Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMAREA SISTEMELOR DE OPERARE

grupa E-213, E223, 2011-2012 (S1), 90 studenti, 2p+2l


Titular disciplina: Prof.Dr.Ing.Victor-Valeriu PATRICIU
laboratoare : Lector.dr.ing.cpt.Cezar PLESCA

Nr

CONTINUTUL TEMELOR

Prel

Lab

32

32

Total

SEMESTRUL 7
1

INTRODUCERE IN UNIX
-Istoric UNIX
-Privire general asupra UNIX
-Structura nucleului UNIX
BUFFER CACHE
-headerele buffer
-structura poolului de buffere
-scenarii de regsire a unui buffer
-citire/scriere buffer
REPREZENTAREA INTERN A FISIERELOR
-Inode-uri
-structura unui fiier
-directoare
-conversia cale/Inode
-super-block
-asignarea unui Inode la un fiier
-alocarea blocurilor la fiiere
APELURI SISTEM FISIERE
-open, read, write, lseek, close
-crearea fiierelor
-pipes, dup
-mount, umount, link, unlink.
STRUCTURA PROCESELOR
-stri i tranziii
-plasarea n memorie
-contextul proceselor
-salvarea contextului
-gestiunea sp.de adrese la procese
CONTROLUL PROCESELOR
-crearea proceselor
-semnale
-ateptarea terminrii proceselor
-lansarea altor procese
-ID-ul unui proces
-Shellul
-bootarea SO
PLANIFICAREA PROCESELOR
-planificarea
-apeluri sistem pt. clock
-clock
GESTIUNEA MEMORIEI
-swapping
-demand paging
COMUNICAREA INTER-PROCESE
-trasarea proceselor
-IPC-uri: mesaje, zone comune de memorie, semafoare
-comunicaii n reea
-socket-uri

TOTAL ORE SEMESTRUL 7


BIBLIOGRAFIE :

1. Patriciu V., Sisteme de operare pentru mini i microcalculatoare, Ed Militar, 1993


2. Bach M., The Design of UNIX Operating System, Addison Wesley, 1990
3. Tanenbaum A, Modern Operating Systems Principles, John Wiley & Sons, 1996
4. Andrew S. Tanenbaum, Albert S.Woodhull ,Operating Systems, Design and Implementation, Third Edition,
5. William Stallings , Operating Systems, Fourth Edition
INDICATII METODICE :
1. Nota final pe semestru se obine conform urmatoarelor ponderi, cu conditia ca fiecare proba sa fie promovata:
50% proba teorie, 50% proba probleme si laborator.

64