Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova

GUVERNUL
HOTRRE Nr. 974
din 04.12.2014
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar
pe economie, prognozat pentru anul 2015
Publicat : 09.12.2014 n Monitorul Oficial Nr. 364-365

art Nr : 1056

n conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999
privind sistemul public de asigurri sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,
nr. 1-4, art. 2), cu modificrile i completrile ulterioare, Guvernul HOTRTE:
Se aprob cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015, n
mrime de 4500 lei, pentru utilizare n modul stabilit de legislaie.
PRIM-MINISTRU

Iurie LEANC

Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
Ministrul muncii, proteciei
sociale i familiei

Andrian Candu

Nr. 974. Chiinu, 4 decembrie 2014.

Valentina Buliga