Sunteți pe pagina 1din 6

Forţa de muncă

In Romania, fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de
munca precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.
In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate in conformitate cu legea 76/2002,
persoanele fizice denumite asigurati.
Asiguratii pot fi cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in
Romania cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari, cetatenii romani care potrivit legii si
in conformitate cu aceasta presteaza o munca in strainatate si cetatenii straini sau apatrizii care, pe
perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza
venituri. Aceste persoane au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj, iar datorita
prevederilor legale acestia au dreptul sa beneficieze de indemnizatia de somaj.
Agentia somajului pentru ocuparea fortei de munca pune la dispozitia facilitatile acordate
persoanelor somere.
Somerii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj si care se angajeaza pentru un
program normal de lucru si ca urmare a angajarii , beneficiaza din momentul angajarii, pana la
sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, de o suma lunara
neimpozabila acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul
indemnizatiei pentru somaj, stabilita si dupa caz , reactualizata conform legii. Aceste persoane
beneficiaza de aceeasi suma si in situatia in care, in perioada in care au dreptul la indemnizatia pentru
somaj , le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un altul.
In situatia in care beneficiarul prezinta ulterior dovada incadrarii in munca, plata drepturilor se
va face o data cu plata indemnizatiei de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a
prezentat dovada.
Incetarea drepturilor la venitul de complementare pentru persoana beneficiara de aceasta
masura se face la data expirarii perioadei legale pentru care era indreptatita sa primeasca indemnizatie
de somaj sau la data la care i-a incetat raportul de munca ori de serviciu.
Absolventii institutilor de invatamant si ai scolilor speciale, in varsta de minim 16 ani , in
situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni ,
beneficiaza din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza minim brut
pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii.
Daca absolventii care primesc indemnizatia de somaj, se angajeaza in perioada de acordare a
indemnizatiei, beneficiaza din bugetul asigurarilor de somaj de o suma lunara neimpozabila, egala cu
indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul , in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de
acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat cu conditia de mentinere a raporturilor de munca sau de
serviciu pe o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.
Persoanele care in perioada in care beneficiau de indemnizatia de somaj , se incadreaza intr-o
localitate situate la o distanta mai mare de 50 km de unde au domiciliul stabil , beneficiaza de o prima
de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua
salarii minim brute pe tara aflata in vigoare la data respectiva. Pentru stabilirea distantei de domiciliu
si localitatea in care beneficiarul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in vederea acordarii drepturilor
,se va utiliza distanta cea mai scurta. De aceste prevederi nu beneficiaza persoanele care se incadreaza
la angajatorii cu care au fost in raport de munca sau serviciu in urma cu 2 ani de la data solicitarii
reincadrarii in campul muncii iar, cererea cu privire la aceasta facilitate trebuie depusa in maxim 12
luni de la angajare.
Pe langa prima de incadrare mai este si prima de instalare care se acorda persoanelor care in
perioada in care beneficiaza de indemnizatia de somaj se incadreaza intr-o alta localitate si care isi
schimba domiciliul sau resedinta , primesc o prima de instalare acordata din bugetul asigurarilor
pentru somaj a 7 salarii minim brute pe tara in vigoare la data incadrarii. Cerea pentru aceste drepturi
trebuie depusa in maxim 12 luni de la angajare.
Facilitatile pentru angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor , pe care
le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni, de la data angajarii ,beneficiaza de reducerea
sumei reprezentand contributia de 2.5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.
Angajatorii, sunt stimulate pentru a incadra in munca someri indemnizati sau neindemnizati aflati in
evidenta Agentiei Somajului pentru ocuparea fortei de munca di randul persoanelor in varsta de peste
45 de ani, parinti unici sustitatori ai famililor monoparentale, persoane cu handicap si persoane care in
termen de trei ani de la data angajarii indeplinesc conditiile de pensionare.
Facilitatile pentru angajatorii care angajeaza persoane din randul somerilor se realizeaza prin:
-subventionarea locurilor de munca ;
-acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca
-acordarea altor facilitati;
Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de
invatamant sunt scutiti pe o perioada de 12 luni , de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor
pentru somaj si primesc lunar, in aceasta perioada pentru fiecare absolvent:
-un salariu de baza minim brut pe tara , pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de
arte si meserii;
-1,2 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau
invatamant postliceal;
-1,5 salarii de baza minime pe tara, pentru absolventii de invatamant superior
De aceste sume beneficiaza si angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata
absolventi din randul persoanelor cu handicap.
Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata persoane cu handicap
beneficiaza de acordarea unei subventii de maxim 60% din costurile salariale ale angajatorului pe o
perioada de un an de la angajare, cu obligatia mentinerii raportului de munca cel putin doi ani.In toata
aceasta perioada, daca angajatorul inceteaza raportul de munca cu aceste persoane trebuie sa restituie
in totalitate sumele incasate pentru fiecare angajat si dobanzile aferente calculate la nivelul celor
acordate de trezoreria statului. Dar, daca angajatul doreste din proprie initiativa sa incheie raportul de
activitate atunci, prevederile alaturate nu se vor mai aplica.
Subventionarea cazului in care angajatorii ,care in raport cu numarul de angajati , nu au
obligatia de a incadra in munca persoane cu handicap, dar incadreaza in munca aceste persoane pe
perioada nedeterminata si le mentin raporturile de munca sau de servici cel putin 2 ani, in acest caz nu
poate depasii 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare,
aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.
Persoanele care angajeaza in munca, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii
indeplinesc , conform legii, conditiile de a solicita pensie anticipata sau pensie pentru limita de varsta ,
daca nu indeplinesc conditiile de acordare a pensiei anticipate partiale , beneficiaza lunar pe perioada
angajarii pana la data indeplinirii conditiilor respective,de o suma egala cu un salariu de baza minim
brut pe tara garantat in plata , acordata din bugetul asigurarilor de somaj.
O alta facilitate se acorda angajatorilor care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru
somaj, beneficiaza de reducere la plata contributiei , numai pentru somerii incadrati peste nivelul de
50% din locurile de munca nou create , iar angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din
bugetul asigurarilor pentru somaj, numai pentru somerii incadrati pe alte locuri de munca decat cele
nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile.
• Populatia ocupata cuprinde, potrivit metodologiei balantei fortei de munca, toate persoanele
care, in anul de referinta, au desfasurat o activitate economico-sociala aducatoare de venit, cu
exceptia cadrelor militare si a persoanelor asimilate acestora (personalul M.Ap.N., M.I., S.R.I., militari
in termen), a salariatilor organizatlilor politico, obstesti §i a detinutilor
• Gruparea populatiei ocupate s-a realizat dupa forma de proprietate asupra capitalului social al
unitatii in care aceasta isi desfaisoara activitatea:
- majoritara de stat, care cuprinde: capital integral de stat; public de interes national si
local, mixt (capitalul de stat detine peste 50%);
- majoritara privata, care cuprinde: capital integral privat; mixt (capitalul privat detine
peste 50%); integral strain; cooperalist si obstesc.
• Populatia ocupate cuprinde, conform metodologiei "Anchetei' trimestriale asupra fortei de
munca in gospodarii", toate persoanele de 15ani si peste, care au desfasurat o activitate economica sau
sociala producatoare de bunuri sau servicil de cel putin o ora in perioada de referinta (saptamana
inaintea inregistrarii), in scopul obtinerii unor venituri sub forma de salarii, plata in natura sau alte
beneficii.
• Somerii BIM, conform critenilor Biroului Internationalal Muncli (BIM) sunt persoanele de 15
ani si peste, care in perioada de referinta indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
- nu au loc de munca si nu desfasoara o activitate in scopul obtineril unor veniturl;
- sunt in cautarea unui loc de munca realizand in ultimele 4 saptamani demersuri
pentru a-l gasi (inscrierea la agentii de ocupare si formare profesionala sau la agentii particulare
de plasare, actiuni pentru inceperea unei activitafi pe cont propriu, publicarea de anunturi, apel la
prieteni, rude, colegi, sindicate etc.).
- sunt disponibile sa inceapa lucrul in urmatoarele 15 zile, daca s-ar gasi imediat un
loc de munca.
• Statutui profesional reprezinta situatia unei persoane ocupate, in functie de modul de
obtinere a veniturilor prin exercitarea unei activitati si anume:
- salariat, persoana care-si exercita activitatea pe baza unui contract de munca intr-o
unitate economica sau sociala - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, in
schimbul unei remuneratii sub forma de salariu, platit in bani sau natura, sub forma de comision etc.:
- patron, persoana care-si exercita ocupatia (meseria) in propria sa unitate
(intreprindere, agentie, atelier, magazin, birou, ferma etc.), pentru a carei activitate are angajati
unul sau mai inulti salariati;
- lucrator pe cont propriu, persoana care-si exercita activitatea in unitatea proprie sau
intr-o afacere individuala, fara a angaja nici un salariat, fiind ajutat, sau nu, de membrii familiei,
neremunerati,
- lucrator familial neremunerat, persoana care-si exercita activitatea intr-o unitate
economica familiala condusa de un membru al familiei sau o ruda, pentru care nu primeste
remuneratie sub forma de salariu sau plata in natura, gospodaria taraneasca (agricola) este considerata
o astfef de unitate;
• Membru al unei societati agricole sau al unei cooperative, persoana care a lucrat fie ca
proprietar de teren agricol intr-o societate agricola constituita conform legii, fie ca membru al unei
cooperative mestesugaresti, de consum sau de credit
• Repartizarea salariatilor pe Judete si pe activitati ale economiei nationale s-a realizat in
functie de localitatea in care acestia isi desfsoara activitatea.
• Somerii inregistrati reprezinta persoanele in varsta de 18 ani si peste, apte de munca, ce nu
pot fi incadrate din lipsa de locuri de munca disponiblle (Legea nr. 1/1991 republicata Tn anul 1994
si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 47/1997) sI care s-au inscris la agentiile teritoriale de
ocupare si formare profesionaia.
• Rata somajului reprezinta raportui dintre nurnarul somerilor (inregistrati la agentiile de
ocupare sj formare profesionaia) si populatia active civila (Sorneri + populatie ocupata, definite
conform metodologiei balantei fortei de munca).

Zsoldos Andrei
Cls a-XII-a A