Sunteți pe pagina 1din 1

Stema unitii

administrativteritoriale

Anexa nr. 27

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea organului fiscal local

Model 2016 ITL 042

Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscal:
Adres/Cont IBAN
Tel/fax/e-mail

Nr. ..........//20..

APROBAT,
Conductorul organului fiscal local,
L.S.
(prenumele, numele i semntura)

DECIZIE
de ridicare a msurilor asigurtorii
Potrivit dispoziiilor art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile
i completrile ulterioare, debitorului .................................................,
cu domiciliul fiscal n ROMNIA/.........................................., jude ul ......................................................, codul
potal ........................., municipiul/oraul/comuna ........................................... satul/sectorul ..................................,
str. ................................................................. nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ...., ap ......,
C.I.F.*)....................................., i sunt ridicate n tot sau n parte msurile asigurtorii dispuse prin Decizia de
instituire a msurilor asigurtorii nr. ........../data ........................, ncepnd cu data , datorit:
a) ncetrii motivelor pentru care au fost dispuse:
creana estimat prin nota de constatare, la ncheierea raportului privind rezultatul inspec iei fiscale, nu mai
exist sau are valoare mai mic;
ca urmare a desfiinrii n tot sau n parte a actului de inspec ie fiscal care a generat luarea msurilor
asigurtorii;
ca urmare a plii voluntare;
ca urmare a stingerii prin modalitile prevzute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspec ie fiscal ;
ca urmare a hotrrii instanei competente, dat ca urmare a solu ionrii contesta iei la actul de inspec ie
fiscal sau a unei contestaii a msurilor asigurtorii;
ca urmare a lurii msurilor asigurtorii nainte de emiterea titlului de crean i acesta nu a fost emis i
comunicat n termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse msuri asigurtorii, n alte condi ii
prevzute de lege;
n alte condiii prevzute de lege;
b) constituirii unei garanii la nivelul creanei stabilite sau estimate:
consemnarea de mijloace bneti la o unitate a Trezoreriei Statului ;
scrisoare de garanie emis de o instituie de credit sau poli de asigurare de garan ie emis de o societate de
asigurare. n cazul n care scrisoarea de garan ie/poli a de asigurare de garan ie este emis de o institu ie
financiar din afara Romniei, aceasta trebuie s fie confirmat i acceptat de o institu ie de credit sau de
asigurare din Romnia;
ipotec asupra unor bunuri imobile sau mobile din ar ;
gaj asupra unor bunuri mobile.
n temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile ulterioare, mpotriva
prezentului nscris, cel interesat poate introduce contesta ie la instan a de contencios administrativ competent n
conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Potrivit dispoziiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, cnd urmeaz s se ia msuri de executare silit, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Prezenta decizie s-a ntocmit n 3 exemplare.

*)

ef compartiment,
..........................................

ntocmit,
..........................................

(numele, prenumele i semntura)

(numele, prenumele i semntura)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.