Sunteți pe pagina 1din 1
ROMÂNIA AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV Strada Lungă nr. 1A, Braşov Tel:

ROMÂNIA AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV

Strada Lungă nr. 1A, Braşov Tel: 0268 416.879, 0268 411.960, 0268 419.081 Fax: 0268 412.552

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.546

www.ajofm-bv.ro OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.546 comunicat de presă Nr.12629/26.05.2008 Braşov Modul de

comunicat de presă

Nr.12629/26.05.2008

Braşov

Modul de calcul al indemnizatiei de somaj

Indemnizatia de somaj reprezinta o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca precum si a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca; In cazul persoanelor provenite din munca indemnizatia de somaj se acorda de la data incetarii contractului de munca daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta anterior, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. In situatia in care persoana nu solicita dreptul in termen de 12 luni de la data incetarii contractului de munca nu mai poate beneficia de indemnizatie de somaj. Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si reprezinta 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv 375 lei pentru persoanele cu un

stagiu de cotizare de cel putin 1 an, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare. Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

In cazul absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum este in prezent de 250 lei si reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acesteia. Indemnizatia de somaj pentru absolventi se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotarare de guvern, avut in vedere la calculul indemnizatiei de somaj este in prezent de 500 lei.

p.Director executiv Anca Cristina Finichiu Director executiv Adj.

Responsabil Relaţii Mass-Media Cristina Trifan