Sunteți pe pagina 1din 4

Ghidul concediilor legale in Romania conform Codul muncii

Concediul reprezinta un interval de timp in care salariatul, desi se afla in executarea contractului
individual de munca, nu presteaza activitatea la care s-a obligat prin acest contract.
Pe perioada concediului, salariatul nu munceste si, in consecinta, nu beneficiaza de salariu. El
este insa in cazul celor mai multe dintre concedii indemnizat, fie din fondul de salarii al
angajatorului, fie din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv bugetul de
stat.
Exista numeroase tipuri de concedii, cu reglementari diferite, astfel incat sunt dificil de gasit
trasaturi comune acestora. Cele mai multe dintre concedii reprezinta cazuri
de suspendare a contractului individual de munca, ce nu intervin din initiativa angajatorului, ci fie
din initiativa salariatului, fie de drept.
Salariatul care se afla in concediu beneficiaza de o serie de masuri de protectie.
Astfel, pe perioada urmatoarelor tipuri de concedii, contractul individual de munca nu
poate fi desfacut de catre angajator, potrivit art. 60 alin. (1) din Codul muncii:
- pe durata concediului medical;
- pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
- pe durata in care salariata este gravida, in masura in care angajatorul a fost informat;
- pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani;
- pe durata concediului pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3
ani;
- pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul
copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
- pe durata efectuarii concediului de odihna.
Notiunea de concediu nu este definita niciunde in lege. Codul muncii, in capitolul intitulat
Concediile, se refera numai la trei dintre acestea: concediul de odihna, concediul fara plata si
concediul pentru formare profesionala. Celelalte concedii sunt tratate (sau amintite) distinct,
doar drept cazuri de suspendare a contractului individualde munca. Uneori chiar Codul muncii
ezita a califica o anumita situatie ca fiind sau nu un concediu.
In realitate, nu orice caz de suspendare a contractului individual de munca de drept sau din
initiativa salariatului intra in continutul notiunii de concediu.
Astfel, de exemplu, nu sunt concedii:
greva;
absentele nemotivate;
indeplinirea unei functii de conducere salarizate de catre sindicat etc.
Iata tot ce trebuie sa stiti despre cele 12 tipuri de concedii legale ale salariatilor:

1. Concediul de odihna
Dreptul la concediu de odihna platit este unul dintre drepturile fundamentale consacrate de art.
38 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
Reglementari mai ample privind concediul de odihna se regasesc in urmatoarele acte normative:
Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 144-153;
Hotararea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor
din administratia publica, regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare, cu
modificarile ulterioare, republicata in Monitorul Oficial nr. 93 din 17 mai 1995.
Concediul de odihna reprezinta cea mai importanta forma de acordare a repausului necesar
refacerii fizice si psihice a salariatului, in vederea continuarii in bune conditii a raporturilor de
munca.

Chiar daca salariatul ar fi de acord sa renunte de exemplu, in schimbul unei indemnizatii la


dreptul sau la concediu de odihna, aceasta renuntare este nula absolut. Legea il protejeaza
uneori pe salariat chiar si impotriva vointei lui.

2. Concediul pentru formare profesionala


Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala
continua:
- formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea
competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca;
- formarea profesionala continua asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale
deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.
In situatia in care urmarea unui curs de formare profesionala necesita intreruperea activitatii
desfasurate in baza unui contract de munca, salariatul beneficiaza de concediu fara salariu sau
concediu platit, in functie de intelegerea partilor.
Concediul pentru formare profesionala reprezinta un caz de suspendare a contractului de
munca, fie din initiativa angajatului, fie din initiativa angajatorului.
In situatia in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de
angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

3. Concediul fara plata


Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin
Regulamentul intern (art. 153 din Codul muncii, republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai
2011).
Pentru salariatii bugetari concediul fara plata este reglementat de Hotararea Guvernului nr.
250/1992, republicata in Monitorul Oficial nr. 93 din 17 mai 1995.
Concediul fara salariu pare un exemplu clasic de suspendare a raporturilor de munca ce nu
constituie vechime in munca. Explicatia este in aparenta logica nu se presteaza activitatea si
nu se plateste salariu...

4. Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de


munca
Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca
stabileste alin. (3) este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum
urmeaza, conform portalcodulmuncii.ro:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare,
stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul
Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor
sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala,
inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si
osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani,
pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor
sociale.

Click aici pentru ghidul complet Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara
de munca

5. Concediul medical pentru accidente de munca


Accidentul de munca reprezinta vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta
profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de
serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,
invaliditate ori deces.
Boala profesionala reprezinta afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii
sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici
caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului, in procesul de munca.

6. Concediul si indemnizatia de maternitate


Concediul si indemnizatia de maternitate este reglementat de OUG 158/2005, normele
metodologice de aplicare a OUG 158/2005 precum si de OUG 96/2003.
Conform dispozitiilor art. 23 din OUG 158/2005, asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina
si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de
indemnizatie de maternitate.
De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in
una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii
calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile
persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii
acestora.

7. Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav


Asiguratii pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate beneficiaza de:
a) concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani;
b) concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului cu handicap, pentru afectiunile
intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
Cine beneficiaza de concediu?
a) mama, daca tatal nu beneficiaza de acelasi concediu;
b) tatal, daca mama nu beneficiaza de acelasi concediu;
c) asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii
spre crestere si educare sau in plasament familial.

8. Concediul si indemnizatia de risc maternal


Concediul de risc maternal reprezinta o perioada de suspendare a contractului individual de
munca, intervenita ca urmare a riscului pe care l-ar reprezenta pentru salariata gravida sau
pentru fatul acesteia, respectiv pentru copil, din pricina specificului locului de munca ocupat.

9. Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului


Potrivit dispozitiilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor,
persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri
din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe
venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pot beneficia optional de
urmatoarele drepturi:
- concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului
cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete

realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR (600 de lei) si nici mai mare de 6,8
ISR (3400 de lei);
- concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie in
cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de
1,2 ISR (600 de lei) si nici mai mare de 2,4 ISR (1.200 de lei).

10. Concediul paternal


Concediul paternal se acorda in conditiile Legii nr. 210/1999 a concediului paternal, publicata in
Monitorul Oficial nr. 654 din 31 decembrie 1999 si a Hotararii Guvernului nr. 244/2000, care
reglementeaza normele de aplicare a acestui act normativ, in scopul de a asigura participarea
efectiva a tatalui la ingrijirea nounascutului.
Tatal copilului nou-nascut este persoana care participa efectiv la ingrijirea acestuia, indiferent
daca copilul este nascut din casatorie, din afara casatoriei sau este adoptat de titularul dreptului,
si are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucratoare...

11. Concediul pentru evenimente familiale deosebite


Referitor la evenimentele familiale deosebite, amintim faptul ca salariatii au dreptul la zile libere
platite. Acestea nu se includ in durata concediului de odihna, conform art. 152 alin. (1) din Codul
muncii.
Atentie! Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite prin lege,
prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

12. Concediul pentru carantina


Carantina reprezinta izolarea preventiva a unei colectivitati care a fost in contact cu un bolnav
contagios sau cu persoane ori materiale care provin dintr-o regiune unde exista o epidemie.
Potrivit art. 50 din Codul muncii, carantina reprezinta o perioada de suspendare de drept a
contractului individual de munca. In acest interval nu poate interveni concedierea salariatului (art.
60 din Codul muncii).