Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 9

a) Imaginati un sistem de validare a procesului de invatamant relationat cu formarea


sudorilor (continutul minim al dosarului pentru certificarea serviciului de invatamant),
care sa includa:

cuprinsul manualului calitatii (numai pentru formarea sudorilor);


lista procedurilor necesare (obligatorii si proceduri specifice);
lista echipamentelor si dotarilor necesare;
lista calificarilor necesare pentru lectori;
locatia de practica si testare/ laboratoare de incercari.

Cuprinsul Manualului Calitatii

1. Introducere
2. Domeniu de aplicare
3. Referinte normative
4. Definitii
a. Sudor
b. Operator sudor
c. Examinator sau organism de examinare
d. Specificatia procedurii de sudare (WPS)
e. Domeniu de valabilitate
f. Proba
g. Epruveta
h. Verificare
5. Simboluri si prescurtari
a. Generalitati
b. Proba
c. Materiale pentru sudare (inclusiv materiale auxiliare, de exemplu, gaze de
protectie, fluxuri)
d. Diverse
6. Variabile esentiale pentru calificare
a. Generalitati
b. Procedee de sudare
c. Tipuri de imbinari (cu suduri cap la cap si in colt)
d. Grupe de material
e. Materiale pentru sudare
f. Dimensiuni
g. Pozitii de sudare
7. Domeniu de valabilitate a calificarii sudorului
a. Generalitati
b. Procedeu de sudare
c. Tipuri de ijribinari
d. Grupe de material
e. Electrozi inveliti
f. Materiale pentru sudare
g. Dimensiuni
h. Pozitii de sudare
8. Examinare si incercare
a. Supraveghere
b. Forma si dimensiunile probelor
c. Conditii pentru sudare
d. Metode de verificare
e. Probe si epruvete
9. Conditii de acceptare pentru probe
10. Reverificari
11. Perioada de valabilitate
a. Prima calificare
b. Prelungire
12. Certificare
13. Notare

Scolarizarea si calificarea in meseria de SUDOR se desfasoara in cadrul Scolii de sudura


care dispune de toate dotarile necesare pentru desfasurarea acestei activitati:

Pentru instruirea teoretica:

flipchart;
retroproiector;
folii de prezentare;
videoproiector;
laptop;
prezentari video pentru procedeele de sudare din programa;

Pentru instruirea practica:

invertor tip CaddyArc 150, producator ESAB;


invertor tip CaddyProfessional, producator ESAB;
invertor sudare, producator Steel;
instalatie sudare MIG-MAG, tip Kemppi;
instalatie sudare WIG, tip Kemppi;
instalatie sudare oxiacetilenica;
masina de debitat probe cu disc abraziv;
cuptor de uscat electrozi, tip CUE 25, producator Caloris;
termos pentru electrozi, producator ESAB.

Cursuri sudura

Cursurile de pregatire teoretica se desfasoara in sala de curs dotata corespunzator


procesului didactic.
Predarea teoretica este asigurata de specialisti competenti din cadrul companiei,
conform programelor avizate de CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala
a Adultilor).
Pregatirea practica se desfasoara in Laboratorul de sudura (scoala) special amenajata
cu masini, utilaje si instalatii performante pentru sudarea manuala, sudarea
semiautomata in mediu de gaz protector precum si sudarea oxigaz.
S.C. ANTU CONSULTING S.R.L. este membra a Asociatiei de Sudura din Romania
(ASR) fiind autorizata de: Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,
Ministerul Educatiei si Cercetarii

Cursul se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa se califice in meseria de sudor dar si
persoanelor juridice care au nevoie de personal calificat in meseria de sudor.

Cursurile se desfasoara dupa Programa de pregatire autorizata de ANC ( fosta CNFPA), pe


durata a 720 de ore din care 480 de ore de pregatire practica, la care pot participa persoane
care au o pregatire minima de absolventi ai invatamantului general obligatoriu.

La sfarsitul cursului, absolventii vor sustine un examen teoretic si practic in urma caruia li
se vor elibera certificate de calificare profesionala in meseria de sudor, emise de M.M.F.P.S. si
M.E.C.T.S., recunoscute in tara, cat si in Uniunea Europeana.

Societatea noastra asigura: instruirea teoretica si practica, materialele utilizate la instruire


(table, tevi, electrozi, gaze tehnice), prelucrarea probelor pentru examen, eliberarea
certificatului de calificare sudor.

Competente dobandite prin partciparea la cursul de calificare in meseria de sudor:

Lucrul in echipa;
Planificarea activitatii proprii;
Urmarirea programului de pregatire profesionala;
Comunicarea interpersonala;
Aplicarea normelor de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, a
prevederilor prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR;
Utilizarea documentatiei tehnice;
Aplicarea procedurilor de calitate;
Exploatarea echipamentelor / utilajelor / aparatelor si a dispozitivelor necesare
sudarii / taierii;
Pregatirea operatiei de sudare / taiere;
Aplicarea procedeelor de sudare / taiere;
Realizarea operatiilor postsudare / taiere.

Competente dobandite ca urmare a participarii la curs:

organizarea locului de munca;


aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in
domeniul situatiilor de urgenta;
aplicarea normelor de protectie a mediului;
asigurarea calitatii lucrarilor executate;
intretinerea echipamentelor de lucru;
pregatirea lucrarilor de montare a materialelor geosintetice;
testarea materialelor geosintetice;
croirea materialelor geositetice;
acoperirea suprafetelor cu materiale geosintetice;
sudarea geomembranelor.

Cursul se adreseaza personalului de coordonare a sudarii din societati autorizate in


conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR.

La sfarsitul cursului, participantii vor obtine un atestat de participare, necesar pentru


completarea dosarului in vederea sustinerii examenului de autorizare ISCIR pentru functia de
RTS.

Cursurile se adreseaza:

persoanelor fizice care doresc sa se specializeze in meseria de sudori geomembrane;


persoanelor juridice care utilizeaza in procesele de productie geomembrane.

Cursurile se desfasoara dupa Programa de pregatire autorizata de ANC (fosta CNFPA), pe


durata a 40 de ore din care 25 de ore de pregatire practica, la care pot participa persoane care
au o pregatire minima de absolventi ai invatamantului general obligatoriu.

La sfarsitul cursului, absolventii vor sustine un examen teoretic si practic in urma caruia li
se vor elibera certificate de absolvire emise de M.M.F.P.S. si M.E.C.T.S., recunoscute in tara,
cat si in Uniunea Europeana.

Societatea noastra asigura: instruirea teoretica si practica, materialele utilizate la instruire ,


prelucrarea probelor pentru examen, efectuarea examinarilor nedistructive si incercarilor
mecanice distructive pentru probele sudate in vederea specalizarii operatorilor sudori,
eliberarea certificatului de operator sudor tevi si fitinguri din PEHD.

Cursuri de specializare sudori in procedeele :

manual electric cu electrozi inveliti (SME);


manual cu arc electric in mediu de gaz inert (MIG);
manual cu arc electric in mediu de gaz activ (MAG);
manual cu arc electric cu electrod de Wolfram ( WIG);
oxigaz ( cu flacara) (SMO).

Pentru ocuparea unui post de lector (sef de lucrari) candidatii trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

sa aiba calitatea de doctorand cu stagiul de pregatire incheiat sau sa detina titlul


stiintific de doctor;
sa aiba minimum 10 lucrari publicate in reviste de specialitate;
vechimea: pentru candidatii care provin din invatamantul superior sau cercetarea
stiintifica de profil, o vechime minima de 6 ani sau de 4 ani pentru candidatii care
detin titlul de doctor;
pentru candidatii care provin din invatamantul preuniversitar o vechime minima de 8
ani sau 6 ani in cazul candidatilor care detin titlul stiintific de doctor;
pentru candidatii care provin din afara invatamantului sau a cercetarii stiintifice de
profil, o vechime minima de 10 ani sau 8 ani pentru candidatii care detin titlul stiintific
de doctor;
alte criterii specifice fiecarei facultati si aprobate de Consiliul Facultatii".