Sunteți pe pagina 1din 1

BORDEROUL DOCUMENTATIEI

1. Cerere tip pentru obtinerea certificarii


2. Borderoul de piese scrise
3. Memoriul de prezentare a activitatii
4. Lista cuprinzand personalul atestat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si
Turismului pentru domeniul solicitat.
5. Copie dupa statutul S.C. .......................... S.R.L.
6. Copie de pe certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului;
7. Copie de pe Codul Fiscal
8. Lista cuprinzand personalul de specialitate angajat insotite de CV-urile acestora.
9. Lista cuprinzand utilajele si aparatura de calcul din dotare;
10. Recomandari de la beneficiarii lucrarilor executate in domeniul solicitat;
11. Procesele verbale incheiate la terminarea lucrarilor ;

S.C. ............................... S.R.L.


DIRECTOR GENERAL,
........................................