Sunteți pe pagina 1din 7

Monografie contabila pentru calculul concediului medical de sarcina

consultant fiscal Adrian Benta Va prezentam un mod de calcul al concediului medical de sarcina si lauzie si, ulterior, cadrul normativ si cateva exemple pentru determinarea venitului net si a contributiilor obligatorii in diverse situatii de calcul al concediilor medicale. Presupunem un salariu de 5.000 lei. Persoana respectiva are in luna iulie 2012: 13 zile lucrate si 8 zile de concediu medical pentru sarcina si lauzie - cod 08. Salariu de incadrare: 5.000 lei Ore lucrate in luna iulie 2012: 112 ore Salariu aferent timpului lucrat: 3.182 lei Concediu medical de 8 zile suportat din CCI: (5.000/21 zile x 8 zile de concediu medical) x 85% = 1.619 lei Salariu brut realizat: 4.801 lei CAS: 10,5% = 362 lei somaj: 0,5% = 16 lei Sanatate: 5,5% = 175 lei Impozit: 16% = 421 lei Rest de plata: 3.827 lei Contributiile la angajator: - CAS: 3.451 x 20,8% = 718 lei - CCI: 3.182 x 0,85% = 27 lei - somaj: 3.182 x 0,5% = 16 lei - Sanatate: 3.182 x 5,2% = 165 lei - Fond de garantare: 3.182 x 0,25% = 8 lei - Accidente de munca, in functie de codul CAEN. Exemplu: 3.437 x 0,224% = 8 lei Cadrul normativ principal care reglementeaza situatiile de incapacitate temporara de munca si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca este dat de: - Legea nr. 346/2002 privind accidentele de munca, cu modificarile ulterioare; - O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Ca principiu general, indemnizatia se stabileste ca medie a veniturilor salariale realizate in ultimele 6 luni, recalculata ca medie zilnica, corespunzator numarului de zile lucratoare din aceasta perioada. In cazul concediilor medicale pentru accidente de munca, primele 3 zile se suporta de catre angajator, iar urmatoarele se suporta din bugetul fondului pentru risc si accident. In cazul indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ce nu sunt cauzate de accidente de munca, cum ar fi boala obisnuita, interventii chirurgicale, sarcina si lauzie, primele 5 zile se suporta de catre angajator, iar urmatoarele din bugetul fondului de concedii si indemnizatii. Pentru determinarea bazei lunare a indemnizatiei care va fi incasata de persoana aflata in concediu medical, se tine cont de tipul riscului asigurat, determinandu-se in ce procent se

incadreaza aceasta. Astfel: - pentru accidente de munca se va acorda o indemnizatie in procent de 85%; - pentru boala obisnuita 75%; - pentru interventii chirurgicale 100%. Din punctul de vedere al contributiilor, pentru sumele suportate de angajator se datoreaza integral cotele de contributii si asigurari sociale, ca pentru o persoana ce isi desfasoara activitatea in mod curent, cu unele exceptii pentru contributia la sanatate, care vor fi detaliate in exemplele de mai jos. Pentru sumele suportate din bugetul asigurarilor sociale sau pentru aceste sume se datoreaza punctual anumite asigurari sociale si impozit pe venit, ce vor fi detaliate in urmatoarea structura: - cadrul general normativ privind impozitarea indemnizatiilor medicale; - exemple privind calculul concediului medical; - precizari privind legislatia si impozitele datorate pentru indemnizatia incapacitatii temporare de munca, ca urmare a accidentelor de munca. Cadrul normativ Baza de calcul a indemnizatiei de incapacitate temporara de munca se determina potrivit art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 58/2010 ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii. Totodata, conform art. 8 alin. (2) si (3) din O.U.G. nr. 158/2005, se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul: - a beneficiat de concediile si indemnizatiile prevazute de O.U.G. nr. 158/2005; - a beneficiat de pensie de invaliditate; - a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora; - a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului. In situatia in care, la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul al indemnizatiilor, se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3), veniturile care se iau in considerare sunt: - indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii; - salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatia in care salariatul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora; - indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani. Dispozitiile art. 37 alin. (2) din Norma de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 stabilesc o exceptie de la regula determinarii bazei de calcul in situatia acordarii succesive, pentru aceeasi afectiune a concediilor medicale. Astfel, in situatia in care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele, durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005. In aceasta situatie, la calculul indemnizatiilor pentru certificatele de concediu medical in continuare se mentine baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial.

Indemnizatiile aferente concediilor medicale se calculeaza dupa urmatoarele reguli: 1. Se constituie baza de calcul din ultimele 6 luni, inaintea lunii de acordare a concediului medical. Se stabileste numarul de zile lucrate pentru care s-a calculat CCIASS. Se totalizeaza numarul zilelor identificate in cele 6 luni luate in calcul. 2. Se totalizeaza veniturile persoanei pentru cele 6 luni luate in calcul. 3. Se calculeaza media zilnica a veniturilor impartind totalul veniturilor la numarul total de zile stabilit la punctul 1. 4. Se calculeaza indemnizatia propriu-zisa inmultind media zilnica de la pct. 3 cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care se aplica procentul stabilit pentru tipul de concediu. Contributiile sociale datorate I. Contributiile sociale pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din fondurile angajatorului: 1. Contributiile la sistemul asigurarilor sociale de stat datorate de angajator si salariat (CAS) Conform art. 296^11 din Codul fiscal, pe perioada in care salariatii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. in baza art. 17 din Legea nr. 294/2011, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei. 2. Contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. Contributia angajatorului la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se datoreaza. Conform art. 296^17 alin. (6) din Codul fiscal, angajatorii datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate calculata asupra sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza O.U.G. nr. 158/2005, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator. 3. Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (CCI) se datoreaza. Conform art. 296^17 alin. (7) din Codul fiscal, angajatorii datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate calculata asupra sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza O.U.G. nr. 158/2005, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator. 4. Contributia individuala la sistemul asigurarilor pentru somaj se datoreaza. Contributia angajatorului la sistemul asigurarilor pentru somaj se datoreaza. 5. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se datoreaza. 6. Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza. Baza de calcul o constituie, potrivit art. 296^5 alin. (5) salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. Conform art. 1 din H.G. nr. 1.225/2011, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.

II. Contributiile sociale pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din FNUASS: 1. Contributiile la sistemul asigurarilor sociale de stat datorate de angajator si salariat (CAS) Conform art. 296^11 din Codul fiscal, pe perioada in care salariatii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 2. Contributia individuala si a angajatorului la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. 3. Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (CCI) nu se datoreaza. 4. Contributia individuala la sistemul asigurarilor pentru somaj nu se datoreaza. Contributia angajatorului la sistemul asigurarilor pentru somaj nu se datoreaza. 5. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale nu se datoreaza, in baza art. 296^16 lit. f) din Codul fiscal. 6. Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza. Baza de calcul o constituie, potrivit art. 296^5 alin. (5), salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. Conform art. 38 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a acestei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate. Normele metodologice stabilesc, la art. 77 alin. (1), ca sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie. Astfel, in prezent, singura modalitate de recuperare a sumelor reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate in luna respectiva, este din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin Normele de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005. Potrivit alin. (2) al art. 77 din aceleasi norme, pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa conform modelului prevazut in anexa nr. 12 la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevazut in anexa nr. 18, precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.

Inregistrari contabile:

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din fondurile angajatorului: 6458 = "Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala" 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din FNUASS:

4313 = "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate" Retineri:

423 "Personal - ajutoare materiale datorate"

423 = 444 "Personal - ajutoare materiale datorate" "Impozitul pe venituri de natura salariilor" 423 = 4372 "Personal - ajutoare materiale datorate" "Contributia personalului la fondul de somaj" 423 = 4312 "Personal - ajutoare materiale datorate" "Contributia personalului la asigurarile sociale"

Recuperarea din FNUASS a sumelor reprezentand indemnizatii platite de catre angajator: 5121 "Conturi la banci in lei" = 4313 "Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate/analitic CCI"

</br TVA la incasare: Reguli generale de iesire din sistem Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care depaseste plafonul de 2.250.000 lei in cursul unui an calendaristic este obligata sa depuna o notificare la organul fiscal competent. Notificarea se depune pe formularul cod 097 prin bifarea casetei de la sectiunea I "Felul notificarii" pct. 2 "Notificare de iesire din sistem", pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul. In acest caz, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit. Pentru nerespectarea obligatiei de retragere din sistem conform prevederilor alin. (12) ale art. 156^3 din Codul fiscal la depasirea cifrei de afaceri de 2.250.000 lei, persoana impozabila suporta urmatoarele consecinte fiscale in situatia in care nu a achitat facturile furnizorilor/prestatorilor sau nu a incasat facturile emise pe numele cumparatorilor/beneficiarilor: - in ceea ce priveste livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in perioada cuprinsa intre data la care avea obligatia de a nu mai aplica sistemul si data radierii din oficiu

de catre organul fiscal competent din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare: se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, fara a beneficia de amanarea platii TVA la incasarea facturilor emise. - in ceea ce priveste achizitiile efectuate: dreptul de deducere a sumei TVA deductibile inscrise in facturile furnizorilor/prestatorilor nu se amana pana in momentul in care sunt achitate facturile furnizorilor/prestorilor. Organizarea evidentei contabile in 2013: TVA la incasare Daca suma TVA colectata, dar neincasata nu trebuie virata bugetului de stat in termen de 90 de zile de la data emiterii facturii sau suma TVA deductibila nu poate fi dedusa deoarece nu a fost achitata furnizorului/prestatorului, inregistrarea sumei TVA din factura emisa de catre vanzator/prestator sau din factura primita de catre cumparator/revanzator trebuie efectuata prin creditul sau prin debitul contului 4428 "TVA neexigibila". Evidenta contabila Daca programul informatic va permite, este recomandabil ca, incepind cu data de 1 ianuarie 2013, evidenta contabila a sumei TVA neexigibile sa fie organizata pe conturi analitice distincte, in functie de natura tranzactiei efectuate. Exemplu 1. Contul 44281 "TVA neexigibila" in cazul unei persoane impozabile care efectueaza o livrare de bun/prestare de serviciu pentru care emite o factura pe numele cumparatorului/beneficiarului, in care evidentiaza, distinct, urmatoarele informatii obligatorii: - baza de impozitare a TVA corespunzator rulajului creditor al contului de venituri (701 "Venituri din vanzarea produselor finite", 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor", 707 "Venituri din vanzarea marfurilor", 7583 "Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital"); - TVA colectata corespunzator rulajului creditor al contului 44281. In cazul unei vanzari de marfuri, furnizorul care aplica sistemul de plata TVA la incasare, inregistreaza factura emisa, dar neincasata prin formula contabila: 411 = 707 "Clienti" "Venituri din vanzarea marfurilor" si concomitent 411 "Clienti" = 44281 "TVA neexigibila"

Contul 44281 "TVA neexigibila" va avea intotdeauna un sold creditor sau un sold zero, dupa caz. Soldul creditor al contului 44281 va corespunde cu: - soldul debitor al contului 411 "Clienti" reprezentand clienti neincasati in cadrul termenului de 90 de zile; - soldul debitor al contului 461 "Debitori diversi" reprezentand debitori neincasati in cadrul termenului de 90 de zile in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii;

La incasarea facturii, suma TVA nexigibila devine TVA exigibila, moment din care suma TVA colectata poate fi evidentiata dpdv contabil: 44281 = 4427 "TVA neexigibila" "TVA colectata" In perioada fiscala de incasare a facturii, operatiunea se evidentiaza in Jurnalul pentru vanzari si se raporteaza prin: - decontul de TVA cod 300 la randul 9 "Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 24%" sau la randul 10 denumit "Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 9%" sau la randul 11 denumit "Livrari de bunuri taxabile cu cota 5%"; - declaratia informativa cod 394 cu simbolul L - Livrari. 2. Contul 44282 "TVA neexigibila" in cazul unei persoane impozabile care efectueaza o achizitie de bun/serviciu pentru care primeste o factura emisa pe numele sau, in care regasesc, distinct urmatoarele informatii obligatorii: - baza de impozitare a TVA corespunzator rulajului debitor al contului de furnizori (401 "Furnizori", 404 "Furnizori de imobilizari", 462 "Creditori"); - TVA deductibila corespunzator rulajului debitor al contului 44282. In cazul unei achizitii de marfuri a caror contravaloare nu s-a achitat la momentul achizitiei, se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile: 371 = 401 "Marfuri" "Furnizori" si concomitent 44282 = 401 "TVA neexigibila". "Furnizori" La plata facturii, suma TVA nexigibila devine TVA exigibila, moment din care suma TVA deductibila, sub rezerva respectarii si conditiilor de la art. 145 si art. 146 poate fi dedusa prin formula contabila: 4426 = 44282 "TVA deductibila" "TVA neexigibila" Contul 44282 "TVA neexigibila" va avea intotdeauna un sold debitor sau un sold zero, dupa caz. Soldul debitor al contului 44282 va corespunde cu: - soldul creditor al contului 401 "Furnizori" reprezentand furnizori neachitati in cadrul termenului de 90 de zile; - soldul debitor al contului 404 "Furnizori din imobilizari" reprezentand furnizori neachitati in cadrul termenului de 90 de zile; - soldul debitor al contului 462 "Creditori diversi" reprezentand creditori neachitati in cadrul termenului de 90 de zile, in legatura cu o achizitie de bunuri sau de servicii.