Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

INOVAIONALE
INOVA
IONALE

Proff. univ. dr. Claudiu CICEA


Pro
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
BUCURETI
Facultatea de MANAGEMENT

1. PREZENTARE GENERALA
1.1. Cadru didactic
didactic::
Prof.. univ
Prof
univ.. dr
dr.. Claudiu CICEA
Departamentul de Management A.S.E. din Bucureti
Contact
ontact::
Decanatul facultatii (sala 0020
020)) Cladirea Ion N Angelescu Caderea Bastiliei
Bastiliei;;
Sala 1502 Cladirea Mihai Eminescu
Email : claudiu
claudiu..cicea@man
cicea@man..ase
ase..ro
1.2. Forma de verificare
verificare::
- examen scris
1.3. Evaluarea cuno
cunotinelor
tinelor::
- 30% evaluare din examen;
- 70
70%
% evaluarea din proiect
proiect;;
Atenie: Sustinerea
Atenie:
examenului
este
ndeplinirea sarcinilor legate de proiect
proiect..

condiionat

de