Sunteți pe pagina 1din 5

BALNEO-FIZIO-KINETOTERAPIE UMF GR.

T POPA IASIASIGURARI SOCIALE DE SANATATEAUTOR LUCRARE :URDEA GEORGE
BFKT GRUPA 4 AN 3


IASI 2014


ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS)


In sistemul de asigurari sociale de sanatate persoanele asigurate pentru
concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate denumite asigurati
au dreptul la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,
daca:

- desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza
raportului de serviciu;
- desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul
autoritatii executive,legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului,
precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei
mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii au fost assimilate cu ale
salariailor
- beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul
asigurarilor pentru somaj,

Beneficiaza de aceleasi drepturi dac au contribuit la asigurri sociale de
sntate persoanele care sunt:

asociati, comanditari sau actionari;
administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de
management;
membrii ai asociatiei familiale;
autorizate sa desfasoare activitati independente;
persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si
indemnizatii pentru maternitate si indemnizatii pentru ingrijirea copilului
bolnav,
Asiguratii sistemului asigurarilor sociale de sanatate au dreptul la :
Acordarea asistentei medicale
Concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca,
cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
Concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si
recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca
urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
- indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
- indemnizatie pentru carantina;
- tratament balnear in conformitate cu programul individual de
recuperare;
Concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

Concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav in
varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni
intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani

Concedii medicale si indemnizatii de risc maternal;

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute mai sus
este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda
concediul medical.

Stagiul minim de cotizare se constituie din insumarea perioadelor :
- pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre
angajator sau dupa caz de catre asigurat, respective de catre fondul de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul
asigurarilor pentru somaj;
- pentru care plata contributiei se suporta din alte surse ( persoanele care
satisfac serviciul militar);

se asimileaza stagiului de cotizare :
- perioadele in care asiguratul beneficiaza de concedii si indemnizatii
prevazute de lege;
- perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate;
- perioadele in care asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului
universitar, pe durata normala a studiilor cu conditia absolvirii lor;


Asiguratii au dreptul la concedii si indemnizatii pentru incapacitate
temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare , in cazul:
urgentelor medico-chirurgicale;
tuberculoza;
boli infecto-contagioase din grupa A;
neoplaziilor si SIDA;

Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor
lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de
cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora
se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, baza de calcul o constituie
cuantumul indemnizatiilor de concediu medical, salariul de baza minim brut pe
tara lunar- pentru situatiile corespunzatoare acestor situatii.
Pentru cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul
a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care
s-a stabilit sa se plateasca contributia.

Exemplu:Calcul indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca.

O persoana in incapacitate temporara de munca avand Certificat medical
seria CCMAA nr.0689654 cod indemnizatie 01 pentru perioada 07.03.2012
14.03.2012 ( 8 zile calendaristice)- initial cod diagnostic 380;
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de
munca este de 75 % asupra bazei de calcul;
Perioada luata in considerare la stabilirea bazei de calcul este urmatoarea:
01.09.2012 29.02.2013
Nr.crt. Luna/ an Nr.zile
lucr.si
assimilate
Venitul
realizat
- lei -
Venit
admis
- lei -
Obs.
1 Septembrie 2012 20 1.730 1.730
2 Octombrie 2012 23 2.300 2.300
3 Noiembrie 2012 22 896 896
4 Decembrie 2012 19 4.823 4.680
5 Ianuarie 2013 21 1.840 1.840
6 Februarie 2013 21 940 940
TOTAL 126 12.529 12.386

Media zilnica a veniturilor: 12.386 lei/126 zile * 75% = 73,72 lei/zi;
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de
catre angajator din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
din ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana in ultima zi
de incapacitate temporara de munca, se suporta din bugetul Fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate (FNUASS).

Astfel: 5 zile calend./3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei suportate de
angajator;
3 zile calend./3 zile lucr. x 73,72 lei/zi = 221 lei suportate de
FNUASS;

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca

durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca
este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de
imbolnavire
incepand cu a 91-a zi concediul medical se poate prelungi de catre medicul
specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor
sociale.
durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca
este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel:
- un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si
unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de asigurari de
Sanatate cu acordul Ministerului Sanatatii;
- un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul
expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru
tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a
glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in
functie de stadiul bolii;
- un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza
pulmonara operata si osteoarticulara;
- 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in
intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza
extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu
medical, ce constituie document justificativ de plata.
Indemnizatiile suportate din FNUASS sunt deduse din contributia pentru
concedii si indemnizatii de 0,85% asupra fondului de salarii lunar.

S-ar putea să vă placă și