Sunteți pe pagina 1din 9

S.C.

VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1


CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

PROCEDURA CONTROLULUI PRODUSULUI


NECONFORM

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Responsabilitati Nume si prenume Semnatura Data


Elaborat: Cimpoeru Irina Marinela
Verificat:
Aprobat:

1
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

CUPRINS

1. Scopul procedurii

2. Domeniul de aplicare

3. Documente de referinta

4. Definitii si abrevieri

5. Procedura

6. Definirea responsabilitatilor celor implicati in identificarea si tratarea


produsului neconform

7. Inregistrari

8. Anexe

1. Scopul procedurii

2
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

Prezenta procedura descrie controalele, responsabilitatile si autoritatile asociate


stabilite de S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. pentru controlul produselor care nu sunt
conforme cu cerintele specificate , astfel incat sa se asigure ca nu este permisa utilizarea
intentionata initial sau utilizarea din neglijenta a acestora .

Procedura are scopul de a tine riscurile sub control .

Prezenta procedura stabileste modul de identificare si de tinere sub control a


produsului neconform astfel incat sa se asigure prevenirea utilizarii sau livrarii neintentionate
a acestuia.

2. Domeniul de aplicare
Procedura se aplica de personalul din S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. implicat
in activitatiile de identificare , documentare , izolare ( atunci cand este posibil ) , evaluare,
tratarea produsului/ serviciilor neconform(e) , instiintarea functiilor implicate si reinspectarea
dupa inlaturarea neconformitatii.

Aceasta procedura se aplica la toate produsele, serviciile si lucrarile neconforme


identificate pe parcursul activitatilor desfasurate de catre S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Prezenta procedura se aplica pentru :

materiale /produse verificate la furnizori;


materiale /produse verificate la primire;
materiale, produse aflate in depozite sau in spatii de depozitare temporara;
produse /servicii aflate pe fluxul de prestare a serviciilor;
produse /servicii reclamate de catre pacienti;
produse furnizate de pacienti.
infectii nosocomiale.

Cazurile de neconformitati din categoria malpraxis se trataza conform cu prevederile


Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si
OUG nr. 69/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma
in domeniul sanatatii.

3. Documente de referinta
Prezenta procedura se adreseaza standardului SR EN ISO 9001:2015 si Manualului
Calitatii apartinand S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

Documente de referinta:

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si OUG nr. 69/2009 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

3
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

SR EN ISO 9001: 2008 : Sisteme de management al calitatii . Cerinte


MC - 01 : Manualul calitatii S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.

4. Definitii si abrevieri
Definitii:

Neconformitate (SR EN ISO 9000:2006) : neindeplinirea unei cerinte.


Corectie (SR EN ISO 9000:2006): actiune care are ca scop inlaturarea unei
neconformitati detectate.
Nota 1: O corectie poate fi intreprinsa impreuna cu o actiune corectiva
Nota 2: O corectie poate fi, de exemplu, reprelucrarea sau regradarea.
RMC Responsabilul Managementului cu Calitatea - persoana desemnata de
managementul la cel mai inalt nivel responsabila cu procesul de elaborare,
implementare si mentenanta a sistemului de management al calitatii apartinand S.C.
VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
SMC - Sistemul de Management al Calitatii apartinand S.C. VICTOR CONSTRUCT
S.R.L.
Proprietarul procesului - persoana sau departament implicat intr-un proces si
responsabil de controlul acelui proces.
Toate definitiile celorlalti termeni specifici sunt conform SR EN ISO 9001:2015.

Abrevieri:
RN - Raport de neconformitate.
RACP - Raport de actiuni corective si preventive.
IS - Inregistrare a Sistemului de Management al Calitatii.
PS - Procedura a Sistemului de Management al Calitatii.

5. Procedura
Identificarea si documentarea

Produsele/ serviciile suspectate a fi neconforme sunt identificate imediat - dupa caz de


catre:

executantul serviciului, in urma autoinspectiei;


seful sectiei clinice/compartimentului, in urma inspectiei ierarhice.

Izolarea

Dupa identificarea neconformitatii se executa urmatoarele activitati:

4
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

Persoana desemnata de seful de sectie izoleaza neconformitatile (daca acest lucru este
posibil), apoi inscrie in RN locul unde s-au izolat si cantitatea .
Produsele neconforme se marcheaza cu eticheta aplicata pe produs (e),containerele sau
ambalajele acestora: NECONFORM.

Nota:Izolarea produselor se face in spatii de carantina special amenajate,asigurate si


identificate cu inscrisulCARANTINA!

Transmite RN pe circuitul de analizare si avizare.

Evaluarea

Produsele/ serviciile neconforme prezentate in RN se analizeaza de catre seful sectiei /

compartimentului.

Aceasta evalueaza efectele neconformitatii asupra si efectueaza urmatoarele activitati :

1. Analizeaza si inscrie cauzele care au generat neconformitatea.


2. Propune corectii si dupa caz- actiunile corective necesare.

Decizia

Seful comp./sectiei preia RN dupa analiza si il prezinta directorului de resort pentru


luarea unei decizii respectiv : reluare serviciu (integral sau partial); returnare; accept;
rebutare;
Aplicarea deciziei apartine echipei unde s-a constatat neconformitatea.
Operatiile de executie si inspectie necesare in urma deciziei sunt evidentiate in
documentul specific care confirma executia.
In situatiile cand decizia este ACCEPT se ia aprobarea scrisa a pacientului sau
reprezentantilor legali ai acestuia si numai dupa aceea se poate trece la prestarea in
continuare a procesului.

Reinspectarea

Daca decizia asupra produsului / serviciului neconform atrage dupa sine interventii
asupra acestuia , atunci produsul / serviciul se reinspecteaza si daca corespunde se
completeaza rubrica 6 din RN, de catre seful sectiei/ compartimentului.
Seful sectiei / compartimentului este singura persoana autorizata sa inlocuiasca sau sa
elimine marcajele aplicate (in cazul produselor neconforme).

5
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

Verificarea de asigurare a calitatii

RM / RSMC verifica cu ocazia vizitelor inopinate sau prin auditori- indeplinirea


actiunilor corective dupa care semneaza si dateaza RN la rubrica 7.

Nota : In situatia in care nu sunt finalizate se intocmeste un raport de actiuni


corective (RACP).

Timpul total de identificare, izolare , analiza si decizie nu trebuie sa depaseasca 8 ore.


Urmarirea RN pe circuitul de analizare-decizie-arhivare este in responsabilitatea
sefului sectiei/comp. care a identificat neconformitatea.
Dupa circuitul de analiza si decizie RN se arhiveaza la seful sectiei/comp. in dosarul
de rapoarte de neconformitate.

6. Definirea responsabilitatilor celor implicati in identificarea si tratarea


produsului neconform

RM/RSMC/ Seful sectiei / compartimentului/ / RSMC comp./sectie:

Identifica si ia masuri de izolare a neconformitatilor;


Prezinta RN pentru verificare , analizare , decizie.
Reinspecteaza produsele / serviciile dupa inlaturarea neconformitatilor
Inlatura cauzele neconformitatilor, dupa luarea deciziei.
Verifica indeplinirea actiunilor corective rezultate in urma deciziei.

Directorul de resort:

Ia decizii referitoare la produsele / serviciile neconforme;


Verifica cu ocazia vizitelor inopinate stadiul solutionarii neconformitatilor.

Directorul medical este responsabilul de proces.

Reprezentantul managementului verifica cu ocazia vizitelor inopinate sau prin


auditori- indeplinirea actiunilor corective.

Executantul identifica neconformitatile in urma autoinspectiei.

Toate departamentele raspund, conform documentului lor specific de activitate, de:

Identifica si opresc produsele neconforme pentru evaluare si stabilirea actiunilor


corective necesare;

6
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

Raspund pentru stabilirea solutiilor de corectare a neconformitatilor inregistrate;


Raspund pentru urmarirea aplicarii solutiilor stabilite pentru corectarea
neconformitatilor.

7. Inregistrari
Nr. Identifi Denumire inregistrare Nr. Emitent Difuzare Durata
crt. care ex. pastrare
(ani)
1. - Raportul de 1 Persoane Dosar RN 3
neconformitate desemnate
2. - Registru de evidenta 1 RSMC - 10
rapoarte de neconformitate
(electronic)

8. Anexe

7
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

Raport de reclamatii

Domnule Director,

Societatea comerciala ..........................., cu sediul in ............., str. ............., nr. ...,


tel./fax ............., va aducem la cunostinta faptul ca marfa pe care am primit-o astazi ................
la ora ........ de la societatea dumneavoastra, cu mijloacele dumneavoastra de transport, nu
corespunde cantitatii din contract. Cantitatea prevazuta in contract era de ..........., iar la
societatea noastra cantitatea de marfa care a ajuns este de ..........., cantitate care este mai mica
fata de prevederile contractului numarul ................. data .............. incheiat intre firmele
noastre.

Cu ocazia verificarii de catre ................................. la data de ................ orele ......... in locul


de receptie ................................ in prezenta
reprezentantilor/expertilor/delegatilor/carausului ................................ s-a constatat ca:

.....................................................................

Din examinarea atenta a actelor de livrare, a documentului de transport si a datelor inscrise


in acestea rezulta, de asemenea, ca ati livrat o cantitate mai mica fata de obligatia dvs.
contractuala.

Ca urmare a celor constatate am intocmit actul ............................ din data ................ semnat
de ............................., pe care il anexam prezentei reclamatii.

Va rugam sa dispuneti expedierea diferentei de marfa/a lipsurilor cantitative, de indata,


cheltuielile de transport ramanand in sarcina dvs.

Contam pe o livrare prompta din partea dvs.

Va instiintam ca dupa primirea diferentei de marfa vom proceda la plata tuturor marfurilor
pentru care va rugam sa ne transmiteti o noua factura.

In cazul in care nu vom primi diferenta de marfa suntem nevoiti sa va avertizam ca vom
solicita pe langa indeplinirea obligatiei dvs. contractuale si penalitati de intarziere, daune
interese pentru prejudiciul cauzat activitatii noastre.

Asteptam de la dvs livrarea urgenta a lipsurilor cantitative.

8
S.C. VICTOR Controlul produsului neconform Editia 1
CONSTRUCT S.R.L. PS 01 Revizia 0

Manager, ...................

Semnatura ..................

Data .......................