Sunteți pe pagina 1din 2

Glosar Matematici 3

1.

Operatorul lui Hamilton (oper- atorul nabla)

2.

Gradientul unui c‚mp scalar

3.

Divergen ta unui c‚mp vectorial

4.

Rotorul unui c‚mp vectorial

5.

No tiunea generalaº de curbaº

6.

DeÖni tia tangentei Óntr-un punct la o curb aº

7.

DeÖni tia normalei Óntr-un punct la o curb aº plan aº

8.

DeÖni tia planului normal Óntr- un punct la o curb aº Ón spa tiu

9.

Moduri de a deÖni o curb aº

10.

Diverse ecua tii ale tangentei Óntr-un punct la o curb aº

11.

Diverse ecua tii ale normalei Óntr-un punct la o curb aº plan aº

12.

Puncte singulare pentru o curb aº deÖnit aº parametric

13.

Puncte singulare pentru o curb aº plan aº deÖnit aº implicit

14.

Puncte singulare pentru o curb aº Ón spa tiu deÖnitaº implicit

15.

Forma unei curbe plane deÖ- nite parametric Ón jurul unui punct

1

16. Forma unei curbe plane deÖ- nite implicit Ón jurul unui punct singular

17. Formulele lui Frenet pentru o curb aº plan aº

18. Reperul Frenet al unei curbe plane

19. Curbura unei curbe plane

20. Centre de curburaº

21. Evoluta unei curbe plane

22. Evolvente

23. Œnf aº suratoareaº curbe plane

unei familii de

24. Formulele lui Frenet pentru o curb aº Ón spa tiu

25. Reperul Frenet pentru o curb aº Ón spa tiu

26. Elementele triedrului lui Frenet

27. Curbura si torsiunea unei curbe Ón spa tiu

28. Suprafe te

cilindrice

29. Suprafe te

conice

30. Suprafe te

de rota tie

31.

cu (suprafa ta surub)

Elicoidul

plan director

32. Suprafa ta generalaº elicoidalaº

33. No tiunea generalaº de suprafa taº

34. Moduri de a deÖni o suprafa taº

35. Puncte singulare pentru o suprafa taº deÖnit aº implicit

36. Curbe de coordonate pe o suprafa taº

37. DeÖni tia planului tangent Óntr- un punct la o suprafa taº

38. Diverse ecua tii pentru planul tangent Óntr-un punct la o suprafa taº

2

39. Normala Óntr-un punct la o suprafa taº

40. Diverse ecua tii ale normalei Óntr-un punct la o suprafa taº

41. Prima form aº fundamentalaº a unei suprafe te

42. Ecua tii cu variabile separabile

43. Ecua tii liniare de ordinul Ónt‚i

44. Ecua tia

Bernoulli

45. Ecua tia

Riccati

46. Ecua tii liniare de ordinul n