Sunteți pe pagina 1din 5

10.2.

Eliberarea patentei de ntreprinztor

10.2.1. Cine elibereaza patenta de ntreprinzator?


Patenta de ntreprinzator se elibereaza de catre: - inspectoratul fiscal teritorial pe raza caruia perso

solicita eliberarea patentei si are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate;

alin. (6) al Legii cu privire la patenta de ntreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998); - primaria n

raza de administrare persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa-si desfasoare activ

baza patentei - n cazul daca n localitatea respectiva nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fis

acest caz, patenta eliberata de catre primarie va fi valabila numai pe teritmoriul administrat de a

(art. 4 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de ntreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.2. Care este modalitatea de eliberare a patentei de ntrerinzator si termenul de elibe

acesteia?
Eliberarea patentei de ntreprinzator se va solicita prin depunerea unei cereri de catre persoan

doreste sa desfasoare activitate de ntrerinzator n baza patentei de ntreprinzator la inspectoratu

teritorial n raza caruia si are domiciliul sau la locul de desfasurare a activitatii preconizate. Pat

ntreprinzator se va elibera detinatorului n decurs de 3 zile de la data depunerii cererii, docume

perfectate n modul respectiv si dupa achitarea taxei pentru patenta stabilite. Daca patenta d

ntreprinzator urmeaza sa fie eliberata de catre primaria n a carei raza de administrare perso

intentioneaza sa-si desfasoare activitatea n baza patentei, cererea va fi depusa la primaria respect
4 alin. 6-7 al Legii cu privire la patenta de ntreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.3. Ce informatie se indica n cererea de eliberare a patentei de ntreprinzator?


n cererea de eliberare a patentei de ntreprinzator se indica urmatoarea informatie: a) prenu

numele si domiciliul solicitantului; b) genul de activitate de ntreprinzator pentru exercitarea ca

solicita patenta; c) durata patentei; (art. 4 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de ntreprinzator
XIV din 15.07.1998).

10.2.4. Este necesara anexarea la cererea de eliberare a patentei de ntreprinzator a unor


certificate, etc. ce confirma nivelul de calificare al solicitantului patentei?
Da, la cererea de eliberare a patentei de ntreprinzator vor fi anexate: copia de pe diploma sau

act privind studiile ce confirma nivelul de calificare necesar , daca persoana solicita eliberarea pa

ntreprinzator pentru unul din urmatoarele genuri de activitate: 2.1 ntocmirea darilor de seama c
2.5 Masaj, servicii de ngrijire a bolnavilor si alte servicii medicale, acordate de catre personalul
inferior 2.6 Servicii veterinare, zootehnice 2.12 Predarea limbilor straine (instruire individuala

grupe cu un numar de pna la 20 persoane) 2.13 Predarea si meditarea diferitelor discipline, cu e

muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau n grupe cu un numar de pna

persoane) 2.14 Predarea muzicii, coregrafiei si artelor plastice (instruire individuala sau n grupe

numar de pna la 20 persoane) 2.15 Organizarea de diferite sectii pe interese, inclusiv de cultura

pentru copii de pna la 16 ani (n grupe de pna la 20 persoane) 2.16 Organizarea de diferite sec

interese, inclusiv de cultura fizica, pentru adulti (n grupe de pna la 20 persoane). (art. 4 alin. (3)
cu privire la patenta de ntreprinzator nr. 93 din 15.07.1998).

10.2.5.n temeiul crui act legislativ i pentru care genuri de activitate ce pot fi desfurate

patentei de ntreprinztor este necesar deinerea autorizaiei eliberate de ctre autorit

administraiei publice locale ?


Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de ntreprinz

continuare Legea nr. 93-XIV), n cazul n care, conform legislaiei, pentru desfurarea unor ge

activitate indicate n anex la Legea nr. 93-XIV, este necesar autorizaia autoritii administraiei

locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se ane


autorizaia respectiv.

n conformitate cu prevederile Legii nr. 321 din 23.09.2010 cu privire la comerul interior, gen

activitate pentru care este necesar deinerea autorizaiilor autoritilor administraiei publice loc
specificate n Anexa la aceast Lege.

Drept urmare, solicitanii/titularii patentei pentru genurile de activitate corespunztoare poziii

1.2, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.30, 2.40, 2.41,

2.46 din Anexa la Legea nr. 93-XIV, la cererea de eliberare a patentei sau prelungire a termenulu

valabilitate, vor anexa i copia autorizaiei eliberate de ctre autoritatea administraiei publice loc
crei raz teritorial solicitantul/titularul patentei dorete s i desfoare activitatea.

Arhiva
10.2.6. n ct timp se elibereaza patenta de ntreprinzator?
Patenta de ntreprinzator se elibereaza de catre inspectoratul fiscal teritorial sau de catre prim

teritoriul administrativ al careia persoana care solicita eliberarea patentei intentioneaza sa desfa

activitate n baza de patenta (daca n localitatea respectiva nu este amplasat inspectoratul (oficiul

n decurs de 3 zile de la data depunerii cererii de eliberare a patentei de ntreprinzator . (art. 4 ali
(7) ale Legii cu privire la patenta de ntreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).
10.2.7. Cine autentifica patenta de ntreprinzator?
Patenta de ntreprinzator se autentifica de catre conducatorul inspectoratului fiscal teritorial

primariei (n conditiile n care patenta de ntreprinzator se elibereaza de catre primarie), prin ap

semnaturii conducatorului si a stampilei autoritatii respective (art. 5 alin. (8) al Legii cu privire la

de ntreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.2.8. Care este dovada achitarii taxei pentru patenta de ntreprinzator?


Dovada achitarii taxei pentru patenta de ntreprinzator este cuponul anexat la patenta, decupa

duplicatul patentei. Cuponul trebuie sa cuprinda informatii privind seria si numarul patentei, term

valabilitate mentionat n patenta si suma de plata, precum si sa fie autentificat, aplicndu-se p

semnatura si stampila inspectoratului fiscal teritorial sau a primariei care elibereaza patenta. (art

(9) si art. 6 alin. (3) ale Legii cu privire la patenta de ntreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.199

10.2.9. Poate o persona fizica sa solicite eliberarea sau prelungirea patentei de ntreprin

pentru unul din genurile de activitate ce au fost excluse, ncepnd cu 01.01.2009, din lista ge

de activitate ce pot fi desfasurate n baza de patenta?


Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, primariile nu mai elibereaza patente

ntreprinzator pentru genurile de activitate care nu vor putea fi practicate n baza patentei de ntrep

ncepnd cu 01.01.2009. (art. IV al Legii nr. 208 din 07.07.2006 Pentru modificarea si completar
acte legislative)

10.2.10. Ce este duplicatul patentei de ntreprinzator?


Duplicatul patentei de ntreprinzator este al doilea exemplar al patentei de ntreprinzator, nto

catre autoritatea care elibereaza patenta, care contine aceleasi date ca si originalul patentei, incl

cupoane care se utilizeaza ca dovada a achitari taxei pentru patenta. (art. 6 alin. (1) si (2) ale Le
privire la patenta de ntreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).
10.2.11. n ce scop se ntocmeste duplicatul patentei de ntreprinzator?
Duplicatul patentei de ntreprinzator se ntocmeste n scopul utilizarii de catre inspectoratele
teritoriale si primarii pentru ntocmirea darilor de seama statistice, precum si pentru ntocmirea

patentei n cazul pierderii ei. (art. 6 alin. (6) al Legii cu privire la patenta de ntreprinzator nr. 9
15.07.1998).

10.2.12.Unde poate fi eliberat patenta, pentru care perioad i ce este necesar pentru acea
n conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la paten

ntreprinztor, persoana care dorete s i se elibereze patent, poate depune o cerere la inspectorat

teritorial pe raza cruia i are domiciliul sau la locul de desfurare a activitii preconizate. n c

care n localitatea pe teritoriul creia solicitantul intenioneaz s-i desfoare activitatea d

ntreprinztor nu este amplasat inspectoratul (oficiul) fiscal, patenta poate fi eliberat de prim

respectiv, atta doar c aceasta va fi valabil doar pe teritoriul administrat de primrie. La cere

anexeaz documentele: care confirm achitarea contribuiei de asigurare social de stat pentru n
perioad solicitat de desfurare a activitii n baza patentei de ntreprinztor; documentele

confirm statutul de persoan asigurat n sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical sa

care confirm scutirea de plata contribuiilor. De rnd cu cererea de eliberare a patentei, pentru ge

activitate corespunztoare poziiilor: -2.5. Masaj, servicii de ngrijire a bolnavilor i alte servicii m

acordate de ctre personalul medical inferior; -2.6. Servicii veterinare, zootehnice; -2.12. Pred

limbilor strine (instruire individual sau n grupe cu un numr de pn la 20 persoane); -2.13. Pre

meditarea diferitelor discipline, cu excepia muzicii, coregrafiei i artelor plastice (instruire indiv
sau n grupe cu un numr de pn la 20 persoane); -2.14. Predarea muzicii, coregrafiei i artelor

(instruire individual sau n grupe cu un numr de pn la 20 persoane); -2.15. Organizarea de d

secii pe interese, inclusiv de cultur fizic, pentru copii de pn la 16 ani (n grupe de pn la

persoane); -2.16. Organizarea de diferite secii pe interese, inclusiv de cultur fizic, pentru adu

grupe de pn la 20 persoane), solicitantul urmeaz s prezinte copia de pe diplom sau de pe a

privind studiile, ce confirm nivelul de calificare necesar pentru desfurarea genului de activ

respectiv, precum i actele ce confirm activitatea de munc anterioar. Totodat, n cazul n c

conform legislaiei, pentru desfurarea n baza patentei a unor genuri de activitate, specificate n

la aceast Lege, este necesar autorizaia autoritii administraiei publice locale, la cererea de eli

patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexeaz decizia autoritii respective

cu toate actele necesare n vederea primirii patentei, este necesar de a se prezenta i documentu

confirm achitarea taxei pentru patent la contul bugetului local de la locul preconizat pentru desf

activitii n baz de patent. Taxa pentru patent urmeaz a fi achitat pentru ntreaga perioad s

de desfurare a activitii n baz de patent, care poate constitui o lun sau un termen mai m

10.2.13.n conformitate cu modificrile realizate n Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu pr

patenta de ntreprinztor (n continuare Lege) prin Legea nr. 166 din 11 octombrie 20
privire la modificarea i completarea unor acte legislative, genul de activitate prevzut la

1.1 din Anexa la Lege, ncepnd cu 01.11.2013, este expus ntr-o nou redacie: Comer

amnuntul la tarabe, tejghele, tonete, n chiocuri (gherete), pavilioane i din autovehicule

i/sau n locuri autorizate de autoritatea administraiei publice locale. Avnd n vedere ace

urmeaz ca titularul patentei de ntreprinztor cu genul de activitate corespunztor pozi

expus n redacia anterioar Comerul cu amnuntul la tarabe, tejghele, tonete, i d

autovehicule n piee i/sau n locuri autorizate de autoritatea administraiei publice loca


primeasc o nou patent de ntreprinztor?

n cazul n care deintorul patentei de ntreprinztor cu genul de activitate corespunztor pozi

expus n redacia anterioar (n vigoare pn la 01.11.2013), continu s desfoare activitate

ntreprinztor prin intermediul unuia i aceluiai tip de unitate de comer, pentru care autorita

administraiei publice locale a eliberat autorizaia i care a servit drept temei pentru eliberarea pat

apare necesitatea adresrii la organul fiscal sau, dup caz, la primrie, n vederea eliberrii une

patente. Dac ns, titularul respectiv de patent se va adresa organului fiscal sau, dup caz, prim

vederea prelungirii termenului de valabilitate al acesteia, n cazul n care genul de activitate cores

poziiei 1.1. este expus n redacia anterioar, att n blancheta de patent, ct i n duplicatul acest

nscrie de mn redacia nou a genului de activitate respectiv, care va fi confirmat prin semn
efului IFS teritorial (dup caz, primarului) i tampila instituiei.
10.2.14.

n conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu pri

patenta de ntreprinztor, n cazul n care, conform legislaiei, pentru desfurarea n b

patentei a unor genuri de activitate, specificate n Anexa la aceast Lege, este necesar aut

autoritii administraiei publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelung

termenului ei de valabilitate se anexeaz decizia autoritii respective. n legtur cu acest

organul care elibereaz patenta (inspectoratul fiscal teritorial sau primrie) trebuie s r
originalul autorizaiei sau copia acesteia?

n conformitate cu prevederile art. 14 al Legii nr. 231 din 23.09.2010 (n continuare Leg

autorizaia pentru desfurarea activitii de comer se elibereaz de ctre autoritatea administ


publice locale de nivelul nti sau a municipiului Chiinu, n a crei raze teritoriale urmeaz

desfoare activitatea comerciantul. Autorizaia de funcionare se elibereaz n baza cererii dep

autoritatea administraiei publice locale, pentru fiecare unitate comercial separat. n acelai t

conform prevederilor art. 22 al Legii, autoritile administraiei publice locale (lucrtorii struct

economice ale consiliilor municipale i raionale) controleaz conformitatea unitilor de come

condiiile prescrise n autorizaiile eliberate, respectarea regulilor de comercializare a produse

serviciilor n limita competenei lor. Respectiv, n scop de regularizare a activitii respective ind

patenta de ntreprinztor, la organul care elibereaz patenta rmne copia autorizaiei, eliberate d

autoritatea administraiei publice locale, iar la locul desfurrii activitii originalul autoriz

S-ar putea să vă placă și