Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea nr.

5
DETERMINAREA DISTRIBUTIEI CAMPULUI MAGNETIC IN CORPURI
1.Chestiuni teoretice
In conformitate cu teorema fundamentala a campurilor de vectori,inductia magnetica
B este unic determinata in fiecare punct din domeniul
marginit de suprafata , daca se
cunosc in formulare integrala sau globala:tensiunile magnetomotoare

in lungul oricarei

curbe inchise si fluxurile magnetice


prin orice suprafata inchisa care se pot trasa in
camp,respectiv in formulare diferentiala sau locala si divergenta inductiei magnetice in vid
B,in fiecare punct din domeniul ,la care se adauga conditiile pe frontiera , cunoscute fie
prin componenta normala a inductiei magnetice in vid,fie prin componenta tangentiala a
intensitatii campului magnetic in vid.
Sa consideram o bobina parcursa de curentul I in interiorul careia se afla un material
de magnetizatie M. In conformitate cu modelul amperian al corpurilor magnetizate corpul
feromagnetic poate fi echivalat cu un solenoid parcurs de curent amperian cu densitatea Jm
calculabila cu relatia Jm=rot M ,directia acesteia fiind data de relatia Jm=nvxM.
Circulatia inductiei magnetice pe contur este
=

unde I-curentul bobinei iar

amperian.In forma locala circulatia conduce la rot =

curentul
,relatie echivalenta cu

= .Intrucat intensitatea campului magnetic este independenta de proprietatile


mediului rezulta ca si circulatia acesteia pe orice curba inchisa este independenta de
proprietatile mediului.Pentru ca tensiunea magetomotoare in lungul oricarei curbe trebuie sa
fie aceiasi (curentul I) , se induce ,marimea intensitate a campului magnetic in corpuri prin
relatia

Teorema fundamentala a campurilor de vectori prin campul magnetic in corpuri de


enunta astfel:campul magnetic caracetrizat de perechea de marimi B si H este complet
determinata daca se cunosc rot H si div B in fiecare punct din domeniul
si daca in fiecare
punct de pe frontiera se cunoaste fie componenta normala a inductie

,fie componenta

tangentiala a intensitatii
Fie

curba inchisa trasata in interiorul corpului si fie

subtire care contine curba

,din care s-a scos materialul.In fiecare punct din canal

componentele tangentiale ale vectorilor


=

canalul vid,extrem de

si H fiind egale,rezulta:
=

Aceasta este forma integrala a teoremei lui Ampere in regim stationar sau cvasistationar in
corpuri imobile:integrala curbilinie a intensitatii campului magnetic H ,egala cu tensiunea
magnetomotoare in lungul unei curbe inchise trasata integral in corp, in parte in corp si in
parte in vid, sau integral in vid, este egala cu intensitatea curentului electricde conductie
prin orice suprafata

Aplicand teorema lui Stokes relatiei

rezulta J=rot H

forma locala a teoremei lui Ampere in corpuri.Intr-un conductor parcurs de curent, rotorul
intensitatii campului magnetic este egal cu densitatea curentului electric de conductie.
Fie ( ) o suprafata deschisa (inchisa) trasata in corp si fie ( ) interstitiul vid
extrem de ingust care contine o suprafata si din care s-a scos materialul.In fiecare punct din
interstitiu

deci
=
=

Aplicand teorema divergentei


=

rezulta div =0

Ecuatiile campului magnetic pot fi restranse prin introducerea potentialului magnetic


vector A la o singura ecuatie de ordinul II

unde

densitatea de curent ce parcurge conductorul de conductivitate


2.Exemple de determinare a distributiei campului magnetic
2.1 Bobina cu miez de fier
Se considera bobina parcursa de curent electric cu densitatea J in interiorul careia se
afla un mediu feromagnetic cu permeabilitatea relativa
=2000, bobina dispusa pe axa Oz
si alcatuita din trei spire (r1=0.1, r2=0.2, Ls=0.2).Ecuatiile de ordin I :
curl H=J
div B=0
B=m*H
prin introducerea potentialului magnetic vector conduc la ecuatia de
ordinul II:
curl ((1/m)*curl A)=J
Title Camp magnetic in corpuri
Select
errlim=1e-4 contours=20
contourgrid=30
vectorgrid=30
surfacegrid=30
alias(x)=Radius
alias(y)=Z
Variables
A_phi
Definitions
r1=0.2
r2=0.3
r3=2.0
L12=0.1
Ls=0.2
L3=1.0
Mu0=4*pi*1e-7
mur mu=mur*mu0
J
Br=-dy(A_phi)
Bz=(1/x)*dx(x*A_phi)
Babs=sqrt(Br**2+Bz**2)
Hr=Br/mu
Hz=Bz/mu
Mr=(br/mu0)-Hr
Mz=(bz/mu0)-Hz
fz=-J*br
fr=J*Bz
small=1e-30
Equations

dy[(1/mu)*dy(A_phi)]+dx[1/(mu*x)*dx(x*A_phi)]+J=0
Boundaries
Region 1
mur=1 J=0
start(0,-L3) value(A_phi)=0
line to(r3,-L3) to (r3,L3) to (0,L3) to finish
Region 2 {bobina}
mur=1
J=1
start(r1,-L12)
line to (r2,-L12) to (r2,L12) to (r1,L12) to finish
start (r1,L12+Ls)
line to(r2,L12+Ls) to (r2,3*L12+Ls) to (r1,3*L12+Ls) to finish
start (r1,-L12-Ls)
line to(r2,-L12-Ls) to (r2,-3*L12-Ls) to (r1,-3*L12-Ls) to finish
Region 3 {miez feromagnetic}
mur=2000
J=0
start(0,-L3) line to (0.15,-L3) to (0.15,L3) to (0,L3) to finish
Monitors
contour(A_phi)
Plots
grid(x,y)
contour(A_phi)
vector(Br/Babs,Bz/Babs)
vector(Hr,Hz)
vector(fr,fz)
surface(Babs)
End
Observatii:
Intensitatea campului magnetic este distribuita numai in vid si-n mediul
conductor sursa de camp magnetic
Magnetizatia este distribuita numai in mediul feromagnetic din interiorul
bobinei
Inductia magnetica este distribuita in tot spatiul
2.2 Conductor plasat in crestatura feromagnetica
Se considera un conductor cu sectiunea 20x2 mm plasat intr=o crestatura
feromagnetica a carei permitivitate relativa este neliniara.Variatia permitivitatii
mediului feromagnetic este data de relatia

Title Conductor in crestatura feromagnetica


Select
Stages=2
{problema este rulata de 2 ori}
Variables
A
Definitions
rmu=1 rmu0=1
mu0core=5000
mu1core=200
mucore=staged(mu0core,mu0core/(1+0.05*grad(A)**2)+mu1core)

rmucore=1/mucore S=0 current=2


Initial values
A=1
Equations
curl(rmu*curl(A))=S
Boundaries
Region 1
rmu=rmucore
rmu0=1/mu0core
value(A)=0
start(0,0) line to (40,0) to (40,40) to (0,40) to finish
Region 2
rmu=1
start (0,10) line to (40,10) to (40,12) to (0,12) to finish
Region 3
S=current
rmu=1
start (10,12) line to (30,12) to (30,20) to (10,20) to finish
Monitors
Contour(A)
Plots
grid(x,y)
vector(dy(A),-dx(A)) as Flux Density B
vector(dy(A)*rmu,-dx(A)*rmu) as Magnetic Field H
contour(A) as Az Magnetic Potential
surface(A) as Az Magnetic Potential
contour(mucore)
End