolar :


f. buna
buna
medie
slaba
f. slaba
C. RELATIILE SI DINAMICA COLECTIVULUI DE ELEVI

Gradul de coeziune al colectivului, raporturile dintre colegi, climatul general al clasei etc.:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IV.2 a) FISA PSIHOPEDAGOGICA


Numele:
Data, locul nasterii: .
Domiciliul stabil: .
Domiciliu flotant(daca e cazul).
Telefon elev telefon parinte
I. STRUCTURA FAMILIEI SI MEDIUL FAMILIAL SI SOCIO-ECONOMIC
Tata: .. , ocupatia: , locul de munca:...
Mama: , ocupatia:, locul de munca: .
Alti membri ai familiei: ..
Mediul familial: Favorabil Pasiv Coercitiv Nefavorabil
Scurta descriere (in special daca exista situatii deosebite parinti plecati, familii dezorganizate, mediu infractional etc.):

...

..
Situatia socio-economica: f buna buna medie precara
(*De mentionat daca beneficiaza de vre-o forma de bursa sociala/ alt ajutor social)
.

II. REPERE PSIHOPEDAGOGICE


1. Starea de sanatate si dezvoltarea fizica a elevului
Starea de sanatate:
Buna Medie Precara
Dezvoltarea fizica: Armonioasa Buna Deficitara
(*Ce probleme de sanatate are daca exista):

.
(*De mentionat daca beneficiaza de vre-o forma de bursa medicala)...

2. Trasaturi individuale:
a. Istoricul elevului:
Sc. generala de provenientaMedia la Testele Nationale _____
Activitati extrascolare in forme organizate (cercuri, cluburi etc.) in timpul sc. gen:
..
Beneficiar in sc. gen. de bursa : sociala medicala de excelenta
b. Arii curriculare in care se remarca elevul
Rezultate f. bune la disciplinele:
Activitati organizate / la care a participat ...
.
.
.
.
c. Arii curriculare la care elevul intampina dificultati
Rezultate f. modeste la disciplinele:
Actiuni de ameliorare a acestor rezultate

d. Situatia scolara
Anul curent
(2___- 2___) PURTARE : Sem I - nota __ (abs comp) Sem II nota __ (abs comp) An sc. - med __
Sem I - media ______
corigent la:
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat
-nr total absente:____ _
din care-motivate_____
nemotivate_____

Anii trecuti :
(2___- 2___)

corigent la:
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat
-nr total absente:____ _
din care-motivate_____
nemotivate_____

Sem II - media ______


corigent la: .
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat
-nr total absente: __ __
din care- motivate_____
nemotivate_____

An scolar - media ______


corigent la
...
cu situatia neincheiata la:
...
promovat
-nr total absente:__ __
din care-motivate_____
nemotivate _____

PURTARE : Sem I - nota __ (abs comp) Sem II nota __ (abs comp) An sc. - med __

Sem I - media ______


corigent la:
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat
-nr total absente:____ _
din care-motivate_____
nemotivate_____

(2___- 2___)

An scolar - media ______


corigent la
...
cu situatia neincheiata la:
...
promovat
-nr total absente:__ __
din care-motivate_____
nemotivate _____

PURTARE : Sem I - nota __ (abs comp) Sem II nota __ (abs comp) An sc. - med __

Sem I - media ______

(2___- 2___)

Sem II - media ______


corigent la: .
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat
-nr total absente: __ __
din care- motivate_____
nemotivate_____

Sem II - media ______


corigent la: .
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat
-nr total absente: __ __
din care- motivate_____
nemotivate_____

An scolar - media ______


corigent la
...
cu situatia neincheiata la:
...
promovat
-nr total absente:__ __
din care-motivate_____
nemotivate _____

PURTARE : Sem I - nota __ (abs comp) Sem II nota __ (abs comp) An sc. - med __

Sem I - media ______


corigent la:
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat

Sem II - media ______


corigent la: .
.
cu situatia neincheiata la:
.
promovat

An scolar - media ______


corigent la
...
cu situatia neincheiata la:
...
promovat

-nr total absente:____ _


din care-motivate_____

-nr total absente: __ __


din care- motivate_____

-nr total absente:__ __


din care-motivate_____

Atitudinea fata de sine


Demnitate Spirit autocritic Optimism Modestie
Curaj
Ingamfare Indiferenta
Aroganta Laudarosenie Lasitate

d. Capacitate si stil de munca:


Capacitate:
Mare
Medie
Redusa
Foarte redusa
Stil: Interesat, activ Sistematic dar fara initiativa Independent
Haotic
e. Stil de invatare:

Vizual

Auditiv

Tactil

Kinestezic

f. Inteligente definitorii:
Lingvistica Logico-matem
Spatiala
Muzicala
Kinestezica
Naturista Inter-personala intra-personala

III. ORIENTAREA SCOLARA SI PROFESIONALA


Aspiratia elevului:__________________________________________________________
Posibilitatile elevului: Mari Medii Reduse _________________________________
Dorinta parintilor: Concordanta cu a elevului Apropiata Opusa_________________
Recomandarea scolii:_______________________________________________________

g. Nivel de inteligenta: F. inteligent Inteligent Mediocru Scazut


h. Echilibru afectiv-emotional: Calm Controlat, stapanit Emotiv Hiperemotiv
i. Comportamentul si activitatile in cadrul colectivului In familie
Fata de parinti: Respect Atasament Docilitate Dependenta Independenta
Fata de frati/ surori: Ocrotire Ajutorare Dependenta Indiferenta
j. Comportamentul in scoala
Disciplinat
Receptiv
Politicos Maleabil Cooperant
independent Destabilizant Neparticipativ Bravant Dezinteresat
k. Comportamentul in In grup si in societate
Bun coleg
Bun participant, dar fara opinie
Retras
Apreciat pentru pozitia in clasa
Autoritar, dar bun organizator Se sustrage de la sarcini
Apreciat pentru performante scolare
Participa din obligatie
Izolat
Apreciat pentru performate extrascolare
Lipsit de initiativa
Individualist, egoist
Aprecieri extrascolare
Nu e apreciat de colectiv
Dezinteresat
l. Statutul sau in clasa(daca indeplineste vre-o functie / daca s-a remarcat ca lider informal in
vre-un grup
.
....
..
m. Temperamentul
sangvinic
melancolic

coleric

flegmatic

n. Trasaturi dominante de caracter manifestate prin:


Atitudinea fata de societate
Cinste
Bunatate Loialitate Politete Atasament Patriotism
Ipocrizie Perfidie Rautate Sfidare Ironie
Indiferenta
Atitudinea fata de munca
Sarguinta Seriozitate Temeinicie Initiativa Exigenta
Indiferenta Lene
Nepasare Neglijenta Rutina

IV. CARACTERIZARE FINALA


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________________

IV.2. b)
PLAN DE INTERVENTIE EDUCATIONALA INDIVIDUALIZATA
Nume si prenume elev vizat_____________________
Vrsta_____Clasa_____Diriginte_________________________
Nivelul situatiilor de risc ale elevului (1-5) 1-f mic 2-mic 3-mediu 4-mare 5-f mare :
Risc psihoafectiv Risc psihosocial Risc socio-economic Risc socio-scolar Risc scolar Risc familial Pre-CES

Analiza situatiei actuale a elevului

Resurse de depasire a
situatiei actuale

In plan scolar

economicIn plan social si

In plan familial

In plan individual1

Consecinte ale situatiei actuale

Plan educational individualizat


Obiective:
1.
2.
3.
Actiuni educative:

Colaboratori / Parteneri:

Termen:

Fisa completata de_________________________in calitate de : profesor diriginte consilier psihopedagog


Data completarii_________________________
1

Planul individual- aspecte cognitive (perceptii, reprezentari, gandire, memorie, imaginatie), aspecte emotionale, aspecte motivationale, aspecte
volitive, aspecte legate de atentie, aspecte legate de comportament , aspecte legate trasaturi individuale

IV. 2. c)
FISA DE ORIENTARE A CARIERII
-fisa pentru dirigintii claselor terminale -

Numele si prenumele.Clasa
Data nasteriiAdresa..
Date familiale: Mama: VarstaProfesia.Locul de munca
Tata: Varsta.ProfesiaLocul de munca...
Frati: numar
Date medicale / dezvoltare fizica..
.
Rezultate scolare: Discipline la care elevul are rezultate bune..

Discipline la care elevul are rezultate slabe..


..
Nivelul sau de reusita in raport cu munca depusa este :
f. scazut
scazut
mediu ridicat
Motivul ?
..
..
..
Nivelul sau de reusita in raport cu munca depusa este :
f. scazut
scazut
mediu ridicat
Motivul ?
..
..
..
Interese : (Ce activitati ii place sa desfasoare?)
(pentru competare - vezi tabelul A)
........

Abilitati (Ce activitati desfasoara cu o rata mare de succes ? )


(pentru competare - vezi tabelul B)
(vezi anexa 2)..

Optiunile scolare:.
.
.
Optiunile profesionale :.
.
.
Aspiratiile parintilor:
.
.

TABELUL A Tipuri de interese (dupa Holland)


TIPUL DE INTERES
Realist (R)
Investigativ (I)
Artistic (A)
Social (S)
Antreprenorial (E)
E -de la cuv. engl entrepreneurila

Conventional (C)

FORME DE MANIFESTARE
Se manifesta prin tendinta si placerea de a se indrepta spre activitati care
presupun manipularea obiectelor, masinilor, instrumentelor
Presupune o atractie pentru cercetare, investigare, de cautare de idei sub
diferite forme si in cele mai diverse domenii (biologic, fizic, social, cultural);
Se manifesta prin atractie spre activitatile si ideile mai putin structurate, care
presupun o rezolvare creativa si ofera posibilitatea de autoexpresie (poezie,
muzica, pictura, design)
Implica orientarea spre activitati ce necesita relationare interpersonala
(preferinta pentru predare sau pentru a ajuta oamenii sa-si resolve diverse
probleme)
Se manifesta prin preferinta pentru activitati care permit initiativa si
posibilitate de coordonare a propriei activitati sau a activitatii unui grup de
oameni
Presupun preferinta pentru activitati care necesita manipularea sistematica si
ordonataa unor date sau obiecte intr-un cadru bine organizat si definit

TABELUL B Categorii de abilitati


CATEGORIA
DE ABILITATI
(R) fizice = utilizarea corpului si
instrumentelor pentru a rezolva
diverse sarcini ; dexteritate,
coordonare manuala si digitala
(I) de investigare si manipulare de
date = explorarea surselor de
informatii, analizarea si utilizarea
eficienta a informatiilor
(A) de exprimare artistica
(S, E) de comunicare =
intelegerea, exprimarea,
transmiterea si interpretarea
cunostintelor si ideilor
(S,E) interpersonale = interactiune
optima cu oamenii, influentare,
intelegere a nevoilor celorlalti
(E) planificare si rezolvare de
probleme = proiectare in viitor,
abilitatea de a identifica si
conceptualiza nevoile si problemele
si generareade solutii la acestea
(C) de utilizare a tehnologiilor
informatice = utilizarea
sistemelorinformatice ca suport de
lucru in diverse tipuri de actiuni
(C) de organizare a informatiilor

EXEMPLE
Repararea echipamentelor, manipularea concreta a instrumentelor si
aparatelor de lucru, coordonare motorie si capacitate de efort fizic
Identificarea resurselor, colectarea informatiilor si extragerea
informatiilor relevantee, gandire critica, analitica, formulare de
ipoteze si dezvoltare de teorii, sintetizare de informatiil, organizare,
categorizare, sumarizare de informatii
Abilitati de exprimare personala si originala, expresiva intr-o forma
verbala, muzicala, plastica etc ; initiere de idei si lucruri noi ;
gandire creativa
Facilitarea discutiilor, furnizarea feed-back-ului, perceperea
mesajelor nonverbale, intervievare, exprimare adecvata, negociere,
sumarizare, redactare, realizare de prezentari, vorbire in public,
formulare de intrebari, abilitati conversationale
Abilitati de ascultare, sensibilitate la nevoile celorlalti, empatie,
acordarea suportului, increderea acordata celorlalti, cooperare,
consiliere, persuasiune, rezolvarea conflictelor, munca in echipa
Identificarea problemelor, elaborare de strategii, anticiparea
consecintelor, analiza alternativelor, fixarea scopurilor, definirea
nevoilor, perseverenta, monitorizare metacognitiva a demersurilor,
dezvoltarea strategiilor de evaluare, abilitati decizionale si de
organizare a timpului
Procesarea informatiilor in diferite programe informatice, utilizarea
pachetelor statistice, a internetului si a sistemelor de operare
specifice anumitor tehnici
Gandire logica; operare cu informatii dupa un sistem algoritmic
riguros; lucru cu cifre, grafice, statistici, tabele etc.

IV.2 d) SITUATIA OPTIUNILOR SCOARE SI PROFESIONALE


CLASA A____A

NR.
CRT.

NUME
PRENUME

OPTIUNEA SCOLARA
Sem I
Sem II

AN SCOLAR

OPTIUNEA
PROFESIONALA
Sem I
Sem II

OBSERVATII / SUGESTII

Cap. V. Situatii de final de an scolar


V.1. Situatia scolara
V.2. Situatia absentelor

SITUAIA COLAR A CLASEI A___A ___


Se va completa la finalul fiecarui an scolar
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Anul colar 20__20__

Anul colar 20__20__

Anul colar 20__20__

Anul colar 20__20__

Clasa a IX a

Clasa a X a

Clasa a XI a

Clasa a XII a

Situaia
colar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Med
purta
re

Media
general

Situaia
colar

Med
purta
re

Media
general

Situaia
colar

Med
purta
re

Media
general

Situaia
colar

Med
purta
re

Media
general

SITUAIA ABSENTELOR LA CLASA A___A ___


Se va completa la finalul fiecarui an scolar
Nr.
Crt
.

Numele i prenumele
elevului

Clasa a IX a
Sem. I
M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Nemotivate
Motivate
TOTAL GENERAL

Clasa a X a
Sem. II

Sem. I

Clasa a XI a
Sem. II

Sem. I

Clasa a XII a
Sem. II

Sem. I

Sem. II
N

S-ar putea să vă placă și